Pénztári bevételek bizonylatolása Pénztári kifizetések bizonylatolása Pénztárjelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6.7.2. Pénztári bevételek bizonylatolása... 21 6.7.3. Pénztári kifizetések bizonylatolása... 22 6.7.4. Pénztárjelentés... 22 6.7.5."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető A szabályzat hatálya Költségvetési előirányzatok felhasználása Az előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok A kiadási előirányzatok felhasználása Nyilvántartás Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok és adatszolgáltatások Pénzkezelés Pénzforgalom lebonyolítása Költségvetési elszámolási számla Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Számlák feletti rendelkezési jogosultság Számlázás rendje Általános szabályok Számlával egy tekintet alá eső okirat Számlahelyesbítés, sztornírozás, jóváírás Számla sztornírozása Számla jóváírása A pénzkezelés lebonyolításának rendje Banki átutalások Bevételek könyvvezetése, egyeztetése Kiadások könyvelése, egyeztetése Számlák felszerelésének követelményei A szerződések nyilvántartási kötelezettsége Készpénzforgalom lebonyolítása Házipénztár és pénzkezelő helyek pénzkezelési szabályai Házipénztár A készpénz és egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A házipénztár keret A pénztárban, pénzkezelő helyen elhelyezendő tájékoztató táblák Kulcsnyilvántartás A pénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A készpénz és egyéb értékpapírok szállításának szabályai Pénzkezelő helyek A pénztár és a pénzkezelő helyek személyi feltételei Pénzkezelési munkakörök és feladatok Pénztáros helyettes Átadás-átvétel Pénztárellenőr Vezetői ellenőrzés Pénztári bizonylatok, nyomtatványok Pénzkezelés bizonylatai

3 Pénztári bevételek bizonylatolása Pénztári kifizetések bizonylatolása Pénztárjelentés Készpénzfelvételi utalvány Nyomtatványok nyilvántartásának kezelése Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos nyomtatványok és bizonylatok Szigorú számadás alá vont nyomtatványok Elszámolási előleg Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Kerekítési szabályai Egyéb kiadások Reprezentációs kiadások teljesítésének, elszámolásának szabályai A teljesítés, elszámolás szabályai Kiküldetésekre és költségtérítésre vonatkozó előírások Belföldi kiküldetés Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje Munkába járás és a munkavégzéshez szükséges utazás költségtérítése Vidékről történő munkába járás költségtérítése Taxi igénybevétel szabályai Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat Mellékletek számú melléklet (Felelősségvállalási nyilatkozat) számú melléklet (Megbízás) számú melléklet (Átadás-átvétel) számú melléklet (Leltár) számú melléklet (Hamisnak ítélt pénz befizetése) számú melléklet (Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére) számú melléklet (Visszavonásig érvényes meghatalmazás készpénzfelvételre)

4 1. Bevezető A évi C. törvény szerinti a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább: a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban szabályzat) a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével rögzíti. Betartása alapvető feltétele annak, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a vagyon védelmének, a hatékony és szabályos gazdálkodás követelményének. Hatályos jogszabályok, rendelkezések: A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről. 3

5 1.1. A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed a JIK valamennyi működtetési körébe tartozó oktatási intézményre, közalkalmazottaira, kiterjed azon önállóan működő költségvetési szervekre, amelyek pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján a JIK látja el. Tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. A JIK a nevelési és oktatási intézmények működésével kapcsolatos mindennemű gazdasági műveletet, mely pénzmozgást is igényel, a jogszabályok, szabályzatok betartása mellett jogosult végezni. Ezen pénzforgalmi műveleteket a pénzkezelés rendjét e szabályzat rögzít. 2. Költségvetési előirányzatok felhasználása 2.1. Az előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata, és a támogatás értékű bevétele csak alaptevékenységre használható fel. A JIK alaptevékenységeinek körét az Alapító Okirat tartalmazza. A JIK egyéb intézményi bevételei (saját bevételek) a következők: a szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv és a JIK egyidejű tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az Áh. Tv.-ben foglaltak betartásával. A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatja. 4

6 2.2. A kiadási előirányzatok felhasználása Kiadások a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig teljesíthetők. A kiadási előirányzatok felhasználása során a mindenkori Beszerzési szabályzatot, a Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés és Érvényesítés Rendje Szabályzatot valamint az Ügyrendi Szabályzatot kell figyelembe venni. Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a költségvetési rendeletben megfogalmazottakkal miszerint csökkenteni kell a készpénzmozgást, ezért a banki átutalással történő teljesítést kell előnyben részesíteni. Elszámolási előleg olyan beszerzésekre adható ki melyek rendkívüli sürgősség miatt merültek fel, vagy beszerzése nem teljesíthető banki átutalással Nyilvántartás A kötelezettségvállalást, a követelések nyilvántartását, valamint a tényleges bevételek és kiadások adatait az előirányzat felhasználás betartása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az előirányzatok, kötelezettségvállalások, pénzügyi nyilvántartások, a bevételek, az átutalással, készpénz kifizetéssel kiegyenlített kiadások különböző szintű lekérdezési lehetőséget biztosító feldolgozása az egységes gazdasági informatikai rendszerben az Ecostadt rendszerében történik 2.4. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok és adatszolgáltatások Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló források (készpénz és bankszámlaállomány együttes összege) figyelembe vételével havi ütemezéssel kerül összeállításra, és olyan részletességgel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat (a korábbi időszakról árhúzódó fizetési kötelezettségekkel együtt), hogy az megbízható alapja legyen a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának és a likviditás biztosításának. A kiadott intézményi előirányzatok megismerését követően az intézmény a felügyeleti szerv részére megtervezi az adatszolgáltatást, a várható bevételeket és kiadásokat havi bontásban, az előző időszak tényadatai, az ismert, vagy feltételezett változások és a hosszú távú kötelezettségvállalások alapján, folyamatosan korrigálva azt a havonta ténylegesen beérkező bevételek, illetve érvényesített kiadások figyelembevételével. A JIK a beérkezett finanszírozási terveket, továbbítja az irányító szervhez, és e tervek alapján leigényli a havi támogatás összegét. 5

7 3. Pénzkezelés A JIK önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi feladatainak ellátása központi gazdálkodás keretében történik, amelyek többsége pénzmozgással jár Pénzforgalom lebonyolítása A JIK-ben végbemenő pénzforgalom: bankszámlaforgalom készpénzforgalom Az JIK pénzforgalmának lebonyolítása az Ecostadt integrált rendszer és a Volksbank által biztosított Multicash rendszerén keresztül történik. A pénzforgalom során a JIK látja el a költségvetés végrehajtásával, a bevételek fogadásával, a kiadások teljesítésével, a pénzforgalmi műveletek és az átvezetések előkészítésével, lebonyolításával, kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, információszolgáltatási, valamint előirányzat felhasználást, alaki és formai ellenőrzési folyamatokat, érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést. 4. Költségvetési elszámolási számla 4.1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Az Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2008. (II. 06.) határozata alapján április 1-től az Önkormányzat intézményeinek számlavezető pénzintézete a Magyarországi Volksbank Zrt. Orczy téri fiók (1089. Budapest, Baross u. 135.) A JIK pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlája: SBERBANK Ezen a számlán bonyolítja a JIK saját, az önállóan működő nevelési intézmények és az oktatási intézmények pénzforgalmát. Oktatási intézmények: Deák Diák Általános Iskola Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Losonci Téri Általános Iskola Németh László Általános Iskola 6

8 Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola Józsefvárosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet Az önállóan működő nevelési intézmények és számlái: Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Várunk-Rád Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: TÁ-TI -KA Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Számlák feletti rendelkezési jogosultság Az JIK és az intézmények számlái felett az intézmény által a bankhoz bejelentett közalkalmazottak rendelkeznek. A rendelkezéshez, a bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. A kartonokon fel kell tüntetni a számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalmazottak nevét, aláírását, a használni kívánt cégbélyegzőt. Az aláírásra jogosult személyekre vonatkozó javaslatot a Polgármester hagyja jóvá. 7

9 Az érvényesített eredeti példányokat a számlavezető pénzintézet őrzi, a másolatok őrzéséről a JIK gondoskodik. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek. A számla nyitására, vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződés szerint aláírásra, a bejelentett módon az intézmény vezetője a Gazdasági Igazgatóhelyettessel együttesen jogosult. 5. Számlázás rendje Általános előírás, hogy minden pénzmozgásnál bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok mellékletét azok az iratok kell, hogy képezzék, melyek indokolttá tették a pénzmozgást. Ezek a bizonylatok egyben könyvelési alapbizonylatok is, így a használatos nyomtatványoknak és egyéb bizonylatoknak a pénzügyi szabályokon túlmenően a számviteli előírásoknak is meg kell felelnie. Betartásukért az intézmény vezetője felel Általános szabályok A számlát, a Számviteli törvény előírásai szerint kell kiállítani. A számlázást, a JIK végzi, az Ecostadt rendszerben. A JIK által az Ecostadt rendszerben kiállított számlák 2 példányban készülnek, melynek első példánya a vevőé, második példánya a könyvelésbe kerül. A nyugtában és számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. A Számviteli törvény a számviteli bizonylatokról kimondja, hogy a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie, és legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján, visszakereshető módon megőrizni. Ez a megőrzési kötelezettség természetesen a szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik. A téves bejegyzéseket áthúzással és a helyes beírásával lehet kiigazítani, helyesbíteni, annak egyidejű ellenjegyzése (hitelesítése) mellett. Gépi számlát kézzel javítani nem lehet. Azokban az esetekben, amikor a bizonylat nem javítható, vagy a javítás már olyan nagymértékű, hogy a bizonylatokkal szemben támasztott hitelesség, megbízhatóság, helytállóság és világosság már nem biztosítható, akkor azt rontott példányként kell 8

10 kezelni, s helyette új bizonylatot kell kiállítani, a rontott bizonylatot áthúzással érvényteleníteni kell. A JIK az intézmények által kiállított vagy a Multiscool rendszeréből nyomtatott nyugtákkal megegyező iktatott számlát állít ki. A nyugta első példánya a befizetőé, a másod példány a könyvelésé. A bevétel beszedésekor figyelembe kell venni a normatív és jogszabályi alapon adott kedvezményt. Ingyenesség esetén a nyugta összege nulla. Ez biztosítja a térítés nélküli gyermekétkezésben való részvételt, az étkezés megrendelését Számlával egy tekintet alá eső okirat Kötelező adattartalma a következő: az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot, kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ésszerű időt a módosításra a jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. Számlával egy tekintet alá eső okirat nem egy fajta bizonylattípus, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Ennek megfelelően tehát a helyesbítő számla, sztornó számla, módosító számla, illetve érvénytelenítő számla is számlával egy tekintet alá tartozó bizonylatnak minősül, nevezze is a számlakibocsátó bármilyen néven az ilyen korrekciós bizonylatot. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik bármely más, megnevezés nélkül kibocsátott, de valamely számla adatait módosító bizonylat is. Számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálható pl. a számítástechnikai úton kibocsátott számlán feltüntetett hibás teljesítési időpont is. Nem feltétlenül szükséges azonban a korrekcióhoz számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátani, abban az esetben, ha a hibás teljesítési időpontot nyomdai úton elő állított, kézzel kitöltött számla tartalmazza, ilyen esetben a hibás adat az eredeti 9

11 számlán javítható annak olyan áthúzásával, ami nem eredményezi az eredeti olvashatatlanságát, és a helyes adat beírásával, a javítás időpontjának, okának és a javító személyének feltüntetésével. Nem kell számlával egy tekintet lá esőokiratot átadni a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének akkor sem, ha a számla hibáját, a számlának a jogosult részére történő rendelkezésre bocsátását megelőzően észleli, ilyenkor a hibás számlát elégséges a számlaadásra kötelezett a saját rendszerében, és a jogosult részére egy új, hibátlan számlát kiállítani. Nem korrigálható a számlával egy tekintet alá esőokirattal az olyan hiba, amikor például két hasonló nevű adóalany közül nem a tényleges vevő részére történt számla kibocsátás. Ilyen esetben a tévesen kibocsátott számlát számlával egy tekintet alá esőokirattal érvényteleníteni kell, és a termék tényleges vevője, illetve a szolgáltatás tényleges igénybevevője részére számlát kell kibocsátani. A számlával egy tekintet alá eső okiratot legkésőbb a módosításra, korrekcióra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkezésétől számított15 napon (ésszerűidőn) belül kell kibocsátani. A számlával egy tekintet alá esőokiratra egyebekben a számlára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A számlával egy tekintet alá esőokirat minimális adattartalmát határozza meg (ugyanúgy, mint a számlának, vagy az egyszerűsített adattartalmú számlának az adattartalmát), mely adattartalmon felül a bizonylaton az adóalanyok bármely, általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek Számlahelyesbítés, sztornírozás, jóváírás A számlahelyesbítésre akkor kerülhet sor, ha a módosítása az adó alapját, vagy az áthárított adó összegét érinti. A számlahelyesbítésnél az eredeti bizonylatot változatlanul kell hagyni, mivel csak ezen eredeti számla és a helyesbítő számla együtt fogja tükrözni a tényleges adókötelezettséget. A helyesbítő számlán fel kell tüntetni a helyesbítés tényére utaló jelzést, az eredeti számla szerinti adóalapot és adóösszeget, majd a módosításnak megfelelő helyes adóalapot, adókulcsot és adó összeget, végül a különbözetet. Negatív összegű bizonylat kiállítására (amely nem lehet helyesbítő számla) alapvetően akkor kerülhet sor, ha a számlázási rendszerben a számlanyilvántartásból való sztornírozásra csak így lehetséges, amely azonban nem járhat együtt számlahelyesbítéssel. A helyesbítő számlán minden esetben a teljesítés időpontjaként az eredeti teljesítés időpontját kell feltüntetni. 10

12 Lehetőség van a csoportos helyesbítésre is. Ekkor a csökkenés helyesbítő számlában jelenik meg. A csoportos helyesbítő számlán azonban minden korábbi érintett számlaszámra hivatkozni kell, valamint minden korábbi teljesítési időpontot szerepeltetni kell, illetve adott esetben mellékletként kell csatolni a korábbi számlákat Számla sztornírozása Sztornírozásra csak akkor kerülhet sor, ha a teljesítés nem történt meg. A sztornírozás a teljesítést meg nem történtté teszi Számla jóváírása A számlát jóváírni abban az esetben kell, ha a teljesítés valós, tehát sztornírozásra nincs szükség, de a számlát elírták, vagy valamely elemet tévesen tüntettek fel. A kijavított bizonylatoknak ugyanúgy meg kell felelniük az ÁFA törvény előírásainak, azaz alakilag és tartalmilag hitelesnek és megbízhatónak kell lenniük. A javított bizonylaton fel kell tüntetni a javító aláírását, a javítás időpontját. Jóváíró számlát a JIK állít ki, abban az esetben, ha a befizető az étkezés díját lemondással nem tudja érvényesíteni. Ennek feltétele, hogy az intézmény igazolja a befizetés megtörténtét és mellékelje a határozatot a kedvezményről. 6. A pénzkezelés lebonyolításának rendje 6.1. Banki átutalások A szabályosan kezelt, felszerelt, számlák alapján a JIK összeállítja a banki átutalást a fizetési határidők és a likviditási lehetőségek figyelembevételével. Az összeállított állománylista tételesen egyeztetésre kerül az egyedi számlák adataival. A számlák, egyéb feladások, bér-és bérjellegű kifizetések átutalásai csoportosan, kivételes esetben papír alapú átutalási megbízással történnek. Az átutalást követően a bank megterheli az Intézmény számláját. A teljesített utalásokról a bank bankszámla kivonatot küld, amely alapján a JIK könyvel. Az JIK bankszámlájára érkező befizetések jóváírása történhet átutalással és készpénz befizetéssel Bevételek könyvvezetése, egyeztetése 11

13 Az intézmények saját bevétele jellemzően az intézményi ellátási díjak, és az alkalmazottak térítéséből keletkezik, melyet az intézmény pénzkezelő helyén készpénzben szed be. A beszedett bevételről a Multiscool étkezőprogram segítségével nyugtát állít ki melynek első példánya a vevőé másod példánya a pénzforgalmi összesítővel a JIK-be küld meg, melyről a JIK iktatott számlát készít. Egyéb bevételek beszedésére a JIK jogosult, így a számlázás is a JIK tevékenységi körébe tartozik, mely bizonylaton feltünteti az érintett intézményt. A támogatásokra, átvett pénzeszközökre vonatkozó szerződések, egyedi értesítések alapján átutalt bevételek beérkezésének bizonylatai a banki kivonatok. A támogatás jellegű bevételek, átvett pénzeszközök átutalással, számla nélkül, az intézményi további bevételek átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással, számla bizonylat alapján érkeznek a JIK számlájára. A támogatás jellegű bevételekhez, átvett pénzeszközökhöz a banki kivonat alapján a JIK könyvelési bizonylatot állít ki, vagy megállapodást, szerződést csatol. Az integrált informatikai rendszeren keresztül a kiállított számla az egyeztetést követően a banki kivonathoz kerül becsatolásra. Banki átutalás esetén a banki értesítő adatai, alapján dátum szerint tételesen azonosítani kell a befizetéseket. Az intézményi számlákra utalja a felügyeleti szerv az átutalt havi finanszírozást mind az önállóan működő intézmények mind a JIK esetében, melyet havonta egyeztetni kell a felügyeleti szervvel Kiadások könyvelése, egyeztetése Az Intézménybe beérkező számlák iktatása a JIK feladata. Kizárólag az Intézmény nevére szóló, eredeti számla fogadható és iktatható be az JIK pénzügyi informatikai rendszerébe. Elkülönítetten külön adatbázisban kell kezelni az önállóan működő intézmények és a JIK kiadásait, az elfogadott költségvetési előirányzatoknak megfelelően. Az iktatást megelőzően, a JIK ellenőrzi a számla adatait, ellátja a szükséges szakmai teljesítésigazolási és pénzügyi érvényesítési aláírásokkal, csatolja a kapcsolódó bizonylatokat, és a pénzügyi rendszerben ellátja a számla igazolásához kapcsolódó feladatokat. A rendszerben lévő állomány adataiból egyidejűleg automatikusan hozzárendelésre kerülnek a főkönyvi számok. A bankszámlákról történő kifizetések módjai készpénz felvételére jogosító utalvány (csekk). 12

14 Számlák felszerelésének követelményei A szervezeti egységeknél lévő, a rendszerben iktatott státuszú számlákat haladéktalanul igazolni kell a rendszerben a szükséges mellékletekkel felszerelve. A számlákhoz csatolni kell a kiállított megrendelést, szerződést, engedélyt a teljesítést igazoló okmányt, amely lehet munkalap, vagy egyéb módon kiállított irat, mely az esetek nagy részében az áruszállítás, vagy szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg keletkezik, az áru beérkezését, átvételét igazolja (szállítólevél), és a számlázás alapját képezi. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző által történő aláírása minden esetben kötelező. A számlára minden esetben szükséges felvezetni az intézmény kódszámát, ezzel igazolva, hogy a számla az adott szervezeti egységé. A számlakísérő utalványt, amelyet a rendszer automatikusan előállít, a kötelezettségvállalónak, a szakmai teljesítésigazolónak, az érvényesítőnek és pénzügyi ellenjegyzőnek minden esetben alá kell írnia. Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó 100 e Ft beszerzési érték feletti) beszerzése esetén az üzembe helyezést dokumentálni szükséges. A számlához csatolni kell az üzembe helyezési okmányt, valamint az állományba vételi bizonylatot. Kis értékű tárgyi eszközök (bruttó 100 e Ft beszerzési érték alatti) beszerzése esetében az üzembe helyezést nem kell dokumentálni, nem kell üzembe helyezési bizonylatot kiállítani, de a számla mellé csatolni kell a bevételezési bizonylatot A szerződések nyilvántartási kötelezettsége A szállítókkal és a vevőkkel megkötött szerződések nyilvántartását szolgáló egységes elektronikus szerződés nyilvántartási rendszer, minden gazdálkodó szervezet számára kötelezettséget jelent, mert jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, áthúzódó és hosszú távú kötelezettségek kimutathatóságát biztosítja és hozzájárul a 100 e Ft bruttó értékhatár feletti szerződések nyilvántartása a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez. A nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki: szállítók esetén a 100 e Ft bruttó egyedi értékhatár alatti szerződésekre szállítók esetén egyedi, eseti megrendelésekre, 13

15 a közalkalmazotti munkaszerződésekre, vezetői megbízásokra. Egyedi kötelezettségvállalás esetén bruttó 100 e Ft felett és közbeszerzési értékhatár alatt a szerződés rögzítése és irattárazása a kötelezettségvállaló feladata, az érvényben lévő ügyviteli utasítások, és irattárazási szabályzatnak megfelelően. A szerződések nyilvántartására szolgáló rendszerek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az rendszer segédletek között megjelenő felhasználói segédletek és ügyviteli utasítások tartalmazzák 6.2. Készpénzforgalom lebonyolítása A pénztár az intézmények működéséhez szükséges készpénz valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatvány, étkezési jegyek stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A JIK székhelyén működő házipénztáron kívül a szervezeti egységeknél pénzkezelő helyek működnek. Valamennyi pénzkezelő helyen (házipénztár, pénzkezelő helyek) kötelező a Mellékletben felsorolt nyomtatványok használata Házipénztár és pénzkezelő helyek pénzkezelési szabályai Házipénztár A házipénztár az intézmények működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek (utalványok stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A házipénztárban kell kezelni az számláról készpénzfizetés céljára felvett, valamint a készpénzben befizetett összegeket, egyéb értékeket. A számláról a készpénzfelvételt előzetes írásbeli bejelentésnek és visszaigazolásnak kell megelőznie, amelyet elszámolási előleg kérelem bizonylaton kell teljesíteni. A szervezeti egységeknél a készpénzfizetéssel járó, intézkedésekről az ügyben érintettnek a kifizetést megelőzően 3 munkanappal korábban tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénz kifizetésének összegéről. Különös tekintettel az elszámolási előleg és étkezéstérítési díj visszafizetésre. 14

16 A pénztárban nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt veszített a súlyából vagy sérült meg. A pénztáros csak valódi és forgalomban levő pénzt fogadhat el. A hamisnak látszó érmét, vagy bankjegyet vissza kell tartani és az eredetéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hamis vagy hamisnak tűnő pénz befizetéséről elismervényt kell adni a befizetőnek, amelyen fel kell tüntetni a bankjegy sorozatát és sorszámát. Erről a tényről a Gazdasági Igazgatóhelyettest haladéktalanul tájékoztatni kell A készpénz és egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A JIK házipénztár céljára külön helységet biztosít. A házipénztárban, pénzkezelő helyen lévő készpénz valamint ott tartott érték megőrzése lemezszekrényben illetve pénzkazettában történik. A pénztár biztonsága érdekében a pénztáros távollétében, munkaidő után, a rácsokat és a bejárati ajtót zárva kell tartani Az elkülönített pénztárhelyiségben a pénztároson és a pénztárellenőrön kívül állandó jelleggel másoknak ott tartózkodni tilos A házipénztár keret A évi C. törvény szerinti a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell többek között a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről. A házipénztár, záró pénzkészlete maximum 500 e Ft, pénzkezelő hely záró pénzkészlete 300 e Ft lehet, amit napközben is lemezszekrényben, pénzkazettában kell tárolni. A lemezszekrényt, pénzkazettát napközben is zárva kell tartani. A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt vissza kell fizetni a bankszámlára. A térítési díjakat és az elszámolási előleget elkülönítve kell kezelni és a térítési díjakat 300 e Ft felett a bankszámlára be kell fizetni, a befizetéssel megegyező összegben. A pénzkezelő helyen a záró pénzkészlet megállapítása pénztár program hiányában is kötelező. A térítési díjak beszedett összegének nyilvántartása az Multiscool étkező programmal történik. Elszámolási előleg esetén olyan nyilvántartás használata szükséges melyből bármikor megállapítható a pénztárban található készpénz állomány A pénztárban, pénzkezelő helyen elhelyezendő tájékoztató táblák 15

17 A pénztár helyiségben, pénzkezelő helyen az ügyfeleket feliratok, hirdetmények útján tájékoztatni kell. A pénztárhelyiség ablakában jól látható helyen ki kell függeszteni, a hivatalos órákat feltüntető táblát: A JIK pénztári órái: Hétfő - Péntek 10 órától -12 óráig A pénzkezelő helyen az intézmény vezetője saját hatáskörben rendelkezik a befizetések rendjéről Kulcsnyilvántartás A pénz tárolása kétzáras páncélszekrényben történik. A kétzáras páncélszekrények egyik kulcsát a pénztáros, a másik kulcsát az Intézményvezető lezárt, a leragasztáson átírt aláírásával hitelesített borítékban, elzárva őrzi. Amennyiben a házipénztárt bármilyen ok miatt a pénztáros távollétében fel kell nyitni, az ott talált készpénzről, értékekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek formája azonos a szabadság, betegség esetén elkészítendő átadás-átvételi jegyzőkönyvvel. A pénztárkulcsok második példányának borítékja csak akkor nyitható fel, ha az első példány kulcsaihoz nem lehet hozzáférni. Igénybevétel után a második példány kulcsait az előbbiekben foglaltaknak megfelelően újra el kell zárni. A pénztáros, távolmaradása esetén a náluk lévő kulcsokat közvetlen feletteséhez kötelesek eljuttatni, aki gondoskodik a helyettesítésről. A kulcsnyilvántartást az oktatási intézmények esetén a JIK vezeti, önállóan működő intézmény esetén az intézmény, amelybe a bejegyzett adatokat az átvevő-átadó aláírásával igazolja. A kulcsnyilvántartó, az intézmény vezetője által hitelesített nyilvántartás ennek hiányában azonos adattartalommal vezetett nyilvántartás lehet. Ha a pénztárakban elveszett, eltört a kulcs, vagy a zár elromlott, azt azonnal jelenteni kell a felettes vezetőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi 6.4. A pénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A pénztár pénzszükséglete bankszámláról felvett készpénz útján biztosítható. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható 16

18 összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét összeállítja a címletjegyzéket az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, és a készpénzigénylés nyomtatványt gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány arra jogosultak által történő aláíratásáról, szükség szerint gondoskodik az intézmény váltópénzéről A készpénz és egyéb értékpapírok szállításának szabályai A pénzszállítás szabályai: Ft-ig Ft-tól Ft-ig Ft-tól 1 fő 2 fő 2 fő + gépkocsi. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk kezelt készpénzért. Felelősségük addig tart, amíg a pénzt a bankba vagy a pénztárba megszámlálással át nem adták, ott el nem helyezték, és amíg a vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot a pénztáros el nem készítette és át nem adta. A szállítással megbízott személy, mérlegelés után köteles a legrövidebb és legbiztonságosabb utat választani, melyhez a JIK szükség esetén vonaljegyet, kísérőt, gépkocsit, biztosít Pénzkezelő helyek Pénzkezelő helyek azon szervezeti egységek, amelyek utólagos elszámolásra működésükhöz szükséges készpénzt (ellátmányt) vesznek fel, vagy térítési díjat szednek be. A pénzkezelő helyek biztonsági előírásai megegyeznek a pénztár előírásaival, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben nem biztosított az elkülönített pénztárhelység a pénztáros biztonságát akkor is biztosítani kell. A készpénzt minden esetben, pénzkazettában kell tartani és távollétében a pénzszekrényben elhelyezni. A pénzkezelő hely ajtaját a pénztáros távollétében zárva kell tartani. 17

19 A munkáltatónak kell megbíznia a munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazottat a pénzkezelés ellátásával, az ellátmány kezelésével. A szervezeti egységeknél az ellátmány kezelésével és a pénzkezelési teendők ellátásával a szervezeti egységgel közalkalmazotti munkaviszonyban lévő olyan közalkalmazottat kell megbízni, aki szakmailag alkalmas, büntetlen előéletű, és aki önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi feladatát. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel (pénztárellenőr, utalványozási, ellenjegyzési feladatok ellátók, főkönyvi könyvelő). Helyettesítés esetén a helyettes azonos feltételekkel és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az ellátmány kezelője. A pénzkezeléssel megbízott személy és helyettesének jogállását, feladatait, felelősségét a személy munkaköri leírásába kell foglalni, amelynek tudomásul vételét közalkalmazott aláírásával kell igazoltatni. A teljes anyagi felelősség tényét pénzkezeléssel megbízott személy és helyettese nyilatkozattal köteles tudomásul venni. A nyilatkozatot a közalkalmazott munkaköri leírásához kell csatolni. Az ellátmány kezelője a felvett előleget a szervezeti egységnél lévő pénzszekrényben őrzi. A kulcs nyilvántartása és kezelése megegyezik a házipénztár kulcsnyilvántartására és kezelésére vonatkozó előírásokkal. A pénz kezelőjének, vagy helyettesének személyében beállt változás esetén az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell kiállítani. A szervezeti egység vezetőjének, bekövetkező változás esetén a kiadott ellátmánnyal teljes körűen el kell számolni a JIK felé, és az ellátmányt újra kell igényelni. A készpénzellátmány igénylésének engedélyezése a JIK hatáskörébe tartozik. Az ellátmányból kizárólag olyan kiadások fedezhetőek, melyet a jóváhagyott kiadási előirányzat tartalmaz. Figyelembe kell venni, hogy csak olyan kiadás teljesíthető készpénzben melynek beszerzése nem teljesíthető átutalással. Az ellátmányból magáncélra semmilyen kiadás vagy kölcsönzés nem engedélyezhető, az ilyen eljárás pénzügyi fegyelemsértésnek minősül. A JIK-be beérkezett számlákat a pénztáros 5 napon belül tartozik felülvizsgálni, az érvényesített, és utalványozott összeg kifizetése iránt intézkedni. Helytelenül elszámolt, nem a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően bizonylatolt számlákat, és egyéb bizonylatokat a JIK a szervezeti egységeknek 18

20 javítás céljából visszaküldi (pl. nem az előírásoknak megfelelő a számla, ha kitöltése a szállító részéről hiányos, nem tartalmazza a szállító megnevezését, adószámát, nem az intézmény a megjelölt vevő, nincs feltüntetve az ÁFA tartalma, nem az engedélyezett vagy a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználást tartalmazza, stb.) 6.6. A pénztár és a pénzkezelő helyek személyi feltételei Pénzkezelési munkakörök és feladatok A pénztáros feladatai: a készpénzszükséglet felmérése, a készpénz igénylése, felvétele a készpénz bevételezése, a pénztárban tartott készpénz és értékek szabályszerű kezelése, megőrzése és nyilvántartása, az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki, tartalmi és számszaki felülvizsgálata (csak az utalványozott, szakmai teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és ellenjegyzett bizonylatokat lehet elszámolni) a bizonylati fegyelem betartása, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a nyilvántartások, elszámolások vezetése, a pénztárzárás elkészítése, szabadság, betegállomány esetén az átadás szabályos lebonyolítása. A pénztáros a pénzmozgások befizetések és kifizetések pénzösszegeit a pénztári, dokumentumokat, naprakészen köteles vezetni az Ecostadt rendszerben Pénztáros helyettes A pénztáros helyettes a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros a munkakörét valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárást kell készíteni. A készénzen kívül a kulcsokat, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről Átadás-átvétel A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadásnál jelenlevő átadó pénztárellenőr és átvevő köteles aláírni. 19

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján kialakított PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadás dátuma: Határozat száma: Hatályos: Felelős személy: TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK...3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02.

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2005. április 18. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Kovácsné Gulyás Erzsébet Jóváhagyta: Bukta László elnök 1)

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal

CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA. Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 Jelen Szabályzat célja a Csongrád Megyei Építész Kamara pénzkezelésének és számvitelének

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület elnöke PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Soltszentimre Ma Közéleti Egyesület SZÉKHELYE: 6223 Soltszentimre, Hısök tere 1. BEJEGYZÉS SZÁM: Pk.60.183/2008/6 ADÓSZÁMA : 19552220-1-03 SZÁMLAVEZETİ BANK NEVE: Rónasági Takarékszövetkezet

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pénzkezelési szabályzata 1. Általános pénzkezelési szabályok A házipénztár a szervezet napi pénzforgalmának lebonyolításához szükséges pénzösszeg kezelésére kijelölt

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szociális Intézmények Országos Szövetsége PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Szövetség házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat

Pénzkezelési Szabályzat CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 6635, Szegvár, Kórógy utca 45. Pénzkezelési Szabályzat érvényes: 2011. július 1. Jóváhagyta: CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület Közgyűlése Szegvár, 2011. július 25. Csatordai

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest - 1027 Bem rkp. 47. Hungary Telefon: +361 458-1274 Fax: +361 458-1106 e-mail: kmdsz@mfa.gov.hu PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezete Székhely: 1027 Budapest, Bem

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges.

Kiskanizsa Kulturális Egyesület Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. A bankszámla feletti rendelkezéshez két személy aláírása szükséges. Kiskanizsa Kulturális Egyesület 8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1. I. AZ EGYESÜLET PÉNZFORGALMÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Egyesület bankszámla forgalma: A bankszámla száma: 11749015-20037305 A bankszámla

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Címe: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen, Sarló utca 3.fsz. Adószáma: 18550483-1-09 Képviseletre jogosult személy neve: Pecsenye Béla Elnök Jelen szabályzatban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZATA SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2009. szeptember 10-én 2009. szeptember 24-i elnökségi ülésre 2009. szeptember 24-i elnökségi

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. Gazdálkodó HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 3. Házipénztár kialakítása és működtetése,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Pénzkezelési Szabályzat 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. Magyar Vadászgörény Klub A számvitelről szóló törvény 14 (5) d, pontja értelmében, jelen szabályzat a számviteli politika részét képezi. A jogszabály előírásainak betartása érdekében a házipénztár kezelését

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola

VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ Kollégium és VM Gyakorlóiskola Reprezentációs Szabályzat 2013 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Ügyvédi Kamara 1054 Budapest, Szemere u. 8. Adószám: 19025788-1-41 HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Pénzkezelési szabályzat Cégnév: EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Adószám: 19010526-1-43 Székhely címe: Budapest, Köves út 2. valamennyi bankszámláján és a házipénztárában történő pénzkezelés módját

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 1 közgyűlése a jelen Pénzkezelési Szabályzatot abból a célból alkotta meg, hogy

Részletesebben

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) Pénzkezelési szabályzata 1 MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE (MCSMSZ) ASOCIAŢIA MAGHIARILOR CEANGĂI DIN MOLDOVA (AMCM) ASSOCIATION OF CHANGO-HUNGARIANS IN MOLDAVIA (ACHM) RO-600069 Bacău, O.P. 1, C.P. 124. RO-600162 Bacău Str.

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 3. KÉSZPÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 10. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...3 2. Cél...3

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE (BDDSZ) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen Pénzkezelési Szabályzat hatályos: 2013. január hó 1-jétől A Pénzkezelési Szabályzatot elfogadta: Budapesten, 2012.december

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Pénzkezelési szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzkezelési szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. 2 Az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. JÚNIUS 17-TŐL TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 3 Pénzkezelő

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről

R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről SEMMELWEIS EGYETEM R e k t o r Dr. Tulassay Tivadar Egyetemi tanár R- 1654/2007. REKTORI UTASÍTÁS a külföldre történő kiutazás rendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektora a külföldi

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje 2016 A szabályozás hatálya (1) A szabályozás hatálya kiterjed Szákszend Község Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben