Pápa és Vidéke augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2007. augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Mezõlaki falunap Szent István ünnepe Egy kicsit már a nyár búcsúztatását is jelentette a mezõlakiak számára a szombaton megtartott falunap. Az események két helyszínen, a sportpályán és a kultúrházban, illetve annak környékén zajlottak. A gazdag program minden korosztály számára tartalmazott érdeklõdésének, igényének megfelelõt, de a mûsorszámok élvezete mellett bõven jutott idõ baráti beszélgetésekre, koccintásra is. A falunap a nyolcórai ébresztõvel vette kezdetét, ezután hangzott el az ünnepi köszöntõ, amivel Szabó László, a község polgármestere invitálta a lakókat, és adott tájékoztatást a programról. Bõvebben a 3. oldalon Rába-hídi vásár Az Antal Dezsõné mezõlaki vállalkozó ötlete nyomán a Leader-programnak köszönhetõen létrejött rendezvény elsõdleges célja, hogy bemutatkozási lehetõséget biztosítson a Gerence-Marcal-Rába Leader akciócsoporthoz tartozó 13 település vállalkozásainak és mûvészeti csoportjainak. Folytatás a 2. oldalon Az, hogy Európa szívében megmaradtunk, többszörösen megharcolhattuk az élethez való jogot, hogy különbözõ hatalmak törekvései eltiprásunkra csõdöt mondtak, államalapító királyunk, Szent István érdeme. Akkor is, ha õ mindennek úgymond, csak az erkölcsi alapjait teremtette meg azzal, hogy népére keresztséget, nyugatot erõltetett, mert tovább látott, mint az akkoriak valamennyien. Részletek a 2. oldalon Koszorúztak a zárdások A Ranolder-intézet még élõ növendékei múlt szerda délelõtt megkoszorúzták azt az emléktáblát, amely az egykori Zárda, a mai Bartók Béla Zeneiskola épületében található. Az ünnepségre ellátogatók szentmisén is részt vettek, melyet a bencés templomban tartottak délelõtt tíz órától. A szentmisét követõen az egykori ranoldisták a Bartók Béla Zeneiskola épületébe vonultak. A megemlékezésen dr. Mail József apátplébános beszélt Ranolder püspökrõl. Folytatás az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke augusztus 23. Folytatás az 1. oldalról Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ nyitotta meg vasárnap délután a Rába csárdánál a hagyományteremtõ szándékkal megrendezett Rába-hídi vásárt és kulturális találkozót. A becslések szerint közel hétezer látogatót vonzó rendezvényre a pápai vasútállomásról ingyenes vonatjárat indult. A program iránti nagy érdeklõdést mutatja, hogy az elõzetesen meghirdetett járatok mellett két alkalommal újabb vonatokat kellett indítaniuk a szervezõknek. Az érdeklõdést még a néha megeredõ esõ sem csökkentette. A rendezvényen valamennyi Ge-Ma-Ra csoporthoz tartozó település A támogatás célja, hogy a hatékony és minõségi követelményeknek megfelelõ, piaci igényekhez alkalmazkodni tudó gazdálkodások jöjjenek lére. A támogatás egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy alkalommal vehetõ igénybe. Mértéke évente és ügyfeleként legfeljebb 100 millió forint lehet, a következõk figyelembevételével: a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40 százaléka, illetve ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, vagy a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy Natura 2000 területen valósul meg legalább 50 %, leg- Rába-hídi vásár külön sátorral volt jelen. Ezekben a sátrakban bemutatkoztak a településen Növénytermesztési pályázat Növénytermesztési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végzõ mezõgazdasági termelõk számára ültetvények korszerûsítésére és újratelepítésére, fajok fajtaszerkezet-változtatására, kiegészítõ jellegû és új ültetvények telepítésének támogatására vonatkozóan megjelent a 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet, melynek részletei az alábbiak. feljebb 60 %. A támogatás igénybevételének feltételei: - A mezõgazdasági termelõ által igénybe vehetõ a támogatás, ha a a) gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló TEÁOR szerinti 01.1., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez, valamint b) a beruházással érintett meglévõ mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). - Nem nyújtható kivágási támogatás azon ültetvényekre, amelyeket 1995 élõ kézmûvesek, vállalkozók. Több sátorban találkozhattak az érdeklõdõk méhészekkel, csodálatos kézimunkákkal, megismerkedhettek a kosárfonás, a csuhébaba - készítés rejtelmeivel, de a kiállítók közt vadásztársaság is szerepelt. A gyerekek körében nagy sikere volt a kézmûves foglalkozásoknak és az arcfestésnek, a színpad elõtt felállított nagysátorban pihenõket pedig délután egy órától 18 óráig a települések mûvészeti csoportjai szórakoztatták. Ezt követõen színpadra lépett még a Pápai Musical Stúdió is, az est sztárvendége pedig az egyik televíziós tehetségkutató mûsorban feltûnt Tóth Gabi volt. A rendezvényt a Party együttes utcabálja zárta. papp után állami támogatással telepítettek. - Meglévõ, korszerû ültetvény kiegészítõ telepítése is támogatható, amennyiben a beruházással az ügyfél mûvelésében lévõ ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható méretet. - Telepíteni csak vírusmentes szaporítóanyaggal lehet, kivéve azon fajták, melyek újdonságok és a hazai vírusmentesítés folyamatán még nem mentek keresztül. - Kötelezõen teljesíteni kell a meghatározott elvárt hozamszintet. A támogatási kérelem benyújtására évente, október közötti idõszakban lesz szükség. Kifizetési kérelmet 2008-tól kezdõdõen évente négyszer, január, április, július és október között lehet benyújtani. A Veszprém Megyei Levéltár Pápai Osztálya (Széchenyi I. u,. 20.) 2007 szeptemberétõl kísérleti jelleggel kutató- és ügyfélszolgálatot indít. Célunk az igények felmérése és az érdeklõdõk tájékoztatása. Az ügyelet hétfõnként 9-12 és óra között tart. Ebben az idõben várjuk leendõ kutatóinkat és ügyfeleinket, egyben türelmüket, megértésüket kérjük. Pápai levéltári osztály Szent István ünnepe Folytatás az 1. oldalról Nagy érdeme, hogy mindemellett meghagyta Koppány és a többi lázadó leverése ellenére a magyarságnak mindazt a lehetõséget, amit pogányságunk szintén fejlett társadalma eleddig kivívott magának. Megszüntetve õrizte meg értékeinket, s kemény kézzel biztosította a jövõt akkor is, ha halála után nem úgy alakult államiságunk, mint ahogyan azt õ elképzelte. Augusztus 20-án õt ünnepeljük, tetteire emlékezve idézzük meg erkölcsi tanításait, alakját. Az ünnepi megemlékezés hétfõn tapolcafõi koncerttel kezdõdött. Az Erzsébet ligetbe tervezett ünnepséget az esõs idõjárás miatt a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében tartották meg. A megemlékezést megelõzõen Pápa Város Fúvószenekara toborozta a közönséget, majd tizenkilenc órakor a Himnusszal kezdetét vette az ünnepség. Müller Kata Szent Istvánról szóló népdalát követõen dr. Áldozó Tamás alpolgármester emlékezett meg történelmünk nagy alakjáról, államalapító és országépítõ királyunkról, Istvánról. A történelem egy-egy áthalló üzenete mindig értelmezhetõ a jelenben. Az egyik ilyen mindenképpen az, hogy élõ embert magyarnak az egyetemes hit tarthat meg. István erõt és egységet, nyugati mintájú országot akart. Nem külsõ elvárásoknak igyekezett megfelelni, a hitet tekintette az egység alapjának. Nyugatról ma is sok minden türemkedik. Megkérdõjelezi a régit, és választásra késztet. Befogadás tekintetében akár minta is lehetnénk, de azt kell választanunk, aminek mi is fontosak vagyunk. Úgy építsünk otthont, hogy közben magyarok maradjunk fogalmazott a szónok, erkölcsi értékeinket, magyarságtudatunkat boncolva. Az emlékezõ beszédet követõen dr. Kovács Zoltán polgármester Pro publico díjat adományozott Baán Istvánnénak, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ nyugdíjba vonuló munkatársának. Baán Istvánné 1986 óta dolgozik a mûvelõdési központ közönségszervezõjeként. A hetvenes években alapítója volt annak a leány néptánccsoportnak, ami a magját képezte a Vadvirág néptáncegyüttesnek. Az elismerést a közösségért végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként kapta. A kitüntetés átadását követõen a Pegazus Színház társulata idézte meg Szent István korát és alakját a Sarkadi Nagy Antalné által szerkesztett zenés, irodalmi mûsorral. A Szózat elhangzása után az ünneplõ, emlékezõ közönség az országzászló emlékmûhöz vonult, ahol a város vezetõi, a hagyományõrzõk és az emlékezõk rótták le tiszteletüket. Nagy Imre Koncert a tapolcafõi templomban A Császárról érkezõ ökumenikus énekkar adott hangversenyt augusztus 20-án a tapolcafõi református templomban. A program az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett városi megemlékezés keretében zajlott. Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben esedékes kéményseprési munkák elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények tisztítását, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé kéményseprõinknek. A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az éves díjat megfizetni szíveskedjenek. Augusztus : Határ u., Vadász u., Virág B. u., Bethlen G. u., Szegfû u., Vak B. u., Pacsirta u., Bezerédi u., Szondi u., Dobó u., Táncsics M. u. Közszolg Kft. kéményseprõ részleg

3 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 3 Mezõlaki falunap Folytatás az 1. oldalról Kilenc órakor már az öregfiúk rúgták a labdát a sportpályán, itt négy csapat Borsosgyõr, Békás, Mihályháza és a házigazdák vett részt a küzdelmekben. A rangadókat utcák szerinti bajnokság követte. A népszerû eseménnyel párhuzamosan folyt a falu Toldija címért a küzdelem, ebben is sokan vettek részt. A Családsegítõ Szolgálat is kitelepült, arcfestést, kézmûvesfoglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. Az ÁNTSZ az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet, többek közt vérnyomás- és testzsír méréssel. A gyermekprogramok közt talán legnépszerûbbnek a quad bizonyult, amit nagy örömmel és ingyenesen vehettek birtokba a falu legfiatalabbjai. A melegben jólesett a fagyi is, majd tizenegy órakor a kultúrházban egy közel egyórás bûvészbemutatót tekinthettek meg. A fõzni vágyók már reggel nekiláttak a tennivalóknak, a vadásztársaság is készített vagy százhúsz adag vadpörköltet, amit a horgászok százötven adag halászlével egészítettek ki. A helyi vállalkozók is kitettek magukért, hiszen Orbán László mesterszakács és Fekete Zsolt közremûködésével ezerkétszáz adag marhapörköltet készítettek el a falu apraja nagyja számára. Munkájuk sikerét dicséri, hogy délután négy órára már alig maradt néhány tányérnyi a sok finomságból. Az ebédet követõ kulturális bemutatót a nemesgörzsönyi kórus nyitotta, majd a Tánc-Lánc helyi tagozatának ötven tagja tartott fergeteges mûsort. A mezõlaki nyugdíjas kórus is nagy sikerrel lépett fel, csakúgy, mint a kemenesmagasi citerások, a szanyi Bokréta néptáncegyüttes és a Csóti Minisztárok. Az est fénypontja sokak számára a falunapra látogató Aradszky László mûsora volt, aki örökzöld melódiákkal szórakoztatta a nagyérdemût. Az már csak hab volt a tortán, hogy a Pegazus Színház társulata az estébe nyúlóan operett slágereket énekelt. És akinek még ez sem volt elég, az a Matriás presszóban táncolhatott, mulathatott hajnalig a Füredi duó muzsikájára. A gazdag és színes mûsor megrendezését a Leader-program nyertes pályázata tette lehetõvé a mezõlakiak számára. Köszönet illeti a helyi vállalatokat és vállalkozókat, akik anyagiakkal is hozzájárultak a nap sikeréhez. Nagy Imre Malomsok Jókedélyû társaság várt minket a malomsoki faluközpontból a Marcal felé vezetõ utcában. A kis pad körül összegyûlt népes csapat örömmel és lelkesen mesélt arról, vajon miért is különleges az õ utcájuk a faluban. - Ez a sarokrész volt mindig is a gyerekek paradicsoma. Valamikor egy éves kislány kezdeményezése nyomán a nyár elején és végén tábortüzet raktak itt a fiatalok, késõbb már az utcán tartották a születésnapokat is. A lányból felnõtt lett, a régi gyerekek pedig igényelték azt a közösséget, melyben kiskorukat töltötték. Persze akadtak, akik elköltöztek közülük, de az utcabálokra még visszajönnek, mégpedig családostól - mesélte Mészáros Ferencné, aki évtizedekig tanítóként munkálkodott Malomsokon. Az utcabálok hagyományát három évvel ezelõtt Bóka Szabolcs támogatásával élesztették újra, elsõként az õ anyagi felajánlásával teremtõdött meg a lehetõsége a közös program létrehozásának. Azóta sokan, sokféle módon járulnak hozzá a bál megvalósításához: van aki süteményt süt, más sátort állít vagy mosogat és rakodik, esetleg programot szervez. - Pár évvel ezelõtt költöztünk ebbe az utcába, akkor hallottam a bálos hagyományról, és mivel nagyon tetszett az itt élõk összetartása, úgy gondoltam, érdemes áldozni a közös programra. Már az elsõ évben nem várt sikert hozott a bál, pedig ekkor még magnóról szólt a zene, úgy roptuk a táncot. Öreg, fiatal, még a beteg is itt volt, mindenki igen jól érezte magát. Tavaly pedig már annyira megerõsödtünk, hogy zenészt is tudtunk hívni. Még a képviselõket és a polgármesterasszonyt is meginvitáljuk az utcabáljainkra. Tavaly különleges eseményünk is volt: bolondlakodalmat tartottunk. Persze tettük ezt egy kis hátsó szándékkal is, ugyanis a menyasszonyi táncban összekalapoztunk több mint nyolcezer forintot. Ez jó alapot adott az idei rendezvényünknek, bár igaz, Saját utcabáljuk van Szerkesztõségünkbe eljutott a hír, miszerint a Pápához nem messze lévõ Malomsokon van egy utca, melynek lakói az átlagosnál jóval nagyobb mértékben összetartanak. Egymás iránt tanúsított figyelmüknek és ragaszkodásuknak, s annak, hogy egyszerûen szeretik együtt eltölteni az idõt, nemcsak a mindennapi kapcsolattartás a bizonyítéka, hanem az is, hogy évente egy alkalommal utcabált szerveznek maguknak. A mulatságban idén is szinte minden utcabeli részt vett, csupán ketten voltak távol, de õk is igazoltan. hogy csak kenyérre és pogácsára futott belõle, de azért ez is jól jött mesélte Bóka Szabolcs, aki azt is elárulta, a bálra már kétfajta vacsorát is fõztek a tavalyi pörköltet már halászlé és babgulyás váltotta fel. Jövõre még merészebb terveik vannak, már fellépõben is gondolkodnak, hogy még teljesebb legyen a program. - Május körül szoktuk összedugni a fejünket, és a szervezéskor arra figyelünk, hogy legyen vége az iskolának, aztán fontos, hogy az aratás idejére se essen a bál, így általában június közepe felé szoktuk tartani tette hozzá Bóka Szabolcs. A bálnak helyet tehát az utca sarokrészén, pontosabban Telbiszék háza elõtt találtak. Ide állítják fel a sátrat, melyet virággal, luftballonokkal díszítenek. Szépen megterítenek, idén például 120 személyre. - Nem bánjuk, hogy elõttünk van a bál, mert a takarításban is mindenki nagyon aktív, közösen rakunk rendbe mindent a program másnapján, és a zeneszó sem zavar minket, hiszen mi is részt veszünk a bálban. Igen jó szokott lenni a hangulat, a zenét még a falu távoli részén is hallják, szokták is mondani, hogy milyen jól mulattunk mesélte Telbisz Andrásné. Arra a kérdésre, hogy vajon nem irigykednek-e a faluban erre a jó közösségre, Varga Ferenc bácsi azt válaszolta, hogy dehogynem. Azt is elárulta, hogy máshol is próbálkoztak közös rendezvénnyel, de nem nagyon sikerült. - Az a jó, hogy nálunk egyetértés van, és mindenki csinál, segít valamit. Én már idõs vagyok, de még én is éjfél után mentem haza mesélte. Egy másik idõs lakót, Margit nénit névnapja alkalmából még virággal is megköszöntötték a bálon. Azt mondták, az ajándékot azonban nemcsak ezért érdemelte ki, hanem azért is, mert õ volt az egyik legjobb táncos: amíg a zenekar húzta, úgy járta a táncot, hogy sok fiatal megirigyelhetné. A falu polgármestere is igen örül annak, hogy így összetartanak a Petõfi utca lakói. Fontos, hogy ápolják is a hagyományokat, mert ezek mindig elõbbre viszik a fejlõdést. - A civil szervezõdések egyre erõsödnek a faluban, van egy jó nyugdíjas klubunk is, Kató néni is tagja ennek, van egy öt asszonyból álló menyecske kórusunk is, még falunapokra is elmennek mûsort adni. Ezek a kezdeményezések talán még a falu népességmegtartó erejét is segítik mondta Barczáné Majsa Klára polgármesterasszony, akitõl azt is megtudtuk, hogy Malomsok 600 fõs település és a Petõfi utcában an laknak. - Érdekes, hogy még a nem tõsgyökeres utcabeliek is, akik idekerültek, átvették az itteni szokásokat. A telekkel együtt megkapták az örökséget is, hogy idetartozók legyenek, tette hozzá Kató néni lánya, Orosziné Mészáros Zsuzsanna, aki egy nagy tányér friss almáspitével kínálgatta az összejötteket. - Én már végiglaktam az egész falut, de ebbõl az utcából már nem mennék sehová. Ilyen összetartozó nép sehol másutt nincs, mindenki mindenben segít egymásnak, és a környezetünkre is gondot fordítunk. Igyekszünk a ház elejét, a portákat rendben tartani, szépíteni tette hozzá a Pápadereskérõl származó Szabó Ferencné. Sajnos az utcában nem túl sok fiatal lakik, az itt lakók zöme középkorú, akikre bizony a legnagyobb mértékben hárulnak a mindennapi teendõk. Így még dicséretesebb aktivitásuk, és lelkesedésük, ahogy a közösség összetartása, a kialakult hagyományok fennmaradása érdekében tevékenykednek. Egymás iránti odaadásukat és figyelmüket jó volt látni, ritka az ilyen manapság. Csak így tovább malomsokiak, csak így tovább Petõfi utcaiak.varga Bea

4 4 Pápa és Vidéke augusztus 23. Családi délután A Szent József Kápolna és Közösségi Ház közössége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja és Támogató Szolgálata, valamint a Black Bunny Rock and Roll Club augusztus 26-án, vasárnap délután 15 órától nyárbúcsúztató családi délutánt szervez a kápolnában és környékén. A rendezvényen az elmúlt évben megrendezett pünkösdi játszóházhoz hasonlóan kézmûves foglalkozások, ügyességi játékok és zenés mûsor várja az érdeklõdõ családokat. Közremûködik többek közt a Pápai Musical Stúdió, a Black Bunny Rock and Roll Club, valamint a Balance Stúdió. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. -pe- Pótbeiratkozást tartanak szeptember 3-án (hétfõn) és 4-én (kedden) óráig a Bartók Béla Zeneiskolában. Várjuk régi növendékeinket, nagycsoportos óvodásokat zeneóvodai foglalkozásokra, és mindazokat, akik az intézményünkben oktatott hangszerek valamelyikén szeretnének tanulni. Pápa, Korona u. 27. Tel.. 89/ , illetve 89/ A gyermekmegõrzõ programot évekkel ezelõtt azért indították útjára, hogy a nyári szünidõ alatt felügyeletet és elfoglaltságot biztosítsanak azon gyermekek számára, akiknek szülei másként nem tudják megoldani elhelyezésüket. A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az elmúlt években már nemcsak a nyári, hanem valamennyi iskolai szünidõben fogadnak gyermekeket a program keretén belül. Mint Jelencsik Sándornétól, a tábor vezetõjétõl megtudtuk, az idei nyári tábor idejére a gyermekekre önkéntesként, ellenszolgáltatás nélkül felügyelõ felnõttek segítségével változatos programot állítottak össze. Szinte minden napra jutott a különféle foglalkozásokból, ismeretterjesztõ elõadásokból. A Kópé-Vár dolgozóinak köszönhetõen heti egy alkalommal kéz- Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium felvételt hirdet a következõ képzési formákban: Szakiskolai képzés 11. évfolyam gépész szakmacsoportban. Feltétel: betöltött 16. életév és általános iskola 8. osztálya.szakiskolai képzés 9. évfolyam: asztalos, gépészeti, ruhakészítõ, fodrász, villanyszerelõ, építõipari szakmákban. Feltétel: általános iskolai végzettség. Érettségit adó képzés nappali és esti tagozaton. Feltétel: 10. évfolyam elvégzése. Jelentkezési határidõ: augusztus 24. Érdeklõdni lehet: Pápa, Erkel F. u. 39. Tel.: 89/ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja immár évek óta megrendezi nyári gyermekmegõrzõ programját az Eötvös utcai Ifjúsági Centrumban. Nem volt ez másként az idei nyáron sem. Június 11-étõl közel nyolcvan - három és tizenöt év közötti gyermekre felügyeltek hétköznaponként fél nyolctól délután négy óráig. Vidám máltais táborzáró mûves-foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a népszerû Zárda utcai játszóházban. Nagy sikere volt többek közt a nemezgolyó-készítésnek, a papírsárkány-díszítésnek, a csipeszállatkáknak és a smirgliképnek is. A játszóházi foglalkozások mellett az Ifjúsági Centrumban is volt lehetõség arra, hogy a vállalkozó kedvû táborozók próbára tegyék kézügyességüket. Fûzhettek gyöngyöt, Nagy Anita (Zánka): - Az évkezdés nagyon sokba kerül. Az egyetemen kell bankszámlanyitás, könyvek, jegyzetek, ez legalább harmincezer. Néhány új ruhadarab is jó volna. A beiratkozás ötezer, a félév tandíja most a fõiskolán százhúsz-százötven ezer. Most kezdem az elsõ évemet a Pannon Egyetemen. Kollégiumot nem kaptam, így albérletet kell keresnem. Annak a kiadása is jelentõs, Veszprém környékén harminc, plusz rezsi. Ebben nincsen benne az étkezés, és nyilván élni is kellene. Gulyás Istvánné (Mezõlak): - Nagyon sokba kerül az készíthettek különféle technikákkal állatfigurákat és virágokat, emellett sokat rajzoltak, s a legújabb alkotásokból mindig saját kiállítást rendeztek a tábornak helyet biztosító terem falán. Ezek mellett a programok mellett nagy sikere volt a számítógépes játékoknak, és a gyerekek szívesen játszottak a Néri Szent Fülöp játszókertben is. Az idei nyári tábor záró buliját ahogy a gyerekek Nagy Anita elnevezték az elmúlt pénteken délután tartották a játszókertben. Az utolsó hetet a táborban töltõ gyerekek vidám kis mûsorral készültek erre a napra, melyben beszámoltak arról, hogy mi mindent csináltak a nyár folyamán, mondtak verseket, elõadtak egy mesét Mátyás királyról és vidám dalokkal búcsúztak a tábortól és a rájuk felügyelõ felnõttektõl. Szita Tamásné a szeretetszolgálat pápai iskolakezdés. Számításaim szerint úgy harminc-negyvenezer forint az év eleji kiadás. Táskát, lábbelit, tornaruhát, füzetet, könyveket kell vásárolni. A tavalyi táska tönkrement, új kell, ami még itt a piacon is három-négyezer forint. Abban bízom, hogy egyedülállóként a könyveket ingyen megkapjuk. Ebédre nem fizetünk be, én fõzök otthon, három órakor érünk haza, akkor fõzök és eszünk. A kiadásokba még nem számoltam bele azt az összeget, amit az iskolába kell különbözõ dolgokra befizetni. A bejárás is pénzbe kerül, a kettõnk bérlete több mint tízezer havonta. Nehéz ez, de megpróbáljuk kigazdálkodni valahogy. Kiss Sándorné (Adásztevel): - Konkrét összeget nem tudok mondani, mert annyiféle a kiadás. Az biz- Gulyás Istvánné csoportjának vezetõje és Jelencsik Sándorné a felnõttek nevében búcsúztak a gyerekektõl, további szép nyarat és jó idõtöltést kívánva a nyári szünet még hátralévõ részére. Ezt követõen közösen fogyasztották el a Varga Ferenc által elkészített paprikás krumplit. A tábor záró rendezvénye kötetlen beszélgetéssel, közös énekléssel zárult. A szervezõk köszönetet mondanak Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõnek, Papp Tamás és Trosits Bernadett megyei önkormányzati képviselõknek, a Kópé-Vár munkatársainak, valamint Pápa Város Önkormányzatának a tábor megrendezéséhez és lebonyolításához nyújtott támogató segítségükért. Szita Tamásné lapunk kérdésére elmondta, októbertõl az Eötvös utcai Ifjúsági Centrum új néven, Máltai Gyermekházként fogadja majd a hétvégenként szórakozni vágyó gyermekeket. Elsõként október 6-án 14 és 16 óra közt nyitják meg a kapukat, és várnak szeretettel mindenkit, aki hasznos idõtöltésre, vágyik. Mibe kerül a tanévkezdés? Bármely elrettentõen is hangzik, az iskolások számára véget ért a nyár. A szünidõ gondtalan hetei, hónapjai lassan a múltba enyésznek, és következik az új év a maga kihívásaival, feladataival. A feladatok azonban nem csak a tanulóknak szólnak. A szülõk már javarészt túljutottak a nagybevásárlásokon, megvették az új iskolatáskát, a gyerekek kívánsága szerinti kényelmes, iskolába járó ruhát, beszerezték a füzeteket és egyéb kellékeket. Szusszanni azonban még korai lenne, hiszen az iskolai kiadások java hátra van. Megjönnek a tankönyvek, amik közt a nyelvkönyv csaknem annyiba kerül, mint az összes többi; az elsõ iskolai napon aztán majd kiderül, hogy milyen elvárásokat támaszt az iskola. Sportköri díj, biztosítás, diákigazolvány, étkezés, kolesz vagy albérlet, ezek az igazán pénztárcanyüvõ kiadások. Heti kérdésünkkel arról érdeklõdtünk, mennyibe kerül a szeptemberi iskolakezdés. tos, hogy sokba. A lányom most lesz kisgimnazista, így eleve több a költség. Meg kell vásárolnunk a könyveket, más tanszereket is. Kell táska, ruha, cipõ, nadrág. Az iskolai egyenruhát már kifizettük, de lesz még egyéb kiadás is. A könyvek árát a nyelvkönyvek nagyon megemelik. Pontosan nem tudjuk, mennyibe kerülnek, de biztosan ez lesz a legnagyobb összeg. Támogatást nem kapunk, hiszen csak egy gyermekünk van. Pedig neki is meg kell venni mindent. Adásztevelrõl fog bejárni a lányom, bérletet is kell vásárolnunk. Úgy számolom, harmincezer forint nem is lesz elég. Nagy Imre Kiss Sándorné szórakozásra Papp Eszter

5 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 5 Kékfestõ Múzeum Ajkaiak kiállítása Koszorúztak a zárdások Múlt csütörtökön délután nyitották meg az Ajkai Kézmûves Mûvészeti Egyesület tárlatát a Kékfestõ Múzeumban. A sokféle technikát felvonultató, színes bemutató szeptember elejéig látogatható a kiállítóhelyen. Az Ajkai Kézmûves Egyesület 2002-ben alakult, mégpedig azzal a céllal, hogy összefogja az Ajkán és környékén élõ amatõr és képzett kézmûveseket, mûvészeket, és hogy megismertesse a gyerekekkel a kézmûvesség különbözõ ágait, bemutató és oktató foglalkozások keretében. - Jelenleg 25 fõvel mûködünk, tagjaink között megtalálható népi bõrtárgykészítõ, fafaragó, festõ, fotós, foltvarró, csuhétárgykészítõ, gyöngyfûzõ, gyertyaöntõ, kádár, kovács, népviseleti-ruhakészítõ, ötvös, szövõ, üvegcsiszoló. Az országban többfelé bemutattuk már tevékenységünket, tárlatunkkal jártunk már Hajdúszoboszlón, Padragkúton, Szõcön, Halimbán, Noszlopon, Farkasgyepûn, és mivel én pápai származású vagyok, örülök, hogy most Pápára is eljuthattunk részletezte Babos Anita,az egyesület vezetõje. A kiállítások mellett a kézmûves egyesület többször táboroztatott gyermekeket is eddig Somlóvásárhelyen, Noszlopon, Bakonygyepesen nyílt erre lehetõségük. Szép kezdeményezésük az, hogy az ajkai kórház gyermekosztályán betegeskedõ kicsik számára kézmûves-foglalkozásokat tartanak. - Napjainkban, amikor a világ bármely pontjára másodpercek alatt képesek vagyunk akár képben és hangban üzenni, úgy tûnik, a világ az uniformizálódás felé halad. Ám éppen az egyformaság, az egyhangúság miatt kezdenek felértékelõdni az egyedi készítésû dolgok. A tárgyak, melyek a mindennapjainkban körülvesznek minket, jórészt sorozatgyártásban készülnek, amikbõl hiányzik valami, ami egyedivé, személyessé teszi õket, amitõl igazán az enyémmé, a miénkké, a sajátunkká válhatnak. Hogy a Pápán is kiállított tárgyaink amatõr vagy profi termékek-e, mindenki döntse el saját maga. Egy biztos, alkotójukban és befogadójukban is az a közös, hogy érzik: több a dolguk a világban, mint létezni és túlélni a napokat tette hozzá Babos Anita. A tárlatmegnyitón az egyesület vezetõjének testvére, ifj. Babos Tibor mondott verset. A kiállítás az egykori Kluge-mûhely pincehelyiségében tó. látogatha- Varga Bea Folytatás az 1. oldalról Ranolder püspök a 19. század hazai egyháztörténetének kiemelkedõ egyénisége volt. - Ranolder János veszprémi püspök 1806-ban született és 1875-ben halt meg. A nõnevelés fontosságának felismerésével, a kor elvárásainak megfelelõ iskolaalapításaival, iparfejlesztési tevékenységével, érzékeny és gyakorlati szociális gondolkodásával jelentõsen hozzájárult saját mûködési területén a kiegyezés után fellendülõ polgári fejlõdés kialakításához. Kaposváron, Keszthelyen, Pápán, Emlékeinket õrzõ képek Fõ téri részlet, féloldalasan anno Tapolcán, Veszprémben és Budapesten alapított intézeteket, és telepítettel le az irgalmas nõvéreket, akik áldásos és tevékeny munkát végeztek. A feloszlatás után még sokáig fennmaradt szellemük azokban a városokban, ahol éltek. Ahogy a mai alkalom is bizonyítja, ma is sokan gondolnak hálával az intézetekre, az ott szolgáló nõvérekre, a tanárokra, a lelkipásztorokra mondta az apátplébános. A közös imádkozást követõen a résztvevõk megkoszorúzták az egykori Zárda épületében tavaly elhelyezett emléktáblát. - Nagyon kedves emlékeim vannak, és büszke vagyok rá, hogy a Ranolder intézetbe járhattam fogalmazott az ünnepség után Fiers Istvánné. - Szeretetteljes szigorúság volt ebben az iskolában, de a diák nem maradna diák, ha a kiutat nem találná meg. Végtelen sok csínytevést tudtunk mi elkövetni. Sajnos, az a csodálatos lépcsõ, ami a bejáratnál oldalt volt, már nincs meg. Azon például mi mindig csak úgy szoktunk lecsúszni. Áldott emlékû lelkiatyánk, Hörcsögi atya sokszor elégedetlen volt velünk, de a vidámságunk, fiatalságunk õt is magával ragadta. És nem igaz az, hogy egy egyházi iskolában nincs vidámság végtelen nagy vidámság volt a Zárdában mesélte Árki Vincéné. A volt ranoldisták közül már csak kevesen, körülbelül száz-százhúszan élnek, mondták el az egykori növendékek. Varga Bea Féloldalasan azért, mert elõkerült képünkön a Zichyház árnyékos részlete látható, a szomszédságában kissé több napfényt kapott épületek társaságában, megközelítõen 45 esztendõvel visszalépve az idõben, a Fõ térnek egy oldalát láttatva csak. Az idõsebb nemzedék számára ismerõs a környezet, hisz jónéhányszor elsétált Fõ terünk ezen oldalán, és minden bizonnyal azonosítani is tudja a részleteket. Vannak, kik vásárlóként tértek be gyakorta az alacsony épület rejtette Fûszer-Csemege boltba, és nem kevesen azok, kik egy kicsit beljebb, a Korvin utcának véve az irányt, a hivatalosan Korona borozónak elkeresztelt, ám a pápaiak által Krisztus kocsmának nevezett poharazóban pihentek meg kis- és nagyfröccsös poharat emelgetve. Itt ma már az OTP épülete emelkedik magasabbra, feledésre kárhoztatva a régit. Odébb jól láthatóan foghíjas rész is van, a volt Téglaipar székháza még nincs meg ekkor. Jobbra minden bizonnyal az akkori idõk közismert fuvarosa, Csizmadia Szilveszter lovaskocsija kocog valahová az amúgy csendes, koradélutáni napok egyikén, amikor néhány járókelõ alakja teszi csupán kissé mozgalmassá a képet. EGY Programajánló Augusztus 25-én, szombaton 10 órától tartják a harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Veszprém Megyei Cigány Kulturális Fesztivált a Várkerti parkolóban. Augusztus 25-én, szombaton 14 órakor kezdõdik az adászteveli református temetõben a felújított ravatalozó átadási ünnepsége. Augusztus 25-én, szombaton 19 órakor kezdõdik Fodor Bernadett és H. Eisenbeck Ágota énekmûvészek koncertje a pápai református templomban. A belépés díjtalan. Adományaikkal az épülõ Református Gyülekezeti Házat támogatják. Augusztus 26-án, vasárnap 17 órától ifjúsági istentisztelet lesz a pápai református templomban. A Somogyi József Galériában augusztus 26-áig látogatható Molnár László címû fényképkiállítása. Az A. Tóth Sándor Galériában A. Tóth Sándor rajztanár, festõmûvész, bábmûvész életmûvének emlékkiállítása tekinthetõ meg. A Hollósy Simon Galériában az Õseink asztalánál címû kiállítás látható. A galériák nyitva tartási ideje: 9-12 és óráig, vasárnap óráig. Hétfõ, csütörtök és a hónap utolsó szombatja szünnap. A Petõfi moziban augusztus ig 19 órától a Harry Potter és a Fõnix rendje címû színes, szinkronizált amerikai kalandfilmet vetítik.

6 6 Pápa és Vidéke augusztus 23. Mit mondanak a fák? Mégpedig a bükkök! Számomra ugyanis õk a legszebbek. Az ezüstszürke, sima kéreggel magasba huzakodók. A horizont alján tornyot alkotók. A sajátos építõmesterek. Mûveik ugyanis sûrûségbõl alkotott templomok! Páratlan szépségû erdei katedrálisok, melyeknek tornyai közt évszakos hangulata szerint kalézol a szél. Hol csak suttog, hol meg susog, máskor szelíden fuvolázik, amikor pedig dühödten orgonál, szinte rá sem ismer akármiféle közönséges halandó. - Megríkatja a fákat mondta nekünk gyerekkorunkban az öreg Kukukk, a tókerti Munkácsy utcában. Ma már kimondható: felesége lúgkõoldatot locsolt az arcába, akkor veszítette el a két szeme világát. A keserû kényszer hihetetlen élessé formálta a hallását. Õ állította: ismeri a fák hangját. És be is bizonyította. - Amikor nyögve-sírva hajladoznak, akkor a tarvágás ellen tiltakoznak. - Mi lesz velünk? Elveszünk egy szálig! Maga a csoda, hogy eddig is megmaradhattunk! Máskor meg fohászkodnak: - Vándor, ki elhaladsz mellettünk, hallgasd meg kérésünk: ne bánts! Évtizedekkel korábban ennyibõl állt a kétségbeejtõ panaszkodás. Manapság?! Küldhetnék akár erdei panaszirodára sérelmeiket a fák mindhiába. - Lombjukra portakaró telepedik, levéllemezeik kipufogógázoktól fulladoznak. És még mi minden van a levegõben! Csoda-e, ha az égen bóklászó fellegekbõl savanyú esõ permetez... Hatása felér a gyilkossággal. - Jaj nekünk! Utódunk sem marad! - De nem ám, somolyogja el magát a motorfûrészes, akiben két dolog munkál. Az egyik az erdõre jövet ádámcsutka alá küldött pálinka, a másik meg a zsebében üresen kongó pénztárca. Az erdõ azonban megbocsátó, mert tudja: ha nincs természetes újulat, a favágó is ott szorgoskodik majd az erdõtelepítõk között... - A bükkös és a másféle erdõk azonban nem nõhetnek az égig. Még a Várkert szegélyén futó Gróf út jegenyenyárfái sem, amelyekrõl pedig gyerkõcként hajlamosak voltunk feltételezni a horizont elérését - Ki hallhatná meg akkor, mit is beszélnek a fák? Ébredésben kiteljesedõ hajnalokon, párás délelõttökön, verõfényben, hóesésben, kristálycsillagos zúzmarában Az új évszakot hozó Nap, a megszokott útját járva búcsúzik délutánonként. S mindig valamivel késõbb. Vanicsek nagymamánk úgy tanította, hogy nap mint nap egy tyúklépésnyivel! - Közel az alkonyathoz, a Nap, narancssárga fonalakat húz maga után az óriásfák üstökébõl. A maradék langyosság a levelekre veti ágyát, eltelik még néhány perc, s megindul a jól ismert erdei sustorgás, beszélnek a fák. Pontosabban üzengetnek. Koronától koronáig. A gumicsizmájától megválni képtelen Kukukk ilyenkor mindig arra figyelmeztetett: Halljátok! Jó éjszakát mondanak egymásnak a fák! Ám azt is tõle jegyezhette meg, aki akarta: Megtartó, makktermõ, igazán szép és jó éjszakát csak korosodó szálerdõ mond. Mert az már nem hajlong mindenféle szélben! Bali József A természet szeretete A gyermekkor élményei nagyban meghatározzák az ember egész életútját. A paraszti családok, a gazdálkodó emberek gyermekei korán megtapasztalhatják az élõvilág szépségeit. Megadatott nekem is, hogy nagyapámmal hatéves korom óta megismerhettem az erdõ, mezõ és a legelõk növényvilágát. Nagyapámtól és szüleimtõl a természet és a föld szeretetét is magamba szívtam. A szorgalmas mezõgazdasági munkát a pontosságot fõ mentalitásnak tartották úgy a Böröczky, mint a Pethõ családban. Ezt az alapgondolatot az utókor generációi is átvették, és a mai napig ezen normák szerint élik életüket. A mezõgazdaság kitölti Házasság: Gulyás Tamás Németh Viktória, Meilinger László József Molnár Tímea, Gyenge Szabolcs Vincze Gabriella, dr. Varga Gyula Lükkön Tímea, Nagy Péter Gombás Katalin, Kasza István Magvasi Andrea, Varga Bálint Szöllõsi Edit. az egész életemet, a családom is természetkedvelõ és tisztelõ. Már középiskolai tanulmányiam alatt a közgazdasági technikum mezõgazdasági szakán a számok világa mellett a speciális mezõgazdasági alapismereteket is elmélyíthettem. A felsõfokú tanulmányaim ideje alatt pedig az agronómiai, agrokémiai és növényvédelmi agrárismereteket is intenzíven gyûjthettem magamhoz. A pályakezdés nehéz éveit a szüleimmel éltük át szülõfalumban, Nemesgörzsönyben. Testvérem is a mezõgazdaságban kereste a boldogulását. Akkortájt a szövetkezet természetbeni juttatásokat tudott adni a tagjainak és alkalmazottainak. Csak a lelkiismeretes Anyakönyvi hírek Születés: Hegedüs Gyula Sándor Varga Mónika: Boglárka, Józsi Attila Lajos Kiss Mónika: Mirabella, Papp Frigyes Kovács Melinda: Réka, Molnár Gusztáv Horváth Nikolett: Zsófia, Zsoldos József Sziráki Rita: Norina, Joó Tamás Minorits Enikõ: Kristóf. munka és a kitartás segített a helytállásban. Lelki tarisznyámat a szülõi házban töltöttem fel egy életre szóló kincsekkel. A megváltozott világunkban a komoly tehervállalások mellett érdemes kitartani és hûségben maradni a mezõgazdasággal és a természettel, mert ez a forrás jelentheti a jövõ éveiben a megélhetésünk és a vidéki emberek létének alapjait. Az agrárvidék embere mindig kell, hogy találjon megoldást akár plusz energiabefektetéssel az életminõségének fenntartása érdekében. Magyarország mezõgazdasága élni akar, életvitele, felfogása az embereknek ehhez megadatott. Böröczky Károly Halálozás: Mészáros Antal, Vági Miklós János, Pethõ Lajos, Kovács Károlyné sz.: Molnár Ida, Császár Lajos, Füredi Kálmán, Polusa János, Sebestyén Nándor, Lengyel Jánosné sz.: Polgár Erzsébet, Kovács Józsefné sz.: Herman Ilona. Értesítés a évi veszettség elleni kötelezõ eboltás helyérõl és idõpontjáról Borsosgyõr (Önkorm. Hiv.) szept. 03. hétfõ szept. 21. péntek 8-9 Tapolcafõ (Önkorm. Hiv.) szept. 04. kedd 8-10 szept. 24. hétfõ Öreghegy kõkereszt elõtti terület szept. 04. kedd Kéttornyúlak (Önkorm. Hiv.) szept. 05. szerda szept. 21. péntek 9-10 Balla Róbert tér szept. 06. csütörtök Várkerti sporttelep (Perutz Stadion) szept. 07. péntek 8-10 Teveli út (Állatvásár tér) szept. 10. hétfõ Szabó Dezsõ u. (Gyepmesteri telep) szept. 11. kedd szept. 25 kedd Temetõ u. (Irodaház mögötti parkoló) szept. 12. szerda Gém u. (Állatforgalmi telephely) szept. 13. csütörtök Fecske utcai ABC melletti terület szept. 14. péntek 8-10 szept. 26. szerda Mézeskalács u. - Szövetkezet u. sarok szept. 17. hétfõ Vásár u. (Kispipa vendéglõvel szemben) szept. 18. kedd Negyedik u. bejárat (Spartacus pálya) szept. 19. szerda szept. 27. csütörtök Öreghegy templom elõtti terület szept. 20. csütörtök Pálháza szept. 28. péntek 8 Mátyusháza szept. 28. péntek 9 Tájékoztatom, hogy: - minden 3 hónaposnál idõsebb eb oltása kötelezõ. Az oltást azoknál az ebeknél meg kell ismételni, melyek évben töltötték be 3 hónapos korukat, oltva voltak, de 6 hónapon belül a veszettség elleni védõoltást nem ismételték meg. - az oltás helyén az állatonkénti 2.000,- Ft/db oltási díjat be kell fizetni, az eb oltási igazolványát be kell mutatni. - az ebet 14 éven aluli gyerekkel elõvezettetni tilos, - a védõoltás alól elvont ebet, mint emberre egészségügyi szempontból veszélyeset az önkormányzat kártalanítás nélkül köteles kiírtatni és a tulajdonos ,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal büntethetõ. Az eb tartója köteles a tartási hely szerinti illetékes Önkormányzatnak bejelenteni, ha az állata: a 3 hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett, tartási helye megváltozott vagy új tulajdonoshoz került. Az ebek veszettség elleni védõoltása a következõ állatorvosi rendelõkben - rendelési idõ alatt - is lehetséges: dr. Kovács Jenõ (Pápa, Gyurátz F. u. 16.), dr. Lukács Attila (Pápa, Batthyány u. 26.), dr. Lázár Attila (Pápa, Fiumei u. 11/A), dr. Bujáki Miklós (Pápa, Vásár u. 14.) Az eb veszettség elleni védõoltása a tartási helyen is elvégezhetõ, ebben az esetben a kiszállási díjat meg kell fizetni. Bejelentés az alábbi telefonszámon tehetõ: dr. Horváth Ferenc 06/

7 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 7 Szakmai segítség Bíró Pétertõl Az elmúlt években folyamatosan fejlõdtek, és évrõl évre komolyabb eredményeket értek el a magyargencsi nõi asztaliteniszezõk. A kiváló teljesítményüknek köszönhetõen ebben az évben már az asztalitenisz NB I-ben szerepelhetnek a pápai kistérséghez tartozó település tehetséges sportolói, akiknek a szakmai felkészülésében megpróbál segíteni Bíró Péter, a Lombard Pápa tulajdonosa is, aki egyébként az asztalitenisz Extraligában szereplõ BVSC csapatának fõ támogatója is egyben. - Július közepén kerestük meg Bíró Pétert, hogy tudna-e nekünk szakmai segítséget nyújtani mesélte újságunknak Mógor Tamás, a Magyargencs Sportegyesület elnöke, elsõsorban a BVSC-vel való közös budapesti edzõtáborozásra gondoltunk, ami mostanra köszönet Bíró Péternek megvalósulni látszik. Beszéltünk arról is, hogy az NB I-be jutás miatt játékosokat kellene igazolnunk. Gyõrbõl és Budapestrõl sikerült sportolókat szerzõdtetnünk. Célunk a tízcsapatos csoport középmezõnyében végezni. Bíró Péter huszonöt évig volt profi asztalitenisz játékos, ezért a ping-pong különösen közel áll a szívéhez. - A foci és a ping-pong is labda, utóbbi kicsit kisebb, de a kettõ jól megfér egymás mellett. A tehetséges magyargencsi asztaliteniszezõk megkerestek, hogy kapcsolataimmal segítsem õket. Szívesen támogatom õket, egyelõre szakmai segítségrõl van szó, meglátjuk, hogy mire lesz igényük, és azt megpróbáljuk teljesíteni mondta Bíró Péter. Az asztalitenisz NB I-es bajnokság szeptember 1-jén kezdõdik, a magyargencsi lányok elõször idegenben játszanak, ellenfelük valószínûleg Nagykanizsa együttese lesz. Az otthoni találkozóikat a tervek szerint a magyargencsi kultúrházban rendezik majd. Polgár Sz. Indul a bajnokság A hétvégén rajtol a körzeti labdarúgó bajnokság. Ezen a héten csak a III/A osztály csapatai lépnek pályára. A III/B osztály együttesei szeptember 1-jén vagy 2-án kezdik meg az õszi szezont, míg a IV. osztályban a szeptember 9-i hétvégén rendezik az elsõ mérkõzéseket. A III/A osztály elsõ fordulójának mérkõzései: augusztus 25: Nemesgörzsöny Tapolcafõ, Külsõvat Nyárád, augusztus 26: Marcalgergelyi Nagyacsád, Kemenesszentpéter Gic, Adásztevel Takácsi, Malomsok Bakonytamási. Az összecsapások 17 órakor kezdõdnek. Eredményesen szerepeltek a Pannónia Power versenyzõi az EB-n Érmekkel tértek haza Ausztriából Július 6-tól 8-áig az ausztriai Langenlois városában rendezték meg az AWPC Erõemelõ és Fekvenyomó Európa Bajnokságot. A kontinensviadalon a pápai Pannónia Power versenyzõi, Horváthné Balogh Piroska, Balázs Szabolcs és Horváth Gyula is elindultak, és mindhárman éremmel tértek haza. Az Európa Bajnokságról Farkas Tamással, a Pannónia Power elnökével beszélgettünk. - Óriási elõny számunkra az ausztriai helyszín, mivel idén rendkívül meg van szorítva a költségvetésünk, és a Bécstõl északra található osztrák város viszonylag közel esik Pápához ben csak a kiemelt versenyeken tudtunk részt venni, az év folyamán erre koncentráltunk. Szerettünk volna ebben az évben sokkal több versenyzõt elindítani, hogy a sport és a versenyzés élményével minél többen gazdagodjanak, ám ez anyagi korlátok miatt nem valósulhatott meg. Farkas Tamás hozzátette: az AWPC Európa Bajnokságon 2006-ban indultak elõször, akkor a Pannónia Power négy versenyzõvel képviseltette magát, mindegyikük aranyérmes lett, és több csúcsot is sikerült megjavítaniuk. A tavalyi kiváló eredményeken felbuzdulva tervezték a 2007-es kontinensviadalon az indulást is, amelyre már januártól elkezdték a felkészülést. - Az idei Európa Bajnokságra három versenyzõt delegáltunk folytatta értékelését Farkas Tamás. Horváthné Balogh Piroska ebben az évben egy másik szövetségnél már szerzett EB aranyérmet. A mostani versenyen az összes nõi versenyzõ között a testsúlyához képest a legtöbb súlyt nyomta, és az abszolút kategóriát is megnyerve lett Európa-bajnok. Balázs Szabolcs az Open felnõtt kategóriában nagyon jó eredménnyel ezüstérmet szerzett. A kiutazó keret harmadik tagja, Horváth Gyula aki Pápa város súlyemelõ hagyományainak egyik jeles képviselõje nagyon régen indult már versenyen, ebben az évben azonban újra megpróbálta, és a Masters korosztályban sikerült megnyernie az Európa Bajnokságot. Esetében mi világcsúcsra készültünk. Sajnos az EB elõtt három héttel Gyula bácsi megsérült, ám az ausztriai Horn városában szeptember án rendezendõ világbajnokságon lesz lehetõsége még a csúcsdöntésre. A szeptemberi világversenyen is az a célunk, hogy a felkészülésbe fektettet energia megtérüljön, és eredményesen képviseljük az egyesületet, városunkat és Magyarországot is nyilatkozta újságunknak Farkas Tamás. Polgár Szilárd

8 8 Pápa és Vidéke augusztus 23. Alex kétszer talált be a dunaújvárosi kapuba - Az elsõ félidõben kiegyenlített, küzdelmes játék folyt a pályán, a szerencsével sem álltunk hadilábon, hiszen az ellenfélnek voltak lehetõségei, igaz mi is dolgoztunk ki helyzeteket. A játékvezetõ késõbb a javunkra jogos, vitathatatlan tizenegyest ítélt, amit Alex révén értékesítettünk. A vezetõ találatot követõen Rangadót nyert a Lombard A nyári átigazolási idõszakban sok pápai szurkoló találgatta, hogy Szûcs Lajos, a Lombard válogatott kapuvédõje marad-e a csapatnál. A kérdésre azóta minden helybeli focibarát örömteli és megnyugtató választ kapott, hiszen a népszerû hálóõr nem igazolt el Pápáról, az új évadban is vele kezdõdik a Lombard összeállítása. Szûcs Lajos tehát maradt, a Pápa pedig remekül kezdte az új bajnokságot, hiszen az elsõ mérkõzést megnyerték Kiprich József tanítványai, az elmúlt szombaton pedig Dunaújvárosba látogattak, ahol 2-0-s gyõzelmet arattak Alex két góljával. Az idegenbeli találkozóról Szûcs Lajos csapatkapitánnyal beszélgettünk. - Gratulált a gyõzelemhez. Általában a hét elején szoktuk megbeszélni a mérkõzéseket, a jó dolgokat és a hibákat is. Amikor tíz emberre fogyatkoztunk jelentõsen át kellett szervezni a csapatot, és úgy gondolom, ez maximálisan sikerült is. - Számtalanszor elhangzott már, a tavalyi Lombardból hiányzott a csapategység. zökkenõmentesen beilleszkedniük a csapatba? - Az érkezõk többségét egészen közelrõl ismertem. Adem Kapiccsal és Budovinszky Krisztiánnal a Ferencvárosban, Kerényi Norberttel Újpesten játszottam együtt. Rajnay Attila is Ferencváros nevelés, Alex pedig egész tavasszal itt volt közöttünk. Úgy látom, az érkezõ játékosoknak sikerült beilleszkedniük, és mindenkinek az a cél lebeg a szeme elõtt, hogy feljussunk az NB I-be. - Két mérkõzés, két gyõzelem. Szombaton az újonc Kozármisleny együttese látogat Pápára. Jó lenne folytatni ezt a nyerõ szériát. - Két találkozóból meszszemenõ következtetéseket nem szabad levonni, még semmi értelme sincs a tabellát nézegetni. Hat-hét fordulónak el kell telni ahhoz, hogy reálisan látni lehessen esélyeket lehetnek. A Kozármisleny rendkívül kellemetlen ellenfél lesz, mert az újoncok mindig bizonyítani akarnak. Nem ismerjük õket igazán, nekik ez az év mérkõzése lesz, hiszen olyan együttes ellen játszanak, amelynek NB I-es múltja és feljutási tervei vannak. A Kozrámisleny kellemetlen perceket szerzett a Haladásnak, a Felcsúttól viszont simán kikaptak. Valószínûleg megpróbálják rendezni a soraikat, azonban Lombard Pápa sikert várok, és biztos vagyok a gyõzelmünkben, ami azonban nem lesz egyszerû. Polgár Szilárd Kézilabda Pápán játszott a nõi válogatott A pápai sportcsarnok is helyszíne volt a Pannon Kupa nõi kézilabda tornának. A decemberi franciaországi világbajnokságra készülõ magyar válogatott augusztus 16-án Románia ellen lépett pályára Pápán. A mérkõzés as döntetlennel zárult. A magyar válogatottban pályára lépett többek között Pálinger Katalin, Görbicz Anita, Kirsner Erika és Mehlmann Ibolya is. A nyitónapon még az Oroszország Lengyelország találkozót rendezték Pápán. A három helyszínes tornát (Pápa mellett Gyõr és Ikrény volt a házigazda) a világbajnok Oroszország nyerte. A magyar nõi válogatott a második helyen végzett. Harmadik lett Románia, negyedik Lengyelország. rendeztük a sorainkat, és utána már a Dunaújvárosnak esélye sem volt arra, hogy gólt szerezzen. Annak ellenére sem, hogy a második félidõben tõlünk Vituska Istvánt kiállította a játékvezetõ. - Sok gondot okoztak a kapud elõtt a dunaújvárosi támadók? - Két védésem volt összesen, emellett néhány beadást kellett lehúznom. - A bajnokság elõtti esélylatolgatáskor sokan a Dunaújvárost is a feljutásért küzdõ együttesek közé sorolták, ahol egyébként korábbi ferencvárosi csapattársad, ifj. Albert Flórián a vezetõedzõ. - A Dunaújváros a jövõben bizonyosan okoz majd kellemetlen meglepetéseket a riválisainknak, ám idõ kell, míg a focistáik megismerik egymást. Egyébként Albert Flórival a mérkõzés elõtt beszélgettünk. - Mit mondott Kiprich József a találkozót követõen az öltözõben? Számomra úgy tûnik, hogy ezen a téren is van elõrelépés. - Igen, mind a két eddigi találkozónkkal kapcsolatosan is el lehet mondani, hogy mindenki hajtott, teljes erõbedobással egymásért küzdöttünk. Ennek is tudható be a két gyõzelem. Nem szeretném elkiabálni, hogy egy igazi csapat van kialakulóban, de jó úton járunk, és úgy érzem a csapategységgel sem lesz probléma. - A nyáron a játékoskeret nagy része kicserélõdött. Néhány labdarúgó maradt csak a kezdõ tizenegybõl a tavalyihoz képest. Ismerted az érkezõ futballistákat, és sikerült Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben