Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl"

Átírás

1

2

3 2014. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a képviselõ-testületi üléseken meghozott jelentõsebb döntésekrõl. A képviselõ-testület a legfontosabbnak tartotta, ezért 1. napirendi ponton tárgyalta azt a határvonalat, amelyet elfogadhatónak tart Balatonkenese és Balatonakarattya között. E határvonal alapján a Honvéd Üdülõ és a Bezerédi strand is Balatonkeneséhez tartozna. Maga a térkép a határvonallal megtalálható az Önkormányzat honlapján a testületi ülés anyagai között. A 2. napirendi pont a vagyonmegosztás kérdése volt, ami rövidtávon a határvonal után egy másik nagyon fontos feladat Balatonakarattya leválásával kapcsolatban. Balatonkenese Város Önkormányzata több mint tíz milliárdos nagyságrendû vagyonnal rendelkezik. Ennek egy jelentõs része természetesen Balatonakarattyára kerül. A forgalomba hozható vagyontárgyak értéke alapján minden balatonkenesei lakosra kb. 2 millió forint értékû vagyontárgy jut. Ez a mi vagyonunk, melyet igazságosan kell megosztani. Bár fel van mérve és értékelve( melyet a Polgármesteri Hivatal tart nyilván), de mindenképpen szükséges ennek piaci értékû vagyontárgyankénti felülvizsgálata, melyet igazságügyi szakértõvel kell végeztetnünk a tisztánlátás érdekében. Felkerestünk 3 olyan megfelelõ referenciával rendelkezõ céget, amelyek a vagyonfelértékelést véleményünk szerint el tudják végezni. A 3. napirendi pont egy kérelem megfogalmazása volt Balatonakarattya képviselõ-testülete felé. Ennek lényege, hogy kérjük nyilatkozni Balatonakarattya Önkormányzatát, mely önkormányzati feladatokat kívánja átvenni 2014 december 31 után, illetve mely feladatokat szeretné, és mikor, önállóan, és melyeket kívánja társulásokban ellátni. Egy önkormányzat legfontosabb kötelezõ feladatai: a szociális és gyermekjóléti feladatok, központi háziorvosi ügyelettel, a zöldterület gazdálkodással, a közutak fenntartásával, közvilágítással, az óvodai ellátással, a fogorvosi, gyermekorvosi és háziorvosi ellátással kapcsolatos feladatok megoldása. A 4. napirendi pont arról szólt, hogy a képviselõ-testületünk december 11-ig kérte Balatonakarattya nyilatkozatát, hogy kíván-e közös önkormányzati hivatalt fenntartani Balatonkenesével, vagy más településhez csatlakozik. Egy 2000 fõ alatti település önállóan polgármesteri hivatalt nem mûködtethet, közös hivatalt kell létrehoznia valamely általa választott másik településsel. Az 5. napirendi pont ügyvédi megbízással kapcsolatos döntéshozatal volt, mivel korábbi ügyvédünk, dr. Koczkás Sándor kérelmezte szerzõdésének felbontását. Egy Önkormányzatnak mindig kell, hogy legyen olyan ügyvédje, aki a bíróságok és más hatóságok elõtt képviseli az Önkormányzatot, illetve segítségünkre van konkrét kérdésekben. A képviselõ-testület határozatba foglalta dr. Keil Kálmán ügyvéd úrral való szerzõdéskötést. A 6. napirendi pont állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szólt. A korábbi képviselõi testület által hozott döntést kellett megerõsítenünk, hogy az önkormányzatunk bizonyos állami ingatlanokat szeretne átvenni. Az önkormányzati vagyon fontos közérdek. A konkrét ingatlanok a település honlapján megtalálhatók. A 7. napirendi pont egy formális döntés volt arról, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelõ Bizottság tagjai között legyen tag a küngösi, illetve a balatonfõkajári polgármester. Azért formális, mert a társulási tanácsban önkormányzatunknak összesen 3 %- nyi szavazati joga van, de kötelezõ volt megtárgyalni. A 8. napirendi pont a polgármester úr szabadságmegváltásának kérdése volt. Ezt a polgármester úr kívánta napirendi pontra venni, bár az nem lett volna kötelezõ. Tömör István polgármester úr korábbi jogviszonya 2014 október 12-én megszûnt, és a választás után új 5 éves jogviszonya kezdõdött. A korábbi ciklusból származó munkajogi kérdéseket törvényi elõírások miatt le kell zárni, mely nem mérlegelés kérdése. A ki nem vett szabadságokat kell megváltani, amellyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár a számfejtést már elvégezte, melyre nincs ráhatásunk. A 10. napirendi pont jegyzõ úr albérleti hozzájárulási kérelme volt, mivel el kellett hagynia balatonakarattyai szolgálati lakását. A korábbi szokásokhoz híven, amennyiben az önkormányzat mûködése érdekében fontos szerepet betöltõ személy részére megfelelõ önkormányzati lakás nem biztosítható, a képviselõ-testület albérleti hozzájárulást adhat. Ezek után zárt ülésen személyiségi jogok miatt került sor a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálására. A jogosultak havi 6000,- Ft támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül, melyet az állam további 6000,- Ft támogatással egészít ki. A képviselõ-testületi ülés a korábbi egyeztetéseknek köszönhetõen zökkenõmentesen, teljes egyetértésben zajlott le. Reméljük, a jövõben is hasonló módon tudjuk meghozni legfontosabb döntéseinket. Szerettük volna, hogy ez a beszámoló mindenki számára elérhetõ legyen, és a késõbbiekben hagyományt teremtõ és hiteles módon legyen tájékoztatva a lakosság a képviselõ-testületi munkáról. Köszönjük szépen figyelmüket! Kocsis Jenõ alpolgármester Szívesen éljenek itt a fiatalok is! Szívügyemnek tekintem a két település szétválását érintõ feladatokat, a vagyonmegosztást, Balatonkenese érdekeinek meszszemenõ képviseletét hangsúlyozta Kocsis Jenõ alpolgármester. - Azt szeretném, hogy unokáim is itt éljenek. Ennek a településnek adódnak még kiaknázatlan értékei, ezért vágtam bele a közügyekbe fogalmaz, hozzátéve: elegendõ elfoglaltságot ad a családi vállalkozás, amiben ténykedik, de tõsgyökeres keneseiként úgy tartja, hogy nemcsak saját családja érdekében, hanem a közösségért is dolgoznia kell. A frissen megválasztott alpolgármester felesége, valamint fia a családi vállalkozásban dolgozik, lánya irodavezetõ egy Magyarországon mûködõ belga cégnél. Gyermekei öt unokával ajándékozták meg, a szülõk-nagyszülõk nagy örömére, valamennyien a közelükben élnek. Nagy boldogságom és támaszom, biztos hátterem a családom, ugyanakkor célom, hogy gyermekeim és unokáim is büszkék legyenek arra, hogy kenesei lakosok, és itt élhetnek különleges természeti értékek között, ebben a szép balatoni környezetben vallja õszintén. Kiemeli, munkájában mindvégig számít a helybeliek ötleteire, támogatására. Kocsis Jenõ élelmiszeripari technikusként 1989 óta mûködtet magánvállalkozást, így már évtizedekkel ezelõtt belekóstolt abba, hogy a piac, a gazdasági verseny bizony nagy munkabírást, szorgalmat, odaadást kíván. Ez ma is jellemzõ rá, így ritka ünnepnek számít, amikor passziójának, a vadászatnak hódol.

4 4 Balatonkenesei Hírlap december Járda a Bocskai utcában A Bocskai utca Balatonkenese belterületének mindkét irányban forgalmas és bizony veszélyes része. A dombtetõn olykor lezúduló és egymást elkerülõ autósok, a kerékpárosok és a töredezett járdán csak bukdácsolni tudó, és így azt inkább kerülõ gyalogosok nem ritkán életveszélyben érezhették magukat. Eddig. Szeptember közepétõl változás kezdõdött: munkások, szerszámok, gépek érkeztek a Katona József utca sarkához. Bontani és alapozni, mert hogy minden építés, felújítás bontással és alapozással indul. Telnek a napok, hetek, jön az aszfaltot terítõ gép, kész az elsõ, mintegy 70 méteres szakasz. Lehetne szebb, mutatósabb. Egy nálunk fejlettebb országban és gazdagabb településen ilyenkor térköveznek, a kivitel látványosabb. Kenesén aszfaltszõnyeg kerül a járdára, és ennek is menynyire lehet örülni! Bakos János szomszédom mosolyogva említi: milyen jó volt a kényelmes, rendezett járdán a reggeli újságért indulni! Másik lakótárs megállít:... a Tömör megígérte, hogy a Széchenyi utcáig készül! A munkások elõkészítik a következõ szakaszt. Közben az autóból kinézõ ember vagy az arra haladó gyalogos bosszankodik vagy éppen mosolyog. Bizony, a bontás-elõkészítés munkaigényes folyamat, a csákány, a lapát nehezen mozdul. Hat-hét munkás a helyszínen. Az egyik cigarettázik, a másik kettõ maga elé néz, egy további a lapátra támaszkodik. Egyet, jó esetben kettõt látni valóban dolgozni. A sokat megélt, idõsödõ ember számára a szocializmus évtizedei idézõdnek fel. A munkatempó hasonló az akkorihoz: egy dolgozik, a másik néhány nézi. Aztán újra megjelenik a murva, majd az aszfalt, s kész a következõ száz méter. Már november közepe van, az utolsó szakaszhoz értek. Igaz, a munka vontatottan halad, a hatékonysággal nem lehetünk elégedettek. Szóvá is teszik a lakótársak, a képviselõ testület pedig meghallgatja Kelemen Zoltán városgondnok úr magyarázatát: kevés a szakmához valamit is értõ, motivált ember, alacsonyak a bérek... Ismerõs szavak, nem is állnak távol az igazságtól. A kiesett munkanapok, a hiányos szervezés, az alacsony munkaintenzitás viszont mindezzel együtt sem fogadható el. A továbbiakban a látottnál-tapasztaltnál többet várunk el: gyorsabb, igényesebb munkavégzést, folyamatos, szigorú felügyeletet. Örömünket, jó érzésünket azonban senki és semmi nem veheti el. A Bocskai utcai járda teljes hosszában elkészült, két és fél hónap munkával és mintegy 3 millió forint ráfordítással. Rendezett, egyenletes, kényelmes. Talán elõbb utóbb egy szép fasor is díszíti majd. Fõként azonban biztonságos. Gyerekkocsit toló anyukának, kevésbé látó, nehezen járó idõsnek. Örüljünk neki valamennyien, keneseiek! Azok a százak, akik erre járnak és használják, és azok is, akik várják és elvárják, hogy az õ környékükön is rendezett, kulturált legyen az útszegély. Ígéretünkhöz híven azon leszünk, hogy a lehetõségeink szerint további járdák felújítására kerüljön sor a közeli jövõben. No, és még egy dolog: ne csak várjunk és elvárjunk, hanem legyünk magunk is igényesek. Tartsuk tisztán a járdáinkat! dr. Tábori György képviselõ Nagyobb boldogság adni, mint kapni (ApCsel 20,35) Jól ismert bibliai idézet a jókedvû adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7). Bizonyos értelemben a helyi Katolikus Karitasz is valamiféle örömet élhetett át. Szûkebb hazánkban sokan felismerték, hogy másokért élünk, jót tenni jó. Ennek egyik bizonyítéka az ünnepek közeledtével csúcsosodott ki. Számos pénzbeli felajánlást kaptunk, mellyel családokat, gyerekeket, magányos embereket tudunk megörvendeztetni. Az ajándékozó bõvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül (Péld. 11,25) Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik elképzeléseink megvalósulása érdekében partnereink voltak. Szeretetettel invitálunk mindenkit advent elsõ szombatján a hagyományossá vált települési gyertyagyújtásra. Ezen az estén a gyerekek legnagyobb örömére megemlékezünk Szent Miklósról is. A helyszínen a Karitasz részérõl szívesen vesszük további adományok felajánlását is. Ezúton kívánunk áldott karácsonyt és békés, boldog, reményteljes újesztendõt Balatonkenese lakosságának. A helyi Karitasz nevében Varga Ákos

5 2014. december Balatonkenesei Hírlap 5 Az én adventi történetem Még nagyon, de nagyon kisgyermekek voltunk, én és a kishúgom, amikor egy decemberi délután varázslatos dolgok történtek otthon, a kis-szobában. Az egész azzal kezdõdött, hogy a nagymama, akivel az idõ tájt együtt múlattuk az idõt, megrakta a vaskályhát, mely a jó huzatnak köszönhetõen azonnal duruzsolni kezdett, valahogy úgy, mint a cicánk, aki barátságos dorombolásával biztosította a maga számára a meleg szobában maradás lehetõségét. Kint már sötétedett az amúgy is sejtelmesen ködlõ hólepte fagyos világ felett, bent viszont villódzó meleg fények törtek elõ a kályha rostélyos nyílásán csodálatos színekkel és árnyképekkel népesítve be alkonyodó szobánkat, a meseszerû élményekre mindig fogékony lelkünk igen nagy örömére. Odakucorogtunk a nagymama köré, aki a közelítõ karácsonyról mesélt. Vagyis nem mesélt, hanem igaz történetet mondott el, de olyat, amely nemcsak régen esett meg, hanem ami itt és most velünk is meg fog történni. Tudjátok bogárkáim - kezdte felfedni elõttünk a titkok titkát - a Jézuska már elrendelte, hogy az angyalkák rakják meg különféle ajándékkal a fényes aranyszekeret. El se tudjátok képzelni, hogy mi minden lesz azon...! Amikor azután elkészülnek a munkával, befognak a szekér elõ négy gyönyörû pejlovat, felül a bakra a legjobb kocsis, akin patyolatfehér ruha, prémsapka meg fehér bunda lesz, kezébe veszi a gyeplõt, suhint egyet az arany ostorral, s megkezdi hosszú útját. Mert tudjátok a Mennyországból egy hosszú kanyargós úton lehet csak leereszkedni Magyarország felé, hogy elérkezzen hozzátok is a kis Jézuska ajándéka. Amíg a kocsis irányítja a lovakat, addig a sok angyalka körbejárja a vidéket, mert nekik az a feladatuk, hogy a jó gyermekeknek szétoszszák az ajándékokat. A nagymama elhallgatott... - Még most is érzékelem az akkori csendet, amelybõl szinte kihallatszott a szívünk dobogása és a kályha monoton duruzsolása. Közben élénk fantáziánk újrateremtõ ereje nagy utat járt be, hisz egy szempillantás alatt mi magunk is a történés szereplõinek érezhettük magunkat. Mit részeseinek, sokkal inkább fõszereplõinek, hiszen a Jézuska fényes küldöttsége egyenesen hozzánk készül érkezni. Izgalom vett erõt rajtunk, ezért rögtön meg is kérdeztük: De hát mikor fognak ideérkezni...? - S legnagyobb meglepetésünkre, a nagymama már tudta: Épp most fordultak be a fölöttünk lévõ utcába; s máris sorolta a gyermekek nevét, akiknek a háza elõtt ezekben a percekben áll meg az aranyszekér. Feltûnt nekünk hogy egy fiút, a Janikát, kihagyta. Hát vele mi lesz? - kérdeztük. Õ az idén nem kap ajándékot, mert csúnyán beszélt és cigizett. Mert bizony aki rosszul viselkedik, az kimarad az ajándékosztásból. - Megszeppentünk. Igaz, hogy nem cigiztünk és nem beszéltünk csúnyán, de a lelkiismeretünk némi rosszaságról mégis árulkodott. Nekem például eszembe jutatta, hogy kishúgom cofos haját néha meghúzogattam, meg a hokedliról akkor is leugráltam, amikor nem lett volna szabad. Szóval bûneim tudatában azért mégis megreszkíroztam a lényeges kérdést: Mama, mi kapunk a Jézuskától ajándékot? Komolyan ránk nézett s csak annyit mondott: Hát az még kérdéses, viszont hamarosa elválik. Újra csend következett. Éreztük, hogy most már nem babra megy a játék, mert rögtön itt lesznek. Azonnal megígértük, hogy ezentúl nagyon, de nagyon jók leszünk, meg azután szeretnénk látni az ajándékokkal megrakott arany szekeret, amely most már csak néhány háznyi távolságra lehet tõlünk. Jól van aranyoskáim - oldotta a feszültséget a nagymama és odaengedett bennünket az ablakhoz. Olyan kicsik voltunk, hogy csak az ablak legalsó pereméig értünk fel. Ha lábujj-hegyre ágaskodtunk, akkor kiláttunk... Néztünk a sötét éjszakába, mögöttünk villódzott kályha fénye, s mi láttuk a csodát. Igen, határozottan tanúsítom, hogy pontosan úgy láttunk mindent ahogy a nagymama elmondta: a pejlovakat, a kocsist, az aranyszekeret meg a sok-sok ajándékot, a glóriás angyalkákat. Mi az hogy láttuk? Nemcsak láttuk õket, hanem hallottuk az éneküket is. Gyönyörûen énekeltek. Az egész valami olyan szép volt, mint az éjféli misén a templomban; s közben az ajándékok is megérkeztek: pontosan úgy, ahogy a nagymama elmondta. Az angyalkák még bizonyítékról is gondoskodtak; mert a fenyõfán nálunk hagyták hófehér angyal-hajukat. Újra advent van. Nem rég kint jártam a temetõben a nagymama sírjánál; s amíg én imát mondtam érte, õ addig rám mosolygott odafentrõl, ahonnan az angyalkák útjukra szoktak indulni. Az én adventi történetem pedig folytatódik. A bölcs nagymama átlényegül; s amíg õ beszél hozzám, én már Izajást, Jeremiást és Malakiás prófétát hallgatom. A sötét éjszaka: gyarlóságainkból, gyengeségeinkbõl, szellemi korlátainkból, betegségeinkbõl és magányosságunkból eredõ szorongás, amelyben egy angyali hang szólal meg körülbelül így: Kistestvéred lesz, úgy fogják hívni, hogy Emmánuel. (Vö. Mt 1,23) - De hisz ez azt jelenti, hogy Velünk az Isten! Ebben a lelki találkozásban újra elámulok. Ez most nagyon jó. Csupa fény, ragyogás, melegség és tisztaság. Megszûnt szorongásom és magányosságom. Belülrõl, a lelkem mélyérõl elindul valami megmagyarázhatatlan felszabadító érzés, amely önkéntelenül is kibuggyan belõlem, s máris a glóriát éneklõk seregében találom magamat. Nagy sereg, megszámlálni sem lehet. Boldogok, mert rátaláltak Istenre. - Igen, most már értem, hogy karácsony titka miért érint meg minden embert. Van akit csak kívülrõl, de aki megnyitja elõtte lelke kapuját, az belülrõl is, sõt nála marad. Kezembe veszem az ajándékot, úgy hívják, hogy Ige, az Isten Szava, s kezembe veszem a kenyeret, a mindennapit, a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Nézem a kenyeret, s hallgatom a szót, s közben az Ige testté lényegíti át a kenyeret. Akik ezt értik, azok azt éneklik, hogy hópehely ostya, csöpp búzakenyér, benne lásd az édes Úr, téged szomjaz rád borul, egy világgal ér fel. Most már én is benne látom a betlehemi Kisdedet. Lélegzetelállító csoda a gyermek misztériuma; de nincs idõm elmerengeni, mert egy szempillantás alatt változik a kép: az ostyában a Gyermek véresen agonizáló Keresztre-feszítetté változik, akit valami iszonyú sötétség vesz körül. - Adventi vendégünk, hát te nem tudtad, hogy milyen fogadtatás vár itt rád...? Miért mentél bele ebbe a kelepcébe? - Csend. Mintha nem akarna válaszolni. Már-már fölényesen azt hiszem, hogy megfogtam, de õ csak hallgat, s közben az ostyába rejtett kép ismét változik: megdicsõült formát ölt, sõt meg is szólal. Hallom az Ige szavát: Békesség nektek! (Lk 24,36) Ne féljetek! (Mt 28,10) - Igen, én végérvényesen legyõztem a halált. Az én adventi történeten nem egy gyermekkori bájos mese némi tanulsággal, hanem élethosszig tartó lelki zarándokút Ahhoz és Azzal, aki végtelenül szeret engem. Balázs Pál Adventi lelkigyakorlat BALATONKENESÉN december 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken 17 órakor, valamint 13-án, szombaton délelõtt 10 órakor Vezeti: Laposa Norbert, balatonalmádi káplán

6 6 Balatonkenesei Hírlap december Advent I. hete December 1., hétfõ: Katolikus szertartások rendje ADVENT Karácsonyi miserend hajnali szentmise 6 órakor 2., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 3., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 4., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor, és szentségimádás 17 órakor 5., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (elsõ péntek!) 6., szombat: hajnali szentmise 6 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent II. hete December 8., hétfõ: Szeplõtelen fogantatás ünnepe, szentmise 17 órakor 9., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 10, szerda: hajnali szentmise 6 órakor 11.,csütör.: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 12., péntek: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 13., szombat: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 10 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent III. hete December 15., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 16., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 17., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 18., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor 19., péntek: hajnali szentmise 6 órakor 20., szombat: hajnali szentmise 6 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent IV. hete December 22., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 23., kedd: fiatalok hajnali szentmiséje 6 órakor 24., kedd: szentmise 8 órakor Balatonkenese December 24., 8 óra: szentmise 16 óra: PÁSZTORJÁTÉK December 24/25, éjfél: éjféli szentmise December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje December 26.: 8 óra: szentmise December 27.: 8 óra: Szent János napi bormegáldás szertartása 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise December 28.: Szent Család vasárnapján 10 órakor szentmise December 29. és 30.: 8 órakor szentmise December 3l.: 17 óra: Év végi hálaadás Január 1., Újév: 10 óra szentmise Január 2.: 17 órakor elsõpéntek Január 3.: 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise Január 4.: 10 órakor Január 5.: 8 órakor Január 6., Vízkereszt ünnepe: 17 óra szentmise és házmegáldás Január 7-tõl 9-ig a szentmisék reggel 8 órakor kezdõdnek. Balatonakarattya Szentmisék 8 órakor: december 25-én és 28-án; január 1-jén, és 4-én és 6-án Balatonvilágoson December 25-én és 28-án 17 órakor Január 1-jén 4-én és 5-én 17 órakor KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Balatonkenesén a református templomban: December 24. Szenteste a gyermekek szolgálatával 16 órakor December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor December 26. Karácsonyi istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor December 26. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával órakor December 31. Óévi hálaadó istentisztelet 17 órakor Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor Balatonakarattyán a Könyvtárban (Iskola u.): December 25. Istentisztelet úrvacsorával 9 órakor December 28. Óévi hálaadó istentisztelet 9 órakor Január 4. Újévi istentisztelet 9 órakor Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

7 2014. december Balatonkenesei Hírlap 7 Jézus érkezik, Isten hív Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11,28 Az advent szó jelentése: eljövetel. Karácsony ünnepének lényege, hogy az, akit várunk, megérkezik, eljön. Tehát megtörténik a találkozás. Ha számunkra az advent és a karácsony csak egy bölcsõben gõgicsélõ mindannyiunk Jézuskáját jelenti, vagy csak egy csillagfényes-pásztoros-angyalos régi szép történetet, akkor nincs igazi találkozás. Akkor csak az van, amit Ady így fogalmaz meg: ha ez a szép rege valósággá válna, igazi boldogság szállna a világra. Csakhogy a karácsony nem rege, hanem valóságosan megtörtént. S a világ mégsem fürdik általános boldogságban, ami rászállt. Mert nincs igazi adventje annak az embernek, aki nem találkozik azzal, aki jön, az élõ Krisztussal! De megtörténik a találkozás, ha azt várjuk, aki érkezik, személyesen mihozzánk. Ha meghalljuk a hangot, ami minket szólít. Ha megértjük, hogy aki jön felénk, és bebocsátást, befogadást kér, az valóban minket hív, valójában minket akar befogadni: Jöjjetek! Ki az, aki ezt mondja: Jöjjetek énhozzám!? Egy újszülött édes csöppség a jászolbölcsõ szalmái közt kipislogva? Egy általános szeretet-hangulat? Egy boldogság-eszmény, ami a karácsonyfa gömbdíszeirõl csillog ránk vissza? Nem. Az Isten hív. Jézusban testet öltve, eljött a világunkba, és a mi ajtónkon, a mi életünkbe is be akar jönni. Maga az Isten! Az, aki a világot teremtette, az életünket adta, aki az utolsó napon ítél felettünk. Aki látja az életünket, a napjainkat, ismeri a gondolatainkat, a harcainkat, félelmeinket és örömeinket. Aki testté, emberré lett, hogy osztozó társunk legyen kiszolgáltatottságban, gondban, fájdalomban, mindenben, amit az emberlét jelent, éhségben-szomjúságban, szenvedésben és végül a halálban. Ez az Isten van itt, és hív: Jöjj! Gyere énhozzám! De kinek mondja ezt? Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Azokat hívja, akik terheket hordoznak, akik elfáradtak. Na hiszen! Ezzel az erõvel azt is mondhatná: Jöjjön ide mindenki! Hiszen nincs ember ezen a földön, senki közöttünk, aki ne hordozna valamilyen terhet. Saját élete terhét. A terhek azok a külsõ feltételek, a helyzeteink, amikben vagyunk. A ránk nehezedõ próbák, feladatok, vagy éppen ránk bízott emberek, könnyebbek vagy nehezebbek, szeretteink vagy ellenségeink. S a mindvégig hordozandó önmagunk: testünk, minden betegségével, gyengeségével, és lelkünk, az a személyiség, akik vagyunk, minden bûnünkkel, szenvedélyünkkel, akarásunkkal és emlékünkkel. A fáradtság pedig egy belsõ állapot, az, ahogyan megéljük ezeket a terheket, amik rajtunk vannak. Az, ahogy ezek alatt lépdelni próbálunk, haladni le-leroskadva és újra fölállva, vinni az életünket, egymást és önmagunkat. Igen, ez az ige valóban mindenkit hív. Mindenkit, aki képes, aki meri meghallani Õt. Mert mi emberek sóhajtozunk, panaszkodunk, szorongunk, de leszegett fejjel és összeszorított foggal masírozunk mégis többnyire tovább a gondolattal: hát nincs mit tenni, muszáj Vagy pedig fásultan, reményvesztetten le-leroskadunk a zsúfolt mindennapokban vagy a magányunkban: Ilyen az élet, ilyen vagyok. Mit tehetnék? Meg tudjuk-e hallani az adventben érkezõ szavát, aki minket szólít meg: Gyere énhozzám! A terheiddel, a bûneiddel, a fáradtságoddal! Rám van szükséged! Szükséged van rám! Úgy hívlak, úgy várlak téged, ahogyan vagy, aki vagy. Miattad jöttem. Mert szeretlek téged, mert meg akarlak ebbõl szabadítani! Azt ígéri: Jöjjetek énhozzám, és én megnyugvást adok nektek. Ez a megnyugvás szó az eredeti görög szövegben az anapausza, amibõl a pauza, a szünet talán ismerõs lehet nekünk. Ez a görög szó egyszerre jelenti valaminek a végét, a megszûnését, hogy nincs többé, eltûnt, és jelenti azt, amikor az ember megpihen, egy kis nyugalmat, békességet kap. Ebben a kifejezésben benne van mindaz, amit Jézus akar nekünk adni. Egyrészt hív minket minden terhünkkel, és azt mondja: Hozd ide, add ide! Add nekem a megoldhatatlant, a nehezet, a gondot, a haragot, a még mindig fájó gyászt, az ellenséges emberi kapcsolatodat, a bûneidet, a természetedet, a mindig újra felbukkanó problémáidat! Add nekem, add ide! Mert az Õ kezében a lehetetlen lehetségessé lesz, és Õ ki tudja mondani valamire, hogy ez volt, de most már nincs! Vége. Megszûnt. Elengedted. Elvettem. Meggyógyult. És ugyanakkor ebben a pauzában arra is hív: Gyere, és pihenj meg nálam! Gyere az én közelembe a terheddel és fáradtságoddal, hogy megújíthassalak, hogy önmagammal töltselek be, az én békességemmel és erõmmel! Adja Isten, hogy ebben az adventben s majd a karácsonyban, s azután is tovább, mindvégig, meghallhassuk a hozzánk érkezõ Isten hívását, beengedjük az életünkbe, hogy letehessük terheinket nála, és igazi békesség töltse be az ünnepünket! Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkipásztor

8 8 Balatonkenesei Hírlap december Márton-nap a Kippkopp Óvodában Óvodánkban a Pedagógiai Programunk fõ sajátossága a környezeti nevelésen alapul. A népszokások, hagyományok megismerése, õrzése, a zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg az évszakok köré csoportosítva a programjaink szervezését. A Márton-nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelõzõ utolsó nap, amikor a vigasság megengedett. Ehhez járult hozzá óvodánkban november 11-én megrendezésre került Márton-napi programunk. A Márton-napi készülõdés elõzte meg ezt a napot a néphagyományok felelevenítésével. Óvodásaink készítettek változatos ábrázolási technikákkal libákat, varázslatos hangulatot kialakítva az óvodában. Az Aprófalva csoport Hódos Zoltánné és Andrejkáné Dalman Szilvia óvodapedagógusok felkészítésével Márton-napi mûsort mutatott be. Szilvi néni elmesélte Szent Márton történetét. Mindenki megismerhette a jószívûség, segítõkészség és adni tudás fontosságát a történet által. Megtudtuk, hogy Márton-nap az idõjóslás napja és a népszokás szerint milyen ételeket javasolt fogyasztani e napon. Az óvodai csoportok is elõadták a népszokáshoz fûzõdõ dalaikat és verseiket mindenki örömére. A bölcsõdéseink is vendégeink voltak a programon, nagy örömmel fogadták az ovisok mûsorát. Galambos Lászlóné intézményvezetõ-helyettes 10 éves a bölcsõdei ellátás Balatonkenesén A Kippkopp Óvoda és Bölcsõdében a bölcsõdei ellátás megszervezésének 10. évfordulója alkalmából egy megyei, szakmai tanácskozást szerveztünk november 12-én. Rendezvényünkre Veszprém megye számos településérõl érkeztek bölcsõdevezetõk, kisgyermeknevelõk. Témánk a bölcsõdei nevelést érintõ jogszabályok, illetve dokumentációs feladatok áttekintése volt. Számos, a bölcsõdei ellátással öszszefüggõ gyakorlati kérdést meg tudtunk vitatni a szakma képviselõivel. Lehetõség volt egyéni észrevételek megbeszélésére a módszertani vezetõvel,illetve a vezetõtársakkal. A szakmai nap zárásaként köszöntöttem Barbainé Bérci Klárát, Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsõdéjének vezetõjét, továbbá bölcsõdénk dolgozóit: Füstös Edit szakmai vezetõ-kisgyermeknevelõt, Tóth Gézáné óvodapedagógus-kisgyermeknevelõt, és Volein Erzsébet technikai munkatársat. Az eddig eltelt évek gyakorlatára építve célunk az intézményünkbe járó kisgyermekek számára a lehetõ legkedvezõbb feltételek biztosítása, a családi nevelés segítése, támogatása, hiszen a korai évek benyomásai, tapasztalatai meghatározóak a gyermek személyiségfejlõdésében, életútja alakulásában. Somogyi Éva intézményvezetõ Mindannyiunk érdeke Mióta nyugdíjas vagyok, télen etetni szoktam a madarakat. Tudom, hogy rajtam kívül ezt szerencsére elég sokan teszik, de mivel a tevékenység rendszert kíván, az aktív dolgozók alig követhetik. Diót, tök- és napraforgómagot juttatok az égi szárnyasoknak. A kertünkbõl azonban képtelen vagyok elegendõt elõállítani, ezért kiegészítésül egy-egy reklámszatyorral a balatonfõi gazdaságtól szoktam kérni. Ennek eddig semmi akadálya nem volt, idén azonban az általam nagy becsben tartott vezetõ elutasított. Bizonyos fokig megértem, sõt tisztelem az ökonómia takarékosságát. A mostani év több szempontból nehezebb volt az átlagosnál. Nekik mindenekelõtt a saját dolgozóik és az ország igényeit kell kielégíteni. Az én szándékom sokadrangú kérdés. Eddig azonban mindig segítettek. Volt, amikor az elszállítást követõ takarítás után. A cinkék, zöldikék, stiglicek a porból, szemétbõl is kiválogatták a számukra éltetõ eleséget. Egyelõre el tudom látni a korábbi éveknél valami miatt népesebb seregletet. Addig tehát, amíg a részvénytársaságnál nem történik meg a szállítás, nincs különösebb gond. Az ezer feladattal nap mint nap küszködõ Sipõcz András gazdaságvezetõ úrral ebben az ügyben sajnos csak közvetve tudtam érintkezni. A régi barátságra gondolva, és arra emlékezve, hogy felelõs beosztásának kezdeti szakaszában elismerõ cikket írtam jövõbe mutató számvetésükrõl, a kedves titkárnõ által hozzám eljuttatott üzenetén, hogy napraforgó ügyben vigyek egy zsákot meg tízezer forintot a tanyára, jót derültem. Mosolyogtam, mert mindenki, így András is tudhatja, hogy én nem baromfiállomány szaporább tojásra fogása céljából jelentkeztem a kéréssel, mert mi csupán kertet mûvelünk, de semmilyen állattartásunk nincs. Emiatt a kombájnolás után sem böngésztünk, mint mások, sõt fordulóknál a szállító jármûvekrõl lesodródott terménybõl sem gyûjtöttünk. A napraforgót, mint hazánkban legtöbben, elsõsorban mi is a belõle elõállított finom olaj gyanánt hasznosítjuk. Így hát tisztelettel az elmondottak szellemében újra kérem az elnök urat és a gazdaság dolgozóit, hogy a madarak révén mindannyiunk érdekében szíveskedjenek segíteni. Márkus Zoltán

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN

M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN 2011. december Balatonkenesei Hírlap 3 M I N D E N K I K A R Á C S O N Y A DECEMBER 21-ÉN SZERDÁN A BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉREN MINDENKI KARÁCSONYA RENDHAGYÓ MÓDON A J Ó T É K O N Y S Á G J E G Y É B E N A

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3

Zarándoklat hónapról hónapra. December: Karácsony hava. 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 2013. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkeneseiek! Mint minden évben, az idén is elérkeztünk december hónaphoz, és szívünket, lelkünket lecsendesítve készülünk fel Jézus születésének napjára,

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben ujsag@szevi.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben ujsag@szevi.hu +36 26 505 120 SZE N XXVI. évf. 23. szám 2012. december 14. 23 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben ujsag@szevi.hu +36 26 505 120 1 Gálity Vojiszláv 11. oldal Sebestyén

Részletesebben

Advent. Köszöntünk, Letették az új evangélikus óvoda alapkövét TARTALOM. Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5.

Advent. Köszöntünk, Letették az új evangélikus óvoda alapkövét TARTALOM. Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5. XXV. évfolyam, 2013 12. december TARTALOM Tető alá kerül a piac 3. Újbor-kóstoló Márton napkor 5. Lampinos hagyomány teremtődött 6. Harminchárom év szolgálatban 10. Babalátogatóban Weiszfeldéknél 12. Karácsonyi

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Alsónémedi Hírmondó. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata. Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk valamennyi kedves Olvasónknak!

Részletesebben

DESZKI HÍRNÖK. 2014. december

DESZKI HÍRNÖK. 2014. december A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. DECEMBER Tisztelt Deszkiek, kedves ünnepváró barátaink! Szinte hihetetlen, hogy megint elszállt egy év, és megint a karácsonyi

Részletesebben

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3

KRESZ változások 2011. 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 2011. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt hónap eseményeirõl A békés karácsonyi ünnepek és új év megünneplése után az élet visszatér a megszokott hétköznapi kerékvágásba. A Polgármesteri

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 12. szám www.fonyod.hu Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban 2014. december 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő

polgármester aljegyző jegyző alpolgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Minden kedves olvasónak kellemes, szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendót kíván Rákóczifalva Nagyközség Onkormányzata! polgármester jegyző alpolgármester alpolgármester

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

RÓLUNK NEKÜNK. Szeretettel gratulálunk Nyers Lászlóné Ibinek, Sanitate elismerésben részesült, melyet Budapesten. Miklós államtitkártól vehetett át

RÓLUNK NEKÜNK. Szeretettel gratulálunk Nyers Lászlóné Ibinek, Sanitate elismerésben részesült, melyet Budapesten. Miklós államtitkártól vehetett át RÓLUNK NEKÜNK Negyedévente megjelentő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. VI. ÉVFOLYAM 2012. DECEMBER 15. Szeretettel gratulálunk Nyers Lászlóné Ibinek, aki nyugdíjba vonulása alkalmából Pro

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP

INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP Sarkad gps koordinátái: É 46º 44 66.31 K 21º 23 05.58 Internet:www.sarkad.hu XXI. évfolyam 51-52. szám INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP 2013. december 20-27., péntek Karácsonyi köszöntõ

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük Körkérdés Talán sosem volt még ennyi program karácsony táján a településen. A megújult városközpontban rejlő lehetőségek tárát kihasználva számos érdekes és hangulatos eseményt rendeznek Üllőn. Körkérdésünkkel

Részletesebben

Jánosi Gusztáv emlékezete

Jánosi Gusztáv emlékezete 2011. október Balatonkenesei Hírlap 3 Jánosi Gusztáv emlékezete Településeink többsége felismerte, hogy mennyire fontos a hagyományok ápolása, a múlt dicsõ tetteinek és jeles személyiségeinek bemutatása.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

ADVENT A VÁROSBAN. Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 2013. december/2014. január. Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja

ADVENT A VÁROSBAN. Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 2013. december/2014. január. Nyergesújfalui Hírmondó Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 2013. december/2014. január ADVENT A VÁROSBAN ADVENT A VÁROSBAN A hagyományokhoz híven, idén is együtt ünnepelte

Részletesebben