Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)"

Átírás

1 1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/. Épített örökség védelme Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) 60 % lakosság létszámtól függetlenül 40 % lakosság létszám arányosan Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

2 Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) Falumegújítás és fejlesztés 60 % lakosság létszámtól függetlenül 40 % lakosság létszám arányosan Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

3 Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) Természeti örökség megőrzése 60 % lakosság létszámtól függetlenül arányosan 40 % lakosság létszám Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

4 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: A évi ivóvíz díjának emeléséről E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra, kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ármechanizmus alkalmazásának bevezetése esetén szükséges az önkormányzat ármegállapító rendeletének módosítása. Az ármechanizmus alkalmazásával történő ármegállapítás évtől, első ízben évi árak, megállapításánál kerül alkalmazásra. Jelenlegi ármegállapító rendelkezés a Képviselő-testület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért Bököny település közigazgatási területén fizetendő víz-és csatornadíjat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az elkészített rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bököny, november 17. Piskolczi Géza polgármester

5 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. /2008.(XII.01.) számú r e n d e l e t e t e r v e z e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól Bököny Község Képviselő-testülete az Árak alkalmazásáról szóló többször módosított évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díj alkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól szóló, a 15/2005. (XI. 24.), 15/2006.(XII.15.) és a 20/2007.(XII.05.) számú rendelettel módosított 20/2004. (XII. 28.) rendeletének 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: Alapdíj Vízmérővel mért fogyasztás esetén Vízmérő átmérő Q-max M3/n aránya Alapdíj 1 hóra Ft. Ivóvíz (A évhez képest az árak nem változtak) 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás - lakosság részére (+ 2 %) 174 Ft/m3 (2007. évi ár 162.-Ft/m3) - közület részére (+ 3 %) 200 Ft/m3 (2007. évi ár Ft/m3) 2. (1) A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelő összeg. (2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) E rendelet december 5. napján lép hatályba. (4) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon. Bököny, november 20. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József Jegyző

6 Bököny Község Önkormányzat Jegyzőjétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra, kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.01). számú rendelet felülvizsgálatát az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság javaslata alapján tűztük napirendi pontra a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően. A felülvizsgálat során a rendelet mellékletében kellet módosításokat végezni. A 3. számú mellékletből ki kellet venni a Bentlakásos Idősek Otthona önkormányzat önként vállalt feladatát, mert társulási szinten látjuk el az intézmény működtetését. A 8. számú mellékletben a polgármesterre átruházott egészségügyi igazgatás területén változtak a feladatok, kivettük a temetési segélyt, hiszen az erről szóló rendeletünk már nem tartalmaz ilyen fajta juttatást. Ugyancsak ebben a mellékletben kiegészült az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság hatásköre a képviselő-testület tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztéssel. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, módosító javaslatait a helyi jogszabály tekintetében tegye meg azt követően döntsön a rendelet-tervezetről. Bököny, november 18. Gulyás József jegyző

7 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008. (XII.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Bököny község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési rendjéről szóló 5/2008.(III.01.) számú rendelettel módosított 5/2007.(IV.01.) számú rendeletét és az azt módosító az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 3. számú melléklet az alábbiakkal módosul: Az önkormányzat önként vállalt feladatai -Teleház működtetése -Mezei Őrszolgálat működtetése -Művelődési Ház és Könyvtár működtetése A rendelet 8. számú melléklet az alábbiakkal módosul: A polgármesterre átruházott feladatok: b.)egészségügyi Igazgatás: -Dönt az esetenkénti átmeneti segélyekről, engedélyezi a köztemetést Az Ügyrendi- és Településfejlesztési bizottsága: -A képviselő-testület tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe. (2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik. Bököny, november Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József jegyző

8 Bököny Község Önkormányzat Jegyzőjétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárról szóló rendelet tárgyalása E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárról szóló rendelet módosítását az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság javaslata alapján tűztük napirendi pontra a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően. A hatályos önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, a képviselő-testület a 11/2007.(VI.01.) számú rendelettel fogadta el. A évi rendelet is tartalmaz megszorításokat a tiszteletdíjakra vonatkozóan, de a hiányzások okát mivel konkrétan a rendelet nem tartalmazta, nagyon nehéz volt a megállapított szankciókat teljesíteni, aktualizálni kellet jogszabályunkat. A rendelet-tervezet 1. (3) és (4) bekezdése már tartalmazza a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos szabályozást bevonva az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottságot a döntési eljárásba. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, módosító javaslatait a helyi jogszabály tekintetében tegye meg azt követően döntsön a rendelet-tervezetről. Bököny, november 18. Gulyás József jegyző

9 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. /2008.(XII.01.) számú r e n d e l e t e t e r v e z e t e Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20.. (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIX. Törvény 17. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület a települési önkormányzat képviselő tagjai részére havi tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege bruttó Ft, azaz negyvenezer forint. (2) Az önkormányzati képviselők az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül, melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (3) Az önkormányzati képviselő-testületi tag tiszteletdíját meg kell vonni, ha a települési képviselő a képviselő-testület ülésén önhibájából a rendes testületi ülésen nem vesz részt. (4) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti. 2.. (1) Az 1.. (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjából az önkormányzati képviselő az önkormányzat közösségi feladatai ellátására közérdekű kötelezettséget vállalhat, mely esetben a közérdekű kötelezettségvállalással csökkentett összeget kell tiszteletdíjként a képviselőnek elszámolni. (2) Az önkormányzati képviselő a közérdekű kötelezettségvállalásról írásban köteles nyilatkozni, melyben meg kell határozni a felajánlás célját és összegét. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi el. 3.. (1) A Képviselő-testület a bizottság képviselő és nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 4.. (1)Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységeivel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. (2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 5.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (VI.01.) rendelet. (3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. Bököny, október 12. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József Jegyző

10 Ügyiratszám: / BÖKÖNY, KOSSUTH UTCA 3. SZÁM (42) ; (42) ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az önkormányzat negyedévi gazdálkodásának zárszámadásáról Bököny Község Képviselőtestületének november 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a negyedévi önkormányzati gazdálkodás végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 80 -a alapján a helyi önkormányzat, az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez és az államháztartás mérlegének összeállításához évközi, év végi költségvetési beszámolót köteles készíteni. Bököny község negyedévi gazdálkodásának általános jellemzői: Az önkormányzat a 2/2008. (II.14.) számú költségvetési rendeletében már fellelhető volt az év nehéz gazdasági helyzete, mivel a szükséges kiadások fedezetét likvid hitelek felvételével tudjuk csak biztosítani. A költségvetési rendeletben meghatározott eft forráshiányt a villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezésére, illetve ÖNHIKI pályázatra jóváhagyott eft összegű támogatás csak kis mértékben csökkentette. A forráshiány csökkentése érdekében az önkormányzat kényszerű takarékosságot foganatosított meg. Több területen zárolásra került a költségvetésben megtervezett tétel, pld: - egyesületek támogatása részben, - egyes dologi kiadások részben (közutak karbantartása, készletbeszerzés), - személyi juttatások részben (kis értékű ajándék, minőségi bérpótlék). Továbbá a Képviselő-testület döntött, 1 fő konyhai dolgozó, illetve 1 fő pedagógus álláshelyének megszüntetéséről, továbbá 5 fő pedagógus álláshely zárolásáról. Bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott eft bevételi főösszege negyedévében eft összeggel 72,42%-ra teljesült. A bevételek előirányzatának teljesítése az időarányos szint alatt maradt. A bevételeket jogcímenként vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg: - A működési célú bevételek: a költségvetési szerv rendeltetésszerű működésből származó, szolgáltatás igénybevételéért fizetett bevételek (igazgatási szolg. díjak, parkosítási szolgáltatás, közterület foglalás, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások stb). Az előirányzat túlteljesítését az ÁMK intézménynél a tanulói tankönyv befizetések, a hivatalnál pedig az átadott szociális intézményeknek továbbszámlázott gázdíjak okozzák. - A működési célra átvett pénzeszközök: az előirányzat intézményenként eltérő képet mutat, a hivatalnál előirányzattól való elmaradás, az ÁMK-nál előirányzat nélküli teljesítés tapasztalható. Az ÁMK működési célra átvett pénzeszközei között a HEFOP pályázatból nyert támogatás található. A hivatalnál a szociális juttatások bevétele az eredeti költségvetésben a működési célra átvett pénzeszközök között lett tervezve, így a folyamatosan igényelt és megkapott támogatásokkal módosítjuk az előirányzatot. - A központi költségvetésből származó bevételek (átengedett szja, normatív támogatások) a tervezetthez viszonyított teljesítése időarányos. - Az intézményfinanszírozás időarányos szintet meghaladó felhasználása nagyrészt abból adódik, hogy az önkormányzat az ÁMK által benyújtott HEFOP pályázathoz szükséges forrást a támogatás megérkezéséig az intézmény rendelkezésére bocsátotta. - A költségvetésben a fejlesztési célú hitel igénybevételére az első félévi gazdálkodás során nem volt szükség.

11 Összességében a működési bevételek teljesítése időarányos (77,26%), az elmaradás a felhalmozási bevételek között tapasztalható (43,91%). Kiadások alakulása Az önkormányzat a tervezett eft tervezett kiadási főösszeg 71,25%-át, azaz eft-ot használt fel a beszámolási időszak végéig, ebből eft-ot működési kiadásokra, eft-ot pedig felhalmozási kiadásokra. - A személyi juttatások és annak járulékai éves előirányzatának felhasználása az időarányos szinten van. - A dologi kiadások az időarányosnál magasabb előirányzat felhasználást a Polgármesteri Hivatalnál az átadott szociális intézmények gázdíjai okozzák, amelyek továbbszámlázásra kerültek, így a bevételi oldalon is megjelennek. Az ÁMK Iskolai oktatás (801214) szakfeladaton megjelenő előirányzat túlteljesítés egyrészt az állami normatívát meghaladó tankönyv kifizetésből adódik, amit a tanulók megtérítettek, tehát a bevételek között megtalálhatóak. Másrészt a HEFOP HHH-s tanulók felzárkóztatásának támogatása pályázat megvalósítása augusztus 30-ig megtörtént. Ennek teljesítését előfinanszírozásban kellett biztosítani (7.939eFt), elszámolása és forráslehívása az év folyamán több ütemben történik (ennek előlege 2.061eFt összegben október hónapban megérkezett). Ezen előirányzatokat az év végéig előirányzat módosítással rendezni fogjuk. - A pénzeszközátadások előirányzat az időarányos szint alatt került felhasználásra, jogcímenkénti teljesítését a 13. számú melléklet mutatja. - A szociális juttatások előirányzat felhasználása az időarányos szinten van. - A felhalmozási kiadások alacsony, 32,35%-os teljesítési arányát az indokolja, hogy pályázati összeg hiányában az önkormányzat nem rendelkezik elegendő forrással nagyobb beruházások finanszírozására. A 3. negyedévig megvalósult felhalmozási kiadásokat a 8-9. számú melléklet részletezi. A nehézségek ellenére a kötelező feladatok ellátása folyamatos, feladatelmaradás nem történt. A további részletező adatokat kérem tekintsék meg a mellékelt kimutatásokban.

12 Az 1. félévi beszámoló mellékleteiben az alábbi kimutatások szerepelnek: 1. sz melléklet az elszámolási címrendet tartalmazza 1/1 sz.melléklet a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai címrendjét tartalmazza 1/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK elszámolási címrendjét tartalmazza 2. sz. melléklet a létszámkeret alakulását tartalmazza 2/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét tartalmazza 2/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK létszámkeretét tartalmazza 3.sz melléklet az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. 3/1 sz. melléklet a költségvetési bevételeket tartalmazza fejezeti bontásban 3/2 sz. melléklet a költségvetési kiadásokat tartalmazza fejezeti bontásban. 4. sz melléklet az önkormányzat kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 4/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 4/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 5 sz. melléklet Az önkormányzat kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 5/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 5/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 6. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 6/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 6/2 sz. melléklet a Barota Miály ÁMK bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 7. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 7/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 7/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 8. sz. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásainak alakulása 9. számú melléklet a felújítási kiadások alakulása 10. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 11. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 12. számú melléklet az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 13. számú melléklet az önkormányzat közvetett támogatásai Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a negyedév gazdálkodásáról szóló előterjesztést a mellékletekkel együtt szíveskedjenek megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni. Bököny, november 5. Piskolczi Géza Polgármester

13 1. sz. melléklet Bököny Község Önkormányzat Címrendje Cím száma Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások Települési hulladékkezelési feladatok Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Diáksport tevékenység Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat

14 Cím száma 1/1. sz. melléklet Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv címrendje Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások Települési hulladékkezelési feladatok Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat Cím száma 1/2. sz. melléklet Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím neve Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok

15 2. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok 31,5 31, Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Védőnői szolgálat 2,5 2, Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat 0 0 Összesen /1. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok 31,5 31, Védőnői szolgálat 2,5 2, Települési sport célok és feladatok 1 1 Összesen /2. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység 1 1 Összesen 61 61

16 3. számú melléklet: Az önkormányzat negyedévi pénzügyi mérlege bevételek s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 Működési bevételek Támogatások átadott pénze 2 Működési célra átvett pénzeszközök Személyi juttatások 3 Sajátos bevételek ( helyi adók ) Személyi juttatások járuléka 4 SzJA és állami támogatások Dologi kiadások 5 intézmény finanszírozás Szociális juttatások 6 Előző évi visszatérítés intézményfinanszírozás 7 forráshiány ( folyószámla hitel Folyószámla hitel törlesztés 8 átfutó, fuggő, kiegyenlítő bevételek átfutó, fuggő, kiegyenlítő kia 9 működési bevételek összesen működési kiadások össze bevételek Fejlesztési s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 fejlesztési célra átvett pénzeszköz Beruházások 2 Sajátos bevételek ( helyi adók ) Felújítások 3 SzJA és állami támogatások Fejlesztési célú pénzeszköz 4 Értékesített tárgyi eszközök Felhalmozási célú hitel törle 5 Felhalmozási célú intézményfinansz Felhalmozási célú intézmén 6 Felhalmozási célú hitel felhalmozási bevételek összesen felhalmozási kiadások ös bevételek Költségvetési főösszeg s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 költségvetési főösszeg költségvetési főösszeg intézményfinanszírozás intézményfinanszírozás költségvetési nettósított főösszeg költségvetési nettósított f 16

17 3/1. melléklet: Az önkormányzat negyedévi bevételeinek összesített kimut Működési költségvetés bevételei Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Eredeti e.i Módosított e.i Eredeti Teljesítés e.i Módosított e.i Teljesítés Működési bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési támogat intézményfinanszírozás Előző évi visszatérítés 2579 folyószámla hitel forráshiány Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Fejlesztési költségvetés bevételei Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Eredeti e.i Módosított e.i Eredeti Teljesítés e.i Módosított e.i Teljesítés Fejlesztési célra átvett pénzeszközök önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési tám értékesített tárgyi eszközök Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási bevételek összesen Költségvetés bevételi főösszege Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Összesen Intézmény finanszírozás Költségvetési főösszeg /2. melléklet: Az önkormányzat negyedévi kiadásainak összesített kimutat Működési költségvetés kiadásai Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK eredeti e.i módosított e.i teljesítés eredeti e.i módosított e.i teljesítés Támogatások átadott pénzeszközök Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások intézményfinanszírozás

18 Szociális juttatások hitel törlesztés átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen Fejlesztési költségvetés kiadásai Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK eredeti e.i módosított e.i teljesítés eredeti e.i módosított e.i teljesítés Beruházások Felújítások Fejlesztési célú átadott pénzeszközök Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások összesen Költségvetés kiadási főösszege Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK összesen Intézmény finanszírozás Költségvetési főösszeg

19 Bököny Község Polgármestere 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Száma: /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-ei ülésére Tárgy: Bököny Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv. 70. alapján a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - kell a képviselő-testület elé beterjeszteni. A helyi önkormányzatoknak a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve kell összeállítani. Bököny Község Önkormányzata évi költségvetési lehetőséginek három meghatározó tényezője van: - az állami költségvetésből az önkormányzatokra leosztott állami hozzájárulások és ezekhez Bököny milyen mértékben jut hozzá, - az önkormányzat évi költségvetési teljesítésének egyenlege, - az önkormányzat évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai. A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre az elfogadott évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei, és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változhat, hiszen még nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés. A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat biztosít alapinformációt. A koncepcióban a november 3-án megjelent harmadik változat tervezett számait vettük alapul. A harmadik változatban jelentős mértékű csökkentésre került sor a normatív mutatószámok vonatkozásában. I. A kormányzat gazdaságpolitikája A közepétől megkezdett költségvetési konszolidáció hatására 2007-ben a gazdasági növekedés lelassult első felében a magyar gazdaságban már élénkülés volt megfigyelhető. A GDP növekedési üteme az első negyedévi 1,7%-ról a második negyedében 2%-ra gyorsult, így az első félében 1,9%-os gazdasági növekedés valósult meg. Ugyanakkor a nemzetközi konjunktúra második negyedévétől egyértelműen kedvezőtlenebbé vált. Az amerikai jelzálogpiacról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására az eurózóna makrogazdasági adatai a gazdasági folyamatok tartós gyengeségét jelzik. A pénzügyi, gazdasági válság 2008 október elejétől egyre erőteljesebben jelentkezik, hatása a világgazdaság egészét, így Magyarország gazdasági növekedését is negatívan érinti. Arra kell felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a növekedési lehetőségek a következő 19

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben