Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl"

Átírás

1

2

3 2014. december Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató a képviselõ-testületi ülésrõl Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a képviselõ-testületi üléseken meghozott jelentõsebb döntésekrõl. A képviselõ-testület a legfontosabbnak tartotta, ezért 1. napirendi ponton tárgyalta azt a határvonalat, amelyet elfogadhatónak tart Balatonkenese és Balatonakarattya között. E határvonal alapján a Honvéd Üdülõ és a Bezerédi strand is Balatonkeneséhez tartozna. Maga a térkép a határvonallal megtalálható az Önkormányzat honlapján a testületi ülés anyagai között. A 2. napirendi pont a vagyonmegosztás kérdése volt, ami rövidtávon a határvonal után egy másik nagyon fontos feladat Balatonakarattya leválásával kapcsolatban. Balatonkenese Város Önkormányzata több mint tíz milliárdos nagyságrendû vagyonnal rendelkezik. Ennek egy jelentõs része természetesen Balatonakarattyára kerül. A forgalomba hozható vagyontárgyak értéke alapján minden balatonkenesei lakosra kb. 2 millió forint értékû vagyontárgy jut. Ez a mi vagyonunk, melyet igazságosan kell megosztani. Bár fel van mérve és értékelve( melyet a Polgármesteri Hivatal tart nyilván), de mindenképpen szükséges ennek piaci értékû vagyontárgyankénti felülvizsgálata, melyet igazságügyi szakértõvel kell végeztetnünk a tisztánlátás érdekében. Felkerestünk 3 olyan megfelelõ referenciával rendelkezõ céget, amelyek a vagyonfelértékelést véleményünk szerint el tudják végezni. A 3. napirendi pont egy kérelem megfogalmazása volt Balatonakarattya képviselõ-testülete felé. Ennek lényege, hogy kérjük nyilatkozni Balatonakarattya Önkormányzatát, mely önkormányzati feladatokat kívánja átvenni 2014 december 31 után, illetve mely feladatokat szeretné, és mikor, önállóan, és melyeket kívánja társulásokban ellátni. Egy önkormányzat legfontosabb kötelezõ feladatai: a szociális és gyermekjóléti feladatok, központi háziorvosi ügyelettel, a zöldterület gazdálkodással, a közutak fenntartásával, közvilágítással, az óvodai ellátással, a fogorvosi, gyermekorvosi és háziorvosi ellátással kapcsolatos feladatok megoldása. A 4. napirendi pont arról szólt, hogy a képviselõ-testületünk december 11-ig kérte Balatonakarattya nyilatkozatát, hogy kíván-e közös önkormányzati hivatalt fenntartani Balatonkenesével, vagy más településhez csatlakozik. Egy 2000 fõ alatti település önállóan polgármesteri hivatalt nem mûködtethet, közös hivatalt kell létrehoznia valamely általa választott másik településsel. Az 5. napirendi pont ügyvédi megbízással kapcsolatos döntéshozatal volt, mivel korábbi ügyvédünk, dr. Koczkás Sándor kérelmezte szerzõdésének felbontását. Egy Önkormányzatnak mindig kell, hogy legyen olyan ügyvédje, aki a bíróságok és más hatóságok elõtt képviseli az Önkormányzatot, illetve segítségünkre van konkrét kérdésekben. A képviselõ-testület határozatba foglalta dr. Keil Kálmán ügyvéd úrral való szerzõdéskötést. A 6. napirendi pont állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról szólt. A korábbi képviselõi testület által hozott döntést kellett megerõsítenünk, hogy az önkormányzatunk bizonyos állami ingatlanokat szeretne átvenni. Az önkormányzati vagyon fontos közérdek. A konkrét ingatlanok a település honlapján megtalálhatók. A 7. napirendi pont egy formális döntés volt arról, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Felügyelõ Bizottság tagjai között legyen tag a küngösi, illetve a balatonfõkajári polgármester. Azért formális, mert a társulási tanácsban önkormányzatunknak összesen 3 %- nyi szavazati joga van, de kötelezõ volt megtárgyalni. A 8. napirendi pont a polgármester úr szabadságmegváltásának kérdése volt. Ezt a polgármester úr kívánta napirendi pontra venni, bár az nem lett volna kötelezõ. Tömör István polgármester úr korábbi jogviszonya 2014 október 12-én megszûnt, és a választás után új 5 éves jogviszonya kezdõdött. A korábbi ciklusból származó munkajogi kérdéseket törvényi elõírások miatt le kell zárni, mely nem mérlegelés kérdése. A ki nem vett szabadságokat kell megváltani, amellyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár a számfejtést már elvégezte, melyre nincs ráhatásunk. A 10. napirendi pont jegyzõ úr albérleti hozzájárulási kérelme volt, mivel el kellett hagynia balatonakarattyai szolgálati lakását. A korábbi szokásokhoz híven, amennyiben az önkormányzat mûködése érdekében fontos szerepet betöltõ személy részére megfelelõ önkormányzati lakás nem biztosítható, a képviselõ-testület albérleti hozzájárulást adhat. Ezek után zárt ülésen személyiségi jogok miatt került sor a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálására. A jogosultak havi 6000,- Ft támogatásban részesülnek 10 hónapon keresztül, melyet az állam további 6000,- Ft támogatással egészít ki. A képviselõ-testületi ülés a korábbi egyeztetéseknek köszönhetõen zökkenõmentesen, teljes egyetértésben zajlott le. Reméljük, a jövõben is hasonló módon tudjuk meghozni legfontosabb döntéseinket. Szerettük volna, hogy ez a beszámoló mindenki számára elérhetõ legyen, és a késõbbiekben hagyományt teremtõ és hiteles módon legyen tájékoztatva a lakosság a képviselõ-testületi munkáról. Köszönjük szépen figyelmüket! Kocsis Jenõ alpolgármester Szívesen éljenek itt a fiatalok is! Szívügyemnek tekintem a két település szétválását érintõ feladatokat, a vagyonmegosztást, Balatonkenese érdekeinek meszszemenõ képviseletét hangsúlyozta Kocsis Jenõ alpolgármester. - Azt szeretném, hogy unokáim is itt éljenek. Ennek a településnek adódnak még kiaknázatlan értékei, ezért vágtam bele a közügyekbe fogalmaz, hozzátéve: elegendõ elfoglaltságot ad a családi vállalkozás, amiben ténykedik, de tõsgyökeres keneseiként úgy tartja, hogy nemcsak saját családja érdekében, hanem a közösségért is dolgoznia kell. A frissen megválasztott alpolgármester felesége, valamint fia a családi vállalkozásban dolgozik, lánya irodavezetõ egy Magyarországon mûködõ belga cégnél. Gyermekei öt unokával ajándékozták meg, a szülõk-nagyszülõk nagy örömére, valamennyien a közelükben élnek. Nagy boldogságom és támaszom, biztos hátterem a családom, ugyanakkor célom, hogy gyermekeim és unokáim is büszkék legyenek arra, hogy kenesei lakosok, és itt élhetnek különleges természeti értékek között, ebben a szép balatoni környezetben vallja õszintén. Kiemeli, munkájában mindvégig számít a helybeliek ötleteire, támogatására. Kocsis Jenõ élelmiszeripari technikusként 1989 óta mûködtet magánvállalkozást, így már évtizedekkel ezelõtt belekóstolt abba, hogy a piac, a gazdasági verseny bizony nagy munkabírást, szorgalmat, odaadást kíván. Ez ma is jellemzõ rá, így ritka ünnepnek számít, amikor passziójának, a vadászatnak hódol.

4 4 Balatonkenesei Hírlap december Járda a Bocskai utcában A Bocskai utca Balatonkenese belterületének mindkét irányban forgalmas és bizony veszélyes része. A dombtetõn olykor lezúduló és egymást elkerülõ autósok, a kerékpárosok és a töredezett járdán csak bukdácsolni tudó, és így azt inkább kerülõ gyalogosok nem ritkán életveszélyben érezhették magukat. Eddig. Szeptember közepétõl változás kezdõdött: munkások, szerszámok, gépek érkeztek a Katona József utca sarkához. Bontani és alapozni, mert hogy minden építés, felújítás bontással és alapozással indul. Telnek a napok, hetek, jön az aszfaltot terítõ gép, kész az elsõ, mintegy 70 méteres szakasz. Lehetne szebb, mutatósabb. Egy nálunk fejlettebb országban és gazdagabb településen ilyenkor térköveznek, a kivitel látványosabb. Kenesén aszfaltszõnyeg kerül a járdára, és ennek is menynyire lehet örülni! Bakos János szomszédom mosolyogva említi: milyen jó volt a kényelmes, rendezett járdán a reggeli újságért indulni! Másik lakótárs megállít:... a Tömör megígérte, hogy a Széchenyi utcáig készül! A munkások elõkészítik a következõ szakaszt. Közben az autóból kinézõ ember vagy az arra haladó gyalogos bosszankodik vagy éppen mosolyog. Bizony, a bontás-elõkészítés munkaigényes folyamat, a csákány, a lapát nehezen mozdul. Hat-hét munkás a helyszínen. Az egyik cigarettázik, a másik kettõ maga elé néz, egy további a lapátra támaszkodik. Egyet, jó esetben kettõt látni valóban dolgozni. A sokat megélt, idõsödõ ember számára a szocializmus évtizedei idézõdnek fel. A munkatempó hasonló az akkorihoz: egy dolgozik, a másik néhány nézi. Aztán újra megjelenik a murva, majd az aszfalt, s kész a következõ száz méter. Már november közepe van, az utolsó szakaszhoz értek. Igaz, a munka vontatottan halad, a hatékonysággal nem lehetünk elégedettek. Szóvá is teszik a lakótársak, a képviselõ testület pedig meghallgatja Kelemen Zoltán városgondnok úr magyarázatát: kevés a szakmához valamit is értõ, motivált ember, alacsonyak a bérek... Ismerõs szavak, nem is állnak távol az igazságtól. A kiesett munkanapok, a hiányos szervezés, az alacsony munkaintenzitás viszont mindezzel együtt sem fogadható el. A továbbiakban a látottnál-tapasztaltnál többet várunk el: gyorsabb, igényesebb munkavégzést, folyamatos, szigorú felügyeletet. Örömünket, jó érzésünket azonban senki és semmi nem veheti el. A Bocskai utcai járda teljes hosszában elkészült, két és fél hónap munkával és mintegy 3 millió forint ráfordítással. Rendezett, egyenletes, kényelmes. Talán elõbb utóbb egy szép fasor is díszíti majd. Fõként azonban biztonságos. Gyerekkocsit toló anyukának, kevésbé látó, nehezen járó idõsnek. Örüljünk neki valamennyien, keneseiek! Azok a százak, akik erre járnak és használják, és azok is, akik várják és elvárják, hogy az õ környékükön is rendezett, kulturált legyen az útszegély. Ígéretünkhöz híven azon leszünk, hogy a lehetõségeink szerint további járdák felújítására kerüljön sor a közeli jövõben. No, és még egy dolog: ne csak várjunk és elvárjunk, hanem legyünk magunk is igényesek. Tartsuk tisztán a járdáinkat! dr. Tábori György képviselõ Nagyobb boldogság adni, mint kapni (ApCsel 20,35) Jól ismert bibliai idézet a jókedvû adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7). Bizonyos értelemben a helyi Katolikus Karitasz is valamiféle örömet élhetett át. Szûkebb hazánkban sokan felismerték, hogy másokért élünk, jót tenni jó. Ennek egyik bizonyítéka az ünnepek közeledtével csúcsosodott ki. Számos pénzbeli felajánlást kaptunk, mellyel családokat, gyerekeket, magányos embereket tudunk megörvendeztetni. Az ajándékozó bõvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül (Péld. 11,25) Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik elképzeléseink megvalósulása érdekében partnereink voltak. Szeretetettel invitálunk mindenkit advent elsõ szombatján a hagyományossá vált települési gyertyagyújtásra. Ezen az estén a gyerekek legnagyobb örömére megemlékezünk Szent Miklósról is. A helyszínen a Karitasz részérõl szívesen vesszük további adományok felajánlását is. Ezúton kívánunk áldott karácsonyt és békés, boldog, reményteljes újesztendõt Balatonkenese lakosságának. A helyi Karitasz nevében Varga Ákos

5 2014. december Balatonkenesei Hírlap 5 Az én adventi történetem Még nagyon, de nagyon kisgyermekek voltunk, én és a kishúgom, amikor egy decemberi délután varázslatos dolgok történtek otthon, a kis-szobában. Az egész azzal kezdõdött, hogy a nagymama, akivel az idõ tájt együtt múlattuk az idõt, megrakta a vaskályhát, mely a jó huzatnak köszönhetõen azonnal duruzsolni kezdett, valahogy úgy, mint a cicánk, aki barátságos dorombolásával biztosította a maga számára a meleg szobában maradás lehetõségét. Kint már sötétedett az amúgy is sejtelmesen ködlõ hólepte fagyos világ felett, bent viszont villódzó meleg fények törtek elõ a kályha rostélyos nyílásán csodálatos színekkel és árnyképekkel népesítve be alkonyodó szobánkat, a meseszerû élményekre mindig fogékony lelkünk igen nagy örömére. Odakucorogtunk a nagymama köré, aki a közelítõ karácsonyról mesélt. Vagyis nem mesélt, hanem igaz történetet mondott el, de olyat, amely nemcsak régen esett meg, hanem ami itt és most velünk is meg fog történni. Tudjátok bogárkáim - kezdte felfedni elõttünk a titkok titkát - a Jézuska már elrendelte, hogy az angyalkák rakják meg különféle ajándékkal a fényes aranyszekeret. El se tudjátok képzelni, hogy mi minden lesz azon...! Amikor azután elkészülnek a munkával, befognak a szekér elõ négy gyönyörû pejlovat, felül a bakra a legjobb kocsis, akin patyolatfehér ruha, prémsapka meg fehér bunda lesz, kezébe veszi a gyeplõt, suhint egyet az arany ostorral, s megkezdi hosszú útját. Mert tudjátok a Mennyországból egy hosszú kanyargós úton lehet csak leereszkedni Magyarország felé, hogy elérkezzen hozzátok is a kis Jézuska ajándéka. Amíg a kocsis irányítja a lovakat, addig a sok angyalka körbejárja a vidéket, mert nekik az a feladatuk, hogy a jó gyermekeknek szétoszszák az ajándékokat. A nagymama elhallgatott... - Még most is érzékelem az akkori csendet, amelybõl szinte kihallatszott a szívünk dobogása és a kályha monoton duruzsolása. Közben élénk fantáziánk újrateremtõ ereje nagy utat járt be, hisz egy szempillantás alatt mi magunk is a történés szereplõinek érezhettük magunkat. Mit részeseinek, sokkal inkább fõszereplõinek, hiszen a Jézuska fényes küldöttsége egyenesen hozzánk készül érkezni. Izgalom vett erõt rajtunk, ezért rögtön meg is kérdeztük: De hát mikor fognak ideérkezni...? - S legnagyobb meglepetésünkre, a nagymama már tudta: Épp most fordultak be a fölöttünk lévõ utcába; s máris sorolta a gyermekek nevét, akiknek a háza elõtt ezekben a percekben áll meg az aranyszekér. Feltûnt nekünk hogy egy fiút, a Janikát, kihagyta. Hát vele mi lesz? - kérdeztük. Õ az idén nem kap ajándékot, mert csúnyán beszélt és cigizett. Mert bizony aki rosszul viselkedik, az kimarad az ajándékosztásból. - Megszeppentünk. Igaz, hogy nem cigiztünk és nem beszéltünk csúnyán, de a lelkiismeretünk némi rosszaságról mégis árulkodott. Nekem például eszembe jutatta, hogy kishúgom cofos haját néha meghúzogattam, meg a hokedliról akkor is leugráltam, amikor nem lett volna szabad. Szóval bûneim tudatában azért mégis megreszkíroztam a lényeges kérdést: Mama, mi kapunk a Jézuskától ajándékot? Komolyan ránk nézett s csak annyit mondott: Hát az még kérdéses, viszont hamarosa elválik. Újra csend következett. Éreztük, hogy most már nem babra megy a játék, mert rögtön itt lesznek. Azonnal megígértük, hogy ezentúl nagyon, de nagyon jók leszünk, meg azután szeretnénk látni az ajándékokkal megrakott arany szekeret, amely most már csak néhány háznyi távolságra lehet tõlünk. Jól van aranyoskáim - oldotta a feszültséget a nagymama és odaengedett bennünket az ablakhoz. Olyan kicsik voltunk, hogy csak az ablak legalsó pereméig értünk fel. Ha lábujj-hegyre ágaskodtunk, akkor kiláttunk... Néztünk a sötét éjszakába, mögöttünk villódzott kályha fénye, s mi láttuk a csodát. Igen, határozottan tanúsítom, hogy pontosan úgy láttunk mindent ahogy a nagymama elmondta: a pejlovakat, a kocsist, az aranyszekeret meg a sok-sok ajándékot, a glóriás angyalkákat. Mi az hogy láttuk? Nemcsak láttuk õket, hanem hallottuk az éneküket is. Gyönyörûen énekeltek. Az egész valami olyan szép volt, mint az éjféli misén a templomban; s közben az ajándékok is megérkeztek: pontosan úgy, ahogy a nagymama elmondta. Az angyalkák még bizonyítékról is gondoskodtak; mert a fenyõfán nálunk hagyták hófehér angyal-hajukat. Újra advent van. Nem rég kint jártam a temetõben a nagymama sírjánál; s amíg én imát mondtam érte, õ addig rám mosolygott odafentrõl, ahonnan az angyalkák útjukra szoktak indulni. Az én adventi történetem pedig folytatódik. A bölcs nagymama átlényegül; s amíg õ beszél hozzám, én már Izajást, Jeremiást és Malakiás prófétát hallgatom. A sötét éjszaka: gyarlóságainkból, gyengeségeinkbõl, szellemi korlátainkból, betegségeinkbõl és magányosságunkból eredõ szorongás, amelyben egy angyali hang szólal meg körülbelül így: Kistestvéred lesz, úgy fogják hívni, hogy Emmánuel. (Vö. Mt 1,23) - De hisz ez azt jelenti, hogy Velünk az Isten! Ebben a lelki találkozásban újra elámulok. Ez most nagyon jó. Csupa fény, ragyogás, melegség és tisztaság. Megszûnt szorongásom és magányosságom. Belülrõl, a lelkem mélyérõl elindul valami megmagyarázhatatlan felszabadító érzés, amely önkéntelenül is kibuggyan belõlem, s máris a glóriát éneklõk seregében találom magamat. Nagy sereg, megszámlálni sem lehet. Boldogok, mert rátaláltak Istenre. - Igen, most már értem, hogy karácsony titka miért érint meg minden embert. Van akit csak kívülrõl, de aki megnyitja elõtte lelke kapuját, az belülrõl is, sõt nála marad. Kezembe veszem az ajándékot, úgy hívják, hogy Ige, az Isten Szava, s kezembe veszem a kenyeret, a mindennapit, a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Nézem a kenyeret, s hallgatom a szót, s közben az Ige testté lényegíti át a kenyeret. Akik ezt értik, azok azt éneklik, hogy hópehely ostya, csöpp búzakenyér, benne lásd az édes Úr, téged szomjaz rád borul, egy világgal ér fel. Most már én is benne látom a betlehemi Kisdedet. Lélegzetelállító csoda a gyermek misztériuma; de nincs idõm elmerengeni, mert egy szempillantás alatt változik a kép: az ostyában a Gyermek véresen agonizáló Keresztre-feszítetté változik, akit valami iszonyú sötétség vesz körül. - Adventi vendégünk, hát te nem tudtad, hogy milyen fogadtatás vár itt rád...? Miért mentél bele ebbe a kelepcébe? - Csend. Mintha nem akarna válaszolni. Már-már fölényesen azt hiszem, hogy megfogtam, de õ csak hallgat, s közben az ostyába rejtett kép ismét változik: megdicsõült formát ölt, sõt meg is szólal. Hallom az Ige szavát: Békesség nektek! (Lk 24,36) Ne féljetek! (Mt 28,10) - Igen, én végérvényesen legyõztem a halált. Az én adventi történeten nem egy gyermekkori bájos mese némi tanulsággal, hanem élethosszig tartó lelki zarándokút Ahhoz és Azzal, aki végtelenül szeret engem. Balázs Pál Adventi lelkigyakorlat BALATONKENESÉN december 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken 17 órakor, valamint 13-án, szombaton délelõtt 10 órakor Vezeti: Laposa Norbert, balatonalmádi káplán

6 6 Balatonkenesei Hírlap december Advent I. hete December 1., hétfõ: Katolikus szertartások rendje ADVENT Karácsonyi miserend hajnali szentmise 6 órakor 2., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 3., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 4., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor, és szentségimádás 17 órakor 5., péntek: hajnali szentmise 6 órakor (elsõ péntek!) 6., szombat: hajnali szentmise 6 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent II. hete December 8., hétfõ: Szeplõtelen fogantatás ünnepe, szentmise 17 órakor 9., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 10, szerda: hajnali szentmise 6 órakor 11.,csütör.: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 12., péntek: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 17 órakor 13., szombat: ADVENTI LELKIGYAKORLAT 10 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent III. hete December 15., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 16., kedd: hajnali szentmise 6 órakor 17., szerda: hajnali szentmise 6 órakor 18., csütör.: hajnali szentmise 6 órakor 19., péntek: hajnali szentmise 6 órakor 20., szombat: hajnali szentmise 6 órakor vasárnapi vigília szentmise 17 órakor Advent IV. hete December 22., hétfõ: hajnali szentmise 6 órakor 23., kedd: fiatalok hajnali szentmiséje 6 órakor 24., kedd: szentmise 8 órakor Balatonkenese December 24., 8 óra: szentmise 16 óra: PÁSZTORJÁTÉK December 24/25, éjfél: éjféli szentmise December 25.: 10 óra: karácsonyi ünnepi miséje December 26.: 8 óra: szentmise December 27.: 8 óra: Szent János napi bormegáldás szertartása 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise December 28.: Szent Család vasárnapján 10 órakor szentmise December 29. és 30.: 8 órakor szentmise December 3l.: 17 óra: Év végi hálaadás Január 1., Újév: 10 óra szentmise Január 2.: 17 órakor elsõpéntek Január 3.: 17 órakor vasárnapi vigilia szentmise Január 4.: 10 órakor Január 5.: 8 órakor Január 6., Vízkereszt ünnepe: 17 óra szentmise és házmegáldás Január 7-tõl 9-ig a szentmisék reggel 8 órakor kezdõdnek. Balatonakarattya Szentmisék 8 órakor: december 25-én és 28-án; január 1-jén, és 4-én és 6-án Balatonvilágoson December 25-én és 28-án 17 órakor Január 1-jén 4-én és 5-én 17 órakor KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ALKALMAI A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Balatonkenesén a református templomban: December 24. Szenteste a gyermekek szolgálatával 16 órakor December 25. Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával fél 11 órakor December 26. Karácsonyi istentisztelet legátus szolgálatával és úrvacsorával fél 11 órakor December 26. Evangélikus istentisztelet úrvacsorával órakor December 31. Óévi hálaadó istentisztelet 17 órakor Január 1. Újévi istentisztelet fél 11 órakor Balatonakarattyán a Könyvtárban (Iskola u.): December 25. Istentisztelet úrvacsorával 9 órakor December 28. Óévi hálaadó istentisztelet 9 órakor Január 4. Újévi istentisztelet 9 órakor Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

7 2014. december Balatonkenesei Hírlap 7 Jézus érkezik, Isten hív Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11,28 Az advent szó jelentése: eljövetel. Karácsony ünnepének lényege, hogy az, akit várunk, megérkezik, eljön. Tehát megtörténik a találkozás. Ha számunkra az advent és a karácsony csak egy bölcsõben gõgicsélõ mindannyiunk Jézuskáját jelenti, vagy csak egy csillagfényes-pásztoros-angyalos régi szép történetet, akkor nincs igazi találkozás. Akkor csak az van, amit Ady így fogalmaz meg: ha ez a szép rege valósággá válna, igazi boldogság szállna a világra. Csakhogy a karácsony nem rege, hanem valóságosan megtörtént. S a világ mégsem fürdik általános boldogságban, ami rászállt. Mert nincs igazi adventje annak az embernek, aki nem találkozik azzal, aki jön, az élõ Krisztussal! De megtörténik a találkozás, ha azt várjuk, aki érkezik, személyesen mihozzánk. Ha meghalljuk a hangot, ami minket szólít. Ha megértjük, hogy aki jön felénk, és bebocsátást, befogadást kér, az valóban minket hív, valójában minket akar befogadni: Jöjjetek! Ki az, aki ezt mondja: Jöjjetek énhozzám!? Egy újszülött édes csöppség a jászolbölcsõ szalmái közt kipislogva? Egy általános szeretet-hangulat? Egy boldogság-eszmény, ami a karácsonyfa gömbdíszeirõl csillog ránk vissza? Nem. Az Isten hív. Jézusban testet öltve, eljött a világunkba, és a mi ajtónkon, a mi életünkbe is be akar jönni. Maga az Isten! Az, aki a világot teremtette, az életünket adta, aki az utolsó napon ítél felettünk. Aki látja az életünket, a napjainkat, ismeri a gondolatainkat, a harcainkat, félelmeinket és örömeinket. Aki testté, emberré lett, hogy osztozó társunk legyen kiszolgáltatottságban, gondban, fájdalomban, mindenben, amit az emberlét jelent, éhségben-szomjúságban, szenvedésben és végül a halálban. Ez az Isten van itt, és hív: Jöjj! Gyere énhozzám! De kinek mondja ezt? Jöjjetek énhozzám, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve Azokat hívja, akik terheket hordoznak, akik elfáradtak. Na hiszen! Ezzel az erõvel azt is mondhatná: Jöjjön ide mindenki! Hiszen nincs ember ezen a földön, senki közöttünk, aki ne hordozna valamilyen terhet. Saját élete terhét. A terhek azok a külsõ feltételek, a helyzeteink, amikben vagyunk. A ránk nehezedõ próbák, feladatok, vagy éppen ránk bízott emberek, könnyebbek vagy nehezebbek, szeretteink vagy ellenségeink. S a mindvégig hordozandó önmagunk: testünk, minden betegségével, gyengeségével, és lelkünk, az a személyiség, akik vagyunk, minden bûnünkkel, szenvedélyünkkel, akarásunkkal és emlékünkkel. A fáradtság pedig egy belsõ állapot, az, ahogyan megéljük ezeket a terheket, amik rajtunk vannak. Az, ahogy ezek alatt lépdelni próbálunk, haladni le-leroskadva és újra fölállva, vinni az életünket, egymást és önmagunkat. Igen, ez az ige valóban mindenkit hív. Mindenkit, aki képes, aki meri meghallani Õt. Mert mi emberek sóhajtozunk, panaszkodunk, szorongunk, de leszegett fejjel és összeszorított foggal masírozunk mégis többnyire tovább a gondolattal: hát nincs mit tenni, muszáj Vagy pedig fásultan, reményvesztetten le-leroskadunk a zsúfolt mindennapokban vagy a magányunkban: Ilyen az élet, ilyen vagyok. Mit tehetnék? Meg tudjuk-e hallani az adventben érkezõ szavát, aki minket szólít meg: Gyere énhozzám! A terheiddel, a bûneiddel, a fáradtságoddal! Rám van szükséged! Szükséged van rám! Úgy hívlak, úgy várlak téged, ahogyan vagy, aki vagy. Miattad jöttem. Mert szeretlek téged, mert meg akarlak ebbõl szabadítani! Azt ígéri: Jöjjetek énhozzám, és én megnyugvást adok nektek. Ez a megnyugvás szó az eredeti görög szövegben az anapausza, amibõl a pauza, a szünet talán ismerõs lehet nekünk. Ez a görög szó egyszerre jelenti valaminek a végét, a megszûnését, hogy nincs többé, eltûnt, és jelenti azt, amikor az ember megpihen, egy kis nyugalmat, békességet kap. Ebben a kifejezésben benne van mindaz, amit Jézus akar nekünk adni. Egyrészt hív minket minden terhünkkel, és azt mondja: Hozd ide, add ide! Add nekem a megoldhatatlant, a nehezet, a gondot, a haragot, a még mindig fájó gyászt, az ellenséges emberi kapcsolatodat, a bûneidet, a természetedet, a mindig újra felbukkanó problémáidat! Add nekem, add ide! Mert az Õ kezében a lehetetlen lehetségessé lesz, és Õ ki tudja mondani valamire, hogy ez volt, de most már nincs! Vége. Megszûnt. Elengedted. Elvettem. Meggyógyult. És ugyanakkor ebben a pauzában arra is hív: Gyere, és pihenj meg nálam! Gyere az én közelembe a terheddel és fáradtságoddal, hogy megújíthassalak, hogy önmagammal töltselek be, az én békességemmel és erõmmel! Adja Isten, hogy ebben az adventben s majd a karácsonyban, s azután is tovább, mindvégig, meghallhassuk a hozzánk érkezõ Isten hívását, beengedjük az életünkbe, hogy letehessük terheinket nála, és igazi békesség töltse be az ünnepünket! Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkipásztor

8 8 Balatonkenesei Hírlap december Márton-nap a Kippkopp Óvodában Óvodánkban a Pedagógiai Programunk fõ sajátossága a környezeti nevelésen alapul. A népszokások, hagyományok megismerése, õrzése, a zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg az évszakok köré csoportosítva a programjaink szervezését. A Márton-nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelõzõ utolsó nap, amikor a vigasság megengedett. Ehhez járult hozzá óvodánkban november 11-én megrendezésre került Márton-napi programunk. A Márton-napi készülõdés elõzte meg ezt a napot a néphagyományok felelevenítésével. Óvodásaink készítettek változatos ábrázolási technikákkal libákat, varázslatos hangulatot kialakítva az óvodában. Az Aprófalva csoport Hódos Zoltánné és Andrejkáné Dalman Szilvia óvodapedagógusok felkészítésével Márton-napi mûsort mutatott be. Szilvi néni elmesélte Szent Márton történetét. Mindenki megismerhette a jószívûség, segítõkészség és adni tudás fontosságát a történet által. Megtudtuk, hogy Márton-nap az idõjóslás napja és a népszokás szerint milyen ételeket javasolt fogyasztani e napon. Az óvodai csoportok is elõadták a népszokáshoz fûzõdõ dalaikat és verseiket mindenki örömére. A bölcsõdéseink is vendégeink voltak a programon, nagy örömmel fogadták az ovisok mûsorát. Galambos Lászlóné intézményvezetõ-helyettes 10 éves a bölcsõdei ellátás Balatonkenesén A Kippkopp Óvoda és Bölcsõdében a bölcsõdei ellátás megszervezésének 10. évfordulója alkalmából egy megyei, szakmai tanácskozást szerveztünk november 12-én. Rendezvényünkre Veszprém megye számos településérõl érkeztek bölcsõdevezetõk, kisgyermeknevelõk. Témánk a bölcsõdei nevelést érintõ jogszabályok, illetve dokumentációs feladatok áttekintése volt. Számos, a bölcsõdei ellátással öszszefüggõ gyakorlati kérdést meg tudtunk vitatni a szakma képviselõivel. Lehetõség volt egyéni észrevételek megbeszélésére a módszertani vezetõvel,illetve a vezetõtársakkal. A szakmai nap zárásaként köszöntöttem Barbainé Bérci Klárát, Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsõdéjének vezetõjét, továbbá bölcsõdénk dolgozóit: Füstös Edit szakmai vezetõ-kisgyermeknevelõt, Tóth Gézáné óvodapedagógus-kisgyermeknevelõt, és Volein Erzsébet technikai munkatársat. Az eddig eltelt évek gyakorlatára építve célunk az intézményünkbe járó kisgyermekek számára a lehetõ legkedvezõbb feltételek biztosítása, a családi nevelés segítése, támogatása, hiszen a korai évek benyomásai, tapasztalatai meghatározóak a gyermek személyiségfejlõdésében, életútja alakulásában. Somogyi Éva intézményvezetõ Mindannyiunk érdeke Mióta nyugdíjas vagyok, télen etetni szoktam a madarakat. Tudom, hogy rajtam kívül ezt szerencsére elég sokan teszik, de mivel a tevékenység rendszert kíván, az aktív dolgozók alig követhetik. Diót, tök- és napraforgómagot juttatok az égi szárnyasoknak. A kertünkbõl azonban képtelen vagyok elegendõt elõállítani, ezért kiegészítésül egy-egy reklámszatyorral a balatonfõi gazdaságtól szoktam kérni. Ennek eddig semmi akadálya nem volt, idén azonban az általam nagy becsben tartott vezetõ elutasított. Bizonyos fokig megértem, sõt tisztelem az ökonómia takarékosságát. A mostani év több szempontból nehezebb volt az átlagosnál. Nekik mindenekelõtt a saját dolgozóik és az ország igényeit kell kielégíteni. Az én szándékom sokadrangú kérdés. Eddig azonban mindig segítettek. Volt, amikor az elszállítást követõ takarítás után. A cinkék, zöldikék, stiglicek a porból, szemétbõl is kiválogatták a számukra éltetõ eleséget. Egyelõre el tudom látni a korábbi éveknél valami miatt népesebb seregletet. Addig tehát, amíg a részvénytársaságnál nem történik meg a szállítás, nincs különösebb gond. Az ezer feladattal nap mint nap küszködõ Sipõcz András gazdaságvezetõ úrral ebben az ügyben sajnos csak közvetve tudtam érintkezni. A régi barátságra gondolva, és arra emlékezve, hogy felelõs beosztásának kezdeti szakaszában elismerõ cikket írtam jövõbe mutató számvetésükrõl, a kedves titkárnõ által hozzám eljuttatott üzenetén, hogy napraforgó ügyben vigyek egy zsákot meg tízezer forintot a tanyára, jót derültem. Mosolyogtam, mert mindenki, így András is tudhatja, hogy én nem baromfiállomány szaporább tojásra fogása céljából jelentkeztem a kéréssel, mert mi csupán kertet mûvelünk, de semmilyen állattartásunk nincs. Emiatt a kombájnolás után sem böngésztünk, mint mások, sõt fordulóknál a szállító jármûvekrõl lesodródott terménybõl sem gyûjtöttünk. A napraforgót, mint hazánkban legtöbben, elsõsorban mi is a belõle elõállított finom olaj gyanánt hasznosítjuk. Így hát tisztelettel az elmondottak szellemében újra kérem az elnök urat és a gazdaság dolgozóit, hogy a madarak révén mindannyiunk érdekében szíveskedjenek segíteni. Márkus Zoltán

9 2014. december Balatonkenesei Hírlap 9 CSÍZIÓ November 20 - December 20. Szent András hava - Karácsony hava November 25.: Katalin napja - A legnépszerûbb nõi szent. A legenda szerint Katalin alexandriai királylány volt. Miután trónra lépett, egy remete keresztény hitre térítette. A római császár megkívánta a szûz királynõt, aki persze ellenállt, így lefejezték. Katalin napkor frissen metszett gyümölcsfagallyat tesznek vízzel teli üvegbe, Katalin-ág -at, hogy karácsonyra kizöldülhessen. Az ág karácsonyi kizöldülése közeli párválasztást jelez. - Katalin a lányok védõszentje - Idõjósló nap: Ha Katalin kopog, karácsony locsog. November 30.: András napja A magyarság néprajza IV. kötete alapján: A magyar Mikulás nem az ijesztõ, piros ördög alakú krampusz vagy a dunántúli fonóházakat és gyermekeket ijesztõ Láncos Miklós -a, hanem fehér szakállú, karján kosarat vivõ öregember, aki imádkoztatás után aranyos dióval, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyermekeket s áldás helyett vesszõvel, az élet vesszejével ütögeti meg õket. December 7.: Ambrus napja - Méhészek, mézeskalácsosok ünneplik védõszentjüket. - Szent András apostol Jézus tanítványainak egyike. Hirdette az evangéliumot, megalapította a bizánci egyházat. Ferdén állított keresztre feszítették. - Ez a nap a pásztorok egyik legutolsó napja, amikor leszámolhatnak a jószággal. - A Dunántúl egyes részein már ekkor készítik a hagymakalendáriumot, és kezdik a kántálást. - Régen ekkor kezdõdtek a disznóölések. - A néphagyomány Márton mellett Andrást is a fehér lovon járók - havat hozók közé sorolja. - András zárja a hegedût - szól a tilalom. - Advent elsõ vasárnapja, ettõl kezdve nem illik bálokat, lakodalmakat tartani. December 4.: Borbála napja - Szent Borbála emlékünnepe. A néphit szerint védõszentje volt a váraknak, tüzéreknek, bányászoknak. Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok védõszentjeként is tekintették. - Borbála napon vízbe tett és karácsonyra kivirágzott cseresznyeág a házasságot, házasságkötést jelentette. December 6.: Miklós napja - Szent Miklós püspök emléknapja. A halászok és révészek védõszentjeként is tisztelik. - A Mikulás-járás hagyománya német területrõl származik. - Õ a legismertebb és a legnépszerûbb szent a világon. December 13.: Luca napja - Szent Luca a szembetegek védõszentje. A magyar néphit Lucája részben jó termékenységet ad, részben büntetõ. Megbünteti a napján sütõ, mosó, szövõ, tehát a dologtiltást megszegõ nõket. Ezen a napon a fiatal legények kotyolni jártak. Házról házra járva mondták el mondókáikat, amelyek a háziaknak szóló köszöntõk, jókívánságok voltak: Bõséget, jól tojó tyúkokat stb. kívántak. - Ekkor kezdték el készíteni a Luca székét is, amely 13 napon át készült, 13-féle fából. A néphit szerint, aki a karácsonyi éjféli misén felállt a Luca székére, megláthatta a boszorkányokat. - Ekkor készült a Luca kalendárium, amely a Luca napjától karácsonyig terjedõ 12 nap idõjárásából próbált következtetni a jövõ évre. (1 nap = 1 hónap) - A Luca búzát e napon vetették, s karácsony esti állapotából lehetett következtetni a következõ évi termésre, a család és jószág egészségére (ha kilátszik a búza közül a gyertya, kevés - ha nem látszik, bõséges termés lesz.) Forrásmunka.: Dr. Bucherna Nándorné, Faust Dezsõné, Zadravecz Teréz: Néphagyományõrzés az óvodában Pulai Istvánné

10 10 Balatonkenesei Hírlap december Tanulságos tihanyi találkozók November 8-án Kézfogás címmel jubileumi, 20. találkozó volt a Tihanyi Bencés Apátság rendezésében. Eredetileg a különbözõ katolikus iskolák öregdiákjai számára szervezõdött ez az ünnepség, amelyre 1994-tõl kezdve minden év november második szombatján kerül sor. Érdemeinek terjedése folytán némileg gyarapodott az érdeklõdõk köre. Az idei rendezvényen a katolikus szellemiség mellett protestáns igehirdetõ is hozzájárult a nemes célkitûzés megvalósításához, és az idõs korosztály képviseletén túl fiatal egyetemisták ugyancsak voltak a templomi találkozón. A házigazda Korzenszky Richárd perjel úr köszöntötte a résztvevõket, és szokás szerint némi felmérést is végzett a jelenlévõk összetételérõl. Mindannyiunk örömére kiderült, hogy bencéseken kívül piarista, ferences rendi és egyéb egyházi iskolák képviseletében idén is több százan vettek részt a Kézfogáson. A korosztály összetételét tekintve egyöntetû öröm támadt a sorokban, mikor fény derült rá, hogy a legidõsebb érdeklõdõ 93 évesen jelent meg az ünnepségen. Kézfeltartással elég sokan jelezték, hogy mind a húsz békés sereglés szerencsés vendégei voltak. Minden év találkozója valamely egyházi közösség életének alaposabb megismertetése és anyagi segítése jegyében történik. Ezúttal a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány került az érdeklõdés elõterébe. A Ferences Diákszövetség nevében Vörös Balázs köszöntötte a hallgatóságot, a kárpátaljaiak pedig három kisebb kiadvánnyal igyekeztek megismertetni eredményeiket és gondjaikat. Nagyobbrészt kispénzû nyugdíjas diplomások jelentek meg, a templombejárati persely alatt mégis, ha nem is krõzusi, de szép öszszeg gyûlt egybe a kárpát-ukrajnai rend támogatására. Szót kapott Kukarelli István, a Bencés Diákszövetség, Strammer Pál, a Piarista Diákszövetség elnöke is a rendi végzettek üdvözlésére, majd Surján László, volt miniszter, országgyûlési és EP-képviselõt köszönthették a jelenlévõk, aki rendkívül alapos és igen nagy elismeréssel fogadott elõadást tartott. Mindjárt az elején jó érzéssel állapíthattuk meg, hogy annyi politikai elõadás, beszámoló és újságcikk után most teljesen más volt a hangütés, a stílus és a tartalom is, pedig mindvégig hazánk és a világ legidõszerûbb sikereirõl és gondjairól volt szó. Magyarország tényleg jobban teljesít, hangzott az unos-untig emlegetett szlogen, Surján úr azonban megtoldotta, hogy nem elég jól. S hogy mik által lenne ez elérhetõ, az elõadó szinte kifogyhatatlan volt a célravezetõ utak taglalásából. Egyetlen panel, egyetlen pártos és egyetlen bántó szó se, és a hallgatóság egyöntetûen örülhetett az önzetlen ablak-, sõt ajtónyitogatásnak, melyek által megerõsödhettünk a hitben, hogy minden hiba és hiány dacára tényleg van mód a továbbjutásra, hazánk felemelkedésére. Az elõadó abban is hitt, hogy bár nagyobbrészt idõs emberek tartózkodtunk hallgatóságának körében, de azok tovább juttathatják és tovább is adják jószándékú intelmeit azoknak, akik tevékeny részesei a mindennapi küzdelmeknek. A mintegy két órás program után szíves agapéra került sor a bencések székházában. Délután a Magyar Katolikus Rádió fõszerkesztõjének, Szikora Józsefnek a vezetésével Surján úr és Steinbach József, dunántúli református püspök jelenlétében értekeztek a délelõtt folyamán elhangzottakról. Ezt követõen szentgyónási lehetõség és szentmise zárta az ünnepséget. Közben többször is lélekemelõ orgonamuzsikával és énekszámokkal gyönyörködtették a részvevõket: L. Kovács Ildikó és Zentai István, illetõleg Halmos Eszter és Ötvös-Cseke Noémi. Márkus Zoltán MEGHÍVÓ Mit keresett a barlangász a TATÁR-LIKAKBAN? Eszterhás István elõadása november 28. péntek óra a Kultúra Háza emeletén. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! Információ

11 2014. december Balatonkenesei Hírlap 11 ÉV VÉGI PROGRAMOK: ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK KENESÉN szombatonként a Városháza elõtti téren az óriás adventi koszorúnál Elsõ gyertyagyújtás: november óra Adventi köszöntõt mond: Németh Péter református lelkész * Második gyertyagyújtás: december 6. szombat 18 óra Adventi köszöntõt mond: Dr. Balázs Pál c. apát, közremûködnek a hittanos tanulók a nõvérek vezetésével. * Harmadik gyertyagyújtás: december 13. szombat 18 óra közremûködnek:a Pilinszky János Általános Iskola diákjai Szivárvány Népdalkör, Tátorján Nyugdíjas Klub A negyedik gyertyagyújtásra a MINDENKI KARÁCSONYA rendezvény keretein belül kerül sor. * MINDENKI KARÁCSONYA december 19. péntek 18 óra Helyszín: Sportcsarnok

12 12 Balatonkenesei Hírlap december KARÁCSONYRA SZERETETTEL II. Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot. (Sri Chinmoy) Kedves Olvasó! Szeretnénk megköszönni az Önök adományait, amelyekkel segítették intézményünk egész éves munkáját. Az év során a beérkezett ruhaadományokból több ruhabörzét tarthattunk, illetve a tavaly karácsonyi gyûjtésünk nyomán 24 családhoz tudtunk tartós élelmiszert, játékot, egyéb használati cikket tartalmazó csomagot eljuttatni. A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény folytatni szeretné a hagyományt, így idén is megszervezi hagyományos karácsonyi adománygyûjtõ akcióját! Ezen tervünk megvalósításához kérjük az Ön támogatását és anyagi segítségét! Nem csak pénzadományt kérünk és várunk, hanem szívesen fogadunk tartós élelmiszert, játékot, könyvet, szaloncukrot, tisztítószereket és tisztálkodó szereket. Adományait december 12-ig várjuk a Területi Szociális Szolgáltató Intézményben (Táncsics u. 20.), illetve a as telefonszámon. Olyan jó néha angyalt lesni s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplõben elébe menni, mesék tavában megferedni (Wass Albert: Karácsonyi versek II.) Már igazán sötétek az esték. Mi felnõttek talán nem is örülünk ennek. De a gyerekeknek ez egy biztos jelzés, hogy közeledik az az izgalmas idõszak, amire egész évben vártak. A kisebbek alig gyõzik kivárni, mikor érkezik a Mikulás, mit találnak a csizmákban, majd a karácsonyfa alatt. De a kicsit nagyobbak már nem csak az ajándékoknak örülnek elõre, hanem aktív részesei akarnak lenni az ünnepi elõkészületeknek. Rajtunk felnõtteken múlik, hogy ez a kívánságuk teljesüljön. Iskolánkban is arra törekszünk, hogy az adventi idõszak igazi, közös ünnepvárás legyen. Az adventi gyertyák meggyújtásával igyekszünk ennek az idõszaknak a meghittségét becsempészni az iskola falai közé. December elsején a szülõkkel közösen szeretnénk ünnepi díszbe öltöztetni iskolánkat. Ez a közös munkálkodás arra is lehetõséget teremt, hogy szülõ és pedagógus jobban megismerje egymást, hogy a szülõ kis csemetéjét az iskolai környezetben, társai között is lássa. A díszítés befejeztével pedig olyan jó együtt örülni, gyönyörködni a közös munka gyümölcsében, a szépen feldíszített folyosókban, tantermekben. December elsõ hetében a sporté a fõszerep. Foci-, kosár-kupák, akadályverseny, amit csak a testnevelést tanító kollégák és a sportcsarnokunk elbír. A kínálat szinte minden évben bõvül, hiszen újabb és újabb igényekkel jelentkeznek a diákok. Senki nem akar kimaradni a versengésbõl. Mi pedig örülünk a lelkesedésüknek és a gyerekekkel együtt hangosan szurkolunk a csapatoknak. Reméljük, a Mikulás is ellátogat hozzánk, s talán még valami meglepetést is rejteget a zsákja! December második hetében a képzõmûvészet kerül a középpontba. A zsibongóba idén is egy kiállítást tervezünk. Az alsós osztályok saját készítésû karácsonyi képeslapterveiket mutatják be. A felsõs osztályok ünnepi karácsonyi asztalokat terítenek meg, hogy így is ötletekkel szolgáljunk a mai és a leendõ háziaszszonyoknak. A kiállítás központi motívuma pedig a Szent Család ábrázolása lesz. Ehhez várunk otthoni betlehemeket, képeket, díszeket, amin a Szent Család szerepel. (A beérkezett darabokat természetesen dec. 19-én visszaadjuk a családoknak.) Karácsony küszöbén Adományát és segítségét elõre is köszönjük! Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese Táncsics Mihály u. 20. telefon: ; Az ügyes kezûeknek ezzel még nem ért véget a feladata az elõkészületekben, hiszen el kell készíteni a karácsonyi mûsor plakátját, a közel 100 meghívót és valószínûleg a mûsor díszletéhez is segítséget kell nyújtaniuk. Elõ a színes fantáziát, az ügyes kezeket! Kíváncsian várjuk a végeredményt! A harmadik héten szeretettel várjuk a nagycsoportos óvódásokat egy adventi bütyköldére! Reméljük, elvarázsolja majd õket a fenyõfa illatú különleges délután! Az iskolások pedig ekkor már alig várják a karácsonyi vásárt, ahol saját készítésû portékáikat árulhatják. Ha idejük engedi, látogassák meg ezt a kis zsibvásárt! Lelkes árusokban biztos nem lesz hiány. Az ünnep elõtti utolsó napokban még a többieknél is izgatottabbak a szereplõk, akik elvállalták, hogy táncukkal, énekükkel, szavalatukkal, igazi ünnepi hangulatot teremtsenek vendégeinknek, tanáraiknak, társaiknak. Elõre is köszönjük lelkiismeretes felkészülésüket! A programokat, feladatokat még felsorolni is sok, de az elõzõ évek tapasztalata azt mutatja, hogy akik eljönnek hozzánk, velünk közös angyal-lesre, nem fognak csalódni. Sok angyali szempár, sok angyali mosoly lesz a jutalmuk. Iskolai programok az adventi idõszakban (Rövid áttekintõ a szülõknek és a diákoknak) Nov. 28. (p) Karácsonyi díszek készítése (6.o.) Dec. 01. (h) Öltöztessük iskolánkat ünnepi díszbe! (Szülõi értekezlet) Mikulás Kupa 5-8. osztály fiú kosár Dec. 02. (k) Mikulás Kupa 5-8. osztály lány foci Dec. 03. (sz) Mikulás Kupa 5-8. osztály fiú foci Dec. 04. (cs) Dec. 05. (p) Mikulás Kupa 5-8. osztály lány kosár Mikulás érkezése Mikulás sorverseny alsó tagozat Mikulás Kupa 1-4. osztály fiú foci Mikulás disco Dec. 09. (k) Kiállítás megnyitó Dec. 11. (cs) Karácsonyi Kosaras Megyei Jamboree (8 iskola) Dec. 15. (h) Karácsonyi vásár Dec. 16. (k) Ovi-suli: Adventi bütykölde Dec. 18. (cs) Suli-kori Veszprémben Dec. 19. (p) Karácsonyi ünnepi mûsor A programok plakátjait, fényképes beszámolóit folyamatosan megtalálják az iskola honlapján. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! Révfalusiné Páczelt Gabriella

13 2014. december Balatonkenesei Hírlap 13 Közeledik a tél ünnepekkel, hideggel. Tehát Az ünnepekre való készülõdés sok gonddal, fáradsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlási lázban se feledkezzünk meg arról, hogy az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatnak bûncselekmény áldozatává. A Rendõrség részérõl folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! Sok idõs ember él egyedül! A vásárlásoknál történõ odafigyeléssel megelõzhetõ a baj, ha mindig olyan helyre tessszük pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhetõ, a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett, a parkolóban nem tévesztjük szem elõl értékeinket, a gépkocsi utasterét zárva tartjuk a csomagtartóba történõ pakolás közben. Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, ha a házalók feltûnõen olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvezõ lehetõséget gyapjú vagy mágneses ágynemû, ékszer, mûszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetõséget olcsó üdülésre, utazásra, ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba. Köztük és a fiatalabbak között vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelõen. Sokan élnek a települések külterületein, kiesõ helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjaik, akikre nem figyel senki. Õk azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk! A rendõrség folyamatosan, visszatérõen járja a területet, kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társhatóságoknak. Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen az idõben érkezõ segítség ér a legtöbbet! A külterületek, ritkán lakott helyek ellenõrzése bûnmegelõzési szempontból is jelentõs, mert a rendszeres járõrözés elriasztja a rossz szándékkal érkezõket, akik a felügyelet nélkül hagyott ingatlanokat feltörik, még ha csak téli szállásra használják is. Az Rendõrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a nyáron indult, és a tél végéig tart. Ennek keretében bármikor és bárhol találkozhatnak járõrözõ kollégáimmal. Hogy ne érezzék magukat elhanyagolva a közutakon közlekedõk sem, december 6-val indult a Látni és látszani közlekedésbiztonsági fokozott ellenõrzés. Az optikusok a jó látás biztosítása, a szervizek a jó láthatóság és látás segítése érdekében végeznek ellenõrzést. A oldalon ismerhetik meg a civilek által kezdeményezett akciót, amelyhez a rendõrség is csatlakozott. Hiszen, aki elindult, haza, illetve célba is szeretne érni. Az ünnepi készülõdés idején se feledkezzünk meg rászoruló embertársainkról. Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egymásra, segítsünk a rászorulóknak, hogy a szeretet ünnepe valóban a szeretet jegyében teljen el! Stanka Mária r. õrnagy Balatonalmádi Rendõrkapitányság

14 14 Balatonkenesei Hírlap december A karácsonyi hangulathoz hozzátartozik, hogy nézzünk pár karácsonyi filmet, olvassunk néhány könyvet, és hallgassunk karácsonyi zenéket is. Most leginkább karácsonyhoz kacsolódó filmeket illetve meséket fogok ajánlani, de, azért, hogy mégse essünk túlzásokba, vicces vígjátékok, és megható mesék is szóba jöhetnek! Karácsonyi, kedvcsináló filmek: 1. Karácsonyi kalandok vicces karácsonyhoz kapcsolódó vígjáték. 2. Karácsonyi apuka megható, aranyos karácsonyi film. 3. Kelekótya karácsony nagyon sokat lehet rajta nevetni, de van mondanivalója is. 4. Mindennap karácsony Vicces, megható, aranyos, karácsonyi vígjáték. Mindenkinek ajánlom. Kedves gyerekek! Nyakunkon a karácsony! Aki eddig még nem vette elõ a karácsonyi díszeket, azt hiszem, most már itt az ideje. Az ünnep varázsához nagyban hozzájárul a karácsonyi dekoráció is, éppen ezért mindenkit arra ösztönzök, hogy minél több kézzel készített, kreatív munkával dekorálja ki a lakást. Lehet akár az ablakra ablakdíszt csinálni, az asztalra, vagy akár a karácsonyfára is készíthettek saját kezûleg díszeket. Pár nagyon egyszerû ötlettel segítek nektek. Karácsonyfás adventi kalendárium: Vágj ki zöld kartonlapból egy fenyõfát. (Lehetõleg nagy fát vágj ki!) Sárga kartonlapból egy csillagot is vágj ki. A csillagot ragaszd a fenyõfa tetejére. Különbözõ, vagy akár egyszínû kartonlapokból 24 db kicsi kört. (Ne legyenek túl nagyok a körök, hogy mindegyik ráférjen a fádra!) A kivágott körökbe írd bele 1-tõl 24-ig a számokat, majd ragaszd rá a fára. Hogy sorba ragasztod, vagy össze- vissza, az mindegy. Máris kész egy egyszerû adventi kalendárium! Ha kisebben csinálod akár fenyõfa dísz is lehet belõle. De persze ajándék gyanánt is odaadhatod valakinek. Karácsony tájékán is mindenki szereti az édességeket, a különleges finomságokat. Én is utánanéztem néhány receptnek a könyvekben, illetve az interneten, amit figyelmetekbe ajánlok! Kérjétek anyukátok, nagymamátok, esetleg apukátok segítségét, hogy kipróbálhassátok. Sütésre fel! Jó étvágyat hozzá! Annak, aki a csokisat szereti! Brownie Hozzávalók: 20 dkg étcsoki, 15 dkg vaj vagy sütõmargarin, 12 dkg liszt, 25 dkg (aprószemû) barnacukor, 2 csomag vaníliás cukor, csipetnyi só, 3 tojás Filmajánló Kreatív ötletek Kedves gyerekek! Mesék kissebeknek: 1. Jégvarázs (Frozen) Nem kimondottan karácsonyi, de rendkívül aranyos animációs mese. 2. Szilaj a vadvölgy paripája Ez sem karácsonyi, azonban nagyon tanulságos mese. Állatbarátoknak mindenképpen ajánlom! 3. Oroszlánkirály Ugyancsak állatbarátoknak, nagyon aranyos történet! 4. Szinbád a hét tenger legendája Aki szeret nevetni, mindenképp nézze meg. 5. Polár express Ez kimondottan karácsonyi, animációs mese. Még sok sok filmet fel tudnék sorolni, de egyelõre ennyi! Sarkadi Anna Karácsonyfadísz: Kartonból vágj ki közepes nagyságú köröket. Fehér papírból (nem karton) pedig mindenféle formákat vágj ki! (csillag, szív, mini fenyõfák, angyalka bármilyen formát) Ragaszd rá a kivágott formákat, a karton körökre. A kör tetejét óvatosan tûvel lyukaszd át, majd fûzz bele cérnát. Még egy dísz kész! Egyszerû és mutatós a karácsonyfán! (Nem muszáj a körformához ragaszkodni, lehet másmilyen is!) Karácsonyi üdvözlõlap: Hajts félbe egy (bármilyen színû) kartonlapot. Egy fehér lapból, vágj ki egy közepes méretû körformát. A körformát ragaszd a félbehajtott lap elejének a közepére. Válassz egy karácsonyi verset és írd bele a fehér körbe. Ezek után (rajzolással, ragasztással, csillámmal) díszítsd ki az üresen maradt felületet. Az üdvözlõkártya belsejébe rajzolj valami szépet. Kész is van egy tökéletes ajándékkísérõ. (Más technikával is készíthetsz üdvözlõkártyát pl: parafa dugót zöld festékbe mártod és a kártya elejére nyomkodsz egy karácsonyfát! Remélem, elkészítitek az ötleteket! Boldog karácsonyt! Sarkadi Anna Elkészítés: Melegítsük elõ a sütõt 175 fokra. A csokit és a vajat gõz fölött megolvasztjuk. A lisztet elkeverjük a cukorral, vaníliás cukorral és sóval. Hozzákeverjük a 3 tojást úgy, hogy szép egyenletes tésztát kapjunk. Hozzáadjuk az olvasztott csoki-vaj keveréket. Tepsibe öntjük, és kb perc alatt megsütjük. Ha kész, hagyjuk kihûlni, utána pedig kockákra vágjuk. Révfalusi Eszter

15 2014. december Balatonkenesei Hírlap 15 Süllõkupa Ebben az esztendõben vezetõségünk 2 napban határozta meg a Süllõkupa lebonyolításának idejét Ifjúsági Versenyfelelõsünk javaslatára. Sõt, a dátumot is késõbbi idõpontra halasztottuk: október re. 24-én késõ délutánra, 25-ére kora délelõttre hívtuk versenyezni sporttársainkat. Lelkes csapat várta a szokatlan rendezésû verseny lebonyolításának kezdetét. 24-én délután versenyfelelõsünk, Polgár Tibor László köszöntötte a benevezett versenyzõket, és ismertette az ide vonatkozó szabályokat. Jókedvû horgászok csapata indult harcba a gyõzelem felé. Hamarosan csónakok és vitorlások lepték el a csendes Balaton vizét. Néhányan úgy döntöttek, õk a parti horgászatot választják. Este a kürt szava vetett véget a pénteki versenynek. A horgászok a mérlegelés után még sokáig értékelték egymás között a fogási eredményeket. 25-én reggel már nagy sürgés-forgás fogadta versenyzõ társainkat, ugyanis az Egyesület ebéddel szándékozta megvendégelni tagjait és azok hozzátartozóit. A 7 órai harangszó már vízen érte utol versenyzõinket. Rövid idõn belül kellemes illatok terjengtek a kikötõ tiszta levegõjében. Sok horgászfeleség közremûködésével készült a friss csülkös körömpörkölt. A versenybizottság elnöke, Vajda Béla barátunk is komolyan vette feladatát, és sûrûn ellenõrizgette, kóstolgatta a készülõ ebédet. A késõbb jövõk sem érkeztek üres kézzel, az asztalokat pillanatok alatt ellepték az otthon készített pogácsák, sütemények hadai. S ne titkoljuk el azt sem, hogy az italok mennyisége és változatossága is külön tiszteletet érdemelt. A verseny végét újból a kürtszó jelezte a sportolók számára. A parton háromfogásos ebéd: babgulyás, halászlé és csülkös körömpörkölt várta õket. A 24 fõ versenyzõ elégedetten tért vissza kikötõnkbe, s véleményük szerint a jövõben is így kell lebonyolítani a Süllõkupát. A mérlegelések után Tóth Csaba elnök és Polgár Tibor László hirdették ki az elért helyezéseket. 1. helyen végzett: Veszely Géza 4 db süllõvel 2. helyen végzett: Sipos László 2 db süllõvel 3. helyen végzett: Béres Csaba 2 db süllõvel Ezen a versenyen a legnagyobb fogott halat is díjaztuk, amit Sipos László horgásztársunk nyert meg az 1,17 kg-os süllõjével. A díjakat hatalmas tapsvihar közepette vehették át versenyzõink. A közös ebédet kellemes zeneszó mellett fogyaszthattuk el, amit Horváth József tagtársunk fia és csapata biztosított számunkra. A hangulat folyamatos emelkedésén érezni lehetett: mindenkit a jókedv érzése járt át. Az összes közremûködõnek és résztvevõnek ezúton köszönjük, hogy velünk töltötték el ezt a 2 napot. Köszönjük a segítõ kezeket, a kellemes légkört kialakító egymás iránti tiszteletet, szeretetet. Számunkra is örömöt jelentett, hogy több mint száz sporttársunk tisztelt meg jelenlétével bennünket. Tisztelettel: Horgászoknak id. Mészöly Sándor H.E. alelnöke Számunkra a horgászat nyugalom, szeretet és béke, S néha ugyan aggódva nézünk az égre, Arcunkon mégis ott a mosoly. Mert nékünk az Isten olyat adott, Amit csak kiváltságosoknak szokott, Mert mi a vízen vagyunk igazán boldogok. S.k. Lassan véget ér a horgászszezon, egyre kevesebb vitorlás és csónak van a balatonkenesei horgászkikötõben. November 15-én azonban újra hangossá vált a vízpart, mivel az egyesület immáron harmadszor zárta a szezont disznótorral. Az idei koca 175 kg-ra hízva biztosította a szép számú horgászok, illetve horgászcsaládok számára az ízletes kóstolókat. A gyermekektõl hangos kikötõben jól érezték magukat az apukák, anyukák, nagymamák és nagypapák, sõt a dédszülõk is. Közel 140 vendég részére készült orjaleves, pecsenye, kolbász és hurka. Elnökünk vezetésével kitûnõ ízek csábították újra és újra az asztalhoz kedves horgásztársainkat. A horgászfeleségek ismét igazán kitettek magukért különbözõ cukrászati remekmûveikkel. A közös munkát és ebédet fergeteges retro zenés buli koronázta meg. Ismét egy sikeres esztendõt tudhatunk magunk mögött, de ami a legfontosabb, úgy érezzük: egyre erõsödik a közösségi összefogás és az egymáshoz tartozás érzése tagtársainkban. Kívánok minden horgásztársunknak jó egészséget és Istentõl áldott kellemes ünnepeket! Tisztelettel: id. Mészöly Sándor H.E. alelnöke

16 16 Balatonkenesei Hírlap december MEGHÍVÓ Az egészséges életmódot követõ vagy az iránt érdeklõdõ, nyitni szándékozó emberek számára havi rendszerességgel - minden hónapban - klubesteket tartunk a Kultúra Házában és a könyvtárban Balatonkenesén Az egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, filmvetítésekkel várjuk Önöket - Kovács András módszerét követve. A rendezvények látogatása ingyenes. A tizenkettedik klubestünk idõpontja: december 17. szerda 18 óra Tervezett program: Problémáink megoldása a harmadik és negyedik dimenzióban e világi életünk szebbé és egészségesebbé tételéért. Mit tehetünk? A választ Majoros János természetgyógyász, szellemgyógyító elõadásában meghallgathatjuk, és kérhetjük a segítségét. Utána kötetlen beszélgetés Mészáros Istvánnal és Gyöngyivel Kovács András tanítványaival városunk állandó lakosaival-, a klub házigazdáival. Információ:

17 2014. december Balatonkenesei Hírlap 17 XIII. Reich illusztrációs rajzverseny Balatonszemesen A balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola ismét megszervezte én hagyományos illusztrációs versenyét, melyre meghívást kaptak a Balaton környéki iskolák. Balatonkenesérõl a következõ tanulók vettek részt a versenyen: Jurcsó Janka, (6. o), Puskás Anna Blanka (6. o), Sarkadi Anna.(6. o.) - A résztvevõknek a nap folyamán két alkotást kellett elkészíteniük: 1. Illusztráció: Szõlõszüret, szüreti népdalok. 2. Csendélet modell alapján: kis boroshordó, szõlõfürt, üvegpohár, drapériás háttérrel.(szabadon választható technikával) Illusztráció kategóriában osztályos korcsoportban: Jurcsó Janka III. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné Suli újság készülõben Tájékoztatom a kedves szülõket és olvasókat, hogy a 6. osztály lelkes kis csapata Mentsikov Luca vezetésével suli újságot készít, melynek megjelenésének várható ideje december elsõ hete. Minden osztálynak 2 példányt jutattunk el, amelynek megjelenését a DSE támogatja. Álich Klára osztályfõnök

18 18 Balatonkenesei Hírlap december Munkakör megnevezése Betanított munkás - Operátor Betanított munkás - gépipari összeszerelõ Munkakör megnevezése Targoncavezetõ Raktáros Festõ Vp-873 Szakképzettséget nem igénylõ állásajánlatok Munkavégzés helye Veszprém Nemesvámos Elvárások Juttatások Jelentkezés Folyamatos és 3 mûszakos munkarend vállalása, Pontos, precíz, önálló munkavégzés, Megbízhatóság, terhelhetõség, Elektronikai gyártó cégnél szerzett öszszeszerelõi tapasztalat elõny 1 mûszakos munkarend, Pontos, precíz, önálló munkavégzés, Megbízhatóság, terhelhetõség Kiemelt pótlékrendszer, étkezési utalvány, cafeteria, 13. havi juttatás, gyermekek iskolakezdési támogatása Versenyképes bérezés, étkezési utalvány, útiköltség térítés Szakképzettséget igénylõ állásajánlatok Referenciaszám Munkavégzés helye Nemesvámos Elvárások Érvényes targoncavezetõi jogosítvány, Targoncavezetõi tapasztalat Targoncavezetõ Vp-884 Veszprém Érvényes targoncavezetõi jogosítvány, Targoncavezetõi tapasztalat Festõ SzM-1019 Veszprém Autófényezõ/festõ szakmunkás végzettség, Két mûszakos munkarend vállalása, Önálló, precíz munkavégzés Mérlegképes könyvelõ (német nyelvtudással) Marketing munkatárs KJ-978 Veszprém Mérlegképes könyvelõ végzettség, Minimum 5 éves gyártó cégnél szerzett releváns szakmai tapasztalat, Legalább középfokú német nyelvtudás (szóban és írásban), Magas szintû Excel ismeret, Precizitás, terhelhetõség, Csapatmunka RE-1015 Balatonfûzfõ Online marketing eszközök magas szintû használata, PR-tevékenység, szórólapok és prospektusok készítése, hírlevelek, cikkek írása, Marketing anyagok elkészítésében való részvétel, Termelési folyamatokhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése, Jelenléti ívek nyilvántartása, személyi akták kezelése, Házipénztár vezetése, vendégek fogadása, számlák iktatása, szoros kapcsolattartás a társosztályokkal Anyagbeszerzõ Vp-1078 Veszprém Mûszaki végzettség, Munkakörben szerzett tapasztalat, Pontos, precíz munkavégzés, Kiváló problémamegoldó képesség, Jó szervezõkészség, Beszerzõ KJ-382 Csót Közép vagy felsõfokú logisztikus végzettség, Legalább 2 éves hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, Középfokú angol és német nyelvtudás, Határozott fellépés, kiváló kommunikációs képesség, Felhasználói szintû számítógépes ismeretek Munkarend Bõvebb felvilágosítás 2 mûszak Szakáll-Fazekas Edina 20/ / folyamatos, és 3 mûszak Szakáll-Fazekas Edina 20/ / mûszak Szakáll-Fazekas Edina 20/ / állandó délelõtt állandó délelõtt Kovács Judit 20/ Rojkó Eszter 20/ Szakáll-Fazekas Edina 20/ / Kovács Judit 20/ Hívja a 20/ vagy 88/ as telefonszámot, vagy küldje el önéletrajzát elérhetõségeivel a címre. Hívja a 20/ vagy 88/ as telefonszámot, vagy küldje el önéletrajzát elérhetõségeivel a címre. Jelentkezés (a munkakör és referenciaszám megjelölésével) Hívja a 20/ vagy 88/ as telefonszámot, vagy küldje el önéletrajzát elérhetõségeivel a címre. Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el önéletrajzát elérhetõségeivel a manatwork.hu címre, vagy hívja a 20/ vagy 88/ as telefonszámot. Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el önéletrajzát elérhetõségeivel a manatwork.hu címre. Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, regisztráljon a weboldalunkon mint álláskeresõ, és töltse fel magyar és angol nyelvû önéletrajzait, vagy küldje el pályázatát a címre. Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el magyar és angol nyelvû önéletrajzait a címre! Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, küldje el önéletrajzát a címre! Ha álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, regisztráljon a weboldalunkon, mint álláskeresõ és töltse fel magyar és idegen nyelvû önéletrajzait, vagy küldje el pályázatát a címre november 12. Részletes információ az egyes állásokról: Ha valamelyik álláshirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, hogy küldje el önéletrajzát az adott állásajánlatnál megadott címre, vagy hívja a megadott telefonszámot. A levél tárgyában feltétlenül tüntesse fel a pozíció nevét és a pozícióhoz tartozó referenciaszámot!

19 2014. december Balatonkenesei Hírlap 19 KERIGON-HUNGARY KFT. 24 órás Távfelügyelet + Biztonságtechnika Riasztórendszer telepítése Tel: Fax: Mobil:

20 20 Balatonkenesei Hírlap december okt. 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Shotokan Dojok Szövetségének országos versenyét. Rézmüves Miklós 5. Danos Sensei a Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E. elnöke a verseny szervezõje és házigazdája. A verseny helyszíne immár hagyományosan a Balatonalmádi Györgyi Dénes ált.isk. tornacsarnoka. III. ALMÁDI KUPA A III. Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzõje mérte össze tudását. A versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint történtek, 6 évtõl felnõtt korig, amelyen nem csak Veszprém megyei, hanem az ország több helyszínérõl, többek között Szabolcs megyei, Heves megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E., Nippon-Dojo versenyzõi igen eredményesen szerepeltek: -Pahola Eszter Balatonkenese: Kata 2. hely, Kumite 3. hely -Kiss Maja: Kata /formagyakorlat/ 1. hely, Kumite /küzdelem/ 1. hely, Csapat Kata 3. hely Kiss Maja különdíjat kapott a Balatonalmádi Város Önkormányzatától lengyelországi VB bronzérmes helyezéséért. -Sõrés Laura: Kata 3. hely, Kumite 3. hely, Csapat Kata 3. hely -Morvai Anna: Kata 3. hely, Kumite 2. hely, Csapat Kata 3. hely -Molnár Szabolcs: Kumite 3. hely -Vadas Csaba: Kata 2. hely -Rézmüves Ádám: Kumite 3. hely -Rézmüves Miklós: Kata 3. hely, Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 3. hely -Szakály Dávid: Kumite 2. hely, Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 3. hely -Sárossy Tibor: Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 3. hely -Gyüre Sarolta: Kumite 1. hely, Kata 2. hely, Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 2. hely -Gyüre Dóra: Kata 2. hely, Kumite 3. hely, Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 2. hely -Szombathelyi Klaudia: Kumite 3. hely, Csapat Kata 3. hely, Csapat Kumite 2. hely -Varga Orsolya:/Felnõtt/ Kata 3. hely Összesen 33 db érmet nyertek a Balatonalmádi Shotokan Karatékák: - 3 Arany Érem - 9 Ezüst Érem - 21 Bronz Érem

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 472/2014. (XI. 13.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 13. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN!

ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ( ELBIR ) HÍRLEVÉL 2012. december ÉV VÉGÉN IS BIZTONSÁGBAN! Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a felkészülés

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban

Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár Idén is Európai Mobilitási Hét városunkban Mosonmagyaróvár több éve csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (2011. szeptember 16-22.) rendezvény sorozathoz, melynek záró napja az Európai

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A legfontosabb azonban a lazaság.

A legfontosabb azonban a lazaság. 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben