Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről... 4 Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről... 40

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /2012. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. ( ) Kgy. rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom február 2-án, reggel 8 00 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Cseresnyés Kollégium működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi tevékenységéről és a évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre, főigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 17. Tisztelettel: Lázár János

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2012. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a február 2-án tartandó rendes, közgyűlés anyagait az alábbi időpontban tárgyalják meg: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az SzMSz 71. értelmében költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor együttes bizottsági ülést tart : január 30. / hétfő / délelőtt óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: január 30. / hétfő / délelőtt óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: január 30. / hétfő / délután óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése: január 31. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: január 31. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: január 31. / kedd / délután óra Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, január 24. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Iktatószám: A- /2012. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a IV. negyedévben változatlanul rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére pedig folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban folyamatosan rendelkezésre állt a Belső Ellenőrzés az esetenként igényelt konzultációk vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzés év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt 10 azaz tíz darab ellenőrzést. Ebből hat a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat, négy a IV. negyedév közben felmerült vezetői igényből származó, ún. soronkívüli ellenőrzésünk volt. A fent említett feladatokon felül egy Kistérségi vizsgálatot is befejezett a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévben. A IV. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataink teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló, módosított 193/2003.(XI.26.) Korm. r. (Ber.) előírásait, az államháztartásról szóló (Áht.), a számvitelről szóló (Sztv.), az önkormányzatokról szóló (Ötv.) törvények, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (Ámr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 02. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

6 I/A kötet 6. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1. A Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálatáról 2. A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a zöldségek, valamint a gyümölcsök beszerzési és számlázási árainak összehasonlításának vizsgálatáról 3. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is 4. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról 5. A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról 6. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda házipénztári rovancsa 7. A Hódfó Kft. aktuális gazdasági helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulásáról 8. Az "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása " című TIOP-1.2.1/08/1 és TIOP-1.2.1/08/2. kódszámú pályázat, valamint a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció nevű, DAOP-5.1.2/C jelű pályázat kivizsgálása 9. A DAOP-4.1.3/B azonosító számú, A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat, valamint a DAOP-4.1.3/C azonosító számú, Gyermekeinkben a jövő Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat ellenőrzéséről 10. A HVSZ Zrt. energia szolgáltatói számla-kifizetési rendjének ellenőrzésének vizsgálata A év IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan osztódtak meg szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, illetve teljesítmény-ellenőrzés vonatkozásában:

7 I/A kötet 7. oldal Szabályszerűségiek: Polgármesteri Hivatalban Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálata Az "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása " című TIOP-1.2.1/08/1 és TIOP-1.2.1/08/2. kódszámú pályázat, valamint a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció nevű, DAOP-5.1.2/C jelű pályázat kivizsgálása A DAOP-4.1.3/B azonosító számú, A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat, valamint a DAOP-4.1.3/C azonosító számú, Gyermekeinkben a jövő Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat ellenőrzéséről Intézményeknél A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról Pénzügyi ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda házipénztári rovancsa Intézményeknél A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszerzéseinek felülvizsgálata A Hódfó Kft. aktuális gazdasági helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulásáról Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is A HVSZ Zrt. energia szolgáltatói számla-kifizetési rendjének ellenőrzésének vizsgálata Tehát a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely MJ Város Munkaterv szerint teljesített ellenőrzések száma Soron kívüli Ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes összes szabályszerűségi pénzügyi rendszer

8 I/A kötet 8. oldal teljesítmény Együtt A fenti táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 10 db vizsgálatból 5-öt a Polgármesteri Hivatal területén, 5-öt az intézményeknél, ezek közül 3-at gazdasági társaságoknál végeztünk el. Összesen négy szabályszerűségi, hat pénzügyi ellenőrzést végeztünk a IV. negyedévben. A következőkben az ellenőrzéseink tapasztalatairól kivonatosan számolunk be: 1. A Hódmezővásárhely belterület hrsz alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt u. 5. szám alatti ingatlan értékesítése vonatkozásában, IV. negyedév vizsgálata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7-én tartott nyílt ülésén a 10/2011. (02.07.) számú Kgy határozattal elfogadta a Belső Ellenőrzési Csoport évi IV. negyedévi beszámolóját illetve módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a Csoport a év folyamán számoljon be negyedévenkénti gyakorisággal, a Hódmezővásárhely belterület hrsz. alatti 3933 m 2 nagyságú, Vöröskereszt utca 5. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 2. A Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a zöldségek, valamint a gyümölcsök beszerzési és számlázási árainak összehasonlításának vizsgálatáról A Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve alapján végezte el a Hód-Menza Diákétkeztető Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Hód-Menza Kft.) vizsgálatát az alábbi szempontok figyelembevételével. Mint ismeretes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyre szűkülő anyagi forrásokból kell gazdálkodnia, ezért nyilvánvaló, hogy az önkormányzati támogatások mértéke a jövőben nem tud azon a szinten maradni, ahogyan az az elmúlt években még alakulhatott. A Hód-Menza Kft-nek ezért olyan módon kell a gazdálkodását alakítania, hogy az évente aktuális önkormányzati támogatástól egyre kisebb mértékben függjön. Ezért fontos a Hód-Menza Kft-nek, hogy a legalacsonyabb áron szerezze be a nyersanyagokat, valamint a termékeket úgy, hogy változatlanul meg tudja tartani azt a magas színvonalú minőséget, amelyet eddig biztosított a közétkeztetésben résztvevők számára. A fentieket figyelembe véve a jelen vizsgálat fő sarokpontja az volt, hogy áttekintésre kerüljenek a Hód-Menza Kft-hez beérkezett árajánlatok a tekintetben, hogy a szállítóleveleken és a számlákon szereplő árak valóban megegyeznek e az árajánlatban feltüntetett összegekkel. Az árak összehasonlítását a zöldségek, valamint gyümölcsök vonatkozásában novemberi állapot szerint végezte el a Belső Ellenőrzési Csoport. A vizsgálat tapasztalatai a szúrópróbaszerű ellenőrzések eredménye alapján, valamint a pénzügyi-számviteli alapdokumentációk áttekintését követően a következők voltak:

9 I/A kötet 9. oldal A Belső Ellenőrzés megállapította, hogy a Hód-Menza Kft novemberében a zöldségeket, valamint a gyümölcsöket az alábbi cégtől rendelte meg: MORTAK FRUIT Kft. (1157, Budapest, Nyírpalotai út 5. fszt. 2.) A számlák tételes vizsgálatának alkalmával kiderült, hogy a MORTAK FRUIT Kft november hónapban, minden esetben az árajánlatban feltüntetett áron számlázta le a termékeket a Hód-Menza Kft. számára. Összegzésként megállapítottuk, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport I. negyedévi ellenőrzési jelentésében megfogalmazott javaslata alapján, a Hód-Menza Kft november hónapban a zöldségek, valamint gyümölcsök vonatkozásában rendszeresen nyomon követte és ellenőrizte a beérkező számlákon szereplő árakat úgy, hogy azok összehasonlításra kerültek az árajánlatban szereplő termékek áraival. Tehát e tekintetben eltérés nem volt tapasztalható. 3. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelés (letétek) rendjének vizsgálata, ideértve a szúrópróbaszerű házipénztári rovancsot és a pénztár- és bankbizonylatok ellenőrzését is A Belső Ellenőrzés évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor a Hódmezővásárhely MJ Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (EKRI) pénz- és értékkezelés rendjének vizsgálatára, mely tartalmazta a házipénztári és letéti értéktárgyak, a pénztár- és bankbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzését is. a.) Az EKRI év június 01. napjával hatályba lépett Pénz- és Értéktárgy Kezelési szabályzattal, valamint év március hó 15-vel érvénybe lépett Pénzkezelési Szabályzattal rendelkezik. Személyi, valamint jogszabályi változás miatt jelenleg mind a két szabályzat átdolgozása folyamatban van. b.) Az EKRI készpénzforgalmát az erre a célra kialakított házipénztárban bonyolítják le. A házipénztár az intézet feladatainak ellátáshoz, valamint egységei működtetéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek megőrzésére ráccsal, valamint riasztó berendezéssel ellátott helyiségben működik. A készpénz és egyéb értékek elhelyezéséhez és őrzéséhez biztonságot nyújtó páncélszekrény van rendszeresítve. Az EKRI tulajdonát képező házipénztári készlet és a megőrzésre átvett idegen pénzek és értékek (letétek) között az elkülönítés biztosítva van. c.) A november 23-án végzett és a pénztárrovancsról felvett jegyzőkönyv (5. melléklet) tanúsága szerint a Házipénztárban fellelt címletenkénti bontásban rögzített tényleges, EKRI tulajdonát képező pénzkészlet Ft, a megőrzésre átvett idegen pénzeszköz /letét/ Ft volt, amely megegyezett a könyvszerinti záró pénzkészletekkel. (6. melléklet) Sem hiányt sem többletet nem állapítottunk meg. d.) A pénztárbizonylatok a november 23-i ellenőrzés napján valamennyi alap bizonylattal fel voltak szerelve és utalvánnyal ellátva (7. melléklet). A pénztárjelentés, valamint a kiadási és bevételi bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból szabályszerűek, de a bevételi bizonylatokat kísérő "számlakísérő utalvány" utalványozása, ellenjegyzése nem történik meg.

10 I/A kötet 10. oldal f.) november 23-án tartott pénztárellenőrzés napján az elszámolásra kiadott vásárlási előleg nyilvántartását vizsgáltuk. A nyilvántartás szerint 3 dolgozó Ft értékben vett fel engedélyezett előleget. Az ellenőrzés időpontjában elszámolási határidő túllépés nem történt. A vásárlási előleg nyilvántartása, bizonylatolása, a készpénzigénylés engedélyezése a jogszabályi előírásnak megfelelően történik. (8. melléklet) g.) A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik a letéti pénzkezelés, valamint értékmegőrzés. A házipénztárban elhelyezett intézeti ellátottak tulajdonát képező letéteket elkülönítetten kezeli a pénztáros, s mint idegen pénz és értéktárgy nyilvántartást vezet. Amennyiben a beteg a kórházban tartózkodás ideje alatt a pénzeszközéből egy bizonyos összeget fel kíván használni, akkor az a MEGHATALMAZÁS letétből való kivételre bizonylat alapján történik, melyet az osztályvezető főorvos is aláír. (9. melléklet) A távozó beteg pénz,- és értéktárgy átvétele történhet személyesen, illetve írásos megbízással rendelkező meghatalmazottja által. Az elhalt személyek pénzletét összegét és értéktárgyait minden esetben jelenteni kell az Önkormányzat felé a hagyatéki eljárás lefolytatásához. Az ellenőrzés időpontjában 3 elhunyt beteg pénz és értéktárgyairól küldött értesítést találtunk, melyek a hagyatéki eljárás befejezésére várnak. (10. melléklet) h.) A pénztár átadás-átvételéről helyettesítés esetén minden esetben szabályos jegyzőkönyv készül a házipénztár és a letéti pénztár pénzeszközeiről és az őrzött értéktárgyakról, valamint a nyilvántartások alapján a szigorú számadású nyomtatványokról. (11. melléklet) i.) A pénztárellenőrzés napján az aznapi, valamint az azt megelőző kettő napi bankszámla kivonatok alapján a pénzmozgásoknál kiállított alapbizonylatokat tételesen átvizsgáltuk. Bankszámlakivonatok száma kelte P 2011/ P 2011/ P 2011/ Megállapítottuk, hogy a kivonatok szabályszerűen fel voltak szerelve. Megfelelő számlakísérő utalvánnyal voltak ellátva, a számlákon szerepelnek a szükséges teljesítésigazolások is. A bizonylatok mind alaki, mind tartalmi szempontból a számviteli előírásoknak megfelelően voltak kezelve, kivéve a bevételi pénztárbizonylatokat, melyek utalványozását, ellenjegyzését nem végzik el. Összegzésként a belső ellenőrzés a következő megállapításokat tette meg: A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendje jól szabályozott, csupán aktualizálni kell - többek között a gazdasági igazgatói névváltozás miatt is - mindkét intézményi belső szabályzatot. Ez az ellenőrzésünk időszakában már folyamatban volt. Az EKRI érték- és pénzkezelési gyakorlata megfelel a vonatkozó vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és pénzügyi szabályoknak.

11 I/A kötet 11. oldal A bankkivonatok szabályszerűen fel voltak szerelve, megfelelő számlakísérő utalvánnyal voltak ellátva, a számlákon szerepeltek a szükséges teljesítésigazolások is. Mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatok alaki és tartalmi szempontból egyaránt a számviteli előírásoknak megfelelően voltak kezelve. Tekintettel arra, hogy a kialakított pénzkezelési gyakorlatot jónak, szabályszerűnek ítélte meg a belső ellenőrzés, változtatási javaslattal nem kívántunk élni. Csak a november napok bevételi pénztárbizonylatai alapján szükséges volt rögzítenünk azt, hogy a jövőben az érdemi ügyintézőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az előírásoknak megfelelően valamennyi (pl.: utalványozás) aláírást tartalmazzák a bizonylatok. 4. A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola, a HISZK évi gazdálkodásának vizsgálatáról A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ rendelkezik alapító okirattal, és ennek jogszabályi kötelezettségen alapuló módosítása évben megtörtént. Jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata van az intézménynek, amely mind formailag, mind tartalmilag rendkívül jól átlátható, példamutató szerkezetű. Hasonlóan kiemelkedő színvonalú, és a HISZK oktató-nevelő tevékenységét, valamint kiegyensúlyozott gazdálkodását segítik elő az intézmény többi belső szabályzatai is. Az Intézménynek van saját honlapja, ezáltal eleget tesz a Kt. 40. (13) bekezdésében előírt kötelezettségének, tekintettel arra, hogy a HISZK honlapjára feltöltésre kerültek a Kt. által megkívánt dokumentumok. A szigorú számadású nyomtatványai nyilvántartásának vezetése precíz, naprakész, valamint jól szervezett és hatékony a vagyonvédelmi rendszere is. A tárgyi eszközök nyilvántartása megfelelő, a leltározás és selejtezés a szabályzatokban előírtaknak megfelelően történik. Az intézményi gazdálkodás főbb jellemzőit, mutatóit tekintve jelenthetjük, hogy a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatait maradéktalanul ellátta az intézmény, feladatmutatókra vonatkozóan pontos, jól nyomon követhető analitikával rendelkezik. A belső szabályozottság vonatkozásában a belső ellenőrzés megállapította, hogy azt kiemelkedő szakmai alapossággal kezeli a HISZK még akkor is, ha az Intézmény pl. a 217/1998 (XII.30) hatálytalan Kormány rendeletet szerepelteti a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelettel szemben, vagy például nem a hatályos Ket.-re történik hivatkozás. A szabályzatok tekintetében a Belső Ellenőrzési Csoport javasolta, hogy az intézményvezető és a tagintézményvezetők gondoskodjanak a belső szabályozó rendszer aktualizálásáról, különös tekintettel a évben megalkotott jogszabályváltozások átvezetéséről, de elsősorban konkrétan a hatálytalan 217/1998. (XII.30) Kormány rendeletet helyett a 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet szerepeltetéséről, valamint a már november hó 1-től hatálytalan 1957.évi IV. törvényre hivatkozás helyett a évi CXL törvény szabályzatokba emeléséről. 5. A Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról

12 I/A kötet 12. oldal A Belső Ellenőrzési Csoport évi munkaterve alapján került sor a Sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatára. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 34/2006. (09.01.) Kgy. rendeletben határozta meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket ben is ezen rendeletben meghatározott eljárás alapján részesültek a sportegyesületek önkormányzati támogatásban. A sportegyesületek, a sportról szóló törvény alapján, olyan társadalmi szervezetek melyeknek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesületek közvetlenül is részesíthetők állami, illetve önkormányzati támogatásban. Az előző bekezdésben leírtak alapján, az Önkormányzat Az önkormányzati támogatásokról szóló 23/2007. (04.10.) Kgy. sz. rendelet 2. -ban foglaltak szerint a sportegyesületeket céljellegű támogatásban részesítheti. A sport támogatására vonatkozó speciális szabályokat a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról szóló 34/2006. (09.01.) Kgy. rendelet tartalmazza. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának évre vonatkozó zárszámadásának analitikus táblájában Nonprofit szervek, társadalmi önszerveződések működési célú támogatásán belül Sporttámogatás támogatása soron , Ft költségvetési előirányzat szerepel, amelyből , Ft kifizetése (52,9%) teljesült. Ezek alapján megállapítható, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportegyesületeknek a évben , Ft (egymilliókilencezer forint) céljellegű támogatást nyújtott. A évben a következő sportegyesületek részesültek önkormányzati támogatásban: 1) Hwarang-do Sportegyesület A taekwon-do harcművészeti ágat képviselő egyesület, amely versenysporttal és szabadidő sporttal is foglalkozik, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával április 6-án kötött támogatási megállapodás alapján ,-Ft, azaz hatvanezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült. A támogatás Forrai Richárd április napjain rendezendő Zágrábi Európa Kupán való versenyeztetésére volt felhasználható. A támogatás teljes összegének pénztári kifizetésére án került sor. Az egyesület án számolt el, a becsatolt számlák (utazásra vonatkozóan üzemanyag számlák) összege Ft. A számlák mellé a sportegyesület kiküldetési rendelvényt és versenykiírást nem csatolt. A fenti hiányosságokat is figyelembe véve megállapítható, hogy a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett, és az összeget rendeltetésszerűen használta fel.

13 I/A kötet 13. oldal 2) Hódmezővásárhelyi Futball Club A klub a régió és Kelet-Magyarország kiemelkedő utánpótlás-nevelő egyesülete, amely rövid távon a meglévő csapatlétszám stabilizálását és a sportolók megfelelő szintű versenyeztetését tűzte ki célul a labdarúgók képzettségének fejlesztése és erkölcsi nevelése mellett. Ezen túlmenően stratégiai célja, hogy az ország egyik kiemelt utánpótlás-nevelő egyesületévé váljon. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával május 31-én kötött támogatási megállapodás alapján ,-Ft, azaz kilencszázezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült a sportegyesület. A támogatást az alábbi célra használhatta fel: a HFC utánpótláscsapatainak a Vallauris-i Nemzetközi Labdarúgó Tornán való részvétele. A támogatás teljes összegének pénztári kifizetésére én került sor. Az egyesület én számolt el, a becsatolt számla (csoportos buszos személyszállításról kiállított számla) összege Ft. A sportegyesület támogatási megállapodásban szereplő címe és az elszámoláshoz benyújtott számlán feltüntetett címe nem egyezik meg. A fentebb írt eltérést is figyelembe véve megállapítható, hogy a támogatott az elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett, és az összeget rendeltetésszerűen használta fel. 3) Hód-Fitness SE A sportegyesület fő profilja a szabadidősport, de a versenysportban is kiemelkedő eredményeket ért el. A sportegyesület november 6-án számolt el Ft értékben. A támogatási megállapodás megkötésére november 8-án került sor, amely alapján ,-Ft, azaz negyvenkilencezer forint egyszeri pénzügyi támogatásban részesült az egyesület, amelyet sportszőnyeg vásárlására használhatott fel. A támogatás teljes összegének átutalására án került sor az Önkormányzat részéről. A támogatásból fennmaradó Ft-tal pedig én számolt el a támogatott. Az egyesület a sportreferens többszöri megkeresésére tett eleget elszámolási kötelezettségének. A fentiek alapján megállapítható, hogy a támogatott az összeget rendeltetésszerűen használta fel, azonban az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget. Összegzésként a belső ellenőrzés a következő megállapításokat tette meg: A Sportkoncepció a sportfinanszírozás feladatának jelöli meg a közvetlenül kiosztott sporttámogatás emelését. Sajnos az elmúlt években az emelés nem tudott megvalósulni. Ennek oka, hogy nem kötelező önkormányzati feladatként nagyban függ az önkormányzat likviditási helyzetétől, és vele szemben elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok. Ezt támasztja alá a évben támogatott sportegyesületek száma, és a nyújtott támogatás összege is. A teherbíró képességére tekintettel a évben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 sportegyesülettel kötött támogatási megállapodást. A nyújtott támogatások együttes összege Ft.

14 I/A kötet 14. oldal Az Áht. 13/A. (2) bekezdése alapján a támogatott sportegyesületeket számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasználást és a számadást ellenőrizni kell. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a vizsgált 3 sportegyesület közül a kapott támogatást mindegyikük a támogatási szerződésben meghatározott célra fordította. A három támogatott közül kettő a kapott támogatással időben elszámolt, a harmadik sportegyesület viszont határidőn túl tett eleget elszámolási kötelezettségének. 1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sportjáról szóló Kgy. rendelet 9. (3) bekezdése szerint az elszámolás keretében írásbeli beszámoló készítési kötelezettsége van a támogatásban részesülő sportegyesületeknek. Ezért javasoltuk, hogy a sportreferens tájékoztassa a sportegyesületek vezetőit erre vonatkozó kötelezettségükről, arra tekintettel, hogy egyetlen sportegyesület sem csatolt ilyen jellegű beszámolót az elszámolásához. 2) A támogatási megállapodások minden esetben iktatásra kerültek, javasoltuk, hogy a jelenlegi gyakorlattól eltérően, az elszámoláshoz benyújtott anyagok külön kerüljenek iktatásra. 3) Bár a évben nyújtott támogatások elszámolásánál nem volt erre példa, a Belső Ellenőrzés javasolta, hogy kerüljön szabályozásra az az eset, amikor a támogatott sportegyesület a tervezettnél alacsonyabb költséggel valósítja meg a támogatási szerződésben kitűzött célt. A bevett gyakorlat ilyen esetben az, hogy a folyósított és a ténylegesen felhasznált támogatási összeg különbözetét az egyesület visszafizeti az Önkormányzat részére, de ez sem a támogatási megállapodásban, sem a Sportról szóló rendeletben nincs szabályozva. 4) Javasoltuk, hogy a sportreferens hívja fel az egyesületek vezetőinek figyelmét arra, hogy a számlán szereplő és a támogatási megállapodásban feltüntetett cím feleljen meg egymásnak. 5) Javasoltuk, hogy a sportreferens szigorúbban kövesse nyomon a sportegyesületek elszámolását, és ha a támogatott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget elszámolási kötelezettségének, akkor a mulasztást jelezze az egyesület felé, hívja fel a hiánypótlásra és tájékoztassa a mulasztás esetleges következményeiről. 6) Javasoltuk, hogy a felek törekedjenek arra, hogy a támogatási megállapodás megkötése és a támogatással való elszámolás időben kövesse egymást, azaz az elszámolásra, a támogatás teljes összegére tekintettel, a támogatási megállapodás megkötése után kerüljön sor. 7) Javasoltuk, hogy a sportegyesületek évi önkormányzati támogatásokkal való elszámolása a Jogi Csoport által kidolgozott Az önkormányzati támogatások eljárásrendjében (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés által készített jelentésekről szóló Tájékoztató 5. sz. melléklete / /2011./) foglalt szabályok szerint történjen meg. Az eljárásrend alkalmazása a világosság, teljesség, részletesség és átláthatóság követelményének megfelelő elszámolás megvalósulását teszi lehetővé.

15 I/A kötet 15. oldal 6. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda házipénztári rovancsa Jelen ellenőrzésünk csak és kizárólag a december 22. napi pénztárak pénzkezelésének, záró pénzkészletének ellenőrzésére terjedt ki, ugyanis a 464/2011.(11.03.) Kgy. sz. határozattal november 03-án elfogadott, a Belső Ellenőrzés évi munkatervében szerepel a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Ügyrendben meghatározott tevékenységének teljes körű rendszer-, és teljesítmény ellenőrzése. A vizsgálat időpontjában Polgármesteri Hivatal pénztáraiban a pénztárosok pénzkezelése a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pénz- és értékkezelési Szabályzat előírásai szerint történt. Tekintettel a munkatervi ellenőrzés kedvező tapasztalataira, a Belső Ellenőrzés nem kívánt élni a városvezetés számára olyan javaslatok tételével, amelyek a kialakult pénzkezelési gyakorlaton változtatnának. 7. A Hódfó Kft. aktuális gazdasági helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulásáról A Belső Ellenőrzési Csoport jelen vizsgálatát soron kívüli megbízás alapján végezte el, amely feladatául tűzte ki a Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Hódfó Kft.) aktuális gazdasági helyzetének ellenőrzését, különös tekintettel a szeptember 30. napján fennálló vevő és szállítói állomány évközi változásaira, valamint az anyag- és eszköz (készpénz) állomány jelen gazdasági évi alakulására. A belső ellenőrzési feladatunk időpontjában, év szeptember hó 30-i zárással fentiek alapján rögzítettük, hogy a Hódfó Kft. gazdálkodása kiegyensúlyozott. A rendelkezésünkre bocsátott nagy mennyiségű dokumentumból, bizonylatokból megállapítottuk, hogy a humánerőforrás, azaz a munkaerő gazdálkodási, valamint a pénzügyi-, anyag- és készletgazdálkodási fegyelme, vagyon és biztonságtechnikai védelme, továbbá a termelékenységi mutatói, mennyiségi és minőségi szempontból is stabilak. 8. Az "AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása " című TIOP-1.2.1/08/1 és TIOP-1.2.1/08/2. kódszámú pályázat, valamint a Tornyai János Kulturális Városrehabilitáció nevű, DAOP-5.1.2/C jelű pályázat vizsgálata 9. A DAOP-4.1.3/B azonosító számú, A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Oldalkosár utcai bölcsődéjének felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat, valamint a DAOP-4.1.3/C azonosító számú, Gyermekeinkben a jövő Hóvirág utcai bölcsőde felújítása és férőhelyeinek bővítése című pályázat ellenőrzése 10. A HVSZ Zrt. energia szolgáltatói számla-kifizetési rendjének ellenőrzésének vizsgálata II./ A Belső Ellenőrzési Csoport munkatársai a év IV. negyedévében elvégzett fent felsorolt vizsgálataik mellett megkezdtek és be is fejeztek egy Kistérségi ügy kivizsgálását, valamint megkezdték a év munkatervi, valamint soronkívüli feladatait is. A

16 I/A kötet 16. oldal folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit a év I. negyedévi beszámolónk során fogjuk a Tisztelt Képviselőtestület elé terjeszteni. Figyelemfelhívásként megismételjük, hogy konzultálási célból a év IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzésnél megtekinthetőek. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, február 02. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

17 I/A kötet 17. oldal Iktatószám: /2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Az anyagot készítette: Víg Áron intézményvezető Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs külön meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

18 I/A kötet 18. oldal Száma: /2012. Tárgy: Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a februári rendes Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 02. Tisztelettel: Lázár János polgármester

19 I/A kötet 19. oldal Beszámoló a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium működéséről Készítette: Vig Áron igazgató

20 I/A kötet 20. oldal 1. A KOLLÉGIUMI MUNKA TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, illetve akiknek a család nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges feltételeket. A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a tanulókat a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a társadalmi mobilitást. Fontos szerepe van az egész élethosszig tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség fejlesztésében és a felzárkózás segítésében. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. A kollégiumban folyó szakmai munkát a közoktatás hazai jogi normarendszere, ezen belül elsősorban a közoktatási törvény és A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (KAP) szabályozza ben készült el és lett szakmai vitára bocsátva a megújított alapprogram tervezete. Ezt követően miniszteri rendelet formájában kodifikálták az új szakmai szabályozót (36/2009. /XII. 23./OKM rendelet). Az alapprogram 2009-es módosítása a kompetencia alapú nevelésre helyezte a hangsúlyt. A kollégium, mint munkaszervezet működését a vonatkozó munkajogi szabályozások, nevezetesen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. számú törvény, valamint a Munka törvénykönyve, illetve ezek módosításai szabályozzák. Az intézményi alapdokumentumok a Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Szervezeti és Működési Szabályzat határozzák meg pedagógiai tevékenységünket. Ezek alapján szakmai feladatainkat éves munkatervünkben fogalmazzuk meg. 2. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI, TERÜLETEI A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával. A kollégium - céljai elérése érdekében - gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakít ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtet az alábbiak figyelembevételével: az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés elveinek alkalmazása a NAT által megfogalmazott elvekkel és kiemelt fejlesztési feladatokkal összhangban; a kollégiumi tanulók, a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben;

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. november 16-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben