TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet"

Átírás

1

2 S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 11. SZÁM NOVEMBER TARTALOM Színikritikusok díj 1981/82 (1 ) FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES C S A B A I N É TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , játékszín SZÁNTÓ JUDIT Ghelderode - hngtlnul (16) HAVAS FANNY Operelődások Miskolcon (18) NÁNAY ISTVÁN Tükrök (20) KISS ESZTER Színházi életünk mostohgyermeke (22) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 300,- Ft, fél évre 150,- Ft Példányonkénti ár: 2 5, - Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, Postfiók 149 Indexszám: vendégjátékok DURÓ GYŐZŐ A gonoszság gyötrelmei (28) világszínház NÁNAY ISTVÁN Szófi '82 (35) ÉZSIÁS ERZSÉBET Második félidő (39) SZEPESI DÓRA Megközelítések (41) SZEREDÁS ANDRÁS A politiki színház világképe (44) Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó drámmelléklet SÓLYOM LÁSZLÓ: A Szent ember HU ISSN A borítón: Brecht: A szecsuáni jólélek - milánói Piccolo Tetro vendégjáték Nemzeti Színházbn (lklády László felv.) A hátsó borítón: Peter Stein rendezése, z Osztályellenség elődás Hollnd Fesztiválon

3 Kettős tükörben Szvztk színikritikusok: z eredmény lább olvshtó, egyenként, részletesen és összegezve. Voltképp nincs is hozzáfűznivló. Vlmi zért mégis. A színikritikus tgozt tgji egy percig sem gondolták, hogy színikritikusok díját mindenki egyform lelkesedéssel fogd-j, és egy percig sem állították, hogy szezonról így kiállított kép teljes, megdönthetetlen és ellentmondást nem tűrő. Ez utóbbi legfőbb bizonyíték szvzás módj. Nem igyekszünk kollektív döntést hozni, még kevésbé szeretnénk egy testület közösen elfogdott htároztként föltüntetni tgjink sokszor ellentmondó véleményét. Vállljuk z ellentmondást, mert úgy véljük, hogy z elhllgtott vitáknál, melyek z egyetértés látsztát keltik, többet ér z egymássl szembeállított nézetek nyilvánosság. Vittkozni is csk kkor lehet, h ismerjük egymás véleményét. Vlljuk be, hogy mindez egy kicsit játék. Játék szubjektivitássl, z évdról mrdt emlékekkel, z élmény visszidézésével- és számokkl. Mindnnyin tudjuk, hogy művészi produktumot, z esztétikumot nem lehet versenyként értékelni, mérhető egységekre váltni vgy sttisztikává rögzíteni. játszni mégis érdemes, és ez játék nem megy vérre (se pénzre). Nincs szigorún ítélő zsűri, melynek minden tgj ismer minden produkciót. Gykorló színikritikusok vnnk, némelyek több, némelyek kevesebb elődást látnk, és z évd végén átgondolják, hogy mi tetszett nekik legjobbn. Akd, ki szbdkozik, hogy kevés elődásr jutott cl, mások ez okból nem is szvznk. Tgdhttln, hogy nem minden mgyrországi elődás indul egyenlő eséllyel. A főváros előnyben vn vidékkel szemben. Az évd végi bemuttó - frissebb z élmény -- előnyben vn z évd elején látottl szemben. De z érték rendszerint mégis áttör z esetlegességen. Ezúttl is sok szvztot kptk száz kilométeres körön túl fekvő színházk, miközben néhány kéznél levő " teátrum nem szólhtott bele versenybe. S z évd első feléből is jócskán kerültek győztesek. A játék kkor igzi, h komolyn vesszük játékszbályokt. Ilyen játékszbály például, hogy z produkció legjobb, melyik legtöbb szvztot kpt, függetlenül z első helyezések bszolút számától. A játék szépségét növeli, hogy szvztokhoz mellékelt rövid értékelésekből kirjzolódik z évd élmezőnye. A kritikus, h nem restelli néhány összefoglló sor leírásár fárdságot, udvris gesztusávl zoknk dózik, kik művészi élményben részesítették. Igen ngy kár, h ez elmrd. Igy egy kicsit színikritik vizsgáj is színikritikusok díj, nemcsk z elődásoké. Amikor számolgtjuk, hogy elég produkciót láttunk-e felelős szvzáshoz, kkor eltöprenghetünk zon: vjon nem trtozik-e szvzás nélkül is hivtásunkhoz, hogy szemelgetés helyett átfogó, összevetésekre lklms képet igyekezzünk rjzolni színházról. Vjon z egyes kritikák nk nem kell-e trtlmzniuk viszonyítás momentumát? Az éppen értékelt elődás megítélésének nem részee, hogy milyen helyet fogll el színházi környezetben? A kritikust sját felelősségére ébreszti ez játékosn komoly szvzás. Erre mutt résztvevők örvendetesen ngy szám. Nemcsk tnúi, hnem részesei is vgyunk színházművészet mozgásánk, szemléletek differenciálódásánk, z értékrend változásánk. A kritik vissztükrözi színházt, mely vlóság tükre. A színikritikusok díj így kettős tükör: vlóság minősíti. Színikritikusok díj A legjobb új mgyr drám: ÖRKÉNY ISTVÁN: FORGATÓKÖNYV A legjobb elődás: ÁCS JÁNOS rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (PETER WEISS: MARAT/SADE) A legjobb női lkítás: UDVAROS DOROTTYA (Háromgrsos oper,mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: GARAS DEZSŐ (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: GOBBI HILDA (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: MAJOR TAMÁS (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: DAVID BOROVSZKIJ színpdképe (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Összesen hrminchét kritikus szvzott. A hét díj öt elődás között oszlik meg. A díjnyertesek díszletktegóri kivételével impozáns fölénnyel nyertek. Az eredmény egyik érdekessége, hogy legjobb elődás ktegóriájábn összesen három produkciónk volt számottevő esélye: nyertes Mrt/S d e mellett Csiksomlyói pssiónk és Háromgrsos operánk. Meglepő, hogy drámktegóriábn tíz művet jelöltek z első helyre, de egy kivétellel mindegyikük csk egy-egy szvztot kpott. Még érdekesebb, hogy legjobb női lkítás díját elnyerő Udvros Dorotty elsöprő rányú győzelme mellett további hét szvzton hét színésznő osztozik. (Ketten nem jelöltek senkit díjr.) A legjobb férfilkításr jvsoltk között összesen tizenöt név szerepel, z epizódktegóriábn buszonhárom, női epizodisták listáján pedig tizenhét. A díszlet- illetve jelmeztervezők sor is szoktlnul hosszú: tizenht névből áll. A dobogós helyezések" hol ezt egyáltlán meg lehetett állpítni - következőképpen lkultk. Az elsőnek befutott Grs Dezső mellett Máté Gábor, illetve - egyenlő szvzttl - Benedek Miklós és Rjhon Adám további sor-

4 rend. Gobbi Hildát Csákányi Eszter és Pogány Judit követi; Mjor Tmást pedig Szombthy Gyul. A díszlettervező Dvid Borovszkij nyomábn szorosn: Puer Gyul, mjd Götz Bél és Szkács Györgyi. Végül z bszolút fölénnyel nyertesek listáj: Forgtókönyv tizenkilenc, Mrt/Sde huszonnégy, Udvros Dorotty pedig huszonnyolc szvztot kpott. ABLONCZY LÁSZLÓ Film-Színház-Muzsik A legjobb új mgyr drám: Huby Mik-lós: Túsz-szedők A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház). Az évd további produkcióibn is kiemelkedő lkítást nyújtott. A legjobb férfilkítás: Hegedűs D. Géz (Kőműves Kelemen, Pesti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pogány Judit (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház); Hőgye Zsuzs (Zűrzvros éjszk, veszprémi Petőfi Színház) A legjobb férfi epizódlkítás Ferenczy Csongor (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb díszlet: Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház); Fehér Miklós (Kőműves Kelemen, Pesti Színház) Különdíj: Szkácsi Sándor (Úri muri, Vígszínház); Novák Ferenc (Csiksomlyói pssió, Várszínház; Kőműves Kelemen, Pesti Színház) Az egyik különdíjt minden évben mint z évd kivételes teljesítményét kel-lene megnevezni. Ami több voln szokásos értelemben vett színészi munkánál. Ez évben Szkácsi Sándor z Úri murib vló beugrás érdemel ilyen kivételes elismerést. A másik különdíj Novák Ferenc koreográfusé, ki z évd két jelentős produkciójánk, Csiksomlyói pssiónk és Kőműves Kelemennek mozgását tervezte. Nem egyszerűen betétnygként szolgáltk táncok, hnem elmélyült, feszes drmturgii érvénnyel színházi produkciók gondoltiságát erősítették és emelték emlékezetessé. APÁTI MIKLÓS Film- Színház-Muzsik A legjobb új mgyr drám: - A legjobb elődás: Ljubimov rendezése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Szkácsi Sándor (Ú r i muri, Vígszínház) A legjobb női epizódlkítás: Ppdimitriu Athin (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Buss Gyul (Kék tenger, Tháli Színház) A legjobb díszlet: Fehér Miklós (A cst, Mdách Színház) BÁNYAI GÁBOR Mgyr Televízió A legjobb új mgyr drám: Hernádi Gyul: Drkul A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin; Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Cserhlmi György (Oresztész, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Horváth Zsuzs (Csetepté Chioggiábn, miskolci Nemzeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde; Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb jelmez: Szkács Györgyi (Mrt/Sde; Chicgo, kposvári Csiky Gergely Színház; Koldusoper, szolnoki Szigligeti Színház) Különdíj: Mjor Tmás ( Az év színházi intézménye " ) Hosszú időn át színházt csinálók mindig zt vetették színházról írók szemére, hogy klikkekbe tömörülve klikkérdekeket vesznek figyelembe értékítéleteiknél - finombbn úgy foglmzták ezt, hogy feltűnően el voltunk kötelezve egyik vgy másik színházi irányzt, színházi stílus mellett. Ne fogllkozzunk most e vád igzságtrtlmávl vgy okivl - nnyi zonbn, zt hiszem, leszögezhető, hogy z utóbbi két-három év ebben tekintetben bizonyos oldódást hozott, jobbn lehetett figyelnünk pártállásr" vló tekintet nélkül vlós színházi eredményeket. Félek, hogy most ismét új helyzet állt elő. Ismét olyn művi viták rázkódttják színházi világot, hogy becsületes kritikus kénytelen esztétiki voksibn világnézetét, ideáit, utópiáit előtérbe tolni. Bocsánt: mindez nem mgyrázkodás. Csk zt kívántm jelezni: egy színészi lkítást z is minősít, hogy jj-csk-bjne-történjen" típusú retrográd elődásbn született-e vgy nekem-nekünk szóló üzenetben foglmzódott-e; egy jelmezt, egy díszletet z is minősít... de nem ismétlem önmgmt. Hát ezért tudtm voln kiosztni vlmennyi ktegóri díját felejthetetlen kposvári Mrt-elődásnk, különdíjkt dv Lukáts Andornk, Jordán Tmásnk, Pogány Juditnk, Csákányi Eszternek, Bezerédy Zoltánnk - és még sorolhtnám, egészen kápráztos drmturgi-fordítói lkotást produkáló Eörsi Istvánig. Hogy mégsem szűkítettem le ennyire válsztásimt, nnk z z ok, hogy szubjektív és bizonyosn elítélendő mércém és emlékezetem szerint ide kívánkozik még néhány név és cím. A remek évdot produkáló Nemzeti (Kton József!) Színházbn Háromgrsos oper (Ljubimov), Mirndolin és z Oresztész (Zsámbéki Gábor) vgy Boldogtlnok (Székely Gábor) vitték sikerre zt színházeszményt, mit kposvári Egy hónp flun (Ascher Tmás), szolnoki Hmlet (Pál István) és Liliom (Bbrczy László), miskolci Anglii Erzsébet (Csiszár Imre) és vígszínházbeli Forgtókönyv (Vlló Péter) csendített meg ugyncsk. Es vitthtó vonási ellenére idetrtozónk érzem-vélem győri Hmletet (Bódy Gábor és Szikor János) cskúgy, mint szolnoki Koldus-operát (Sándor Pál), győri Hrblt (Szikor) éppúgy, mint kposvári III. Richárdot (Bbrczy). S mi színészeket illeti: ott még föltűnőbb bőség. H most mégis csk felsorolásr jut hely - mgm is fájllom ezt z igzságtlnságot. Szívesen emlékszem Törőcsik Mri Pechumnéjár, Almási Év külön elődást involváló mkrncos Ktájár, Tímár Év Anglii Erzsébetére - Gobbi Hild őserejű lkításár Boldogtlnokbn, Sinkó László méltó prtnerségével, Básti Juli érett sszonyiságár Turgenyev-elődásbn, s elálló fülű sszonypródiájár egy Feydeu-bohóztbn - Rjhon Adám, Blskó Péter, Kern András vgy Andori Péter minden színpdi megszóllásár -, Blázsovits Ljos és Bálint András kettősére játékszíni Vdkcsából, Benedek Miklós elsöprő lendületére Mi-

5 rndolinábn, Kovács Ljos heroikus küzdelmére Hmlet lkjávl, Blky Géz ironikus istenére és Gelley Kornél fnyr királyár z Oresztészben, Máthé Erzsi trgikus bolondozásir Goldonielődásbn; s egy másik Goldonibn, miskolcibn, Körtvélyessy Zsoltr. Bizonyos, hogy szvzólist igzságtln szűkítésén z iménti felsorolás sem segített. Bár nnyit kérnék, hogy esetleges döntetlenek ben fentebbi kiemeléseim voksnk minősüljenek BARABÁS TAMÁS Esti Hírlp A legjobb új mgyr drám: Csiksomlyói pssió A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin; Háromgrsos oper, A medikus, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Thi Tóth László (Amdeus, Vígszínház) A legjobb díszlet: Dvíd Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Különdíj: Meddig lehet elmenni? (Vidám Színpd) Bármilyen kitűnő írónk trtom - színpdon is - Örkény Istvánt, bármilyen hódolój vgyok Mcskjáték meg Tóték színpdi változtánk is, Forgtókönyvet nem tudtm ennyire megszeretni. Az évd többi új mgyr drbjáról nem is szólv... M is Boldogtlnokt (Füst Milán) érzem kiemelkedően legjobbnk, de hát z felújítás. Így hát Csiksomlyói pssiót, Blogh Elemér és Kerényi Imre színpdi játékát válsztottm nnál is inkább, mert elődás egészen pompás volt. Ezért írom Kerényi Imre nevét legjobb elődás " rubrikáb, bár itt már erős verseny. Szinte csk célfotó döntött nálm Kerényi jvár Ljubimovvl (Háromgrsos oper), Zsámbéki Gáborrl (Mirndolin és Tháli szekerén - egy Jókidrámát ilyen élvezhetővé tenni!), Székely Gáborrl (Boldogtlnok), Kzimir Károllyl ( A szent kísérlet hosszú évek ót legjobb produkciój Tháliánk), Ascher Tmássl (Egy hónp flun), vlmint rendező-ként debütáló Grs Dezsővel (Ezek kísérletek!) szemben. A legjobb új mgyr drám: Örkény István Forgtókönyve Vígszínházbn (Szilágyi Tibor és Reviczky Gábor) (lklády László felv.) A legjobb női lkításnál figyelembe vettem Törőcsík Mrit (Háromgrsos), Básti Julit (Egy hónp flun), Hőgye Zsuzsnnát (Házmestersirtó, Zűrzvros éjszk), Bécsi gyorsbn kiugrott Ppdimitriu Athinát - s végül is Háromgrsos hősnőjének s Mirndolin címszereplőjének nevét, z Udvros Dorottyáét írtm be. Ngyon tetszett Márkus László Hrpgonj, Tordy Géz-Gálffi László kettős z Amdeusbn, Székhelyi József (Ezek kísértetek!), Humnn Péter (Jutlomjáték) s Benedek Miklós (Mirndolin) - de legjobbn Grs Dezső tetszett Háromgrsosbn. Kár, hogy következő ktegóriábn nem z ngol-meriki szót hsználjuk: supporting (támogtó) ctor kifejezés nálunk nem is létezik, másodfőszereppel lehetne leginkább fordítni, jelzi tehát, hogy nem villnásnyi megjelenésről vn szó, mihez mi z epizód szót sszociáljuk. Mgm z előbbi értelemben gondolkodom, h listán szereplő ktegóriákbn z epizód szóvl jelöljük is. Gondoltm Bánsági Ildikór, ki egy gyenge drb idegesítő elődásábn (Crommelynck: Forrón és hidegen) nyújtott kimgslót, mind szebben fejlődő Hámori Ildikór (Ezek kísértetek!, A két árv, Csiksomlyói pssió), Ronyecz Máriár (Háromgrsos és Boldogtlnok). Igzán csodáltos zonbn Tolny Klári (Sorsválsztók) és Gobbi Hild (Boldogtlnok) volt - s én Gobbi nevét írtm be végül is. Ugynez férfibn? Szintúgy erős mezőny: itt vn Bessenyei remek Csörgheő Csulij (Úri muri), Mirndolinábn remeklő Mjor Tmás, Forgtókönyv-ben Szombthy Gyul, A medikusbn s Háromgrsosbn Dörner György, Fösvényben Körmendi János, Bubusbn Horváth Gyul és Zn József - s szvztomt Thi Tóth Lászlór mint II. Józsefre (Amdeus) dom. Puer Gyul remek díszletet csinált Jóki-drbhoz, de Dvid Borovszkijé szvztom, z övé még eredetibb (Háromgrsos). S végül jvslt egy különdíjr: hosszú évek ót nem volt ugynis olyn jó politiki kbréműsor, mint Meddig lehet elmenni? Vidám Színpdon. BÁRON GYÖRGY Mgyr Rádió A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Vlli Péter (Spionjáték, győri Kisfludy Színház) A legjobb női epizódlkítás: Máthé Erzsi (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: A legjobb díszlet: Bchmnn Gábor, Erdély Miklós, Hrszty István, Ngy Bálint, Puer Gyul, Rjk László, Szegő György színpdképe (Bmbini di Prg, győri Kisfludy Színház) A színházi élet nem műkorcsolyverseny vgy táncdlfesztivál: z elsőség ligh dönthető el pontozássl. Különösen z idén nehéz pontozóbíró helyzete: szokásosnál is síkosbb jégre kell kiállni. A színházról szóló vitákbn mgsr csptk z indultok, s vele felkvrodott z irrcionlitás gőze is. A Nemzetit például, mely Vörösmrtytól, Jókitól Füst Milánon át Kornisig igen következetesen törekedett mgyr drám értékeinek bemuttásár és műsoron trtásár - kedvező kritiki visszhnggl övezve -, ki. tudj, miért, mgyr drám elhnygolásábn mrsztlták el. Igz,

6 kísérletinek" is bélyegezték ( színház mindig kísérlet"), holott zt relist stílust játszott, csk keményebben és erőteljesebben, melyet z eszképist csevegő színház " nálunk olynnyir lejártott. A szvk elvesztették értelmüket, tényeket hnyg mozdulttl ki-dobták z blkon. Csod, hogy e helyzetben egyáltlán nézhető elődások születtek. Hozzászólások persze ezek is z áldtln vitához, méghozzá legrokonszenvesebb módon: z evidenciák erejével. Ilyen evidenci számomr kposvári Mrt. Egyetlen produkció mérhető hozzá: nemzetibeli Mirndolin. A legjobb mgyr drámávl már nehezebb helyzet, különösen tvlyi esztendő után, mikor egy évdbn került színpd-r két olyn jelentős opusz, mint Kornis Hllelujáj és Náds Tkrítás. De tvlyi mezőnyből két erdélyi" drám, Sütő András Szuzi menyegzője és Székely János Hugenottákj is mgsn fvorit lenne z idén. A Forgtókönyv csk kény-szerű válsztás eredménye: kidolgoztln, felemás, tém igzi mélységei fölött - igz: brvúrosn - elsikló mű; el-mrd Örkény legjobb drbjitól. A győri Bmbini di Prg színpdképének jelölése másfjt problémákt vet föl. Messze z évd legjobb színpdképe ez, ugynkkor funkcionálisnk ligh nevezhető : súlyávl vlósággl gyon-nyomj z elődást. Mégis, kárhogyn is, z év legjobb, legeredetibb díszlete e kollektív munk; hogy nem tudott funkcionálissá, élővé válni, rról nem meg-lkotói tehetnek. Udvros Dorotty díjzás Mirndolináért és Háromgrsos operáért megint csk evidenci; személyében - Szívzűr és Ripcsok című film is bizonyság rá - z utóbbi évek legjelentősebb színésznőtehetsége tűnt fel. Szerencséje volt, hiszen - kárcsk legjobb epizodistánk jelölt Máthé Erzsi - színvonls elődásokbn léphetett színpdr; tehetség önmgábn, tudjuk, kevés. Vlli Péter brvúros győri Spionjátékért - melyben nem egyszerűen szerepet játszott, hnem mg volt z egyszemélyes elődás - tlán nem is színészi elismerést, hnem különdíjt érdemelne. Vlmilyen díjt mindenképp. BARTA ANDRÁS Mgyr Nemzet A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss : Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Benedek Miklós (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Kri Györgyi (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez : Szegő György díszlete; Szkács Györgyi jelmeze (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) BÉCSY TAMÁS ELTE, Világirodlmi Tnszék A legjobb új mgyr drám: Csörsz István: Kék tenger. A drám csk viszonylgosn jó; érdeme, hogy nemzedéki problémánk" új spektust d, s mellőz minden elcsépelt modern" megoldást. Észreveszi másik nemzedék érdemeit és hibáit egyránt. A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Hcser Józs (Kék tenger, Tháli Színház) Elsősorbn zért szvztm rá, mert z utóbbi időben kevés feldtot kpott, de most bebizonyított: kitűnő színésznő. A legjobb férfilkítás: Bessenyei Ferenc (Nplemente előtt, Várszínház) A legjobb női epizódlkítás: Schütz Il (Fösvény, Mdách Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Szombthy Gyul (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb díszlet vgy jelmez: : - BOGÁCSI ERZSÉBET Mgyr Nemzet A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Benedek Miklós (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás Győry Frncisk (Ameriki álom, szolnoki Szigligeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás Sipk László (Bmbini di Prg, győri Kisfludy Színház) A legjobb díszlet: Puer Gyul (Tháli szekerén, Kton József Színház) Egyet-egyet válsztni kilencvenegyből : mgyr színházknk ennyi színielődását néztem meg z elmúlt szezonbn. A kemény feldton könnyebbít z, h kitűnő tlálttik, sjnos z is, h édeskevés z esélyes. Már-már rivális nélkül versengett Forgtókönyv, Örkény István trgédiáj - szerző műfji megjelölése szerint -, melynek pedig dekvát formáját nem lelte meg vígszínházi elődás. Fénylő tehetsége feltűnt Udvros Dorottyánk, néhány esztendeje már. Hoszszú ideje hittem Benedek Miklósbn, zjtlnbb pályszkszokbn is. És hiszek bbn, hogy mi színházművészetünk is megtnulht bszurdul, groteszkül, s urm bocsá ' egykoron - nem bélyege, de lényege szerint - vlóbn vntgrdul. E tárgybn jeles tnítványokként jegyeztem meg (Pál István színjátékábn) Győry Frnciskát, nemkülönben (Szikor János rendezésében) Sipk Lászlót, z ő személyében végképp olyn színészt, kinek pedig se neveltetése, se munkálkodás nem sugllt mindeddig e stílus eminensét. Nincs kritikusi munk, melynél nehezebb voln megszbdulni z egyéni ízlés, sőt, z erkölcsi ítélet ösztökélésétől, mint e szvztok megdáskor. Semmilyen támogtásr sem volt szüksége Mrt hlálánk, Ács János vkmerő Weiss-színrevitelének, mely messzi kimgslott szikárságig sllngtln gzdgságávl, gondoltávl. És becsületével. A kposvárik között legkevésbé kposvári ő, nem nyers, nem nyomsztó, de érzékeny, megejtő. S egyszer csk vdóc-konok, vs-kemény... felelősségvállló. Ezt pártfogolom. BULLA KÁROLY Mgyr Televízió A legjobb új mgyr drám: - A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Rjhon Ádám (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Hőgye Zsuzs (Zűrzvros éjszk; Házmestersirtó, veszprémi Petőfi Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Reviczky Gábor-Szombthy Gyul-Gáspár Sándor (Úri muri, Vígszínház)

7 A legjobb elődás: Ács János Mrt/Sde-rendezése kposvári színházbn (Fábián József felv.) A Legjobb díszlet: Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin: Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Rjhon Ádám (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Csákányi Eszter (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Bezerédy Zoltán (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez : Szegő György díszlete és jelmeze (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) CSAKI JUDIT Népszv legjobb mgyr drám : Örkény István: Forgtókönyv. A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csikv Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) -1 A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfi lkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde kposvári Csiki Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pp Ver (Amdeus, Vígszínház) A legjobb férfiepizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Dvid Borovszkíj (Háromgrsos oper, Nemzeti Szín-ház) CSÍK ISTVÁN Ipri Minisztérium A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Jurij Ljubimov rendezése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Hámori Ildikó (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Srli Imre (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb díszlet: Székely László (Boldogtlnok, Kton József Színház) zt, mit legjobbnk érzek. Sjnáltosn könnyűnek, mert viszonylg kevés elődás emelkedett ki z évd átlgából, s ez kevés - Háromgrsos oper például, vgy Csiksomlyói pssió, hogy néhány példát is idézzek - lposn z átlg fölé emelkedett; és örvendetesen nehéz, mert ezekben z elődásokbn z együttes munk olyn ngyszerű egyéni teljesítményekből állt össze, melyeket szinte lehetetlen rngsorolni. A legjobb díszlet vgy jelmez díjánk esetében nem zért hboztm, mert más díszletekkel összemérve Székely László díszlete nem állt voln meg z első helyen, hnem zért, mert nem, illetve nem egészen új. Néhány éve, Szolnokon már ugynebben sejtelmesen nyomsztó térben került színre Füst Milán drámáj. Mégis erre szvztm. Részben zért, mert ez Boldogtlnok egy másik színház másik produkciój; részben zért, mert bbn régi évdbn - még nem osztottunk díjkt... ÉZSIÁS ERZSÉBET SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) Könnyű, de ugynkkor hlltlnul A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty nehéz feldtnk éreztem z évd legjobb (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A teljesítményeit rngsorolv megnevezni legjobb férfilkítás: Sinkó László

8 Vn Kton József Színház Tháli szekerén című elődásábn egy epizódszereplő, kire od kell figyelni: víz-árus kislány. Alkítój, bemuttó ide-jén még főiskolás Csonk Iboly villnásnyi szerepében szvk nélkül is el-játssz zt z áhíttot, mit színház kelt benne. Blky Géz számos drámi főszerep után játszott el Zsebes Jkbot, Háromgrsos oper egyik bndtgját. Bizonyítv ezzel, hogy nincs kis és ngy szerep, csk jó színész, ki minden feldtot mgs művészi színvonlon old meg. Ez szerep ugynkkor lehetőséget dott számár, hogy megcsillnts fnyr humorát, melyet eddig nem ismertünk. Dvid Borovszkij díszlete Nemzeti Színház Háromgrsos oper-elődásábn Brechtet és Ljubimovot egyránt szolgált. Az emeletes piros utóbusz frppáns ötlet, remek vizuális látvány és jól funkcionáló játéktér volt. FÖLDES ANNA Nők Lpj A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty Mirndolinábn (Nemzeti Színház) (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb női epizódlkítás : Csonk Iboly f. h. (Tháli szekerén, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Blky Géz (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet : Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Az évd legjobb új mgyr drámájánk Örkény István Forgtókönyvét trtom. Örkényt ugynz tém fogllkozttj, mint legtöbb művében - z elmúlt negyedszázd mgyr történelme -, de módszere eltér korábbi drámákétól. Sjátos groteszk világát ezúttl cirkuszfilm-színház hárms írói eszközével teremti meg. A Forgtókönyv fő erénye, hogy egy modellhősön keresztül érzékeltetni tudj kor skizofréniáját, koholt perek lélektnát, mgyr történelem ellentmondásos korszkánk kusz szövevényét. Peter Weiss Mrt-Sde-j nemcsk z évd legjobb elődás, hnem Ács János pályáján is fontos állomás. A fitl ren dező első színpdi munkái ót (Gombrowicz: Esküvő, Wedekind: Tvsz ébredése) generációjánk egyik legígéretesebb tehetsége. A kposvári Mrt/Sde - direkt ktulizálások nélkül - döbbenetesen mi és korszerű elődás, mely ismét jó példáj z összehngolt csptmunkánk. Udvros Dorotty üstökösként robbnt be mgyr színjátszásb, és zon kevesek közé trtozik, ki népszerűségét divt múltávl is megőrzi. Udvros Dorotty ugynis született tehetség, ki bármilyen szerepet el tud játszni. Pollyj éppúgy, mint Mirndolináj z évd legjobb lkítás. Sinkó László Huber Vilmos-lkítás Füst Milán Boldogtlnokjábn számomr nem volt vártln. A színész sok-sok kori főszerep és z elmúlt évek számos kiemelkedő epizódszerepe után jutott el élete egyik legjobb lkításához. Ez ppi nyomdász, Füst Milán egyik boldogtlnj, Sinkó megformálásábn ismerős mi ember, ki kommunikációképtelenségével, önpusztító természetével elrontj sját és körülötte levők életét. kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Szombthy Gyul (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb díslet: Kstner Péter (Autó-busz, debreceni Csokoni Színház) Aggsztón kevés töprengéssel szvztm z idén. Nem minth megfontoltlnbb lettem voln, mint z elmúlt években: egyszerűen lig volt számbjöhető válszték. A mgyr drámák forrás - reméljük, átmenetileg - szinte kipdt. Legrosszbb elődott új mgyr drám még könnyebben kdt voln, de szerencsére nem erre szvztunk. Az évd kiemelkedő, világszínvonlú elődásánk Ljubimov Háromgrsos operáját trtottm és trtom. Annk, hogy mégsem erre dtm szvztomt, z z ok, hogy Ljubimov, meggyőződésem szerint, más mezőnyben Brookkl, Strehlerrel - versenyez. Neki mi elismerésünk már nem jelenthet vlódi ösztönzést, báto-

9 rítást, mint Ács Jánosnk, ki elődásról elődásr igzolj szkm belé vetett bizlmát. Acs z idén Mrt/Sdedl nemcsk egy kiváló és komplex, minden síkján átgondolt elődást hozott lét-re, de legyőzte egy emlékezetünkben ngynk őrzött nemzeti színházi elődás és egy kegyetlenségében megrendítő film emlékét is. A női lkítások mezőnyében Udvros Dorotty (Háromgrsos oper: Polly) egyetlen esélyes vetélytársánk Mirndolinát lkító Udvros Dorottyát éreztem, ez zonbn szvztok végső értékelésénél mellékes. Rjt kívül csk Dobos Ildikó Árv Bethlen Ktáját emelném ki sorból. A férfik közül Cserhlmi György Oresztészét trtom még említésre méltónk. Az epizódlkítások rovtához érve, úgy érzem, igzságtln voltm: h Forgtókönyv más évdbn kerül bemuttásr, hbozás nélkül és örömmel dom díjt Srli Imrének, Boldogtlnokbn nyújtott lkításáért. Örkény Novotni erdészének életre keltése zonbn olyn mestermunk, mely nem mrdht díjztlnul még kkor sem, h z írott kritikák szuperltivuszi már méltó módon honorálták Szombthv Gyul teljesítményét. Végezetül: z ember zt hinné, szürke évdból, közepes mezőnyből könnyű kiemelkedni; vlóság - úgy látszik - ennek ellenkezőjét bizonyítj. GESZTI PÁL Mgyr Hírlp A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely (Peter Weiss: Mrt/Sde) Színházbn A legjobb női lkítás: A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: GYÖRGY PÉTER ELTE, Esztétik Tnszék A legjobb új mgyr drám: A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Kri Györgyi (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Bubik István (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Bchmnn Gábor (Hmlet, győri Kisfludy Színház) tekinteni. Áltlábn véve sem trtom jónk például Csurk idei munkáját (Reciprok komédi), e drám mindössze rutin, Csurk sját formájához képest is gyenge. Illyés műve (Sorsválsztók) sját életművét tekintve, nem trtozik kiemelkedő drbok közé. Fejes bemuttój függetlenül indultosságától és végiggondoltlnságától - nem igzán drám. Ami sjnáltos: nem láttm Pilinszky pécsi bemuttóját (Gyerekek és ktonák), mit z objektivitás kedvéért mindenképp illő bevllnom. Mindez nem jelenti, hogy mgyr t. Nem tudom, szükséges és lehetséges- színházk ne játszottk voln idén is kie nem (mutttk be) szvztát váló mgyr műveket. Legfeljebb nem z indokolnom. Mindenesetre, ebben z idei év terméséről volt szó. (Például Füst évdbn nem láttm olyn új mgyr drá- Milán Boldogtlnokj Kton József mát, mit jónk nevezhetnék, így nem áll Színházbn.) módombn egyet sem legjobbnk A l e g j o b b f é r f i l k í t á s : G r s De z s ő H á ro m g r s o s o p e r á b n ( Ne m z e t i S z í n h á z )

10 z. Ács János rendezése, Peter Weiss: Jen Pul Mrt üldöztetése és meggyilkolás... Kposvár, Csiky Gergely Szín-ház. E művet, mint zt többek között döbbenetes látogtottság is muttt, nem pusztán Acs János lkotói útján belül kell jelentős és meghtározó állomásnk tekintenünk. Alpvető ez z elődás kposvári színház és z egész mgyr színház számár is. Ez z elődás: igzi színházi esemény volt. Vitthttlnul válszolt jó néhányr zok közül kérdések közül, melyekre itt és m színház válszolht. (És melyekre így válszolni is kell.) Azz óhttlnul válszolt jó néhányr zok közül kérdések közül, melyekre bár-mikor és bárhol válszolht. Rendezés és színészek, közönség és színház olyn szövetségre léptek, mire színházb menvén (dolgozni és nézni) áltlábn lépni óhjtnk, de mely szövetséget megkötni oly ritkán nyílik lklom. Ács János színház vntgrde (úttörő), kegyetlen és nem kegyetlenkedő. Ez z elődás nem esztétizált, mitikus erők szbdultk fel, Ács nem megidézte kultúrát, hnem teremtette. A Mrt komoly bizonyíték rr, hogy ez színház ereje teljében vn, mostoh és lehetetlen körülmények ellenére is mximális feldtok megoldásár képes. (Nem trtom kposvári körülményeket különösen lehetetlennek. Csk nnyir lehetetlenek itt körülmények, mint vidéken áltlábn. Ez viszont ismert és nem itt tglllndó, de említendő tény.) A Mrt-elődás új minősége olyn hgyományokr épül, melyek e színház legsjátosbb szokási, közösségi munkájánk eredményei. A Mrt tehát nem egyszeri brvúr. Egy hosszú és kemény munkfolymt egyik állomás. Szkmilg (h létezik ez szűkítés) olyn feldtot old meg ez z elődás, mely előtt nem egy mgyr színház áll: közösségi munk és individulitás egységének, díszlet és játék összeforrottságánk, szövegmondás és mozgás zonos minőségének feldtát. A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty Pollyj (Háromgrsos oper). Udvros Dorotty Pollyj (és Mirndolináj z évd végén) egyránt világosn bizonyítj, hogy e színésznő, függetlenül életkorától, teljesen felkészült rr, hogy vlódi lkotótárssá, komoly feldtok végrehjtójává legyen. Klózdl tlán z évd (de z elődásnk feltétlen) legfé lelmetesebb perceit jelentette; olyn sugárzó erő árdt e pár percből, mit csk z igzi színészek munkáj nyomán ismerhetünk. Hjlnék rr, hogy Mirndolinát már-már jutlomjátéknk tekintsem, h III. felvonás nem lenne oly átkozott rvszul és zseniálisn végiggondolv. A sim és túlságosn is egyértelmű Goldoni-szöveg Zsámbéki kezén árnylt és ugynkkor - gorombán gyorsn - vlóságosn irglmtln lesz. Mirndolin könyörgése bocsántért, ridlm z áltl keltett és ellenőrizhetetlenné lett szenvedélyektől, mindz, mit Udvros pár hngsúllyl felvillnt, világ vló, iszonyú rcár mutt. Udvros véres komolysággl mondhtj, hogy még ez egyszer megúszt. Igy Zsámbéki rendezésében Udvros ismét megmutthtt, hogy vlós trgiki képességekkel, drámi erővel rendelkezik. Es ez épp oly érdem, mint z vitthttln természetesség, mivel levette e várost lábáról, és mely érdem (remélhetően) nem koptthtó el pár év ltt. Máté Gábor ( legjobb férfilkítás) mint Kikiáltó Weiss Mrt-jábn. Felejthetetlen járás, zsebre vágott keze lz bllonjábn, mozdult, mivel végigsimít hján. Érthetetlen nyuglm és rémületesen higgdt, tgolt hnghordozás. Es Máté sírás végén. Egyedül álló lkj z összerombolt színpd sötétjében, reszkető váll, fel-felcsukló zokogás. Nem elemezhető itt, hogy mi mindent sirt, mi múlik el ezekben percekben. Sírás egyértelműen egyet mutt meg: mi minden került történelem iszonyú szemétládájáb. Máté kívül állój névtelenek képviseletét jelenti: nem vesz részt z eseményekben, de sem-mit sem felejt. Olyn férfi ő, ki nem vesz részt Mrt és Sde vitájábn, de részvéte z egyes sorsok iránt, kíméletlen higgdtság, jelenléte ítélet. Alpvető, és hngsúlyozndó, hogy lkítás nem létezhetne sem Jordán, sem Lukáts lkítás nélkül. Női epizód: Kri Györgyi, Weissdrámábn. Kri hosszú évek ót kiváló, szülési jelenetben, Mrt nyjként pedig egyértelműen remek. Olyn ősi erővel tör fel belőle kiáltás, mint Acs egész drbjánk ereje ezt célozz: mítosz keletkezésének pillnt ez. Férfiepizód. Bubik István szolgáj Mirndolinábn. Szöveg szerint Bubik szerepe szinte semmi. Mindent, mit láttunk, Bubik teremtett ( Zsámbéki áltl nyújtott keretek között). Mindez egész egyszerűen mesterség didl. Nem k- rkter, több. Bubik főszereplővé vált, holott csk" áll, és fogát csikorgtj, lépked, mint Gólem, ordít torkszkdtáig: Mirndolin...! Utolsó villnás, átugrás ruhszárító köteleken: tökéletes és pontos poén. Bubik mindenképp kiváló, és szégyenteljes, hogy ez meg-lepetés. Díszlet. Annk ellenére, hogy z elődás sikertelen, elégtelen volt, Bchmnn Gábor munkáj Hmlethez (Győr). E monstrum, mely színpd és játék lényege is lett, teljesen új szín mgyr díszlet történetében. Olyn látványbeli és minőségbeli törekvés, mely mindenképp díjt érdemel. (Szerintem.) Annk ellenére, hogy kudrc lett z elődás, nnk ellenére, hogy játék szétesett, olyn kísérlet volt, mely felejthetetlen. (És szinte nevetségesen szimbolikus, hogy épp ez díszlet égett el.) HERMANN ISTVÁN ELTE, Esztétik Tnszék A legjobb új mgyr drám: A legjobb elődás: Szirtes Tmás rendezése Mdách Színházbn (Shkespere: Mkrncos hölgy) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Huszti Péter (Mkrncos hölgy, Mdách Színház); Hegedűs D. Géz (Kőműves Kelemen, Pesti Színház) A legjobb női epizódlkítás: A legjobb férfi epizódlkítás: Szerednyei Bél (Mkrncos hölgy, Mdách Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: ILLÉS JENŐ FilmSzínház-Muzsik A legjobb új mgyr drám: Srkdi Imre: Kőműves Kelemen; Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Bessenyei Ferenc (Úri muri, Vígszínház) A legjobb női epizódlkítás: A legjobb férfi epizódlkítás: Fekete Tibor (Elveszett prdicsom, kecskeméti Kton József Színház) A legjobb díszlet: Götz Bél (Csiksomlyói pssió, Várszínház) Különdíj: Novák Ferenc (színpdi koreográfiái)

11 KOLTAI TAM ÁS SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde; Hermelin, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pogány Judit (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Donáth Péter (Liliom, szolnoki Szigligeti Színház) Azt hiszem, minél tovább mgyrázz egy kritikus szvzócéduláját", nnál több embert sért meg. Ugynis következő vriációk lehetségesek: I. Egyértelműen kiemelkedő volt vlmely produkció - következésképp többiek nyomáb sem jöhetnek. 2. Sokn nyújtottk csknem egyform teljesítményt (már ez sem tiszt öröm fölsoroltk-nk), tehát nyertes" úgy érezheti, hogy bíráló külön kegyet gykorolt kitüntetésével. 3. Senkit sem trt díjr méltónk -- h még részletezi is z indokit, vlósággl feketelistát készít. A fentieket megfontolv sem tehetek mást, mint hogy először is ideírom zoknk z elődásoknk címét, melyek igzán tetszettek z elmúlt évdbn. (Tudtosn válllv tetszés" foglmát mint szubjektív, nem-esztétiki ktegóriát.) Tehát: Nők iskoláj Boglárlellén (rend. Bbrczy László), Háromgrsos oper Nemzeti Színházbn (rend. Jurij Ljubimov), z Egy hónp flun Kposváron (rend. Ascher Tmás), Boldogtlnok Kton József Színházbn (rend. Székely Gábor), z Albee-egyfelvonás o-sok Szolnokon (rend. Pál István), Kőműves Kelemen Pesti Színházbn (rend. Mrton László), Liliom Szolnokon (rend. Bbrczy László), Mirndolin Nemzeti Színházbn (rend. Zsámbéki Gábor), Mrt/Sde Kposváron (rend. Acs János). A fölsorolt elődások nem egyformán tetszettek, mégis sokáig töprengtem voln fölöttük, nünszokt mérlegelve, h nincs köztük egy, melyik eldönti kérdést. A válsztást végül z tette könynyűvé, hogy Mrt/Sde-ot több évdr A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild Boldogtlnokbn (Kton József Színház) visszmenően is pártln produkciónk trtom; olynnk, mely lehető legrövidebb -- egyenes - vonlt húzz élet és színház közé. További válsztásim egyszerre szólnk kitüntetett lkításnk és z elődásnk, melyben létrejött. Ezzel is jelezni szeretném, hogy I. részteljesítmény legritkább esetben válszthtó el produkció egészétől; 2. z egyén szereplése nem lehet független teljes színpdi mű szellemi orientációjától, mondnivlójától. Egyedül Udvros Dorottyávl tennék kivételt, kkor is, h Háromgrsos oper vgy Mirndolin elődás cspnivló voln (mi gykorltilg lehetetlen, mert kkor Udvros sem lehetne ennyire jó). Pollyként és Goldoni fogdósnőjeként elsősorbn önmgánk dt föl leckét: most már mindig ezt fogjuk elvárni tőle. Grs Dezső (Pechum Háromgrsosbn) és Rjhon Adám (Arnolphe Nők iskolájábn) dobogón" áll nálm (s még melléjük szorul" Benedek Mik- lós Ripfrttáj); ugynígy z epizodisták közül Eperjes Károly (Fbrizio Mirndolinábn) és Thi Tóth László (II. József z Amdeusbn). Máté Gábor Kikiáltój Mrt-elődás zárópillntávl került legfelső lépcsőre - ilyen ktrzist ritkán éltem át színházbn -; Mjor Tmás pedig zzl szomorú bolondériávl, mi Mirndolin Forlipopoli őrgrófját figurából" egy életfilozófi képviselőjévé teszi. A női epizódszereplőknél Pogány Judit (Egy hónp flun) pontos portréj mellett Kri Györgyi Hermelinbeli fölvillnás mrdt emlékezetes. A díszletekről szólv: sjnáltm győri tem" önmgábn kápráztos, mégis elfecsérel t Bmbini di Prg-msinériáját; byreuthi ünnepi játékokon tlán lett voln rá mecénás (föltéve, h megfelelő Wgner-operát is tlálnk hozzá). Végül bármennyire szellemes volt Puer Gyul színpdképe Tháli szekerénhez - zért szvztm Donáth Péter szolnoki Liliomdíszleltére, mert lényegileg meg-

12 A legjobb női epizódlkítás: A legjobb férfi epizódlkítás: A legjobb díszlet: Götz Bél (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás Mirndolinábn (Máthé Erzsivel és Csonk Ibolyávl, Nemzeti Színház) htározt z elődás számomr reveltív lpelképzelését. S hogy miért Forgtókönyv? Elismerem: nem legjobb Örkény-drám. De Örkény-drám. Sjnos, z életmű utolsó drbj. Hommge á Örkény?" Nem; erre nem szorul rá Forgtókönyv. De érdemes figyelmeztetni rr társdlmi és színpdi mércére, melyet Mcsk-játék és Pisti vérzivtrbn szerzője állított föl. főbb mgyrázt. Ott voltm vidéki színházk fővárosi vendégjátékink néhány elődásán is -- vjh esztendőkkel ezelőtt, erejük teljében mutthtták voln meg ilyen koncentrált progrm keretében, mit is tudnk! -, s bár teljesítmények mérlege fölöttébb kiegyenlítet-len, z htározott benyomásom, hogy ismét vidéktől várhtó színházművészetünk egészének további fejlődése. Már csk zért is, mert budpesti gondok vitthtó megoldását szolgáló vitthtó korrekciók htását még nemigen mérhetjük le. De ne legyünk eleve igzságtlkőháti ZSOLT nok és türelmetlenek, várjuk ki végét! Filmkultúr Szóvl, én kposvárik Mrt/Sdeelődását, miskolcik Anglii Erzsébetét A legjobb új mgyr drám: Páskándi Géz: egészen kitűnő, stilárisn egységes - bár A vdorzó például homlokegyenest eltérő töa legjobb elődás: Ács János rendezése rekvéseket reprezentáló - produkciók-nk kposvári Csiky Gergely Színházbn trtom. A miskolciknál még z csod is (Peter Weiss: Mrt/Sde) megtörtént, hogy élete tán legngyobb A legjobb női lkítás: Tímár Év (Anglii lkításábn virágzott ki vlki, kit én Erzsébet, miskolci Nemzeti Színház) A eddig tisztes középszer mezőnyébe legjobb férfilkítás: Lukáts Andor soroltm. És - h ez még z évd-hoz (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház; Liliom, szolnoki Szigligeti trtozik egyáltlán - figyelmünkbe jánlom Egervár-Zlegerszeget: Ruszt Színház) A legjobb női epizódlkítás: Csákányi Esz- Tom Pine-j zt ígéri, hogy egy drbig ter (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Bltontól észknyugtr kell betájolni mgát szkmi zrándokoknk. Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR Színház) A legjobb díszlet: Szlávik István (Anglii Új Tükör Erzsébet, miskolci Nemzeti Színház) A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Tnuló évdértékelőnek tekintem mgmt: néhány esztendővel ezelőtt - kkori lehetőségeim folytán - sokkl átfogóbb képet lkothttm színházi helyzetünkről. Újbbn többnyire vidéki elődásokt láttm; szvztim jellegének ez leg- Forgtókönyv A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Básti Juli (Chicgo, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfilkítás: Cserhlmi György (Oresztész, Nemzeti Színház) Miért éppen ezek drbok, ezek művészi teljesítmények ötlöttek emlékezetembe? Meg nem mondhtom. Munkám olyn természetű, hogy z évd elődásink immár évek ót rendszeresen csk kisebb részét láthtom. (Olvsószerkesztő vgyok.) Pontos kimuttást bemuttókról nem vezetek, így cskis színházbn szerzett benyomások erejére és szerkesztőségi folyosókon, bráti társságbn elhngzó beszélgetések, viták emlékére hgytkozhtom. Gyrló, nem megbízhtó mérce. Remélem, másoknk jobb vn. LUKÁCSY ANDRÁS Mgyr Hírlp A legjobb új mgyr drám: Örkény István : Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss : Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Szilágyi Tibor (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Újlki Dénes (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: - MÉSZÁROS TAM ÁS Mgyr Hírlp A legjobb új mgyr drám : Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss : Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Puer Gyul (Tháli szekerén, Kton József Színház) Különdíj: Ágcsk (Játékszín)

13 MIHÁLYI GÁBOR Ngyvilág A legjobb 4/ mgyr drám: Örkény István : Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Szombthy Gyul (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb díszlet: Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Nem kell elégedetlennek lennünk z elmúlt színházi évddl. Láthttunk nyolctíz jelentős, mgs színvonlú, örömet okozó elődást, s világszínház mi pályállpotábn ez z eredmény jó átlgnk mondhtó. Egy-egy országbn másutt sincs több nyolc-tíz jelentős rendezőegyéniségnél, kinek munkáir mindig érdemes figyelni. Ez gárd nálunk is kilkult, és ezt névsort egy-két eltéréssel szkmi egyetértés ismeri el. Az elmúlt évdból mindenekelőtt Ács János Mrt/Sde-rendezését kell kiemelnem, mely ritk teljesítményre volt képes; színpdi játék és közönség teljes együttlélegzésére. Vissz tudt állítni színház szkrális voltát, z elődás legjobb értelemben ünneppé vált. Bármily kitűnő és jelentős volt is Ljubimov mgyrországi Háromgrsos oper-rendezése, szkrlitásnk ezt z élményét csk pillntokr hozt létre, igz, felvonásvégi, megrázó erejű kettős finálékbn. Á mguk módján eseményt jelentettek Székely és Zsámbéki rendezései Nemzeti Színházbn. Ascher Tmás, Bbrczy László, Gothár Péter és Pál István rendezéseiért érdemes volt leutzni Kposvárr, Szolnokr. Sjnáltos zonbn, hogy rendezőink kevés kivételtől eltekintve továbbr is egy " Száz híres drám -kötetből válogt-nk. A repertoár évek ót ismétlődik, z új rendezések többnyire másod-, hrmdkópiái vgy csk félig sikerült vriánsi korábbi ngy sikerű eredetiknek. Az új drám - ez tgdhttln - világszerte hiánycikk. (De z elmúlt évtizedek terméséből még lenne mit pótolni. Különösen mélttlnul elhnygolt német nyelvterületről.) A drámirodlomnk D vi d Bo ro vs z k i j j á t é kt e re Há ro mg r s o s op e r áh o z ( Ne mz e t i Sz í nhá z ) (lklády Lászl ó fel vé tel ei ) ebben z pályábn Örkény István idén színre került Forgtókönyve még dgályperiódus egyik utolsó hullám. Á kiugró színészi teljesítmények nem véletlenül mélttott rendezői produkciókhoz kpcsolódnk. Á mindinkább elszporodó bulvárelődások módot dhtnk egy-egy kiváló színésznek rr, hogy megcsillogtss virtuóz játéktechnikáját, de minthogy szerepeknek sincs mélységük, színészi játék sem mehet le mélységekig. Ez hmisn is hngzn derűs kórusbn. Mi, kritikusok viszont z ilyen önfeltárulkozó játékot becsüljük, értékeljük mnpság, mert úgy véljük, csk így lehet vlmi lényegeset, újt mondni mindig változó, mindig titokztos emberről. NAGY PÉTER ELTE, Világirodlmi Tnszék A legjobb új mgyr drám: Szbó Mgd: A cst A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Szkács Eszter (F- tornyok, Várszínház) A legjobb férfilkítás: Kálmán György (Ftornyok, Várszínház) A legjobb női epizódlkítás: Kubik Ann (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Cseke Péter (Á cst, Mdách Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: Lehet, hogy legjobb volt, de jó nem volt. NÁNAY ISTVÁN MORVAY ISTVÁN Esti Hírlp SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: A legjobb új mgyr drám: Csiksomlyói Forgtókönyv pssió A legjobb elődás: Ács János rendezése A legjobb elődás: Csiszár Imre rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin; Háromgrsos oper; Á medikus, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Ráromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pogány Judit (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Srli Imre (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb díszlet: Rjk László lpdíszlete (Bmbini dl Prg, győri Kisfludy Színház) miskolci Nemzeti Színházbn (Peter Buckmnn:...Most mind együtt!) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin; A medikus, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Incze József (Mi lesz veled, emberke?, Tháli Színház) A legjobb női epizódlkítás: Blogh Emese (Nplemente előtt, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Eperjes Károly (A medikus; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet : Szlávik István (... Most mind együtt!, miskolci Nemzeti Színház) Szvztomhoz három megyjegyzést kívánok tenni:

14 i. Míg z előző évdbn legjobb mgyr drám címéért több mű közel egyform eséllyel versenghetett voln, ebben szezonbn z új mgyr bemuttók - egy kivételével - máról mához szólás igénye, problémérzékenység, gondolti kiérleltség és drmturgii-szkmi kidolgozottság tekintetében meg sem közelítették legjobb címhez elvárhtó, sőt elengedhetetlenül szükséges követelményeket. A kivétel: Örkény István Forgtókönyve. Ez mű sem minden rész-letében kikezdhetetlenül tökéletes. De ez esetben részmegoldások méricskélésé-nél sokkl fontosbb drám egészéből sugárzó írói igzság ereje, z látásmód, melyet Örkény István ebben drbjábn is képvisel: kíméletlen szembenézés múltunkkl és önmgunkkl, mi nem-csk egy többé-kevésbé körvonlzhtó korszk konkrét eseményeivel és tnulságivl szembesíti nézőt-olvsót, h-nem áltlánosbb érvényű nlízis lehetőségét is mgábn rejti. 2. Az évd vitthttlnul és kimgslón legjobb és legmegrázóbb elődás számomr kposvári Csiky Gergely Színház Peter Weiss-bemuttój, z Ács János rendezte Mrt hlál. Erőteljes, de mű struktúráját tiszteletben trtó drmturgii változttásokkl, kivételesen mgs színvonlú, kimgsló egyéni teljesítményeket megengedő közösségi színészi játékkl megszületett, következetesen végiggondolt, fájdlmsn szép és kegyetlenül igz elődás Mrt hlál, mely modern színház számos törekvését tökéletes egységbe ötvözte. 3. Á színészi és tervezői díjk értelemszerűen egyéni díjk. E címekre zonbn úgy dtm szvztomt, hogy zok egyben egy-egy elődás elismerését is jelzik. Tehát nemcsk Udvros Dorotty, Grs Dezső, Pogány Judit, Srli Imre és Rjk László egyéni teljesítményét méltányolom, hnem z évd legjobb elődásink - természetesen Mrt hlálán kívül Mirndolinát, Háromgrsos operát, z Egy hónp flunt és Boldogtlnokt trtom. OSGYÁNI CSABA Mgyr Rádió A legjobb új mgyr drám: A legjobb elődás: Jurij Ljubimov rende- zése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: A legjobb férfilkítás: A legjobb női epizódlkítás: Básti Juli (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Blskó Péter (Csetepté Chioggiábn, miskolci Nemzeti Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: - PÁLYI ANDRÁS SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Pilinszky János: Gyerekek és ktonák A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Pogány Judit (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Csákányi Eszter (Á nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Hunydkürthy György (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb jelmez: Szkács Györgyi (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) Az elmúlt évek, sőt évtizedek tpsztlt (és nem csupán hzi tpsztlt) zt tnúsítj, hogy ritk eset z új drám és z új színház tlálkozás. Vgyis liglig fordul elő, hogy színházilg eseményszámb menő elődások olyn új mgyr drámából születnek, melyek irodlmi eseménynek számítnk. Többnyire színházkt szoktuk ezért hibázttni, Némiképpen más helyzet Bmbini di mondván, hogy nem figyelnek od eléggé Prgávl, ennél ugynis zt trtom z élő irodlomr, de meggyőződésem elismerendőnek, hogy először történt - és szerint e kérdésfelvetés fordítottj legnem sikertelen - kísérlet egy sjátos lább ennyire érvényes és fontos: úgy látványközpontú színház megvlósításár - tűnik, drámírók sem figyelnek eléggé melyre egyébként egyedül győri z élő színházr. Pontosbbn foglmzszínházbn vnnk meg jelenleg z ob- v, kevés z új színdrbok között z jektív feltételek -, s ezt kísérletet Rjk olyn lkotás, mely új színházi propozílászló térkompozíciój szolgált leg- ciót trtlmzn. Ezért trtottm kiemelkedőnek nnk idején - most szvzásjobbn. r bocsátott évdot megelőző szezonbn győri színház Tkrítás-elődását : Náds Péter drbjából Szikor János és keze ltt dolgozó színészek új színházeszményt olvstk ki. Pilinszky János színpdi művei is sjátos, hzi hgyományinktól sok tekintetben eltérő színház, színjátszási mód lehetőségét sugllják; sjnos zonbn, Vincze János, ki Pécsett színre vitte Gyerekek és ktonákt, nemigen tlált kulcsot Pilinszky-féle propozícióhoz. Se értéktelennek, se érdektelennek nem nevezhető pécsi Pilinszky-bemuttó, ám z irodlmi esemény - hogy mű végre színre került - nem vált igzi színházi eseménnyé. Versenyen kívűl" zonbn, zz htárinkon túli mgyr színjátszás keretében született egy produkció, mely z itt említett vontkozásbn győri Tkrításhoz hsonlíthtó. Tolni Ottó Byer-szpirin című monodrámáját z Újvidéki Színház égisze ltt Jncsó Miklós rendezte meg, Ldik Ktlin dt elő. S z író újszerű színházi propozíciójából ezúttl is sok tekintet-ben újszerű, izglms, legjobb értelem-ben vett vntgrde elődás született. Az évd legkiválóbb színházi eseményét - Nemzeti Színház Háromgrsos operáj és Mirndolin mellett - kétségkívül Kposvár trtogtt számunkr. Ács János Mrt/Sde-rendezése lighnem máris színháztörténetnek számít: olysvlmi született meg vele mgyr színpdon, mit Peter Brook szent színháznk" nevez. A szvzólp előtt ülve, elfog bőség zvr : nincs nnyi díj, hányt Mrt/Sde lkotói együttese megérdemelne. Mégis jóleső érzés z efféle zvr: zt bizonyítj, hogy z igzi színházi esemény besktulyázhttln. RAJK ANDRÁS Népszv A legjobb új mgyr drám: A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss : Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: A legjobb női epizódlkítás: Brnyi Ibo- ly (Örvényben, győri Kisfludy Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Dörner György (A medikus, Nemzeti Színház) A legjobb jelmez: Schäffer Judit (Kékszkáll; Á prób, Mgyr Állmi Ope-

15 el mérceként z hhoz képest" ktegó riát. Jobbnk trtom minőségi válog tást, Hsonlón gzdg válszték férfiepi- mint mindenáron vló mennyiség trtást, zódbn. Nemcsk ábécében, még kevésbé mely évről évre igyekszik kipi pálni" drámák kötelezőnek vélt Jó lelkiismerettel sem z év legjobb új protokollbn, ellenben érdemben szívesen mgyr bemuttószámát. S mert fölösleges-nek említem elöl (htáreset, főszerepnél is mgyr drámájár, sem legjobb férfilkításr nem tudok szvzni z idén. Vi- tehettem voln) Gábor Miklóst, ki trtom félmegoldásokt, nem voksolok szonylgos lpon nem óhjtom devlválni brvúros stílusérzékkel csinált idevló legjobb mgyr drámár. Á Csik somlyói kritikusi értékelőrendszerünket, márpedig párizsi rendőrfőnököt A két árvábn (De pssió trtht számot díjr, ám nem igzán véleményem szerint idei be-muttóink Liniers gróf). Kránitz Ljos megérde- lehet hová sorolni. Ezért esetleges közül z érdemlegesek rész-ben foglmilg melten kpt pályájánk tlán legjobb különdíjr jvslom. Á színészi játékot tekintve sokkl jobb nem felelnek meg ki-tételnek, részben kritikáit Pillntás hídról hllgtg, helyzet. S válsztás ezért nehéz. Mjd.' póztlnul nyugtlnító Mrcójáért. Nészínvonl dolgábn. Főszerepben jó minden ktegóriábn vnnk riválisok, sőt mileg rendhgyó módon (ismét csk férfilkítás szép számml volt (Bessenyei Ferenc: Csörgheő Csuli z Úri muribn; zenés színház jvár) említem egyik leg- szereplőpárosok, összetrtozó lki.-tások. Benedek Miklós: Ripfrtt lovg ngyobb színészünket, Melis Györgyöt is, Csk gondolkodásmód illusztrálásár Mirndolinábn; Jordán Tmás: De Sde ki nem tehet ról, hogy operénekesnek írom le Háromgrsos operából márki Mrt-bn; Lukáts Andor ugynitt ugynilyen jó. Nemcsk Kzinczy-díjr Törőcsik-Grs páros nevét és PogányMrt-ként és Liliom szerepében; Szolnoki volt hivtott nnk idején - prózi Rjhon kettősét z Egy hónp fluntibor: Né-ró Sztárcsinálókbn) - egyedül színészeket joggl megelőzve -, idei elődásból. Számomr teljesen egyértelmű volt kiemelhető kivételest nem tudok színészi lkítás ismét említést érdemel Dorotty elsősége egyszer ezen helyen is (Popolni l- Udvros megnevezni. Mirndolin ábn. Itt nyugodtn írom le kimist Kékszkállbn). Mikó István Női főszerepben, mindkét nembeli " epizódbn sok, egyenrngún kitűnő gyorsn emelkedett számottevő szín- leg szócskát. H jobb ügyet szolgálhtott voln, szívesen szvztm voln Tordy művészek soráb. Á M i lesz veled, emberlkítást volt szerencsénk élvezni - kigézár z Amdeusbn nyújtott teljesítke? hárms szerepe (Schlüter-Frnzvételesnek ítélt, díjr jvsoltkon túl is. ményéért. Schulz) és Miss Arizon-beli Dzseri A legjobb elődást illető jvsltom-hoz " S végül rendezés: Ascher Tmás Egy két és fél megjegyzést szükségesnek Sztrkos előrevitték ezen z úton. Székérzek. A fél: Mrt színrevitele z évd helyi József már végképp nem szorul hónp flunj, Zsámbéki Gábor Oresztésze elődási színvonl fölé nő. Szinte sjná- felfedezésre - z Ezek kísértetek! jól ki-és merült föl bennem. Végül is zért szlom ezért, hogy nem szvzhtok z ált- megtlált, jellemben gusztustln Rfelo vztm Ács János Mrt/Sde-jár, mert Ács úgy tudt megrendezni, minden edlm egyébként nem kedvelt mű, Molnár portás ellenben z észrevevésre igen. digi elődástól eltérően mg Mrt Mint vlmennyiünk szvzásábn, z Ferenc Liliománk szolnoki színpdrsde-ját, hogy gondolkodásánk tudenyémben is hibforrás, hogy természevitelére (Bbrczy László vendégrendezése); újszerű, trtlms, korábbn fel tesen nem láttm z évd minden elő- tosság és egyöntetűsége mg rendszerén belül htározott és következetes. nem ismert értelmezés. A zenés színházr dását. jutó sjnáltosn kevés figyelem mitt is felhívom figyelmet z új rockszínházr, SZÁNTÓ JUDIT most értékelt évdhoz trtozó Sztár- RÓNA KATALIN FilmMgyr Színházi Intézet csinálók-elődásr külön is. Színház-Muzsik Jvsltimon túl okvetlen említeni A legjobb új mgyr drám: Örkény István: érdemes, díjr is érdemes (megosztások- A legjobb új mgyr drám: nk zonbn nem vgyok híve) női fő- A legjobb elődás: Ács János rendezése Forgtókönyv szerepben Fehér Ann (Julik, Liliom), kposvári Csiky Gergely Színházbn A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn Hernádi Judit (Gutier Mrgit - teljesen (Peter Weiss: Mrt/Sde) függetlenül ttól, hogy A kméliás hölgy A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Peter Weiss: Mrt/Sde) elődásár nem szvztm voln), Kálly (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty Ilon (Betrice, Pillntás hídról), Pogány A legjobb férfilkítás: Sinkó László (Bol(Háromgrsos oper; Mirndolin, Judit (Cordy Srolt, Mrt). Esztergá- dogtlnok, Kton József Színház) A Nemzeti Színház) lyos Cecíli Miss Arizonáj is megérdemli legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mz említést. (Boldogtlnok, Kton József Színház) A rt/sde; Egy hónp flun, kposvári Női és férfi epizódlkítások dolgábn Csiky Gergely Színház) legjobb férfi epizódlkítás: Vjd László egyenesen bőség zvr nyomszt. FelA legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Oresztész, Nemzeti Színház) villntom leglábbis neveket, melyek (Boldogtlnok, Kton József Színház) A A legjobb díszlet: Puer Gyul (Oresztész, kellemes gondot okozzák. Bánki Zsuzs legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Brbásné, Forgtókönyv); Csákányi Esz- Nemzeti Színház) (Mirndolin, Nemzeti Színház) ter, Czkó Klár ( Mrt- kvrtett"-ből); Az évdbn bemuttott mgyr drámák A legjobb díszlet: Vrg Mátyás (A két árv, Hámori Ildikó (Év, Mári Csiksomlyói között - számomr leglábbis - nincs pssióbn és Mrinne A két árvábn); méltó kritikusok díjár. Nem szeretem és Várszínház) Medgyesi Mári (Betrice, Boc Az értékelés és így díjkiosztás szem_ ezért nem is szívesen fogdom pontjából ez z évd is hsonló képet ház; Tháli szekerén, Kton József Színház) Különdíj: Sztárcsinálók (Rock-színház) cccio); Tábori Nór (Littkéné, Forgtókönyv ).

16 mutt, mint megelőzők: kevés z igzán kiemelkedő teljesítmény - zok viszont vlóbn elsőrngúk -, s engem leglábbis legtöbb ktegóri nem állított komoly fejtörés elé; válsztottm" fölénye számomr vitthttln volt, egyedül férfi epizodist ktegóriájábn osztottm voln szívem szerint több díjt. Azonbn megjegyezném: h már kezdet kezdetén is felhsználtuk Plys nd Plyers" példáját, átvehetnők tőlük legígéretesebb új színész", illetve színésznő" ktegóriáját; mindkettőre lenne jelöltem, s ezzel bizonyár nem állok egyedül. Megfontolndónk trtnám továbbá tervezői díj kettéosztását: színpdkép többnyire súlyosbb, meghtározóbb funkcióját tekintetbe véve felettébb vlószínű, hogy díjt minden évben díszlettervező kpj, s így - h-csk nem ő egy személyben jelmezek lkotój is - hosszú távon feltétlen igzságtlnságot követünk el kitűnő jelmeztervezőinkkel szemben. Az új mgyr drám nem éli épp legvirágzobb periódusát; Forgtókönyv toronymgsn emelkedik ki mezőnyből, még kkor is, h hitem szerint nem hibátln lkotás. Nemcsk z új mgyr drám áltlábn, hnem konkrétn épp Forgtókönyv is megsínylette Örkény István fájó távozását - h idejéből-erejéből még futj, vérbeli remekművet is hgyhtott voln ránk. Legjobb rendezésként mjd kilenc hónpig Ascher Tmás Turgenyev-ünnepét, z Egy hónp flunt hordoztm mgmbn; ztán szezon végén, Kecskeméten jött Ács János Mrt/Sde-dl - láttm és győzött. Az Egy hónp flunt így is kiemelkedő elődásnk trtom, után pedig még sorolhtnék jó néhány jelentős élményt; elsősorbn Székely Gábor Boldogtlnok-rendezését (melynek szememben nem ártott korábbi szolnoki siker, mivelhogy zt sjnos nem láttm) és Bbrczy László szolnoki Liliomját. Elismerem Kerényi Imre Csiksomlyói pssiójánk hibátln esztétikumát és emocionális értékeit, Mrton László Kőműves Kelemenjének kemény és keserű lendületét, és kellemes-újszerű színházi csemegeként ngyon élveztem Vámos László Két árváját is. Á szezon ngy színészi revelációjánk érzem mindkét említett elődásbn Máté Gábor kivételesen intelligens és kivételesen szuggesztív lkítását. Privát rngsorombn őt követi Jordán Tmás (De Sde és Rkityin), vlmint Gálffi László (Amdeus). Udvros Dorottyávl kpcsoltbn csk vriálhtnám Máté Gáborr vontkozókt - idei elsőségét bszolútnk érzem. De hdd iktssm ide jelöltjeimet legígéretesebb fitl színész díjár: h ezt z egyelőre hiányzó minősítést férfik közül Bezerédy Zoltánnk jutttnám (Peter Weiss, Feydeu és Goldoni drbjibn játszott szerepeiért), úgy nők közül Fehér Annát illetné, egészen újszerű, megbűvölően homogén Julikájáért. Gobbi Hild özvegy Huber Evermódnéj minitűr remeklés; ktegóriájábn meg sem közelítette senki. De bár-mily vrázsltosn okos, ezer megtervezett és kiszámított színt villogttó játék volt is Mjor Tmásé Forlipopoli szerepében, fáj szívem Thi Tóth László II. Józsefjéért (Amdeus) és Gábor Miklós rendőrfőnökéért ( A két árv), kiknek, h nincs másik kettő, hbozás nélkül megszvztm voln díjt. Ami döntött: nem csupán z életműnek kijáró hódolt (hiszem-remélem, hogy ezt hódoltot még sokáig róhtjuk pályáj folymtos csúcsit járó Mjor Tmásnk), hnem z értékesebb produkció is. Az eddigiekből is kitűnik, hogy sok kollégámml ellentétben ngyon kedveltem A két árvát. Egy ktegóriábn - számomr leglábbis - nem fért kétség elsőségéhez: Vrg Mátyás ngylin ironikus, játékos és látványos díszlete sok funkcionális, prktikus, de inkább rút színpdkép között különösen szívemhez nőtt. Hsonló okokból emlékszem még szívesen Fehér Miklós Amdeus-díszletére is. TAKÁCS ISTVÁN M TI A legjobb új mgyr drám: Csiksomlyói pssió A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Horváth Zsuzs (Csetepté Chioggiábn, miskolci Nemzeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb díszlet: Puer Gyul (Tháli szekerén, Kton József Színház) A Csiksomlyói pssiót - egyebek között - zért tekintem ) mgyr színpdon először bemuttott mgyr drámánk, mert Blogh Elemér és Kerényi Imre feldolgozás egy htlms terjedelmű, szerteágzó, heterogén drámtörténeti emléknygból önálló, eredeti koncepciójú, ebben formábn először bemuttott mgyr drámát hozott létre; b) mert mindezeken túl rendkívül jelentős értékmentést is végez; c) mert téveszthetetlenül mgyr, nyelvében is, szellemében is; d) mert többet mond mi nézőnek mindenáron jelen idejűnek lenni kívánó új mgyr drámáknál mgyrságunkról. z. A legjobb férfilkítások között mindenképp meg kell említenem Tordy Géz Slierijét is; férfi epizódlkítások SZEKRÉNYESY JÚLIA sorábn Blskó Péter Isidoróját misélet és Irodlom kolci Csetepté Chioggiábn-elődásbn, ugynitt Körtvélyessy Zsolt Toffolóját s A legjobb új mgyr drám: Nemzeti Mirndolinájábn Mjor Tmás A legjobb elődás: Ács János rendezése Forlipopoli őrgrófját. kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Hőgye Zsuzs TARJÁN TAMÁS (Házmestersirtó, veszprémi Petőfi Szín- ELTE, XX. százdi mgyr irodlmi Tnszék ház) A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Szín- A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv ház) Vitthtó ideológiáj nem kérdőjelezheti A legjobb női epizódlkítás: A legjobb férfi epizódlkítás: Blskó Péter meg, hogy drmturgii kvlitásivl (Csetepté Chioggiábn, miskolci Nemzeti messze kiemelkedik z évd mezőnyéből. A legjobb elődás: Ács János rendezése Színház) kposvári Csiky Gergely Színházbn A legjobb díszlet: Donáth Péter (Liliom, (Peter Weiss: Mrt/Sde) szolnoki Szigligeti Színház)

17 Mert kétségbeesetten zúdított nykunkb egy dézs hideg vizet, hogy gondolkodjunk végre! A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (A medikus; Mirndolin, Nemzeti Szín-ház) Remélhetőleg hhoz is elég lesz kivételes tehetsége, hogy máris muttkozó túlfogllkozttásávl dcoljon. A legjobb férfilkítás: Rjhon Ádám (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) Azt is elismerően méltányolv, hogy sokszor hőslkok bőrébe kényszerült krkterszínész milyen szívós küzdelmet folyttv hld előre pályáján. A legjobb női epizódlkítás: Győry Frncisk (Ameriki álom; A homoklád, szolnoki Szigligeti Színház) Mindig kkor produkál kitűnőt, mikor tlán senki sem várj. A legjobb férfi epizódlkítás: Thi Tóth László (Amdeus, Vígszínház) A mgyr" II. József, klpos király" szomorú okosságáért. A legjobb díszlet vgy jelmez: Götz Bél díszlete; Füzy Sári jelmeze (Csiksomlyói pssió, Várszínház) Terveik rcionális tisztságávl, illetve játékos humorávl jelentős részt kértek szezon egyik legérdemeltebb sikerű elődásából. Különdíj: Vlli Péter (Spionjáték, győri Kisfludy Színház) Egyszemélyes színházáért; vö.: Esterházy Péter, Spionnovell, : Az egészben z fortély, hogy hllgtó bizonytlnság - egy idő után - lelkiismeret-furdlássá bicsklik..." VARJAS ENDRE Élet és Irodlom 1 legjobb d/ mgyr drám: Sztárcsinálók A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: A legjobb női epizódlkítás: A legjobb férfi epizódlkítás: A legjobb díszlet vgy jelmez : ZAPPE LÁSZLÓ Népszbdság A legjobb új mgyr drám: Örkény István Forgtókönyv A legjobb elődás: Jurij Ljubimov rendezése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfilkítás: Benedek Miklós (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Tkács Ktlin (Koldusoper, szolnoki Szigligeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Kstner Péter (Autó-busz, debreceni Csokoni Színház) Az évdot leginkább lighnem z jellemezte, hogy várhtó ngyágyúk szinte kivétel nélkül csütörtököt mondtk, győri Hmlettől kposvári III. Richárdig, noh természetesen egy npon nem lehet említeni z egyik teljes koncepciótlnságát másik túlzottn is erősen érvényesített és művel nem teljesen összhngbn lévő koncepciójávl. Kivétel, hol ppírform és z eredmény tlálkozott, tlán egyedül Ljubimov rendezte Háromgrsos oper, mely nemcsk megvlósítás kivételes színvonlávl tűnt ki, de zzl gondolti trtlomml is, mellyel gzdgított Brecht művét. Születtek zután rendkívül szép, de kevéssé trtlms elődások is, mint milyen Csiksomlyói pssió, melynek lkotói minth végképp elfeledkeztek voln rról, hogy z bájos népi együgyűség, melyet oly ngy szeretettel idéztek meg, végképp múlté, s megmuttás veszté-nek, pusztulásánk felmuttás nélkül legfeljebb féligzság. Az évd másik brvúros elődás Pesti Színházbn játszott Kőműves Kelemen pedig oly mértékig áltlánosítv ábrázolt Srkdi drbjánk lpkérdéseit, hogy z elvesz-tette minden politiki-ideológii izglmát. Szvzttl nemigen honorálhtó, de szólni kell még rról is, hogy kposvári és szolnoki színház, h nem is rukkolt ki z idén igzán kiemelkedő elő-dássl számomr leglábbis sem z igen lelkesen fogdott kposvári Mrt, sem szolnoki Koldusoper nem volt ilyen, de mindkettő egyenletes, érdekes, színes progrmot bonyolított le. S örülni kell nnk is, hogy legújbb színházunk, nyíregyházi, változtos, sokféle progrmot tudott nyújtni közönségének. Pesten Nemzeti Színház muttott be igzán egyenletesen mgs színvonlú progrmot, mely zonbn nem bizonyult eléggé nemzetinek". Az új mgyr drbok közül viszont kétségkívül kiemelkedő Forgtókönyv is inkább várkozástól messze elmrdt bemuttók közé trtozik. Ebben nyilvánvlón részes z gondolti-történelemszemléleti görcs, mely z írót fogv trtott, s melynek nem tudott nnyir fölébe kerekedni, hogy igzán ngyvonlún képes lett voln zt ábrázolni, de részes Vígszínház elődás, mely még z íróénál is görcsösebb és reménytelenebb igyekezetet muttott kérdések megértésére. Szbó Mgd műve, A cst számomr nem nnyir legtöbb kritik áltl kifogásolt drámitlnság, epikus jellege mitt tetszett sikertelennek, sokkl inkább történelemlátásánk, történelmi kérdésfeltevésének hmvsn árttln gyermekiessége mitt. A vdorzóbn Páskándi Géz meglehetősen reménytelen kísérletet tett rr, hogy pszichonlitikus és szociális nturlizmust történelmi szimbolikává emelje. Csörsz István Kék tenger című drbjábn csládi viszonyok álságit, hzugságit leleplező, meglehetősen szbványos - de elég sok ponton ügyetlenül lklmzott- drmturgiávl próbált meg elevenebb, közvetlenebbül mi problémákt megrgdni. Fejes Endre műve, Az ngylrcú, dühödten előszámlált társdlmi hiblistávl kívánt főhősét konfliktusb, drámáb kergetni. A dolgok láttán támdt felháborodás zonbn nem zonos hős soráb belemró trgikus eseményekkel. Meglehetősen erőltetett trgédi születhet csk ebből. A legjobb színészi lkítás kiválsztásánál bőség bizonyos zvrávl küzdök, miből zonbn sjnos egyáltlán nem következik, hogy színészi játék áltlános színvonl különösebben mgs lett voln z évd folymán; bőség mindössze nnyit jelent, hogy egy-egy ktegóriábn több igen jó lkítás is született, igzán remek" zonbn tlán egy sem. De mindenképpen meg kell említenem szvzólpon kívül Grs Dezső és Törőcsik Mri játékát Háromgrsos operábn, Udvros Dorottyáét ugynitt és Mirndolinábn, Sinkó Lászlóét Boldogtlnokbn, Molnár Pirosk Élektráját z Oresztészben.

18 játékszín SZÁNTÓ JUDIT Ghelderode- hngtlnul A belgák modern színpdi klsszikusánk trtott Michel de Ghelderode sehol nem vert könnyen gyökeret - legngyobb és legtrtósbb kultusz Lengyel-országbn vn, hol örökzöld filológii tém ngy lengyel drámi örökség és ghelderode-i drmturgi rokonság. A mgyr színház mindig is egészséges - túlontúl is egészséges - érzékkel óvt mgát furcsától", Ghelderode pedig emberként is, íróként is, áltlábn mint jelenség, mg furcsság; de különös módon még klndosbb kedvű fitl rendezőinket se kísértette meg nehéz sors ltt lssn elferdülő lelkű író szelleme (vgy tlán pontosbb lenne kísértete" szót hsználni). De mert közben Ghelderode neve egyre inkább levegőben vn, és sikeres elődások hírénél is ngyobb duvl: mítosszl rendelkezik immár, jószerivel elkerülhetetlenné vált, hogy z elmúlt években nálunk is felbukknjon. A tárgybn különösmód üdén felkészület-len kritik úgy tett, minth megjelenése bszolút természetes voln, és szokványos kommentárt rgsztott egy szokványosnk tűnő eseményhez; senki nem válllkozott rá, hogy z dott színházi estét műhöz, sőt netán z életműhöz mérje, és látottk lpján keresse válszt fő kérdésre: lehet-e, s hogyn lehet nálunk Ghelderode-ot játszni? Igz, szóbn forgó elődások önmgukbn vlóbn nem voltk rendkívüliek, minőségileg zonbn mégis vlmi egészen újt próbáltk, s fél- és blsikerek tnulsági, hogy mondni szokás, önmgukon mindenképp túlmutttk. Az elmrdt kritikákt visszmenőleg, z élmény kihunytávl megírni nem lehet szándékom, Sík Ferenc pécsi rendezését, A ngy hlál blldáját meg nem is láttm. Így inkább egy lpvető s z egész Ghelderode-recepció kérdését érintő szempontot emelnék ki: szerző hngtlnítását". Már z első kísérlet, z Universits 1978-s Escuril j, Kton Imre rendezése is ilyen iránybn hldt; noh szöveg, erős húzásokkl, itt még megmrdt, domináns funkcióját mindenképp elvesztette, s Ghelderode ilyen értelem- ben hgyományos, verbális drámájából elsőrendűen mozgásr lpozott rítus lett. Az eredetiben király és udvri bolondj htlom és művészet - vívj hlálos mérkőzését, egy játék során kilkuló drámi szituáció, szerepcsere keretében, s fokozódást, gondoltok születését, megérlelődését és kirobbnását szvk (rádásul Ghelderode-nál ritk ökonómiávl megfoglmzott, kemény drámi párbeszédek) közvetítik. Az Universits térszínpdán lilásvörös bársony szemfedő ltt mindvégig ott láthtó két férfi közös szerelmének: királyné-nk hláltusábn vergődő teste ( drbbn csk említés esik ról s csk vége felé), s körülötte kering zonos mszkbn, zonos, semleges jelmezben, király s bolond képében, z elidegenítés legmgsbb fokán - két fitl nő. Az elődás kvintesszenciáj ez: holttest körül keringő, cikázó, vonuló egyform két lk. Vgyis pntomim elemei már itt megjelentek, hogy átvegyék szótól ghelderode-i tmoszfér és mondni-vló suglmzásánk küldetését. Az 1979 nyrán bemuttott A ngy hlál blldáját, ismétlem, nem láttm, s megjelent kritikákr nem kívánok hivtkozni. Egy mozzntot emelnék ki itt is: hlált megcsúfoló, sugárzón szemérmetlen, világból csk egymást érzékelő szerelmespár szerepét Sík Ferenc táncosokr bízt, vlószínűleg hsonló okokból. O is úgy vélhette, hogy mozgás tisztábbn fejezi ki Ghelderode-r oly jellemző végletes eksztázist, mert lehánthtj ról fenségesből könnyen nevetségesbe átbillenő brokkos szómági sllngjit. Á debreceni Csokoni Színházbn 1980bn eljátszott Brbbás rendezője, Blogh Gábor ugynitt látt legfőbb problémát, de más természetű drámáról lévén szó, másképp közelített hozzá. Ennek z elődásnk mgm voltm lklmi drmturgj, s rendezővel együtt rr törekedtünk, hogy szövegből, melynek drmturgiáj, mitológiáj, pozitív" hngoltságú üzenete z egész ghelderode-i életművön belül lighnem legközelebb áll mgyr nézőhöz, viszonylg mgyr" drbot csináljunk, vgyis szöveg tkrékosbb, célrtörőbb legyen, s groteszk érzékeny muttój némi korrekciók árán inkább trgikum, mint - szándékoltln - komikum felé lengjen ki. Azt hiszem, z lp-elv helyes volt, csk z rányokt vétettük el tlán, mert olysmi is veszendőbe ment, mi nélkül Ghelderode már nem Ghelderode, kivált mert mg rendezés is, ngyon is tudtábn z első lépés kockáztánk, túlzott domesztikálásr törekedett, s így mgyr Ghelderode" megteremtése némiképp emlékeztetett mgyr Brecht" körül hjdn zjló kísérletekre. (Persze: z idézőjel nélküli mgyr Brecht tuljdonképpen zót sem született meg, s z író divtjánk lssú csillpultávl félő, hogy már nem is fog. Es sjnos ngyon is tudjuk, hogy z egyes ilyen konkrét dósságok tőlünk függet-len törlése korántsem tiszt hszon, és nem feltétlenül jvít mérlegünkön; számlánkt nyomó bsztrkt dóssághlmzhoz minden ilyen tétel hozzáíródik. A Ghelderode-dósság tlán nem legnyomsztóbbk közül vló; itt sem érzem zonbn elfogdhtónk lpítsunk bátrn, mjd csk kimegy divtból" kényelmes lpelvét. Leglábbis ktívn kellene tölteni zt z időt, míg vlki vgy vlmi divtját múlj; háth kkor z vulás nem is következnék be olyn gyorsn.) Köllő Miklós és Domino Pntomim Társság idei nyári visegrádi válllkozás mgyrországi Ghelderode-kultusznk zt vonlát követte, melyet Kton Imre és Sík Ferenc jelölt ki, s Köllő jó drmturgii és műfji érzékkel látt meg belg mester műveiben mimes lehetőségek kincsesbányáját. Már stúdiós áltl Silvnus Hotel prkolójábn elődott beköszöntő-étvágycsináló progrm is Ghelderode-drbon, ismét A ngy hlál blldáján épül, szállod terszán bemuttott esti főműsor pedig szerző egyik legerősebb művét, Bolondok iskoláját dptálj, Bolondok szkáj címen. (Az átdolgozás oly szuverén, hogy forrás megjelölése semmit sem vont voln le érdeméből; meglehetősen visszás ugynis, hogy szép kiállítású, bár trtlmilg nnál gyengébb műsor-füzet Ghelderode nevét meg sem említi, holott - honi viszonyltbn megszokottn - sivár német fordítás elvben külföldieket is megcélozná; z ilyen gőg ghelderode-i mértéktévesztéssel billen át provincilizmusb.) Köllő egy döntő drmturgii változttást hjtott végre z nygon, mely ztán számos további módosítássl járt. Ghelderode-nál Folil, bolond trgédiáj rigolettói jellegű: leányát sirtj, kit utód és tnítvány, Folil II., Fülöp spnyol király ez idő szerinti bolondj vett nőül, mjd mikor nászéjszkán rá-jött, hogy szeplőtelennek vélt ráj z infánsnk, m bizonyos bonyolult emlé-

19 kezetű Don Crlosnk szeretője, tőle pedig megtgdj mgát, megöli. Ghelderode-nál mindezt csk másodlgosn, sztírjáték formájábn látjuk. Az öregedő Folil I. immár flmnd hzájáb visszhúzódv, bolondiskolát trt fenn, és vizsgázó tnítványi, szigorú mesterük iránti kján és szdist gyűlölködésből, játsszák cl neki még friss, z elmúlt hetekben lezjlott trgédiát. Az p fájdlm Köllő számár nem elég direkt, nem elég zsigeri"; z ő Folilj - mgyrítv: Bolondér - mg volt vőlegény s így gyilkos is, nem lányát vesz-tette el más kezétől, hnem élete egyetlen szerelmét veszejtette cl ő mg, még súlyosbb sérelem okán, mint Ghelderode Folil II.je: szépséges menysszony nem mást szeretett - egyszerűen tőle, bolondtól undorodott. Ebből már szinte következik, hogy Köllő nem éri be sztírjátékkl, látnunk kell trgédiát is, és így jön létre, önálló leleményből, pntomim első, spnyol udvrnál játszódó része, melybe Köllő, igen szerencsésen, áttételesen beépíti Bolondok iskolájánk ikerdrbját, z Escurilt is; trgédiát - mely itt is egy nő hlálávl kulminál - király és bolond feloldhttln ntgonizmusából eredeztetve. A pntomimbn bolondjár féltékeny király játssz kerítő szerepét; Bolondér túl sokt tud ró-l, ezért krj szétzilálni tisztánlátását és szellemi fölényét oly módon, hogy erővel összeboronálj tőle viszolygó, szépséges udvri kissszonnyl. A gyilkosság egész életére megbélyegzi bolondot, s könyörtelen tnítványi nem nnyir mesterük gyászát - Ghelderode-nál elégikus, indult nélküli gyászát -, hnem emésztő, soh nem csituló, lidércnyomásos lelkifurdlását nyergelik meg. Mészáros Tmás, Dominósok mesterségbeli tudását kevesellve, sokllt z lpnyg irodlmisságát. Tlán mert mgm pntomim mesterségbeli kritériumihoz keveset értek, lig is láttm pntomimot, és szkmi ítéletet, kivált nyilvánosn, kockázttni se mernék, én z lpnyg nem-dekvát, műfjidegen voltát sem érzékeltem. A bonyodlmon tlán lehetett voln egyszerűsíteni, például z első rész leprás processziój és zt követő hláltánc vlóbn keresettnek tűnt - ez zonbn nem Ghelderode, z író, legföljebb z irodlmi hjlmú Köllő leleménye volt de mivé mg ghelderode-i drám lett: egy szerelmi gyilkosság kétszeres megelevenítése, egy-szer mg trgikus vlójábn és egyszer ennek torz gúnyképeként, nemcsk hogy egyszerűen követhető, de ngyon is mozgássá trnszponálhtó szüzsének tűnt számomr, kár blett, kár pntomim formájábn; egzotikus volt, kellően dekdens és elidegenített, s lényegét tekintve ugynkkor megrendítően egyszerű és emberi. Persze nem tgdom: nem is zért zrándokoltm el én Visegrádr, hogy hiányos pntomimismereteimet egyetlen élmény áltl nprkésszé kerekítsem; pntomimot legfeljebb élvezni kívántm, h lehet - s szerencsére lehetett. De mivel úgy esett, hogy több lklomml fogllkoztm már Ghelderode művészetével, engem ezúttl is elsősorbn ő érdekelt. Vlóbn zt érdemli-e, hogy művei csk más műfjokbn éljenek tovább, s ily módon nem is mguk egészében, csk egyes, kiemelt motívumik révén, kár zok múlt százdi melodrámszerzők, kiknek hjdn ünnepelt színművei már csk operlibrettóként ismeretesek (Mellesleg z utóbbi évek legngyobb Ghelderode-sikere is oper volt: Ligeti György komponált, A ngy hlál blldáj lpján.) A kérdést elsősorbn nem Ghelderode nyelvi és fntázibeli túlburjánzás felől kell megközelíteni; lényeg nem z, hogy mester szktológiáj helyenként hátborzongtó helyett egyszerűen gusztustlnnk ht, ekszttikus pátosz pedig kínosnk vgy üresnek, hogy kénkőből időnként csk bűzt érezzük, felhőből meg csk gőzt. Ezeken problémákon viszonylg könnyen segíthetnek z egyszerre kegyetlen és érzékeny húzások, de még mielőtt ezekre sor kerülne: segíthetnek mindenekelőtt kongeniális, lkotó szellemű, nem elsősorbn nyelv, hnem mögöttes indultok túlfűtöttségét viszszdó, két nyelv eltérő vulási küszöbeire figyelő fordítások, milyenek most már, hogy z Európ Kidó közredt Ghelderode válogtott drámáit, szerencsére rendelkezésre állnk. (Remélem, mire ez cikk megjelenik, vlóbn picon lesz kötet is.) Ám nyelvi kifejezés ránytévesztései szélesebb, szemléleti ránytévesztésekben gyökereznek. Míg világ jelentős drámírói közül társdlmilg rekciós szemléletűt nem trtunk számon (legvégső esetben is csk, mondjuk, idelistát), s megrögzött s jogos hitünk szerint jelentős drámát társdlmi érzéketlenség, közöny sem teremthet --Ghelderode elszántn és elvszerűen érdektelen volt kor társdlmánk vlmennyi konkrét kérdése iránt. (Hogy egyes kérdésekben meg éppenséggel re kciós nézeteket vllott, z itt tlán kevésbé érdekes, mert ezek drámáib közvetlenül nem szűrődtek át.) Kétségkívül megérzett kor levegőjében bizonyos pokliptikus feszültségeket, de ezek eredőit nem kuttt; inkább htásukr benne kilkult nyomott, vigsztln közérzetet krt kifejezni, melyhez kétségkívül hozzájárult sját, szerencsétlen életének megnnyi tpsztlt is. Egyvlmi vn meg Ghelderode-bn ngy drámírókr jellemző szemléleti tényezők közül: humnizmus, pontosbbn, z ő esetében, kívülállását, szellemi és erkölcsi utonómiáját, elvont tisztságát hsztln féltő s htlom különféle tényezőivel szemben törvényszerűen elbukó individuum iránti, zonosuláson lpuló, időnként rezignált, időnként kétségbeesett empáti. Hgyományos elvárásink drámávl mint humnizmus és hldás műfjávl szemben természetesen jogosultk, ezért ztán Ghelderode-hoz sem tudunk másképp közeledni: szemünket erre vihrbn imbolygó sziluettre, erre művei középpontjábn álló sérülékeny és végül hlálr is sebzett individuumr szegezzük, és z ő spektusából próbáljuk értelmezni, mi körülötte történik. Pntgleize, Brbbás, z Escuril és Bolondok iskoláj Folilj, Pokoli pomp Jn in Eremo püspöke, Színész el Rentus, hogy csk legismertebb hősöket soroljm -- velük vló zonosulás, hozzájuk viszonyított tájékozódás első látásr nem is olyn nehéz. Cskhogy Ghelderode drámi világ meglehetős pontosn tükrözi z író szervezetlen vgy igencsk önkényesen szervezett világképét: ezeket hősöket nem onnn éri támdás, honnn ismereteink szerint z várhtó voln, vgy h mégis, z erők oly elrjzoltk, mitizáltk, bszurdk, hogy z összeütközés kozmikus robj túlméretezettnek tűnik. Joggl zvr például, hogy bár Pntgleize-t z ellenforrdlom teríti le, nyilvánvló, h forrdlmártársi között életben mrd, se jár sokkl jobbn; s Folil igzi ellenfeleit sem z irigy bolondtnoncok között keresnénk. Így ztán vló igz : túlméretezettségnek ez benyomás könynyen ellensúlyozhtó, h gigntikus, de inkább hngultilg szuggesztív, mintsem intellektuálisn teherbíró képeket és metforákt vizulitás nyelvére ültetjük át; rítus, blett, pntomim ngyon is dekvát módon fejezheti ki zt, mi Ghelderode-nál, mg eredeti, verbális közegében, erős, de nem meg-győző. Képekkel nem vgy mindeneset-

20 Mégsem hiszem, hogy ez lenne z egyedüli járhtó út. Ghelderode drámírói ngyságáról, vgyis rról, hogy egyáltlán érdemes vele gyötrődni, ez z lklmi cikk senkit nem győzhet meg, nem is próbálkozik vele; z érdeklődőket hdd utljm már említett kötethez - s benne, mgmt jánlv, sját utószvmhoz -; h drbok nem teszik meg mgukét, kár minden szóért; kkor várni kell. Két dolgot zonbn e helyütt is elmondnék. Az egyik: vn éppen nekünk, mgyroknk egy sjátos hidunk Ghelderode felé. Szomory Dezsőnek hívják, s itt jelenségre cskúgy gondolok, mint z írór. Kirekesztettségéből és mgányosságából eredő gátlásos gőgje, furcs pózi, kár z olyn nekdotikus részletekig, mint válsztott írói név misztifikációj vgy díszletnek berendezett lkás vlósággl kísértetiesen rokon szszociációkt pendít; s éppígy évtizedekig vittott volt z is, hogy különleges, szoktln szomorys nyelvművészet színszerű-e vgy irodlmiskodó, gátj-e vgy éppenséggel sjátos lendítőereje drámái színpdi htásánk. S ezek még mindig csk külső jegyek. De mi mgát z írói lktot, szemléletet illeti - vjon nem illik-e Ghelderode-r is Kellér Andor ngyszerű Szomory-jellemzése: Hiszen ő nem volt küldetéses író, nem képviselt népet, osztályt, fjtát, még réteget sem, csk önmgát, mániákus önbizlomml, szinte eszelős risztokrtizmussl ápolt hivtottsági tudtát. Világától elszkdt, kor ngy ármltir, sőt pró tényeire sem figyelt, levegőtlen mgányosságbn élt, még lkásábn is úgy mozgott, minth díszletek között járkáln... Á sok szúró sérelem és lobogó önimádt elvdított. Letörtségében két lábon járó mbivlenciánk htott, mindig érdekes volt és sohsem meggyőző, egészében trgikusn multságos és mégsem komikus..." A másik: z 1978-s genovi Ghelderode-kongresszuson két formábn is tlálkoztm egy Mrtine Wijckert nevű fitl belg rendezőnővel. Személyesen, mint elődóvl, s elődásánk már címe is lenyűgözött: A ghelderode-i szöveggel vló hétköznpi kpcsolt nehézsége" (L difficulté d'un rpport quotidien vec le texte ghelderodien). A mi színházművészeink Shkespere-rel is komáznk; zord ókorikkl már érezhetően nehezebben boldogulnk, pedig még ők is mennyivel közelebb állnk megszokott drám-, illetve drámíró-ké pünkhöz, mint Ghelderode! Vele bizony re másként vitázunk, mint kimondott szóvl. nem lehet kár tizedik drbjánk megrendezése után sem hétköznpi kpcsoltb kerülni, s z, mi egy modern rendező számár fontos lehet, szövegből csk közvetve, kerülő utkon, furfnggl és fárdsággl csiholhtó elő - de ezt cikket se írtm voln meg, h nem hinném, hogy htásfok együtthtój megfelelhet fárdság együtthtójánk. Hogy pedig ezt miért hiszem, rr nem olvsmányélmény, krosszékbéli mgánügy d válszt. Ugyne Wijckert kisszszony elhozt Genováb egyik brüszszeli rendezésének filmszlgját. Ghelderode egyik leghisztérikusbb művét, Hop, Signor!-t vitte színre, egy olynfjt egzltált relizmus stílusábn, milyennel ddig nemigen tlálkoztm; tlán glsgow-i Citizens Thetre stílus állt hozzá legközelebb zok közül, miket láthttm. A drb, mely mg módján szintén művésztrgédi, bár képmuttó s meg nem értő társdlom ítéletének végrehjtój itt művész betegesen kéjsóvár, szdo-mzochist felesége, egyfjt képzeletbeli olsz reneszánszbn játszódik, s rendezésben épp z volt megrgdó, hogy jól ismert klsszikus, hűvös tökélyű reneszánsz formák, vonlk, építészeti, viseleti és mgtrtásminták egy lig érzékelhető billentéssel átúsztk démonib, Ghelderode-nk oly kedves Bosch világáb. Ezek figurák nynyelvi természetességgel, görcsösség vgy modorosság legcsekélyebb veszélye nélkül fejezték ki mgukt számunkr gykrn idegenszerű ghelderode-i nyelven. Azonosulni nem tudtunk egyikük-kel sem, de z emberi nyomor és kiszolgálttottság képe vérlázítón és szoktln erővel vetült elénk, beteges reflexek pedig nem bszolutizálódtk, hnem egy embriószerűen önmgáb görbült világ torz, de szomorún hiteles kinövései-ként htottk. Mrtine Wijckert nem komázott Ghelderode-dl, következésképp nem is oldódott fel világábn. De e világ közvetítő tükrén át kifejezett vlmit, mi z ő számár is fontos volt. S hhoz, hogy ez megtörténhessen, nem feltétlenül kellett Ghelderode-nk bekötni száját. HAVAS FANNY Operelődások Miskolcon A miskolci Muzsikáló Udvr zenés színházi operjánlt ezen nyáron tvlyról felújított A titkos házsság, vlmint Don jun volt. A két operát Hegyi Árpád Jutocs, miskolci Nemzeti Színház rendezője vitte színre. Többek között ez tény is meghtározz, hogy elsősorbn színházi és nem zenei szempontú elemzésre készülök. Cimrosát és Mozrtot tállni" nyári szórkozásul igényes és rokonszenves válllkozás, ámde kockáztos megfelelő nygi és - ezzel szoros összefüggésben személyi feltételek hiányábn. A nézőhllgtó kpott élmény megítélésekor cskis produktumot veheti lpul, nem köteles tisztábn lenni nehézségekkel, kényszerűségekkel, kulissztitkokkl", melyek egyébként sem trtoznk rá. H szűkösek lehetőségek, kkor olyn elődásokt érdemes és célszerű létrehozni, melyek nem vgy kevésbé szenvednek csorbát szerény és korlátozott feltételek között - nem úgy, mint például Don Jun. Cimros - á l crte Cimros vígoperáját, A titkos házsságot miskolci múzeum udvrán sztlok mellől, pincérek sürgése-forgás, olsz ételek-itlok fogysztás közben élvezhettük. Néh ugyn kelleténél hngosbbn csörrent pohár, kés, vill, de ez vígoper elbírj körítést". Sőt z előételt", z első pillntokbn zvrt és idegenkedést keltő bemuttást is, mely-nek során szereplők egymás után, rendező intésére egy-egy ismert, többnyi-re operettrészlettel előlegezték mjdni szerepüket. A meghökkentő, de szellemes indítás derűs hngultot teremtett, jó étvágyt csinált főfogáshoz. Különösen Robinsone sikerült belépője z odvgyok mgáért" szövegű dl nrcisztikusn elferdített változtávl: odvgyok mgmért, fekete hjmért" - volt telitlált. A frivol kezdés későbbiek során messzemenően igzolódott nem csupán záltl, hogy kiderült: olyn élvezetes, könnyed, sőt szbdszellemű műről vn

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín T A R T A L O M SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T színikritikusok díj 1982/1983 (1) X V I. É V F O L Y A M 1 0. S Z Á M 1 9 8 3. O K T Ó B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

TARTALOM. játékszín SZŰCS KATALIN GÁBOR ISTVÁN G. I. TARJÁN TAMÁS. világsz ínház SZENTGYÖRGYI RITA MICHAEL BILLINGTON. sz emle PALYI ANDRÁS

TARTALOM. játékszín SZŰCS KATALIN GÁBOR ISTVÁN G. I. TARJÁN TAMÁS. világsz ínház SZENTGYÖRGYI RITA MICHAEL BILLINGTON. sz emle PALYI ANDRÁS S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I EL MÉL ET I ÉS KRIT IKAI FOLYÓIRAT TARTALOM XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1 9 8 8. OKTÓBER Színikritikusok díja 1987/88. (1) FŐSZERKESZTŐ: BOLDIZ SÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

T A R T A L O M K O L T A I T A M Á S. játékszín N Á N A Y I S T V Á N T A R J Á N T A M Á S. Hic sunt leones ( 9 ) A L M Á S I M I K L Ó S

T A R T A L O M K O L T A I T A M Á S. játékszín N Á N A Y I S T V Á N T A R J Á N T A M Á S. Hic sunt leones ( 9 ) A L M Á S I M I K L Ó S S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 8 0. M Á J U S T A R T A L O M F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN. arcok és maszkok. fórum. színháztörténet. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN. arcok és maszkok. fórum. színháztörténet. világszínház. drámamelléklet SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1981. DECEMBER TARTALOM FŐSZERKESZTŐ. B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA Szerkesztőség:

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

játékszín KOLTAI TAMÁS BERKES ERZSÉBET Miként esett el a királyné? (13) Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthory u. 10. Telefon: 316-308, 116-650

játékszín KOLTAI TAMÁS BERKES ERZSÉBET Miként esett el a királyné? (13) Szerkesztőség: 1054 Budapest V., Báthory u. 10. Telefon: 316-308, 116-650 SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 9 7 7. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben