J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Jelen vannak: Dr. Fekete Zoltán polgármester Csiger Lajos Takács József Csirmaz Zsolt Bajzát Melinda Nyeste László Igazoltan maradt távol: Vámos Zoltán alpolgármester Csirmaz József Malatinszky Károly Molnár Istvánné Fügedi Richárd Alex Jámbor Márk István Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Jakab Orsolya jegyző Dr. Kovács András aljegyző Vigh Henrik irodavezető Balog Lászlóné irodavezető Toma Tibor főépítész Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél) Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) Meghívottak: Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató Barnóczky László Élelmezési Központ vezető Újvárosi Lászlóné Óvodavezető Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 12 fő képviselőből jelen van 11fő. Jámbor Márk István képviselő jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bajzáth Melinda és Csiger Lajos képviselőket. Kiosztásra került: a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 1

2 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.03.) határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat évi költségvetése (első olvasat) Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető 2.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 3.) Mezőkövesd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző Referens: Toma Tibor főépítész 4.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző 5.) Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására vonatkozó pályázat kiírása Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Guba Viktória szervezési referens 6.)Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezései Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Guba Viktória szervezési referens 7.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 8.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 9.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Városgondnokság terembérleti szerződéseiről Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Barnóczky László igazgató 10.)Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület együttműködési szándéknyilatkozatának aláírásáról Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: dr. Hencz Balázs munkatárs 2

3 11.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 11/1.) Illyés Gyula u /4. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 11/2.) Illyés Gyula u. 8. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 11/3.) Illyés Gyula u. 8. 2/3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 11/4.)Illyés Gyula u. 8. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 11/5.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 1-es jelzésű garázs hasznosítása 11/6.) Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiség igénye Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 12.) Pályázat kiírása Mezőkövesd Város Önkormányzatának Rendelőintézete orvosigazgatói feladatainak ellátására Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester 13.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 14.)Indítványok, javaslatok ZÁRT ÜLÉS 15.)A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Dr. Kovács András aljegyző Felelős: Határidő: Polgármester azonnal Interpellációs szándékát jelezte Nyeste László és Csirmaz Zsolt képviselő. Fügedi Richárd Alex képviselő írásban nyújtotta be interpellációját. Kérdést kíván feltenni: Nyeste László képviselő Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztató elfogadja 3

4 Jelentés a december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.03.) határozata Jelentés a december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2014. önkormányzati rendelet, valamint a 190, 213, 216, 217, 220, 229, 234, 265, 266, 283, 284, 287, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) A 311, 317, 320, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 375/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos 1.) Az önkormányzat évi költségvetése (első olvasat) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 4

5 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat évi költségvetését véleményezte és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek. Fügedi Richárd Alex tudomása van róla, hogy március 1-től új szociális rendszerben kell működni az önkormányzatnak, ezért gondolja, hogy erről februárban fognak rendeletet alkotni. Érdeklődik, hogy a kieső részt honnét fogják előteremteni? Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, a költségvetésben szerepel az összeg, amiről beszélt képviselő úr. Balog Lászlóné irodavezető felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat által tervezett segélyeket a 8. sz. melléklet tartalmazza. Egyedül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál van csökkenés, de az is jogszabályoknak megfelelően. Csirmaz Zsolt elmondja, hogy mivel sajnálatos esemény történtek a városban, ezért javasolja, közintézményeket (sportpályára, iskolákra) szereljék fel életmentő készülékekkel, defibrillátor beszerzésére gondol, ami életet menthet. Másik javaslata, hogy kezdjék el az utcanév táblák kihelyezését. A körzetében kezdjék el az idén, ha mindenkinek tetszeni fog, akkor biztos, hogy fogják követni. Öt éves ciklus van előttük, a ciklus végére ki is tudnák helyezni. Dr. Fekete Zoltán polgármester életmentő készülék beszerzésével egyetért, fontosnak tartja, és azon lesznek, hogy minél hamarabb kerüljön beszerzésre. Oktatási- nevelési intézményekben, ill. a sportcsarnokban a költségvetésben erre biztosítani fogják az összeget. Az utcanév táblákkal kapcsolatban elmondja, hogy az 5 év alatt le szeretnék cserélni, oda fognak figyelni a költségvetés készítésénél. Fügedi Richárd Alex úgy tűnik, hogy nem értették meg, mit kérdez. Még egyszer elmondja, hogy a városnak 25 % -os jogosultága van szociális támogatásra, és a 75 %-os részt miből honnét fogja előteremteni? Az új törvényi szabályozás miatt a város hogyan fogja átcsoportosítani? Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy ami a költségvetésben szerepel a kiadási oldalon, az a bevételi oldalon is szerepel, ha másból nem, akkor saját bevételből biztosítva vannak, a táblázatban minden szerepel. Nem kell túlharsogni, eddig is voltak olyan szociális juttatások, amihez külső forrást nem kaptak, mégis biztosították. Ez fog történni ezek után is. Mezőkövesd soha nem fogja magára hagyni az elesett embereket, a forrás biztosítva van. Fügedi Richárd Alex Köszöni a választ. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza 5

6 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.03.) határozata Az önkormányzat évi költségvetéséről (első olvasat) Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi költségvetését megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 1. A forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési szervek vezetőivel. 2. További bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 3. A költségvetési rendelet megállapítása mellett határozatot kell készíteni, melyben bemutatásra kerülnek az önkormányzat saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. Felelős: Határidő: polgármester, költségvetési szervek vezetői értelem szerint 2.)A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 6

7 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.) önkormányzati a rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Mezőkövesd közigazgatási területén hetente egy alkalom a Zsóry üdülőterület kivételével, ahol az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál április 1. és szeptember 30. között hetente egy alkalom. 2. A Rendelet 9. (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) A településen az ingatlantulajdonosoknak ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a hulladék gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani. Kiegészítő alkalmi szállításhoz a Közszolgáltató jelzéssel ellátott 120 literes műanyag zsákja vehető igénybe. b) A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál az ingatlan tulajdonosa köteles minimum a 60 literes gyűjtőedény éves díjának az 50%-át megfizetni. 3. A Rendelet 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező lakos évente és ingatlanonként legfeljebb 300 kg háztartási hulladék díjmentes átadására jogosult a háztartási hulladék mezőkövesdi hulladékátrakó telepre saját maga által történő kiszállítása esetén. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Fekete Zoltán sk. polgármester Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző A rendelet kihirdetésének dátuma: február 4. Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző 7

8 Általános indokolás A települési hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedény biztosítása a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján az egész településen a lakosság kötelessége. A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál a kötelező közszolgáltatás minimális díja a 60 literes gyűjtőedény éves díjának az 50%-a a gyűjtőedény ürítésének számától függetlenül. Mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező lakos évente és ingatlanonként 300 kg háztartási hulladék díjmentes átadására jogosult a városi hulladékátrakó telepen. Részletes indokolás 1. A hulladék ürítésének minimális gyakoriságát határozza meg. 2. A települési hulladék gyűjtéséhez használható gyűjtőedény biztosításáról rendelkezik, valamint az üdülőterületen a közszolgáltatás minimális éves díját határozza meg. 3. A mezőkövesdi lakosok számára a háztartási hulladék díjmentes átadását szabályozza. A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 4. 8

9 3.) Mezőkövesd Város Településrendezési eszközeinek módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. az alábbiak szerint módosul: Az R. 1. mellékletét képező T-2 jelű külterületi és T-3 jelű belterületi szabályozási terv helyébe az e rendelet 1. melléklete lép Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt mellékletével együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatával. Mivel több módosítás nem hangzik el, így először a bizottság által javasolt módosítást teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 9

10 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) határozata A településszerkezeti terv módosításáról 1. Mezőkövesd város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9/B.. (2) bekezdésének a) pontja alapján Mezőkövesd város Településszerkezeti Tervét a határozat mellékletét képező formában és tartalommal módosítja. 2. A településszerkezeti terv módosítása rajzi munkarészből áll. A településszerkezeti terv szöveges része a módosítás következtében nem változik. A településszerkezeti terv rajzi része a határozat 1. mellékletének megfelelően módosul. A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak. Ez a határozat a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Felelős: Polgármester Határidő: március 7. 10

11 1. melléklet a 4 /2015. ( II.3. ) határozathoz Településszerkezeti Terv módosítása - tervlap részletek TSZ 1 TSZ 2 TSZ 3 TSZ 4 TSZ 5 TSZ 6 TSZ 7 Váczi Mihály út Dohány úti gazdasági terület Rozmaring úti gazdasági terület Ady Endre úti terület Zsóry szállodasor Gépmúzeum Állattartó tanya 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Dr. Fekete Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra az elfogadott Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatával együtt. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1.) Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. (1) bekezdés 5. pontja a következő m) ponttal egészül ki: m) közterületi játszótér ) Az R ának (7) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki: 3. a)a Vt/5.1 és Vt/5.2 övezetekben az Üh jelű övezetek felé néző építési vonalaktól számított 10 méteren belül legfeljebb 6,0 m homlokzatmagasságú épületrészek építhetőek. b) A Vt/5.1 övezetben 6,0 m maximális építménymagasságú épületek építhetőek azokon a telkeken, amelyek mérete nem éri el az övezetre előírt minimális területnagyságot 3. 3.) Az R ában szereplő táblázat a Vt/5.2 megnevezésű sorában a minimális telekterület oszlop m2-re, a legnagyobb beépítettség oszlopa 50%-ra változik. 4.) Az R ában szereplő táblázat a Vt/6.megnevezésű sora a következő Vt/6.2 sorral egészül ki

20 Vt 6.2 Z 60 4,5 800 Z , ) Az R ában szereplő táblázat K/5.1 és K/5.2 megnevezésű sorában a legnagyobb beépítettség oszlop értéke 15%-ra, a legkisebb zöldfelület oszlop mértéke pedig 80%-ra változik ) Az R ában szereplő táblázat K/5 megnevezésű sora a következő K/5.5 sorral egészül ki: K 5.5 SZ 60 4,5 800 SZ , Az R. 1. mellékletét képező T-2 jelű külterületi és T-3 jelű belterületi szabályozási terv helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 8. Dr. Fekete Zoltán sk. polgármester Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző A rendelet kihirdetésének dátuma: február 4. Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző 20

21 1. melléklet a 2 /2015. ( II.04. ) önkormányzati rendelethez T-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv T-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv 21

22 4.)A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot az együttműködési megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el - így a határozati javaslatot a mellékelt együttműködési megállapodással együtt teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) határozata Együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt tartalommal jóváhagyja a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos 22

23 Együttműködési megállapodás Mezőkövesd Város Önkormányzat és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik: Jelen Megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásának rendjét. I. A működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés tárgyi feltételeit. 2. Az önkormányzati működés tárgyi feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: a.) az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseihez szükséges helyiséget a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) földszinti tanácskozó termében, egyéb feladatai vonatkozásában pedig a Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám alatti ( Kiskönyvtár ) helyiségét. b.) csak a tárgyaló helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek vállalása (villamos energia díja, fűtésdíj, víz- és csatornadíj, takarítás) c.) a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a testületi, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása (irodaszer, papír, nyomtatvány biztosítása, postaköltség viselése) d.) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) e.) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása, f.) a c), d), e), pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek testületi tagok telefonhasználata költségei kivételével a viselése. II. A működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása 23

24 1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködő munkatársként kijelölt köztisztviselője, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal egységeinek szakmailag illetékes köztisztviselői látják el a hivatali munkaidőn belül. 2. A közreműködőként kijelölt és a szakmailag illetékes köztisztviselők feladatai: a.) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően, b.) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a jogszabályi előírások, határidők betartásával, c.) a testületi döntések előkészítése, testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes köztisztviselői végzik. 4. A Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó a Képviselő-testület üléseinek szervezéséért felelős, legalább Államigazgatási Főiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselője a jegyző megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein beleértve a zárt ülést is és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezési feladatai 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat Elnöke a Jegyzővel és a Kincstári Iroda vezetőjével a költségvetési határozat-tervezetet egyezteti, a nemzetiségi önkormányzatot érintő vitás kérdéseket tisztázzák. Az egyeztetés alapján a Kincstári Iroda összeállítja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét, melyet a jogszabályban rögzített határidőn belül a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. 2. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatban meghatározott eredeti előirányzaton felül többletbevételt ér el, bevételkiesése várható, illetve a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a Nemzetiségi Önkormányzat testülete köteles módosítani a költségvetéséről szóló határozatát. Az Elnök által kezdeményezett költségvetést módosító határozat tervezetét a Kincstári Iroda állítja össze, melyet az Elnök a következő ülésen a testület elé terjeszt. 3. Az elfogadott költségvetés alapján a Kincstári Iroda elkészíti és a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatósága részére továbbítja a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről szóló információszolgáltatást. 4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak a tárgyhónapról a következő hónap 20-ig pénzforgalmi jelentést a tárgynegyedévről pedig a tárgy negyedévet követő hónap 25-ig mérlegjelentést kell készítenie. 24

25 5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, pénzforgalmi jelentését és mérlegjelentését a Kincstári Iroda készíti el, majd az aláírt példányokat megküldi a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságához. 6. A zárszámadás-tervezetet a Kincstári Iroda készíti el, melyet az Elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. IV. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatai 1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája. 2. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltaknak megfelelően, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 4. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Kincstári Iroda vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalásról a Kincstári Iroda naprakész nyilvántartást vezet. 5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket az elnök írásban jelöli ki. 6. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 7. Az érvényesítést a Kincstári Iroda ezzel a feladattal megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselői végezhetik. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek kifizetéseit a Kincstári Iroda átutalással teljesíti. A Kincstári Iroda által kezelt, a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából készpénz legfeljebb forint összeghatárig fizethető ki, a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 3 nappal a kifizetést megelőzően a Kincstári Iroda vezetőjéhez eljuttatott írásbeli kérelmére. Az forint feletti készpénzben történő kifizetésre a Jegyző engedélyével kerülhet sor. V. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség 25

26 1. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószámának igénylése, önálló fizetési számlájának megnyitása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos módosításokat a Kincstári Iroda készíti el. 2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom önálló fizetési számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt a banki aláírás-bejelentés szerint a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg. 3. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 4. A Kincstári Iroda a jogszabályban meghatározott határidőig elkészíti a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságához benyújtandó, a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, időközi költségvetési jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit, éves elemi beszámolóját. VI. Záró rendelkezések 1. Jelen megállapodás február 01-én határozatlan időre lép hatályba, azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata november 01-től az Njtv. és jelen megállapodás szerint biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit. 2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást minden év január 31-éig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén egyeztetéssel módosítják. 3. Jelen megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.03.) határozatával, a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015. (I.21.) határozatával hagyta jóvá. 4. Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Mezőkövesd, Dr. Fekete Zoltán Polgármester Paczók Ernő MRNÖ Elnöke 26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. melléklet a 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelethez Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. Egészségügyi ellátás Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma:./2014 JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29.-én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1/1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 1/3.)Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 25-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. június 5-én. Megtartott. Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. június 5-én Megtartott Ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.)

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (A1) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a módosításáról szóló 8/2015.(IV.29.) és a 12/2015.(VI.18.)

Részletesebben