Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft)"

Átírás

1 1) A LEADER program pályázati lehetőségei, döntés a lehívható pénzkeretről /Önkormányzati, Görög Katolikus Egyházközség, Római Katolikus Egyházközség/. Épített örökség védelme Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) 60 % lakosság létszámtól függetlenül 40 % lakosság létszám arányosan Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

2 Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) Falumegújítás és fejlesztés 60 % lakosság létszámtól függetlenül 40 % lakosság létszám arányosan Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

3 Település Lakosság létszám Rendelkezésre álló támogatás (ezer Ft) Természeti örökség megőrzése 60 % lakosság létszámtól függetlenül arányosan 40 % lakosság létszám Összesen Biri Bököny Érpatak Geszteréd Nagycserkesz Sényő Szakoly Balkány külterület Hátrányos helyzetű települések összesen Kállósemjén Kálmánháza Kótaj Napkor Nyírpazony Nyírtura Nagykálló külterület Nyíregyháza külterület Nyírtelek külterület Újfehértó külterület Nem hátrányos helyzetű települések összesen

4 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: A évi ivóvíz díjának emeléséről E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra, kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ármechanizmus alkalmazásának bevezetése esetén szükséges az önkormányzat ármegállapító rendeletének módosítása. Az ármechanizmus alkalmazásával történő ármegállapítás évtől, első ízben évi árak, megállapításánál kerül alkalmazásra. Jelenlegi ármegállapító rendelkezés a Képviselő-testület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért Bököny település közigazgatási területén fizetendő víz-és csatornadíjat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az elkészített rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bököny, november 17. Piskolczi Géza polgármester

5 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. /2008.(XII.01.) számú r e n d e l e t e t e r v e z e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz ért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól Bököny Község Képviselő-testülete az Árak alkalmazásáról szóló többször módosított évi LXXXVII. Törvény 7. -ában kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díj alkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól szóló, a 15/2005. (XI. 24.), 15/2006.(XII.15.) és a 20/2007.(XII.05.) számú rendelettel módosított 20/2004. (XII. 28.) rendeletének 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: Alapdíj Vízmérővel mért fogyasztás esetén Vízmérő átmérő Q-max M3/n aránya Alapdíj 1 hóra Ft. Ivóvíz (A évhez képest az árak nem változtak) 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás - lakosság részére (+ 2 %) 174 Ft/m3 (2007. évi ár 162.-Ft/m3) - közület részére (+ 3 %) 200 Ft/m3 (2007. évi ár Ft/m3) 2. (1) A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelő összeg. (2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) E rendelet december 5. napján lép hatályba. (4) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon. Bököny, november 20. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József Jegyző

6 Bököny Község Önkormányzat Jegyzőjétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra, kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007.(IV.01). számú rendelet felülvizsgálatát az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság javaslata alapján tűztük napirendi pontra a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően. A felülvizsgálat során a rendelet mellékletében kellet módosításokat végezni. A 3. számú mellékletből ki kellet venni a Bentlakásos Idősek Otthona önkormányzat önként vállalt feladatát, mert társulási szinten látjuk el az intézmény működtetését. A 8. számú mellékletben a polgármesterre átruházott egészségügyi igazgatás területén változtak a feladatok, kivettük a temetési segélyt, hiszen az erről szóló rendeletünk már nem tartalmaz ilyen fajta juttatást. Ugyancsak ebben a mellékletben kiegészült az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság hatásköre a képviselő-testület tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztéssel. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, módosító javaslatait a helyi jogszabály tekintetében tegye meg azt követően döntsön a rendelet-tervezetről. Bököny, november 18. Gulyás József jegyző

7 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008. (XII.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról Bököny község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési rendjéről szóló 5/2008.(III.01.) számú rendelettel módosított 5/2007.(IV.01.) számú rendeletét és az azt módosító az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 3. számú melléklet az alábbiakkal módosul: Az önkormányzat önként vállalt feladatai -Teleház működtetése -Mezei Őrszolgálat működtetése -Művelődési Ház és Könyvtár működtetése A rendelet 8. számú melléklet az alábbiakkal módosul: A polgármesterre átruházott feladatok: b.)egészségügyi Igazgatás: -Dönt az esetenkénti átmeneti segélyekről, engedélyezi a köztemetést Az Ügyrendi- és Településfejlesztési bizottsága: -A képviselő-testület tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti. (1) A rendelet a kihirdetése napján lép életbe. (2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik. Bököny, november Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József jegyző

8 Bököny Község Önkormányzat Jegyzőjétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Ügyiratszám: / 2008 Tárgy: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárról szóló rendelet tárgyalása E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27. napján megtartásra kerülő ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárról szóló rendelet módosítását az ügyrendi- és településfejlesztési bizottság javaslata alapján tűztük napirendi pontra a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelően. A hatályos önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet, a képviselő-testület a 11/2007.(VI.01.) számú rendelettel fogadta el. A évi rendelet is tartalmaz megszorításokat a tiszteletdíjakra vonatkozóan, de a hiányzások okát mivel konkrétan a rendelet nem tartalmazta, nagyon nehéz volt a megállapított szankciókat teljesíteni, aktualizálni kellet jogszabályunkat. A rendelet-tervezet 1. (3) és (4) bekezdése már tartalmazza a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos szabályozást bevonva az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottságot a döntési eljárásba. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, módosító javaslatait a helyi jogszabály tekintetében tegye meg azt követően döntsön a rendelet-tervezetről. Bököny, november 18. Gulyás József jegyző

9 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. /2008.(XII.01.) számú r e n d e l e t e t e r v e z e t e Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 20.. (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIX. Törvény 17. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A képviselő-testület a települési önkormányzat képviselő tagjai részére havi tiszteletdíjat állapít meg, melynek összege bruttó Ft, azaz negyvenezer forint. (2) Az önkormányzati képviselők az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíja minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül, melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (3) Az önkormányzati képviselő-testületi tag tiszteletdíját meg kell vonni, ha a települési képviselő a képviselő-testület ülésén önhibájából a rendes testületi ülésen nem vesz részt. (4) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi- és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja és döntésre a képviselő-testület elé terjeszti. 2.. (1) Az 1.. (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjából az önkormányzati képviselő az önkormányzat közösségi feladatai ellátására közérdekű kötelezettséget vállalhat, mely esetben a közérdekű kötelezettségvállalással csökkentett összeget kell tiszteletdíjként a képviselőnek elszámolni. (2) Az önkormányzati képviselő a közérdekű kötelezettségvállalásról írásban köteles nyilatkozni, melyben meg kell határozni a felajánlás célját és összegét. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi el. 3.. (1) A Képviselő-testület a bizottság képviselő és nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 4.. (1)Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységeivel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. (2) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 5.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2007. (VI.01.) rendelet. (3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. Bököny, október 12. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző Kihirdetési Záradék: A rendelet kihirdetve december 1. Gulyás József Jegyző

10 Ügyiratszám: / BÖKÖNY, KOSSUTH UTCA 3. SZÁM (42) ; (42) ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az önkormányzat negyedévi gazdálkodásának zárszámadásáról Bököny Község Képviselőtestületének november 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a negyedévi önkormányzati gazdálkodás végrehajtásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 80 -a alapján a helyi önkormányzat, az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez és az államháztartás mérlegének összeállításához évközi, év végi költségvetési beszámolót köteles készíteni. Bököny község negyedévi gazdálkodásának általános jellemzői: Az önkormányzat a 2/2008. (II.14.) számú költségvetési rendeletében már fellelhető volt az év nehéz gazdasági helyzete, mivel a szükséges kiadások fedezetét likvid hitelek felvételével tudjuk csak biztosítani. A költségvetési rendeletben meghatározott eft forráshiányt a villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezésére, illetve ÖNHIKI pályázatra jóváhagyott eft összegű támogatás csak kis mértékben csökkentette. A forráshiány csökkentése érdekében az önkormányzat kényszerű takarékosságot foganatosított meg. Több területen zárolásra került a költségvetésben megtervezett tétel, pld: - egyesületek támogatása részben, - egyes dologi kiadások részben (közutak karbantartása, készletbeszerzés), - személyi juttatások részben (kis értékű ajándék, minőségi bérpótlék). Továbbá a Képviselő-testület döntött, 1 fő konyhai dolgozó, illetve 1 fő pedagógus álláshelyének megszüntetéséről, továbbá 5 fő pedagógus álláshely zárolásáról. Bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott eft bevételi főösszege negyedévében eft összeggel 72,42%-ra teljesült. A bevételek előirányzatának teljesítése az időarányos szint alatt maradt. A bevételeket jogcímenként vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg: - A működési célú bevételek: a költségvetési szerv rendeltetésszerű működésből származó, szolgáltatás igénybevételéért fizetett bevételek (igazgatási szolg. díjak, parkosítási szolgáltatás, közterület foglalás, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások stb). Az előirányzat túlteljesítését az ÁMK intézménynél a tanulói tankönyv befizetések, a hivatalnál pedig az átadott szociális intézményeknek továbbszámlázott gázdíjak okozzák. - A működési célra átvett pénzeszközök: az előirányzat intézményenként eltérő képet mutat, a hivatalnál előirányzattól való elmaradás, az ÁMK-nál előirányzat nélküli teljesítés tapasztalható. Az ÁMK működési célra átvett pénzeszközei között a HEFOP pályázatból nyert támogatás található. A hivatalnál a szociális juttatások bevétele az eredeti költségvetésben a működési célra átvett pénzeszközök között lett tervezve, így a folyamatosan igényelt és megkapott támogatásokkal módosítjuk az előirányzatot. - A központi költségvetésből származó bevételek (átengedett szja, normatív támogatások) a tervezetthez viszonyított teljesítése időarányos. - Az intézményfinanszírozás időarányos szintet meghaladó felhasználása nagyrészt abból adódik, hogy az önkormányzat az ÁMK által benyújtott HEFOP pályázathoz szükséges forrást a támogatás megérkezéséig az intézmény rendelkezésére bocsátotta. - A költségvetésben a fejlesztési célú hitel igénybevételére az első félévi gazdálkodás során nem volt szükség.

11 Összességében a működési bevételek teljesítése időarányos (77,26%), az elmaradás a felhalmozási bevételek között tapasztalható (43,91%). Kiadások alakulása Az önkormányzat a tervezett eft tervezett kiadási főösszeg 71,25%-át, azaz eft-ot használt fel a beszámolási időszak végéig, ebből eft-ot működési kiadásokra, eft-ot pedig felhalmozási kiadásokra. - A személyi juttatások és annak járulékai éves előirányzatának felhasználása az időarányos szinten van. - A dologi kiadások az időarányosnál magasabb előirányzat felhasználást a Polgármesteri Hivatalnál az átadott szociális intézmények gázdíjai okozzák, amelyek továbbszámlázásra kerültek, így a bevételi oldalon is megjelennek. Az ÁMK Iskolai oktatás (801214) szakfeladaton megjelenő előirányzat túlteljesítés egyrészt az állami normatívát meghaladó tankönyv kifizetésből adódik, amit a tanulók megtérítettek, tehát a bevételek között megtalálhatóak. Másrészt a HEFOP HHH-s tanulók felzárkóztatásának támogatása pályázat megvalósítása augusztus 30-ig megtörtént. Ennek teljesítését előfinanszírozásban kellett biztosítani (7.939eFt), elszámolása és forráslehívása az év folyamán több ütemben történik (ennek előlege 2.061eFt összegben október hónapban megérkezett). Ezen előirányzatokat az év végéig előirányzat módosítással rendezni fogjuk. - A pénzeszközátadások előirányzat az időarányos szint alatt került felhasználásra, jogcímenkénti teljesítését a 13. számú melléklet mutatja. - A szociális juttatások előirányzat felhasználása az időarányos szinten van. - A felhalmozási kiadások alacsony, 32,35%-os teljesítési arányát az indokolja, hogy pályázati összeg hiányában az önkormányzat nem rendelkezik elegendő forrással nagyobb beruházások finanszírozására. A 3. negyedévig megvalósult felhalmozási kiadásokat a 8-9. számú melléklet részletezi. A nehézségek ellenére a kötelező feladatok ellátása folyamatos, feladatelmaradás nem történt. A további részletező adatokat kérem tekintsék meg a mellékelt kimutatásokban.

12 Az 1. félévi beszámoló mellékleteiben az alábbi kimutatások szerepelnek: 1. sz melléklet az elszámolási címrendet tartalmazza 1/1 sz.melléklet a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai címrendjét tartalmazza 1/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK elszámolási címrendjét tartalmazza 2. sz. melléklet a létszámkeret alakulását tartalmazza 2/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét tartalmazza 2/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK létszámkeretét tartalmazza 3.sz melléklet az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. 3/1 sz. melléklet a költségvetési bevételeket tartalmazza fejezeti bontásban 3/2 sz. melléklet a költségvetési kiadásokat tartalmazza fejezeti bontásban. 4. sz melléklet az önkormányzat kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 4/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 4/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként 5 sz. melléklet Az önkormányzat kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 5/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 5/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásait tartalmazza szakfeladatonként 6. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 6/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 6/2 sz. melléklet a Barota Miály ÁMK bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként 7. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 7/1 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 7/2 sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK bevételeit tartalmazza szakfeladatonként 8. sz. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásainak alakulása 9. számú melléklet a felújítási kiadások alakulása 10. számú melléklet az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása 11. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 12. számú melléklet az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban 13. számú melléklet az önkormányzat közvetett támogatásai Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a negyedév gazdálkodásáról szóló előterjesztést a mellékletekkel együtt szíveskedjenek megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni. Bököny, november 5. Piskolczi Géza Polgármester

13 1. sz. melléklet Bököny Község Önkormányzat Címrendje Cím száma Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások Települési hulladékkezelési feladatok Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Diáksport tevékenység Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat

14 Cím száma 1/1. sz. melléklet Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv címrendje Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások Települési hulladékkezelési feladatok Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat Cím száma 1/2. sz. melléklet Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím neve Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Sportcélok és feladatok

15 2. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok 31,5 31, Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Védőnői szolgálat 2,5 2, Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Települési sport célok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat 0 0 Összesen /1. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok 31,5 31, Védőnői szolgálat 2,5 2, Települési sport célok és feladatok 1 1 Összesen /2. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 4. - ához Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím neve Engedélye-zett Teljesítés Cím létszám száma Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység 1 1 Összesen 61 61

16 3. számú melléklet: Az önkormányzat negyedévi pénzügyi mérlege bevételek s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 Működési bevételek Támogatások átadott pénze 2 Működési célra átvett pénzeszközök Személyi juttatások 3 Sajátos bevételek ( helyi adók ) Személyi juttatások járuléka 4 SzJA és állami támogatások Dologi kiadások 5 intézmény finanszírozás Szociális juttatások 6 Előző évi visszatérítés intézményfinanszírozás 7 forráshiány ( folyószámla hitel Folyószámla hitel törlesztés 8 átfutó, fuggő, kiegyenlítő bevételek átfutó, fuggő, kiegyenlítő kia 9 működési bevételek összesen működési kiadások össze bevételek Fejlesztési s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 fejlesztési célra átvett pénzeszköz Beruházások 2 Sajátos bevételek ( helyi adók ) Felújítások 3 SzJA és állami támogatások Fejlesztési célú pénzeszköz 4 Értékesített tárgyi eszközök Felhalmozási célú hitel törle 5 Felhalmozási célú intézményfinansz Felhalmozási célú intézmén 6 Felhalmozási célú hitel felhalmozási bevételek összesen felhalmozási kiadások ös bevételek Költségvetési főösszeg s.sz megnevezés eredeti e.i mód.e.i teljesítés s.sz megnevezés 1 költségvetési főösszeg költségvetési főösszeg intézményfinanszírozás intézményfinanszírozás költségvetési nettósított főösszeg költségvetési nettósított f 16

17 3/1. melléklet: Az önkormányzat negyedévi bevételeinek összesített kimut Működési költségvetés bevételei Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Eredeti e.i Módosított e.i Eredeti Teljesítés e.i Módosított e.i Teljesítés Működési bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési támogat intézményfinanszírozás Előző évi visszatérítés 2579 folyószámla hitel forráshiány Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Fejlesztési költségvetés bevételei Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Eredeti e.i Módosított e.i Eredeti Teljesítés e.i Módosított e.i Teljesítés Fejlesztési célra átvett pénzeszközök önkormányzatok sajátos bevételei önkormányzatok költségvetési tám értékesített tárgyi eszközök Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási bevételek összesen Költségvetés bevételi főösszege Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK Összesen Intézmény finanszírozás Költségvetési főösszeg /2. melléklet: Az önkormányzat negyedévi kiadásainak összesített kimutat Működési költségvetés kiadásai Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK eredeti e.i módosított e.i teljesítés eredeti e.i módosított e.i teljesítés Támogatások átadott pénzeszközök Személyi juttatások Személyi juttatások járulékai Dologi kiadások intézményfinanszírozás

18 Szociális juttatások hitel törlesztés átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen Fejlesztési költségvetés kiadásai Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK eredeti e.i módosított e.i teljesítés eredeti e.i módosított e.i teljesítés Beruházások Felújítások Fejlesztési célú átadott pénzeszközök Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások összesen Költségvetés kiadási főösszege Megnevezés Polgármesteri hivatal ÁMK összesen Intézmény finanszírozás Költségvetési főösszeg

19 Bököny Község Polgármestere 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; Száma: /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-ei ülésére Tárgy: Bököny Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv. 70. alapján a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - kell a képviselő-testület elé beterjeszteni. A helyi önkormányzatoknak a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakat figyelembe véve kell összeállítani. Bököny Község Önkormányzata évi költségvetési lehetőséginek három meghatározó tényezője van: - az állami költségvetésből az önkormányzatokra leosztott állami hozzájárulások és ezekhez Bököny milyen mértékben jut hozzá, - az önkormányzat évi költségvetési teljesítésének egyenlege, - az önkormányzat évre vállalt kötelezettségei és saját elhatározásán múló bevételei, kiadásai. A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre az elfogadott évi költségvetési törvény, ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei, és a vállalható feladatok. A mellékletben bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változhat, hiszen még nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés. A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat biztosít alapinformációt. A koncepcióban a november 3-án megjelent harmadik változat tervezett számait vettük alapul. A harmadik változatban jelentős mértékű csökkentésre került sor a normatív mutatószámok vonatkozásában. I. A kormányzat gazdaságpolitikája A közepétől megkezdett költségvetési konszolidáció hatására 2007-ben a gazdasági növekedés lelassult első felében a magyar gazdaságban már élénkülés volt megfigyelhető. A GDP növekedési üteme az első negyedévi 1,7%-ról a második negyedében 2%-ra gyorsult, így az első félében 1,9%-os gazdasági növekedés valósult meg. Ugyanakkor a nemzetközi konjunktúra második negyedévétől egyértelműen kedvezőtlenebbé vált. Az amerikai jelzálogpiacról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására az eurózóna makrogazdasági adatai a gazdasági folyamatok tartós gyengeségét jelzik. A pénzügyi, gazdasági válság 2008 október elejétől egyre erőteljesebben jelentkezik, hatása a világgazdaság egészét, így Magyarország gazdasági növekedését is negatívan érinti. Arra kell felkészülni, hogy a pénzügyi rendszer problémáinak megoldása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a növekedési lehetőségek a következő 19

20 évben az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb mértékben beszűkülnek. Ez a megállapítás valamennyi növekedési tényezőre vonatkozik: - A háztartások fogyasztása a hitelfelvételi lehetőségek szűkülése és drágulása, továbbá a recesszióból következő foglalkoztatás-csökkenés, valamint a várható reálbércsökkenés következtében az eddig feltételezett minimális növekedés helyett érzékelhetően, 3 % körüli mértékben csökken. - Elsősorban a jelentősen beszűkülő finanszírozási lehetőségek miatt, de emellett a valószínűleg az eddig elgondoltnál hosszabb ideig tartó globális recesszió következtében 2009-ben a beruházások a korábban feltételezett 4 százalékos növekedés helyett némileg szűkülnek - Az exportlehetőségek jelentősen csökkennek, a kivitel növekedése reálisan számolva csak megközelíteni tudja a 4%-ot. A felvázolt folyamatok alapján 2009-ben a GDP 1 százalékos csökkenésére számíthatunk. Ugyanakkor az inflációs ütem 2008-ban megkezdődött csökkenését a kialakult helyzet nem töri meg. A Kormányzat 4,5% inflációs ütemmel számol 2009-ben. A világgazdaságban bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok ellenére is a Kormány szükségesnek tartja a Konvergencia programban meghatározott hiánymutató módosítását. Ennek alapján 2009-re az államháztartás eredményszemléletű hiánya a GDP 2,9%-a helyett a GDP 2,6%-ra csökken. A kormány célja az, hogy a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához. Középtávon fő célkitűzés az euró bevezetése és kiemelt feladat az uniós támogatások maximális igénybevételéhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. A kormány fontos feladata az államháztartási kiadások szűkítése. A célkitűzések elérése érdekében a kormány programjában strukturális reformok végrehajtását határozta el a következő területeken: 1. Új családtámogatási rendszer bevezetése 2. A munkanélküli ellátás átalakítása. 3. Foglalkoztatáspolitika. 4. Az oktatási rendszer reformja (szakképzés, felsőoktatás). 5. Területfejlesztés. 6. Az egészségügyi struktúra átalakítása. A feladatok átalakítása jelentősen érinti az önkormányzati gazdaságot is. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai A évekre meghatározott, uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei és a társfinanszírozás biztosításának rendje együttesen garantálják azt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan költségvetési akadálya ne legyen az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz kapcsolódó államháztartási finanszírozás az eddigi gyakorlatot követve prioritásként jelentkezik a évi költségvetési törvényjavaslatban. II. Az önkormányzatok forrásszabályozásának fő irányelvei A gazdaságpolitika irányvonalának megfelelően az önkormányzatoknál is érvényesülnie kell a racionálisabb, takarékosabb gazdálkodásnak, hatékonyabb közfeladat ellátásnak. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai: - Normatív állami hozzájárulások és támogatások a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján. Az állami támogatás alapjául szolgáló normatívák felmérése megtörtént a törvényjavaslat aktuális mellékletei alapján. A támogatás pontos összege a költségvetési törvény elfogadása után lesz ismert. 20

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben