Pápa és Vidéke augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2007. augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke augusztus 23. Közéleti hetilap V. évfolyam 31. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Mezõlaki falunap Szent István ünnepe Egy kicsit már a nyár búcsúztatását is jelentette a mezõlakiak számára a szombaton megtartott falunap. Az események két helyszínen, a sportpályán és a kultúrházban, illetve annak környékén zajlottak. A gazdag program minden korosztály számára tartalmazott érdeklõdésének, igényének megfelelõt, de a mûsorszámok élvezete mellett bõven jutott idõ baráti beszélgetésekre, koccintásra is. A falunap a nyolcórai ébresztõvel vette kezdetét, ezután hangzott el az ünnepi köszöntõ, amivel Szabó László, a község polgármestere invitálta a lakókat, és adott tájékoztatást a programról. Bõvebben a 3. oldalon Rába-hídi vásár Az Antal Dezsõné mezõlaki vállalkozó ötlete nyomán a Leader-programnak köszönhetõen létrejött rendezvény elsõdleges célja, hogy bemutatkozási lehetõséget biztosítson a Gerence-Marcal-Rába Leader akciócsoporthoz tartozó 13 település vállalkozásainak és mûvészeti csoportjainak. Folytatás a 2. oldalon Az, hogy Európa szívében megmaradtunk, többszörösen megharcolhattuk az élethez való jogot, hogy különbözõ hatalmak törekvései eltiprásunkra csõdöt mondtak, államalapító királyunk, Szent István érdeme. Akkor is, ha õ mindennek úgymond, csak az erkölcsi alapjait teremtette meg azzal, hogy népére keresztséget, nyugatot erõltetett, mert tovább látott, mint az akkoriak valamennyien. Részletek a 2. oldalon Koszorúztak a zárdások A Ranolder-intézet még élõ növendékei múlt szerda délelõtt megkoszorúzták azt az emléktáblát, amely az egykori Zárda, a mai Bartók Béla Zeneiskola épületében található. Az ünnepségre ellátogatók szentmisén is részt vettek, melyet a bencés templomban tartottak délelõtt tíz órától. A szentmisét követõen az egykori ranoldisták a Bartók Béla Zeneiskola épületébe vonultak. A megemlékezésen dr. Mail József apátplébános beszélt Ranolder püspökrõl. Folytatás az 5. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke augusztus 23. Folytatás az 1. oldalról Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ nyitotta meg vasárnap délután a Rába csárdánál a hagyományteremtõ szándékkal megrendezett Rába-hídi vásárt és kulturális találkozót. A becslések szerint közel hétezer látogatót vonzó rendezvényre a pápai vasútállomásról ingyenes vonatjárat indult. A program iránti nagy érdeklõdést mutatja, hogy az elõzetesen meghirdetett járatok mellett két alkalommal újabb vonatokat kellett indítaniuk a szervezõknek. Az érdeklõdést még a néha megeredõ esõ sem csökkentette. A rendezvényen valamennyi Ge-Ma-Ra csoporthoz tartozó település A támogatás célja, hogy a hatékony és minõségi követelményeknek megfelelõ, piaci igényekhez alkalmazkodni tudó gazdálkodások jöjjenek lére. A támogatás egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy alkalommal vehetõ igénybe. Mértéke évente és ügyfeleként legfeljebb 100 millió forint lehet, a következõk figyelembevételével: a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40 százaléka, illetve ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, vagy a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy Natura 2000 területen valósul meg legalább 50 %, leg- Rába-hídi vásár külön sátorral volt jelen. Ezekben a sátrakban bemutatkoztak a településen Növénytermesztési pályázat Növénytermesztési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végzõ mezõgazdasági termelõk számára ültetvények korszerûsítésére és újratelepítésére, fajok fajtaszerkezet-változtatására, kiegészítõ jellegû és új ültetvények telepítésének támogatására vonatkozóan megjelent a 75/2007. (VII.27.) FVM rendelet, melynek részletei az alábbiak. feljebb 60 %. A támogatás igénybevételének feltételei: - A mezõgazdasági termelõ által igénybe vehetõ a támogatás, ha a a) gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl szóló TEÁOR szerinti 01.1., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez, valamint b) a beruházással érintett meglévõ mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). - Nem nyújtható kivágási támogatás azon ültetvényekre, amelyeket 1995 élõ kézmûvesek, vállalkozók. Több sátorban találkozhattak az érdeklõdõk méhészekkel, csodálatos kézimunkákkal, megismerkedhettek a kosárfonás, a csuhébaba - készítés rejtelmeivel, de a kiállítók közt vadásztársaság is szerepelt. A gyerekek körében nagy sikere volt a kézmûves foglalkozásoknak és az arcfestésnek, a színpad elõtt felállított nagysátorban pihenõket pedig délután egy órától 18 óráig a települések mûvészeti csoportjai szórakoztatták. Ezt követõen színpadra lépett még a Pápai Musical Stúdió is, az est sztárvendége pedig az egyik televíziós tehetségkutató mûsorban feltûnt Tóth Gabi volt. A rendezvényt a Party együttes utcabálja zárta. papp után állami támogatással telepítettek. - Meglévõ, korszerû ültetvény kiegészítõ telepítése is támogatható, amennyiben a beruházással az ügyfél mûvelésében lévõ ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható méretet. - Telepíteni csak vírusmentes szaporítóanyaggal lehet, kivéve azon fajták, melyek újdonságok és a hazai vírusmentesítés folyamatán még nem mentek keresztül. - Kötelezõen teljesíteni kell a meghatározott elvárt hozamszintet. A támogatási kérelem benyújtására évente, október közötti idõszakban lesz szükség. Kifizetési kérelmet 2008-tól kezdõdõen évente négyszer, január, április, július és október között lehet benyújtani. A Veszprém Megyei Levéltár Pápai Osztálya (Széchenyi I. u,. 20.) 2007 szeptemberétõl kísérleti jelleggel kutató- és ügyfélszolgálatot indít. Célunk az igények felmérése és az érdeklõdõk tájékoztatása. Az ügyelet hétfõnként 9-12 és óra között tart. Ebben az idõben várjuk leendõ kutatóinkat és ügyfeleinket, egyben türelmüket, megértésüket kérjük. Pápai levéltári osztály Szent István ünnepe Folytatás az 1. oldalról Nagy érdeme, hogy mindemellett meghagyta Koppány és a többi lázadó leverése ellenére a magyarságnak mindazt a lehetõséget, amit pogányságunk szintén fejlett társadalma eleddig kivívott magának. Megszüntetve õrizte meg értékeinket, s kemény kézzel biztosította a jövõt akkor is, ha halála után nem úgy alakult államiságunk, mint ahogyan azt õ elképzelte. Augusztus 20-án õt ünnepeljük, tetteire emlékezve idézzük meg erkölcsi tanításait, alakját. Az ünnepi megemlékezés hétfõn tapolcafõi koncerttel kezdõdött. Az Erzsébet ligetbe tervezett ünnepséget az esõs idõjárás miatt a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében tartották meg. A megemlékezést megelõzõen Pápa Város Fúvószenekara toborozta a közönséget, majd tizenkilenc órakor a Himnusszal kezdetét vette az ünnepség. Müller Kata Szent Istvánról szóló népdalát követõen dr. Áldozó Tamás alpolgármester emlékezett meg történelmünk nagy alakjáról, államalapító és országépítõ királyunkról, Istvánról. A történelem egy-egy áthalló üzenete mindig értelmezhetõ a jelenben. Az egyik ilyen mindenképpen az, hogy élõ embert magyarnak az egyetemes hit tarthat meg. István erõt és egységet, nyugati mintájú országot akart. Nem külsõ elvárásoknak igyekezett megfelelni, a hitet tekintette az egység alapjának. Nyugatról ma is sok minden türemkedik. Megkérdõjelezi a régit, és választásra késztet. Befogadás tekintetében akár minta is lehetnénk, de azt kell választanunk, aminek mi is fontosak vagyunk. Úgy építsünk otthont, hogy közben magyarok maradjunk fogalmazott a szónok, erkölcsi értékeinket, magyarságtudatunkat boncolva. Az emlékezõ beszédet követõen dr. Kovács Zoltán polgármester Pro publico díjat adományozott Baán Istvánnénak, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ nyugdíjba vonuló munkatársának. Baán Istvánné 1986 óta dolgozik a mûvelõdési központ közönségszervezõjeként. A hetvenes években alapítója volt annak a leány néptánccsoportnak, ami a magját képezte a Vadvirág néptáncegyüttesnek. Az elismerést a közösségért végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként kapta. A kitüntetés átadását követõen a Pegazus Színház társulata idézte meg Szent István korát és alakját a Sarkadi Nagy Antalné által szerkesztett zenés, irodalmi mûsorral. A Szózat elhangzása után az ünneplõ, emlékezõ közönség az országzászló emlékmûhöz vonult, ahol a város vezetõi, a hagyományõrzõk és az emlékezõk rótták le tiszteletüket. Nagy Imre Koncert a tapolcafõi templomban A Császárról érkezõ ökumenikus énekkar adott hangversenyt augusztus 20-án a tapolcafõi református templomban. A program az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett városi megemlékezés keretében zajlott. Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben esedékes kéményseprési munkák elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények tisztítását, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé kéményseprõinknek. A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az éves díjat megfizetni szíveskedjenek. Augusztus : Határ u., Vadász u., Virág B. u., Bethlen G. u., Szegfû u., Vak B. u., Pacsirta u., Bezerédi u., Szondi u., Dobó u., Táncsics M. u. Közszolg Kft. kéményseprõ részleg

3 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 3 Mezõlaki falunap Folytatás az 1. oldalról Kilenc órakor már az öregfiúk rúgták a labdát a sportpályán, itt négy csapat Borsosgyõr, Békás, Mihályháza és a házigazdák vett részt a küzdelmekben. A rangadókat utcák szerinti bajnokság követte. A népszerû eseménnyel párhuzamosan folyt a falu Toldija címért a küzdelem, ebben is sokan vettek részt. A Családsegítõ Szolgálat is kitelepült, arcfestést, kézmûvesfoglalkozásokat tartottak a gyerekeknek. Az ÁNTSZ az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet, többek közt vérnyomás- és testzsír méréssel. A gyermekprogramok közt talán legnépszerûbbnek a quad bizonyult, amit nagy örömmel és ingyenesen vehettek birtokba a falu legfiatalabbjai. A melegben jólesett a fagyi is, majd tizenegy órakor a kultúrházban egy közel egyórás bûvészbemutatót tekinthettek meg. A fõzni vágyók már reggel nekiláttak a tennivalóknak, a vadásztársaság is készített vagy százhúsz adag vadpörköltet, amit a horgászok százötven adag halászlével egészítettek ki. A helyi vállalkozók is kitettek magukért, hiszen Orbán László mesterszakács és Fekete Zsolt közremûködésével ezerkétszáz adag marhapörköltet készítettek el a falu apraja nagyja számára. Munkájuk sikerét dicséri, hogy délután négy órára már alig maradt néhány tányérnyi a sok finomságból. Az ebédet követõ kulturális bemutatót a nemesgörzsönyi kórus nyitotta, majd a Tánc-Lánc helyi tagozatának ötven tagja tartott fergeteges mûsort. A mezõlaki nyugdíjas kórus is nagy sikerrel lépett fel, csakúgy, mint a kemenesmagasi citerások, a szanyi Bokréta néptáncegyüttes és a Csóti Minisztárok. Az est fénypontja sokak számára a falunapra látogató Aradszky László mûsora volt, aki örökzöld melódiákkal szórakoztatta a nagyérdemût. Az már csak hab volt a tortán, hogy a Pegazus Színház társulata az estébe nyúlóan operett slágereket énekelt. És akinek még ez sem volt elég, az a Matriás presszóban táncolhatott, mulathatott hajnalig a Füredi duó muzsikájára. A gazdag és színes mûsor megrendezését a Leader-program nyertes pályázata tette lehetõvé a mezõlakiak számára. Köszönet illeti a helyi vállalatokat és vállalkozókat, akik anyagiakkal is hozzájárultak a nap sikeréhez. Nagy Imre Malomsok Jókedélyû társaság várt minket a malomsoki faluközpontból a Marcal felé vezetõ utcában. A kis pad körül összegyûlt népes csapat örömmel és lelkesen mesélt arról, vajon miért is különleges az õ utcájuk a faluban. - Ez a sarokrész volt mindig is a gyerekek paradicsoma. Valamikor egy éves kislány kezdeményezése nyomán a nyár elején és végén tábortüzet raktak itt a fiatalok, késõbb már az utcán tartották a születésnapokat is. A lányból felnõtt lett, a régi gyerekek pedig igényelték azt a közösséget, melyben kiskorukat töltötték. Persze akadtak, akik elköltöztek közülük, de az utcabálokra még visszajönnek, mégpedig családostól - mesélte Mészáros Ferencné, aki évtizedekig tanítóként munkálkodott Malomsokon. Az utcabálok hagyományát három évvel ezelõtt Bóka Szabolcs támogatásával élesztették újra, elsõként az õ anyagi felajánlásával teremtõdött meg a lehetõsége a közös program létrehozásának. Azóta sokan, sokféle módon járulnak hozzá a bál megvalósításához: van aki süteményt süt, más sátort állít vagy mosogat és rakodik, esetleg programot szervez. - Pár évvel ezelõtt költöztünk ebbe az utcába, akkor hallottam a bálos hagyományról, és mivel nagyon tetszett az itt élõk összetartása, úgy gondoltam, érdemes áldozni a közös programra. Már az elsõ évben nem várt sikert hozott a bál, pedig ekkor még magnóról szólt a zene, úgy roptuk a táncot. Öreg, fiatal, még a beteg is itt volt, mindenki igen jól érezte magát. Tavaly pedig már annyira megerõsödtünk, hogy zenészt is tudtunk hívni. Még a képviselõket és a polgármesterasszonyt is meginvitáljuk az utcabáljainkra. Tavaly különleges eseményünk is volt: bolondlakodalmat tartottunk. Persze tettük ezt egy kis hátsó szándékkal is, ugyanis a menyasszonyi táncban összekalapoztunk több mint nyolcezer forintot. Ez jó alapot adott az idei rendezvényünknek, bár igaz, Saját utcabáljuk van Szerkesztõségünkbe eljutott a hír, miszerint a Pápához nem messze lévõ Malomsokon van egy utca, melynek lakói az átlagosnál jóval nagyobb mértékben összetartanak. Egymás iránt tanúsított figyelmüknek és ragaszkodásuknak, s annak, hogy egyszerûen szeretik együtt eltölteni az idõt, nemcsak a mindennapi kapcsolattartás a bizonyítéka, hanem az is, hogy évente egy alkalommal utcabált szerveznek maguknak. A mulatságban idén is szinte minden utcabeli részt vett, csupán ketten voltak távol, de õk is igazoltan. hogy csak kenyérre és pogácsára futott belõle, de azért ez is jól jött mesélte Bóka Szabolcs, aki azt is elárulta, a bálra már kétfajta vacsorát is fõztek a tavalyi pörköltet már halászlé és babgulyás váltotta fel. Jövõre még merészebb terveik vannak, már fellépõben is gondolkodnak, hogy még teljesebb legyen a program. - Május körül szoktuk összedugni a fejünket, és a szervezéskor arra figyelünk, hogy legyen vége az iskolának, aztán fontos, hogy az aratás idejére se essen a bál, így általában június közepe felé szoktuk tartani tette hozzá Bóka Szabolcs. A bálnak helyet tehát az utca sarokrészén, pontosabban Telbiszék háza elõtt találtak. Ide állítják fel a sátrat, melyet virággal, luftballonokkal díszítenek. Szépen megterítenek, idén például 120 személyre. - Nem bánjuk, hogy elõttünk van a bál, mert a takarításban is mindenki nagyon aktív, közösen rakunk rendbe mindent a program másnapján, és a zeneszó sem zavar minket, hiszen mi is részt veszünk a bálban. Igen jó szokott lenni a hangulat, a zenét még a falu távoli részén is hallják, szokták is mondani, hogy milyen jól mulattunk mesélte Telbisz Andrásné. Arra a kérdésre, hogy vajon nem irigykednek-e a faluban erre a jó közösségre, Varga Ferenc bácsi azt válaszolta, hogy dehogynem. Azt is elárulta, hogy máshol is próbálkoztak közös rendezvénnyel, de nem nagyon sikerült. - Az a jó, hogy nálunk egyetértés van, és mindenki csinál, segít valamit. Én már idõs vagyok, de még én is éjfél után mentem haza mesélte. Egy másik idõs lakót, Margit nénit névnapja alkalmából még virággal is megköszöntötték a bálon. Azt mondták, az ajándékot azonban nemcsak ezért érdemelte ki, hanem azért is, mert õ volt az egyik legjobb táncos: amíg a zenekar húzta, úgy járta a táncot, hogy sok fiatal megirigyelhetné. A falu polgármestere is igen örül annak, hogy így összetartanak a Petõfi utca lakói. Fontos, hogy ápolják is a hagyományokat, mert ezek mindig elõbbre viszik a fejlõdést. - A civil szervezõdések egyre erõsödnek a faluban, van egy jó nyugdíjas klubunk is, Kató néni is tagja ennek, van egy öt asszonyból álló menyecske kórusunk is, még falunapokra is elmennek mûsort adni. Ezek a kezdeményezések talán még a falu népességmegtartó erejét is segítik mondta Barczáné Majsa Klára polgármesterasszony, akitõl azt is megtudtuk, hogy Malomsok 600 fõs település és a Petõfi utcában an laknak. - Érdekes, hogy még a nem tõsgyökeres utcabeliek is, akik idekerültek, átvették az itteni szokásokat. A telekkel együtt megkapták az örökséget is, hogy idetartozók legyenek, tette hozzá Kató néni lánya, Orosziné Mészáros Zsuzsanna, aki egy nagy tányér friss almáspitével kínálgatta az összejötteket. - Én már végiglaktam az egész falut, de ebbõl az utcából már nem mennék sehová. Ilyen összetartozó nép sehol másutt nincs, mindenki mindenben segít egymásnak, és a környezetünkre is gondot fordítunk. Igyekszünk a ház elejét, a portákat rendben tartani, szépíteni tette hozzá a Pápadereskérõl származó Szabó Ferencné. Sajnos az utcában nem túl sok fiatal lakik, az itt lakók zöme középkorú, akikre bizony a legnagyobb mértékben hárulnak a mindennapi teendõk. Így még dicséretesebb aktivitásuk, és lelkesedésük, ahogy a közösség összetartása, a kialakult hagyományok fennmaradása érdekében tevékenykednek. Egymás iránti odaadásukat és figyelmüket jó volt látni, ritka az ilyen manapság. Csak így tovább malomsokiak, csak így tovább Petõfi utcaiak.varga Bea

4 4 Pápa és Vidéke augusztus 23. Családi délután A Szent József Kápolna és Közösségi Ház közössége, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pápai Csoportja és Támogató Szolgálata, valamint a Black Bunny Rock and Roll Club augusztus 26-án, vasárnap délután 15 órától nyárbúcsúztató családi délutánt szervez a kápolnában és környékén. A rendezvényen az elmúlt évben megrendezett pünkösdi játszóházhoz hasonlóan kézmûves foglalkozások, ügyességi játékok és zenés mûsor várja az érdeklõdõ családokat. Közremûködik többek közt a Pápai Musical Stúdió, a Black Bunny Rock and Roll Club, valamint a Balance Stúdió. A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak. -pe- Pótbeiratkozást tartanak szeptember 3-án (hétfõn) és 4-én (kedden) óráig a Bartók Béla Zeneiskolában. Várjuk régi növendékeinket, nagycsoportos óvodásokat zeneóvodai foglalkozásokra, és mindazokat, akik az intézményünkben oktatott hangszerek valamelyikén szeretnének tanulni. Pápa, Korona u. 27. Tel.. 89/ , illetve 89/ A gyermekmegõrzõ programot évekkel ezelõtt azért indították útjára, hogy a nyári szünidõ alatt felügyeletet és elfoglaltságot biztosítsanak azon gyermekek számára, akiknek szülei másként nem tudják megoldani elhelyezésüket. A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy az elmúlt években már nemcsak a nyári, hanem valamennyi iskolai szünidõben fogadnak gyermekeket a program keretén belül. Mint Jelencsik Sándornétól, a tábor vezetõjétõl megtudtuk, az idei nyári tábor idejére a gyermekekre önkéntesként, ellenszolgáltatás nélkül felügyelõ felnõttek segítségével változatos programot állítottak össze. Szinte minden napra jutott a különféle foglalkozásokból, ismeretterjesztõ elõadásokból. A Kópé-Vár dolgozóinak köszönhetõen heti egy alkalommal kéz- Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium felvételt hirdet a következõ képzési formákban: Szakiskolai képzés 11. évfolyam gépész szakmacsoportban. Feltétel: betöltött 16. életév és általános iskola 8. osztálya.szakiskolai képzés 9. évfolyam: asztalos, gépészeti, ruhakészítõ, fodrász, villanyszerelõ, építõipari szakmákban. Feltétel: általános iskolai végzettség. Érettségit adó képzés nappali és esti tagozaton. Feltétel: 10. évfolyam elvégzése. Jelentkezési határidõ: augusztus 24. Érdeklõdni lehet: Pápa, Erkel F. u. 39. Tel.: 89/ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pápai csoportja immár évek óta megrendezi nyári gyermekmegõrzõ programját az Eötvös utcai Ifjúsági Centrumban. Nem volt ez másként az idei nyáron sem. Június 11-étõl közel nyolcvan - három és tizenöt év közötti gyermekre felügyeltek hétköznaponként fél nyolctól délután négy óráig. Vidám máltais táborzáró mûves-foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a népszerû Zárda utcai játszóházban. Nagy sikere volt többek közt a nemezgolyó-készítésnek, a papírsárkány-díszítésnek, a csipeszállatkáknak és a smirgliképnek is. A játszóházi foglalkozások mellett az Ifjúsági Centrumban is volt lehetõség arra, hogy a vállalkozó kedvû táborozók próbára tegyék kézügyességüket. Fûzhettek gyöngyöt, Nagy Anita (Zánka): - Az évkezdés nagyon sokba kerül. Az egyetemen kell bankszámlanyitás, könyvek, jegyzetek, ez legalább harmincezer. Néhány új ruhadarab is jó volna. A beiratkozás ötezer, a félév tandíja most a fõiskolán százhúsz-százötven ezer. Most kezdem az elsõ évemet a Pannon Egyetemen. Kollégiumot nem kaptam, így albérletet kell keresnem. Annak a kiadása is jelentõs, Veszprém környékén harminc, plusz rezsi. Ebben nincsen benne az étkezés, és nyilván élni is kellene. Gulyás Istvánné (Mezõlak): - Nagyon sokba kerül az készíthettek különféle technikákkal állatfigurákat és virágokat, emellett sokat rajzoltak, s a legújabb alkotásokból mindig saját kiállítást rendeztek a tábornak helyet biztosító terem falán. Ezek mellett a programok mellett nagy sikere volt a számítógépes játékoknak, és a gyerekek szívesen játszottak a Néri Szent Fülöp játszókertben is. Az idei nyári tábor záró buliját ahogy a gyerekek Nagy Anita elnevezték az elmúlt pénteken délután tartották a játszókertben. Az utolsó hetet a táborban töltõ gyerekek vidám kis mûsorral készültek erre a napra, melyben beszámoltak arról, hogy mi mindent csináltak a nyár folyamán, mondtak verseket, elõadtak egy mesét Mátyás királyról és vidám dalokkal búcsúztak a tábortól és a rájuk felügyelõ felnõttektõl. Szita Tamásné a szeretetszolgálat pápai iskolakezdés. Számításaim szerint úgy harminc-negyvenezer forint az év eleji kiadás. Táskát, lábbelit, tornaruhát, füzetet, könyveket kell vásárolni. A tavalyi táska tönkrement, új kell, ami még itt a piacon is három-négyezer forint. Abban bízom, hogy egyedülállóként a könyveket ingyen megkapjuk. Ebédre nem fizetünk be, én fõzök otthon, három órakor érünk haza, akkor fõzök és eszünk. A kiadásokba még nem számoltam bele azt az összeget, amit az iskolába kell különbözõ dolgokra befizetni. A bejárás is pénzbe kerül, a kettõnk bérlete több mint tízezer havonta. Nehéz ez, de megpróbáljuk kigazdálkodni valahogy. Kiss Sándorné (Adásztevel): - Konkrét összeget nem tudok mondani, mert annyiféle a kiadás. Az biz- Gulyás Istvánné csoportjának vezetõje és Jelencsik Sándorné a felnõttek nevében búcsúztak a gyerekektõl, további szép nyarat és jó idõtöltést kívánva a nyári szünet még hátralévõ részére. Ezt követõen közösen fogyasztották el a Varga Ferenc által elkészített paprikás krumplit. A tábor záró rendezvénye kötetlen beszélgetéssel, közös énekléssel zárult. A szervezõk köszönetet mondanak Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõnek, Papp Tamás és Trosits Bernadett megyei önkormányzati képviselõknek, a Kópé-Vár munkatársainak, valamint Pápa Város Önkormányzatának a tábor megrendezéséhez és lebonyolításához nyújtott támogató segítségükért. Szita Tamásné lapunk kérdésére elmondta, októbertõl az Eötvös utcai Ifjúsági Centrum új néven, Máltai Gyermekházként fogadja majd a hétvégenként szórakozni vágyó gyermekeket. Elsõként október 6-án 14 és 16 óra közt nyitják meg a kapukat, és várnak szeretettel mindenkit, aki hasznos idõtöltésre, vágyik. Mibe kerül a tanévkezdés? Bármely elrettentõen is hangzik, az iskolások számára véget ért a nyár. A szünidõ gondtalan hetei, hónapjai lassan a múltba enyésznek, és következik az új év a maga kihívásaival, feladataival. A feladatok azonban nem csak a tanulóknak szólnak. A szülõk már javarészt túljutottak a nagybevásárlásokon, megvették az új iskolatáskát, a gyerekek kívánsága szerinti kényelmes, iskolába járó ruhát, beszerezték a füzeteket és egyéb kellékeket. Szusszanni azonban még korai lenne, hiszen az iskolai kiadások java hátra van. Megjönnek a tankönyvek, amik közt a nyelvkönyv csaknem annyiba kerül, mint az összes többi; az elsõ iskolai napon aztán majd kiderül, hogy milyen elvárásokat támaszt az iskola. Sportköri díj, biztosítás, diákigazolvány, étkezés, kolesz vagy albérlet, ezek az igazán pénztárcanyüvõ kiadások. Heti kérdésünkkel arról érdeklõdtünk, mennyibe kerül a szeptemberi iskolakezdés. tos, hogy sokba. A lányom most lesz kisgimnazista, így eleve több a költség. Meg kell vásárolnunk a könyveket, más tanszereket is. Kell táska, ruha, cipõ, nadrág. Az iskolai egyenruhát már kifizettük, de lesz még egyéb kiadás is. A könyvek árát a nyelvkönyvek nagyon megemelik. Pontosan nem tudjuk, mennyibe kerülnek, de biztosan ez lesz a legnagyobb összeg. Támogatást nem kapunk, hiszen csak egy gyermekünk van. Pedig neki is meg kell venni mindent. Adásztevelrõl fog bejárni a lányom, bérletet is kell vásárolnunk. Úgy számolom, harmincezer forint nem is lesz elég. Nagy Imre Kiss Sándorné szórakozásra Papp Eszter

5 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 5 Kékfestõ Múzeum Ajkaiak kiállítása Koszorúztak a zárdások Múlt csütörtökön délután nyitották meg az Ajkai Kézmûves Mûvészeti Egyesület tárlatát a Kékfestõ Múzeumban. A sokféle technikát felvonultató, színes bemutató szeptember elejéig látogatható a kiállítóhelyen. Az Ajkai Kézmûves Egyesület 2002-ben alakult, mégpedig azzal a céllal, hogy összefogja az Ajkán és környékén élõ amatõr és képzett kézmûveseket, mûvészeket, és hogy megismertesse a gyerekekkel a kézmûvesség különbözõ ágait, bemutató és oktató foglalkozások keretében. - Jelenleg 25 fõvel mûködünk, tagjaink között megtalálható népi bõrtárgykészítõ, fafaragó, festõ, fotós, foltvarró, csuhétárgykészítõ, gyöngyfûzõ, gyertyaöntõ, kádár, kovács, népviseleti-ruhakészítõ, ötvös, szövõ, üvegcsiszoló. Az országban többfelé bemutattuk már tevékenységünket, tárlatunkkal jártunk már Hajdúszoboszlón, Padragkúton, Szõcön, Halimbán, Noszlopon, Farkasgyepûn, és mivel én pápai származású vagyok, örülök, hogy most Pápára is eljuthattunk részletezte Babos Anita,az egyesület vezetõje. A kiállítások mellett a kézmûves egyesület többször táboroztatott gyermekeket is eddig Somlóvásárhelyen, Noszlopon, Bakonygyepesen nyílt erre lehetõségük. Szép kezdeményezésük az, hogy az ajkai kórház gyermekosztályán betegeskedõ kicsik számára kézmûves-foglalkozásokat tartanak. - Napjainkban, amikor a világ bármely pontjára másodpercek alatt képesek vagyunk akár képben és hangban üzenni, úgy tûnik, a világ az uniformizálódás felé halad. Ám éppen az egyformaság, az egyhangúság miatt kezdenek felértékelõdni az egyedi készítésû dolgok. A tárgyak, melyek a mindennapjainkban körülvesznek minket, jórészt sorozatgyártásban készülnek, amikbõl hiányzik valami, ami egyedivé, személyessé teszi õket, amitõl igazán az enyémmé, a miénkké, a sajátunkká válhatnak. Hogy a Pápán is kiállított tárgyaink amatõr vagy profi termékek-e, mindenki döntse el saját maga. Egy biztos, alkotójukban és befogadójukban is az a közös, hogy érzik: több a dolguk a világban, mint létezni és túlélni a napokat tette hozzá Babos Anita. A tárlatmegnyitón az egyesület vezetõjének testvére, ifj. Babos Tibor mondott verset. A kiállítás az egykori Kluge-mûhely pincehelyiségében tó. látogatha- Varga Bea Folytatás az 1. oldalról Ranolder püspök a 19. század hazai egyháztörténetének kiemelkedõ egyénisége volt. - Ranolder János veszprémi püspök 1806-ban született és 1875-ben halt meg. A nõnevelés fontosságának felismerésével, a kor elvárásainak megfelelõ iskolaalapításaival, iparfejlesztési tevékenységével, érzékeny és gyakorlati szociális gondolkodásával jelentõsen hozzájárult saját mûködési területén a kiegyezés után fellendülõ polgári fejlõdés kialakításához. Kaposváron, Keszthelyen, Pápán, Emlékeinket õrzõ képek Fõ téri részlet, féloldalasan anno Tapolcán, Veszprémben és Budapesten alapított intézeteket, és telepítettel le az irgalmas nõvéreket, akik áldásos és tevékeny munkát végeztek. A feloszlatás után még sokáig fennmaradt szellemük azokban a városokban, ahol éltek. Ahogy a mai alkalom is bizonyítja, ma is sokan gondolnak hálával az intézetekre, az ott szolgáló nõvérekre, a tanárokra, a lelkipásztorokra mondta az apátplébános. A közös imádkozást követõen a résztvevõk megkoszorúzták az egykori Zárda épületében tavaly elhelyezett emléktáblát. - Nagyon kedves emlékeim vannak, és büszke vagyok rá, hogy a Ranolder intézetbe járhattam fogalmazott az ünnepség után Fiers Istvánné. - Szeretetteljes szigorúság volt ebben az iskolában, de a diák nem maradna diák, ha a kiutat nem találná meg. Végtelen sok csínytevést tudtunk mi elkövetni. Sajnos, az a csodálatos lépcsõ, ami a bejáratnál oldalt volt, már nincs meg. Azon például mi mindig csak úgy szoktunk lecsúszni. Áldott emlékû lelkiatyánk, Hörcsögi atya sokszor elégedetlen volt velünk, de a vidámságunk, fiatalságunk õt is magával ragadta. És nem igaz az, hogy egy egyházi iskolában nincs vidámság végtelen nagy vidámság volt a Zárdában mesélte Árki Vincéné. A volt ranoldisták közül már csak kevesen, körülbelül száz-százhúszan élnek, mondták el az egykori növendékek. Varga Bea Féloldalasan azért, mert elõkerült képünkön a Zichyház árnyékos részlete látható, a szomszédságában kissé több napfényt kapott épületek társaságában, megközelítõen 45 esztendõvel visszalépve az idõben, a Fõ térnek egy oldalát láttatva csak. Az idõsebb nemzedék számára ismerõs a környezet, hisz jónéhányszor elsétált Fõ terünk ezen oldalán, és minden bizonnyal azonosítani is tudja a részleteket. Vannak, kik vásárlóként tértek be gyakorta az alacsony épület rejtette Fûszer-Csemege boltba, és nem kevesen azok, kik egy kicsit beljebb, a Korvin utcának véve az irányt, a hivatalosan Korona borozónak elkeresztelt, ám a pápaiak által Krisztus kocsmának nevezett poharazóban pihentek meg kis- és nagyfröccsös poharat emelgetve. Itt ma már az OTP épülete emelkedik magasabbra, feledésre kárhoztatva a régit. Odébb jól láthatóan foghíjas rész is van, a volt Téglaipar székháza még nincs meg ekkor. Jobbra minden bizonnyal az akkori idõk közismert fuvarosa, Csizmadia Szilveszter lovaskocsija kocog valahová az amúgy csendes, koradélutáni napok egyikén, amikor néhány járókelõ alakja teszi csupán kissé mozgalmassá a képet. EGY Programajánló Augusztus 25-én, szombaton 10 órától tartják a harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Veszprém Megyei Cigány Kulturális Fesztivált a Várkerti parkolóban. Augusztus 25-én, szombaton 14 órakor kezdõdik az adászteveli református temetõben a felújított ravatalozó átadási ünnepsége. Augusztus 25-én, szombaton 19 órakor kezdõdik Fodor Bernadett és H. Eisenbeck Ágota énekmûvészek koncertje a pápai református templomban. A belépés díjtalan. Adományaikkal az épülõ Református Gyülekezeti Házat támogatják. Augusztus 26-án, vasárnap 17 órától ifjúsági istentisztelet lesz a pápai református templomban. A Somogyi József Galériában augusztus 26-áig látogatható Molnár László címû fényképkiállítása. Az A. Tóth Sándor Galériában A. Tóth Sándor rajztanár, festõmûvész, bábmûvész életmûvének emlékkiállítása tekinthetõ meg. A Hollósy Simon Galériában az Õseink asztalánál címû kiállítás látható. A galériák nyitva tartási ideje: 9-12 és óráig, vasárnap óráig. Hétfõ, csütörtök és a hónap utolsó szombatja szünnap. A Petõfi moziban augusztus ig 19 órától a Harry Potter és a Fõnix rendje címû színes, szinkronizált amerikai kalandfilmet vetítik.

6 6 Pápa és Vidéke augusztus 23. Mit mondanak a fák? Mégpedig a bükkök! Számomra ugyanis õk a legszebbek. Az ezüstszürke, sima kéreggel magasba huzakodók. A horizont alján tornyot alkotók. A sajátos építõmesterek. Mûveik ugyanis sûrûségbõl alkotott templomok! Páratlan szépségû erdei katedrálisok, melyeknek tornyai közt évszakos hangulata szerint kalézol a szél. Hol csak suttog, hol meg susog, máskor szelíden fuvolázik, amikor pedig dühödten orgonál, szinte rá sem ismer akármiféle közönséges halandó. - Megríkatja a fákat mondta nekünk gyerekkorunkban az öreg Kukukk, a tókerti Munkácsy utcában. Ma már kimondható: felesége lúgkõoldatot locsolt az arcába, akkor veszítette el a két szeme világát. A keserû kényszer hihetetlen élessé formálta a hallását. Õ állította: ismeri a fák hangját. És be is bizonyította. - Amikor nyögve-sírva hajladoznak, akkor a tarvágás ellen tiltakoznak. - Mi lesz velünk? Elveszünk egy szálig! Maga a csoda, hogy eddig is megmaradhattunk! Máskor meg fohászkodnak: - Vándor, ki elhaladsz mellettünk, hallgasd meg kérésünk: ne bánts! Évtizedekkel korábban ennyibõl állt a kétségbeejtõ panaszkodás. Manapság?! Küldhetnék akár erdei panaszirodára sérelmeiket a fák mindhiába. - Lombjukra portakaró telepedik, levéllemezeik kipufogógázoktól fulladoznak. És még mi minden van a levegõben! Csoda-e, ha az égen bóklászó fellegekbõl savanyú esõ permetez... Hatása felér a gyilkossággal. - Jaj nekünk! Utódunk sem marad! - De nem ám, somolyogja el magát a motorfûrészes, akiben két dolog munkál. Az egyik az erdõre jövet ádámcsutka alá küldött pálinka, a másik meg a zsebében üresen kongó pénztárca. Az erdõ azonban megbocsátó, mert tudja: ha nincs természetes újulat, a favágó is ott szorgoskodik majd az erdõtelepítõk között... - A bükkös és a másféle erdõk azonban nem nõhetnek az égig. Még a Várkert szegélyén futó Gróf út jegenyenyárfái sem, amelyekrõl pedig gyerkõcként hajlamosak voltunk feltételezni a horizont elérését - Ki hallhatná meg akkor, mit is beszélnek a fák? Ébredésben kiteljesedõ hajnalokon, párás délelõttökön, verõfényben, hóesésben, kristálycsillagos zúzmarában Az új évszakot hozó Nap, a megszokott útját járva búcsúzik délutánonként. S mindig valamivel késõbb. Vanicsek nagymamánk úgy tanította, hogy nap mint nap egy tyúklépésnyivel! - Közel az alkonyathoz, a Nap, narancssárga fonalakat húz maga után az óriásfák üstökébõl. A maradék langyosság a levelekre veti ágyát, eltelik még néhány perc, s megindul a jól ismert erdei sustorgás, beszélnek a fák. Pontosabban üzengetnek. Koronától koronáig. A gumicsizmájától megválni képtelen Kukukk ilyenkor mindig arra figyelmeztetett: Halljátok! Jó éjszakát mondanak egymásnak a fák! Ám azt is tõle jegyezhette meg, aki akarta: Megtartó, makktermõ, igazán szép és jó éjszakát csak korosodó szálerdõ mond. Mert az már nem hajlong mindenféle szélben! Bali József A természet szeretete A gyermekkor élményei nagyban meghatározzák az ember egész életútját. A paraszti családok, a gazdálkodó emberek gyermekei korán megtapasztalhatják az élõvilág szépségeit. Megadatott nekem is, hogy nagyapámmal hatéves korom óta megismerhettem az erdõ, mezõ és a legelõk növényvilágát. Nagyapámtól és szüleimtõl a természet és a föld szeretetét is magamba szívtam. A szorgalmas mezõgazdasági munkát a pontosságot fõ mentalitásnak tartották úgy a Böröczky, mint a Pethõ családban. Ezt az alapgondolatot az utókor generációi is átvették, és a mai napig ezen normák szerint élik életüket. A mezõgazdaság kitölti Házasság: Gulyás Tamás Németh Viktória, Meilinger László József Molnár Tímea, Gyenge Szabolcs Vincze Gabriella, dr. Varga Gyula Lükkön Tímea, Nagy Péter Gombás Katalin, Kasza István Magvasi Andrea, Varga Bálint Szöllõsi Edit. az egész életemet, a családom is természetkedvelõ és tisztelõ. Már középiskolai tanulmányiam alatt a közgazdasági technikum mezõgazdasági szakán a számok világa mellett a speciális mezõgazdasági alapismereteket is elmélyíthettem. A felsõfokú tanulmányaim ideje alatt pedig az agronómiai, agrokémiai és növényvédelmi agrárismereteket is intenzíven gyûjthettem magamhoz. A pályakezdés nehéz éveit a szüleimmel éltük át szülõfalumban, Nemesgörzsönyben. Testvérem is a mezõgazdaságban kereste a boldogulását. Akkortájt a szövetkezet természetbeni juttatásokat tudott adni a tagjainak és alkalmazottainak. Csak a lelkiismeretes Anyakönyvi hírek Születés: Hegedüs Gyula Sándor Varga Mónika: Boglárka, Józsi Attila Lajos Kiss Mónika: Mirabella, Papp Frigyes Kovács Melinda: Réka, Molnár Gusztáv Horváth Nikolett: Zsófia, Zsoldos József Sziráki Rita: Norina, Joó Tamás Minorits Enikõ: Kristóf. munka és a kitartás segített a helytállásban. Lelki tarisznyámat a szülõi házban töltöttem fel egy életre szóló kincsekkel. A megváltozott világunkban a komoly tehervállalások mellett érdemes kitartani és hûségben maradni a mezõgazdasággal és a természettel, mert ez a forrás jelentheti a jövõ éveiben a megélhetésünk és a vidéki emberek létének alapjait. Az agrárvidék embere mindig kell, hogy találjon megoldást akár plusz energiabefektetéssel az életminõségének fenntartása érdekében. Magyarország mezõgazdasága élni akar, életvitele, felfogása az embereknek ehhez megadatott. Böröczky Károly Halálozás: Mészáros Antal, Vági Miklós János, Pethõ Lajos, Kovács Károlyné sz.: Molnár Ida, Császár Lajos, Füredi Kálmán, Polusa János, Sebestyén Nándor, Lengyel Jánosné sz.: Polgár Erzsébet, Kovács Józsefné sz.: Herman Ilona. Értesítés a évi veszettség elleni kötelezõ eboltás helyérõl és idõpontjáról Borsosgyõr (Önkorm. Hiv.) szept. 03. hétfõ szept. 21. péntek 8-9 Tapolcafõ (Önkorm. Hiv.) szept. 04. kedd 8-10 szept. 24. hétfõ Öreghegy kõkereszt elõtti terület szept. 04. kedd Kéttornyúlak (Önkorm. Hiv.) szept. 05. szerda szept. 21. péntek 9-10 Balla Róbert tér szept. 06. csütörtök Várkerti sporttelep (Perutz Stadion) szept. 07. péntek 8-10 Teveli út (Állatvásár tér) szept. 10. hétfõ Szabó Dezsõ u. (Gyepmesteri telep) szept. 11. kedd szept. 25 kedd Temetõ u. (Irodaház mögötti parkoló) szept. 12. szerda Gém u. (Állatforgalmi telephely) szept. 13. csütörtök Fecske utcai ABC melletti terület szept. 14. péntek 8-10 szept. 26. szerda Mézeskalács u. - Szövetkezet u. sarok szept. 17. hétfõ Vásár u. (Kispipa vendéglõvel szemben) szept. 18. kedd Negyedik u. bejárat (Spartacus pálya) szept. 19. szerda szept. 27. csütörtök Öreghegy templom elõtti terület szept. 20. csütörtök Pálháza szept. 28. péntek 8 Mátyusháza szept. 28. péntek 9 Tájékoztatom, hogy: - minden 3 hónaposnál idõsebb eb oltása kötelezõ. Az oltást azoknál az ebeknél meg kell ismételni, melyek évben töltötték be 3 hónapos korukat, oltva voltak, de 6 hónapon belül a veszettség elleni védõoltást nem ismételték meg. - az oltás helyén az állatonkénti 2.000,- Ft/db oltási díjat be kell fizetni, az eb oltási igazolványát be kell mutatni. - az ebet 14 éven aluli gyerekkel elõvezettetni tilos, - a védõoltás alól elvont ebet, mint emberre egészségügyi szempontból veszélyeset az önkormányzat kártalanítás nélkül köteles kiírtatni és a tulajdonos ,- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal büntethetõ. Az eb tartója köteles a tartási hely szerinti illetékes Önkormányzatnak bejelenteni, ha az állata: a 3 hónapos kort elérte, elhullott vagy elveszett, tartási helye megváltozott vagy új tulajdonoshoz került. Az ebek veszettség elleni védõoltása a következõ állatorvosi rendelõkben - rendelési idõ alatt - is lehetséges: dr. Kovács Jenõ (Pápa, Gyurátz F. u. 16.), dr. Lukács Attila (Pápa, Batthyány u. 26.), dr. Lázár Attila (Pápa, Fiumei u. 11/A), dr. Bujáki Miklós (Pápa, Vásár u. 14.) Az eb veszettség elleni védõoltása a tartási helyen is elvégezhetõ, ebben az esetben a kiszállási díjat meg kell fizetni. Bejelentés az alábbi telefonszámon tehetõ: dr. Horváth Ferenc 06/

7 2007. augusztus 23. Pápa és Vidéke 7 Szakmai segítség Bíró Pétertõl Az elmúlt években folyamatosan fejlõdtek, és évrõl évre komolyabb eredményeket értek el a magyargencsi nõi asztaliteniszezõk. A kiváló teljesítményüknek köszönhetõen ebben az évben már az asztalitenisz NB I-ben szerepelhetnek a pápai kistérséghez tartozó település tehetséges sportolói, akiknek a szakmai felkészülésében megpróbál segíteni Bíró Péter, a Lombard Pápa tulajdonosa is, aki egyébként az asztalitenisz Extraligában szereplõ BVSC csapatának fõ támogatója is egyben. - Július közepén kerestük meg Bíró Pétert, hogy tudna-e nekünk szakmai segítséget nyújtani mesélte újságunknak Mógor Tamás, a Magyargencs Sportegyesület elnöke, elsõsorban a BVSC-vel való közös budapesti edzõtáborozásra gondoltunk, ami mostanra köszönet Bíró Péternek megvalósulni látszik. Beszéltünk arról is, hogy az NB I-be jutás miatt játékosokat kellene igazolnunk. Gyõrbõl és Budapestrõl sikerült sportolókat szerzõdtetnünk. Célunk a tízcsapatos csoport középmezõnyében végezni. Bíró Péter huszonöt évig volt profi asztalitenisz játékos, ezért a ping-pong különösen közel áll a szívéhez. - A foci és a ping-pong is labda, utóbbi kicsit kisebb, de a kettõ jól megfér egymás mellett. A tehetséges magyargencsi asztaliteniszezõk megkerestek, hogy kapcsolataimmal segítsem õket. Szívesen támogatom õket, egyelõre szakmai segítségrõl van szó, meglátjuk, hogy mire lesz igényük, és azt megpróbáljuk teljesíteni mondta Bíró Péter. Az asztalitenisz NB I-es bajnokság szeptember 1-jén kezdõdik, a magyargencsi lányok elõször idegenben játszanak, ellenfelük valószínûleg Nagykanizsa együttese lesz. Az otthoni találkozóikat a tervek szerint a magyargencsi kultúrházban rendezik majd. Polgár Sz. Indul a bajnokság A hétvégén rajtol a körzeti labdarúgó bajnokság. Ezen a héten csak a III/A osztály csapatai lépnek pályára. A III/B osztály együttesei szeptember 1-jén vagy 2-án kezdik meg az õszi szezont, míg a IV. osztályban a szeptember 9-i hétvégén rendezik az elsõ mérkõzéseket. A III/A osztály elsõ fordulójának mérkõzései: augusztus 25: Nemesgörzsöny Tapolcafõ, Külsõvat Nyárád, augusztus 26: Marcalgergelyi Nagyacsád, Kemenesszentpéter Gic, Adásztevel Takácsi, Malomsok Bakonytamási. Az összecsapások 17 órakor kezdõdnek. Eredményesen szerepeltek a Pannónia Power versenyzõi az EB-n Érmekkel tértek haza Ausztriából Július 6-tól 8-áig az ausztriai Langenlois városában rendezték meg az AWPC Erõemelõ és Fekvenyomó Európa Bajnokságot. A kontinensviadalon a pápai Pannónia Power versenyzõi, Horváthné Balogh Piroska, Balázs Szabolcs és Horváth Gyula is elindultak, és mindhárman éremmel tértek haza. Az Európa Bajnokságról Farkas Tamással, a Pannónia Power elnökével beszélgettünk. - Óriási elõny számunkra az ausztriai helyszín, mivel idén rendkívül meg van szorítva a költségvetésünk, és a Bécstõl északra található osztrák város viszonylag közel esik Pápához ben csak a kiemelt versenyeken tudtunk részt venni, az év folyamán erre koncentráltunk. Szerettünk volna ebben az évben sokkal több versenyzõt elindítani, hogy a sport és a versenyzés élményével minél többen gazdagodjanak, ám ez anyagi korlátok miatt nem valósulhatott meg. Farkas Tamás hozzátette: az AWPC Európa Bajnokságon 2006-ban indultak elõször, akkor a Pannónia Power négy versenyzõvel képviseltette magát, mindegyikük aranyérmes lett, és több csúcsot is sikerült megjavítaniuk. A tavalyi kiváló eredményeken felbuzdulva tervezték a 2007-es kontinensviadalon az indulást is, amelyre már januártól elkezdték a felkészülést. - Az idei Európa Bajnokságra három versenyzõt delegáltunk folytatta értékelését Farkas Tamás. Horváthné Balogh Piroska ebben az évben egy másik szövetségnél már szerzett EB aranyérmet. A mostani versenyen az összes nõi versenyzõ között a testsúlyához képest a legtöbb súlyt nyomta, és az abszolút kategóriát is megnyerve lett Európa-bajnok. Balázs Szabolcs az Open felnõtt kategóriában nagyon jó eredménnyel ezüstérmet szerzett. A kiutazó keret harmadik tagja, Horváth Gyula aki Pápa város súlyemelõ hagyományainak egyik jeles képviselõje nagyon régen indult már versenyen, ebben az évben azonban újra megpróbálta, és a Masters korosztályban sikerült megnyernie az Európa Bajnokságot. Esetében mi világcsúcsra készültünk. Sajnos az EB elõtt három héttel Gyula bácsi megsérült, ám az ausztriai Horn városában szeptember án rendezendõ világbajnokságon lesz lehetõsége még a csúcsdöntésre. A szeptemberi világversenyen is az a célunk, hogy a felkészülésbe fektettet energia megtérüljön, és eredményesen képviseljük az egyesületet, városunkat és Magyarországot is nyilatkozta újságunknak Farkas Tamás. Polgár Szilárd

8 8 Pápa és Vidéke augusztus 23. Alex kétszer talált be a dunaújvárosi kapuba - Az elsõ félidõben kiegyenlített, küzdelmes játék folyt a pályán, a szerencsével sem álltunk hadilábon, hiszen az ellenfélnek voltak lehetõségei, igaz mi is dolgoztunk ki helyzeteket. A játékvezetõ késõbb a javunkra jogos, vitathatatlan tizenegyest ítélt, amit Alex révén értékesítettünk. A vezetõ találatot követõen Rangadót nyert a Lombard A nyári átigazolási idõszakban sok pápai szurkoló találgatta, hogy Szûcs Lajos, a Lombard válogatott kapuvédõje marad-e a csapatnál. A kérdésre azóta minden helybeli focibarát örömteli és megnyugtató választ kapott, hiszen a népszerû hálóõr nem igazolt el Pápáról, az új évadban is vele kezdõdik a Lombard összeállítása. Szûcs Lajos tehát maradt, a Pápa pedig remekül kezdte az új bajnokságot, hiszen az elsõ mérkõzést megnyerték Kiprich József tanítványai, az elmúlt szombaton pedig Dunaújvárosba látogattak, ahol 2-0-s gyõzelmet arattak Alex két góljával. Az idegenbeli találkozóról Szûcs Lajos csapatkapitánnyal beszélgettünk. - Gratulált a gyõzelemhez. Általában a hét elején szoktuk megbeszélni a mérkõzéseket, a jó dolgokat és a hibákat is. Amikor tíz emberre fogyatkoztunk jelentõsen át kellett szervezni a csapatot, és úgy gondolom, ez maximálisan sikerült is. - Számtalanszor elhangzott már, a tavalyi Lombardból hiányzott a csapategység. zökkenõmentesen beilleszkedniük a csapatba? - Az érkezõk többségét egészen közelrõl ismertem. Adem Kapiccsal és Budovinszky Krisztiánnal a Ferencvárosban, Kerényi Norberttel Újpesten játszottam együtt. Rajnay Attila is Ferencváros nevelés, Alex pedig egész tavasszal itt volt közöttünk. Úgy látom, az érkezõ játékosoknak sikerült beilleszkedniük, és mindenkinek az a cél lebeg a szeme elõtt, hogy feljussunk az NB I-be. - Két mérkõzés, két gyõzelem. Szombaton az újonc Kozármisleny együttese látogat Pápára. Jó lenne folytatni ezt a nyerõ szériát. - Két találkozóból meszszemenõ következtetéseket nem szabad levonni, még semmi értelme sincs a tabellát nézegetni. Hat-hét fordulónak el kell telni ahhoz, hogy reálisan látni lehessen esélyeket lehetnek. A Kozármisleny rendkívül kellemetlen ellenfél lesz, mert az újoncok mindig bizonyítani akarnak. Nem ismerjük õket igazán, nekik ez az év mérkõzése lesz, hiszen olyan együttes ellen játszanak, amelynek NB I-es múltja és feljutási tervei vannak. A Kozrámisleny kellemetlen perceket szerzett a Haladásnak, a Felcsúttól viszont simán kikaptak. Valószínûleg megpróbálják rendezni a soraikat, azonban Lombard Pápa sikert várok, és biztos vagyok a gyõzelmünkben, ami azonban nem lesz egyszerû. Polgár Szilárd Kézilabda Pápán játszott a nõi válogatott A pápai sportcsarnok is helyszíne volt a Pannon Kupa nõi kézilabda tornának. A decemberi franciaországi világbajnokságra készülõ magyar válogatott augusztus 16-án Románia ellen lépett pályára Pápán. A mérkõzés as döntetlennel zárult. A magyar válogatottban pályára lépett többek között Pálinger Katalin, Görbicz Anita, Kirsner Erika és Mehlmann Ibolya is. A nyitónapon még az Oroszország Lengyelország találkozót rendezték Pápán. A három helyszínes tornát (Pápa mellett Gyõr és Ikrény volt a házigazda) a világbajnok Oroszország nyerte. A magyar nõi válogatott a második helyen végzett. Harmadik lett Románia, negyedik Lengyelország. rendeztük a sorainkat, és utána már a Dunaújvárosnak esélye sem volt arra, hogy gólt szerezzen. Annak ellenére sem, hogy a második félidõben tõlünk Vituska Istvánt kiállította a játékvezetõ. - Sok gondot okoztak a kapud elõtt a dunaújvárosi támadók? - Két védésem volt összesen, emellett néhány beadást kellett lehúznom. - A bajnokság elõtti esélylatolgatáskor sokan a Dunaújvárost is a feljutásért küzdõ együttesek közé sorolták, ahol egyébként korábbi ferencvárosi csapattársad, ifj. Albert Flórián a vezetõedzõ. - A Dunaújváros a jövõben bizonyosan okoz majd kellemetlen meglepetéseket a riválisainknak, ám idõ kell, míg a focistáik megismerik egymást. Egyébként Albert Flórival a mérkõzés elõtt beszélgettünk. - Mit mondott Kiprich József a találkozót követõen az öltözõben? Számomra úgy tûnik, hogy ezen a téren is van elõrelépés. - Igen, mind a két eddigi találkozónkkal kapcsolatosan is el lehet mondani, hogy mindenki hajtott, teljes erõbedobással egymásért küzdöttünk. Ennek is tudható be a két gyõzelem. Nem szeretném elkiabálni, hogy egy igazi csapat van kialakulóban, de jó úton járunk, és úgy érzem a csapategységgel sem lesz probléma. - A nyáron a játékoskeret nagy része kicserélõdött. Néhány labdarúgó maradt csak a kezdõ tizenegybõl a tavalyihoz képest. Ismerted az érkezõ futballistákat, és sikerült Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2007. augusztus 16. Közéleti hetilap V. évfolyam 30. szám Nagytevel Nemzetiségi fesztivál Az elmúlt szombaton került sor Nagytevelen a hagyományos Német Nemzetiségi Fesztivál és Találkozó

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer

Részletesebben

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére

A majális fõzõversennyel indult kora reggel. Összesen 29 csapat mérte össze szakácstudományát, ki-ki saját titkos receptjére és fûszerére Pápa és Vidéke 2012. május 17. Közéleti hetilap X. évfolyam 10. szám Elballagtak a pápai maturandusok Hatalmas siker volt a városrészi majális Soha annyi csapat nem nevezett fõzõversenyre, mint az elsõ

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 A Magyar Kultúra Napja Reflektorfényben a

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Gazdag programok Adásztevelen Az egész család számára tartalmas szórakozást kínált a múlt héten szombaton Adásztevelen megrendezett

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia.

Pápa és Vidéke. A Magyar Kultúra Napja. A RET elutasította a javaslatot. Csengõszó. A szakképzés-fejlesztési. stratégia. Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. január 25. Közéleti hetilap V. évfolyam 3. szám Õrzõk, vigyázzatok a strázsán! A Jókai Mór Mûvelõdési Központban rendezték január

Részletesebben

Szolgálatba állt a jávorszarvas

Szolgálatba állt a jávorszarvas 2009. július 30. Közéleti hetilap VII. évfolyam 26. szám Megújultak a rendelõk Az Alapellátási Intézet rendelõinek renoválási munkálatai jól haladnak Pápán. Múlt szerda délelõtt hivatalosan is átadták

Részletesebben

Galántai Istvánra emlékeztek

Galántai Istvánra emlékeztek 2009. szeptember 10. Közéleti hetilap VII. évfolyam 32. szám Ahol szolgálat van, ott élet van Galántai Istvánra emlékeztek Pápa városképének egyik legismertebb mûemléképülete az egykori református nõnevelõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Megújult az ugodi kultúrház A kitelepített

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

75 éves a pápai katonai repülés

75 éves a pápai katonai repülés Pápa és Vidéke 2012. július 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 14. szám Közel tízezren látogattak ki a repülõtérre 75 éves a pápai katonai repülés Nyárád Jó hangulatú falunap Az elmúlt évek egyik legsikeresebb

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben