TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak."

Átírás

1 TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA I. Óra fogalmak Belépô nevek Bevezetés! Mivel foglalkozik a történelem? A színes, sokrétû földi világ bemutatása, az egymástól eltérô tulajdonságú földrajzi területek összehasonlítása emberfajta, történelmi források, néprajz, rokonnyelv europid, negrid, mondgolid, ausztraid Föld, Európa, Ázsia, Afrika A föld titkainak feltárói, a régészek A történetírás egyik alapja a régészet. A rekonstrukciót a teszi lehetôvé. Mutassunk be minél több példát! kutatóárok, feltárás, leletek, bontókés, mérôléc Leakey család Görögország, Kréta I. Óra fogalmak Belépô nevek Az ôsember környezete Tegyünk különbséget az ôslények, az ôsemberek és a bennünket körülvevô környezet között! Rajzok készítése az ôskörnyezetrôl, fôszerepben a fantázia. A két lábon járás kialakulása, az ember felegyenesedésének biológiai folyamata. Emlôscsontvázak rajzának összehasonlítása, elemzése. dinoszauruszok, jégkorszak, szavanna, kôkorszak, fôemlôs, megnyúlt koponya, közösségi szellem, horda Samu, Vértes, László Etiópia, Omo-folyó Jáva, Peking, Vértesszôlôs, Neander-völgy, Cro-Magnon 2,5 millió év év év év tér a témához illô használati tárgyak régészeti eszközök, fény térképek tér kôeszközök, tér v 101

2 Az ôskori ember élete Az élelemszerzés kitöltötte az ember teljes életét, meghatározta a fejlôdést. Hogyan tudna életben maradni a mai ember, ha csupán ôsi eszközökkel és kizárólag a természetben kellene megélnie? gyûjtögetés, munka, tûzfúvó, marokkô, szakóca, kovakô, kôbalta, dárda, vadászat, halászat, varsa, háló Az élelmiszertermelô ember A földmûvelés az emberiség történetébe robbanásszerû fejlôdést hozott. Az állattenyésztés biztonságot jelentett az élelemellátásban. Az ember élete biztonságosabbá vált, de vajon kényelmesebb, könnyebb lett az? A Föld nagyobb részén sokáig nem tértek át a termelô életmódra. termékeny félhold, anyajogú, apajogú, ásóbot, sarló, aratókés, falvak, elsô városok, termékenységszobrok Az elsô mesterségek és a cserekereskedelem kialakulása A kôkorszak végének finoman megmunkált kôeszközei és az elsô fémtárgyak megjelenésének idôszakában felgyorsult a fejlôdés. Egyre több mesterség jött létre. A cserekereskedelem az ember alapvetô szükségletei következtében fejlôdött ki. Próbálkozzanak meg a szövéssel, agyagedények készítésével. Vegyenek kézbe fémtárgyakat. fémkor, bronz, munkamegosztás, fazekas, korongolás, kovács, szövés-fonás, kohász, ötvös, felesleg, magántulajdon, vagyoni különbség év, tér kovakô, tûzfúró Csendes-óceán, Közel-Kelet, Catal Hüyük, Törökország, Irak év térkép,, gabonafélék, kapa, sarló Budakalász év réz, bronz- és vastárgyak, szövôszék, fonal, agyagedény 102

3 Varázslat és mûvészet A vadászó ember a vadászat sikere érdekében a barlang falára festett ábrázolásaival létrehozta az elsô mûvészi alkotásait. A földmûvelô ember a bô termést a termékenységszobrok elkészítésétôl várta. A természetimádat a mûvészetek és a tudományok összefüggései. Mit gondolhatott az ôsember a villámlásról, esôrôl, földrengésrôl, viharról, árvízrôl? barlangrajz, mágia, termékenység, szobrok, maszk, szellemek, természetimádat Altamira, Lescaux, Atlaszhegység, Willendorf, Stonehange tér A napjainkban élô természeti népek Ôskori viszonyok a mában. Az emberiség fejlôdésének egymástól eltérô folyamata a Föld különbözô térségeiben. Látogatás a Néprajzi múzeumba. A ma élô természeti népek szokásainak, ruházatának, eszközeinek összehasonlítása múzeumi tárgyak alapján. bennszülött, trópusi erdô, természeti nép, kannibalizmus Nagy Anya, Isten-anya Csendes-óceáni szigetek, Ausztrália, Fülöp-szigetek, Kalahári sivatag, Dél-Amerika, Dél-Afrika év év év tér Összefoglalás Az ôskor emberének hosszú fejlôdési szakasza meghatározó lett az ember földi létében, hiszen arra épültek a következô korszakok., fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok 103

4 A történelem korszakai. Az idô számítása Az idô számításával a történelem foglalkozik. A különbözô nagy kultúrák, vallások idôszámításainak összehasonlítása, gyakorlása. Ismerkedjünk meg a korszakolás és az idôszámítás alapjaival, s azok gyakoroltatása kísérje végig az éves tananyagot. antikvitás kora, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, idôszámítás elôtt, idôszámítás szerint Krisztus, Mohamed Egyiptom, Mezopotámia, Róma, India, Kína Történetek Mezopotámiából Mezopotámia, azaz a folyóköz elnevezésének magyarázata. A templomgazdaság szervezettsége, mûködése, a vezetôk és a dolgozók közötti kapcsolatrendszer megteremtése. Szituációs játék az osztályban. Legyen egy fôpap, legyenek parasztok, kézmûvesek, rabszolgák. sumer, öntözéses gazdálkodás, templomgazdaság, zikkurat, városállam Gilgames Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Ur, Uruk, Kis, Lagas, Nippur, Larsza A sumerek öröksége és babilóniai birodalom A sumer örökség az emberiség fejlôdésének meghatározó eleme. Az állam mûködésésnek egyik alapja a törvény. Hammurapi törvénygyûjteménye az elsô ilyen emlék. Újbabilon építészetének jelentôsége. Miért szükséges a törvény? Egyéni vélemények. kerék, geometria, csillagtérkép, öt bolygó, naptár, holdhónap, amorita, törvényoszlop An, Enlil, Enki, Hamurapi, Samas, Szemiramisz, Istár Óbabiloni Birodalom, Újbabiloni Birodalom, Babilon Krisztus születése, 426, Kr. e Kr. e Kr. e év, Kr. e körül 6000 éve, Kr. e , 2600 éve idôszalag, naptárak, térképek tér idôszalag,, fólia ttér idôszalag, 104

5 Egyiptom, a Nílus ajándéka Az állam fogalmának meghatározása. Az egyiptomi állam kialakulása összefüggött a gazdálkodással. Egy adott emberi közösség tudatos szervezése, irányítása az állam keretei között képzelhetô el. Hasonlítsuk össze az ókori egyiptomi és a mai magyar állam mûködését! faluközösség, tartomány, munkavezetô, kormányozó, víztározó, saduf, fáraó, rabszolga, szabad paraszt Hérodotosz, Ménész A rejtélyes piramisok és a vallás Az írás kialakulása és a föníciai ábécé A piramisépítés az állam szervezettségét, erejét mutatta. Az egyiptomiak hitvilágában az élet és a halál, az istenek és a fáraók egybefonódtak, az örökkévalóságot hirdették. Ennek a hitnek az egyik kifejezôje volt a múmiakészítés. Hogyan épülhet fel egy piramis? Különbözô elméletek összevetése. A piramisépítés és a vallás összefüggései az örökkévalóság tükrében. A nagy ókori kultúrák kialakították a saját írásrendszerüket. A summer ékírás, az egyiptomi hieroglifa, a kínai fogalomírás mellett a kis területû Fönícia ábécéje lett az utókor társadalmainak közkincse, a legelterjedtebb írásfajtája. Titka a hangjelölô írás. Kinagyított írásképek összehasonlítása, a különbözô írásjelek másolása. masztaba, szfinx, politeista, múmia, balzsamozás, szkarabeusz, Kanopuszedény, halottak könyve, vallásreform agyagtábla, ékírás, képjel, hieroglif, hieratikus, démotikus, papirusz, rosette-i kô, cédrus Dzsószer, Kheopsz, Kheprén, Echnaton, H. Carter, Tutanhamon, Ízisz, Ozirisz, Széth, Ámon, Ré, Su, Nut, Hórusz, Anubisz H. Rawlinson, Campollion Nílus, Alsó- Egyiptom, Felsô- Egyiptom, Földközitenger Gizeh, Karnak Királyok könyve Fönícia, Palesztina, Libanon július 19. ér, fólia 5000 év 4500 év tér emléktárgyak,, idôszalag 6000 éve, Kr. e körül íróeszközök, fólia, papirusz, 105

6 Az ôsi India Az ókori világ legfejlettebb városi kultúrája az Indus völgyében alakult ki. Az indiai vallások az ember és a természet összefonódását, az állandóságot, az élet szentségét hirdetik. Az ókori és a mai India összehasonlításával állapítsuk meg az állandóságot és a változásokat hordozó elemeket. csatorna, gabonatároló, hinduizmus, buddhizmus, lélekvándorlás, kasztok, nulla, rádzsa, maharadzsa, árja Braha, Visnu, Síva, Sziddhárta Gautama Indus, Gangesz, Harappa, Mohendzsodáró Kr. e , 2600 éve, Kr. e. 3. sz. tér Az ókori Kína Földünk e különleges és sajátos hagyományokat teremtô birodalma az ókori alkotásai révén csodálattal tölti el az embereket. Kína az ókorban is a legnépesebb állam volt, ami összefügg a rizstermeléssel. A risztermesztés munkaigényes, sok embert kívánó tevékenység. A termelés hozama viszont nagyobb, mint bármely másik gabonaféléé. nagy fal, selyem, papír, porcelán, iránytû, dzsuka, jóscsont, fogalomírás, agyaghadsereg, tao Csin Si, Huang-ti, Lao-ce, Konfuciusz Jangce, Huangho, Selyemút Kr. e. V. évezred, Kr. e. 3. sz. tér film, selyem, porcelán, iránytû, Összefoglalás Az emberi összefogás, az alkotóképesség, az állam és mûködése az ókori világban alakult ki., fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok 106

7 Ószóvetségi történetek I A Biblia A Biblia az emberiség történelmének legismertebb, legnagyobb példányszámban kiadott könyve. A Biblia két monoteista világvallás szent könyve. Miben áll a Biblia jelentôsége? monoteista, Ószövetség, Éden kertje, paradicsom, özönvíz, teremtés éve, Bábel tornya Jézus Krisztus, Ádám, Éva, Káin, Ábel, Noé Ararát, Babilon Kr. e Biblia, térképek A héber törzsek vándorlása a bibliai tájakon Ábrahám, majd Mózes vándorlása egy közös célra, Kánaán földjének megszerzésére irányult. Az ígéret földjét Mózes mutatta meg a népnek, amin a zsidók véglegesen letelepedtek. Az ôsi föld évezredek óta a viszály, a békétlenség térsége. Mi lehet ennek az oka? ígéret füldje, tízparancsolat, szövetségkötés, patriarcha (ôstanya), kôtáblák, Tóra, Talmund Ábrahám, Lót, Jákob, Izsák, Mózes, Ramszesz Hárán, Ur, Palesztina, Sós-tenger, Sonai-hegy Kr. e k. Kr. e tér Biblia A zsidó állam kialakulása és elsô királyai Saul, Dávid és Salamon erôs államot alapítottak, amelynek a vallás és a földhöz való ragaszkodás adta az alapját. filiszteusok, frigyláda, bírák, próféták, héber Jozsué, Saul, Dávid, Góliát, Salamon, Jónás Izrael, Holt tenger, Júdea, Jeruzsálem 3000 éve Kr. e tér Biblia Összefoglalás, A zsidó nép vallását és államalapítását egy máig tartó, folyamatosan létezô több ezer éves kultúra történetén keresztül mutatja be a fejezet fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró feladatok 107

8 Az ókori görögök életébôl I Az ókori görögök földje: Hellasz A görög mondavilág és a történelmi valóság a krétai mondakörbe fonódik egybe. Az európai kultúra bölcsôje Kréta szigetén ringott. Milyen magyarázatok adhatók erre a felfedezésre? labirintus, boldogok szigete, akhájok Europé, Zeusz, Ariadné, Thészeusz, Minósz, Minotaurusz, Daidalosz, Ikarosz, Evans A mükénéi kor (Kr. e körül) A mükénéi kor, benne a trójai háború, a világtörténelem és -irodalom legismertebb eseményei közé tartozik. A trójai háború hôsei példát mutattak az utókornak a harcban, erkölcsiségben, kitartásban. Homérosz, Héra, Pallasz Athéné, Aphrodité, Parisz, Heléné, Menelaosz, Agamemnon, Achilleusz, Hektór, Schliemann Kis-Ázsia, Balkán-fsz., Égei-tenger, Kréta, Knósszosz Mükéné, Trója, Ithaka, Peloponnészosz, Spárta Kr. e , Kr. e , 4000 éve Kr. e , tér tér idôszalag, emléktárgyak, 108

9 A görögök vallása és az olümpiai játékok Az ókori Kelet birodalmainak és az ókori Görögország politeista vallásait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a görögök istenvilága emberközeli, humánus volt. Az embereket összekapcsoló sportjátékok eredete szintén Görögországhoz kötôdik. Keressünk kapcsolódási pontokat az ókori Görögország és napjaink kultúrája, szokásai között. küklopszok, titánok, nektár, ambrózia, jósda, peneathlon, pankration, stadion, szent olajfa Khaosz, Gaia, Uranosz, Kronosz, Prométeusz, Rhea, Héra, Árész, Arthemisz, Apollón, Dionüszosz A görög hajósok és kereskedôk Az ókori Görögországban a tengeri közlekedés meghatározó volt az élet minden területén. Mennyiben érvényes ez ma? gyarmatosítás, kalózok, élektron A vezetô görög városállamok: Athén és Spárta Az ókori Görögország két vezetô poliszának társadalmi berendezkedése éles ellentétben állt egymással. Ennek ellenére mind a kettô életképes példát mutató városállam volt. Melyik áll közelebb a mai társadalmi berendezkedésünkhöz? ion, dór, polisz, arisztokrata, arkhón, adósrabszolga, hoplita, démosz, demokrácia, cserépszavazás, helóta, körüllakók, vének tanácsa, rejtôzködés Drakón, Szólon, Kleiszthenész Olümposz, Delphoi, Epidaurosz, Olümpia Dél-Itália, Szicília Athén, Spárta, Taügetosz Kr. e. 8. sz. Kr. e. 776., Kr. u tér idôszalag, fólia, Kr. e. 8 6 sz. Kr. e. 5. sz. tér Kr. e. 6. sz. tér fólia, 109

10 A görög-perzsa háborúk. Csaták és hôsök A kis görög városállamok harca és gyôzelme a hatalmas Perzsa Birodalom ellen a hazafiasság, hazaszeretet legszebb példája, melyre az utókor több ezer éven át is emlékszik. halhatatlan, maratoni futás, triérsz Dareiosz, Miltiádész, Xerxész, Leonidász, Themisztoklész Perzsa Birodalom, Marathón, Thermophüle, Hellészpontosz, Délosz Athén Periklész korában A Periklész kori athéni demokrácia az ókor legfejlettebb társadalmát teremtette meg. Elképzelhetô-e, hogy a világ számos országában még ma is csak vágyálom az ókori athéni demokrácia elérése. Cserépszavazás eljátszása. aranykor, sztratégosz, népgyûlés, bulé, esküdtszék, napidíj, pedagógus, politika Periklész Akropolisz, Parthenon, Keramikosz Mesterek, mûvészek, tudományok A görög mûvészet és tudomány csodálatos alkotásai nélkül az emberiség kultúrkincse sokkal szegényebb lenne. A társadalom és a mûvészetek fejlettsége hatással voltak egymásra és az utókorra. Keressünk olyan alkotásokat, amelyek igazolják a kultúra folyamatosságát. talentum, archaikus, oszloprend, tümphanon, vázafestészet, kariatidák, tragédia, dráma, amphora, sétacsarnok, filozófia Pheidiász, Müron, Polükleitosz, Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Hérodotosz, Arisztotelész, Szókrátész, Platón Kr. e. 5. sz. Kr. e. 490., Kr. e. 480., Kr. e tér fólia, film, Kr. e. 8. sz., szavazócédulák (cserép helyett) fólia, múzeumlátogatás, emléktárgyak, 110

11 Óra fogalmak Belépô nevek Történetek Nagy Sándorról A hellénizmus kora, a görög kulturát átvevô és terjesztô Makedónia közkinccsé tette az athéni társadalom vívmányait. világhódító, gordiuszi csomó, dáriusz kincse, szuzai mennyegzô Alexandrosz, Nagy Sándor, I Dareiosz, Ptolemaiosz, Szeleukida, Antigona Makedónia, Goridon, Isszosz, Szuza, Alexandria Kr. e. 334., Kr. e tér Összefoglalás, Az ókori Görögország az európai kultúra egyik kitéphetetlen gyökere, amelyben az emberközpontúság fogalmazódott meg. fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok Az ókori Róma évszázadai I. Óra fogalmak Belépô nevek Mondák Róma alapításáról A város alapítása, a mondakör és a királyság kora egymásba fonódó közös gyökerû, egymástól szinte elválaszthatatlan események voltak. Az etruszk és a görög hatás viszont már a valóságot jelenti Róma történelmének kezdeteit illetôen. anyafarkas, hét domb, latin, etruszk, boltív, fasces Aeneas, Numitor, Silvia, Romulus, Remus, Faustulus, Amulius, Juno, Mars, Minerva Róma, Nápoly, Tiberis, Capitolium, Palatinus 2800 éve tér emléktárgyak 111

12 A római királyság kora (Kr. e ) Rómában már a kezdetekben kialakult az atyák és a köznép kettôs rendszere, akik között a harc szünet nélkül folyt. Ennek eredménye a köztársaság. rex, patrícius, plebejus, szenátus, római nép Servius Tullius, Tarquinius Róma a köztársaság korában (Kr. e ) A köztársaság kezdeti idôszakának mondavilága a rómaiak hôsiességére, városukhoz való hûségükre világít rá. A hazaszeretet volt a legfôbb erény, ami Rómát nagyhatalommá tette. Vonjunk párhuzamot Athén és Róma köztársasága között. néptribunus, S. P. Q. R., konzulok Brutus, Horatius, Cocles, Mucius, Scaevola, Cloelia, Menenius Agrippa Nagy csaták, római gyôzelmek A pun háborúk nyitottak utat a birodalom kiépítéséhez, Róma példátlan felemelkedéséhez. A politikai érzék és a hadsereg ereje a siker záloga. Példák a punok elleni hadviselésrôl. anyaország, punok, döfôorr, csapóhíd, provincia Pürrosz, Hannibál, Scipio, Cato Szabadok és rabszolgák A római társadalom polgárai egymástól jól elkülöníthetô rétegekre osztódtak. Vagyonosokra és nincstelenekre. A rabszolgák nem részesültek a legelemibb polgárjogokból sem. A gazdagok példát mutattak az utókornak, hogyan kell a tömegeket a cirkusz és kenyér módszerével sakkban tartani. lovagok, proletárok, gladiátorok, amfiteátrum, gályarab, trák Capua, Vezúv, Pó folyó, Via Appia Kr. e tér, fólia, idôszalag Szent hegy Kr. e térkép, idôszalag, film,, emléktárgyak Tarentum, Karthágó, Szicília, Záma, Cannae, Hispánia Kr. e tér Spartacus, Crassus Kr. e. 73. tér film, idôszalag, 112

13 Julius Caesar és hadserege Julius Caesar világtörténelmi szerepe többek között a hadserege átszervezésében, vezetésében is tetten érhetô. Róma világbirodalommá formálódott. Mit, miért tettek az ókori rómaiak Róma érdekében? Mit tettél volna Caesar helyében? triumvirátus, szökônap, colonia, légió, cohors, centúrió, zsold Pompeius, Kleopátra, Brutus Augustus császár birodalma Róma új korszaka Augustussal kezdôdött, aki egyben a legnagyobb császár volt a birodalom történetében. Az egyén formáló ereje a történelemben konkrét példákon át. pax panorama, limes, császár Octavianus, Marcus Antonius, Lívia Az Augustust követô császárok A birodalom császárai kiváló, érdekes egyéniségek voltak, akik építkezésekkel, hódítással, hivatalszervezéssel, kultúrával tették naggyá Rómát. Indokoljuk meg, hogy a fenti fejlesztések nélkül miért nem lehetett volna birodalmat építeni! A leckét a tankönyv old. képei alapján tárgyaljuk. hivatalhálózat, posta, Angyalvár Tiberius, Caligula, Claudius, Vespasianus, Titus, Nero, Traianus, Hadrianus Róma, a világ ura Róma nagyságát az útépítés, a mezôgazdaság, a kereskedelem és az ipar alapozza meg. Értelmezzük a Minden út Rómába vezet. mondást. útépítés, Pantheon, középosztály, beton Via Appia, Capua, Pompeius, Britannia, Rubico, Zela Actium, Forum Romanum, Liguria Colosseum, Pompeji, Vezúv, Herculaneum, Dácia Kr. e. 70. Kr. e. 60. Kr. e. 44. I 15. Kr. e. 31., Kr. e. 27., Kr. e. 17. Kr. e. 64., Kr. e. 79. tér film, idôszalag, tér emléktárgyak, fólia, emléktárgyak, emléktárgyak, fólia, 113

14 Róma, az ókor legnagyobb városa Az ókor legnagyobb, legfényesebb városa méltó volt a birodalom erejéhez, nagyságához. Városépítészet Rómában. Hasonlítsuk össze a mai várossal! forum, bazilika, közfürdô, diadalív, vízvezeték, bérházak Caracalla, Maxentius Circus Maximus. film, A rómaiak Pannóniában Pannónia a Római Birodalom egyik fejlett provinciája volt, ahol a késôbbi Magyarország kialakult. Települések elemzése. Ókori város, mai város. Kövessük nyomon a térképen! Képek gyûjtése, elemzése a pannóniai városokról. aqua, víziorgona, romanizálódás Marcus Aurelius Dunántúl, Pannónia, Inferior, Superior, Aquincum, Carnuntum, Gorsium, Hadiút, Savaria, Borostyánút, Arrabona, Scarbantia, Sophianae, Vindobona Kr. e , Kr. u. 2. sz. tér tárgyak, múzeumlátogatás, idôszalag A népvándorlás viharában A népvándorlás az ókori Európa átrendezôdéséhez vezetett. A hunok berendezkedése a Kárpát-medencébe a késôbb itt megtelepedett népekkel rokonságot tételezett fel. germánok, keleti gótok, hunok Attila, Aëtius, Hildico, Odoaker, Romulus Augustulus, Isten ostora Volga, Belsô-Ázsia, Kaszpi-tenger, Gallia, Maros-Tisza, Catalaunum Kr. u. 3. sz., 395, 445, 451, 453 tér Összefoglalás Róma alapításától Róma bukásáig, azaz több mint ezer esztendôt átívelô történelmi szakaszt ismerhetünk meg a fejezet feldolgozásakor., fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró 114

15 Történetek Jézusról A hit, a kereszténység és az emberiség történelmének egyik legnagyobb változását hozta, amikor Jézus meghirdette tanait. Ezek kimondták, hogy a megváltás valamennyi emberre kiterjed. Az új hit ereje egyetemességében rejlik. Elemezzük! felkent, helytartó, evangélium, Újszövetség, tanítványok Khrisztosz, Messiás, Megváltó, Nagy Heródes, Keresztelô, Szent János, Máté, Márk, Lukács, János, József, Mária Jézus kálváriája Jézus kereszthalála az emberiség megmentését jelentette, a feltámadása pedig az isteni csodatevô hitet erôsítette utolsó vacsora, I. N. R. I., húsvét, nagyböjt, pünkösd, szentlélek Pontius, Pilátus, Barabás, Mária, Magdaléna A keresztény egyház kialakulása Jézus tanításai kétezer év óta hirdetik az egyetemes és a felebaráti szeretetet és azt, hogy minden ember egyenlô. A tanok elterjesztésében szükség volt az egyházszervezet kialakítására. Miért? Hogyan történt ez? ôskeresztény, episzkoposz, püspök, pápa, latin Saul, Pál, Szent Péter, Constantinus, Szent Jeromos, Szent Ágoston Jordán, Palesztina, Názáret, Betlehem, Galilea, Genezáreti-tó Olajfák hegye, Golgota, Szentföld Szíria, Tarszosz, Nicaea Krisztus születése 313, 325, 380 Biblia, tárgyak, Biblia, tér tárgyak, Biblia, ima kegytárgyak, filmek 115

16 Óra Összefoglalás A világ legjelentôsebb vallása a kereszténység, amely Jézus Krisztus tanítása nyomán terjed el a Földön. A vallás népszerûségének oka az egyenlôség. Népszerûsége folytán különösen a szegények között terjedt el Témazáró A magyar történelem kezdetei I. Óra A magyar nép eredete A magyar nép mondai eredete, hasonlóan a görög és a római eredetmondákhoz, titokzatos, meseszerû, ugyanakkor valóságos elemeket is magába rejt. Mik a valóságos elemek? A magyar nép vándorlása A magyar nép tisztázatlan eredete következtében az urali ôshaza is csak egyike ôseink feltételezett kiinduló pontjának. Ezzel ellentétben a sztyeppei életre már határozott bizonyítékokkal rendelkezünk. fogalmak fogalmak turul, Tejút, székelyek finnugor, nyelvcsalád, ugor, sztyeppe Belépô nevek Belépô nevek Hunor, Magor, Ménrót, Emese, Árpádok, Dúl, Álmos, Csaba, Jordanes Julianus barát Azovi-tenger, Meotisziingoványok Ural, Volga, Káma, Ôshaza, Magna, Hungária, Baskíria 4000 éve, 6000 éve, Kr. e. 800 k. tér, mondák könyve tér fólia, idôszalag 116

17 A magyarok gazdasági, társadalmi és kulturális élete A magyarok gazdasági élete a legeltetô állattartásra épül, de ismerték az ekés földmûvelést is. Ôseink ismerték a rovásírást, ami a díszítômûvészet és a hagyománytisztelet mellett a magas kulturális színvonalra utalt. Gyûjtés, múzeumlátogatás. törzsek, törzsfôk, indás díszítés, rovásírás, sámán, táltos, kazár, életfa, világfa, totem, tarsolylemez Levedi Levédia, Etelköz tér tárgyi emlékek, A magyar nép vándorlása. Levédiától a Kárpát-medencéig A magyarságot a kazár fogságból Álmos vezette ki. Etelközben sorsdöntô események történtek. Szövetséget kötöttek a törzsek, vezérlô fejedelmet választottak, hûséget esküdtek az Árpádokra, s új haza megszerzésére tettek fogadalmat. Mik voltak az etelközi íratlan törvények, amelyek évszázadokra meghatározták történelmünket? kettôs fejedelemség, kagán, kende, gyula, jurta, Gasta, Hungarorum, kabar, vérszerzôdés Álmos, Anonymus, Kézai Simon, Elôd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Jenô, Tarján, Kér, Keszi Etelköz 830 körül mondák, tér múzeumlátogatás, idôszalag 117

18 A honfoglalás A honfoglalás a magyar nép történetének legfontosabb fejezete. A végleges haza megszerzése népünk történetének kezdetét, az új körülmények közé való beilleszkedését jelentette. családfô, nemzetségfô, bô, ín, tarsolylemez, szablya, kopja, besenyôk, kettôs honfoglalás Bölcs Leó, Levente, Szvatopluk, László Gyula Nagyszentmiklós, Morvamedence, Vereckei-hágó, Ópusztaszer 9. sz., 892, 894, tér fóliák,, látogatás Ópusztaszerre Összefoglalás A magyar ôstörténet a mondák és a tudományos kutatások alapján több gyökerû, fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró feladatok 118

19 Család és gyermek az ókori Görögországban és napjainkban A témát az ókori Görögország fejezet tanulásának kezdetén kell kiadni. A feldolgozás történhet úgy is, hogy a spártai és az athéni életmódot egymással és a magyar helyzettel állítjuk párhuzamba. Szempontok lehetnek: a gyermeknevelés otthon és az iskolában, a lakáskörülmények, étkezés, öltöztetés, gyermekjátékok, társadalmi szabályok A honfoglaló magyarok mai öröksége A témát már korábban is ki lehet adni, mint amikor a fejezet tárgyalását elkezdenénk. Ennek a témakörnek a feldolgozásában vegyen részt az egész osztály, egyéni vagy csoportos munkával. Javasolt szempontok: nyelvi, földrajzi örökség, mûvészeti alkotások, emlékmûvek és emlékhelyek, múzeumi értékek, milleniumi zászlóátadások 2000-ben, hagyománytisztelet. Tipográfiai fotók, múzeumi anyagok, emléktárgyak múzeumi tárgyak, fotók, hagyományôrzô közösségek figyelemmel kísérése 119

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET)

TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) TÖRTÉNELEM (HON ÉS NÉPISMERET) 5-8. évfolyam A tanterv a NAT ember és társadalom műveltségterület történelem tantárgyának 5-8. évfolyamokra vonatkozó követelményét dolgozza fel. Az ember és társadalom

Részletesebben

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET

BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET BÉRCZES MIHÁLY LÁNG ERZSÉBET Megoldások Történelem feladatgyűjtemény a középiskolák számára I. A kezdetektől 1490-ig Műszaki kiadó, Budapest TORI_megoldas.indd 1 2013.08.13. 14:40:35 2 TORI_megoldas.indd

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az őskor és az ókori Kelet 1. Esszé (10

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Történelem. 5. 8. évfolyam

Történelem. 5. 8. évfolyam Történelem 5. 8. évfolyam Éves órakeret: 74 Heti óraszám: 2 5. évfolyam Témakörök Óraszám A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban 9 Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9 Az ókori Kelet II. 10

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és társadalom műveltségi terület IV. Történelem társadalom és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret 5-8. évfolyam Miskolc, 2014. március

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantárgyi tanterve 7-12. évfolyam A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: Iskolánkban a Történelem, társadalmi

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok

Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként. Célok és feladatok EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET Tantárgy évfolyamonkénti óraszáma évfolyamonként A tantárgy heti és éves óraszáma évfolyamonként (táblázat) 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam heti óraszám

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek

egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek TÖRTÉNELEM A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező,

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET TÖRTÉNELEM 5-8. ÉVFOLYAM ETIKA 7. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A történelem és állampolgári ismeretek, etika

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam

Történelem és állampolgári ismeretek. 5-8. évfolyam Történelem és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5. ÉVFOLYAM 1 Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK helyi tanterv a CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA hat évfolyamos képzése (A. osztály) számára 1 A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a történelem,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 8 osztályos gimnázium 1 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK a hatosztályos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.05.

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv

Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi program, tanterv 2004. Készítette: B E R E G I N É S I M O N Á G N E S TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 7

Részletesebben

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek HELYI TANTERV EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM (5-8. ÉVFOLYAM) 5 6. évfolyam Az általános iskolai történelemtanítás első két éve bevezet a történelem tanulásába. Olyan alapvető fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) A MEGÚJULT NEMZETI ALAPTANTERV SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN A NAT Ember és társadalomra vonatkozó korábbi értelmezések kisebb-nagyobb

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Ált és info 90 óra

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Ált és info 90 óra 9. évf. Ált. és info Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 2 10 2. Az ókori Hellász 11 0 11 3. Az ókori Róma 12 0 12 4. A középkor 18

Részletesebben