J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u.38. Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Seszták Ottó Pintér Sándor al Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Okolicsányi Zsolt képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett adminisztrációs kisegítő Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati Seszták Ottó rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztés módja írásban

2 2. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás. 3. Javaslat a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermekszociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban 4. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Seszták Ottó írásban 5. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési Seszták Ottó koncepciójára. írásban Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban Indítványok, javaslatok: Javaslat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, vagyonkezelési szerződés megkötésére Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Seszták Ottó szóban 8.3. Javaslat közterület elnevezésre 8.4. Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó javasolta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak létszámát bővítse ki a testület 5 főre, 2 fő nem képviselő bizottsági tag bevonásával. A javaslatát azzal indokolta, hogy az önkormányzat működésébe szeretné, ha a lakosság közvetlen módon is be tudna kapcsolódni, melynek ez lehet az egyik formája. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 2

3 A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet) 32. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 32. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 37. (3) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37. (3) b.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak száma 5 fő. (7) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3

4 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (8) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata. (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (2) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (8) bekezdése január 1. napján lép hatályba Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Seszták Ottó ismertette a képviselő-testülettel Vörös-Szendrei Mariann levelét, melyben november 17-ei hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról. A évi önkormányzati képviselők választásán, soron következő legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt Kissné Gyenes Borbála volt. Mandátumszerzését, a Helyi Választási Bizottság megállapította, a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény alapján. A képviselő az Mötv-ben előírt esküt a december 3-ai együtteses ülésen letette. Seszták Ottó elmondta, hogy Vörös-Szendrei Mariann képviselőt lemondása miatt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségét be kell tölteni. A tisztségre javasolta Kissné Gyenes Borbála képviselőt. A Bizottság külsős tagjainak Mucsicska Istvánné és Juhászné Nagy Emília sajóivánkai képviselőket javasolta. A jelölt személyek a megbízatást nyilatkozatuk szerint elvállalják megválasztásuk esetén és egyiken sem kérték a választás zárt ülés keretei között történő lebonyolítását. Seszták Ottó a Szociális és Egészségügyi Bizottságba javasolt személyek nevét egyenként tette fel szavazásra a képviselő-testületnek. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület valamennyi jelölt esetében egyhangú (4 igen) szavazattal szavazott és ilyen arányban az alábbi határozatot hozta: 59/ 2014.(XII.10.)H AT ÁR O Z AT A S zociális És Egészségügyi Bizottság elnök én ek és tagjain ak megválasztásáról. 1. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé megválasztja Kissné Gyenes Borbála képviselőt. 4

5 2. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjaivá megválasztja Mucsicska Istvánné és Juhászné Nagy Emília sajóivánkai lakosokat. Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat második alkalommal foglalkozik szociális tüzelőanyag támogatás nyújtásával. Elmondta még, hogy 75 m 3 fára nyújtotta be a pályázatot az önkormányzat, de 39 m 3 fára kapta meg a támogatást, melyhez Ft önrészt kell biztosítani. Kissné Gyenes Borbála képviselő elmondta, hogy február közepéig ki kell szállítani a fát. Kérdezte, hogy ha ilyen csapadékos lesz, az idő hogyan fogják tudni megoldani ezt. Seszták Ottó elmondta, hogy abban az esetben is meg kell oldani a szállítást. Pintér Sándor képviselő erdészet? kérdezte, hogy nincs más lehetőség a beszerzésre, csak a nagybarcai Seszták Ottó elmondta, hogy állami cégtől kell a fát megrendelni, az önkormányzat az Észekerdő Zrt.-től fogja. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy erdőgazdálkodótól lehet, aki az erdőfelügyelőségnél nyilvántartott erdőgazdálkodók között szerepel. Az adatbázisból a nyilvántartott erdőgazdálkodók lekérhetők. Seszták Ottó elmondta, hogy a rendeletben szabályozni kell, mennyi fát kapnak a kérelmezők. Kissné Gyenes Borbála képviselő kérdezte, hogy állapítják meg a mennyiséget ha nem tudják mennyi kérelmező lesz? Pintér Sándor képviselő kérdezte, mi lesz ha nem lesz 39 kérelmező? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a múlt évben is 2 alkalommal lett meghirdetve a szociális tűzifa támogatás lehetősége, így elég kérelmező nyújtotta be a kérelmet. Ha nem lesz elég kérelmező, akkor a ki nem osztott fának az értékét vissza kell fizetni vagy a rendeletet kell módosítani. Seszták Ottó képviselő 26 családot jelent. javasolta, hogy határozzanak meg 1,5 m 3 osztható mennyiséget, az Kissné Gyenes Borbála képviselő elmondta, legyen inkább a rendelettervezetben szereplő 1 m 3. 5

6 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, ha több kérelem érkezik, a feltételek alapján kell eldönteni, ki részesüljön tűzifa támogatásban. Rangsorolni kell a kérelmezőket, az előnybenrészesítési feltételek alapján. Seszták Ottó javasolta, hogy minderre tekintettel, maradjon 1 m 3 mennyiség kérelmezőnként, melyet február 15-ig kiosztanak. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. osztható A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet foglaltakra, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Sajóivánka Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra. (2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni. 2. A támogatás feltételei 2. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki a) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy b) aktív korúak ellátására, vagy c) időskorúak járadékára jogosult vagy d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíthető aki e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, 6

7 (4) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. (6) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, melynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni. 3. (1) A tűzifa támogatás mennyisége 1 m 3 háztartásonként. 4. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető. 5. (1) A rendelet 2. -ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tűzifa támogatás a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. (3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt a szerinti előírásait. 3. A támogatás igénylésének menete 6. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. (2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell: a.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat. (3) Az ellátás iránti kérelmeket január 9. napjáig lehet benyújtani a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén. (4) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt. (4) A döntést követő 10 munkanapon belül, a gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 7. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tűzifa támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség 7

8 4. Záró rendelkezések 8. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és március 31-én hatályát veszeti. Seszták Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2015 január 1-jével a gyermekétkeztetés terén, jelentősen változtak a közétkeztetés szabályai. Az EMMI rendelet eredetileg szeptember 1- jével lépett volna hatályba, de az előkészületekre nem volt elegendő idő. Még a nyár folyamán elküldte az élelmezésvezetőnek tanulmányozásra, illetve felkészülésre a rendeletet, hogy időben megismerhesse milyen szakmai normáknak kell a gyermekétkeztetés során megfelelni. Széles körben az a vélemény, hogy drágább lesz az étkeztetés az egészségesebb, korszerűbb alapanyagok miatt. Véleménye szerint, amikor az élelmezésvezető megtette a javaslatot a normára nem kalkulálta a változtatásokból adódó többletköltségeket. Január és február hónapot követően a tapasztalatait az élelmezésvezetőt jelezni fogja, akkor kaphatnak képet arról, hogy a megváltozott szabályok miatt belefér-e a most megállapítandó norma kereteibe. A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés vonatkozásában, a normától eltérően kisebb összegben, bármilyen térítési díjat megállapíthat a képviselő testület, azzal, hogy a térítési díjból be nem folyó bevételt, az önkormányzat saját költségvetéséből kell finanszíroznia. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 0 / ( X II ) Ha t á r o z at a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazottiszociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégéteztetésre 8

9 vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-jei hatállyal: a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 251 Ft, melyből: tízórai: 62 Ft ebéd: 140 Ft uzsonna:49 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 354 Ft, melyből: ebéd: 354 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Vendégétkeztetés, alkalmazotti étkeztetés napi nyersanyag normája 354 Ft, melyből: ebéd: 354 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók térítési díja: 354.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. e) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 455.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Felelős:, jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az ellenőrzés tárgyát a jegyző javasolta, mely a házi pénztári pénzkezelés lesz. Az ellenőrzést a Kistérségi Társulás tagjai végzik, 2 fő. Létszámarányosan ezért az önkormányzat tagdíjat fizet, melynek összege 70 ezer Ft. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a közös hivatalban is a házi pénztár lesz az ellenőrzés tárgya. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 9

10 6 1 / ( XI I.1 0.) H at ár o z at A é v i e ll e n ő r z é s i t e r vr ő l Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy január 1-jével az önkormányzati hivatalban az üres ügyintézői álláshelyek betöltésre kerülnek, az eddig közfoglalkoztatottként alkalmazott 3 kolléga, köztisztviselői státuszba kerül. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 62/ (XII. 10.) H A T Á R O Z A T Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen. VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. 10

11 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 3 / ( X II.1 0. ) H at á ro z at A S a jó i vá n k a K ö zs é g R o m a N e m z et is é g i Ö n k o rm á n y z atá v al v al ó e g y ü t t mű k öd é si m e g á ll ap od ás r ól Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Sajóivánka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti felülvizsgált együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen VII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Társulás ülésén felmerült annak az igénye, hogy a delegált akadályoztatása esetére, ne egy hanem 2 helyettesítő személynek adjon megbízást a képviselő-testület. Javasolta a 2. személynek Hényel Judit képviselőt. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 4 / ( X II.1 0. ) Hat á r o za t A S a j ó- Bó d v a Vö l g y e é s K ö rn y é k e Hu l lad é k k e z e l é si Ö n k or m á n y za t i T á r sulásba t á ru lá s i t an á cs áb a t ö r t én ő d e l e gá l ás r ó l, d e l e gá lt t ag h e l y e t t es ít é s é r ől. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Seszták Ottó t. 2. A Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált 11

12 Seszták Ottó akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Pintér Sándor al helyettesíti. 3. A Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába a határozat 1. és 2. pontja szerint delegáltakat, együttes akadályoztatásuk esetén, a Társulási Tanácsban Hényel Judit képviselő helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Seszták Ottó 8.1. Javaslat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, vagyonkezelési szerződés megkötésére. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló 1718/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerint, Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket kapott az önkormányzat igénybejelentés alapján - közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen 15 évre vagyonkezelésbe kapja. Az alábbi sajóivánkai ingatlanok igénylésére került sor. Melyet a Kormány döntése nyomán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő vagyonkezelési szerződés alapján kaphat az önkormányzat vagyonkezelésbe. Helyrajzi Művelési ág Terület (AK) szám (ha) 047/11 legelő 0,7484 2,10 047/14 legelő 1,0207 2,86 047/7 legelő 0,6170 1,73 051/12 legelő 0,0917 0,26 051/4 legelő 0,2263 0,63 051/5 legelő 0,5253 1,47 051/9 legelő 0,5086 1,42 06/19 szántó 2, ,01 06/20 szántó 2, ,00 Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 12

13 65/2014. (XII.10.) Határozat Vagyonkezelési szerződés megkötéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, az önkormányzati vagyonkezelésbe adás céljából, az érintett termőföldek vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződés megkötésére a t és a jegyzőt felhatalmazza. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 8.2. Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a Nemzeti Vagyonkezelő Szervezettel, a Sajóivánka külterületén található 05/16-05/21 és 05/23. hrsz-ú ingatlanok, térítésmentes tulajdonba, vagy kezelésbe vételéről. Az ingatlanokat az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás során lehetne használni. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szigorú kritériumokat fogalmaz meg, a nemzeti vagyonnak minősülő, állmi tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása esetében. A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek az állam kivételével eleget kell tennie a következő feltételeknek: nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis. Az Mötv. kötelező feladatként, illetve közfeladatként határozza meg a szociális ellátást, melynek része a közfoglalkoztatás. Az önkormányzat ezen közfeladat ellátásáról, az ellátás biztosítása érdekében megállapodhat a Nemzeti Vagyonkezelővel, majd ezen megállapodás alapján dönthet a közfeladat ellátására szolgáló önkormányzati ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvételéről. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 13

14 66/2014. (XII.10.) Határozat Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére irányuló kezdeményezésről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására vonatkozó rendelkezéseire a Magyar Állam tulajdonát képező, Sajóivánka külterületi tulajdoni lapon 06/16-05/21 és 05/23. hrsz alatti ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadását kezdeményezi a Nemzeti Vagyonkezelő Szervezetnél. Az ingatlanok tulajdonjogát közfeladat szociális ellátás, közfoglalkoztatás szervezése - ellátása érdekében kívánja az önkormányzat megszerezni. A képviselő-testület a t felhatalmazza a tulajdonjog ingyenes térítésmentes megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 8.3. Javaslat közterület elnevezésre Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, a hatóságához október 28-án érkezett kezdeményezésről, melyben Sajóivánka hrsz. ingatlanhoz kapcsolódóan közterületi elnevezést (lakcím) kezdeményezett az ingatlan tulajdonosa. A kezdeményezést a képviselő-testülete elé terjesztette, mivel a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet értelmében, a közterület elnevezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a tárgyban kialakult vita után, egyhangúan úgy foglalt állást, hogy az a kezdeményező által is lakott ingatlanhoz kapcsolódó és 1238/4. hrsz. ingatlanok (út) közterületi elnevezése - azok külterületi jellegére tekintettel - nem indokolt. A kezdeményezésben foglalt indok a lakcím létesítésének lehetősége volt, azonban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. és végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet alapján lakcím, hrsz-mal megjelölt ingatlanra is létesíthető. Az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 67/2014. (XII.10.) Határozat Közterület elnevezéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánka hrsz. ingatlanhoz kapcsolódó közterületi elnevezésre irányuló kezdeményezést megismerte, és úgy döntött, hogy a Sajóivánka és 1238/4. hrsz. ingatlanok (út) közterületi elnevezése - azok külterületi jellegére tekintettel - nem indokolt. felelős:, jegyző határidő: értelemszerűen 14

15 8.4. Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére Seszták Ottó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a működőképesség megőrzésére benyújtott támogatási igényre az önkormányzat 2.5 M Ft támogatásban részesült, mely kisebb összeg a vártnál és nem oldja meg az önkormányzat finanszírozási problémát. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében szükséges a folyószámla-hitelkeret évi igénylése. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 68/2014.(XII.10.) HAT ÁROZ AT Folyószámla-hitel felvételéről 1./ Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Ft likvid hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év január 5. napjától kívánja igénybe venni és év december 31. napjáig visszafizeti. 2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 23.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény rendelkezéseinek. A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Beépítetlen terület Ingatlan címe Sajóivánka belterület Sajóivánka belterület Helyrajzi szám Tulajdoni hányad 241/62 1/1 241/63 1/1 Forgalmi érték eft ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ingatlanforgalmi értékbecslés szerint Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja. 3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött. 15

16 A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában foglaltaknak. A testület felhatalmazza a t a hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2014.évi költségvetés végrehajtása során, a települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz jogcímen kapott állami támogatással év folyamán el kell számolni. Az elszámolás feltétele a kiadások megfelelő kormányzati funkción való szerepeltetése. Az intézményi étkeztetési feladatok ellátásában bekövetkezett változás (óvodai intézményi étkeztetés saját költségvetésen belüli feladatellátással történik) az önkormányzatnál új kormányzati funkció megnyitása szükséges. Minderre tekintettel az önkormányzatnál, az alábbi, új kormányzati funkciók megnyitása szükséges, melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar Államkincstárnál. 69/2014.(XII.9.) Határozat Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (munkahelyi étkeztetés, vendégétkezés) óvodai ellátás működtetési feladatai kormányzati funkciók felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 16

17 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község TÁRGYSOROZAT: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69 d./ rendelete: 9, 10 e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati Seszták Ottó rendelet felülvizsgálatára.rendeletalkotás Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás. 3. Javaslat a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermekszociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban 4. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Seszták Ottó írásban 5. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési Seszták Ottó koncepciójára. írásban Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban Indítványok, javaslatok: Javaslat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, vagyonkezelési szerződés megkötésére Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Seszták Ottó szóban 8.3. Javaslat közterület elnevezésre 8.4. Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére Sajóivánka, január 12. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

18 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. (3) bekezdése értelmében: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét A képviselő-testület a 13/2013.(VI.10.) önkormányzati rendeletével állapízotta meg a szervezetére- és működésére vonatkozó szabályokat, mely rendeletet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelet módosította. A rendelet felülvizsgálatára a hatáylos jogszabályi környezet előírásain megfelelően került sor. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI RÉSZ 1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) október 12-én és november 26-án hatályba lépett módosításaira tekintettel a képviselőtestület szervezetének és működésének keretei, a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazodóan kerülnek meghatározásra. A szükséges változások átvezetésével. 2. Várható környezeti és egészségi következmények: Környezeti és egészségi következmények nem várhatók.

19 19 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az Mötv. 43. (3) bekezdése rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, melynek elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után. 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet jóváhagyását. Sajóivánka, december 1. Seszták Ottó s.k. 19

20 Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet) 32. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 32. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 37. (3) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37. (3) b.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak száma 5 fő. (7) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (8) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint:

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. SZEPTEMBER 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1140-3/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016/2017. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016(IX.5.) önkormányzati rendelete A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / (XI.24.) önkormányzati rendelete 1 Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18 / 2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a

8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete a SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSRÓL Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Szomolya Község Önkormányzata 3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Tel: 49/526-000, Fax: 49/426-000 Emai: pmhszomolya@t-online.hu 8/2016. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.

Tárgy: Javaslat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. 1 ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-11/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: DB X. NA P I R E ND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzata 15/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-15/2015. Sorszám: 3. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 23. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014. (IX.30.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Füredi János sk. polgármester dr. Fazekas

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 12-i rendkívüli ülésére

a Képviselő-testület 2014. november 12-i rendkívüli ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/841-8/2014. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: A szociális

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálat

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálat Javaslat szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Rendelettervezet

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tüzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tüzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tüzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotására Az előterjesztés száma: 198/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Ófehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 29-ei nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 29-ei nyilvános ülésére. Szántói Imre polgármester. Dr. Gelencsér Ottó jegyző 1. NAPIREND Ügyiratszám 1/132-69/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 29-ei nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-án, 11:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(XI. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 14-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 14/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.november 24.-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.november 24.-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.november 24.-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 13.) számú önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 1/2013.(I.29.) rendelet módosításáról Fadd Nagyközség

Részletesebben

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatást nem kérhet. DOMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól egységes szerkezetben Domony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 20-án (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Szociális tűzifa rendelet

Részletesebben