A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. szeptember 7-én óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. szeptember 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek"

Átírás

1 FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Augusztus 20-át ünnepeltük Augusztus 20-át több helyszínen, több eseményen is ünnepelték a csepeliek. A Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepén a központi ünnepségek megtekintése mellett helyi lehetõségeket is kínált ünneplésre a kerület a csepelieknek. A csepeli görög-katolikus templomban ünnepi liturgiára és kenyérszentelésre várták a hívõket, s a templom elõtti kõkereszt új mozaikborítását is megcsodálhatták a résztvevõk. Önkormányzatunk társrendezõje volt annak a Szent István napi Sportnapnak, melynek keretében a Szabadkikötõ SE pályáján sportolhattak és szórakozhattak a csepeliek (lásd Mizik Zsuzsa felvételein). A Csepeli Munkásotthonban a Csepeli Munkásotthon Fúvószenekara lépett fel, majd a Csepel Táncegyüttes mûsorát láthatták ingyenesen az érdeklõdõk. Helyszíni bejárás az Ady-lakótelepen Augusztus 31-én a beruházó kerületi önkormányzat, a lebonyolító helyi vagyonkezelõ és a kivitelezõ cég képviselõi bejárták az Ady(I.)-projekt akcióterületét, hogy tájékozódjanak a folyó munkálatokról és felmérjék a menet közben szükségessé vált teendõket. Néhány helyben lakó is csatlakozott a csoporthoz, õk is megosztották észrevételeiket a jelenlévõ érintettekkel, elsõsorban Tóth Mihály polgármesterrel, Borka-Szász Tamás önkormányzati képviselõvel és a projektet koordináló Baranyi Zsolt városfejlesztési igazgatóval. Az egybegyûltek a frissen kövezett új járdákon kezdték a bejárást, amely a Csepel Galéria Mûvészetek Háza bejárata felõli szakaszon táblával jelzett kerékpársávként is mûködik majd, ezért ott kétszínû a burkolat, jelezve az elválasztást a gyalogos forgalomtól. Szintén a galéria mellett, az Árpád utca felõli részen elkészült a kutyafuttató, ahol bár szilárd burkolatot nem terveztek a létesítmények közé az ösvény szokás alapján kialakuló használatával számolni kell a késõbbiekben, tehát valamilyen kulturált megoldásra szükség lesz. Hasonlóképpen nem sikerült forrás híján beemelni a projektbe az Árpád utcai járda felújítását, amire viszont szintén célszerû lesz keretet találni, mert mély árkokkal tûzdelt, esztétikailag és balesetveszély szempontjából is kifogásolható. A mellette kialakított 16 új parkoló-férõhely egyébként éppen majdnem teljes kihasználtsággal funkcionált. Az új kõtámaszú, faléces ülõfelületû padokat egyelõre még a közelben halmozták fel, de a régiek áthelyeztetése is kulcsfontosságú például a A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA szánkódomb mellett erre Süle Zoltánné hívta fel a figyelmet, aki 35 éve él a lakótelepen, és az elképzeléseken túl ismeri az Elefántos Park tényleges igénybevételét is. A pihenõpadok jelenleg a legmeredekebb, tehát szánkózásra legalkalmasabb oldal tövében találhatóak, nyilvánvalóan kevésbé lennének útban a déli, árnyasabb oldalon. Ugyanígy meg tudta mutatni mivel a tócsák épp megteltek, hogy hol áll meg a víz egy-egy esõzés után, például a dühöngõ betonján, de a két évvel ezelõtt felújított járdaszakaszokon is, amelyeket garanciában még ki lehet javíttatni. Kérte a bejáró bóják (kõbabák) visszatelepítését is, hogy illetéktelenek ne hajthassanak be a park területére. (Az Ady I.-projekthez kapcsolódó Csepel Kapuja programról a 2. oldalon olvashatnak.) V. V. Jelöltet ajánlani szeptember 3-án óráig lehet. A jelöltet legkésõbb szeptember 3-án óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A megyei listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb szeptember 3-án óráig lehet bejelenteni. A kompenzációs listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb szeptember 6- án óráig lehet bejelenteni. A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket szeptember 6-án óráig meg kell semmisítenie. Az errõl készült jegyzõkönyvet szeptember 9-én óráig kell átadni a választási bizottságnak. A fõvárosi listát, valamint az azon szereplõ jelölteket legkésõbb szeptember 7-én óráig lehet bejelenteni. Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb szeptember 7-én óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. LXII. évfolyam 29. szám szeptember 3. Megjelenik példányban, legközelebb szeptember 10-én. Az újság díjtalan. AZ ÚJ CSEPELI VÁLASZTÓKERÜLETEK Választási Szeptember 3., 16.00: Lezárul a jelöltajánlás Lapunk megjelenésének napján délután lezárul a jelöltek ajánlása. A kerületi jegyzõ (az augusztus 3-ai névjegyzékzárást követõen készült) augusztus 13-ai hirdetménye szerint az egyes választókerületekben a választópolgárok létszáma alapján minimum a következõ mennyiségû ajánlószelvényt kellett összegyûjtenie annak, aki képviselõ-jelöltté kívánt válni ; ; naptár A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett szeptember 13-át követõen adja át. A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére szeptember 13-át követõen adja át ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Akik polgármester-jelöltekké kívántak válni Csepelen, azoknak (a választópolgárok létszámából kiindulva) 1275 ajánlócédulát kellett összegyûjteniük. (További választási információk a 6 7. oldalon.)

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG szeptember 3., CSEPEL Rendkívüli képviselõ-testületi ülés A csepeli önkormányzat augusztus 12-én a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartotta rendkívüli képviselõ-testületi ülését, amelyen végül a tervezetthez képest eggyel kevesebb, négy napirendi pont szerepelt. Tóth Mihály polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapítva, hogy az ülés határozatképes. Az ülés napirend elõtti felszólalásokkal kezdõdött. Borbély Lénárd kért elõször szót, kifogásolva az eredeti 4. napirendi pontot, amely a Csevak Zrt. új vezérigazgatói pozíciójára kiírandó pályázati eljárásra vonatkozott; egy ad-hoc bizottság felállításáról kellett volna döntenie a testületnek. Bírálta az augusztus 1-jével távozó Szenteczky János által fölvett összeget, és további adatokat kért a távozással kapcsolatban. Jó néhány hozzászólást követõen a testület szavazott: levette a 4. pontot a napirendrõl. A többi napirendi pontot elfogadta a testület. Ábel Attila Császár Mihály volt rendõrkapitány lakásvásárlás-ügyét hozta szóba, kérve a lakáseladásokkal kapcsolatos további dokumentumokat. Tóth Mihály felhívta figyelmét: a kérés nem tartozik a napirendi pontokhoz, a témával többször foglalkozott a Csepel újság, az ügyészség által kért adatokat az önkormányzat eljutatta. (A témáról bõvebben olvashatnak lapunk 6. oldalán A szerk.) Az elsõ napirendi pont a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szólt. Borbély Lénárd nehezményezte, hogy a kijelölés kapcsán nem történt egyeztetés a pártokkal. Szeles Gábor jegyzõ kifejtette: a helyi választási iroda vezetõje egyeztetés nélkül tesz javaslatot a választási bizottság tagjaira. A jelölést a testület egyhangúlag elfogadta. Így a tagok: Bartok Péter, Nedoma Miklós és Pólya Lajosné, póttagok: Miskolczi Józsefné és Tóth Ferencné. A második napirendi pont a testület egy korábbi határozata és egy elírás miatt került az ülés elé. Történt ugyanis, hogy a képviselõ-testület a 375/2010. (VI. 15.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Duna utcában lévõ ingatlant elõvásárlási jogával élve meg kívánja venni. Az ingatlan (akkor tudott) vételárát az önkormányzat átutalta a megfelelõ bankszámlára (32 millió forint plusz áfa). A fõvárosi vagyonkezelõ központ két héttel késõbb arról tájékoztatta polgármesterünket, hogy az árverési jegyzõkönyv alapján a vételárat elírták, a helyes ár 32,8 millió plusz áfa. A testületnek arról kellett döntenie, hogy elfogadja-e a plusz egymillió forint megfizetését. Élénk vita alakult ki, néhányan azt kívánták, hogy fizessen az, aki tévedett, többen a józan ész mellett érveltek, a megemelt összeg kifizetése mellett tették le a voksukat. Kernné dr. Kulcsár Dóra, az igazgatási iroda vezetõje véleménye szerint, ha az önkormányzat nem fizet, az eredeti vevõ léphet a helyére. Szavazással a testület elfogadta az emelt ár kifizetését. A harmadik napirendi pont a Radnóti Miklós Mûvelõdési Házban jelenleg is mûködõ kerületi tagkönyvtár felújításáról, korszerûsítésérõl és közösségi tereinek bõvítésérõl szólt. Az testület errõl még tavaly hozott határozatot, amelyet a Fõvárosi Önkormányzat bizonyos pontokban módosított. A módosítások elfogadását támogatta Vukovich Zoltán, az OMISÁ megbízott ágazatvezetõje, a testület pedig minõsített többséggel felhatalmazta a polgármestert, hogy a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral a megállapodást aláírja. Az utolsó napirendi pontban a képviselõk személyi használatba adott eszközeirõl (mobiltelefon elõfizetési díjjal, laptop szoftverekkel, internetkapcsolat elõfizetéssel) szavazott a testület. Tekintettel arra, hogy az eszközök nyilvántartási értéke az októberi önkormányzati választások idejére nulla lesz, a választáson ismételten mandátumot nem szerzõ tagok térítésmentesen megkapják a mobilokat és a laptopokat (ez utóbbiakról a szoftvereket eltávolítják), az eszközökre az elõfizetéseket az önkormányzat október 3-áig egyenlíti ki. A javaslatot a testület többségi határozattal elfogadta. Mucsi Ferenc Az RSD vízminõségérõl A négy elem A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) mentén 22 település fekszik, köztük Budapest négy kerülete. Az RSD vízminõsége és vízmennyisége jelenleg nem megfelelõ a turizmus, az üdülési és rekreációs területhasználat fejlesztéséhez. A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2007 augusztusában indította útjára a 35,3 milliárd forintos (uniós támogatásra számot tartó) úgynevezett RSD Projektet, amely négy a célját tekintve egymást kiegészítõ projektet foglal magában. Az egyik elem a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. által üzemeltetett dél-pesti szennyvíztisztító teleprõl származó tisztított szennyvíz átvezetése a Nagy-Dunába 7,4 milliárd forintos beruházás keretében. Az átvezetést alagútfúrásos, sajtolásos technológiával tervezik, amelynek elõnye, hogy nagyobb átmérõjû vezeték fektethetõ le, így a dél-pesti záporkiömlõ csapadékvizének egy része is átvezethetõ. Ezáltal a becslések szerint évente összesen mintegy 5000 tonna szennyezõanyagtól mentesíthetõ az RSD. A 17,8 milliárd forintból tervezett RSD- és mellékági kotrás, valamint korszerû iszapkezelés és -elhelyezés következtében a több évtizede lerakódott, magas szervesanyag-tartalmú mederüledék majd eltûnik, a kikerülõ iszap ideiglenes és végleges elhelyezése, illetve hasznosítása megoldódik. A részbeni kotrás eredményeként csökkenni fog az iszapból visszaoldódó szenynyezõ-anyagok mennyisége, az RSD víztérfogata növekszik, így az öntözési vízigény biztonságosabban elégíthetõ ki. A parti sávot érintõ 5,1 milliárd forintos (benne 1,2 milliárd forint önerõ) projekt célja, hogy az RSD part menti néhány méteres sávjában és a szigeteken keletkezõ kommunális vízhasználatból származó, évente mintegy 432 tonna vízszennyezõ anyagot kivezesse, és ily módon csökkenjen a víztest kémiai és mikrobiológiai terheltsége. Lényegében e projekt keretében valósul meg 14 önkormányzat közigazgatási területén (Csepelen nem) a parti sávban elhelyezkedõ (üdülõ)ingatlanok csatornázása. A szennyezõanyagok kivezetésével várhatóan az RSD középsõ és optimális esetben a felsõ szakaszán is lehetõvé válik természetes fürdõhelyek kijelölése. Ezzel közvetve lehetõség nyílik a térség gazdasági fejlõdésének elõsegítésére. Az 1956-os árvíz során megrongálódott tassi vízleeresztõ mûtárgy újjáépítése 5 milliárd forintból és ezáltal az RSD biztonságos és a megfelelõ vízmennyiséget és vízminõséget garantáló üzemeltethetõségének megteremtése az RSD Projekt negyedik üteme, mivel a meglévõ mûtárgyak nem alkalmasak ellátni az RSD vízgazdálkodásának fejlesztéséhez szükséges feladatokat. A vízátengedési lehetõség bõvülése egy esetleges rendkívüli helyzet esetén gyorsabb átöblítést biztosít majd. V. V. Az ötödik elem Kovács Krisztián olvasói levele nyomán utánajártunk, hogy a Kis- Duna-ág (RSD) tisztaságára mikortól és milyen hatással van a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) mûködése, merthogy a Kis-Duna mentén élõk eddig nem tapasztaltak változást. Kérdésünkre Groniewsky Tamás, az Enviroduna Beruházás Elõkészítõ Kft. ügyvezetõ igazgatója a fentiekkel összecsengve elmondta: a Kis-Duna-ág tisztítására külön program készült, mely tartalmazza a dél-pesti szennyvíztelep tisztított szennyvízének Kis-Duna mint befogadó helyett átemelését a Nagy-Dunába, a mederfenéken felgyülemlett jelentõsen szennyezett (mintegy 20 millió m 3 ) iszap legalább egy részének kotrását és elszállítását, a part mentén lévõ ingatlanok csatornázását, a Kvassay erõmû és zsilip, valamint a tassi hajózsilip és egy volt erõmû felújítását. Az Észak-Csepelen található központi telep jótékony hatása a fentiek miatt tehát létezõ, de csak egyik eleme az RSD vízminõségi változásának, másképpen fogalmazva: a BKSZT mûködése szükséges, de nem elégséges feltétele a Kis-Duna vízminõség-javulásának. Támogatásra Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük: az önkormányzat által pályázott, május 10-én leadott CSEPEL KAPUJA elnevezésû új városrehabilitációs program dokumentációját augusztus 18-án a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetõje elõzetesen támogatásra érdemesnek ítélte! A Közép-Magyarországi Operatív Program keretein belül meghirdetett pályázati programban szociális célú városrehabilitáció valósítható meg, melyben egyrészt ipari technológiával készült lakóépületek korszerûsítése, másrészt a szegregáció veszélyével érintett társadalmi rétegek megszólítása lehetséges. Az önkormányzat mint pályázó 10 konzorciumi partner bevonásával többek között 6 ipari technológiával épült lakóház energia-megtakarítást célzó korszerûsítését, illetve a területen élõ gyermek és fiatal korosztály számára szociális-társadalmi programok létrehozását tûzte ki célul. Az épületek korszerûsítése több mint 800 lakást érint. A tervezett projekt teljes költségvetése a hatósági jóváhagyás szerint több mint 1 milliárd forint, melybõl 813 millió forintos uniós támogatás nyerhetõ. Csepel önkormányzata 178 millió forintos önrész kifizetését vállalta. A hatóságtól kapott elõzetes támogatói döntés értelmében az önkormányzatnak a pályázat fejlesztésére és végleges (2. körös) döntésre való elõkészítésére nyílik lehetõsége. Amennyiben a pályázat véglegesen is támogatást nyer, akkor a megvalósítás második felében kezdõdhet. A program teljes elõkészítése a Csepeli Vagyonkezelõ (CSEVAK) Zrt. feladata. Csevak Zrt. Szemünk fénye Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részt vesz az Oktatási Minisztérium által indított Szemünk Fénye Programban, melynek segítségével a kerületi iskolákban, óvodákban, bölcsõdékben, mûvelõdési házakban és egyéb intézményekben lecserélik az elavult, balesetveszélyes világítási rendszereket. A cserét indokolja az is, hogy a jelenlegi világítás karbantartása irreálisan magas költséget igényel, valamint az alacsony hatékonyságú mûködés következtében a megfelelõ látási körülmények csak feleslegesen magas energiafelhasználással biztosíthatók. A felmerült világítási problémák megoldása korszerû, energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítésével lehetséges. A jó minõségû és takarékos világítási rendszerek alkalmazása a szabványoknak megfelelõ szolgáltatási színvonalat biztosít, és olyan mértékû megtakarítást eredményez, melybõl a korszerûsítés várhatóan teljes egészében finanszírozható. A rekonstrukció megvalósításával csökkenthetõ a folyamatosan változó energiaáraknak való kiszolgáltatottság, miközben az elavult világítási rendszerek természetes avulásával együtt járó kiadásoktól az intézmények hosszú idõre megszabadulhatnak. Mindezek mellett jelentõsen javítható az intézményeinkben tanuló-dolgozó gyermekeink, munkatársaink komfortérzete, valamint nem utolsósorban a korszerûsítés végrehajtásával hozzájárulhatunk környezetünk tisztaságának megóvásához, hiszen a villamosenergiamegtakarítás CO 2 -kibocsátás csökkenést eredményez. A kivitelezés során új lámpatestek kerülnek beépítésre, és az elektromos hálózat cseréje a kötõdobozig megtörténik. A munkák már elkezdõdtek, és várhatóan 2010 végéig befejezõdnek. A Csevak Zrt. végezte a program elõkészítését, és a munkák felügyeletét is ellátja. Az érintett intézmények listája megtekinthetõ a oldalon. Csevak Zrt. CSEPEL SZÍNHÁZ. Szeptember 29., szerda, 19.00: A SZERELMES NAGY- KÖVET bohózat két részben. Straub Dezsõ, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Farkasházi Réka, Sáfár Anikó, Böröndi Tamás, Straub Péter, Beleznay Endre/Fogarassy András. Október Hétvégi Matiné gyermekeknek: KIPPKOPP és TIPP- TOPP. PROGRAMOK. Szeptember 25., szombat, 18.00: ZÁMBÓ JIMMY Díjátadó Gála. KLUBOK SZAKKÖRÖK. Komplex Tánciskola szerda , péntek Klasszikus Balett Iskola csütörtök Ovis néptánc kedd 16.10, Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) szerda CSEPP-CSEPEL Táncegyüttes hétfõ, csütörtök KIS- CSEPEL Táncegyüttes szerda Csillagász Klub októbertõl pénteken Képzõmûvészkör hétfõ, szerda OKTATÁS. DOVER NYELVTANFOLYAM kezdés: szeptember 13. Beiratkozás: szept Érd.: 06 (30) Sasvári Sándor Musical Tanoda tánc ének színészmesterség 7 11 éves kortól. Beiratkozás: szept. 8., szerda, HIP HOP tanfolyam kicsiknek és nagyoknak Locking, OldSchul, Popping stb. Beiratkozás: szept. 6., hétfõ OKJs DAJKA, KISGYERMEKGONDOZÓ, GYERMEKFELÜGYELÕ és GYÓGYPE- DAGÓGIAI asszisztens szakképzés. T.: GITÁRSULI október 5-tõl. T.: EGÉSZSÉG. Kaya Kalp jóga szerda, Hatha Yoga haladó: hétfõ , kezdõ: szept. 20., hétfõ Deeksa Klub meditáció csütörtök Egészségõrzõk Klubja szerda SPORT. WINGTSUN KUNG-FU kedd, csütörtök DEFENDO Önvédelem egyszerûen. Edzések: kedd, csütörtök EGYÉB. SWAROVSKI kristály kézmûves foglalkozás hölgyek, gyerekek, családok részére. Jelentkezés, beiratkozás folyamatosan, vagy a feltüntetett idõpontban! Névjegykártya, szórólap, ajándék tárgyak készítése egyedi grafikával valamint MÛSORAINKRA jegyek vásárolhatók a Munkásotthon földszint 1-es sz. helyiségében! T.: Szeptembertõl folytatódó és induló csoportjaink: érdeklõdjön a következõ elérhetõségeken! Tel./fax: , honlap: amkkozmu.mlap.hu Apróságoknak (0-3 éves korig) Kerekítõ ölbeli játékok, Madárdal- kismama klub énekes, mondókás foglalkozás, Babamasszázs tanfolyam. Tündéreknek, manóknak (óvodások) Mackó mesék énekes, mondókás, mozgásos foglalkozás, Ovis karate, Illangópillangó drámajáték óvodásoknak, Kick- boksz óvodás korúaknak, Akrobatikus rock and roll - óvodás korúaknak, Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Népi játék- néptánc - óvodás korúaknak, Ovis színpadi tánc, Zeneovi. Neked (6 18 éves korig) Akrobatikus rock and roll- kezdõ és haladó szinten, Kick- boksz, Kölyök hip hop, Hip-hop, Sakk- kör- kezdõ és haladó, Fotó klub. Felnõtteknek. Kubai aerobic latin ritmusok, bulihangulat, Jóga Jóga a mindennapi életben!, Nõi torna minden korosztálynak, Délelõtti torna nyugdíjasoknak, Fotó klub, Nyugdíjas klub, Társasjáték klub. Tanfolyam. Jobb agyféltekés rajzolás januárban, Flamenco workshop intenzív flamenco oktatás. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, szeptember 3. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 érdemesnek ítélték a Csepel Kapuja pályázatot Csizmadia Károly ( ) Csepeli kettõs gyilkosság: vádemelési javaslat csalás és sikkasztás miatt is A Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztálya a augusztus 25-én kommünikében adott tájékoztatást arról, hogy a BRFK Gazdaságvédelmi Fõosztálya befejezte a nyomozást a D. Gábor és K. Ildikó ellen sikkasztás bûntett, csalás bûntett és magánokirathamisítás vétség miatt folyamatban levõ büntetõeljárásban. (A szerkesztõ megjegyzése: D. Gábor, vagyis Deme Gábor ellen a január 7-ei kettõs gyilkosság után augusztus 17-én a BRFK szintén vádemelési javaslattal zárta le a vizsgálatot a részletek olvashatók a honlapon. A két héttel ezelõtti rendõrségi közleményben olvasható, hogy a gyanúsítottak cselekményei alkalmasak Kun Tamás vonatkozásában több emberen elkövetett emberölés bûntett, míg Deme Gábor vonatkozásában ugyanezen bûncselekmény bûnsegédként történõ elkövetésének megállapítására. A rendõrség már akkor jelezte: a BRFK Gazdaságvédelmi Fõosztálya folytatja az eljárást csalás, sikkasztás és magánokirathamisítás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt D. Gábor és az iskola egy másik alkalmazottja, K. Ildikó ellen. ) A gyanú szerint Deme Gábor a Csepel-sziget iskola felelõs vezetõjeként 2008-ban arra kért egy vállalkozót, hogy tisztítószerrõl készpénzes számlát állítson ki körülbelül Ft értékben. D. Gábor felajánlotta, hogy a kiállított számla ÁFA-tartalmát készpénzben kifizeti a vállalkozónak, aki ennek megfelelõen két, összesen forintról szóló számlát állított ki az iskola részére. A számlákat az iskola idõszaki pénztárjelentésében feltüntették és annak ellenére, hogy a vállalkozó ténylegesen nem adott el tisztítószert, ezen összeget a gyanú szerint K. Ildikó kivette a házipénztárból és azzal sajátjaként rendelkezett. D. Gábor megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2008 februárjában a saját maga, valamint az iskola további 5 munkatársa közöttük K. Ildikó részére ún. kiküldetési rendelvényeket állított ki, melyek tartalmilag nem voltak valósak, ugyanis az iskola egyik munkatársa sem volt a kiállított adatok szerinti kiküldetésen. A kiküldetési rendelvények alapján megállapított összegek több mint forint az iskolai pénztár idõközi pénztári jelentésében feltüntetésre kerültek, ugyanakkor ezen összegeket az érintett munkatársak nem vették fel, az összeget a gyanú szerint K. Ildikó kivette házipénztárából és azzal sajátjaként rendelkezett. Megalapozott a gyanú arra vonatkozóan is, hogy az iskola fenntartójának az iskolában elhelyezett házipénztárából december 12-ét megelõzõen D. Gábor, valamint K. Ildikó a férfi kérésére, több alkalommal több mint forintot tulajdonított el, és azzal sajátjukként rendelkeztek. Ezen öszszeg hiányára a házipénztár december 12-i rovancsolásakor derült fény. D. Gábort azzal is gyanúsítják a nyomozók, hogy a K. Ildikó tulajdonában levõ bt. nevében április 23-a és augusztus 16-a között összesen 5 számlát állítottak ki, melyek tartalma szerint a gazdasági társaság az iskolában oktatási tevékenységet végzett, és ennek ellenértékeként több mint forintot számolt fel. Az egyes részösszegeknek az iskola folyószámlájáról a bt. folyószámlájára történõ átutalását D. Gábor kezdeményezte, annak ellenére, hogy mint a cég beltagjának tudomással kellett rendelkeznie arról, hogy az ténylegesen nem végzett oktatási tevékenységet az iskola részére. A rendelkezésre álló adatok alapján egy kft. ügyvezetõje D. Gábor felhívására május 6-a és július 24-e között 4 számlát állított ki az iskola felé terembérlet, tisztítás, valamint takarítás címen összesen forint értékben. A kiállított számlák a K. Ildikó által megadott adatokat tartalmazták, majd a számlák D. Gáborhoz kerültek, melyeket az iskola könyvelése befogadott. A kiállított számlák mögött valós teljesítés nem volt, valójában a kft. az iskolában semmiféle tevékenységet nem végzett. A valótlan tartalmú számlák ellenértékét az iskola házipénztárából K. Ildikó vette ki, D. Gábor a pénzbõl juttatott a kft. ügyvezetõjének is. A gyanúsítottak az iskola sérelmére mintegy forint értékben sikkasztást és körülbelül forint összegben csalást, az iskola fenntartója sérelmére pedig több mint forint értékben szintén sikkasztást követtek el. A BRFK Gazdaságvédelmi Fõosztálya az iratismertetést követõen az ügy iratait vádemelési javaslattal a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség részére küldi meg. (Forrás: BRFK Kommunikációs Osztály és Dr. Tari Antalra emlékezünk Tíz éve, augusztus 21- én hunyt el dr. Tari Antal, a mûszaki tudományok kandidátusa, Állami-díjas gépészmérnök, a Bánki Donát- és Eötvös-díj tulajdonosa, a volt Csepeli Szerszámgépgyár igazgatója és a Csepel Mûvek Igazgatótanácsának nyugállományú elnök-igazgatója. Emlékét szívünkben õrizzük: Felesége, Judit, fiai, Tamás, Attila és családjaik, rokonai és ismerõsei. Nem múlnak Õk el, akik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek Õk itt maradnak bennünk csendesen Mert csak az hal meg, akit elfelejtenek. (Juhász Gyula) Illényi Katica koncertje Egy új orgonáért A csodálatos Illényi Katica hegedûvirtuóz, énekes, egyórás jótékonysági koncertet ad a csepeli Béke téri Jézus Szíve templomban szeptember 19-én, vasárnap 19 órakor Egy új orgonáért. Mindenkit szeretettel várunk és kérjük Önöket, hogy adományukkal segítsék a jó cél elérését! FELHÍVÁS INGYENES találkozót szervezünk azoknak, akik valamilyen módon bármikor kapcsolatba kerültek a Rádzsa Jógával, és elvégezték az ingyenes tanfolyamot. Várjuk a jelentkezõket a telefonszámon, vagy a címre. Rendkívül sokat tett Csepel hagyományainak, értékeinek megõrzéséért Életének 82. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után, augusztus 15-én elhunyt Csizmadia Károly, a Fidesz csepeli szervezetének tagja, egykori önkormányzati képviselõ. Csizmadia Károlyt a csepeli önkormányzat és a Fidesz csepeli szervezete is saját halottjának tekinti. A Csepelért-díjjal és Csepeli Nívódíjjal kitüntetett lokálpatriótát szeptember 3-án, pénteken (lapunk megjelenésének napján) délelõtt, a 9 óra 45 perckor kezdõdõ búcsúztatás után helyezik örök nyugalomra a Csepeli temetõben. Csizmadia Károly több mint 60 éve élt Csepelen. A nagygyárban, az egykori Csepel Mûvekben kezdett dolgozni, volt kifutó, idomszerész, mérnök. Osztályvezetõ-helyettesként vonult nyugdíjba. A rendszerváltást követõen, 1990 és 2006 között a csepeli önkormányzat fideszes képviselõjeként végzett elismerésre méltó munkát, miközben lelkes patriótaként, több civil szervezet aktív tagjaként, vezetõjeként rendkívül sokat tett Csepel hagyományainak, értékeinek megõrzéséért. Híresen jó debatter volt. A képviselõ-testület ülésein gyakorta elkápráztatta felszólalásaival képviselõtársait. Egy-egy témára nemcsak alaposan felkészült, hanem felszólalásait fantasztikus dramaturgiai érzékkel építette fel. Az adott témához kapcsolódva többnyire az egyszerû csepeli emberek aggályait tolmácsolta, majd egy-egy ügyes fordulattal lényegre törõen világított rá, hogy milyen nagy a felelõssége a képviselõ-testületnek, ha nem veszi figyelembe a lakosság véleményét. Végül logikusan felsorakoztatta érveit, majd egy blikkfangos poénnal vívta ki a hallgatóság elismerését. Mûvelt, olvasott, történelmi és mûvészeti ismeretekben jártas ember volt. Gyakorta mondotta: Csepel nekem mindig a gyárat jelentette. Ezért is foglalkozott nyugdíjba menetele után mint helytörténész, mint önkormányzati képviselõ a gyár és Csepel múltjának feltárásával. Ezt a munkát mindig örömmel, odaadással, lelkiismeretesen végezte. Emlékét tisztelettel, kegyelettel megõrzik a csepeliek. Deák Attila # # # Tóth Mihály, Csepel polgármestere õszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családnak Csizmadia Károly elhunyta miatt. Gyászközlemény. Elhunyt Csizmadia Károly, a Fidesz Csepeli Szervezetének alapító tagja. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Csepeli Szervezete mély megrendüléssel értesült, hogy Csizmadia Károly, a Fidesz csepeli alapító tagja, aki 16 évig dolgozott önkormányzati képviselõként, augusztus 15-én, hosszú betegsége után eltávozott közülünk. Szeretett feleségének, gyerekeinek és unokáinak õszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki. A Fidesz Csepeli Szervezete Csizmadia Károlyt saját halottjának tekinti, emlékét tisztelettel és kegyelettel megõrizzük. Hiányozni fogsz, Karcsi bácsi! Budapest, augusztus 16. Németh Szilárd országgyûlési képviselõ, Ábel Attila Fidesz csepeli elnöke, Borbély Lénárd országgyûlési képviselõ.

4 4 KÖZÉLET, GAZDASÁG szeptember 3., CSEPEL HÍREK Végéhez közeledik a fõvárosi önkormányzat idei útfelújítási programjának I. üteme. A fõvárosi önkormányzat idén május 5-én kezdte meg az útfelújításokat. Az elmúlt 14 hétben 29 budapesti utca burkolatát újították fel a Colas Út Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft. szakemberei. A rekonstrukciók a város 12 kerületét érintették és megközelítõleg 22 kilométer hosszúságban folytak. A fõvárosi önkormányzat a nyári rekonstrukciós programra több mint (nettó) másfél milliárd forintot költött. A 2005 óta tartó felújítási beruházások eredményeképpen ez idáig 480 kilométernyi útvonal felületét javították ki. A felújítási munkák során minden szakaszon elbontották a régi burkolatot, melynek helyére többségében 2 réteg aszfalt került. Újjáépítették a szegélyeket és akadálymentesítették a gyalogátkelõhelyeket. A buszöbölszerkezeteket megerõsítették. Csepelen a fõváros finanszírozásában megújult a Késmárki utca (a Széchenyi utca és a Határ utca között). A 2010 második ütemére tervezett felújítási program jelenleg közbeszerzési pályáztatás alatt áll, és várhatóan õsszel kezdõdhet a munka. Jogi tanácsadás. Mindenkinek szüksége lehet szakszerû jogi tanácsokra, információkra, eligazításra vitái rendezésében. A segítség nem függhet senki anyagi helyzetétõl! Ezért indítottuk meg és tartjuk rendszerességgel a rászorulók számára az ingyenes jogi tanácsadást felkészült jogi szakértõink közremûködésével szeptember 17-én, (pénteken) 16 órától az MSZP Képviselõi Irodában a Kossuth Lajos u. 67. szám alatt (U alakú, piros színû Szolgáltató Házban) segítséget kaphatnak szakembereinktõl. Érdeklõdni a telefonszámon lehet. Dr. Avarkeszi Dezsõ A Védõnõi Szolgálat aktuális klubjai. Várandós mamák klubja (1212 Bp., Kossuth L. u. 99.) szeptember 21-én, kor. Egészségmegõrzés, élettani változások, táplálkozás a várandóság alatt; kötelezõ és ajánlott vizsgálatok; babamasszázs ismertetése. A foglalkozást vezeti: Torda Andrea védõnõ, Rácz Ibolya védõnõ és Gyapjas Katalin védõnõ. Családi Klub (1212 Bp., Kossuth L. u. 99.) szeptember 28- án, 11 órától. Kedves Szülõk! Mindenki egészséges és jól nevelt gyermeket szeretne, az, hogy ez így legyen, rajtunk, szülõkön múlik. A minél nagyobb siker érdekében javasoljuk, cseréljük ki gondolatainkat. Találkozásainkon a gyermekfelügyelet megoldott! Témánk Jó gyerek-rossz gyerek. Játék szerepe a gyermeknevelésben. A foglalkozást vezeti: Bruzsa Szílvia védõnõ. Mindenkit szeretettel várnak! Emlékmûavatás a Weiss Manfréd úton Az akció szept. 30-ig tart.* A hajdani álmos falu, Csepel életében óriási változást jelentett, amikor a Weiss testvérek létrehozták elsõ üzemüket a sziget északi részén. A történet jól ismert, az utókor azzal adott méltó elismerést a késõbb gyárbirodalmat létrehozó Weiss Manfréd emlékének, hogy a hajdani Szabadkikötõ utat 2009 novemberében a csepeli pártok egyhangú támogatásával róla nevezték el. Weiss Manfréd emlékmûvének felavatására augusztus 12-én került sor a róla elnevezett úton, az Agip benzinkút szomszédságában. Az avató ünnepségen Horváth Gyula alpolgármester köszöntötte Weiss Manfréd két megjelent unokáját, Chorin Daisy és Weiss Anna asszonyokat, Szórádi Zsigmondot, az alkotás tervezõjét és kivitelezõjét, Tóth Mihály polgármestert és Bolla Dezsõ helytörténészt, valamint a pártok és civil szervezetek megjelent képviselõit. Utalt arra, hogy annak idején öt párt delegáltja, Németh Szilárd, Vincze Miklós, Kál Károly, Bartha Károly és jómaga hosszas vita után jutott arra az elhatározásra, hogy a Szabadkikötõ út a legalkalmasabb Weiss Manfréd nevének viselésére. A jelenlegi elképzelések szerint a kerületi gerincút is a híres gyárosról kapja majd a nevét. Röviden kitért az alpolgármester Weiss Manfréd szerepére az ország iparosításában, az emberek sokasága életvitelének modernizálásban, a tudományban, oktatásban, sportban, egészségügyben és szociálpolitikában tett lendületes elõrelépésben. A rövid beszéd után megtörtént az emlékmû leleplezése. CSEVAK hírek FOTÓK: MIZIK ZSUZSA Chorin Daisy meghatva mondott köszönetet az avatás résztvevõinek. Az emlékmû létrehozásáért háláját fejezte ki Tóth Mihálynak, Horváth Gyulának, Németh Szilárdnak és Bolla Dezsõnek. Elmondta, hogy nagyapja meghalt, mielõtt õ született, így személyesen nem találkozhatott vele, ám munkásságát nagyon is jól ismeri. Régi reménye vált valóra azzal, hogy nagyapjáról a tevékenységéhez méltó utat neveztek el Csepelen. Mucsi Ferenc Ivókutak kerülnek a csepeli játszóterekre, parkokba. A csepeliek régi igénye teljesül azzal, hogy ivókutak kerülnek kiépítésre Csepel 25 játszóterére, valamint az Áruház téri parkba és a Szent Imre térre. A játszóterekre Vendome C-15 típusú, a két kiemelt parkba Villa Olimpica típusú ivókutakat szerelnek fel. A munkák augusztus 23-án kezdõdtek és várhatóan november végéig befejezõdnek. Út- és járdafelújítások augusztus 17-i munkaterület átadással, 57 millió forint értékben útés járdafelújítások kezdõdnek meg szakaszosan. Az egyes munkák kezdése a kivitelezõ részérõl ütemezetten (nem egyszerre) történik, a befejezési idõ mindenhol október 17. Vasas utca. A Vasas utca 268 méteres szakaszon 8 cm mart aszfalt burkolatot kap, amely alá 20 cm homokos kavics alap kerül. A vízelvezetés megoldására vízelvezetõ árkok épülnek az érintett utcában. Az útépítés a Szabó köz és Hermelin köz által határolt területen történik, a meglévõ aszfalt burkolathoz csatlakozva, szegélykövezés nélkül. A csatlakozó területen az úthibák, kátyúk szükség szerint javításra kerülnek az útépítéshez használandó mart aszfalttal. A meglévõ árkok mellett további szikkasztóárkok kerülnek kialakításra, padkarendezéssel. Az építést követõen a Vasas utca Szabó köz keresztezõdésében jobbkéz-szabály lép életbe. Kérjük az autósokat, hogy fokozottan figyeljenek a forgalmi rend változására! Forgalomcsillapító küszöbök (fekvõrendõrök) Csillagtelepen. Forgalomcsillapító küszöbök (ismertebb nevén fekvõrendõrök) épülnek Csillagtelepen, a 30 km-es sebességû övezetben. A 1,5 méter széles, vörös térkõ burkolatú küszöbök lakossági kérésre az alábbi helyszíneken épülnek meg: a Krizantém u. 16. és a Krizantém u. 30. házak elõtt; a Krizantém utca végénél, a II. Rákóczi F. utca felé esõ szervizúton; a Tejút utcában az Egészségügyi Szakközépiskola elõtt; a Tejút utca 6. szám elõtt. Járdafelújítások. Tanmûhely köz járda- és parkoló építése. A csepeli tanuszoda jobb megközelíthetõségének érdekében a Tanmûhely közben járdaés parkoló felújítás kezdõdik. A területen hat parkolóhely kerül kialakításra gyephézagos burkolattal. A tanuszodához vezetõ úton járda létesül. A kivitelezés padkarendezést és útpályakátyúzást is tartalmaz. A kerületben több járda is új burkolatot kap, az alábbi helyszíneken: a Martinovics utca, 460 méter hosszan; az Aradi vértanúk útja, a Tátra Fátra utca között, 308 méteren; a Damjanich utca szakaszosan, összesen 800 méteren, az alábbi szakaszokon: Damjanich utca , Damjanich utca , Damjanich utca 36/c és , Damjanich utca , Damjanich utca , Damjanich utca , Szigony utca 1. Csáklya utca 2., Damjanich utca 211. Zsilvölgyi utca 37. A munkálatokkal járó esetleges kényelmetlenségek miatt kérjük szíves türelmüket és megértésüket! Templom utca. A Templom utcai burkolat-felújítást gázvezeték-rekonstrukciós munka elõzi meg, emiatt az utca felújítása 2011 elsõ félévében valósul meg. A Csepeli Gerincútról jelentjük Figyelem: forgalomkorlátozás! A Csepeli Gerincút jelenlegi építési munkálatairól lapzártánkkor, augusztus 31-én Mokánszki-Horváth Helén mûszaki projektreferenst (Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal, Közlekedési Ügyosztály, Közlekedési EU Projekt Megvalósító Alosztály) kérdeztük meg. Milyen építkezés folyik most a munkaterületen? Épül a Budafoki úti fõgyûjtõcsatorna. A gerincút Posztógyár u. Karácsony S. u. közötti szakaszán és a Betû utcában a csatornát fektetik, az út építése ezeken a területeken szeptemberben megkezdõdik. A gerincút egyéb szakaszain a terület elõkészítése (felsõ törmelékkel kevert réteg letermelése, a megmaradt létesítmények elbontása) folyik. Épül még a Budafoki út új kapcsolata a Csepel Mûvek belsõ útjával, zajlik a IV. kapu áthelyezése. A Corvin út közelében a gerincút nyomvonalán elbontott épületek maradványainak (beton és téglatörmelék) osztályozása, válogatása, darálása és földdel történõ keverése van folyamatban, ebbõl épül a HÉV-kerülõtöltés. Miért van szükség ideiglenes HÉV-hídra és kerülõtöltésre? A meglévõ híd elbontásával és a helyén megfelelõ méretû új mûtárgy építésével biztosíthatjuk az épülõ gerincút átvezetését a HÉV-vágányok alatt. A létesítmény öt ütemben valósul meg, jelenleg az I. építése folyik: ideiglenes híd, kerülõtöltés, vágányok és kapcsolódó létesítmények (például felsõvezeték) megépítése és erre a HÉV-forgalom átterelése. Ezt követi majd a II. ütemben a meglévõ híd elbontása, új híd építése és kapcsolódóan a HÉV-vágányok és egyebek átépítése. A III. ütemben kell visszaterelni a HÉV-forgalmat az eredeti nyomvonalra, majd a IV. ütemben az ideiglenes létesítményeket (vágányok, töltés, híd) elbontani. Az V. ütemben készül el a gerincút szakasza az új híd alatt. Miként kell forgalomkorlátozásra számítani? A híd környezetében már most félpályás terelés mûködik. Szeptember elsõ napjaiban a Corvin út híd alatti szakaszát teljesen lezárjuk, a Csepel Mûvek teherforgalmát a Petróleum u. Olajkikötõ u. Budafoki út nyomvonalra tereljük. A személygépkocsi-forgalom a Kossuth Lajos u. Tanácsház u. vonalon haladhat a Csepel Mûvek és a Csõgyár utca felé, onnan pedig a Koltói A. u. Kossuth L. u. nyomvonalon lehet a Weiss Manfréd út felé haladni. A keresztutcák (Budafoki, Koltói A., Tanácsház, Karácsony S. u. ) a forgalom félpályás biztosításával folyamatosan fognak átépülni. A Weiss Manfréd út Corvin út csomópont átépítése 2011 februárban kezdõdik, itt ekkortól élnek majd forgalomkorlátozások. A csomópont szintén több ütemben épül át a forgalom folyamatos fenntartásával. V. V. SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. AJÁNDÉK MÁGNESKEZELÉS! ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) FOTÓK: MIZIK ZSUZSA

5 CSEPEL, szeptember 3. KÖZÉLET, GAZDASÁG 5 PÁLYÁZAT Budapest XXI. Csepel Önkormányzata Királyerdei Mûvelõdési Ház oktatóterem kialakítási és kertészeti munkáihoz, valamint a Radnóti Mûvelõdési Ház aula és színpad felújítási munkáihoz A Csevak Zrt. a csepeli önkormányzat Oktatási Szolgáltató Intézményének (OSZI) megbízásából pályázatot hirdet az alábbi kivitelezési munka elvégzésére: Királyerdei Mûvelõdési Ház oktatóterem kialakítási és kertészeti munkái, valamint a Radnóti Mûvelõdési Ház aula és színpad felújítási munkái a meglévõ mûszaki leírásnak és költségvetésnek megfelelõen. A munkákra vonatkozó pályázati anyag átvehetõ a Csevak Zrt. Közbeszerzési részlegénél (1215 Budapest, Katona J. u ) szeptember 8-án óra között. A pályázati anyag kiváltása 20 ezer Ft + ÁFA pénzári befizetés ellenében lehetséges. Helyszíni bejárás: szeptember 10-én 8 órakor lesz. Találkozás a Királyerdei mûvelõdési Ház elõterében (Bp. XXI., Szent István út 230.) A pályázati anyagot személyesen, két példányban, összefûzve, zárt borítékban szeptember 17-én 10 óráig kell leadni a Csevak Zrt. Beruházási Igazgatóságán. A pályázat eredményét szeptember 20-án 10 órakor hirdetik ki ugyanitt, melyrõl minden pályázót írásban is értesítünk. További információk a telefonszámon, Bandzsál Lászlótól kaphatók. Az új tanév kihívásai Augusztus 26-án, a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében tartotta hagyományos tanévindító munkaértekezletét az Oktatási, Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Ágazat a kerületi iskolák és közmûvelõdési intézmények igazgatói, óvodák és bölcsõdék vezetõi számára. A gyermeklétszám ezekben az intézményekben lényegében nem változott az elõzõ tanévhez képest (összesen csaknem 7 ezer), annál több jogszabály-módosítást kell majd alkalmaznia a pedagógusoknak. A rendezvényen Tóth Mihály polgármester az ágazati beszámoló alapján értékelte az elmúlt tanévet, és szót ejtett a kerületfejlesztési intézkedésekrõl. Orosz Ferenc alpolgármester beszédében összegezte: sok öröm és sok vita mentén sikerült eredményesen finanszírozni az ágazatot, mind a mûködtetést, mind a fejlõdést illetõen. Minthogy egyikük sem indul újra az októberi önkormányzati választáson, mindketten megköszönték a jelenlévõ intézményvezetõi körnek a 16 éves ágazati együttmûködést. A folytatásban Vukovich Zoltán megbízott ágazatvezetõ beszámolt a nyári napközis tábor kedvezõ tapasztalatairól: levetített a közönségnek egy, a gyerekek által készített animációs filmet és egy tudósítást egy drámafoglalkozásról, valamint felolvasott egy szülõi köszönõlevelet. A szünidei intézményi felújításról szólva elmondta, hogy az elektromos hálózat teljes rekonstrukciójának kivitelezése miatt két iskolában nem indulhat zavartalanul a tanév: a Mészáros Jenõ Speciális Általános Iskolát csak Becsengetés elõtt Tóth Mihály polgármester a Csepp TV Szigetelõ címû hírmûsorának augusztus 23-ai adásában a nyári szüneti intézmény-felújításokat ellenõrzõ bejárás kapcsán elmondta: a nyári felújítási munkák jelentõs részben az óvodai és bölcsõdei épületeket érintik, és idén 240 millió forintot tesznek ki. Ebbõl az összegbõl 220 millió forint értékû fejlesztés a csepeli vagyonkezelõ, a Csevak Zrt. beruházásában valósul meg, a többi a kerületi Oktatási Szolgáltató Intézmény saját költségvetése terhére. nyolc munkanap elteltével, azaz szeptember 13-án vehetik birtokba a tanulók, a Mátyás Király Általános Iskola központi, régi épületét (a felsõ tagozatosok helyét és az ebédlõt) pedig a hónap végén. A kivitelezési munkálatok csúszásának oka az elsõre nem elégséges keretösszeggel kiírt, így sikertelen közbeszerzés, így csak a nyári szünetet közvetlenül megelõzõ, júniusi képviselõ-testületi ülésen születhetett határozat a szükséges többletforrások biztosításáról. Az ezt követõ újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása után csak augusztus közepén láthatott munkához a kivitelezõ. Az átmeneti idõszakban a mészárososokat különbözõ közmûvelõdési intézmények (például a Csepeli Mûvelõdési Központ, a Csepeli Munkásotthon) és a Csepel Plazában mûködõ mozi fogadják be, illetve szabadtéri sportprogramokat szerveznek részükre, az étkezést a Kazinczy-iskola ebédlõjében megoldva. A Mátyás-suli nyolc felsõs osztálya a Hollandi úti Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum négy pavilonjának nyolc helyiségében kezdi a tanévet, amelyeket iskolai foglalkozásokra alkalmassá tettek. Részükre az ebédet a táborba szállítják, a helyükön maradt alsó tagozatosoknak pedig mosogatást nem igénylõ konyhatechnikai módszerrel oldják meg a napi étkeztetést. A tanácskozás harmadik részében Kecskés Ágnes ágazatvezetõ-helyettes, a Közoktatási Iroda vezetõje az új tanévet érintõ jogszabályváltozásokat magyarázatokkal és a végrehajtás részleteivel taglalta az intézményvezetõknek. Ilyen például az igazolatlan hiányzások szigorúbb kezelése: ezentúl elérve a 10 igazolatlanul mulasztott tanórát a diák szüleit végzésben értesíti a jegyzõ, aki 50 óra felett olyan eljárást indít, amelynek során a következõ három hónapra visszatartják az iskoláztatási támogatásként felfogható családi pótlékot. Amennyiben ezek után a renitens tanuló egyetlen újabb órát sem hiányzik igazolás nélkül, a családja egy felülvizsgálati eljárás után iskolai beszerzésekre vagy szolgáltatásokra beváltható utalvány formájában megkapja az elmaradt háromhavi juttatást. Mindez az iskolákban értelemszerûen adminisztrációs többletteherként jelentkezik. Az ülésen bejelentették még: az iskolaigazgatói munkaközösség új vezetõje Bartok Péter, a Kazinczy Ferenc Értékközvetítõ és Képességfejlesztõ Általános iskola intézményvezetõje lett. V. V. Az egyik legfontosabb munka az igények nyomán támogatott férõhely-növekedésbõl adódóan az Egyesített Bölcsõdékben egy helyiség visszaalakítása volt foglalkoztató teremmé. A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt azonban több intézményben nem tudják elvégezni az elõirányzott feladatokat ebben a nyári idõszakban. Ilyen a nyílászárók cseréje és a tetõszigetelés több helyszínen, amelyek kivitelezését nyilvánvalóan nem célszerû a hûvösülõ novemberben elkezdeni, inkább a következõ szünidõre tolódnak. (vv) A Helyi Választási Iroda vezetõjének közleménye az ajánlószelvények és értesítõk pótlásáról Az Árpád utca, valamint az Ady Endre út néhány épületében lévõ postaládák feltörésérõl szóló hírekre reagálva tájékoztatom a tisztelt érintett csepeli polgárokat, hogy az ajánlószelvényük és értesítõjük pótlására a következõk szerint van lehetõség: Érvényes személyi okmánnyal, félfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Okmányiroda népesség-nyilvántartást kell személyesen felkeresni, ahol egy jegyzõkönyv formanyomtatvány kitöltését követõen az igényelt iratok pótlásra kerülnek, egy alkalommal. A leadott ajánlószelvényeket évi C. tv. 54. alapján a Választási Bizottság ellenõrzi és dönt azokról. A szelvényeket ellenõrzésre a Választási Iroda készíti elõ. Az elõkészítéskor tételesen egyenként vizsgálni kell az 50. szerinti érvényességi feltételeket. Dr. Szeles Gábor HVI vezetõje Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) országgyûlési képviselõ augusztus 17-én sajtóközleményt juttatott el szerkesztõségünkbe, melyben a postaládák feltörésének hírérõl és ajánlócédulák ellopásáról tájékoztatott. Kérte a jegyzõt az ellopott cédulák pótlására, és a Helyi Választási Iroda vezetõjét a leadott ajánlószelvények kiemelt ellenõrzésére. A sajtóközlemény teljes szövege olvasható a önkormányzati honlapon. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal munkatársat keres Városgazdálkodási Irodájára, Pénzügyi számviteli ügyintézõ munkakör betöltésére. A munkakör betöltésére elõírt feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet; középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés; magas szintû MS Office (irodai alkalmazások); a Ktv. 21. szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés, és az errõl szóló nyilatkozat megtétele, foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása. A munkakör betöltésének elbírálásánál elõnyt jelent: önkormányzatnál hasonló területen szerzett gyakorlat; önkormányzati integrált pénzügyi programok, valamint KIR program ismerete. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatal hatósági és egyéb bevételeinek teljes körû kezelése önkormányzati integrált ÁLLÁSHIRDETÉS pénzügyi program alkalmazásával. Ehhez kapcsolódóan a belsõ és külsõ szervezet részére folyamatos adatszolgáltatás biztosítása. A vonatkozó számlázási feladatok ellátása, valamint az operatív pénzügyi számviteli feladatok ellátásában való részvétel. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint az egyéb juttatások tekintetében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4/2009. (IV. 30.) számú polgármesteri jegyzõi közös utasítás 4. számú mellékletének rendelkezései az irányadók. Benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai (fényképes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. Az önéletrajz benyújtásának határideje: augusztus 31. Az önéletrajzok benyújtásának módja: Az önéletrajzot postai úton kérjük megküldeni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) személyzeti vezetõje Papp Gyuláné részére. A borítékon szíveskedjék feltüntetni a munkakör azonosító számát: XII /2010, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi számviteli ügyintézõ. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 6 havi próbaidõ kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Bolti pénztáros Biztonsági õr* Emelõgépkezelõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Hegesztõ Hidegburkoló* Kereskedõ, boltvezetõ Kisteljesítményû kazánfûtõ Minõsített hegesztõ Pénzügyi, számviteli ügyintézõ* Ruházati eladó Szociális asszisztens* Targoncavezetõ TB- és bérügyi szakelõadó* Tûzvédelmi vizsga Villanyszerelõ* Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Önerõs képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk! A *-gal jelölt képzésünk esetében munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Szállodai szolgáltatás nagy AKCIÓVAL Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12.

6 6 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS szeptember 3., CSEPEL FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Kedves Csepeliek! Köszönjük az elmúlt hetek biztatását, a bizalmukat, aminek köszönhetõen Csepelen elsõként az MSZP adhatta le a szükséges számú ajánlószelvényeket és vetethette nyilvántartásba a polgármesterjelöltjét és képviselõjelöltjeit. Nem dõlünk hátra továbbra is arra törekszünk, hogy minél több személyes kapcsolatot létesíthessünk a csepeliekkel, hogy bemutathassuk magunkat, a programunkat. Számíthatnak ránk, ahogy mi is számítunk Önökre! Szenteczky János polgármesterjelölt Újabb dokumentumok a rendõrségnek Németh Szilárd a legfõbb ügyészhez fordult A Fidesz tovább vizsgálódik a csepeli önkormányzati lakások értékesítése ügyében jelentette ki Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõje augusztus 11-ei, a csepeli rendõrkapitányság elõtt tartott sajtótájékoztatóján. Glavanov Miklós, 1 evk. Ujcz Tibor, 2. evk. Elekes Mária, 3. evk. Balogh Ilona, 4. evk. Martin Krisztián, 5. evk. Takács Krisztián, 6. evk. Király Zoltán, 7. evk. Koncz Attila, 8. evk. Dobák István, 9. evk. Nagy Szilveszter, 10. evk. Kállai József, 11.evk. Horváth László, 12. evk. Gergely István, 13. evk. Borka-Szász Tamás, 14. evk. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Németh Szilárd országgyûlési képviselõ Mesterházy Attila, az MSZP elnöke Csepelen segített ajánlócédulát gyûjteni A csepeli kettõs gyilkosság vizsgálata közben derült fény arra, hogy a kerület korábbi rendõrkapitánya, Császár Mihály jogosulatlanul kapott szociális bérlakást, amelyet a Csevak korábban két és félmillió forintért felújított. Németh Szilárd szerint annak ellenére, hogy a kapitány nem lakott a lakásban életvitelszerûen, hat hónap elteltével hárommillió forintért megvásárolhatta azt. A Fidesz kifogásolja, hogy az ügyletrõl nem tudott a képviselõ-testület, s a vásárlás Németh Szilárd állította Tóth Mihály polgármester és Szenteczky János, a Csevak vezérigazgatója beleegyezésével történt. Németh Szilárd elmondta, hogy a 7-8 millió forint piaci értékû lakást tulajdonképpen félmillió forintért vette meg a kapitány, így az önkormányzatot anyagi kár érte. Az elsõ feljelentést hetekkel korábban csalás, közokirat-hamisítás és hûtlen kezelés alapos gyanúja miatt tette a csepeli Fidesz-KDNP frakció. A rendõrség vizsgálata a korábban átadott dokumentumok alapján a csalást valószínûsítette, ám tekintettel arra, hogy Császár Mihály a rendõri testület nyugdíjazott tagja, az ügy a Fõvárosi Ügyészséghez került. A Fidesz-KDNP frakció ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy az ügylet lebonyolításához szükség volt az önkormányzat és a Csevak közremûködésére is, nevezetesen szerintük Tóth Mihály és Szenteczky János írta alá a határozatot. Németh Szilárd bejelentette, hogy feljelentés-kiegészítést juttat el a legfõbb ügyészhez, amelyben kéri, ne csak a csalás gyanúját vizsgálják, hanem azt is, volt-e hûtlen kezelés, történt-e hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás. Az iránt is érdeklõdik a legfõbb ügyésztõl, hogy mi történt az elmúlt három hónap alatt, mert semmit nem tudni, mi történik a háttérben. Császár Mihály lakásvásárlási ügye fölkeltette a csepeli Fidesz-KDNP-frakció érdeklõdését az elmúlt évek további lakásértékesítéseivel kapcsolatban. Az önkormányzat lakásbizottságának elnöke, Ábel Attila kikérte az elmúlt évek lakáseladásaira vonatkozó dokumentumokat, amelyeket megismerve több, a korábbi rendõrkapitány lakásvásárlásához hasonló esetet talált. A dokumentumokban nyolc tétel volt hasonló Császár Mihály ügyéhez, amelyben szociális alapú bérlakást kaptak olyan személyek, akik arra nem voltak jogosultak. Négy esetet vizsgálva kiderült, hogy mondta el Németh Szilárd az önkormányzat 13,5 millió forintot költött a közpénzbõl a lakások felújítására, majd a bérleti jogviszony kezdete és a lakásvétel (tíz hónap és másfél év) között eltelt rövid idõ után az elidegenített ingatlanok eladási ára és a piaci ár között 21,8 millió forint volt a különbség. Ez pedig az országgyûlési képviselõ szerint azt jelenti, hogy az önkormányzat 35,3 millió forintot vesztett. A csepeli rendõrkapitányság elõtt tartott sajtótájékoztatón Németh Szilárd bejelentette, hogy újabb dokumentumokat ad át a rendõrségnek, továbbá a fellelt új esetekkel legfõbb ügyészhez fordul. Tekintettel arra, hogy a tájékoztatón két név elhangzott, lapunk az érintettek véleményét kérte az üggyel kapcsolatban. # # # Tóth Mihály polgármester több módon is válaszolt (április 1-jén elektronikus úton, illetve tértivevényes levélben, valamint lapunk április 21-ei számának 7. oldalán) Németh Szilárd frakcióvezetõ és Borbély Lénárd frakciótag korábban feltett kérdéseire. Idézetek a válaszból: Az ingatlan értékesítésére az elidegenítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a bérlõ számára történõ elidegenítés szabályainak alkalmazásával került sor. Az Önkormányzat részérõl a döntéshozó a Képviselõ-testület. Külön döntés az egyes ügyekben nem születik, Az adásvételi szerzõdést a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója írta alá, polgármesteri felhatalmazással. A vételár hivatalos értékbecslés alapján a 32/2003. FOTÓ: MIZIK ZSUZSA Mesterházy Attila, az MSZP elnöke augusztus 24-én a kora esti órákban Csepelre látogatott, és a helyi MSZP-s képviselõk társaságában részt vett kopogtatócédulák gyûjtésében. Szenteczky János aki az MSZP polgármesterjelöltjeként indul az önkormányzati választásokon fogadta Mesterházy Attilát, aki nagy sajtónyilvánosság közepette érkezett a csepeli szervezet Kossuth Lajos utcai irodájába. A sajtó érdeklõdésére Mesterházy Attila többek között közölte: az MSZP újjászervezi önmagát, a pártnak megújulásra van szüksége, s úgy érzi, a csepeli új képviselõjelöltek megérdemelnek egy kis segítséget, támogatást. Majd hozzátette: az utóbbi idõben több vidéki útja volt, melyek hozama, hogy az emberekkel beszélgetve megismerte az õ véleményüket az ország politikai állapotáról. Az emberek kemény, õszinte véleményt mondanak, amit a pártnak mindenképpen figyelembe kell vennie. Ezt követõen elindultak Csepel több választókerületébe, ahol csatlakozott hozzájuk Borka- Szász Tamás, a 14. választókerület jelöltje. Többek között jártak az Ív utca 72. számú házban, a Kossuth Lajos utca 24. szám alatt, az Ady Endre út 17. szám alatt. Volt, ahol már nem tudtak kopogtatócédulát adni, de szívesen beszélgettek a vendégekkel. Volt, ahol Mesterházy Attila tartotta a hátát a kopogtatócédula kitöltéséhez. Volt, ahol a háziak (XI. 25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelet 4. és 5. -ai szerint került megállapításra. A lakás bérlõje az adásvételt megelõzõen Császár Mihály volt, április 1-jétõl. A bérlõ piaci alapon bérelte a lakást az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl szóló 7/2006. (III. 21.) Kt. sz. szabályai szerint. A Csepel újság április 30-ai számának egy cikke szintén foglalkozott a helyi lakásgazdálkodás fonákságaival. Részletek Tóth Mihály válaszaiból: a vita nem egyedi, de nem is»mutyi«. A»hiba«a rendszerben van A költségelvû és a piaci alapú lakbéreket is bevezettette a törvény, ez az állagértékelés híján tovább torzította a helyzetet. nem a lakásokat kell támogatni, hanem a valóban rászoruló bérlõket. ez egy fontos politikai, szociálpolitikai kérdés, amelyet egyik politikai erõ sem akar vállalni, A Csepp TV-nek augusztus 24-én nyilatkozó Szenteczky János polgármester-jelölt, a vagyonkezelõ volt vezérigazgatója a lakásbotránynyal kapcsolatos hallgatásáról elmondta: hosszú ideig közvetlenül a Csevakot nem keresték meg a vádlók, jellemzõen csak a polgármesteren keresztül. Leszögezte: nem igazak azok a sajtóban elterjedt állítások, hogy adatokat tartottak vissza. Az kétségtelen tény, fogalmazott a politikus, hogy a képviselõk nem a megfelelõ formában érdeklõdtek hogy szándékosan vagy sem, azt nem tudta megmondani. Az biztos, hogy amikor az elõírások szerint fordultak kéréssel, kérdéssel a szervezethez, akkor mindent határidõre a rendelkezésükre bocsátottak. A továbbiakban Szenteczky János torznak nevezte a csepeli viszonyok sajtóban folyó bemutatását, és más jellegû ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. Többek között arról beszélt, hogy a közötti ciklusban amikor a lakásbizottság elnöke (és országgyûlési képviselõ) a fideszes Horváth József, a szociális területért felelõs alpolgármester pedig az MSZP-s Horváth megijedtek a fotósok, televíziósok hirtelen rohamától. Mesterházy Attila az MSZP-s kampányoló képviselõket is meglátogatta a sétálóutcában, ahol hosszan beszélgetett Horváth Lászlóval, a 12. választókerület képviselõjelöltjével. A beszélgetést követõen Horváth László a Csepel újságnak elmondotta: õ az elsõ roma MSZP-s képviselõjelölt Csepelen. Ha bekerül a csepeli képviselõ-testületbe, akkor rendszeresen szeretne egy roma kerekasztalt vezetni a romák helyi gondjainak megoldása érdekében. Mesterházy Attila felajánlotta, hogy szívesen részt vesz a roma kerekasztal egy-egy megbeszélésén. Deák Attila Szenteczky János az ügyrõl lapunknak így nyilatkozott: 2005-tõl a Csevak feladata lett az önkormányzati lakások bérleti díjának számlázása, beszedése, valamint a hátralékok kezelése. Korábban ezt a Díjbeszedõ intézte, gyenge hatékonysággal. Addig nem is voltak kilakoltatások, végrehajtások. A feladatot megkapva a Csevak, jó tulajdonos módjára, hatékonyan dolgozta föl a hátralékos ügyeket. A jogi ügyek lefolytatása után egyre több üres önkormányzati lakás állt rendelkezésre, 2006-ban és 2007-ben is több mint tíz lakás került vissza (lakáskiürítési per után) az önkormányzat kezelésébe üresen, elképesztõen lelakott állapotban. Ismételt használatba vételükhöz, bérbe adásukhoz a vonatkozó jogszabályok szerint teljes felújítást kellett végeztetni, ami nem volt olcsó. A másik kifogás: a bérelt lakások jóval a piaci ár alatti értékesítése. A képviselõ-testület 2003 novemberében fogadta el (erre már utaltunk) a lakáselidegenítési rendeletet, amely szerint az önkormányzati lakásokat a bérlõ megvásárolhatja. Ha a bérlõ egy összegben ki tudja fizetni a vételárat, az önkormányzat a felét elengedi az ajánlati árnak. Teszi ezt azért, mert ösztönözni kívánja a maradék bérlõket (ma körülbelül 1500-an vannak): vegyék meg a lakásokat, a fenntartásuk ugyanis az önkormányzatnak évente több százmillió forintba kerül. A rendõrkapitány lakásának bérbeadása a polgármester engedélyével történt, a képviselõ-testület rendeletének passzusai alapján. Ennek összefüggésbe hozása a kettõs gyilkossággal egyértelmû és aljas politikai támadás. Szenteczky nem ezt a bérbeadást, sokkal inkább azt tartja lakásmutyinak, amikor két helyi pártszervezet prominense megállapodott egymással: egy lakás neked, egy nekem. És felteszi a kérdést: errõl vajon miért nem beszél a Fidesz, amikor pedig már minden adat a rendelkezésére áll? Mucsi Ferenc Lakásgazdálkodási kérdés: Ki a felelõs? Gyula volt, aki a fõvárosi közgyûlés tagja is volt egyben, csakúgy, mint a helyi Fidesz-frakciót vezetõ és szintén parlamenti képviselõ Németh Szilárd, akkor Horváth József és Németh Szilárd jó barátságban voltak. Ez a véleménye szerint azért lényeges, mert az akkori testület alkotta meg azt a rendeletet 2003 novemberében, amely a lakások elidegenítésére vonatkozik, és mind a mai napig hatályos. Ennek értelmében minden egyes lakás legyen az szociális vagy piaci alapon bérbe adott, de nem költségelvû hat hónap elteltével megvehetõ a benne lakó bérlõ által, ráadásul akár többszörös kedvezménnyel. A politikus a televíziós interjúban megismételte a kérdést: Vajon az tekinthetõ-e lakásmutyinak, amikor egy kerület polgármestere a vonatkozó lakásrendelet értelmében a kerületi rendõrkapitánynak lakhatási megoldást nyújt, vagy az, amikor két párt prominens politikusa megegyezik abban, hogy»egy lakás neked, egy lakás nekem«? A választ Szenteczky János a nézõkre bízta. V. V.

7 CSEPEL, szeptember 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS Tisztelt Pártok és Jelölõ Szervezetek! A Csepel Újság az augusztus 18-án tartott egyeztetõ megbeszélés eredményeként a következõ ingyenes megjelenési lehetõségeket biztosítja a választási kampány idején. 2010/29. szám (szeptember 3.) A jelölt aspiránsok listái pártonkénti csoportosításban (A listák szerkesztõségbe való eljuttatásának végsõ határideje: augusztus 27 péntek!!!). Tudósítások kampányeseményekrõl. 2010/30. szám (szeptember 10.) Polgármester-jelöltek listája. Képviselõ-jelöltek listája pártonként (szeptember 6-ai állapot szerint). Tudósítások kampányeseményekrõl. 2010/31. szám (szeptember 17.) Polgármester-jelöltek életrajzi adatai + fotói (1500 karakter+ foto/személy, szeptember 8- ig!!!). A választáson induló pártok, jelölõ szervezetek jövõbeli elképzelései (3600 karakter/szervezet, szeptember 8-ig!!!). Képviselõ-jelöltek listája, egyéni választói körzetenként. Pártok, jelölõ szervezetek kompenzációs listái (szeptember 8-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe!!!). Kisebbségi jelöltek listái. 2010/32. szám (szeptember 24.) Polgármester-jelöltek programja (2400 karakter + fotó/személy, szeptember 15- ig!!!). Egyéni képviselõ-jelöltek bemutatkozása (1500 karakter + fotó/személy, szeptember 15-ig!!! a megállapodás alapján a pártok, jelölõ szervezetek a rendelkezésre álló helyet összevontan használják). Képviselõjelöltek listája egyéni választói körzetenként (ismétlés). Polgármester-jelöltek listája (ismétlés). Pártok, jelölõ szervezetek kompenzációs listái (ismétlés). Kisebbségi jelöltek listái (ismétlés). Tudósítások kampányeseményekrõl. 2010/33. szám (október 1.) Polgármester-jelöltek programja (ismétlés). Egyéni képviselõ-jelöltek bemutatkozása (ismétlés). Képviselõ-jelöltek listája egyéni választói körzetenként (ismétlés). Polgármester-jelöltek listája (ismétlés). Pártok, jelölõ szervezetek kompenzációs listái (ismétlés). Kisebbségi jelöltek listái (ismétlés). Kisebbségi jelöltek bemutatása igény szerint (900 karakter + foto/fõ). Tudósítások kampányeseményekrõl. 2010/34.szám (október 8.) A választás részletes eredménye (az október 4-ei állapot szerint). Az új polgármester bemutatása (3600 karakter + fotó, elkészül október 4-én). A Csepel Szerkesztõsége tisztelettel kéri a pártokat, jelölõ szervezeteket és jelölteket, hogy az ingyenes közlésekhez szükséges anyagok beküldési határidejét tartsák be. Ha a kért határidõre nem érkezik be az anyag, a szerkesztõség úgy tekinti, hogy nem kívánnak élni az ingyenes megjelenési lehetõséggel. FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Szenteczky János, a Magyar Szocialista Párt polgármesterjelöltje nyílt felhívást intéz Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje felé: Álljunk ki együtt a csepeliek elé! Tisztelt Németh Szilárd Úr! Ön az utóbbi idõben számtalan sajtótájékoztatót tartott, sokszor nyilatkozott, leginkább a személyemet lejáratni próbáló ügyekben. Csepelt és a csepeliek jövõjét érintõ kérdésekben magam is számtalan esetben álltam kamerák és riporterek elé. Azt gondolom, a csepeli emberek tiszta és egyértelmû képet csakis akkor kaphatnak, ha mint a két legnagyobb helyi párt polgármesterjelöltjei egyszerre, egy idõben, együtt vitatjuk meg a Csepelt érintõ legfontosabb kérdéseket és pártjaink programját. Éppen ezért nyilvános vitára hívom Önt! Helyszínül javaslom a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ épületét, mert innen a Csepp Tv élõ adásban, vágás, szépítés és finomítás nélkül sugározhatja a vitát. Amennyiben elfogadja a felkérésemet, úgy javaslom, hogy mindketten fõ vendéget hívhassunk meg a helyszínre. Dátumnak ajánlom a szeptember 20-tól 28-ig terjedõ idõszakot. Kérem, hogy ezen belül jelölje meg az Önnek legmegfelelõbb dátumot és idõpontot én pedig alkalmazkodni fogok hozzá. Bízom benne, hogy egyetértünk abban, hogy ez a vita a csepeliek kendõzetlen és õszinte tájékoztatását szolgálja! Pozitív válaszában bízva, üdvözlettel: Szenteczky János polgármesterjelölt Polgármester és egyéni választókerületi jelöltek Csepeli polgármester-jelöltek Hajdú Béla (független) Horváth Gyula (Új Pólus) Németh Szilárd (Fidesz-KDNP) Pákozdi József (Jobbik) Szenteczky János (MSZP) Tenk András (LMP) A Civil Mozgalom Egyesület jelöltjei 1. Kiss Ernõ Lajos 2. Jakus Gyöngyi Piroska 3. Encsev Norbert Vladimir 4. Pataki József 5. Rácz János 6. Szöllõsi Ildikó Andrea 7. Jónás Éva Aranka 8. Gérnyi Dávid 9. Major János 10. Pécsiné Katona Katalin 11. Vilmányi Mariann 12. Nagy Viktor 13. Bartha Károly 14. Kovács Gyula Az LMP jelöltjei 1. Czinege Csaba 2. Grósz Gabriella 3. Vincze Imre 4. Hudák János 5. Szekrényi György 6. Zaj Magdolna 7. Márta Mónika 8. Hesz Roland 9. Tenk András 10. Király Balázs 11. Sipos Zsolt 12. Tóth Gergõ 13. Oroszné Tóth Anikó 14. Gulyás Erika A Fidesz-KDNP jelöltjei 1. Bercsik Károly 2. Zupkó János 3. Gárday Balázs 4. Morovik Attila 5. Szuhai Erika 6. Noé László 7. Czibulyáné Szonday Szilvia 8. Balogh Ernõ 9. Makray Barbara 10. Borbély Lénárd 11. Kováts Dániel 12. Reznicsek Zoltán 13. Ábel Attila 14. Nagy László Az MDF jelöltjei 1. Kiss Zoltán 2. Rácz Roland 5. Fosztó Csaba 6. Seres Sándor 7. Weszprémy Barna Gábor 8. Simon István 9. Németh Ferenc 10. Bujtár Norbert Károly 11. Karsai Miklós 12. Vincze Miklós Bálint 14. Pláner Lajos Független jelöltek 5. Kál Károly 6. Tóth Sándor A Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjei 1. Kiss Éva 2. Guba Krisztina 3. Magonyi Tibor 4. Toldi Edit 5. Demeterné Homoki Anikó 6. Pálinkás Krisztina 7. Pákozdi József 8. Tasi Sándor 9. Mácsai Veronika 10. Agárdi Ferenc 11. Máthé László 12. Stier Károly 13. Janek Hajnalka 14. Nagy Ferenc Az MSZP jelöltjei 1. Glavanov Miklós 2. Ujcz Tibor 3. Elekes Mária 4. Balogh Ilona 5. Martin Krisztián 6. Takács Krisztián 7. Király Zoltán 8. Koncz Attila 9. Dobák István 10. Nagy Szilveszter 11. Kállai József 12. Horváth László 13. Gergely István 14. Borka-Szász Tamás FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS A Fidesz-KDNP csepeli frakciója azonnali lemondásra szólítja fel Tóth Mihály polgármestert és Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelöltet. Miután Tóth Mihály polgármester a törvényes határidõig nem tudta megválaszolni, hogy ki és milyen jogszabály és hatáskör alapján utalt ki több önkormányzati bérlakást az elmúlt öt évben, alapos a gyanúnk arra, hogy a polgármester és Szenteczky János, a Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója valóságos lakásmaffiát mûködtettek Csepelen. Gyanúnk szerint Csepel MSZP-s vezetése hatáskörét túllépve, titokban és törvénytelenül olyan önkormányzati lakásokat utalt ki piaci vagy szociális bérleti jogviszonyba, melyeket több esetben elõbb sok millió forint közpénzbõl felújítottak, majd jóval a piaci ár alatt kiárusítottak. A lakások kiutalását a gyanúnk szerint Tóth Mihály polgármester nevében, a lakások felújítását és áron aluli értékesítését Szenteczky János, a Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatójának engedélyével végezték el. A Fidesz-KDNP frakció által megismert esetek között történtek, akkor, amikor Szenteczky János egyedül volt a Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatója. Alapos a gyanúja annak, hogy a lakáskiutalások eleve nem a lakások bérlésére irányultak, hanem azok áron aluli megszerzésére. Az MSZP azzal vádol és takarózik, hogy a Fidesz egyik képviselõje is kapott tõlük mutyilakást. Gyanúnk szerint egy Fidesz-tag családtagja 2008-ban vett meg egy számára ben kiutalt piaci alapú bérlakást. Ezt a tagunkat éppen azért nem indítottuk a 2006-os önkormányzati választáson, mert azt sejtettük, hogy bizalmas információkat juttat el az MSZPhez. Most bebizonyosodni látszik, hogy az MSZP-nek tett szolgálataiért, a Fidesz tudta nélkül juthatott bérlakáshoz. Amennyiben ez igaz, õt a büntetõjogi következmények mellett természetesen a Fideszbõl is kizárjuk. Tóth Mihály polgármestertõl és Szenteczky János Csepeli Vagyonkezelõ vezérigazgatótól ugyanakkor elvárjuk, hogy az illetõ nevét közöljék, mert csak õk tudják igazolni a gyanúnkat! Nincs tudomásunk ugyanakkor egyetlen olyan jelenlegi Fidesz-KDNP-s képviselõrõl vagy képviselõ-jelöltrõl sem, aki érintett lenne az MSZP-s lakásmaffiában. Mivel felmerült az adathamisítások alapos gyanúja is, frakciónk minden egyes jelöltjétõl elvárjuk, hogy írjanak alá egy, a lakásmaffia-ügyben való érintetlenségükrõl szóló jognyilatkozatot. Amennyiben az MSZP-s lakásmaffia valóban közpénzbõl, a csepeli embereket megkárosítva vásárolt magának más pártokból is informátorokat, az nem csak a csepeli Fidesz tagságát érintheti. Ezért minden csepeli képviselõ-jelöltet indító pártnak javasoljuk, hogy írassák alá jelöltjeikkel a nyilatkozatot! Budapest, augusztus 30. Borbély Lénárd Németh Szilárd frakcióvezetõ, országgyûlési országgyûlési képviselõ képviselõ FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS Nyílt levél Németh Szilárd szerint több száz család bûnözõ és maffiózó Csepelen? Tisztelt Csepeliek! Az elmúlt évtizedben több száz csepeli családnak nyílt lehetõsége a piacinál kedvezményesebb áron megvásárolnia önkormányzati tulajdonú bérlakását. És több száz család bérel jelenleg is az önkormányzattól (piaci vagy szociális lakbérért) lakást, akik számára szintén adott a jogszabályi lehetõség lakásuk kedvezményes megvételére. A rászoruló családok mellett, önkormányzati bérlakást kapott Csepelen több közfeladatot is ellátó személy: pl. a korábbi rendõrkapitány, vagy több csepeli rendõr, köztiszteletben álló közalkalmazottak, vagy éppen a Fidesz egyik volt képviselõjének lánya is. A lakások bérbeadása és idõvel megvásárlása minden esetben jogszerûen történt. Pont ugyanúgy, mint bármely más kerületben vagy településen. Németh Szilárd értékelése alapján mégis, a kedvezménnyel élõ lakásvásárlók százainak maffia módszerekkel játszották át a lakásokat. Szerinte a kedvezmények miatt ezek a csepeliek erkölcstelenek, akik tisztességtelen módon jutottak közpénzhez. Korábban már nyilvánosan is megemlítette, hogy a szerzõdések törvénytelenek és semmisek Megdöbbentõen arcátlan feltételezés és vádaskodás ez annak a csepeli politikusnak a szájából, aki egy munkaidõben a legtöbb fõállást tölti be. Aki nem átall egy ledolgozott munkaidõért több fizetést és havonta milliós közpénzt zsebre tenni. A leghatározottabban visszautasítom az MSZP Csepeli Szervezete, a saját, de különösen az érintett csepeli családok nevében, hogy bûncselekménnyel vádoljon meg bennünket az az ember, aki a bemutatkozó filmjében még a saját arcát sem vállalja! Az MSZP polgármesterjelöltjeként kötelezettséget vállalok arra, hogy nem fogom engedni ezeknek a családoknak semminemû zaklatását! A magam részérõl jogi elégtételt fogok venni. Minden segítséget megadok azoknak a lakástulajdonosoknak is, akiket hasonlóan felháborít az Arctalan Politikus ámokfutása. Szenteczky János MSZP Csepeli Szervezete elnöke polgármesterjelölt

8 FOTÓ: MUCSI FERENC 8 KULTÚRA, MÛVÉSZET szeptember 3., CSEPEL Csepeliek Pestlõrincen A pestszentlõrinci Zila kávéház üzletvezetõje, ifj. Zila László körülbelül egy évvel ezelõtt fektette le az alapjait a mára már kiforrott rendezvénysorozatnak, amelynek keretében minden hónap harmadik csütörtökén amatõr mûvészek mutatkoznak be a kávéház Krisztina cukrászda galériáján. Az üzletvezetõ célkitûzése volt a felújított mûemlék ház falai közé olyan rendezvényeket szervezni, amelyeken a képzõmûvészet, az irodalom és a zene egyaránt szerepel, mint hajdanán egy polgári kávéházban a múlt században. Az egyik nyári kiállításon a csepeli Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub, a Kláris Irodalmi Kör, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör, valamint a Tököli Alkotó és Mûvészetbarát Egyesület közös rendezvényén mutatkozott be Lászki Erzsébet festõmûvész, aki egyben költõ is. A mûvésznõ mellett két író és költõ is bemutatkozott: a csepeliek által jól ismert tanár, Lengyel Géza, továbbá Feinek György. Az est hangulatát kellemesebbé tette Semes Bogya Eszter éneke és gitárjátéka. Lászki Eszter Tiszakécskén született, családjával negyvenöt éve él Szigetszentmiklóson. Gyermekként már verseket írt. Negyven évig dolgozott óvónõként, az akkor írt verseit nem publikálta. Elsõ verseskötete 2006-ban jelent meg, rendszeres résztvevõje a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub estjeinek. Már nyugdíjas volt, amikor sok remek festményre rácsodálkozott, ám nem volt pénze megvenni azokat. Általános és középiskolában is jó grafikákat készített, hivatása azonban más utakra vitte. Egy alföldi utazás alkalmával érlelõdött meg a gondolat: megfesti a csodaszép Kaszás István emlékkiállítása Kaszás István festõmûvész emlékkiállítását július 24-én rendezték meg az Erdei Éva Galériában. A kiállítás megnyitóján elõször Erdei Éva mondta el, hogy szeretné, ha a mûvész képeit sokan megismernék és emléke méltóképpen maradna meg. Beszélt Kaszás Istvánról, aki jól reprezentálta korát, a megítélést pedig az utókorra bízta. Majd Gyõrffy Gergely hegedûmûvész adta elõ Erõd címû szerzeményét. Kõhegyi Gyula grafikusmûvész nyitotta meg a kiállítást, s méltatta a mûvész alkotásait. A képek között szerepelt az Önarckép szörnnyel címet viselõ, melynél az önportré reálisan van ábrázolva, a szörny pedig groteszkül. Ezen az alkotáson belül stílusváltás is megfigyelhetõ. Kaszás István mûvészete több pilléren nyugszik, ezek közé tartoznak a bikaábrázolások, a szakrális témák, azon belül a corpusok, az irodalmi mûvek által inspirált képzõmûvészeti társítások és az elvont sík-geometrikus képek. Stílusát többször változtatta, de a biztos rajztudása volt a fedezete annak, hogy elvonatkoztatásai, torzításai hitelesek legyenek. Mellõzöttségébõl fakadó indulatát belefesti képeibe, ezért érezhetõ az, hogy szétfeszíti a teret. Színeivel fokozza a drámaiságot, kedveli a sötét tónusokat. Fekete, lila, zöld színek környezetébõl csillan fel a fehér, sárga, vörös színek élénk kontrasztja. Irodalmi témájú képei derûsek, színei élénkek és harmóniára törekszik ezeknél. Fõleg Csü Jüan kínai költõ filozofikus versei inspirálták. Végül Tisza Balázs, a Jedlik Ányos Gimnázium diákja szavalta el Kaszás István kedvenc szerzõjének, Csü Jüannak A felhõk istennõje címû versét. A zárszót Zsíros Tímea éneke jelentette, melyet citerával kísért. Vas Noémi tájat, amit látott. Így kezdett festeni 1999-ben, azóta képzi magát, festõiskolába jár, több alkotóközösség aktív tagja. A virágés tájképfestészet áll hozzá legközelebb, a természet szépsége ösztönzi alkotásra. Mind mondja: írok is, festek is, ennek következtében elfelejtenek a betegségek Lengyel Géza tizenhat verse hangzott el a megnyitón. Alkotó munkásságát, irodalomszervezõ tevékenységét többször jutalmazták. Elnyerte többek között a Kláris Nívódíj elsõ fokozatát, az AKIOSZ (Alkotó Képzõmûvészek és Írók Országos Szövetsége) Aranytoll-díját, országos irodalmi versenyeken több alkalommal kapott elsõ díjat. Feinek György, a Krúdy-kör tagja több kitüntetés birtokosa, például Krúdy-díjas. Négy prózai mûve hangzott el. Alkotásaiban örök téma az istenhit, a barátság, a hûség, a családszeretet, a becsület, a hagyománytisztelet. Szívesen fordul emlékképekhez, olvasóit, hallgatóit visszaviszi Gárdonyi és Móra elbeszéléseinek szépséges-szomorkás világába. A megnyitón megjelent mintegy százötven érdeklõdõ méltó elismerésben részesítette az alkotókat. A XVIII. kerület Üllõi út 452. szám alatti kávéház további sok izgalmas kiállításnak ad otthont. Mucsi Ferenc SEED-könyvek mikro-vállalkozóknak. A fõvárosban mûködõ SEED Alapítvány két tankönyvet, illetve oktatási segédletet is megjelentetett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával. Pályakezdõ munkanélküliek helyett tudatos vállalkozók címû olyan szakmákban végzett fiataloknak ad naprakész vállalkozási ismereteket, amelyekben alkalmazotti állás alig van, az önfoglalkoztatás a jellemzõ. A célcsoport nagyon sokszínû, egyetemek (például fordítók), középiskolák (például mezõgazdasági szakmunkások) és szakképzõ intézmények (például fodrászok) tanulói egyaránt megtalálhatóak benne. A másik amelynek címe Tudatos mûködés, ösztönzõ vezetés, növekedés azoknak a vállalkozóknak (és alkalmazottaiknak) szól, akik már elértek egy bizonyos stabilitást, és növekedni, másoknak is munkát adni szeretnének. Nem könnyû feladatra vállalkoznak azok, akik az önfoglalkoztatói kereteket átlépik. A sok probléma közül a projekt kettõnek az enyhítését tûzte ki célul: az információhiánynak (ide értve a klasszikus foglalkoztatási ismereteken túl a vállalkozói ismeretek és kompetenciák bõvítését), valamint a vállalkozók és alkalmazottak közötti alacsony együttmûködési készségét. Hogy mekkora sikerrel, az kiderült a közelmúltban tartott kétórás rendezvényen, ahol Laczkó Zsuzsa és Sellei Anna projektvezetõk prezentálták a programokat és mutatták be a könyveket. A könyvek az alapítvány honlapjáról, a jobboldali menüsávból, a Publikációk menübõl letölthetõk. A vállalkozások és vállalkozásfejlesztõk számára igen hasznos további köteteket is megismerhettek az érdeklõdõk. Vecsenyi János, a SEED Alapítvány elnöke Kisvállalkozások indítása és mûködtetése, Szirmai Péter kurátor pedig a Klein Sándor pszichológussal együtt jegyzett, Üzleti tervezés, üzleti gondolkozás címû könyveket ismertették röviden. Az érdeklõdõk írhatnak az címre. További információ Horváth Annától kérhetõ az elõbbi címen, illetve a telefonszámon. T i s z t e l t S z e r k e s z t õ s é g! Kedves Tibor! Ha Te megtisztelsz azzal, hogy elfogadod barátságomat, ebben a levélben biztosan találsz néhány, szerintem általad már-már elfeledett történetmorzsát. Nézzük át együtt az elmúlt kilenc évet (közel 3200 napot), mi minden történt velünk, s fõként velem ezen idõszakban! Mert, hogy zajlott az élet, az teljesen bizonyos. Mint ahogy a népi bölcselet is tartja: bajban ismerszik meg az igaz barát. Minket a munka és Kiss Pál igazgató-fõszerkesztõ, no és az egymás iránt érzett szimpátia hozott össze márciusában kerültem a Pali által jegyzett Magyar Közlekedés szerkesztõségébe miután elvesztettem (elorozták tõlem) az Autóséletnél betöltött igazgató-fõszerkesztõi állásomat. Szerencsére a Magyar Közlekedés dolgai a kisujjadban voltak, hiszen már évek óta dolgoztál ott, és mivel már én sem voltam kezdõ zöldfülû, gyorsan összeszoktunk, sõt ez az összeszokás hamar barátsággá fejlõdött, nem utolsósorban annak is köszönhetõen, hogy mindketten Csepelen éltünk! A sors úgy adta, hogy akkor három évig dolgozhattunk együtt, heti váltásban, azaz hol Te szerkesztettél, hol én de a lapot mindig közösen hoztuk tetõ alá a nyomdai elõkészítõ stúdióban. Pali szeptember elején javasolta nekem, hogy az egyre jobban meglátszó és bizony már a munkámra is kihatott Parkinson-kórom miatt százalékoltassam le magam, amíg nem késõ (már rég kirúghatott volna, de nem tette, hanem segített, ahogy tudott: egyebek között gyorsan és szakszerûen intézte a formaságokat, töltögette ki a beadandó nyomtatványokat. Terike, a nagyszerû ember és tökéletes adminisztrátor volt még segítségemre.) Milyen jó, hogy szinte a szomszédban volt a nyugdíjfolyósító intézet! Hiszen csak át kellett sétálni a Köztársaság téren! Azon a téren, amelyen anno, születésem elõtt szinte napokkal annyi minden történt! Hogy mást ne mondjak, a térhez közel a Kállai Éva (régen és ma: Alföldi) utcában láttam meg a napvilágot. Valójában persze a Rókus kórházban születtem január 12-én, és a rossz nyelvek szerint anyám, mivel az utolsó pillanatokban indult el otthonról, még futott a 28-as vagy a 37-es villamoshoz, hogy elérje Ezt, kedves Tibi, Te nem tudhattad. Bendegúz bácsi részben kitalált, de fõ vonalaiban azért mégis csak igaz történetét azonban már igen, hiszen az idei Parkinson-világnapra írtam és Te szerkesztetted be a Csepel újságba. Azt mondtam: a Csepel újságba. Igen, merthogy miután engem és családomat csaknem két évig elszakított mindentõl s mindenkitõl ez a rusnya Parkinson-kór hogy mást ne mondjak: 2005 januárjától szeptemberéig minden napot az otthoni karosszékben töltöttem (ahová a feleségem reggelente kisegített, este meg vissza az ágyba) szinte mozdulatlanul, mert a kór annyira elhatalmasodott rajtam. Szerencsére október elején a Budapesti Szent János Kórházban megmûtöttek (ld. késõbb A szerk.): s utána ismét szinte a régi énemmel törekedtem a munkára. Mert valóban úgy éreztem, a DBS-szel ismét a régi Fehér György vagyok. Ebben a gyakorlatilag tökéletes állapotban, 2006 nyara végén azzal a kéréssel kerestelek meg a szerkesztõségben, hogy újra írni szeretnék! Azt nem mondhatod, hogy nem lepõdtél meg, de néhány mondat után csak annyit kérdeztél: Szóval dolgozni akarsz? Igen válaszoltam tömören és az ezt követõ kézfogás mindent megpecsételt. Néhány szóban még megbeszéltük a piszkos anyagiakat amely nélkül nem tudom, hol lennék ma én és kis családom. Hogy miért írtam mindezeket le? Azért, hogy bebizonyítsam, még ma is vannak baráti érzések és emberi kapcsolatok, melyek nélkül a földi élet fabatkát sem ér és ma is vannak orvosi csodák, melyekrõl az ember egyrészt nem is tud, másrészt nem hisz bennük. Pedig hinni mindig is kell! Mert Tibi, TE az elsõ pillanattól már a Magyar Közlekedésnél tudtad, hogy én Parkinson-kórral küzdök, s láttad viszonylag gyors leépülésem minden fázisát. Hiába is titkoltam volna, hisz egymással szemben ültünk évekig, s én egy idõ után képtelen voltam véka alá rejteni, hogy például egyre nagyobb nehézségbe kerül a kézírás, a betûim ugyanis egyre kisebbek és kisebbek lettek, és egyre inkább olvashatatlanná váltak. S amikor már ketten sem tudtuk kisilabizálni még nagyítóval sem, tudtam, hogy már közel a vég! Hányszor, de hányszor láttál az asztalra borulva ALUDNI! Ezt persze nem csak TE, hanem az egész szerkesztõség tudta a fõnökkel, Kiss Palival az élen. Aztán amikor már a Sprintben is el-elaludtam, ez már valóban tényleg a véget jelentette számomra akkor, 2004 õszén. Ám, amikor 2006 nyara végén megjelentem Nálad, s elmondtam, hogy operáción estem át melynek során az agyamba nyomtak két szondát, amelyeket egy neuro-pacemaker nevû, programozható elektronikus szerkezet (DBS, Deep Brain Stimulator azaz mély agyi stimulátor lát el a kettõt összekötõ vezetékeken át elektromos impulzusokkal, és így biztosítja a megfelelõ, az ember számára korábban megszokott szabadakaratú mozgást, akkor Te száz százalékig azonnal ismét megbíztál bennem. Igaz, hozzá kell tennem, hogy a prof. dr. Komoly Sámuel egyetemi tanár által vezetett Pécsi Neurológiai Klinikán olyan kitûnõ programozási munkát végzett el mindössze két hét alatt, 2006 februárjában dr. Kovács Norbert kezelõorvos, hogy senki emberfia meg nem mondta volna rólam évekig, hogy Parkinson-kóros vagyok! Így és ezért születhettek aztán csaknem négy éven keresztül azok a Csepel újságban megjelent cikkeim, amelyek nagy többségérõl néhányan azt mondták: kár lett volna, ha íróasztalfiókban maradnak! Köszönöm Neked még egyszer, Tibor! -fgy-

9 CSEPEL, szeptember 3. PROGRAMAJÁNLÓ 9 Tájékoztató a II. félévi építményadó és gépjármûadó befizetésérõl. Befizetési határidõ: szeptember 15. Tisztelt Adózóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a II. félévi építményadót és gépjármûadót szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az értesítéseket, és a befizetési csekkeket már postára adtuk. A leveleket tértivevény nélküli küldeményként kézbesíti a posta, azaz nem kell személyesen, igazoltan átvenni. Amennyiben szeptember 10-ig nem érkezik meg levélszekrényükbe az értesítés, abban az esetben kérjük, szíveskedjenek Adóügyi Irodánkat felkeresni szeptember 15-én, szerdán ügyfélfogadási idõben 8 órától ig személyesen is lehet az Adóügyi Irodán befizetési lapot kérni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben szeptember 15. után fizetik meg az esedékes második félévi építményadót, vagy gépjármûadót, abban az esetben késedelmi pótlékot kell felszámolni. A postázott számlaegyenleg értesítõk nem csak a második félévi fizetési kötelezettséget, hanem az önkormányzati adószámlákon fennálló 1000 Ft-nál nagyobb öszszegû tartozást vagy túlfizetést is tartalmaznak. Amennyiben az értesítõvel kapcsolatosan további felvilágosításra van szükség, személyesen ügyfélfogadási idõben, vagy telefonon lehet fordulni az Adóügyi Iroda munkatársaihoz. Ügyfélfogadási idõ: hétfõn: tól 18 óráig, szerdán 8 órától ig, pénteken 8 órától ig. Építményadó ügyek intézése II. em. 20. sz. irodában történik, telefon: Magánszemélyek gépjármûadó ügyeinek intézése: A-H betûs ügyfelek részére a telefonszámon, az I-Ö betûs ügyfelek részére a telefonszámon, a II. em. 22. sz. irodában, L-Z betûs ügyfelek részére az ügyintézés a telefonszámon, és a II. em. 17. sz. irodában történik. Jogi személyek gépjármûadó ügyeinek intézése a II. em. 17. sz. irodában történik, telefonszám: Köszönjük szíves figyelmüket. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Adóügyi iroda MELLRÁK- SZÛRÉS A MaMMa Zrt. kihelyezett mellrákszûrést végez a év közötti nõi lakosság körében. A mobil állomásra a behívottakon kívül várják a panaszmentes hölgyeket is. A szûrés háziorvosi beutalóval vehetõ igénybe. Helyszín: A csepeli Szakorvosi Rendelõ melletti parkoló. A szûrés ideje: augusztus 25. és szeptember 16. közötti idõszak. Rajtakapottak. Az esti órákban bejelentés érkezett a kerületi rendõrkapitányság ügyeletére, hogy az egyik Hollandi úti ingatlannál betörõk dolgoznak a sötétedés kezdete óta. A kiérkezõ csepeli rendõrjárõrök a helyszínen elfogtak két budapesti férfit, akik az ingatlanból különbözõ szerszámokat, szaniter árukat, kilincseket, riasztórendszert kíséreltek meg ellopni. Az ingatlanba történõ bejutáskor a bûncselekmény elkövetõi az ingatlan infra-sorompóját és riasztóját letépték, s így a rongálással hatszázezer forintos kárt okoztak. Ezzel és a bûncselekmény további részleteivel a két betörõnek az õrizetbe vételük óta a Csepeli Rendõrkapitányságon kell elszámolniuk.

10 10 REJTVÉNY szeptember 3., CSEPEL Mitõl nyereséges a bank? Izsák Jenõ karikatúrájának poénját elolvashatják (és beküldhetik), ha helyesen megfejtik Mezey László keresztrejtvényét. Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A június 25-ei keresztrejtvény megfejtése: IGAZI MA- GYAROS WELLNESS ELLÁTÁST ÍGÉRTEK DARLING. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Gyenese Zsanett Zsüliett 1117 Bercsényi u., Gyulai Nikolett 1211 Vasút sor., Hajdú Tiborné 1211 Rákóczi F. u., Karsai Miklós 1214 Zrínyi u., Korpics Gabriella 1213 Hollandi u., Koltai Viktória 1214 Rakéta u. E számunk megfejtését szeptember 15-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ e- mail címre: ÁLLÁSHIRDETÉS Pénzügyi számviteli ügyintézõ-pénztárost keresünk Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal munkatársat keres Városgazdálkodási Irodájára, Pénzügyi számviteli ügyintézõ-pénztárosi munkakör betöltésére. A munkakör betöltésére elõírt feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet; középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés; magas szintû MS Office (irodai alkalmazások); a Ktv. 21. szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés, és az errõl szóló nyilatkozat megtétele, foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása. A munkakör betöltésének elbírálásánál elõnyt jelent: önkormányzatnál hasonló területen szerzett gyakorlat; KIR program ismerete. A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: A Polgármesteri Hivatalnál a nem rendszeres járandóságok számfejtése, és az ezzel összefüggõ pénzügyi rendezések, a hivatal teljes körû pénztárosi feladatainak ellátása, valamint az operatív pénzügyi számviteli feladatok ellátásában való részvétel. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, valamint az egyéb juttatások tekintetében a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 4/2009. (IV. 30.) számú polgármesteri jegyzõi közös utasítás 4. számú mellékletének rendelkezései az irányadók. Benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai (fényképes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. Az önéletrajz benyújtásának határideje: augusztus 31. A önéletrajzok benyújtásának módja: Az önéletrajzot postai úton kérjük megküldeni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) személyzeti vezetõje Papp Gyuláné részére. A borítékon szíveskedjék feltüntetni a munkakör azonosító számát: XII-74526/2010, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi számviteli ügyintézõ-pénztárosi. A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony 6 havi próbaidõ kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. A középkorú és idõsebb populációban a szív- és érrendszeri betegségek szerte a világon vezetõ szerepet játszanak a halálozásban. A cardiovasculáris (szív- és érrendszeri) történések megelõzése, a megfelelõ fizikai aktivitás fenntartása, a jó életminõség biztosítása nagy kihívást jelent a preventív kardiológia számára. A CERAGEM orvosi szemmel A Ceragem-E hõterápiás gerinckezelõ készülék 3 hónapos osztályos tapasztalatáról Baranya Megyei Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztály, 7635 Pécs, Ángyán J. u. 2. A mai populáció a szükséges fizikai aktivitást nem éri el, ezért ideális lehetõséget látunk a CERAGEM-E gerinckezelõ készülék vérkeringésfokozó hatásában. Osztályunkon szív- és érrendszeri megbetegedésben átesett pácienseket kezelünk. Pácienseink többsége friss mûtött (7-60 napos), kisebb hányada mûtét elõtti állapotú vagy rehabilitált beteg. A CERA- GEM-E készülék támogatásával Pacemaker (PM) implantáción, szívkatéterezésen, értágításon, ércserén átesett betegeket kezeltünk. A kezeléseken összesen 50 fõ, napi átlag 10 fõ páciens vett részt, általában kéthetes forgással. A CERAGEM-E gerinckezelõ készülék használatának közel 3 hónapos idõintervalluma alatt a következõ paraméterek alakulását figyeltük meg: hypertónia, hypotónia, artherosclerózis, gerincbántalom, cukorbetegség. Továbbiakban megfigyelhetõ volt a CERAGEM készüléket használók esetén a testsúly optimalizálódása, hangulat, közérzet javulása. Valamennyi beteg multimorbid, fõbb jellemzõk: magas vérnyomás, cukorbetegség és gerincbántalmak. Pácienseink között megfigyelt javulások: általános funkcionális állapot javulása, a depreszsziós hangulat megszûnése mármár eufórikus hangulati szinten tartása, általános közérzetjavító hatás, alvászavar megszûnése, széklet habitusának rendezõdése, az alacsony vérnyomás emelkedése, a magas vérnyomás csökkenése, hörgõkben lévõ váladék könnyebb felszakadása, illetve tisztább légvétel érzete, a gerincoszlopot tartó vázizomzat tehermentesítése által megnövekedett mozgásszabadság. Osztályunkon fekvõ betegeink a CERAGEM-E gerinckezelõ masszázságy hatásait jól tolerálták, valamennyi kezelt betegünknél csökkenteni vagy elhagyni tudtuk a nyugtató, altató, hashajtó gyógyszerek adását. A friss szívmûtöttek és a Pacemaker implantált betegek esetében is veszélytelenül alkalmazható. Pécs, május 23. Esetleírás: O. Sándorné 59 éves nõi betegünk vérnyomás-csökkentõ gyógyszerek szedése mellett is ingadozó vérnyomással, cukorbetegséggel, túlsúllyal, ízületi fájdalmakkal és többszörös ércseremûtéten átesve érkezett osztályunkra. Kéthetes CERA- GEM-E típusú készülékkel végzett gerinckezelõ terápia alatt a vérnyomása normális tartományba csökkent, továbbá megfigyelhetõ volt a testsúly csökkenése is. Izomzatai kötöttségébõl fakadóan mozgása korlátozott volt, ezért a fizikai terhelést rosszul viselte, magasabb emeletekre személyfelvonóval közlekedett. A negyedik kezelést követõen a beteg elmondása alapján mozgása felszabadult, és boldogan vette igénybe a lépcsõt közlekedés céljából. A CERAGEM gyógyászati segédeszközt Ön is kipróbálhatja hivatalos bemutatótermünkben. Cím: 1211 Budapest, Posztógyár u. 1. (HÉV végállomásnál). Telefon: Honlap:

11 CSEPEL, szeptember 3. CIVIL SZFÉRA 11 NYITOGATÓ CSALÁDI NAP Kicsiknek és nagyiknak Utat nyitni az idõsek felé, a civil és kulturális programok felé, az olvasás felé Rákóczi Kert 1212 Budapest, Rákóczi tér szombat Fõszervezõk: Egyesített Bölcsõdék, Zöldalma Egyesület. Díszvendég: a 20 éves fennállásukat ünneplõ NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) csepeli csoportjai. NYITOGATÓ SZAKMAI DÉLELÕTT, óra szülõknek és pedagógusoknak a PSZSZI szakmai ajánlásával : Gyimesné Markó Etelka: Szimbólumhíd c. elõadása : Mûhelymunka szekciókban. SZABADTÉRI FOGLALKOZÁSOK, SZÍNPADI MÛSOROK, óra Fókuszban: unokák és nagyszülõk, valamint az olvasás. Kincsvadászat szellemi és ügyességi feladatokkal. Kézmûves-foglalkozások: Csepeli Szociális Szolgálat, Kati ovi, Egyesített Bölcsõdék. Civil szervezetek sátrai. Programétlap csepeli tanfolyamok bemutatkozása. Mesteremberek bemutatója és vására. Büfé, melynek bevételével az Egyesített Bölcsõdék alapítványát támogatjuk. MESESAROK: Kanalasné László Szilvia meséi; Olvass nekem, nagyi! felolvasó sarok nagyszülõk és unokák részére; Papírszínház meseolvasás és bemutató; Könyvvásár. A SZÍNPADON: 16.30: 20 éves a NOE Csepelen színes köszöntõ : Legényfogó. A Babszem Jankó Gyermekszínház elõadása : A Kádár Katalin Óvoda mûsora : Táncház a Kobzos Együttessel. Együttmûködõ partnerek: Alexandra Könyvkiadó, B21 Csepeli Galambtenyésztõk Egyesülete, Csefusz, Csepeli Mûvelõdési Központ, Csepeli Szociális Szolgálat, Kádár Katalin Óvoda, Kertbarát Kör, Kertvárosi Bölcsõde Szülõi Fóruma Konta Valéria elnök. Kézimunka Kör, Magyarok Szövetsége Csepeli Csoportja, Mosoly Nõvérszolgálat, Nincs Határ Egyesület, Perzsaszõnyegszövõ Klub, Rainbow Könyvkatalógus, Csepeli Zöld Kör. Támogatók: Csepeli Önkormányzat, OSZI, Gyermelyi tészta. A belépés ingyenes! Info: Vöröskeresztes elsõsegély tanfolyam felnõtteknek Elsõsegély gyermekeinknek címmel tanfolyamot indít a Magyar Vöröskereszt csepeli szervezete szülõknek, nagyszülõknek, gyermekekkel foglalkozó felnõtteknek. A programba bekapcsolódni 8 általános végzettséggel és megfelelõ fizikai és pszichikai állapottal lehet. A képzés szeptember 22. és 29. között lesz (8 óra elmélet, 8 óra gyakorlat) a csepeli vöröskeresztes székházban. A képzés díja Ft. Vizsgadíj nincs. A képzés célja: gyermekekkel közvetlen napi kapcsolatba kerülõ személyek felkészítése balesetek, betegségek esetén jelentkezõ sérülések, tünetek szakszerû ellátására. Felvilágosítás: Csepeli Vöröskereszt, 06 (1) voroskeresztbp.hu Családi Kerti Party FELHÍVÁS A Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma a Csikó Sétányi 4H Klub és a Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete közremûködésével a Gyermekek Világnapja alkalmából Legyen jobb a gyermekeknek! Családi Kerti Party rendezvényt szervez szeptember 18-án órától óráig a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban és parkjában. Szeretettel várjuk csoportok, szervezetek, közösségek jelentkezését, akik szívesen vesznek részt az összefogásban, és programokat, bemutatókat szerveznek a gyerekeknek. A résztvevõ csoportoknak gulyásfõzõ versenyt hirdetünk meg, melyre nevezési díjként kb Ft értékû ajándék felajánlását kérjük. A résztvevõk jelentkezését, valamint a fõzõversenyre a nevezéseket a 06 (20) és a 06 (70) telefonszámokon várják a szervezõk. Csepeli Gyermekbarátok Csikó Sétányi Nagycsaládosok Mozgalma 4H Klub Csepeli Egyesülete Meghívó lakossági fórumra A Királymajor Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke, Jónás Éva értesítette szerkesztõségünket, hogy szeptember 14-én, kedden, órai kezdettel, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola ebédlõjében lakossági fórumot rendez a lakásszövetkezet a Királymajor Lakótelepen élõk részére. A fórumon szó esik majd a lakótelep közbiztonságáról és javaslat hangzik majd el a lakótelepi polgárõrség megalakítására. A meghívott vendégek (a rendõrkapitányság, az önkormányzat, a Bûnmegelõzési Iroda, a Csevak Zrt. és a csepeli polgárõrség vezetõi, képviselõi) szakmai tájékoztatói után a résztvevõk elmondhatják véleményüket, javaslataikat a lakótelep közbiztonságával kapcsolatban. A fórum záró részében a polgárõrségen túlmutató civil kezdeményezésekrõl lesz majd szó. Jónás Éva elérhetõségei: telefonon 06 (1) ; 06 (20) , vagy személyesen a 1215 Budapest, Katona József u. 79. fszt. 65. alatt, a Királymajor Lakásfenntartó Szövetkezet hivatalos helyiségében. Versenyzõ horgászok Tavasszal ünnepelte Csepel legnagyobb létszámú civil szervezete, a Csepel Horgász Egyesület (CSHE) megalakulásának 75. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból az eddigiektõl eltérõ rendezvénysorozattal ünnepelnek a horgászok. Kezdõdött a vízpart takarításával, majd tavaszi horgászverseny, jubileumi ünnepség, gyerek rajzpályázat, horgászbál, ifjúsági szakkör, gyerek horgásztábor, nyugdíjas klub rendezvényei, területi és országos horgászversenyek követték egymást. A jubileumi év alkalmából osztrák és horvát horgászok 5-5 fõvel érkeznek Csepelre. A háromnaposra tervezett program keretében megismerkednek az egyesület horgásztanyáival és tagjaival. A legnagyobb élményük várhatóan a közös horgászverseny lesz. A szeptember 4-én, szombaton, 9 és 12 óra között megrendezendõ versenyen várhatóan negyven horgász vesz részt. Helyszíne a Gubacsi és a Csõ híd között található Horgász Versenypálya. A versenyen egyesületi tisztségviselõk indulnak elõzetes meghívás alapján. Akik viszont szeretnének a profiktól ellesni titkokat, azoknak ajánljuk az október 9-én megrendezendõ, szintén nemzetközi évzáró horgászverseny megtekintését. Tíz csapat indul, csapatonként négy-négy versenyzõvel. Megismerkedhetnek az érdeklõdõk a magyar nõi horgász válogatott, szlovák élversenyzõk mellett a Duna-ág legjobb élversenyzõivel. Az egyesület tervezi a Hollandi út mentén elhelyezkedõ pihenõ- és horgászpart további felújítását. Ezt a partszakaszt nagyon sok kerületi lakos keresi fel a regeneráló természet közelsége és a szabad vízpart miatt. Minden érdeklõdõt várnak a versenyzõk és a szervezõk. Jó fogást, jó szurkolást! D. S.

12 12 SPORT, SZABADIDÕ szeptember 3., CSEPEL XXXI. Csepel Futás és III. Csepeli Sporttoborzó és Egészségnap Csepel SC Alapítvány Központi Stadion (Béke tér 1.) szeptember 11. szombat, 9.00 óra Aki a falon is futott Manapság kérem, új világ született az internettel az számít valakinek, akinek a nevét bepötyögve a keresõbe internetes oldalak nyílnak meg, bemutatva az érintett nevét, korát, életét. A fenti bevezetõ apropója: Csúzli valamikori nevén Liptai István, Szigetország sportjának és kosárlabda sportjának mára történelmi alakja augusztusban töltötte be 75. születésnapját. Csúzlit régóta több évtizede már, így pontos ismerem. Láttam játékosként, edzõként, sportvezetõként, elemi erejû, kirobbanó dinamikájú sportolóként, aztán edzõként, apaként és meggyengült egészségû, szemében mégis ifjonti szikrákat õrzõ legendaként. Egy ember, egy sportoló beleszületik egy korba, és élete, tevékenysége öszszefonódik kortársaiéval, a történelemmel és a véletlenekkel. A wikipédia (mondjuk úgy egy internetes adatbázis) olasz nyelven a következõket teszi közzé: Liptai István augusztus 10- én született, Szegeden, Magyarországon. 178 cm magas, 73 kg. Sportága: kosárlabda. Fõ jellemzõje: fegyelem. Egyesülete: Csepel SC. Nemzeti válogatott: Két EB-n vett részt, 1957-ben és 1961-ben. Olimpikon a Római Olimpián. Ha más nem lenne, ez is bravúr, keveseknek adatik meg, kivált, hogy nem hazai a forrás. Ami azért is érdekes, mert nem található meg az interneten a magyar olimpiai résztvevõk teljes névsora egyetlen olimpián sem. Liptai Csúzli bá 75 éves Csúzliról tehát az sem szerepel(het), hogy fontos közvetítõelem volt a csepeli kosárlabda hagyományok láncolatában. Tölgyesi Teddy akkori edzõje hajcsi, hajcsi, menjen az eleje pályára küldõ lelkesítését vitte tovább, majd játékostársa, Glatz Árpád edzõként elért két magyar bajnoki aranya mellé szállított egy harmadikat, 1988/89-ben, hogy azután szomorú tanúja legyen a nõi kosárlabda szakosztály elmúlásának. Kelet-Nyugat gálák gyõztes mestere volt, és nagy kedd esti focizások megfontolt résztvevõje, igazi csepeli õskövület, akin az idõ vasfoga azért szükségszerûen nyomot hagyott. Még úrfi koromban láthattam, amint már nem fiatalon! brahiból végigfutott a falon, hogy kikerüljön egy védõt a szûk csarnokban. Dobott közelrõl és csúzlizott távolról. Hallhattam öltõzõben, kispadon, játékosaitól körülölelten az oroszlányi barlangban. Másodpercek voltak hátra a mérkõzésbõl. Idõt kért. Figyeljetek, megrogytak. Czuhi kintrõl tüzelje el, a lepattanóért egyszerre induljatok! Be fogjuk dobni. Menjetek! Ha itt nyerünk, otthon kiizzadjuk a harmadikat. (Mentek, bedobták, már nem tudom, Czuhi, vagy a lepattanót Jaró (Skala), de bement. A rájátszást 3-1-re nyerte a Csepel. A többi sporttörténelem. (Meg az is, hogy Czuhi (Czuhorka Csaba) Csepelen, a mindent eldöntõ mérkõzésen, közel a félpályáról, két jegenyével a nyakában, szinte hanyatt-fekve bedobta a triplát. És most, 50 évesen tán, elment ) Az idei évben harmadszor rendezi meg Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata, a kerületi sportszervezetek és a Csepel SC Alapítvány közösen a több mint harmincéves hagyománnyal rendelkezõ Csepel Futással összekötött Sporttoborzó és Egészségnapot. Szeptember 11-én Csepel és a környezõ kerületek lakossága, kiemelten az iskoláskorúak számára szervezzük a nagyszabású eseményt. A rendezvény célja a szabadidõ- és versenysport, valamint az egészséges életmód népszerûsítése. Szeretnénk felhívni a figyelmet a sport és a mozgás szükségességére, s kicsalogatni a családokat lakásukból: ismerjék meg a kerület sportegyesületeit, a sportolási lehetõségeket. A nagyszabású rendezvényen a kerületi sportegyesületek, egyesületi szakemberek, oktatási intézmények, testnevelõ tanárok, valamint edzõk dolgoznak annak érdekében, hogy népszerûsítsék a mindennapos sportolást, a hagyományos sportágak mellett megismertessék az állandóan bõvülõ, új sportágak színes palettáját, valamint felhívják a figyelmet a sport és az egészséges életmód kapcsolatának fontosságára. A pálya mentén felállított egészségsátraknál ingyenesen lehet jelentkezni szûrõvizsgálatokra és tanácsadásokra. Felkínálja szolgáltatásait a NIKE cipõteszt-busz is. A rendezvény díjmentesen és korhatár nélkül látogatható és nagy szeretettel várjuk az óvodákat, iskolákat, családokat és a nagyközönséget egyaránt. Várjuk a rendezvényen részt venni kívánó szervezetek, sportszergyártók, egészséges étel-ital gyártók-forgalmazók jelentkezését! Telefonon: OMISÁ Sportiroda: Pergel László Ízelítõ a programból: 8.00: A Csepel Futás résztvevõinek gyülekezõ a Csepel SC Alapítvány mellett, a Névtelen utcában. 9.00: A Csepel Futás rajtja. 9.40: A Csepel Futás befutója. Zenés célba érkezés : Mûsorvezetõ üdvözli a résztvevõket, befutókat, bemutatja a nap programját, a programlehetõségeket : A Csepel Futás eredményhirdetése folyamatosan az általános iskolásoktól a felnõtt korosztályig. A díjkiosztó végén az elmúlt év legjobb diáksportolói és testnevelõ tanár díjainak kiosztása. Egyesületek bemutatkozása, mindenki a saját helyszínén folyamatosan tól folyamatosan a Központi Színpadon: látványos sportági bemutatók néhány percben, pörögve egymás után, 10 percenként Korábban a véletlenrõl írtam. Mennyi minden múlik a véletlenen, a szerencsén, ha úgy tetszik: Csúzli a magyar kosárlabdázás legnagyobb héroszaival és azok ellen játszhatott. Volt két Európa Bajnokságon, egy olimpián. A csepeli kosárlabdázás utolsó nagy sikerének kovácsa volt, valami különös, bölcs derû sugárzott belõle 200-as pulzussal és 200-as vérnyomással. Megértette magát a dörzsölt fiúkkal, (nem írok neveket, mert nem lehetne senkit kihagyni, a hely meg kevés) és amikor a lányok edzõje volt (ma is megismerném mindegyiküket a járásukról), mindnek apja tudott lenni, olyannyira, hogy Csúzli születésnapjai családi csapatértekezletté nemesedtek az évek során. Csúzli, (ma már nekem is bá ) 75 éves. Az õ korosztályára mondja a költõ: elmúltunk hetven, de már százat éltünk, többet kaptunk végül, mit magunknak reméltünk. Az õ korosztálya gyakran viccelõdött azzal, amikor pályafutásuk vége felé jöttek a kisebb-nagyobb sérülések: gyerekek, nyugi, harmincig a garancia, negyvenig a szavatosság, a többi ajándék. Mit kívánhatnánk a hetvenöt éves Csúzlinak, egy olyan embernek, akit mindenki szeretett, aki beírta nevét a magyar (s azon belül a szigetországi) sporttörténelembe? Találkozásokat. Idõt és jókedvet, hogy végigböngéssze a róla szóló újságcikkeket, és további ajándékéveket! T. L. Keze alatt kiválóságok nõttek fel, és játszottak váltakozva a színpadképes sportágak: kick-boksz, karate, tánc, evezõs ergométer bemutató, RG, Veres Ördögök SE extrém kerékpársport bemutató, ST. Flórián SE búvárúszás bemutató stb.) : Zárás. Az eseményen közremûködõ sportegyesületek, civil szervezetek: Csepeli Modellezõ SE modellezés; Csepeli Öttusa és Triatlon SE öttusa; Buffalo Club íjászat; Csepel KSE karate; Csepel Kosárlabda Iskola kosárlabda. BC Csepel kosárlabda; Csepeli Röplabda Club röplabda; Csepeli Kézilabda Sport Egyesület kézilabda; MINOREX tenisz. Csepeli és Halásztelki Judo Iskola cselgáncs; Csepeli Vívó Egyesület vívás; CSEFUSZ szabadidõsport; CSISE szabadidõsport; Csep-Gól FC labdarúgás; Csepel FC labdarúgás; Csepeli RG Club ritmikus gimnasztika. ST. Flórián Búvár SE búvárúszás; Csepeli Amatõr Birkózó Iskola birkózás; Csepeli Padaván SE karate; Csepel Dolphins SC triatlon. Csepeli Diák Atlétikai Club atlétika; Csepeli Kajak- Kenu Egyesület kajak-kenu; Csepeli Testedzõ Kör evezés. Veres Ördögök extrém kerékpár; Csepeli Capueira capueira. Csepel Barakúda Búvár SE búvárúszás; Csepel SC Alapítvány. Csepel-sziget kerékpáros találkozó szeptember óra Óriási dolog a kerékpározás! A kerékpározás csodálatos és nagyon egészséges módja a szabadidõ aktív eltöltésének. Kerületünkben is egyre népszerûbb a két keréken láz. Ehhez adnak segítséget az esemény rendezõi: a csepeli önkormányzat Polgármesteri Hivatala; Oktatási, Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Ágazat Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport Iroda; XXI. kerületi Diáksport Bizottság, valamint a kerület testnevelõ tanárai. A rendezvény célja: a kerületi lakosok, különösen az általános és középiskolás tanulók figyelmének felkeltése a kerékpározás és a túrázás szépségeire, valamint az egészséges életmódra való nevelés. Szeptember 18-án, szombaton 8.30-tól kezdõdik a gyülekezés a Csepel Mûvek I. Kapu, Fõbejáratnál, ahonnan 9.00 órakor indul a kerékpáros csapat. Útvonal: Csepel Mûvek I. Kapu Csepel Mûvek területén Fõ utca Perem u. Rózsa u. II. Rákóczi F. út II. Rákóczi F. út 345. számnál behajtás a Csepel Vízmûvek belsõ szervizútjára a tököli kompig. Vissza ugyanez az útvonal. A megérkezés helyén a tököli kompnál között a résztvevõk számára játékos kerékpáros sportvetélkedõket szervezünk. Visszaindulás órakor, csoportosan. Visszaérkezés kb órakor. Résztvevõk: általános iskolások, középiskolások és szülõk, kerületi lakosok. A biztonságos kerékpározást és az útvonal biztosítását a csepeli rendõrkapitányság biztosítja. Kérjük, hogy minden résztvevõ csakis mûszakilag megfelelõen felkészített kerékpárral vegyen részt. Érdeklõdni lehet: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata OMISÁ Sportiroda: Pergel László, Röplabda Indul a bajnokság A csepeli röplabdások menetrendje a 2010/11-es bajnokság idei szakaszában. Szeptember végén hazai pályán kezd a csapat. 1. forduló, szeptember : CSEPEL SÜMEG; 2. forduló, október 2 3.: DÁG CSEPEL; 3. forduló, október 9 10.: szabadnap; 4. forduló, október : CSEPEL SZOLNOK; 5. forduló, október : NYÍREGYHÁZA CSEPEL; 6. forduló, október : CSEPEL DEBRECEN; 7. forduló, november 6 7.: KODOLÁNYI CSEPEL; 8. forduló, november : SÜMEG CSEPEL; 9. forduló, november : CSEPEL DÁG; 10. forduló, november : szabadnap; 11. forduló, december 4 5.: SZOLNOK CSEPEL; 12. forduló, december : CSEPEL NYÍREGYHÁZA; 13. forduló, december : DEBRECEN CSEPEL; 14. forduló, december : CSEPEL KODOLÁNYI. A Vöröskereszt székházában: Ruhavásár szeptember 7-én A Magyar Vöröskereszt XXI. ker. Szervezete ruhavásárt rendez szeptember 7-én, kedden, ig, saját székházában (Budapest XXI. ker., Ady Endre út 61.). Megközelíthetõ a 148, 15l, 36-os autóbuszokkal (a Papírgyár megállóig.) Új bálák bontásából használt, jó minõségû gyermek, nõi, férfi ruhanemût, cipõt, játékot, tésztát kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi vöröskeresztes tagsági, illetve véradó igazolvánnyal rendelkezik, a ruhanemûnél 10% kedvezményt kap. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! XXI. ker. Vöröskereszt Szervezet A Sétáló utcai könyvtárban új kiállítás nyílik meg Különleges gyöngy vir(l)ágom címmel szeptember 6-án, 17 órakor. Sõreginé Sápi Andrea gyöngy-alkotásait november 20-ig lehet megtekinteni. Hétfõnként óráig színházjegy vásárlási és rendelési lehetõség. A könyvtár nyitva tartása: hétfõ 12 19; kedd 10 18; szerda 13 19; csütörtök: 10 18; péntek 13 19; szombat Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! AKCIÓ! Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! Gránit, márvány, mûkõ, sírkövek nagy választékban. Régi sírkövek felújítása rövid határidõvel, 5 év garanciával Bp., II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás T.: 06 (30)

13 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 29. SZÁM szeptember 3. HIRDETÉS FELVÉTEL Nyitva tartás: Hétfő-Szerda: 8-16 óráig, Csütörtök: ig, Péntek: 8-13-ig, szombaton kéthetente 8-12 óráig. T.: , Bp Kossuth L. u kisebb javítások és karbatartási munkálatok - dugulás elhárítás nagynyomású vízsugárral, kamerával, - villanyszerelés - bútorok összeszerelése. HÁZMESTERSZERVIZ MOBIL: 06 (30) Egyhangú nem az új jármûvezetõi-képzésre és vizsgáztatásra Valamennyi hazai közlekedési szakmai érdekképviseleti szervezet egy emberként tiltakozik a május tizenharmadikán elfogadott 179/2010. (V.13.) Kormányrendelet ellen. Ez ügyben tartottak sajtótájékoztatót a szakmai szervezetek képviselői az óbudai Hotel Rómaiban június negyedikén. Egyöntetűen sérelmezték, hogy a törvény megalkotása előtt érdemi egyeztetés nem történt szervezeteikkel, valamint figyelmen kívül hagyták azt is, hogy decemberében az Országgyűlés kilencven százalékos többséggel már elutasította ezt az elképzelést. A törvény egyik legnagyobb hibájának a tantermi oktatást kiváltó e-learning lehetőséget tartják, mivel ezáltal megszűnik az a fajta közlekedésre nevelés, mely eddig az oktató igen fontos feladata volt- foglalta össze Jovánovics János, az ATI (Autóközlekedési Tanintézet) vezetője. Magyarország közlekedés kultúrája egyébként is nagyon rossz, és erre csak rosszabb hatással lenne ez a személytelen oktatás. Pető Attila az Iskolák a Biztonságos Közlekedésért Egyesület elnöke hozzátette, többször is hangsúlyozták, hogy csak kiegészítő megoldásként támogatják az interneten keresztül történő tanulást. Emellett kifogásoljuk azt is, hogy ezentúl a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke nem elfogadja a segédanyagot, hanem ő határozza meg. Úgy sejtjük, hogy valahol a fiókban már készen van egy ilyen e-learning rendszer. Az összeesküvés elméletet csak tovább erősíti, hogy a szakoktató képzés piaci versenyét megszűntetve az NKH a Budapesti Műszaki Egyetemet bízta meg az oktatás kizárólagos intézményének- ismertette aggályait Kapitány Tibor, a Gépjárművezető-képző Szakoktatók Független Szakszervezetének elnöke. Szégyen, hogy ez az egyetem a nevét adta egy szakma tudatos szétrombolásához. A fővárosban hat-hét szélhámos autós iskola működik, melyek kedvező áraikkal és hirdetéseikkel, akcióikkal azt a látszatot keltik, hogy a legjobb választás náluk tanulni. A valóságban azonban ezeken a helyeken burjánzik leginkább a korrupció és az oktatók nem megfelelő hozzáállása miatt komoly hiányosságokkal vizsgáznak, majd vezetnek tovább, mely nem csak ön, de közveszélyes ismagyarázta a siralmas helyzetet Németh György, a Járművezető-Szakoktatók és Képzőszervek Országos Egyesüle-tének elnöke. Apáthy István a Közlekedési Dolgozók Országos Egyesületének (KDOE) elnöke hozzátette, az NKH-nak az lenne a feladata, hogy fellépjen a korrupció ellen, ehelyett a hivatali maffia kezébe adta a szakmát. Azért csatlakoztunk e tiltakozáshoz, mert látjuk, milyen borzasztó közlekedési morál alakult ki, mely emberéleteket követel. Ezen a lehető leghamarabb változtatni kell! Ennek érdekében az érdekvédelemi szervezetekkel együtt ügyészségi feljelentést teszünk az NKH és annak vezetője, Horváth Zsolt Csaba ellen. A Moharos Társaság - melynek valamennyi szakmai szervezet tagja - céljai közt szerepel a tanulók kiszolgáltatottságának megszüntetése, a szélhámos autósiskolákban történő visszaélések, korrupciók ellehetetlenítése, és a szakma megtisztítása a hozzá nem értő dolgozóktól - hangsúlyozta Rajna Ervin a társaság elnöke. Ferentzi Tünde

14 II. Csepp szeptember 3. Csepel Ingatlan Kertes kis ház eladó. T.: 06 (30) Csepel Királyerdőben 270 nöl telken 270 nm 70 % készültségű ház, amely többgenerációs és ikerházzá is alakítható, és még 120 nm beépíthetőséggel eladó. I.ár: 52 mft. T.: 06 (30) Eladó Soroksáron, felújított 150/490 nmes, kétgenerációs családi ház 2 garázszsal, klímával, riasztóval. T.: 06 (30) Csepelen, Királyerdőben, Szent I. úton, közel 100 nm-es, felújítandó, kétlakásos, alápincézett, betonfödémes ház, kiváló adottságú 900 nm telken tulajdonostól eladó. I.ár: 29,9 mft. T.: 06 (30) Eladó Csepelen, a Damjanich úton ikerház-fél. Tetőtér beépíthető, 3,5 szobás + egy garzon, 669 nm telek. T.: 06 (70) Halásztelken eladó 140 nm-es, kétszintes, összkomfortos ház 605 nm-es telken. Nappali + 4 szoba, két fürdőszoba, két terasz, erkély, pince, garázs. Tetőtér beépíthető. I.ár: 20,9 mft. T.: 06 (20) Eladó szigethalmon 230 nöl-es telken 100 nm-es, összkomfortos családi ház. I.ár: 19,5 mft. T.: 06 (20) Csepeli első emeleti cserelakás is érdekel, értékegyeztetéssel. A Tisza-tónál Poroszlón összközműves telken lévő, teljesen felújított parasztház eladó. Két szoba, konyha, fürdő, garázs. I.ár: 5,8 mft. Autó beszámítás esetleg szóba jöhet. T.: 06 (70) Tatabányán aszfaltozott, csatornás úton 760 nm-es telek háromszobás házzal, csendes helyen eladó. I.ár: 10 mft ill. csere érdekel. T.: 06 (20) Eladó 250 nöl-es telken ikerház-fél. 90 nm hasznos ház, újépítésű, belső terek alakíthatók. Fszt-es. I.ár: 27,3 mft. T.: 06 (30) Csepeli tavakon 70 nm-es, exkluzív nyaraló állandó lakhatásra is alkalmasan, 110 nöl telekkel eladó 12 mft-ért. Lakást beszámítok. T.: 06 (20) Bp. Királyerdő, 70 nm, egyedi fűtés, melléképület sürgősen eladó. I.ár: 15 mft. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson az M0-nál, 65 nm-es újszerű lakóház, 45 nm garázszsal, tárolóval, 180 nöl gondozott telken: 10,9 mft irányáron. T.: 06 (30) Csepelen a Szúnyog u.-ban lakás ikerházban eladó. I. lakás 80 nm 24 mft., II. lakás 110 nm 28 mft. Kulcsra készen, szeptemberi költözéssel. T.: 06 (20) Halásztelken 800 nöl-es gyümölcsös, kétszobás 70 nm-es házzal olcsón eladó. 12 mft. Csepeli lakásra cserélném értékegyeztetéssel. T.: 06 (20) Eladó 52 nm-es 2 szoba komfortos ingatlan 160 nöl telek. Belső lakótér felújítva. I.ár: 22 mft. T.: 06 (70) Új építésű 90 nm 3 szoba nappali pince kerttel Hollandi útnál ikerház. Ár: 24,9 mft. T.: 06 (20) ÚJ LAKÁSOK KÖZVETLENÜL A KIVITELEZÕTÕL. T.: 06 (70) Családi ház eladó 540 nm telken 85 nmes, melléképülettel. I.ár: 23,4 mft. T.: +36 (20) Királyerdőben 650 nm-es összközműves saroktelek 2 házzal (90 40 nm) eladó. I.ár: 25,9 mft. Ingatlanosok kíméljenek! T.: 06 (30) , 06 (30) XXI. kertvárosban, Temesvári u. 3 bejáratú, kertes családi ház. Ár: 22 mft. T.: +36 (70) Eladom Csepelen Damjanich u.-ban félikerházamat. Gázfűtéses kis lakást beszámítok. 14,5 mft. T.: 06 (30) Eladó Királyerdőben 70 nm-es családi ház. 24 mft. T.: 06 (30) XXIII. ker.-i Szitás u.-ban, 110 nöl összközműves telken 100 nm-es 2+ félszobás családi ház: 19,9 mft. T.: 06 (30) XXIII. ker. Szent I. u.-nál nm, akár kétgenerációs, extrán felújított családi ház 2 garázzsal, gondozott kerttel, szaunával stb : 26,9 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson családi ház sok extrával sürgősen, áron alul eladó. T.: 06 (20) Lakihegyen (kék busz elérhetőségénél) újszerű hőszigetelt 98 nm-es 3 szoba, amerikai konyhás ikerház fa nyílászárókkal, 100 nöl összközműves telekkel : 16,3 mft irányáron. T.: 06 (30) Tinódi u.-ban vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. T.: 06 (20) Eladó Csepel központjában, kertvárosi, igényesen felújított, tágas lakóterű, 150 nm alapterületű, kétszintes, többgenerációs családi ház szépen parkosított, két utcára nyíló saroktelekkel. I.ár: 59 mft. T.: +36 (30) Kertvárosban, 36 nm-es, 1 szobás házrész, új nyílászárókkal, garázzsal, kis telekrésszel eladó. I.ár: 6.5 mft. T.: 06 (30) Újépítésű, extra kivitelezésű családi házak Csepelen! 70 nm-es, 1+2 félszobás lakás, cirkófűtéses, jó elosztású lakás kulturált sorházban 19,9 mft. T.: 06 (30) Pesterzsébeten a Szigligeti u.-ban 95 nm-es kétszobás családi ház garázzsal, melléképülettel, 150 nöl összközműves telekkel: 19,9 mft. T.: 06 (30) Kertvárosi 706 nm-es telken 140 nm-es kívül-belül felújított, nagy terasszal, 2 garázzsal rendezett kerttel eladó. I.ár: 36 mft. T.: 06 (20) Csepelen, Ív u.-ban 80 nm-es házrész saját kertrésszel eladó. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (20) Halásztelken vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson 2 szintes családi ház zöldövezetben eladó. I.ár: 24 mft. T (70) Csepel központjában, 140 nm-es, kétszintes családi ház, akár két generáció számára is, üzlethelységgel, szaunával,..sok extrával: 36 mft. T.: 06 (30) XX. ker.-ben, Berzsenyi D. u.-nál, nm-es egyszintes kétgenerációs (kétlakásos, kétgarázsos) családi ház: 25,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben busztól pár percre eladó nappali + 4 lakóhelyiséges ikerház akár ingatlanbeszámítással emeltszintű szerkezetkészen 23,9mFt-ért. T.: 06 (20) Keresek társat közös iker vagy társasház építésére. (Generál kivitelezéssel) T.: 06 (20) Eladó és kiadó ingatlanokat keresünk és kínálunk nagy ügyfélkörünk részére. T.: 06 (70) , 06 (70) XXI. Királyerdőben, felújítandó családi ház + üzlet eladó! Garázzsal, raktárral, pincével, melléképülttel. I.ár: 19,99 mft. T.: 06 (70) XXI. kertvárosi részén, teljesen felújított, 3 szoba összkomfortos, 61 nm, téglaépítésű lakás eladó. Önálló fűtés, erkély, klíma, újszerű konyha, nagyon kicsi rezsi! I.ár: 10,9 mft. T.: 06 (70) XXI. Árpád u.-ban 46 nm-es 2 szoba + gardróbszobás felújított lakás eladó. Új nyílászáró, klíma. Ár: 8,5 mft. T.: 06 (70) Halásztelken újszerű sorházi lakás nappali + 2 szoba, terasszal, kerttel, elegáns burkolatokkal, fedett kocsibeállóval. I.ár: 21,5 mft. T.: 06 (70) , Csepel rózsadombján 176 nöl összközműves telken 25 nm-es kis házzal, 50 nm-es tárolóval + garázzsal 16,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen az Aradi u.-ban újépítésű 95 nm-es 3 szobás ikerház-fél: 25,9 mft. T.: 06 (30) Csepeli Rózsadombon, 10 éve épült kétgenerációs, 8 szobás + műhely + raktár, kertes családi ház eladó 280 nm alapterülettel. Érdeklődni egész nap: 06 (70) Csepelen, Szabadság u. 80. felújított 55 nm ház melléképülettel 19 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Késmárki u.-ban, közepes állapotban lévő, 56 nm-es, 2 szobás sorházi lakás eladó 250 nm-es telekkel. Ár: 11.5 mft. T.: 06 (30) Új építésű 90 nm-es ház 2+2 félszobás, kerttel, garázzsal, választható burkolatokkal eladó. Ár: 25.5 mft. T.: +36 (20) Eladom, elcserélem nm, beépített bútoros, pincés, kertes ingatlanomat. 25 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Kertvárosban eladó újépítésű, nagyon jó elosztású nívós kivitelezésű 110 nmes ikerház 250 nm telken év végi átadással, akár ingatlanbeszámítással közvetlenül az építtetőtől 29,9 mft-ért T.: 06 (20) Csepelen a Szent L. u.-ban 60 nm-es, cirkófűtéses családi ház: 16,5mFt. T.: 06 (30) Királyerdő u.-ban 3 szintes családi ház eladó. T.: 06 (20) Adonyi szőlőhegyen szép környezetben, 1025 nm szőlő, háromszintes téliesített kis házzal eladó. I.ár: 2,5 mft. T.: 06 (20) napközben, és 06 (26) este. Királyerdei 70 nm-es 2+ félszobás, jó állapotú, összközműves családi ház eladó. Ára: 19,5 mft. T.: +36 (20) Eladó Királyerdőben 2 szintes, önálló kertes családi ház a Kriván u. 30. szám alatt. T.: 06 (70) Csepelen, Damjanich u.-ban 100 nm-es 2+ félszobás 180 nöl telekkel: 23,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben, új építésű, 170 nm-es, 4+2 félszobás, 2 generáció számára is alkalmas ház eladó 540 nm-es telken, kocsibeállóval. I.ár: 36.8 mft. T.: 06 (30) Halásztelken 5 éve épült 51 nm-es, nappali + 2 szobás újszerű lakás igényes burkolatokkal, saját kerttel, beépített gépesített konyhával. Ár: 16 mft. I.ár: 18,5 mft. T.: 06 (70) , XXI. Árpád u.-ban 46 nm-es 2 szobás lakás kiadó! T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben, 518 nm telken kis családi ház lakható melléképülettel, garázzsal, pincével eladó. I.ár: 19,5 mft. T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben 80 nm-es felújított családi ház 850 nm telekkel eladó. I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (70) XXI. Királyerdőben 150 nöl építési saroktelek kiváló helyen eladó. I.ár: 18,5 mft. T.: 06 (70) , XXI. Királyerdőben új építésű ikerház nappali szobával, saját kerttel, pincével eladó. I.ár: 25,9 mft. T.: 06 (70) , Királyerdőben, jó közlekedésnél családi ház jellegű, kis 4 lakásos társasházban eladó újépítésű 3 szoba nappalis nettó 80 nm-es ingatlan kis kerttel, kocsibeállóval emeltszintű szerkezetkészen 19,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen a Mária királyné u.-nál újépítésű ikerház-fél 80 nm-es: 23,9 mft, és 110 nm-es 27,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben, 100 nm-es, mediterrán stílusú 3 szobás családi ház dupla beállós garázzsal, 523 nm-es telken eladó. I.ár: 26.5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Katona J. u.-ban 1100 nm (360 nöl) összközműves telken 340 nmes 3 lakásos családi ház 69,9 mft irányáron. T.: 06 (30) Kertváros és Királyerdő határán eladó újépítésű nappali + 4 ill.3 lakóhelyiséges sorház önálló kerttel, gépkocsi-beállóval kulcsrakészen19,9 mft-tól. T.: 06 (20) Hollandi u.- végén vízparti, 180 nm-es 3 szoba nappali amerikai konyhás 2 szintes garázsos újszerű családi ház, 150 nöl összközműves telekkel: 36,9 mft irányáron. T.: 06 (30) Kis-Duna közelében, 2 szintes családi ház, földszinten amerikai konyha, nagy nappali, körbe napozott, kertkapcsolatos, egyedi belső kialakítású, emeleten 4 szoba, dupla fürdőszobás. 38 mft. T.: , 06 (30) Csepelen a Tihanyi lakóparkban, újszerű, extra kivitelezésű, 220 nm-es, 4 szoba nappalis ikerház-fél, 170 nöl gondozott összközműves telekkel: 42,9 mft. irányáron T.: 06 (30) Csepelen, újszerű lakóparkban 105 nmes 3 szoba nappalis kétszintes, igényesen kialakított 2 erkélyes lakás IKEA konyhabútorral, gépkocsi beállóval, közös kerthasználattal: 23,9 mft irányáron. T.: 06 (30) Csepelen a posztópályánál, csendes utcában, 1985-ben épült, 300 nm-es három generációs családi ház 25 nm-es garázzsal, 700 nm-es, összközműves telekkel: 56 mft. T.: 06 (30) Áron alul eladó Csepel, Rákóczi úton, 132 nm-es, tetőtér-beépítéses, igényes, hő- és hangszigetelt, dupla komfortos családi ház 544 nm-es telken. Extrák: betörésvédelem, szauna-szoba, beépített bútorok, ipari áram, garázs, pince. I.ár: 31,5 mft. T.: 06 (30)

15 2010. szeptember 3. Csepp III. Csepel VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h T.: 06 (20) Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! LEGFRISSEBB AJÁNLATAINK: Kiadó tégla és panellakások, házak Csepelen 50 eft/hó+rezsi+kauciótól. T.: , 06 (20) Kiadók, összközműves üzemrészek a gyárban nm-ig, I.ár: 500 Ft/nm + ÁFA ártól. T.: 06 (20) Csepelen, a bányatavak közelében, a Csepeli úttól 500 méterre, bekerített 897 nm-es zártkerti telek, villannyal, vízzel, 35 nm-es pincével eladó 3.9 mft-ért. T.: 06 (20) Halásztelken, külterületi osztatlan közös telken, engedélyezett 2 szintes, 43 nm-es egyszobás felújítandó ház 585 nm-es telekrésszel 3.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kossuth L. u.-ban, liftes házban, VII. em.-i 35 nm-es, nagyrészt felújított 1 szobás, erkélyes lakás, alacsony rezsivel 6.65 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Merkúr u.-ban, emeleti 34 nm-es, 1 szobás, nagykonyhás, franciaerkélyes, gázkonvektoros téglalakás 7.3 mft-ért. T.: 06 (20) Szigetszentmiklós-Lakihegyen 482 nm-es összközműves építési telek, 30 nm-es egyterű téglaépülettel eladó 7.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepeltől délre, az M0-on innen, a Szőlőhegy u.-ban, 408 nm-es zártkerti telken, 48 nm-es 1+2 félszobás ház, 35 nm-es lakható melléképülettel 7.9 mftért. T.: 06 (20) Csepelen, a Vízműveknél, I. em.-i 54 nm-es, 1+2 félszobás, felújítandó, gázkonvektoros, erkélyes lakás 8.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Dunadűlőn VIII. em.-i 58 nm-es, 1+2 félszoba-étkezős, felújított, panorámás, erkélyes lakás 8.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Rakéta u.-ban, III. em.-i 37 nm-es, 1 szobás, szép állapotú, gázkonvektoros, átalakított lakás 8.9 mftért eladó. T.: 06 (20) Csepel határában, a Komadűlőben, bekerített 485 nm-es zártkerti telken, 170 nm-es, 4+1 félszobás, 2 szintes téglaház, áron alul eladó 8.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Szigethalmon, a Táncsics u.-ban, kétszintes 90 nm-es sorházi lakás 165 nmes elkerített telekrésszel, garázzsal, áron alul eladó 9.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Mázoló u.-ban, IV. em.-i, 3 szobás, gázkonvektoros, erkélyes átlagos lakás 11.5 mft-ért. T.: 06 (20) Lakás Királymajorban eladó egy 1,5 szobás, 34 nm-es panellakás. Ár: 6,4 mft. T.: 06 (70) Csepelen, a Szabadság u.-ban, IV. em.-i, 2+2 félszobás, 68 nm-es, gázkonvektoros, erkélyes lakás 10.9 mft-ért. Garázst lehet hozzá venni. T.: 06 (20) Csepelen, a Szent L. u.-ban, III. em.-i, 2 szobás felújított, átalakított gázkonvektoros lakás 12.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kossuth L. u.-ban, az OTP házban, belső kertre néző III. em.-i 1+2 félszobás, erkélyes extra lakás, gépesített konyhabútorral, kocsibeállóval 19.5 mft.-ért eladó. T.: 06 (20) Csepelen, a Bajcsy Zs. u.-ban 548 nmes telken, 90 nm-es, 2 lakásos téglaház eladó 15 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, Királyerdőben 735 nm-es telken, 58 nm-es, 2 szobás, felújított ház garázzsal, tárolóval, pincével eladó 16.9 mft-ért T.: , 06 (20) Csepelen, Királyerdőben, 320 nm-es telken, 70 nm-es, 2 szobás, új téglaház eladó 20.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, Királyerdőben, 736 nm-es telken, 130 nm-es, egyszintes felújítandó téglaház eladó 21.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Nyuszi stny.-on, szinte új, emeleti belső 2 szintes, 128 nm-es, 4 szoba nappalis, háromerkélyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás gépkocsi beállóval 21.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Csalitos u.-ban 2 szintes, 3 szoba nappalis, 123 nm-es ház dupla fürdőszobával, 652 nm-es összközműves telekkel, garázzsal eladó 27.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Murányi u.-ban 3 szintes, 4 szoba - nappalis 130 nm-es ház dupla fürdőszobával, 440 nm-es összközműves telekkel, 60 nm-es pincével eladó 29.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, az Aradi vértanúk útján 3 szintes, 4 szoba - nappalis 160 nm-es jó ház garázzsal, 540 nm-es összközműves telekkel, 37 nm-es pincével eladó 29.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Késmárki u.-ban 2 szintes, 2 generációs 222 nm-es felújított ház külön álló garzonnal, garázzsal, 720 nm-es összközműves telekkel, 17 nmes pincével eladó 48 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra ház, 1000 nm-es kerttel, igényeseknek eladó 59.9 mftért. T.: , 06 (20) Szigetszentmiklóson, kétszintes, 94 nm-es, 4 szoba-nappalis, új ikerház-fél 285 nm-es telekkel, gépészet és burkolat nélkül 15.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Halásztelken, kétszintes, 200 nm-es, kétgenerációs újszerű hőszigetelt ház 585 nm-es összközműves telekkel, dupla garázzsal 30.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Adja meg címét, telefonszámát és igényét, milyen ingatlant szeretne? Rövidesen tájékoztatjuk, ajánlatainkról. Erdősor u.-ban 84 nm-es 3,5 szobás, jó állapotban lévő lakás eladó. I.ár: 12,3 mft. T.: 06 (20) A Puli stny.-on két és fél szobás, felújított lakás eladó. T.: 06 (20) Szigethalmi 47 nm, kertes sorház lakásomat (1 szoba + nappali, csak saját rezsi, legkorszerűbb fűtés meleg víz) elcserélném csepeli lakásra, ráfizetés nélkül. Minimum 1+ félszobás. T.: 06 (20) Erzsébet központjában, zöldövezetben, 1 szoba, konyha, kamra, gázfűtéses lakás eladó. Fszt., alacsony rezsi, fürdőszoba megoldható. Felújításra szorul! 4,3 mft. T.: 06 (20) Királymajorban 1+2 félszobás, étkezős, Dunára néző 58 nm lakás eladó, extrákkal (Ikea konyha, álmennyezet, olasz fürdőszoba stb.). T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó 1+2 félszobás, III. em.-i 56 nm-es, igényesen felújított lakás. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (20) Eladó lakás Csillagtelepen. 35 nm-es, I. em.-i, téglás, nagykonyhás öröklakás. Érdeklődni: 06 (20) Csepelen, Kossuth L. u.-ban 1,5 szobás, nagy konyhás, teljesen felújított mfszt.-i panellakás eladó. I.ár: 8,6 mft. T.: 06 (70) Kecskeméten, nyugdíjas, belvároshoz közeli lakóparkban 1 szoba összkomfortos örökölhető, eladható 35 nm, szép állapotú lakás eladó. Állandó nővérfelügyelet, egész napos klubfoglalkozás, ebédválaszték igény szerint. I.ár: 7,8 mft. T.: 06 (30) Eladom vagy elcserélem kisebbre 54 nm-es lakásomat. 1+2 félszoba, Szent I. téren a Kossuth L. u.-ban van. I.ár: 9,2 mft. T.: 06 (70) nm-es, 3,5 szobás, azonnal költözhető lakás az Óvoda u.-ban magánszemélytől eladó. T.: 06 (30) ,6 mft, Adyn 3 szobás panel eladó. T.: 06 (30) nm-es, I. em.-i lakás eladó. T.: 06 (30) Béke téren, kétszobás, déli fekvésű lakás eladó. T.: 06 (20) Rendkívüli akció szeptember 30-ig. Eladó lakás Nyuszi stny Kétszintes, 4+ félszoba, dupla fürdő, WC, 119 nm. T.: 06 (20) Zárt kertben lévő társasházban eladó egy 39 nm-es (olcsó rezsi, gázfűtés) lakás a Béke tér mellett. Érdeklődni: 06 (30) Puli stny.-on IV. em.-i 2+2-es, jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. Ár: 12,5 mft. T.: 06 (20) BBC- INGATLAN Eladás, vétel, kiadás, bérlés, csere Teljes körű Jogi és Hitelügyintézés IRODANYITÁS AUGUSZTUS Bp. Szent István u. 84/b Minden hétköznap: 9-19 ig. szombaton: Tel: , web: bbc.ingatlan.com Megtaláljuk a legjobb megoldást! Hiteltanácsadás: Terjék Mária 06 (20) Bánya u. III. em.-i 34 nm es, felújított, 1 szobás, ablakos nagy konyhás lakás 7 mft. Csak nálunk! T.: 06 (20) József A. u.-ban konvektoros, 55 nmes 2 szobás. I.ár: 9.9 mft. T.: 06 (20) szobás 46 nm-es V. em.-i lakás, a piachoz közel, panelprogramos. 7 mft. T.: 06 (20) Kizárólag Csak Nálunk. Béke téren, 2 szobás 66 nm, nagy konyhás nagyerkélyes. Ár: 11.7 mft. T.: 06 (20) Kizárólag Csak Nálunk. Katona J. u.-ban 47 nm-es II. em.-i felújított konvektoros lakás, 1+1 szobás 9.5 mft. T.: 06 (20) Kizárólag Csak Nálunk. Csepel központban, 1+1 fél szobás, fszt.-i, jó állapotban lévő lakás. I.ár: 6,9 mft. T..: 06 (20) Kedvező áron!!! Reggel u.-ban 63 nmes, 2+1 félszobás, felújított lakás. I.ár: 9.5 mft. T.: 06 (20) Sétányokon 3 szobás I. em.-i, műanyag ablakos gázfűtéses lakás. I. ár: 11.1 mft. Akciós 3.db T.: 06 (20) Kizárólag Csak Nálunk Petz F. u. 1+2 félszobás III. em.-i. A lakás azonnal költözhető, műanyag ablakkal rendelkezik. 9.9 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban 2+1 félszobás IV. em.- i felújított ingatlan mft. T.:06 (20) BBC-INGATLAN Csepel központjában 4 szobás, 129 nmes, sokoldalúan hasznosítható lakás (lakás, iroda, rendelő stb.) eladó. I.ár: 16,5 mft. T.: 06 (30) Csepel, Puli stny. legszebb helyén II. em.-i, 70 nm-es 2+2 félszobás öröklakás zárt parkolós, ponyva garázsos kocsibeálló, kombi cirkós fűtéssel eladó. T.: 06 (30) Katona J. u.-ban lakás eladó vagy kiadó. 9,5 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó egy 33 nm-es, egyszobás, gázfűtéses, I. em.-i csillagtelepi tégla garzonlakás. T.: 06 (70) , 06 (20) Csikó stny.-on eladó 50 nm lakás + tároló + kocsi-beálló. Teljesen felújított. I.ár: 11,7 mft. T.: 06 (30) , este ig. A Cirmos stny. elején eladó egy 2+1 félszobás, 64 nm-es III. em.-i tehermentes öröklakás zárt parkolóval. I.ár: 12,1 mft. T.: Csillagtelepen, Szabadság u.-ban téglaépítésű, I. em.-i erkélyes, 36 nm-es, 1 szobás, nagykonyhás, gázkonvektoros, felújított lakás 9 mft i.áron tulajdonostól eladó vagy elcserélném kisebb családi házra vagy nagyobb téglaépítésű lakásra, min. 3 szoba. T.: 06 (30) Csepelen a Puli stny.-on, fszt.-i, 62 nmes, cirkófűtéses, teljesen felújított lakás 13,8 mft-os i.áron eladó. Műanyag ablakok, redőny, biztonsági vasrácsok. T.: 06 (20) Eladó felújított, tehermentes, 45 nm-es, 1+ félszobás lakás. T.. 06 (30) Bánya u.-ban fszt.-i, 53 nm-e 2 szobás, 4,5 nm erkélyes, jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. Egyedi házközponti fűtés van. Érd: Msn: Csepelen a Szentmiklósi úton 55 nm-es, 2 szobás felújított III. em.-i lakás 10,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Bánya u.-ban II. em.-i 55 nm-es 2 szobás erkélyes lakás: 8,5 mft. T.: 06 (30) Eladó vagy kiadó Csepel központjában csendes környéken 3 szobás lakás, III. em.-i. I.ár: 11 mft. 50 eft + 2 havi kaució. Csere érdekel Bp. ill. környéki ház. T.: 06 (70)

16 IV. Csepp Csepel szeptember 3. DR. MAKKOS INGATLAN CENTRUM CSEPEL 1214 Bp. Akácfa u. 5. Tel/Fax: Mobil: +36 (70) weboldal: ingatlandoktor.com RENDET SZERETNE A TÁRSASHÁZÁBAN? AGILIS KÖZÖS KÉPVISELÕT KERES? HÍVJON! 06-1/ / Új és használt ingatlanok közvetítése, eladó és kiadó egyránt. Eladóknak ingyenes értékbecslés, vevőknek pedig ingyenes hitel és biztosítási ügyintézés, valamint kedvezményes (0,5 %-os) ügyvédi költséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Banki lefoglalt ingatlanok eladók a piaci ár 70%-ért eladók!!! Eladó Csepelen a Királyerdőben egy 1+1 félszobás, szép állapotú ikerházfél, 260 nm-es telken. Alkuképes irányár: 16,5 mft Azonosító: Eladó Csepelen, a Kossuth L. u.-ban egy 1 szobás lakás, 35 nm-es lakás. Alkuképes irányár: 6,6 mft Azonosító: Eladó Csepelen, Csillagtelepen, négyemeletes házban egy 55 nm-es, két szobás panellakás. Alkuképes irányár: 8,3 mft Azonosító: Eladó Csillagtelepen egy 3+1 félszobás, 76 nm-es panellakás, négyemeletes házban. Alkuképes irányár: 10,9 mft Azonosító: Eladó Csepelen a Királyerdőben egy 3+1 félszobás, 110 nm-es jó állapotú, külön álló családi ház, 150 nöl-es telken. Szigetszentmiklósi családi ház cseréje lehetséges. Alkuképes irányár: 23,6 mft Azonosító: XXI. Duna-parton zöldövezetben Dunadűlő 3/c, VIII. em., 34 nm 1,5 szobás, vízórás, alacsony rezsijű lakás eladó tulajdonostól. 6,9 mft. Érdeklődni: 06 (30) , Temesvári u.-ban társasház III. em.-én 63 nm, nagyerkélyes, teljesen felújított lakás eladó. I.ár: 12,8 mft. T.: 06 (70) , Központtól pár percre eladó 46 nm-es másfélszoba + gardróbos, jó állapotú, ablakos konyhás, beépített gardróbszekrényes panellakás 6,49 mft-ért.. T.: 06 (20) Árpád u.-i, VIII. em.-i, 1,5 szobás, világos konyhás lakás magánszemélytől eladó. Új, redőnyös ablakok, biztonsági ajtó. Ár: 8 mft. T.: 06 (20) ,5 szobás, magasfszt.-i klímás lakás a Rakéta u. közepén eladó. I.ár: 11 mft. T.: 06 (20) Krizantém u.-b an, I. em.-i felújított, 64 nm-es, 2+ félszobás erkéllyel: 10,5 mft. T.: 06 (30) Béke téren 24 nm fszt.-i garzon eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól eladó 2 szobás, szépen felújított, jó elrendezésű, világos, csendes lakás egyedi hőmennyiség mérővel, négyemeletes panel társasházban. Azonnal költözhető. I.ár: 9,190 mft. T.: 06 (30) Erdősor u.-ban két és félszobás, konvektoros, felújított lakás eladó. T.: 06 (20) Szigethalmi 47 nm-es, kertes sorház lakás eladó 11 mft-ért, vagy elcserélhető csepeli, hasonló lakásra. 1 szoba + nappali, legkorszerűbb fűtés, meleg víz, csak saját rezsi. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson az Ifjúság u.-ban, téglaépítésű házban, parkos környezetben, 46 nm-es 1+félszobás, erkélyes IV. em.-i gázkonvektoros lakás műanyag nyílászárókkal: 8,9 mft irányáron. T.: 06 (30) Eladó kertes ház, az Iskola térnél, 200 nöl-es telken, 3 szobás. Alkuképes irányár: 18,5 mft Azonosító: Eladó Csepelen a Petz F. u.-nál egy 1+2 félszobás, 52 nm-es lakás. Alkuképes irányár: 8,5 mft Azonosító: Eladó a Csepelen egy 1+1 félszobás, 35 nm-es panellakás, jó állapotban. Alkuképes irányár: 6,5 mft Azonosító: Csepelen a Királyerdő sportpályához közeli részén eladó egy 130 nm-es különálló, felújítandó családi ház 730 nm-es telken. Alkuképes irányár:20,49 mft Azonosító: Eladó Csepel kertvárosában egy 800 nm-es telek, bontandó házzal. Alkuképes irányár:17,6 mft Azonosító: Eladó a Királyerdőben egy 120 nm-es, 3+1 félszobás, különálló családi ház, 540-es telken. Alkuképes irányár: 19,9 mft Azonosító: Eladó a Királyerdőben egy 2 szobás, 78 nm-es felújított családi ház, 280 nm-es telken. Alkuképes irányár: 18,9 mft Azonosító: Eladó Kossuth L. u.-ban egy 68 nm-es 2+1 félszobás panellakás. Alkuképes irányár: 8,24 mft Azonosító: Dr. Makkos Ingatlan Centrum Kis Duna partnál, másfélszobás, II. em.- i, azonnal költözhető, 34 nm panellakás eladó tiszta, csendes házban. Ablakok újak, alacsony rezsi. I.ár: 8 mft. T.: 06 (20) Cirmos stny.-on, IV. em.-i erkélyes, 64 nm-es 2+ félszobás, cirkófűtéses, jó állapotú lakás műanyag nyílászárókkal: 11,8 mft. T.: 06 (30) Halásztelken 2 szoba, étkezős I. em.-i lakás eladó. T.: 06 (20) Csepelen a Völgy u.-ban I. em.-i 64 nmes 2 és félszobás, erkélyes panellakás 9,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Krizantém ltp.-en, 76 nm-es 3+ félszobás erkélyes extrán felújított lakás: 10,9 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen, teljesen felújított, 54 nm-es, 2 szobás, II. em.-i, gázfűtéses erkélyes téglalakás eladó. I.ár: mft. T.: 06 (30) Erdősor u.-ban 84 nm-es 3,5 szobás, jó állapotban lévő lakás eladó. I.ár: 12,3 mft. T.: 06 (20) Csepel központjában 46 nm-es, 1+ félszobás, teljes körűen felújított extra lakás IX. em.-i, egyéni mérőórás: 8,3 mft. T.: 06 (30) Eladó Csillagtelepen, teljes körűen, extrán felújított 33 nm I. em.-i lakás. Azonnal költözhető. Ár: 10,5 mft. T.: +36 (70) Eladó a Kozmosz stny.-on IV. em.-i, 2 szobás, 55 nm-es felújított lakás saját pincével. I.ár: 10,2 mft. T.: 06 (30) Rákóczi Ligetben eladó még két garzonlakás, beépített konyha gépekkel. Ár 9,5 mft. T.: +36 (20) Csepelen, közvetítő nélkül eladnám II. em.-i, nagy szobás, erkélyes garzonomat. T.: 06 (30) Királymajorban, 1+2 félszobás, 59 nmes, felújított, erkélyes lakás eladó. I.ár: 8.2 mft. T.: 06 (30) Csepelen a HÉV végállomáshoz közeli, Völgy u.-i, I. em.-i, 64 nm-es 2+ félszobás, erkélyes lakás négyemeletes házban: 9,5 mft. T.: 06 (30) Eladó tulajdonostól azonnal beköltözhető, 41 nm-es, amerikai konyhás, 1 szobás (fél szoba kialakítható) lakás, 20 percre a Közgáz Egyetemtől, 10 percre a Nemzeti Színháztól, a XXI. ker. központjában. Napos, világos, panorámás, V. em.-i. (lift van). A fürdő kivételével teljesen felújított. Hitelesített vízóra, olcsó rezsi, vezetékes telefon, internet lehetőség. I.ár: 9,5 mft. Érdeklődni lehet: 06 (30) Csepel központjában, fszt.-i 46 nm-es 1+félszobás szép lakás 6,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen az Ady E. u.-on, teljes körűen felújított, IX. em.-i, 61 nm-es, 2+ félszobás erkélyes lakás 8,3 mft i.áron. T.: 06 (30) Csepelen az Ady E. u.-on 68 nm-es, 2+2 félszobás, erkélyes I. em.-i lakás, teljesen felújítva: 10,9 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Völgy u.-ban I. em.-i, erkélyes 53 nm-es gázkonvektoros 2 szobás lakás pincével, gépkocsi beállóval 9,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Csillagtelepen a Rakéta u.- ban III. em.-i 55 nm- es kétszobás lakás pincével: 8,5 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen eladó 47 nm-es 1+ félszobás, parkettás, műanyagablakos, konvektoros jó állapotú üres lakás. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Kiadó Kertes kis ház kiadó gyermeknélkülieknek. T.: 06 (30) félszobás lakás kiadó. T.: 06 (70) Kiadó kis ház Csepelen. T.: 06 (30) Csepelen családi ház különálló alsó szintje, 2 szoba összkomfort kiadó 55 eft-ért! T.: 06 (30) Csepelen 2 szoba összkomfortos családi ház 60 eft-ért kiadó! T.: 06 (30) félszobás lakás hosszútávra kiadó. 50 eft + rezsi + 1 hó kaució. T.: 06 (30) szobás lakás a Pláza mellett kiadó hosszútávra. 50 eft +/hó + rezsi, egy hónap kaució. T.: 06 (30) Kiadó albérlet XVIII. ker. Lakatos ltp. 1+2 félszoba, minden egyedi mérőórás. T.: 06 (30) Bútorozott szoba kiadó egyedülállónak, Csepelen. T.: 06 (30) Kertvárosban, felújított másfélszobás, parkra néző gázkonvektoros lakás kiadó 50 eft-ért. T.: 06 (30) Kiadó hosszútávra a Katona J. u.-ban egy IV. em.-i bútorozatlan, gázfűtéses, 2 szobás lakás. 2 hónap kaució szükséges. T.: 06 (30) Soroksár és Erzsébet határában 1,5 szoba összkomfortos lakás kiadó havi 55 eft + rezsiért. Kaució 1 hónap. T.: +36 (70) Bordás u-ban bútorozott lakás kiadó. 55 nm-es. T.: 06 (20) Kiadó szoba vagy egyszobás lakás Csepelen magánszemélytől kb éves személy részére. T.: 06 (20) Bútorozott szoba kiadó. T.: 06 (30) Béke téren kétszobás lakás hosszútávra kiadó. T.: 06 (20) Csepelen, Kikötő u.-ban bútorozott, 37 nm-es lakás kiadó. 50 eft + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T.: , 06 (20) nm-es ház november 1-jével kiadó. T.: Tulajdonostól 1+2 félszobás panellakás kiadó szeptembertől. 50 eft + rezsi + kaució. Bútorozva vagy anélkül. T.: 06 (20) Csepelen kiadó 1+félszobás, összkomfortos lakás 40 eft + rezsi + kaució. T.: , 06 (20) Brigádoknak Csepelen, családi házban, önálló összkomfortos lakás, 6-8 főre berendezve kiadó. Kocsibeállással, rezsivel együtt 600 Ft/főtől. T.: 06 (30) Csepelen, a Béke téren, konvektoros, II. em.-i felújított garzonlakás igényesnek hosszútávra kiadó. T.: 06 (30) Kolozsvári u.-ban, kétszobás, parkra néző, gázfűtéses lakás kiadó. 60 eft + rezsi. T.: 06 (30) Kiadó! A Krizantém u.-ban, I. em.-i, 2+ félszobás, erkélyes, felújított, távfűtéses, berendezett lakás gyermektelen párnak. Kaució szükséges, ügynökök kíméljenek. T.: +36 (30) Technikus u.-ban, fűtéskorszerűsítés után, kiadó egy 56 nm-es 2 szobás lakás. 50 eft + 2 hó kaució. T.: 06 (70) Csepel központjában 84 nm-es, 2,5 szoba + ebédlő összkomfortos lakás kiadó. T.: , 17 óra után. Kiadó lakás a Csepel Pláza közvetlen közelében. 53 nm-es VII. em.-i 2 szobás világos lakás Ft./hó + rezsi valamint 2 havi kaució. T.: 06 (70) A 1211 Bp. Petz F. u sz. Társasház bérbe adja a Petz F. u. 8. fszt. 2 sz. alatt lévő 1+2 félszobás 52 nm Csepel központjában lévő lakását (a társasház a panel felújítási programban vett részt). A bérleti díj 60 eft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érdeklődni lehet: Janics Györgyné, 06 (20) Királymajor, Dunadűlő u. 1+ félszobás lakás kiadó vagy eladó. T.: 06 (20) Kiadó v. eladó Csillagtelepen III. em.-i, 2 szobás bútorozatlan lakás. T.: 06 (30) Csepel központjában 2 szobás berendezett lakás 1-2 főre kiadó. T.: 06 (30) Katona J. u. elején, hosszútávra kiadó vagy eladó, fszt.-i, felújított, bútorozatlan, gázfűtéses, 1+ félszobás lakás. 2 hó kaució. T.: 06 (20) Kertes házban külön-bejáratú szoba kiadó. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen jó állapotban lévő, 2 szobás, gázfűtéses, I. em.-i lakás a Vénusz u.-ban. T.: 06 (70)

17 2010. szeptember 3. Csepp V. Csepel Csepel központjában, világos, téglaépítésű házban, 41 nm mini garzon üresen kiadó hosszútávra. Alacsony rezsi. 45 eft/hó. Érdeklődni: 06 (70) Házrész kiadó. T.: 06 (30) Pesterzsébeten a Bányász u.-ban újszerű ikerház-fél, 55 nm-es 2 db különbejáratú szobával. Gondozott kerttel, külön mérőórák, közös költség nélkül! Teljesen felszerelt, riasztóval ellátva: Ft+ rezsi. Plusz garázzsal: + 10 eft. T.: 06 (30) Pesterzsébet központjában, a Széchenyi u.-ban, 46 nm-es, klímás, bútorozott, nappali amerikai konyhás és hálószobás 49 nm-es, erkélyes lakás újszerű lakóparkban, liftes házban, 70 eft, 2 havi kaucióval. Igény szerint gépkocsi beállóval, teremgarázsban + 10 eft. T.: 06 (30) nm-es garzon Csillagtelepen kiadó szeptember 1-től. Szépen berendezett, felújított, gázkonvektoros, I. em.-i lakás. Bérleti díj: 47 eft + 1 hó kaució. Érdeklődni: 06 (20) Kiadó egy külön-bejáratú összkomfort magyar diáknak, két lány vagy két férfi részére vagy egy részére 25 eft + rezsi, 2 hónap kaució. T.: Másfélszobás kiadó lakást keresek Csepelen, 40 eft + rezsiért. T.: 06 (20) Nem dohányzó, dolgozó férfinek bútorozott szoba kiadó. 20 eft + 1 hó kaució. T.: 06 (30) Pesterzsébet központjában, felújított 2 szoba + étkezős, 65 nm-es, gázfűtéses szép lakás teljesen bebútorozva hosszútávra kiadó! 50 eft + rezsi + 2 hó kaució. T.: +36 (20) XX. ker. Erzsébet központjában az Interspar áruháznál, 1,5 szobás, IX. em.- i, szép, Budára néző lakás csak hosszútávra kiadó. Bútorozott. Alacsony rezsivel, kaucióval 45 eft/hó. T.: 06 (70) Csepelen, az Ady E. úton, bútorozatlan, új építésű garzonlakás kiadó. 45 eft + rezsi és 2 hónap kaució. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen a Királymajorban hoszszútávra, egy felújított, 1+ félszobás lakás közel a Duna parthoz! Október 1- től beköltözhető. 50 eft + rezsi, 1 havi kaució szükséges. T.: 06 (70) (reggel óráig). Árpád u.-ban 1,5 szobás, bútorozatlan lakás hosszútávra, fűtésszabályozással 45 eft + rezsi kiadó. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (30) (14 órától). Csepelen, kétszintes családi ház kétszer két szoba összkomfort különkülön is kiadó. T.: 06 (30) Családi házban, különálló lakás kiadó, szoba, konyha, zuhanyzóval. T.: , 06 (70) fő részére, Halásztelken családi házban szállás kiadó olcsón, számlával. T.: 06 (20) Kiadó lakás Csepel központjában, a Rákóczi Ligetben. 49 nm, másfélszobás, amerikai konyha, leválasztott kerttel. Bútorozottság: szekrénysor, konyha. Alacsony rezsi! 65 eft + rezsi, 2 havi kaució. T.: 06 (30) Kiadó másfélszobás lakás Csepelen házaspárnak vagy munkásoknak, vagy szobatársat keresek, egy személyt. T.: , 06 (30) Csere XV. ker.-i önkormányzati, I. em.-i 34 nm-es lakásomat hasonlóra cserélném Csepelen. T.: óra után. Szigethalmi 47 nm, kertes sorház lakásomat (1 szoba + nappali, csak saját rezsi, legkorszerűbb fűtés meleg víz) eladom 11 mft-ért vagy elcserélném csepeli lakásra, ráfizetés nélkül. Minimum 1+ félszobás. T.: 06 (20) Minőségileg igényesen felújított, alacsony bérű, tartozásmentes, VIII. ker. önkormányzati, fszt.-i 35 nm-es lakásom elcserélném hasonlóra vagy nagyobbra, ráfizetéssel, XXI. ker.-be. T.: 06 (70) Elcserélném Csepel Hároson lévő, 3 szobás, cirkófűtéses családi házamat 450 nm kerttel, Csepelen, Csillagtelepen, 1,5 szobás, konvektoros, társasházi lakásra. Értékkülönbözet térítéssel. T.: 06 (20) Garázs Garázs kiadó Nyuszi stny.-nál. T.: 06 (70) Csepel központjában garázs kiadó! 15 eft/hó. T.: 06 (30) Telek Építési telek eladó Csepel határában nm-es, közműves 4-es övezetben. T.:+36 (20) nöl-es építési telek eladó Tihanyi lakóparknál (víz, csatorna, villany van). T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson, Sóshegyen 380 nöl telek eladó. T.: 06 (30) M0-ás hídnál 200 nöl-es telek villannyal, gázzal, fúrt kúttal, kis faházzal eladó. I.ár: 5 mft. T.: Csepelen a Rákóczi F. u.-on 893 nm-es telek eladó: 17,9 mft. T.: 06 (30) Eladó Halásztelek, Megyedűlő úton lévő 762 nm telek. T.: , 06 (20) Betegség miatt sürgősen eladó szigetszentmiklósi, közműves, faházas építési telek, aszfaltos utcában. Vagy kisebb lakásra is elcserélem (ráfizetek). T.: Csepelen a Vihorlát u.-ban 150 nöl összközműves telek bontandó házzal: 15,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós belterületén, építési telek eladó. T.: 06 (20) Csepel határában (Sz.sz.miklós Sóshegy) 850 nm-es építési telek eladó. Villany, fúrt kút, emésztő és felvonulási épület van. I.ár: 6 mft. Érdeklődni a 06 (30) es telefonszámon. Üdülés Eladó Hévíz Club Dobogómajor örökös üdülőjog, piros hetes, idén felhasználható. I.ár: 500 eft. Megegyezünk. T.: 06 (70) Üzlet Csepel központjában üzlethelyiség kiadó. T.: +36 (20) Posztógyár területén nagykereskedésnek alkalmas 40 nm bemutatóterem, 5 iroda, szoc. helyiségek 400 nm raktár kiadó. T.: 06 (20) Borozó-söröző, 90 nm berendezve, nagy borospince kiadó. Egyéni tevékenységre is alkalmas. T.: Csepel gyártelepen, 2 db ipari csarnok (1500 és 750 nm) teljes közművel kiadó vagy eladó. T.: 06 (30) Csepelen, Csillagtelepen, 9 nm-es jól bevezetett virágüzlet eladó tulajdonostól. Profilváltás lehetséges. T.: 06 (30) Kossuth L. u fszt. 100 nm üzlethelyiség kiadó. T.: 06 (20) nm üzlet kiadó, eladó, XVIII. ker. T.: +36 (30) Erzsébeti temetőnél virágüzlet eladó. T.: 06 (20) Oktatás Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Angol/német korrepetálást, oktatást, vizsgafelkészítést vállalok. Egyénre szabott órák gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt a Szent I. térnél. T.: 06 (30) Korrepetálást Csepelen vállalok. T.: Kezdő egyetemista vállal matematika, angol, informatika korrepetálást, érettségire felkészítést minden korosztálynak számítógépes szaktanácsadás, karbantartás. T.: 06 (30) Angol beszédközpontú nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgafelkészítés egyetemi hallgatótól. T.: 06 (20) Angol nyelvtanítást, beszélgetés gyakorlását vállalom. T.: 06 (20) Pótvizsgára felkészítés 4., 5. osztályosoknak. T.: +36 (20) Némettanítás hétvégén. T.: 06 (30) Matematika, fizikaoktatás, vizsgára felkészítés minden szinten műszaki diplomás tanárnál. T.: Tanulási zavar? Hiperaktivi-tás? Iskolaéretlenség? Figyelemzavar? Megkésett beszédfejlődés? Mozgáskoordinációs problémák? Házi időszakos gyermekgondozó képzés Csepelen. T.: Kasza Szakképzési Központ. Nyt Vagyonőr, testőr és biztonsági őr tanfolyamot indítunk a Csepeli Munkásotthonban /14 vagy 18 mellék. 06 (20) Egészség Gyógyító masszázs hát-, váll-, nyak és derékfájásra. Talpmasszázs! Kiscsoportos gerinctornafoglalkozások. Csepel, Kossuth L. u. Illés Annamária masszőr: 06 (30) Feszültség levezető masszázsok. T.: 06 (70) Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos magánrendelése a XXI. Ady E. út 17. fszt. Bejelentkezés. T.: 06 (20) Tánciskola. T.: 06 (70) Gyógytorna. Kérésére otthonában.t.: 06 (70) Vegyes Nálunk leadhatja hirdetését: Bazár, Hirpressz, Autóbazár újságokba. Cím: XXI., Táncsics M.u Éden ingatlaniroda. Életjáradékot fizetnék lányaim számára csepeli ingatlanért, idős embernek. Megbízható fizetéssel. Jurácsik Gábor, 06 (20) Reklámtáblák, nagyméretűek a piac közelében kiadók. T.: Nagymamát keresünk Csepelen egyéves kisfiúnak. T.: Régiség Bélyeggyűjteményt veszek, értékelek. Péteri János. T.: 06 (20) Társkereső TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉNYEK- KEL! T.: 06 (30) /100/40 éves, független férfi. Keresek év körüli hölgyet hosszú távú kapcsolatra. T.: +36 (20) Állat Eladó kisméretű Bichon Havanais kölyökkutyus. Szőre nem hullik, okos, egészséges, gyermekszerető fajta. T.: 06 (30) Puli kutya eladó. 3 hónapos fekete kan chippel, oltási könyvvel. T.: Yorkshire terrier kiskutyák eladók! Gyerekeke mellé ajánlom. T.: 06 (20) Jármű 1992-es Opel F) Astra alkatrészek olcsón eladók. T.: 06 (20) Állást keres Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Egyedülálló nyugdíjas hölgy beteg vagy idős személy, házaspár gondozását vállalja. T.: 06 (20) Egyetemről nyugdíjba ment nő szeptembertől vállalja Word-ben szövegek beírását. Vállalja továbbá vállalkozó részére munkák telefonon történő felvételét, hétköznap. T.: 06 (30) Egyetemről nyugdíjba ment nő, szeptembertől munkát vállalna Csepelen vagy Pesterzsébeten. Idős ember felügyeletét munkanapokon, vagy általános iskolát kezdő gyermek felügyeletét, az iskolából hazakísérve a szülők hazatéréséig. T.: 06 (30) Takarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) Gondozást vállal gyakorlott nyugdíjas nő! Idősek, betegek életvitelébe és ápolásába besegít. T.: 06 (20) Vigyázok gyermekére, órákra, napokra. Óvodába, iskolába érte megyek. Gyermekszerető, leinformálható baby-sitter. T.: 06 (20) Biztonsági őr és sofőri állást vállalok. T.: 06 (20) Hirdessen Ön is a Csepel Újságban

18 VI. Csepp szeptember 3. Csepel Szolgáltatás Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Kárpitos. Deák Antal. T.: , 06 (70) Megoldás Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, mikró, hűtő. Javítás 1 év garanciával! Kiszállás ingyenes! T.: , 06 (30) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Figyelem! Akció! Kollár József tüzelő kereskedő megrendelést felvesz a , vagy a 06 (30) telefonon. Aprított akác 3200 Ft/q nettó, német szén 6000 Ft/q nettó árban, szállítással együtt. Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) Családi Kft, konyha és egyéb bútorokat készít. Ingyenes felmérés. T.: 06 (20) Tel/Fax: Redőny, reluxa szerelés, javítás. Gurtnicsere, szúnyogháló, harmonikaajtó, párkányok. T.: 06 (20) Festőmester vállal szobafestést -mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Asztalosműhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is). Galéria, lépcső, parkettázás, csiszolás. T.: , 06 (70) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) KÖNYVELÉS T.: Szobafestés, mázolás, tapétázás, igényes kivitelben, kedvező áron. Fóliatakarással, bútormozgatással. Kisuczky: 06 (70) Fuvarozást, költöztetést, bútorszállítást vállalok. T.: 06 (70) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) TÉVÉJAVÍTÁS HELYSZÍNEN, AZONNAL, GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍNEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Csepeli gyorsszerviz: FÉG-JUN- KERS-VAILLANT gázkészülék, víz, fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás burkolással is. WC tartályok, csapok, csőtörések, vízórák, dugulás elhárítás, gázkészülékek vétele. Hétvégén is. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , 06 (70) MOLNÁR IMRE LAKATOSMES- TER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Rácskészítés, előtető, erkélybeépítés, erkélykorlát felújítás üvegcserével is, egyéb lakatosmunkák. T.: , 06 (70) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , KÚTFÚRÁS referenciával, 20 év garancia, szakszerű, nem kontármunka. T.: +36 (30) Vízvezeték szerelés, javítás, karbantartás, duguláselhárítás garanciával. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. T.: Aszfaltozást vállalok azonnali kezdéssel, reális áron. Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás. Reális áron, minőségi kivitelezéssel. Ingyenes felmérés, bútormozgatás, fóliatakarás. T.: 06 (30) Villanyszerelés A-tól Z-ig. Regisztrált villanyszerelő vállal: családi házak, lakások, nyaralók, irodák, teljeskörű elektromos szerelését, felújítását, EPH kiépítést, biztosító tábla cseréjét, vezeték áthúzást, bojler javítást stb. mérés és jegyzőkönyvkészítés. Tel/fax: , 06 (30) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) Fűkaszálás, fakivágás. T.: 06 (20) Társasházak közös képviseletét vállaljuk, teljes körű ügyintézéssel. Tartozások behajtását kiemelten kezeljük. T.: KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS FÉLÁRON hétvégén is. Lomtalanítás, zongora, páncélszekrény. Hívjon bizalommal. T.: 06 (20) Asztalos munkák, zárcserék-szigetelés, sok éves tapasztalattal. Hívjon bizalommal! T.: , 06 (20) Kútfúrás garanciával, 125-ös csővel, garantáltan homokmentesen, kis helyigénnyel, beüzemeléssel. Örökgaranciás kutak készítése. T.: 06 (70) KONTÉNERES sitt, lom, szemét szállítása rövid határidővel. T.: 06 (20) Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (70) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogozást, régi tető felújítást, kisebb tetőjavítást is vállalok. T.: , 06 (30) Pedikűrös gyakorlattal házhoz megy. T.: 06 (30) Kútfúrás garanciával, fakivágás olcsón. T.: 06 (70) Vállalom házak, toldalékok, kerítés építését, külső hőszigetelést, burkolást, festést. T.: 06 (30) Klímakarbantartás, gombátlanítás, telepítés, javítás, villanybojlerek vízkőtelenítése, javítása! Ingyen kiszállás! Hívjon bizalommal! T.: 06 (30) Lakásfelújítást A-Z-ig, kőművesmunka, tetőfedés, bádogos sitt szállítást vállalok. Hívjon, ha rossz a tetője vagy újjá szeretné varázsolni házát. Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) Fogsorkészítés, javítás. T.: , 06 (30) Lapostető szigetelés, ács, tetőfedő, bádogos munkák. S.O.S. hibaelhárítás. Garanciával! T.: 06 (70) / Schenk József. Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok pincétől a padlásig, kerítéstől a széldeszkáig. T.: 06 (30) Villanyszerelés, kisebb-nagyobb munkák hétvégén is. Korrekt árak, nyugdíjasoknak kedvezmény. T.: 06 (20) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Takarítást vállalok magánlakásoknál és cégeknek. T.: 06 (20) Házhoz megyek, női fodrász. Szerdán és pénteken nyugdíjasoknak és gyes-es anyukáknak kedvezmény. Hívjanak bizalommal: 06 (20) A fodrász Aranka és édesanyja, Aranka várja régi és új vendégeit a Bp Kossuth L. u. 100/a fodrászüzletben. T.: , 06 (70) Exkluzív klíma és árnyékolástechnika Épületklíma tervezés, telepítés, forgalmazás Redőnyrendszer Szúnyoghálórendszer Szalagfüggöny Épületfólia T.: 06 (20) Festés, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, garanciával! Török. T.: , 06 (30) Akció: Redőnyök: alumínium: Ft/nm, műanyag: 5500 Ft/nm. Szúnyogháló: rolós: 9000 Ft/nm, fix: 3500 Ft/nm, pliszé: Ft/nm. Napellenzők nagy választékban. Kling garázskapuk és kapumozgató motorok készítése, javítása. T.: 06 (20) Műkörömépítés, manikűr a Börni Szépségszalonban, nyári akcióval. T.: 06 (70) További infó: Hideg-meleg burkolás, festés, mázolás, tapétázás, külső homlokzatszigetelés garanciával. T.: 06 (70) Szobafestés, mázolás, tapétázás, burkolás, gipszkartonozás garanciával. T.: 06 (20) Laminált parkettázás garanciával. 800 Ft/nm. T.: 06 (30) Spóroljon a fűtéssel! Homlokzati hőszigetelés dryvit házak, épületek Nikecell-es hőszigetelését vállalom német technológiával! Több éves tapasztalattal, referenciával rendelkezem. Szaktanácsadás! Szobafestés, mázolás, tapétázás! Gyóni László: 06 (20) , Tetőfedési, bádogozási munkák készítése, javítása, kisebb ácsmunkák. T.: , 06 (30)

19 2010. szeptember 3. Csepp VII. Csepel Gázmelegítők, tűzhelyek javítása azonnal, vagy amikorra kéri. Ingyenes kiszállás! T.: 06 (20) KÚTFÚRÁS GARANCIÁVAL! AL! T.: 06 (30) Olcsó konténeres sitt-, lom-, szemétszállítás. Gyors, pontos, megbízható. T.: 06 (30) Lakatosmunkák: rács, kapu, lépcső, ajtózár, többféle biztonsági ajtó, társasházi bejárati ajtók készítése, javítása. T.: , 06 (30) Redőnyös munkák, készítés-, javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Víz, fűtés, csatorna, gázszerelés. Fűtéskorszerűsítés = energiamegtakarítás! Thermo Quart BT. T.: 06 (20) , 06 (30) , Televízió, LCD Plazma Tv, mikrosütő gyorsszerviz. T.: +36 (70) Fürdőkád zománcozás garanciával. Fehérben: 13 eft T.: 06 (70) Festés mestervizsgával, minőség, garancia kedvezményes áron. Ingyenes szaktanácsadás. T.: 06 (30) Fogsorkészítés javítás. T.: , 06 (30) Automata mosógépjavítás, garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállással. T.: Víz-, fűtés-, csatornaszerelés-, javítás, csőtörés elhárítás, dugulás elhárítás. T.: , 06 (20) Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvezménnyel. T.: 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) Vízkő ellen olcsó, végleges megoldások a drága vízlágyító só helyett! Hívjon! T.: 06 (20) Vízszerelés gyorsszolgálat! Csőtörések javítása, dugulás elhárítás, műszeres csőrepedés keresés, kamerás csatornavizsgálat, víz-csatornacsere ásással is, garanciával. T.: 06 (30) KÚTFÚRÁS GARANCIÁVAL! T.: 06 (20) Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulás megszüntetése. T.: Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával. Klam Péter. T: 06 (30) Dávid Szerviz. Automata mosógépek, hűtők, mikrosütők és háztartási gépek javítása. Szerviz: Bp. XXI. Tanácsház u. 43. H- P: ig és ig. T.: , 06 (20) Kútfúrás. Zárt talpú, szűrőzött kutak készítése. Garantáltan homokmentes. Élettartam 70 év. T.: 06 (30) KUTYAKOZMETIKA AKOZMETIKA! Judit új címen a Szent I. út 86. alatt várja régi és új vendégeit. Vízvezeték-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, WCtartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , 06 (70) , Műanyag nyílászárók (Német Gealan) 6 légkamrás kivitelben, K= 1,0 üvegezéssel. Ingyenes felmérés, szállítás, rövid határidő! Lakásfelújítás, árnyékolástechnika (redőny- szalagfüggöny) klimatizálás! Biztonsági acélajtók, többféle színben (75 eft) Beszereléssel, szállítással! Költöztetés /igény szerint (rakodókkal)/! Megbízható Csepeli csapat! T.: 06 (30) , 06 (20) Hidegburkolatok; csempeburkolatok. T.: 06 (70) FESTÉS MÁZOLÁS TAPÉTÁZÁS kőműves- burkoló homlokzati és egyéb építőipari felújításokat vállalok. Kovács. T.: , +36 (20) Redőny, reluxa, szúnyogháló javítása, készítése. Reklámfeliratok, matricák készítése Mucsi T.: 06 (20) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Társasházkezelés, könyvelés gyakorlattal, leinformálhatóan, ingyenes ajánlatküldés, házfelmérés. T.: 06 (30) Gyorsszervíz: dugulás elhárítás, víz, villany, fűtés és teljes körű gázkészülék javítás. Anyagbeszerzéssel, garanciával, hétvégén és ünnepnapokon is! T.: , 06 (20) Számítógép szerviz, javítás helyszíni megjelenéssel is. 4 eft/h nettó, nincs kiszállási díj. T.: +36 (20) Dugulás elhárítás, hétvégén is. T.: Festés, mázolás, tapétázás, ablakok, ajtók passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás. Burkolás, szőnyegpadló, parkettafektetés. Lakásfelújítást, kisebb javításokat is vállalunk, garanciával. Riener és Tsa. T.: , 06 (20) Lomtalanítás költöztetés áruszállítás tavalyi árakon szakemberekkel. T.: 06 (70) , 06 (20) Konténer, Termőföld, Sóder, Homok. T.: 06 (20) Sóder, homok, termőföld, konténer szállítás. T.: 06 (30) Ács, tetőfedő, kőműves mester vállal a legkisebb munkától, régi tetők javítását, lapos tetők szigetelését, homlokzati munkálatot, dryvitozást. Alacsony áron! Garanciával, hétvégén is. T.: 06 (30) Épületbontás, földmunka, tereprendezés. T.: 06 (20) Épületbontás, pince kiemelés, gépi földmunka. Sóder, homok termőföld, konténer szállítás. T.: 06 (70) Lakás-, háztakarítás, akár felújítás után is! Kertgondozás! Hívjon bizalommal! T.: 06 (30) Konténer, sóder, homok, termőföld szállítás. T.: 06 (20) Költöztetés, bútorszállítás, lomtalanítás olcsón. T.: 06 (20) Kőműves, burkolómunkák, hőszigetelés készítése közületeknek is garanciával. T.: 06 (70) Schenk József. Bádogos üzlet Horganyzott, horgany, alumínium ereszcsatornák, lefolyók, lemezszegélyek, tartók. Tetőkibúvók, kéményszegélyek stb. Házhoz szállítással is! T.: 06 (30) , Cím: Bp. XXI. Szent István út 45. Nyitva: 8-16-ig. Ácsmunkákat, kőművesmunkákat, bádogozást, lapos tető szigetelését, vízszerelést, dryvitozást, hideg-meleg burkolást, vyakolorozást, lakatos munkákat, szobafestés-mázolást, pince-padlás takarítását garanciálisan vállalom alacsony áron. Sürgős alkalmakkor is! T.: 06 (20) Kőműves, burkoló munkák, hőszigetelés készítése közületeknek is garanciával. T.: 06 (70) , Schenk József. Kárpitos vállalja modern, styl bútorok áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György. T.: , 06 (20) Kútfúrás garanciával, kedvező áron! T.: 06 (20) FESTÉS MÁZOLÁS TAPÉ- TÁZÁS kőműves- burkoló homlokzati és egyéb építőipari felújításokat vállalok. Kovács. T.: , + 36 (20) Tört arany ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron készpénzért. Wesselényi u. 19. (régiség bolt). T.: Régi tetők, homlokzatok, kerítések felújítását, ill. kőműves munkát vállaljuk. T.: 06 (30) Kárpitozás, modern- és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Festés, mázolás, tapétázás, parkettázás, burkolás garanciával. T.: 06 (20) Laminált parkettázás 800 Ft / nm, garanciával. T.: 06 (30) Csöpög a csapja? Elromlott a zárja? Leesett egy csempéje? Ügyes kezű ezermester kisebb javításokat vállal lakásán, háza körül! T.: 06 (30) Fég, Junkers cirkók, vízmelegítők tisztítása, javítása, nyugdíjasoknak csak most 10% kedvezmény. T.: Kisebb építőipari kőműves munkák, akár fél négyzetméter. Felmérés ingyenes. T.: 06 (30) Kútfúrás 125-ös csővel, zárt talppal, garantáltan homokmentesen. Megbízható, precíz munkavégzés megfizethető áron. Örökgaranciás kutak készítése. T.: 06 (70) REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜG- GÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLET- TA, SZÚNYOGHÁLÓ SZERELÉS- JAVÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! T: , 06/30/

20 VIII. Csepp szeptember 3. Csepel A MÛSORA VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. SZEPTEMBER 3. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés A repülés története X/10. /ism./ Karcsi bácsi emlékére Csepeli polgár Csizmadia Károly ( ) Szent Imre tér Mici néni két élete /85 / Fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal (magyar filmvígjáték) Szigetelő /ism./ Képújság SZEPTEMBER 4. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek (stúdióbeszélgetés) /ism./ Thalassa 81/36. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Karcsi bácsi emlékére Csepeli polgár Csizmadia Károly ( ) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 5. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/30. A túsz (angol rajzfilmsorozat) A repülés története X/10. (francia filmsorozat) Csepeli Pódium Rékasi Károly és Détár Enikő Csodacsatár /92 / Fsz.: Feleki Kamill, Ungváry László Thalassa 81/36. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 6. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) Könyvek könyve 46/30. A túsz (angol rajzfilmsorozat) /ism./ A repülés története X/10. (francia filmsorozat) /ism./ Thalassa 81/36. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 7. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Könyvek könyve 46/30. A túsz (angol filmsorozat) /ism./ Thalassa 81/36. (francia természetfilm sorozat) /ism./ Képújság SZEPTEMBER 8. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek (stúdióbeszélgetés) Szent Lajos király hídja /115 / Fsz.: Robert De Niro, Kathy Bates, Geraldine Chaplin (amerikai játékfilm) Képújság SZEPTEMBER 9. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria (művészeti magazin) /ism./10.55 Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek /ism./ Képújság SZEPTEMBER 10. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés SzeptEmber Feszt Indaba XXIV/13. (francia filmsorozat) Alatriste kapitány (spanyol kalandfilm) /140 / Szigetelő /ism./ Képújság SZEPTEMBER 11. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) Galéria (művészeti magazin) /ism./ Pulzus (egészségügyi magazin) /ism./ Önkormányzati percek (stúdióbeszélgetés) /ism./ Indaba XXIV/13. (francia filmsorozat) /ism./ A repülés története X/10. /ism./ Képújság SZEPTEMBER 12. /VASÁRNAP/ Képújság Könyvek könyve 46/31. Több csapást ne! (angol rajzfilmsorozat) SzeptemEmber Feszt /ism./ Thalassa 81/37., 38., 39. (francia filmsorozat) /75 / /ism./ Római katolikus szentmise közvetítése a királyerdői Szeplőtelen Szív rk. templomból. Szentbeszédet mond: Ullrich Ágoston c. esperes, plébános Indaba XXIV/13. (francia filmsorozat) /ism./ Képújság Belföldi és nemzetközi fuvarozás, szállítás, költöztetés 3,5 tonnás, a költöztetéshez szükséges rögzítő eszközökkel felszerelt tehergépkocsival. Hétvégén is, felár nélkül. Magánszemélyek gyors, szakszerű, korrekt költöztetése, raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, egyszeri vagy folyamatos megrendelés esetén is. Áruházakban, üzletekben vásárolt termékek házhozszállítása. Be-Gu Bt. T.: 06 (20) , 06 (30) Állást kínál Jól működő családi vállalkozásunkhoz vezetőket keresek. T.: 06 (30) A Mátyás Király Általános Iskola a 2010/2011-es tanévre fizika-kémia szakos félállású pedagógust keres. Jelentkezés önéletrajzzal az iskola titkárságán. (1212 Bp. Kolozsvári u. 61. T.: ). Fodrász-, műkörmös-, testtetováló kollégát keres csepeli szépségszalon. T.: 06 (20) Szépségszalonba műkörmöst keresek. T.: 06 (30) Agilis pultost csak hétvégére, erzsébeti presszóba. T.: 06 (20) Időpont egyeztetésre telefonos munkatársat keresek délutáni munkára ig, XX. ker.-i irodába. Losonczi Tamás: 06 (30) , Mogea Kft munkatársat keres hosszútávra. Legalább érettségizettek jelentkezését várom. Hívjon: , 06 (70) Szépségszalonba fodrászt, műkörmöst felveszünk. T.: 06 (70) Körzet ápolására, pénzügyi termékek értékesítésére keresek munkatársat XX. ker.-i irodába. T.: 06 (30) , , Losonczi Tamás. Szobafestő-mázolót keresek alkalmi munkára.! T.: 06 (30) Kiegészítő jövedelem! Telemarketingest keresek (lehet nyugdíjas is) XX. ker.-i irodába. Hívjon: , 06 (70) számon. Adás-Vétel Kitűnő állapotban lévő fa babaház eladó fix15 eft-ért. Eredeti ár: 24 eft (ház) + 6 eft (család). Tartalmazza az alap bútor szetteket, festett és dekorált,szív motívumokat ábrázol, nyitható ablakredőnyök és ablakok. Méretei: 35 42,5 44 cm. T.: 06 (30) Fisher price zenélő, világító járássegítő és kismotor. golyók nélkül 2500 eft-ért eladó. T.: 06 (30) Logitech Attack 3 joystick eladó fix 4 eft-ért. T.: 06 (30) Új, kétmedencés mosogató szerelékkel 7 eft., gázpalack 5 eft., csillár 2 eft., rusztikus éjjeliszekrény 3 eft-ért eladó. T.: 06 (20) Jó állapotban lévő gyerekbútor eladó, amely áll egy emeletes ágyból, egy háromfiókos szekrényből és egy akasztós szekrényből. Az összes termék az Ikea-ból származik. Kérésre képeket küldök. Ár: 45 eft. T.: 06 (30) Eladó 7 db karfás szék (1 javítandó). Darabja 5000 Ft. T.: 06 (70) Fénykép ben. Cseresznye színű tömörfa étkezőasztal 4 db székkel +2 pótszékkel 60 eft-ért eladó. T.: 06 (70) Fénykép ben. Vajszínű, sarok, bőr ülőgarnitúra 100 eft-ért eladó. T.: 06 (70) Fénykép ben. Canon IP1900 színes, tintasugaras nyomtató eladó fix 9000 eftért. T.: 06 (30) Decathlonba vásárolt 28-as méretű rózsaszín görkorcsolya eladó 2500 Ft-ért. T.: 06 (30) Eladó ülőgarnitúra 30 eft, Klinker tégla 10x5-ös olcsón. T.: 06 (30) Eladó BAXI NUVOLA 24i kéményes 60 literes beépített tárolós gázkazán fix 60 eft-ért papírokkal, folyamatosan szervizelt. T.: 06 (70) Hagyományos acéllemez ülőkád, új, fél áron eladó. T.: 06 (30) Két darab, gurulós forgós szék eladó Ft/db. T.: 06 (70) Eladó 4 darab háttámlás karfás szék 40 eft-ért. T.: 06 (70) Eladó alig használt autós gyerekülés 5000 Ft-ért. T.: 06 (70) Cseresznyeszínű szekrénysor 40 eftért eladó. (3,2 m x 50 cm). T.: 06 (70) Sarok gardróbszekrény 50 eft-ért eladó. (190x290x60). T.: 06 (70) Kitűnő állapotban lévő vajszínű, sarok, bőr ülőgarnitúra 150 eft. T.: 06 (70) Tégla, cserép, bontott eladó. T.: 06 (20) Tudás Fája ismeretterjesztő folyóirat eladó, példányig. T.: Vajszínű, sarok, bőr ülőgarnitúra 100 eft. T.: 06 (70) Eladó egy 38-as méretű, női, terepszínű hosszúnadrág, és egy szintén női, sötétkék-fehér szabadidő együttes 1500 Ft /db. T.: 06 (30) MTB 26-os kerékpár, fali gázkonvektor, 2 db szennyesláda, igényes szobai csillár és kb. 100 db könyv 10 eft-ért eladó. T.: +36 (20) Kitűnő állapotban lévő 21-es méretű Icetex hótaposó (fekete-kék) és egy Skippy csizma 2500 Ft-ért eladó. T.: 06 (30) Női drapp kordbársony dzseki, legombolható szőrmegallérral, jó állapotban eladó 2500 Ft-ért. T.: 06 (30) rudas golyóvezető 1500 Ftért eladó. T.: 06 (30)

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT

Polgármester JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményeinek, illetve a közművelődési intézményeinek felújítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 768/2009.(XI.24.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JAVASLAT. Polgármester. Testületi ülés időpontja: 2010. május 18. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 493/2009.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására

Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT. Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Szabad Demokraták Szövetsége Frakció JAVASLAT Javaslat a 761/2009. (XI.24.) Kt. számú és a 768/2009. (XI.24.) Kt. számú határozatok módosítására Készítette: Kál

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

31. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. T: 66/585-520. 203-31/2011. iktatószám 31. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben