ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 9-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. szeptember 9-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 9-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as tanévben végzett munkájáról Előadó: Lingl Zoltán igazgató Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Előterjesztés elkészítésében részt vett: Lingl Zoltán igazgató, RAÁIESZ pedagógusai Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 2012/2013-as tanév Készítette: az iskola nevelőtestülete A beszámolót a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola nevelőtestülete június 21-én egyhangúlag elfogadta

3 A 2012/2013-es tanévről készült beszámoló az éves munkaterv és a kollégák által elkészített év végi beszámolók alapján készült. A munkatervekben meghatározott feladatokat, nagyrészt sikerült megvalósítani, ugyanakkor a munkaterv készítésekor még nem látható új feladatok is megjelentek. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki munkájával elősegítette a dokumentum elkészültét. Működési környezet A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola életében is bekövetkeztek azok, a változások, amelyek az ország iskoláinak nagy részét érintették. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény december 7-én jelent meg. Ez a törvény határozza meg az állami fenntartásba (működtetésbe) vétel lebonyolítását, az ezzel kapcsolatos feladatokat, határidőket. A feladat legfontosabb eleme, az átadás-átvételi megállapodások megkötése volt. A megállapodások célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) ingyenes használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadásátvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. Az iskola engedélyezett státuszai közül a Zirc Városi Önkormányzattal kötött szerződésben a KLIK-hez került 75 pedagógus (a tagintézmények pedagógusait is itt kellett átadni) és 9 az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkatárs. Az iskolához tartozó, Zircen található épületek és tárgyi eszközök pedig ingyenes használatba kerültek. A tagintézményekből a technikai dolgozók is átkerültek a KLIK állományába. A Bakonybélben, Lókúton és Olaszfaluban található épületek és tárgyi eszközök a KLIK vagyonkezelésébe kerültek. A dolgozókkal kapcsolatos teljes körű adatszolgáltatás az iskola, az épületekkel kapcsolatos pedig az önkormányzatok feladata volt. A tárgyi eszközök átadásának alapja pedig az elmúlt évben végzett iskolai leltározás. Köszönöm mindenkinek a munkáját, akinek szerepe volt a szerződések előkészítésében, azt is vállalva, amikor hétvégén kellett dolgozni. Valamint azoknak is, akik részt vettek a tavalyi leltározásokban elősegítve ezzel az átadás-átvétel folyamatát. A közoktatásban végbemenő változások eredményeképpen december 31-én megszűnt a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás. A megszűnés az iskola szervezeti felépítését nem érintette január 1-től külön váltak a fenntartói és a működtetői feladatok. A fenntartói feladatokat minden feladatellátási helyen a KLIK látja el. A működtetési feladatokat Zircen a város, a többi településen a KLIK Zirci Tankerülete végzi. Zircen külön vált az iskolától a konyha is, a szakképző iskola konyhájával egyesülve önkormányzati konyhaként működik tovább. A napi működési feladatokat mindenhol sikerült úgy megoldani, hogy a változásokból a tanulók és a pedagógusok, csak nagyon keveset vettek észre. Most már elmondható, hogy kialakult egy új rend, ami működik. Már kialakultak a feladatokhoz tartozó eljárásrendek pl: túlmunka elszámolás, munkába járás elszámolása, tisztítószer igénylés, pénzellátási igénylés. Vannak olyan dolgok amik, mindenképpen kedvezőnek mondhatók pl.: készpénzes számlák, egyszeri útiköltségek, működéshez szükséges készpénzes anyagbeszerzés azonnali kifizetése a házipénztárból. Az egyes feladatokat a tankerülettel és Zircen a működtető önkormányzattal egyeztetve folyamatosan próbáljuk a leg ésszerűbben elvégezni, ha kell változtatunk a folyamatokon. Oldal 1 / 57

4 Személyi feltételek Az iskola rendelkezik megfelelő számú és képzettségű munkatárssal feladatainak ellátásához, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. A szeptember 1-től az egyes munkakörökhöz előírt feltételek teljesítése folyamatban van. Minden pedagógus esetében sor került a személyi anyag felülvizsgálatára, az esetleges hiányok, néhány továbbképzési tanúsítvány kivételével pótolva lettek. A tantárgyfelosztás folyamatosan készül. Most már nem csak iskolai, hanem tankerületi szinten kell gondolkodni, hogy a feladatok ellátása mindenhol a lehető legjobb színvonalon történjen január 1-től a változások következményeként Zircen a technikai és a konyhai dolgozók önkormányzati foglalkoztatásba kerültek. A nyugdíjba menő takarítók feladatai a megmaradók között kerültek felosztásra, ez sajnos időnként meglátszik ennek a feladatnak az ellátásában. A szakszolgálati feladatokat (gyógytestnevelés, logopédia) március 1-től nem iskolai keretek között kellene ellátni, de a tanév zavartalansága miatt ez így maradt. A következő tanévre logopédusunk átkerül a feladat ellátására kötelezett intézményhez. Megköszönve eddigi munkáját, bízom benne, hogy csak a munkáltató változik a feladat ellátási módja és helye nem. A gyógytestnevelés ellátásával kapcsolatosan nincs biztosnak tűnő információ, a feladatellátást végző kollégák eddig is pedagógus munkakörben dolgoztak, ezért foglalkoztatásuk biztosított akkor is, ha nem kapcsolódnak be a szakszolgálati feladatok ellátásába. A tagintézményekben lévő technikai dolgozók foglalkoztatása a tanévben megoldott volt. A következő tanévre annak érdekében, hogy a pedagógusok számához viszonyított arány megfelelő legyen, szükséges lehet kisebb változások megtételére. Ebben a tanévben is több továbbképzés történt, az ezzel kapcsolatos finanszírozás változása még nem alakult ki teljesen. TOVÁBBKÉPZÉSEK Továbbképzés megnevezése Résztvevő Időtartam interaktív tábla használata 1 fő 1 nap papír és on-line alapú tesztfeladatok készítése 1 fő 30 óra szakmai nap Pápa 4 fő 1 nap szakmai nap Veszprém 16 fő 1 nap angol tanárok konferenciája 1 fő 1 nap drámapedagógia 27 fő 3 nap akkreditált erdei iskolai továbbképzés - Vinye 1 fő 60 óra általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5-8.évfolyamokon 1 fő 60 óra történő oktatására német nemzetiségi nyelvet tanítók konferenciája 1 fő 1 nap könyvtáros felsőfokú szakképesítés 1 fő 1 év fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 fő 2 év Oldal 2 / 57

5 Az utánpótlás biztosítása érdekében támogatjuk a pedagógus és az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők tanulmányait. A hozzánk fordulóknak, gyakorlati helyet biztosítunk. Hallgató neve GYAKORLÓSOK Hallgató képzése (pl. tanító, asszisztens) Időtartam Gyakorlatot biztosító pedagógus neve Véber Mónika asszisztens 5 nap Horeczky Lászlóné Véber Mónika asszisztens 5 nap Sajgóné Wetzl Éva Véber Mónika asszisztens 5 nap Novák Éva Cserepes Anita tanító 5 nap Nagyné Válint Anita Cserepes Anita tanító 5 nap Hegyiné Jakab Zsuzsanna Véber Mónika asszisztens 5 nap Hegyiné Jakab Zsuzsanna Fogl Erika gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Vörösháziné Csernyin Olga gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Rottenbücher Anita gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Neheli Katalin gyógypedagógus 17 óra Dörneszné Sarvajcz Éva A személyi feltételekhez hozzátartozik a csoportok száma és a csoportokban tanuló gyerekek száma is, hiszen ez határozza meg a foglalkoztatható dolgozók számát. Nappali képzésben résztvevő tanulók létszámainak alakulása Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu 2012/ Távozó Érkező / Tanulócsoportok száma Zirc: 25 általános iskolai osztály, 3 SNI általános iskolai osztály, 6 napközis csoport, 1 tanulószoba Következő tanévre tervezett: 24 általános iskolai osztály, 3 SNI általános iskolai osztály, 7 napközis csoport, 1 tanulószoba Bakonybél: 6 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Következő tanévre tervezett: 5 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Lókút: 1 összevont iskolaotthonos osztály Következő tanévre tervezett: 1 összevont egésznapos osztály Olaszfalu: 6 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Következő tanévre tervezett: 5 általános iskolai osztály, 2 napközis csoport Oldal 3 / 57

6 Tárgyi feltételek Az iskola felszereléseiről, eszközeiről összességében elmondható, hogy mind a bázis, mind a tagintézményekben a megfelelő színvonalú oktatási - nevelési feladatokhoz, a szükséges felszereléseket, eszközöket sikerült biztosítani. A szükséges javításokat, az épületek karbantartását továbbra is sikerült elvégezni. A fenntartóváltás a bakonybéli fűtést leszámítva, nem okozott változást az infrastrukturális feltételekben. A következő fűtési szezonra ez is megnyugtatóan rendeződik. A feltételek javítása érdekében országos felmérés készült, az épületek állapotáról, energetikai mutatóiról. Fel lett mérve az épületek akadálymentességi színvonala. Felmérés készült az informatikai eszköz ellátottságról, ennek alapján lehet csak a jövőben az ilyen irányú fejlesztéseket megvalósítani. A felmérések, adatszolgáltatások iskolára eső része határidőre megtörtént. A Rákóczi tér felújítása javítani fog az iskola székhelyének megközelíthetőségén, a parkolási feltételek nagymértékben javulni fognak. A működtető önkormányzat kettő infrastruktúra-fejlesztési pályázatot nyújtott be a zirci épületekre. Az egyik az F épület energetikai korszerűsítését, a másik az A épület tornatermének a padlózat cseréjét és akadálymentesítését célozza. A nyár folyamán várhatóan mindkettő elbírálásra kerül. Alapító okirat, pedagógiai program, SZMSZ, házirend Az intézmény szakmai alapdokumentumának (amit eddig alapító okiratnak hívtunk) elkészítése a fenntartó feladata, a KLIK június 3-án megjelent alapító okirata alapján iskolánk hivatalos neve: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. A szakmai alapdokumentum készen van, hamarosan jóváhagyásra kerül március 26-án a nevelőtestület elfogadta az iskola pedagógiai programját és szervezeti és működési szabályzatát. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan kivette a részét a dokumentumok átalakításában. A dokumentumokban megjelent - a fenntartót érintő plusz költségek - felülvizsgálata folyamatban van. A nyáron a pedagógiai programba át kell vezetni az új elnevezést, meg kell feleltetni a szakmai alapdokumentumnak és a felülvizsgálat eredményének. A szervezeti és működési szabályzatot is újra át kell dolgozni a pedagógiai programnál említettek és a jogszabályi környezet változásai miatt. A két dokumentumhoz kell igazítani a házirendet is. Az iskolát támogató alapítványok Az iskola működtetésében, a tanulók megsegítésében nagy segítséget adnak az iskolát támogató alapítványok, mind Zircen, mind a többi településen. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az alapítványok nem csak a saját településükön, de ha lehetőségük van az egész iskolának segítenek. Ebben a tevékenységben az alapítványokkal való kapcsolattartással, és az alapítványokban végzett munkával nagyon fontos szerepe van a tagintézmény-vezetőknek, illetve az alapítványok iskolában, az iskolához kapcsolódó szervezetekben dolgozó kuratóriumi tagjainak is, akiknek ezt a munkát ezúton is megköszönöm. Így folyamatosan és könnyen átlátható, hogy az alapítványok által nyújtott támogatások felhasználása hogyan történik. Tankönyv ellátás A 2013/2014. tanévtől kezdődően megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének, használatának feltételei. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy szeptember 1 jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés oktatásban és a Oldal 4 / 57

7 gyógypedagógiai nevelés oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon, tehát az általános iskolák kifutó évfolyamain (2013. szeptember 1 jétől a 2 8. évfolyamokon, ezt követően minden évben eggyel csökkenő évfolyamon). Az állam változatlanul, rászoruló tanulónként Ft hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem követelhető. Az iskolavezetők felelőssége, hogy a tankönyvcsomagok ára összhangban legyen az iskolára jutó normatív tankönyvtámogatás összegével. Az elmúlt évektől eltérően, ezen a keretösszegen nem lehetett átlépni, ezért az alaptankönyveken kívül más nem nagyon fért bele a könyvcsomagokba. Térítésmentesen kell biztosítani minden fajta kiadványt (tankönyveket, munkafüzeteket, gyakorló lapokat, atlaszokat, feladatgyűjteményeket, stb.) az iskolába járó, illetve újonnan beiratkozó minden arra jogosult tanulónak. A fizetős tanulók szülei névre szóló csomagot fognak kapni, amiben benne lesz a csekk, amivel ki kell egyenlíteni a számlát. Az ingyenes tanulók tankönyveit be kell vételezni a könyvtárba, azokat a következő tanév végén vissza kell hozni. Egy tanév múlva ezzel már csökkenteni lehet azt a könyvmennyiséget, amit az ingyenesek számára a normatíva terhére kell beszerezni. Reméljük, ez elősegíti azt, hogy ismét szélesebb körű lehet a tankönyvek listája, ami belefér az engedélyezett keretbe. Az "ingyenes" tanulók angol munkafüzeteinek jó részét, több mint százezer Ft értékben a tantárgyfelelős közbenjárásának köszönhetően, egy az iskolának előnyös együttműködési szerződés megkötése után a kiadó ingyen odaadta, ezzel is csökkentve a normatívából kifizetendő összeget. Köszönöm a gyors közbenjárást, remélem jövőre sikerül más kiadókkal is valami hasonlót megvalósítani. A tankönyv rendelés lezárásakor még mindig bizonytalan a nemzetiségi tankönyvek finanszírozásának módja, amennyiben ez kedvezőtlenül alakul elő kell teremteni az ehhez szükséges fedezetet. Az iskola több partnere jelezte segítőkészségét, de sajnos pont ott ahol leginkább számítottunk segítségre süket fülekre találtunk. A határidőket, komoly nehézségek árán, de sikerült tartani, a tanév végén kiadott listák tartalmazták azokat a tankönyveket, amiket sikerült megrendelni. Egy darabig a kényszerűen kihúzott könyvekkel kapcsolatos változásokat egyeztettem az érintettekkel. Köszönöm azoknak a hozzáállását, akik ezt megértően fogadták, sajnos ez nem volt minden esetben igaz, így a kapott állásfoglalás után meg kellett hozni néhány kényszerű döntést. A rendszer működése, nem volt zökkenőmentes, még jelenleg is vannak hibái. Folyamatosan, az éles működés közben fejlesztik, ez nem igazán felhasználóbarát megoldás, de bízzunk benne, hogy jövőre jobb lesz. Az oktatás színvonala Az iskola megítélésében fontosak azok a versenyek, pályázatok, vetélkedők, amik során diákjaink összemérhetik magukat más intézmények tanulóival. Köszönet és gratuláció azoknak a kollégáknak, akik sokszor szabadidejüket is felhasználva felkészítik a gyerekeket. Ugyanakkor elismerés illeti azokat is, akik a problémákkal terhelt tanulókkal foglalkoznak, vagy olyan osztályokban végzik munkájukat, ahol nem nagyon van olyan tanuló, aki kiemelkedik társai közül. Az oktatás színvonalának, az eredményeknek a bemutatására ebben a tanévben is két dolgot emelek ki az országos kompetencia mérés eredményeit és a továbbtanulási mutatókat. Az elért verseny Oldal 5 / 57

8 eredmények az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezetők beszámolóiban kerülnek részletesen bemutatásra. Az országos kompetenciamérés adja a legátfogóbb összehasonlítást más hasonló intézményekkel. Ebben minden tanulónk részt vesz több alkalommal is az itt töltött nyolc év alatt. A 6. és a 8. évfolyam esetében az elmúlt öt évben a bázis intézményben megírt felmérések minden esetben kiértékelésre kerültek. Minden évben a saját kategóriában (kis város) az országos átlag feletti eredmények születtek. A legtöbb esetben az országos átlagot is sikerült meghaladni ben a tagintézmények 6. osztályosainak feladatlapjait is értékelték, ők is nagyobb részben a saját kategóriájukban az átlag felett teljesítettek. Ez a mérés is bizonyítja az iskolában folyó szakmai munka eredményességét Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Bakonybél Olaszfalu Közepes községek i Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Bakonybél Olaszfalu Közepes községek i Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Olaszfalu Kis községek iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Bakonybél 422 x 454 x Országos átlag Oldal 6 / 57

9 Továbbtanulás Az iskola nyolc éves tevékenységének egy másik nagyon fontos fokmérője az, hogy hogyan készíti fel ezen évek alatt tanulóit a továbbtanulásra. Az elmúlt években végzett tanulók - a kapott középiskolai visszajelzések alapján - nagyon kevés kivételtől eltekintve, megállják helyüket a választott középiskolájukban. A továbbtanulásra való jelentkezés során nagyon fontos a tanulók reális önértékelése, ennek sikeres kialakítását jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben a tanulók több mint 90%-a az első három helyen megjelölt iskola valamelyikébe nyert felvételt. A választott iskolatípus tekintetében a tanulók több mint kétharmada érettségit adó képzésre nyert felvételt, ez az arány is az iskolában folyó szakmai munkát dicséri, amiért mindenkit beosztástól, munkakörtől függetlenül köszönet illet. A 2012-es továbbtanulási adatok tovább erősítik az elmúlt években tapasztaltak alapján tett megállapításokat: Felvételi arány: Osztály Jelentkezett (tanuló) Felvételt nyert (tanuló) 8.a b c d SNI Összesen Felvétel iskolatípusonként: Iskolatípus Felvételt nyert (tanuló) Kéttannyelvű 1 gimnáziumba Gimnáziumba 22 Szakközépiskolába 34 Szakiskolába 23 Összesen 80 Felvételi arány a jelentkezés sorrendjében: Jelentkezés sorrendje Felvételt nyert (tanuló) 1. helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába 6 4. helyen megjelölt iskolába 1 5. helyen megjelölt iskolába 1 6. helyen megjelölt iskolába 4 Összesen 80 Oldal 7 / 57

10 Továbbtanulási felelős Burjánné Vajcs piroska A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Feladatom a pályaválasztással kapcsolatos teendők összefogása, ütemezése és a pályaválasztásban érdekelt tanulók (7. 8. osztályosok) és a kollégák tájékoztatása. Úgy gondolom, hogy ebben az évben is sikerült a feladatomat elvégezni, pályaválasztás szempontjából sikeres évet zárni. Természetesen ebben nagy szerepe volt a nyolcadikos osztályfőnököknek és az iskolatitkároknak Kuglerné Erzsikének és Mikóné Editkének. Köszönet érte! A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok 2013 Április 24-én 11 fő az iskolából, a Veszprém megyei Munkaügyi Központ jóvoltából, részt vehetett az Országos Szakma Sztár Fesztiválon. Tartalmas, eseménydús és mindenképp hasznos programnak bizonyult. A tanulók magtartásának javítása A Rákóczi téri telephelyen egész évben működött az Arizona program. A program fő célja a tanítási órák nyugalmának biztosítása, megvédeni a tanulni vágyókat a rendetlenkedő osztálytársaktól. Lehetővé tenni a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanórát, a tanárok számára a zavartalan tanítást. A beszámolókban leírt tapasztalatokat összefoglalva megállapítható: A program tapasztalatai többségében pozitívak. Az Arizona program segít az órai fegyelem, a munka hatékonyságának javításában. Következetesen használva, jó eszköz a tanár kezében a nyugodt tanítási-tanulási légkör biztosításában. A kicsit problémás tanulók nagyobb részénél elérte célját, de sajnos vannak olyan tanulók is, akik magatartására nem volt hatással. Úgy gondolom, tapasztalataink megfelelnek a programot számunkra bemutató Weöres Sándor Általános Iskola honlapján megfogalmazottakkal: Nem gyógyír mindenre a program, de összefogással komoly eredményeket tudhat magáénak. Megköszönöm minden kolléga munkáját, akik egész tanévben ellenszolgáltatás nélkül biztosították az Arizona szoba működését. Akiknek nem használ semmit ez a módszer sem, azok többségében lakásotthonban élők. Ezek a tanulóink sajnos sok problémát okoznak. Egész tanében folyamatos problémák voltak viselkedésükkel. A lakásotthonos rendszerből év közben érkező, gyakran szökésben lévő, komoly magatartási nehézségekkel küzdő, sőt egyre gyakrabban deviáns viselkedésű tanulók befogadására, tanítására, nevelésére sok esetben nem vagyunk felkészülve. Az ő ellátásuk speciális intézményt igényelne. Megkérdőjelezendő a kriminalisztikus tanulók felvétele az iskolába, mert a lavina, amit elindít a viselkedésük, beláthatatlan következményeket vonhat maga után. A legnagyobb gond ott van, hogy sok esetben a lakásotthon, sem tudja a gyermek előéletét. A lakásotthon dolgozói is tehetetlenek - eszköztelenségük miatt - ezekkel a problémákkal terhelt tanulókkal szemben. Ezt a problémát az iskolavezetés már több fórumon is jelezte, sőt konkrét megoldási javaslatokat is adtunk. Többségében megértést kaptunk, de használható megoldást sajnos nem. A legfontosabb tapasztalatok, észrevételek: - A tanulók többsége igyekszik elkerülni ezt a büntetési formát, szégyellik a következményeket. - A kollégák a tapasztalatok alapján a következő időszakban a programot aktualizálni szeretnék, a nagyobb hatékonyság érdekében. - Rendszeres megbeszélést, visszajelzést kellene még a programba beillesztenünk. Oldal 8 / 57

11 - Sajnos 3-4 esetben hiába történt meg a szülői (gondozói) elbeszélgetés, az ifjúságvédelmi segítő, az igazgató bevonása, eredménye, visszatartó ereje nem volt ennek a fegyelmezési eszköznek sem. Munkaközösségek beszámolói Az iskolában hét munkaközösség működik, a munkaközösségeken belül tantárgyfelelősök segítik a szaktanárok munkáját. Sajgóné Wetzl Éva (Alsó tagozatos munkaközösség 1-2) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása 2013/2012 tanévben részt vállaltunk az iskolai munkatervbe meghatározott feladatok végrehajtásában. Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése Első- második évfolyamok számára színház és mozi szervezése, lebonyolítása Hulladékgyűjtés Mikulás, karácsony ünnepének valamint a farsangi bál szervezése Nyílt napok, bemutató órák tartása Tankönyvrendelés elkészítése Iskolai verseny szervezése és lebonyolítása (szépíró, szavaló, sport) Első osztályosok év végi méréseinek (matematika, szövegértés, írás) lebonyolítása Félévi és év végi szöveges értékelés elkészítése Részt vettünk Pápán az Apáczai kiadó által szervezett továbbképzésen (magyar irodalom tantárgyból) Reguly napok A munkaközösségi foglalkozások témái: 1. Munkaterv elkészítése 2. Elfogadásra váró magyar nyelv és irodalom tanterv megismerése, véleményezése Fülöp Mária tankönyv író vezetésével foglalkozás iskolánk alsó tagozatában az új tanterveknek megfelelő tantárgyi hálózat és ehhez igazodó óraszámok egyeztetése. Az egységes álláspont kialakítása foglalkozás: Az elkészült PP. megismerése módosító javaslatok megfogalmazása, továbbítása a vezetőség felé Éves munka értékelése Tervezett, de nem teljesült feladatok Első-második évfolyamon a matematika verseny elmaradt. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A tankönyvrendelés megváltozott feltételei miatt, dolgozzuk ki a tankönyvrendelés módját, pl. mely tantárgyakból milyen tankönyveket rendelhetünk és mennyiért. Kérjük az iskolavezetést, hogy az egyes pedagógusok heti óraszámának meghatározásában vegyék figyelembe az osztályfőnöki munka többletfeladatait. Oldal 9 / 57

12 Wittmann Antalné (Alsó tagozatos munkaközösség 3-4) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkatervnek megfelelően végeztük el feladatainkat. Különösen odafigyelve a házirend és a pedagógiai program átdolgozására. A szakmai nap megszervezése lebonyolítása zökkenőmentesen ment. A munkatervben meghatározott feladatokat, programokat időben és eredményesen lebonyolítottuk. Nehézkesen, kisebb nagyobb problémával tudtuk megrendelni a tankönyveket. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Szorosabb együttműködés az óvodával, a kisgyermekek beilleszkedésének segítése érdekében. Megismerkedés az egésznapos iskola programjával. (látogatás, tapasztalatszerzés ilyen jellegű intézményben) Slajchó Lujza (Humán munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkaközösségünk a tanév során elvégzendő feladatokat- részben a munkatervben meghatározottak szerint, (alább kifejtve) és az aktuálisan elvégzendőket-közösen, lehetőleg a terheket arányosan elosztva igyekezett megvalósítani. Ezeket munkaközösségi összejöveteleken beszéltük meg, törekedtünk a közös, mindenki számára elfogadható álláspont kialakítására. Szakmai és mentális épülésünket célzó programokat szerveztünk. Ilyen volt három alkalommal a Nyitott Akadémia előadása Győrben (Kádár Annamária mesepszichológus, Bagdy Emőke pszichológus, Pál Ferenc mentálhigiénés szakember előadásai). Kétszer moziztunk az interaktív tábla lehetőségével élve. Ezek az alkalmak minden pedagógus kolléga számára nyitottak voltak. Tervezett, de nem teljesült feladatok A munkatervben szerepel a Regősök húrján címmel megrendezett irodalmi versenyen való részvétel, erre a nevezésre alkalmas tanulók egyéb elfoglaltsága miatt nem került sor. A történelemhez kapcsolódó verseny alkalmas versenykiírás miatt maradt el. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok A munkatervben nem szerepelt, mert később lehetett információhoz jutni a Bolyai anyanyelvi versenyről. A nagyesztergári iskola által meghirdetett ádventi meseíró és szavalóversenyen indultak tanulóink. Véletlenül maradt ki az elküldött munkatervből az iskolai felsős szavalóverseny, ennek ellenére május 14-én megtartottuk. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A tanév végén a naplóba írandó záradék szövegéhez ( a nevelőtestület határozata.. ) készüljön bélyegző. Az osztálykirándulások alkalmával a kísérő pedagógusoknak a tanulókíséréssel összefüggésben felmerülő költségeinek rendezése legyen egységes, mindenki számára elfogadható, korrekt. (Pl. ahogyan az erdei iskola esetén) Az év végi angol és német vizsgák szervezését gondoljuk át úgy, hogy emiatt ne maradjanak el más tanórák (pl tömbösítés, délután). Ugyanígy a sportversenyek sem a órában Oldal 10 / 57

13 legyenek. Ez a heti egyórás tárgyaknál jelentős kiesést okoz. Az iskolai ünnepségek napján javasolt inkább a rövidített óra, mint az utolsó órák elmaradása. A szünetekben sebtében összehívott megbeszélések helyett hatékonyabb lehetne a délutánra tervezett időpont- akár hetente is- az aktuálisan felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. Géring Klára (ének tantárgyfelelős) A munkakörrel kapcsolatos tapasztalatok Az idei 5. évfolyam nagyon lelkes csapat, mindhárom osztállyal öröm volt énekelni, dolgozni. Úgy érzem, alakul a 6. évfolyamosokkal is a kapcsolat, bár egyre nehezebb őket dalolásra fogni évfolyamban az éneklés szeretete belső üggyé válik. Ennek ellenére sikerült több lelkes diákot találni, akik az iskolai rendezvényeken, versenyeken szerepeltek. A kortárs zene szeretete, valamint az év végi kötetlenebb óravezetés szerencsére áttöri a gátakat, és egyre többen énekelnek önfeledten az órákon. Sajnos a minimális műveltségi szint elérése nem egyformán sikerül minden osztálynak. Igyekeztem ebben a tanévben kevesebb, de jól hasznosítható ismeretanyagot átadni a tanulóknak. Eredményességem a következő tanév elején mérhető, amikor ismétlésre kerül a sor. Eredmények: Molnár Eszter Városlődi Német Nemzetiségi Találkozó duett Német Nemzetiségi Nap Zircen - duett a Zirci Városi Vegyeskarral közös fellépésen szóló éneklése Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő megfelelt minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Pusztafi Bea Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő dicséretes minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Ábrahám Enikő Városlődi Német Nemzetiségi Találkozó duett Német Nemzetiségi Nap Zircen - duett a Zirci Városi Vegyeskarral közös fellépésen szóló éneklése Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Reguly Gála szólóének Évzáró szólóének Szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák tapasztalatai Kapcsolatom jónak mindható, kéréseimet lehetőség szerint figyelembe veszik, versenyekre, szereplésekre szívesen jönnek maguk is. Elért eredmények Német Nemzetiségi Találkozó, Városlőd Bronz fokozat Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő Dicséretes minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény Ezüst fokozat Szereplések: Túl az Óperencián koncert ZVV-ral felsősök, közös fellépés a Tanári-karral Német Nemzetiségi Nap, Zirc Szent Bernát Idősek Otthona alsósok Oldal 11 / 57

14 Karácsonyi koncert az iskola diákjainak közös fellépés a Tanári-karral Alsós farsang alsósok Masszi J. Szavalóverseny alsósok Szomszédolás alsósok Évzáró alsósok Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Jó lenne az alsós énekkart órarendi óraként akár 5. órába is betenni. Több kollégával beszélve az a tapasztalat, hogy órarendi óraként a munka sokkal eredményesebb. Ma, mint Ti (Nyáriné Nagy Angéla) A színjátszó kör tevékenysége A humán munkaközösség tagjaként vezetem a Ma, mint Ti színjátszó csoportot. Sikeresen szerepeltünk az idei tanévben is a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó megyei fordulóján. Bronz minősítést kaptunk, a Mienk ez a cirkusz. című Karinthy fantáziánkért. Részt vehettünk a Veszprémi Petőfi Színház által szervezett gyermeknapi rendezvényen, ahol szintén színvonalas produkciót nyújtott a csoportunk. A Színjátszó csoportot nagy megtiszteltetés érte, hiszen lehetőséget kapott április 11-én a Petőfi Színházban való bemutatkozásra is. A Bóbita- ciklus- Weöres Sándor gyerek szemmel, című program keretében. Szeifert Gyöngyi (angol tantárgyfelelős) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A tanévnyitó ünnepélyen vidám műsort adtunk a kis elsősöknek. A tantárgyi megbeszélésen megbeszéltük a tanévi feladatokat. Augusztusban dekoráltuk, szépítettük a B/5-ös és a B/2-es termeket. (köszönet Kovács Györgynek) Felvettük egy görög iskolával a kapcsolatot, melyből egy érdekes, izgalmas egész éven át tartó projectmunka nőtt ki. Minden hónapban kaptunk tőlük angol nyelvű leveleket ill. projectmunkákat és ahhoz kapcsolódóan készítettük el mi is a választ. A munkákat hagyományos postai úton juttatjuk el egymáshoz. A projectben az 5.c és a 6.c angolosai vesznek részt. Ez a görög tesvériskolai kapcsolat segíti tanulóink nyelvhasználatát ill. a görög kultúrába nyújt egy kis betekintést. Októberben készültünk az immár hagyományos iskolai Halloween party-ra, ahol a gyerekek játékos vetélkedőkön keresztül ismerték meg ezt a hagyományt. Nagyon fontos, hogy tanítványaink ne csak az angol nyelvet sajátítsák el, hanem ismerkedjenek az angol nyelvterületek szokásaival is. (ahogy ezt a NAT is hangsúlyozza)- A Halloween partyt november 8-án tartottuk meg nagy sikerrel. Januárban megismertük a NAT-ot, illetve az MM Kiadó akkreditált helyi tantervjavaslatát majd egész hónapban, sőt februárban is aktívan részt vettünk a Pedagógiai Program átdolgozásában a kibővített vezetőségi értekezleteken. Februárban aktívan részt vettünk tankönyvválasztás előkészítésében, ill. lebonyolításában. Az új tankönyvtörvény miatt ez nem volt egyszerű. Nagyban megkönnyítette munkánkat az MM Kiadó, s örömünkre aláírásra került az együttműködési szerződés iskolánk és a Kiadó között, melynek következtében sok előnyhöz jutottunk a tankönyvvásárlás és egyéb ingyenes Oldal 12 / 57

15 kiadványok kapcsán. (ajándék könyveket kapunk a Kiadótól versenyeinkre ill. a jutalmazásokhoz) Márciusban aktívan részt vettünk a leendő elsősöknek szervezett nyílt napon, ahol műsort adtunk az ovisoknak. Április elején magas színvonalú angol szépkiejtési versenyt tartottunk. Immár hagyomány, hogy a 3 tagú független zsűri elnöke Bujtás Barbara az IATEFL Hungary szekcióvezetője, iskolánk egyik tanára és egy volt diákunk, aki rendelkezik már középfokú nyelvvizsgával. A megyei angol szépkiejtési versenyen Moór Bence 5.c. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Ez azért nagy teljesítmény, mivel együtt értékelnek bennünket a kéttannyelvű és a tagozatos iskolákkal. Ilyen jó eredményt (az első 3-ban!) még nem értünk el, mióta angol tanítás folyik intézményünkben. Iskolánk 7.c. osztályos tanulói részt vettek a körzeti angol versenyen Csetényben. Készültünk a 8. osztályos tanulók kimenőszint mérő vizsgáira. Az angol szaktanteremben minden hónapban új dekoráció kerül a falra és a faliújságra, ezzel is fejleszteni szeretnénk tanulóink esztétikai érzékét és növeljük szókincsüket az idézetekkel. Versenyek: Balassa Benedek (7.A) 1. helyezést ért el a III.Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola angol nyelvű levelezős versenyén. Vingl Balázs (8.C) 12. helyezést ért el a Tiniagy országos angol nyelvi levelezős versenyén. A 8. C csapata ( Bicski Bálint, Kukoda Milán, Búza Barnabás ) 4. helyezést ért el a Lovassy L. Gimnázium komplex angol nyelvi versenyén. A 6. C. 2 csapata saját projectmunkával részt vett a csetényi körzeti angol versenyen. A 7.C egy csapata részt vett az Y-Factor országos angol nyelvi versenyen. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Mivel tankönyveinkhez valamennyi csoportban interaktív tananyaggal dolgozunk, ezért szeretnénk kérni az iskolavezetést, hogy az eszközfejlesztésben szerepeljen, amennyiben lehetséges, 2 projector, mert sajnos nem mindig jutunk be interaktív táblás terembe. Előre is köszönjük. Mayerné Szaturi Ágnes (Reál munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkatervben vállalt feladatokat megoldottuk, sőt még a szülők által igényelt versenyen is sikerrel vettünk részt. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok A tanév folyamán keletkezett feladatokat megoldottuk, néha több verzióban is. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A jövő tanévtől jobban oda kell figyelni, hogyan ne mindig ugyanazok a napok maradjanak el a szünetek miatt és ne egymás utáni napokon legyen a heti 1,5 órás tantárgy órái. Így esett meg, hogy ugyanazon az évfolyamon 4-5 óra eltérés adódott az évi óraszámban, ez 3 hét! A tanév során a fegyelmezetlenség fokozódott. Az arizona szoba nem mindig váltotta be a hozzáfűződő reményeket. A rosszalkodókat nem rettentette el a fegyelmi tárgyalás. Oldal 13 / 57

16 Számukra nem büntetés a figyelmeztető, intő. Úgy gondolják, bármit megtehetnek, a szankció nem számít. A reál munkaközösség vezetését a következő tanévtől már tényleg nem vállalom! Földesi Katalin (informatika tantárgyfelelős) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Versenyek iskolai fordulója a kiírtak szerint megrendezésre került. Országos Logo verseny Kozma László Alkalmazói verseny Tehetséggondozás keretében elért eredmények: 5-6. osztály Alkalmazói programok megismerése (Paint, Word, PowerPoint, Internet) Versenyszintű feladatok megoldásáig jutottunk. Eredmények: Kozma László alkalmazói verseny Országos döntőbe jutottak: Moór Bence 5.o országos 6.hely Majer Balázs 6.o országos 8. hely 7-8. osztály Folytattuk az alkalmazói szoftverek használatának, megismerését, profi szintű felhasználását: Gimp - képszerkesztés, képmanipulációs feladatok Movie Maker - hang-, film- manipulációk, Internethasználat projektek elkészítéséhez információgyűjtés feldolgozás, Excel számítások a projekthez Infografika Web2 használata, lehetőségei, Eredmény: Kozma László alkalmazói verseny INFOMIX csapat (Bicski Ádám, Bicski Bálint, Kukoda Milán) országos 5.hely 8. évfolyam tanulóinak felkészítése ECDL vizsgákra (4 modul) 15 fő Eredmény: 8 fő 4 modul sikeres 7fő - 3 modul sikeres Tervezett, de nem teljesült feladatok Programozói Logo versenyre alapos felkészülés - időhiány Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Az elmaradó órák számának csökkentése. 1. Problémák versenyek miatt, a 6. órákról rendkívül sok hiányzás egész évben jellemző 2. Ünnepélyek, egyéb előfordulás esetén, inkább rövidített órák legyenek, ne elmaradó órák. 3. Vizsgáztató tantárgyak vizsgáinak átgondolása Oldal 14 / 57

17 Javaslat: saját órákon (heti 3, ill. 5 óra alatt megoldható pl.: 5-5 fő/óra) órák tömbösítésével Bakyné Fenyvesi Erzsébet (Német munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A német munkaközösség a 2012/2013-as tanévre kitűzött feladatait és céljait teljesítette. Munkánkba igyekeztünk a tagintézményekben dolgozó kollégákat is bevonni. Részt vettek munkaközösségi megbeszéléseinken, saját szervezésű szavaló versenyünkön, valamint a 4. évfolyamon végzett német nemzetiségi írásbeli mérésen is. Tanmenetekkel és egyéb szakmai anyagokkal segítettük őket. A tanév folyamán számos versenyen és rendezvényen vettünk részt, melyek egy része kulturális seregszemle, másik részük tanulmányi verseny. Területi német vers és prózamondó verseny saját rendezés. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy túlnőtt a keretein, ezért a szervezést jövőre újra kell gondolni! A munkaközösség valamennyi tagja készít fel tanulókat a versenyre és segít a szervezésben. A legtöbb helyezést iskolánk tanulói érték el az idei tanévben is. Az iskola szinte valamennyi rendezvényén megjelenik a német nemzetiségi tagozat egy-egy műsorral, bemutatóval. Ebben az alsó tagozat jár az élen Mészárosné Gelesz Edina vezetésével. (Tanévnyitó elsősök köszöntése (2.b), Német Nemzetiségi Nap, Magyar Kultúra Napja, Játszóház ovisoknak (1.b), Német nemzetiségi rendezvény Gregosits Martin vers Szaturiné Biber Mária) Márton napi lampionos felvonulás: harmadszor került megrendezésre. A kezdeményezés sikerét mutatja. hogy nagy volt a résztvevők száma. Mérési eredményeink: alsó tagozat - 4. évf.: Bakonybél: 76% Lókút: 86% Zirc 87% Zirc 82% Az eredmények megfeleltek az előzetes várakozásoknak és a tanulók képességeinek. A 8. évfolyamon írásbeli és szóbeli mérést is végzünk Írásbelit csak a német nemzetiségi csoportokban, szóbelit valamennyi német nyelvet tanuló csoportban. A szóbeli kimenőszint mérés átlaga jobb lett a tantárgyi átlagnál, ami azt bizonyítja, hogy tanulóink 8.-ra valódi kommunikáció központú tudást szereztek. Mindenki el tudta érni a minimum szintet és nagyon sok jó jegy született valamennyi csoportban. Az írásbeli eredmények megfelelnek az előzetes elvárásoknak. A kimenőszint mérés sok többletmunkát jelent az összeállító pedagógusoknak, a felkészítőknek és a lebonyolítóknak egyaránt, de az eredmények és a tanulói visszajelzések is azt bizonyítják, hogy a befektetett munka megtérült. Tervezett, de nem teljesült feladatok a tanév során A szabadidő szervező kérésére elhagytuk a farsangi és a Reguly Gálás programot, mivel túl sok volt a műsorszám. A tanév során keletkezett új feladatok A III. Béla Gimnázium levelezős versenye A Lovassy L. Gimnázium felvételis versenye Oldal 15 / 57

18 Novák Éva (Napközis munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Szeptember Az elsős napközis tanítók részt vettek a tanévnyitó ünnepségen és szülői értekezleten. Munkaközösségi megbeszélést tartottunk, kidolgoztuk az ebédeltetési rendet. Szeptember 10-én nagy számban részt vettünk a játszótér avatásán. Az autómentes napon rendőri kíséret mellett bicikliztünk a városban kb. 40 tanulóval. Több csoport játszótéren, Arborétumban volt. Az iskolai könyvtárlátogatás elkezdődött. Október Őszi játszóház, halloween kézműves délután. Segítettünk a zirci Duatlon lebonyolításában. Munkaközösségi foglalkozást tartottunk. November Bolhapiacot, táncházat szerveztünk. Részt vettünk a Művelődési Ház által szervezett kézműves foglalkozáson. Városi Márton-maraton rendezvényen aktív részvétel kb. 30 gyerekkel. Múzeumlátogatás, városi könyvtárban könyvtári óra. MHSZ-ben karácsonyi ajándékdobozokat készítettünk. Részt vettünk a 3 generáció ünnepén. Segítettünk a városi adventi koszorú készítésében. Fogadó órát tartottunk. December Mikulás játszóházon voltunk az Ifjúsági házban. Karácsonyi ajándékkészítés-játszóház az iskolában. Luca napi játszóház az MHSZ-ben. Városi karácsonyfa díszítés. Városi karácsonyi játszóház az MHSZ-ben. A zeneiskolások koncertjén minden csoport részt vett. Karácsonyi koncerten részvétel a pedagógus kórusban. Január Hóembereket építettünk, hó csatáztunk, csúszkáltunk. Volt, aki a közeli helyekre elment szánkózni. Farsangi dekorációk készítése, dekorálás a folyosón és a teremben. Farsangi játszóház az MHSZ-ben. Február Teljes létszámmal vettünk részt a farsangon, a farsangi játékok lebonyolításában segédkeztünk. A csoportok január végétől folyamatosan kézműveskedtek, farsangi álarcokat, dekorációkat készítettek csoportkeretek között. Gyümölcssaláta készítés. Március Állami címer, zászló, helyi címer készítése, kokárda, jelvény készítése nemzetiszín szalagból, fegyverek ruházat rajzolása csoportkeretek között. Dekorációt készítettünk a tavasz jegyében, folyosóra és termek díszítésére. Oldal 16 / 57

19 Nyílt napon fogadtuk a vendégeket. Húsvéti játszóház az MHSZ-ben. Húsvéti kézműves foglalkozás napköziseknek. Minden csoport, csoportkeretek között több napon át készült a gyerekekkel a húsvétra (locsolóversekkel, ajándékokkal és dekorációkészítéssel) Április Több csoport tett kirándulást a közeli erdőbe, ahol számháborúztak, játszótérre, Arborétumba. Szent-György napi lovagi tornát tartottunk. Anyák napi játszóház az MHSZ-ben. Anyák napi kézműves foglalkozásokra csoportkereteken belül is sor került. Május Séták az Arborétumban, játszótérre, Madarak fák napja alkalmából 3 csoport szakvezetést kapott az Arborétumban, feladatokat oldottak meg. A gyerekek rengeteget labdáztak, fociztak, minden nap lehetőséget kaptak a szabad mozgásra, rajzolásra, olvasásra. Sok gyerek látogatta rendszeresen a könyvtárat. Tervezett, de nem teljesült feladatok A májusi kerékpár túrára és gyermeknapi udvari játékokra a rossz idő miatt csak júniusban került sor. A gyermeknapi játékokat a tornateremben tartottuk meg a rossz idő miatt. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok Októberben munkaközösségi értekezletet tartottunk, ahol új munkaközösségi vezetőt választottunk. November 1-től Novák Éva az új munkaközösségi vezető. Márciusban és áprilisban minden napközis csoportvezető továbbképzésen vett részt. Az év során gyakorlósokat fogadtunk. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Szigorúbban kellene venni a szülők bejárását a tantermekbe, gyermekre való várást pl. az udvaron. Az udvaron a gyerekek életkorának megfelelő játékokra lenne szükség, melyek nagyban hozzájárulnának a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Információáramlás javítása. A délelőtt elhangzott információk sokszor késve, vagy nem is jutottak el a napközisekhez. Javaslom, hogy a délelőtt elhangzott információkat lehetőség szerint ki lehetne írni a tanáriban lévő táblára, hogy azokat olvasva a napközisek is tájékozottak legyenek. A helyettesítéseket gördülékenyen, rugalmasan megoldottuk, ezzel segítve a hiányzó pedagógusok munkáját. Jól képzett, kedves, fiatalos és összetartó kollégákkal dolgozunk. A buszos kísérő nagyban megkönnyítette az asszisztensek munkáját, így a mienket is. Köszönet nekik a munkájukért és a segítőkészségükért. A napközis csoportok megfelelő kialakítása a minőségi munka érdekében. Oldal 17 / 57

20 Dobosné Vetzl Katalin (Gyógypedagógiai munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Tanulócsoportok: Hanichné Dreska Szilvia alsó tagozatos tanulócsoportjában egy tanuló iskola előkészítő osztályos, egy tanuló elsős, négy tanuló második osztályos. Az ide járó hat gyermek erősen különböző képességeihez, viselkedéséhez az itt tanítóknak rendkívül nehéz volt igazodniuk. A munkáját ebben a tanévben Bittmanné Wittmann Orsolya pedagógiai asszisztens segítette. Orsi határozottságával nagyban támogatta Szilvi munkáját. Köszönöm a Szilvi és az Orsi kitartó, türelmes munkáját. Dörneszné Sarvajcz Éva összevont 6-8. évfolyamos tanulókkal dolgozott. Két tanuló továbbtanul. Az év közben érkezett tanuló sajnos a szülő belegyezésével távol maradt a tanóráktól. Négy tanuló hatodik osztályos, két hatodikos szökésben van. Jandaláné Hupka Gizella az osztályfőnöke az összevontan működő 5-7. osztálynak. Ebből a tanulócsoportból is két tanuló szökésben van. Az éves munkaterv összeállításakor figyelembe vettük, hogy kis létszámú és nagyon gyenge képességű, többségében hátrányos helyzetű, sok esetben nehezen kezelhető gyermekekkel dolgozunk. Az összevont osztályokban való tanítás komoly nehézségeket okozott, hiszen tanulóink önálló munkára nem képesek, szélsőséges viselkedésük, folyamatos magatartási problémáik naponta nehéz helyzetek elé állították a kollégákat, kolléganőket. Rendezvényeink: mikuláskor játszóházat szerveztek gyógypedagógusaink, játékos vetélkedők voltak, megajándékozták egymást. Karácsonykor az alsósok versekkel készültek, a felsősök verses, énekes műsort adtak elő, a kis létszám ellenére bensőségesen zajlott az ünneplés. A farsangi ünnepséget a tagozat számára külön tartottuk, az alsósok tréfás versekkel, a felsősök egy humoros darabbal készültek, táncoltunk, játszottunk, a tombolán rengeteg ajándékot sikerült kisorsolnunk. Áprilisban, a húsvéti játszóházban különféle technikákkal tojást festettek. Nagyon jól sikerült a 1-4. osztályosok anyák napi ünnepsége. Majdnem minden szülő részt vett. Tavasszal és ősszel kirándulást szerveztek a pintérhegyi és az MHSZ mögötti játszótérre a tagozat számára, szalonnát sütöttek, jót játszottak, beszélgettek. Tanulóink színházbérlettel kétszer voltak színházban, élvezték az előadásokat. A március 15. alkalmából részt vettek a rendezvényen. Az alsó tagozatosok a veszprémi állatkertbe, a felsősök a Balatonfüreden kirándultak, jól érezték magukat. A Reguly-hétre szalonnasütést, kirándulást szervezünk, valamint a normál tagozat programjaiba kapcsolódunk be. A programjainak lebonyolításához a DÖK és az alapítványunk valamint a szülői munkaközösség adta az anyagi támogatást, köszönjük. Az alsó tagozatról három tanuló jár a logopédus óráira. Az iskolai védőnő fogápolási és egészséges életmóddal kapcsolatosan több foglalkozást tartott az osztályokban. Az iskolai és a városi könyvtár dolgozói is folyamatosan segítették munkánkat. Oldal 18 / 57

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 7303/2011. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

Pályázati nyilatkozat

Pályázati nyilatkozat Pályázati nyilatkozat Alulírott Sárközi Emília (6794 Üllés, Móra F. utca 41. sz.) megpályázom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által meghirdetett Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014/2015. tanév DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA F É L É V I B E S Z Á M O L Ó 2014/2015. tanév 1 TARTALOM F é l é v i b e s z á m o l ó 1 1. Helyzetelemzés 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE 2012/2013 TANÉV TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT É V VÉGI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: Bagdiné Dudog

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben