4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege."

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését augusztus 29-én (szerdán) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) Önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendeletének módosítása Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 3./ A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Javaslat aljegyzői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 5./ Tájékoztatás a járásokról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Beszámoló a 2012/2013. tanév előkészítéséről Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető 7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 8./ Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtására Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető 9./ Tiszacsege Város Önkormányzat hiteleinek megújítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 1/2 Tiszacsege Város Önkormányzata

2 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere 10./ Óvodai csoportok maximális létszámának túllépése Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető 11./ Fekete Sándor István Tiszacsege, Nagymajor tanya 30. szám alatti lakos vízdíjtartozása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Turcsányi Zsolt üdülőtelek vásárlása vagy bérbevétele iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Illés János kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti önkormányzati bérlakásokban lévő gázkazánok felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ Játszótéri eszközök felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Különfélék Tiszacsege, augusztus 24. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester 2/2 Tiszacsege Város Önkormányzata

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R É T Ö L Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) : (52) E L Ö T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 29-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.13.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetési rendeletét első alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vízi közmű üzemeltetésével összefüggő költségvetési tételek előirányzat rendezése, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése indokolja. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály értesítése alapján: A 371/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 6. -a értelmében a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi kompenzációja alapján- a foglalkoztatottak a 2012.évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak. A bért és közterhet magában foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére július 31.-ig ezer Ft egyéb központi támogatás került kiutalásra. A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet ezer Ft, a Tiszacsegei Általános Művelődési Központot ezer Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményét ezer Ft illeti meg. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően 377 ezer Ft összeg kiutalására került sor a 2011.éviről áthúzódó bérkompenzáció rendezésére. A támogatást a központosított előirányzatából biztosította a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya. A kiadási előirányzatok rendezése során intézményenként a felhasználással érintett szakfeladatok bér és járulék előirányzatai kerülnek növelésre. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet 7. (3) bekezdése alapján az önkormányzatunk ezer Ft támogatásban részesült. Az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet pontja szerinti kistermelő, vagy az FVMr. 1..(1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.

4 A támogatásról szeptember 17-éig előzetesen el kell számolni, ezzel egyidejűleg a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. A végső elszámolást a december 31-ei fordulónappal a 2012.évi zárszámadás keretében és annak rendje szerint kell megtenni. A támogatás felhasználását a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.09.) KIM rendelet szerint a önkormányzatunk ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásból az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása ezer Ft, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása ezer Ft. A támogatásból a Fekete István Általános iskolát ezer Ft, a Városi óvodát ezer Ft illeti meg. Önkormányzatok felzárkóztatási támogatása címen ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzatunk. A támogatás a Start Közmunka program eredményes megszervezése érdekében tárgyi eszközök beszerzésére fordítható. Az eredeti költségvetési rendeletünkben az önkormányzat költségvetésében a fejlesztési célú pénzeszköz átvételek között került tervezésre az óvoda és bölcsőde építésének EU. önerőalapból igényelt támogatása ezer Ft összegben. A támogatás kiutalására július hónapban a központosított állami támogatások előirányzatából ezer Ft összegben került sor. Az előirányzatok rendezése kapcsán az átvett pénzeszközök előirányzata a tervezett összeggel azonosan csökken, a központosított állami támogatások előirányzata a ténylegesen kiutalt összeggel azonosan nő. Havi rendszerességgel kerülnek lehívásra a központi keretből a rendszeres szociális ellátásokhoz igénybe vehető egyes jövedelempótló támogatások. Az igénylésre a tényleges kiadások alapján kerülhet sor. A évben az igényelt és kiutalt egyes szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak: Időskorúak járadéka ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő juttatás ezer Ft Lakásfenntartási támogatás ezer Ft Ápolási díj ezer Ft Rendszeres szociális segély ezer Ft Ezeket a tervezhető szociális támogatásokat és a hozzájuk kötődő rendszeres szociális kiadásokat az eredeti költségvetés irányszámai között már terveztük, nem képezik az előirányzat módosítás részét, csak tájékoztató jellegűek. Óvodáztatási támogatás kifizetéséhez az első félévben 510 ezer Ft támogatás érkezett. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez ezer Ft forrást biztosít a központi költségvetés. A központi költségvetésből átvett pénzeszközök előirányzat növekedését eredményezte a évi állami támogatások elszámolása során kiutalt ezer Ft összegű támogatás. Az eredeti költségvetés irányszámai között ezer Ft összegű gyermektartásdíj megelőlegezésével számoltunk mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között. Az igényjogosultak számának növekedése alapján azonban szükséges az előirányzatok 966 ezer Ft-tal történő növelése. 2

5 Az ingyenes tanulói tankönyvtámogatásra tervezett kiadás előirányzatát a rászorulók számának növekedése miatt 300 ezer Ft összeggel szükséges növelni. Az önkormányzat költségvetési kiadásai között módosított előirányzatként szükséges figyelembe venni a 2010.évi informatikai normatíva ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettségét és az ehhez kapcsolódó 195 ezer Ft összegű kamatfizetési kötelezettséget, valamint a évi oktatási normatíva elszámolása során visszafizetendő 750 ezer Ft összegű támogatás és 8 ezer Ft kamatfizetési kötelezettséget. Az informatikai normatíva a 21/2010.(V.13.) OKM rendelet szerinti informatikai fejlesztési feladatok támogatása elszámolás felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy az önkormányzat a támogatást jogtalanul vette igénybe, mivel a támogatás elszámolása nem határidőben történt meg. A kiadási előirányzatok módosítása során figyelembe vételre került a Képviselő-testület alábbi határozatai: 18/ 2012.(I.25.) KT. számú határozat, miszerint az önkormányzat fedezetet biztosít a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára az intézmény költségvetésében 508 ezer Ft összegben. 19/2012.(I.25.) KT számú határozat, melyben a turisztikai célú rendezvényekre ezer Ft fedezetet biztosít. Az előirányzat az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát növeli. 21/2012.(I.25.) KT. számú határozat, mely alapján 170 ezer Ft összegben ingatlan vásárlást irányoz elő. 27/2012.(II.10.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület április 01. napjától üzemeltetési szerződést köt a vízi közművei működtetésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. A szerződés értelmében a szolgáltatási díjbevételeket a Vízmű Zrt. szedi be, az üzemeltetéssel járó kiadásokat a Vízmű Zrt. fizeti. Az eredeti költségvetési rendeletünkben a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetése a vízi közművek teljes évi üzemeltetésével számolva tervezte a bevételeket és a kiadásokat. A feladat átadás miatt az intézményben foglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökkenten úgy, hogy a 6 fő álláshelyből 4 fő az önkormányzathoz, 2 fő a Polgármesteri Hivatalhoz kerül átcsoportosításra, így az önkormányzat létszám előirányzatában összességében nem történik változás az eredeti költségvetéshez viszonyítva. A feladat átadás miatt a személyi juttatások előirányzata a Kommunális Szolgáltató Szervezetnél ezer Ft-tal, a járulékok előirányzata ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata ezer Ft-tal kerül csökkentésre. Az eredeti költségvetésben tervezett bevételeket ezer Ft-tal szükséges csökkenteni. Az intézmény működéséhez szükséges forrásokat a saját bevételeken túl az önkormányzat finanszírozza. 55/2012.(III.29.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület 766 ezer Ft összeget biztosít a fonyódligeti gyermeküdülő évi felújításához. Bevételként tervezésre kerül Szatmárcseke Község Önkormányzata által fizetendő 383 ezer Ft hozzájárulás, amely a felújítási összeg 50%-a. 67/2012.(III.29.) KT. számú határozat alapján A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ szakfeladatai között a személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosításra kerül 347 ezer Ft a pedagógus továbbképzésekkel összefüggésben felmerülő személyi kiadásokra. 3

6 82/ 2012.(IV.26.) KT. számú határozat alapján az 1 fő álláshely beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Az álláshely betöltéséhez a Kommunális Szolgáltató Szervezetből átcsoportosított pénzeszközökből személyi juttatásokra 540 ezer Ft összegben, járulék kiadásokra 146 ezer Ft összegben - biztosított a fedezet. 104/2012.(V.30.) KT. számú határozat végrehajtásához a központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok óradíjának emeléséhez 202 ezer Ft összeg az önkormányzat költségvetésében beépítésre került. 134/2012.(VII.04) KT. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2012.július 05. napi hatállyal 2 fővel növekedett. Az álláshelyek és az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetéséből felszabadult előirányzatokból biztosítottak. Személyi juttatás kiadásokra ezer Ft összeg, a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira 720 ezer Ft összeg előirányzat rendezésére kerül sor. 142/2012.(VIII.07.) KT. számú határozat alapján a Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület részére 250 ezer Ft összegű támogatás előirányzata az önkormányzat költségvetésében beállításra került. 143//2012.(VIII.07.) KT. számú határozatban hozott döntés alapján a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 500 ezer Ft visszatérítendő támogatás előirányzatát biztosítja a Képviselőtestület. A támogatás előirányzata beállításra került az önkormányzat költségvetésébe. A fenti két határozaton túl a Városi Sportegyesület számára ezer Ft, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület részére 30 ezer Ft, Az Őszirózsa Népdalkör részére 120 ezer Ft, a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 150 ezer Ft, a Hópihe Alapítvány részére 10 ezer Ft támogatás előirányzata került beépítésre az önkormányzat költségvetésébe. A rendeletmódosításban szereplő támogatások fedezetét részben az eredeti költségvetésben tervezett ezer Ft összegű pályázható támogatások előirányzata biztosítja. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ sikeres pályázat eredményeként 221 ezer Ft útravaló ösztöndíj támogatásban részesült. A pályázati támogatás összegének előirányzata és a támogatott cél szerinti felhasználása az intézmény költségvetésén átvezetésre került. A Városi Óvoda és Bölcsőde sikeres pályázata eredményeként ezer Ft támogatásban részesült a TÁMOP /12 pályázaton. A támogatás összege, valamint a megvalósítandó cél érdekében a személyi juttatások előirányzata 561 ezer Ft összegben, a járulékok előirányzata 139 ezer Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata ezer Ft összegben került tervezésre. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Önkormányzat Állami támogatások Központosított állami támogatás - szociális nyári gyermek étkeztetés évi bérkompenzáció - integrációs oktatás támogatása - önkormányzatok felzárkóztató támogatása - EU. önerő alap támogatás az óvoda építéshez

7 Egyéb központi támogatás évi bérkompenzáció ebből: Polgármesteri Hivatal ezer Ft Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ezer Ft Városi Óvoda és Bölcsőde ezer Ft Tiszacsegei Általános Művelődési Központ ezer Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖNHIKI támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Belügyminisztériumtól 2011.évi költségvetési támogatás - Belügyminisztériumtól gyermektartásdíj megelőlegezés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Az eredeti költségvetésbe tervezett BM. önerőalap támogatás előirányzat jogcím változás miatti korrekciója - A térfigyelő rendszer kialakítására megítélt támogatás előirányzatának rendezése a tervezett támogatáshoz viszonyítva / ezer Ft helyett ezer Ft/ - Szatmárcseke Község Önkormányzat hozzájárulása a fonyódligeti gyermeküdülő felújítási kiadásaihoz Hitel felvétel Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Intézményi saját működési bevétel - Vízdíj bevétel csökkenés - Csatornadíj bevétel csökkenés - Áfa bevétel csökkenés Tiszacsegei Általános Művelődési Központ - Útravaló ösztöndíj pályázati támogatás Városi Óvoda és Bölcsőde - TÁMOP /12 pályázati támogatás A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázhetvennyolcmillió nyolcszázegyezer forintra módosul. 5

8 1. KIADÁSOK: Önkormányzat: Személyi jellegű kiadások - Tourinform irodavezető állás beállítása - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely bérfedezete Munkaadókat terhelő járulékok - Tourinform irodavezető személyi juttatásának járulék vonzata - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata Dologi kiadások - Turisztikai rendezvényekre - Központi orvosi ügyelet óradíj emelésének fedezetére - Normatív támogatások és kamataik visszafizetésére Pénzeszköz átadások Polgár Város Önkormányzatának a fonyódligeti gyermeküdülő felújításához - Városi Sportegyesület támogatása - Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület támogatása - Őszirózsa Népdalkör támogatása - Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatása - Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása - Hópihe Alapítvány támogatása - Pályázható támogatások előirányzat csökkentése - Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tervezett 2010.évi tagönkormányzati hozzájárulás átadás előirányzat csökkentése, mivel a támogatást a keletkezett pénzmaradvány figyelembe vételével nem kell megfizetni Szociálpolitikai juttatások Szociális nyári gyermekétkeztetés - Óvodáztatási támogatás - Tanulói tankönyvtámogatás - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Gyermektartásdíj megelőlegezés Fejlesztési kiadások Önkormányzati felzárkóztató támogatásból a START közmunka program megszervezését segítő eszközök beszerzése - A Tiszacsege 1256/8 Hrsz. ingatlan vásárlása Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció évi bérkompenzáció - 2 fő álláshely bérfedezet

9 Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulékvonzata évi bérkompenzáció járulék vonzata - 2 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció - 6 fő álláshely megszüntetése miatt Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulék vonzata - 6 fő álláshely megszüntetés miatt a személyi juttatások járulék vonzata Dologi kiadások A vízi közművek működtetésének átadása miatt az eredeti költségvetésben tervezett kiadások csökkentése Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása - útravaló ösztöndíj támogatás - pedagógus továbbképzés támogatásának előirányzat átcsoportosítása a művelődési ház szakfeladatról az általános iskolai oktatás szakfeladatára +/- 347 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása Dologi kiadások - érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat kiadásai - integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai Városi Óvoda és Bölcsőde Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása - TÁMOP /12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása

10 Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulék vonzata - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása után fizetendő járulékok - TÁMOP /12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása után fizetendő járulékok Dologi kiadások - integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai - TÁMOP /12 pályázati támogatásból eszközbeszerzésre és egyéb szolgáltatások igénybe vételére fordítandó kiadások előirányzata A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-nyolcszázegyezer forintra módosul. A fenti változtatásokat figyelembe véve az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint változik: Polgármesteri Hivatal: ezer Ft összeggel nő, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: ezer Ft összeggel nő Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: ezer Ft összeggel nő Városi Óvoda és Bölcsőde: ezer Ft összeggel nő Az önkormányzat hitel felvétele az eredeti költségvetésben tervezett összeghez viszonyítva ezer Ft összeggel csökken. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2012.augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester 8

11 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZET /2012.(...) Önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a.) E Ft költségvetési bevétellel, b.) E Ft költségvetési kiadással, c.) E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási többlet. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklete lép. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklete lép. (2) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklete lép. 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12 (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (3) A Rendelet mellékletei helyébe a melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tiszacsege, augusztus Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

13 E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Ez év júliusában fogadta el az Országgyűlés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CXVIII. törvényt, amely több szociális támogatás esetében bevezette az Erzsébet-utalvánnyal történő kifizetés lehetőségét. A törvényalkotói indokolás szerint az utalvány szociális területen történő alkalmazásának az a célja, hogy az uzsora jelensége visszaszoruljon és a családok támogatása hatékonyabb és célzottabb legyen. Az Erzsébet-utalvány alkalmazása két támogatási területen került bevezetésre: 1. Ez év novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény teljes összegét, mely évi két alkalommal, augusztusban és novemberben jár és alkalmanként Ft, a jövőben Erzsébetutalvány formájában kapják meg az érintettek. 2. Egyéb szociális támogatások esetében nem kötelező az Erzsébet-utalvány alkalmazására, de az önkormányzatok képviselő-testületei dönthetnek a bevezetésükről. a.) Megmaradt a törvényben az a szabály, hogy amennyiben a képviselő-testület a helyi szociális rendeletben úgy rendelkezik, akkor azon családokban, ahol a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás részben természetbeni támogatás formájában is nyújtható. Mivel a természetben támogatások közé bekerült az Erzsébet-utalvány is, így e segélyeknél is alkalmazható lesz a jövőben. Továbbá még mindig csak részben adható a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetben, mert védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható így. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint akkor veszi védelembe a gyermeket a jegyző, ha a gyermek veszélyeztetett és a szülő a veszélyeztetettséget nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható.

14 A törvény értelmében a veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. b.) Új szabály, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. E szabály bevezetésével minden rendszeres szociális segélyben részesülő így kapná az ellátást. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének vonatkozó szabályai: A rendelet 6/B. -a április 1. óta kötelezően előírja, hogy azon családokban, amelyekben védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély törvény által megengedett maximális hányadát természetben kell nyújtani. A rendelet értelemében kötelező a támogatást, illetve annak törvényben megengedett hányadát természetben nyújtani, ha a családban védelembe vett gyermek. Nem indokolt minden esetben a segély, illetve támogatás átalakítása, így a rendelet által előírt kötelező formát meg kell szüntetni és elég, ha a jegyző mérlegesésre bízza a képviselő-testület a döntést. A rendelet a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem terjed ki, pedig az ezen segéllyel érintett családok esetében is felmerül az igénye a természetbeni támogatásnak. Javaslat a jövőbeni helyi szabályozásra A törvény tehát az alábbi helyi szabályok bevezetésére ad lehetőséget a képviselő-testületnek: 1. A képviselő-testület bevezetheti, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani.

15 2. A képviselő-testület kiterjesztheti a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra is a természetbeni támogatás lehetőségét, ugyanis a helyi szociális rendelet 6/B. -ában csak a rendszeres szociális segély vonatkozásában került bevezetésre. Az 1. és 2. pontban felvetett szabályok együtt és külön-külön is bevezethetők és úgy is dönthet a testület, hogy nem él az új törvényi rendelkezések adta lehetőségek és meghagyja a jelenlegi szabályokat. Azt javaslom, hogy egyelőre ne vezesse be a képviselő-testület azt a szabályt, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. Természetesen az, hogy most nem kerül e szabály bevezetésre Tiszacsegén, nem jelenti azt, hogy ne lenne rá lehetőség a jövőben bármikor. Célszerűnek tartanám megvárni, hogy más, a bevezetése mellett döntő önkormányzatok milyen tapasztalatokat gyűjtenek, és azok ismeretében újra napirendre venni a kérdést. 1. Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet részletes indokolása 1. : Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet felsorolja a természetbeni támogatások alkalmazható formáit. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, augusztus 22. Füzesiné Nagy Zita jegyző

16 T E R V E Z E T! Tiszacsege Város Önkormányzata../ (....) önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 47. (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet Természetben nyújtott rendszeres szociális segély alcíme helyébe a következő alcím lép: Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6/B. (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély legfeljebb az Sztv. 47. (2a) bekezdésében meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él. (2) A természetbeni szociális ellátás formái lehetnek: a) Erzsébet-utalvány, b) élelmiszer, c) tankönyv, d) tüzelő, e) közüzemi díjak kifizetése, f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során be kell szerezni a gyermek

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én du. 17 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 30 én du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. OKTÓBER 17ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben