TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló"

Átírás

1 TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A kormányzati működést támogató infokommunikációs alap infrastruktúra végponti elérést biztosító elkülönült aggregációs hálózatainak konszolidációja a gerinchálózati csomópontok virtuális egyesítésével című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP

2 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. ALAPVETŐ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ...3 A2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS...5 A3. TÁMOGATHATÓ PROJEKTJAVASLATOK SZÁMA... 5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...5 B1. JOGI FORMA... 5 B2. KIZÁRÓ OKOK... 5 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...7 C1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE... 7 C2. NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE... 7 C3. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE... 7 C4. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE C5. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA C6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE C7. A PROJEKT BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE...18 C8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG...19 C9. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN...19 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. TÁMOGATÁS FORMÁJA...20 D2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE D3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE D4. ELŐLEG IGÉNYLÉSE...20 D5. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE D6. EGYÉB FELTÉTELEK...21 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. MONITORING MUTATÓK E2. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...26 F1. A TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGSZÜNTETÉSE...26 F2. A PROJEKTJAVASLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE F3. A PROJEKTJAVASLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK F4. A PROJEKTKIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁNAK BEMUTATÁSA (ELJÁRÁSREND)... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. F5. KIFOGÁS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. F6. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. F7. FOGALOMJEGYZÉK...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2

3 A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a Projekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet és a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél és háttér információ Előzmények A Kormány 1314/201. (XII.27) Korm. határozatában hagyta jóvá az Elektronikus közigazgatás operatív program évi akciótervének a módosítását, mely keretében kiemelt projektként nevesítette a jelen útmutató által érintett projektet. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az így kapott felhatalmazás alapján bocsátja ki az útmutatót. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010 (XII.28) Kormány rendeletalapján a kormányzati célú hálózatok működtetője és üzemeltetője a Kopint Datorg zrt. A kormányzat belső elektronikus információáramlásának biztosítása és fejlesztése kulcsfontosságú, különösen az e-közigazgatás kiépítése, további kiterjesztése szempontjából. Ma ezt a feladatot elkülönült infrastruktúrák biztosítják, melyekben vegyesen található intézmény vagy gazdálkodó szerv által működtetett állami tulajdonú hálózat, bérelt optikai szálakon kiépített országos lefedettségű hálózat, és piaci szolgáltatóktól bérelt menedzselt, vagy menedzseletlen adat összeköttetések halmaza egyaránt. A kormányzati célú hálózatok konszolidációjának célja, hogy e heterogén, elkülönülten működtetett és fejlesztett, tízet meghaladó darabszámú autonóm alapinfrastruktúrák helyett egy darab, korszerű, optikai hordozó hálózaton létrehozott (WDM hordozón telepített) erre a célra kifejlesztett legújabb típusú (IP/MPLS) hálózat létesüljön, melyen a korábbi vagy későbbi (ide értve a kormányhivatalok létrehozását követő új struktúra rendszerét is) hálózatgazdák önálló (VPN), privát hálózataikat nagy biztonsággal, elkülönülten, mások által nem elérhetően használják. A konszolidáció eredményeképpen létrejövő hálózat optimális számú csomóponton csatlakozik a felhordó hálózatokhoz, és megteremti annak lehetőségét, hogy a zárt és különcélú, fizikai vagy logikai architektúrában elkülönülő hálózatok egységes migrációja, hálózat-konszolidációja és működtetésének racionalizációja megvalósuljon. Elvárt eredmények A projekt célja tehát az, hogy az elkülönült kormányzati célú hálózatok csatlakoztatásának, integrációjának alapfeltételeit biztosítsa Budapesten, a megyeszékhelyeken és további több mint 30 településen. A projekt megvalósítása esetén lehetővé válik a legkorszerűbb (IP-alapú), elkülönült felhasználású magánhálózatok nagybiztonságú, mások által nem elérhető virtuális hálózatokba (VPN) szervezése. Végső eredményként az ily módon konszolidált egységes kormányzati hálózat fejlesztése és működtetése megközelítőleg milliárdos nagyságrendű megtakarítást eredményez az állami költségvetés számára. 3

4 Részletes célok és módszerek A ma még elkülönülten működtetett hálózatok konszolidációjának fizikai megvalósítása oly módon történik, hogy az alaphálózat kialakításához felhasználandó állami tulajdonú optikai infrastruktúrák összekapcsolásához a konkrét helyszín adottságainak megfelelő összekötő optikai kábelszakaszok épülnek. E helyszínek - melyek lehetnek átviteltechnikai célú csatlakozások vagy az adatforgalom becsatlakoztatására alkalmas pontok - nagysebességű optikai eszközökön összekapcsolódnak. A konkrét fizikai megvalósításhoz a rendszertechnikai tervben meghatározott alaphálózati végződéseken olyan gyűjtőgyűrűket kell kialakítani, amelyek a különböző funkciójú felhordó hálózatok gerincelérési pontjainak fogadására és csatlakoztatására alkalmasak. A gyűjtőgyűrűk a település mérettől függően 3-7 db helyi hálózati csatlakozási pont üzembe helyezése tervezett. Az így létrejövő architektúrát hálózati működés szempontjából az alaphálózat virtuális települési végződésének kell tekintsük. A kormányzati, közigazgatási intézmények gyűrűhöz történő csatlakoztatását továbbra is a piaci szolgáltatóktól bérelt rövid helyi hálózati szakaszok valósítják meg. A településeken belüli fényvezető gyűrűk kialakítását úgy tervezzük, hogy a már meglévő összeköttetéseket egészítjük ki. Ehhez a lefedett településeken összességében több mint 200 km hosszúságban, legalább 48 szálpáras fényvezető kábel kiépítésére kerül sor, amely részben új, részben pedig meglévő alépítményekben kerül behúzásra. A fejlesztés során elérendő cél, hogy a mintegy 430 rendőrkapitányság számára biztosítva legyen a szükséges gerinchálózati szélessávú adatátviteli kapacitás, valamint a kormányhivatalok (20 kormányhivatal) számára a központi (KEK KH) közigazgatási alkalmazások elérése és használata. A fejlesztés során figyelembe kell venni a videokonferencia igényeket is mind a sávszélességeknél, mind pedig a felügyeleti rendszer kiépítésénél. Az alaphálózat létrejöttét követően a projekt első fázisában azoknak a kormányzati célú hálózatoknak (EKG, zrh, HBONE, stb.) a migrációjára kerül sor, amelyeket kapacitásigényük alapján az optikai réteghálózat szintjén (WDM) célszerű csatlakoztatni. Második fázisban az magasabb rétegtechnológiai szintet jelentő IP hálózatok egyesítése történik meg, amelynek befejeztével egységes kormányzati célú IP/MPLS architektúrát nyerünk. A projekt tevékenysége nem kizárólag a hálózati infrastruktúra építésére és a műszaki üzemeltetés (OSS) előkészítésére korlátozódik, de ki kell szolgálnia az infrastruktúrát igénybevevő szervezetek jogszabályi kötelezettségéből és működési rendjéből eredő infokommunikációs szolgáltatási igényeit is (BSS). A projekt három fő részre tagozódik: - A kormányhivatalok elsődleges megyei ráhordó központjának a kiépítése, valamint a megyei szintű települési csomópontok kialakítása és a Rendőrségi Hálózat (RH) jelentős kapacitás-bővítése. - valamennyi alaphálózat végződési pontban virtuális, az intézményi adatforgalmakat fogadó és szétosztó csomópontok (PoC=Point of Connection), továbbá műszaki célú átvitel-technikai gerinchálózati csomópontok kialakítása történik. - A teljes infrastruktúrát kiszolgáló felügyeleti, valamint az üzemeltetési folyamatait kezelő rendszer kiépítése Támogathatóság további feltételei A kormány azzal a feltétellel nevesítette az EKOP évi akciótervében a projektet, hogy a projektjavaslat benyújtásakor: - Jogi viszonyok tisztázásra kell hogy kerüljenek, mind a meglévő hálózatok, mind a kiépítéshez szükséges ingatlanok tekintetében, ennek projektjavaslatban (vagy mellékleteiben) történő bemutatása szükséges. Az érintettek hozzájáruló nyilatkozatait legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig kell benyújtani. Hozzájáruló nyilatkozat nem szükséges amennyiben a hálózatok és az ingatlanok tekintetében jogszabály rendelkezik a projektgazda jogosultságáról. 4

5 - Gazdasági hatások részletes vizsgálatra kell hogy kerüljenek, a kiváltási és építési költségek feltérképezésével (a jogi költségeket is figyelembe véve). A részletes bemutatásnak ki kell terjednie az addicionális költségekre vagy a kiváltás indukálta többlet költségekre is pl. a NIIF kiváltása esetén a támogatott ingyenes szolgáltatás esetlegesen díjköteles szolgáltatássá válásának hosszú távú költségei. A projektjavaslatban a projektgazda költséghatékony megoldásra tehet javaslatot. - A költségvetés tételes részletes, költséghatékonyság megítélésére alkalmas módon történő kifejtése szükséges, - Üzemeltetés költségek, fenntartás bemutatása meg kell hogy történjen. A2. Rendelkezésre álló forrás A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb forint. Jelen projektjavaslati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, (az ESZA típusú tevékenységre pl. képzések lebonyolítására, átjárhatóságot biztosít, legfeljebb a projekt elszámolható költségeinek 3%-áig) és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható projektjavaslatok száma A konstrukció keretében legfeljebb egy kiemelt projekt kerül támogatásra. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE B1. Jogi forma Jelen támogatási konstrukció keretében kizárólag az Kopint-Datorg Infokommunikációs zártkörűen működő Részvénytársaság, vagy az általa vezetett konzorcium nyújthat be projekt javaslatot. A projektgazda illetve a konzorcium tagjainak jogi formája az alábbi lehet: Központi közigazgatási szervek A központi közigazgatási szervek területi szervei Önkormányzatok és társulásaik Bíróságok, ügyészség, védelmi szervek Egyéb igazgatási szervek Állami tulajdonú gazdasági társaságok Állami feladatot ellátó civil szervezetek B2. Kizáró okok A projektgazdának, illetve konzorcium esetén bármely konzorciumi tagnak nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, illetve nem nyújtható támogatás ha a) végelszámolás alatt áll, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó Kedvezményezett esetén adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; b) rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással; 5

6 c) kezdeményezik a konzorcium vezetőjének vagy bármely tagjának szervezeti, vagyis jogutód nélküli megszüntetését; d) aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből (a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 114. (3) bekezdése értelmében) nyújtott támogatás felhasználásával a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; e) az 1992.évi XXXVIII törvény 122/A-B. a alapján a támogatási rendszerekből kizárták, a kizárás időtartama alatt; f) vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; g) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht ának (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre nem bocsátja; h) tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; i) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; j) amennyiben a támogatási igény benyújtásának feltétele a támogatás igénylőjének köztartozás-mentessége, ha nem nyilatkozik arról, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van a köztartozás megfizetéséig, (ekkor az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül); k) ha nem nyilatkozik arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az Ámr (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek, l) a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll (2009. évi CLXIII. törvény). m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenség fennáll; n) ha nem nyilatkozik arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás Kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a Kedvezményezett évi CLXXXI. törvény 5. (1) (2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható; o) ha nem nyilatkozik arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul; p) jogszabályban vagy a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, és a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, q) amennyiben előírásra került saját forrás rendelkezésre bocsátása, a támogató által, vagy külön jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 113. (3) bekezdés aa)-ad) pont szerinti módon. 6

7 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A projekt céljának megvalósítását szolgáló eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, szakértői tanácsadás igénybevétele, projektmenedzsment, valamint a C3. pontban nevesített projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek. Az egyes tevékenységeken belül elszámolható költségeket részleteiben a projektjavaslati útmutató C3. Elszámolható költségek köre pontja tartalmazza. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Általános elszámolhatósági szabályok Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: - A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, fizikailag teljesített tehát valós munkára alapozottak, melyek teljesülése és jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak (valós költség alapú elszámolás). - A felmerült költségeknek teljesítményarányosnak kell lenniük, s nem rögzíthetők sávos teljesítési küszöbök. - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. - A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, vagy az IH által előzetesen meghatározott fajlagos mutatókat.) A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci árat meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek, kivéve, ha a projektjavaslat elbírálásakor a 4/2011 (I. 28.) kormányrendelet alapján az igényelt támogatás csökkentésére került sor. Ebben az esetben az az összeg, amely az igényelt támogatás csökkentésének alapjául szolgált, elszámolható költség lehet, a szokásos piaci ár figyelembe vétele mellett. - Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. - A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. 7

8 - Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. - Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. - Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. - Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. - Az adott projektben elszámolható költségek körét az akcióterv, illetve a vonatkozó jogcím-rendelet alapján készített pályázati felhívás tartalmazza, és a költségek nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/jelen útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. - Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel. - A projekt érdekében felmerült valós költségeket kedvezményezett arányosítással számolja el. - A projekt érdekében felmerült valósköltség-alapú elszámoláson túl, kedvezményezett alkalmazza Tanács 1083/2006/EK Rendeletében hivatkozott hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, nevezetesen a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség elveivel összhangban. - Az egyes támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó elszámolható költségeket a projektjavaslat értékelése során a szakértők bírálják el, melyről a Döntés-előkészítő Bizottság és az Irányító hatóság vezetője dönt véglegesen. Az el nem számolható költségek semmilyen formában nem támogathatóak, mérlegelésükre nincs lehetőség. Az útmutató C3. pontjában feltüntetett elszámolható költségekkel kapcsolatos egyéb részletes feltételeket a pénzügyi lebonyolításról szóló tájékoztató tartalmazza. A kedvezményezett kötelezettsége, hogy költséghatékonyan valósítsa meg a fejlesztést. A költséghatékonyság követelménye a szokásos piaci árak betartásán túl magában foglalja a nyilvános és diszkriminációmentes (köz)beszerzések lebonyolítását, a közbeszerzések és egyéb beszerzések során az eljárás típusához és tárgyához választott bírálati szempontrendszer alapján elérhető legelőnyösebb ajánlat elérésének a kötelezettségét, továbbá az indokolatlan költségek keletkeztetésétől való tartózkodást. Kizárólag a költséghatékonyan felhasznált forrás számolható el. Előkészítési költségek Előkészítési költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 4 százalékáig számolhatók el. A december 21. után, a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdési időpontig felmerült előkészítési költségek számolhatóak el. Az előkészítés költségei között olyan külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások illetve a projekt menedzsment és a projekt szakmai előkészítésével összefüggő személyi jellegű költségek és járulékai (bér, járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések) számolhatóak el, amelyek a támogatott projekt előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódnak: Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése: 8

9 o megvalósíthatósági tanulmány, o környezeti hatásvizsgálat, o egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is). Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői, jogi tanácsadás. Előkészítési költség a projektmenedzsment tevékenység kivételével kizárólag a projekt fizikai megkezdéséig (C6. pont) és csak olyan igazolt költség számolható el, melyhez konkrét eredmény (pl. dokumentum) kapcsolódik. Projektmenedzsment költségek A projektmenedzsment költségekbe kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek nem a szakmai tevékenység konkrét megvalósításához, hanem annak adminisztratív, feladatainak lebonyolításához, koordinációjához kapcsolódnak. Kizárólag a projekt tartalmát közvetlenül szolgáló, a projekthez közvetlenül kapcsolódó projektmenedzsment költségek számolhatók el. A projektmenedzsment költségeken belül az alábbi tételek számolhatóak el: Személyi jellegű ráfordítások: munkabér/megbízási díj, bérjárulékok, célprémium (amennyiben a munkavállaló munkakörén túli, a projekt céljait szolgáló többletfeladat ellátásához kapcsolódik), rendszeres természetbeni és béren kívüli juttatások Iroda és eszközbérlet: Iroda bérlet elszámolására kizárólagosan a projekt szakmai megvalósításában alkalmazott munkatársak feladatainak ellátásához kapcsolódóan lehetséges. A projektjavaslatban, valamint a kifizetés igénylésekben szükséges a kalkulációt bemutatni, amelyből megállapítható a projekt megvalósítás céljára bérelt iroda alapterülete, és az arra jutó bérleti díj összege a projekt kapcsán foglalkoztatott munkatársak létszámára vetítve, a projektre fordított munkaideje arányában. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a bérlemény bérbeadója nem lehet olyan személy, vállalkozás akinek a működési költsége támogatásból kerül finanszírozásra. Eszközbérlet elszámolásának feltétele, hogy a projektjavaslat benyújtását követően megkötött eszközbérleti szerződések esetében felmerült költségek vehetők figyelembe, továbbá a részletes projekt javaslatban tételesen be kell mutatni a bérelni kívánt eszközöket és annak költséghatékonyság érvényesülését. Az eszköz bérletének költsége a projektre fordított megvalósítási időszakára eső tényleges használatának arányában, és a projektre fordított idő arányában számolható el. A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége (dologi költség) (pl. nyomtató, számológép, papír, írószer), Kiküldetéshez kapcsolódó szállás-, utazási költség: Az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyagköltség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetében ellátás nélkül legfeljebb áfa nélkül számított Ft mértékű költség számolható el. Amennyiben ellátási költségeket is érvényesíteni kíván a 9

10 kedvezményezett, a költségeket számlával kell igazolni, és az így elszámolható költségek összege nem haladhatja meg a szállásköltség 50%-át. A projektmenedzsment tevékenység saját szervezeten belül történő ellátásán túl lehetőség van külső szakértői szolgáltatások igénybevételére a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályok vagy a költségszint megalapozottság bizonyításának alkalmazásával. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltatást nyújtó szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). A célprémium elszámolásának feltétele, hogy részletes, a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok ellátására irányuljon; a kifizetési igénylés benyújtásakor az elvégzett feladatokra fordított munkaidő-ráfordítást a projektgazdának be kell mutatnia. Projektmenedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 6 százalékáig számolhatók el. Szolgáltatások igénybevétele A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevétele számolható el: Mérnöki, szakértői díjak, tanácsadás; jogi, közjegyzői költségek; Adatbázisok, tanulmányok készítésének költsége; minőségbiztosítás költsége; Raktározási költségek- Csak a projekt szakmai megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatás költsége számolható el. A részletes projekt javaslatban tételesen be kell mutatni az indokoltság és a költséghatékonyság érvényesülését; Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek nyilvánosság biztosításának költségei a teljes projekt elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig. A kommunikációs kötelezettségek és vállalások teljesítését szolgáló rendezvények a nyilvánosság biztosítása alatt számolandók el; Vagyonbiztosítás valamint felelősségbiztosítás költsége (amennyiben az a projektgazda saját teljesítésében végzett tevékenységhez kapcsolódik). A biztosítás díja a megvalósítási időszak végéig számolható el. a jelen útmutatóban kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége; az esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatók alapján vállalt tevékenységek költségei. Közbeszerzési eljárások költségei A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban jelentkező költségek a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei, közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződések előkészítése). A közbeszerzési eljárások lebonyolítása elszámolható harmadik féltől megrendelt szolgáltatásként, vagy a projekt keretében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárások lebonyolításában résztvevő munkatársak személy jellegű ráfordításainak munkaidőarányos formájában (a két típusú elszámolási mód nem vonható össze, kivéve a harmadik féltől megrendelt hirdetési költségek). 10

11 Eszközbeszerzés A projekt megvalósításához szükséges, az A1. pontban nevesített célokat közvetlenül szolgáló informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése támogatható. Kizárólag a projekt céljához kapcsolódó legkorszerűbb technológiát használó új, rendszert alkotó eszközök bekerülési értéke számolható el. Elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke, a évi C. tv. 47., 48. és 51. értelmezésében. A számvitelről szóló évi C. tv. 80. (2) bekezdése szerinti, a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értéke használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei (ideértve a sajátos építményfajták, valamint alépítményi csőnyílás vásárlását, építését, létesítését, használatbavételét, fennmaradását): Építés, épület-kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. A projekthez való hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben közvetlenül a projekthez kötődnek és végrehajtása nélkül az épület nem alkalmas a feladat ellátására, ennek szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét tervezői szakvélemény támasztja alá. Csak kivételesen indokolt esetben támogatható új épület, építmény építése. Az új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, átalakítása. Földvásárlás esetén a projekt megvalósítási időszakában felmerülő a szakmai teljesítéshez elengedhetetlen földvásárlás költségei számolhatóak el, a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 százalékáig. Elszámolható költségek az ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos költségek (ideértve az ügyvédi díjakat, az értékbecslés költségét, a kisajátítási, kártalanítási költségeket kizárólag indokolt esetben, tulajdoni lapon történő bejegyzés költségét is). Elszámolható a projekt keretében megvalósítani kívánt elektronikus hírközlési építmény Eht. által szabályozott sajátos építményfajták és ahhoz kapcsolódó beruházásának költsége. Amennyiben az építési beruházás bérelt ingatlanon történik, a bérleti szerződés időtartamának minimum a fenntartási időszak végéig kell tartania. Támogatás azon pályázó részére nyújtható: 1. aki, vagy amely kizárólagos tulajdonban lévő ingatlanra igényel támogatást illetve, 2. nem kizárólagos tulajdonú ingatlan fejlesztése esetében a pályázónak a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig a 11

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás (EFER kapcsolódás projekt)

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz.

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz. KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Pán-európai kutatási együttműködés támogatása c. konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2012-1.1.1/B 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A hazai kutatások az

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés c. kiemelt projekthez Kódszám: TIOP- 2.2.1./11/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz 2014. április 30. 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok...

Részletesebben