ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: július 11-től, illetve már megkötött szerződések esetén a jogszabályban foglalt határidő elteltével. 1

2 TAKARÉKBETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF Takarékbetétekhez A MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd (székhelye:7695. Mecseknádasd, Rákóczi u. 40., cégjegyzékszáma: ), PM és PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által kiadott tevékenységi engedély száma: /1987. számú határozat (1987. június 17.) (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), a takarékbetétekről szóló évi 2. törvényerejű rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével takarékbetétet nyit és vezet. A jelen ÁSZF rendelkezései mind a Takarékszövetkezetre, mind a takarékbetét tulajdonosra nézve kötelezőek. Amennyiben valamely kérdést a takarékbetét szerződés, a jelen ÁSZF vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF kizárólag a takarékbetét szerződések tekintetében irányadó. A bankszámla és az ehhez kapcsolódó lekötött számla vezetéséről külön Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek. 1. Takarékbetétekkel kapcsolatos általános meghatározások 1.1. Fogalmak ÁK: Államkötvény ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zrt. Betét A Polgári törvénykönyv szerinti betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Befagyott takarékbetét: Az olyan takarékbetét, amelyre a Takarékszövetkezet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni. Fenntartásos takarékbetét: Névre szólóan fenntartással elhelyezett takarékbetétet a pénzintézet az okiratban megnevezett személy a takarékbetétes vagy a kedvezményezett részére csak a takarékbetétes által az okiratban meghatározott feltétel teljesítése esetén fizeti vissza. E feltételt a takarékbetétes egyoldalúan a pénzintézethez intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja. Meghatározott feltétel teljesítése nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat vagy a bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján történő kifizetés esetén. Kártalanításra jogosult személy: A takarékbetétes, ha pedig a takarékbetétes kedvezményezettet jelentett be, akkor a kedvezményezett. Kivételt képeznek azok a takarékbetétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a takarékbetét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a takarékbetét fölött a takarékbetét befagyása pillanatában, de egyéként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a takarékbetétnek. Kedvezményezett: A takarékbetét tulajdonosának írásos jognyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. A Takarékszövetkezet haláleseti kedvezményezett, illetve valamely egyéb esemény, tény, feltétel (pl. lekötés lejárata) bekövetkezésének esetére megjelölt kedvezményezett bejelentését fogadja el. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezője (tulajdonosa) korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának időpontjáig írásban visszavonható. 2

3 Közös takarékbetét: Az olyan takarékbetét, amelynek több tulajdonosa, illetőleg kedvezményezettje van (több személy nevére szól). Meghatalmazott: Az a személy, akit a takarékbetét tulajdonosa írásban felhatalmaz a takarékbetéttel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására korlátozással, vagy anélkül. A meghatalmazott tulajdonjoggal nem rendelkezik a takarékbetét felett és ezáltal kártalanításra nem jogosult. A meghatalmazott további személyeknek meghatalmazást nem adhat, kedvezményezettet nem jelölhet. Névre szóló takarékbetét: Az a takarékbetét, amelynek tulajdonosa a takaréktakarékbetét-szerződés, vagy a bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható. Rendelkezésre jogosult személy: Aki a takarékbetét tulajdonosa, vagy ha nem tulajdonosa a takarékbetétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással, vagy a nélkül rendelkezhet a takarékbetét fölött. Takarékbetét: A Takarékszövetkezetnél takarékbetét szerződés alapján betétkönyv, betéti okirat vagy egyéb takarékbetétszerződés ellenében elhelyezett pénzösszeg. A takarékbetétek fajtái: Könyves takarékbetét Kamatozó takarékbetétkönyv Betéti okiratok Takarékszelvény Takaréklevél Zengő betét Mecsek betét Egyéb szerződéses betétek Őszike betét Nebuló betét Kuckó betét Takarékbetét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése: Pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával, vagy a nélkül visszafizetni. Nem minősül betétgyűjtésnek az olyan jegy, kártya vagy egyéb tanúsítvány kibocsátása, amely kizárólag a kibocsátó árujának, szolgáltatásának vásárlására, illetve igénybevétele során fizetőeszközként használható. Takarékbetétes, Betétes: Akinek a takarékbetét a nevére szól, vagy kizárólag a nem névre szóló takarékbetétek esetében (2001. december 19-e előtt elhelyezett takarékbetétek esetén) aki a takarékbetét okiratot felmutatja Alapelvek a) december 19-től a Takarékszövetkezet takarékbetétet kizárólag névre szólóan nyit és vezet, azaz a takarékbetét elhelyezéskor az ügyfél azonosítást követően (a takarékbetétes és a kedvezményezett azonosítását követően) mind az okiraton, mind a Takarékszövetkezet nyilvántartásában az ügyfél azonosító adatok rögzítésre kerülnek. A takarékbetétből kifizetés csak az okiraton meghatározott személy részére történik, fenntartásos takarékbetét esetében pedig a meghatározott személy részére is csak akkor lehetséges, ha a takarékbetétes által az okiratban meghatározott feltételt teljesíti. b) A Takarékbetétes, az előző pontban meghatározottakat is figyelembe véve, a takarékbetétje felett személyesen vagy meghatalmazottja útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet. c) A Takarékszövetkezetnél a takarékbetét tulajdonos által adott megbízás(oka)t a számítógépes rendszer tartja nyilván. d) A korábban nem névre szólóan kibocsátott takarékbetétet a Takarékszövetkezet a évi LXXXIII. Törvénnyel módosított évi 2. tvr-nek megfelelően névre szólóvá alakítja. 3

4 e) Takarékbetétből kifizetést a takarékbetétesen és a kedvezményezetten kívüli harmadik személy részére a Takarékszövetkezet csak akkor teljesít, ha ezt a harmadik személyt a takarékbetétes a Takarékszövetkezethez meghatalmazottként bejelentette. f) A Takarékszövetkezet deviza belföldi és deviza külföldi természetes személyek részére egyaránt nyújt takarékbetét elhelyezési lehetőségeket. g) A Takarékszövetkezetnél betét elhelyezésére az alábbi formákban van lehetőség: Bankszámlán melyet mind természetes személy, mind nem természetes személyek részére vezethet a Takarékszövetkezet Lekötött számlabetétben mely a bankszámlán elhelyezett pénzeszközök lekötésére szolgál, vagyis kizárólag a bankszámlához kapcsolódik. Takarékbetétben melyet kizárólag természetes személyek helyezhetnek el. h) A bankszámla és az ehhez kapcsolódó lekötött számlabetét szerződési feltételeiről külön Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek Általános szabályok a) A szolgáltatás nyújtásánál a Takarékszövetkezet törekszik az ügyfélkör sajátosságának és az ügyfelek egyedi igényeinek leginkább megfelelő lekötési forma biztosítására. b) Az ügyfeleket a Takarékszövetkezet az ügyintézői, jelen ÁSZF és Hirdetményei útján pontosan tájékoztatja az egyes takarékbetéti formák konstrukcióiról (futamidő, kamatozás, takarékbetétként elhelyezhető legkisebb összeg), szakszerű tanácsadással segítik a számukra leginkább megfelelő takarékbetéti forma kiválasztását. c) A Takarékszövetkezet tájékoztatja az ügyfeleket a kiválasztott takarékbetét biztosítottságának meglétéről vagy a takarékbetét nem biztosítottságáról. Az OBA által biztosított termékek esetén a biztosítottság nagyságáról, valamint a takarékbetét befagyás, illetve a Takarékszövetkezet felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés menetéről is tájékoztatást ad. d) A takarékbetétet készpénz befizetéssel, valamint bankszámláról átvezetéssel lehet elhelyezni a Takarékszövetkezetnél a pénztári órák alatt. A Takarékszövetkezet fiókjainak pénztári nyitva tartása (pénztári órák) kirendeltségenként változó, azt a Takarékszövetkezet fiókjaiban, illetve honlapján teszi közzé. e) A Takarékszövetkezetnél elhelyezhető takarékbetét legkisebb összege 100,- Ft, de az egyes takarékbetéti konstrukcióknál ettől magasabb összeg is megállapításra kerülhet. f) A Takarékszövetkezet takarékbetétei után a Hirdetményben közzétett - a szerződésben és jelen általános szerződési feltételek alapján meghatározott - mértékű kamatot fizet. g) A Takarékszövetkezet a takarékbetétek után takarékbetét típustól függően az üzlethelyiségben kifüggesztett Hirdetmény alapján költséget számolhat fel.. h) A takarékbetét titkos. Adatairól (pl. a takarékbetétes nevéről, takarékbetét összegéről, stb.) a takarékbetét tulajdonosának vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül jogszabályban meghatározott eseteket kivéve a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad. i) Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a évi LXXXIII. törvénnyel módosított takarékbetétekről szóló évi 2. sz. Tvr, valamint a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának rendelkezései, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és a hatósági engedélyek az irányadóak. j) A Takarékszövetkezet az egyes takarékbetétekre vonatkozó konkrétan meghatározott egységesített takarékbetéti kamatláb mutatóit az EBKM-et a mindenkori aktuális Hirdetményben teszi közzé. k) A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. l) A takarékbetét a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. Törvény és a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. Kormányrendelet jogszabályi rendelkezései szerint bírósági eljárás során vonható végrehajtás alá. m) A lakossági betétekben elhelyezett megtakarítások mentesek az adó és az örökösödési illeték alól. A könyves betétek ingyenes megszerzése mentes továbbá az ajándékozási illeték alól. n) A lakossági takarékbetétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kell kamatadót fizetni. 4

5 o) A takarékbetétre nem lehet zálogjogot jegyezni. p) A takarékbetétet a betét tulajdonosa, illetve a betét felett korlátlanul rendelkezni jogosult ügyleti biztosíték céljára felhasználhatja, az érvényes biztosítékként szerződésben kiköthető és ügyleti biztosíték céljára elkülönítetten kezelhető. Az ügyleti biztosíték céljára kiállított takarékbetétkönyvön a takarékbetét tulajdonosának adatain kívül a Takarékszövetkezet feltünteti az ügyleti biztosíték jelleget és a takarékbetét feletti rendelkezés módját. A Takarékszövetkezetnél kezelt, az adóst megillető, de szabad rendelkezése alól kikerült pénzösszeg csak a meghatározott céllal összefüggő, illetve a meghatározott ügyletből eredő követelések fejében vonható végrehajtás alá. Az ilyen betét mentességéről a Takarékszövetkezet esetleges végrehajtás során tájékoztatja a bírósági végrehajtót, részére a betétet nem fizeti ki. 2. Kamatszámítás a) A Takarékszövetkezet a takarékbetétek után a betételhelyezés idejére kamatot fizet. A mindenkor érvényes kamatlábakat fiókjaiban és honlapján Hirdetmény útján teszi közzé. b) A takarékbetét (kamatozó takarékbetét, takarékbetéti okiratok) ha jogszabály, vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik az elhelyezés napjától a megszűnést, lejáratot, kivétet megelőző napig kamatozik. c) A kamatok és az EBKM számítási képletét az általános Üzletszabályzat tartalmazza. d) A takarékbetét után járó kamat elszámolására, tőkésítésére vonatkozó szabályokat az egyes takarékbetéti konstrukciók szerződési feltételei tartalmazzák. e) A takarékbetét kamatszámítása során az évet 360 naposnak, a hónapokat egységesen 30 naposnak kell tekinteni. f) Tőkésedő betétkonstrukcióknál a takarékbetét utáni kamat a teljes kifizetés esetét kivéve minden év december 31-én esedékes. A fel nem vett kamatot a Takarékszövetkezet a betét összegéhez hozzáadja (tőkésítés). A lekötési idő lejárata előtt felvett betéteknél a kamat-visszaszámolás mindig a még fennálló legrégebbi betétből történik. g) Egyes betétek kamatai külön nem, csak a betét megszűnésekor vehetők fel. Amennyiben az adott fix címletű betét jogfolytonos, kisebb címletekre történő felváltását az adott betétre vonatkozó szerződési feltételek lehetővé teszik, akkor az előzőektől eltérően a kifizetett betétre az elfekvési időtartamtól függő Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti ki a Takarékszövetkezet. h) Egyes lejáratos betétek esetében a kamat a lejárat napján esedékes. i) Amennyiben az ügyfél a lekötési idő lejárata után takarékbetétjét nem szünteti meg, illetőleg új az eredetitől eltérő lekötési időben a Takarékszövetkezettel nem állapodik meg, a Takarékszövetkezet az egyes megtakarítási formáknál a takarékbetéti szerződésben meghatározott kamatot az ott feltüntetett időpontig téríti, illetve bizonyos takarékbetétfajtáknál nem térít kamatot. j) A szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után a Takarékszövetkezet nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a hirdetményben az adott takarékbetét típusra vonatkozóan közzétett feltörési kamatot fizeti. 3. Ügyfelek tájékoztatása a) Az ügyfelek részére az ügyfélszolgálati ügyintéző teljes körű felvilágosítást nyújt a takarékbetétekkel kapcsolatban. b) A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségben jól látható módon kifüggeszti az alábbi mindenkor hatályos dokumentumokat: Általános Üzletszabályzat Jelen Általános Szerződési Feltételek Takarékbetét regiszter Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztató Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) telefon/fax számát tartalmazó tájékoztató tábla Kondíciókat tartalmazó Hirdetmény c) A Takarékszövetkezet jelen dokumentumban tájékoztatja a betéteseket az Országos Betétbiztosítási Alappal kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekről, így különösen az Alap által biztosított 5

6 takarékbetét típusokról, a biztosítás mértékéről, továbbá a takarékbetétek befagyása, illetve a Takarékszövetkezet felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés feltételeiről, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról. 4. Takarékbetét elhelyezése 4.1. Adatszolgáltatás, természetes személyek azonosítása a) A Takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény szabályainak megfelelően az abban foglalt esetekben és módon elvégzi az ügyfél-átvilágítást. b) A hatályos jogszabályok alapján a belföldi természetes személy ügyfeleknek át kell adniuk az ügyintézőnek a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a személyazonosító igazolványt (személyi igazolvány), vagy az útlevelet, 14 év alatti személyeknek a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolványt azonosítás és adatrögzítés céljából. A külföldi természetes személy(ek) esetén az útlevelet, személyi azonosító igazolványt, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedélyt azonosítás és adatrögzítés céljából. c) Deviza-belföldiséget a évi XCIII. Tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, 14 éven aluli, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal lehet igazolni. d) Tekintettel a személyi adatvédelemről szóló évi LXIII. 3. (1) bekezdésre az ügyfelek az azonosító okmányok átadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az azonosító okmányok adatait a Takarékszövetkezet rögzíthesse. e) Takarékszövetkezet jogosult a Betétes rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve, ha az ügyfél megtagadja az azonosító okmányok bemutatását. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló irat, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. f) A betétes személyi azonosító okmányában, vagy a benne szereplő adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzést követően 5 munkanapon belül köteles a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkat a Betétes viseli. g) A Takarékszövetkezet a Betétes és/vagy meghatalmazottja aláírás mintáját szigorúbb ügyfélazonosítás, vagy kétség esetén ellenőrzi. h) A Takarékszövetkezet által nyilvántartott személyi azonosító adatok köre: az ügyfél családi és utóneve, születési neve (nők esetében leánykori családi és utóneve), lakcíme születési helye, ideje állampolgársága anyja leánykori családi és utóneve az azonosító okmány típusa és száma az azonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése, betűjele külföldi természetes személy esetén az 1-7 adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye, 14 év alatti természetes személyekről az előbbiekben felsorolt adatokon felül a születési anyakönyvi kivonat számát, adóazonosító jel (ha jogszabályi előírás alapján az ügylethez annak használata kötelező) egyéb adatok (munkahely, telefon, egyéb elérhetőség) megadása önkéntes, az Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel célját szolgálja. i) A Takarékszövetkezet a december 19. előtt bemutatóra szóló, fenntartás nélkül elhelyezett takarékbetéteket az első azonosítás időpontjában az okiratot, takarékbetétkönyvet az először bemutató személy nevére szólóvá alakítja. j) A Takarékszövetkezet a december 19. előtti jeligére elhelyezett takarékbetétet névre szólóvá alakítja abban az esetben is, ha a takarékbetétes a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolására nem képes. 6

7 k) A Takarékszövetkezet az június 30-ig elhelyezett, állami szavatossággal védett, nem névre szóló takarékbetétek esetében is a takarékbetéteket névre szólóvá alakítja. Ebben az esetben az állami szavatosság továbbra is megmarad Szerződéskötés a) A Takarékszövetkezet a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon takarékbetétben kezeli és nyilvántartja a Betéttulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket. b) Takarékbetétet a Takarékszövetkezet azon ügyfelek részére nyit, akik ilyen szerződés megkötésére tesznek ajánlatot. c) Takarékbetét elhelyezésére írásban, magyar nyelven megkötött szerződés alapján kerülhet sor, azt az aláírási jogosultságoknak megfelelően az ügyfélnek, vagy meghatalmazottjának alá kell írnia. d) A Takarékszövetkezet kizárólag a Hirdetményben közzétett időtartamú betételhelyezésre fogad el megbízást. e) Az ügyfél kötelessége, hogy a takarékbetétként elhelyezett összeget a szerződésben meghatározott időtartamig a Takarékszövetkezetnél tartsa, ennek megszegése takarékbetét típustól függően a kamatra való jogosultság részbeni, vagy teljes elvesztésével jár. f) Az ügyfél kötelezettsége, hogy a szerződésben szereplő összeg a szerződésben szereplő határidőig befizetésre, átutalásra kerüljön. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a szerződés egyoldalú felbontására. g) A Takarékszövetkezet a takarékbetéti szerződés mellett a takarékbetétes részére takarékbetétkönyvet (okiratot) ad át. A takarékbetétbe történő befizetést, abból történő kifizetést, valamint a kamat jóváírását a betétkönyvben fel kell tüntetni. h) Kifizetés csak az okirat (takarékbetétkönyv) egyidejű bemutatása mellett történhet. A takarékbetét megszűntetésekor a betét összegét és a kamatokat a Takarékszövetkezet a betétkönyv (okirat) bevonása ellenében fizeti ki. i) A Betétes csak érvényes, személyazonosítására alkalmas okmánya bemutatásával forgalmazhat a betétkönyvben. j) Valamennyi Mecsekvidéke Takarékszövetkezeti Fiók, bármely Fiókja által kiállított betétkönyvre elfogad befizetéseket, és ellenőrzési kötelezettség mellett teljesít kifizetéseket A takarékbetét feletti rendelkezés módjai a) Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetétet minden természetes személy elhelyezhet. b) A Betétes a takarékbetétje felett személyesen vagy meghatalmazottja útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet. c) A takarékbetétnek egy vagy több természetes személy tulajdonosa lehet. Több Betétes esetén a tulajdonosokat a takarékbetéttel kapcsolatban azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. A Betétesek a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek tekintetében egyetemlegesen jogosultak és kötelezettek. d) Eltérő rendelkezés hiányában a Betétesek tulajdoni hányada egyenlő. A Betétesek a takarékbetét felett a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon külön-külön vagy együttesen rendelkezhetnek. Bejelentés hiányában a Takarékszövetkezet külön-külön rendelkezési módot tekinti érvényesnek. e) Külön-külön rendelkezés esetén bármelyik tulajdonos a teljes betétösszeg felett ideértve a megszüntetést is jogosult rendelkezni, a tulajdonosi kört azonban csak együttesen módosíthatják (pl bevonnak vagy kizárnak más személyt a rendelkezési jog gyakorlásából). f) Az együttes rendelkezéshez kötött betét feletti rendelkezésre valamennyi betétes együttesen jogosult. g) A Betétesek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a Betétes(ek) a takarékbetét feletti rendelkezési jogban beállott változást a Takarékszövetkezetnek írásban be nem jelenti, illetve amíg a Betétes időközben beállott haláláról tudomást nem szerez. h) A Betétes köteles a társtulajdonos elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli. Az elhunyt Betétes tulajdoni hányadára amennyiben az nem képezi elhalálozás esetére szóló rendelkezés tárgyát a hagyatéki eljárás általános szabályai érvényesülnek. A túlélő társtulajdonos az elhalálozás napjától csak a saját tulajdoni hányada felett rendelkezhet. 7

8 i) A Betétes elhalálozása esetén a Takarékszövetkezet a takarékbetétet a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökösöknek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki. j) A Betétes jogosult a takarékbetétjéről közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a Takarékszövetkezethez eljuttatott, vagy személyesen leadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. A nyilatkozati formanyomtatványt a Takarékszövetkezet bocsátja a Betétes részére. Betétes ügyfél legalább a kedvezményezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és állandó lakcímét köteles megadni a Takarékszövetkezetnek. Ebben az esetben a betét nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet. Takarékszövetkezet kedvezményezett halála esetére szóló (helyettes) kedvezményezett jelölését nem fogadja el. Több kedvezményezett jelölése esetén, eltérő rendelkezés hiányában, a kedvezményezettek tulajdoni hányadát a Takarékszövetkezet egyenlőnek tekinti. k) A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a betéttulajdonos halála esetén, a megjelölt kedvezményezett részére a halál tényének okirati bizonyítását és a kedvezményezett azonosítását követően a betét összegét a kedvezményezett rendelkezése alapján a betét egyidejű megszüntetése mellett kifizeti. l) A Takarékszövetkezet kötelezettsége az Ügyfél halála esetén a kedvezményezett értesítésére nem terjed ki. Elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel elhelyezett betét kedvezményezettjéről a betétes halála esetén a betétkönyv birtokosának (felmutatójának) és a hagyatéki örökös(ök)nek a Takarékszövetkezet nem ad felvilágosítást, kizárólag a tényt közli, miszerint a betétet kedvezményezett részére fizeti ki. Takarékszövetkezet a Betétes életében a betétről a kedvezményezettnek sem ad felvilágosítást. m) A Betétes a kedvezményezett jelölését bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. n) A Betétes jogosult egyéb feltétel, tény bekövetkezése esetére is kedvezményezettet jelölni, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatával, melyben a kedvezményezett rendelkezési jogának megnyílását egy későbbi időpontra helyezi. A nyilatkozat egyben haláleseti rendelkezés is. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezője korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának időpontjáig írásban visszavonható. o) A Betétes takarékbetétje felett akadályoztatása esetén - meghatalmazott útján is rendelkezhet. Korlátozó rendelkezés hiányában a Takarékszövetkezet a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes meghatalmazásnak tekinti. p) Az állandó vagy eseti megbízást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. q) Közokiratba kell foglalni, ha A Betétes nem jelenik meg a Takarékszövetkezet előtt személyesen, Az ,- Ft feletti eseti meghatalmazást, Valamint, ha a Betétes aláírásának valódiságát illetően kétség merül fel. r) Ha a meghatalmazás betétkönyv (betéti okirat) nyitásra / nevesítésre, vagy új szerződés megkötésére vonatkozik, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy saját maga vagy harmadik személy javára jár el. s) Együttes rendelkezési jogosultság esetén meghatalmazott állítására a Betétesek csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. Külön-külön rendelkezési jogosultság esetén bármelyik tulajdonos egyedül is jelölhet meghatalmazottat a teljes betétösszegre vonatkozóan. t) A Betétes (több Betétes esetén bármely Betétes) halála esetén a meghatalmazott betét feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Takarékszövetkezet a halál tényéről való hiteles tudomásszerzést követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. u) A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. v) A meghatalmazott maga helyett további meghatalmazottat nem állíthat. w) A 14 éven aluli kiskorú jogilag cselekvőképtelen, ezért önálló rendelkezéséhez kötött takarékbetétkönyv (okirat, egyéb szerződés) nem nyitható. A 14 év alatti kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője (szülő, gondnok, gyám) nyilatkozik és ír alá, valamint igazolja 8

9 személyazonosságát. A betétkönyv birtokában a forgalmazás során is a törvényes képviselő jár el kiskorú nevében. x) A év közötti fiatalkorú jogilag korlátozottan cselekvőképes, ezért korlátozottan jogosult takarékbetét önálló elhelyezésére. Takarékszövetkezet ,- Ft összeghatárig fogadja el az önálló jogosultságát a takarékbetét nyitásakor, illetve forgalmanként. Ezen összeg felett a Takarékszövetkezet betét nyitáshoz (szerződés kötéshez), valamint tranzakció lebonyolításhoz a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását kéri. Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a betétkönyv-, okirat számát, a tranzakció típusát, összegét és időpontját Szerződés módosítása a) A Takarékszövetkezet jogosult a takarékbetét feltételeit, kondícióit - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani. A Takarékszövetkezet a szerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint árfolyamok egyoldalú módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: 1. a jogi, szabályozói környezet változása; a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; 2. a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása; a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; az állampapírok hozamának változása; fogyasztói árindex változása; OBA díjak változása. b) A Takarékszövetkezet a jelen dokumentumban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi magyar nyelven Hirdetmény formájában üzlethelyiségeiben, napilapokban és a honlapon közzéteszi. c) A Betétes, - ha a kamatmódosítást nem fogadja el jogosult a szerződést a módosítás hatályba lépéséig, 15 napos az február 01. napja előtt megkötött szerződések esetében 90 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a felmondás oka a kamatmódosítás, a Takarékszövetkezet a felmondási idő alatt a módosítás előtti kamatot fizeti meg. d) Amennyiben az ügyfél nem él a módosítás hatályba lépését megelőző napig a szerződés felmondásának lehetőségével, úgy a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. e) Fix kamatozású betétszerződés esetén a lekötés napján érvényben lévő kamat hatályban marad a lekötés lejáratáig. f) Kamat ügyfél számára kedvező változtatása esetén a Takarékszövetkezetet előzetes tájékoztatási kötelezettség nem terheli. g) A Takarékszövetkezet felhívja a Betétes figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel az Általános Szerződési Feltételek módosításait és hatályos szövegét A takarékbetét megszüntetése Takarékbetét megszüntetése lejáratkor a) A takarékbetét megszüntetéséről a takarékbetétesnek külön felmondást nem kell beadnia. b) A Takarékszövetkezet a lejárt takarékbetéteket kamattal növelten készpénzben kifizeti a Fiók pénztárából, vagy ügyfél megbízása alapján, az ügyfél által megadott bankszámlára átvezeti. 9

10 Takarékbetét megszüntetése futamidő közben a) A takarékbetétes lejárat előtt a takarékbetétet felmondhatja. A takarékbetét felmondását csak az a személy kezdeményezheti, aki a takarékbetét felett rendelkezési joggal bír. b) A futamidő alatt felmondott takarékbetétre a Hirdetményben közzétett feltételekkel kerül a kamat megfizetésre. 5. A takarékbetétek okmányai a) A Takarékszövetkezet által kiállított okmánynak tartalmaznia kell a Takarékszövetkezet teljes nevét, az okmány megnevezését és sorszámát, kiállítás keltét, takarékbetét összegét, a kamatlábat, valamint az ügyfél azonosítására szolgáló adatok közül a takarékbetétes illetőleg a kedvezményezett családi és utónevét (születési és házassági), születési helyét és idejét, anyjának születési nevét, valamint lakcímét. b) Könyves takarékbetéteknél az okmányon rögzíteni kell továbbá az egyes befizetések és kifizetések megtörténtét. c) december 19-től nem névre szóló takarékbetétet a Takarékszövetkezet nem fogad el. A korábban elhelyezett nem névre szóló takarékbetétek forgalmazása során az azonosításhoz szükséges adatok pótlásra kerülnek. d) A takarékbetétről kiadott valamennyi okiratnak tartalmaznia kell az adott takarékbetét típusára vonatkozó szerződési feltételeket. 6. Elveszett, megsemmisült takarékbetétek esetére vonatkozó rendelkezések a) Az elvesztés (megsemmisülés) tényét és az ezzel kapcsolatos letiltási (megsemmisítési) eljárás kezdeményezését az ügyfélnek a takarékbetét szerződést kiállító egységnél személyesen, írásban azonnal be kell jelentenie. A bejelentés alapján a Takarékszövetkezet a betétkönyvet, okiratot letiltja és abból kifizetést nem teljesít. b) A telefonon megadott előzetes letiltást az ügyfélnek még aznap a fióknál történő személyes megjelenéséig a Takarékszövetkezet figyelembe veszi. Telefonos bejelentéskor az ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: név, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány száma. c) A takarékbetét tulajdonosa az elveszett vagy megsemmisült takarékbetéti okirathoz fűződő jogát a közjegyzői megsemmisítési eljárás útján érvényesítheti. Ennek első mozzanata a letiltás, azaz a fenti tények bejelentése az okiratot kiállító fióknál, majd 6 munkanapon belül a közjegyzőnél. A megsemmisítés iránti kérelmét az ügyfélnek a lakhelye szerinti illetékes közjegyzőhöz kell haladéktalanul benyújtania. d) Az ügyfél a takarékbetétet kiállító fióknál történő bejelentéstől számított hat munkanapon belül közjegyzői végzés bemutatásával tartozik igazolni a megsemmisítési eljárás megindítását. Az igazolás hiányában a Takarékszövetkezet a betétkönyv/okirat letiltását feloldja. e) A megsemmisítés közjegyző által történik, az okiratok megsemmisítésére vonatkozó eljárási szabályok alapján. f) Az elveszett okiratban elhelyezett összegről a takarékbetétes csak akkor rendelkezhet, ha az okirat megsemmisítését a közjegyző kimondta, az illetékes Takarékszövetkezetet erről írásbeli végzéssel értesítette és ez a végzés jogerőssé vált. 7. A Takarékszövetkezet által kínált takarékbetét formák Könyves takarékbetét lekötés nélkül Elhelyezhető összeg minimum 100 Ft Lejárata nincs, bármikor felvehető kamattal együtt Változó kamatozású Tőkésítés minden év december 31-én Könyves takarékbetét egy évre lekötve 10

11 Elhelyezhető összeg minimum 100,- Ft Változó kamatozású Tőkésítés minden év december 31-én Lejárata 1 év, lejárat után tovább kamatozik Lejárat előtti felvét esetén kamat nem jár. Minden egyes betétnek (befizetett összegnek) az elhelyezés napjától számítva kell kitölteni a lekötési időt, az ahhoz kapcsolódó kamat jogossága érdekében. Takaréklevél takarékbetét Fix címletekben helyezhető el, a legkisebb címlet 5.000, Ft, a legnagyobb ,- Ft Változó kamatozású Tőkésítés minden év december 31-én Lejárata 1 év, utána tovább kamatozik Lejárat előtti felvét esetén kamat nem jár. Részösszeget felvenni nem lehet Zengő takarékbetét Elhelyezhető összeg 1000-rel osztható, minimum ,- Ft Fix kamatozású Kamatjóváírás a lejárat napján Lejárata 6 hónap, lejárat után tovább nem kamatozik Lejárat előtti felvét esetén kamat nem jár Részösszeget felvenni nem lehet Mecsek takarékbetét Elhelyezhető összeg 1000-rel osztható, minimum ,- Ft Sávos, változó kamatozású Kamatjóváírás a lejárat napján Lejárata 12 hónap, lejárat után tovább nem kamatozik Lejárat előtti felvét esetén az idősávnak megfelelő kamat jár Részösszeget felvenni nem lehet Takarékszelvény Biankó jellegű, 1000-rel maradéktalanul osztható, minimum ,- Ft összegben váltható Havonta tőkésedő idősávos kamatozású, a kamat a futamidő alatt fix Kamatjóváírás a lejárat napján Lejárata 3 hónap, de bármikor felvehető Lejárat után tovább nem kamatozik Lejárat előtti felvét esetén az idősávnak megfelelő, tőkésítés nélküli kamat jár Részösszeget felvenni nem lehet Nebuló takarékbetét Elhelyezhető összeg rel maradéktalanul osztható, min. havi 3.000,- Ft vállalással nyitható Változó kamatozású, garantált minimális kamatláb az ÁKK által meghirdetett átlagos, 3 éves ÁK- 1% Tőkésítés minden év december 31-én Szerződés lejárata: 4 év, amely min. 3 hónappal meghosszabbítható Lejárat után a mindenkori bankszámla kamattal kamatozik tovább 11

12 Lejárat előtti felvét (nem teljesítésből adódó felmondás is) esetén a mindenkori bankszámla kamat jár Futamidő végén az esetlegesen megjelölt kedvezményezett részére havi kifizetést teljesít a Takarékszövetkezet Kuckó takarékbetét Elhelyezhető összeg rel maradéktalanul osztható, min. havi 5.000,- Ft vállalással nyitható Változó kamatozású, garantált minimális kamatláb az ÁKK által meghirdetett átlagos, 3 éves ÁK- 1% Tőkésítés minden év december 31-én Szerződés lejárata: 3 év, amely min. 3 hónappal meghosszabbítható Lejárat után a mindenkori bankszámla kamattal kamatozik tovább Lejárat előtti felvét (nem teljesítésből adódó felmondás is) esetén a mindenkori bankszámla kamat jár Részösszeget felvenni nem lehet Futamidő végén az esetlegesen megjelölt (nagykorú) kedvezményezett rendelkezik a takarékbetét felett Őszike takarékbetét Elhelyezhető összeg rel maradéktalanul osztható, min. havi 2.000,- Ft vállalással nyitható Változó kamatozású, garantált minimális kamatláb az ÁKK által meghirdetett átlagos, 3 éves ÁK- 1% Tőkésítés minden év december 31-én Szerződés lejárata: 5 év, amely min. 5 évvel meghosszabbítható Szerződéshosszabbítás után 0,25% kamatprémium jár a hosszabbítás utáni időszakra Lejárat után a mindenkori bankszámla kamattal kamatozik tovább Lejárat előtti felvét (nem teljesítésből adódó felmondás is) esetén a mindenkori bankszámla kamat jár, kivéve tulajdonos elhalálozásának esetében. Ekkor a takarékbetét elfekvőnek tekintendő. Részösszeget felvenni nem lehet Futamidő közben történő tulajdonos elhalálozás esetén, ha a tulajdonos nem jelölt meg erre az esetre kedvezményezettet, akkor a temetés költségeit viselő, azt hitelesen igazoló személy, illetve közjegyzői hagyatéki végzésben megjelölt örökös részére történik kifizetés 8. Betétbiztosítás a) Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló takarékbetétekre terjed ki. b) Az június 30-ig elhelyezett takarékbetétekre az állam vállal garanciát. Az június 30-át követően névre szólóan elhelyezett takarékbetétek az OBA által védettek, kivéve: A Takarékszövetkezet vezető állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a Takarékszövetkezetben legalább 5 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó által elhelyezett takarékbetétek az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. c) A biztosítottak esetében az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az Országos Biztosítási Alap tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként. 12

13 d) A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény ban foglaltak tartalmazzák. 9. Záró rendelkezések a) A jelen ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a Ptk, a Takarékbetétekről szóló évi 2. törvényerejű rendelet, valamint az Általános Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételeket érintő, a hitelintézetek számára kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve módosult jogszabályi rendelkezés jelen ÁSZF részévé válik. b) A Záró rendelkezés minden pontja egységesen érvényes a Takarékszövetkezet által kibocsátott és forgalmazott valamennyi betétkonstrukcióra. Az egyes konstrukciók szerződési feltételeiben a szerződés módosítására vonatkozó pontokat jelen Záró rendelkezés pontjai váltják fel. c) A Felek a Jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogviták békés úton való rendezésére törekednek. A jogviták peren kívüli elintézésére Betéttulajdonos békéltető testülethez fordulhat. d) A szerződésből eredő jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórum (a békéltető testület) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testületek adatai (területi illetékessége, címe, telefonszáma) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a Betéttulajdonos részére elérhető. e) Amennyiben a békés rendezés nem vezet eredményre a keretszerződéssekkel kapcsolatos jogviták esetére felek a pertárgy értékének függvényében - a Pécs Városi Bíróság, illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a Polgári Perrendtartásról szóló III. törvény 41. -a alapján. Mecsekvidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága 13

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKRŐL 1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL I. Bevezetés Hatályos: 2015.07.03. napjától A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet által kezelt

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL

A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL I. Általános rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BETÉTI TERMÉKEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Rendelkezések... 3 1.1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL III. 2007. november 1-étől nem értékesített konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések Érvényes: 2007. november 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB H I R D E T M É N Y Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB Hatályos: 2017. január 01-től Tartalom: 1. Lakossági számlák

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

MELLÉKLETEK Általános szerződési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

SM. 2.sz. melléklet. BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA

SM. 2.sz. melléklet. BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA BETÉTELHELYELYZÉS ÁLTALÁNOS ÜZLESZABÁLYZATA 1. Bevezető rendelkezések A Bácska Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozata alapján végzi

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10%

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. május 18-tól érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.05% 0.05%

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. július 07. Közzétéve: 2015. június 23. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos ~ 1 ~ HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTEK KONDÍCIÓI Érvényes 2016. június 7.-től Közzététel napja: 2016. április 7. A kamatváltozás az állományt is érinti a változó kamatozású betéteknél A hirdetmény módosítását

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. augusztus 1. Közzétéve: 2015. július 31. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL. Általános rendelkezések és az egyes konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL. Általános rendelkezések és az egyes konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRŐL I. Általános rendelkezések és az egyes konstrukciókra vonatkozó speciális rendelkezések Hatályos: 2014. május 1-től A változások a szövegben dőlten szedve

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2015.07.28-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2012. december 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 29. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3.

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán a kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A jelen -ben szereplő ek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. -ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. szeptember 21. Közzétéve: 2015. szeptember 4. www.egertksz.hu Eger és Környéke Takarékszövetkezet 2. oldal, összesen:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét Hirdetmény 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. augusztus 7. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán: Kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista. Érvényes: június 1-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista. Érvényes: június 1-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2012. június 1-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. május 10. Közzétéve: 2016. május 9. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. május 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben kamatcsökkentés történt

Részletesebben

A betétszámla nyitására és a szerződés megkötésére az 1. pontban meghatározott megtakarítói kör jogosult.

A betétszámla nyitására és a szerződés megkötésére az 1. pontban meghatározott megtakarítói kör jogosult. TOMPA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA a Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét olyan betét, mellyel lehetőség nyílik tetszőleges összegű, gyakoriságú és elhelyezés szempontjából

Részletesebben

H I R D E T M É N Y április 24-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y április 24-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. április 24-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0,00% 0,00% 150.001 Ft-tól 0,25% 0,25%

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2015. április 06. Közzétéve: 2015. április 3. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék számlabetét Hatályos: től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék számlabetét Hatályos: től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék számlabetét Hatályos:2015.11.01-től A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk.

Részletesebben

POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA MEGÚJULÓ, POSTA GYARAPODÓ ÉS POSTA GYARAPODÓ PLUSZ BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2013. június 15. I. Bevezető rendelkezések Jelen Posta Megújuló, Posta Gyarapodó és Posta

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a Takarék számlabetétről Hatályos: szeptember 05. (A konstrukcióban tól új betét nem helyezhető el)

ÜZLETSZABÁLYZAT a Takarék számlabetétről Hatályos: szeptember 05. (A konstrukcióban tól új betét nem helyezhető el) ÜZLETSZABÁLYZAT a Takarék számlabetétről Hatályos: 2011. szeptember 05. (A konstrukcióban 2013.06.28-tól új betét nem helyezhető el) I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat

KISKUN Takarékszövetkezet Betét üzletszabályzat KISKUN Takarékszövetkezet Hatályos 2013.01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések 3 2. Fogalmak 3 3. Betételhelyezés esetén a Takarékszövetkezet által nyilvántartott ügyfél azonosító Adatok 5

Részletesebben

Mátra TAKARÉKSZÖVETKEZET

Mátra TAKARÉKSZÖVETKEZET Mátra TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági takarékbetétekről Jelen Üzletszabályzat 2016. október 31. napján lép hatályba Hatály: 2016. október 31. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A MÁTRA Takarékszövetkezet,

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Takarék számlabetét Hatályos május 11.

Általános Szerződési Feltételek Takarék számlabetét Hatályos május 11. Általános Szerződési Feltételek Takarék számlabetét Hatályos 2016. május 11. I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az OTP Bank megbízásából postahelyeken forgalmazott Lakossági takarékbetétekről. Hatályos: 2014. január 1-től

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az OTP Bank megbízásából postahelyeken forgalmazott Lakossági takarékbetétekről. Hatályos: 2014. január 1-től ÜZLETSZABÁLYZAT Az OTP Bank megbízásából postahelyeken forgalmazott Lakossági takarékbetétekről Hatályos: 2014. január 1-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10% 0.10%

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: március 11. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. TAKARÉKSZELVÉNY... 5 II. MATRAC BETÉTJEGY... 5 III. KAMATJEGY... 5 IV. LETÉTI JEGY...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.12.20-tól érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.12.20-tól érvényes kondícióiról Hagyományos forint takarékbetétek Kamatozó takarékbetétkönyv Látra szóló 0.20% 0.20% 1 évre lekötött, gyámhatósági betét is 2.50% 2.50% Kamatozó takarékbetétkönyv 2014.01.05-től Látra szóló 0.20% 0.20%

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében

Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY. Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében Érvényes: 2014.02.04-től Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Passzív üzletág kondíciói Számlán lekötött betétek és egyéb megtakarítások tekintetében I. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Hagyományos forint takarékbetétek Kamatozó takarékbetétkönyv Látra szóló 0.20% 0.20% 1 évre lekötött, gyámhatósági betét is 3.00% 3.00% Kamatozó takarékbetétkönyv 2013.12.20-tól Látra szóló 0.20% 0.20%

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben