Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről... 4 Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről... 40

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /2012. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Kgy. rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom február 2-án, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Cseresnyés Kollégium működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 17. Tisztelettel: Lázár János

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2012. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a február 2-án tartandó rendes, közgyűlés anyagait az alábbi időpontban tárgyalják meg: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az SzMSz 71. értelmében költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor együttes bizottsági ülést tart : január 30. / hétfő / délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: január 30. / hétfő / délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: január 30. / hétfő / délután óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése: január 31. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: január 31. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: január 31. / kedd / délután óra Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, január 24. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A- /2012. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a IV. negyedévben változatlanul rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére pedig folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban folyamatosan rendelkezésre állt a Belső Ellenőrzés az esetenként igényelt konzultációk vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt 10 azaz tíz darab ellenőrzést. Ebből hat a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, négy a IV. negyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésünk volt. A fent említett feladatokon felül egy Kistérségi vizsgálatot is befejezett a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévben. A IV. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataink teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. (Ber.) előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (Ámr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 02. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

6 I/A kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1. A Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálatáról 2. A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a zöldségek, valamint a gyümölcsök beszerzési és számlázási árainak összehasonlításának vizsgálatáról 3. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is 4. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról 5. A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról 6. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda házipénztári rovancsa 7. A Hódfó Kft. aktuális gazdasági helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulásáról 8. Az "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása " című TIOP-1.2.1/08/1 és TIOP-1.2.1/08/2. kódszámú pályázat, valamint a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció nevű, DAOP-5.1.2/C jelű pályázat kivizsgálása 9. A DAOP-4.1.3/B azonosító számú, A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat, valamint a DAOP-4.1.3/C azonosító számú, Gyermekeinkben a jövő Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat ellenőrzéséről 10. A HVSZ Zrt. energia szolgáltatói számla-kifizetési rendjének ellenőrzésének vizsgálata A év IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan osztódtak meg szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, illetve teljesítmény-ellenőrzés vonatkozásában:

7 I/A kötet 7. oldal Szabályszerűségiek: Polgármesteri Hivatalban Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálata Az "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása " című TIOP-1.2.1/08/1 és TIOP-1.2.1/08/2. kódszámú pályázat, valamint a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció nevű, DAOP-5.1.2/C jelű pályázat kivizsgálása A DAOP-4.1.3/B azonosító számú, A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat, valamint a DAOP-4.1.3/C azonosító számú, Gyermekeinkben a jövő Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat ellenőrzéséről Intézményeknél A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda házipénztári rovancsa Intézményeknél A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszerzéseinek felülvizsgálata A Hódfó Kft. aktuális gazdasági helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulásáról Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is A HVSZ Zrt. energia szolgáltatói számla-kifizetési rendjének ellenőrzésének vizsgálata Tehát a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely MJ Város Munkaterv szerint teljesített ellenőrzések száma Soron kívüli Ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes összes szabályszerűségi pénzügyi rendszer

8 I/A kötet 8. oldal teljesítmény Együtt A fenti táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 10 db vizsgálatból 5-öt a Polgármesteri Hivatal területén, 5-öt az intézményeknél, ezek közül 3-at gazdasági társaságoknál végeztünk el. Összesen négy szabályszerűségi, hat pénzügyi ellenőrzést végeztünk a IV. negyedévben. A következőkben az ellenőrzéseink tapasztalatairól kivonatosan számolunk be: 1. A Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7-én tartott nyílt ülésén a 10/2011. (02.07.) számú Kgy határozattal elfogadta a Belső Ellenőrzési Csoport évi IV. negyedévi beszámolóját illetve módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a Csoport a év folyamán számoljon be negyedévenkénti gyakorisággal, a Hódmezővásárhely belterület hrsz. alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt utca 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 2. A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a zöldségek, valamint a gyümölcsök beszerzési és számlázási árainak összehasonlításának vizsgálatáról A Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve alapján végezte el a Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Hód-Menza Kft.) vizsgálatát az alábbi szempontok figyelembevételével. Mint ismeretes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyre szűkülő anyagi forrásokból kell gazdálkodnia, ezért nyilvánvaló, hogy az önkormányzati támogatások mértéke a jövőben nem tud azon a szinten maradni, ahogyan az az elmúlt években még alakulhatott. A Hód-Menza Kft-nek ezért olyan módon kell a gazdálkodását alakítania, hogy az évente aktuális önkormányzati támogatástól egyre kisebb mértékben függjön. Ezért fontos a Hód-Menza Kft-nek, hogy a legalacsonyabb áron szerezze be a nyersanyagokat, valamint a termékeket úgy, hogy változatlanul meg tudja tartani azt a magas színvonalú minőséget, amelyet eddig biztosított a közétkeztetésben résztvevők számára. A fentieket figyelembe véve a jelen vizsgálat fő sarokpontja az volt, hogy áttekintésre kerüljenek a Hód-Menza Kft-hez beérkezett árajánlatok a tekintetben, hogy a szállítóleveleken és a számlákon szereplő árak valóban megegyeznek e az árajánlatban feltüntetett összegekkel. Az árak összehasonlítását a zöldségek, valamint gyümölcsök vonatkozásában novemberi állapot szerint végezte el a Belső Ellenőrzési Csoport. A vizsgálat tapasztalatai a szúrópróbaszerű ellenőrzések eredménye alapján, valamint a pénzügyi-számviteli alapdokumentációk áttekintését követően a következők voltak:

9 I/A kötet 9. oldal A Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a Hód-Menza Kft novemberében a zöldségeket, valamint a gyümölcsöket az alábbi cégtől rendelte meg: MORTAK FRUIT Kft. (1157, Budapest, Nyírpalotai út 5. fszt. 2.) A számlák tételes vizsgálatának alkalmával kiderült, hogy a MORTAK FRUIT Kft november hónapban, minden esetben az árajánlatban feltüntetett áron számlázta le a termékeket a Hód-Menza Kft. számára. Összegzésként megállapítottuk, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport I. negyedévi ellenőrzési jelentésében megfogalmazott javaslata alapján, a Hód-Menza Kft november hónapban a zöldségek, valamint gyümölcsök vonatkozásában rendszeresen nyomon követte és ellenőrizte a beérkező számlákon szereplő árakat úgy, hogy azok összehasonlításra kerültek az árajánlatban szereplő termékek áraival. Tehát e tekintetben eltérés nem volt tapasztalható. 3. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is A Belső Ellenőrzés évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelés rendjének vizsgálatára, mely tartalmazta a házipénztári és letéti értéktárgyak, a pénztár- és bankbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzését is. a.) Az EKRI év június 01. napjával hatályba lépett Pénz- és Értéktárgy Kezelési szabályzattal, valamint év március hó 15-vel érvénybe lépett Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezik. Személyi, valamint jogszabályi változás miatt jelenleg mind a két szabályzat átdolgozása folyamatban van. b.) Az EKRI készpénzforgalmát az erre a célra kialakított házipénztárban bonyolítják le. A házipénztár az intézet feladatainak ellátáshoz, valamint egységei működtetéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek megőrzésére ráccsal, valamint riasztó berendezéssel ellátott helyiségben működik. A készpénz és egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez biztonságot nyújtó páncélszekrény van rendszeresítve. Az EKRI tulajdonát képező házipénztári készlet és a megőrzésre átvett idegen pénzek és értékek (letétek) között az elkülönítés biztosítva van. c.) A november 23-án végzett és a pénztárrovancsról felvett jegyzőkönyv (5. melléklet) tanúsága szerint a Házipénztárban fellelt címletenkénti bontásban rögzített tényleges, EKRI tulajdonát képező pénzkészlet Ft, a megőrzésre átvett idegen pénzeszköz /letét/ Ft volt, amely megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészletekkel. (6. melléklet) Sem hiányt sem többletet nem állapítottunk meg. d.) A pénztárbizonylatok a november 23-i ellenőrzés napján valamennyi alap bizonylattal fel voltak szerelve és utalvánnyal ellátva (7. melléklet). A pénztárjelentés, valamint a kiadási és bevételi bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból szabályszerűek, de a bevételi bizonylatokat kísérő "számlakísérő utalvány" utalványozása, ellenjegyzése nem történik meg.

10 I/A kötet 10. oldal f.) november 23-án tartott pénztárellenőrzés napján az elszámolásra kiadott vásárlási előleg nyilvántartását vizsgáltuk. A nyilvántartás szerint 3 dolgozó Ft értékben vett fel engedélyezett előleget. Az ellenőrzés időpontjában elszámolási határidő túllépés nem történt. A vásárlási előleg nyilvántartása, bizonylatolása, a készpénzigénylés engedélyezése a jogszabályi előírásnak megfelelően történik. (8. melléklet) g.) A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik a letéti pénzkezelés, valamint értékmegőrzés. A házipénztárban elhelyezett intézeti ellátottak tulajdonát képező letéteket elkülönítetten kezeli a pénztáros, s mint idegen pénz és értéktárgy nyilvántartást vezet. Amennyiben a beteg a kórházban tartózkodás ideje alatt a pénzeszközéből egy bizonyos összeget fel kíván használni, akkor az a MEGHATALMAZÁS letétből való kivételre bizonylat alapján történik, melyet az osztályvezető főorvos is aláír. (9. melléklet) A távozó beteg pénz,- és értéktárgy átvétele történhet személyesen, illetve írásos megbízással rendelkező meghatalmazottja által. Az elhalt személyek pénzletét összegét és értéktárgyait minden esetben jelenteni kell az Önkormányzat felé a hagyatéki eljárás lefolytatásához. Az ellenőrzés időpontjában 3 elhunyt beteg pénz és értéktárgyairól küldött értesítést találtunk, melyek a hagyatéki eljárás befejezésére várnak. (10. melléklet) h.) A pénztár átadás-átvételéről helyettesítés esetén minden esetben szabályos jegyzőkönyv készül a házipénztár és a letéti pénztár pénzeszközeiről és az őrzött értéktárgyakról, valamint a nyilvántartások alapján a szigorú számadású nyomtatványokról. (11. melléklet) i.) A pénztárellenőrzés napján az aznapi, valamint az azt megelőző kettő napi bankszámla kivonatok alapján a pénzmozgásoknál kiállított alapbizonylatokat tételesen átvizsgáltuk. Bankszámlakivonatok száma kelte P 2011/ P 2011/ P 2011/ Megállapítottuk, hogy a kivonatok szabályszerűen fel voltak szerelve. Megfelelő számlakísérő utalvánnyal voltak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. A bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból a számviteli előírásoknak megfelelően voltak kezelve, kivéve a bevételi pénztárbizonylatokat, melyek utalványozását, ellenjegyzését nem végzik el. Összegzésként a belső ellenőrzés a következő megállapításokat tette meg: A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje jól szabályozott, csupán aktualizálni kell - többek között a gazdasági igazgatói névváltozás miatt is - mindkét intézményi belső szabályzatot. Ez az ellenőrzésünk időszakában már folyamatban volt. Az EKRI érték- és pénzkezelési gyakorlata megfelel a vonatkozó vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és pénzügyi szabályoknak.

11 I/A kötet 11. oldal A bankkivonatok szabályszerűen fel voltak szerelve, megfelelő számlakísérő utalvánnyal voltak ellátva, a számlákon szerepeltek a szükséges teljesítésigazolások is. Mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatok alaki és tartalmi szempontból egyaránt a számviteli előírásoknak megfelelően voltak kezelve. Tekintettel arra, hogy a kialakított pénzkezelési gyakorlatot jónak, szabályszerűnek ítélte meg a belső ellenőrzés, változtatási javaslattal nem kívántunk élni. Csak a november napok bevételi pénztárbizonylatai alapján szükséges volt rögzítenünk azt, hogy a jövőben az érdemi ügyintézőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az előírásoknak megfelelően valamennyi (pl.: utalványozás) aláírást tartalmazzák a bizonylatok. 4. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ rendelkezik alapító okirattal, és ennek jogszabályi kötelezettségen alapuló módosítása évben megtörtént. Jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata van az intézménynek, amely mind formailag, mind tartalmilag rendkívül jól átlátható, példamutató szerkezetű. Hasonlóan kiemelkedő színvonalú, és a HISZK oktató-nevelő tevékenységét, valamint kiegyensúlyozott gazdálkodását segítik elő az intézmény többi belső szabályzatai is. Az Intézménynek van saját honlapja, ezáltal eleget tesz a Kt. 40. (13) bekezdésében előírt kötelezettségének, tekintettel arra, hogy a HISZK honlapjára feltöltésre kerültek a Kt. által megkívánt dokumentumok. A szigorú számadású nyomtatványai nyilvántartásának vezetése precíz, naprakész, valamint jól szervezett és hatékony a vagyonvédelmi rendszere is. A tárgyi eszközök nyilvántartása megfelelő, a leltározás és selejtezés a szabályzatokban előírtaknak megfelelően történik. Az intézményi gazdálkodás főbb jellemzőit, mutatóit tekintve jelenthetjük, hogy a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait maradéktalanul ellátta az intézmény, feladatmutatókra vonatkozóan pontos, jól nyomon követhető analitikával rendelkezik. A belső szabályozottság vonatkozásában a belső ellenőrzés megállapította, hogy azt kiemelkedő szakmai alapossággal kezeli a HISZK még akkor is, ha az Intézmény pl. a 217/1998 (XII.30) hatálytalan Kormány rendeletet szerepelteti a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelettel szemben, vagy például nem a hatályos Ket.-re történik hivatkozás. A szabályzatok tekintetében a Belső Ellenőrzési Csoport javasolta, hogy az intézményvezető és a tagintézményvezetők gondoskodjanak a belső szabályozó rendszer aktualizálásáról, különös tekintettel a évben megalkotott jogszabályváltozások átvezetéséről, de elsősorban konkrétan a hatálytalan 217/1998. (XII.30) Kormány rendeletet helyett a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet szerepeltetéséről, valamint a már november hó 1-től hatálytalan 1957.évi IV. törvényre hivatkozás helyett a évi CXL törvény szabályzatokba emeléséről. 5. A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról

12 I/A kötet 12. oldal A Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve alapján került sor a Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatára. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 34/2006. (09.01.) Kgy. rendeletben határozta meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket ben is ezen rendeletben meghatározott eljárás alapján részesültek a sportegyesületek önkormányzati támogatásban. A sportegyesületek, a sportról szóló törvény alapján, olyan társadalmi szervezetek melyeknek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesületek közvetlenül is részesíthetők állami, illetve önkormányzati támogatásban. Az előző bekezdésben leírtak alapján, az Önkormányzat Az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. sz. rendelet 2. -ban foglaltak szerint a sportegyesületeket céljellegű támogatásban részesítheti. A sport támogatására vonatkozó speciális szabályokat a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról szóló 34/2006. (09.01.) Kgy. rendelet tartalmazza. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának évre vonatkozó zárszámadásának analitikus táblájában Nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések működési célú támogatásán belül Sporttámogatás támogatása soron , Ft költségvetési előirányzat szerepel, amelyből , Ft kifizetése (52,9%) teljesült. Ezek alapján megállapítható, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportegyesületeknek a évben , Ft (egymilliókilencezer forint) céljellegű támogatást nyújtott. A évben a következő sportegyesületek részesültek önkormányzati támogatásban: 1) Hwarang-do Sportegyesület A taekwon-do harcművészeti ágat képviselő egyesület, amely versenysporttal és szabadidő sporttal is foglalkozik, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával április 6-án kötött támogatási megállapodás alapján ,-Ft, azaz hatvanezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült. A támogatás Forrai Richárd április napjain rendezendő Zágrábi Európa Kupán való versenyeztetésére volt felhasználható. A támogatás teljes összegének pénztári kifizetésére án került sor. Az egyesület án számolt el, a becsatolt számlák (utazásra vonatkozóan üzemanyag számlák) összege Ft. A számlák mellé a sportegyesület kiküldetési rendelvényt és versenykiírást nem csatolt. A fenti hiányosságokat is figyelembe véve megállapítható, hogy a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett, és az összeget rendeltetésszerűen használta fel.

13 I/A kötet 13. oldal 2) Hódmezővásárhelyi Futball Club A klub a régió és Kelet-Magyarország kiemelkedő utánpótlás-nevelő egyesülete, amely rövid távon a meglévő csapatlétszám stabilizálását és a sportolók megfelelő szintű versenyeztetését tűzte ki célul a labdarúgók képzettségének fejlesztése és erkölcsi nevelése mellett. Ezen túlmenően stratégiai célja, hogy az ország egyik kiemelt utánpótlás-nevelő egyesületévé váljon. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával május 31-én kötött támogatási megállapodás alapján ,-Ft, azaz kilencszázezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült a sportegyesület. A támogatást az alábbi célra használhatta fel: a HFC utánpótláscsapatainak a Vallauris-i Nemzetközi Labdarúgó Tornán való részvétele. A támogatás teljes összegének pénztári kifizetésére én került sor. Az egyesület én számolt el, a becsatolt számla (csoportos buszos személyszállításról kiállított számla) összege Ft. A sportegyesület támogatási megállapodásban szereplő címe és az elszámoláshoz benyújtott számlán feltüntetett címe nem egyezik meg. A fentebb írt eltérést is figyelembe véve megállapítható, hogy a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett, és az összeget rendeltetésszerűen használta fel. 3) Hód-Fitness SE A sportegyesület fő profilja a szabadidősport, de a versenysportban is kiemelkedő eredményeket ért el. A sportegyesület november 6-án számolt el Ft értékben. A támogatási megállapodás megkötésére november 8-án került sor, amely alapján ,-Ft, azaz negyvenkilencezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült az egyesület, amelyet sportszőnyeg vásárlására használhatott fel. A támogatás teljes összegének átutalására án került sor az Önkormányzat részéről. A támogatásból fennmaradó Ft-tal pedig én számolt el a támogatott. Az egyesület a sportreferens többszöri megkeresésére tett eleget elszámolási kötelezettségének. A fentiek alapján megállapítható, hogy a támogatott az összeget rendeltetésszerűen használta fel, azonban az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget. Összegzésként a belső ellenőrzés a következő megállapításokat tette meg: A Sportkoncepció a sportfinanszírozás feladatának jelöli meg a közvetlenül kiosztott sporttámogatás emelését. Sajnos az elmúlt években az emelés nem tudott megvalósulni. Ennek oka, hogy nem kötelező önkormányzati feladatként nagyban függ az önkormányzat likviditási helyzetétől, és vele szemben elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok. Ezt támasztja alá a évben támogatott sportegyesületek száma, és a nyújtott támogatás összege is. A teherbíró képességére tekintettel a évben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 sportegyesülettel kötött támogatási megállapodást. A nyújtott támogatások együttes összege Ft.

14 I/A kötet 14. oldal Az Áht. 13/A. (2) bekezdése alapján a támogatott sportegyesületeket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasználást és a számadást ellenőrizni kell. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a vizsgált 3 sportegyesület közül a kapott támogatást mindegyikük a támogatási szerződésben meghatározott célra fordította. A három támogatott közül kettő a kapott támogatással időben elszámolt, a harmadik sportegyesület viszont határidőn túl tett eleget elszámolási kötelezettségének. 1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról szóló Kgy. rendelet 9. (3) bekezdése szerint az elszámolás keretében írásbeli beszámoló készítési kötelezettsége van a támogatásban részesülő sportegyesületeknek. Ezért javasoltuk, hogy a sportreferens tájékoztassa a sportegyesületek vezetőit erre vonatkozó kötelezettségükről, arra tekintettel, hogy egyetlen sportegyesület sem csatolt ilyen jellegű beszámolót az elszámolásához. 2) A támogatási megállapodások minden esetben iktatásra kerültek, javasoltuk, hogy a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az elszámoláshoz benyújtott anyagok külön kerüljenek iktatásra. 3) Bár a évben nyújtott támogatások elszámolásánál nem volt erre példa, a Belső Ellenőrzés javasolta, hogy kerüljön szabályozásra az az eset, amikor a támogatott sportegyesület a tervezettnél alacsonyabb költséggel valósítja meg a támogatási szerződésben kitűzött célt. A bevett gyakorlat ilyen esetben az, hogy a folyósított és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg különbözetét az egyesület visszafizeti az Önkormányzat részére, de ez sem a támogatási megállapodásban, sem a Sportról szóló rendeletben nincs szabályozva. 4) Javasoltuk, hogy a sportreferens hívja fel az egyesületek vezetőinek figyelmét arra, hogy a számlán szereplő és a támogatási megállapodásban feltüntetett cím feleljen meg egymásnak. 5) Javasoltuk, hogy a sportreferens szigorúbban kövesse nyomon a sportegyesületek elszámolását, és ha a támogatott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget elszámolási kötelezettségének, akkor a mulasztást jelezze az egyesület felé, hívja fel a hiánypótlásra és tájékoztassa a mulasztás esetleges következményeiről. 6) Javasoltuk, hogy a felek törekedjenek arra, hogy a támogatási megállapodás megkötése és a támogatással való elszámolás időben kövesse egymást, azaz az elszámolásra, a támogatás teljes összegére tekintettel, a támogatási megállapodás megkötése után kerüljön sor. 7) Javasoltuk, hogy a sportegyesületek évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolása a Jogi Csoport által kidolgozott Az önkormányzati támogatások eljárásrendjében (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés által készített jelentésekről szóló Tájékoztató 5. sz. melléklete / /2011./) foglalt szabályok szerint történjen meg. Az eljárásrend alkalmazása a világosság, teljesség, részletesség és átláthatóság követelményének megfelelő elszámolás megvalósulását teszi lehetővé.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 27-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. január 19-i ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Tartalomjegyzék: M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Diákotthon Pedagógiai Programja. nevelési terve. Gyömrő Teleki kastély. Készült: 2013. március 23.

Diákotthon Pedagógiai Programja. nevelési terve. Gyömrő Teleki kastély. Készült: 2013. március 23. Diákotthon Pedagógiai Programja és nevelési terve Gyömrő Teleki kastély Készült: 2013. március 23. Hatályba lép:2013. szeptember 01. Készítette: Varga Imréné diákotthon vezető ig.h. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2400 Dunaújváros, Erdősor 37/a. Tel.: 25/281-795 A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: a nevelőtestület I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. április 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Az Önkormányzat 2007.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma. Győr, 2013. augusztus 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolájának Kollégiuma Győr, 2013. augusztus 22. Kovács Péter kollégiumvezető Pedagógiai program 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Táncsics Mihály Szakközépiskola Szakiskola és ollégium Veszprém, Eötvös ároly u. 1. OLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉ I. Bevezetés II. A kollégium működése 2.1. Személyi feltételek,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. február 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja

Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium Pedagógiai Programja 2013. INTÉZMÉNY ADATOK Neve: Alapítója: Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia Kollégium A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány Alapításának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1. 1. A pedagógiai program összeállításában alapul vett főbb szempontok, a program felülvizsgálatának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074, Budapest, Hársfa u. 4. telefon/ fax: 322-0456, ig.: 413-0213 e-mail: fabrykollegium@freemail.hu Web cím: www.fabrykollegium.hu Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 A kollégium pedagógiai programja... 3 1. Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés... 3 2.1.Az

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben