2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: A. Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója. Előterjesztő: Előkészítette: B. Tapolca Város Önkormányzata évi tervezési irányelvei. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Megtárgyalja: Meghívandók: Minden Bizottság Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló A. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata a év háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetés ait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során két alkalommal módosítottuk, a 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel és a 28/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel. A háromnegyed év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetését folyamatosan felügyeljük, a nyári karbantartási feladatokat 1

2 elvégeztük, illetve folyamatosan biztosítjuk. A év háromnegyed évének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Az év hátralévő részében a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal takarékosan kell gazdálkodnunk, hogy a feladatainkat teljesíteni tudjuk. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata év háromnegyed évében bevételeit 61,2 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Költségvetési bevételeink 83,1 %-ban teljesültek, a pénzmaradványunk nagy részét (kötvény) még nem használtuk fel. Bevételeink a helyi adókból, az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak. Működési, folyó bevételek alakulása: (eft) Eredeti : %-a: hoz képest eft eft eft 95,9 % a módosított A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. A működési bevételek már most elérik az éves ot, az alkalmazottak térítési díja alacsonyabb a tervezettnél, mert a nyári hónapokban nem volt étkeztetés. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, melyek meghaladták az eredeti ot. Itt a kötvény felhasználása nem a tervezett mértékben valósult meg a beruházások elhúzódása miatt, ezért magasabb összegben és hosszabb időre lehetett a pénzösszeget betétként lekötni. A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb. Sajátos működési bevételek: (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest eft eft eft 89,2 % a módosított 2

3 H E L Y I A D Ó K szeptember 30-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót vetette ki az Önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében évben Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m 2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN adatok eft-ban Adózók/adótárgyak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * 2012.évi eredeti * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is 1.sz. tábla 2.sz. tábla ADÓBEVÉTELEK MEGOSZLÁSA Gépjárműadó 16% Helyi iparűzési adó 57% Építményadó 16% Magánszemél y kommunális adója 8% Idegenforgal mi adó 3% 3

4 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB) ADÓNEM BEVÉTELEK Ft-ban Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen (helyben maradó rész) Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amelyből Ft az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírási alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban APEH köztartozás behajtás Építményadó 315 Magánsz. komm. a. 489 Idegenforgalmi adó 21 Iparűzési adó 280 Gépjárműadó Késedelmi pótlék 45 Bírság 0 Köztartozás (csatorna) 511 Talajterhelés 0 Inkasszó benyújtott Jelzálog Letiltás Ingó foglalás (gjmű.) Összesen: Összes indított behajtás: Sikeres: sz. tábla 4

5 4. FELDERÍTÉS Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan) Felszólítás eredménye (Ft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** Összes eredmény: * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla 6. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2012-ben Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (21 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére. 7. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban ig ig DB ÖSSZEG sz. tábla Felhalmozási célú bevételek (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest eft eft eft 10,8 %, a módosított Felhalmozási bevételeink a háromnegyed évben nem teljesültek az oknak megfelelően. Felhalmozási kiadásaink forrása, kismértékben volt saját forrás, elsősorban a kötvény, mint idegen forrás fedezte azokat. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be. 5

6 Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 71,8 %-ban teljesült az hoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja. Az ügyeleti tevékenység november 1-től kezdődően nem az intézmény keretében, hanem a kórház szervezeti egységei között működik. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított okat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár utalta részünkre. Támogatásértékű működési bevételeik pályázati forrásokból, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származtak. Likvid hitel felvételére a háromnegyed év során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk. II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt ok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. Az költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A felosztott támogatási összegekről folyamatosan elszámolnak a szervezetek. A folyósítás utólagosan történik. Felújítások, beruházások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a beszámoló 5. és 6. mellékletei szeptember 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat. Felújítások teljesítése 1) A Felső Malom tavon lévő víziszínpad felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2) A Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítási munkái a negyedik negyedévben elkészülnek. 3) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítése befejeződött, elszámolása megtörtént. 4) A Tapolca, Ipar út átminősítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészült. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya VE/ÚT/202/10/2012. számú határozatában az Ipar utcát országos közúttá minősítette. 6

7 Beruházások teljesítése 1) A Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti, 95 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületének felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A felújításra és bővítésre az építésügyi hatósági eljárásban kijelölt Sümeg Város Jegyzője az építési engedélyt a 3/116-18/2012. számú határozatában megadta. Az építési engedély június 8. napján jogerőre emelkedett. 2) A Régi Köztemetőben a 4 férőhelyes kegyeleti hűtő berendezés elkészült, elszámolása megtörtént. 3) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 4) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítünk elő. 5) Volt Kinizsi laktanya területén a keresőfúrás megkezdését felfüggesztettük, mert vállalkozói igény jelentkezett a Kinizsi laktanya gazdasági hasznosítására. A döntés rendezési terv módosításával valósul meg. 6) Tapolca, Déli városrész transzformátor áthelyezése megtörtént. 7) Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között tervezett kerékpárút építése folyamatban van. 8) Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozó pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 9) Az Art mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása ára a évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, Szerver beszerzése a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése folyamatában, valamint a Digital Cinema vetítőrendszer (DC vetítő és video processzor) beszerzése és beüzemelése, valamint elszámolása megtörtént. 10) A Tapolca, Billege utca végén, a Kazinczy téren és az Alkotmány utcai óvoda mögötti játszótereken új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése elkészült. 11) A szennyvíz telepi iszapfeladó szivattyú rekonstrukciója a évi koncessziós díj terhére megtörtént. 12) Tapolca 733/5 hrsz. ingatlanon lévő közparkban a Kopjafa állítás kivitelezési munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént. 13) Tapolca, Vasudvar vízvezeték kiváltás elkészült, elszámolása megtörtént. 14) A Sport, egészség, lendület című pályázat keretében sportpálya megépítése Tapolca, Kazinczy tér szám alatti 3442 helyrajzi számú ingatlanon elkészült. 15) A lesencetomaji 0178/1 helyrajzi szám alatti, 4816 m 2 térmértékű, tároló megnevezésű ingatlan megvásárlása megtörtént. 7

8 16) A Tapolca, Alkotmány u. 7. szám alatt lévő Városi Rendezvénycsarnok épületében az ipari vízlágyító berendezés elhelyezése, bekötése, komplett szerelvényblokkal, vízlágyító berendezés garanciális beüzemelése, vízszűrő és nyomáscsökkentő beépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. Tapolca, Rendezvénycsarnok küzdőtér felújítására a pályázat elbírálása miatt a IV. negyedévben kerülhetne sor, de a tartószerkezetek megerősítése miatt a küzdőtér padozat felújítása 2013-ban történik meg. A vizesblokk fejlesztését a pályázat kiírója nem támogatta. 17) Tapolca város térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli terv elkészült. 18) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 19) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca, Köztársaság u. 6. szám alatti telephelyén a fűtőtest pótlása megtörtént. 20) A Tapolca 0110/2 és 0106/1 helyrajzi számú földterületek visszavásárlása megtörtént /53/100-53/100 tulajdoni hányad/. 21) A Tapolca, Nagyköz u szám alatt lévő Ringató Bölcsőde fűtés korszerűsítése elkészült. 22) Tapolca, Pacsirta u. kijelölt gyalogos átkelőhelyek és járda építésére vonatkozó építési engedélykérelem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztályhoz benyújtásra került, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van III. negyedévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályairól szóló 3/2012. (II. 20.) Kt rendeletében az intézmények nyári karbantartási feladatainak elvégzésére 10 MFt összeget hagyott jóvá, melyből intézményenként az alábbiakban felsorolt munkák valósultak meg: Tapolcai Óvoda A Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységében /Dobó tér 5./ elkészült a földszinti folyosó PVC burkolat cseréje, a földszinti bejárati ajtó cseréje. A Szivárvány Tagintézményben /Tapolca, Alkotmány u. 9./ elkészült három óvodai csoportszoba parketta cseréje. A Barackvirág Tagintézményben elkészült kettő öltöző kerámia lapos burkolása, 150 m 2 parketta felújítása, csiszolása, lakkozása. A Kertvárosi Tagintézményben elkészült az intézmény tisztasági meszelése. Folyamatban van a Szivárvány Intézményegységnél a szabványossági hibák javítása, a Szivárvány Intézményegységnél, valamint a Barackvirág Tagintézménynél az érintésvédelmi hibák javítása. A munkálatok elvégzésének költségét az intézmény részben saját költségvetéséből biztosítja. 8

9 Tapolcai Általános Iskola A Bárdos Lajos Intézményegységnél elkészült a főépület tetőtéri teraszok betonozása, szigetelése, homlokzat dübelezéssel való megerősítése, a főépület északi homlokzat vakolat javítása, visszaszínezése, a tornatermi mellékhelyiségek vakolat javítása, burkolása, az alsó aulában a tornatermi falak burkolása, a sportpálya melletti cserepad elbontása és a sportpályát körülvevő korlát hiányzó részeinek pótlása, az alsó aulában radiátor áthelyezése, ebédlő melletti előtérbe radiátor felszerelése, az alsó aulában a tornatermi falra étkezési munkalap felhelyezése. Elkészült az épület belső fertőtlenítő meszelése, festése; az osztálytermek lábazati meszelése, festése, kettő osztályterem teljes meszelése, WC-k, tornatermi öltözők teljes meszelése, öt tanterem oldalfalának OSB lappal való burkolása, festése, nyolc tanteremben a parketta lakkozása, lépcső csúszásmentesítő festése, játszótéri eszközök állagmegőrző festése. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlása a karbantartási összegből, a munkavégzés saját erőből történt. Elkészült a Batsányi János Tagintézményben a tornatermi padló javítása, a 11., 12., 13., 16., 17. sz. tantermek parketta csiszolása, lakkozása, a nyelvi labor és az emeleti folyosó mennyezet javítása, a tisztasági meszelés az intézmény minden helyiségében, ajtók, ajtókeretek szükség szerinti festése, kerítésfestés, játszótéri játékok lazúrozása. Megtörtént a riasztóberendezés cseréje, felújítása, a röplabdaháló rögzítése, ebédlőben az almatúra csere. Elkészült a Kazinczy Ferenc Tagintézményben a közmunkások igénybevételével a kerítés festése, a tisztasági meszelés, a földszinti tornatermi öltöző központi fűtés szerelési munkái. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Háziorvosi Ügyelet és az Idősek Klubja fertőtlenítő meszelése. A Kazinczy téri és a Batsányi úti védőnői tanácsadók fertőtlenítő meszelése, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festési munkálatai még ebben az évben megvalósulnak. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tankonyha bővítéséhez szükséges csempeburkolat és járólap cseréje, a fűtési rendszer hibaelhárítása (radiátorok, szelepek, csapok cseréje), tisztasági festés- és mázolás. Az anyagvásárlás a karbantartási keretből történt, a munkavégzés pedig saját erőből a nyári karbantartási gyakorlat keretében. Batsányi János Gimnázium és Kollégium A gimnázium épületében az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a 63. tanterem festése, a tornafolyosó és a tornafolyosóhoz tartozó lépcsőház festése, a női és férfi mosdók minden szinten való meszelése, 12 db radiátor csap cseréje, az épület külső homlokzatának javítása. A kollégium épületében elkészült a 18 db hálószoba meszelése, ablakok javítása, fürdők görgős ajtóinak, csapoknak a javítása, illetve szükség szerinti cseréje. Egy lakószobában zuhanytálca cseréje, beázás miatt zuhanytálca kibontása, vakolás elvégzése, ajtó zárak cseréje és javítása. Elkészült az ebédlő egyik falának beázás miatti javítása és meszelése, a fürdőkben a wc tartályok szelepeinek cseréje, javítása, vízkőtelenítése, egy db keringető szivattyú beszerzése. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9

10 Az intézmény vezetője kérelmet nyújtott be a évi karbantartási feladatok elvégzésére biztosított összeg az intézmény világításának korszerűsítésére történő felhasználásának engedélyezése érdekében. A kérelem indoka, hogy az intézmény működése során több esetben előfordult, hogy az elektromos berendezések megolvadtak, füstöltek, ezáltal jelenleg a rendszer biztonságosan nem üzemeltethető. Az előzetes felmérés szerint a jelenleg meglévő 105 db lámpatest helyett 45 db tükrös lámpatest /90 db fénycső/ kerül felszerelésre. A világítás felújítására vonatkozó vállalkozói szerződést az intézmény megkötötte, a felújítás befejezési határideje december 3. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület mellékhelyiségeinek teljes festése, a tantermek falainak helyreállítása (gipszelése) és részleges festése kb. 2,00 m magasságig, előterek teljes festése, olajlábazat kialakítása, régi lambéria leszedése, lábazat javítása. Elkészült a Tapolca, Iskola u. 5. szám alatti épület mellékhelyiségeinek (WC-k és előterek) fertőtlenítő meszelése, tantermek falainak helyreállítása (gipszelése), folyosó lábazat részleges javítása, beszakított gipszkarton fal javítása, festése, ajtók javítása OSB lappal, fal javítása, összetört WC csészék cseréje és beüzemelése. A évre jóváhagyott karbantartási keretből nem került elkülönítésre karbantartási összeg: - a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Batsányi J. u. 1. sz. alatti épületre, mivel az intézmény felújítása részben pályázati forrásból biztosított, - a Nevelési Tanácsadó karbantartási feladatainak ellátására, mivel az intézmény áthelyezésre került a évben felújított Ady E. u. 22. szám alatti társasház A. lh. 2786/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földszinti helyiségébe. - A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből az elkészült munkák elszámolása megtörtént. 10

11 B. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bek. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzat a évi költségvetési koncepcióját a megelőző év november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/7655. számon készítette el. A törvénytervezetet tárgyalása a Parlamentben folyamatban van. A korábbi évektől eltérően a fejezeti főszámok elfogadására már a nyár folyamán sor került. A javaslathoz benyújtott módosító indítványok határozzák meg az önkormányzatok finanszírozásának feltételrendszerét. A koncepció készítésének időszakában a mutatószámok felmérését a Magyar Államkincstár még nem kezdte el, pontos adatokkal nem rendkezünk. A évtől kezdve átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátáshoz az önkormányzatok részére eddig átengedett források nagyobb része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív finanszírozási rendszertől január 01-től felállításra kerülnek a járási kormányhivatalok, melyek az önkormányzattól több elsősorban hatósági jellegű feladatokat vesznek át (pl. okmányiroda, gyámhatóság, egyes segélyek stb.). Az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül állami fenntartásba kerül az általános iskola, pedagógiai szakszolgálat. Új fogalmak kerültek bevezetésre: intézményfenntartó az állam, működtető az önkormányzat. Az előbbiek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. Az állami feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, a gépjárműadó 60 %-a elvonásra kerül. 2. Az önkormányzatnál maradó feladatok ellátásának forrását január 01-től általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az önkormányzati törvényben elismert kötelező feladatokhoz biztosít hozzájárulást az állam. Ezek a jogcímek az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, mely támogatások együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. (Elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a). Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására fentieken felül további Ft/fő összeget biztosít a központi költségvetés. Ide soroljuk a helyi 11

12 önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott feladatokat. (Pl. lakás és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás stb.) A tervezet az építéshatósági feladatokra nem tartalmaz külön jogcímen normatívát, ezért jelen ismereteink szerint e a normatíva szolgál a feladatellátás forrásául. 3. Köznevelés Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés biztosítja az önkormányzat rendelkezésére úgy, hogy az elismert pedagógus és nevelő munkát segítő létszám bérét és járulékait teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Az általános iskola a korábban már említett szervezeti átalakítás után állami fenntartásba kerül, az önkormányzat kötelezettsége lesz az üzemeltetési kiadások költségeinek biztosítása. A pedagógusok és szakmai munkát segítők bérének finanszírozását, szakmai dologi kiadásait az állam átvállalja és közvetlenül biztosítja a szakmai munka dologi kiadásaival együtt. A további üzemeltetési költségeket (technikai dolgozók bére, közüzemi díjak, karbantartás, felújítás stb.) az önkormányzat a saját bevételi terhére fizeti ki. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan marad. A korábbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több tíz millió forinttal kell e feladathoz is hozzájárulnia az önkormányzatnak a saját bevételeiből. 4. Szociális és gyermekjóléti ellátás A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a korábbi évivel közel azonos nagyságrendben biztosít a központi költségvetés támogatást. Az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége az alapellátás területére koncentrálódik. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből január 01-től a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. A segélyek nagyobb része tehát az önkormányzatnál marad. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett ellátások 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %- át igényelhetjük a központi költségvetésből. Fentiek, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosítására az önrész és lakosságszám arányában- általános pénzbeli hozzájárulásban részesül az önkormányzat. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások terén lakosságszámhoz, illetve ellátotti létszámhoz kötött támogatásban részesül az önkormányzat. Magasabb a normatíva, ha a feladatok ellátását társulás keretében végezzük. Tapolca a szociális feladatok esetében Raposka önkormányzatával kötött társulási megállapodást, mely a magasabb normatívára jogosít fel bennünket. 5. A kulturális feladatok támogatása tekintetében változás történt az előző évihez képest évben még része volt a települési önkormányzatok üzemletetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok jogcímén jutatott nak, évben viszont külön a kulturális feladatokra (könyvtár, múzeum) szolgáló támogatás külön jelenik meg a törvénytervezet módosító javaslatában. 12

13 évtől megszűnik a helyi közösségi közlekedés támogatása. Az önkormányzati forrásszabályozásban tehát lényeges változások következtek be. Jelentős mértékű feladat és forráskivonás is történik az önkormányzati rendszerből. A központi költségvetés a kötelező feladatok ellátását helyezi előtérbe, melybe bevonja a helyben képződő saját bevételeket is. Az önként vállalt feladatok várhatóan vissza fognak fejlődni, mert nem marad elég saját forrás ezeknek a finanszírozására. Nagyon fontos tehát a végleges költségvetés összeállításakor figyelembe venni, hogy mely célokat, elképzeléseket kíván támogatni az önkormányzat. Az Önkormányzati törvény előírja, hogy a kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lennie, tehát működési hiányt az önkormányzat évben már nem tervezhet. A évi költségvetésünkben tervezett működési célú hitel felvételére a mai napig nem került sor, a folyószámla-hitel igénybevételére kötött szerződésünk alapján csak december 21-ig van lehetőségünk likviditási hitel felvételére. Az év hátralévő időszakára és a következő év első két hónapjára (2013. évi költségvetésünk elfogadásáig ) továbbra is biztosítani kell az átmeneti likviditási források fedezetét. Erre a célra javasolt engedélyezni a Tapolca Jövőjéért Kötvény működési célú felhasználását. Médiainformáció alapján az Önkormányzat adósságállományának egy részét az állam átvállalja - részleteket még nem tudunk - erre vonatkozóan kormánydöntés készül. Ez esetünkben érinti a kötvény állományából fennálló tartozásunkat, illetve az egyéb hosszú lejáratú hiteltörlesztéseket január 1-jén lép hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló új jogszabály, mely központi hatósági árszabályozást vezet be január 1-jével, a tervek szerint egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. Az új szabályozás értelmében január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban van. Mindezeket figyelembe véve szükségesnek tartjuk, hogy Önkormányzatunk képviselői folytassanak tárgyalásokat a Remondis Tapolca Kft.-vel, vagy más megoldást keressenek a feladat ellátására. 13

14 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének összeállításához most még nagyon kevés információval rendelkezünk, lehetnek még módosító indítványok, amelyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait befolyásolják. A várható állami támogatásokról E/2. melléklet ad tájékoztatást, mely természetesen csak tájékoztató jellegű, a benne szereplő adatok változhatnak. Önkormányzatunk jelenleg is fennálló hosszú távú hitelállományát az E/3. mellékletben, a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségeit az E/4. mellékletben mutatjuk be. Felhalmozási bevételek és kiadások Önkormányzatunk fejlesztési bevétele továbbra is a Tapolca Jövőjéért Kötvény bevételeiből származik, melynek nagy része kötelezettséggel terhelt, korábbi képviselőtestületi döntések alapján. Fejlesztési célú állami támogatások elsősorban a már megkezdett pályázatok elnyert támogatásainak forrásaiból, megelőlegezett pénzeszközökből várhatóak. Az önkormányzati forgalomképes vagyoni körből származó értékesítésből a következő évben sem várható jelentős bevétel. Feladatunk a korábban felvállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve befejezése. A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja elnevezésű pályázat évben befejeződik. Folytatódik kerékpárforgalmi út fejlesztése, Keszthelyi út és Május 1 út korszerűsítése, Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése. Folyamatban van még több nagyobb projektünk is, melyek elbírálás alatt vannak, megvalósításuk ezért bizonytalan. Ugyanakkor a képviselő-testület által vállalt önrészeket kötelezettségvállalásként kell kezelnünk. A korábbi évihez hasonlóan tervezni kell a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő tőketörlesztést és kamatot. Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk mozgásterét az átalakított finanszírozási rendszerben jelentősen meghatározzák a saját bevételek, melyekben legnagyobb súllyal a helyi adók szerepelnek. A helyi adókról szóló rendeletünket külön napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület, ezért itt most erre részletesen nem térek ki. Intézményeink működtetését mind a megmaradó, mind az állami fenntartásban lévők esetében- a leghatékonyabb üzemeltetés mellett kell megvalósítani. A szakmai jogszabályok alapján kell meghatározni a szervezeteken belül a személyi feltételeket. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével kell terveznünk. Szükséges a meglévő szerződések felülvizsgálata, meglévő kiadások csökkentése. A működési célú támogatások várhatóan csökkeni fognak, az Önkormányzat közművelődési- és sportkoncepciójában foglaltakat át kell tekinteni és a finanszírozási lehetőségeket is figyelembe kell vennünk. A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne. 14

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. . NAPIREND Ügyiratszám: 5/18085 / 2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A 2005. évi költségvetés

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.181 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. szeptember 15 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK B. 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A helyi önkormányzatoknak az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 70.. alapján a Kormány által az Országgyűlés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére

A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 34 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetéséről és

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben