Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: június 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje. Hatályos: 2014. június 1."

Átírás

1 Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. Pénzügyi Osztály Ügyrendje Hatályos: június 1.

2 1. A Pénzügyi feladata, az ügyrend célja, tartalma Pénzügyi feladatok Pénzügyi feladatok (számlabefogadás, pénztárkezelés, utalás) részletes bemutatása A számlabefogadás menete, ellenőrzési szempontjai Étkeztetés nyilvántartásához, teljesítésigazolásához, valamint az értékszállításhoz kapcsolódó feladatok A továbbszámlázáshoz szükséges rezsiköltségek nyilvántartásának kezelése A pénztárhoz kapcsolódó feladatok Utalással kapcsolatos feladatok Egyéb feladatok Kintlévőség kezeléssel kapcsolatos feladatok Kapcsolattartás A Pénzügyi Osztály eljárás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások Szervezeti egység felépítése, munkaköri leírások és helyettesítés rendje, feladat- és hatáskörök Mellékletek 29 2

3 Az Elszámolóház Pénzügyi Osztályának, mint az Elszámolóház egyik szervezeti egységének, az általa ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait az alábbiakban határozzuk meg. Az osztály az Elszámolóház Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatait az alábbi jogszabályok illetve rendeletek figyelembevételével látja el: évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Art.) évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa tv.) évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (a továbbiakban: Szja tv.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.) évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban: Pénzf. tv.) - 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz) - 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) - 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról (a továbbiakban: MNB rendelet) - 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról (a továbbiakban: PM rendelet) - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatályos költségvetési rendelete és annak végrehajtási határozata 1. A Pénzügyi Osztály feladata, az ügyrend célja, tartalma A Pénzügyi Osztály (továbbiakban: Osztály) ellátja az Elszámolóház (ideértve azelszámolóház által működtetett intézmények), az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem 3

4 rendelkező költségvetési szervek, valamint a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézményei (továbbiakban: Intézmények), meghatározott pénzügyi, feladatait. (Az ügyrendben ismertetett feladatok ellátása az intézményekkel kötött Munkamegosztási megállapodásban foglalt feladatok alapján történik.) 1.1 Pénzügyi feladatok Az Osztály ellátja az Elszámolóház, és az Intézmények meghatározott pénzügyi feladatait. Biztosítja az Elszámolóház és az Intézmények működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A hatályos jogszabályi előírásoknak, az Irányító szerv utasításainak, valamint a belső szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően végzi tevékenységét, szervezi és biztosítja az Elszámolóház és az Intézmények pénzügyi munkáját. Feladatai elsősorban: Az Intézményektől beérkezett utalványrendelettel felszerelt és mellékletekkel ellátott bizonylatok átvétele, dokumentált ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály, illetve az intézményegységek esetében az Intézményműködtetési Osztály felé. Az Intézményektől beérkező házipénztári bizonylatok, elszámolások kapcsolódó bizonylatainak ellenőrzése, elszámolása, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. Az intézményegységek ellátmány elszámoltatása, ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. Az Elszámolóház részére érkezett számlák ellenőrzése, továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály felé. A beérkező közüzemi számlák érkeztetése, és azon közüzemi számlák másolása,melyek továbbszámlázásra kerülnek, majd továbbítása az Intézményműködtetési Osztályvezető részére. Az Elszámolóház telefon számláinak ellenőrzése, igazolása, analitikus nyilvántartása, elszámolása, kapcsolódó jelentési kötelezettségek teljesítése. Az Intézmények mérőóra állásának nyilvántartása, számlázás előkészítése és a bérlők felé történő továbbszámlázása. A kiemelt üzemeltetési kiadásokkal kapcsolatos számlák ellenőrzése, az intézményi takarítással, értékszállítással, rovarirtással, közétkeztetéssel kapcsolatos számlák tételes ellenőrzése és teljesítés igazolása 4

5 Az Elszámolóház pénztárának működtetése. Banki utalások előkészítése, továbbítása a számlavezető bank felé. A bankszámlakivonatok és a postai befizetés mellékleteinek továbbítása a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály számára. A közüzemi szolgáltatók az Elszámolóház bankszámlájára történő visszautalásainak figyelemmel kísérése és egyeztetése. Elszámolóház nevében beszedett térítési díjak befizetéséhez szükséges készpénzbefizetési nyomtatványok biztosítása. Írásban jelzett igény esetén POS terminál telepítésének ügyintézése az OTP Bank felé. A gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása, pénzellátási terv készítése, likviditás figyelemmel kísérése, biztosítása. Egyenlegközlők és fizetési felszólítások ügyintézése. Számlareklamációk ügyintézése, kivétel az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek intézményeket érintően. Köztartozásmentes adatbázis havi frissítése. Folyamatos kapcsolattartás a számlavezető bankkal. Az Elszámolóház pénztárának ellenőrzése. A Magyar Államkincstár részére havi jelentés készítése a felvett munkabér-előlegekről. Közreműködés a rehabilitációs hozzájárulás és a cégautó adó bevallás elkészítésében a Munkaügyi Osztállyal, valamint az adóhatóság felé történő egyéb igazolások és nyilvántartások bejelentésében. Működteti a számlavezető pénzintézettel kötött megállapodás alapján a kis-kincstári rendszert, a működtetés során folyamatosan kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel és az Irányító szervvel. A kiskincstári rendszer feltételei szerint kiszámítja a finanszírozási igényt, elkészíti a pénzellátási tervet havi, illetve heti bontásban. Felülvizsgálja a hét utolsó munkanapján a következő heti finanszírozási tervet és indokolt esetben a PMJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályánál kezdeményezi annak módosítását. Az Intézmények által jelzett finanszírozási igények jogszerűségét felülvizsgálja, melyet követően a szükséges finanszírozás összegét az Intézmény fizetési számlájára utalja. Javaslatot tesz a finanszírozási rendszer fejlesztésére. Közüzemi és karbantartási számlák, illetőleg mérőórák állásának egyeztetése az Intézményműködtetési Osztállyal. A Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztállyal folyamatosan együttműködve egyeztetési, ellenőrzési és lekérdezési funkciót tölt be. 5

6 Napi munkája során folyamatosan együttműködik a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztállyal, a bizonylatok és az információ áramlását dokumentáltan végzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztályával a kiskincstári rendszer működésével kapcsolatban. Biztosítja a kiskincstári rendszer működéséhez szükséges naprakész információkat. Közétkeztetéshez kapcsolódó pénzügyi feladatok biztosítása. Étkezési térítési díj beszedés eljárás rendjét ellenőrzi az Osztályvezető, vagy Gazdasági vezető iránymutatása alapján. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé történő továbbszámlázáshoz kapcsolódó feladatokat elvégzi. Kintlévőség kezelése a vonatkozó szabályzat alapján. 2. Pénzügyi feladatok (számlabefogadás, pénztárkezelés, utalás) részletes bemutatása 2.1 A számlabefogadás menete, ellenőrzési szempontjai Az intézményektől az Elszámolóházba beérkező dokumentumok (azaz az Elszámolóházhoz tartozó valamennyi intézmény átutalásos számlái, bérjellegű kifizetései, kötelezettségvállalásai, pénztárelszámolásai, munkaügyi, ellenőrzési anyagai stb.) a számlabefogadáson keresztül jutnak el az érintett osztályok felé. Itt kerülnek ellenőrzésre az alábbiakban részletezett szempontok szerint, illetve az ellenőrzés dokumentálását követően, szortírozva továbbításra az érintett osztályok felé.(számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztály, Munkaügyi Osztály, Jogi és Ügyviteli Osztály, Intézményműködtetési Osztály, Belső ellenőrzés, Pénzügyi Osztály) számlabefogadás ügyfélfogadási rendjét követően. A számlabefogadók dokumentáltan, külön osztályonkénti iratjegyzéken átveszik a beérkezett dokumentumokat, majd első lépésként érkeztetik azt, azaz ellátják dátum bélyegzővel és saját aláírásukkal. Ezt követően történik a dokumentumok ellenőrzése, mely azok típusától függően többféle szemponton alapul. Az ellenőrzés magába foglalja mind az alaki, mind a tartalmi ellenőrzést, továbbá a beérkezett dokumentumok teljes körűségének vizsgálatát is. - számla, számlával egy tekintet alá eső okirat, nyugta 6

7 Ellenőrizni kell, hogy az Áfa tv aiban meghatározott kötelező adattartalommal rendelkezik-e, szabályszerűen kitöltött-e, ha kapcsolódik hozzá teljesítésigazolás, az alátámasztja-e a számla adatait. - utalványrendelet Ellenőrizni kell, hogy szabályszerűen kitöltött-e, (szükség esetén) szabályos javításokat tartalmaze, valamennyi aláírás, dátum szerepel-e rajta, az összegben nincs-e elírás, a kötelező mellékletekkel felszerelték-e, (számla, számfejtés, kísérlő lista, állományba vételi bizonylat, szerződés szerinti teljesítés) - munkaügyi iratok A munkaügyi iratok esetén kizárólag érkeztetés történik a számlabefogadás részéről, majd haladéktalanul továbbításra kerülnek a Titkárságra iktatás céljából, vagy a Munkaügyi Osztály főelőadói részére.a számlabefogadás ügyfélfogadási rendjét követően. - kötelezettségvállaló lapok A kötelezettségvállaló lapoknál az ellenőrzés az alaki megfelelőség vizsgálatát jelenti (a hatályos formanyomtatvány-e, aláírás és bélyegző van-e rajta, stb.), majd dátumbélyegzővel ellátva továbbításra kerül az illetékes kontrollernek további ügyintézés céljából. - bérjellegű kifizetések számfejtései Ellenőrzésre kerül, hogy az utalványrendeleten feltüntetett összeg megegyezik-e a számfejtéssel, a számfejtés alá van-e írva, bélyegzővel ellátták-e, az aláírásra jogosult személye nem szerepel-e a kifizetések között, mellékleteit teljes körűen csatolta-e az intézmény. Ellenőrzést követően osztályok szerint szortírozásra kerülnek a beérkezett dokumentumok és végül a számlabefogadók az érintett osztályokra szétosztják azokat. A különféle számlákhoz, bizonylatokhoz kötelezően kapcsolódó mellékletek listáját az ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza. 7

8 Minden intézmény számára kötelezően használatos, egységes iratkísérőt alakítottunk ki, melyet a különböző osztályok szerint elkülönülten tudunk ezáltal kezelni, és átadni. * 1 A szerződéshez kötött karbantartási számlák ellenőrzésének menete a mindenkori hatályos igazgatói utasítás alapján történik. 2.2 Étkeztetés nyilvántartásához, teljesítésigazolásához, valamint az értékszállításhoz kapcsolódó feladatok A PZS-Soft program az Elszámolóházhoz tartozó valamennyi intézményének étkezési nyilvántartására, számlázására és a menzára való jogosultságok ellenőrzésére szolgál. A programban tárolhatók a törzsadatok, amit a rendszergazda állít be az Elszámolóházban a jogszabályi változásoknak, illetve az intézmények kérésének megfelelően. A törzsadatok közé tartoznak a normák, ami az önkormányzat rendelete alapján kerül beállításra. A normák tartalmazzák az aktuális térítési díj árát, és annak áfáját, az elnevezését, illetve az állami normatíva mértékét (azaz, hogy az étkező hány %-ban támogatott: 50% tartós beteg, 50 % több gyerekes, illetve ingyenes 100 %-ban támogatott). Szintén a törzsadatok közé tartoznak még az intézmények adatai tagintézményekre bontva. A program minden egyes étkezőt külön rögzít, személyes, fizetési és egyéb adatokkal ellátva. Az étkezők által megrendelt adagokat előre rögzítik az intézményekben erre kijelölt személyek, és ez alapján állítják ki a számlákat is személyenként névre szólóan. A leadott rendelés később megváltoztatható lemondás, hiányzás vagy egyéb okból kifolyólag. Egy-egy beszedési nap végén az intézmények napi zárást készítenek a program segítségével, melyet az Elszámolóház könyvelőjének beküldenek. Minden hónap végén az Intézmények által beküldött közétkeztetési szolgáltatás teljesítésigazolások összegyűjtését és ellenőrzését a két kijelölt számlabefogadó kolléga látja el az alábbiak szerint. Az Intézmények telephelyenként 2 példányban beküldik az előző hónapra vonatkozó teljesítésigazolásokat legkésőbb a tárgyhó utolsó étkezési napját követő második munkanapig. A teljesítésigazoláson az alábbi ellenőrzéseket kell tételesen elvégezni: időszak szerepel-e a teljesítésigazoláson, illetve az helyes-e aláírásra került-e az intézménynél aláírásra jogosult által, intézményi bélyegzővel elláttáke a teljesítésigazolás dátuma megfelelően került-e feltüntetésre (a tárgyhó azon utolsó étkezési napját kell megjelölni, amelyre még rendeltek étkezést) 1 hatályba lépés:

9 Az ellenőrzés tényét a munkatársak aláírásukkal, dátummal igazolják a teljesítés igazolások ellenőrzéséhez készített ellenőrző listán, amit az Osztályvezető szúrópróbaszerűen ellenőriz. A kontrollt követően az Osztályvezető gondoskodik a teljesítésigazolások Hungast Kft. részére történő eljuttatásról kézbesítő által. Az élelmezéssel kapcsolatos további információkat a Vásárolt közétkeztetés megrendelésének és teljesítés igazolásának Szabályzata tartalmazza. Az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek részéről történő tájékoztatás alapján kapják a megbízást a térítési díj beszedők. Az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek részére az Elszámolóház jelöli ki a megbízást a térítési díj beszedésére és számlázására. A beszedett térítési díjakat pénzszállító cég szállítja el. A pénzszállító cég által kiadott igazolást (az elszállított pénzről) az intézmények fénymásolatban beküldik a számlabefogadásra, ahol összesítik az igazolásokat. A számla beérkezését követően a számlabefogadók egyeztetik az igazolásokat a számla tartalmával, eltérés esetén bekérik a hiányzó adatokat. Az intézmények az értékszállítás időpontjának változtatását jelzik a pénzszállító cég felé ben, másolatban a számlabefogadó kollégát és az osztályvezetőt feltüntetve. A rovarirtással kapcsolatos plusz megrendeléseket az intézmények írásban jelzik az Intézményműködtetési Osztály felé a megrendelést az Pénzügyi Osztály vezetője ellenjegyzi és és az igazgatói aláírás után lehet megrendelni a vállalkozónál..a takarítással kapcsolatos plusz megrendeléseket vagy lemondásokat a Pénzügyi Osztályvezető felé kell jelezni, aki írásban értesíti a vállalkozót, melyet a beérkező számlán a a számlabefogadó kollégák ellenőriznek. 2.3 A továbbszámlázáshoz szükséges rezsiköltségek nyilvántartásának kezelése A továbbszámlázáshoz mért és méretlen rezsiköltségek állnak rendelkezésre. A mért adatokat az almérők (vállalkozói órák) szolgáltatják, a méretlent a megadott telephelyekre vonatkoztatva a hónap során folyamatosan érkező számlákból szükséges kiválogatni, lemásolni, és ezek alapján rögzíteni a számlázás előtt a rezsiprogramban. A felvitt és az intézményektől átvett adatokból a főoldalon lévő Számlázás előkészítése menüpontban Bérleményi adatlap összesítő ad információt. Ez szolgáltatja az alapot, illetve a mellékletet a FORRAS SQL rendszerben rögzített vállalkozói számlához. (pl: Hungast felé) 9

10 A vállalkozói számlák elkészítése után legkésőbb az adott hónap utolsó napján -, az adott hónapot a rezsiprogramban le kell zárni, és web-es frissítés után az Intézmények rendelkezésére áll a felület a következő hónap megnyitására, illetve a havi záró óraállások rögzítésére. A rezsiprogramról minden héten hétfő reggel 8 óráig biztonsági mentést kell küldeni a programot karbantartó informatikusnak archiválás céljából. A rezsiprogram nem csak a fogyasztások figyelemmel kísérésére és számlázásra, hanem statisztikai adatok lekérésére is alkalmas. (például: fogyasztási adatok lekérésére telephelyenként 2.4 A pénztárhoz kapcsolódó feladatok A pénztári ki- és befizetések lehetnek például a kiszámlázott rezsi, illetve bérleti díj befizetések, melyek közvetlenül az Elszámolóházban történnek, illetve lehetnek kifizetések is (általában téves befizetések, vagy utalások miatt, pl. étkezési díj visszafizetés támogatás miatt). A bevételi pénztárbizonylat kiállításával a befizetőtől a pénztáros bevételezi a számlán szereplő összeget, így a kiállított vevői oldal kerül kiegyenlítésre a FORRAS SQL programban. A bevételi 10

11 pénztárbizonylatot aláíratja a befizetővel, a számlát lemásolja, a pénztárbizonylat mellékletét képezi. A bevételi pénztárbizonylat utolsó példányát aláírva, lepecsételve átadja a befizetőnek. Az Elszámolóház pénzforgalma: - Pénztári közvetlen kifizetések: o vásárlási előleg kifizetés, o üzemanyag előleg, o bérjellegű kifizetések: szemüveg kifizetések, reprezentáció, belföldi kiküldetés o ellátmány nyújtása az Elszámolóház által működtetett intézményegységek részére. Ezen eseményeknél a pénztáros csak pénztárbizonylatot állít ki a FORRAS SQL programból, a kiállító, illetve a pénztáros részt aláírja, az átvevő, illetve befizető a neki megfelelő helyen szintén aláírja, ő kapja a pénztárbizonylat utolsó példányát, a többi példányt, illetve a hozzá tartozó háttérdokumentumot a pénztárjelentéssel a pénztáros továbbítja a pénztárellenőrnek, aki szintén aláírja és továbbítja a könyvelésre. Minden kiadáshoz szükséges utalványrendelet, a csak pénztári kiadásokhoz a pénztáros gondoskodik annak elkészítéséről és nyomtatásáról. Ellátmánnyal történő elszámolás menete: Az ellátmánnyal a felvételének hónapjában el kell számolni. Elszámolás legfeljebb havi két alkalommal történhet, ettől kizárólag rendkívüli esetben, a Pénzügyi Osztály vezetője engedélye alapján lehet eltérni. Az ellátmányból történő kifizetések nyilvántartását az elszámolást megelőzően be kell küldeni en vagy papír alapon az Intézményműködtetési Osztály koordinátora részére. A koordinátor jóváhagyását, visszajelzését követően lehet időpontot egyeztetni az Elszámolóház pénztárosával az ellátmány elszámolások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Legkésőbb az ellátmánnyal való tényleges elszámolás napján reggelén a FORRÁS SQL programban rögzíteni kell az intézmény gazdasági dolgozójának a a készpénzes szállítói számlákat. - Szállítói számlák kifizetése. A pénztáros a számlát befogadja, leellenőrzi, kifizethetőségét engedélyezteti. A FORRAS SQL program pénztár fejéből pedig kiállítja a hozzá tartozó kiadási pénztárbizonylatot, annak a nevére, aki a számlát hozta, illetve kifizette. A FORRAS SQL programból kinyomtatja a számlához tartozó utalványrendeletet, melyet 11

12 aláírat, majd hozzácsatolja a pénztár bizonylatot, ez szintén a pénztárjelentés melléklete lesz. A számlára rábélyegzi, hogy ELSZÁMOLVA. A pénzt átvevő csak a számlát hozó lehet, illetve aki nevére a pénztárbizonylat szól, egyéb esetben meghatalmazás szükséges. - Vevői számlák bevétele o a kiszámlázott mobil telefonszámlák, o az előre engedélyezett feleslegessé vált tárgyi eszközök megvásárlása, o rezsi, bérleti díj befizetés, o étkezés visszatérítés, o egyéb esetek, pl. kapu távirányító eladása képezhet készpénzes bevételt. A telefonszámla fénymásolatát a számlabefogadásról kapja meg a pénztáros, ez alapján névre szóló számlát állít ki a FORRAS SQL program vevői részéből, majd a program pénztár részének bevételi oldalán behívja a vevői számlát kiegyenlítésre. A pénztárbizonylat egy példányát, illetve a számla eredeti példányát a befizető kapja. A számlát a pénztárosnak és az osztályvezetőnek is alá kell írnia. A számlát és a pénztárbizonylatot lefénymásolja, majd a számlabefogadásra átadja, ez képezi majd a telefonszámlák számfejtésének bizonylati hátterét. Az Intézmények telefonszámláinak továbbszámlázása során a Vezetékes és mobiltelefon és internet szabályzat előírásai szerint kell eljárni. A pénztáros vevői számlát állíthat ki utalásos fizetési móddal is, rezsi, bérleti díj és KLIK-et érintő költségek továbbszámlázásakor, közbeszerzési dokumentáció megvásárlásakor. Pénztári nyilvántartások: - üzemanyag-előleg analitika nyilvántartása Akkor adja ki az üzemanyag-előleget a készpénzigénylés üzemanyag-előlegre bizonylaton, ha a gépkocsivezető jelzi. Ezt szintén engedélyezteti, és utalványrendeletet készít az előleg kiadásához. Ezek után pedig a pénztárbizonylatok számát, és a felvett, illetve elköltött összegeket felvezeti az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásba. Az üzemanyag elszámolással kapcsolatos számlákat és az elszámoláshoz szükséges alapbizonylatokat a pénztáros az Intézményműködtetési Osztályvezetőtől kapja. Ezek alapján kitölti a gépkocsivezetők nevére szóló üzemanyag-előleg elszámolás bizonylatot, a kifizetést pedig engedélyezteti. Ezek után kiállítja a pénztárbizonylatot és az utalványrendeletet, majd a gépjárművezetővel aláíratja a pénztárbizonylatot és az 12

13 alapbizonylatokat is. Majd kivezeti a felvett összeget az előleg nyilvántartásból az elszámolás alapján - vásárlási-előleg analitika nyilvántartása Az igényelt vásárlási-előleg kiadásához szükséges kitölteni a készpénzigénylés elszámolásra bizonylatot, melyen megjelölésre kerül, hogy ki veszi fel, milyen összeget, és milyen visszafizetési határidővel. Ezt szintén engedélyeztetni kell, és mivel csak pénztári könyvelést igényel, így utalványrendeletet külön készít hozzá a pénztáros, melynek háttéranyagát a készpénzigénylés elszámolásra bizonylat egy példánya képezi. Ezután a felvett vásárlási előleget, és a pénztárbizonylat számát, illetve, hogy ki vette fel, és milyen fizetési határidővel, bevezeti az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásába. Elszámoláskor kivezeti a nyilvántartásból, beírja a ténylegesen felhasznált összeget, és visszavételezi a vásárlási előleget, majd elszámolja a költést szállító számlaként. - munkabér előleg analitika nyilvántartása Az intézmény beküldi a munkabér-előleg kérelmet és a hozzá tartozó utalványrendeletet. A kérelmen megjelölik, hogy ki szeretné felvenni az előleget, milyen összeget, rá kell írnia az igénylő adószámát, munkakörét, illetve hogy mekkora havi részletben szeretne törleszteni. Az engedélyező intézmény a kérelmet aláírja, bélyegzi, az utalványrendeleten az érvényesítő és utalványozó részt aláírja. Az Elszámolóház és az Elszámolóházhoz hozzárendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek munkabér előleg kérelmek elbírálása az igazgató-helyettes feladata. Amennyiben elutasításra került a munkabér előleg kérelem, arról a pénztáros szóban értesíti a gazdasági dolgozót. A beérkezett igény alapján a pénztáros munkabér-előleg keret nyilvántartásából megnézi, hogy belefér-e az intézmény igénye az adott havi keretbe, majd a munkabér-előleg analitika nyilvántartásból leellenőrzi, hogy adott munkavállalónak nincs-e tartozása. Felvezeti a munkavállalót a nyilvántartásba, a kérelmet a nyilvántartó részen kitölti, és ellenjegyezteti a kontrollerrel, majd az utalásra továbbítja. Az elutalt munkabér-előleg kérelem másolatát az utalástól visszakapja, ez alapján pedig felvezeti a nyilvántartásba az utalás dátumát és a ténylegesen elutalt összeget. A visszaérkezett munkabér-előleg kérelmek másolata alapján intézményenként megírja a havonta készített MÁK jelentést. A jelentésre felsorolja a dolgozók nevét, adószámát, a felvett összeget, illetve, hogy milyen részletekben fizetik vissza. A jelentések alapján kitölti a MÁK kísérőjegyzéket is, aláírja, pecsételi, ennek háttéranyagát képezi a MÁK jelentés és a kérelem másolata. Egy példányban másolja és lefűzi a felvett munkabér-előlegek közé. Eredeti postázásra kerül 13

14 MÁK részére. Hó végén a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálytól megkapja a levont munkabér-előlegek listáját, intézményenként. Ezekről a listákról a munkabér-előleg nyilvántartásába felvezeti név szerint a visszafolyt havi törlesztő részleteket. Ennek alapján, és az adott hónapban felvett munkabér-előlegek összege alapján kitölti a munkabér-előleg keretnyilvántartást, majd kiszámolja a következő hónap munkabér-előleg keretét. Az Elszámolóházhoz rendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szervek munkabér-előleg egyenlegét havonta dokumentáltan egyezteti a könyvelővel. - szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása: o anyag-bevételezési bizonylat, o készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, o üzemanyag-előleg elszámolás, o készpénzigénylés elszámolásra, o kiadási pénztárbizonylat, o bevételi pénztárbizonylat, o pénztárjelentés, o készpénzfizetési számlatömb, o nyugtatömb, o készpénzutalvány-füzet, o behajtási engedély, o belföldi kiküldetési rendelvény, o külföldi kiküldetési rendelvény nyilvántartása. Ezen kívül vezeti a reprezentációs költségek nyilvántartását. - készpénzutalvány-füzet nyilvántartása. Az Elszámolóházhoz rendelt gazdasági szervvel rendelkező költségvetési szerv beküldi a készpénzigénylés bejelentése nyomtatvány alapján a készpénzigényét, melyen megjelöli az összeget, az igénylés dátumát, az összeg felvételének tervezett dátumát, illetve a készpénzt felvevő nevét, személyigazolvány számát. Ez alapján a pénztáros ellenőrzi a felveendő összeg rendelkezésre állását, az engedélyezett, előre megtervezett finanszírozási táblákat kinyomtatja az aktuális igény mellé, és kitölti a készpénzutalványfüzetet. Ezt követően a csekkfüzet nyilvántartásba felvezeti, ezen írja alá a csekk átvételét a készpénzt felvevő is. Bankba bejelentett aláírás szerint aláíratja. Csak annak a személynek adhatja ki a csekket, akinek a nevére szól! A Készpénzutalvány-füzet megrendelés OTP-s formanyomtatványon történik, szintén bankba bejelentett aláírás után továbbítja a pénztáros a megrendelést. Az intézmények étkezési díj 14

15 befizetési csekkekkel való ellátásához a csekkeket a pénztáros rendeli meg, és közvetlenül tőle viszik az intézmények a befizetésekhez szükséges mennyiséget. Az alszámlákhoz, illetve egyéb bevételi számlákhoz tartozó csekkek megrendelését az intézmény maga teljesíti. A banki formanyomtatványon tölti ki az intézmény és bankba bejelentett aláírás után továbbítja a megrendelést a bank felé. 2.5 Utalással kapcsolatos feladatok Az Elszámolóház és a hozzá tartozó intézmények pénzeszközeit az OTP Banknál nyitott fizetési számlán (számlákon) kezeli. Az Elszámolóház főszámlájáról kerülnek kiegyenlítésre az Elszámolóház kiemelt üzemeltetési előirányzatai; a karbantartás, a vásárolt étkeztetés, az energia szolgáltatás és egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, rágcsálóirtás stb.). Az intézmények költségvetési alszámláin történik a pénzforgalom lebonyolításának döntő többsége: a szállítói számlák ellenértékének kiegyenlítése; a bérjellegű kifizetések utalása; a postai kifizetések, azaz a lakcímre történő utalások. Az Elszámolóház alszámla rendszeréhez elkülönített számlák is kapcsolódnak, melyeken az intézmények étkezés és egyéb térítési díjak befizetései kerülnek nyilvántartásra. Az Elszámolóház és az intézmények finanszírozása kiskincstári finanszírozási rendszerben történik. A fenntartótól (PMJV Önkormányzatától) kapott támogatást (intézményfinanszírozást) csak indokoltan a tényleges szükségletek mértékében lehet igénybe venni. A finanszírozási igényt az Elszámolóház jelzi PMJV Önkormányzata Pénzügyi Főosztályának, mely az a jóváhagyás után továbbítja a finanszírozás összegét a Bank felé és ez alapján történik a hitelkeret folyósítása az Elszámolóház főszámlájára. 15

16 Az átutalások lebonyolítása a bank által rendelkezésre bocsátott OTP Elektra terminálon hetente két alkalommal; kedden és csütörtökön, nyári időszakban (július, augusztus hónap) hetente egy alkalommal, szerdán történik a bank által biztosított heti hitelkeret és az intézmények alszámláira beérkező bevételek felhasználásával. Az OTP Elektra terminál négy főmenüt tartalmaz: Számlavezetés: Banki információk és megbízási csomagok kezelése, e menüben történik az adatok feldolgozása, információk lekérdezése és törzsadatok kezelése pl. sablonok felvitele módosítása. Adminisztráció: Program kezelését érintő megbízási csomagok kezelése, lényegében megegyezik az előző menü kezelésével Információ: Banki közlemények pl. karbantartás, információk pl. év végi zárással kapcsolatos utalási időpontok, szabályzatok pl. Elektra Üzletszabályzat és módosításai, az új verziók telepítése, a fejlesztések megismerése. Beállítások: A program testreszabása, jelszavak kezelése, mentést lehet készíteni az eddigi állományokról, a rendszer minden nap naplók készít a bejelentkezéstől a kijelentkezésig mindent rögzít. Itt adható meg, hogy a program mit töltsön le automatikusan, mint pl. a fent említett kivonatok és értesítők. Tartalmazza továbbá a számlaszámok és igénybevevők listáját. A munkanap kezdetén a bankszámla egyenlegeket, előző napi kivonatokat és értesítőket le kell kérdezni, és az egyenlegeket táblázatba foglalva -ben továbbítani kell az illetékes vezetőknek (Pénzügyi Osztályvezető, Gazdasági vezető, Igazgatóhelyettes, Igazgató). A szállítói számlák leválogatása a FORRAS SQL rendszer Pénzügyi moduljából történik utalást megelőző napokon (hétfő és szerda, nyári időszakban kedd) különböző szűrési feltételeknek megfelelően. A lekérdező könyvelőként be van paraméterezve, attól függően, hogy melyik könyvelőhöz mely intézmények tartoznak, és ez alapján történik a lekérdezés. Elsődleges szempont, hogy a fizetési határidő az utalás dátuma szerint szűrésre kerül. A lekérdező listát ki kell nyomtatni és átadni az illetékes könyvelőnek, aki a lista alapján összeállítja az utaláshoz a dokumentumokat, összeadó-szalagot készít a számlákról és lehozza azokat az utalásra. Az összeadó-szalag és a lekérdező lista összesen sorának egyeznie kell. 16

17 A szállítói számlarendezés során kell kiválasztani a megfelelő intézményt először a pénzügyi nyilvántartókönyvben, majd a számlanyilvántartó könyvben. A számlák leválogatása a szállítói bizonylatszám alapján történik, melynek során le kell ellenőrizni az utalás összegét, és a szállító bankszámlaszámát az utalványrendeleten, a számlán és a rendszerben is, ha mindhárom egyezik, ki kell jelölni utalásra. Ezt a folyamatot el kell végezni minden egyes számlával, míg adott intézmény számlái el nem fogynak. A summa gomb segítségével ellenőrizni kell a számlák összesen sorát, melynek szintén az összeadó-szalaggal kell megegyeznie. A forintutalás a szállítónak menüpontban először ki kell választani a naplónkat, majd a pénzügyi nyilvántartó könyvben a megfelelő intézményt és ez utóbbit a bizonylattömb választásnál is, végül a számla iktatókönyvben már a kijelölt intézmény jelenik meg. A csoportos menün belül a generálás és küldés pont kiválasztását követően, a beírt bizonylat dátum utáni értéknapot kell megadni, majd a leválogatott és utalásra kijelölt tételek közül az F2 gomb segítségével meg kell adni az első és az utolsó bizonylatszámot. A rendszer generálja a csomagot, majd az utaláshoz ugyanezeket az adatokat kell beparaméterezni az utalás gombra kattintva. A rendszer ad egy csomagszámot, amelyet rá kell írni az összeadó-szalagra, ez alapján tudja behívni a könyvelő a bankba a számlákat. 17

18 Következő lépésként az OTP terminálba beimportálásra kerülnek a leválogatott csomagok a behozás külső egységről (Import) menü segítségével. Be kell jelölni a csak hibás tételek visszautasítása gombot, így a rendszer kiszűri a hibás bankszámlaszámokat. A fájlokat egyesével lehet importálni a csomag importálása menüvel, majd menteni kell a terminálba. A csomagok az előkészített megbízások menübe kerülnek. A FORRAS SQL programból importált csomagokat egy gép ikon jelzi. A csomagokról listát kell kinyomtatni. A kézi csomagképzéshez a bérjellegű kifizetéseket intézmények szerint kell csoportosítani. A kézi feldolgozás az OTP Electra terminálban végezhető el. A kézi megbízási csomagok rögzítését az előkészített megbízások menüpontban lehet elvégezni az alábbiak szerint: Új megbízás lenyitásával ki kell választani a Forintutalást. Az intézményt a Fizető fél számlaszáma és neve lenyíló ablakból kell kiválasztani. Ezután intézményenként és utalványrendeletenként el lehet kezdeni berögzíteni az anyagot. 18

19 Az utalványrendeleten szereplő összegnek, kedvezményezettnek és bankszámlaszámának egyeznie kell a pl. a MÁK számfejtésen, a munkabér-előleg kérelmen, könyvelési bizonylatokon, továbbképzésnél a számlán feltüntetett adatokkal stb. A csomagok itt is az előkészített megbízások menübe kerülnek és csomagszámot kapnak. A beimportált számlákhoz hasonló módon ki kell nyomtatni a listát és el kell végezni az ellenőrzéseket.. Az utalási napokon finanszírozási kimutatást kell készíteni az Elszámolóház és hozzá tartozó intézmények költségvetési támogatásának felosztásáról. A táblázatban szerepel az intézmény kódja, neve, bankszámlaszáma, a támogatás összege. A táblázatban szereplő bankszámlaegyenlegeket az utalás napján lekért és kinyomtatott számlaegyenlegekből, a dologi utalás összegét a FORRAS SQL lista alapján, a személyi utalásokat az intézményi összesítőkről, az ellátmány igényeket a pénztáros által leadott lista alapján. A finanszírozási kimutatás támogatás összegét rögzíteni kell a terminálba, ez alapján kerül le az intézmények alszámláira a költségvetési támogatás. 19

20 Amennyiben nem elég a heti hitelkeret, a bevételi számlákról lehet átvezetni aláírt utalványrendelettel a szükséges összeget az Elszámolóház főszámlájára. Az utalás folyamata: Az utalás megkezdése előtt elektronikus kettős aláírást kell végrehajtani a Pénzkezelési Szabályzat 3. számú melléklet szerint. Az elektronikus aláírást megelőzően szükséges az ellenőrzéseket az alábbi módon elvégezni. A Pénzügyi Osztály kijelölt pénzügyi (fő)előadója minden egyes utalási napon az utalást megelőzően tételesen ellenőrzi az átutalások és az alapbizonylatok valamennyi adatát összeghatártól és fizetési jogcímtől függetlenül. Az ellenőrzés tényét a listán aláírásával igazolja. A Pénzügyi Osztály vezetője, mint elektronikus aláírásra jogosult, ellenőrizni köteles az 500 eft feletti tételek 50%-át, melyet aláírásával igazol az átutalási listán. A másik aláírónak az elektronikus aláírást megelőzően pedig ellenőriznie kell az utalási állomány legalább 50%-át, hogy az átutalások és az alapbizonylatok dokumentált ellenőrzése megtörtént-e. Az ellenőrzés tényét a listán aláírásával igazolja. A lehetséges aláírók körét a Gazdasági vezető jelöli ki, az adott napon aláírást és ellenőrzést végzőket a Pénzügyi Osztályvezető nevezi meg. Az átutaláshoz be kell jelentkezni az OTP terminál szerverére. Az utalás két lépésben történik: a. az előkészített, leellenőrzött, aláírt csomagok közül először az intézményi támogatásokat, átvezetéseket át kell küldeni az OTP-nek, melynek megtörténte után már az utaláshoz szükséges összeg rendelkezésre áll az alszámlákon. Ezt a megbízási csomagok menüben az elküldött megbízásoknál lehet ellenőrizni, a gép zöld pipával jelzi a tranzakció teljesülését. b. az átvezetett finanszírozásból és saját forrásból kerülnek kifizetésre a számlák és a személyi juttatások. Az átutalást követően a gépi listákat, az utalványrendeletet, a számlákat, bérjellegű kifizetésnél a számfejtéseket, könyvelési bizonylatokat, munkabér előleg kérelmi lapját Átutalva+aktuális dátum bélyegzővel kell ellátni, majd könyvelőnként csoportosítva továbbadni a Számviteli, Költségvetési és Kontrolling Osztálynak. A munkabér előleg 20

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel kapcsolatos döntések elfogadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 25-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés intézményekkel

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C

Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Étkezési hozzájárulás kezelése MU 021.C Készítette: Szentjóbi Attila Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Balatoni Ildikó

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: Utalások kezelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.11.24. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62) 401-417 TARTALOM 1 UTALÁSOK

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14)

Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége. Ügyrend (B-14) Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Ügyrend (B-14) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben