J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 3-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Jelen vannak: Dr. Fekete Zoltán polgármester Csiger Lajos Takács József Csirmaz Zsolt Bajzát Melinda Nyeste László Igazoltan maradt távol: Vámos Zoltán alpolgármester Csirmaz József Malatinszky Károly Molnár Istvánné Fügedi Richárd Alex Jámbor Márk István Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Jakab Orsolya jegyző Dr. Kovács András aljegyző Vigh Henrik irodavezető Balog Lászlóné irodavezető Toma Tibor főépítész Guba Viktória munkatárs (érintett napirendnél) Benkő Edit munkatárs (érintett napirendnél) Meghívottak: Szobonya Sándor VG Zrt vezérigazgató Barnóczky László Élelmezési Központ vezető Újvárosi Lászlóné Óvodavezető Dr. Fekete Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet. A 12 fő képviselőből jelen van 11fő. Jámbor Márk István képviselő jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Bajzáth Melinda és Csiger Lajos képviselőket. Kiosztásra került: a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései Dr. Fekete Zoltán polgármester a meghívón szereplő napirendi pontokat teszi fel szavazásra, mivel a jelenlévők részéről több hozzászólás, vélemény nem hangzik el. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 1

2 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.03.) határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat évi költségvetése (első olvasat) Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Balog Lászlóné kincstári irodavezető 2.) A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 3.) Mezőkövesd Város Településrendezési eszközeinek módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző Referens: Toma Tibor főépítész 4.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Dr. Jakab Orsolya jegyző 5.) Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására vonatkozó pályázat kiírása Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Guba Viktória szervezési referens 6.)Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójának mezőkövesdi megemlékezései Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Guba Viktória szervezési referens 7.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Dr. Jakab Orsolya jegyző 8.)A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester 9.) Tájékoztató a Mezőkövesdi Városgondnokság terembérleti szerződéseiről Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Barnóczky László igazgató 10.)Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület együttműködési szándéknyilatkozatának aláírásáról Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: dr. Hencz Balázs munkatárs 2

3 11.)ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA 11/1.) Illyés Gyula u /4. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 11/2.) Illyés Gyula u. 8. 2/1. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 11/3.) Illyés Gyula u. 8. 2/3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosítása 11/4.)Illyés Gyula u. 8. fsz. 3. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 11/5.) Illyés Gyula u. 8. szám alatti 1-es jelzésű garázs hasznosítása 11/6.) Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiség igénye Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Benkő Edit vagyongazdálkodási referens 12.) Pályázat kiírása Mezőkövesd Város Önkormányzatának Rendelőintézete orvosigazgatói feladatainak ellátására Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester 13.) Tájékoztató az interpellációkra adott válaszokról 14.)Indítványok, javaslatok ZÁRT ÜLÉS 15.)A mezőkövesdi egészségügyi alapellátást érintő támogatási kérelem elbírálása Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester Referens: Dr. Kovács András aljegyző Felelős: Határidő: Polgármester azonnal Interpellációs szándékát jelezte Nyeste László és Csirmaz Zsolt képviselő. Fügedi Richárd Alex képviselő írásban nyújtotta be interpellációját. Kérdést kíván feltenni: Nyeste László képviselő Polgármesteri tájékoztató (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el így a polgármesteri tájékoztatóban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a polgármesteri tájékoztató elfogadja 3

4 Jelentés a december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a jelenlévők részéről módosító javaslat nem hangzik el a határozati javaslatot teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.03.) határozata Jelentés a december 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja a 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2014. önkormányzati rendelet, valamint a 190, 213, 216, 217, 220, 229, 234, 265, 266, 283, 284, 287, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 2.) A 311, 317, 320, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 366, 375/2014. önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal fogadja el, hogy a végrehajtást követően a polgármester ismételten adjon tájékoztatást. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos 1.) Az önkormányzat évi költségvetése (első olvasat) (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 4

5 Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság az önkormányzat évi költségvetését véleményezte és továbbtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek. Fügedi Richárd Alex tudomása van róla, hogy március 1-től új szociális rendszerben kell működni az önkormányzatnak, ezért gondolja, hogy erről februárban fognak rendeletet alkotni. Érdeklődik, hogy a kieső részt honnét fogják előteremteni? Dr. Fekete Zoltán polgármester válaszában elmondja, a költségvetésben szerepel az összeg, amiről beszélt képviselő úr. Balog Lászlóné irodavezető felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzat által tervezett segélyeket a 8. sz. melléklet tartalmazza. Egyedül a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál van csökkenés, de az is jogszabályoknak megfelelően. Csirmaz Zsolt elmondja, hogy mivel sajnálatos esemény történtek a városban, ezért javasolja, közintézményeket (sportpályára, iskolákra) szereljék fel életmentő készülékekkel, defibrillátor beszerzésére gondol, ami életet menthet. Másik javaslata, hogy kezdjék el az utcanév táblák kihelyezését. A körzetében kezdjék el az idén, ha mindenkinek tetszeni fog, akkor biztos, hogy fogják követni. Öt éves ciklus van előttük, a ciklus végére ki is tudnák helyezni. Dr. Fekete Zoltán polgármester életmentő készülék beszerzésével egyetért, fontosnak tartja, és azon lesznek, hogy minél hamarabb kerüljön beszerzésre. Oktatási- nevelési intézményekben, ill. a sportcsarnokban a költségvetésben erre biztosítani fogják az összeget. Az utcanév táblákkal kapcsolatban elmondja, hogy az 5 év alatt le szeretnék cserélni, oda fognak figyelni a költségvetés készítésénél. Fügedi Richárd Alex úgy tűnik, hogy nem értették meg, mit kérdez. Még egyszer elmondja, hogy a városnak 25 % -os jogosultága van szociális támogatásra, és a 75 %-os részt miből honnét fogja előteremteni? Az új törvényi szabályozás miatt a város hogyan fogja átcsoportosítani? Dr. Fekete Zoltán polgármester hangsúlyozza, hogy ami a költségvetésben szerepel a kiadási oldalon, az a bevételi oldalon is szerepel, ha másból nem, akkor saját bevételből biztosítva vannak, a táblázatban minden szerepel. Nem kell túlharsogni, eddig is voltak olyan szociális juttatások, amihez külső forrást nem kaptak, mégis biztosították. Ez fog történni ezek után is. Mezőkövesd soha nem fogja magára hagyni az elesett embereket, a forrás biztosítva van. Fügedi Richárd Alex Köszöni a választ. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így a határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza 5

6 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.03.) határozata Az önkormányzat évi költségvetéséről (első olvasat) Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város évi költségvetését megtárgyalta és az alábbiakat tartja szükségesnek: 1. A forráshiány csökkentése, illetve megszüntetése érdekében további tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési szervek vezetőivel. 2. További bevételi források feltárása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 3. A költségvetési rendelet megállapítása mellett határozatot kell készíteni, melyben bemutatásra kerülnek az önkormányzat saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. Felelős: Határidő: polgármester, költségvetési szervek vezetői értelem szerint 2.)A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 7 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló előterjesztést megtárgyalta és a rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester miután a napirendhez a jelenlévő képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el így a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja 6

7 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013 (XII. 20.) önkormányzati a rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A hulladék ürítésének minimális gyakorisága Mezőkövesd közigazgatási területén hetente egy alkalom a Zsóry üdülőterület kivételével, ahol az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál április 1. és szeptember 30. között hetente egy alkalom. 2. A Rendelet 9. (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) A településen az ingatlantulajdonosoknak ingatlanonként minimum 1 db rendszeresített 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt kell a hulladék gyűjtéséhez, illetve két ürítési időszak közötti tároláshoz biztosítani. Kiegészítő alkalmi szállításhoz a Közszolgáltató jelzéssel ellátott 120 literes műanyag zsákja vehető igénybe. b) A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál az ingatlan tulajdonosa köteles minimum a 60 literes gyűjtőedény éves díjának az 50%-át megfizetni. 3. A Rendelet 15. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező lakos évente és ingatlanonként legfeljebb 300 kg háztartási hulladék díjmentes átadására jogosult a háztartási hulladék mezőkövesdi hulladékátrakó telepre saját maga által történő kiszállítása esetén. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Dr. Fekete Zoltán sk. polgármester Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző A rendelet kihirdetésének dátuma: február 4. Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző 7

8 Általános indokolás A települési hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedény biztosítása a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján az egész településen a lakosság kötelessége. A Zsóry üdülőterületen az időlegesen használt, üdülőként nyilvántartott ingatlanoknál a kötelező közszolgáltatás minimális díja a 60 literes gyűjtőedény éves díjának az 50%-a a gyűjtőedény ürítésének számától függetlenül. Mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező lakos évente és ingatlanonként 300 kg háztartási hulladék díjmentes átadására jogosult a városi hulladékátrakó telepen. Részletes indokolás 1. A hulladék ürítésének minimális gyakoriságát határozza meg. 2. A települési hulladék gyűjtéséhez használható gyűjtőedény biztosításáról rendelkezik, valamint az üdülőterületen a közszolgáltatás minimális éves díját határozza meg. 3. A mezőkövesdi lakosok számára a háztartási hulladék díjmentes átadását szabályozza. A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 4. 8

9 3.) Mezőkövesd Város Településrendezési eszközeinek módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 9 fő bizottsági tagból 8 fő vett részt a szavazásban, melyből 8 fő igen szavazatával a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. az alábbiak szerint módosul: Az R. 1. mellékletét képező T-2 jelű külterületi és T-3 jelű belterületi szabályozási terv helyébe az e rendelet 1. melléklete lép Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslatot a mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt mellékletével együtt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester egyetért a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatával. Mivel több módosítás nem hangzik el, így először a bizottság által javasolt módosítást teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát elfogadja Dr. Fekete Zoltán polgármester az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot a mellékleteivel együtt teszi fel szavazásra, mivel a napirendhez a jelenlévők részéről hozzászólás, vélemény nem hangzik el. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza 9

10 Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.03.) határozata A településszerkezeti terv módosításáról 1. Mezőkövesd város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 9/B.. (2) bekezdésének a) pontja alapján Mezőkövesd város Településszerkezeti Tervét a határozat mellékletét képező formában és tartalommal módosítja. 2. A településszerkezeti terv módosítása rajzi munkarészből áll. A településszerkezeti terv szöveges része a módosítás következtében nem változik. A településszerkezeti terv rajzi része a határozat 1. mellékletének megfelelően módosul. A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak. Ez a határozat a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Felelős: Polgármester Határidő: március 7. 10

11 1. melléklet a 4 /2015. ( II.3. ) határozathoz Településszerkezeti Terv módosítása - tervlap részletek TSZ 1 TSZ 2 TSZ 3 TSZ 4 TSZ 5 TSZ 6 TSZ 7 Váczi Mihály út Dohány úti gazdasági terület Rozmaring úti gazdasági terület Ady Endre úti terület Zsóry szállodasor Gépmúzeum Állattartó tanya 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Dr. Fekete Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra az elfogadott Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság módosító javaslatával együtt. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1.) Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. (1) bekezdés 5. pontja a következő m) ponttal egészül ki: m) közterületi játszótér ) Az R ának (7) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki: 3. a)a Vt/5.1 és Vt/5.2 övezetekben az Üh jelű övezetek felé néző építési vonalaktól számított 10 méteren belül legfeljebb 6,0 m homlokzatmagasságú épületrészek építhetőek. b) A Vt/5.1 övezetben 6,0 m maximális építménymagasságú épületek építhetőek azokon a telkeken, amelyek mérete nem éri el az övezetre előírt minimális területnagyságot 3. 3.) Az R ában szereplő táblázat a Vt/5.2 megnevezésű sorában a minimális telekterület oszlop m2-re, a legnagyobb beépítettség oszlopa 50%-ra változik. 4.) Az R ában szereplő táblázat a Vt/6.megnevezésű sora a következő Vt/6.2 sorral egészül ki

20 Vt 6.2 Z 60 4,5 800 Z , ) Az R ában szereplő táblázat K/5.1 és K/5.2 megnevezésű sorában a legnagyobb beépítettség oszlop értéke 15%-ra, a legkisebb zöldfelület oszlop mértéke pedig 80%-ra változik ) Az R ában szereplő táblázat K/5 megnevezésű sora a következő K/5.5 sorral egészül ki: K 5.5 SZ 60 4,5 800 SZ , Az R. 1. mellékletét képező T-2 jelű külterületi és T-3 jelű belterületi szabályozási terv helyébe az e rendelet 1. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 8. Dr. Fekete Zoltán sk. polgármester Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző A rendelet kihirdetésének dátuma: február 4. Dr. Jakab Orsolya sk. jegyző 20

21 1. melléklet a 2 /2015. ( II.04. ) önkormányzati rendelethez T-2 jelű Külterületi Szabályozási Terv T-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv 21

22 4.)A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ügyrendi és Társadalmi kapcsolatok Bizottság A 9 fő bizottsági tagból 9 fő vett részt a szavazásban, 9 fő igen szavazatával az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot az együttműködési megállapodással együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Dr. Fekete Zoltán polgármester mivel a napirendhez hozzászólás, vélemény nem hangzik el - így a határozati javaslatot a mellékelt együttműködési megállapodással együtt teszi fel szavazásra. A 12 fő Képviselő-testületi tagból 11 fő vett részt a szavazásban, és 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) határozata Együttműködési megállapodás a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 1.) Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és a mellékelt tartalommal jóváhagyja a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást. 2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: polgármester azonnal és folyamatos 22

23 Együttműködési megállapodás Mezőkövesd Város Önkormányzat és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény alapján Mezőkövesd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködésének szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik: Jelen Megállapodás célja, hogy a Felek meghatározzák a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéhez szükséges működési, személyi és tárgyi feltételek biztosításának módját és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásának rendjét. I. A működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 1. Mezőkövesd Város Önkormányzata a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés tárgyi feltételeit. 2. Az önkormányzati működés tárgyi feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: a.) az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseihez szükséges helyiséget a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) földszinti tanácskozó termében, egyéb feladatai vonatkozásában pedig a Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám alatti ( Kiskönyvtár ) helyiségét. b.) csak a tárgyaló helyiséghez kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek vállalása (villamos energia díja, fűtésdíj, víz- és csatornadíj, takarítás) c.) a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a testületi, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása (irodaszer, papír, nyomtatvány biztosítása, postaköltség viselése) d.) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása) e.) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása, f.) a c), d), e), pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek testületi tagok telefonhasználata költségei kivételével a viselése. II. A működéshez szükséges személyi feltételek biztosítása 23

24 1. Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket oly módon, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködő munkatársként kijelölt köztisztviselője, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal egységeinek szakmailag illetékes köztisztviselői látják el a hivatali munkaidőn belül. 2. A közreműködőként kijelölt és a szakmailag illetékes köztisztviselők feladatai: a.) a testületi ülések előkészítésével kapcsolatosan a meghívók, előterjesztések és a hivatalos levelezések előkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően, b.) a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével és postázásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása a jogszabályi előírások, határidők betartásával, c.) a testületi döntések előkészítése, testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatok ellátása. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes köztisztviselői végzik. 4. A Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó a Képviselő-testület üléseinek szervezéséért felelős, legalább Államigazgatási Főiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselője a jegyző megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein beleértve a zárt ülést is és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési tervezési feladatai 1. A helyi nemzetiségi önkormányzat Elnöke a Jegyzővel és a Kincstári Iroda vezetőjével a költségvetési határozat-tervezetet egyezteti, a nemzetiségi önkormányzatot érintő vitás kérdéseket tisztázzák. Az egyeztetés alapján a Kincstári Iroda összeállítja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozat tervezetét, melyet a jogszabályban rögzített határidőn belül a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. 2. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatban meghatározott eredeti előirányzaton felül többletbevételt ér el, bevételkiesése várható, illetve a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a Nemzetiségi Önkormányzat testülete köteles módosítani a költségvetéséről szóló határozatát. Az Elnök által kezdeményezett költségvetést módosító határozat tervezetét a Kincstári Iroda állítja össze, melyet az Elnök a következő ülésen a testület elé terjeszt. 3. Az elfogadott költségvetés alapján a Kincstári Iroda elkészíti és a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatósága részére továbbítja a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetéséről szóló információszolgáltatást. 4. A Nemzetiségi Önkormányzatnak a tárgyhónapról a következő hónap 20-ig pénzforgalmi jelentést a tárgynegyedévről pedig a tárgy negyedévet követő hónap 25-ig mérlegjelentést kell készítenie. 24

25 5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, pénzforgalmi jelentését és mérlegjelentését a Kincstári Iroda készíti el, majd az aláírt példányokat megküldi a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságához. 6. A zárszámadás-tervezetet a Kincstári Iroda készíti el, melyet az Elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. IV. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodási feladatai 1. A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája. 2. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltaknak megfelelően, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodás feladatait. 3. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. 4. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Kincstári Iroda vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalásról a Kincstári Iroda naprakész nyilvántartást vezet. 5. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket az elnök írásban jelöli ki. 6. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (utalványozásra) az Elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 7. Az érvényesítést a Kincstári Iroda ezzel a feladattal megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselői végezhetik. 8. A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettségek kifizetéseit a Kincstári Iroda átutalással teljesíti. A Kincstári Iroda által kezelt, a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárából készpénz legfeljebb forint összeghatárig fizethető ki, a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 3 nappal a kifizetést megelőzően a Kincstári Iroda vezetőjéhez eljuttatott írásbeli kérelmére. Az forint feletti készpénzben történő kifizetésre a Jegyző engedélyével kerülhet sor. V. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség 25

26 1. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele, adószámának igénylése, önálló fizetési számlájának megnyitása megtörtént. Az ezzel kapcsolatos módosításokat a Kincstári Iroda készíti el. 2. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő pénzforgalom önálló fizetési számlán bonyolódik. A Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét és az általa meghatalmazott személyt a banki aláírás-bejelentés szerint a fizetési számla feletti rendelkezés jogosultság illeti meg. 3. A Kincstári Iroda a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 4. A Kincstári Iroda a jogszabályban meghatározott határidőig elkészíti a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatóságához benyújtandó, a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését, időközi költségvetési jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit, éves elemi beszámolóját. VI. Záró rendelkezések 1. Jelen megállapodás február 01-én határozatlan időre lép hatályba, azzal, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata november 01-től az Njtv. és jelen megállapodás szerint biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit. 2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodást minden év január 31-éig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják, és szükség esetén egyeztetéssel módosítják. 3. Jelen megállapodást Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.03.) határozatával, a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015. (I.21.) határozatával hagyta jóvá. 4. Jelen megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Mezőkövesd, Dr. Fekete Zoltán Polgármester Paczók Ernő MRNÖ Elnöke 26

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-4/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város 2011. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal A épület fsz. 13. tanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Jelen

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

1. az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az előterjesztést megtárgyalta, és NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYHZATA 79j2014.(IV.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2016. július 21. Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Kistérség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1/2013.(I.15.) SZÁMÚ HATÁROZAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Bénye Község Önkormányzat Képviselő-testéletének és Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2012. (VIII.9.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2012. (VIII.9.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2012. (VIII.9.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.)Sürgősségi indítvány Mezőkövesd Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 07-én, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Magyar

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 73/06. (VIII. 5.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 237/206. (VI. 23.) KÖKT határozat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (5 igen, egyhangú szavazattal). Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben