Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: június 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: 2014. június 1."

Átírás

1 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje Hatályos: június 1.

2 1. A Pénzügyi feladata, az ügyrend célja, tartalma Pénzügyi feladatok Pénzügyi feladatok (számlabefogadás, pénztárkezelés, utalás) részletes bemutatása A számlabefogadás menete, ellenőrzési szempontjai Étkeztetés nyilvántartásához, teljesítésigazolásához, valamint az értékszállításhoz kapcsolódó feladatok A továbbszámlázáshoz szükséges rezsiköltségek nyilvántartásának kezelése A pénztárhoz kapcsolódó feladatok Utalással kapcsolatos feladatok Egyéb feladatok Kintlévőség kezeléssel kapcsolatos feladatok Kapcsolattartás A Pénzügyi Osztály eljárás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások Szervezeti egység felépítése, munkaköri leírások és helyettesítés rendje, feladat- és hatáskörök Mellékletek 29 2

3 Az Elszámolóház Pénzügyi Osztályának, mint az Elszámolóház egyik szervezeti egységének, az általa ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait az alábbiakban határozzuk meg. Az osztály az Elszámolóház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatait az alábbi jogszabályok illetve rendeletek figyelembevételével látja el: évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa tv.) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (a továbbiakban: Szja tv.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.) évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban: Pénzf. tv.) - 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz) - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) - 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról (a továbbiakban: MNB rendelet) - 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról (a továbbiakban: PM rendelet) - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatályos költségvetési rendelete és annak végrehajtási határozata 1. A Pénzügyi Osztály feladata, az ügyrend célja, tartalma A Pénzügyi Osztály (továbbiakban: Osztály) ellátja az Elszámolóház (ideértve azelszámolóház által működtetett intézmények), az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem 3

4 rendelkező költségvetési szervek, valamint a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézményei (továbbiakban: Intézmények), meghatározott pénzügyi, feladatait. (Az ügyrendben ismertetett feladatok ellátása az intézményekkel kötött Munkamegosztási megállapodásban foglalt feladatok alapján történik.) 1.1 Pénzügyi feladatok Az Osztály ellátja az Elszámolóház, és az Intézmények meghatározott pénzügyi feladatait. Biztosítja az Elszámolóház és az Intézmények működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A hatályos jogszabályi előírásoknak, az Irányító szerv utasításainak, valamint a belső szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően végzi tevékenységét, szervezi és biztosítja az Elszámolóház és az Intézmények pénzügyi munkáját. Feladatai elsősorban: Az Intézményektől beérkezett utalványrendelettel felszerelt és mellékletekkel ellátott bizonylatok átvétele, dokumentált ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály, illetve az intézményegységek esetében az Intézményműködtetési Osztály felé. Az Intézményektől beérkező házipénztári bizonylatok, elszámolások kapcsolódó bizonylatainak ellenőrzése, elszámolása, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. Az intézményegységek ellátmány elszámoltatása, ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. Az Elszámolóház részére érkezett számlák ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. A beérkező közüzemi számlák érkeztetése, és azon közüzemi számlák másolása,melyek továbbszámlázásra kerülnek, majd továbbítása az Intézményműködtetési Osztályvezető részére. Az Elszámolóház telefon számláinak ellenőrzése, igazolása, analitikus nyilvántartása, elszámolása, kapcsolódó jelentési kötelezettségek teljesítése. Az Intézmények mérőóra állásának nyilvántartása, számlázás előkészítése és a bérlők felé történő továbbszámlázása. A kiemelt üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos számlák ellenőrzése, az intézményi takarítással, értékszállítással, rovarirtással, közétkeztetéssel kapcsolatos számlák tételes ellenőrzése és teljesítés igazolása 4

5 Az Elszámolóház pénztárának működtetése. Banki utalások előkészítése, továbbítása a számlavezető bank felé. A bankszámlakivonatok és a postai befizetés mellékleteinek továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály számára. A közüzemi szolgáltatók az Elszámolóház bankszámlájára történő visszautalásainak figyelemmel kísérése és egyeztetése. Elszámolóház nevében beszedett térítési díjak befizetéséhez szükséges készpénzbefizetési nyomtatványok biztosítása. Írásban jelzett igény esetén POS terminál telepítésének ügyintézése az OTP Bank felé. A gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása, pénzellátási terv készítése, likviditás figyelemmel kísérése, biztosítása. Egyenlegközlők és fizetési felszólítások ügyintézése. Számlareklamációk ügyintézése, kivétel az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek intézményeket érintően. Köztartozásmentes adatbázis havi frissítése. Folyamatos kapcsolattartás a számlavezető bankkal. Az Elszámolóház pénztárának ellenőrzése. A Magyar Államkincstár részére havi jelentés készítése a felvett munkabér-előlegekről. Közreműködés a rehabilitációs hozzájárulás és a cégautó adó bevallás elkészítésében a Munkaügyi Osztállyal, valamint az adóhatóság felé történő egyéb igazolások és nyilvántartások bejelentésében. Működteti a számlavezető pénzintézettel kötött megállapodás alapján a kis-kincstári rendszert, a működtetés során folyamatosan kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel és az Irányító szervvel. A kiskincstári rendszer feltételei szerint kiszámítja a finanszírozási igényt, elkészíti a pénzellátási tervet havi, illetve heti bontásban. Felülvizsgálja a hét utolsó munkanapján a következő heti finanszírozási tervet és indokolt esetben a PMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályánál kezdeményezi annak módosítását. Az Intézmények által jelzett finanszírozási igények jogszerűségét felülvizsgálja, melyet követően a szükséges finanszírozás összegét az Intézmény fizetési számlájára utalja. Javaslatot tesz a finanszírozási rendszer fejlesztésére. Közüzemi és karbantartási számlák, illetőleg mérőórák állásának egyeztetése az Intézményműködtetési Osztállyal. A Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztállyal folyamatosan együttműködve egyeztetési, ellenőrzési és lekérdezési funkciót tölt be. 5

6 Napi munkája során folyamatosan együttműködik a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztállyal, a bizonylatok és az információ áramlását dokumentáltan végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályával a kiskincstári rendszer működésével kapcsolatban. Biztosítja a kiskincstári rendszer működéséhez szükséges naprakész információkat. Közétkeztetéshez kapcsolódó pénzügyi feladatok biztosítása. Étkezési térítési díj beszedés eljárás rendjét ellenőrzi az Osztályvezető, vagy Gazdasági vezető iránymutatása alapján. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé történő továbbszámlázáshoz kapcsolódó feladatokat elvégzi. Kintlévőség kezelése a vonatkozó szabályzat alapján. 2. Pénzügyi feladatok (számlabefogadás, pénztárkezelés, utalás) részletes bemutatása 2.1 A számlabefogadás menete, ellenőrzési szempontjai Az intézményektől az Elszámolóházba beérkező dokumentumok (azaz az Elszámolóházhoz tartozó valamennyi intézmény átutalásos számlái, bérjellegű kifizetései, kötelezettségvállalásai, pénztárelszámolásai, munkaügyi, ellenőrzési anyagai stb.) a számlabefogadáson keresztül jutnak el az érintett osztályok felé. Itt kerülnek ellenőrzésre az alábbiakban részletezett szempontok szerint, illetve az ellenőrzés dokumentálását követően, szortírozva továbbításra az érintett osztályok felé.(számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály, Munkaügyi Osztály, Jogi és Ügyviteli Osztály, Intézményműködtetési Osztály, Belső ellenőrzés, Pénzügyi Osztály) számlabefogadás ügyfélfogadási rendjét követően. A számlabefogadók dokumentáltan, külön osztályonkénti iratjegyzéken átveszik a beérkezett dokumentumokat, majd első lépésként érkeztetik azt, azaz ellátják dátum bélyegzővel és saját aláírásukkal. Ezt követően történik a dokumentumok ellenőrzése, mely azok típusától függően többféle szemponton alapul. Az ellenőrzés magába foglalja mind az alaki, mind a tartalmi ellenőrzést, továbbá a beérkezett dokumentumok teljes körűségének vizsgálatát is. - számla, számlával egy tekintet alá eső okirat, nyugta 6

7 Ellenőrizni kell, hogy az Áfa tv aiban meghatározott kötelező adattartalommal rendelkezik-e, szabályszerűen kitöltött-e, ha kapcsolódik hozzá teljesítésigazolás, az alátámasztja-e a számla adatait. - utalványrendelet Ellenőrizni kell, hogy szabályszerűen kitöltött-e, (szükség esetén) szabályos javításokat tartalmaze, valamennyi aláírás, dátum szerepel-e rajta, az összegben nincs-e elírás, a kötelező mellékletekkel felszerelték-e, (számla, számfejtés, kísérlő lista, állományba vételi bizonylat, szerződés szerinti teljesítés) - munkaügyi iratok A munkaügyi iratok esetén kizárólag érkeztetés történik a számlabefogadás részéről, majd haladéktalanul továbbításra kerülnek a Titkárságra iktatás céljából, vagy a Munkaügyi Osztály főelőadói részére.a számlabefogadás ügyfélfogadási rendjét követően. - kötelezettségvállaló lapok A kötelezettségvállaló lapoknál az ellenőrzés az alaki megfelelőség vizsgálatát jelenti (a hatályos formanyomtatvány-e, aláírás és bélyegző van-e rajta, stb.), majd dátumbélyegzővel ellátva továbbításra kerül az illetékes kontrollernek további ügyintézés céljából. - bérjellegű kifizetések számfejtései Ellenőrzésre kerül, hogy az utalványrendeleten feltüntetett összeg megegyezik-e a számfejtéssel, a számfejtés alá van-e írva, bélyegzővel ellátták-e, az aláírásra jogosult személye nem szerepel-e a kifizetések között, mellékleteit teljes körűen csatolta-e az intézmény. Ellenőrzést követően osztályok szerint szortírozásra kerülnek a beérkezett dokumentumok és végül a számlabefogadók az érintett osztályokra szétosztják azokat. A különféle számlákhoz, bizonylatokhoz kötelezően kapcsolódó mellékletek listáját az ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza. 7

8 Minden intézmény számára kötelezően használatos, egységes iratkísérőt alakítottunk ki, melyet a különböző osztályok szerint elkülönülten tudunk ezáltal kezelni, és átadni. * 1 A szerződéshez kötött karbantartási számlák ellenőrzésének menete a mindenkori hatályos igazgatói utasítás alapján történik. 2.2 Étkeztetés nyilvántartásához, teljesítésigazolásához, valamint az értékszállításhoz kapcsolódó feladatok A PZS-Soft program az Elszámolóházhoz tartozó valamennyi intézményének étkezési nyilvántartására, számlázására és a menzára való jogosultságok ellenőrzésére szolgál. A programban tárolhatók a törzsadatok, amit a rendszergazda állít be az Elszámolóházban a jogszabályi változásoknak, illetve az intézmények kérésének megfelelően. A törzsadatok közé tartoznak a normák, ami az önkormányzat rendelete alapján kerül beállításra. A normák tartalmazzák az aktuális térítési díj árát, és annak áfáját, az elnevezését, illetve az állami normatíva mértékét (azaz, hogy az étkező hány %-ban támogatott: 50% tartós beteg, 50 % több gyerekes, illetve ingyenes 100 %-ban támogatott). Szintén a törzsadatok közé tartoznak még az intézmények adatai tagintézményekre bontva. A program minden egyes étkezőt külön rögzít, személyes, fizetési és egyéb adatokkal ellátva. Az étkezők által megrendelt adagokat előre rögzítik az intézményekben erre kijelölt személyek, és ez alapján állítják ki a számlákat is személyenként névre szólóan. A leadott rendelés később megváltoztatható lemondás, hiányzás vagy egyéb okból kifolyólag. Egy-egy beszedési nap végén az intézmények napi zárást készítenek a program segítségével, melyet az Elszámolóház könyvelőjének beküldenek. Minden hónap végén az Intézmények által beküldött közétkeztetési szolgáltatás teljesítésigazolások összegyűjtését és ellenőrzését a két kijelölt számlabefogadó kolléga látja el az alábbiak szerint. Az Intézmények telephelyenként 2 példányban beküldik az előző hónapra vonatkozó teljesítésigazolásokat legkésőbb a tárgyhó utolsó étkezési napját követő második munkanapig. A teljesítésigazoláson az alábbi ellenőrzéseket kell tételesen elvégezni: időszak szerepel-e a teljesítésigazoláson, illetve az helyes-e aláírásra került-e az intézménynél aláírásra jogosult által, intézményi bélyegzővel elláttáke a teljesítésigazolás dátuma megfelelően került-e feltüntetésre (a tárgyhó azon utolsó étkezési napját kell megjelölni, amelyre még rendeltek étkezést) 1 hatályba lépés:

9 Az ellenőrzés tényét a munkatársak aláírásukkal, dátummal igazolják a teljesítés igazolások ellenőrzéséhez készített ellenőrző listán, amit az Osztályvezető szúrópróbaszerűen ellenőriz. A kontrollt követően az Osztályvezető gondoskodik a teljesítésigazolások Hungast Kft. részére történő eljuttatásról kézbesítő által. Az élelmezéssel kapcsolatos további információkat a Vásárolt közétkeztetés megrendelésének és teljesítés igazolásának Szabályzata tartalmazza. Az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek részéről történő tájékoztatás alapján kapják a megbízást a térítési díj beszedők. Az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek részére az Elszámolóház jelöli ki a megbízást a térítési díj beszedésére és számlázására. A beszedett térítési díjakat pénzszállító cég szállítja el. A pénzszállító cég által kiadott igazolást (az elszállított pénzről) az intézmények fénymásolatban beküldik a számlabefogadásra, ahol összesítik az igazolásokat. A számla beérkezését követően a számlabefogadók egyeztetik az igazolásokat a számla tartalmával, eltérés esetén bekérik a hiányzó adatokat. Az intézmények az értékszállítás időpontjának változtatását jelzik a pénzszállító cég felé ben, másolatban a számlabefogadó kollégát és az osztályvezetőt feltüntetve. A rovarirtással kapcsolatos plusz megrendeléseket az intézmények írásban jelzik az Intézményműködtetési Osztály felé a megrendelést az Pénzügyi Osztály vezetője ellenjegyzi és és az igazgatói aláírás után lehet megrendelni a vállalkozónál..a takarítással kapcsolatos plusz megrendeléseket vagy lemondásokat a Pénzügyi Osztályvezető felé kell jelezni, aki írásban értesíti a vállalkozót, melyet a beérkező számlán a a számlabefogadó kollégák ellenőriznek. 2.3 A továbbszámlázáshoz szükséges rezsiköltségek nyilvántartásának kezelése A továbbszámlázáshoz mért és méretlen rezsiköltségek állnak rendelkezésre. A mért adatokat az almérők (vállalkozói órák) szolgáltatják, a méretlent a megadott telephelyekre vonatkoztatva a hónap során folyamatosan érkező számlákból szükséges kiválogatni, lemásolni, és ezek alapján rögzíteni a számlázás előtt a rezsiprogramban. A felvitt és az intézményektől átvett adatokból a főoldalon lévő Számlázás előkészítése menüpontban Bérleményi adatlap összesítő ad információt. Ez szolgáltatja az alapot, illetve a mellékletet a FORRAS SQL rendszerben rögzített vállalkozói számlához. (pl: Hungast felé) 9

10 A vállalkozói számlák elkészítése után legkésőbb az adott hónap utolsó napján -, az adott hónapot a rezsiprogramban le kell zárni, és web-es frissítés után az Intézmények rendelkezésére áll a felület a következő hónap megnyitására, illetve a havi záró óraállások rögzítésére. A rezsiprogramról minden héten hétfő reggel 8 óráig biztonsági mentést kell küldeni a programot karbantartó informatikusnak archiválás céljából. A rezsiprogram nem csak a fogyasztások figyelemmel kísérésére és számlázásra, hanem statisztikai adatok lekérésére is alkalmas. (például: fogyasztási adatok lekérésére telephelyenként 2.4 A pénztárhoz kapcsolódó feladatok A pénztári ki- és befizetések lehetnek például a kiszámlázott rezsi, illetve bérleti díj befizetések, melyek közvetlenül az Elszámolóházban történnek, illetve lehetnek kifizetések is (általában téves befizetések, vagy utalások miatt, pl. étkezési díj visszafizetés támogatás miatt). A bevételi pénztárbizonylat kiállításával a befizetőtől a pénztáros bevételezi a számlán szereplő összeget, így a kiállított vevői oldal kerül kiegyenlítésre a FORRAS SQL programban. A bevételi 10

11 pénztárbizonylatot aláíratja a befizetővel, a számlát lemásolja, a pénztárbizonylat mellékletét képezi. A bevételi pénztárbizonylat utolsó példányát aláírva, lepecsételve átadja a befizetőnek. Az Elszámolóház pénzforgalma: - Pénztári közvetlen kifizetések: o vásárlási előleg kifizetés, o üzemanyag előleg, o bérjellegű kifizetések: szemüveg kifizetések, reprezentáció, belföldi kiküldetés o ellátmány nyújtása az Elszámolóház által működtetett intézményegységek részére. Ezen eseményeknél a pénztáros csak pénztárbizonylatot állít ki a FORRAS SQL programból, a kiállító, illetve a pénztáros részt aláírja, az átvevő, illetve befizető a neki megfelelő helyen szintén aláírja, ő kapja a pénztárbizonylat utolsó példányát, a többi példányt, illetve a hozzá tartozó háttérdokumentumot a pénztárjelentéssel a pénztáros továbbítja a pénztárellenőrnek, aki szintén aláírja és továbbítja a könyvelésre. Minden kiadáshoz szükséges utalványrendelet, a csak pénztári kiadásokhoz a pénztáros gondoskodik annak elkészítéséről és nyomtatásáról. Ellátmánnyal történő elszámolás menete: Az ellátmánnyal a felvételének hónapjában el kell számolni. Elszámolás legfeljebb havi két alkalommal történhet, ettől kizárólag rendkívüli esetben, a Pénzügyi Osztály vezetője engedélye alapján lehet eltérni. Az ellátmányból történő kifizetések nyilvántartását az elszámolást megelőzően be kell küldeni en vagy papír alapon az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére. A koordinátor jóváhagyását, visszajelzését követően lehet időpontot egyeztetni az Elszámolóház pénztárosával az ellátmány elszámolások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Legkésőbb az ellátmánnyal való tényleges elszámolás napján reggelén a FORRÁS SQL programban rögzíteni kell az intézmény gazdasági dolgozójának a a készpénzes szállítói számlákat. - Szállítói számlák kifizetése. A pénztáros a számlát befogadja, leellenőrzi, kifizethetőségét engedélyezteti. A FORRAS SQL program pénztár fejéből pedig kiállítja a hozzá tartozó kiadási pénztárbizonylatot, annak a nevére, aki a számlát hozta, illetve kifizette. A FORRAS SQL programból kinyomtatja a számlához tartozó utalványrendeletet, melyet 11

12 aláírat, majd hozzácsatolja a pénztár bizonylatot, ez szintén a pénztárjelentés melléklete lesz. A számlára rábélyegzi, hogy ELSZÁMOLVA. A pénzt átvevő csak a számlát hozó lehet, illetve aki nevére a pénztárbizonylat szól, egyéb esetben meghatalmazás szükséges. - Vevői számlák bevétele o a kiszámlázott mobil telefonszámlák, o az előre engedélyezett feleslegessé vált tárgyi eszközök megvásárlása, o rezsi, bérleti díj befizetés, o étkezés visszatérítés, o egyéb esetek, pl. kapu távirányító eladása képezhet készpénzes bevételt. A telefonszámla fénymásolatát a számlabefogadásról kapja meg a pénztáros, ez alapján névre szóló számlát állít ki a FORRAS SQL program vevői részéből, majd a program pénztár részének bevételi oldalán behívja a vevői számlát kiegyenlítésre. A pénztárbizonylat egy példányát, illetve a számla eredeti példányát a befizető kapja. A számlát a pénztárosnak és az osztályvezetőnek is alá kell írnia. A számlát és a pénztárbizonylatot lefénymásolja, majd a számlabefogadásra átadja, ez képezi majd a telefonszámlák számfejtésének bizonylati hátterét. Az Intézmények telefonszámláinak továbbszámlázása során a Vezetékes és mobiltelefon és internet szabályzat előírásai szerint kell eljárni. A pénztáros vevői számlát állíthat ki utalásos fizetési móddal is, rezsi, bérleti díj és KLIK-et érintő költségek továbbszámlázásakor, közbeszerzési dokumentáció megvásárlásakor. Pénztári nyilvántartások: - üzemanyag-előleg analitika nyilvántartása Akkor adja ki az üzemanyag-előleget a készpénzigénylés üzemanyag-előlegre bizonylaton, ha a gépkocsivezető jelzi. Ezt szintén engedélyezteti, és utalványrendeletet készít az előleg kiadásához. Ezek után pedig a pénztárbizonylatok számát, és a felvett, illetve elköltött összegeket felvezeti az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásba. Az üzemanyag elszámolással kapcsolatos számlákat és az elszámoláshoz szükséges alapbizonylatokat a pénztáros az Intézményműködtetési Osztályvezetőtől kapja. Ezek alapján kitölti a gépkocsivezetők nevére szóló üzemanyag-előleg elszámolás bizonylatot, a kifizetést pedig engedélyezteti. Ezek után kiállítja a pénztárbizonylatot és az utalványrendeletet, majd a gépjárművezetővel aláíratja a pénztárbizonylatot és az 12

13 alapbizonylatokat is. Majd kivezeti a felvett összeget az előleg nyilvántartásból az elszámolás alapján - vásárlási-előleg analitika nyilvántartása Az igényelt vásárlási-előleg kiadásához szükséges kitölteni a készpénzigénylés elszámolásra bizonylatot, melyen megjelölésre kerül, hogy ki veszi fel, milyen összeget, és milyen visszafizetési határidővel. Ezt szintén engedélyeztetni kell, és mivel csak pénztári könyvelést igényel, így utalványrendeletet külön készít hozzá a pénztáros, melynek háttéranyagát a készpénzigénylés elszámolásra bizonylat egy példánya képezi. Ezután a felvett vásárlási előleget, és a pénztárbizonylat számát, illetve, hogy ki vette fel, és milyen fizetési határidővel, bevezeti az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásába. Elszámoláskor kivezeti a nyilvántartásból, beírja a ténylegesen felhasznált összeget, és visszavételezi a vásárlási előleget, majd elszámolja a költést szállító számlaként. - munkabér előleg analitika nyilvántartása Az intézmény beküldi a munkabér-előleg kérelmet és a hozzá tartozó utalványrendeletet. A kérelmen megjelölik, hogy ki szeretné felvenni az előleget, milyen összeget, rá kell írnia az igénylő adószámát, munkakörét, illetve hogy mekkora havi részletben szeretne törleszteni. Az engedélyező intézmény a kérelmet aláírja, bélyegzi, az utalványrendeleten az érvényesítő és utalványozó részt aláírja. Az Elszámolóház és az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek munkabér előleg kérelmek elbírálása az igazgató-helyettes feladata. Amennyiben elutasításra került a munkabér előleg kérelem, arról a pénztáros szóban értesíti a gazdasági dolgozót. A beérkezett igény alapján a pénztáros munkabér-előleg keret nyilvántartásából megnézi, hogy belefér-e az intézmény igénye az adott havi keretbe, majd a munkabér-előleg analitika nyilvántartásból leellenőrzi, hogy adott munkavállalónak nincs-e tartozása. Felvezeti a munkavállalót a nyilvántartásba, a kérelmet a nyilvántartó részen kitölti, és ellenjegyezteti a kontrollerrel, majd az utalásra továbbítja. Az elutalt munkabér-előleg kérelem másolatát az utalástól visszakapja, ez alapján pedig felvezeti a nyilvántartásba az utalás dátumát és a ténylegesen elutalt összeget. A visszaérkezett munkabér-előleg kérelmek másolata alapján intézményenként megírja a havonta készített MÁK jelentést. A jelentésre felsorolja a dolgozók nevét, adószámát, a felvett összeget, illetve, hogy milyen részletekben fizetik vissza. A jelentések alapján kitölti a MÁK kísérőjegyzéket is, aláírja, pecsételi, ennek háttéranyagát képezi a MÁK jelentés és a kérelem másolata. Egy példányban másolja és lefűzi a felvett munkabér-előlegek közé. Eredeti postázásra kerül 13

14 MÁK részére. Hó végén a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálytól megkapja a levont munkabér-előlegek listáját, intézményenként. Ezekről a listákról a munkabér-előleg nyilvántartásába felvezeti név szerint a visszafolyt havi törlesztő részleteket. Ennek alapján, és az adott hónapban felvett munkabér-előlegek összege alapján kitölti a munkabér-előleg keretnyilvántartást, majd kiszámolja a következő hónap munkabér-előleg keretét. Az Elszámolóházhoz rendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek munkabér-előleg egyenlegét havonta dokumentáltan egyezteti a könyvelővel. - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása: o anyag-bevételezési bizonylat, o készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, o üzemanyag-előleg elszámolás, o készpénzigénylés elszámolásra, o kiadási pénztárbizonylat, o bevételi pénztárbizonylat, o pénztárjelentés, o készpénzfizetési számlatömb, o nyugtatömb, o készpénzutalvány-füzet, o behajtási engedély, o belföldi kiküldetési rendelvény, o külföldi kiküldetési rendelvény nyilvántartása. Ezen kívül vezeti a reprezentációs költségek nyilvántartását. - készpénzutalvány-füzet nyilvántartása. Az Elszámolóházhoz rendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szerv beküldi a készpénzigénylés bejelentése nyomtatvány alapján a készpénzigényét, melyen megjelöli az összeget, az igénylés dátumát, az összeg felvételének tervezett dátumát, illetve a készpénzt felvevő nevét, személyigazolvány számát. Ez alapján a pénztáros ellenőrzi a felveendő összeg rendelkezésre állását, az engedélyezett, előre megtervezett finanszírozási táblákat kinyomtatja az aktuális igény mellé, és kitölti a készpénzutalványfüzetet. Ezt követően a csekkfüzet nyilvántartásba felvezeti, ezen írja alá a csekk átvételét a készpénzt felvevő is. Bankba bejelentett aláírás szerint aláíratja. Csak annak a személynek adhatja ki a csekket, akinek a nevére szól! A Készpénzutalvány-füzet megrendelés OTP-s formanyomtatványon történik, szintén bankba bejelentett aláírás után továbbítja a pénztáros a megrendelést. Az intézmények étkezési díj 14

15 befizetési csekkekkel való ellátásához a csekkeket a pénztáros rendeli meg, és közvetlenül tőle viszik az intézmények a befizetésekhez szükséges mennyiséget. Az alszámlákhoz, illetve egyéb bevételi számlákhoz tartozó csekkek megrendelését az intézmény maga teljesíti. A banki formanyomtatványon tölti ki az intézmény és bankba bejelentett aláírás után továbbítja a megrendelést a bank felé. 2.5 Utalással kapcsolatos feladatok Az Elszámolóház és a hozzá tartozó intézmények pénzeszközeit az OTP Banknál nyitott fizetési számlán (számlákon) kezeli. Az Elszámolóház főszámlájáról kerülnek kiegyenlítésre az Elszámolóház kiemelt üzemeltetési előirányzatai; a karbantartás, a vásárolt étkeztetés, az energia szolgáltatás és egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, rágcsálóirtás stb.). Az intézmények költségvetési alszámláin történik a pénzforgalom lebonyolításának döntő többsége: a szállítói számlák ellenértékének kiegyenlítése; a bérjellegű kifizetések utalása; a postai kifizetések, azaz a lakcímre történő utalások. Az Elszámolóház alszámla rendszeréhez elkülönített számlák is kapcsolódnak, melyeken az intézmények étkezés és egyéb térítési díjak befizetései kerülnek nyilvántartásra. Az Elszámolóház és az intézmények finanszírozása kiskincstári finanszírozási rendszerben történik. A fenntartótól (PMJV Önkormányzatától) kapott támogatást (intézményfinanszírozást) csak indokoltan a tényleges szükségletek mértékében lehet igénybe venni. A finanszírozási igényt az Elszámolóház jelzi PMJV Önkormányzata Pénzügyi Főosztályának, mely az a jóváhagyás után továbbítja a finanszírozás összegét a Bank felé és ez alapján történik a hitelkeret folyósítása az Elszámolóház főszámlájára. 15

16 Az átutalások lebonyolítása a bank által rendelkezésre bocsátott OTP Elektra terminálon hetente két alkalommal; kedden és csütörtökön, nyári időszakban (július, augusztus hónap) hetente egy alkalommal, szerdán történik a bank által biztosított heti hitelkeret és az intézmények alszámláira beérkező bevételek felhasználásával. Az OTP Elektra terminál négy főmenüt tartalmaz: Számlavezetés: Banki információk és megbízási csomagok kezelése, e menüben történik az adatok feldolgozása, információk lekérdezése és törzsadatok kezelése pl. sablonok felvitele módosítása. Adminisztráció: Program kezelését érintő megbízási csomagok kezelése, lényegében megegyezik az előző menü kezelésével Információ: Banki közlemények pl. karbantartás, információk pl. év végi zárással kapcsolatos utalási időpontok, szabályzatok pl. Elektra Üzletszabályzat és módosításai, az új verziók telepítése, a fejlesztések megismerése. Beállítások: A program testreszabása, jelszavak kezelése, mentést lehet készíteni az eddigi állományokról, a rendszer minden nap naplók készít a bejelentkezéstől a kijelentkezésig mindent rögzít. Itt adható meg, hogy a program mit töltsön le automatikusan, mint pl. a fent említett kivonatok és értesítők. Tartalmazza továbbá a számlaszámok és igénybevevők listáját. A munkanap kezdetén a bankszámla egyenlegeket, előző napi kivonatokat és értesítőket le kell kérdezni, és az egyenlegeket táblázatba foglalva -ben továbbítani kell az illetékes vezetőknek (Pénzügyi Osztályvezető, Gazdasági vezető, Igazgatóhelyettes, Igazgató). A szállítói számlák leválogatása a FORRAS SQL rendszer Pénzügyi moduljából történik utalást megelőző napokon (hétfő és szerda, nyári időszakban kedd) különböző szűrési feltételeknek megfelelően. A lekérdező könyvelőként be van paraméterezve, attól függően, hogy melyik könyvelőhöz mely intézmények tartoznak, és ez alapján történik a lekérdezés. Elsődleges szempont, hogy a fizetési határidő az utalás dátuma szerint szűrésre kerül. A lekérdező listát ki kell nyomtatni és átadni az illetékes könyvelőnek, aki a lista alapján összeállítja az utaláshoz a dokumentumokat, összeadó-szalagot készít a számlákról és lehozza azokat az utalásra. Az összeadó-szalag és a lekérdező lista összesen sorának egyeznie kell. 16

17 A szállítói számlarendezés során kell kiválasztani a megfelelő intézményt először a pénzügyi nyilvántartókönyvben, majd a számlanyilvántartó könyvben. A számlák leválogatása a szállítói bizonylatszám alapján történik, melynek során le kell ellenőrizni az utalás összegét, és a szállító bankszámlaszámát az utalványrendeleten, a számlán és a rendszerben is, ha mindhárom egyezik, ki kell jelölni utalásra. Ezt a folyamatot el kell végezni minden egyes számlával, míg adott intézmény számlái el nem fogynak. A summa gomb segítségével ellenőrizni kell a számlák összesen sorát, melynek szintén az összeadó-szalaggal kell megegyeznie. A forintutalás a szállítónak menüpontban először ki kell választani a naplónkat, majd a pénzügyi nyilvántartó könyvben a megfelelő intézményt és ez utóbbit a bizonylattömb választásnál is, végül a számla iktatókönyvben már a kijelölt intézmény jelenik meg. A csoportos menün belül a generálás és küldés pont kiválasztását követően, a beírt bizonylat dátum utáni értéknapot kell megadni, majd a leválogatott és utalásra kijelölt tételek közül az F2 gomb segítségével meg kell adni az első és az utolsó bizonylatszámot. A rendszer generálja a csomagot, majd az utaláshoz ugyanezeket az adatokat kell beparaméterezni az utalás gombra kattintva. A rendszer ad egy csomagszámot, amelyet rá kell írni az összeadó-szalagra, ez alapján tudja behívni a könyvelő a bankba a számlákat. 17

18 Következő lépésként az OTP terminálba beimportálásra kerülnek a leválogatott csomagok a behozás külső egységről (Import) menü segítségével. Be kell jelölni a csak hibás tételek visszautasítása gombot, így a rendszer kiszűri a hibás bankszámlaszámokat. A fájlokat egyesével lehet importálni a csomag importálása menüvel, majd menteni kell a terminálba. A csomagok az előkészített megbízások menübe kerülnek. A FORRAS SQL programból importált csomagokat egy gép ikon jelzi. A csomagokról listát kell kinyomtatni. A kézi csomagképzéshez a bérjellegű kifizetéseket intézmények szerint kell csoportosítani. A kézi feldolgozás az OTP Electra terminálban végezhető el. A kézi megbízási csomagok rögzítését az előkészített megbízások menüpontban lehet elvégezni az alábbiak szerint: Új megbízás lenyitásával ki kell választani a Forintutalást. Az intézményt a Fizető fél számlaszáma és neve lenyíló ablakból kell kiválasztani. Ezután intézményenként és utalványrendeletenként el lehet kezdeni berögzíteni az anyagot. 18

19 Az utalványrendeleten szereplő összegnek, kedvezményezettnek és bankszámlaszámának egyeznie kell a pl. a MÁK számfejtésen, a munkabér-előleg kérelmen, könyvelési bizonylatokon, továbbképzésnél a számlán feltüntetett adatokkal stb. A csomagok itt is az előkészített megbízások menübe kerülnek és csomagszámot kapnak. A beimportált számlákhoz hasonló módon ki kell nyomtatni a listát és el kell végezni az ellenőrzéseket.. Az utalási napokon finanszírozási kimutatást kell készíteni az Elszámolóház és hozzá tartozó intézmények költségvetési támogatásának felosztásáról. A táblázatban szerepel az intézmény kódja, neve, bankszámlaszáma, a támogatás összege. A táblázatban szereplő bankszámlaegyenlegeket az utalás napján lekért és kinyomtatott számlaegyenlegekből, a dologi utalás összegét a FORRAS SQL lista alapján, a személyi utalásokat az intézményi összesítőkről, az ellátmány igényeket a pénztáros által leadott lista alapján. A finanszírozási kimutatás támogatás összegét rögzíteni kell a terminálba, ez alapján kerül le az intézmények alszámláira a költségvetési támogatás. 19

20 Amennyiben nem elég a heti hitelkeret, a bevételi számlákról lehet átvezetni aláírt utalványrendelettel a szükséges összeget az Elszámolóház főszámlájára. Az utalás folyamata: Az utalás megkezdése előtt elektronikus kettős aláírást kell végrehajtani a Pénzkezelési Szabályzat 3. számú melléklet szerint. Az elektronikus aláírást megelőzően szükséges az ellenőrzéseket az alábbi módon elvégezni. A Pénzügyi Osztály kijelölt pénzügyi (fő)előadója minden egyes utalási napon az utalást megelőzően tételesen ellenőrzi az átutalások és az alapbizonylatok valamennyi adatát összeghatártól és fizetési jogcímtől függetlenül. Az ellenőrzés tényét a listán aláírásával igazolja. A Pénzügyi Osztály vezetője, mint elektronikus aláírásra jogosult, ellenőrizni köteles az 500 eft feletti tételek 50%-át, melyet aláírásával igazol az átutalási listán. A másik aláírónak az elektronikus aláírást megelőzően pedig ellenőriznie kell az utalási állomány legalább 50%-át, hogy az átutalások és az alapbizonylatok dokumentált ellenőrzése megtörtént-e. Az ellenőrzés tényét a listán aláírásával igazolja. A lehetséges aláírók körét a Gazdasági vezető jelöli ki, az adott napon aláírást és ellenőrzést végzőket a Pénzügyi Osztályvezető nevezi meg. Az átutaláshoz be kell jelentkezni az OTP terminál szerverére. Az utalás két lépésben történik: a. az előkészített, leellenőrzött, aláírt csomagok közül először az intézményi támogatásokat, átvezetéseket át kell küldeni az OTP-nek, melynek megtörténte után már az utaláshoz szükséges összeg rendelkezésre áll az alszámlákon. Ezt a megbízási csomagok menüben az elküldött megbízásoknál lehet ellenőrizni, a gép zöld pipával jelzi a tranzakció teljesülését. b. az átvezetett finanszírozásból és saját forrásból kerülnek kifizetésre a számlák és a személyi juttatások. Az átutalást követően a gépi listákat, az utalványrendeletet, a számlákat, bérjellegű kifizetésnél a számfejtéseket, könyvelési bizonylatokat, munkabér előleg kérelmi lapját Átutalva+aktuális dátum bélyegzővel kell ellátni, majd könyvelőnként csoportosítva továbbadni a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálynak. A munkabér előleg 20

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 5. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva: 2009. december 21.,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1.1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA...4 1.1.1

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodás Szabályzat 3. számú Függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás 5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben