Közhasznúsági Jelentés 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági Jelentés 2011."

Átírás

1 Közhasznúsági Jelentés A Közhasznúsági jelentést a Magyar Közlekedési Klub május 30-i Közgyűlése elfogadta Budapest május 30. 1/13

2 A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől kapott támogatás kimutatása 6. A közhasznú szervezet vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Közlekedési Klub évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve készítette el közhasznú egyszerűsített beszámolóját. Mérlegfőösszeg: 675 eft Saját tőke: 675 eft A részletes kimutatás az 1. sz. melléklet tartalmazza, mely a mérlegből és eredménykimutatásból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet: eft költségvetési támogatást kapott, melyből: eft-ot, valamint a 2010/11 évi költségvetési támogatásból maradt 829eFt-ot, összesen 2.818eFt-ot használt fel a tárgyévben. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS a Szervezet vagyona 496 ezer Ft-tal csökkent. A vagyonfelhasználást részletesen a 3. számú melléklet mutatja. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Magyar Közlekedési Klub Egyesület cél szerinti juttatásban nem részesített, cél szerinti juttatást nem kapott senkitől. (4. sz. melléklet) 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Összesen: eft A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Vezető tisztségviselőinek Szervezetünk sem pénzben sem természetbeni juttatás nem adott. 2/13

3 1. sz. melléklet Egyszerűsített mérleg évi közhasznú egyszerűsített beszámoló ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév b c d A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (1.+5.sor) FORRÁSOK ( PASSZIVÁK ) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév b c d C. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 D. Tartalék 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 20 0 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 0 Források összesen Közhasznú eredménylevezetés adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 0 0 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 3/13

4 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 C. Tényleges pénzbevételek (A/I:+B/1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1.-E/4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 H. Nem pénzben realizált eredmény Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0 0 I. Adózás előtti eredmény 0 0 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 adatok ezer Ft-ban Tájékoztató adatok Tárgyév A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 579 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 14 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 3 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 4/13

5 Kimutatás a évi költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről Bevétel forrása A támogatás időpontja A támogatás összege (tárgy évi átutalás) Felhasználás célja Felhasznált összeg Elszámolás határideje Előző évi Tárgyévi évre Nemzeti Civil Alapprogram összesen NCA-CIV-10-D Bejáró roma szakmunkástanulók helyi jún. 30. elfogadottságának segítése NCA-NK-10-B Közlekedés és környezet (T&E) bulletin jún. 30. NCA-ORSZ Általános működés 2010/11-re jún. 30. NCA-ORSZ Általános működés 2011/12-re okt.30 NCA-NK Magyar-szlovák térségi vasutakat! okt.30 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium EGT F utófinanszírozási részösszeg Tömegközlekedés - Versenyképesebben az autóknál a budapesti agglomerációban K T Kötött a pálya - a személyautó forgalom vasútra terelése nov jan. 31. Szja 1% Közcélú működés okt sz. melléklet Költségvetési támogatás összesen /13

6 3-4. melléklet Kimutatás a vagyon évi felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév C. Saját tőke I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 Kimutatás a évi cél szerinti juttatásokról Nem releváns 0 Összesen: 0 6/13

7 5. sz. melléklet Kimutatás a évi költségvetési támogatások felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről A támogatás összege, Ft Változás Bevétel forrása Támogatott cél Előző évi átutalás Tárgy évi % Összeg átutalás Központi költségvetési szervtől , Nemzeti Civil Alapprogram összesen Fenntartható közlekedés , Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium EGT-vel együtt) , Helyi önkormányzat és szervei 0 0 Magánszemélyektől (Előző évinél tagdíjbevétellel együtt) Működés , Tagdíjbevétel Működés , Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságoktól Működés, közcélú programok , Jogi személyiség nélküli társaságoktól 0 Közhasznú szervezettől Működés Szja 1% Működés, közcélú programok , Egyéb Önkéntes Központ Alapítvány Vasútállomás-szépítés projekt Ökotárs Alapítvány Civil érdekérvényesítés segítése Ökotárs Alapítvány ua Norvég Civil Támogatási Alap (2010-ben lázárult projekt utófinanszírozása) Vasút-népszerűsítés Támogatások összesen , /13

8 6. melléklet Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott évi juttatásokról A Magyar Közlekedési Klub Egyesület a vezető tisztségviselőit juttatásban nem részesítette. 8/13

9 7. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló Bevezetés Az 1991 óta működő Magyar Közlekedési Klub (MKK) feladata és fő célkitűzése a közlekedésből eredő környezeti károk csökkentése, az egészségesebb lakókörnyezet és jobb életminőség. Célunk a személygépjármű használat visszaszorítása, a tömegközlekedés jobbá és népszerűbbé tétele, a kerékpárosok és gyalogosok körülményeinek javítása, mozgásukban korlátozottak és autóval nem rendelkezők közlekedési esélyegyenlősége ben tisztújító közgyűlésünkön az alábbi tisztségviselők kerültek megválasztásra: Az MKK sége: dr. Mészáros Péter, dr. Farkas Ildikó, Feld Márton, Fleischer Tamás, Háry Márk, Perger Imre, Szentgyörgyi Tamás, dr. Tóth Emília. Feld Márton ségi tagságáról decemberében a VEKE-ben vállalt ali tisztsége miatt lemondott. A Felügyelő Bizottság e Árvay Ferencné, tagjai: Szőnyi Péter és Paraszt Valéria. Az Elnökség és az FB társadalmi munkában látja el a feladatát. Fizetett alkalmazottunk Somodi Mária országos titkár, aki ügyvivői és projektmenedzseri feladatokat látott el ben taglétszámunk 59 fő. Irodánk továbbra is közös a Levegő Munkacsoport irodájával, címe és elérhetőségei: 1075 Budapest VII. Károly krt. 3/a. III. em. 2., tel: , , fax: Mobil: , Honlap: évi tevékenységünk 1. Társadalmi részvételi jogunkkal élve részt vettünk a nemzeti közlekedéspolitikai koncepciók és stratégiák kialakításában és egyes beruházási tervek társadalmi vitájában. Törekedtünk arra, hogy a döntésekben a környezeti szempontok érvényesüljenek. Fleischer Tamás 2011-ben is a Környezetvédők Országos Találkozójának delegáltja a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottságában. Szentgyörgyi Tamás a MÁV ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság munkájában vett részt. Részt vettünk a Duna-stratégia bírálatában, az Új Széchenyi Terv kidolgozásában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közlekedésfejlesztési tervek véleményezésében, az tehergépjárművek kilométer-arányos útdíjának bevezetése és a parkolás szabályozás szakmai előkészítésében, a nemzeti és a Budapest elővárosi vasúti stratégia alakításában. 2. Projekttevékenységek 2011-ben Helyi érdekérvényesítés segítése a Kál-Kápolna - Kisterenye vasút újraindításáért (Ökotárs Alapítvány Trust finaszírozás) Helyiek megkeresésére és velük együttműködve fórumot szerveztünk Recsken január 6-án. Résztvevők: az érintett települések polgármesterei, civil szervezetek, parlamenti képviselők, a MÁV miskolci területi Igazgatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékesei. A fórum nyomán 10 település és számos helyi civil szervezet és vállalkozás megalakította a Mátravasút Szövetséget A mi kis állomásunk A 2010-ben megkezdett Fogadj örökbe egy állomást! programunkat folytattuk az Önkéntes Központ Alapítványtól pályázaton elnyert támogatásból. Az Európai Önkéntesség Hete alatt, június között 22 vasútállomás/megálló szépült meg. 176 önkéntesünk összesen 556 munkaórát dolgozott Tótkomlóstól Porva-Csesznekig, Lentiszombathelytől Karcagig, Mezőtúrtól Kapostüskevárig: 9/13

10 Bejáró roma szakmunkástanulók helyi elfogadottságának javítása (NCA CIV-10D-0159) Cél volt a tanulók érdekérvényesítése a jobb tömegközlekedésért. Három szakképző iskolában felmértük a bejárók közlekedési helyzetét 189 fő kérdőíves megkérdezése útján és egy január 28-án Kunhegyesen tartott közlekedési fórumon. A felmérés alapján javaslatot tettünk az RKI Észak-alföldi Regionális Közlekedés-szervező Iroda részére, és részt vettünk az április 29-i Tiszafüredi Kistérség menetrend egyeztetésén. A 7 javaslatunkból kettőt új buszjárat indításával orvosoltak, mellyel mintegy 50 fő bejáró tanuló helyzete javul. Magyar szlovák térségi vasutakat! (NCA-NK ) A projektben az Ipoly-völgyi vasút újraindításáért tartottunk konferenciát Nógrádszakálon szeptember 12-én. Partnerünk a magyar-szlovák Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás volt. A térség uniós pályázatot nyert a Párkány Balassagyarmat - Losonc vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányára, mely tanulmány kimutatta, hogy kell a vasút. A konferencián az érintett települések vezetőivel, szakmai és civil szervezetek képviselőivel állásfoglalást fogalmaztunk meg, amit elküldtünk el az NFM és a térség országgyűlési képviselői részére. Kértük, hogy az Ipoly-völgyi vasút ügyét tartsák napirenden, támogassák a megvalósítását. A Magyar-szlovák határszakaszról magyar, szlovák és német nyelvű térképes ismertetőt adtunk ki. Kötött a pálya! (K T) A KvVM maradványkeretéből kapott támogatásból P+R utazásra, főleg az elővárosi vasútra ösztönző cikkeket jelentettünk meg a Lóerő című ingyenes autós magazinban. A novemberi számban az elővárosokban átadott P+R parkolókat ismertettük, decemberben a Budapest területén lévő parkolók listáját adtuk meg, azzal a céllal, hogy a karácsonyi forgalomban parkoljanak le az emberek, és gyalog menjenek vásárolni. Mindkét ún. PR cikket térképvázlat szemléltette. Zöldmozgalmi tevékenységünk A XXI. Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozóján a Levegő Munkacsoporttal közösen tartottuk a Duna és hajózás szekciót, melynek különös aktualitást adott a bajai helyszín és a Európai Unió Tanácsa Duna és az Európai Duna Régió Stratégia folyamatban lévő vitája. Fleischer Tamás tartott vitaindító előadást Az Európai unió Duna régióra vonatkozó stratégiája és A folyami áruszállítás perspektívái Európa közepén címmel. Állásfoglalást fogalmaztunk meg, melyet elküldtünk a Duna stratégiával foglalkozó uniós biztos (Barsiné Pataky Etelka) részére. A lényege az volt, hogy a Dunát elsősorban természeti kincsként kell kezelni és használni. Nemzetközi tevékenységünk Szervezetünk 1998 óta tagja a brüsszeli székhelyű European Federation for Transport and Environment Közlekedés és Környezet Európai Szövetségnek. Kárpát expressz utazáson a szlovák, ukrán, és román kapcsolatokat építettük. Az EEB - European Environmental Bureau Policy Unit Air, Noise and Urban Environment az Európa Bizottság lég- és zajszennyezéssel, városi környezettel foglalkozó munkacsoportjában dr. Farkas Ildikó ségi tagunk vett részt. Kiadványok: Vonattal című digitális hírlevél A hírlevél elsősorban az un. alacsony utasszámú vasútvonalakkal foglalkozik feliratkozóhoz jut el, szakemberekhez, parlamenti képviselőkhöz, önkormányzatokhoz, vasútbarátokhoz, aktuális hírekkel, eseményekkel, meghívókkal, pályázati lehetőségekkel, olvasói levelekkel. Honlapunkon is olvasható. 10/13

11 Közlekedés és Környezet (Transport & Environment) hírlevél NCA támogatásból júniusáig adtuk ki a European Federation for Transport and Environment uniós környezetvédő szervezet bulletinjét magyar nyelven digitális formában. Döntéshozóknak, szakembereknek, civil társzervezeteknek küldjük, 250 feliratkozóhoz jutott el. A Bulletin objektív képet ad az Európai Unió közlekedéspolitikájáról és annak környezeti és társadalmi hatásairól. Segíti az olvasót tisztán látni abban, hogy mely uniós intézkedés szolgálja a társadalom valós igényeit, és mely a szállítási iparágakat. Hírt adunk, pl. az óriáskamionok bevezetése elleni nemzetközi tiltakozásról is, melyhez 4 magyar szervezet csatlakozott. A hírlevél honlapunkon is olvasható: Budapest, május 30. Dr. Mészáros Péter 11/13

12 Magyar Közlekedési Klub 2012 évi terve 2011 évinél erőteljesebb társadalmi részvételt tervezünk. Célunk, hogy a közlekedési döntések előkészítésében részt vegyünk és igyekezzünk a környezetbarát szempontokat érvényesíteni. Az ésszerűtlen döntések ellen pedig emeljük fel a szavunkat, minél többet halassuk a hangunkat a médiában. Legyünk független szaktekintély. Fellépünk a április15-től érvénybe lépett járatritkítások ellen. A leginkább sújtott vidéki térségekkel működünk együtt, hogy az elvett napi 8-10 járatból a legkihasználtabbak visszakerüljenek. A környezetvédők mozgalmában aktívan részt veszünk - Fleischer Tamás 2012-ben is a Környezetvédők Országos Találkozójának delegáltja a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottságában, - Tóth Emília a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Bizottságban tag, - és új megválasztottként Somodi Mária a Magyar Turizmus Stratégia Monitoring Bizottságába került be. Közlekedés szekció szervezésével veszünk részt a 2012 évi Környezetvédők országos találkozóján. Tagság, együttműködések és ezek felelős kapcsolattartói: - T&E, European Federation of Transport & Environment: Szengyörgyi Tamás - UITP, nemzetközi közlekedési szervezet: Szentgyörgyi Tamás - Allianz pro Schiene: Mészáros Péter, Háry Márk, Feld Márton - World Carfree Network: Somodi Mária és Tóth Emilia - EEB - dr. Farkas Ildikó - Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás (magyar-szlovák): Somodi Mária, Tóth Emília - EPF európai utasjogi szervezet: Feld Márton - LMCS: Somodi Mária, Vargha Márton - VEKE: Feld Márton, aki a VEKE ale is. - Hungrail: Perger Imre - Kerékpárbarát Magyarországért és kerékpáros ügyek: Somodi Mária Szakmai konferenciákon részvétel: 2012-ben igyekszünk több szakmai konferenciára eljutni, olyanokra is, amit nem civileknek szánnak. Fontos, hogy ezeken a konferenciákon ellensúlyként, a közúti lobbival szemben felszólaljunk. Folyamatban lévő projektek Utasfórumokkal a jobb vasútért! Zöld Forrás támogatásból 2012 májusában és szeptemberében utasok, minisztériumi és MÁV illetékesek jelenlétében utasfórumot szervezünk. Egész évben gyűjtjük az utas-észrevételeket és továbbítjuk a MÁV ügyfélszolgálata felé, és menetrendi javaslatot is teszünk. Részt veszünk a szeptemberi Mobilitási Héten. Érdekérvényesítés a jobb tömegközlekedésért Az Ökotárs által támogatott projektben aktivistahálózat kiépítésére törekszünk. Célunk, hogy országos lefedettséggel helyi aktivistáink segítsék az utasok érdekérvényesítését, észrevételeik, panaszaik eljuttatását a Közlekedésszervező Irodákhoz. Kezdetben segítséget adunk, de a cél az, hogy később a Magyar Közlekedési Klub nélkül is boldoguljanak. A vasút a vidékért Nagyon aktuális most a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott projekt. A vidéki, amúgy is hátrányos térségekben 40-70%-kal is csökkentették a vonatkilométerek számát, az itt élőket még jobban elvágva a világtól, a munkába, iskolába járástól. A projekt keretében folytatjuk állomásszépítő programunkat (kb. 20 állomás), kiadvánnyal és várótermi kiállítással népszerűsítjük a vasutat. Mindegyik projektnek jelentős része kommunikáció, a társadalmi szemléletformálás, a környezetbarát közlekedési módok népszerűsítése ben is kiadjuk a havi hírlevelünket, fenntartjuk honlapunkat és a közmédiában is írunk cikkeket. 12/13

13 A Magyar Közlekedési Klub évi pénzügyi terve Tervezett költség Összeg, Ft Bérköltség Megbízási díj projektvezetésre, kommunikációra Könyvelés* Irodavezetés* Irodaszer, egyéb anyag kts Telefon, posta Bankköltség WEB tárhely zpok Honlap-fenntarás, hírlevél Utazások és OT költsége Pályázati projektek egyedi költsége, Zöld Forrás Pályázati projektek egyedi költsége Ökotárs Pályázati projektek egyedi költsége VM -Vidék és vasút Nyomdaköltség, fénymásolás T&E tagdíj * LMCs tagdíj* Konferenciák részvételi díja* Laptop, szoftver* Összes tervezett kiadás Bevételek Meglévő ill. elnyert forrásból ről áthozott bankszámlapénz ről áthozott készpénz (házipénztár) Zöld Forrás támogatás beérkezett része VM egyedi elbírálású projekttámogatás ZF utófinanszírozás - év végén várható Tagi adomány Bankkamat Költségátvállalás (Tisza-tavi Leadertől) Tevezett bevétel 2012évi működési pályázat Szja 1% Tagdíj Adományok, kiadványok bevétele *Beadott, de még nem elnyert működési pályázatból *A támogatás február 28-ig használható fel Dr. Mészáros Péter Záradék: A Közhasznúsági jelentést a Magyar Közlekedési Klub május 30-i Közgyűlése elfogadta 13/13

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV

KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV Kelt: Kunszentmárton, 2008. január 19. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben