4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege."

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését augusztus 29-én (szerdán) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) Önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendeletének módosítása Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 3./ A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Javaslat aljegyzői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 5./ Tájékoztatás a járásokról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Beszámoló a 2012/2013. tanév előkészítéséről Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető 7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 8./ Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtására Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető 9./ Tiszacsege Város Önkormányzat hiteleinek megújítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 1/2 Tiszacsege Város Önkormányzata

2 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere 10./ Óvodai csoportok maximális létszámának túllépése Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető 11./ Fekete Sándor István Tiszacsege, Nagymajor tanya 30. szám alatti lakos vízdíjtartozása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Turcsányi Zsolt üdülőtelek vásárlása vagy bérbevétele iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Illés János kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti önkormányzati bérlakásokban lévő gázkazánok felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ Játszótéri eszközök felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Különfélék Tiszacsege, augusztus 24. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester 2/2 Tiszacsege Város Önkormányzata

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R É T Ö L Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) : (52) E L Ö T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének augusztus 29-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.13.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetési rendeletét első alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vízi közmű üzemeltetésével összefüggő költségvetési tételek előirányzat rendezése, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése indokolja. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály értesítése alapján: A 371/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 6. -a értelmében a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi kompenzációja alapján- a foglalkoztatottak a 2012.évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak. A bért és közterhet magában foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére július 31.-ig ezer Ft egyéb központi támogatás került kiutalásra. A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet ezer Ft, a Tiszacsegei Általános Művelődési Központot ezer Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményét ezer Ft illeti meg. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően 377 ezer Ft összeg kiutalására került sor a 2011.éviről áthúzódó bérkompenzáció rendezésére. A támogatást a központosított előirányzatából biztosította a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya. A kiadási előirányzatok rendezése során intézményenként a felhasználással érintett szakfeladatok bér és járulék előirányzatai kerülnek növelésre. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet 7. (3) bekezdése alapján az önkormányzatunk ezer Ft támogatásban részesült. Az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet pontja szerinti kistermelő, vagy az FVMr. 1..(1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.

4 A támogatásról szeptember 17-éig előzetesen el kell számolni, ezzel egyidejűleg a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. A végső elszámolást a december 31-ei fordulónappal a 2012.évi zárszámadás keretében és annak rendje szerint kell megtenni. A támogatás felhasználását a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.09.) KIM rendelet szerint a önkormányzatunk ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásból az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása ezer Ft, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása ezer Ft. A támogatásból a Fekete István Általános iskolát ezer Ft, a Városi óvodát ezer Ft illeti meg. Önkormányzatok felzárkóztatási támogatása címen ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzatunk. A támogatás a Start Közmunka program eredményes megszervezése érdekében tárgyi eszközök beszerzésére fordítható. Az eredeti költségvetési rendeletünkben az önkormányzat költségvetésében a fejlesztési célú pénzeszköz átvételek között került tervezésre az óvoda és bölcsőde építésének EU. önerőalapból igényelt támogatása ezer Ft összegben. A támogatás kiutalására július hónapban a központosított állami támogatások előirányzatából ezer Ft összegben került sor. Az előirányzatok rendezése kapcsán az átvett pénzeszközök előirányzata a tervezett összeggel azonosan csökken, a központosított állami támogatások előirányzata a ténylegesen kiutalt összeggel azonosan nő. Havi rendszerességgel kerülnek lehívásra a központi keretből a rendszeres szociális ellátásokhoz igénybe vehető egyes jövedelempótló támogatások. Az igénylésre a tényleges kiadások alapján kerülhet sor. A évben az igényelt és kiutalt egyes szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak: Időskorúak járadéka ezer Ft Foglalkoztatást helyettesítő juttatás ezer Ft Lakásfenntartási támogatás ezer Ft Ápolási díj ezer Ft Rendszeres szociális segély ezer Ft Ezeket a tervezhető szociális támogatásokat és a hozzájuk kötődő rendszeres szociális kiadásokat az eredeti költségvetés irányszámai között már terveztük, nem képezik az előirányzat módosítás részét, csak tájékoztató jellegűek. Óvodáztatási támogatás kifizetéséhez az első félévben 510 ezer Ft támogatás érkezett. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez ezer Ft forrást biztosít a központi költségvetés. A központi költségvetésből átvett pénzeszközök előirányzat növekedését eredményezte a évi állami támogatások elszámolása során kiutalt ezer Ft összegű támogatás. Az eredeti költségvetés irányszámai között ezer Ft összegű gyermektartásdíj megelőlegezésével számoltunk mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között. Az igényjogosultak számának növekedése alapján azonban szükséges az előirányzatok 966 ezer Ft-tal történő növelése. 2

5 Az ingyenes tanulói tankönyvtámogatásra tervezett kiadás előirányzatát a rászorulók számának növekedése miatt 300 ezer Ft összeggel szükséges növelni. Az önkormányzat költségvetési kiadásai között módosított előirányzatként szükséges figyelembe venni a 2010.évi informatikai normatíva ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettségét és az ehhez kapcsolódó 195 ezer Ft összegű kamatfizetési kötelezettséget, valamint a évi oktatási normatíva elszámolása során visszafizetendő 750 ezer Ft összegű támogatás és 8 ezer Ft kamatfizetési kötelezettséget. Az informatikai normatíva a 21/2010.(V.13.) OKM rendelet szerinti informatikai fejlesztési feladatok támogatása elszámolás felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy az önkormányzat a támogatást jogtalanul vette igénybe, mivel a támogatás elszámolása nem határidőben történt meg. A kiadási előirányzatok módosítása során figyelembe vételre került a Képviselő-testület alábbi határozatai: 18/ 2012.(I.25.) KT. számú határozat, miszerint az önkormányzat fedezetet biztosít a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára az intézmény költségvetésében 508 ezer Ft összegben. 19/2012.(I.25.) KT számú határozat, melyben a turisztikai célú rendezvényekre ezer Ft fedezetet biztosít. Az előirányzat az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát növeli. 21/2012.(I.25.) KT. számú határozat, mely alapján 170 ezer Ft összegben ingatlan vásárlást irányoz elő. 27/2012.(II.10.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület április 01. napjától üzemeltetési szerződést köt a vízi közművei működtetésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. A szerződés értelmében a szolgáltatási díjbevételeket a Vízmű Zrt. szedi be, az üzemeltetéssel járó kiadásokat a Vízmű Zrt. fizeti. Az eredeti költségvetési rendeletünkben a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetése a vízi közművek teljes évi üzemeltetésével számolva tervezte a bevételeket és a kiadásokat. A feladat átadás miatt az intézményben foglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökkenten úgy, hogy a 6 fő álláshelyből 4 fő az önkormányzathoz, 2 fő a Polgármesteri Hivatalhoz kerül átcsoportosításra, így az önkormányzat létszám előirányzatában összességében nem történik változás az eredeti költségvetéshez viszonyítva. A feladat átadás miatt a személyi juttatások előirányzata a Kommunális Szolgáltató Szervezetnél ezer Ft-tal, a járulékok előirányzata ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata ezer Ft-tal kerül csökkentésre. Az eredeti költségvetésben tervezett bevételeket ezer Ft-tal szükséges csökkenteni. Az intézmény működéséhez szükséges forrásokat a saját bevételeken túl az önkormányzat finanszírozza. 55/2012.(III.29.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület 766 ezer Ft összeget biztosít a fonyódligeti gyermeküdülő évi felújításához. Bevételként tervezésre kerül Szatmárcseke Község Önkormányzata által fizetendő 383 ezer Ft hozzájárulás, amely a felújítási összeg 50%-a. 67/2012.(III.29.) KT. számú határozat alapján A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ szakfeladatai között a személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosításra kerül 347 ezer Ft a pedagógus továbbképzésekkel összefüggésben felmerülő személyi kiadásokra. 3

6 82/ 2012.(IV.26.) KT. számú határozat alapján az 1 fő álláshely beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Az álláshely betöltéséhez a Kommunális Szolgáltató Szervezetből átcsoportosított pénzeszközökből személyi juttatásokra 540 ezer Ft összegben, járulék kiadásokra 146 ezer Ft összegben - biztosított a fedezet. 104/2012.(V.30.) KT. számú határozat végrehajtásához a központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok óradíjának emeléséhez 202 ezer Ft összeg az önkormányzat költségvetésében beépítésre került. 134/2012.(VII.04) KT. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2012.július 05. napi hatállyal 2 fővel növekedett. Az álláshelyek és az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetéséből felszabadult előirányzatokból biztosítottak. Személyi juttatás kiadásokra ezer Ft összeg, a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira 720 ezer Ft összeg előirányzat rendezésére kerül sor. 142/2012.(VIII.07.) KT. számú határozat alapján a Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület részére 250 ezer Ft összegű támogatás előirányzata az önkormányzat költségvetésében beállításra került. 143//2012.(VIII.07.) KT. számú határozatban hozott döntés alapján a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 500 ezer Ft visszatérítendő támogatás előirányzatát biztosítja a Képviselőtestület. A támogatás előirányzata beállításra került az önkormányzat költségvetésébe. A fenti két határozaton túl a Városi Sportegyesület számára ezer Ft, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület részére 30 ezer Ft, Az Őszirózsa Népdalkör részére 120 ezer Ft, a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 150 ezer Ft, a Hópihe Alapítvány részére 10 ezer Ft támogatás előirányzata került beépítésre az önkormányzat költségvetésébe. A rendeletmódosításban szereplő támogatások fedezetét részben az eredeti költségvetésben tervezett ezer Ft összegű pályázható támogatások előirányzata biztosítja. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ sikeres pályázat eredményeként 221 ezer Ft útravaló ösztöndíj támogatásban részesült. A pályázati támogatás összegének előirányzata és a támogatott cél szerinti felhasználása az intézmény költségvetésén átvezetésre került. A Városi Óvoda és Bölcsőde sikeres pályázata eredményeként ezer Ft támogatásban részesült a TÁMOP /12 pályázaton. A támogatás összege, valamint a megvalósítandó cél érdekében a személyi juttatások előirányzata 561 ezer Ft összegben, a járulékok előirányzata 139 ezer Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata ezer Ft összegben került tervezésre. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Önkormányzat Állami támogatások Központosított állami támogatás - szociális nyári gyermek étkeztetés évi bérkompenzáció - integrációs oktatás támogatása - önkormányzatok felzárkóztató támogatása - EU. önerő alap támogatás az óvoda építéshez

7 Egyéb központi támogatás évi bérkompenzáció ebből: Polgármesteri Hivatal ezer Ft Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet ezer Ft Városi Óvoda és Bölcsőde ezer Ft Tiszacsegei Általános Művelődési Központ ezer Ft Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖNHIKI támogatás Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Belügyminisztériumtól 2011.évi költségvetési támogatás - Belügyminisztériumtól gyermektartásdíj megelőlegezés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Az eredeti költségvetésbe tervezett BM. önerőalap támogatás előirányzat jogcím változás miatti korrekciója - A térfigyelő rendszer kialakítására megítélt támogatás előirányzatának rendezése a tervezett támogatáshoz viszonyítva / ezer Ft helyett ezer Ft/ - Szatmárcseke Község Önkormányzat hozzájárulása a fonyódligeti gyermeküdülő felújítási kiadásaihoz Hitel felvétel Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Intézményi saját működési bevétel - Vízdíj bevétel csökkenés - Csatornadíj bevétel csökkenés - Áfa bevétel csökkenés Tiszacsegei Általános Művelődési Központ - Útravaló ösztöndíj pályázati támogatás Városi Óvoda és Bölcsőde - TÁMOP /12 pályázati támogatás A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd háromszázhetvennyolcmillió nyolcszázegyezer forintra módosul. 5

8 1. KIADÁSOK: Önkormányzat: Személyi jellegű kiadások - Tourinform irodavezető állás beállítása - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely bérfedezete Munkaadókat terhelő járulékok - Tourinform irodavezető személyi juttatásának járulék vonzata - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata Dologi kiadások - Turisztikai rendezvényekre - Központi orvosi ügyelet óradíj emelésének fedezetére - Normatív támogatások és kamataik visszafizetésére Pénzeszköz átadások Polgár Város Önkormányzatának a fonyódligeti gyermeküdülő felújításához - Városi Sportegyesület támogatása - Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület támogatása - Őszirózsa Népdalkör támogatása - Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatása - Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása - Hópihe Alapítvány támogatása - Pályázható támogatások előirányzat csökkentése - Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tervezett 2010.évi tagönkormányzati hozzájárulás átadás előirányzat csökkentése, mivel a támogatást a keletkezett pénzmaradvány figyelembe vételével nem kell megfizetni Szociálpolitikai juttatások Szociális nyári gyermekétkeztetés - Óvodáztatási támogatás - Tanulói tankönyvtámogatás - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Gyermektartásdíj megelőlegezés Fejlesztési kiadások Önkormányzati felzárkóztató támogatásból a START közmunka program megszervezését segítő eszközök beszerzése - A Tiszacsege 1256/8 Hrsz. ingatlan vásárlása Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció évi bérkompenzáció - 2 fő álláshely bérfedezet

9 Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulékvonzata évi bérkompenzáció járulék vonzata - 2 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció - 6 fő álláshely megszüntetése miatt Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulék vonzata - 6 fő álláshely megszüntetés miatt a személyi juttatások járulék vonzata Dologi kiadások A vízi közművek működtetésének átadása miatt az eredeti költségvetésben tervezett kiadások csökkentése Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása - útravaló ösztöndíj támogatás - pedagógus továbbképzés támogatásának előirányzat átcsoportosítása a művelődési ház szakfeladatról az általános iskolai oktatás szakfeladatára +/- 347 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása Dologi kiadások - érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat kiadásai - integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai Városi Óvoda és Bölcsőde Személyi jellegű kiadások évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása - TÁMOP /12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása

10 Munkaadókat terhelő járulékok évi bérkompenzáció járulék vonzata - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása után fizetendő járulékok - TÁMOP /12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása után fizetendő járulékok Dologi kiadások - integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai - TÁMOP /12 pályázati támogatásból eszközbeszerzésre és egyéb szolgáltatások igénybe vételére fordítandó kiadások előirányzata A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-nyolcszázegyezer forintra módosul. A fenti változtatásokat figyelembe véve az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint változik: Polgármesteri Hivatal: ezer Ft összeggel nő, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: ezer Ft összeggel nő Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: ezer Ft összeggel nő Városi Óvoda és Bölcsőde: ezer Ft összeggel nő Az önkormányzat hitel felvétele az eredeti költségvetésben tervezett összeghez viszonyítva ezer Ft összeggel csökken. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2012.augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester 8

11 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZET /2012.(...) Önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: a.) E Ft költségvetési bevétellel, b.) E Ft költségvetési kiadással, c.) E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási többlet. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép. (2) A Rendelet melléklete helyébe a melléklete lép. (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklete lép. (2) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklete lép. 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

12 (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (3) A Rendelet mellékletei helyébe a melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tiszacsege, augusztus Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

13 E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Ez év júliusában fogadta el az Országgyűlés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CXVIII. törvényt, amely több szociális támogatás esetében bevezette az Erzsébet-utalvánnyal történő kifizetés lehetőségét. A törvényalkotói indokolás szerint az utalvány szociális területen történő alkalmazásának az a célja, hogy az uzsora jelensége visszaszoruljon és a családok támogatása hatékonyabb és célzottabb legyen. Az Erzsébet-utalvány alkalmazása két támogatási területen került bevezetésre: 1. Ez év novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény teljes összegét, mely évi két alkalommal, augusztusban és novemberben jár és alkalmanként Ft, a jövőben Erzsébetutalvány formájában kapják meg az érintettek. 2. Egyéb szociális támogatások esetében nem kötelező az Erzsébet-utalvány alkalmazására, de az önkormányzatok képviselő-testületei dönthetnek a bevezetésükről. a.) Megmaradt a törvényben az a szabály, hogy amennyiben a képviselő-testület a helyi szociális rendeletben úgy rendelkezik, akkor azon családokban, ahol a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás részben természetbeni támogatás formájában is nyújtható. Mivel a természetben támogatások közé bekerült az Erzsébet-utalvány is, így e segélyeknél is alkalmazható lesz a jövőben. Továbbá még mindig csak részben adható a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetben, mert védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható így. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint akkor veszi védelembe a gyermeket a jegyző, ha a gyermek veszélyeztetett és a szülő a veszélyeztetettséget nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható.

14 A törvény értelmében a veszélyeztetettség olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. b.) Új szabály, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. E szabály bevezetésével minden rendszeres szociális segélyben részesülő így kapná az ellátást. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének vonatkozó szabályai: A rendelet 6/B. -a április 1. óta kötelezően előírja, hogy azon családokban, amelyekben védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély törvény által megengedett maximális hányadát természetben kell nyújtani. A rendelet értelemében kötelező a támogatást, illetve annak törvényben megengedett hányadát természetben nyújtani, ha a családban védelembe vett gyermek. Nem indokolt minden esetben a segély, illetve támogatás átalakítása, így a rendelet által előírt kötelező formát meg kell szüntetni és elég, ha a jegyző mérlegesésre bízza a képviselő-testület a döntést. A rendelet a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem terjed ki, pedig az ezen segéllyel érintett családok esetében is felmerül az igénye a természetbeni támogatásnak. Javaslat a jövőbeni helyi szabályozásra A törvény tehát az alábbi helyi szabályok bevezetésére ad lehetőséget a képviselő-testületnek: 1. A képviselő-testület bevezetheti, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani.

15 2. A képviselő-testület kiterjesztheti a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra is a természetbeni támogatás lehetőségét, ugyanis a helyi szociális rendelet 6/B. -ában csak a rendszeres szociális segély vonatkozásában került bevezetésre. Az 1. és 2. pontban felvetett szabályok együtt és külön-külön is bevezethetők és úgy is dönthet a testület, hogy nem él az új törvényi rendelkezések adta lehetőségek és meghagyja a jelenlegi szabályokat. Azt javaslom, hogy egyelőre ne vezesse be a képviselő-testület azt a szabályt, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. Természetesen az, hogy most nem kerül e szabály bevezetésre Tiszacsegén, nem jelenti azt, hogy ne lenne rá lehetőség a jövőben bármikor. Célszerűnek tartanám megvárni, hogy más, a bevezetése mellett döntő önkormányzatok milyen tapasztalatokat gyűjtenek, és azok ismeretében újra napirendre venni a kérdést. 1. Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet részletes indokolása 1. : Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet felsorolja a természetbeni támogatások alkalmazható formáit. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, augusztus 22. Füzesiné Nagy Zita jegyző

16 T E R V E Z E T! Tiszacsege Város Önkormányzata../ (....) önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 47. (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet Természetben nyújtott rendszeres szociális segély alcíme helyébe a következő alcím lép: Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6/B. (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély legfeljebb az Sztv. 47. (2a) bekezdésében meghatározott mértékig természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 68. -a szerint védelembe vett gyermek él. (2) A természetbeni szociális ellátás formái lehetnek: a) Erzsébet-utalvány, b) élelmiszer, c) tankönyv, d) tüzelő, e) közüzemi díjak kifizetése, f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során be kell szerezni a gyermek

17 gondozását ellátó gyermekjóléti szolgálat családgondozójának a természetbeni formájára vonatkozó javaslatát (4) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során a gyermeket gondozó szülőt, gyámot meg kell hallgatni. 2. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tiszacsege,.. Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

18 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! I. A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására a 81/2012. (IV.26.) KT. sz. határozattal kiírt pályázati felhívásra határidőn belül július 31. négy pályázat érkezett. Pályázatot nyújtott be: - Simon Miklós 4034 Debrecen, Vámospércsi u Debreceni László 3580 Tiszaújváros, Liszt F. u. 1. I/14. - Thuróczy András 4031 Debrecen, Forgács u Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. A négy pályázat közül három pályázat tartalmazza a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. Debreceni László pályázata érvénytelen, mivel nem csatolt az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, és pályázati anyagához három hónapnál régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány került csatolásra. A pályázat felhívásnak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül augusztus 21-én Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi valamint Szociális-, Egészségügyi Bizottsága összevont bizottsági ülés keretén belül hallgatta meg. Fenti bizottság 140/2012. (VIII.21.) PÜB-SZEB. sz. határozatában Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakost javasolja megbízni a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői feladataival. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. (2) bekezdése értelmében magasabb vezető illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Kjt. 20/B. (4) bekezdése szerint, ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges a törvény eltérő rendelkezése hiányában a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 1 O ldal: Tiszacsege Város Önkormányzata

19 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere Fentiek valamint Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi valamint Szociális-, Egészségügyi Bizottságának véleménye alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek Oláhné Kovács Márta Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakos közalkalmazotti kinevezését és egyben megbízását a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői feladataival. Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20.. (1) bekezdése valamint a 20/A. -a alapján OLÁHNÉ KOVÁCS MÁRTA (Debrecen, , an.: Bana Margit) 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakost határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba városüzemeltetés irányító munkakörbe, egyben megbízza a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. A magasabb vezetői megbízás október 01. napjától szeptember 30. napjáig szól. Képviselő-testület Oláhné Kovács Márta illetményét október 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletmény: Magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 250%-a): Összesen: Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy közalkalmazotti kinevezéssel és a vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: október 01. Felelős: Szilágyi Sándor polgármester II. Oláhné Kovács Márta jelenleg a Polgármesteri Hivatalnál áll közszolgálati jogviszonyban. Nevezett közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges a két munkáltatónak egymással és a köztisztviselővel kölcsönösen megállapodnia. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Oláhné Kovács Márta Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalánál fennálló közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges háromoldalú megállapodás tartalmát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 2 O ldal: Tiszacsege Város Önkormányzata

20 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere Határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakos Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalánál fennálló határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges háromoldalú megállapodást az alábbi tartalommal elfogadja: MEGÁLLAPODÁS végleges áthelyezésről (közszolgálati jogviszonyból) Tiszacsege Város Önkormányzata, mint kikérő munkáltató (képviseletében eljár: Szilágyi Sándor polgármester), Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal jegyzője Füzesiné Nagy Zita, mint áthelyező munkáltató valamint Oláhné Kovács Márta megállapodnak abban, hogy Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 26. -ban foglaltaknak megfelelően Oláhné Kovács Márta (Debrecen, , an.: Bana Margit) köztisztviselőt október 01. napi hatállyal a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezethez közalkalmazotti jogviszonyba véglegesen áthelyezik. Oláhné Kovács Márta a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél, mint városüzemeltetés irányító kerül alkalmazásra és intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízást kap. A vezetői megbízás október 01. napjától szeptember 30. napjáig szól. Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján...-ft-ban kerül megállapításra. Az áthelyezéssel egyidejűleg az áthelyező munkáltató a munkavállaló személyi anyagát átadja. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják. Tiszacsege, Szilágyi Sándor polgármester Oláhné Kovács Márta köztisztviselő Füzesiné Nagy Zita jegyző Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: október 01. Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester 3 O ldal: Tiszacsege Város Önkormányzata

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 16/2011. (IX. 12.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-119/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi költségvetési rendelet módosítására Tisztelt Képviselő--testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2015. I. félévi rendeletmódosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére. NAPIREND: 1 Ügyiratszám 1/153-5/2015 ELŐTERJESZTÉS A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015.április 29.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak:

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Héhalom Község Önkormányzata. Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az Önkormányzat. 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II. 15.) Önkormányzati

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 24-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben