fő tiszalúci lakos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100 150 fő tiszalúci lakos"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testülete által október 19.-én 17 órától megtartott közmeghallgatásáról és falugyűléséről a Művelődési Ház nagytermében. Jelen vannak Majdanics László polgármester Tóth Albert alpolgármester Czikora János képviselő Csáki Antal képviselő Dr. Kovács Pál képviselő Dr. Mudri Béla képviselő Nyikes Tibor képviselő Pócsi Zoltán képviselő Siri Norbert képviselő Macsóné Pálfalvi Mária jegyzőkönyvvezető fő tiszalúci lakos Majdanics László polgármester köszöntött minden megjelentet és megtartotta tájékoztatóját a legutóbbi közmeghallgatás és falufórum óta eltelt időszak főbb eseményeiről. (A polgármester tájékoztatójának teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ezt követően Hajdú István Vizi Közmű Társulati elnök tájékoztatta a Képviselő testületet a szennyvízberuházás jelenlegi állapotáról. Az első szerződéseket 2005-ben kötötték meg a lakosok. Jelenleg 1553 lakossági, 18 intézményi és 19 gazdasági tagja a van a viziközmű társulatnak. A tervek szerint négy szennyvíz átemelő lesz a település területén a Mátyás király utcán, a Bagolyfogó hídnál, a Csalogány utca meghosszabbításában és a Sportközben. A házi bekötések a kerítésen belül 1 méterrel lesz elhelyezve, onnan a lakosság faladata a rákötés. A tisztító telep helye a Nyolcas híd lesz. A megtisztított szennyvizet a Környezetvédelmi hatóság nem engedte a Taktába visszaengedni. A Nyolcas hídnál saját földterületet van az Önkormányzatnak. A szennyvíztisztító telep 350 m3/nap kapacitású, a megtisztított szennyvizet a felvíz csatornába fogják visszaengedni. A szennyvíz pályázat második ütemét megnyerte az Önkormányzat, a beruházás nettó költsége 1 milliárd 500 millió forint, melyből 1 milliárd 200 millió forintot megnyert az Önkormányzat, a maradék 249 millió forint az a 1

2 saját erő. Az LTP szerződések annyival módosultak, hogy nem 62 hónapig, hanem 86 hónapig kell fizetnie a lakosoknak. A beruházás tavaszán fog indulni. Azt, hogy mennyit fogunk fizetni m3-ként nem tudja, de úgy néz ki, hogy fix áras lesz a szennyvíz ára. Országosan központilag fogják megállapítani. Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy ben a Viziközmű Társulat megalakításában segített a cége. Kéri a lakosságot, hogy támogassák a beruházást, ez közös érdeke a településnek. Az hogy miért kell? Ez egy Uniós elvárás 2015-ig meg kell valósítani a szennyvíz beruházást, minden 2000 fő feletti településnek. A másik saját magunk egészségének védelme, az ivóvíz hálózat megvédése érdekében. Tájékoztatót tartott a nitrát veszélyről. Elmondta, hogy minden LTP-vel kapcsolatos kérdésre válaszol. A Viziközmű Társulat a megalakulásakor úgy döntött, hogy forint érdekeltségi díjat kell fizetni a lakosságnak 62 hónapon keresztül forintot, ezt a 62 hónapot hosszabbította meg a társulat 82 hónapra. Ezen a lakossági befizetésen képződő állami támogatással és kamattal forint lesz mindenki számláján. Ezen érdekeltségi díj megfizetése esetén díjmentesen rá lehet majd állni a szennyvízhálózatra. Tóth Mariann Nonprofit Kft vezető megtartotta beszámolóját a folyó pályázatokról, a Nonprofit Kft működéséről. Elmondta, hogy egy bejelentés és beszámoló egyben, aki itt él Tiszalúcon az láthatta, hogy tavaszán művelés alá vonták a un. Zákány féle telket, a Gyöngyvirág utcai telket. A telkeken megtermett zöldségeket az Önkormányzat konyhájának adták át, így kb forintot takarítottak meg. Ebben az évben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium meghirdette a Szociális Földprogramot, melyből 2.8 millió forintot nyert el a Nonprofit Kft. A pályázat során kilenc főt juttattak munkához. Tovább kívánják fejleszteni a művelés alá vont területet a zártkerti ingatlanokon túl a 078/2 hrsz-ú ingatlanon 2 hektár burgonyát kívánnak ültetni. A megtermelt zöldségeket a közétkeztetésben valamint a rászorultak támogatására kívánják felhasználni. Fontos szerep jut a munkába való visszavezetésnek, ez a program egyik fő célja. A pályázati összegből beszereznek majd egy kisplatós gépkocsit, egy sorművelő gépet és egy bakhát készítő gépet is. Elmondta, továbbá, hogy a Nagyközségi piac kialakítására évben nyújtott be a Nonprofit Kft pályázatot decemberében nyert a pályázat nettó forintot. Egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes a Jánosik és társa Kft lett. Ez a pályázat egy utólagos finanszírozású, először meg kell valósítani a beruházást és majd utána 2

3 fizetnek csak. A beruházás december 10-ig befejeződik. A pénzügyi elszámolására január 31-ig van lehetőség. Az MVH az elszámolást követő 180 napon belül fogja utalni a pénzt a Nonprofit Kft számlájára. Ezzel a tájékoztatók, beszámolók befejeződtek. Ezt követően a lakossági kérdések, észrevételek következtek. Fekszi György tiszalúci lakos kérdése, hogy kihez tartozik a fogorvosi rendelő, mert ma elment a fogorvoshoz a felesége, a rendelőben ki volt írva, hogy szabadság miatt Taktaharkányba van a helyettesítés. Elmentek Taktaharkányba és ott pedig az volt kiírva, hogy helyettesítés Tiszalúcon. Jó lenne a jövőben egyeztetni ezeket a dolgokat. A másik észrevétele a szemétszállítással kapcsolatos. Megkapták a tájékoztató, mely szerint 70 éven felüliek vagy egyedülállók igényelhetnek 60 literes kukát. A kuka ára forint. A 120 literes kukát forintért veszik át. Elmondta, hogy úgy talán rendben lenne, hogy kétszer szállítanának szemetet egy hónapban fele összegért, és nem csak a 70 éven felülieknek. A 60 literes kuka éves szemétdíja forint lesz, a 120 literes kukáé forint. Ha lehet, akkor egyszerűbben oldják meg ezt a dolgot. Véleménye szerint elég lenne egy hónapban kétszer szállítani szemetet. A harmadik észrevétele, hogy korábban mindig azt mondták, hogy milyen jó ez a Tiszalúci újság, most nagyon rosszul esik neki, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapnak a Képviselő- testületi ülésekről. Szeretné elolvasni mi történik az üléseken. Nem tud a Képviselőkkel beszélni nincs fogadóórájuk. Elmondta, hogy ha nincs az újságra pénz ő szívesen fizetne is érte. Majdanics László polgármester elmondta, hogy először a szennyvízzel kapcsolatos kérdéseket tegyék fel a lakosok. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy elég kimerítő tájékoztatást kaptak a szennyvíz beruházásról. Azt nem tudjuk, hogy hányan fizetik. Nem tudjuk, hogy aki nem fizet annak mennyit kell majd fizetni, aki nem köt rá a szennyvízre, mennyi talajterhelési díjat kell majd fizetnie. Nem volt szó arról, hogy a Viziközmű Társulat által felvett forint hitelre az Önkormányzat a kezes. Mennyit kell majd m3-ként fizetni a szennyvízért? Ha valaki locsol, akkor mennyit kell majd fizetnie? Ez egy nagy beruházás, el fog adósodni a falu, de egy 20 éves probléma fog megoldódni. 3

4 Majdanics László polgármester elmondta, hogy ezekre a kérdésekre Nyikes Tibor képviselő mind tudja a választ. A lakosság miatt világított rá ezekre a kérdésekre, úgy gondolja. Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy a Viziközmű Társulat 2005-ban alakult. A fizetési készség jelenleg 70%-os. A lakosoknak az elmaradást teljesíteni kell, ez a kintlévőség akár közadók módjára is behajtható lesz. A szerződések februárban lejártak, de nem lettek kiutalva, hanem a lakosoknak tovább kell fizetni még 2 évig. A fizetési morál kezd helyreállni. A Viziközmű Társulat önálló jogi személy, aki kamattámogatott hitelt vehet fel, melyre az Önkormányzat készfizető kezességet vállal. A Viziközmű Társulat az önerőt megelőlegezi és beszedi a hozzájárulást. Azért amiért az Önkormányzat nem fizeti a vállalt részt, nem történt szerződéskötés. Az önkormányzat más forrásból fogja biztosítani az önerőt. Akik most költöztek ide, akkor azoknak csak a hiányzó részt kell befizetni. (pl: 50 ezer a régi tulajdonos befizetése, 50 ezer az új tulajdonosé). Mindenkinek meg kell fizetnie az érdekeltségi hozzájárulást, ez lehet LTP-vel, egy összegben, részletfizetéssel. A lényeg az, hogy a beruházás befejezése előtt legyen kifizetve. A szennyvíz hálózatra első évben 75%-nak kell rácsatlakozni, 5 éven belül pedig 92%-nak. Ha nem akarnak rácsatlakozni, akkor olyan talajterhelési díjat kell megállapítani részükre, hogy ne érje meg nem rácsatlakozni. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy azt hiányolta, hogy nem volt a lakosság tájékoztatva. Majdanics László polgármester elmondta, hogy nagyon csodálkozik a képviselő úr kérdésein, észrevételein. A pályázat II. fordulójáról még csak két hete kaptunk tájékoztatást. Elmondta, hogy eddig nem volt miről tájékoztatni a lakosokat. A reklámtevékenységről bővebben Dobos Gábor tud tájékoztatást adni. Dobos Gábor, elmondta, hogy ő felel a nyilvánosság biztosításáért. Uniós táblák, szórólapok fognak kikerülni a település több pontjára. Az eddigi tájékoztatások a Viziközmű Társulat befizetéseivel voltak kapcsolatosak. Most már ez a két dolog össze fog kapcsolódni. A lakosok szórólapokat, tájékoztatókat fognak kapni. Hajdú István Viziközmű Társulati elnök elmondta, hogy az elfogyasztott ivóvíz 90%-a lesz szennyvízként elszámolva. Az összegről nem tud addig nyilatkozni, amíg a kormány nem foglal állást a szennyvíz áráról. A talajterhelési díjat a jegyző fogja kivetni. A környező településeken forint körül van 1 m3 víz és szennyvíz ára. 4

5 Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy van ún. locsolási kedvezmény a nyári időszakokban, a locsolásra használt vízért nem kell szennyvízdíjat fizetni. A másik lehetőség egy almérő beszerelése és így csak a lakásban elhasznált vízért kell majd szennyvizet fizetni. Szesze Attila tiszalúci lakos elmondta, hogy ők 1 éve költöztek Tiszalúcra. Felsőzsolcán forint szennyvíz, itt miért lesz forint? Akinek nincs internet hozzáférése, az nem értesül a falu dolgairól. Információ hiányban szenvednek. Helyesli az újság díj bevezetését. Majdanics László polgármester elmondta, hogy félreértette az forintos díjat, még nincs megszabva mennyi lesz, úgy néz ki, hogy január 1-től egységes lesz országos szinten a szennyvíz ára. Tudja, hogy nem mindenkinek van internet hozzáférése. A tájékoztató újságot negyedévenként adja ki az Önkormányzat. Így is forint az újság egyszeri kiadása. Az aktuális újság hamarosan meg fog jelenni. Szabó Katalin tiszalúci lakos elmondta, hogy minden képviselőtől elnézést kér, hogy ennyire buták és nem tudnak semmit. Elmondta, hogy ő korábban kötött LTP-s szerződést, de csekket még soha nem kapott. 5-6 éve van már, hogy LTP-s szerződést kötöttek, már akkor is volt pályázat benyújtva, azóta mennyibe voltak a pályázatok? Ha van egy konkrét tag névsor akkor abból, hogy kerülnek ki emberek? Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy 2005-ben volt egy EU-s pályázat, amit addig nem fogadtak be amíg nem volt az önerő biztosítva (LTP-k által). Az akkori LTP-s tagok, az egyösszegű befizetéses lakosok és akik nem nyilatkozat azok is tagok lettek. Tagi változás: (haláleset, tulajdonos váltás, melyet írásban kell jelezni. Jelenleg az ingatlan tulajdonosai a társulat tagjai. Szabó Katalin tiszalúci lakos elmondta, hogy szerződése van, csekket kapott először, majd utána már nem találták meg. Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy az OTP feldolgozza a szerződéseket, ők küldik a csekket. A Viziközmű Társulat negyedévente kap egy monitoringot az LTP-k alakulásáról. Az ügyfélnek kellene jelezni, ha nincs csekkje. Annyit 5

6 tud mondani, hogy két év alatt próbálja utolérni magát a befizetésekkel akinek elmaradása van. Majdanics László polgármester elmondta, hogy az első és a második fordulóban ugyanaz volt a pályázatíró. 8 éve nem fizetünk senkinek a pályázatírásért. Németh Bernadett tiszalúci lakos elmondta, hogy ő is nemrég vett lakást Tiszalúcon. 1,5 hónapja kapott egy felszólítást, hogy nem fizet. Elmondta, hogy ő nem fog fizetni a régi tulajdonos helyett, nem kötöttek vele szerződést. Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy az adásvételt az eladónak kell írásban bejelentenie. Mivel nincs az új tulajdonossal szerződés kötve, így a régi tulajdonostól kell követelni a pénzt. Ezt a helyzetet javasolja rendezni. Németh Bernadett tiszalúci lakos elmondta, hogy a kapun belül 1 méterre fognak beállni a lakosoknak, mennyibe fog kerülni a rácsatlakozás, az óra? Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy a fogadócsonk, az akna és a tisztítócsonk ez benne van a pályázatba. Órát nem kell felszerelni. Mivel csak a vizet mérjük nem a szennyvizet. A locsolóóra amennyiben azt felszereltetik az kb forint lesz. Ha nincs locsolóóra, akkor locsolási kedvezményt lehet igénybe venni. Dobos Miklós Transdowell Kft részéről elmondta, hogy a szennyvíz engedélyeztetési terveit a cége végezte. Tiszalúc saját tisztítóval fog rendelkezni. Tájékoztatta a lakosokat arról, hogy hogyan fog megvalósulni a szennyvízhálózat kiépítése és a bekötés. Nyikes Tibor képviselő elmondta, hogy arról nem esett szó, hogyha kész a szennyvíz, akkor az úthálózat helyreállítása nyomvonalon történik majd, vagy teljes szélességben? Majdanics László polgármester elmondta, hogy a helyreállítás csak nyomvonalon történik majd. Amennyiben lesz pályázati lehetőség úgy fognak útfelújításra is pályázni. Dobos László Transdowell részéről elmondta, hogy a pályázatot szennyvízre nyert csak az Önkormányzat és nem útfelújításra. Úgy szervezik a tervezés során hogy ha lehetőség van 6

7 akkor 1-2 méterrel eltérnek a tervektől ezt még nem kell újraterveztetni, és ha lehet akkor az aszfalt mellett fogják lefektetni a szennyvíz vezetéket. Fekszi György tiszalúci lakos kérdése, hogy nem lehetne ráterheltetni a lakásokra a forintot és amint a lakosok kifizették úgy töröltetjük. Majdanics László polgármester elmondta, hogy ha nem fogják befizetni a lakosok akkor be fogjuk hajtani adók módjára. Trestyánszki Tibor tiszalúci lakos elmondta, hogy 1 milliárd 300 millió forintról van szó és ehhez forint lenne a lakossági önrész. A gyermekeink egészségéről van szó, nem szabad hogy ne valósuljon meg a beruházás. Huszti László tiszalúci lakos elmondta, hogy a szennyvíz szerződéssel nem ért egyet. Szerződés módosítás nem történt, így nem fog többet fizetni. Akkor amikor megkötötte a szerződést azt mondták, hogy nem fog emelkedni a pénzösszeg. Senki ne fizesse tovább. Majdanics László polgármester elmondta, hogy amit pluszba kell fizetni az minimális pénz. Nem szabad olyat mondani, hogy senki ne fizesse. Németh Bernadett tiszalúci lakos elmondta, hogy forint lakásonként. Kérdése, hogy ki fog menni hozzá valaki, hogy új szerződést kössön vele? Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy meg kell egyezni az érdekeltségi díj fizetéséről. A szerződéseken változás nem történt, amennyiben szerződés módosítás történt volna az plusz forintba került volna szerződésenként. Két évvel szükséges volt meghosszabbítani a futamidőt. Oláh Sámuel tiszalúci lakos elmondta, hogy amikor 2004-ben vette a lakását, akkor utána járt, hogy van-e víz, gáz, villany tartozás. Ezt az ide költöző új lakosok is megtehették volna. Egyetért azzal, hogy ne sajnáljuk a forintot, valamint egyet ért az elmondottak 90%- val. Nem ért egyet a szennyvíz számításával. Szerinte kell, hogy legyen locsoló óra. 7

8 Dobos László Transdowell részéről elmondta, hogy nem lehet a kimenő szennyvizet mérni. A szennyvíz számítását kormány rendelet szabályozza. A vízóra aknába lehetőség van almérő felszerelésére. Szesze Lászlóné tiszalúci lakos elmondta, hogy a régi tulajdonos őket nem tájékoztatta, hogy van ilyen szerződésük. Kihez kell fordulniuk, és hogyan kell majd fizetniük, egyben vagy részletekben. Zupcsán László N-Alexander Kft részéről elmondta, hogy a viziközmű társulat minden szerdán a Polgármesteri Hivatalban megtalálható. Majdanics László polgármester Fekszi György fogorvossal kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy a fogorvosi rendelő az Önkormányzaté, az orvosok szerződéssel látják el a feladatukat. Az orvosok szabadság előtt tájékoztatni szokták a Hivatalt, hogy hány napig nem lesznek és ki fogja helyettesíteni őket. Tóth Mariann Nonprofit Kft vezető Fekszi György szemétszállítással kapcsolatos észrevétele ügyében elmondta, hogy a Kft-t és őt mindenki feketebárányként kezeli. A Nonprofit Kft-t az önkormányzat hozta létre. Közfeladatot lát el, azt amivel az Önkormányzat megbízza. Felettesei a polgármester, a jegyző és a Képviselő- testület. A Képviselő- testület felé negyedévente beszámolási kötelezettsége van. Az Önkormányzaté és a falué amit csinál. Ez a munkakör nem egy népszerű feladat. A szemétdíja az Önkormányzat a ZHK-nak előre kifizeti, a lakosság jelenleg 71 millió forinttal tartozik az Önkormányzatnak. Nem fizetik meg a lakosok a szemétdíjat. A 60 literes kukák beállítása, a ZHK agyszüleménye, megkereste a Polgármester Urat levélben október 3-án melyben tájékoztatta a 60 literes szemétgyűjtő edények bevezetéséről. A lakosságot megkeresték ezzel a lehetőséggel és ezidáig 5 érdeklődő volt ez ügyben. A szemétszállítás kötelező jellegű közszolgáltatás törvény írja elő, rendelkezésre állási díjat kell fizetni a lakosoknak. A törvényalkotót nem érdekli, hogy kiteszik-e a kukát vagy nem a lakosok. Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem lehet, hogy csak két hetente vigyék el a szemetet, mert kötelező közszolgáltatás. 8

9 Kiss Lászlóné tiszalúci lakos elmondta, hogy ő is tegnap kapta meg a 60 literes kukákról szóló tájékoztatót. Kiszámolta, hogy forinttal kevesebb lesz az éves díj, bár most be kell ruházni egy új kukára, de hosszútávon megéri. Szűcs Miklósné tiszalúci lakos kérdése, hogy nem lehetne a ZHK-t felülbírálni? A szemetet nem vitték el több alkalommal tőle mert nem volt meg a matrica a kukán, és hiába mutatta, hogy minden szemétdíj ki van fizetve ez nem érdekelte őket es címke igazolja, hogy be van fizetve a évi szemétdíj. Van olyan cég aki sokkal kedvezőbb áron szállítaná a szemetet. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a szemétszállítással kapcsolatosan szerződésünk van. Akkoriban végig jártuk a környéken található szolgáltatókat és nem találtunk olcsóbbat a ZHK-nál. Szűcs Miklósné tiszalúci lakos elmondta, hogy a taktakarkányi szolgáltató Miskolcról jár és olcsóbb mint a ZHK. Majdanics László polgármester elmondta, hogy ha találnak olcsóbb szállítót szóljanak és akkor rövid időn belül felbontják a szerződésüket a ZHK-val. A címkével kapcsolatosan nem hallott mostanában panaszt. Szűcs Miklósné tiszalúci lakos elmondta, hogy 2010-es címkével októberében jogosult vagyok arra, hogy elvigyék a szemetet? Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy 2011-ben senki nem kapott új címkét ben mérte fel a ZHK, hogy hány kukát ürít évben ezt már nem csinálta újra meg. Tóth Mariann Kft vezető elmondta, hogy ha matricával kapcsolatos problémája van valakinek, vagy a kukája megsérült, hívja a KHT-t és ők majd felveszik a kapcsolatot a ZHKval. Huszti László tiszalúci lakos elmondta, hogy a szemétdíj kedvezménnyel kapcsolatosan megalázva érzik magukat az idős emberek, miért kell negyedévente igényelni. Valamit 9

10 sérelmezi, hogy idősek napjára nem kaptak vásárlási utalványt. Sérelmezte Nagy Lajos nyugdíjából levont szemétdíj behajtást. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy Tiszalúcon eddig még senkitől nem hajtottak be szemétdíjat, az adó tartozást hajtották be közadók módjára. Az elmúlt testületi ülésen született arra vonatkozó döntés, hogy a 71 millió forint szemétdíj tartozást közadók módjára történő behajtásra adják át a jegyzőnek. Tehát szemétdíjat nem hajtottak be csak adótartozást. A hatályos jogszabályok alapján jegyzői határozattal és bírósági végrehajtó által is le lehet tartozást tiltatni, be lehet hajtani. Majdanics László polgármester elmondta, hogy akik tisztességesen fizetnek azok sérelmezik azt, hogy mások nem fizetnek. A tartozásokat adók módjára be fogják hajtani. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy ha végrehajtóhoz kerül a behajtás akkor sokkal többet kell fizetni, mert plusz költségként megjelenik a végrehajtói díj is. Tóth Marianna Kft vezető elmondta, hogy Nagy Lajos bácsi személyesen is felkereste a letiltás miatt, de nem szemetet hanem adót vontak le tőle. Oláh Sámuel tiszalúci lakos elmondta, hogy ha a szemétdíj tartozás 71 millió forint, akkor mennyi az adó tartozás. Majdanics László polgármester elmondta, hogy adóval minimális összeggel tartoznak a lakosok. Oláh Sámuel tiszalúci lakos elmondta, hogy ha nem fizetik a szemetet a lakosok, akkor a szennyvizet hogy fogják fizetni vagy, csak a becsületes emberek fogják fizetni? Fél, hogy majd neki kell ezek helyett az emberek helyett is fizetni. Turóczi Hajnalka jegyző elmondta, hogy a legvégén az ingatlanokra is rá fogják terhelni és elárverezik a lakást. Tiszalúcon azt gondolják az emberek, hogy a kisebbség nem fizet, tévedés mert tőlük tudjuk leghamarabb levonni a díjakat, tartozásokat. 10

11 Babos Béla tiszalúci lakos elmondta, hogy sajnálattal vette tudomásul, hogy a beszámoló csak a beruházásokkal foglalkozott csak. Arról nem volt szó, hogy az 1 milliárdos költségvetést mire költötték. A legutóbb kiadott újság nevetséges, nem tudtak meg semmit a Képviselő- testületi ülésekről. A településen Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik, nem tart a kisebbségi önkormányzat közmeghallgatást. Csordás Lászlóval mi történt, eltávolították Tiszalúcról mert félnek tőle, ki kellett volna használni a tudását az Önkormányzatnak, nem elküldeni. Az egyik képviselő kampányában elmondta, hogy fát fog osztani a rászorulóknak, kérdése, hogy kinek osztott fát? A Képviselő- testületi ülésen a meghívó alapján döntenek a képviselők. A jegyző nőnek ki kellene dolgozni módosító javaslatokat, alternatívákat. Nagyon fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását. A képviselők nem érdemlik meg a tiszteletdíjat. A választáskor nem ezt mondták a Fidesz képviselő jelöltjei, azt mondták, hogy a falu érdekeit képviselik majd. Kiss Lászlóné tiszalúci lakos kérdése Babos Béla felé, hogy hányan vannak itt a Dankó Pista utcáról. Elmondta, hogy ő lakik legközelebb a Dankó Pista utcához. Elmondta, hogy nem adna addig nekik semmit, amíg a kerítést támasztva állnak egész nap az utcán. Kötelezné arra őket, hogy a kertjüket ássák fel, ültessék be, szedjék össze a szemetet a portájukon és az utcán. Tanítani, oktatni kell őket. Babos Béla tiszalúci lakos elmondta, hogy valamelyik képviselőnek kellene oda menni hozzájuk. Majdanics László polgármester Babos Béla felvetésére az alábbiakat válaszolta: Emlékeztette, hogy Babos Béla választási kampányán milyen sokan voltak, mennyien voltak rá kíváncsiak. Nem érti ezt az okoskodást. A képviselő- testületi ülések nyilvánosak, bárki eljöhet. Csordás Lászlót keresi, de nem keresi a Dr. Pulinka Mihály jegyző urat, őt miért nem keresi? Babos Béla tiszalúci lakos elmondta, hogy azért nem keresi a jegyző urat, mert ő nem indult el polgármester jelöltként, és képviselő jelöltként sem. 11

12 Majdanics László polgármester elmondta, hogy Csordás Lászlótól senki sem fél, az ő általa vezetett osztály megszűnt, így az osztályvezető is le lett építve. A költségvetés nem bírta el a forintos osztályvezetői bérét. Azt ne mondja Babos Úr, hogy a falu összeomlott, minden ember pótolható Majdanics László polgármester is az lesz. Babos Béla tiszalúci lakos elmondta, hogy nem tisztességes, el lett zavara Tiszalúcról. Csordás László tiszalúci lakos elmondta, hogy reagálni szeretne ha már meg lett említve a neve. A választásokon túl vannak ez eredményt mindenki ismeri. Azóta elhelyezkedett egy másik Önkormányzatnál, ahol ugyanazt a munkát végzi, mint Tiszalúcon, megbecsülik a munkáját. Kikéri magának, hogy a Polgármester Úr egy nyilvános fórumon említette meg ezt a dolgot. Elmondta, hogy ő nem közszereplő, nem választott képviselő, hanem az Önkormányzat köztisztviselője volt. Jelen pillanatban személyiségi jogokat sértett Polgármester Úr, azzal amit tett és ennek lesznek következményei. Elmondta, hogy tisztességgel a háttérbe vonult, nem gátolta a munkát, hallgatott, de ez egy tisztességtelen dolog volt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy nem üldözte el senki Csordás Lászlót. Belekapaszkodik abba, hogy miket mond a polgármester. Csordás Úrral nem foglalkozik senki, tegye meg a lépeseket. Azt mondta, hogy jó munkahelye van, jó munkát kíván neki. Ignácz Zoltán tiszalúci lakos elmondta, hogy a jövőbeni árvizek elkerülése érdekében gátat kellene építeni a Hársfa utca végében. Majdanics László polgármester elmondta, hogy amit megépítettünk azt is le kell majd bontani. Törvény írja elő mikor és hogyan építhetünk gátat. Ha lesz erre vonatkozó pályázati lehetőség pályázni fogunk. Simon Kovács Sándorné tiszalúci lakos panasza a kóbor kutyák és az elhullott kutya az óvoda előtt. Majdanics László polgármester elmondta, hogy a kóbor kutyákkal nagyos sok gond van, keresik rá a megoldás. Egy kutya befogása, tartása, elszállítása forint. Az elhullott kutyát az óvoda elől holnap reggel elviteti. 12

13 Tóth Albert alpolgármester Fekszi György kérésére válaszolva elmondta, hogy addig amíg nem lesz kész a tájékoztató újság addig a Polgármesteri Hivatalban a testületi ülések jegyzőkönyvét (nyílt ülés) bármikor megtekintheti. Amennyiben igényli másolatot is kaphat belőle térítés ellenében. Majdanics László polgármester elmondta, hogy negyed évente jelenik meg tájékoztató magazin. A következő szám egy héten belül megjelenik. Tóth Albert alpolgármester elmondta, hogy minden képviselő erkölcsi kötelessége, hogy fogadóórát tartson. Alpolgármesteri és a Szociális Bizottsági Elnöki fogadóóra időpontja minden hónap utolsó péntek óra között van a Polgármesteri Hivatalba. Hankó János CKÖ elnöke elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat márciusban tartotta közmeghallgatását. A kisebbségi Önkormányzat forintos költségvetéssel rendelkezik, melyet működési célra fordíthatnak. A feladatalapú támogatás igénylésének egyik pontja, hogy a kisebbségi önkormányzatnak közmeghallgatást kell tartania. A Kisebbségi Önkormányzat fő feladata a cigány kulturális értékek ápolása és őrzése. Elég sokat jár a Dankó Pista utcára ezt sokan tanúsíthatják. A Szociális Irodában ügyfélfogadási időben mindenkinek a rendelkezésére áll. Több kérdés és hozzászólás nem lévén Majdanics László polgármester a közmeghallgatást, falufórumot lezárta. Kmf. Macsóné Pálfalvi Mária jegyzőkönyvvezető Majdanics László polgármester 13

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének közmeghallgatási ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Kiss Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18-án 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1385-1/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. május 5-én /csütörtökön/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Város képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ikt. szám: T-48-2/2011.

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2010. március 29. Helyszín: Községi Önkormányzat 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend: 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25--én 17.00 órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-29/2011. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2005. november 14-én, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben