TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. játékszín. vendégjátékok. világszínház. drámamelléklet"

Átírás

1

2 S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 11. SZÁM NOVEMBER TARTALOM Színikritikusok díj 1981/82 (1 ) FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES C S A B A I N É TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , játékszín SZÁNTÓ JUDIT Ghelderode - hngtlnul (16) HAVAS FANNY Operelődások Miskolcon (18) NÁNAY ISTVÁN Tükrök (20) KISS ESZTER Színházi életünk mostohgyermeke (22) Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút Levélcím: 1906, postfiók 223. A kidásért felel: Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlp Irodánál (KHI, 1900 Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámár Előfizetési díj: 1 évre 300,- Ft, fél évre 150,- Ft Példányonkénti ár: 2 5, - Ft Külföldön terjeszti Kultúr Külkereskedelmi Válllt, H Budpest, Postfiók 149 Indexszám: vendégjátékok DURÓ GYŐZŐ A gonoszság gyötrelmei (28) világszínház NÁNAY ISTVÁN Szófi '82 (35) ÉZSIÁS ERZSÉBET Második félidő (39) SZEPESI DÓRA Megközelítések (41) SZEREDÁS ANDRÁS A politiki színház világképe (44) Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigzgtó drámmelléklet SÓLYOM LÁSZLÓ: A Szent ember HU ISSN A borítón: Brecht: A szecsuáni jólélek - milánói Piccolo Tetro vendégjáték Nemzeti Színházbn (lklády László felv.) A hátsó borítón: Peter Stein rendezése, z Osztályellenség elődás Hollnd Fesztiválon

3 Kettős tükörben Szvztk színikritikusok: z eredmény lább olvshtó, egyenként, részletesen és összegezve. Voltképp nincs is hozzáfűznivló. Vlmi zért mégis. A színikritikus tgozt tgji egy percig sem gondolták, hogy színikritikusok díját mindenki egyform lelkesedéssel fogd-j, és egy percig sem állították, hogy szezonról így kiállított kép teljes, megdönthetetlen és ellentmondást nem tűrő. Ez utóbbi legfőbb bizonyíték szvzás módj. Nem igyekszünk kollektív döntést hozni, még kevésbé szeretnénk egy testület közösen elfogdott htároztként föltüntetni tgjink sokszor ellentmondó véleményét. Vállljuk z ellentmondást, mert úgy véljük, hogy z elhllgtott vitáknál, melyek z egyetértés látsztát keltik, többet ér z egymássl szembeállított nézetek nyilvánosság. Vittkozni is csk kkor lehet, h ismerjük egymás véleményét. Vlljuk be, hogy mindez egy kicsit játék. Játék szubjektivitássl, z évdról mrdt emlékekkel, z élmény visszidézésével- és számokkl. Mindnnyin tudjuk, hogy művészi produktumot, z esztétikumot nem lehet versenyként értékelni, mérhető egységekre váltni vgy sttisztikává rögzíteni. játszni mégis érdemes, és ez játék nem megy vérre (se pénzre). Nincs szigorún ítélő zsűri, melynek minden tgj ismer minden produkciót. Gykorló színikritikusok vnnk, némelyek több, némelyek kevesebb elődást látnk, és z évd végén átgondolják, hogy mi tetszett nekik legjobbn. Akd, ki szbdkozik, hogy kevés elődásr jutott cl, mások ez okból nem is szvznk. Tgdhttln, hogy nem minden mgyrországi elődás indul egyenlő eséllyel. A főváros előnyben vn vidékkel szemben. Az évd végi bemuttó - frissebb z élmény -- előnyben vn z évd elején látottl szemben. De z érték rendszerint mégis áttör z esetlegességen. Ezúttl is sok szvztot kptk száz kilométeres körön túl fekvő színházk, miközben néhány kéznél levő " teátrum nem szólhtott bele versenybe. S z évd első feléből is jócskán kerültek győztesek. A játék kkor igzi, h komolyn vesszük játékszbályokt. Ilyen játékszbály például, hogy z produkció legjobb, melyik legtöbb szvztot kpt, függetlenül z első helyezések bszolút számától. A játék szépségét növeli, hogy szvztokhoz mellékelt rövid értékelésekből kirjzolódik z évd élmezőnye. A kritikus, h nem restelli néhány összefoglló sor leírásár fárdságot, udvris gesztusávl zoknk dózik, kik művészi élményben részesítették. Igen ngy kár, h ez elmrd. Igy egy kicsit színikritik vizsgáj is színikritikusok díj, nemcsk z elődásoké. Amikor számolgtjuk, hogy elég produkciót láttunk-e felelős szvzáshoz, kkor eltöprenghetünk zon: vjon nem trtozik-e szvzás nélkül is hivtásunkhoz, hogy szemelgetés helyett átfogó, összevetésekre lklms képet igyekezzünk rjzolni színházról. Vjon z egyes kritikák nk nem kell-e trtlmzniuk viszonyítás momentumát? Az éppen értékelt elődás megítélésének nem részee, hogy milyen helyet fogll el színházi környezetben? A kritikust sját felelősségére ébreszti ez játékosn komoly szvzás. Erre mutt résztvevők örvendetesen ngy szám. Nemcsk tnúi, hnem részesei is vgyunk színházművészet mozgásánk, szemléletek differenciálódásánk, z értékrend változásánk. A kritik vissztükrözi színházt, mely vlóság tükre. A színikritikusok díj így kettős tükör: vlóság minősíti. Színikritikusok díj A legjobb új mgyr drám: ÖRKÉNY ISTVÁN: FORGATÓKÖNYV A legjobb elődás: ÁCS JÁNOS rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (PETER WEISS: MARAT/SADE) A legjobb női lkítás: UDVAROS DOROTTYA (Háromgrsos oper,mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: GARAS DEZSŐ (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: GOBBI HILDA (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: MAJOR TAMÁS (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: DAVID BOROVSZKIJ színpdképe (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Összesen hrminchét kritikus szvzott. A hét díj öt elődás között oszlik meg. A díjnyertesek díszletktegóri kivételével impozáns fölénnyel nyertek. Az eredmény egyik érdekessége, hogy legjobb elődás ktegóriájábn összesen három produkciónk volt számottevő esélye: nyertes Mrt/S d e mellett Csiksomlyói pssiónk és Háromgrsos operánk. Meglepő, hogy drámktegóriábn tíz művet jelöltek z első helyre, de egy kivétellel mindegyikük csk egy-egy szvztot kpott. Még érdekesebb, hogy legjobb női lkítás díját elnyerő Udvros Dorotty elsöprő rányú győzelme mellett további hét szvzton hét színésznő osztozik. (Ketten nem jelöltek senkit díjr.) A legjobb férfilkításr jvsoltk között összesen tizenöt név szerepel, z epizódktegóriábn buszonhárom, női epizodisták listáján pedig tizenhét. A díszlet- illetve jelmeztervezők sor is szoktlnul hosszú: tizenht névből áll. A dobogós helyezések" hol ezt egyáltlán meg lehetett állpítni - következőképpen lkultk. Az elsőnek befutott Grs Dezső mellett Máté Gábor, illetve - egyenlő szvzttl - Benedek Miklós és Rjhon Adám további sor-

4 rend. Gobbi Hildát Csákányi Eszter és Pogány Judit követi; Mjor Tmást pedig Szombthy Gyul. A díszlettervező Dvid Borovszkij nyomábn szorosn: Puer Gyul, mjd Götz Bél és Szkács Györgyi. Végül z bszolút fölénnyel nyertesek listáj: Forgtókönyv tizenkilenc, Mrt/Sde huszonnégy, Udvros Dorotty pedig huszonnyolc szvztot kpott. ABLONCZY LÁSZLÓ Film-Színház-Muzsik A legjobb új mgyr drám: Huby Mik-lós: Túsz-szedők A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház). Az évd további produkcióibn is kiemelkedő lkítást nyújtott. A legjobb férfilkítás: Hegedűs D. Géz (Kőműves Kelemen, Pesti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pogány Judit (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház); Hőgye Zsuzs (Zűrzvros éjszk, veszprémi Petőfi Színház) A legjobb férfi epizódlkítás Ferenczy Csongor (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb díszlet: Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház); Fehér Miklós (Kőműves Kelemen, Pesti Színház) Különdíj: Szkácsi Sándor (Úri muri, Vígszínház); Novák Ferenc (Csiksomlyói pssió, Várszínház; Kőműves Kelemen, Pesti Színház) Az egyik különdíjt minden évben mint z évd kivételes teljesítményét kel-lene megnevezni. Ami több voln szokásos értelemben vett színészi munkánál. Ez évben Szkácsi Sándor z Úri murib vló beugrás érdemel ilyen kivételes elismerést. A másik különdíj Novák Ferenc koreográfusé, ki z évd két jelentős produkciójánk, Csiksomlyói pssiónk és Kőműves Kelemennek mozgását tervezte. Nem egyszerűen betétnygként szolgáltk táncok, hnem elmélyült, feszes drmturgii érvénnyel színházi produkciók gondoltiságát erősítették és emelték emlékezetessé. APÁTI MIKLÓS Film- Színház-Muzsik A legjobb új mgyr drám: - A legjobb elődás: Ljubimov rendezése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Szkácsi Sándor (Ú r i muri, Vígszínház) A legjobb női epizódlkítás: Ppdimitriu Athin (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Buss Gyul (Kék tenger, Tháli Színház) A legjobb díszlet: Fehér Miklós (A cst, Mdách Színház) BÁNYAI GÁBOR Mgyr Televízió A legjobb új mgyr drám: Hernádi Gyul: Drkul A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin; Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Cserhlmi György (Oresztész, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Horváth Zsuzs (Csetepté Chioggiábn, miskolci Nemzeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde; Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb jelmez: Szkács Györgyi (Mrt/Sde; Chicgo, kposvári Csiky Gergely Színház; Koldusoper, szolnoki Szigligeti Színház) Különdíj: Mjor Tmás ( Az év színházi intézménye " ) Hosszú időn át színházt csinálók mindig zt vetették színházról írók szemére, hogy klikkekbe tömörülve klikkérdekeket vesznek figyelembe értékítéleteiknél - finombbn úgy foglmzták ezt, hogy feltűnően el voltunk kötelezve egyik vgy másik színházi irányzt, színházi stílus mellett. Ne fogllkozzunk most e vád igzságtrtlmávl vgy okivl - nnyi zonbn, zt hiszem, leszögezhető, hogy z utóbbi két-három év ebben tekintetben bizonyos oldódást hozott, jobbn lehetett figyelnünk pártállásr" vló tekintet nélkül vlós színházi eredményeket. Félek, hogy most ismét új helyzet állt elő. Ismét olyn művi viták rázkódttják színházi világot, hogy becsületes kritikus kénytelen esztétiki voksibn világnézetét, ideáit, utópiáit előtérbe tolni. Bocsánt: mindez nem mgyrázkodás. Csk zt kívántm jelezni: egy színészi lkítást z is minősít, hogy jj-csk-bjne-történjen" típusú retrográd elődásbn született-e vgy nekem-nekünk szóló üzenetben foglmzódott-e; egy jelmezt, egy díszletet z is minősít... de nem ismétlem önmgmt. Hát ezért tudtm voln kiosztni vlmennyi ktegóri díját felejthetetlen kposvári Mrt-elődásnk, különdíjkt dv Lukáts Andornk, Jordán Tmásnk, Pogány Juditnk, Csákányi Eszternek, Bezerédy Zoltánnk - és még sorolhtnám, egészen kápráztos drmturgi-fordítói lkotást produkáló Eörsi Istvánig. Hogy mégsem szűkítettem le ennyire válsztásimt, nnk z z ok, hogy szubjektív és bizonyosn elítélendő mércém és emlékezetem szerint ide kívánkozik még néhány név és cím. A remek évdot produkáló Nemzeti (Kton József!) Színházbn Háromgrsos oper (Ljubimov), Mirndolin és z Oresztész (Zsámbéki Gábor) vgy Boldogtlnok (Székely Gábor) vitték sikerre zt színházeszményt, mit kposvári Egy hónp flun (Ascher Tmás), szolnoki Hmlet (Pál István) és Liliom (Bbrczy László), miskolci Anglii Erzsébet (Csiszár Imre) és vígszínházbeli Forgtókönyv (Vlló Péter) csendített meg ugyncsk. Es vitthtó vonási ellenére idetrtozónk érzem-vélem győri Hmletet (Bódy Gábor és Szikor János) cskúgy, mint szolnoki Koldus-operát (Sándor Pál), győri Hrblt (Szikor) éppúgy, mint kposvári III. Richárdot (Bbrczy). S mi színészeket illeti: ott még föltűnőbb bőség. H most mégis csk felsorolásr jut hely - mgm is fájllom ezt z igzságtlnságot. Szívesen emlékszem Törőcsik Mri Pechumnéjár, Almási Év külön elődást involváló mkrncos Ktájár, Tímár Év Anglii Erzsébetére - Gobbi Hild őserejű lkításár Boldogtlnokbn, Sinkó László méltó prtnerségével, Básti Juli érett sszonyiságár Turgenyev-elődásbn, s elálló fülű sszonypródiájár egy Feydeu-bohóztbn - Rjhon Adám, Blskó Péter, Kern András vgy Andori Péter minden színpdi megszóllásár -, Blázsovits Ljos és Bálint András kettősére játékszíni Vdkcsából, Benedek Miklós elsöprő lendületére Mi-

5 rndolinábn, Kovács Ljos heroikus küzdelmére Hmlet lkjávl, Blky Géz ironikus istenére és Gelley Kornél fnyr királyár z Oresztészben, Máthé Erzsi trgikus bolondozásir Goldonielődásbn; s egy másik Goldonibn, miskolcibn, Körtvélyessy Zsoltr. Bizonyos, hogy szvzólist igzságtln szűkítésén z iménti felsorolás sem segített. Bár nnyit kérnék, hogy esetleges döntetlenek ben fentebbi kiemeléseim voksnk minősüljenek BARABÁS TAMÁS Esti Hírlp A legjobb új mgyr drám: Csiksomlyói pssió A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin; Háromgrsos oper, A medikus, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Thi Tóth László (Amdeus, Vígszínház) A legjobb díszlet: Dvíd Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Különdíj: Meddig lehet elmenni? (Vidám Színpd) Bármilyen kitűnő írónk trtom - színpdon is - Örkény Istvánt, bármilyen hódolój vgyok Mcskjáték meg Tóték színpdi változtánk is, Forgtókönyvet nem tudtm ennyire megszeretni. Az évd többi új mgyr drbjáról nem is szólv... M is Boldogtlnokt (Füst Milán) érzem kiemelkedően legjobbnk, de hát z felújítás. Így hát Csiksomlyói pssiót, Blogh Elemér és Kerényi Imre színpdi játékát válsztottm nnál is inkább, mert elődás egészen pompás volt. Ezért írom Kerényi Imre nevét legjobb elődás " rubrikáb, bár itt már erős verseny. Szinte csk célfotó döntött nálm Kerényi jvár Ljubimovvl (Háromgrsos oper), Zsámbéki Gáborrl (Mirndolin és Tháli szekerén - egy Jókidrámát ilyen élvezhetővé tenni!), Székely Gáborrl (Boldogtlnok), Kzimir Károllyl ( A szent kísérlet hosszú évek ót legjobb produkciój Tháliánk), Ascher Tmássl (Egy hónp flun), vlmint rendező-ként debütáló Grs Dezsővel (Ezek kísérletek!) szemben. A legjobb új mgyr drám: Örkény István Forgtókönyve Vígszínházbn (Szilágyi Tibor és Reviczky Gábor) (lklády László felv.) A legjobb női lkításnál figyelembe vettem Törőcsík Mrit (Háromgrsos), Básti Julit (Egy hónp flun), Hőgye Zsuzsnnát (Házmestersirtó, Zűrzvros éjszk), Bécsi gyorsbn kiugrott Ppdimitriu Athinát - s végül is Háromgrsos hősnőjének s Mirndolin címszereplőjének nevét, z Udvros Dorottyáét írtm be. Ngyon tetszett Márkus László Hrpgonj, Tordy Géz-Gálffi László kettős z Amdeusbn, Székhelyi József (Ezek kísértetek!), Humnn Péter (Jutlomjáték) s Benedek Miklós (Mirndolin) - de legjobbn Grs Dezső tetszett Háromgrsosbn. Kár, hogy következő ktegóriábn nem z ngol-meriki szót hsználjuk: supporting (támogtó) ctor kifejezés nálunk nem is létezik, másodfőszereppel lehetne leginkább fordítni, jelzi tehát, hogy nem villnásnyi megjelenésről vn szó, mihez mi z epizód szót sszociáljuk. Mgm z előbbi értelemben gondolkodom, h listán szereplő ktegóriákbn z epizód szóvl jelöljük is. Gondoltm Bánsági Ildikór, ki egy gyenge drb idegesítő elődásábn (Crommelynck: Forrón és hidegen) nyújtott kimgslót, mind szebben fejlődő Hámori Ildikór (Ezek kísértetek!, A két árv, Csiksomlyói pssió), Ronyecz Máriár (Háromgrsos és Boldogtlnok). Igzán csodáltos zonbn Tolny Klári (Sorsválsztók) és Gobbi Hild (Boldogtlnok) volt - s én Gobbi nevét írtm be végül is. Ugynez férfibn? Szintúgy erős mezőny: itt vn Bessenyei remek Csörgheő Csulij (Úri muri), Mirndolinábn remeklő Mjor Tmás, Forgtókönyv-ben Szombthy Gyul, A medikusbn s Háromgrsosbn Dörner György, Fösvényben Körmendi János, Bubusbn Horváth Gyul és Zn József - s szvztomt Thi Tóth Lászlór mint II. Józsefre (Amdeus) dom. Puer Gyul remek díszletet csinált Jóki-drbhoz, de Dvid Borovszkijé szvztom, z övé még eredetibb (Háromgrsos). S végül jvslt egy különdíjr: hosszú évek ót nem volt ugynis olyn jó politiki kbréműsor, mint Meddig lehet elmenni? Vidám Színpdon. BÁRON GYÖRGY Mgyr Rádió A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Vlli Péter (Spionjáték, győri Kisfludy Színház) A legjobb női epizódlkítás: Máthé Erzsi (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: A legjobb díszlet: Bchmnn Gábor, Erdély Miklós, Hrszty István, Ngy Bálint, Puer Gyul, Rjk László, Szegő György színpdképe (Bmbini di Prg, győri Kisfludy Színház) A színházi élet nem műkorcsolyverseny vgy táncdlfesztivál: z elsőség ligh dönthető el pontozássl. Különösen z idén nehéz pontozóbíró helyzete: szokásosnál is síkosbb jégre kell kiállni. A színházról szóló vitákbn mgsr csptk z indultok, s vele felkvrodott z irrcionlitás gőze is. A Nemzetit például, mely Vörösmrtytól, Jókitól Füst Milánon át Kornisig igen következetesen törekedett mgyr drám értékeinek bemuttásár és műsoron trtásár - kedvező kritiki visszhnggl övezve -, ki. tudj, miért, mgyr drám elhnygolásábn mrsztlták el. Igz,

6 kísérletinek" is bélyegezték ( színház mindig kísérlet"), holott zt relist stílust játszott, csk keményebben és erőteljesebben, melyet z eszképist csevegő színház " nálunk olynnyir lejártott. A szvk elvesztették értelmüket, tényeket hnyg mozdulttl ki-dobták z blkon. Csod, hogy e helyzetben egyáltlán nézhető elődások születtek. Hozzászólások persze ezek is z áldtln vitához, méghozzá legrokonszenvesebb módon: z evidenciák erejével. Ilyen evidenci számomr kposvári Mrt. Egyetlen produkció mérhető hozzá: nemzetibeli Mirndolin. A legjobb mgyr drámávl már nehezebb helyzet, különösen tvlyi esztendő után, mikor egy évdbn került színpd-r két olyn jelentős opusz, mint Kornis Hllelujáj és Náds Tkrítás. De tvlyi mezőnyből két erdélyi" drám, Sütő András Szuzi menyegzője és Székely János Hugenottákj is mgsn fvorit lenne z idén. A Forgtókönyv csk kény-szerű válsztás eredménye: kidolgoztln, felemás, tém igzi mélységei fölött - igz: brvúrosn - elsikló mű; el-mrd Örkény legjobb drbjitól. A győri Bmbini di Prg színpdképének jelölése másfjt problémákt vet föl. Messze z évd legjobb színpdképe ez, ugynkkor funkcionálisnk ligh nevezhető : súlyávl vlósággl gyon-nyomj z elődást. Mégis, kárhogyn is, z év legjobb, legeredetibb díszlete e kollektív munk; hogy nem tudott funkcionálissá, élővé válni, rról nem meg-lkotói tehetnek. Udvros Dorotty díjzás Mirndolináért és Háromgrsos operáért megint csk evidenci; személyében - Szívzűr és Ripcsok című film is bizonyság rá - z utóbbi évek legjelentősebb színésznőtehetsége tűnt fel. Szerencséje volt, hiszen - kárcsk legjobb epizodistánk jelölt Máthé Erzsi - színvonls elődásokbn léphetett színpdr; tehetség önmgábn, tudjuk, kevés. Vlli Péter brvúros győri Spionjátékért - melyben nem egyszerűen szerepet játszott, hnem mg volt z egyszemélyes elődás - tlán nem is színészi elismerést, hnem különdíjt érdemelne. Vlmilyen díjt mindenképp. BARTA ANDRÁS Mgyr Nemzet A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss : Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Benedek Miklós (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Kri Györgyi (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez : Szegő György díszlete; Szkács Györgyi jelmeze (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) BÉCSY TAMÁS ELTE, Világirodlmi Tnszék A legjobb új mgyr drám: Csörsz István: Kék tenger. A drám csk viszonylgosn jó; érdeme, hogy nemzedéki problémánk" új spektust d, s mellőz minden elcsépelt modern" megoldást. Észreveszi másik nemzedék érdemeit és hibáit egyránt. A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Hcser Józs (Kék tenger, Tháli Színház) Elsősorbn zért szvztm rá, mert z utóbbi időben kevés feldtot kpott, de most bebizonyított: kitűnő színésznő. A legjobb férfilkítás: Bessenyei Ferenc (Nplemente előtt, Várszínház) A legjobb női epizódlkítás: Schütz Il (Fösvény, Mdách Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Szombthy Gyul (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb díszlet vgy jelmez: : - BOGÁCSI ERZSÉBET Mgyr Nemzet A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Benedek Miklós (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás Győry Frncisk (Ameriki álom, szolnoki Szigligeti Színház) A legjobb férfi epizódlkítás Sipk László (Bmbini di Prg, győri Kisfludy Színház) A legjobb díszlet: Puer Gyul (Tháli szekerén, Kton József Színház) Egyet-egyet válsztni kilencvenegyből : mgyr színházknk ennyi színielődását néztem meg z elmúlt szezonbn. A kemény feldton könnyebbít z, h kitűnő tlálttik, sjnos z is, h édeskevés z esélyes. Már-már rivális nélkül versengett Forgtókönyv, Örkény István trgédiáj - szerző műfji megjelölése szerint -, melynek pedig dekvát formáját nem lelte meg vígszínházi elődás. Fénylő tehetsége feltűnt Udvros Dorottyánk, néhány esztendeje már. Hoszszú ideje hittem Benedek Miklósbn, zjtlnbb pályszkszokbn is. És hiszek bbn, hogy mi színházművészetünk is megtnulht bszurdul, groteszkül, s urm bocsá ' egykoron - nem bélyege, de lényege szerint - vlóbn vntgrdul. E tárgybn jeles tnítványokként jegyeztem meg (Pál István színjátékábn) Győry Frnciskát, nemkülönben (Szikor János rendezésében) Sipk Lászlót, z ő személyében végképp olyn színészt, kinek pedig se neveltetése, se munkálkodás nem sugllt mindeddig e stílus eminensét. Nincs kritikusi munk, melynél nehezebb voln megszbdulni z egyéni ízlés, sőt, z erkölcsi ítélet ösztökélésétől, mint e szvztok megdáskor. Semmilyen támogtásr sem volt szüksége Mrt hlálánk, Ács János vkmerő Weiss-színrevitelének, mely messzi kimgslott szikárságig sllngtln gzdgságávl, gondoltávl. És becsületével. A kposvárik között legkevésbé kposvári ő, nem nyers, nem nyomsztó, de érzékeny, megejtő. S egyszer csk vdóc-konok, vs-kemény... felelősségvállló. Ezt pártfogolom. BULLA KÁROLY Mgyr Televízió A legjobb új mgyr drám: - A legjobb elődás: Kerényi Imre rendezése Várszínházbn (Csiksomlyói pssió) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Rjhon Ádám (Egy hónp flun, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Hőgye Zsuzs (Zűrzvros éjszk; Házmestersirtó, veszprémi Petőfi Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Reviczky Gábor-Szombthy Gyul-Gáspár Sándor (Úri muri, Vígszínház)

7 A legjobb elődás: Ács János Mrt/Sde-rendezése kposvári színházbn (Fábián József felv.) A Legjobb díszlet: Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin: Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Rjhon Ádám (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Csákányi Eszter (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Bezerédy Zoltán (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez : Szegő György díszlete és jelmeze (A nők iskoláj, Boglárlelle-kposvári Csiky Gergely Színház) CSAKI JUDIT Népszv legjobb mgyr drám : Örkény István: Forgtókönyv. A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csikv Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) -1 A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfi lkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde kposvári Csiki Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Pp Ver (Amdeus, Vígszínház) A legjobb férfiepizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Dvid Borovszkíj (Háromgrsos oper, Nemzeti Szín-ház) CSÍK ISTVÁN Ipri Minisztérium A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Jurij Ljubimov rendezése Nemzeti Színházbn (Bertolt Brecht: Háromgrsos oper) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Hámori Ildikó (Csiksomlyói pssió, Várszínház) A legjobb férfi epizódlkítás: Srli Imre (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb díszlet: Székely László (Boldogtlnok, Kton József Színház) zt, mit legjobbnk érzek. Sjnáltosn könnyűnek, mert viszonylg kevés elődás emelkedett ki z évd átlgából, s ez kevés - Háromgrsos oper például, vgy Csiksomlyói pssió, hogy néhány példát is idézzek - lposn z átlg fölé emelkedett; és örvendetesen nehéz, mert ezekben z elődásokbn z együttes munk olyn ngyszerű egyéni teljesítményekből állt össze, melyeket szinte lehetetlen rngsorolni. A legjobb díszlet vgy jelmez díjánk esetében nem zért hboztm, mert más díszletekkel összemérve Székely László díszlete nem állt voln meg z első helyen, hnem zért, mert nem, illetve nem egészen új. Néhány éve, Szolnokon már ugynebben sejtelmesen nyomsztó térben került színre Füst Milán drámáj. Mégis erre szvztm. Részben zért, mert ez Boldogtlnok egy másik színház másik produkciój; részben zért, mert bbn régi évdbn - még nem osztottunk díjkt... ÉZSIÁS ERZSÉBET SZÍNHÁZ A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) Könnyű, de ugynkkor hlltlnul A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty nehéz feldtnk éreztem z évd legjobb (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A teljesítményeit rngsorolv megnevezni legjobb férfilkítás: Sinkó László

8 Vn Kton József Színház Tháli szekerén című elődásábn egy epizódszereplő, kire od kell figyelni: víz-árus kislány. Alkítój, bemuttó ide-jén még főiskolás Csonk Iboly villnásnyi szerepében szvk nélkül is el-játssz zt z áhíttot, mit színház kelt benne. Blky Géz számos drámi főszerep után játszott el Zsebes Jkbot, Háromgrsos oper egyik bndtgját. Bizonyítv ezzel, hogy nincs kis és ngy szerep, csk jó színész, ki minden feldtot mgs művészi színvonlon old meg. Ez szerep ugynkkor lehetőséget dott számár, hogy megcsillnts fnyr humorát, melyet eddig nem ismertünk. Dvid Borovszkij díszlete Nemzeti Színház Háromgrsos oper-elődásábn Brechtet és Ljubimovot egyránt szolgált. Az emeletes piros utóbusz frppáns ötlet, remek vizuális látvány és jól funkcionáló játéktér volt. FÖLDES ANNA Nők Lpj A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Acs János rendezése A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty Mirndolinábn (Nemzeti Színház) (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb női epizódlkítás : Csonk Iboly f. h. (Tháli szekerén, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Blky Géz (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet : Dvid Borovszkij (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) Az évd legjobb új mgyr drámájánk Örkény István Forgtókönyvét trtom. Örkényt ugynz tém fogllkozttj, mint legtöbb művében - z elmúlt negyedszázd mgyr történelme -, de módszere eltér korábbi drámákétól. Sjátos groteszk világát ezúttl cirkuszfilm-színház hárms írói eszközével teremti meg. A Forgtókönyv fő erénye, hogy egy modellhősön keresztül érzékeltetni tudj kor skizofréniáját, koholt perek lélektnát, mgyr történelem ellentmondásos korszkánk kusz szövevényét. Peter Weiss Mrt-Sde-j nemcsk z évd legjobb elődás, hnem Ács János pályáján is fontos állomás. A fitl ren dező első színpdi munkái ót (Gombrowicz: Esküvő, Wedekind: Tvsz ébredése) generációjánk egyik legígéretesebb tehetsége. A kposvári Mrt/Sde - direkt ktulizálások nélkül - döbbenetesen mi és korszerű elődás, mely ismét jó példáj z összehngolt csptmunkánk. Udvros Dorotty üstökösként robbnt be mgyr színjátszásb, és zon kevesek közé trtozik, ki népszerűségét divt múltávl is megőrzi. Udvros Dorotty ugynis született tehetség, ki bármilyen szerepet el tud játszni. Pollyj éppúgy, mint Mirndolináj z évd legjobb lkítás. Sinkó László Huber Vilmos-lkítás Füst Milán Boldogtlnokjábn számomr nem volt vártln. A színész sok-sok kori főszerep és z elmúlt évek számos kiemelkedő epizódszerepe után jutott el élete egyik legjobb lkításához. Ez ppi nyomdász, Füst Milán egyik boldogtlnj, Sinkó megformálásábn ismerős mi ember, ki kommunikációképtelenségével, önpusztító természetével elrontj sját és körülötte levők életét. kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Szombthy Gyul (Forgtókönyv, Vígszínház) A legjobb díslet: Kstner Péter (Autó-busz, debreceni Csokoni Színház) Aggsztón kevés töprengéssel szvztm z idén. Nem minth megfontoltlnbb lettem voln, mint z elmúlt években: egyszerűen lig volt számbjöhető válszték. A mgyr drámák forrás - reméljük, átmenetileg - szinte kipdt. Legrosszbb elődott új mgyr drám még könnyebben kdt voln, de szerencsére nem erre szvztunk. Az évd kiemelkedő, világszínvonlú elődásánk Ljubimov Háromgrsos operáját trtottm és trtom. Annk, hogy mégsem erre dtm szvztomt, z z ok, hogy Ljubimov, meggyőződésem szerint, más mezőnyben Brookkl, Strehlerrel - versenyez. Neki mi elismerésünk már nem jelenthet vlódi ösztönzést, báto-

9 rítást, mint Ács Jánosnk, ki elődásról elődásr igzolj szkm belé vetett bizlmát. Acs z idén Mrt/Sdedl nemcsk egy kiváló és komplex, minden síkján átgondolt elődást hozott lét-re, de legyőzte egy emlékezetünkben ngynk őrzött nemzeti színházi elődás és egy kegyetlenségében megrendítő film emlékét is. A női lkítások mezőnyében Udvros Dorotty (Háromgrsos oper: Polly) egyetlen esélyes vetélytársánk Mirndolinát lkító Udvros Dorottyát éreztem, ez zonbn szvztok végső értékelésénél mellékes. Rjt kívül csk Dobos Ildikó Árv Bethlen Ktáját emelném ki sorból. A férfik közül Cserhlmi György Oresztészét trtom még említésre méltónk. Az epizódlkítások rovtához érve, úgy érzem, igzságtln voltm: h Forgtókönyv más évdbn kerül bemuttásr, hbozás nélkül és örömmel dom díjt Srli Imrének, Boldogtlnokbn nyújtott lkításáért. Örkény Novotni erdészének életre keltése zonbn olyn mestermunk, mely nem mrdht díjztlnul még kkor sem, h z írott kritikák szuperltivuszi már méltó módon honorálták Szombthv Gyul teljesítményét. Végezetül: z ember zt hinné, szürke évdból, közepes mezőnyből könnyű kiemelkedni; vlóság - úgy látszik - ennek ellenkezőjét bizonyítj. GESZTI PÁL Mgyr Hírlp A legjobb új mgyr drám: Örkény István: Forgtókönyv A legjobb elődás: Ács János rendezése kposvári Csiky Gergely (Peter Weiss: Mrt/Sde) Színházbn A legjobb női lkítás: A legjobb férfilkítás: Grs Dezső (Háromgrsos oper, Nemzeti Színház) A legjobb női epizódlkítás: Gobbi Hild (Boldogtlnok, Kton József Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Mjor Tmás (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet vgy jelmez: GYÖRGY PÉTER ELTE, Esztétik Tnszék A legjobb új mgyr drám: A legjobb elődás: Acs János rendezése kposvári Csiky Gergely Színházbn (Peter Weiss: Mrt/Sde) A legjobb női lkítás: Udvros Dorotty (Háromgrsos oper; Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb férfilkítás: Máté Gábor (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb női epizódlkítás: Kri Györgyi (Mrt/Sde, kposvári Csiky Gergely Színház) A legjobb férfi epizódlkítás: Bubik István (Mirndolin, Nemzeti Színház) A legjobb díszlet: Bchmnn Gábor (Hmlet, győri Kisfludy Színház) tekinteni. Áltlábn véve sem trtom jónk például Csurk idei munkáját (Reciprok komédi), e drám mindössze rutin, Csurk sját formájához képest is gyenge. Illyés műve (Sorsválsztók) sját életművét tekintve, nem trtozik kiemelkedő drbok közé. Fejes bemuttój függetlenül indultosságától és végiggondoltlnságától - nem igzán drám. Ami sjnáltos: nem láttm Pilinszky pécsi bemuttóját (Gyerekek és ktonák), mit z objektivitás kedvéért mindenképp illő bevllnom. Mindez nem jelenti, hogy mgyr t. Nem tudom, szükséges és lehetséges- színházk ne játszottk voln idén is kie nem (mutttk be) szvztát váló mgyr műveket. Legfeljebb nem z indokolnom. Mindenesetre, ebben z idei év terméséről volt szó. (Például Füst évdbn nem láttm olyn új mgyr drá- Milán Boldogtlnokj Kton József mát, mit jónk nevezhetnék, így nem áll Színházbn.) módombn egyet sem legjobbnk A l e g j o b b f é r f i l k í t á s : G r s De z s ő H á ro m g r s o s o p e r á b n ( Ne m z e t i S z í n h á z )

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12)

T A R T A L O M. Szívügyünk: a magyar dráma (1) Egy intim színház (7) Mozaikkockák az évadból HERMANN ISTVÁN. Feltarthatatlan t i Pécsett (12) T A R T A L O M FÖLDES ANNA Szívügyünk: mgyr drám (1) mgyr j á t é ks zí n PÁLYI ANDRÁS Egy intim színház (7) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G FOLYÓIRATA Mozikkockák z évdból HERMANN

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

játékszín színház és közönség fórum

játékszín színház és közönség fórum A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 5. N O V E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES C S A B A I N É

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM 1 9 7 2. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10.

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 0. N

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1998. OKTÓBER. Főszerkesztő: Koltai Tamás KRITIKUSOK DÍJA

XXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1998. OKTÓBER. Főszerkesztő: Koltai Tamás KRITIKUSOK DÍJA Koltai Tamás: SZÜLETÉSNAPUNKRA 1 XXXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1998. OKTÓBER KRITIKUSOK DÍJA A SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1997/98 2 KRITIKAI TÜKÖR Urbán Balázs: MEGVÁLTATLANUL 15 (Jeles András: Szenvedéstörténet)

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1992. OKTÓBER. Főszerkesztő: Koltai Tamás A SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1991/92 1

XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1992. OKTÓBER. Főszerkesztő: Koltai Tamás A SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1991/92 1 A SZÍNIKRITIKUSOK DÍJA 1991/92 1 Fodor Géza: NAGYON TŰHEGYRE VENNŐK, HA ÍGY VENNŐK? (Hamlettanulmány) 13 Koltai Tamás: KAFKALAND (Mittelfest Cividaléban) 30 Peter Becker-Michael Merschmeier: MIÉRT MARADTAM

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben