2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/138/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: A. Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója. Előterjesztő: Előkészítette: B. Tapolca Város Önkormányzata évi tervezési irányelvei. Császár László polgármester Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Megtárgyalja: Meghívandók: Minden Bizottság Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló A. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87. -a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata a év háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a évi költségvetés ait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során két alkalommal módosítottuk, a 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel és a 28/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel. A háromnegyed év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetését folyamatosan felügyeljük, a nyári karbantartási feladatokat 1

2 elvégeztük, illetve folyamatosan biztosítjuk. A év háromnegyed évének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Az év hátralévő részében a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal takarékosan kell gazdálkodnunk, hogy a feladatainkat teljesíteni tudjuk. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására. Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata év háromnegyed évében bevételeit 61,2 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Költségvetési bevételeink 83,1 %-ban teljesültek, a pénzmaradványunk nagy részét (kötvény) még nem használtuk fel. Bevételeink a helyi adókból, az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak. Működési, folyó bevételek alakulása: (eft) Eredeti : %-a: hoz képest eft eft eft 95,9 % a módosított A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. A működési bevételek már most elérik az éves ot, az alkalmazottak térítési díja alacsonyabb a tervezettnél, mert a nyári hónapokban nem volt étkeztetés. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, melyek meghaladták az eredeti ot. Itt a kötvény felhasználása nem a tervezett mértékben valósult meg a beruházások elhúzódása miatt, ezért magasabb összegben és hosszabb időre lehetett a pénzösszeget betétként lekötni. A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb. Sajátos működési bevételek: (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest eft eft eft 89,2 % a módosított 2

3 H E L Y I A D Ó K szeptember 30-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót vetette ki az Önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében évben Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m 2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1. KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN adatok eft-ban Adózók/adótárgyak (db) Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforg. adó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Befolyt összeg évi fennálló összes hátralék * 2012.évi eredeti * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is 1.sz. tábla 2.sz. tábla ADÓBEVÉTELEK MEGOSZLÁSA Gépjárműadó 16% Helyi iparűzési adó 57% Építményadó 16% Magánszemél y kommunális adója 8% Idegenforgal mi adó 3% 3

4 2. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB) ADÓNEM BEVÉTELEK Ft-ban Építményadó Magánszem. kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Föld bérbeadásból szár. bev. 0 Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb önk.-nál maradó bev Idegen (helyben maradó rész) Talajterhelési díj Összes bevétel: sz. tábla Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) Ft került behajtásra, amelyből Ft az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírási alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel). 3. VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban APEH köztartozás behajtás Építményadó 315 Magánsz. komm. a. 489 Idegenforgalmi adó 21 Iparűzési adó 280 Gépjárműadó Késedelmi pótlék 45 Bírság 0 Köztartozás (csatorna) 511 Talajterhelés 0 Inkasszó benyújtott Jelzálog Letiltás Ingó foglalás (gjmű.) Összesen: Összes indított behajtás: Sikeres: sz. tábla 4

5 4. FELDERÍTÉS Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan) Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan) Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan) Felszólítás eredménye (Ft) Építményadó * Magánszemély kommunális adója * Helyi iparűzési adó ** Összes eredmény: * több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla 6. PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2012-ben Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (21 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére. 7. FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK ezer Ft-ban ig ig DB ÖSSZEG sz. tábla Felhalmozási célú bevételek (eft) Eredeti : : : %-a: hoz képest eft eft eft 10,8 %, a módosított Felhalmozási bevételeink a háromnegyed évben nem teljesültek az oknak megfelelően. Felhalmozási kiadásaink forrása, kismértékben volt saját forrás, elsősorban a kötvény, mint idegen forrás fedezte azokat. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be. 5

6 Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 71,8 %-ban teljesült az hoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja. Az ügyeleti tevékenység november 1-től kezdődően nem az intézmény keretében, hanem a kórház szervezeti egységei között működik. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított okat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár utalta részünkre. Támogatásértékű működési bevételeik pályázati forrásokból, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származtak. Likvid hitel felvételére a háromnegyed év során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk. II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt ok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. Az költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt. Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A felosztott támogatási összegekről folyamatosan elszámolnak a szervezetek. A folyósítás utólagosan történik. Felújítások, beruházások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a beszámoló 5. és 6. mellékletei szeptember 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat. Felújítások teljesítése 1) A Felső Malom tavon lévő víziszínpad felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2) A Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítási munkái a negyedik negyedévben elkészülnek. 3) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítése befejeződött, elszámolása megtörtént. 4) A Tapolca, Ipar út átminősítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészült. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya VE/ÚT/202/10/2012. számú határozatában az Ipar utcát országos közúttá minősítette. 6

7 Beruházások teljesítése 1) A Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti, 95 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületének felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A felújításra és bővítésre az építésügyi hatósági eljárásban kijelölt Sümeg Város Jegyzője az építési engedélyt a 3/116-18/2012. számú határozatában megadta. Az építési engedély június 8. napján jogerőre emelkedett. 2) A Régi Köztemetőben a 4 férőhelyes kegyeleti hűtő berendezés elkészült, elszámolása megtörtént. 3) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 4) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítünk elő. 5) Volt Kinizsi laktanya területén a keresőfúrás megkezdését felfüggesztettük, mert vállalkozói igény jelentkezett a Kinizsi laktanya gazdasági hasznosítására. A döntés rendezési terv módosításával valósul meg. 6) Tapolca, Déli városrész transzformátor áthelyezése megtörtént. 7) Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között tervezett kerékpárút építése folyamatban van. 8) Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozó pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 9) Az Art mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása ára a évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, Szerver beszerzése a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése folyamatában, valamint a Digital Cinema vetítőrendszer (DC vetítő és video processzor) beszerzése és beüzemelése, valamint elszámolása megtörtént. 10) A Tapolca, Billege utca végén, a Kazinczy téren és az Alkotmány utcai óvoda mögötti játszótereken új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése elkészült. 11) A szennyvíz telepi iszapfeladó szivattyú rekonstrukciója a évi koncessziós díj terhére megtörtént. 12) Tapolca 733/5 hrsz. ingatlanon lévő közparkban a Kopjafa állítás kivitelezési munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént. 13) Tapolca, Vasudvar vízvezeték kiváltás elkészült, elszámolása megtörtént. 14) A Sport, egészség, lendület című pályázat keretében sportpálya megépítése Tapolca, Kazinczy tér szám alatti 3442 helyrajzi számú ingatlanon elkészült. 15) A lesencetomaji 0178/1 helyrajzi szám alatti, 4816 m 2 térmértékű, tároló megnevezésű ingatlan megvásárlása megtörtént. 7

8 16) A Tapolca, Alkotmány u. 7. szám alatt lévő Városi Rendezvénycsarnok épületében az ipari vízlágyító berendezés elhelyezése, bekötése, komplett szerelvényblokkal, vízlágyító berendezés garanciális beüzemelése, vízszűrő és nyomáscsökkentő beépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. Tapolca, Rendezvénycsarnok küzdőtér felújítására a pályázat elbírálása miatt a IV. negyedévben kerülhetne sor, de a tartószerkezetek megerősítése miatt a küzdőtér padozat felújítása 2013-ban történik meg. A vizesblokk fejlesztését a pályázat kiírója nem támogatta. 17) Tapolca város térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli terv elkészült. 18) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 19) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca, Köztársaság u. 6. szám alatti telephelyén a fűtőtest pótlása megtörtént. 20) A Tapolca 0110/2 és 0106/1 helyrajzi számú földterületek visszavásárlása megtörtént /53/100-53/100 tulajdoni hányad/. 21) A Tapolca, Nagyköz u szám alatt lévő Ringató Bölcsőde fűtés korszerűsítése elkészült. 22) Tapolca, Pacsirta u. kijelölt gyalogos átkelőhelyek és járda építésére vonatkozó építési engedélykérelem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztályhoz benyújtásra került, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van III. negyedévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályairól szóló 3/2012. (II. 20.) Kt rendeletében az intézmények nyári karbantartási feladatainak elvégzésére 10 MFt összeget hagyott jóvá, melyből intézményenként az alábbiakban felsorolt munkák valósultak meg: Tapolcai Óvoda A Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységében /Dobó tér 5./ elkészült a földszinti folyosó PVC burkolat cseréje, a földszinti bejárati ajtó cseréje. A Szivárvány Tagintézményben /Tapolca, Alkotmány u. 9./ elkészült három óvodai csoportszoba parketta cseréje. A Barackvirág Tagintézményben elkészült kettő öltöző kerámia lapos burkolása, 150 m 2 parketta felújítása, csiszolása, lakkozása. A Kertvárosi Tagintézményben elkészült az intézmény tisztasági meszelése. Folyamatban van a Szivárvány Intézményegységnél a szabványossági hibák javítása, a Szivárvány Intézményegységnél, valamint a Barackvirág Tagintézménynél az érintésvédelmi hibák javítása. A munkálatok elvégzésének költségét az intézmény részben saját költségvetéséből biztosítja. 8

9 Tapolcai Általános Iskola A Bárdos Lajos Intézményegységnél elkészült a főépület tetőtéri teraszok betonozása, szigetelése, homlokzat dübelezéssel való megerősítése, a főépület északi homlokzat vakolat javítása, visszaszínezése, a tornatermi mellékhelyiségek vakolat javítása, burkolása, az alsó aulában a tornatermi falak burkolása, a sportpálya melletti cserepad elbontása és a sportpályát körülvevő korlát hiányzó részeinek pótlása, az alsó aulában radiátor áthelyezése, ebédlő melletti előtérbe radiátor felszerelése, az alsó aulában a tornatermi falra étkezési munkalap felhelyezése. Elkészült az épület belső fertőtlenítő meszelése, festése; az osztálytermek lábazati meszelése, festése, kettő osztályterem teljes meszelése, WC-k, tornatermi öltözők teljes meszelése, öt tanterem oldalfalának OSB lappal való burkolása, festése, nyolc tanteremben a parketta lakkozása, lépcső csúszásmentesítő festése, játszótéri eszközök állagmegőrző festése. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlása a karbantartási összegből, a munkavégzés saját erőből történt. Elkészült a Batsányi János Tagintézményben a tornatermi padló javítása, a 11., 12., 13., 16., 17. sz. tantermek parketta csiszolása, lakkozása, a nyelvi labor és az emeleti folyosó mennyezet javítása, a tisztasági meszelés az intézmény minden helyiségében, ajtók, ajtókeretek szükség szerinti festése, kerítésfestés, játszótéri játékok lazúrozása. Megtörtént a riasztóberendezés cseréje, felújítása, a röplabdaháló rögzítése, ebédlőben az almatúra csere. Elkészült a Kazinczy Ferenc Tagintézményben a közmunkások igénybevételével a kerítés festése, a tisztasági meszelés, a földszinti tornatermi öltöző központi fűtés szerelési munkái. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Háziorvosi Ügyelet és az Idősek Klubja fertőtlenítő meszelése. A Kazinczy téri és a Batsányi úti védőnői tanácsadók fertőtlenítő meszelése, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festési munkálatai még ebben az évben megvalósulnak. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tankonyha bővítéséhez szükséges csempeburkolat és járólap cseréje, a fűtési rendszer hibaelhárítása (radiátorok, szelepek, csapok cseréje), tisztasági festés- és mázolás. Az anyagvásárlás a karbantartási keretből történt, a munkavégzés pedig saját erőből a nyári karbantartási gyakorlat keretében. Batsányi János Gimnázium és Kollégium A gimnázium épületében az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a 63. tanterem festése, a tornafolyosó és a tornafolyosóhoz tartozó lépcsőház festése, a női és férfi mosdók minden szinten való meszelése, 12 db radiátor csap cseréje, az épület külső homlokzatának javítása. A kollégium épületében elkészült a 18 db hálószoba meszelése, ablakok javítása, fürdők görgős ajtóinak, csapoknak a javítása, illetve szükség szerinti cseréje. Egy lakószobában zuhanytálca cseréje, beázás miatt zuhanytálca kibontása, vakolás elvégzése, ajtó zárak cseréje és javítása. Elkészült az ebédlő egyik falának beázás miatti javítása és meszelése, a fürdőkben a wc tartályok szelepeinek cseréje, javítása, vízkőtelenítése, egy db keringető szivattyú beszerzése. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9

10 Az intézmény vezetője kérelmet nyújtott be a évi karbantartási feladatok elvégzésére biztosított összeg az intézmény világításának korszerűsítésére történő felhasználásának engedélyezése érdekében. A kérelem indoka, hogy az intézmény működése során több esetben előfordult, hogy az elektromos berendezések megolvadtak, füstöltek, ezáltal jelenleg a rendszer biztonságosan nem üzemeltethető. Az előzetes felmérés szerint a jelenleg meglévő 105 db lámpatest helyett 45 db tükrös lámpatest /90 db fénycső/ kerül felszerelésre. A világítás felújítására vonatkozó vállalkozói szerződést az intézmény megkötötte, a felújítás befejezési határideje december 3. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület mellékhelyiségeinek teljes festése, a tantermek falainak helyreállítása (gipszelése) és részleges festése kb. 2,00 m magasságig, előterek teljes festése, olajlábazat kialakítása, régi lambéria leszedése, lábazat javítása. Elkészült a Tapolca, Iskola u. 5. szám alatti épület mellékhelyiségeinek (WC-k és előterek) fertőtlenítő meszelése, tantermek falainak helyreállítása (gipszelése), folyosó lábazat részleges javítása, beszakított gipszkarton fal javítása, festése, ajtók javítása OSB lappal, fal javítása, összetört WC csészék cseréje és beüzemelése. A évre jóváhagyott karbantartási keretből nem került elkülönítésre karbantartási összeg: - a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Batsányi J. u. 1. sz. alatti épületre, mivel az intézmény felújítása részben pályázati forrásból biztosított, - a Nevelési Tanácsadó karbantartási feladatainak ellátására, mivel az intézmény áthelyezésre került a évben felújított Ady E. u. 22. szám alatti társasház A. lh. 2786/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földszinti helyiségébe. - A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből az elkészült munkák elszámolása megtörtént. 10

11 B. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bek. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzat a évi költségvetési koncepcióját a megelőző év november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/7655. számon készítette el. A törvénytervezetet tárgyalása a Parlamentben folyamatban van. A korábbi évektől eltérően a fejezeti főszámok elfogadására már a nyár folyamán sor került. A javaslathoz benyújtott módosító indítványok határozzák meg az önkormányzatok finanszírozásának feltételrendszerét. A koncepció készítésének időszakában a mutatószámok felmérését a Magyar Államkincstár még nem kezdte el, pontos adatokkal nem rendkezünk. A évtől kezdve átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátáshoz az önkormányzatok részére eddig átengedett források nagyobb része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív finanszírozási rendszertől január 01-től felállításra kerülnek a járási kormányhivatalok, melyek az önkormányzattól több elsősorban hatósági jellegű feladatokat vesznek át (pl. okmányiroda, gyámhatóság, egyes segélyek stb.). Az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül állami fenntartásba kerül az általános iskola, pedagógiai szakszolgálat. Új fogalmak kerültek bevezetésre: intézményfenntartó az állam, működtető az önkormányzat. Az előbbiek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. Az állami feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, a gépjárműadó 60 %-a elvonásra kerül. 2. Az önkormányzatnál maradó feladatok ellátásának forrását január 01-től általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az önkormányzati törvényben elismert kötelező feladatokhoz biztosít hozzájárulást az állam. Ezek a jogcímek az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, mely támogatások együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. (Elvárt bevétel a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a). Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására fentieken felül további Ft/fő összeget biztosít a központi költségvetés. Ide soroljuk a helyi 11

12 önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában meghatározott feladatokat. (Pl. lakás és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás stb.) A tervezet az építéshatósági feladatokra nem tartalmaz külön jogcímen normatívát, ezért jelen ismereteink szerint e a normatíva szolgál a feladatellátás forrásául. 3. Köznevelés Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés biztosítja az önkormányzat rendelkezésére úgy, hogy az elismert pedagógus és nevelő munkát segítő létszám bérét és járulékait teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Az általános iskola a korábban már említett szervezeti átalakítás után állami fenntartásba kerül, az önkormányzat kötelezettsége lesz az üzemeltetési kiadások költségeinek biztosítása. A pedagógusok és szakmai munkát segítők bérének finanszírozását, szakmai dologi kiadásait az állam átvállalja és közvetlenül biztosítja a szakmai munka dologi kiadásaival együtt. A további üzemeltetési költségeket (technikai dolgozók bére, közüzemi díjak, karbantartás, felújítás stb.) az önkormányzat a saját bevételi terhére fizeti ki. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan marad. A korábbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több tíz millió forinttal kell e feladathoz is hozzájárulnia az önkormányzatnak a saját bevételeiből. 4. Szociális és gyermekjóléti ellátás A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a korábbi évivel közel azonos nagyságrendben biztosít a központi költségvetés támogatást. Az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége az alapellátás területére koncentrálódik. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből január 01-től a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. A segélyek nagyobb része tehát az önkormányzatnál marad. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett ellátások 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %- át igényelhetjük a központi költségvetésből. Fentiek, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosítására az önrész és lakosságszám arányában- általános pénzbeli hozzájárulásban részesül az önkormányzat. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások terén lakosságszámhoz, illetve ellátotti létszámhoz kötött támogatásban részesül az önkormányzat. Magasabb a normatíva, ha a feladatok ellátását társulás keretében végezzük. Tapolca a szociális feladatok esetében Raposka önkormányzatával kötött társulási megállapodást, mely a magasabb normatívára jogosít fel bennünket. 5. A kulturális feladatok támogatása tekintetében változás történt az előző évihez képest évben még része volt a települési önkormányzatok üzemletetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok jogcímén jutatott nak, évben viszont külön a kulturális feladatokra (könyvtár, múzeum) szolgáló támogatás külön jelenik meg a törvénytervezet módosító javaslatában. 12

13 évtől megszűnik a helyi közösségi közlekedés támogatása. Az önkormányzati forrásszabályozásban tehát lényeges változások következtek be. Jelentős mértékű feladat és forráskivonás is történik az önkormányzati rendszerből. A központi költségvetés a kötelező feladatok ellátását helyezi előtérbe, melybe bevonja a helyben képződő saját bevételeket is. Az önként vállalt feladatok várhatóan vissza fognak fejlődni, mert nem marad elég saját forrás ezeknek a finanszírozására. Nagyon fontos tehát a végleges költségvetés összeállításakor figyelembe venni, hogy mely célokat, elképzeléseket kíván támogatni az önkormányzat. Az Önkormányzati törvény előírja, hogy a kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lennie, tehát működési hiányt az önkormányzat évben már nem tervezhet. A évi költségvetésünkben tervezett működési célú hitel felvételére a mai napig nem került sor, a folyószámla-hitel igénybevételére kötött szerződésünk alapján csak december 21-ig van lehetőségünk likviditási hitel felvételére. Az év hátralévő időszakára és a következő év első két hónapjára (2013. évi költségvetésünk elfogadásáig ) továbbra is biztosítani kell az átmeneti likviditási források fedezetét. Erre a célra javasolt engedélyezni a Tapolca Jövőjéért Kötvény működési célú felhasználását. Médiainformáció alapján az Önkormányzat adósságállományának egy részét az állam átvállalja - részleteket még nem tudunk - erre vonatkozóan kormánydöntés készül. Ez esetünkben érinti a kötvény állományából fennálló tartozásunkat, illetve az egyéb hosszú lejáratú hiteltörlesztéseket január 1-jén lép hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló új jogszabály, mely központi hatósági árszabályozást vezet be január 1-jével, a tervek szerint egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. Az új szabályozás értelmében január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban van. Mindezeket figyelembe véve szükségesnek tartjuk, hogy Önkormányzatunk képviselői folytassanak tárgyalásokat a Remondis Tapolca Kft.-vel, vagy más megoldást keressenek a feladat ellátására. 13

14 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzata évi költségvetésének összeállításához most még nagyon kevés információval rendelkezünk, lehetnek még módosító indítványok, amelyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait befolyásolják. A várható állami támogatásokról E/2. melléklet ad tájékoztatást, mely természetesen csak tájékoztató jellegű, a benne szereplő adatok változhatnak. Önkormányzatunk jelenleg is fennálló hosszú távú hitelállományát az E/3. mellékletben, a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségeit az E/4. mellékletben mutatjuk be. Felhalmozási bevételek és kiadások Önkormányzatunk fejlesztési bevétele továbbra is a Tapolca Jövőjéért Kötvény bevételeiből származik, melynek nagy része kötelezettséggel terhelt, korábbi képviselőtestületi döntések alapján. Fejlesztési célú állami támogatások elsősorban a már megkezdett pályázatok elnyert támogatásainak forrásaiból, megelőlegezett pénzeszközökből várhatóak. Az önkormányzati forgalomképes vagyoni körből származó értékesítésből a következő évben sem várható jelentős bevétel. Feladatunk a korábban felvállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve befejezése. A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja elnevezésű pályázat évben befejeződik. Folytatódik kerékpárforgalmi út fejlesztése, Keszthelyi út és Május 1 út korszerűsítése, Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése. Folyamatban van még több nagyobb projektünk is, melyek elbírálás alatt vannak, megvalósításuk ezért bizonytalan. Ugyanakkor a képviselő-testület által vállalt önrészeket kötelezettségvállalásként kell kezelnünk. A korábbi évihez hasonlóan tervezni kell a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő tőketörlesztést és kamatot. Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk mozgásterét az átalakított finanszírozási rendszerben jelentősen meghatározzák a saját bevételek, melyekben legnagyobb súllyal a helyi adók szerepelnek. A helyi adókról szóló rendeletünket külön napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület, ezért itt most erre részletesen nem térek ki. Intézményeink működtetését mind a megmaradó, mind az állami fenntartásban lévők esetében- a leghatékonyabb üzemeltetés mellett kell megvalósítani. A szakmai jogszabályok alapján kell meghatározni a szervezeteken belül a személyi feltételeket. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével kell terveznünk. Szükséges a meglévő szerződések felülvizsgálata, meglévő kiadások csökkentése. A működési célú támogatások várhatóan csökkeni fognak, az Önkormányzat közművelődési- és sportkoncepciójában foglaltakat át kell tekinteni és a finanszírozási lehetőségeket is figyelembe kell vennünk. A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne. 14

15 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni. 1.) A tervezés során elsődleges szempont legyen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az önkormányzati fenntartásban maradó intézményeink hatékony működtetése, az állami fenntartásban lévő intézmények költségtakarékos, hatékony üzemeltetése. 2.) Kötvény és hitelek tőketörlesztésének, kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék és céltartalék képzése. 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, a pontos elszámolás a pályázati pénzösszegekkel. 5.) Kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg felhasználásra nem került részének megfelelő befektetéséről gondoskodni kell. 6.) A költségvetés tervezését a feladatalapú támogatási rendszerhez kell igazítani. A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési ok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását az aljegyző végzi. A koncepció elfogadása esetén - amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt -, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatokat megvitatni és elfogadni. 15

16 HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletének háromnegyed éves végrehajtásáról készített beszámolóját elfogadja. HATÁROZATI JAVASLAT II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt megismerte, és a) a tervezés alapjául elfogadja b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző folyamatos HATÁROZATI JAVASLAT III. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata évi részletes költségvetési ainak kidolgozását. Felelős: Határidő: polgármester, jegyző február 15, illetve folyamatos HATÁROZATI JAVASLAT IV. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletének 5. (4) bekezdése alapján a Tapolca Jövőjéért Kötvényből és hozadékából származó bevétel működési célra történő felhasználását engedélyezi. Felelős: Határidő: Tapolca, november 06. polgármester, jegyző folyamatos 16 Császár László polgármester

17 E/1. melléklet KIMUTATÁS a Tapolca Jövőjéért elnevezésű kötvény állományáról. Sorszám Célja Barackos gázközmű önkormányzati befizetése (lakossági befiz.korrigálva) Kötelezettségvállalás () Adatok Ft-ban Tapolcai belváros érékmegőrző rehabilitációja Tapolca, Fő tér 7-9. fejlesztési koncepció Tapolca, Kórház törzstőke emelés Orvosok követeléseinek megvásárlása VG.Kft. Fűtéskorszerűsítés (Kórház+intézmények) Tapolcai Kórház Eü. Nonpr.Kft. rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg Tapolca Városgazd.Kft. Üzletrészének vásárlása Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önkorm. többletforrása Tapolca 0110/2. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása (reptér) 11. Közösségi közlekedés fejlesztése Tapolca Gyógyhely Fejl. Program Tanulmányainak elkészítése Tp. Belterületi út, Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítés önrésze Költségvetési szervek energiahatékony felúj.megvalósítási tanulmány készítése Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése Kutatófúrás Tőketörlesztés Kamatfizetés Felhasználás összesen: Kötvény összege: ( án)

18 K I M U T A T Á S Tapolca Város Önkormányzatának várható évi állami támogatásainak alakulásáról E/2.melléklet ezer Ft-ban Feladatonkénti normatívák Mértékegység Mutatószám évi évi fajlagos normatíva (Ft-ban) 2013.évi támogatás (eft-ban) Normatív támogatások (2. sz. mell) I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft/ hivtali létszám(fő) 31, b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell. Tám. ba) Zöldterületgazdálkodással kapc feladatok Ft/ha bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft/km bc) Köztemető fenntartással kapcs. Feladatok Ft/m bd) Közutak fenntartásának támogatása Ft/km c) Beszámítás összege: IPA*0,5 % d) Egyéb kötelező önkormányzati fa-ok támogatása Ft/fő II. Köznevelési feladatok támogatása 0 1. Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása Bér+Járulékok Óvodaműködtetési támogatás Ft/fő/év Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Ft/fő/év II. Települési önk. Köznevelési feladatainak támogatása III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (havi igénylések alapján) 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. évi adat) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. fa-ai. Ft/lakosságszám Szociális étkezés Ft/fő Házi segítségnyújtás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása fő Bölcsödei ellátás fő Társult feladatellátás kiegészítő támogatása fő Hajléktalanok átmeneti intézményei fő IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám Ft/fő Üdülőhelyi feladatok támogatása IFA/Ft , Normatív támogatások mindösszesen évi normatíva Normatíva csökkenés: ( )

19 Fejlesztési hitel TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN e/ft-ban E/3. melléklet Megnevezés január lejártáig tőke törlesztés kamat tőke törlesztés kamat Lejárat Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem szennyvízcsatornázás III.ütem szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem Bárdos Lajos Általános Iskola Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat Fejlesztési hitelek összesen: "Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában CHF CHF CHF CHF CHF CHF "Tapolca Jövőjéért Kötvény" forintban Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt *A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul, tervezéskor 230 Ft/CHF áron számoltunk. 19

20 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN E/4. melléklet ezer Ft-ban Sorszám Jogcím Összes kiadás Korábbi években teljesített kötelezett-ségek 2013.évi ) Kötvény és hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * ) BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat ) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP /1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 4.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) ) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből: 6.) Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f ) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III. 29.) Kt. ** ) Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt ) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója ) Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt ) Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt ) Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.) ) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt ) Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt ) Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt ) Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend ) Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt Kötelezettségek kötvényből összesen: Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) 797 Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig) Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további eft-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony Község

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (II.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1 1. 2 2. 3 2.1. 4 2.2. 5 2.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 13 980 Helyi adók 10 800 önként vállalt, önkormányzati Illetékek Átengedett központi adók 2 400 kötelező, önkormányzati

Részletesebben

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 95 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 95 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 95 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

637 600 600 600 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 600 600 600

637 600 600 600 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 600 600 600 1. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám BEVÉTELEK megnevezés 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

df) számítógépek (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/03.(V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete,

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete, Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1 melléklet a 5/214(V8) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint Ezer forintban

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/100 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 23-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/117/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben