MIRCEA ELIADE. Különös kalandok TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS ELBESZÉLÉSEK KOZMOSZ FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI: KUCZKA PÉTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIRCEA ELIADE. Különös kalandok TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS ELBESZÉLÉSEK KOZMOSZ FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI: KUCZKA PÉTER"

Átírás

1 1

2 MIRCEA ELIADE Különös kalandok TUDOMÁNYOS-FANTASZTIKUS ELBESZÉLÉSEK KOZMOSZ FANTASZTIKUS KÖNYVEK SZERKESZTI: KUCZKA PÉTER A fordítás az alábbi kiadvány alapján készült Mircea Eliade: Şarpele, Secretul doctorului Honigberger, Un om mare, La ţigǎnci, Mircea Eliade: La ţigǎnci şi alte povestiri, Editura Pentru Literaturǎ, 1969 Fordította BELIA GYÖRGY, KÁLMÁN BÉLA, ZIR- KULI PÉTER A fedélterv DOMOKOS GÉZA munkája Az életrajzot BELIA GYÖRGY, a lexikoncikket FAZEKAS LÁSZLÓ írta Belia György, Kálmán Béla, Zirkuli Péter, 1976 Hungarian translation ISBN KOZMOSZ KÖNYVEK BUDAPEST,

3 CIGÁNYLÁNYOK... 4 EGY NAGY EMBER HONIGBERGER DOKTOR TITKA A KÍGYÓ MIRCEA ELIADE JÓGA

4 CIGÁNYLÁNYOK A villamosban fullasztóan fülledt volt a hőség. Gyorsan ment végig a kocsi folyosóján. Szerencsés ember vagy, Gavrilescu mondta magában, látta, hogy a kocsi másik végében, a nyitott ablak mellett van egy szabad hely. Leült, elővette zsebkendőjét, és hosszasan törölgette a homlokát meg az arcát. A gallérja mögé is bedugta a zsebkendőjét, s a nyakát törölgette, aztán a szalmakalapjával legyezgette magát. A vele szemközt ülő öregúr egész idő alatt merőn figyelte, mintha azon törné a fejét, hogy honnan ismeri. A térdén nagy vigyázva triktraktáblát tartott. Szörnyű meleg van! szólalt meg aztán óta nem is volt ilyen hőség. Gavrilescu bólintott, s tovább legyezgette magát szalmakalapjával. Valóban meleg van mondta. De ha az ember művelt, könnyebben elvisel mindent. Ott van például Lawrence ezredes. Tud valamit Lawrence ezredesről? Nem. Kár. Én magam sem tudok valami sokat. De ha fölszállna erre a villamosra, megkérdeznék tőle egyet s mást. Szeretek művelt emberekkel szóba elegyedni. Uram, azok a fiatalok, akikkel együtt vártam a villamosra, bizonyára egyetemisták voltak. Kiváló diákok. Hallgattam őket. Egy bizonyos Lawrence ezredesről és arábiai kalandjairól beszélgettek. Micsoda emlékezőképesség! Egész ol- 4

5 dalakat idéztek az ezredes könyvéből, fejből! Egy mondat különösen tetszett nekem, egy nagyon szép mondat: Valahol Arábiában iszonyú hőség tört az ezredesre, kardként sújtott az agyára... Kár, hogy szóról szóra nem jut eszembe. Kardként sújtott az agyára, és az ezredes elájult. A kalauz mosolyogva hallgatta, aztán nyújtotta neki a jegyet. Gavrilescu fejére tette a kalapját, és keresgélni kezdett a zsebében. Bocsánatot kérek suttogta néhány pillanat múlva, mert nem találta a pénztárcáját. Sohasem tudom, hova dugom. Nem tesz semmit mondta a kalauz váratlanul jóindulattal. Van időnk bőven. Hiszen meg nem értünk el a cigánylányokhoz... Az öregúr felé fordult, és hunyorított egyet. Az öregúr elvörösödött, és idegesen a térdéhez szorította a triktraktáblát. Gavrilescu átnyújtott a kalauznak egy bankjegyet, az meg mosolyogva számolta vissza neki az aprót. Micsoda szégyen! suttogta az öregúr nehány pillanat múlva. Ez megengedhetetlen! Mindenki beszél róla mondta Gavrilescu, és megint legyezgette magát a szalmakalapjával. Meg kell adni, szép háznak látszik, és micsoda kert! Micsoda kert! ismételte, s csodálkozva ingatta a fejét. Nézzék, mar látszik is tette hozzá, egy kissé kihajolva, hogy jobban lássa. Néhány férfi mintegy véletlenül kinézett az ablakon. Szégyen ismételte az öregúr, és szigorúan nézett maga elé. Meg kellene tiltani. Öreg diófák vannak ott folytatta Gavrilescu, attól olyan árnyékos és hűvös. Azt hallottam, hogy a diófa csak harminc évén túl, negyvenéves korában ad árnyékot. Igaz volna? 5

6 Az öregúr azonban úgy tett, mintha nem hallaná. Gavrilescu odafordult egyik szomszédjához, az elgondolkozva nézett ki az ablakon. Ezek legalább ötvenéves diófák kezdte újra. Azért van olyan árnyékuk. Ilyen hőségben ez nagyszerű. Jó nekik.. Mármint a lányoknak szólalt meg a szomszédja, de föl sem emelte a szemét. Cigánylányok... Én is így hallottam folytatta Gavrilescu. Hetenként háromszor utazom ezen a villamoson. De becsületszavamra mondom: egyetlen-egyszer sem esett meg, hogy ne kerültek volna szóba a cigánylányok. Ismeri őket valaki? Kérdeztem is magamban: honnan jöttek? Régen jöttek mondta a szomszédja. Huszonegy éve vannak itt szólt közbe valaki. Amikor először jöttem Bukarestbe, ezek a cigánylányok már itt voltak. A kert azonban sokkal nagyobb volt. Még nem építették föl a líceumot... Amint már említettem kezdte megint Gavrilescu, hetente háromszor utazom ezen a villamoson, rendszeresen. Sajnos zongoratanár vagyok. Azért mondom. hogy sajnos tette hozzá mosolyogva, mert nem erre születtem. Művészalkat vagyok.. Akkor ismerem önt mondta az öregúr, hirtelen feléje fordítva a fejét. Ön Gavrilescu úr, a zongoratanár. Van egy lányunokám, s öt-hat évvel ezelőtt ön adott órákat neki. Egyre azon töprengtem, honnan olyan ismerős az úr arca. Igen, én vagyok. Zongoraórákat adok, és sokat villamosozom. Tavasszal, amikor nincs nagy meleg, s van egy kis légmozgás is, akkor élvezet. Az ember ül az alaknál, mint most, s bámul ki a villamosból a virágba borult kertekre. Amint már említettem önöknek, hetenként háromszor utazom 6

7 ezen a vonalon. S mindig hallom, hogy a cigánylányokról beszélnek. Sokszor föltettem már magamnak a kérdést: Te Gavrilescu, tegyük föl, hogy cigánylányok; de kérem szépen, honnan van anynyi pénzük? Ez a ház valóságos palota, kertje van, benne vén diófák; milliókat ér. Szégyen! kiáltott föl megint az öregúr, s undorodva fordította el a fejét. De föltettem egy másik kérdést is önmagamnak folytatta Gavrilescu. Ha figyelembe veszem, hogy én mennyit keresek, száz lejt óránként, akkor tízezer órát kellene adnom, hogy összejöjjön egymillió. A dolog azonban nem ennyire egyszerű. Tegyük föl, hogy húsz órát adok hetenként; akkor ötszáz hétre volna szükségem, vagyis majdnem tíz esztendőre, no meg húsz olyan tanítványra, akiknek mindüknek van zongorájuk. Van azonban nehézség is: a nyári szünidő; olyankor csak két-három tanítványom szokott lenni. Aztán a karácsonyi szünet meg a húsvéti szünet? Ezek az elveszett órák is levonandók az egymillió lejből. Vagyis nem ötszáz hétre, heti húsz órára, húsz tanítványra és húsz zongorára volna szükségem, hanem sokkal, de sokkal többre! Ez igaz hagyta helyben egyik szomszédja. No meg manapság nem is nagyon tanulnak zongorázni. Ó! kiáltott föl Gavrilescu, s kalapjával a homlokára ütött. Éreztem, hogy hiányzik valamim, de nem tudtam, mi. Az aktatáskám! Elhagytam az aktatáskámat, benne a kottákat. Szóba elegyedtem Voitinovici-né őnagyságával, Otilia nagynénjével, s ott felejtettem a táskámat... Micsoda balszerencse! tette hozzá; végigtörölte a nyakát a gallérja alatt, és zsebre gyűrte a zsebkendőjét. No, Gavrilescu, villamosozhatsz vissza ebben a hőségben, egészen a Preotese utcáig... 7

8 Reményvesztetten nézett körül, mintha arra várna, hogy valaki marasztalja, aztán hirtelen fölállt. Örvendek, hogy megismertem önöket mondta; kalapot emelt, s könnyedén meghajolt. Aztán gyorsan kiment a peronra; a villamos éppen abban a pillanatban állt meg. Leszállt, Ismét rátört a hőség és a meglágyult aszfalt szaga. Nehézkesen átbaktatott a túlsó oldalra, hogy megvárja az ellenkező irányban közlekedő villamost. Vigyázz, Gavrilescu suttogta magában, minthamintha öregednél. Kezdesz hülyülni, kihagy az emlékezeted. Ismétlem vigyázz! Mert még nincs itt az ideje. Negyvenkilenc éves vagy: a legszebb férfikorban... Fáradtnak, elnyűttnek érezte magát; leült egy padra, a tűző napra. Elővette zsebkendőjét, s megtörölgette az arcát. Ez mintha emlékeztetné valamire mondta magában bátorításul. Egy kis erőfeszítés, Gavrilescu, erőltesd meg egy kicsit az emlékezetedet. Valahol, egy padon, a zsebedben nincs egy huncut krajcár. Nem volt ilyen hőség, de nyár volt... Szétnézett a kihalt utcán; a házakon a zsaluk behúzva, a függönyök leeresztve, mintha minden házat elhagytak volna. Mindenki fürdőre utazott gondolta, holnap, holnapután Otilia is elutazik. Erre eszébe jutott: Charlottenburgban volt, akárcsak most, akkor is egy padon ült, a tűző napon, aznap nem evett, s egy vas sem volt a zsebében. Ha az ember fiatal s művész, mindent könnyebben elvisel mondta magában. Fölállt, néhány lépést tett az utcán, hogy lássa, jön-e már a villamos. Föl-alá sétált; a hőség így mintha vesztett volna erejéből. Aztán nekitámaszkodott egy házfalnak, levette a kalapját, és legyezgette magát vele. Százméternyire följebb az utcán mintha árnyékos oázis volna. Egy kertből terebélyes hársfák sű- 8

9 rű lombos ágai nyúltak ki a gyalogjáró fölé. Gavrilescu elbűvölve, sóvárogva nézte. Fejét még egyszer abba az irányba fordította, ahonnan a villamost várta, aztán határozott, nagy léptekkel megindult, szorosan a házfalak mellett. Amikor odaért, az árnyék kisebbnek tetszett. De így is érezte a kert hűvösét; mélyet lélegzett, a fejét egy kissé hátravetette. Az kellene, hogy most virágozzék a hárs, mint egy hónapja... álmodozott. Odament a rácsos kapuhoz, és benézett a kertbe. A kavicsos utat nemrég öntözték, látszottak a virágágyások, hátul pedig fürdőmedence, körülötte kerti törpék. Ebben a pillanatban zörgött-zakatolt el mellette a villamos, arra fordította a fejét. Már késő! mosolygott magában. Zu spät! tette hozzá, és kalapjával sokáig integetett a villamos után, ugyanúgy, mint annak idején az Északi pályaudvaron, amikor Elsa egy hónapra elutazott a családjához, egy München környéki faluba. Aztán elindult, megfontoltan, sietség nélkül. Elért a következő megállóhoz, levette a zakóját, és várt; hirtelen diófalevél kesernyés illata csapta meg az orrát, mintha a levelet az ujjai közt dörzsölte volna szét. Körülnézett. Egyedül volt. A gyalogjáró, amennyire végigláthatott rajta, üres volt. Az égre nem mert fölnézni, de érezte feje fölött az izzó, vakítóan fehér fényt; arcát megcsapta az utca forró lehelete. Elindult megint, lemondóan, zakója a karján, kalapja a homlokára húzva. Amikor messziről meglátta a diófák sűrű árnyékát, érezte, hogy hevesebben ver a szíve; meggyorsította lépteit. Már majdnem odaért, amikor a háta mögött meghallotta a villamos fémes zörgését. Megállt, és hosszan lengette utána a kalapját. Nagyon késő! mondta magában. Nagyon késő! A diófák árnyékában váratlanul természetellenes hűvösség fogadta; Gavrilescu egy pillanatra 9

10 meghökkent, aztán elmosolyodott. Mintha hirtelen erdőbe, hegyvidékre került volna. Ámulva nézett körül, majdnem tisztelettel: magas fák, borostyánnal befutott kőfal; észrevétlenül végtelen szomorúság fogta el. Éveken át e kert előtt villamosozott el, de annyira kíváncsi soha nem volt, hogy leszálljon, s megnézze közelebbről. Lassan ment előre, s nézett fölfelé a fák magas csúcsára. Egyszerre a kapu előtt találta magát; fiatal, szép, csokoládébarna lány lépett eléje mintha régóta ott rejtőzött volna őrá lesve, arany nyaklánc és fülbevaló rajta. A cigánylányokhoz akar bemenni? kérdezte suttogva, és karon fogta. Mosolygott a szája, a szeme, s mert látta, hogy a férfi habozik, gyöngéden behúzta az udvarra. Gavrilescu elbűvölve követte, néhány lépés után azonban megállt, mintha mondani akart volna valamit. Nem akar bemenni a cigánylányokhoz? kérdezte megint a lány, még halkabban. Egy pillanatra mélyen a szemébe nézett, aztán kézen fogta, s gyorsan egy régi kis házhoz vezette; még sejteni esem lehetett, hogy ez a ház ott van, annyira elrejtették a sűrű orgona és bodzabokrok. A lány kinyitotta az ajtót, és gyöngéden betuszkolta. Gavrilescu furcsa, félhomályos helyiségbe lépett: mintha kék és zöld ablakai lettek volna. Messziről hallotta, hogy közeledik a villamos fémes zörgéssel; ezt a zajt olyan elviselhetetlennek érezte, hogy tenyerét a homlokára nyomta. Amikor a zörgés elhalt, fölfedezte, hogy egy alacsony asztalnál rajta kávéscsésze öregasszony ül, kíváncsian nézte a férfit, mintha azt várná, hogy fölébredjen. 10

11 Mit kíván a szíved a mai napra? kérdezte az asszony. Cigánylányt, görög lányt, német lányt?... Nem szakította félbe Gavrilescu, és fölemelte a kezét. Nem német lányt. Akkor cigánylányt, görög lányt, zsidó lányt kezdte az asszony. Háromszáz lej tette hozzá. Három zongoralecke! mosolygott Gavrilescu szomorúan, s keresgélni kezdett a zsebében. Ha nem számítjuk a villamosjegyet odavissza. Az öregasszony elgondolkozva hörpintett a csészéjéből. Zenész vagy? kérdezte hirtelen. Akkor jól fogod itt érezni magad. Művész vagyok mondta Gavrilescu, s egyik nadrágzsebéből több átnedvesedett zsebkendőt is elővett, majd rendre a másik zsebébe rakta át őket. Sajnos zongoratanár lett belőlem, de eszményem mindig a tiszta művészet volt. A lélek embere vagyok... Bocsásson meg motyogta feszélyezetten, s kalapját letette a kis asztalra, majd belerakta azokat a tárgyakat, melyeket a zsebeiből szedett elő. Amikor kell, sohasem találom a pénztárcámat... Nem kell sietni. Ráérünk mondta az öregasszony. Még három óra sincs... Bocsásson meg, ha ellentmondok szólt közbe Gavrilescu, de azt hiszem, téved. Már négy felé járhat az idő. Háromkor fejeztem be az órámat Otiliánál. Akkor megint megállt az óra suttogta az öregasszony, és ismét gondolataiba merült. Na végre! kiáltott föl Gavrilescu, s diadalmasan mutatta föl a pénztárcáját. Ott volt, ahol lennie kellett... Megszámolta a bankjegyeket, és átnyújtotta az asszonynak. 11

12 Vidd a kerti házba mondta az öregasszony, s ránézett. Gavrilescu érezte, hogy egy kéz nehezedik rá; ijedten hátranézett: az a lány állt mellette, aki a kapuban fogadta. Félénken követte; kalapját a belerakott különféle dolgokkal a kezében vitte. Aztán ügyeljen mondta a lány, össze ne tévessze őket: egy cigánylány, egy görög lány, egy zsidó lány... Átmentek a kerten, elhaladtak egy piros cserepes, magas épület előtt: ezt látta Gavrilescu az utcáról. Megálltak: a lány egy pillanatra mélyen a férfi szemébe nézett, aztán röviden, majdnem némán elnevette magát. Gavrilescu éppen a tárgyakat rakosgatta vissza a zsebébe a kalapjából. Ó! Művész vagyok. Ha rajtam állna, itt maradnék ebben a ligetben mutatott kalapjával a fák felé. Szeretem a természetet. Ilyen hőségben üde levegőt szívhat az ember, olyan hűvös van ott, mint a hegyek közt... De hova megyünk? kérdezte, amikor látta, hogy a lány egy fakerítés felé tart, és kinyitja a kiskaput. A kerti házba... Így mondta az öregaszszony... Ismét karon fogta, és húzta maga után. Gondozatlan kertbe léptek be; a rózsa meg a liliom elveszett a gyom és a vadrózsabokrok között. Megint érezni lehetett a hőséget, s Gavrilescu kiábrándultan sóhajtott. Illúzióim voltak mondta. A hűvösért, a természet kedvéért jöttem... Várja meg, míg belép a kerti házba szakította félbe a lány, s rámutatott egy öreg, kopott házikóra, mely ott roskadozott a kert végében. Gavrilescu föltette a kalapját, s lehangoltan követte a lányt. Amikor azonban odaértek a tornác- 12

13 hoz, úgy érezte, egyre hevesebben ver a szíve; megállt. Nagyon izgatott vagyok mondta, föl nem foghatom, miért... Aztán ne igyon nagyon sok kávét súgta a lány, kinyitotta az ajtót, és betuszkolta a férfit. Nem láthatta, mekkora a helyiség, mert a függönyök be voltak húzva, s a félhomályban a spanyolfalak egybeolvadtak a falakkal. Előbbre lépett, vastag, puha szőnyeg volt a lába alatt, mintha matracokon járt volna; minden lépésével a szíve is erősebben dobogott, aztán elfogta a félelem, s megállt. Abban a pillanatban hirtelen boldognak érezte magát, mintha ismét fiatal volna, mintha az egész világ az övé volna, és Hildegard is az övé volna. Hildegard! kiáltott a lány felé. Húsz esztendeje nem gondoltam rá. Ő volt az én nagy szerelmem. Ő volt az életem asszonya! De amikor a lány felé fordult, rá kellett jönnie, hogy az eltűnt. Orra egzotikus, enyhe illatot érzett, aztán hallotta, hogy valaki tapsol, s a szoba fokozatosan, titokzatosan megtelik fénnyel, mintha lassan, nagyon lassan elhúzták volna a függönyöket, egyiket a másik után, hogy a nyári délután világossága hatoljon be. Gavrilescunak azonban volt ideje rá, hogy megfigyelje: egyetlen függöny sem mozdult; aztán meglátta a három fiatal lányt: néhány méternyire voltak tőle, ott előtte, halkan tapsoltak és nevetgéltek. Minket választottál mondta egyikük. Egy cigánylány, egy görög lány, egy zsidó lány... Lássuk, kitalálod-e, ki kicsoda szólalt meg a másik. Lássuk, tudod-e, melyikünk a cigánylány tette hozzá a harmadik. 13

14 Gavrilescu leejtette a szalmakalapját, merőn nézte a lányokat, megkövülten, mintha nem is látná őket, mintha valami mást nézne valamit a lányok mögött, a spanyolfalak mögött. Szomjas vagyok! suttogta hirtelen, s a torkához kapott. Az öregasszony küldött neked kávét mondta az egyik lány. Eltűnt a spanyolfal mögött, majd visszatért, kerek fatálcát tartva a kezében, rajta kávéscsésze és kávéskanna. Gavrilescu fölkapta a csészét, mohón a szájához emelte aztán mosolyogva nyújtotta vissza a lánynak. Rettenetesen szomjas vagyok suttogta. Így forró lesz, mert a kannából öntöm mondta a lány, miközben teletöltötte a csészét. Lassan igyad... Gavrilescu belehörpintett, de a kávé annyira forróvolt, hogy megégette a szája szélét; elbátortalanodva tette le a csészét a tálcára. Szomjas vagyok! ismételte meg. Ha ihatnék egy kis vizet.. A másik két lány eltűnt a spanyolfal mögött; gyorsan visszatértek, kezükben egy-egy megrakott tálca. Az öregasszony édességet küldött neked mondta egyikük. Rózsadulcsáca és sörbet tette hozzá a másik. Gavrilescu azonban, megpillantva a teli vizeskancsót, azt két kézre fogta, és a szájához emelte, noha látta, hogy a kancsó mellett nagy, zöld, bepárásodott üvegpohár is van. Hosszan, nagyokat kortyolva ivott, a fejét egészen hátravetette. Aztán sóhajtott, a kannát letette a tálcára, s a zsebéből előhúzta egyik zsebkendőjét. 14

15 Kisasszonyok! szólalt meg, s közben a homlokát törölgette. Nagyon szomjas voltam. Hallottam egy bizonyos Lawrence ezredesről... A lányok mint akik mindent értenek összenéztek, és elnevették magukat. Jóízűen, hangosan kacagtak most, egyre hangosabban. Gavrilescu először csodálkozva nézett rájuk, aztán az ő arca is felderült, végül velük nevetett. Zsebkendőjével hosszasan törölgette magát. Ha megengedik, én is fölteszek egy kérdést szólalt meg később, nagyon szeretném tudni, mi lelte magukat. Azon nevettünk, hogy kisasszonynak szólítottál bennünket mondta egyikük. Hiszen ez a Cigánylányhoz címzett fogadó... Nem is igaz! vágott a szavába egy másik lány. Ne hallgass rá, mert rá akar szedni. Azon nevettünk, hogy megzavarodtál, s a kancsóból ittál, nem a pohárból. Ha a pohárból ittál volna... Ne hallgass rá! szólt közbe a harmadik. Be akar csapni. Majd én megmondom az igazat: azért nevettünk, mert féltél.. Nem igaz! Nem igaz! tiltakozott hevesen a másik kettő. Ki akarja puhatolni, valóban féltél-e. Fél! Félt! ismételgette a harmadik. Gavrilescu lépett egyet előre, és ünnepélyesen fölemelte a kezét. Kisasszonyok! méltatlankodott sértődötten. Úgy látom, nem tudják, kivel van dolguk. Én nem akárki vagyok. Én Gavrilescu művész vagyok. S mielőtt, nagy bánatomra, szegény zongoratanárrá nem lettem, költői álomvilágban éltem. Kisasszonyok emelte föl egy kis idő múlva a hangját patetikusan, húsz esztendővel ezelőtt megismertem Hildegardot, beleszerettem, és szerettem sokáig! 15

16 Az egyik lány fotelt tolt alája, Gavrilescu mély lélegzetet véve ült le. Ó! kezdte el hosszú hallgatás után. Miért juttatták eszembe életem tragédiáját? Hiszen rájöhettek: Hildegard sohasem lett a feleségem. Valami történt, valami szörnyű dolog történt... A lány odanyújtotta neki a kávéscsészéjét, Gavrilescu elgondolkozva szürcsölgette. Valami szörnyű történt kezdte újra, nagy sokára. De mi? Mi történhetett? Érdekes, semmi sem jut eszembe. Igaz, sok-sok év óta nem gondoltam Hildegardra. Belenyugodtam a gondolatba. Gavrilescu mondogattam magamban, ami volt, elmúlt! Ilyenek a művészek, nincs szerencséjük. Egyszer aztán véletlenül betoppanok hozzátok, s eszembe jut, hogy egykor én is megismertem a nemes szenvedélyt, eszembe jut, hogy szerettem Hildegardot! A lányok összenéztek, aztán tapsolni kezdtek. Vagyis nekem volt igazam mondta a harmadik lány. Félt. Neked egyezett bele a másik kettő. Igazad volt: félt... Gavrilescu fölemelte a szemét, és hosszasan, melankolikusan bámult maga elé. Nem tudom, mit akartok mondani... Félsz mondta kihívóan az egyik lány, s egy lépést tett a férfi felé. Féltél, amikor beléptél.... Azért voltál olyan szomjas mondta a másik lány. Azóta meg összevissza beszélsz tette hozzá a harmadik. Minket választottál, de félsz kitalálni, hogy kik vagyunk. Továbbra sem értem igyekezett Gavrilescu védekezni. Ki kell találnod, hogy melyikünk kicsoda folytatta a harmadik lány. Találd ki, melyikünk a 16

17 cigánylány, melyikünk a görög lány, melyikünk a zsidó lány... Próbáld meg most, ha azt állítod, hogy nem félsz vette át a szót az első lány. Találd ki, melyikünk a cigánylány. Melyikünk a cigánylány? Melyikünk a cigánylány? hallotta Gavrilescu, mint visszhangozza a másik kettő. Mosolygott, és végigjártatta a tekintetét rajtuk. Ez tetszik nekem kezdte, s egyszeriben úgy érezte, jó hangulatban van. Vagyis, mert megtudtátok, hogy művész vagyok, azt hiszitek, hogy a fellegekben élek, s fogalmam sincs, milyen egy cigánylány... Ne beszélj már megint mellé szakította félbe az egyik lány. Találd ki, melyikünk kicsoda! Vagyis folytatta Gavrilescu konokul azt hiszitek, nincs annyi képzelőerőm, hogy kitaláljam, milyen egy cigánylány, kiváltképpen ha fiatal, szép és meztelen:.. Természetesen abban a pillanatban tudta, ki kicsoda, amikor rájuk nézett. Az a lány, aki egy lépést tett feléje, teljesen meztelen volt, sötétbarna a bőre, a haja meg a szeme pedig fekete; kétségtelen, hogy ő a cigánylány. A másik lány is meztelen volt, de halványzöld, áttetsző fátyol takarta, a bőre természetellenesen fehér és csillogó, mint a gyöngyház, és aranypapucsot viselt. Ez csak a görög lány lehet. A harmadik a zsidó lány, ez kétségtelen: hosszú, meggyszínű szoknya volt rajta, ez ölelte körül a testét egészen a derekáig, de a melle és a válla meztelen, a haja dús, tűzvörös, s nagy szakértelemmel volt kontyba fésülve. Találd ki! Melyikünk a cigánylány? Melyikünk a cigánylány? kiáltották mind a hárman. Gavrilescu fölállt a fotelból, kezét kinyújtotta az előtte álló fekete, meztelen lány felé. 17

18 Művész vagyok, tehát ráállok, hogy próbára tegyetek mondta ünnepélyesen, noha ez a próbatétel gyerekes; megmondom tehát: te vagy a cigánylány! A következő pillanatban azt érezte, hogy a lányok megragadják, körbeforgatják, közben kiáltoznak, visítoznak, de a hangok mintha nagyon messziről jönnének. Nem találtad ki! Nem találtad ki! hallotta mintegy álomban. Megpróbálta magát kitépni a lányok kezéből, de azok csak járatták vele a bolond körtáncot, s nem volt ereje hozzá, hogy kiálljon a körtáncból. Orrában érezte a fiatal testek szagát és azt a távoli, egzotikusillatot is, s hallotta a szőnyegen dobbanó lábakat mintha belülről is ezt hallotta volna, nemcsak kívülről. Ugyanígy érezte, hogy a körtánc könnyedén a fotelok és a spanyolfalak közt a helyiség belseje felé sodorja, de már lemondott róla, hogy ellenkezzék, már nem vett tudomást semmiről. Fölriadt, s meglátta a fekete, meztelen lányt: a szőnyegen térdelt, a dívány előtt; Gavrilescu fölült. Sokat aludtam? kérdezte a lánytól. El sem aludtál nyugtatta meg a lány. Csak éppen elbóbiskoltál. Az isten szerelmére, mit csináltatok velem? kérdezte a homlokát tapogatva. Úgy érzem, teljesen kábult vagyok. Csodálkozva nézett körül. Mintha nem ugyanabban a helyiségben volna, mégis ismerős volt neki: a fotelok, a díványok és a tükrök közt aszimmetrikusan elhelyezett spanyolfalakról ismerte föl; ezek már beléptekor fölkeltették figyelmét. Nem tudott eligazodni rajta, milyen rendszer szerint voltak fölállítva. Egyik-másik nagyon 18

19 magas volt, csaknem a mennyezetig ért, s akár falnak is vélhette az ember, ha egy-egy sarkos kiugrása nem ért volna be a szoba közepéig. Némelyik meg titokzatos fénnyel volt megvilágítva; ezek ablakhoz hasonlítottak, félig függöny takarta őket, s a függönynyílások belső folyosókként szolgáltak. Aztán voltak sokszínű, furcsán festett spanyolfalak is meg olyanok, melyeket finom kelmék és csipkék borítottak, melyek redőkben omlottak alá, belesimulva a szőnyegbe; ezeket úgy rendezték el, hogy úgy tetszett különféle alakú és nagyságú fülkéket alkossanak. Elegendő volt azonban, hogy csak néhány másodpercre álljon meg a pillantása egy ilyen fülkén, máris megállapíthatta, hogy érzéki csalódás csupán: amit látott, valójában két vagy három spanyolfal volt; ezek egyesültek képzeletében aranyoszöld, nagy víztükörré. Gavrilescu, mihelyt rájött érzéki csalódására, úgy érezte, hogy a szoba forogni kezd körülötte; megtapogatta a homlokát. Az isten szerelmére, mit csináltatok velem? ismételte. Nem találtad el, kivagyok suttogta a lány szomorúan mosolyogva. Pedig hunyorítással jeleztem, hogy nem én vagyok a cigánylány. Én a görög lány vagyok. Görögország! kiáltott föl Gavrilescu, s fölugrott. Az örök Görögország! Fáradtsága mintegy varázsütésre eltűnt. Hallotta a saját, gyorsuló szívdobogását, és soha. nem érzett boldogság öntötte el forró hullámként egész testét. Amikor szerelmes voltam Hildegardba folytatta elragadtatva, mindig arról ábrándoztam, hogy együtt utazunk majd Görögországba. 19

20 Ostoba voltál szakítottá félbe a lány. Nem ábrándoznod, hanem szeretned kellett volna... Húszéves voltam, ő pedig még nem töltötte be a tizennyolcadikat. Szép lány volt. Mind a ketten szépek voltunk tette hozzá. Ebben a pillanatban vette észre, hogy különös ruhába van öltözve: bő nadrág volt rajta, olyasmi, mint a török bugyogó, aztán rövid kabátféle sárgás-aranyos selyemből. Csodálkozva nézegette magát a tükörben, mintha nem ismerne magára. Arról ábrándoztunk, hogy elmegyünk Görögországba kezdte el újra, de nyugodtabb hangon. Nem, ez több volt álomnál, szinte már kezdett megvalósulni, hiszen elhatároztuk, hogy rögtön az esküvő után elutazunk Görögországba. Akkor történt valami. Uramisten, mi történt? kérdezte önmagától, és a halántékát tapogatta. Éppen ilyen szörnyű nyári nap volt, ilyen hőség. Megláttam egy padot, odaindultam, s akkor azt éreztem, hogy a hőség főbe kólintott, kardként sújtott az agyamra... Nem, ez a Lawrence ezredes históriája ezt ma tudtam meg az egyetemistáktól, míg a villamosra vártam. Ó! Ha volna itt egy zongora kiáltott föl reményvesztetten. A lány fölpattant a szőnyegről, megfogta a férfi kezét. Gyere velem! suttogta. Gyorsan húzta maga után a spanyolfalak és a tükrök közt, aztán annyira meggyorsította a lépteit, hogy Gavrilescu úgy érezte, rohannak, szeretett volna megállni egy pillanatra, hogy kifújja magát, de a lány nem engedte. Késő van suttogta futás közben; úgy rémlett neki, hogy a hangja nagyon messziről érkező sziszegés. 20

21 Ezúttal azonban nem szédült el, pedig futás közben számtalan díványt és puha párnát, bőröndöt és szőnyeggel letakart ládát, kis és nagy tükröt kellett kikerülniök; a tükrök különös alakúra voltak metszve, s váratlanul találták magukat szemközt velük, mintha akkor helyezték volna őket oda a szőnyegre. Hirtelen kijutván a két sor spanyolfalból alkotott folyosóféléből tágas, derűs helyiségbe értek. A két másik lány a zongorára támaszkodva ott várta őket. Miért késtetek ennyit? kérdezte a vörös hajú lány. Kihűlt a kávé. Gavrilescu lélegzetét visszafojtva lépett egyet a lány felé, s a magasba emelte a kezét, mintha védekezne. Ó, nem mondta, nem iszom többet. Már elég kávét ittam. Noha művészlélek vagyok, rendezett életet élek, kisasszonyaim. Nem vesztegetem az időmet kávéházakban. A lány azonban, mintha nem is hallotta volna a férfit, a görög lányhoz fordult. Miért késtetek annyit? kérdezte ismét. Eszébe jutott Hildegard. Nem kellett volna engedned mondta a harmadik lány. Bocsánat, engedjétek meg szakította félbe őket Gavrilescu, s a zongorához lépett. Ez szigorúan személyes úgy. Ebben senki sem akadályozhat meg. Életem tragédiája volt. Már megint késlekedik mondta a vörös hajú lány. Megint ezzel vesztegeti az idejét. Már megbocsássatok tört ki Gavrilescu. Egyáltalán nem vesztegetem az időmet. Ez az életem tragédiája volt. Mihelyt beléptem ide, eszembe jutott Hildegard. Figyeljetek rám! kiáltott föl, s a zongorához lépett. Játszom valamit nektek, s meg fogjátok érteni. 21

22 Nem kellett volna engedned hallotta Gavrilescu a két lány suttogását. Most már soha nem fogja kitalálni, melyikünk kicsoda... Gavrilescu néhány pillanatig összpontosított, a billentyűk fölé hajolt, s készítette a kezét, mintha mindjárt con brio akarna a billentyűkre csapni. Eszembe jutott! kiáltott föl hirtelen. Tudom már, mi történt! Idegesen fölpattanta székéről, és a szőnyegre szögezett tekintettel sétált föl-alá. Már tudom ismételte többször is suttogva. Éppen olyan nyári nap volt, mint most. Hildegard családostul elutazott Königsbergbe. Én Charlottenburgban laktam, s kimentem, hogy sétáljak egyet a fák alatt. Magas, öreg fák voltak, sűrű az árnyékuk. Sehol senki. Nagyon meleg volt. Nem mert senki sem kimozdulni otthonról. Ott, a fák alatt láttam meg azt a fiatal lányt, hangosan zokogott, arcát tenyerébe rejtve sírt. Nagyon csodálkoztam, mert a cipőjét levetette, a lábát fölrakta a maga elé, a kavicsos útra tett kis bőröndre. No, Gavrilescu, íme, egy boldogtalan teremtés mondtam magamban. Honnan sejthettem volna?... Abbahagyta a járkálást, s hirtelen a lányok felé fordult. Kisasszonyaim! kiáltott föl patetikusan. Fiatal voltam, szép voltam, művészlélek voltam. Szinte megszakadt a szívem ezért az elhagyott leányért. Megszólítottam, igyekeztem megvigasztalni. Így kezdődött életem tragédiája. Most mit tegyünk? kérdezte a vörös hajú lány a másik kettőtől. Várjuk meg, mit mond az öregasszony mondta a görög lány. Ha várunk, sohasem fogja kitalálni, melyikünk kicsoda mondta a harmadik lány. 22

23 Igen, életem tragédiája folytatta Gavrilescu. Elsának hívták... De beletörődtem. Gavrilescu mondtam magamban, ennek így kellett történnie. Gonosz óra! Ilyenek a művészek, szerencsétlenek... Látjátok? szólalt meg ismét a vörös hajú lány. Most megint belegabalyodik, s nem tud kievickélni belőle. Ó, a sors! kiáltott föl Gavrilescu, s a magasba emelvén kezét, a görög lány felé fordult. A lány mosolyogva nézett rá, kezét összefonta a hátán. Az örök Görögország! kiáltotta. Nem sikerült látnom téged. Hagyd ezt! Hagyd ezt! kiáltotta a másik két lány, közelebb lépve hozzá. Emlékezz rá, hogyan választottál bennünket! Egy cigánylány, egy görög lány, egy zsidó lány mondta a görög lány, s érdeklődve, mélyen a szemébe nézett. Így akartad, így választottál bennünket... Találd ki, melyikünk kicsoda! kiáltott rá a vörös hajú lány. Meglátod, milyen szép lesz... Melyikünk a cigánylány? Melyikünk a cigánylány? kérdezték mind a hárman egyszerre, s körülvették. Gavrilescu gyorsan hátrált, s rátámaszkodott a zongorára. Tehát szólalt meg egy kis szünet után így van ez itt nálatok. Művész vagy közönséges halandó, az nektek egyre megy; találjam ki, melyikőtök a cigánylány. De minek, kérem szépen? Ki adta ezt a parancsot? Ez a mi játékunk itt, a Cigánylányhoz címzett fogadóban mondta a görög lány. Próbáld meg kitalálni. Nem bánod meg. 23

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE MIKES LAJOS Sanyi manó könyve 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. A DARÁZS NÉNI Egyszer, mikor Sanyi manó vígan röpdösött a réten, hóna alatt a seprűjével, észrevette, hogy közel ahhoz

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Farkasokkal őrizlek

Zágonyi Mónika. Farkasokkal őrizlek Zágonyi Mónika Farkasokkal őrizlek A sötétszürke felhők nyugat felé vonultak Még tombolt a hóvihar, de valahol messze, keleten az ég alja már világoskék színben pompázott. Tudtam, hogy aznap telihold lesz,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A

Ariadné fonala BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A BALLAI LÁSZLÓ Ariadné fonala COPYRIGHT 2004, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. EZ A MŰ AZ ÍRÓ HONLAPJÁRÓL, A HTTP://WWW.VASAROS.COM/ART/BALLAI/ OLDALRÓL SZÁRMAZIK. A SZÖVEG BÁRMINEMŰ MEGVÁLTOZTATÁSA,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet Teremtés utazói Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet - Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége, végtelen folyamként halad önmagába visszatérve. Elméleti síkon lehetséges,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell

FELLEGHAJTÓ. A SZIRT Krónikái. Paul Stewart & Chris Riddell FELLEGHAJTÓ A SZIRT Krónikái Paul Stewart & Chris Riddell Könyvmolyképző Kiadó, 2008 ELSÔ fejezet TALÁLKOZÁS D él volt. Alvégvárosban sürgött-forgott a nép. A város fölött lebegô, a tetôket és a napot

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Egy magyar élet kicsiny tragédiája

Egy magyar élet kicsiny tragédiája Egy magyar élet kicsiny tragédiája Gellér Barnabás Eget rengetı, dobhártyát szakító, csikorgó zakatolás, vasúti megálló, kietlen táj ébreszt édes álmomból. Oldalamat kékre-lilára nyomták a kemény pad vasrácsai.

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei

Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger: A Highgate temető ikrei Audrey Niffenegger A Highgate temető ikrei (Részlet) Fordította Gálvölgyi Judit (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Audrey Niffenegger: Her Fearful

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben