HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013. 06. 17."

Átírás

1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek A Takarékszövetkezet meghatározása szerint természetes személynek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magán személyek Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplő kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyről a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket

2 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2 Érvényes: Tartalomjegyzék 1 Bankszámlavezetés 5 11 Belföldi fizetési forgalom 5 12 Devizaforgalmi átutalás 5 13 Forint pénztári műveletek 5 14 A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok 6 15 Különdíjak 6 16 Bankszámla kamatok 6 17 Start számla ( től kizárólag a Magyar Államkincstárban nyitható) 7 18 Kedvezményes számlacsomagok: JUNIOR számlacsomag: PRÉMIUM számlacsomag: EXTRA számlacsomag: Átutalási megbízás pénztári befizetéssel 11 2 Megtakarítások Takarékbetétkönyv Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Takaréklevél (éven túli lejáratú) Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Takarékszelvény Betéti Számla Matrac betétjegy (fix kamatozású) Takarék számlabetét Takarék számlabetét I Gyámhatósági betét Már nem köthető termékek: Iskola takarékszövetkezeti betét 14 3 Bankkártya szolgáltatás Nemzetközi kártya forint számlához 15 4 Hitel és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel17 42 Fogyasztási hitel17 43 Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Standard hitel ( től nem forgalmazható) Joker hitel ( től nem forgalmazható) Forint alapú Jolly Joker Kölcsön ( től nem forgalmazható) Lombardhitel Jelzáloghitel (hitelcél nélkül, től) Piaci kamatozású lakáscélú hitel ( től) Lakáscélú állami támogatások ( közvetlen támogatások, megszünt ) Kiegészítő kamattámogatásos lakáscélú hitel (megszünt ) Fiatalok, valamint a többgyermekes családok részére nyújtandó lakáscélú állami támogatott kölcsön Természetes személyek részére nyújtandó áthidaló kölcsön FHB Otthonteremtő hitelek- Külön hirdetmény alapján Családalapítási kölcsön, Tanulmányi kölcsön (Életciklus betéthez kapcsolódó kölcsönök) (már nem köthető) Devizaalapú hitelek (felfüggesztve) Lakáscélú hitelek: Szabadfelhasználású hitelek: Sikeres Magyarországért Hitelprogramok Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Pályamódosító Hitelprogram 23

3 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3 Érvényes: Devizakiváltó Hitel (folyósítás végső határideje: ) Gyűjtőszámlahitel 25 5 NETBOSS szolgáltatások 26 6 Egyéb költségek 27 7 Késedelmi kamat 27 8 Dolgozók, tisztségviselők, valamint közeli hozzátartozóik által elhelyezhető betétek és igénybe vehető hitelek kondícióiról Látra szóló dolgozói forint bankszámla Lekötött dolgozói számlabetét MasterCard Electronic Hitelkártya Bankkártya szolgáltatás: díjmentes NETBOSS szolgáltatás: díjmentes Forint hitel (saját jogon forgalmazott) Jelzálog típusú hitelek ( től) Deviza hitel (saját jogon forgalmazott, felfüggesztve) Lakáscélú felhasználás (belföldön lakótelek, lakás vásárlása, építése, bővítése) Szabad felhasználás: 29 9 VIP ügyfelek Önkormányzati képviselők, dolgozók és közeli hozzátartozóik részére nyújtandó számlacsomag Számítási alapok Egyszerű betéti kamatszámítás (napi kamatozás) EBKM számítás (éven belül) EBKM számítás (éven túl) THM számítás Kamatadó Takarékszövetkezeten keresztül igénybe vehető hallgatói hitel31 13 BIC (SWIFT) kód:31 14 Az érintett tájékoztatása személyes adatai kezeléséről Tranzakciós illeték 34

4 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 4 Érvényes: Általános feltételek 1 A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett A Kondíciós listát a Takarékszövetkezet a Kirendeltségeken közzéteszi 2 A Kondíciós listában foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek Amennyiben a megkötött szerződés és a jelen Kondíciós lista szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerződésben rögzített mérték az irányadó Az eltérésről és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyéntézői az ügyfelet szerződéskötés előtt kötelesek tájékozatatni A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szereződés aláírásával ismeri el 3 Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet A jutalék, díj, illetve költség megfizetése eltérő megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja Kivételt képeznek külön díjak, a pénztári, pénzváltási szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek, amelyek aznap esedékesek A Takarékszövetkezetet illető díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezett A látraszóló és a lekötött betéti kamatok elszámolása és jóváírása a naptári év végén, illetve a szerződések megszűnésének napján történik 4 A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszüvetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak 5 Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerződés létrejöttétől függetlenül felmerülő díjak megfizetésétől 6 Jelen Kondíciós listában meg nem határozott díjak egyedi megállapodás részét képezik 7 A Kondíciós lista a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó 8 A megadott betéti kamatmértékek 365 napos bázison kerülnek megállapításra A kamatozás az elhelyezés napjától a felvétet megelőző napig tart Sávos kamatozás esetén a teljes összeg a sávhoz tartozó kamattal kamatozik 9 A megadott hitelkamatok 360 napos bázison kerülnek megállapításra A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart 10 A 2001 évi LXXXIII Tv alapján takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni 11 A hitel bírálati díj kölcsönszerződésenként kerül felszámításra

5 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 5 Érvényes: Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet forintban vezet számlát Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Számlavezetési díj díjmentes 1000 ft 350,- Ft/hó 11 Belföldi fizetési forgalom Bejövő átutalások jóváírása Saját számlák közötti átvezetés Csoportos beszedési megbízások (közüzemi díjak) Tartós átutalási megbízások Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en belüli forg után Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en kívüli forgután (egyszerű papír alapú átutalás, hatósági átutalás és átutalási végzés, felhatalmazó leveles beszedés) VIBER valós idejű átutalás Fedezethiány miatt nem teljesített átutalások kezelési díja(szerződéssel) Csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó felhatalmazás üzenet Díjmentes Díjmentes 0,2%, min 60 Ft/tétel 0,2%, min 150 Ft/tétel 0,2%, min 20 Ft/tétel 0,2%, min 240 Ft / tétel 0,65, de min15000 Ft / tranzakció 200 Ft / tétel / hó Díjmentes 12 Devizaforgalmi átutalás Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás* Forint számla javára érkező devizaforgalmi átutalás* Nyomtatvány Alkalmazott MTB árfolyam kedv dev eladási kedv dev vétel Jutalék mértéke 2,0, min 3500,-Ft, max ,-Ft 1,0, min 2000,-Ft, max 65000,-Ft 20,-Ft *Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt által felszámított díjak A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is 13 Forint pénztári műveletek Készpénzbefizetés Készpénzkifizetés Pénztári kifizetés betétkönyvből, lekötött betét felmondás pénztáron át, betéti okirat megszüntetés pénztáron át (A 2009 május 4-én, ill utána nyitott betétkönyvekből, lekötött betétből, betéti okiratokból történő készpénz kifizetésre, megszüntetésre vonatkozik A felszámolandó díj alapja mindig a kifizetett készpénz összege) Díjmentes 0,4%, min 200,-Ft 0,4 %, min 160,-Ft

6 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 6 Érvényes: A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok Lakossági és vállalkozói ügyfél esetén Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, előzetes fedezetbiztosítás esetén: Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, prompt fedezetbiztosítás esetén: 1,4 / tétel 1,4 / tétel Pénztári befizetések forgalmi jutaléka 0,55 / tétel (A jelen táblázatban felsorolt jutalékok mértékét a Takarékszövetkezet és a Takarékbank a hatályos Hirdetményükben aktualizálják) 15 Különdíjak Igazolások(ügyfél kérése alapján) Számlaegyenlegről, hitelről, betétről stb) kivéve nyugdíjfolyósítással kapcsolatos igazolás, amely díjmentes a nyugdíjas igzolvánnyal rendelkező természetes személyek részére Átutalások teljesítéséről Egy hétnél hosszabb időszakot átfogó részletes kimutatás Fax üzenet küldése Rendelkezés bejelentése, módosítása Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás) Postai készpénz átutalások jóváírása 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 100,-Ft/tétel 100,-Ft/rendelkezés Díjmentes 16 Bankszámla kamatok A forintban vezetett bankszámlák kamatfeltételei Látra szóló lakossági forint bankszámlák Kamatláb EBKM (%) Számlaegyenleg 1 % 1 %

7 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 7 Érvényes: Lekötött lakossági forint bankszámlák Lekötési idő ,- ft EBKM % EBKM % 1 hó 3,40% 3,45% 3,60% 3,66% 2 hó 3,50% 3,55% 3,70% 3,76% 3 hó 3,60% 3,65% 3,80% 3,85% 4 hó 3,80% 3,85% 4,00% 4,05% 5 hó 3,90% 3,94% 4,10% 4,15% 6 hó 4,35% 4,40% 4,55% 4,60% 7 hó 3,90% 3,93% 4,10% 4,13% 8 hó 3,80% 3,82% 4,00% 4,03% 9 hó 3,60% 3,62% 3,80% 3,82% 10 hó 3,50% 3,51% 3,70% 3,71% 11 hó 3,50% 3,51% 3,70% 3,71% 12 hó 4,00% 4,00% 4,20% 4,20% Lejárat előtt felmondott betét kamata 1 % 1% 1 % 1% Üzletpolitikai megfontolásokból egyedi kamatmegállapítás lehetséges Minimálisan leköthető betétösszeget a Takarékszövetkezet nem határoz meg A futamidőn belül a kamat nem változik 17 Start számla ( től kizárólag a Magyar Államkincstárban nyitható) Kondíciók: Kamat Számlavezetési költség mindenkori jegybanki alapkamat 0 Ft 18 Kedvezményes számlacsomagok: Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után

8 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 8 Érvényes: JUNIOR számlacsomag: Kártyatermékek: JUNIOR Maestro Ifjúsági Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp felvételi tranzakció díjmentes ATM kp felvét (saját) ATM kp felvét (integrációs) ATM kp felvét (idegen belföldi) 90 Ft nem lehetséges 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,6% 50Ft+0,6% 497 Ft ATM kp felvét külföldön 3 EUR +1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (saját) Bankpénztári POS kp felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp felvét külföldön Kp felvét postán 50 Ft 50 Ft 75Ft+0,6% max Ft 75Ft+0,6% max Ft 555 Ft 4 EUR + 1,3% max 74 EUR 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit** Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

9 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 9 Érvényes: PRÉMIUM számlacsomag: Kártyatermékek: PRÉMIUM Maestro Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (fö és társkártya esetén is lehetséges) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp felvételi tranzakció díjmentes ATM kp felvét (saját) ATM kp felvét (integrációs) ATM kp felvét (idegen belföldi) 220 Ft 800 Ft 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,6% 50Ft+0,6% 497 Ft ATM kp felvét külföldön 3 EUR +1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (saját) Bankpénztári POS kp felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp felvét külföldön Kp felvét postán 50 Ft 50 Ft 75Ft+0,6% max Ft 75Ft+0,6% max Ft 555 Ft 4 EUR + 1,3% max 74 EUR 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

10 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 10 Érvényes: EXTRA számlacsomag: Kártyatermékek: EXTRA MC Standard Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját és a biztosítást) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (társkártya esetén) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp felvételi tranzakció díjmentes ATM kp felvét (saját) ATM kp felvét (integrációs) ATM kp felvét (idegen belföldi) 440 Ft 1000 Ft 165 Ft éves díj 1000 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50Ft+0,6% 50Ft+0,6% 497 Ft ATM kp felvét külföldön 3 EUR +1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (saját) Bankpénztári POS kp felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp felvét külföldön Kp felvét postán 50 Ft 50 Ft 75Ft+0,6% max Ft 75Ft+0,6% max Ft 555 Ft 4 EUR + 1,3% max 74 EUR 555 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)

11 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 11 Érvényes: Átutalási megbízás pénztári befizetéssel Megbízás elfogadás: max 2 MFt-ig Díja: átutalás 0,3 %, min 300,- Ft max 6000-Ft 2 Megtakarítások 21 Takarékbetétkönyv 211 Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Éves kamat EBKM (%) Számlaegyenleg 1% 1% 212 Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Lekötési idő Éves kamat EBKM % 1 évre lekötött 3,5% 3,00% 3 hóra lekötött 3,5% 3,55% 6 hóra lekötött 3,5% 3,53% Lejárat előtt felmondott betét kamata 1,0 % 1,0 % 22 Takaréklevél (éven túli lejáratú) Lekötési idő Éves kamat EBKM % 1 évre lekötött 3,5% 3,50% Lejárat előtt felmondott betét kamata 1,0 % 1,0 % 23 Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1 hónapra 1,00% 2 hónapra 1,00% 3 hónapra 2,00% 4 hónapra 2,00% 5 hónapra 3,00% 6 hónapra 3,00% 7 hónapra 4,00% 8 hónapra 4,00% 9 hónapra 4,20% 10 hónapra 4,20% 11 hónapra 4,40% 12 hónapra 4,40% Éves hozama: 4,07 % (12 hónapon túli felvét esetén) (EBKM: 4,07%) Negyedéves három egybefüggő kamatszelvény beváltása esetén a havi kamaton felül évi 1 % kamattöblet jár Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár

12 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 12 Érvényes: Takarékszelvény Betéti Számla Feltételei Idősávosan fix kamatozású Lejárata 3 hónap Bármikor felvehető (időarányos kamat mellett) Folyamatosan leköthető (kamatos kamattalis) Kamatozása első hónap után évi bruttó 3,00% második hónap után évi bruttó 3,80% harmadik hónap után évi bruttó 5,10% Éves hozama (3 hónap után kamatos kamattal bruttó) 4,03% EBKM: 4,03% Az egy hónapnál korábban felvett betétek esetében a pénztári kifizetést a lakosság részére vezezett betéti és hitelszámlák kamat-, díj-, jutalék- és költségkondícióiról szóló Hirdetmény szerinti díj terheli 25 Matrac betétjegy (fix kamatozású) Lekötési idő Éves kamat EBKM % 3 hónapos 3,50% 3,51% 6 hónapos 3,50% 3,49% 26 Takarék számlabetét 261 Takarék számlabetét I éves kamatláb EBKM % 3 hónapos lekötés esetén 3,80% 3,86% 6 hónapos lekötés esetén 4,20% 4,24% 1 éves lekötés esetén 3,60% 3,60% éven túli lekötés esetén 3,60% 3,60% 27 Gyámhatósági betét Fajtái Éves kamat EBKM % Gyámhatósági számla (látraszóló) 4,00% 4,00% Gyámhatósági takarékbetétkönyv (látraszóló) 4,00% 4,00%

13 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 13 Érvényes: Már nem köthető termékek: Termék Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) Ifjusági betét Otthonteremtő betét 1 5 évig 5,0% 5,01% 5 éven túl 5,0% 5,01% Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,0 % 0,0 % Takarékbetétkönyv Éven belüli 5,0% 5,0% (volt FLEXI) Éven túli 5,0% 5,0% Életciklus betét (változó kamatozású) Fajtái Éves kamat EBKM (%) Tanulmányi előtakarékossági betét Jegyb alapkamat-1% * Családalapítási betét Jegyb alapkamat-1% * Kegyeleti betét Jegyb alapkamat-1% * Lejárat előtt felvett betétekre az adott futamidő időszakában érvényes forgalmazó lakossági bankszámla betétek kamata jár *A mindenkori jegybanki alapkamattól függően számított érték Takarék számlabetét II (változtatható kamatozású) Sávhatárok (Ft) TAKARÉK SZÁMLABETÉT Kamatláb % (EBKM) (Természetes személyek) 3 ** 6 ** hónap hónap év év* év* év* év* 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, ,24% 3,23% 3,20% 3,15% 3,10% 3,06% 3,01% ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Minimálisan leköthető összeg (Ft) ,44% 3,43% 3,40% 3,34% 3,29% 3,24% 3,19% ,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, ,65% 3,63% 3,60% 3,54% 3,48% 3,42% 3,37% ,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,86% 3,84% 3,60% 3,54% 3,48% 3,42% 3,37% * évenkénti átárazódás ** A lejáratot követően az ismételten le nem kötött betéteknél a legkisebb összegsávhoz tartozó kamat kerül elszámolásra - egyedi kamatok megállapítása lehetséges - A számlán alkalmazott tranzakciók (pl: átutalás kezdeményezése), egyedi igények (pl: az évi egy egyenlegértesítőnél gyakrabban igényelt kivonat), vagy takarékszövetkezeti követelés (pl: késedelmi kamat, stb) után a takarékszövetkezet a Hirdetmény 1 pontjában közölt mértékű díjat, költséget számít fel

14 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 14 Érvényes: Takarékszelvény okiratos (fix, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1 hónapban 2,00% 2 hónapban 3,00% 3 hónapban 4,00% Éves hozama: 3,03% EBKM: 3,03% 29 Iskola takarékszövetkezeti betét Éves kamata: 5,5% Egyéb díja: költségmentes

15 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 15 Érvényes: Bankkártya szolgáltatás 31 Nemzetközi kártya forint számlához Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után Kártyatermékek: Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 1000 Ft 1000 Ft 2000 Ft Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft 1000 Ft Opcionális biztosítás havi díja 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást éves díj éves díj éves díj követően) PIN újragyártás díja 500 Ft 500 Ft 1000 Ft Kártya újragyártás díja (sérülés 500 Ft 500 Ft 500 Ft esetén) Kártya letiltás díja 1000 Ft 1000 Ft Ft Tranzakciós díjak Havonta az első felvétel ingyenes ATM kp felvét (saját) 50Ft+0,6% ATM kp felvét (integrációs) 50Ft+0,6% ATM kp felvét (idegen belföldi) 497 Ft ATM kp felvét külföldön 3 EUR +1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Banképnztári POS kp felvét (saját) Bankpénztári POS kp felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp Felvét külföld Készpénz felvét postán Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integráció) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 50 Ft 50 Ft 75Ft+0,6% max Ft 75Ft+0,6% max Ft 555 Ft 4 EUR + 1,3% max 74 EUR 555 Ft 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Kártyalimitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Ft

16 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 16 Érvényes: MasterCard Unembossed PayPass és MasterCard Gold bankkártya díjai 2012 március 15-től hatályosak MasterCard MasterCard Unembossed Kártyatermékek: VISA Online Gold PayPass bankkártya 1 bankkártya Kártyadíjak Éves díj Ft Ft Ft Társkártya éves díja Ft Ft Ft Opcionális biztosítás havi díja Ft 165 Ft - Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) éves díj (1 500 Ft) éves díj (2 490 Ft) Ft PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft 500 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft Ft Ft Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp felvét (saját) 3 50Ft+0,6% ATM kp felvét (integrációs) 50Ft+0,6% ATM kp felvét (idegen belföldi) 497 Ft ATM kp felvét külföldön 3 EUR + 1,3% ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (saját) Bankpénztári POS kp felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp felvét külföldön Kp felvét postán Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 50 Ft 75 Ft + 0,6% max Ft 75 Ft + 0,6% max Ft 555 Ft 4 EUR + 1,3% max 74 EUR 555 Ft 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Kártya limitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és Ft Ft Ft vásárlás POS terminálon együttesen) Sürgősségi kártyapótlás külföldön 6 Sürgősségi készpénzfelvétel külföldön Meghiúsult, vagy visszavont sürgősségi intézkedés díja 275 USD 200 USD 75 USD 1 PayPass elfogadás esetén, Magyarországon jelenleg 5000 Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni 2 Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél kártyabirtokos írásban nyilatkozik annak igénybevételéről 3 Havonta az első saját vagy integrációs ATM-en végrehajtott készpénzfelvétel díjmentes 4 A Takarékbank által javasolt maximális összeg! Ennél magasabb érték beállítása külön Takarékszövetkezeti indoklással lehetséges! 5 A Takarékbank által javasolt maximális összeg! Ennél magasabb érték beállítása külön Takarékszövetkezeti indoklással lehetséges! 6 Nem tartalmazza a bankkártya ügyfél által megadott címre történő szállításának költségét

17 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 17 Érvényes: Hitel és kölcsön ügyletek 41 Folyószámlahitel Kamat (évi) A-B minősítésű ügyfél esetén % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén % Kezelési költség (egyszeri, a hitel megujítása esetén is fizetendő) 1% Rendelkezésre tartási jutalék 0,5%/év Futamidő (minimum-maximum) 12 hó THM: 25,40% ( Ft 1 évre, 20 %-os kamat mellett) 42 Fogyasztási hitel Kamat (évi) hó futamidő és Ft vagy a feletti összeg esetén 19,5 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 2,0 % Kamat (évi) hó futamidő és Ft vagy a feletti összeg esetén 21 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 2,5 % Kamat (évi) 36 hó futamidőtől és min ft feletti összeg esetén 22 % Kezelési költség ( egyszeri) 36 hó futamidőn túl 3,0 % Egyéb THM-et érintő költség nincs THM: 27,96 %( Ft, 36hó, és 22%-os kamat esetén annuitás szerint számolva) THM: 27,82 % ( Ft, 60hó, és 22%-os kamat esetén annuitás szerint számolva) 43 Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Kamat (évi) A minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) B minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kezelési költség (évi) 2,00 % Futamidő (minimum-maximum) 24 hó-60 hó THM: 28,70 % ( Ft 3 éves futamidőre 22 %-os kamat esetén) 44 Standard hitel ( től nem forgalmazható) A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap), kölcsön nagyságától és a törlesztés módjától függetlenül: 21 % 2 Minimum 3 hónapos Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással, vagy nyugdíj átutalással rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 3 % éves kamatkedvezményt kapnak!

18 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 18 Érvényes: Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra Díjak és költségek 1 : THM mértéke 1 : 1 MFt alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58 % maximum: 28,30 % 1 MFt feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17 % maximum: 27,64 % 1 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0 % - Takarékszövetkezeti folyószámlára 1 % folyósításkor Folyósítási költség Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2 % Készpénzben kifizetés esetén 2 % Kezelési költség A fennálló tőketartozás alapján kerül felszámításra a havi törlesztőrészlet mellett 2,4 %/év Havi A kölcsön folyósításakor Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 1 % Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj 1 % Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj 300 Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem 500 Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1=0, s I: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke)

19 Sajóvölgye Takarékszövetkezet 19 Érvényes: Joker hitel ( től nem forgalmazható) A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül: Megnevezés Mértéke Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal nem rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál) 23 % Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál): 22,5 % Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek esetén: 22 % Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással rendelkező ügyfelek esetén: 20 % Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Takarékszövetkezeti folyószámlára 1% A kölcsön Folyósítási költség folyósításkor folyósításakor Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési költség 3,5% THM mértéke 1 : minimum:26,39 % maximum: 31,32% 1 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát 46 Forint alapú Jolly Joker Kölcsön ( től nem forgalmazható) A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg A kölcsön futamideje minimum 12 hónap, maximum 60 hónap Kamat 1: A kamat konkrét mértéke ügyfelenként a minősítés alapján kerül meghatározásra A kölcsön kamata a kölcsönigény elbírálásakor egyedileg ügyletenként kerül meghatározásra Az éves kamat mértéke 14,42 %- 20,37 % közötti érték 2 lehet A takarékszövetkezet által megállapított kockázatmentes alapkamat mértéke: 14 % Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Folyósítási költség Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor 0,5% A kölcsön Más banknál vezetett számlára folyósításkor 1,5% folyósításakor Készpénzben kifizetés esetén 1% Kezelési költség 3% THM mértéke 3 : minimum: 16,857 % maximum: 29,686 % Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 1 % Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj 1 % Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj 300 Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem 500 Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke:

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013. 09.16.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013. 09.16. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2013 0916 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.12.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 09. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2015.06.01 Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2013.04.22. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELTSÉGŰ SZERVEZETEK HIRDETMÉNYE érvényes: 2012.07.

Eger és Környéke Takarékszövetkezet ALAPÍTVÁNYOK, EGYESÜLETEK ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELTSÉGŰ SZERVEZETEK HIRDETMÉNYE érvényes: 2012.07. 1 Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. 1.1 Számlanyitás, számlavezetés Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: 2011. 03. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2014. december 31. Hatálybalépés napja: 2015. január 01.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI KAPOSMENTI Takarékszövetkezet HIDETMÉNY egyéni és társas-, jogi és jogi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Hatályos: 2014.09.22. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben