ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 9-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. szeptember 9-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 9-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012/2013-as tanévben végzett munkájáról Előadó: Lingl Zoltán igazgató Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Előterjesztés elkészítésében részt vett: Lingl Zoltán igazgató, RAÁIESZ pedagógusai Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 2012/2013-as tanév Készítette: az iskola nevelőtestülete A beszámolót a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola nevelőtestülete június 21-én egyhangúlag elfogadta

3 A 2012/2013-es tanévről készült beszámoló az éves munkaterv és a kollégák által elkészített év végi beszámolók alapján készült. A munkatervekben meghatározott feladatokat, nagyrészt sikerült megvalósítani, ugyanakkor a munkaterv készítésekor még nem látható új feladatok is megjelentek. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki munkájával elősegítette a dokumentum elkészültét. Működési környezet A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola életében is bekövetkeztek azok, a változások, amelyek az ország iskoláinak nagy részét érintették. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény december 7-én jelent meg. Ez a törvény határozza meg az állami fenntartásba (működtetésbe) vétel lebonyolítását, az ezzel kapcsolatos feladatokat, határidőket. A feladat legfontosabb eleme, az átadás-átvételi megállapodások megkötése volt. A megállapodások célja a köznevelési intézmények fenntartói joga átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása, az átvételre kerülő intézmények köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében, a korábban e feladatok ellátását szolgáló vagyonelemek, tárgyi eszközök megosztásához, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) ingyenes használatába/vagyonkezelésébe adásához, a foglalkoztatottak, illetve létszám átadásátvételéhez, a jogok és kötelezettségek meghatározásához, megosztásához szükséges keretek biztosítása. Az iskola engedélyezett státuszai közül a Zirc Városi Önkormányzattal kötött szerződésben a KLIK-hez került 75 pedagógus (a tagintézmények pedagógusait is itt kellett átadni) és 9 az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő munkatárs. Az iskolához tartozó, Zircen található épületek és tárgyi eszközök pedig ingyenes használatba kerültek. A tagintézményekből a technikai dolgozók is átkerültek a KLIK állományába. A Bakonybélben, Lókúton és Olaszfaluban található épületek és tárgyi eszközök a KLIK vagyonkezelésébe kerültek. A dolgozókkal kapcsolatos teljes körű adatszolgáltatás az iskola, az épületekkel kapcsolatos pedig az önkormányzatok feladata volt. A tárgyi eszközök átadásának alapja pedig az elmúlt évben végzett iskolai leltározás. Köszönöm mindenkinek a munkáját, akinek szerepe volt a szerződések előkészítésében, azt is vállalva, amikor hétvégén kellett dolgozni. Valamint azoknak is, akik részt vettek a tavalyi leltározásokban elősegítve ezzel az átadás-átvétel folyamatát. A közoktatásban végbemenő változások eredményeképpen december 31-én megszűnt a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás. A megszűnés az iskola szervezeti felépítését nem érintette január 1-től külön váltak a fenntartói és a működtetői feladatok. A fenntartói feladatokat minden feladatellátási helyen a KLIK látja el. A működtetési feladatokat Zircen a város, a többi településen a KLIK Zirci Tankerülete végzi. Zircen külön vált az iskolától a konyha is, a szakképző iskola konyhájával egyesülve önkormányzati konyhaként működik tovább. A napi működési feladatokat mindenhol sikerült úgy megoldani, hogy a változásokból a tanulók és a pedagógusok, csak nagyon keveset vettek észre. Most már elmondható, hogy kialakult egy új rend, ami működik. Már kialakultak a feladatokhoz tartozó eljárásrendek pl: túlmunka elszámolás, munkába járás elszámolása, tisztítószer igénylés, pénzellátási igénylés. Vannak olyan dolgok amik, mindenképpen kedvezőnek mondhatók pl.: készpénzes számlák, egyszeri útiköltségek, működéshez szükséges készpénzes anyagbeszerzés azonnali kifizetése a házipénztárból. Az egyes feladatokat a tankerülettel és Zircen a működtető önkormányzattal egyeztetve folyamatosan próbáljuk a leg ésszerűbben elvégezni, ha kell változtatunk a folyamatokon. Oldal 1 / 57

4 Személyi feltételek Az iskola rendelkezik megfelelő számú és képzettségű munkatárssal feladatainak ellátásához, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. A szeptember 1-től az egyes munkakörökhöz előírt feltételek teljesítése folyamatban van. Minden pedagógus esetében sor került a személyi anyag felülvizsgálatára, az esetleges hiányok, néhány továbbképzési tanúsítvány kivételével pótolva lettek. A tantárgyfelosztás folyamatosan készül. Most már nem csak iskolai, hanem tankerületi szinten kell gondolkodni, hogy a feladatok ellátása mindenhol a lehető legjobb színvonalon történjen január 1-től a változások következményeként Zircen a technikai és a konyhai dolgozók önkormányzati foglalkoztatásba kerültek. A nyugdíjba menő takarítók feladatai a megmaradók között kerültek felosztásra, ez sajnos időnként meglátszik ennek a feladatnak az ellátásában. A szakszolgálati feladatokat (gyógytestnevelés, logopédia) március 1-től nem iskolai keretek között kellene ellátni, de a tanév zavartalansága miatt ez így maradt. A következő tanévre logopédusunk átkerül a feladat ellátására kötelezett intézményhez. Megköszönve eddigi munkáját, bízom benne, hogy csak a munkáltató változik a feladat ellátási módja és helye nem. A gyógytestnevelés ellátásával kapcsolatosan nincs biztosnak tűnő információ, a feladatellátást végző kollégák eddig is pedagógus munkakörben dolgoztak, ezért foglalkoztatásuk biztosított akkor is, ha nem kapcsolódnak be a szakszolgálati feladatok ellátásába. A tagintézményekben lévő technikai dolgozók foglalkoztatása a tanévben megoldott volt. A következő tanévre annak érdekében, hogy a pedagógusok számához viszonyított arány megfelelő legyen, szükséges lehet kisebb változások megtételére. Ebben a tanévben is több továbbképzés történt, az ezzel kapcsolatos finanszírozás változása még nem alakult ki teljesen. TOVÁBBKÉPZÉSEK Továbbképzés megnevezése Résztvevő Időtartam interaktív tábla használata 1 fő 1 nap papír és on-line alapú tesztfeladatok készítése 1 fő 30 óra szakmai nap Pápa 4 fő 1 nap szakmai nap Veszprém 16 fő 1 nap angol tanárok konferenciája 1 fő 1 nap drámapedagógia 27 fő 3 nap akkreditált erdei iskolai továbbképzés - Vinye 1 fő 60 óra általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan c. tantárgy 5-8.évfolyamokon 1 fő 60 óra történő oktatására német nemzetiségi nyelvet tanítók konferenciája 1 fő 1 nap könyvtáros felsőfokú szakképesítés 1 fő 1 év fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 fő 2 év Oldal 2 / 57

5 Az utánpótlás biztosítása érdekében támogatjuk a pedagógus és az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők tanulmányait. A hozzánk fordulóknak, gyakorlati helyet biztosítunk. Hallgató neve GYAKORLÓSOK Hallgató képzése (pl. tanító, asszisztens) Időtartam Gyakorlatot biztosító pedagógus neve Véber Mónika asszisztens 5 nap Horeczky Lászlóné Véber Mónika asszisztens 5 nap Sajgóné Wetzl Éva Véber Mónika asszisztens 5 nap Novák Éva Cserepes Anita tanító 5 nap Nagyné Válint Anita Cserepes Anita tanító 5 nap Hegyiné Jakab Zsuzsanna Véber Mónika asszisztens 5 nap Hegyiné Jakab Zsuzsanna Fogl Erika gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Vörösháziné Csernyin Olga gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Rottenbücher Anita gyógypedagógiai asszisztens 15 nap Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Dörneszné Sarvajcz Éva Jandaláné Hupka Gizella Hanichné Dreska Szilvia Neheli Katalin gyógypedagógus 17 óra Dörneszné Sarvajcz Éva A személyi feltételekhez hozzátartozik a csoportok száma és a csoportokban tanuló gyerekek száma is, hiszen ez határozza meg a foglalkoztatható dolgozók számát. Nappali képzésben résztvevő tanulók létszámainak alakulása Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu 2012/ Távozó Érkező / Tanulócsoportok száma Zirc: 25 általános iskolai osztály, 3 SNI általános iskolai osztály, 6 napközis csoport, 1 tanulószoba Következő tanévre tervezett: 24 általános iskolai osztály, 3 SNI általános iskolai osztály, 7 napközis csoport, 1 tanulószoba Bakonybél: 6 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Következő tanévre tervezett: 5 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Lókút: 1 összevont iskolaotthonos osztály Következő tanévre tervezett: 1 összevont egésznapos osztály Olaszfalu: 6 általános iskolai osztály, 1 napközis csoport Következő tanévre tervezett: 5 általános iskolai osztály, 2 napközis csoport Oldal 3 / 57

6 Tárgyi feltételek Az iskola felszereléseiről, eszközeiről összességében elmondható, hogy mind a bázis, mind a tagintézményekben a megfelelő színvonalú oktatási - nevelési feladatokhoz, a szükséges felszereléseket, eszközöket sikerült biztosítani. A szükséges javításokat, az épületek karbantartását továbbra is sikerült elvégezni. A fenntartóváltás a bakonybéli fűtést leszámítva, nem okozott változást az infrastrukturális feltételekben. A következő fűtési szezonra ez is megnyugtatóan rendeződik. A feltételek javítása érdekében országos felmérés készült, az épületek állapotáról, energetikai mutatóiról. Fel lett mérve az épületek akadálymentességi színvonala. Felmérés készült az informatikai eszköz ellátottságról, ennek alapján lehet csak a jövőben az ilyen irányú fejlesztéseket megvalósítani. A felmérések, adatszolgáltatások iskolára eső része határidőre megtörtént. A Rákóczi tér felújítása javítani fog az iskola székhelyének megközelíthetőségén, a parkolási feltételek nagymértékben javulni fognak. A működtető önkormányzat kettő infrastruktúra-fejlesztési pályázatot nyújtott be a zirci épületekre. Az egyik az F épület energetikai korszerűsítését, a másik az A épület tornatermének a padlózat cseréjét és akadálymentesítését célozza. A nyár folyamán várhatóan mindkettő elbírálásra kerül. Alapító okirat, pedagógiai program, SZMSZ, házirend Az intézmény szakmai alapdokumentumának (amit eddig alapító okiratnak hívtunk) elkészítése a fenntartó feladata, a KLIK június 3-án megjelent alapító okirata alapján iskolánk hivatalos neve: Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. A szakmai alapdokumentum készen van, hamarosan jóváhagyásra kerül március 26-án a nevelőtestület elfogadta az iskola pedagógiai programját és szervezeti és működési szabályzatát. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan kivette a részét a dokumentumok átalakításában. A dokumentumokban megjelent - a fenntartót érintő plusz költségek - felülvizsgálata folyamatban van. A nyáron a pedagógiai programba át kell vezetni az új elnevezést, meg kell feleltetni a szakmai alapdokumentumnak és a felülvizsgálat eredményének. A szervezeti és működési szabályzatot is újra át kell dolgozni a pedagógiai programnál említettek és a jogszabályi környezet változásai miatt. A két dokumentumhoz kell igazítani a házirendet is. Az iskolát támogató alapítványok Az iskola működtetésében, a tanulók megsegítésében nagy segítséget adnak az iskolát támogató alapítványok, mind Zircen, mind a többi településen. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az alapítványok nem csak a saját településükön, de ha lehetőségük van az egész iskolának segítenek. Ebben a tevékenységben az alapítványokkal való kapcsolattartással, és az alapítványokban végzett munkával nagyon fontos szerepe van a tagintézmény-vezetőknek, illetve az alapítványok iskolában, az iskolához kapcsolódó szervezetekben dolgozó kuratóriumi tagjainak is, akiknek ezt a munkát ezúton is megköszönöm. Így folyamatosan és könnyen átlátható, hogy az alapítványok által nyújtott támogatások felhasználása hogyan történik. Tankönyv ellátás A 2013/2014. tanévtől kezdődően megváltoznak az ingyenes tankönyvek igénylésének, használatának feltételei. A köznevelési törvény 46. (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy szeptember 1 jétől az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés oktatásban és a Oldal 4 / 57

7 gyógypedagógiai nevelés oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre azzal, hogy a térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. E mellett az állam a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési törvény ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon, tehát az általános iskolák kifutó évfolyamain (2013. szeptember 1 jétől a 2 8. évfolyamokon, ezt követően minden évben eggyel csökkenő évfolyamon). Az állam változatlanul, rászoruló tanulónként Ft hozzájárulást biztosít a fenntartóknak az ingyenes tankönyvvel járó törvényi kötelezettségek ellátására. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak esetében a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem követelhető. Az iskolavezetők felelőssége, hogy a tankönyvcsomagok ára összhangban legyen az iskolára jutó normatív tankönyvtámogatás összegével. Az elmúlt évektől eltérően, ezen a keretösszegen nem lehetett átlépni, ezért az alaptankönyveken kívül más nem nagyon fért bele a könyvcsomagokba. Térítésmentesen kell biztosítani minden fajta kiadványt (tankönyveket, munkafüzeteket, gyakorló lapokat, atlaszokat, feladatgyűjteményeket, stb.) az iskolába járó, illetve újonnan beiratkozó minden arra jogosult tanulónak. A fizetős tanulók szülei névre szóló csomagot fognak kapni, amiben benne lesz a csekk, amivel ki kell egyenlíteni a számlát. Az ingyenes tanulók tankönyveit be kell vételezni a könyvtárba, azokat a következő tanév végén vissza kell hozni. Egy tanév múlva ezzel már csökkenteni lehet azt a könyvmennyiséget, amit az ingyenesek számára a normatíva terhére kell beszerezni. Reméljük, ez elősegíti azt, hogy ismét szélesebb körű lehet a tankönyvek listája, ami belefér az engedélyezett keretbe. Az "ingyenes" tanulók angol munkafüzeteinek jó részét, több mint százezer Ft értékben a tantárgyfelelős közbenjárásának köszönhetően, egy az iskolának előnyös együttműködési szerződés megkötése után a kiadó ingyen odaadta, ezzel is csökkentve a normatívából kifizetendő összeget. Köszönöm a gyors közbenjárást, remélem jövőre sikerül más kiadókkal is valami hasonlót megvalósítani. A tankönyv rendelés lezárásakor még mindig bizonytalan a nemzetiségi tankönyvek finanszírozásának módja, amennyiben ez kedvezőtlenül alakul elő kell teremteni az ehhez szükséges fedezetet. Az iskola több partnere jelezte segítőkészségét, de sajnos pont ott ahol leginkább számítottunk segítségre süket fülekre találtunk. A határidőket, komoly nehézségek árán, de sikerült tartani, a tanév végén kiadott listák tartalmazták azokat a tankönyveket, amiket sikerült megrendelni. Egy darabig a kényszerűen kihúzott könyvekkel kapcsolatos változásokat egyeztettem az érintettekkel. Köszönöm azoknak a hozzáállását, akik ezt megértően fogadták, sajnos ez nem volt minden esetben igaz, így a kapott állásfoglalás után meg kellett hozni néhány kényszerű döntést. A rendszer működése, nem volt zökkenőmentes, még jelenleg is vannak hibái. Folyamatosan, az éles működés közben fejlesztik, ez nem igazán felhasználóbarát megoldás, de bízzunk benne, hogy jövőre jobb lesz. Az oktatás színvonala Az iskola megítélésében fontosak azok a versenyek, pályázatok, vetélkedők, amik során diákjaink összemérhetik magukat más intézmények tanulóival. Köszönet és gratuláció azoknak a kollégáknak, akik sokszor szabadidejüket is felhasználva felkészítik a gyerekeket. Ugyanakkor elismerés illeti azokat is, akik a problémákkal terhelt tanulókkal foglalkoznak, vagy olyan osztályokban végzik munkájukat, ahol nem nagyon van olyan tanuló, aki kiemelkedik társai közül. Az oktatás színvonalának, az eredményeknek a bemutatására ebben a tanévben is két dolgot emelek ki az országos kompetencia mérés eredményeit és a továbbtanulási mutatókat. Az elért verseny Oldal 5 / 57

8 eredmények az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezetők beszámolóiban kerülnek részletesen bemutatásra. Az országos kompetenciamérés adja a legátfogóbb összehasonlítást más hasonló intézményekkel. Ebben minden tanulónk részt vesz több alkalommal is az itt töltött nyolc év alatt. A 6. és a 8. évfolyam esetében az elmúlt öt évben a bázis intézményben megírt felmérések minden esetben kiértékelésre kerültek. Minden évben a saját kategóriában (kis város) az országos átlag feletti eredmények születtek. A legtöbb esetben az országos átlagot is sikerült meghaladni ben a tagintézmények 6. osztályosainak feladatlapjait is értékelték, ők is nagyobb részben a saját kategóriájukban az átlag felett teljesítettek. Ez a mérés is bizonyítja az iskolában folyó szakmai munka eredményességét Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Bakonybél Olaszfalu Közepes községek i Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Bakonybél Olaszfalu Közepes községek i Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Olaszfalu Kis községek iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Bakonybél 422 x 454 x Országos átlag Oldal 6 / 57

9 Továbbtanulás Az iskola nyolc éves tevékenységének egy másik nagyon fontos fokmérője az, hogy hogyan készíti fel ezen évek alatt tanulóit a továbbtanulásra. Az elmúlt években végzett tanulók - a kapott középiskolai visszajelzések alapján - nagyon kevés kivételtől eltekintve, megállják helyüket a választott középiskolájukban. A továbbtanulásra való jelentkezés során nagyon fontos a tanulók reális önértékelése, ennek sikeres kialakítását jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben a tanulók több mint 90%-a az első három helyen megjelölt iskola valamelyikébe nyert felvételt. A választott iskolatípus tekintetében a tanulók több mint kétharmada érettségit adó képzésre nyert felvételt, ez az arány is az iskolában folyó szakmai munkát dicséri, amiért mindenkit beosztástól, munkakörtől függetlenül köszönet illet. A 2012-es továbbtanulási adatok tovább erősítik az elmúlt években tapasztaltak alapján tett megállapításokat: Felvételi arány: Osztály Jelentkezett (tanuló) Felvételt nyert (tanuló) 8.a b c d SNI Összesen Felvétel iskolatípusonként: Iskolatípus Felvételt nyert (tanuló) Kéttannyelvű 1 gimnáziumba Gimnáziumba 22 Szakközépiskolába 34 Szakiskolába 23 Összesen 80 Felvételi arány a jelentkezés sorrendjében: Jelentkezés sorrendje Felvételt nyert (tanuló) 1. helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába 6 4. helyen megjelölt iskolába 1 5. helyen megjelölt iskolába 1 6. helyen megjelölt iskolába 4 Összesen 80 Oldal 7 / 57

10 Továbbtanulási felelős Burjánné Vajcs piroska A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Feladatom a pályaválasztással kapcsolatos teendők összefogása, ütemezése és a pályaválasztásban érdekelt tanulók (7. 8. osztályosok) és a kollégák tájékoztatása. Úgy gondolom, hogy ebben az évben is sikerült a feladatomat elvégezni, pályaválasztás szempontjából sikeres évet zárni. Természetesen ebben nagy szerepe volt a nyolcadikos osztályfőnököknek és az iskolatitkároknak Kuglerné Erzsikének és Mikóné Editkének. Köszönet érte! A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok 2013 Április 24-én 11 fő az iskolából, a Veszprém megyei Munkaügyi Központ jóvoltából, részt vehetett az Országos Szakma Sztár Fesztiválon. Tartalmas, eseménydús és mindenképp hasznos programnak bizonyult. A tanulók magtartásának javítása A Rákóczi téri telephelyen egész évben működött az Arizona program. A program fő célja a tanítási órák nyugalmának biztosítása, megvédeni a tanulni vágyókat a rendetlenkedő osztálytársaktól. Lehetővé tenni a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanórát, a tanárok számára a zavartalan tanítást. A beszámolókban leírt tapasztalatokat összefoglalva megállapítható: A program tapasztalatai többségében pozitívak. Az Arizona program segít az órai fegyelem, a munka hatékonyságának javításában. Következetesen használva, jó eszköz a tanár kezében a nyugodt tanítási-tanulási légkör biztosításában. A kicsit problémás tanulók nagyobb részénél elérte célját, de sajnos vannak olyan tanulók is, akik magatartására nem volt hatással. Úgy gondolom, tapasztalataink megfelelnek a programot számunkra bemutató Weöres Sándor Általános Iskola honlapján megfogalmazottakkal: Nem gyógyír mindenre a program, de összefogással komoly eredményeket tudhat magáénak. Megköszönöm minden kolléga munkáját, akik egész tanévben ellenszolgáltatás nélkül biztosították az Arizona szoba működését. Akiknek nem használ semmit ez a módszer sem, azok többségében lakásotthonban élők. Ezek a tanulóink sajnos sok problémát okoznak. Egész tanében folyamatos problémák voltak viselkedésükkel. A lakásotthonos rendszerből év közben érkező, gyakran szökésben lévő, komoly magatartási nehézségekkel küzdő, sőt egyre gyakrabban deviáns viselkedésű tanulók befogadására, tanítására, nevelésére sok esetben nem vagyunk felkészülve. Az ő ellátásuk speciális intézményt igényelne. Megkérdőjelezendő a kriminalisztikus tanulók felvétele az iskolába, mert a lavina, amit elindít a viselkedésük, beláthatatlan következményeket vonhat maga után. A legnagyobb gond ott van, hogy sok esetben a lakásotthon, sem tudja a gyermek előéletét. A lakásotthon dolgozói is tehetetlenek - eszköztelenségük miatt - ezekkel a problémákkal terhelt tanulókkal szemben. Ezt a problémát az iskolavezetés már több fórumon is jelezte, sőt konkrét megoldási javaslatokat is adtunk. Többségében megértést kaptunk, de használható megoldást sajnos nem. A legfontosabb tapasztalatok, észrevételek: - A tanulók többsége igyekszik elkerülni ezt a büntetési formát, szégyellik a következményeket. - A kollégák a tapasztalatok alapján a következő időszakban a programot aktualizálni szeretnék, a nagyobb hatékonyság érdekében. - Rendszeres megbeszélést, visszajelzést kellene még a programba beillesztenünk. Oldal 8 / 57

11 - Sajnos 3-4 esetben hiába történt meg a szülői (gondozói) elbeszélgetés, az ifjúságvédelmi segítő, az igazgató bevonása, eredménye, visszatartó ereje nem volt ennek a fegyelmezési eszköznek sem. Munkaközösségek beszámolói Az iskolában hét munkaközösség működik, a munkaközösségeken belül tantárgyfelelősök segítik a szaktanárok munkáját. Sajgóné Wetzl Éva (Alsó tagozatos munkaközösség 1-2) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása 2013/2012 tanévben részt vállaltunk az iskolai munkatervbe meghatározott feladatok végrehajtásában. Tanmenetek elkészítése, ellenőrzése Első- második évfolyamok számára színház és mozi szervezése, lebonyolítása Hulladékgyűjtés Mikulás, karácsony ünnepének valamint a farsangi bál szervezése Nyílt napok, bemutató órák tartása Tankönyvrendelés elkészítése Iskolai verseny szervezése és lebonyolítása (szépíró, szavaló, sport) Első osztályosok év végi méréseinek (matematika, szövegértés, írás) lebonyolítása Félévi és év végi szöveges értékelés elkészítése Részt vettünk Pápán az Apáczai kiadó által szervezett továbbképzésen (magyar irodalom tantárgyból) Reguly napok A munkaközösségi foglalkozások témái: 1. Munkaterv elkészítése 2. Elfogadásra váró magyar nyelv és irodalom tanterv megismerése, véleményezése Fülöp Mária tankönyv író vezetésével foglalkozás iskolánk alsó tagozatában az új tanterveknek megfelelő tantárgyi hálózat és ehhez igazodó óraszámok egyeztetése. Az egységes álláspont kialakítása foglalkozás: Az elkészült PP. megismerése módosító javaslatok megfogalmazása, továbbítása a vezetőség felé Éves munka értékelése Tervezett, de nem teljesült feladatok Első-második évfolyamon a matematika verseny elmaradt. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A tankönyvrendelés megváltozott feltételei miatt, dolgozzuk ki a tankönyvrendelés módját, pl. mely tantárgyakból milyen tankönyveket rendelhetünk és mennyiért. Kérjük az iskolavezetést, hogy az egyes pedagógusok heti óraszámának meghatározásában vegyék figyelembe az osztályfőnöki munka többletfeladatait. Oldal 9 / 57

12 Wittmann Antalné (Alsó tagozatos munkaközösség 3-4) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkatervnek megfelelően végeztük el feladatainkat. Különösen odafigyelve a házirend és a pedagógiai program átdolgozására. A szakmai nap megszervezése lebonyolítása zökkenőmentesen ment. A munkatervben meghatározott feladatokat, programokat időben és eredményesen lebonyolítottuk. Nehézkesen, kisebb nagyobb problémával tudtuk megrendelni a tankönyveket. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Szorosabb együttműködés az óvodával, a kisgyermekek beilleszkedésének segítése érdekében. Megismerkedés az egésznapos iskola programjával. (látogatás, tapasztalatszerzés ilyen jellegű intézményben) Slajchó Lujza (Humán munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkaközösségünk a tanév során elvégzendő feladatokat- részben a munkatervben meghatározottak szerint, (alább kifejtve) és az aktuálisan elvégzendőket-közösen, lehetőleg a terheket arányosan elosztva igyekezett megvalósítani. Ezeket munkaközösségi összejöveteleken beszéltük meg, törekedtünk a közös, mindenki számára elfogadható álláspont kialakítására. Szakmai és mentális épülésünket célzó programokat szerveztünk. Ilyen volt három alkalommal a Nyitott Akadémia előadása Győrben (Kádár Annamária mesepszichológus, Bagdy Emőke pszichológus, Pál Ferenc mentálhigiénés szakember előadásai). Kétszer moziztunk az interaktív tábla lehetőségével élve. Ezek az alkalmak minden pedagógus kolléga számára nyitottak voltak. Tervezett, de nem teljesült feladatok A munkatervben szerepel a Regősök húrján címmel megrendezett irodalmi versenyen való részvétel, erre a nevezésre alkalmas tanulók egyéb elfoglaltsága miatt nem került sor. A történelemhez kapcsolódó verseny alkalmas versenykiírás miatt maradt el. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok A munkatervben nem szerepelt, mert később lehetett információhoz jutni a Bolyai anyanyelvi versenyről. A nagyesztergári iskola által meghirdetett ádventi meseíró és szavalóversenyen indultak tanulóink. Véletlenül maradt ki az elküldött munkatervből az iskolai felsős szavalóverseny, ennek ellenére május 14-én megtartottuk. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A tanév végén a naplóba írandó záradék szövegéhez ( a nevelőtestület határozata.. ) készüljön bélyegző. Az osztálykirándulások alkalmával a kísérő pedagógusoknak a tanulókíséréssel összefüggésben felmerülő költségeinek rendezése legyen egységes, mindenki számára elfogadható, korrekt. (Pl. ahogyan az erdei iskola esetén) Az év végi angol és német vizsgák szervezését gondoljuk át úgy, hogy emiatt ne maradjanak el más tanórák (pl tömbösítés, délután). Ugyanígy a sportversenyek sem a órában Oldal 10 / 57

13 legyenek. Ez a heti egyórás tárgyaknál jelentős kiesést okoz. Az iskolai ünnepségek napján javasolt inkább a rövidített óra, mint az utolsó órák elmaradása. A szünetekben sebtében összehívott megbeszélések helyett hatékonyabb lehetne a délutánra tervezett időpont- akár hetente is- az aktuálisan felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. Géring Klára (ének tantárgyfelelős) A munkakörrel kapcsolatos tapasztalatok Az idei 5. évfolyam nagyon lelkes csapat, mindhárom osztállyal öröm volt énekelni, dolgozni. Úgy érzem, alakul a 6. évfolyamosokkal is a kapcsolat, bár egyre nehezebb őket dalolásra fogni évfolyamban az éneklés szeretete belső üggyé válik. Ennek ellenére sikerült több lelkes diákot találni, akik az iskolai rendezvényeken, versenyeken szerepeltek. A kortárs zene szeretete, valamint az év végi kötetlenebb óravezetés szerencsére áttöri a gátakat, és egyre többen énekelnek önfeledten az órákon. Sajnos a minimális műveltségi szint elérése nem egyformán sikerül minden osztálynak. Igyekeztem ebben a tanévben kevesebb, de jól hasznosítható ismeretanyagot átadni a tanulóknak. Eredményességem a következő tanév elején mérhető, amikor ismétlésre kerül a sor. Eredmények: Molnár Eszter Városlődi Német Nemzetiségi Találkozó duett Német Nemzetiségi Nap Zircen - duett a Zirci Városi Vegyeskarral közös fellépésen szóló éneklése Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő megfelelt minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Pusztafi Bea Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő dicséretes minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Ábrahám Enikő Városlődi Német Nemzetiségi Találkozó duett Német Nemzetiségi Nap Zircen - duett a Zirci Városi Vegyeskarral közös fellépésen szóló éneklése Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény trió, Ezüst fokozat Reguly Gála szólóének Évzáró szólóének Szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák tapasztalatai Kapcsolatom jónak mindható, kéréseimet lehetőség szerint figyelembe veszik, versenyekre, szereplésekre szívesen jönnek maguk is. Elért eredmények Német Nemzetiségi Találkozó, Városlőd Bronz fokozat Megyei Népdaléneklési Találkozó, Pétfürdő Dicséretes minősítés Éneklő Ifjúság Kórusminősítő, Csetény Ezüst fokozat Szereplések: Túl az Óperencián koncert ZVV-ral felsősök, közös fellépés a Tanári-karral Német Nemzetiségi Nap, Zirc Szent Bernát Idősek Otthona alsósok Oldal 11 / 57

14 Karácsonyi koncert az iskola diákjainak közös fellépés a Tanári-karral Alsós farsang alsósok Masszi J. Szavalóverseny alsósok Szomszédolás alsósok Évzáró alsósok Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Jó lenne az alsós énekkart órarendi óraként akár 5. órába is betenni. Több kollégával beszélve az a tapasztalat, hogy órarendi óraként a munka sokkal eredményesebb. Ma, mint Ti (Nyáriné Nagy Angéla) A színjátszó kör tevékenysége A humán munkaközösség tagjaként vezetem a Ma, mint Ti színjátszó csoportot. Sikeresen szerepeltünk az idei tanévben is a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó megyei fordulóján. Bronz minősítést kaptunk, a Mienk ez a cirkusz. című Karinthy fantáziánkért. Részt vehettünk a Veszprémi Petőfi Színház által szervezett gyermeknapi rendezvényen, ahol szintén színvonalas produkciót nyújtott a csoportunk. A Színjátszó csoportot nagy megtiszteltetés érte, hiszen lehetőséget kapott április 11-én a Petőfi Színházban való bemutatkozásra is. A Bóbita- ciklus- Weöres Sándor gyerek szemmel, című program keretében. Szeifert Gyöngyi (angol tantárgyfelelős) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A tanévnyitó ünnepélyen vidám műsort adtunk a kis elsősöknek. A tantárgyi megbeszélésen megbeszéltük a tanévi feladatokat. Augusztusban dekoráltuk, szépítettük a B/5-ös és a B/2-es termeket. (köszönet Kovács Györgynek) Felvettük egy görög iskolával a kapcsolatot, melyből egy érdekes, izgalmas egész éven át tartó projectmunka nőtt ki. Minden hónapban kaptunk tőlük angol nyelvű leveleket ill. projectmunkákat és ahhoz kapcsolódóan készítettük el mi is a választ. A munkákat hagyományos postai úton juttatjuk el egymáshoz. A projectben az 5.c és a 6.c angolosai vesznek részt. Ez a görög tesvériskolai kapcsolat segíti tanulóink nyelvhasználatát ill. a görög kultúrába nyújt egy kis betekintést. Októberben készültünk az immár hagyományos iskolai Halloween party-ra, ahol a gyerekek játékos vetélkedőkön keresztül ismerték meg ezt a hagyományt. Nagyon fontos, hogy tanítványaink ne csak az angol nyelvet sajátítsák el, hanem ismerkedjenek az angol nyelvterületek szokásaival is. (ahogy ezt a NAT is hangsúlyozza)- A Halloween partyt november 8-án tartottuk meg nagy sikerrel. Januárban megismertük a NAT-ot, illetve az MM Kiadó akkreditált helyi tantervjavaslatát majd egész hónapban, sőt februárban is aktívan részt vettünk a Pedagógiai Program átdolgozásában a kibővített vezetőségi értekezleteken. Februárban aktívan részt vettünk tankönyvválasztás előkészítésében, ill. lebonyolításában. Az új tankönyvtörvény miatt ez nem volt egyszerű. Nagyban megkönnyítette munkánkat az MM Kiadó, s örömünkre aláírásra került az együttműködési szerződés iskolánk és a Kiadó között, melynek következtében sok előnyhöz jutottunk a tankönyvvásárlás és egyéb ingyenes Oldal 12 / 57

15 kiadványok kapcsán. (ajándék könyveket kapunk a Kiadótól versenyeinkre ill. a jutalmazásokhoz) Márciusban aktívan részt vettünk a leendő elsősöknek szervezett nyílt napon, ahol műsort adtunk az ovisoknak. Április elején magas színvonalú angol szépkiejtési versenyt tartottunk. Immár hagyomány, hogy a 3 tagú független zsűri elnöke Bujtás Barbara az IATEFL Hungary szekcióvezetője, iskolánk egyik tanára és egy volt diákunk, aki rendelkezik már középfokú nyelvvizsgával. A megyei angol szépkiejtési versenyen Moór Bence 5.c. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Ez azért nagy teljesítmény, mivel együtt értékelnek bennünket a kéttannyelvű és a tagozatos iskolákkal. Ilyen jó eredményt (az első 3-ban!) még nem értünk el, mióta angol tanítás folyik intézményünkben. Iskolánk 7.c. osztályos tanulói részt vettek a körzeti angol versenyen Csetényben. Készültünk a 8. osztályos tanulók kimenőszint mérő vizsgáira. Az angol szaktanteremben minden hónapban új dekoráció kerül a falra és a faliújságra, ezzel is fejleszteni szeretnénk tanulóink esztétikai érzékét és növeljük szókincsüket az idézetekkel. Versenyek: Balassa Benedek (7.A) 1. helyezést ért el a III.Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola angol nyelvű levelezős versenyén. Vingl Balázs (8.C) 12. helyezést ért el a Tiniagy országos angol nyelvi levelezős versenyén. A 8. C csapata ( Bicski Bálint, Kukoda Milán, Búza Barnabás ) 4. helyezést ért el a Lovassy L. Gimnázium komplex angol nyelvi versenyén. A 6. C. 2 csapata saját projectmunkával részt vett a csetényi körzeti angol versenyen. A 7.C egy csapata részt vett az Y-Factor országos angol nyelvi versenyen. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Mivel tankönyveinkhez valamennyi csoportban interaktív tananyaggal dolgozunk, ezért szeretnénk kérni az iskolavezetést, hogy az eszközfejlesztésben szerepeljen, amennyiben lehetséges, 2 projector, mert sajnos nem mindig jutunk be interaktív táblás terembe. Előre is köszönjük. Mayerné Szaturi Ágnes (Reál munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A munkatervben vállalt feladatokat megoldottuk, sőt még a szülők által igényelt versenyen is sikerrel vettünk részt. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok A tanév folyamán keletkezett feladatokat megoldottuk, néha több verzióban is. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez A jövő tanévtől jobban oda kell figyelni, hogyan ne mindig ugyanazok a napok maradjanak el a szünetek miatt és ne egymás utáni napokon legyen a heti 1,5 órás tantárgy órái. Így esett meg, hogy ugyanazon az évfolyamon 4-5 óra eltérés adódott az évi óraszámban, ez 3 hét! A tanév során a fegyelmezetlenség fokozódott. Az arizona szoba nem mindig váltotta be a hozzáfűződő reményeket. A rosszalkodókat nem rettentette el a fegyelmi tárgyalás. Oldal 13 / 57

16 Számukra nem büntetés a figyelmeztető, intő. Úgy gondolják, bármit megtehetnek, a szankció nem számít. A reál munkaközösség vezetését a következő tanévtől már tényleg nem vállalom! Földesi Katalin (informatika tantárgyfelelős) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Versenyek iskolai fordulója a kiírtak szerint megrendezésre került. Országos Logo verseny Kozma László Alkalmazói verseny Tehetséggondozás keretében elért eredmények: 5-6. osztály Alkalmazói programok megismerése (Paint, Word, PowerPoint, Internet) Versenyszintű feladatok megoldásáig jutottunk. Eredmények: Kozma László alkalmazói verseny Országos döntőbe jutottak: Moór Bence 5.o országos 6.hely Majer Balázs 6.o országos 8. hely 7-8. osztály Folytattuk az alkalmazói szoftverek használatának, megismerését, profi szintű felhasználását: Gimp - képszerkesztés, képmanipulációs feladatok Movie Maker - hang-, film- manipulációk, Internethasználat projektek elkészítéséhez információgyűjtés feldolgozás, Excel számítások a projekthez Infografika Web2 használata, lehetőségei, Eredmény: Kozma László alkalmazói verseny INFOMIX csapat (Bicski Ádám, Bicski Bálint, Kukoda Milán) országos 5.hely 8. évfolyam tanulóinak felkészítése ECDL vizsgákra (4 modul) 15 fő Eredmény: 8 fő 4 modul sikeres 7fő - 3 modul sikeres Tervezett, de nem teljesült feladatok Programozói Logo versenyre alapos felkészülés - időhiány Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Az elmaradó órák számának csökkentése. 1. Problémák versenyek miatt, a 6. órákról rendkívül sok hiányzás egész évben jellemző 2. Ünnepélyek, egyéb előfordulás esetén, inkább rövidített órák legyenek, ne elmaradó órák. 3. Vizsgáztató tantárgyak vizsgáinak átgondolása Oldal 14 / 57

17 Javaslat: saját órákon (heti 3, ill. 5 óra alatt megoldható pl.: 5-5 fő/óra) órák tömbösítésével Bakyné Fenyvesi Erzsébet (Német munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása A német munkaközösség a 2012/2013-as tanévre kitűzött feladatait és céljait teljesítette. Munkánkba igyekeztünk a tagintézményekben dolgozó kollégákat is bevonni. Részt vettek munkaközösségi megbeszéléseinken, saját szervezésű szavaló versenyünkön, valamint a 4. évfolyamon végzett német nemzetiségi írásbeli mérésen is. Tanmenetekkel és egyéb szakmai anyagokkal segítettük őket. A tanév folyamán számos versenyen és rendezvényen vettünk részt, melyek egy része kulturális seregszemle, másik részük tanulmányi verseny. Területi német vers és prózamondó verseny saját rendezés. A rendezvény népszerűségét mutatja, hogy túlnőtt a keretein, ezért a szervezést jövőre újra kell gondolni! A munkaközösség valamennyi tagja készít fel tanulókat a versenyre és segít a szervezésben. A legtöbb helyezést iskolánk tanulói érték el az idei tanévben is. Az iskola szinte valamennyi rendezvényén megjelenik a német nemzetiségi tagozat egy-egy műsorral, bemutatóval. Ebben az alsó tagozat jár az élen Mészárosné Gelesz Edina vezetésével. (Tanévnyitó elsősök köszöntése (2.b), Német Nemzetiségi Nap, Magyar Kultúra Napja, Játszóház ovisoknak (1.b), Német nemzetiségi rendezvény Gregosits Martin vers Szaturiné Biber Mária) Márton napi lampionos felvonulás: harmadszor került megrendezésre. A kezdeményezés sikerét mutatja. hogy nagy volt a résztvevők száma. Mérési eredményeink: alsó tagozat - 4. évf.: Bakonybél: 76% Lókút: 86% Zirc 87% Zirc 82% Az eredmények megfeleltek az előzetes várakozásoknak és a tanulók képességeinek. A 8. évfolyamon írásbeli és szóbeli mérést is végzünk Írásbelit csak a német nemzetiségi csoportokban, szóbelit valamennyi német nyelvet tanuló csoportban. A szóbeli kimenőszint mérés átlaga jobb lett a tantárgyi átlagnál, ami azt bizonyítja, hogy tanulóink 8.-ra valódi kommunikáció központú tudást szereztek. Mindenki el tudta érni a minimum szintet és nagyon sok jó jegy született valamennyi csoportban. Az írásbeli eredmények megfelelnek az előzetes elvárásoknak. A kimenőszint mérés sok többletmunkát jelent az összeállító pedagógusoknak, a felkészítőknek és a lebonyolítóknak egyaránt, de az eredmények és a tanulói visszajelzések is azt bizonyítják, hogy a befektetett munka megtérült. Tervezett, de nem teljesült feladatok a tanév során A szabadidő szervező kérésére elhagytuk a farsangi és a Reguly Gálás programot, mivel túl sok volt a műsorszám. A tanév során keletkezett új feladatok A III. Béla Gimnázium levelezős versenye A Lovassy L. Gimnázium felvételis versenye Oldal 15 / 57

18 Novák Éva (Napközis munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Szeptember Az elsős napközis tanítók részt vettek a tanévnyitó ünnepségen és szülői értekezleten. Munkaközösségi megbeszélést tartottunk, kidolgoztuk az ebédeltetési rendet. Szeptember 10-én nagy számban részt vettünk a játszótér avatásán. Az autómentes napon rendőri kíséret mellett bicikliztünk a városban kb. 40 tanulóval. Több csoport játszótéren, Arborétumban volt. Az iskolai könyvtárlátogatás elkezdődött. Október Őszi játszóház, halloween kézműves délután. Segítettünk a zirci Duatlon lebonyolításában. Munkaközösségi foglalkozást tartottunk. November Bolhapiacot, táncházat szerveztünk. Részt vettünk a Művelődési Ház által szervezett kézműves foglalkozáson. Városi Márton-maraton rendezvényen aktív részvétel kb. 30 gyerekkel. Múzeumlátogatás, városi könyvtárban könyvtári óra. MHSZ-ben karácsonyi ajándékdobozokat készítettünk. Részt vettünk a 3 generáció ünnepén. Segítettünk a városi adventi koszorú készítésében. Fogadó órát tartottunk. December Mikulás játszóházon voltunk az Ifjúsági házban. Karácsonyi ajándékkészítés-játszóház az iskolában. Luca napi játszóház az MHSZ-ben. Városi karácsonyfa díszítés. Városi karácsonyi játszóház az MHSZ-ben. A zeneiskolások koncertjén minden csoport részt vett. Karácsonyi koncerten részvétel a pedagógus kórusban. Január Hóembereket építettünk, hó csatáztunk, csúszkáltunk. Volt, aki a közeli helyekre elment szánkózni. Farsangi dekorációk készítése, dekorálás a folyosón és a teremben. Farsangi játszóház az MHSZ-ben. Február Teljes létszámmal vettünk részt a farsangon, a farsangi játékok lebonyolításában segédkeztünk. A csoportok január végétől folyamatosan kézműveskedtek, farsangi álarcokat, dekorációkat készítettek csoportkeretek között. Gyümölcssaláta készítés. Március Állami címer, zászló, helyi címer készítése, kokárda, jelvény készítése nemzetiszín szalagból, fegyverek ruházat rajzolása csoportkeretek között. Dekorációt készítettünk a tavasz jegyében, folyosóra és termek díszítésére. Oldal 16 / 57

19 Nyílt napon fogadtuk a vendégeket. Húsvéti játszóház az MHSZ-ben. Húsvéti kézműves foglalkozás napköziseknek. Minden csoport, csoportkeretek között több napon át készült a gyerekekkel a húsvétra (locsolóversekkel, ajándékokkal és dekorációkészítéssel) Április Több csoport tett kirándulást a közeli erdőbe, ahol számháborúztak, játszótérre, Arborétumba. Szent-György napi lovagi tornát tartottunk. Anyák napi játszóház az MHSZ-ben. Anyák napi kézműves foglalkozásokra csoportkereteken belül is sor került. Május Séták az Arborétumban, játszótérre, Madarak fák napja alkalmából 3 csoport szakvezetést kapott az Arborétumban, feladatokat oldottak meg. A gyerekek rengeteget labdáztak, fociztak, minden nap lehetőséget kaptak a szabad mozgásra, rajzolásra, olvasásra. Sok gyerek látogatta rendszeresen a könyvtárat. Tervezett, de nem teljesült feladatok A májusi kerékpár túrára és gyermeknapi udvari játékokra a rossz idő miatt csak júniusban került sor. A gyermeknapi játékokat a tornateremben tartottuk meg a rossz idő miatt. A tanév folyamán keletkezett, a munkatervben nem szereplő újabb feladatok Októberben munkaközösségi értekezletet tartottunk, ahol új munkaközösségi vezetőt választottunk. November 1-től Novák Éva az új munkaközösségi vezető. Márciusban és áprilisban minden napközis csoportvezető továbbképzésen vett részt. Az év során gyakorlósokat fogadtunk. Egyéb közölni valók, javaslatok a következő tanév munkatervéhez Szigorúbban kellene venni a szülők bejárását a tantermekbe, gyermekre való várást pl. az udvaron. Az udvaron a gyerekek életkorának megfelelő játékokra lenne szükség, melyek nagyban hozzájárulnának a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Információáramlás javítása. A délelőtt elhangzott információk sokszor késve, vagy nem is jutottak el a napközisekhez. Javaslom, hogy a délelőtt elhangzott információkat lehetőség szerint ki lehetne írni a tanáriban lévő táblára, hogy azokat olvasva a napközisek is tájékozottak legyenek. A helyettesítéseket gördülékenyen, rugalmasan megoldottuk, ezzel segítve a hiányzó pedagógusok munkáját. Jól képzett, kedves, fiatalos és összetartó kollégákkal dolgozunk. A buszos kísérő nagyban megkönnyítette az asszisztensek munkáját, így a mienket is. Köszönet nekik a munkájukért és a segítőkészségükért. A napközis csoportok megfelelő kialakítása a minőségi munka érdekében. Oldal 17 / 57

20 Dobosné Vetzl Katalin (Gyógypedagógiai munkaközösség) A tanév folyamán végzett tevékenység bemutatása Tanulócsoportok: Hanichné Dreska Szilvia alsó tagozatos tanulócsoportjában egy tanuló iskola előkészítő osztályos, egy tanuló elsős, négy tanuló második osztályos. Az ide járó hat gyermek erősen különböző képességeihez, viselkedéséhez az itt tanítóknak rendkívül nehéz volt igazodniuk. A munkáját ebben a tanévben Bittmanné Wittmann Orsolya pedagógiai asszisztens segítette. Orsi határozottságával nagyban támogatta Szilvi munkáját. Köszönöm a Szilvi és az Orsi kitartó, türelmes munkáját. Dörneszné Sarvajcz Éva összevont 6-8. évfolyamos tanulókkal dolgozott. Két tanuló továbbtanul. Az év közben érkezett tanuló sajnos a szülő belegyezésével távol maradt a tanóráktól. Négy tanuló hatodik osztályos, két hatodikos szökésben van. Jandaláné Hupka Gizella az osztályfőnöke az összevontan működő 5-7. osztálynak. Ebből a tanulócsoportból is két tanuló szökésben van. Az éves munkaterv összeállításakor figyelembe vettük, hogy kis létszámú és nagyon gyenge képességű, többségében hátrányos helyzetű, sok esetben nehezen kezelhető gyermekekkel dolgozunk. Az összevont osztályokban való tanítás komoly nehézségeket okozott, hiszen tanulóink önálló munkára nem képesek, szélsőséges viselkedésük, folyamatos magatartási problémáik naponta nehéz helyzetek elé állították a kollégákat, kolléganőket. Rendezvényeink: mikuláskor játszóházat szerveztek gyógypedagógusaink, játékos vetélkedők voltak, megajándékozták egymást. Karácsonykor az alsósok versekkel készültek, a felsősök verses, énekes műsort adtak elő, a kis létszám ellenére bensőségesen zajlott az ünneplés. A farsangi ünnepséget a tagozat számára külön tartottuk, az alsósok tréfás versekkel, a felsősök egy humoros darabbal készültek, táncoltunk, játszottunk, a tombolán rengeteg ajándékot sikerült kisorsolnunk. Áprilisban, a húsvéti játszóházban különféle technikákkal tojást festettek. Nagyon jól sikerült a 1-4. osztályosok anyák napi ünnepsége. Majdnem minden szülő részt vett. Tavasszal és ősszel kirándulást szerveztek a pintérhegyi és az MHSZ mögötti játszótérre a tagozat számára, szalonnát sütöttek, jót játszottak, beszélgettek. Tanulóink színházbérlettel kétszer voltak színházban, élvezték az előadásokat. A március 15. alkalmából részt vettek a rendezvényen. Az alsó tagozatosok a veszprémi állatkertbe, a felsősök a Balatonfüreden kirándultak, jól érezték magukat. A Reguly-hétre szalonnasütést, kirándulást szervezünk, valamint a normál tagozat programjaiba kapcsolódunk be. A programjainak lebonyolításához a DÖK és az alapítványunk valamint a szülői munkaközösség adta az anyagi támogatást, köszönjük. Az alsó tagozatról három tanuló jár a logopédus óráira. Az iskolai védőnő fogápolási és egészséges életmóddal kapcsolatosan több foglalkozást tartott az osztályokban. Az iskolai és a városi könyvtár dolgozói is folyamatosan segítették munkánkat. Oldal 18 / 57

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben