Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2."

Átírás

1 Lengyeltóti Várs Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Ügyiratszám: 3112/2012. E l ő t e r j e s z t é s A Lengyeltóti Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete március 29-én tartandó ülésére Napirend: Beszámló a Plgármesteri Hivatal évi munkájáról Előadó: Dr. Szatmári Iblya jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Plgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámlót legutóbb március 31-én tárgyalta a Képviselő-testület. Éves beszámlási kötelezettségünk nincs, indklt aznban a beszámló a Képviselő-testület tájékztatása céljából, hgy javaslataikat és észrevételeiket megfgalmazzák. Mindez szükséges ahhz, hgy a Hivatal az elvárásknak megfelelően végezhesse a feladatait és elősegítse a megalapztt, ügyfelek számára is elfgadható jggyakrlat biztsítását. Az előterjesztésbe a 2011-es év tényadatai kerültek az előző évhez hasnló szerkezeti taglásban. Hivatalunk Lengyeltóti várs mellett Gyugy, Hács, Kisberény községek számára végzi a körjegyzőségi hatósági feladatkat. Körzetközpnti feladatkat lát el a gyámhivatal, az kmányirda, az építéshatóság a fentieken túl Smgyvár, Smgyváms, Pamuk, Szőlősgyörök, Öreglak, Buzsák települések számára. Hivatalunk látja el a Többcélú kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatait, gesztrként a hivatali feladatkn belül. Közigazgatási hatósági munkát 4193 laks számára, körzetközpnti, többcélú társulási munkát laks számára láttunk el. 1 1 Adatfrrás: Népesség-nyilvántartás, jei állapt

2 SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Személyi feltételek A Plgármesteri Hivatal létszáma december 31-én: - köztisztviselő 31 fő (ebből ügykezelő: 2 fő Gyes-en 2 fő) - közalkalmaztt 2 fő - Munka törvénykönyve (Mt.) hatálya alatt: 7 fő Összesen: 40 fő A 40 fős szervezeti egység tartalmazza a hivatali alkalmazttakn kívül a kistérségi irda 2 fő pályázati asszisztensét, valamint 1 fő takarító és 1 fő gépjárművezető munkatársat is. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartzók közül 5 főt ún. támgattti kategóriában, határztt idejű munkaszerződés alapján, illetve 3 főt 4 órában ún. rehabilitációs fglalkztatttként alkalmaz az önkrmányzat ben az alábbi személyi váltzásk történtek: - Üres álláshelyre januárjában egy fő kinevezésére került sr a Közgazdasági Irdára. - A Közgazdasági Irda belső átszervezése következtében megüresedett álláshelyére május 1-től egy fő munkavállaló kinevezése. - A belső ellenőr helyére 1 fő állmányban lévő köztisztviselő kinevezése. - A Közgazdasági Irda vezetőjének távzása miatt 1 fő állmányban lévő köztisztviselő kinevezése június óta egy fő Gyes-ről visszatért dlgzó 6 órában látja el feladatait (a Gyes mellett). - Aljegyző fizetés nélküli szabadsága idejére június óta megbíztt aljegyző kinevezés-módsítása júliusban távztt köztisztviselő helyére pályáztatást követően egy új dlgzó kinevezése augusztusban megszűnt a belső ellenőr jgvisznya, külső vállalkzás végzi a feladatt. 2

3 szeptember óta 1 fő nyugdíjas köztisztviselő kinevezése 4 órás munkakörben a Közgazdasági Irdán któber óta a megbíztt aljegyző gyámhivatali ügyintézői feladatkat is elláttt. Ezek a személyi váltzásk az összlétszám 30%-át, 12 főt érintettek. Az ezzel járó átszervezések, az új feladatk megismerése, begyakrlása a zavartalan hivatali működés ellen hatttak, nagybb energiát, fkzttabb körültekintést és megterhelőbb igénybevételt jelentettek a hivatali apparátustól és a hivatal vezetőségétől egyaránt. A szervezeti egységek élén felsőfkú végzettségű, vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők állnak. A hivatali létszámból december 31-én 9 fő köztisztviselő rendelkezik felsőfkú végzettséggel, ebből jgász 5 fő, igazgatásszervező 1 fő, mérnöktanár 1 fő, magasépítő üzemmérnök 1 fő, általáns szciális munkás 1 fő. Középfkú végzettséggel 22 fő köztisztviselő rendelkezik, ebből érettségizett 20 fő, szakképesített (gyrs- és gépíró) 2 fő. Munkaszerződéssel 7 fő munkavállalót alkalmaztunk: 1 fő szakmunkás, 1 fő általáns isklai végzettségű, 1 fő középfkú végzettségű és 4 felsőfkú végzettséggel rendelkezik. Rehabilitációs fglalkztatás keretében alkalmaztunk 3 főt 4 órás munkaidőben. Alapvizsga, szakvizsga A felsőfkú végzettséggel rendelkezők magasabb fizetési fkzatba történő kinevezése, illetve besrlása, vezetői megbízásának feltétele a közigazgatási szakvizsga megléte. A közigazgatási alapvizsgát 2011-ben 2 fő teljesítette. Aktuálisan az alapvizsga megszerzésének kötelezettsége 2 fő középfkú végzettségű köztisztviselőt érint, a felsőfkú végzettséggel rendelkezők köréből 3 fő köztisztviselőnek kell a közeljövőben szakvizsgát tennie. Tvábbképzések A köztisztviselők képzése, tvábbképzése a jgszabályi háttér váltzásaihz igazdik. Krábban a legtöbb tvábbképzést a Smgy Megyei Krmányhivatal szervezte, ezek a lehetőségek is egyre ritkábbak. Egyre kevesebb az ingyenes képzések száma is. A Hivatal biztsítja az ügyintézőknek az aktuális képzésen való részvételt, illetve a munkáhz szükséges szakirdalm beszerzését. 3

4 Vagynnyilatkzat-tételi kötelezettség A krrupció megelőzése, valamint a közélet tisztaságának biztsítása céljából a köztisztviselők meghatárztt körének óta vagynnyilatkzatt kell tennie. A vagynnyilatkzat-tételre vnatkzóan január 1-től új, átfgó szabályzás lépett hatályba. Az egyes vagynnyilatkzat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény felhatalmazása alapján az önkrmányzat szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képező ügyrendben ismét meghatárzásra kerültek a vagynnyilatkzat tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök. Ennek megfelelően a köztisztviselők - munkakörnek megfelelően - 2 illetve 5 évente tesznek eleget vagynnyilatkzat tételi kötelezettségüknek. Teljesítményértékelés 2002 óta a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a helyi önkrmányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével a jegyzőnek évente mérlegelési jgkörben eljárva írásban értékelni kell, melytől függően az alapilletményt legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az egyéni teljesítményértékelés bevezetésének célja, hgy ösztönözze a felelősségteljes, szakszerű ügyintézést, a felkészültség flyamats szinten tartását és javítását, az értékelést összekapcslja a teljesítmény díjazásával. Tárgyi feltételek A Plgármesteri Hivatal technikai felszereltsége megfelelő. A számítógépek hálózatn keresztül működnek, így az adatk hzzáférése az egyes munkaállmáskn nagyrészt megldtt. A felhasználói ldal jelentős prgrambővülése miatt a hálózat működése időnként nehézkesen zajltt, ezért 2011-ben egy prxy-szerver állmás beüzemelése történt meg. Ennek hatására a befelé irányuló adatfrgalm jelentős mértékben javult, tvábbá a hálózat védelme is biztnságsabbá vált. A hivatal dlgzói számára tvábbra is 2 személygépkcsi áll rendelkezésre az ügyek hivataln kívüli intézéséhez - helyszíni szemlékre, értekezletre, képviselő-testületi ülésekre utazáshz a körzetközpnti jegyzői hivatalhz tartzó kistelepülésekre. Egy 2009-ben megvásárlt Renault Cli, illetve egy 15 éves Suzuki Swift személygépkcsi könnyítik a munkát. Használatukra előzetesen egyeztetve, és valóban indklt esetben - az irdavezetők jóváhagyása után - az arra jgsultsággal rendelkező köztisztviselő által kerül sr. 4

5 A hivatali dlgzóknak a háttérmunkáhz nagy szüksége van tvábbra is a csütörtöki ügyfélmentes napra, az ügyfelek is elfgadták ezt a váltzást. ÖNKORMÁNYZATI IRODA Vezetője: dr. Bek Melinda mb. aljegyző Munkavállalók száma: 6 fő Személyzeti és munkaügyek A Plgármesteri Hivatal által fglalkztattt köztisztviselők és közalkalmazttak tekintetében az erre vnatkzó jgszabályi előíráskból eredő személyzeti és munkaügyi feladatkat, a közcélú, közhasznú, valamint közmunkaprgram keretében történő fglalkztatással összefüggő feladatkat 1 fő főelőadó látja el. Iktatás, irattárzás, pstázás: Az iktatási feladatkat 1 fő főelőadó végzi. Az iktatás 1997 óta elektrnikus módn történik Az iratkezelési szftver megfelel a vnatkzó rendeleti előírásknak. Az irattárzás a jegyző által kiadtt, hatálys iratkezelési szabályzat alapján történik. Az E-iktat szftver fejlesztőivel jó a munkakapcslat. A Smgy Megyei Levéltár előírta, hgy az előtti iratanyag kerüljön levéltárba, a selejtezés előkészítése megkezdődött évtől az iktató-irda elhelyezésében váltzás történt ben az irda a megszűnt HVI irda helyén működött. Az ügyintézési határidők betartásáhz elengedhetetlen, hgy az iktattt ügyiratk minél előbb az esetleges krábbi előzményével együtt ami már az esetek nagy részében irattárazásra került az ügyintézőhöz kerüljenek nvemberétől működik a Plgármesteri Hivatalban az autmata telefnközpnt. Az ügyfél az alközpnt menüjéből választhatja ki, hgy melyik irdával illetve ügyintézővel kíván beszélni. Ha nem sikerül választania menüpntt, akkr a kezelőhöz kerül a hívás, aki segít a megfelelő ügyintézőhöz kapcslásban. Az autmata alközpnti rendszert az ügyfelek elfgadták, csak akkr kerül a kezelőhöz a hívás, ha speciális ügyben kérnek segítséget. 5

6 Iktatási adatk év Iktattt ügyiratk száma (db) főszám: ebből alszám: ebből: I. fkú döntések száma: államigazgatási hatósági ügyekben hztt döntések: önkrmányzati hatósági ügyekben hztt döntések: Eljárási határidőn túli ügyek 0 hatósági: 0 ebből: önkrmányzati: Elsőfkú döntések elleni jgrvslatk: 10 államigazgatási hatósági ügyekben: 5 Krmányhivatal által helyben hagyva: 1 ebből: Krmányhivatal által új eljárásra utasítva: 2 saját hatáskörben visszavnt: 1 Krmányhivatal által megváltztattt: 1 bíróság által elutasíttt jgrvslati kérelem: 0 önkrmányzati hatósági ügyekben: 0 A pstázási feladatk szerepe az adatk visszakereshetősége miatt felértékelődött, hiszen a pstázás igazlt dátuma lett a közigazgatási eljárás szerint az elintézési határidő alapja któber 1-től. A helyi levelek kézbesítését közcélú fglalkztatás körében alkalmaztt munkavállalók látják el, amely költségtakaréks megldás, fnts követelmény aznban itt is a megbízható, precíz munkavégzés évben a pstázással helyi, helyközi levelek pstakönyvi feladatait 2 fő 4 órás rehabilitációs fglalkztattt végezte el. 6

7 Titkárság, önkrmányzati testületi feladatk A képviselő-testületi ülések meghívóját, előterjesztések skszrsítását, kiküldését, az ülésen elhangzttakról jegyzőkönyv készítését szttt munkakörben 1 fő végzi Lengyeltóti várs, illetve 1 fő szintén szttt munkakörben Gyugy, Hács, Kisberény községek vnatkzásában. A plgármester és a jegyző által elvárt titkársági teendőket ugyanez a 2 fő ügyintéző kapcslt munkaköri feladatk keretében látja el. A Képviselő-testületi ülésen az irdavezetőkön kívül az előterjesztést készítő ügyintézőnek kell jelen lennie. Lengyeltóti Várs Képviselő-testülete az önkrmányzati törvény előírása szerint közmeghallgatást 2011-ben egy alkalmmal tarttt. Lengyeltóti Várs Képviselő-testületének üléseit, döntéseit az alábbi táblázat szemlélteti: Lengyeltóti Testületi ülések száma (nyílt) év 18 alkalmmal ülésezett, melyből 5 esetben rendkívüli, 1 esetben együttes ülés tarttt, 1 esetben közmeghallgatást tarttt Cigány Kisebbségi Önkrmányzat 8 alkalmmal ülésezett Napirendek száma Hztt határzatk száma Alkttt rendeletek száma: Plgármester átruháztt hatáskörben hztt döntései: Bizttsági ülések: Hztt határzatk száma: A bizttságk átlagban 14 alkalmmal üléseztek A hárm bizttság összesen 387 határzatt hztt: - Népjóléti Bizttság: 97 db, - Jgi-, Pénzügyi- és Településplitikai Bizttság: 228 db, - Oktatási-, Művelődési-, Sprt- és Ifjúságplitikai Bizttság: 62 db. Gyugy Testületi ülések (nyílt) száma év 13 alkalmmal ülésezett, melyből 3 esetben rendkívüli, 1 esetben együttes ülést, 1 esetben pedig közmeghallgatást tarttt Napirendek száma 106 Hztt határzatk száma 123 Alkttt rendeletek száma 20 7

8 Hács Testületi ülések (nyílt) száma év 16 alkalmmal ülésezett, melyből 2 esetben rendkívüli, 1 esetben együttes ülés tarttt, 1 esetben közmeghallgatást Napirendek száma 125 Hztt határzatk száma 135 Alkttt rendeletek száma: 23 Kisberény Testületi ülések (nyílt) száma év 13 alkalmmal ülésezett, melyből 1 esetben együttes ülés tarttt, 1 esetben közmeghallgatást Napirendek száma 117 Hztt határzatk száma 129 Alkttt rendeletek száma: 19 Egyéb feladatk A lakáscélú állami támgatást (szciálplitikai támgatás) igénylők részére az igénybevétel személyi feltételei meglétéről a támgatást flyósító hitelintézet számára történő jegyzői igazlásk kiállítását, valamint a termőföldvásárlásra vnatkzó vételi ajánlatk kifüggesztésével kapcslats ügyintézést is az irda látja el. A termőföld kifüggesztések évtől megváltztt frmában felvitelre kerülnek az internetes rendszerben is. Az irdáhz tartzó 1 fő takarító munkavállaló a Plgármesteri Hivatal épületének takarítását látja el, míg az 1 fő gépjárművezető feladata a plgármesteri szlgálati gépjármű vezetése. Településfejlesztési tevékenység A településfejlesztéssel összefüggő feladatkról, melynek legfőbb eleme az intézményi beruházásk, infrastruktúrafejlesztés a képviselő-testület tagjai gyakrabban fglalkznak, hiszen ez a leglátványsabb, legtöbb államplgárt érintő tárgykör. Teljesen átfgó beszámlót e tekintetben az évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámlókban tesszük meg. 8

9 Az éves és hsszú távú fejlesztési feladatkat a bizttságk megtárgyalják és a képviselőtestületi döntést követően a Plgármester Úr peratív irányításával, megkezdjük a prjektek előkészítését. Azk a beruházásk kapnak kiemelt figyelmet, ahl az építési engedély megszerzése, megléte szükséges a sikeres pályázathz. Ajánlatk kérése után a képviselőtestület dönt a tervező személyéről. A pályázati lehetőségektől függően infrastruktúrafejlesztés, ezen belül is a közlekedésfejlesztés és a vízrendezés vlt a fő célterület 2011-ben, valamint a megújuló energiahasznsítási pályázatk előkészítése. A pályázatk beadásáról, annak pénzügyi és műszaki tartalmáról a képviselő-testület dönt. A döntések megalapzttságát a beruházó közreműködésével szakterületen jártas tervezők által ajánltt több alternatív megldással segítjük. A pályázatk megírását az Önkrmányzat dlgzói aktív közreműködésével külső szakember igénybevételével végezzük el. Pályázat elnyerése esetén a közbeszerzési törvény hatálya alá eső részeket jgászk megbízásával közbeszereztetjük, ahl a Közbeszerzési Bizttság hagy jóvá mindent és tesz javaslatt a Plgármester Úr részére. A prjektek befejezését követően a fenntartási időszak végéig utánkövetési jelentéseket készítünk, adatváltzás miatt támgatási szerződések módsítását kezdeményezzük. Az ellenőrző szervek ( DDRFÜ, VÁTI, Kincstár, ÁSZ) ellenőrzési munkáit segítjük. Az önkrmányzat által 2011-ben befejezett beruházásk a következők: Uniós támgatással megvalósult fejlesztési prjektek - DDOP /C Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. ütem - KEOP-6.2.0/A A kerékpárs közlekedés feltételeinek javítása a Fdr András Általáns Isklában Az Önkrmányzat által 2011-ben pályázatra benyújttt, illetve benyújtásra előkészített prjektek: - Bölcsőde felújítás és bővítés; - Kmpsztálók kihelyezése a laksság részére; - Kerékpár tárló építése az OTP mögötti területen; - Ivóvízminőség-javító beruházásk tervezése; - Vízrendezés III. ütem. 9

10 A beruházási feladatkat végző dlgzónk heti 1 alakmmal (szerdai napn) Buzsák község Plgármesteri Hivatalánál lát el feladatkat a két önkrmányzat megállapdása alapján. HATÓSÁGI IRODA Vezetője: Böröndi Franciska irdavezető Munkavállalók száma: 13 fő A Hatósági Irda eljárásai srán a jgszerűség, pártatlanság érvényesítését tartja szem előtt, amely jól látható a hatósági ügyekben hztt döntések elleni fellebbezések elenyésző számából is ben is a hatósági jgalkalmazói munkát nagymértékben nehezítette a jgszabályi környezet gyakran eklektikus váltzása, ez minden területen kihívás elé állíttta a napi munkát végző ügyintézőket. Úgyszintén megterhelést jelentett a már krábban vázlt személyi váltzáskból eredő jelentős feladattöbblet. Szciális igazgatás A szciális területen 1 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő látja el a szciális törvényben, valamint a helyi szciális rendeletekben meghatárztt ellátáskkal kapcslats feladatkat Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény településekre kiterjedően któber 3. napjától 1 fő szttt munkakörben ügykezelői feladatkat végez a szciális igazgatás és a gyámhivatal területén. Iktattt szciális ügyiratk száma Főszámn: 1241 db Alszámn: 4889 db Összesen: 6130 db Személyes gndskdást nyújtó ellátással kapcslats ügyiratk száma 2 Főszámn: 23 db Alszámn: 126 db Összesen: 149 db 2 Bölcsődei felvétellel kapcslats ügyek 10

11 Szciális ügyekben hztt határzatk (L.tóti, Gyugy, Hács, Kisberény összes) jegyző plgármester szciális bizttság képviselőtestület összesen Határzatk száma Végzések száma Fellebbezések száma Hatósági biznyítványk A jegyző által hztt döntések ellen benyújttt 3 fellebbezés közül 1 esetben a döntést a másdfkú hatóság helybenhagyta; 1 esetben a hztt döntést saját hatáskörben módsítttuk; 1 esetben pedig döntés még nem született a fellebbezés tárgyában a másdfkú hatóságnál jelen beszámló elkészültéig. Az aktív krúak ellátása évről évre átalakul. A rendelkezésre állási támgatás2011. január 1. napjától bérpótló juttatásra, szeptember 1. napjától fglalkztatás helyettesítő támgatásra váltztt. Ebben a körben előírásra került a lakókörnyezet ellenőrzése. Az ellenőrzésre az elmúlt év srán 2 alkalmmal került sr, flymányaként támgatás nem került megszüntetésre. Az önkrmányzat a munkanélküliséget közfglalkztatás keretében kívánja csökkenteni. A szciális törvény alapján a fglalkztatás helyettesítő támgatás tvábbi flyósításának egyik feltétele vlt a 30 nap munkaviszny létesítése. Azn személyek, akik az üzemrvs és a siófki felülvizsgálatt végző rvs vizsgálatát követően is munkavégzésre alkalmatlank, vagy feltétellel vltak alkalmasak, a helyi rendelet alapján váltak rendszeres szciális segélyre jgsulttá. Jelentős mértékű váltzás érintette a lakásfenntartási támgatást szeptember 1. napjától a krábban a Magyar Államkincstár által fizetett gázár-támgatás beépült a lakásfenntartási támgatásba. A jgsultak köre is bővült, mivel az egy fgyasztási egységre jutó jövedelem megemelkedett a mindenkri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ára ( Ft-ra). A törvény alapján ezen ellátási frma megállapítása, megszüntetése a képviselő-testület hatásköréből január 01-től átkerült jegyzői hatáskörbe. 11

12 Szciális ellátásban részesülők, a hztt döntések számának alakulása évben Ellátási frma Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Időskrúak járadéka Rendszeres szc. segély - eü. kársdtt jgcímen Rendszeres szc.segély - eü. kársdtt jgcímen 55 év feletti aktív, nem fglalkztattt helyi rendelet alapján flyósíttt Lakásfenntartási támgatás Áplási díj - nrmatív kivételes méltányssági Átmeneti segély szc. 8 kölcsön Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Eü. szlg. való jgsultság Közlekedési támgatás Gépkcsi szerzési támgatás Ellátási frma (segélyek) Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Átmeneti gyermekvédelmi támgatás (bérlet- és tankönyvtámgatás) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvdáztatási támgatás Összesen: 665 db A évi jegyzői gyámhatósági tevékenységről szóló részletes beszámló a májusi ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé. Gyámhivatal A gyámhivatali feladatkat 2 fő felsőfkú végzettségű ügyintéző külön jgszabály szerinti önálló feladat- és hatáskörében eljárva végzi. 12

13 A Vársi Gyámhivatal hasnlóan az Okmányirdáhz és az Építéshatósághz a kistérség összes településére kiterjedően látja el feladatait, területi lesztás szerint: egyrészt Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Buzsák és Öreglak településekre kiterjedően, másrészt a Smgyvár, Smgyváms, Pamuk településeken gyámhivatali feladatt ellátó dlgzó egyidejűleg Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény I. fkú jegyzői gyámhatósági feladatait is ellátja któbere óta az ügykezelői feladatkat a szciális irdában és a Gyámhivatalnál megsztva egy fő 6 órás munkakörben látja el. Az ismert kk miatt másdik felében a krábbi személyi állmány teljesen kicserélődött. Ezt követően a szerteágazó, skrétű gyámhivatali munkát szakmai tapasztalat nélkül próbálta (próbálja) két jgász végzettségű köztisztviselő ellátni, úgy, hgy negyedik negyedévében a mb. aljegyző megszttt munkakörben dlgztt gyámhivatali ügyintézőként is. A Gyámhivatalban az ügyintézők leterheltsége és az ügyirat hátralék jelentős, a különböző ügyek között súlyzni kell. A napi szakmai munkában a Smgy Megyei Krmányhivatal Szciális- és Gyámhivatala, valamint a társhatóságk ügyintézői nagy segítséget jelentenek az ügyintézőknek. Az ügyfélfgadási idő a munkaidő jelentős hányadát leköti, az érdemi döntések meghzatalán túl az eljárásk srán szükséges helyszíni meghallgatásk, környezettanulmányk elvégzése nehézséget kz, nem a technikai feltételek (gépkcsi) hiánya miatt. Iktattt gyámhivatali ügyiratk száma 2011-ben Főszámn: 423 db Alszámn: 1940 db Összesen: 2363 db Gyámhivatal által hztt döntések száma 2011-ben Határzat 387 db Végzés 486 db Összesen: 873 db Ebből fellebbezéssel megtámadtt döntések száma államigazgatási útn Krmányhivatal felé - 3 db (nem vlt sem bírósági útn, sem ügyészi óvással, sem felügyeleti intézkedéssel megtámadtt döntés). A 3 db fellebbezéssel érintett ügyben saját hatáskörben módsíttt döntés 1 db, Krmányhivatal által helyben hagytt I. fkú döntés 1 db, Krmányhivatal által megsemmisített döntés 1 db vlt. 13

14 NYILVÁNTARTOTT VESZÉLYEZTETT KISKORÚAK SZÁMA én 2011-ben nyilv.tartásba vett i állapt LENGYELTÓTI GYUGY HÁCS KISBERÉNY VÉDELEMBE VETT KISKORÚAK SZÁMA LENGYELTÓTI GYUGY HÁCS KISBERÉNY 7-7 CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE LENGYELTÓTI 19 GYUGY 1 HÁCS 1 KISBERÉNY 3 IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉSEK LENGYELTÓTI 4 GYUGY - HÁCS - KISBERÉNY 2 Igazlatlan isklai hiányzás miatt védelembe vett kiskrúak száma: 3 fő. A Gyámhivatal tevékenysége: Ügytípus Gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárásk száma - Ideiglenes hatályú elhelyezés Gyámhivatal döntése alapján (gyermek) Más szerv döntése alapján (gyermek) Családi jgállás rendezése(képzelt apa bejegyzésével) 1 Családba fgadtt kiskrúak 32 Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindításk flyamatban lévő perek Átmeneti nevelés tárgyévben átmeneti nevelésbe vett gyermek dec.31-én összesen örökbefgadhatónak nyilváníttt gyermek Tartós nevelés tárgyévben tartós nevelésbe vett gyermek dec.31-én összesen

15 2011.dec. 31-én gyámság alatt állók száma ebből tárgyév flyamán nyilvántartásba vett gyermek Tárgyév flyamán gyámság alól kikerült gyermek Utógndzás elrendelése (fő) dec. 31-én gndnkság alatt állók száma (fő) ebből cselekvőképességet kizáró gndnkság ebből cselekvőképességet krlátzó gndnkság hivatáss gndnk látja el a gndnkságt évben a bíróság által gndnkság alá helyezettek száma (fő) évben történt gndnk kirendelés A hzzátartzók közötti erőszakkal kapcslats családvédelmi ügyek száma: Ebből a bántalmazó: házastárs, élettárs/vlt házastárs, élettárs nagykrú gyermek, unka kiskrú gyermek, unka testvér Engedélyezett örökbefgadásk száma 1 Kiskrúak házasságkötésének engedélyezése (db) 3 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése (db) dec. 31-én megelőlegezésben részesülők száma (fő) A tárgyév flyamán megelőlegezésre kifizetett összeg (ezer Ft) Kiskrúak vagyni ügyei (gyermek) gyámi fenntartáss betétállmánya van (fő) a betétállmány összege (ezer Ft) , ,- Gndnkltak vagyni ügyei (fő) gyámi fenntartáss betétállmány van (fő) a betétállmány összege (ezer F ,- A évi vársi gyámhivatali tevékenységről szóló részletes beszámló a májusi testületi ülésen kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé. Építésügy, műszaki igazgatás Az építésügyi csprtban 1 fő felsőfkú, valamint 1 fő középfkú műszaki végzettséggel rendelkező ügyintéző és 1 fő ügykezelő látja el a körzetközpnti, elsőfkú építésügyi hatósági hatáskör feladatait. 15

16 Minimum feltétel a 2 fő felsőfkú végzettségű ügyintéző fglalkztatása, melyet költségtakarékssági szempntk miatt is nem tölti be a Hivatal. A feladat ellátásáhz szükséges előírt minimális tárgyi, dlgi feltételek rendelkezésre állnak. A csprt középfkú végzettségű ügyintézője minden hét keddi napján Szőlősgyörök község hivatalában látja el a jegyzői hatáskörbe tartzó építési ügyek intézését külön megállapdás alapján, szerdai napkn pedig az öreglaki plgármesteri hivatalban is elvégzi a jegyzői építésügyi feladatkat. A évi ügyiratfrgalm és a hatósági döntések mennyiségét az alábbi táblázatk szemléltetik. Iktattt építésügyi, műszaki ügyiratk száma Főszámn: 326 db Alszámn: 1023db Egyedi hatósági döntések száma: 550 db Hatósági biznyítványk száma: 6 db Közterülethasználati engedélyek, tulajdnsi hzzájárulásk száma: 25 db Egyéb eljárásk száma: db Hatósági döntések megnevezése Darabszám Építési engedély határzatk 38 Elvi építési engedélyek - Használatbavételi engedélyek 39 Bntási engedélyek 1 Fennmaradási engedély - Kötelezés 1 Építésügyi bírság - Telekalakítási engedélyek - Elvi telekalakítási engedély - Építési engedély módsítás 11 Végzések 390 Szakhatósági közreműködés 42 Visszavnt határzatk - Egyedi döntések összesen Egyéb eljárásk: Magában fglalja a hulladékkezelési, közvilágítási ügyeket; köztemetővel, kéményseprő-ipari közszlgáltatással, munka- és tűzvédelemmel, parlagfűvel, ingatlan tisztántartással, közutakkal, fakivágással kapcslats ügyeket, statisztikákat, ivóvíz és szennyvíz díjakkal kapcslats ügyeket, lakásügyeket. 16

17 Kiadtt hatósági biznyítványk Egyéb hatósági biznyítvány 6 Összesen: 6 Kiadtt közterület fglalási engedélyek száma 2011-ben: Megnevezés Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Gázbekötés Ivóvízbekötés Villanybekötés Gyümölcsárusítás Építési anyag tárlása Telefnbekötés Közterületi árusítás Úthasználat (mzgóárus) Árukipaklás Reklámtábla elhelyezés Tulajdnsi hzzájárulásk száma 2011-ben: Megnevezés Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Távközlő kábel építés Gépkcsi beálló kialakítása Parklás közterületen Csapadékvíz kivezetés Fakivágáshz Fellebbezés évben építéshatósági ügyben hztt döntés ellen nem érkezett. Mezőgazdasági igazgatás A gymmentesítési kötelezettségre vnatkzóan a belterületi ingatlankn mind lakssági bejelentések, mind hivatalbóli észlelés nymán helyszíni szemlét követően eljáráskat flytattunk le. Ezekben az esetekben az ingatlan tulajdnsait írásban köteleztük a gymmentesítés elvégzésére, melynek a kötelezettek nagyrészt határidőre eleget tettek. Egyéb esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk ellenük. 17

18 Szabálysértési feljelentések száma 2011-ben: Engedély nélküli közterület-használat szabs. 1 Temető rendjének megzavarása szabs. - Gymmentesítés, hulladék-felhalmzás 18 Engedély nélküli hulladéklerakás, köztisztasági szabs. 1 Ebtartási szabályk megsértése 8 Égetés - Összesen 28 Belterületen a parlagfű elleni védekezésre és bejelentésre felhívtuk a laksság figyelmét, ennek ellenére hivatalbóli helyszíni ellenőrzés srán az alábbi fertőzött területeket tártuk fel. Település Hivatalból (saját észlelés) db m2 Lengyeltóti Gyugy Hács Kisberény Kényszerkaszálás elrendelésére nem került sr, mivel a kötelezettek kivétel nélkül határidőre eleget tettek mentesítési kötelezettségüknek. Okmányirda Az kmányirda 4 fő ügyintézővel ellátja a kistérség 10 településére kiterjedően - a személyigazlvánnyal; - lakcímigazlvánnyal; - útlevéllel, - vezetői engedéllyel, - járműigazgatással, - egyéni vállalkzói igazlvánnyal, - parklási igazlvánnyal, - ügyfélkapu nyitással kapcslats hatósági feladatkat. Az egyéni vállalkzói ügyintézéssel fglalkzó munkatárs kapcslt munkakörben ellátja az ipari és kereskedelmi, valamint az anyakönyvi ügyintézéssel kapcslats feladatkat. A járműigazgatási feladatkat végző munkatárs pedig ellátja a telepengedélyezéssel összefüggő hatósági feladatkat is. 18

19 Az ügyfelek fgadása előzetesen telefnn, interneten, vagy személyesen egyeztetett időpntban történik. Természetesen az időpnt nélkül érkező ügyfeleket is a lehetőségek szerint kiszlgáljuk. Az Okmányirda működése a szabadságlásk idején is zavartalan a helyettesítések megszervezése miatt ben iktattt Okmányirdai ügyiratfrgalm (Fő- és alszámn együtt) Iktattt: 6931 db Ebből érdemi határzatk, végzések száma 4 : 3020 db évben az Elektrnikus fizetés megvalósítása prjekt keretében POS terminálk telepítésére került sr az Okmányirdákban. Az ügyfelek tájékztatása a bankkártyás fizetés lehetőségéről a hivatal hnlapján, illetve az kmányirdában kihelyezett tájékztatókkal megtörtént. Az év végén már felkészültünk a évben várható NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) kibcsátásával kapcslats feladatkra. Az Okmányirda feladatkörébe tartzó hatósági döntésekkel szemben 2011-ben fellebbezés nem érkezett. Személyi igazlvány ügyintézés Személyigazlvány (SZIG) igénylés ka Kiállíttt db Első kiadás 194 SZIG cseréje 624 SZIG pótlása (vesztés, lpás miatt) 77 Adatváltzás miatt 22 Ideiglenes SZIG kiállítása 188 Összesen Parklási igazlvány ügyintézés 1105 db július 1-től jelentősen módsult a mzgáskrlátzttak parklási igazlványára jgsultak köre. Csak a Nemzeti Rehabilitációs és Szciális Hivatal által súlysan fgyatéksnak nyilváníttt személy jgsult parklási igazlványra. Mzgáskrlátzttak parklási Igazlványa 37 db 4 Érdemi határzatk, végzések: vezetési jgsultság szünetelését, járművek frgalmból történő kitiltását elrendelő határzatk, egyéni vállalkzói igazlvánnyal kapcslats döntések, költségmentességi végzések 19

20 Lakcímigazlvány ügyintézés népesség-nyilvántartás A körzetközpnti település jegyzőjének hatáskörében van a kistérségi lakcímváltzásk srán a lakcímigazlványk elkészítése és pstázása. Lakcímigazlványk (LIG) Kiállíttt db Plgár kérelmére 477 Hivatalból (településekről érkező lakcímjelentő lapk alapján) 1045 Összesen 1522 A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataiból a különböző szervek jellemzően NAV, bírósági végrehajtók, Illetékhivatal, Nyugdíjflyósító Igazgatóság, a Magyar Államkincstár Reginális Igazgatósága, helyi irdák (adó, gyám, szciális és szabálysértési ügyekben) megkeresései alapján írásbeli egyedi adatszlgáltatást teljesítünk, amennyiben ennek jgszabályi feltételei fennállnak. Az adatszlgáltatáskról naprakész nyilvántartást vezetünk. Adatszlgáltatásk száma évben Népesség-nyilvántartásból Járműnyilvántartásból 371 db 16 db 2011-ben tvább flytattuk a Lengyeltóti belterületén lévő ingatlank házszámának felülvizsgálatát és javítását. Az év flyamán 11 db utca házszámváltzását vezettük át; kiértesítettük az tt lakókat a váltzásról, illetve kicseréltük a lakcímigazlványkat és intézkedtünk arra vnatkzóan, hgy a Földhivatalban az ingatlan-nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön a váltzás. Tájékztattuk a jgi személyiségű, illetve jgi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságkat és egyéni vállalkzókat, hgy az adatváltzást a cégbíróságnál, illetve az egyéni vállalkzók nyilvántartásában is módsíttatni kell. Ügyfélkapu regisztráció Ügyfélkapu regisztráció 84 db Útlevél ügyintézés Útlevél igénylés ka Kiállíttt db Cserélt kmány (lejárt érvényesség miatt) 75 Pótlás (vesztés, lpás miatt) 4 20

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész Tájékztató a Plgármesteri Hivatal tevékenységéről I. Bevezető rész A helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tvábbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Plgármesteri Hivatal jgállása, belsı irányítása 1./ A hivatal megnevezése: Hajdúnánás Vársi Önkrmányzat

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról Készítette: dr. Istenes Ibolya jegyző 1 BESZÁMOLÓ Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6.-i

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr Uhrin Anna aljegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben