Pénztári bevételek bizonylatolása Pénztári kifizetések bizonylatolása Pénztárjelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6.7.2. Pénztári bevételek bizonylatolása... 21 6.7.3. Pénztári kifizetések bizonylatolása... 22 6.7.4. Pénztárjelentés... 22 6.7.5."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető A szabályzat hatálya Költségvetési előirányzatok felhasználása Az előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok A kiadási előirányzatok felhasználása Nyilvántartás Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok és adatszolgáltatások Pénzkezelés Pénzforgalom lebonyolítása Költségvetési elszámolási számla Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Számlák feletti rendelkezési jogosultság Számlázás rendje Általános szabályok Számlával egy tekintet alá eső okirat Számlahelyesbítés, sztornírozás, jóváírás Számla sztornírozása Számla jóváírása A pénzkezelés lebonyolításának rendje Banki átutalások Bevételek könyvvezetése, egyeztetése Kiadások könyvelése, egyeztetése Számlák felszerelésének követelményei A szerződések nyilvántartási kötelezettsége Készpénzforgalom lebonyolítása Házipénztár és pénzkezelő helyek pénzkezelési szabályai Házipénztár A készpénz és egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A házipénztár keret A pénztárban, pénzkezelő helyen elhelyezendő tájékoztató táblák Kulcsnyilvántartás A pénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A készpénz és egyéb értékpapírok szállításának szabályai Pénzkezelő helyek A pénztár és a pénzkezelő helyek személyi feltételei Pénzkezelési munkakörök és feladatok Pénztáros helyettes Átadás-átvétel Pénztárellenőr Vezetői ellenőrzés Pénztári bizonylatok, nyomtatványok Pénzkezelés bizonylatai

3 Pénztári bevételek bizonylatolása Pénztári kifizetések bizonylatolása Pénztárjelentés Készpénzfelvételi utalvány Nyomtatványok nyilvántartásának kezelése Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos nyomtatványok és bizonylatok Szigorú számadás alá vont nyomtatványok Elszámolási előleg Készpénz elszámolásra történő felvételének engedélyezése Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása Kerekítési szabályai Egyéb kiadások Reprezentációs kiadások teljesítésének, elszámolásának szabályai A teljesítés, elszámolás szabályai Kiküldetésekre és költségtérítésre vonatkozó előírások Belföldi kiküldetés Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje Munkába járás és a munkavégzéshez szükséges utazás költségtérítése Vidékről történő munkába járás költségtérítése Taxi igénybevétel szabályai Záró rendelkezések Megismerési nyilatkozat Mellékletek számú melléklet (Felelősségvállalási nyilatkozat) számú melléklet (Megbízás) számú melléklet (Átadás-átvétel) számú melléklet (Leltár) számú melléklet (Hamisnak ítélt pénz befizetése) számú melléklet (Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére) számú melléklet (Visszavonásig érvényes meghatalmazás készpénzfelvételre)

4 1. Bevezető A évi C. törvény szerinti a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább: a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A Pénzkezelési Szabályzat (továbbiakban szabályzat) a benne foglalt eljárási rendet a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével rögzíti. Betartása alapvető feltétele annak, hogy a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (továbbiakban JIK) eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt tervezési, nyilvántartási, beszámolási kötelezettségének, a vagyon védelmének, a hatékony és szabályos gazdálkodás követelményének. Hatályos jogszabályok, rendelkezések: A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény A számvitelről szóló évi C. törvény Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. A 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről. 3

5 1.1. A szabályzat hatálya A szabályzat személyi hatálya kiterjed a JIK valamennyi működtetési körébe tartozó oktatási intézményre, közalkalmazottaira, kiterjed azon önállóan működő költségvetési szervekre, amelyek pénzügyi-gazdasági tevékenységét külön megállapodás alapján a JIK látja el. Tárgyi hatálya kiterjed valamennyi pénzkezelési folyamatra. A JIK a nevelési és oktatási intézmények működésével kapcsolatos mindennemű gazdasági műveletet, mely pénzmozgást is igényel, a jogszabályok, szabályzatok betartása mellett jogosult végezni. Ezen pénzforgalmi műveleteket a pénzkezelés rendjét e szabályzat rögzít. 2. Költségvetési előirányzatok felhasználása 2.1. Az előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata, és a támogatás értékű bevétele csak alaptevékenységre használható fel. A JIK alaptevékenységeinek körét az Alapító Okirat tartalmazza. A JIK egyéb intézményi bevételei (saját bevételek) a következők: a szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében a felügyeleti szerv és a JIK egyidejű tájékoztatása mellett bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az Áh. Tv.-ben foglaltak betartásával. A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatja. 4

6 2.2. A kiadási előirányzatok felhasználása Kiadások a jóváhagyott költségvetési előirányzatok erejéig teljesíthetők. A kiadási előirányzatok felhasználása során a mindenkori Beszerzési szabályzatot, a Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés és Érvényesítés Rendje Szabályzatot valamint az Ügyrendi Szabályzatot kell figyelembe venni. Felhasználáskor figyelemmel kell lenni a költségvetési rendeletben megfogalmazottakkal miszerint csökkenteni kell a készpénzmozgást, ezért a banki átutalással történő teljesítést kell előnyben részesíteni. Elszámolási előleg olyan beszerzésekre adható ki melyek rendkívüli sürgősség miatt merültek fel, vagy beszerzése nem teljesíthető banki átutalással Nyilvántartás A kötelezettségvállalást, a követelések nyilvántartását, valamint a tényleges bevételek és kiadások adatait az előirányzat felhasználás betartása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Az előirányzatok, kötelezettségvállalások, pénzügyi nyilvántartások, a bevételek, az átutalással, készpénz kifizetéssel kiegyenlített kiadások különböző szintű lekérdezési lehetőséget biztosító feldolgozása az egységes gazdasági informatikai rendszerben az Ecostadt rendszerében történik 2.4. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos eljárási szabályok és adatszolgáltatások Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és az időszak elején rendelkezésre álló források (készpénz és bankszámlaállomány együttes összege) figyelembe vételével havi ütemezéssel kerül összeállításra, és olyan részletességgel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat (a korábbi időszakról árhúzódó fizetési kötelezettségekkel együtt), hogy az megbízható alapja legyen a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának és a likviditás biztosításának. A kiadott intézményi előirányzatok megismerését követően az intézmény a felügyeleti szerv részére megtervezi az adatszolgáltatást, a várható bevételeket és kiadásokat havi bontásban, az előző időszak tényadatai, az ismert, vagy feltételezett változások és a hosszú távú kötelezettségvállalások alapján, folyamatosan korrigálva azt a havonta ténylegesen beérkező bevételek, illetve érvényesített kiadások figyelembevételével. A JIK a beérkezett finanszírozási terveket, továbbítja az irányító szervhez, és e tervek alapján leigényli a havi támogatás összegét. 5

7 3. Pénzkezelés A JIK önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi feladatainak ellátása központi gazdálkodás keretében történik, amelyek többsége pénzmozgással jár Pénzforgalom lebonyolítása A JIK-ben végbemenő pénzforgalom: bankszámlaforgalom készpénzforgalom Az JIK pénzforgalmának lebonyolítása az Ecostadt integrált rendszer és a Volksbank által biztosított Multicash rendszerén keresztül történik. A pénzforgalom során a JIK látja el a költségvetés végrehajtásával, a bevételek fogadásával, a kiadások teljesítésével, a pénzforgalmi műveletek és az átvezetések előkészítésével, lebonyolításával, kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, információszolgáltatási, valamint előirányzat felhasználást, alaki és formai ellenőrzési folyamatokat, érvényesítést, pénzügyi ellenjegyzést. 4. Költségvetési elszámolási számla 4.1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése Az Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2008. (II. 06.) határozata alapján április 1-től az Önkormányzat intézményeinek számlavezető pénzintézete a Magyarországi Volksbank Zrt. Orczy téri fiók (1089. Budapest, Baross u. 135.) A JIK pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlája: SBERBANK Ezen a számlán bonyolítja a JIK saját, az önállóan működő nevelési intézmények és az oktatási intézmények pénzforgalmát. Oktatási intézmények: Deák Diák Általános Iskola Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Losonci Téri Általános Iskola Németh László Általános Iskola 6

8 Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola Józsefvárosi Alapfokú Zeneművészeti Iskola Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Intézet Az önállóan működő nevelési intézmények és számlái: Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Várunk-Rád Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Pitypang Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: TÁ-TI -KA Napközi Otthonos Óvoda Bankszámla szám: Számlák feletti rendelkezési jogosultság Az JIK és az intézmények számlái felett az intézmény által a bankhoz bejelentett közalkalmazottak rendelkeznek. A rendelkezéshez, a bejelentettek közül két személy együttes aláírása szükséges. A kartonokon fel kell tüntetni a számlák feletti rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott közalkalmazottak nevét, aláírását, a használni kívánt cégbélyegzőt. Az aláírásra jogosult személyekre vonatkozó javaslatot a Polgármester hagyja jóvá. 7

9 Az érvényesített eredeti példányokat a számlavezető pénzintézet őrzi, a másolatok őrzéséről a JIK gondoskodik. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig, vagy új aláírások bejelentéséig érvényesek. A számla nyitására, vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződés szerint aláírásra, a bejelentett módon az intézmény vezetője a Gazdasági Igazgatóhelyettessel együttesen jogosult. 5. Számlázás rendje Általános előírás, hogy minden pénzmozgásnál bizonylatot kell kiállítani. A bizonylatok mellékletét azok az iratok kell, hogy képezzék, melyek indokolttá tették a pénzmozgást. Ezek a bizonylatok egyben könyvelési alapbizonylatok is, így a használatos nyomtatványoknak és egyéb bizonylatoknak a pénzügyi szabályokon túlmenően a számviteli előírásoknak is meg kell felelnie. Betartásukért az intézmény vezetője felel Általános szabályok A számlát, a Számviteli törvény előírásai szerint kell kiállítani. A számlázást, a JIK végzi, az Ecostadt rendszerben. A JIK által az Ecostadt rendszerben kiállított számlák 2 példányban készülnek, melynek első példánya a vevőé, második példánya a könyvelésbe kerül. A nyugtában és számlában feltüntetett adatok valódiságáért a kibocsátó a felelős. A Számviteli törvény a számviteli bizonylatokról kimondja, hogy a bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie, és legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján, visszakereshető módon megőrizni. Ez a megőrzési kötelezettség természetesen a szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik. A téves bejegyzéseket áthúzással és a helyes beírásával lehet kiigazítani, helyesbíteni, annak egyidejű ellenjegyzése (hitelesítése) mellett. Gépi számlát kézzel javítani nem lehet. Azokban az esetekben, amikor a bizonylat nem javítható, vagy a javítás már olyan nagymértékű, hogy a bizonylatokkal szemben támasztott hitelesség, megbízhatóság, helytállóság és világosság már nem biztosítható, akkor azt rontott példányként kell 8

10 kezelni, s helyette új bizonylatot kell kiállítani, a rontott bizonylatot áthúzással érvényteleníteni kell. A JIK az intézmények által kiállított vagy a Multiscool rendszeréből nyomtatott nyugtákkal megegyező iktatott számlát állít ki. A nyugta első példánya a befizetőé, a másod példány a könyvelésé. A bevétel beszedésekor figyelembe kell venni a normatív és jogszabályi alapon adott kedvezményt. Ingyenesség esetén a nyugta összege nulla. Ez biztosítja a térítés nélküli gyermekétkezésben való részvételt, az étkezés megrendelését Számlával egy tekintet alá eső okirat Kötelező adattartalma a következő: az okirat kibocsátásának kelte; az okirat sorszáma, amely az okiratot, kétséget kizáróan azonosítja; hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ésszerű időt a módosításra a jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. Számlával egy tekintet alá eső okirat nem egy fajta bizonylattípus, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Ennek megfelelően tehát a helyesbítő számla, sztornó számla, módosító számla, illetve érvénytelenítő számla is számlával egy tekintet alá tartozó bizonylatnak minősül, nevezze is a számlakibocsátó bármilyen néven az ilyen korrekciós bizonylatot. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik bármely más, megnevezés nélkül kibocsátott, de valamely számla adatait módosító bizonylat is. Számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálható pl. a számítástechnikai úton kibocsátott számlán feltüntetett hibás teljesítési időpont is. Nem feltétlenül szükséges azonban a korrekcióhoz számlával egy tekintet alá eső okiratot kibocsátani, abban az esetben, ha a hibás teljesítési időpontot nyomdai úton elő állított, kézzel kitöltött számla tartalmazza, ilyen esetben a hibás adat az eredeti 9

11 számlán javítható annak olyan áthúzásával, ami nem eredményezi az eredeti olvashatatlanságát, és a helyes adat beírásával, a javítás időpontjának, okának és a javító személyének feltüntetésével. Nem kell számlával egy tekintet lá esőokiratot átadni a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének akkor sem, ha a számla hibáját, a számlának a jogosult részére történő rendelkezésre bocsátását megelőzően észleli, ilyenkor a hibás számlát elégséges a számlaadásra kötelezett a saját rendszerében, és a jogosult részére egy új, hibátlan számlát kiállítani. Nem korrigálható a számlával egy tekintet alá esőokirattal az olyan hiba, amikor például két hasonló nevű adóalany közül nem a tényleges vevő részére történt számla kibocsátás. Ilyen esetben a tévesen kibocsátott számlát számlával egy tekintet alá esőokirattal érvényteleníteni kell, és a termék tényleges vevője, illetve a szolgáltatás tényleges igénybevevője részére számlát kell kibocsátani. A számlával egy tekintet alá eső okiratot legkésőbb a módosításra, korrekcióra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkezésétől számított15 napon (ésszerűidőn) belül kell kibocsátani. A számlával egy tekintet alá esőokiratra egyebekben a számlára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A számlával egy tekintet alá esőokirat minimális adattartalmát határozza meg (ugyanúgy, mint a számlának, vagy az egyszerűsített adattartalmú számlának az adattartalmát), mely adattartalmon felül a bizonylaton az adóalanyok bármely, általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek Számlahelyesbítés, sztornírozás, jóváírás A számlahelyesbítésre akkor kerülhet sor, ha a módosítása az adó alapját, vagy az áthárított adó összegét érinti. A számlahelyesbítésnél az eredeti bizonylatot változatlanul kell hagyni, mivel csak ezen eredeti számla és a helyesbítő számla együtt fogja tükrözni a tényleges adókötelezettséget. A helyesbítő számlán fel kell tüntetni a helyesbítés tényére utaló jelzést, az eredeti számla szerinti adóalapot és adóösszeget, majd a módosításnak megfelelő helyes adóalapot, adókulcsot és adó összeget, végül a különbözetet. Negatív összegű bizonylat kiállítására (amely nem lehet helyesbítő számla) alapvetően akkor kerülhet sor, ha a számlázási rendszerben a számlanyilvántartásból való sztornírozásra csak így lehetséges, amely azonban nem járhat együtt számlahelyesbítéssel. A helyesbítő számlán minden esetben a teljesítés időpontjaként az eredeti teljesítés időpontját kell feltüntetni. 10

12 Lehetőség van a csoportos helyesbítésre is. Ekkor a csökkenés helyesbítő számlában jelenik meg. A csoportos helyesbítő számlán azonban minden korábbi érintett számlaszámra hivatkozni kell, valamint minden korábbi teljesítési időpontot szerepeltetni kell, illetve adott esetben mellékletként kell csatolni a korábbi számlákat Számla sztornírozása Sztornírozásra csak akkor kerülhet sor, ha a teljesítés nem történt meg. A sztornírozás a teljesítést meg nem történtté teszi Számla jóváírása A számlát jóváírni abban az esetben kell, ha a teljesítés valós, tehát sztornírozásra nincs szükség, de a számlát elírták, vagy valamely elemet tévesen tüntettek fel. A kijavított bizonylatoknak ugyanúgy meg kell felelniük az ÁFA törvény előírásainak, azaz alakilag és tartalmilag hitelesnek és megbízhatónak kell lenniük. A javított bizonylaton fel kell tüntetni a javító aláírását, a javítás időpontját. Jóváíró számlát a JIK állít ki, abban az esetben, ha a befizető az étkezés díját lemondással nem tudja érvényesíteni. Ennek feltétele, hogy az intézmény igazolja a befizetés megtörténtét és mellékelje a határozatot a kedvezményről. 6. A pénzkezelés lebonyolításának rendje 6.1. Banki átutalások A szabályosan kezelt, felszerelt, számlák alapján a JIK összeállítja a banki átutalást a fizetési határidők és a likviditási lehetőségek figyelembevételével. Az összeállított állománylista tételesen egyeztetésre kerül az egyedi számlák adataival. A számlák, egyéb feladások, bér-és bérjellegű kifizetések átutalásai csoportosan, kivételes esetben papír alapú átutalási megbízással történnek. Az átutalást követően a bank megterheli az Intézmény számláját. A teljesített utalásokról a bank bankszámla kivonatot küld, amely alapján a JIK könyvel. Az JIK bankszámlájára érkező befizetések jóváírása történhet átutalással és készpénz befizetéssel Bevételek könyvvezetése, egyeztetése 11

13 Az intézmények saját bevétele jellemzően az intézményi ellátási díjak, és az alkalmazottak térítéséből keletkezik, melyet az intézmény pénzkezelő helyén készpénzben szed be. A beszedett bevételről a Multiscool étkezőprogram segítségével nyugtát állít ki melynek első példánya a vevőé másod példánya a pénzforgalmi összesítővel a JIK-be küld meg, melyről a JIK iktatott számlát készít. Egyéb bevételek beszedésére a JIK jogosult, így a számlázás is a JIK tevékenységi körébe tartozik, mely bizonylaton feltünteti az érintett intézményt. A támogatásokra, átvett pénzeszközökre vonatkozó szerződések, egyedi értesítések alapján átutalt bevételek beérkezésének bizonylatai a banki kivonatok. A támogatás jellegű bevételek, átvett pénzeszközök átutalással, számla nélkül, az intézményi további bevételek átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással, számla bizonylat alapján érkeznek a JIK számlájára. A támogatás jellegű bevételekhez, átvett pénzeszközökhöz a banki kivonat alapján a JIK könyvelési bizonylatot állít ki, vagy megállapodást, szerződést csatol. Az integrált informatikai rendszeren keresztül a kiállított számla az egyeztetést követően a banki kivonathoz kerül becsatolásra. Banki átutalás esetén a banki értesítő adatai, alapján dátum szerint tételesen azonosítani kell a befizetéseket. Az intézményi számlákra utalja a felügyeleti szerv az átutalt havi finanszírozást mind az önállóan működő intézmények mind a JIK esetében, melyet havonta egyeztetni kell a felügyeleti szervvel Kiadások könyvelése, egyeztetése Az Intézménybe beérkező számlák iktatása a JIK feladata. Kizárólag az Intézmény nevére szóló, eredeti számla fogadható és iktatható be az JIK pénzügyi informatikai rendszerébe. Elkülönítetten külön adatbázisban kell kezelni az önállóan működő intézmények és a JIK kiadásait, az elfogadott költségvetési előirányzatoknak megfelelően. Az iktatást megelőzően, a JIK ellenőrzi a számla adatait, ellátja a szükséges szakmai teljesítésigazolási és pénzügyi érvényesítési aláírásokkal, csatolja a kapcsolódó bizonylatokat, és a pénzügyi rendszerben ellátja a számla igazolásához kapcsolódó feladatokat. A rendszerben lévő állomány adataiból egyidejűleg automatikusan hozzárendelésre kerülnek a főkönyvi számok. A bankszámlákról történő kifizetések módjai készpénz felvételére jogosító utalvány (csekk). 12

14 Számlák felszerelésének követelményei A szervezeti egységeknél lévő, a rendszerben iktatott státuszú számlákat haladéktalanul igazolni kell a rendszerben a szükséges mellékletekkel felszerelve. A számlákhoz csatolni kell a kiállított megrendelést, szerződést, engedélyt a teljesítést igazoló okmányt, amely lehet munkalap, vagy egyéb módon kiállított irat, mely az esetek nagy részében az áruszállítás, vagy szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg keletkezik, az áru beérkezését, átvételét igazolja (szállítólevél), és a számlázás alapját képezi. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző által történő aláírása minden esetben kötelező. A számlára minden esetben szükséges felvezetni az intézmény kódszámát, ezzel igazolva, hogy a számla az adott szervezeti egységé. A számlakísérő utalványt, amelyet a rendszer automatikusan előállít, a kötelezettségvállalónak, a szakmai teljesítésigazolónak, az érvényesítőnek és pénzügyi ellenjegyzőnek minden esetben alá kell írnia. Nagy értékű tárgyi eszközök (bruttó 100 e Ft beszerzési érték feletti) beszerzése esetén az üzembe helyezést dokumentálni szükséges. A számlához csatolni kell az üzembe helyezési okmányt, valamint az állományba vételi bizonylatot. Kis értékű tárgyi eszközök (bruttó 100 e Ft beszerzési érték alatti) beszerzése esetében az üzembe helyezést nem kell dokumentálni, nem kell üzembe helyezési bizonylatot kiállítani, de a számla mellé csatolni kell a bevételezési bizonylatot A szerződések nyilvántartási kötelezettsége A szállítókkal és a vevőkkel megkötött szerződések nyilvántartását szolgáló egységes elektronikus szerződés nyilvántartási rendszer, minden gazdálkodó szervezet számára kötelezettséget jelent, mert jogszabályi kötelezettség teljesítését szolgálja, áthúzódó és hosszú távú kötelezettségek kimutathatóságát biztosítja és hozzájárul a 100 e Ft bruttó értékhatár feletti szerződések nyilvántartása a közzétételi kötelezettség teljesítéséhez. A nyilvántartási kötelezettség nem terjed ki: szállítók esetén a 100 e Ft bruttó egyedi értékhatár alatti szerződésekre szállítók esetén egyedi, eseti megrendelésekre, 13

15 a közalkalmazotti munkaszerződésekre, vezetői megbízásokra. Egyedi kötelezettségvállalás esetén bruttó 100 e Ft felett és közbeszerzési értékhatár alatt a szerződés rögzítése és irattárazása a kötelezettségvállaló feladata, az érvényben lévő ügyviteli utasítások, és irattárazási szabályzatnak megfelelően. A szerződések nyilvántartására szolgáló rendszerek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az rendszer segédletek között megjelenő felhasználói segédletek és ügyviteli utasítások tartalmazzák 6.2. Készpénzforgalom lebonyolítása A pénztár az intézmények működéséhez szükséges készpénz valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatvány, étkezési jegyek stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A JIK székhelyén működő házipénztáron kívül a szervezeti egységeknél pénzkezelő helyek működnek. Valamennyi pénzkezelő helyen (házipénztár, pénzkezelő helyek) kötelező a Mellékletben felsorolt nyomtatványok használata Házipénztár és pénzkezelő helyek pénzkezelési szabályai Házipénztár A házipénztár az intézmények működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek (utalványok stb.) kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. A házipénztárban kell kezelni az számláról készpénzfizetés céljára felvett, valamint a készpénzben befizetett összegeket, egyéb értékeket. A számláról a készpénzfelvételt előzetes írásbeli bejelentésnek és visszaigazolásnak kell megelőznie, amelyet elszámolási előleg kérelem bizonylaton kell teljesíteni. A szervezeti egységeknél a készpénzfizetéssel járó, intézkedésekről az ügyben érintettnek a kifizetést megelőzően 3 munkanappal korábban tájékoztatni kell a pénztárost a várható készpénz kifizetésének összegéről. Különös tekintettel az elszámolási előleg és étkezéstérítési díj visszafizetésre. 14

16 A pénztárban nem fogadható el hiányos, rongálódott, megcsonkult bankjegy, olyan érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, hogy nem a természetes kopás következtében, hanem más ok miatt veszített a súlyából vagy sérült meg. A pénztáros csak valódi és forgalomban levő pénzt fogadhat el. A hamisnak látszó érmét, vagy bankjegyet vissza kell tartani és az eredetéről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hamis vagy hamisnak tűnő pénz befizetéséről elismervényt kell adni a befizetőnek, amelyen fel kell tüntetni a bankjegy sorozatát és sorszámát. Erről a tényről a Gazdasági Igazgatóhelyettest haladéktalanul tájékoztatni kell A készpénz és egyéb értékek biztonságos tárolásának feltételei A JIK házipénztár céljára külön helységet biztosít. A házipénztárban, pénzkezelő helyen lévő készpénz valamint ott tartott érték megőrzése lemezszekrényben illetve pénzkazettában történik. A pénztár biztonsága érdekében a pénztáros távollétében, munkaidő után, a rácsokat és a bejárati ajtót zárva kell tartani Az elkülönített pénztárhelyiségben a pénztároson és a pénztárellenőrön kívül állandó jelleggel másoknak ott tartózkodni tilos A házipénztár keret A évi C. törvény szerinti a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell többek között a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről. A házipénztár, záró pénzkészlete maximum 500 e Ft, pénzkezelő hely záró pénzkészlete 300 e Ft lehet, amit napközben is lemezszekrényben, pénzkazettában kell tárolni. A lemezszekrényt, pénzkazettát napközben is zárva kell tartani. A pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt vissza kell fizetni a bankszámlára. A térítési díjakat és az elszámolási előleget elkülönítve kell kezelni és a térítési díjakat 300 e Ft felett a bankszámlára be kell fizetni, a befizetéssel megegyező összegben. A pénzkezelő helyen a záró pénzkészlet megállapítása pénztár program hiányában is kötelező. A térítési díjak beszedett összegének nyilvántartása az Multiscool étkező programmal történik. Elszámolási előleg esetén olyan nyilvántartás használata szükséges melyből bármikor megállapítható a pénztárban található készpénz állomány A pénztárban, pénzkezelő helyen elhelyezendő tájékoztató táblák 15

17 A pénztár helyiségben, pénzkezelő helyen az ügyfeleket feliratok, hirdetmények útján tájékoztatni kell. A pénztárhelyiség ablakában jól látható helyen ki kell függeszteni, a hivatalos órákat feltüntető táblát: A JIK pénztári órái: Hétfő - Péntek 10 órától -12 óráig A pénzkezelő helyen az intézmény vezetője saját hatáskörben rendelkezik a befizetések rendjéről Kulcsnyilvántartás A pénz tárolása kétzáras páncélszekrényben történik. A kétzáras páncélszekrények egyik kulcsát a pénztáros, a másik kulcsát az Intézményvezető lezárt, a leragasztáson átírt aláírásával hitelesített borítékban, elzárva őrzi. Amennyiben a házipénztárt bármilyen ok miatt a pénztáros távollétében fel kell nyitni, az ott talált készpénzről, értékekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek formája azonos a szabadság, betegség esetén elkészítendő átadás-átvételi jegyzőkönyvvel. A pénztárkulcsok második példányának borítékja csak akkor nyitható fel, ha az első példány kulcsaihoz nem lehet hozzáférni. Igénybevétel után a második példány kulcsait az előbbiekben foglaltaknak megfelelően újra el kell zárni. A pénztáros, távolmaradása esetén a náluk lévő kulcsokat közvetlen feletteséhez kötelesek eljuttatni, aki gondoskodik a helyettesítésről. A kulcsnyilvántartást az oktatási intézmények esetén a JIK vezeti, önállóan működő intézmény esetén az intézmény, amelybe a bejegyzett adatokat az átvevő-átadó aláírásával igazolja. A kulcsnyilvántartó, az intézmény vezetője által hitelesített nyilvántartás ennek hiányában azonos adattartalommal vezetett nyilvántartás lehet. Ha a pénztárakban elveszett, eltört a kulcs, vagy a zár elromlott, azt azonnal jelenteni kell a felettes vezetőnek, aki a szükséges intézkedést megteszi 6.4. A pénztár pénzellátása A szükséges pénzkészlet biztosítása A pénztár pénzszükséglete bankszámláról felvett készpénz útján biztosítható. A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható 16

18 összegének figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz mennyiségről és címletéről. Ennek keretében a pénztáros: felméri a pénztár pénzszükségletét összeállítja a címletjegyzéket az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges készpénzfelvételi utalványt, és a készpénzigénylés nyomtatványt gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány arra jogosultak által történő aláíratásáról, szükség szerint gondoskodik az intézmény váltópénzéről A készpénz és egyéb értékpapírok szállításának szabályai A pénzszállítás szabályai: Ft-ig Ft-tól Ft-ig Ft-tól 1 fő 2 fő 2 fő + gépkocsi. A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók felelősek az általuk kezelt készpénzért. Felelősségük addig tart, amíg a pénzt a bankba vagy a pénztárba megszámlálással át nem adták, ott el nem helyezték, és amíg a vonatkozó bevételi pénztárbizonylatot a pénztáros el nem készítette és át nem adta. A szállítással megbízott személy, mérlegelés után köteles a legrövidebb és legbiztonságosabb utat választani, melyhez a JIK szükség esetén vonaljegyet, kísérőt, gépkocsit, biztosít Pénzkezelő helyek Pénzkezelő helyek azon szervezeti egységek, amelyek utólagos elszámolásra működésükhöz szükséges készpénzt (ellátmányt) vesznek fel, vagy térítési díjat szednek be. A pénzkezelő helyek biztonsági előírásai megegyeznek a pénztár előírásaival, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben nem biztosított az elkülönített pénztárhelység a pénztáros biztonságát akkor is biztosítani kell. A készpénzt minden esetben, pénzkazettában kell tartani és távollétében a pénzszekrényben elhelyezni. A pénzkezelő hely ajtaját a pénztáros távollétében zárva kell tartani. 17

19 A munkáltatónak kell megbíznia a munkáltatói jogkörébe tartozó közalkalmazottat a pénzkezelés ellátásával, az ellátmány kezelésével. A szervezeti egységeknél az ellátmány kezelésével és a pénzkezelési teendők ellátásával a szervezeti egységgel közalkalmazotti munkaviszonyban lévő olyan közalkalmazottat kell megbízni, aki szakmailag alkalmas, büntetlen előéletű, és aki önállóan, teljes anyagi felelősséggel végzi feladatát. Nem lehet pénztáros olyan dolgozó, akinek a munkaköre, feladata összeférhetetlen a pénztárosi munkakörrel (pénztárellenőr, utalványozási, ellenjegyzési feladatok ellátók, főkönyvi könyvelő). Helyettesítés esetén a helyettes azonos feltételekkel és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az ellátmány kezelője. A pénzkezeléssel megbízott személy és helyettesének jogállását, feladatait, felelősségét a személy munkaköri leírásába kell foglalni, amelynek tudomásul vételét közalkalmazott aláírásával kell igazoltatni. A teljes anyagi felelősség tényét pénzkezeléssel megbízott személy és helyettese nyilatkozattal köteles tudomásul venni. A nyilatkozatot a közalkalmazott munkaköri leírásához kell csatolni. Az ellátmány kezelője a felvett előleget a szervezeti egységnél lévő pénzszekrényben őrzi. A kulcs nyilvántartása és kezelése megegyezik a házipénztár kulcsnyilvántartására és kezelésére vonatkozó előírásokkal. A pénz kezelőjének, vagy helyettesének személyében beállt változás esetén az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell kiállítani. A szervezeti egység vezetőjének, bekövetkező változás esetén a kiadott ellátmánnyal teljes körűen el kell számolni a JIK felé, és az ellátmányt újra kell igényelni. A készpénzellátmány igénylésének engedélyezése a JIK hatáskörébe tartozik. Az ellátmányból kizárólag olyan kiadások fedezhetőek, melyet a jóváhagyott kiadási előirányzat tartalmaz. Figyelembe kell venni, hogy csak olyan kiadás teljesíthető készpénzben melynek beszerzése nem teljesíthető átutalással. Az ellátmányból magáncélra semmilyen kiadás vagy kölcsönzés nem engedélyezhető, az ilyen eljárás pénzügyi fegyelemsértésnek minősül. A JIK-be beérkezett számlákat a pénztáros 5 napon belül tartozik felülvizsgálni, az érvényesített, és utalványozott összeg kifizetése iránt intézkedni. Helytelenül elszámolt, nem a pénzügyi és számviteli előírásoknak megfelelően bizonylatolt számlákat, és egyéb bizonylatokat a JIK a szervezeti egységeknek 18

20 javítás céljából visszaküldi (pl. nem az előírásoknak megfelelő a számla, ha kitöltése a szállító részéről hiányos, nem tartalmazza a szállító megnevezését, adószámát, nem az intézmény a megjelölt vevő, nincs feltüntetve az ÁFA tartalma, nem az engedélyezett vagy a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználást tartalmazza, stb.) 6.6. A pénztár és a pénzkezelő helyek személyi feltételei Pénzkezelési munkakörök és feladatok A pénztáros feladatai: a készpénzszükséglet felmérése, a készpénz igénylése, felvétele a készpénz bevételezése, a pénztárban tartott készpénz és értékek szabályszerű kezelése, megőrzése és nyilvántartása, az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki, tartalmi és számszaki felülvizsgálata (csak az utalványozott, szakmai teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és ellenjegyzett bizonylatokat lehet elszámolni) a bizonylati fegyelem betartása, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása, a nyilvántartások, elszámolások vezetése, a pénztárzárás elkészítése, szabadság, betegállomány esetén az átadás szabályos lebonyolítása. A pénztáros a pénzmozgások befizetések és kifizetések pénzösszegeit a pénztári, dokumentumokat, naprakészen köteles vezetni az Ecostadt rendszerben Pénztáros helyettes A pénztáros helyettes a házipénztár kezelését akkor veszi át, amikor a pénztáros a munkakörét valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni. A pénztáros helyettes megbízásának feltételei azonosak a pénztároséval. A pénztár átadás-átvétel előtt a nyilvántartásokat szabályszerűen le kell zárni, pénztárzárást kell készíteni. A készénzen kívül a kulcsokat, értékeket, bizonylatokat, nyilvántartásokat is át kell adni a helyettesnek, aki köteles meggyőződni az elszámolások helyességéről, az átvett értékek meglétéről Átadás-átvétel A pénztárosi munkakör átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadásnál jelenlevő átadó pénztárellenőr és átvevő köteles aláírni. 19

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/31 PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 5. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva: 2009. december 21.,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 3. SZÁMÚ MELLÉLET PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013 A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (továbbiakban: SZIKÁI)

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Pénzkezelési Szabályzat Budapest 2015. 04. 23. 1 TARTALOM I.FEJEZET Általános rész... 3 1. A Pénzkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)... 3 2. A Szabályzat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatalának Pénzkezelési szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/50/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. Függelék Gazdálkodás Szabályzat 3. számú Függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pécs M J Város Önkormányzatának Pénzkezelési Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/49/2014. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT LEADER EGYESÜLET 4331 NYÍRCSÁSZÁRI Rákóczi út 6. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. november 1-től Összeállította: Kiss Istvánné gazdasági vezető Jóváhagyta: Nyírség Fejlődéséért

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rudabánya Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 1 -től Jóváhagyta: Dr. Sallai Árpád címzetes főjegyző Polgármesteri

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Pénzkezelési Szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1.1. A PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TARTALMA...4 1.1.1

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. január 1. napjától Jóváhagyta: Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző 1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás

5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás 5/2015. (VII. 31.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. március 1-től Jóváhagyta SÁRKÁNY PÉTER MUNKASZERVEZET-VEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT...1 Érvényes: 20098. január 1-től...1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 II. RÉSZ... 3 2.

Részletesebben

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

1/2014. számú A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 80/2014/Sz. 1/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A PÉNZKEZELÉS RENDJÉRŐL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. PÉNZFORGALMI SZÁMLA KEZELÉS

Részletesebben

Pénz- és értékkezelési szabályzat

Pénz- és értékkezelési szabályzat Pénz- és értékkezelési szabályzat A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy meghatározza a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) pénztárának működési szabályait, a pénzkezeléssel

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 2 PÉNKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000

Részletesebben