ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: július 11-től, illetve már megkötött szerződések esetén a jogszabályban foglalt határidő elteltével. 1

2 TAKARÉKBETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF Takarékbetétekhez A MECSEKVIDÉKE Takarékszövetkezet Mecseknádasd (székhelye:7695. Mecseknádasd, Rákóczi u. 40., cégjegyzékszáma: ), PM és PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által kiadott tevékenységi engedély száma: /1987. számú határozat (1987. június 17.) (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), a takarékbetétekről szóló évi 2. törvényerejű rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével takarékbetétet nyit és vezet. A jelen ÁSZF rendelkezései mind a Takarékszövetkezetre, mind a takarékbetét tulajdonosra nézve kötelezőek. Amennyiben valamely kérdést a takarékbetét szerződés, a jelen ÁSZF vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF kizárólag a takarékbetét szerződések tekintetében irányadó. A bankszámla és az ehhez kapcsolódó lekötött számla vezetéséről külön Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek. 1. Takarékbetétekkel kapcsolatos általános meghatározások 1.1. Fogalmak ÁK: Államkötvény ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zrt. Betét A Polgári törvénykönyv szerinti betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Befagyott takarékbetét: Az olyan takarékbetét, amelyre a Takarékszövetkezet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni. Fenntartásos takarékbetét: Névre szólóan fenntartással elhelyezett takarékbetétet a pénzintézet az okiratban megnevezett személy a takarékbetétes vagy a kedvezményezett részére csak a takarékbetétes által az okiratban meghatározott feltétel teljesítése esetén fizeti vissza. E feltételt a takarékbetétes egyoldalúan a pénzintézethez intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja. Meghatározott feltétel teljesítése nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat vagy a bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján történő kifizetés esetén. Kártalanításra jogosult személy: A takarékbetétes, ha pedig a takarékbetétes kedvezményezettet jelentett be, akkor a kedvezményezett. Kivételt képeznek azok a takarékbetétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a takarékbetét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a takarékbetét fölött a takarékbetét befagyása pillanatában, de egyéként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a takarékbetétnek. Kedvezményezett: A takarékbetét tulajdonosának írásos jognyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. A Takarékszövetkezet haláleseti kedvezményezett, illetve valamely egyéb esemény, tény, feltétel (pl. lekötés lejárata) bekövetkezésének esetére megjelölt kedvezményezett bejelentését fogadja el. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezője (tulajdonosa) korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának időpontjáig írásban visszavonható. 2

3 Közös takarékbetét: Az olyan takarékbetét, amelynek több tulajdonosa, illetőleg kedvezményezettje van (több személy nevére szól). Meghatalmazott: Az a személy, akit a takarékbetét tulajdonosa írásban felhatalmaz a takarékbetéttel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására korlátozással, vagy anélkül. A meghatalmazott tulajdonjoggal nem rendelkezik a takarékbetét felett és ezáltal kártalanításra nem jogosult. A meghatalmazott további személyeknek meghatalmazást nem adhat, kedvezményezettet nem jelölhet. Névre szóló takarékbetét: Az a takarékbetét, amelynek tulajdonosa a takaréktakarékbetét-szerződés, vagy a bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható. Rendelkezésre jogosult személy: Aki a takarékbetét tulajdonosa, vagy ha nem tulajdonosa a takarékbetétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással, vagy a nélkül rendelkezhet a takarékbetét fölött. Takarékbetét: A Takarékszövetkezetnél takarékbetét szerződés alapján betétkönyv, betéti okirat vagy egyéb takarékbetétszerződés ellenében elhelyezett pénzösszeg. A takarékbetétek fajtái: Könyves takarékbetét Kamatozó takarékbetétkönyv Betéti okiratok Takarékszelvény Takaréklevél Zengő betét Mecsek betét Egyéb szerződéses betétek Őszike betét Nebuló betét Kuckó betét Takarékbetét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése: Pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával, vagy a nélkül visszafizetni. Nem minősül betétgyűjtésnek az olyan jegy, kártya vagy egyéb tanúsítvány kibocsátása, amely kizárólag a kibocsátó árujának, szolgáltatásának vásárlására, illetve igénybevétele során fizetőeszközként használható. Takarékbetétes, Betétes: Akinek a takarékbetét a nevére szól, vagy kizárólag a nem névre szóló takarékbetétek esetében (2001. december 19-e előtt elhelyezett takarékbetétek esetén) aki a takarékbetét okiratot felmutatja Alapelvek a) december 19-től a Takarékszövetkezet takarékbetétet kizárólag névre szólóan nyit és vezet, azaz a takarékbetét elhelyezéskor az ügyfél azonosítást követően (a takarékbetétes és a kedvezményezett azonosítását követően) mind az okiraton, mind a Takarékszövetkezet nyilvántartásában az ügyfél azonosító adatok rögzítésre kerülnek. A takarékbetétből kifizetés csak az okiraton meghatározott személy részére történik, fenntartásos takarékbetét esetében pedig a meghatározott személy részére is csak akkor lehetséges, ha a takarékbetétes által az okiratban meghatározott feltételt teljesíti. b) A Takarékbetétes, az előző pontban meghatározottakat is figyelembe véve, a takarékbetétje felett személyesen vagy meghatalmazottja útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet. c) A Takarékszövetkezetnél a takarékbetét tulajdonos által adott megbízás(oka)t a számítógépes rendszer tartja nyilván. d) A korábban nem névre szólóan kibocsátott takarékbetétet a Takarékszövetkezet a évi LXXXIII. Törvénnyel módosított évi 2. tvr-nek megfelelően névre szólóvá alakítja. 3

4 e) Takarékbetétből kifizetést a takarékbetétesen és a kedvezményezetten kívüli harmadik személy részére a Takarékszövetkezet csak akkor teljesít, ha ezt a harmadik személyt a takarékbetétes a Takarékszövetkezethez meghatalmazottként bejelentette. f) A Takarékszövetkezet deviza belföldi és deviza külföldi természetes személyek részére egyaránt nyújt takarékbetét elhelyezési lehetőségeket. g) A Takarékszövetkezetnél betét elhelyezésére az alábbi formákban van lehetőség: Bankszámlán melyet mind természetes személy, mind nem természetes személyek részére vezethet a Takarékszövetkezet Lekötött számlabetétben mely a bankszámlán elhelyezett pénzeszközök lekötésére szolgál, vagyis kizárólag a bankszámlához kapcsolódik. Takarékbetétben melyet kizárólag természetes személyek helyezhetnek el. h) A bankszámla és az ehhez kapcsolódó lekötött számlabetét szerződési feltételeiről külön Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek Általános szabályok a) A szolgáltatás nyújtásánál a Takarékszövetkezet törekszik az ügyfélkör sajátosságának és az ügyfelek egyedi igényeinek leginkább megfelelő lekötési forma biztosítására. b) Az ügyfeleket a Takarékszövetkezet az ügyintézői, jelen ÁSZF és Hirdetményei útján pontosan tájékoztatja az egyes takarékbetéti formák konstrukcióiról (futamidő, kamatozás, takarékbetétként elhelyezhető legkisebb összeg), szakszerű tanácsadással segítik a számukra leginkább megfelelő takarékbetéti forma kiválasztását. c) A Takarékszövetkezet tájékoztatja az ügyfeleket a kiválasztott takarékbetét biztosítottságának meglétéről vagy a takarékbetét nem biztosítottságáról. Az OBA által biztosított termékek esetén a biztosítottság nagyságáról, valamint a takarékbetét befagyás, illetve a Takarékszövetkezet felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés menetéről is tájékoztatást ad. d) A takarékbetétet készpénz befizetéssel, valamint bankszámláról átvezetéssel lehet elhelyezni a Takarékszövetkezetnél a pénztári órák alatt. A Takarékszövetkezet fiókjainak pénztári nyitva tartása (pénztári órák) kirendeltségenként változó, azt a Takarékszövetkezet fiókjaiban, illetve honlapján teszi közzé. e) A Takarékszövetkezetnél elhelyezhető takarékbetét legkisebb összege 100,- Ft, de az egyes takarékbetéti konstrukcióknál ettől magasabb összeg is megállapításra kerülhet. f) A Takarékszövetkezet takarékbetétei után a Hirdetményben közzétett - a szerződésben és jelen általános szerződési feltételek alapján meghatározott - mértékű kamatot fizet. g) A Takarékszövetkezet a takarékbetétek után takarékbetét típustól függően az üzlethelyiségben kifüggesztett Hirdetmény alapján költséget számolhat fel.. h) A takarékbetét titkos. Adatairól (pl. a takarékbetétes nevéről, takarékbetét összegéről, stb.) a takarékbetét tulajdonosának vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül jogszabályban meghatározott eseteket kivéve a Takarékszövetkezet más részére felvilágosítást nem ad. i) Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a évi LXXXIII. törvénnyel módosított takarékbetétekről szóló évi 2. sz. Tvr, valamint a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának rendelkezései, továbbá a Takarékszövetkezet és ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és a hatósági engedélyek az irányadóak. j) A Takarékszövetkezet az egyes takarékbetétekre vonatkozó konkrétan meghatározott egységesített takarékbetéti kamatláb mutatóit az EBKM-et a mindenkori aktuális Hirdetményben teszi közzé. k) A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el. l) A takarékbetét a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. Törvény és a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. Kormányrendelet jogszabályi rendelkezései szerint bírósági eljárás során vonható végrehajtás alá. m) A lakossági betétekben elhelyezett megtakarítások mentesek az adó és az örökösödési illeték alól. A könyves betétek ingyenes megszerzése mentes továbbá az ajándékozási illeték alól. n) A lakossági takarékbetétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kell kamatadót fizetni. 4

5 o) A takarékbetétre nem lehet zálogjogot jegyezni. p) A takarékbetétet a betét tulajdonosa, illetve a betét felett korlátlanul rendelkezni jogosult ügyleti biztosíték céljára felhasználhatja, az érvényes biztosítékként szerződésben kiköthető és ügyleti biztosíték céljára elkülönítetten kezelhető. Az ügyleti biztosíték céljára kiállított takarékbetétkönyvön a takarékbetét tulajdonosának adatain kívül a Takarékszövetkezet feltünteti az ügyleti biztosíték jelleget és a takarékbetét feletti rendelkezés módját. A Takarékszövetkezetnél kezelt, az adóst megillető, de szabad rendelkezése alól kikerült pénzösszeg csak a meghatározott céllal összefüggő, illetve a meghatározott ügyletből eredő követelések fejében vonható végrehajtás alá. Az ilyen betét mentességéről a Takarékszövetkezet esetleges végrehajtás során tájékoztatja a bírósági végrehajtót, részére a betétet nem fizeti ki. 2. Kamatszámítás a) A Takarékszövetkezet a takarékbetétek után a betételhelyezés idejére kamatot fizet. A mindenkor érvényes kamatlábakat fiókjaiban és honlapján Hirdetmény útján teszi közzé. b) A takarékbetét (kamatozó takarékbetét, takarékbetéti okiratok) ha jogszabály, vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik az elhelyezés napjától a megszűnést, lejáratot, kivétet megelőző napig kamatozik. c) A kamatok és az EBKM számítási képletét az általános Üzletszabályzat tartalmazza. d) A takarékbetét után járó kamat elszámolására, tőkésítésére vonatkozó szabályokat az egyes takarékbetéti konstrukciók szerződési feltételei tartalmazzák. e) A takarékbetét kamatszámítása során az évet 360 naposnak, a hónapokat egységesen 30 naposnak kell tekinteni. f) Tőkésedő betétkonstrukcióknál a takarékbetét utáni kamat a teljes kifizetés esetét kivéve minden év december 31-én esedékes. A fel nem vett kamatot a Takarékszövetkezet a betét összegéhez hozzáadja (tőkésítés). A lekötési idő lejárata előtt felvett betéteknél a kamat-visszaszámolás mindig a még fennálló legrégebbi betétből történik. g) Egyes betétek kamatai külön nem, csak a betét megszűnésekor vehetők fel. Amennyiben az adott fix címletű betét jogfolytonos, kisebb címletekre történő felváltását az adott betétre vonatkozó szerződési feltételek lehetővé teszik, akkor az előzőektől eltérően a kifizetett betétre az elfekvési időtartamtól függő Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti ki a Takarékszövetkezet. h) Egyes lejáratos betétek esetében a kamat a lejárat napján esedékes. i) Amennyiben az ügyfél a lekötési idő lejárata után takarékbetétjét nem szünteti meg, illetőleg új az eredetitől eltérő lekötési időben a Takarékszövetkezettel nem állapodik meg, a Takarékszövetkezet az egyes megtakarítási formáknál a takarékbetéti szerződésben meghatározott kamatot az ott feltüntetett időpontig téríti, illetve bizonyos takarékbetétfajtáknál nem térít kamatot. j) A szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után a Takarékszövetkezet nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a hirdetményben az adott takarékbetét típusra vonatkozóan közzétett feltörési kamatot fizeti. 3. Ügyfelek tájékoztatása a) Az ügyfelek részére az ügyfélszolgálati ügyintéző teljes körű felvilágosítást nyújt a takarékbetétekkel kapcsolatban. b) A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségben jól látható módon kifüggeszti az alábbi mindenkor hatályos dokumentumokat: Általános Üzletszabályzat Jelen Általános Szerződési Feltételek Takarékbetét regiszter Iránytű a betétbiztosításhoz című tájékoztató Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) telefon/fax számát tartalmazó tájékoztató tábla Kondíciókat tartalmazó Hirdetmény c) A Takarékszövetkezet jelen dokumentumban tájékoztatja a betéteseket az Országos Betétbiztosítási Alappal kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekről, így különösen az Alap által biztosított 5

6 takarékbetét típusokról, a biztosítás mértékéről, továbbá a takarékbetétek befagyása, illetve a Takarékszövetkezet felszámolása esetén a kártalanítási kifizetés feltételeiről, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról. 4. Takarékbetét elhelyezése 4.1. Adatszolgáltatás, természetes személyek azonosítása a) A Takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény szabályainak megfelelően az abban foglalt esetekben és módon elvégzi az ügyfél-átvilágítást. b) A hatályos jogszabályok alapján a belföldi természetes személy ügyfeleknek át kell adniuk az ügyintézőnek a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a személyazonosító igazolványt (személyi igazolvány), vagy az útlevelet, 14 év alatti személyeknek a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolványt azonosítás és adatrögzítés céljából. A külföldi természetes személy(ek) esetén az útlevelet, személyi azonosító igazolványt, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedélyt azonosítás és adatrögzítés céljából. c) Deviza-belföldiséget a évi XCIII. Tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, 14 éven aluli, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal lehet igazolni. d) Tekintettel a személyi adatvédelemről szóló évi LXIII. 3. (1) bekezdésre az ügyfelek az azonosító okmányok átadásával tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy az azonosító okmányok adatait a Takarékszövetkezet rögzíthesse. e) Takarékszövetkezet jogosult a Betétes rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve, ha az ügyfél megtagadja az azonosító okmányok bemutatását. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló irat, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. f) A betétes személyi azonosító okmányában, vagy a benne szereplő adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzést követően 5 munkanapon belül köteles a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkat a Betétes viseli. g) A Takarékszövetkezet a Betétes és/vagy meghatalmazottja aláírás mintáját szigorúbb ügyfélazonosítás, vagy kétség esetén ellenőrzi. h) A Takarékszövetkezet által nyilvántartott személyi azonosító adatok köre: az ügyfél családi és utóneve, születési neve (nők esetében leánykori családi és utóneve), lakcíme születési helye, ideje állampolgársága anyja leánykori családi és utóneve az azonosító okmány típusa és száma az azonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése, betűjele külföldi természetes személy esetén az 1-7 adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye, 14 év alatti természetes személyekről az előbbiekben felsorolt adatokon felül a születési anyakönyvi kivonat számát, adóazonosító jel (ha jogszabályi előírás alapján az ügylethez annak használata kötelező) egyéb adatok (munkahely, telefon, egyéb elérhetőség) megadása önkéntes, az Ügyféllel történő kapcsolatfelvétel célját szolgálja. i) A Takarékszövetkezet a december 19. előtt bemutatóra szóló, fenntartás nélkül elhelyezett takarékbetéteket az első azonosítás időpontjában az okiratot, takarékbetétkönyvet az először bemutató személy nevére szólóvá alakítja. j) A Takarékszövetkezet a december 19. előtti jeligére elhelyezett takarékbetétet névre szólóvá alakítja abban az esetben is, ha a takarékbetétes a tulajdonjog hitelt érdemlő igazolására nem képes. 6

7 k) A Takarékszövetkezet az június 30-ig elhelyezett, állami szavatossággal védett, nem névre szóló takarékbetétek esetében is a takarékbetéteket névre szólóvá alakítja. Ebben az esetben az állami szavatosság továbbra is megmarad Szerződéskötés a) A Takarékszövetkezet a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon takarékbetétben kezeli és nyilvántartja a Betéttulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket. b) Takarékbetétet a Takarékszövetkezet azon ügyfelek részére nyit, akik ilyen szerződés megkötésére tesznek ajánlatot. c) Takarékbetét elhelyezésére írásban, magyar nyelven megkötött szerződés alapján kerülhet sor, azt az aláírási jogosultságoknak megfelelően az ügyfélnek, vagy meghatalmazottjának alá kell írnia. d) A Takarékszövetkezet kizárólag a Hirdetményben közzétett időtartamú betételhelyezésre fogad el megbízást. e) Az ügyfél kötelessége, hogy a takarékbetétként elhelyezett összeget a szerződésben meghatározott időtartamig a Takarékszövetkezetnél tartsa, ennek megszegése takarékbetét típustól függően a kamatra való jogosultság részbeni, vagy teljes elvesztésével jár. f) Az ügyfél kötelezettsége, hogy a szerződésben szereplő összeg a szerződésben szereplő határidőig befizetésre, átutalásra kerüljön. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a szerződés egyoldalú felbontására. g) A Takarékszövetkezet a takarékbetéti szerződés mellett a takarékbetétes részére takarékbetétkönyvet (okiratot) ad át. A takarékbetétbe történő befizetést, abból történő kifizetést, valamint a kamat jóváírását a betétkönyvben fel kell tüntetni. h) Kifizetés csak az okirat (takarékbetétkönyv) egyidejű bemutatása mellett történhet. A takarékbetét megszűntetésekor a betét összegét és a kamatokat a Takarékszövetkezet a betétkönyv (okirat) bevonása ellenében fizeti ki. i) A Betétes csak érvényes, személyazonosítására alkalmas okmánya bemutatásával forgalmazhat a betétkönyvben. j) Valamennyi Mecsekvidéke Takarékszövetkezeti Fiók, bármely Fiókja által kiállított betétkönyvre elfogad befizetéseket, és ellenőrzési kötelezettség mellett teljesít kifizetéseket A takarékbetét feletti rendelkezés módjai a) Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. Takarékbetétet minden természetes személy elhelyezhet. b) A Betétes a takarékbetétje felett személyesen vagy meghatalmazottja útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet. c) A takarékbetétnek egy vagy több természetes személy tulajdonosa lehet. Több Betétes esetén a tulajdonosokat a takarékbetéttel kapcsolatban azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. A Betétesek a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek tekintetében egyetemlegesen jogosultak és kötelezettek. d) Eltérő rendelkezés hiányában a Betétesek tulajdoni hányada egyenlő. A Betétesek a takarékbetét felett a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon külön-külön vagy együttesen rendelkezhetnek. Bejelentés hiányában a Takarékszövetkezet külön-külön rendelkezési módot tekinti érvényesnek. e) Külön-külön rendelkezés esetén bármelyik tulajdonos a teljes betétösszeg felett ideértve a megszüntetést is jogosult rendelkezni, a tulajdonosi kört azonban csak együttesen módosíthatják (pl bevonnak vagy kizárnak más személyt a rendelkezési jog gyakorlásából). f) Az együttes rendelkezéshez kötött betét feletti rendelkezésre valamennyi betétes együttesen jogosult. g) A Betétesek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a Betétes(ek) a takarékbetét feletti rendelkezési jogban beállott változást a Takarékszövetkezetnek írásban be nem jelenti, illetve amíg a Betétes időközben beállott haláláról tudomást nem szerez. h) A Betétes köteles a társtulajdonos elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli. Az elhunyt Betétes tulajdoni hányadára amennyiben az nem képezi elhalálozás esetére szóló rendelkezés tárgyát a hagyatéki eljárás általános szabályai érvényesülnek. A túlélő társtulajdonos az elhalálozás napjától csak a saját tulajdoni hányada felett rendelkezhet. 7

8 i) A Betétes elhalálozása esetén a Takarékszövetkezet a takarékbetétet a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökösöknek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki. j) A Betétes jogosult a takarékbetétjéről közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és a Takarékszövetkezethez eljuttatott, vagy személyesen leadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. A nyilatkozati formanyomtatványt a Takarékszövetkezet bocsátja a Betétes részére. Betétes ügyfél legalább a kedvezményezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és állandó lakcímét köteles megadni a Takarékszövetkezetnek. Ebben az esetben a betét nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet. Takarékszövetkezet kedvezményezett halála esetére szóló (helyettes) kedvezményezett jelölését nem fogadja el. Több kedvezményezett jelölése esetén, eltérő rendelkezés hiányában, a kedvezményezettek tulajdoni hányadát a Takarékszövetkezet egyenlőnek tekinti. k) A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a betéttulajdonos halála esetén, a megjelölt kedvezményezett részére a halál tényének okirati bizonyítását és a kedvezményezett azonosítását követően a betét összegét a kedvezményezett rendelkezése alapján a betét egyidejű megszüntetése mellett kifizeti. l) A Takarékszövetkezet kötelezettsége az Ügyfél halála esetén a kedvezményezett értesítésére nem terjed ki. Elhalálozás esetére szóló rendelkezéssel elhelyezett betét kedvezményezettjéről a betétes halála esetén a betétkönyv birtokosának (felmutatójának) és a hagyatéki örökös(ök)nek a Takarékszövetkezet nem ad felvilágosítást, kizárólag a tényt közli, miszerint a betétet kedvezményezett részére fizeti ki. Takarékszövetkezet a Betétes életében a betétről a kedvezményezettnek sem ad felvilágosítást. m) A Betétes a kedvezményezett jelölését bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. n) A Betétes jogosult egyéb feltétel, tény bekövetkezése esetére is kedvezményezettet jelölni, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatával, melyben a kedvezményezett rendelkezési jogának megnyílását egy későbbi időpontra helyezi. A nyilatkozat egyben haláleseti rendelkezés is. A rendelkezési jog megnyílásáig a betét felett a betét elhelyezője korlátlanul rendelkezik, a kedvezményezett megjelölése a rendelkezési jog megnyílásának időpontjáig írásban visszavonható. o) A Betétes takarékbetétje felett akadályoztatása esetén - meghatalmazott útján is rendelkezhet. Korlátozó rendelkezés hiányában a Takarékszövetkezet a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes meghatalmazásnak tekinti. p) Az állandó vagy eseti megbízást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. q) Közokiratba kell foglalni, ha A Betétes nem jelenik meg a Takarékszövetkezet előtt személyesen, Az ,- Ft feletti eseti meghatalmazást, Valamint, ha a Betétes aláírásának valódiságát illetően kétség merül fel. r) Ha a meghatalmazás betétkönyv (betéti okirat) nyitásra / nevesítésre, vagy új szerződés megkötésére vonatkozik, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy saját maga vagy harmadik személy javára jár el. s) Együttes rendelkezési jogosultság esetén meghatalmazott állítására a Betétesek csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. Külön-külön rendelkezési jogosultság esetén bármelyik tulajdonos egyedül is jelölhet meghatalmazottat a teljes betétösszegre vonatkozóan. t) A Betétes (több Betétes esetén bármely Betétes) halála esetén a meghatalmazott betét feletti rendelkezési joga megszűnik, így a Takarékszövetkezet a halál tényéről való hiteles tudomásszerzést követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. u) A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. v) A meghatalmazott maga helyett további meghatalmazottat nem állíthat. w) A 14 éven aluli kiskorú jogilag cselekvőképtelen, ezért önálló rendelkezéséhez kötött takarékbetétkönyv (okirat, egyéb szerződés) nem nyitható. A 14 év alatti kiskorú helyett és nevében törvényes képviselője (szülő, gondnok, gyám) nyilatkozik és ír alá, valamint igazolja 8

9 személyazonosságát. A betétkönyv birtokában a forgalmazás során is a törvényes képviselő jár el kiskorú nevében. x) A év közötti fiatalkorú jogilag korlátozottan cselekvőképes, ezért korlátozottan jogosult takarékbetét önálló elhelyezésére. Takarékszövetkezet ,- Ft összeghatárig fogadja el az önálló jogosultságát a takarékbetét nyitásakor, illetve forgalmanként. Ezen összeg felett a Takarékszövetkezet betét nyitáshoz (szerződés kötéshez), valamint tranzakció lebonyolításhoz a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását kéri. Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a betétkönyv-, okirat számát, a tranzakció típusát, összegét és időpontját Szerződés módosítása a) A Takarékszövetkezet jogosult a takarékbetét feltételeit, kondícióit - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével - egyoldalúan módosítani. A Takarékszövetkezet a szerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek, valamint árfolyamok egyoldalú módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: 1. a jogi, szabályozói környezet változása; a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a Takarékszövetkezet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; 2. a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása; a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; az állampapírok hozamának változása; fogyasztói árindex változása; OBA díjak változása. b) A Takarékszövetkezet a jelen dokumentumban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költségek Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi magyar nyelven Hirdetmény formájában üzlethelyiségeiben, napilapokban és a honlapon közzéteszi. c) A Betétes, - ha a kamatmódosítást nem fogadja el jogosult a szerződést a módosítás hatályba lépéséig, 15 napos az február 01. napja előtt megkötött szerződések esetében 90 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a felmondás oka a kamatmódosítás, a Takarékszövetkezet a felmondási idő alatt a módosítás előtti kamatot fizeti meg. d) Amennyiben az ügyfél nem él a módosítás hatályba lépését megelőző napig a szerződés felmondásának lehetőségével, úgy a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. e) Fix kamatozású betétszerződés esetén a lekötés napján érvényben lévő kamat hatályban marad a lekötés lejáratáig. f) Kamat ügyfél számára kedvező változtatása esetén a Takarékszövetkezetet előzetes tájékoztatási kötelezettség nem terheli. g) A Takarékszövetkezet felhívja a Betétes figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel az Általános Szerződési Feltételek módosításait és hatályos szövegét A takarékbetét megszüntetése Takarékbetét megszüntetése lejáratkor a) A takarékbetét megszüntetéséről a takarékbetétesnek külön felmondást nem kell beadnia. b) A Takarékszövetkezet a lejárt takarékbetéteket kamattal növelten készpénzben kifizeti a Fiók pénztárából, vagy ügyfél megbízása alapján, az ügyfél által megadott bankszámlára átvezeti. 9

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta, melynek rendelkezéseit 2002.november

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Számlatulajdonosok köre... 1 3. Szerződés... 1 3.1. Szerződés megkötése... 1 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530. -a szerinti betéti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K6. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) I. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. október 3-án kelt 247/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. október 4-től Szombathely, 2012. október 3.. Szabados

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben