TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA. filmek, képek, munkafüzet. szemléltetés térképek, szemléltetés. a témához illô használati tárgyak."

Átírás

1 TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA I. Óra fogalmak Belépô nevek Bevezetés! Mivel foglalkozik a történelem? A színes, sokrétû földi világ bemutatása, az egymástól eltérô tulajdonságú földrajzi területek összehasonlítása emberfajta, történelmi források, néprajz, rokonnyelv europid, negrid, mondgolid, ausztraid Föld, Európa, Ázsia, Afrika A föld titkainak feltárói, a régészek A történetírás egyik alapja a régészet. A rekonstrukciót a teszi lehetôvé. Mutassunk be minél több példát! kutatóárok, feltárás, leletek, bontókés, mérôléc Leakey család Görögország, Kréta I. Óra fogalmak Belépô nevek Az ôsember környezete Tegyünk különbséget az ôslények, az ôsemberek és a bennünket körülvevô környezet között! Rajzok készítése az ôskörnyezetrôl, fôszerepben a fantázia. A két lábon járás kialakulása, az ember felegyenesedésének biológiai folyamata. Emlôscsontvázak rajzának összehasonlítása, elemzése. dinoszauruszok, jégkorszak, szavanna, kôkorszak, fôemlôs, megnyúlt koponya, közösségi szellem, horda Samu, Vértes, László Etiópia, Omo-folyó Jáva, Peking, Vértesszôlôs, Neander-völgy, Cro-Magnon 2,5 millió év év év év tér a témához illô használati tárgyak régészeti eszközök, fény térképek tér kôeszközök, tér v 101

2 Az ôskori ember élete Az élelemszerzés kitöltötte az ember teljes életét, meghatározta a fejlôdést. Hogyan tudna életben maradni a mai ember, ha csupán ôsi eszközökkel és kizárólag a természetben kellene megélnie? gyûjtögetés, munka, tûzfúvó, marokkô, szakóca, kovakô, kôbalta, dárda, vadászat, halászat, varsa, háló Az élelmiszertermelô ember A földmûvelés az emberiség történetébe robbanásszerû fejlôdést hozott. Az állattenyésztés biztonságot jelentett az élelemellátásban. Az ember élete biztonságosabbá vált, de vajon kényelmesebb, könnyebb lett az? A Föld nagyobb részén sokáig nem tértek át a termelô életmódra. termékeny félhold, anyajogú, apajogú, ásóbot, sarló, aratókés, falvak, elsô városok, termékenységszobrok Az elsô mesterségek és a cserekereskedelem kialakulása A kôkorszak végének finoman megmunkált kôeszközei és az elsô fémtárgyak megjelenésének idôszakában felgyorsult a fejlôdés. Egyre több mesterség jött létre. A cserekereskedelem az ember alapvetô szükségletei következtében fejlôdött ki. Próbálkozzanak meg a szövéssel, agyagedények készítésével. Vegyenek kézbe fémtárgyakat. fémkor, bronz, munkamegosztás, fazekas, korongolás, kovács, szövés-fonás, kohász, ötvös, felesleg, magántulajdon, vagyoni különbség év, tér kovakô, tûzfúró Csendes-óceán, Közel-Kelet, Catal Hüyük, Törökország, Irak év térkép,, gabonafélék, kapa, sarló Budakalász év réz, bronz- és vastárgyak, szövôszék, fonal, agyagedény 102

3 Varázslat és mûvészet A vadászó ember a vadászat sikere érdekében a barlang falára festett ábrázolásaival létrehozta az elsô mûvészi alkotásait. A földmûvelô ember a bô termést a termékenységszobrok elkészítésétôl várta. A természetimádat a mûvészetek és a tudományok összefüggései. Mit gondolhatott az ôsember a villámlásról, esôrôl, földrengésrôl, viharról, árvízrôl? barlangrajz, mágia, termékenység, szobrok, maszk, szellemek, természetimádat Altamira, Lescaux, Atlaszhegység, Willendorf, Stonehange tér A napjainkban élô természeti népek Ôskori viszonyok a mában. Az emberiség fejlôdésének egymástól eltérô folyamata a Föld különbözô térségeiben. Látogatás a Néprajzi múzeumba. A ma élô természeti népek szokásainak, ruházatának, eszközeinek összehasonlítása múzeumi tárgyak alapján. bennszülött, trópusi erdô, természeti nép, kannibalizmus Nagy Anya, Isten-anya Csendes-óceáni szigetek, Ausztrália, Fülöp-szigetek, Kalahári sivatag, Dél-Amerika, Dél-Afrika év év év tér Összefoglalás Az ôskor emberének hosszú fejlôdési szakasza meghatározó lett az ember földi létében, hiszen arra épültek a következô korszakok., fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok 103

4 A történelem korszakai. Az idô számítása Az idô számításával a történelem foglalkozik. A különbözô nagy kultúrák, vallások idôszámításainak összehasonlítása, gyakorlása. Ismerkedjünk meg a korszakolás és az idôszámítás alapjaival, s azok gyakoroltatása kísérje végig az éves tananyagot. antikvitás kora, ókor, középkor, újkor, legújabb kor, idôszámítás elôtt, idôszámítás szerint Krisztus, Mohamed Egyiptom, Mezopotámia, Róma, India, Kína Történetek Mezopotámiából Mezopotámia, azaz a folyóköz elnevezésének magyarázata. A templomgazdaság szervezettsége, mûködése, a vezetôk és a dolgozók közötti kapcsolatrendszer megteremtése. Szituációs játék az osztályban. Legyen egy fôpap, legyenek parasztok, kézmûvesek, rabszolgák. sumer, öntözéses gazdálkodás, templomgazdaság, zikkurat, városállam Gilgames Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Ur, Uruk, Kis, Lagas, Nippur, Larsza A sumerek öröksége és babilóniai birodalom A sumer örökség az emberiség fejlôdésének meghatározó eleme. Az állam mûködésésnek egyik alapja a törvény. Hammurapi törvénygyûjteménye az elsô ilyen emlék. Újbabilon építészetének jelentôsége. Miért szükséges a törvény? Egyéni vélemények. kerék, geometria, csillagtérkép, öt bolygó, naptár, holdhónap, amorita, törvényoszlop An, Enlil, Enki, Hamurapi, Samas, Szemiramisz, Istár Óbabiloni Birodalom, Újbabiloni Birodalom, Babilon Krisztus születése, 426, Kr. e Kr. e Kr. e év, Kr. e körül 6000 éve, Kr. e , 2600 éve idôszalag, naptárak, térképek tér idôszalag,, fólia ttér idôszalag, 104

5 Egyiptom, a Nílus ajándéka Az állam fogalmának meghatározása. Az egyiptomi állam kialakulása összefüggött a gazdálkodással. Egy adott emberi közösség tudatos szervezése, irányítása az állam keretei között képzelhetô el. Hasonlítsuk össze az ókori egyiptomi és a mai magyar állam mûködését! faluközösség, tartomány, munkavezetô, kormányozó, víztározó, saduf, fáraó, rabszolga, szabad paraszt Hérodotosz, Ménész A rejtélyes piramisok és a vallás Az írás kialakulása és a föníciai ábécé A piramisépítés az állam szervezettségét, erejét mutatta. Az egyiptomiak hitvilágában az élet és a halál, az istenek és a fáraók egybefonódtak, az örökkévalóságot hirdették. Ennek a hitnek az egyik kifejezôje volt a múmiakészítés. Hogyan épülhet fel egy piramis? Különbözô elméletek összevetése. A piramisépítés és a vallás összefüggései az örökkévalóság tükrében. A nagy ókori kultúrák kialakították a saját írásrendszerüket. A summer ékírás, az egyiptomi hieroglifa, a kínai fogalomírás mellett a kis területû Fönícia ábécéje lett az utókor társadalmainak közkincse, a legelterjedtebb írásfajtája. Titka a hangjelölô írás. Kinagyított írásképek összehasonlítása, a különbözô írásjelek másolása. masztaba, szfinx, politeista, múmia, balzsamozás, szkarabeusz, Kanopuszedény, halottak könyve, vallásreform agyagtábla, ékírás, képjel, hieroglif, hieratikus, démotikus, papirusz, rosette-i kô, cédrus Dzsószer, Kheopsz, Kheprén, Echnaton, H. Carter, Tutanhamon, Ízisz, Ozirisz, Széth, Ámon, Ré, Su, Nut, Hórusz, Anubisz H. Rawlinson, Campollion Nílus, Alsó- Egyiptom, Felsô- Egyiptom, Földközitenger Gizeh, Karnak Királyok könyve Fönícia, Palesztina, Libanon július 19. ér, fólia 5000 év 4500 év tér emléktárgyak,, idôszalag 6000 éve, Kr. e körül íróeszközök, fólia, papirusz, 105

6 Az ôsi India Az ókori világ legfejlettebb városi kultúrája az Indus völgyében alakult ki. Az indiai vallások az ember és a természet összefonódását, az állandóságot, az élet szentségét hirdetik. Az ókori és a mai India összehasonlításával állapítsuk meg az állandóságot és a változásokat hordozó elemeket. csatorna, gabonatároló, hinduizmus, buddhizmus, lélekvándorlás, kasztok, nulla, rádzsa, maharadzsa, árja Braha, Visnu, Síva, Sziddhárta Gautama Indus, Gangesz, Harappa, Mohendzsodáró Kr. e , 2600 éve, Kr. e. 3. sz. tér Az ókori Kína Földünk e különleges és sajátos hagyományokat teremtô birodalma az ókori alkotásai révén csodálattal tölti el az embereket. Kína az ókorban is a legnépesebb állam volt, ami összefügg a rizstermeléssel. A risztermesztés munkaigényes, sok embert kívánó tevékenység. A termelés hozama viszont nagyobb, mint bármely másik gabonaféléé. nagy fal, selyem, papír, porcelán, iránytû, dzsuka, jóscsont, fogalomírás, agyaghadsereg, tao Csin Si, Huang-ti, Lao-ce, Konfuciusz Jangce, Huangho, Selyemút Kr. e. V. évezred, Kr. e. 3. sz. tér film, selyem, porcelán, iránytû, Összefoglalás Az emberi összefogás, az alkotóképesség, az állam és mûködése az ókori világban alakult ki., fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok 106

7 Ószóvetségi történetek I A Biblia A Biblia az emberiség történelmének legismertebb, legnagyobb példányszámban kiadott könyve. A Biblia két monoteista világvallás szent könyve. Miben áll a Biblia jelentôsége? monoteista, Ószövetség, Éden kertje, paradicsom, özönvíz, teremtés éve, Bábel tornya Jézus Krisztus, Ádám, Éva, Káin, Ábel, Noé Ararát, Babilon Kr. e Biblia, térképek A héber törzsek vándorlása a bibliai tájakon Ábrahám, majd Mózes vándorlása egy közös célra, Kánaán földjének megszerzésére irányult. Az ígéret földjét Mózes mutatta meg a népnek, amin a zsidók véglegesen letelepedtek. Az ôsi föld évezredek óta a viszály, a békétlenség térsége. Mi lehet ennek az oka? ígéret füldje, tízparancsolat, szövetségkötés, patriarcha (ôstanya), kôtáblák, Tóra, Talmund Ábrahám, Lót, Jákob, Izsák, Mózes, Ramszesz Hárán, Ur, Palesztina, Sós-tenger, Sonai-hegy Kr. e k. Kr. e tér Biblia A zsidó állam kialakulása és elsô királyai Saul, Dávid és Salamon erôs államot alapítottak, amelynek a vallás és a földhöz való ragaszkodás adta az alapját. filiszteusok, frigyláda, bírák, próféták, héber Jozsué, Saul, Dávid, Góliát, Salamon, Jónás Izrael, Holt tenger, Júdea, Jeruzsálem 3000 éve Kr. e tér Biblia Összefoglalás, A zsidó nép vallását és államalapítását egy máig tartó, folyamatosan létezô több ezer éves kultúra történetén keresztül mutatja be a fejezet fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró feladatok 107

8 Az ókori görögök életébôl I Az ókori görögök földje: Hellasz A görög mondavilág és a történelmi valóság a krétai mondakörbe fonódik egybe. Az európai kultúra bölcsôje Kréta szigetén ringott. Milyen magyarázatok adhatók erre a felfedezésre? labirintus, boldogok szigete, akhájok Europé, Zeusz, Ariadné, Thészeusz, Minósz, Minotaurusz, Daidalosz, Ikarosz, Evans A mükénéi kor (Kr. e körül) A mükénéi kor, benne a trójai háború, a világtörténelem és -irodalom legismertebb eseményei közé tartozik. A trójai háború hôsei példát mutattak az utókornak a harcban, erkölcsiségben, kitartásban. Homérosz, Héra, Pallasz Athéné, Aphrodité, Parisz, Heléné, Menelaosz, Agamemnon, Achilleusz, Hektór, Schliemann Kis-Ázsia, Balkán-fsz., Égei-tenger, Kréta, Knósszosz Mükéné, Trója, Ithaka, Peloponnészosz, Spárta Kr. e , Kr. e , 4000 éve Kr. e , tér tér idôszalag, emléktárgyak, 108

9 A görögök vallása és az olümpiai játékok Az ókori Kelet birodalmainak és az ókori Görögország politeista vallásait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a görögök istenvilága emberközeli, humánus volt. Az embereket összekapcsoló sportjátékok eredete szintén Görögországhoz kötôdik. Keressünk kapcsolódási pontokat az ókori Görögország és napjaink kultúrája, szokásai között. küklopszok, titánok, nektár, ambrózia, jósda, peneathlon, pankration, stadion, szent olajfa Khaosz, Gaia, Uranosz, Kronosz, Prométeusz, Rhea, Héra, Árész, Arthemisz, Apollón, Dionüszosz A görög hajósok és kereskedôk Az ókori Görögországban a tengeri közlekedés meghatározó volt az élet minden területén. Mennyiben érvényes ez ma? gyarmatosítás, kalózok, élektron A vezetô görög városállamok: Athén és Spárta Az ókori Görögország két vezetô poliszának társadalmi berendezkedése éles ellentétben állt egymással. Ennek ellenére mind a kettô életképes példát mutató városállam volt. Melyik áll közelebb a mai társadalmi berendezkedésünkhöz? ion, dór, polisz, arisztokrata, arkhón, adósrabszolga, hoplita, démosz, demokrácia, cserépszavazás, helóta, körüllakók, vének tanácsa, rejtôzködés Drakón, Szólon, Kleiszthenész Olümposz, Delphoi, Epidaurosz, Olümpia Dél-Itália, Szicília Athén, Spárta, Taügetosz Kr. e. 8. sz. Kr. e. 776., Kr. u tér idôszalag, fólia, Kr. e. 8 6 sz. Kr. e. 5. sz. tér Kr. e. 6. sz. tér fólia, 109

10 A görög-perzsa háborúk. Csaták és hôsök A kis görög városállamok harca és gyôzelme a hatalmas Perzsa Birodalom ellen a hazafiasság, hazaszeretet legszebb példája, melyre az utókor több ezer éven át is emlékszik. halhatatlan, maratoni futás, triérsz Dareiosz, Miltiádész, Xerxész, Leonidász, Themisztoklész Perzsa Birodalom, Marathón, Thermophüle, Hellészpontosz, Délosz Athén Periklész korában A Periklész kori athéni demokrácia az ókor legfejlettebb társadalmát teremtette meg. Elképzelhetô-e, hogy a világ számos országában még ma is csak vágyálom az ókori athéni demokrácia elérése. Cserépszavazás eljátszása. aranykor, sztratégosz, népgyûlés, bulé, esküdtszék, napidíj, pedagógus, politika Periklész Akropolisz, Parthenon, Keramikosz Mesterek, mûvészek, tudományok A görög mûvészet és tudomány csodálatos alkotásai nélkül az emberiség kultúrkincse sokkal szegényebb lenne. A társadalom és a mûvészetek fejlettsége hatással voltak egymásra és az utókorra. Keressünk olyan alkotásokat, amelyek igazolják a kultúra folyamatosságát. talentum, archaikus, oszloprend, tümphanon, vázafestészet, kariatidák, tragédia, dráma, amphora, sétacsarnok, filozófia Pheidiász, Müron, Polükleitosz, Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Hérodotosz, Arisztotelész, Szókrátész, Platón Kr. e. 5. sz. Kr. e. 490., Kr. e. 480., Kr. e tér fólia, film, Kr. e. 8. sz., szavazócédulák (cserép helyett) fólia, múzeumlátogatás, emléktárgyak, 110

11 Óra fogalmak Belépô nevek Történetek Nagy Sándorról A hellénizmus kora, a görög kulturát átvevô és terjesztô Makedónia közkinccsé tette az athéni társadalom vívmányait. világhódító, gordiuszi csomó, dáriusz kincse, szuzai mennyegzô Alexandrosz, Nagy Sándor, I Dareiosz, Ptolemaiosz, Szeleukida, Antigona Makedónia, Goridon, Isszosz, Szuza, Alexandria Kr. e. 334., Kr. e tér Összefoglalás, Az ókori Görögország az európai kultúra egyik kitéphetetlen gyökere, amelyben az emberközpontúság fogalmazódott meg. fogalomkártyák, tér Témazáró témazáró feladatok Az ókori Róma évszázadai I. Óra fogalmak Belépô nevek Mondák Róma alapításáról A város alapítása, a mondakör és a királyság kora egymásba fonódó közös gyökerû, egymástól szinte elválaszthatatlan események voltak. Az etruszk és a görög hatás viszont már a valóságot jelenti Róma történelmének kezdeteit illetôen. anyafarkas, hét domb, latin, etruszk, boltív, fasces Aeneas, Numitor, Silvia, Romulus, Remus, Faustulus, Amulius, Juno, Mars, Minerva Róma, Nápoly, Tiberis, Capitolium, Palatinus 2800 éve tér emléktárgyak 111

12 A római királyság kora (Kr. e ) Rómában már a kezdetekben kialakult az atyák és a köznép kettôs rendszere, akik között a harc szünet nélkül folyt. Ennek eredménye a köztársaság. rex, patrícius, plebejus, szenátus, római nép Servius Tullius, Tarquinius Róma a köztársaság korában (Kr. e ) A köztársaság kezdeti idôszakának mondavilága a rómaiak hôsiességére, városukhoz való hûségükre világít rá. A hazaszeretet volt a legfôbb erény, ami Rómát nagyhatalommá tette. Vonjunk párhuzamot Athén és Róma köztársasága között. néptribunus, S. P. Q. R., konzulok Brutus, Horatius, Cocles, Mucius, Scaevola, Cloelia, Menenius Agrippa Nagy csaták, római gyôzelmek A pun háborúk nyitottak utat a birodalom kiépítéséhez, Róma példátlan felemelkedéséhez. A politikai érzék és a hadsereg ereje a siker záloga. Példák a punok elleni hadviselésrôl. anyaország, punok, döfôorr, csapóhíd, provincia Pürrosz, Hannibál, Scipio, Cato Szabadok és rabszolgák A római társadalom polgárai egymástól jól elkülöníthetô rétegekre osztódtak. Vagyonosokra és nincstelenekre. A rabszolgák nem részesültek a legelemibb polgárjogokból sem. A gazdagok példát mutattak az utókornak, hogyan kell a tömegeket a cirkusz és kenyér módszerével sakkban tartani. lovagok, proletárok, gladiátorok, amfiteátrum, gályarab, trák Capua, Vezúv, Pó folyó, Via Appia Kr. e tér, fólia, idôszalag Szent hegy Kr. e térkép, idôszalag, film,, emléktárgyak Tarentum, Karthágó, Szicília, Záma, Cannae, Hispánia Kr. e tér Spartacus, Crassus Kr. e. 73. tér film, idôszalag, 112

13 Julius Caesar és hadserege Julius Caesar világtörténelmi szerepe többek között a hadserege átszervezésében, vezetésében is tetten érhetô. Róma világbirodalommá formálódott. Mit, miért tettek az ókori rómaiak Róma érdekében? Mit tettél volna Caesar helyében? triumvirátus, szökônap, colonia, légió, cohors, centúrió, zsold Pompeius, Kleopátra, Brutus Augustus császár birodalma Róma új korszaka Augustussal kezdôdött, aki egyben a legnagyobb császár volt a birodalom történetében. Az egyén formáló ereje a történelemben konkrét példákon át. pax panorama, limes, császár Octavianus, Marcus Antonius, Lívia Az Augustust követô császárok A birodalom császárai kiváló, érdekes egyéniségek voltak, akik építkezésekkel, hódítással, hivatalszervezéssel, kultúrával tették naggyá Rómát. Indokoljuk meg, hogy a fenti fejlesztések nélkül miért nem lehetett volna birodalmat építeni! A leckét a tankönyv old. képei alapján tárgyaljuk. hivatalhálózat, posta, Angyalvár Tiberius, Caligula, Claudius, Vespasianus, Titus, Nero, Traianus, Hadrianus Róma, a világ ura Róma nagyságát az útépítés, a mezôgazdaság, a kereskedelem és az ipar alapozza meg. Értelmezzük a Minden út Rómába vezet. mondást. útépítés, Pantheon, középosztály, beton Via Appia, Capua, Pompeius, Britannia, Rubico, Zela Actium, Forum Romanum, Liguria Colosseum, Pompeji, Vezúv, Herculaneum, Dácia Kr. e. 70. Kr. e. 60. Kr. e. 44. I 15. Kr. e. 31., Kr. e. 27., Kr. e. 17. Kr. e. 64., Kr. e. 79. tér film, idôszalag, tér emléktárgyak, fólia, emléktárgyak, emléktárgyak, fólia, 113

14 Róma, az ókor legnagyobb városa Az ókor legnagyobb, legfényesebb városa méltó volt a birodalom erejéhez, nagyságához. Városépítészet Rómában. Hasonlítsuk össze a mai várossal! forum, bazilika, közfürdô, diadalív, vízvezeték, bérházak Caracalla, Maxentius Circus Maximus. film, A rómaiak Pannóniában Pannónia a Római Birodalom egyik fejlett provinciája volt, ahol a késôbbi Magyarország kialakult. Települések elemzése. Ókori város, mai város. Kövessük nyomon a térképen! Képek gyûjtése, elemzése a pannóniai városokról. aqua, víziorgona, romanizálódás Marcus Aurelius Dunántúl, Pannónia, Inferior, Superior, Aquincum, Carnuntum, Gorsium, Hadiút, Savaria, Borostyánút, Arrabona, Scarbantia, Sophianae, Vindobona Kr. e , Kr. u. 2. sz. tér tárgyak, múzeumlátogatás, idôszalag A népvándorlás viharában A népvándorlás az ókori Európa átrendezôdéséhez vezetett. A hunok berendezkedése a Kárpát-medencébe a késôbb itt megtelepedett népekkel rokonságot tételezett fel. germánok, keleti gótok, hunok Attila, Aëtius, Hildico, Odoaker, Romulus Augustulus, Isten ostora Volga, Belsô-Ázsia, Kaszpi-tenger, Gallia, Maros-Tisza, Catalaunum Kr. u. 3. sz., 395, 445, 451, 453 tér Összefoglalás Róma alapításától Róma bukásáig, azaz több mint ezer esztendôt átívelô történelmi szakaszt ismerhetünk meg a fejezet feldolgozásakor., fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró 114

15 Történetek Jézusról A hit, a kereszténység és az emberiség történelmének egyik legnagyobb változását hozta, amikor Jézus meghirdette tanait. Ezek kimondták, hogy a megváltás valamennyi emberre kiterjed. Az új hit ereje egyetemességében rejlik. Elemezzük! felkent, helytartó, evangélium, Újszövetség, tanítványok Khrisztosz, Messiás, Megváltó, Nagy Heródes, Keresztelô, Szent János, Máté, Márk, Lukács, János, József, Mária Jézus kálváriája Jézus kereszthalála az emberiség megmentését jelentette, a feltámadása pedig az isteni csodatevô hitet erôsítette utolsó vacsora, I. N. R. I., húsvét, nagyböjt, pünkösd, szentlélek Pontius, Pilátus, Barabás, Mária, Magdaléna A keresztény egyház kialakulása Jézus tanításai kétezer év óta hirdetik az egyetemes és a felebaráti szeretetet és azt, hogy minden ember egyenlô. A tanok elterjesztésében szükség volt az egyházszervezet kialakítására. Miért? Hogyan történt ez? ôskeresztény, episzkoposz, püspök, pápa, latin Saul, Pál, Szent Péter, Constantinus, Szent Jeromos, Szent Ágoston Jordán, Palesztina, Názáret, Betlehem, Galilea, Genezáreti-tó Olajfák hegye, Golgota, Szentföld Szíria, Tarszosz, Nicaea Krisztus születése 313, 325, 380 Biblia, tárgyak, Biblia, tér tárgyak, Biblia, ima kegytárgyak, filmek 115

16 Óra Összefoglalás A világ legjelentôsebb vallása a kereszténység, amely Jézus Krisztus tanítása nyomán terjed el a Földön. A vallás népszerûségének oka az egyenlôség. Népszerûsége folytán különösen a szegények között terjedt el Témazáró A magyar történelem kezdetei I. Óra A magyar nép eredete A magyar nép mondai eredete, hasonlóan a görög és a római eredetmondákhoz, titokzatos, meseszerû, ugyanakkor valóságos elemeket is magába rejt. Mik a valóságos elemek? A magyar nép vándorlása A magyar nép tisztázatlan eredete következtében az urali ôshaza is csak egyike ôseink feltételezett kiinduló pontjának. Ezzel ellentétben a sztyeppei életre már határozott bizonyítékokkal rendelkezünk. fogalmak fogalmak turul, Tejút, székelyek finnugor, nyelvcsalád, ugor, sztyeppe Belépô nevek Belépô nevek Hunor, Magor, Ménrót, Emese, Árpádok, Dúl, Álmos, Csaba, Jordanes Julianus barát Azovi-tenger, Meotisziingoványok Ural, Volga, Káma, Ôshaza, Magna, Hungária, Baskíria 4000 éve, 6000 éve, Kr. e. 800 k. tér, mondák könyve tér fólia, idôszalag 116

17 A magyarok gazdasági, társadalmi és kulturális élete A magyarok gazdasági élete a legeltetô állattartásra épül, de ismerték az ekés földmûvelést is. Ôseink ismerték a rovásírást, ami a díszítômûvészet és a hagyománytisztelet mellett a magas kulturális színvonalra utalt. Gyûjtés, múzeumlátogatás. törzsek, törzsfôk, indás díszítés, rovásírás, sámán, táltos, kazár, életfa, világfa, totem, tarsolylemez Levedi Levédia, Etelköz tér tárgyi emlékek, A magyar nép vándorlása. Levédiától a Kárpát-medencéig A magyarságot a kazár fogságból Álmos vezette ki. Etelközben sorsdöntô események történtek. Szövetséget kötöttek a törzsek, vezérlô fejedelmet választottak, hûséget esküdtek az Árpádokra, s új haza megszerzésére tettek fogadalmat. Mik voltak az etelközi íratlan törvények, amelyek évszázadokra meghatározták történelmünket? kettôs fejedelemség, kagán, kende, gyula, jurta, Gasta, Hungarorum, kabar, vérszerzôdés Álmos, Anonymus, Kézai Simon, Elôd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Jenô, Tarján, Kér, Keszi Etelköz 830 körül mondák, tér múzeumlátogatás, idôszalag 117

18 A honfoglalás A honfoglalás a magyar nép történetének legfontosabb fejezete. A végleges haza megszerzése népünk történetének kezdetét, az új körülmények közé való beilleszkedését jelentette. családfô, nemzetségfô, bô, ín, tarsolylemez, szablya, kopja, besenyôk, kettôs honfoglalás Bölcs Leó, Levente, Szvatopluk, László Gyula Nagyszentmiklós, Morvamedence, Vereckei-hágó, Ópusztaszer 9. sz., 892, 894, tér fóliák,, látogatás Ópusztaszerre Összefoglalás A magyar ôstörténet a mondák és a tudományos kutatások alapján több gyökerû, fogalomkártyák, térképek Témazáró témazáró feladatok 118

19 Család és gyermek az ókori Görögországban és napjainkban A témát az ókori Görögország fejezet tanulásának kezdetén kell kiadni. A feldolgozás történhet úgy is, hogy a spártai és az athéni életmódot egymással és a magyar helyzettel állítjuk párhuzamba. Szempontok lehetnek: a gyermeknevelés otthon és az iskolában, a lakáskörülmények, étkezés, öltöztetés, gyermekjátékok, társadalmi szabályok A honfoglaló magyarok mai öröksége A témát már korábban is ki lehet adni, mint amikor a fejezet tárgyalását elkezdenénk. Ennek a témakörnek a feldolgozásában vegyen részt az egész osztály, egyéni vagy csoportos munkával. Javasolt szempontok: nyelvi, földrajzi örökség, mûvészeti alkotások, emlékmûvek és emlékhelyek, múzeumi értékek, milleniumi zászlóátadások 2000-ben, hagyománytisztelet. Tipográfiai fotók, múzeumi anyagok, emléktárgyak múzeumi tárgyak, fotók, hagyományôrzô közösségek figyelemmel kísérése 119

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 9. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia

1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 1. TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik ókori keleti állam nagy folyója az Eufrátesz? 1. Kína 2. Egyiptom X. Mezopotámia 2. Kivel találkozhatsz az Olümposzon? 1. Ízisz 2. Árész X. Janus 3. Keresd

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett.

AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA. Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. AZ ÓKORI RÓMA NÉVTÁRA Aeneas: trójai hős, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Dido: Karthágó királynője, aki Cupido nyilának hatására beleszeretett Aeneasba. Latinus: latinok királya,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: általános iskola Évfolyam: 5. Vizsga típus: írásbeli,szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek

Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Fogalmak Személyek Dátumok Földrajzi nevek Italicus Livius Kr. e. 753 Tarentum Latin Aeneas 510 Szüraküszai Szabell Polübiosz 494 Magna Graecia Szabin Hannibál 451-450 Latium etruszk Cornelius Scipio 366

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat

Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás és tanmenetjavaslat Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv 41 számozott leckéjét 3-3 órás tömbökbe csoportosítottuk.

Részletesebben

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között?

2008. 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? 1. Mi a különbség a zsákmányoló és a termelı életmód között? A zsákmányoló ember a természettıl vette el a javakat. Fı foglalkozása a győjtögetés, halászat és vadászat volt. A termelı ember maga állította

Részletesebben

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához

TANMENET /2009-2010/ Száray Miklós Történelem I. középiskolák, 9. évfolyam című tankönyve alapján a 9. osztály TÖRTÉNELEM tantárgyának tanításához TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Vasvár TANMENET

Részletesebben

Ember és társadalom. Célok és feladatok

Ember és társadalom. Célok és feladatok Ember és társadalom Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember

Részletesebben

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANÁRA SZÁMÁRA

TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANÁRA SZÁMÁRA 99 A történelem kezdete 1. Ismerjük meg a múltat! 2. A régészek munkája 3. Az ősember környezete 4. TANMENET AZ 5. ÉVFOLYAM TANÁRA SZÁMÁRA A színes, sokrétű földi világ bemutatása, illetve az egymástól

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Fogalmak, topográfia, nevek. 5. évfolyam FOGALMAK

Fogalmak, topográfia, nevek. 5. évfolyam FOGALMAK Fogalmak, topográfia, nevek 5. évfolyam FOGALMAK pattintott kőkor csiszolt kőkor horda szakóca munkamegosztás cserekereskedelem felesleg mágia Krisztus előtt (Kr.e.) vagy időszámítás előtt (i. e.) állam

Részletesebben

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal

June 28, RÓMA.notebook. összehívás. Kr.e.753 Róma alapítása Kr.e.367 Licinius földtörvény Kr.e. 494 néptribunusi hivatal Kr.e. 326 adósrabszolgaság Kr.e.510 eltörlése etruszk uralom és a királyság vége Kr.e. 494 éptribunusi hivatal Kr.e.367 icinius földtörvény Kr.e.753 Róma alapítása MI TÖRTÉNT EKKOR? Ellenőrizd a túloldalra

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér

Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér Témakörök a 2005/2006. tanév I. negyedévi vizsgájához történelemből 11. osztályok számára Készítette: Vit Olivér 1. Az ókori Kelet civilizációi; a civilizációk jellemzői (írás, politikai intézmények, tudomány,

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 9. évfolyam Év vége Történelem 1. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. A folyamvölgyi

Részletesebben

25. Mi az, ami nem köthetı Julius Caesarhoz?

25. Mi az, ami nem köthetı Julius Caesarhoz? 1. A meghatározás melyik kutatóra igaz? Írott források alapján vizsgálja a történelem eseményeit, gazdasági változásait, a híres személyek életét. A. régész C. nyelvész B. történész D. antropológus 2.

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A

A KÖZTÁRSASÁG KIALAKULÁSA I. A 1 Lecke: RÓMA SZÜLETÉSE II. A mondabeli városalapítás - A monda szerint a rómaiak Trójából származnak. - Romulus és Remus története - Romulus lett az első király, a monda szerint ő alapította a várost

Részletesebben

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON

HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉS A KÉTTANNYELVŰ OSZTÁLYOK TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁHOZ 9. ÉVFOLYAMON ÓRASZÁM: heti 2 óra, összesen 72 óra FŐ CÉLKITŰZÉSEK: 1. A 10. évfolyam történelem tananyaga könnyebb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont

A vizsga menete: Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont ) Minimum 20 pont az eredményes szóbeli. Összesen: 100pont A vizsga menete: Írásbeli: - esszé: (50%) -topográfia: (20%) -fogalom: (10%) -forrás elemzés, feladatok: (20%) ( 50 pont ) Minimum 20 pont az eredményes írásbeli. Szóbeli: 1-20 tételekből húzás. ( 50pont

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY 2015/2016 JAVÍTÓKULCS

MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY 2015/2016 JAVÍTÓKULCS Kedves Kollegák! 2015. december 4-éig azokat a dolgozatokat küldjék el iskolánk címére (Kecskeméti Református Gimnázium, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.), amelyek elérték az összpontszám 70%-át, azaz

Részletesebben

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius

FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius FOGALOM Hadsereg a központban Frankok Decius Dinasztiák Fej- és földadó Burgundok Athanazius Öröklés- -örökbefogadás Misztériumvallások Angolok Arius Felségárulási perek Ízisz és Mithrasz Szászok Theodosius

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSSOR RÓMA ALAPÍTÁSA Ki volt Trójának, Hektór után a legnagyobb hőse? Aeneas, aki társaival új hazát indult keresni, miután Trója elesett. Hajóikkal melyik szigetre jutottak először? Szicília

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5. évfolyam Tanévi óraszám: 108 óra, heti óraszám: 3 óra Tematikai egység Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 25 Az ókori görög római

Részletesebben

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon

Állattenyésztés. Szövés-fonás. Közös állatősök. Egyiptomi majom Árucsere HELYSÉG Proconsul Kereskedelem Afrika. Crô-Magnon FOGALMAK FOGALMAK ÉVSZÁMOK Teremtés Fetisizmus Kr. E. 70 millió Evolució Totemizmus Kr. E. 30 millió Archeológia Nem formatartó eszköz Kr. E. 17 millió Geológia Formatartó eszköz Kr. E. 10 millió Antropológia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. Az alábbi helyi tantervet

Részletesebben

A város alapításától a köztársaság fénykoráig

A város alapításától a köztársaság fénykoráig A város alapításától a köztársaság fénykoráig Itália elhelyezkedése: A Földközi-tenger medencéjében, az Appenninni-félszigeten. Tengerpartja tagolatlan, nem kedvez a kereskedelemnek, viszont kedvezőek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktantárgyi vetélkedő 05 Írásbeli feladatsor a 6. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 0 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 00 (azaz száz) pontot lehet

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. Arisztotelész Dunaújváros, 2016. április 5. Törökné Nagy Zsuzsanna gyógypedagógus 1. sz. feladatlap A Római Birodalom

Részletesebben

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Történelem 5-8. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Történelem 5-8 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az Apáczai Kiadó az új Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti Alaptanterv és a történelem kerettanterv alapján kialakította

Részletesebben

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből

Szakközép 11-Intenzív évfolyam, tanév végi osztályozóvizsga történelemből A vizsga felépítése: 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 9. és 10. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, szövegesen kifejtő feladat nélkül 2.)

Részletesebben

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák

9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72. Fejlesztési cél, kompetenciák 9-10. évfolyam történelem tanmenet esti tagozat Évi óraszám: 72 Óra 1. Tananyag Bevezetés A történelem kezdete a kőkor 1-2.lecke,7-17.old 2. Egyiptom, a Nílus ajándéka Mezopotámia és a Közel-Kelet 4-5.lecke

Részletesebben

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2. melléklet 2.2.04 Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.04 történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5 8. évfolyam számára Kiadói bevezető Az EMMI kerettanterv

Részletesebben

Marius reformjai i.e 105

Marius reformjai i.e 105 Polgárh rháború Rómában Politikai küzdelmek k és s pártok p Rómában - i.e.ii.század zad Út az egyeduralom felé Marius reformjai i.e 105 ok: a hadsereg válsága a vagyontalanok (föld nélküliek) nem kötelesek

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Miért Olvasmányos történelem?

Miért Olvasmányos történelem? Miért Olvasmányos történelem? A sorozat története 1996: Horváth Péter történelemtankönyvei 2005 2009-ig: Olvasmányos történelem 2013-tól: Átalakítás az új NAT és a kerettanterv szerint - Változó korszakhatárok;

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 9. évfolyam NAT OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 9. évfolyam NAT Az első civilizációk: Mezopotámia Hammurapi törvénygyűjteménye Egyiptom, a Nílus ajándéka Kis országok nagy örökség A Közel-Keletet egyesítő birodalmak Dél-Ázsia

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa.

Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, dokumentumtípusok, írás- és könyvtártörténet. Az írás kialakulása, az írásjelek. Az őskőkor világa. Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18 óra Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) Előzetes tudás történetek. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.04 alapján Célok és feladatok Az ember

Részletesebben

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÕUTAZÁS. 5. osztályos címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes

Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÕUTAZÁS. 5. osztályos címû történelemkönyvéhez. Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes Tanmenetjavaslat CSORBA CSABA IDÕUTAZÁS 5. osztályos címû történelemkönyvéhez Összeállította: Nagyné Malicsek Ágnes 1 Tanmenetjavaslat az Idõutazás címû 5. osztályos történelemtankönyvhöz és munkafüzethez

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez (nyolcosztályos gimnáziumok) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyvről A hat-és

Részletesebben

Savaria országos középiskolai történelem verseny 9. évfolyam 1. forduló

Savaria országos középiskolai történelem verseny 9. évfolyam 1. forduló 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás előtti -be! a) A brahmanizmus három fő istene Brahma, Buddha, Visnu.... / 11 b) A Selyemúton elsősorban selymet,teát,kávét,porcelánt,fűszereket szállítottak. c)

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108

Tematikai egység/ Fejlesztési cél. 15 9 24 Év végi ismétlés, rendszerezés, múzeumlátogatás, városismeret 0 7 7 Összesen: 65 46 108 Humán és Belügy 9. évf Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az őskor és az ókori Kelet 8 7 15 2. Az ókori Hellász 11 8 19 3. Az ókori Róma 12 7 19 4. A középkor

Részletesebben

1. Az ókor és kultúrája

1. Az ókor és kultúrája TÖRTÉNELEM MŰVELTSÉGI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1. Az ókor és kultúrája A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdete Kr. e. 3000 körül. Kr. e. XVIII. sz. Kr. e. X. sz. Kr.e.

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló I. kategória Szeged, 2011. március 19. JAVÍTÓKULCS 1. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak

Részletesebben

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz

A versenyző kódja: a) geometrikus, vörösalakos, feketealakos. b) Livius, Herodotosz, Plutarkhosz. c) Isszosz, Gaugaméla, Granikosz A versenyző kódja: 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás előtti -be! a) Hellaszban a legjelentősebb sportrendezvény az Apollón tiszteletére rendezett Olümpia volt. b) Kleiszthenész a vérségi kötelékek

Részletesebben

Arkhimédész hellén teljes jogú polgár Eratoszthenész

Arkhimédész hellén teljes jogú polgár Eratoszthenész FOGALOM Arkhimédész hellén teljes jogú polgár Eratoszthenész akháj athéni közmunkák felügyelője Ptolemaiosz Mükéné szofisták Polübiosz aknasírok idea Démétriosz égei vándorlás szubsztancia Koroibosz földmagántulajdon

Részletesebben

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat

Évszám Esemény Személy ( ek) Kr.e. 490 Marathonnál a görögök legyızik a Miltiadesz, Dareiosz perzsákat 1. ÉVSZÁM, ESEMÉNY, SZEMÉLY - KERESİ Az alábbi feladat az ókor és a kora középkor jelentıs eseményeire vonatkozik. Töltse ki a táblázat üresen maradt részeit! ( elemenként 1 pont ) Évszám Esemény Személy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Száray Miklós Történelem 7. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára című tankönyvéhez (hatosztályos gimnáziumok) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyvről A hat-és

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011

Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 Horváth István Károly latin nyelvi és kultúrtörténeti verseny 2010/2011 KULTÚRTÖRTÉNETI TESZT III. forduló II. kategória Szeged, 2011. március 19. A versenyzı neve:... Iskolája:... Felkészítı tanára:...

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Történelem, társadalmi és állampolgári

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny. Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

TÖRTÉNELEM. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny. Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. A csapat száma, neve: Arisztotelész Dunaújváros, 2016. június 3.-4. Törökné

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY

SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY A tanuló kódszáma: Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! 1. Írjon I-t az igaz, H-t a hamis állítás elé! a) A római hadsereg alegysége a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K

EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Barta Gábor Hegyi Klára Kertész István EMBEREK ÉS S Z Á Z A D O K Források a történelem kezdeteitől 17 M-ig A szakmunkásképző iskolák I. osztálya számára Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 Tartalom Élet az

Részletesebben

Kerettantervi órakeret 65 óra A történet kezdete 9 4 13 12. Új tananyag feldolgozása. A középkor ezer éve 10 3 13 14. Árpád népe 13 3 16 16

Kerettantervi órakeret 65 óra A történet kezdete 9 4 13 12. Új tananyag feldolgozása. A középkor ezer éve 10 3 13 14. Árpád népe 13 3 16 16 TÖRTÉNELEM 5.. TANMENETJAVASLAT Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám 74 óra Kerettantervi órakeret 65 óra A történet kezdete 9 4 13 12 Hellász földjén 10 3 13 Várostól

Részletesebben

Történelem tantárgy zöldítéséhez

Történelem tantárgy zöldítéséhez Dr. Szőkéné Papp Judit Történelem tantárgy zöldítéséhez Feladatgyűjtemény 5. osztály I. Bevezetés: 1. A tankönyv 3. oldalán lévő képek alapján: a) Milyen embercsoportokat különböztetünk meg? b) Miben térnek

Részletesebben

Ember és társadalom 1.forduló

Ember és társadalom 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Ember és társadalom 1.forduló Tanuló

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 5. évfolyam 2006 1. Mit jelent a rekonstrukció szó? A. eredeti állapotba való helyreállítás B. új területek gyarmatosítása C. római népszavazás D.

Részletesebben

TÁMOP /08/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció

TÁMOP /08/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Innováció Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem

Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Osztályozóvizsga-tematika 11. SZ osztály Év vége Történelem Az őskor és az ókor története Az emberré válás folyamata. A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). Az ókori Kelet kulturális

Részletesebben

Időutazó ókori teszt

Időutazó ókori teszt Időutazó ókori teszt I. Róma felemelkedése 1. A hagyomány szerint Romulus és Remus ősei az alábbiak közül melyik városból menekültek? x) Athén 1) Spárta 2) Trója 2. Mit jelent a vétó! kifejezés? x) tiltakozom!

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ)

HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) HELLÁSZ TÖRTÉNETE (BEVEZETŐ) 1. Hellász a térképen a) Hellász = ókori Görögország Az ókori Görögország nagyobb volt, mint a mai. Hozzátartozott ugyanis: az egész Balkán-félsziget, az Égei-tenger szigetei,

Részletesebben

Történelem adattár. 1. modul. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e Kr. u. 456)

Történelem adattár. 1. modul. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e Kr. u. 456) Történelem adattár AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA (Kr. e. 8000 Kr. u. 456) 1. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Állam - Buddhizmus...2

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2014 2015. 1. forduló, 2. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor

Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Horváth Csaba: Az ókor és a középkor Ez a sorozat két kötetben és négy részben követi végig az egyetemes és a magyar történelem f? sodrásait. A levezetések a történelmi ismeretek úgymond esszenciáját adják,

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Történelem és állampolgári ismeretek 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9-12/13. évfolyam Célok

Részletesebben

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban

ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban ÓKOR Rómaiak az Augustus-korban A témához mérten kis terjedelmű kötetben a hangsúly a rómaiakon és nem Augustus korán van. A mű ugyanis az Európa népei sorozat részeként jelent meg, minden bizonnyal terjedelmi

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont

1. feladat. 2. feladat. összesen: 6 pont. 3. feladat. összesen: 8 pont JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET

Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Miskolci Magister Gimnázium TANMENET Történelem 9. évfolyam 2012/2013 Készítette: Varga Enikő Bevezetés A 9. osztályos tanköny alapvetően új szemléletű és felépítésű. A tankönyv a megváltozott tantervi

Részletesebben

A poliszok születése

A poliszok születése A poliszok születése A görögök magukat helléneknek, az országukat Hellásznak nevezték. Kr.e. 2200 körül a Balkán-félsziget déli részébe kezdtek bevándorolni. I. A görög föld: elhelyezkedése: Balkán-félsziget

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK. 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Célok és feladatok A történelem mint múltismeret a társadalom kollektív memóriájaként az emberi azonosságtudat

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Történelem. munkafüzet

Kísérleti tankönyv. Történelem. munkafüzet Kísérleti tankönyv 5 Történelem munkafüzet Történelem Munkafüzet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Kerettanterv az általános

Részletesebben

A kereszténység kialakulása és elterjedése

A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység kialakulása és elterjedése A kereszténység az 5 világvallás egyike, melynek alapja a Palesztinában kialakult zsidó vallás. A zsidó valláshoz hasonlóan monoteista vallás. 1. A zsidó vallási

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az Ember és társadalom műveltségterület középpontjában az ember és világa áll. Az általános iskolában ide tartozik a történelem és

Részletesebben