TARTALOM: -Vulkáno~barlango~ ~~ -Barangaás -8topDrog -Sport -Autó~, motoro~. -Recepi -AszIroI~ia -Horoszk~ ...egyéb. TIba története -~jxlf1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: -Vulkáno~barlango~ ~~ -Barangaás -8topDrog -Sport -Autó~, motoro~. -Recepi -AszIroI~ia -Horoszk~ ...egyéb. TIba története -~jxlf1."

Átírás

1 200/jnuár.szám., 200/jnuár. éíslo :. TARTALOM: Tb története -jxlf1 -Vulkánobrlngo -Brngás -8topDrog -Sport -Autó, motoro. Kozmetik -Recepi -Aszroi -Horoszk...egyéb

2 el, így ez beruházás nem vlósult meg szeptember elsejétől helyi óvod nem nyithtt meg kpuját, mert kevés volt beírtott gyerekek létszám. Még ebben z évben felújították tűzoltószertár épületét, '1í6 története (3.rész) fl ti6i ftúri Az előző részben már utltrn rá, hogy tibi kúriát - mit flubn csk kstélynk emlegetnek - Pukovics cslád építette. Korár csupán csk következtetni tudok, pontos évszámot nem sikerült kutkodásim során tlálnom. A következő dtokr leltem rá z épüíettel kpcsoltosn: 1. Vályi: Mgyrországnkleíráscímü könyvébenutl rá, hogy egy kúri 155-ben már állt Tibábn,zt zonbnnem tudjuk egyértelmúen,vjon ez z z épületvolt-e már z. 2. Az is elképzelhető viszont,hogy kúriátpukovicsandrásépítette. Ról következőket sikerült megtudnom: 1816-íg főszolgbiró, mjd királyi táblbíróvolt, 1820-bnpedig királyi tnácsosicímmel tüntettékki. Első feleségétől Petrich Apollóniától (megjegyzés: Apollóni hozományként kphtt tibi bitrtokol) született fi Ferenc, kiről korbeli feljegyzésekbőltudjuk, hogy Tibábn lkott. PukovícsAndrás 1823-bn hlt meg és Fügében vn eltemetve, sí most felkereshető.(borzyrén: Gömöri síremlékekcímü könyvébenfénykép is tlálhtóról) 3. Tőkőly Gábor: Kstélyok, kúriák, udvrházk Gömőrben címú könyvében 18.százdvégére teszi kúri építésének idejét. Szerinte Pukovics Ferenc volt z építtetője. Ö viszont 184-benhlt meg. Nem tudom, hol temették el, tibi temetőben neve nem olvshtó síremlékeken. A tlált dtok lpján tibi kúri kár 260 éves is lehet, de 160éveslől mindenképpenrégebbiz épület. Tkács Zoltán LEKENYE 2006 melyben közreműködtek közhsznú tevékenységben résztvevők is. Az ő segítségükkel környezetünk sokt szépült, hisz rendben trtották utcáinkt, közös tereinket, temetőinket. Lekenyében átlgbn 20 munknélkülit trt nyilván munkhivtl. A 2006-os évben ezek közül tizenhtn vettek részt közhsznú munkerőket lklmzó progrmbn. Közülük z év végére ötnek sikerült elhelyezkednie. Összesen 855 órát dolgoztk le hogy flunk szebb, tisztább és rendezettebb legyen. Sttisztiki dtok: Flunknk 2006 december 31-évei 308 lkos volt. Heten jelentkeztek be állndó lkosnk és htn költöztek el flunkból. Ebben z évben nem született gyermek, viszont örök búcsút vettünk: id. Beke stvántói és nejétol Beke Erzsébettől, vlmint Kulik Sándortól. Szerettei emlékezünk rájuk, nyugodjnk békében. Jubiláló nyugdíjsink: Csík Sándor és Bltisko Mári - 60-ik életévüket töltötték be. Kulik Emíli 0-ik életévét ünnepelhette. Dobos János, Tkács Mári, Máté Árpád és Mrtinovics lon pedig 80-ik születésnpjukt ünnepelték. Grtulálunk mindnyájuknk, és flu többi jubiláló lkosánk is. Beke Beát... Gecsey Kunflvy Akos Válssz m dnk csill ot Válsszál csillgot mgdnk, Ngytollúszárnyt mdrknk, Zöldülő szívednek virágot. Titok védelmére kegyes hzugságot.. Válssz mgdnk sját életet. Sját utt, melyen zt megteszed. Válssz mgdnk stent, Ki áltld teremt meg mindent. Válszd ki mgdnk mgdt, Válssz hozzá nemes szvkt, Válssz hozzá nemes testet, Mely áltld cipeli terhet. Válssz mgdnk mosolyt, jókorát, Hsználd sűrűn, ne nézd test korát. Események: 2006 Február 11 délutánján mszkbál volt gyermekek és este frsngi bál felnőttek részére, melyeket község önkormányzt és Csemdok Lekenyei Alpszervezete szerveztek. Március 15-én megemlékeztünk z 1848-s forrdlomról hngosbemondóbn, Mgyr Kolíciö Pártj helyi lpszervezetének kezdeményezésével. Május 14-én nyáknpi műsorr került sor kultúrházbn, melyen z óvodások és Lekenyei fjűsági Társulás tgji köszöntötték z edesnyákt és ngymmákt. Július l-jén indult z Fluújság kidás és szánútástechniki kör gyerekeknek, vlmint flunptár elkészítése, mely z önkörmányzt felügyelete ltt működik zót is. Augusztus 26-án pályán került sor hgyományos Sportnp megrendezésére, melyet z önkormányzt, nyugdíjsklub, Lekenyei fjúsági Társulás és Csemdok Lekenyei Alpszervezete szerveztek. Október -ére flu nyugdíjsi kptk meghívást kultúrházb, egy kis nyugdíjsnpi összejövetelre. A műsoros estet és vendéglátást z önkormányzt és Lekenyei fjúsági Társulás biztosították. December 6-án flu Mikulás hordt szét z jándékcsomgokt gyerekeknek, melyet minden tizenöt év ltti gyermek megkpott z önkormányzttó. A képviselőtestület munkáj: A 2006-os év ngyrészt még mindig vízvezeték építésének jegyében zjlott. Képviselőinknek nehéz döntéseket kellett meghozniuk hhoz, hogy z év végével vízvezeték hállózt ngy része elkészülhessen. Ezenkívül támogtták Nová Válssz mgdnk válszokt... És ne engedd el immáron sose, Mindenki vigyáz rád és egyben senkise. Lekenye Község Önkormányzt értesíti flu kkosságát, hogy 200. február 24-én 14:30 óri kezdettel rendezi meg gyermekek részére hgyományos MASZKABÁL T lekenyei kultúrhéz ngytermében. Az álrcosbálb szeretettel várunk kerhtár nélkül minden fitlt szüleikkel és ngyszüleikkel együtt, kérjük őket, öltözzenek ötletes jelmezekbe, vlmint hívjuk flu vlmennyi lkosát, - töltsük együtt ezt szép délutántl Belépő tetszés szerint. Obecné zstupitel'stvo V Bohúűove Vás srdeéne pozyv 24.február :30 11Od. li MAS.KARNY PLES, v kultúrnom dome v Bohúűove. Ckáme kzdé diet' s rodiérni stryrni rodiömí, v mskáeh, by sme mowi spolu strávit' toto pekné popoludnie udrzivt' nás zvyk. Vstupné podl' vlstného uvázeni.... STENTSZTELETEK DOPONTJA A FEBRUAR Generei projektet, mely keretén belül flu fitlság Fluújságot szerkeszti. A kisebbeknek számítástechniki kör indult. A helyi világítás és hngosbemondó felújításár benyújtott pályáztot pénzügyminisztérium sjnos nem fogdt.. HONAPBAN: Február 4-én 15:00 óri kezdettel - református templombn Február 11-én 14:00 óri kezdettel- z evngélikus templombn Február 25-én 14:00 óri kezdettel - z evngélikus templombn 1.

3 "'-1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/.1/1/1/1/1'/1/1/11/1/1'/1/1/.1/1/1/.1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/11/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1/"- Tisztel t Lkosok!. Engedjék meg, hivtlblépésem kezdetén pár szót szóljk Önökhöz, községünk lkosihoz. Mindjárt legelején szeretném megköszönni flu válsztópolgárink megelőlegezett bizlmt - melynek bizonyíték személyemre ledott szvztok szám. Köszönöm, hogy megdták lehetőséget, hogy flunk fejlesztéséért polgármesterként tudjk tenni. Köszönöm, hogy képviselőjelöltjeimnek is bizlmt szvztk, hisz többször is hngsúlyoztm, progrmunkt közösen dolgoztuk ki, és együtt szerettük voln kivitelezni is. Ez - önöknek hál, megdtott nekünk. A csptunkr ledott mgs szvztszám egyben kötelez is bennünket, hogy munkánkt lehető leglposbbn - becsülettel és tisztességgel végezzük, mindig is flu érdekeit trtv szem előtt. tt szeretném megjegyezni, hogy jó lenne, hogyh válsztások végeredménye nem nyomn rá bélyegét további kpcsoltinkr, flu vlmennyi lkosávl továbbikbn is szeretnék jó viszonybn lenni, - sőt sokkl jobbn mint eddig. Személy szerint értelmetlennek trtom hrgoskodást és elítélek bármiféle megkülönböztetést - egyformán krom minden lkos érdekét képviselni. Már válsztások előtt is többször utltm rá, hogy folyttni kívánom zt munkát, melyet előző polgármestersszonyunk Kozsár Erzsébet és képviselőtestülete végzett, melynek jómgm is tgj voltm. Ez nnyit jelent, hogy elsőrendű feldtomnk trtom vízvezeték építésének folyttását és leghőbb vágym mielőbbi befejezése, - nnál is inkább, mivel z utóbbi 18 évben cspdékszegény időszkokbn jómgm is vízhiánnyl küszködöm sját háztrtásombn. Ezzel csupán csk rr krok rámuttni, hogy mivel mgm is érintett vgyok vízvezeték mielőbbi befejezésében, minden erőmmel zon leszek, hogy ez mihmrbb bekövetkezzen. Az utóbbi évek tpsztlti lpján z véleményem, hogy flu ivóvízhiányánk medilizálás - zz televízióbn és újságokbn vló kőzzététele - nemhogy gyorsított voln problém megoldását, hnem inkább lssított. Ezért kérném z érintett lkosokt, legyenek még egy kicsit türelemmel, hisz egy ekkor építkezést egy ilyen kis flu, mint Lekenye - sját nygi forrás nélkül - sjnos képtelen egy-két év leforgás ltt véghezvinni - sőt még jóvl ngyobb községek sem képesek rá környéken. Nem szeretném most viszont újr szóról szór elismételni zokt dolgokt, mit véghez szeretnénk vinni, és melyeket progrmunkbn ismertettünk. Terveink kidolgozásánál flu költségvetéséböl indultunk ki - előre ugynis nem tudhttuk milyen pályázti pénzforrásokr sikerül mjd szert tennünk - ezért nem trtlmzott konkrét, flu kőltségvetését többszörösen is meghldó beruházásokt. Ez viszont nem jelenti zt, hogy ne keresnénk z új lehetőségeket - már jelenleg is dolgozunk rjtuk. Amit viszont felvállltunk, z kis nygi ráfordítássl is teljesithető, és képviselőtestületemmel zon leszünk, hogy véghezvigyük őket. Tisztelt Lkosok! Alptermészetem segítségnyújtás, - eddig sem utsítottm el senkit, ki hozzám fordult, és h csk módombn volt, mindent megtettem zért, hogy segítsek. Fordulhtnk hozzám továbbr is bizlomml, zon leszek, hogy ügyeik intézésében még inkább segítségükre legyek. Bármikor megállíthtnk z utcán, felhívhtják figyelmemet z önök áltl tpsztlt községünket érintő hiányosságokr, meglátogthtnk z irodábn, és elmondhtják észrevételeiket, jvsltikt - nyitott vgyok rr, hogy felmerülő problémákt közösen oldjuk meg. Bármikor érdeklődhetnek, információt kérhetnek községünket éppen érintő problémákról, melyek megoldásán munkálkodunk éppen. Bizonyár lesznek olyn tetteink, melyek helytelennek tűnnek mjd körülmények lpos ismerete hiányábn. Bizonyár lesznek olyn helyzetek is, mikor rossz és még rosszbb között kell mjd döntenie képviselőimnek, és persze előfordulht z is, hogy körülmények változnk meg hirtelen, és nem úgy lkul végeredmény, hogy zt elképzeltük. Egyet tudok viszont önöknek hivtlb lépésem elején megígérni, hogy tiszt lelkiismerettel zon leszek, hogy minden tettünk, munkálkodásunk, döntésünk flu jvát szolgálj mjd. Végezetül nem mrdt más hátr, minthogy flu vlmennyi lkosánk legeslegjobbkt kívánjm 200-es esztendőben: jó egészséget, sok boldogság ot mgánéletben, szép sikereket munkhelyeken, és kívánom, hogy teljesüljön mindnyájuknk vlmennyi z új esztendővel kpcsoltos elvárás. = = = Tkács Ágnes Poloárrnester Szeretettel Részvételi Önt és Tisztelet szándékát legyen szíves mindenképpen 200. február meghívj Csládját vgy V. LEKENYE FARSANG BÁLRA. Tibábn - Bíró Kotolinnál február :00 ór lekenyei kultúrház ngyterme dőpont: Helyszín: A szórkozáshoz o Zákldná orgnizáci CsemdokuV Bohúiiove Vás srdeőne pozvvo no V. FASANGOVÚ Belépődíj: tlplávlót v kultúrnom Hudb: Tombol: dome v Bohúriove. K&K BAND. Vstupné: szolgálttj. Tombol: 100, - Sk 10,-Sk ZÁBAVU 24. február 200, K&K BAND zenekr legkésőbb 12.-ig jelezni: Lekenyében - Beke Beátánál Prihlásit' 100, - Sk 10, -Sk s mőzete do V Bohúiíove u Beáty Bekeovej v Tibe u Ktríny Bíróovej. Vízkereszt Vizkll'llllttllt.jná'6-át kll'áclnyi"ir m-ilkiitt.. iiszk k8zlltánllk Í hti'áyk"*ít il. Ez z_ lurtiumj lyháziidl EDmli'ZtU.l'88ltllkllllillínl ubi. EBt 1lltik1ir8111YU118tf l!yházkb hl J'.JJBlzBt ZltBBk. Sltl*áyti til. _1ltBk hzni 'imnjyt A lzbtt ÍZ 1Y1i. hbzítí Z lívblylllál A lftuyjy., trtjtt. iy ll!jvédz endnjkt é z átkt illrtjluségekti. ezárt O ittk lfi. ilbtve z l8tk ViZéil C1P8UfBttkéllig ÜllbÍ' fzjjtik. A VWi1 8 pwtáklt.1jlllb házikt Í z ibkt. z.tifíjfin 11 hi'tl ' Z ktuil inzimt A hi'n klmtíi._1ti lib8k - Gátá'. MnYi1.Ml*' -.nt tkrtl. mkiluk k 'lly kllldi2il Aliil.-z t1ztt lnndiyiáril il: ljeteomíl hdá Olll'llllkllk J*JZ iitztek.bázníj bázníj p1* 81 kilzii1tíket zvjtk.)tlbj llu l$ik1: QJtk. A tilik..8lk _l''á.luy Jémll1iBtésekr ht"tn ibt 18Z8tt jámhu, hgy iilvilitjék MBgvliltit Vilkll"ltk"l ÍZZ l'!8gt ljuzltbtgyrtyánk.lttö Y gyrtyát 1tt. b_1b ljzt*t mkt biz lilii lut jib FRtrtttik. bttit Z ldtt lzám' tbtbjkfift luyuíjluíl líy twtttíl lilii zt lj11yát liubtk ilii _ ol 8 Vín. Vt ri fí1áti lwiiktt MlYlCke fitt íttík mntt gyrtyát, iy z iiníigt kizzák li. z il fljyllllál llt 1Ziik.11Y11YÍY8lkJt kintklzi ÍVllllij' lzdi A "* kátll' llbt l!y8'lyát imuzjllü*kllzlölltik. huykiijyttb rjt. Vizkll'88lthz k klvtkzi MliZ8t:..HVizklrllztkr 5 ÍZ lk.. _Z lzú til- MiitillizknZt ilii m-.ytát, 1i1ZZ ir list -..m r.t -.v m..., 2! = 1-/1/1'11/1/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/'''/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/11'/l//lY//l////l4W///,,/'/.lY////'/,'.YY//1/'/""//'Y/'/'///.'/1'/1/1/1/1/1/1/1'/1/."';' A CSEMADOK LEKENYE ALAPSZERVEZETE 12]

4 A HULLADÉK A természetben nincsen hulldék, természet semmi olyt nem hoz létre, melyhez ne trtn készenlétben olyn enzimet vgy mikroorgnizmust, mely terméket képes elbontni és visszjutttni körforgásb. A természet.termékeinek"elbontásár ugynkkor gondot fordít, mint zok elóállításár. LEKENYE KÖRNYÉKE 2006 A -hulldék- legegyszerubb megközelítéssel- mindz, mi lehullik, mindz, mi nem kell, mi fölösleges, mit szemétbe szánunk, Mindz, mi- leglábbis elsö pillntbnértéktelennek, hsmvehetetlennek látszik számunkr, mit tehát eldobunk. Kezeléséröl- környezet szennyezésének megelözése érdekében- gondoskodni kell. A hulldékok többnyire nem közvetlenül htnk z emberre vgy z élövilág más tgjir, hnem közvetve okoznk levegö-, víz- vgy tljszennyezést, illetve bűzártlmt. Az egyetlen kivétel tlán hulldékok látvány áltl kiváltott kellemetlen vizuális, esztétiki htás, mely tuljdonképpen tájrombolás, és mint ilyen, közvetlenül ht ránk. Tekintettel rr, hogy hulldékkérdés fontossá vált npjinkbn, és hogy hulldékok összegyűjtésének, kezelésének és végleges elhelyezésének milyen sok jellegzetes módszere lkult ki z utóbbi évben, célszerű külön ágztnk tekinteni. A hulldék hsznosításr vló előkészítése nem történhet meg keletkezési helyén. Hulldékgzdálkodás ltt zt tudtos emberi tevékenységet értjük, melyeknek során hulldék mennyiségének csökkentését igyekszünk elérni, újr feldolgozássl, így például mezőgzdságbn keletkező hulldékot hgyományosn hsznosítják, trágyként művelt területek tljáb jutttv, de növekvő érdeklődés muttkozik világszerte z ipri feldolgozások lehetöségei iránt is, melyek során cellulóz, fehérje- vgy lkohol kinyerés re, energetiki célr, építőnygként és más módokon történhet hsznosítás. A hulldékgzdálkodás tehát része környezetgzdálkodásnk, illetve környezetvédelem nek, mert céljik megegyemek és htásuk z ember közvetlen és tágbb környezetének jvítását, jó minőségének megőrzését szolgálj. Továbbá fontos megemlíteni hulldékok keletkezési helyén történő szelektálását hsznosíthtóság szempontjából. Ennek érdekében szükséges szeprálás és szelektív gyűjtés meg szervezése háztrtásokbn, illetve lkótelepüléseken. Fontos eleme folymtnk recirkuláció, melynek során keletkező hulldékot termelési folymtb forgtják vissz, lehetöleg minimális kezelésse. A hsznosíthtóság vqy feldolgozhtóság szerint végzett szeprált gyűjtés z lpj mindennek, továbbá z, hogy z így összeggyűlő hulldékfjták ne szeméttelepre, hnem úgynevezett recirkulációs központokb kerüljenek, hol cél nem megsemmisítés vgy z elhelyezés, hnem teljes és környezetkímélő hsznosítás: bomló élelmiszer-mrdványokból és szerves hulldékokból növénytermesztésben fölhsználhtó komposzt lesz, z éghetö nygokból energiát nyernek, vlmint slkot, mely környezetre veszélytelen, hulldék fémeket kohókbn úrjolvszíják, z üvegeket visszirányítják újrtöltésre. Jpánbn.hulldékfővárosnek" nevezett Mchid városbn már működik egy ilyen rendszer, mit ott összekötnek korlátozott képességű emberek fogllkozttásávl és rehbilitálásávl. Ausztriábn és Németországbn sok kisebb településen már mindennpos gykorlt szeprált hulldékgyűjtés. A hulldékok fjtái: b) pri: iprágnként, sőt technológiánként változó minőségű és mennyiségű hulldék, ideértve közlekedési (fárdtolj) és bányászti hulldékot (meddő vgy kis fémtrtlmú ércek) is. c) Mezőgzdsági: növénytermesztés, állttenyésztés, vlmint kiegészítő tevékenységek. d) Speciális: kórházk hulldéki, fertőzött élelmiszerek, elhullott álltok, mérgező nygok, rdioktív hulldékok. Bár hulldékok többnyire szilárd hlmzállpotúk, mivel légnemű melléktermékek közvetlenül levegőt, folyékonyk pedig vizeinket vgy tljt szennyezik, előfordulnk folyékony és iszpjellegű hulldékok is. H nem megfelelő módon távolítjuk el hulldékunkt sokféle ártlom forrási lehetnek: ) A hulldékokbn jelenlevő kórokozók fertőzést okozhtnk. b) A szerves nygot is trtlmzó, nyitottn kezelt hulldékok lehetőséget nyújtnk legyek és rágcsálók elszporodásár, melyek sok fertöző betegség közvetítői lehetnek. c) A hulldékok bomlástermékeit z esővíz kimoss, így zokt szennyezik tljt, tljvizet és felszíni vizeket. d) A levegő szennyeződését por és bűz útján. e) Éles tárgyk sérüléseket okozhtnk. f) Az elszennyeződött terület, hulldék látvány undort keltő, közegészségügyi ártlmk mellett z ember környezetét esztétikilg is kellemetlenné teszi. A települési hulldék - higiénii szempontból rendkívül veszélyes, ezért nem véletlen, hogy hulldékkezelés története városí szemét gyűjtésével és lerkó területekről történő elszállításávl kezdődött.újrfelhsználásuk viszonylg új keletű, mert összetétele vlmennyi hulldék közül legbonyolultbb, helyileg és szezonálisn is ingdozó. A nyári szemét több szerves nygot, téli több hmut trtlmz. A hgyományos elhordásos rendszer első fázis szemét keletkezési helyén vló gyűjtése és ideiglenes tárolás. A lkosság újrhsznosítási progrmok két csoportját részleges és z intenzív újrhsznosítások képezik. Az elöbbinél csk korlátozott számú nygot gyújtenek külön és részvétel áltlábn önkéntes (ppír, lumínium, konzervdobozok). A szelektív hulldékgyűjtés előnyei ngyon is beláthtók, szükségessége nem szorul érvekre. Lekenyében közel két éve működik hulldék szeprált gyűjtése. Elvitelét Fúr s.r.o. biztosítj, mely ben lkult és bőven rendelkezik tpsztltokkl e téren. A 2006-os évben 48,02 tonn szemetet produkáltunk. Ppir hulldékot 0,388 t, üveget 1,126 t, műnygüvegeket 0,124 t, gumit 0,08 t és kiselejtezett elektronikus készülékeket 0,102 t szállítottk el településünkből. A hulldék elszállításáért fizetendő illeték egy évre 180,- Sk egy személyre. Ehhez flu évi 25000,- Sk-át dotált z elmúlt évben. Minden kéthétben ürítődnek kukák. A hrrnonogrm és zsákok színeinek segítségével tudjuk megállpítni, hogy melyik zsákbn mit gyűjtsünk és éppen mikor szállítják. A zöld zsákb z üvegek, sárg zsákb műnyg üvegek, kék színű zsákbn ppír és tetrpkos dobozok, fekete zsákokbn gumi és elektronikus hulldékok gyűjtődnek. Lekenyében hulldék szeprált gyűjtésében önkéntes részvétel. Aki szemetet osztályozottn gyűjti vgy el szeretn é ez évben kezdeni, zsákokt igényelhet Lekenyében kőzségházán, Tibábn pedig bufetbn. Ezúton is felhívást intézünk önökhöz, hogy hsználják ki fent említett lehetőségeket. melyeket flu nyújt szemét likvidálásár és ne hordják ki hulldékot közterűletekre, hiszen környezet tisztság közügy. Beke Beát 3

5 Miskolctpolci kirándulás (élménybeszámoló) Ez cikk már bónpok ót bever fiókombn megírv, most elővettem, mert úgy gondoltm, hogy jnuári hidegben kicsit mindenkit megmelegít visszemlékezés nyárr, konkrétn miskolctpolci kirándulásr. A Lekenyei Nyugdijsklub és helyi Csemdok Alpszervezet július 22-én kirándulást szervezett Miskolctpolcár. Tvly sjnos nem vlósult meg z Ópusztszeri Emlékprk meglátogtás, mivel kevés volt jelentkező. Az idén válsztás Miskolctpolci Brlngfürdőre esett, mivel előre nem tudhtták szervezők, hogy milyen lesz z időjárás. A brlngbn kellemes fürdőzés kkor is, h kinn hideg vn, vgy esik. A Miskolctpolci Brlngfürdő Európábn egyedülálló dottságú, levegője tiszt, szennyeződésmenetes, termálvize kellemes hőmérsékletű krsztvíz. Kivállón lklms mozqás-, és légzőszervi, gyomor- és bélrendszeri vlmint szív- és érrendszeri betegségek gyógykezelésére. Én még nem voltm Miskolctpolcán, csupán testvérem elbeszéléséből és televízióból ismertem fürdőt. A vlóság legmerészebb elképzelésemet is felülmúlt. gz, z első pillntbn szbd ég ltti strnd kicsinek, szűkösnek tűnt, de rengeteg látogtó ellenére még délután is le tudt teríteni plédjét mindenki, ki npozni szeretett voln szbdbn. A jegyek megváltás lssúnk tűnt, és bizony soklltuk is z 1000 forintot fejenként és plusz 100 forintot minden négy órán felül benn töltött megkezdett óráért. Ekkor még nem tudtuk, mi minden vár ránk. Mindenki kpott egy órát kezére, hogy benn töltött idejét fürdő elhgyáskor le tudják olvsni. Minden órához trtozott egy ingyen szekrényke, melybe elhelyezhettük dolginkt. A szekrényem számát egy digitális leolvsórendszer muttt meg, mint z órámt z érzékelőjéhez trtottm, vlmint ez nyitott és csukt is szekrényt. lyen biztonsági rendszerrel még eddig nem tlálkoztm. A fürdő belterülete modern-felújított, tiszt-rendbentrtott. Érdekes szines szórkozttó elemekkel megoldott két gyermekmedence. Kinn tlálhtó még egy vízi trkciókkl felszerelt körmedence, vlmint egy úszómedence. A strnd területén lévő vendéglő is gyönyörü, étterme felett egy színes üvegkupol vn, mely z idöiárás függvényében nyithtó és zárhtó. A brlng belseje első pillntásr lélegzetelállító volt, és egy lbirintusr hsonlított. Benn sok terem, folyosó, medence, dögönyöző. A medencék hőmérséklete különböző, ki-ki kedvére válsztht közülük. A medencékben lehet üldögéini is pdokon, és közben megmsziroztthtjuk mgunkt víz ltti vizsugrkkl. Nekem legjobbn.csillgterem" tetszett, melyben sejtelmes sötét volt, kör- boltoztát pedig foszforeszkáló égbolttá lkították z építők. A medence vize lól poláris fénnyel világitó lámpák pislogtk, kőzepén pedig meg lehetett pihenni kőrpdon, miközben vízsugrk mszírozták z embert. Az egész csodáltos látványhoz párosult egy ritk hnghtás, mivel minden nesz, hng, beszéd, sikoly visszhngzott. Érdekes volt z óránként megismétlödő vdvizi ármlás is folyosón, vlmint z óriás jkuzzi, melyben mindig sok ember trtózkodott, nehezen lehetett bejutni. A brlng belsejében több dögönyözö is volt, mgsból lezúduló vízsugrk kellemesen mszírozták látogtók hátát, végtgjit. Keveset trtózkodtm kinn, mivel brlng nnyir kellemes és hűs klímájú, hogy nem is vágytm ki belöle tűzö npsütésre. Azt sem vettem észre, hogy odkinn óriási zápor tombol éppen, csk z tűnt fel, hogy brlngbn hirtelen egyre többen lettünk. Ekkor zonbn már késő délután volt: úgy elszldt z idő, hogy észre sem vettem. Amint z eső elállt, elindultunk megkeresni z utóbuszunkt. Hzfelé menet még kicsit nézelődtünk és vásároltunk Miskolcon Tesco áruházbn. Én személy szerint ngyon jól éreztem mgm ezen kiránduláson, remélem többieknek is üde felfrissülést jelentett fársztó hétköznpok közben ez kis pihenés, kikpcsolódás és nem mindennpi fürdőzés színvonls négycsillgos Miskolctpolci Brlngfürdőben. T. Ágnes *************************************************************************************** M VAN A FÖLD ALATT Elsődleges brlngok - A brlngok egyik fjtáj szingenetikus brlngok, melyek befoglló kőzet keletkezésévei egyidőben jöttek létre. Másodigos brlngok - Ezeket posztgenetikus (később keletkezett) üregeknek nevezzük. A legfontosbb másodigos brlngképző htások, illetve folymtok kővetkezők: Föld kérgében végbemenő mechniki feszültségkiegyenlítődések okozt, ún. tektoniki mozgások, - víz oldó (korróziós) és eröművi kopttó (eróziós) htás, -lárendeltebb fontossággl szél munkáj. Klímáj - A brlngokr jellemző, hőmérsékleti kiegyenlítettség. Télen, nyáron és minden évszkbn legfeljebb csk 1-2 C-ot változik z évi középhőmérséklet, sőt z "egyedi hőfok" is ( brlng egy-egy részének vlmely időszkábn mért hőfok). Több mgyr brlngbn végzett höfokmérés összesítése lpján ilyenform értékek dódnk; bejárti régiókbn C, z üregek mélyén 8-10 C. -Az ősember éppen hőmérséklet eme ngyszerű kiegyenlítettsége mitt válsztott lkóhelyéül brlngokt. A jégkorszkbn még felmelegedések idején is hidegebb volt z éghjlt, mint m, így érthető, h télen-nyáron egyform, jól kibírhtó klímájú brlngokb költöztek. Mgs brlngi levegő pártrtlm. A tipikus brlngi részek értékei 98-99% érték körül mozognk. A pártrtlom kiegyenlített, hőmérséklethez hsonlón ez tényező is egyform minden évszkbn. -Minél beljebb hldunk brlngb, nnál kevesebb fényt észlelünk, végül elérkezünk olyn jártb, hol már bszolút sötétség vn. A csökkenése z bszolút sötétség trtományánk htáráig egyenesen rányos távolság vgy mélység növekedéséve. A vulkánok megjelenése Földünkön Természetes volt, hogy kárcsk geológi más területein, vulkánkuttásbn, és emígy z Etn esetében is óriási jelentőséggel bírt lemeztektonik, és ebből dódón kontinensvándorlás elméletének s években bekövetkező megszületése, jóllehet ez utóbbir már évszázdokkl korábbi utlásokt is tlálunk (pl. Frncis Bcon 1620-bn már rámuttott z friki és dél-meriki prtvonlk hsonlóságár). Ezzel számos, korábbn csk feltételezéseken lpuló mgyrázt, nyert bizonyítást, tudományos látámsztást, míg más elképzelések elvethetővé váltk ezáltl. A lemeztektonik elmélete hozzásegítette vulknológusokt hhoz, hogy többé-kevésbé pontosn megmgyrázhssák tűzhányók működését. Ez lpján vulkáni megjelenést három ngyobb csoportb sorolhquk. Szubdukciós övezet. Két kőzetlemez (egy óceáni és egy szárzföldi) tlálkozásánál jön létre. Az óceáni lemez szárzföldi lá bukik. Az lácsúszott óceáni kőzetlemez széle felemésztődik. A kőzetlemez főleg bzltot trtlmz és szilíciumot, mi mitt mgmánk is mgs szilíciumtrtlm lesz. A Csendes-óceán körüli vulkánok túlnyomó része lemezlábukások eredményeképpen keletkezett, és ezeknek ktivitás ngyon heves. Lemezszegélyek mentén lévő vulkánok. A Földnek zon pontjin jön létre, hol lemezeken törések keletkeznek, és ezen át mgm felszínre jutht. lyen tipusú ktivitás legngyobb része z óceánok fenekén történik. Leghíresebb példáj Középtlnti-hátság, hol két kőzetlemez távolodik egymástól, és új óceánfenék keletkezik bzltos mgm kiömléséből. Csk ngyon kevés helyen, főleg zlndon és Észkkelet-Afrikábn történik ez folymt felszínen. Forró pont. A Föld különböző helyein lemezszegélyektől, lábukási övezetektől távol is tlálunk ktív tűzhányókt. Ezek lemeztektonik elméletébe sehogyn sem illenek bele. Az egyik legnépszerübb elképzelés szerint ezek különálló vulkánok köpenyben lévő "högócok' felett helyezkednek el. Ezek.höqócok" olyn helyek, hol vlhonnn ngyon mélyről, tlán földmg közeléböl, folyton-folyvást ármlik felfelé forró köpenynyg. Ez felfelé htoló nygármlás nem törődik zzl, hogy felette kontinentális vgy óceáni kéreg vn-e, egyszerűen lyukt éget bele, és így születik meg "hőgóc. -tipusú, ún. forró pontos vulkán. Szerkesztette:Csík Alexndr 4

6 Riport so Stefnom Sillingom, ktory objvuje svet pod zemou Riport Ngy Zoltánnl1. Miót fogllkozik kertészkedéssei? Miót emlékszem mindig érdekelt, komolybbn már tizenegy éve. 2. Mi vezette ehhez? Gyerekkori álmom. Psszióból csinálom. 3. Sokn zt hiszik, hogy kertész télen pihen. Ezért szeretném megkérdezni, hogyn tölti télen npjit, mikor föld pihen? Én nem pihenek. lyenkor előkészítem tvszr fóliát felásózom, megtrágyázom, felöntözöm, rendbe szedem. Már februárbn kezdődik fütés. Melegágykt készítek elő. Hollnd mgokt rendelek ngy csomgolásbn. Ezekben csomgokbn drbszámr vnnk mgok. Egy csomg db mgot trtlmz. A mgokt pinzettávl ültetem, egy centimétemyi távolságr egymástól. Ezt követi pikírozás, mikor mg már plántává fejlődött. Mjd tvsszl kirkom plántákt, kpálom, öntözöm és gyomirtózom, mjd ősszel betkrítok. Rendbe teszem földet, felszántom. Ezen kívül már nyolc éve kísérletezem fokhgym keresztezésévei is, mi meghozt eredményét. 4. Nehéz ez munk? - Eléggé, mert teljes embert kíván. Éjjel nppl dolgozni kell. Ezt munkát csk olyn ember végezheti, kinek ez nem kényszer. Én vlójábn sztlos vgyok. Csík Víki Odkedy Vás zujímjú jskyne preco? UZ v detstve som rád chodil do prirody n nsorn okolí je jskyn neúrekom. Terz som ölenom Speleoklubu Cssovi. Co je to speleológi? Smotné slovo pochádz z gréctiny spelilon jskyű/ logos vedl. tize je to ved o jskynich. Aké jskyne sú v Bohúnove v okolí? V k. ú. Bohúűov sú klsické kvpl'ové jskyne vo vápencoch, tk ko n nsorn sirsom okoli. Váősin z nich sprístupnená nie je, le n blízkom okolí sú svetoznáme sprístupnené jskyne. Aké sú nesprístupnené jskyne? V nespristupnenych jskynich nie sú vystvné chodníky ni svetlá, no ich objvovnie je vzdy hotové dobrodruzstvo. Smotny prieskum jskyű je nároény ésovo j n vedomosti. V dnesne] dobe Ul jskyne evidujú centrálne o kzde] névsteve jskyne je zhotovená zápisnic. Podl zákon som dl zregistrovf j dve jskyne v ktstri Bohúáov pod názvom: Pri stníci Tiez dier. Dkujem z rozhovor. Rád, j n budúce. Csíková ki föld felszínét műveli Viki Rstliny Pomli s konöí vegetöny pokoj pre rstliny s pribúdjúcim dennym svetlom. Je n cse by sme si prezreli izbové rstliny j prezi.rnovné vonkjsie kvety. zbové rstliny osetríme obvyklym spősobom: odstránime suché listy, utrieme od prchu, prihnojíme zcinme östejsie polievf. S presádzním poökáme spo:i'í. do Mrc, le túto prácu musíme ukonöit' do 15. Máj. Vic pozomosti venujeme blkónovym - vonkisírn kvetom. Muskáty vynásme z uskld:i'í.ovcích priestorov n svetlo rstliny získné z ugustovych odrezkov zstipujeme lebo zostriháme. Tkto dostneme bohto rozkonárenú rstlinu v d'lsom období. Stré korene / vic ko dvoj roöné / rdsej vyhodíme, lebo budú mf málo kvetov. Kvety, ktorym je ui örepník mly, presdíme do vyzivnej pődy, njlepsie kúpenej. Tie, ktoré nepresdíme stöí prekyprif pliökou prvidelne prihnojovf. Dobré sú hnojivá n muskáty, le vynikjúcije j rozpusteny hydínovy hnoj. N záver nezbudnite, ze z östé osetrenie s Vám rstlin odvd'öí záplvou kvetov. Bink Gyömbérová *************************************************************************************** OLASZORSZÁG: A Pisi Ferde Torony Az épitmény minth dcol n nehézségi erővel, s állitólg Glileo Glilei fiziki kisérletének volt szinbelye. A híres Ferde Torony pisi dóm mellett álló hrngtorony, spisábn Dóm, Keresztelőkápoln és vált voln ennyire ismertté. Építését 114-ben kezdték meg. Minthogy Pisábn hsználtos nptár egy évet sietett Temető csodáltos együttesének része. H z 55 rnéter mgs torony nem ferdén, hnem egyenesen álln, ligh hgyományos időszámításhoz képest, kezdési időpont vlójábn 113. BONNANO PSANO és WLHELM VON NNSBRUCK voltk építészei, ám egyikük sem érte meg műve befejezését. Feltevések szerint torony ferdeségét eredetileg is megtervezték, hogy ily vkmerő módon tegyenek tnúbizonyságot kor építészeti tudásáról. H felmegyünk 294 lépcsőfokon, sjátos, zvrb ejtö élményben lesz részünk. Erezve z oldlflk dőlését, szinte érthetetlen számunkr, hogyn mrdhtott z építmény tlpon. A Ferde Torony kör lprjzú, és nyolc emeletet számlál toronyszobávl együtt. A ht központi emelet díszesen burkolt törpegléri-rendszer övezi, s bizánci és iszlám építészet jegyeit viseli mgán ben született Pisábn Glileo Glilei, tudós. A hgyomány szerint kísérletet hjtott végre Ferde Toronyból. Tárgykt engedett el torony tetejéről, zt bizonyítndó, hogy z esés sebessége független z láhulló tárgy súlyától. Csík Tíme Zmiesná pet' Zmiesná piet' s vyskytuje pomeme ésto. Je kombináciou mstnej suchej pleti, príéom niektoré csti tváre sú mstné sprvidl öeto, nos brdl osttné suché okolie oöi lícl. Tkáto piet' potrebuje speciáne osetrenie, pretoze má sklon k supintenlu k vytvárniu frebnych ruzovych zmien. Ocporúöme pouzívr príprvky uröené pre zrnesu pier, ktoré vyvzujú piet', t.j. suchú oblst' hydrtujú v mstnej oblsti regulujú tvorbu mzu. Znky rniesenej pleti: T - zón je mstná oői llc sú suché, miestmi s tvori supiny Anit Jánosdeákóvá Sport Az emberek főleg zért sportolnk, hogy jól érezzék mgukt. Mindnyájunknk bizonyos elégedettség tolt el, hogy egyre jobbk és jobbk vgyunk egy sportágbn, ugynkkor erősebbek is leszünk, és z állóképességünk is jvul. Amikor rr kerül sor, hogy ki-ki sportágt válsszon mgánk, hihetetlenül széles válszték kinálkozik. Egyesek, mint például lbdrúgás, kézi, kosár, vgy röplbd, cspt játékok. Míg mások, mint például tenisz, fllbd, z sztlitenisz küzdelmei, mindössze kettő, vgy négy játékos között zjlnk. Vnnk ezen kívül, olyn sporlolók is, melyeknél z egyéni teljesítmény számít mint például z úszás, z tlétik, torn és z íjászt. Az egyes sportok, mínt például sielés, lovglás mindig is drág multságnk számítottk, de npjinkr egyre inkább hozzáférhetőbbek. Akármilyen sportot is válsztunk nem kell ngyon jónk lenni benne, hogy jól érezzük mgunkt, mg sportotás is remek szórkozás. A sport segítségével rengeteg lklom nyílik rr, hogy új emberekkel ismerkedjünk meg és új brátokt szerezzünk. Csík Attil 5

7 Horoszkóp előrejelzések re csillgjegyenkét 200- Kos Egyáltlán nem félek, ezért bátrn.. kockázttok! Tnuld meg végre TURELMET z évben, mert megéri! Ez z év próbtételekkel meglúzdelt lehet z életedben, de mivel tnulndó életfeldtod is türelem, így számtln kiváló lklom nyílik rr, hogy ezt jól megtnuld. H jól,vizsgázol' minden ngyon rendben lesz Veled és dolgiddl! Bik de nekem z újdonságokkl! Pénzre számíthtsz! Az nygik terén elérheted kilúzött céljidt. Ezt sikert, vártln lehetőségek teszik lehetővé számodr.. Az év első felében fészekrkás és kár gyermekválllás is kilátásbn vn z életedben. Figyelj rr is, hogy ebben z évben inkább törvényes utt válszd. Ne keress kiskpu kt, mert z, számodr előnytelen helyzeteket idézne elő. Tnulndó életfeldtodról se feledkezz meg zonbn továbbr sem, mi nem más, mint z elengedés. krek Nvugodt. kiegyensúlyozott módon regálk változásokr! Csládlpítás fókuszbn! Próbálkozz nyugodtn, mindent bele! A munkád területén briliáns megoldásokt tlálsz, mi kpcsán szkmi körök elismerése sem mrd el. Pénzügyekben hitelek és befektetések területén nyílnk jó lehetőségeid, h vn rá lehetőséged, hsználd ki.tnulndó életfeldtod még mindig z, hogy egy dologbn elmélyüini. Rák Minden megoldásr nyitott vgyok! Előrelépés várhtó munkád területén! Sokkl jobbn figyelj od pihenésre, hiszen z egyensúly megtrtásához erre is ngy szükséged vn z életedben. Figyelj önmgdr, vedd észre lelked jelzéseit. Tnulndó életfeldtod még mindig z, hogy z érzelmeidet nem eszközként kell hsználni! Oroszlán Mindent bele! Szenvedélyes évre számíthtsz! Mindegy, hogy egyedül vgy, vgy párkpcsoltbn élsz, mert mindenképpen változás várhtó szerelmi életedben. Munkád területén, lehetőséged nyílik kipróbálni,főnöki bőrfotelt'. Tnulndó életfeldtod még mindig: szerénység, lázt, gykorold! Szűz H merek, nyerni fogok! Klndos évre számíthtsz szerelemben! A cslád jól tudj, hogy mindig számítht Rád. Most zonbn ebben z évben fogllkozz inkább önmgd dl és ztán Velük. Szerelemben nem lesz hiányod z évben, f1örtök, rndik sorozt várht rád. A munkhelyeden hiáb súgnk-búgnk hátd mögött, várj ki, mert nyáron lehet legjobb lklmd munkát váltni. Tnulndó életfeldt elengedni mgd, és optimistán nézni jövőbe! Mérleg Biztos, hogy meg tudom tenni! 200 htározottság éve lehet számodr! Ne hlogsd döntésedet, h otthont krsz váltni, htározd el, és tedd meg! Hrmonikus otthon kilkításár lklms ez z év számodr! A munkhelyeden ezzel ellentétben nem igzán tlálod mjd helyedet, kár több helyen is megfordulhtsz ebben z évben. Tnulndó életfeldtod, csk sját mgdnk megfelelni és felválini véleményedet! Skorpió de nekem z oroszlánt is! Kinyílsz z évben! Sokkl nyitottbbá válhtsz z évben Ezáltl sok ismeretségre tehetsz szert, érdekes izglms emberekkel tlálkozhtsz, szinte mágnesként vonzod z embereket. H em vgy párkpcsoltbn sokt fogsz rndizni, flörtölni is. Ez z év z nygi területén mutt számodr szerencsét, h nem kockázttsz túl sokt Tnulndó életfeldtodról, se feledkezz el, megtlálni középutt, bizni. Nyils Élek kínálkozó lehetőségeimmel! A szerencse kíséri utd! Mivel JUPTER szerencse bolygój ebben z évben Nyils jegyében jár, mibe belekezdesz, bbn sikeres, szerencsés leszel, beszéljünk kár szerelemről vgy kr munkáról. A sikerszéri kpcsán olyn belso erőre teszel szert, mivel mindent könnyedén megoldsz. Tnulndó életfeldtod zért ne feledd, bölcselkedő helyett bölccsé kell válnod! Bk Nyitott szemmel' járok, mert tudom, hogy érdemes! Tláld meg z örömöt z élet minden pillntábn és élvezd zt! A célok elérése közben tpsztid meg, éld meg z pró utdb kerülő örömöket. T nlj. meg, és ezután próbálj meg jelenben S élni' Ne félj, ezzel csk rr jössz rá, hogy milyen szép is mg z ÉLET. Bizz mgdbn, s meglátod, hogy jobbnál jobb dolgok fognk Veled történni! Tnulndó életfeldtod, képessé válj lzitni és élvezni z életet! Vízöntő Az ÖTLETEM egy kicsit én is vgyok! Különösen kretív év vár Rád! Ez z év meghozz számodr legjobb megoldásokt, ne csodálkozz zon sem, h ezek legvártlnbb helyzetekben fognk z eszedbe jutni. Szerelmi életedet végletesség fogj várhtón jellemezni. Jelen lesznek romntikus vcsorák, holdfényes séták, de heves és prázs viták is z életedben. Tnulndó életfeldtod: megtrtni kereteket, betrtni lényeges szbályokt. Hlk Fejest ugrok, de zért vigyázok fejemre! Vedd fel megfelelő ritmust! zglms évre számíthtsz. Ne ludj téli álmot, rnei] kezdeményezni, éld ktívn npjidt! Szerelmi életed ngyon komolyr fordulht, összeköltözhetsz kedveseddel. Sőt, h mindketten készen álltok, kár törvényesíthetitek is kpcsoltotokt. Tnulndó életfeldtod: meg kell tlálnod sját htáridt és trtni is kell zokt. Cínská Astrológi ROK OVCE 1. február 1931 Z 5. február február 1943 Z 24. jnuár jnuár 1955 Z ll. február február 196 z 29.jnuár jnuár 199 Z ] 5. február február 1991 Z 3. február ]992 l. február 2003 Z 21. jnuár február2015 Z. február2016 ROK OPCE 6. február ] 932 z 25. jnuár jnuár 1944 Z 12. február február 1956 z 30. j nu ár jnuár 1968 Z 16. február február 1980 Z 4. február február 1992 Z 22. jnuár jnuár 2004 Z 8. február február 2016 Z 2. jnuár 201 ROK KOHÚTA 26. jnuár 1933 Z 13. február február 1945 Z l. február jnuár 195 z 1. február február 1969 Z 5. február február 1981 Z 24. jnuár jnuár 1993 Z 9. február február 2005 Z 28. jnuár jnuár201 Z 15. február2018 Rákiová Zuzn SUDOKU 4-3 '-f < 5' ,-- 5 j- S 6 r tgt 12, ,9 3

8 5100 -s fordu nyomték 206 Mm 400-s fo fogysztás 10, kin-re. Csík Zsolt J Az indii gyógyászt korán felismerte, hogy kender kiválán lklms pszichoszomtikus betegségek kezelésére, ezért előszeretettel lklmziák például álmtlnság és migrén ellen. A kenderrel gyógyíthtó betegségek tibeti listáján szerepel többek közt reum, állthrpás, skorpiócsípés, görcs, hsmenés, gyulldás, lepr, koler, megfázás és glndféreg. Gykrn lklmztk elgennyesedéseknél, fó,/(ént elgennyesedett füleknél Állítólg tériszony ellen is htásos kender; ezt npjinkbn is sokn megerősítették. Stopdrog Volt már szó drogokról, de nem ismerjük igzán őket. Tehát be fogom muttni pontosbbn drogokt és történetüket. A mrihun tudtmódosító drogok közé trtozik. Tehátfolyttom... l.marhuana-cannabs Cnnbis-szármzékok Elnevezésilk z indii kender botniki nevébó1 szármzik. Htónyg tetrhidrocnnbinol (THC), melyet növény mgviból, virágzó ágvégződéseibó1, leveleibdl nyernek. Az ezekbó1 készített zúzlék mrihun, melyet cigrett formájábn (joint) fogysztnk. A hsis THC-koncentrációj mgsbb mrihunénál Gynttömbök formájábn terjesztik, ételbe, itlb keverik, vgy dohányként, illetve dohánnyl keverve szivják. A cnnobis-szármzékok nyuglmt, eufóriát és gyors hngultemelkedést hoznk létre. A gondolkodás tompul, miközben z érzékelés élesebbé válik. Erzékcsládások jelentkeznek, felbomlnk tér- és időbeli ktegóriák, mindenhtésdg-érzés jelenik meg. A fiziki függőség nem jellemző, de hsznált komoly pszichés függőséghez, z így kilkuló trtós fogysztás pedig z érzelmek elszűrkűléséhez, indítékszegénységhez vezet Függőségre hjló személyeknél gykrn mrihuán, illetve hsis kpu-drog, későbbi drogfogysztás meglpozój. A cnnbisok történetéből A kender jelentős szerepet játszik ndi erotikávl átszőtt titkos tnításábn, Tnirábn éspedig Sív és Párvti legendájábn. Sív mennyei feleségével, Párvtivl világ tetején, Himláján élt. Sív bizony nem sokt volt otthon bájos sszonyávl, sokkl inkább hegyek érzéki nimfáivl és istennőivel múltt z időt Párvti természetesen véget szeretett voln vetni ezeknek kicspongásoknk. Megtlált nőnemű kendernövényt, melynek gyntás virágát oddt férjének, hogy szivj el. Az istent rögtön "boldog izglom és felesége iránt érzett példátln erejű vágy fogt el". Egyesülésük ltt különleges, isteni extázist éltek át, így ezentúl, mikor szeretkeztek, mindig kendert fogysztottk, és helyreállt csládi béke. Az istenek zért jándékozták hlndóknk szent növényt, hogy így ők is megvlósíthssák házstársk közötti örök szerelmet..a szervezetnek sokkl többet árt mrihunás cigrett (cnnbis) szívás, mint dohányé: 1mrihuánás cigi nnyit árt, mint hgyományos cigrett állpított meg közelmúltbn közzétett kuttásábn British Lung Foundtion (Brit Tüdő Alpítvány). A kenderről szóló első írásos emlék Shen Nung kini császár Pen Ts'o nevű gyógyszerészeti könyvében tlálhtó, mely i.e. 23-ben keletkezett A hsist mlári. reum, köszvény, női gyengeség ellen és sebek gyors hegedésére jánlj. Furcs, de egy másik kíni gyógyászti szkkimyv (Rhy Ay), mely z Le. 15. százdbn keletkezett, meg sem említi kender pszichoktív erejét. Csík Viktóri A hetedik számú Fluújságot szerkesztetlék: Csík Alexndr, Csík Viktóri, Tkács Zoltán, Beke Beát, Tkács Ágnes, Csík Viki, Csík Tíme, Gyömbér Bink, Csík Attil, Jánosdeák Anit, Ráki Zsuzs, Csík Zsolt. Siedme öíslo Nsích Noví n priprvili: Alexndr, Csíková Viki, Csíková Tíme, Gyömbérová Csíková Viktóri, Tkács Zoltán, Beát Bekeová, Tkács Ágnes, Csíková Bink, Csíkt Attil, Jánosdeáková Anit, Rákiová Zuzn, Csík Zsolt.

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. jnuár 26. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 15:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

kisbiro2066@gmail.com

kisbiro2066@gmail.com 2066 Szár és Újbrok önkormányztánk lpj XVI. évfolym 3. szám 2012. március Kedves Olvsók! Néhány np ltt átléptünk télből nyárb. Szervezetünket megviseli ez ngy változás, fokoztosság, z igzi tvszi átmenet

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK.

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Automatika Intézet. Félévi követelmények és útmutató VILLAMOS GÉPEK. Budpeti Műzki Főikol Kndó Kálmán Villmomérnöki Főikoli Kr Automtik ntézet Félévi követelmények é útmuttó VLLAMOS GÉPEK tárgyból Villmomérnök zk, Villmoenergetik zkirány, Távokttái tgozt 5. félév Özeállított:

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1.

A teremgyeplabda szabályai magyarázatokkal. Hatályos: 2016. január 1. 1 2 A teremgyepld szályi mgyráztokkl Htályos: 2016. jnuár 1. Copyright FIH 2015 The Interntionl Hokey Federtion Rue du Vlentin 61 CH 1004 Lusnne Switzerlnd Tel. : + 41 21 641 0606 Fx : + 41 21 641 0607

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

VI. évfolyam 4.szám 201110któber,November,December. VI. roéník 4. éíslo Október,November,December/2011. o"iny

VI. évfolyam 4.szám 201110któber,November,December. VI. roéník 4. éíslo Október,November,December/2011. oiny VI. évfolym 4.szám 201110któber,November,December VI. roéník 4. éíslo Október,November,December/2011 o"iny Összefoglló z önkormányzt képviselőtestületi üléseiről 2011. november 4. Az ülés első részében

Részletesebben

LIVING LAB MOSHATÓ ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Termék jellemzõk. Biztonság tonságos. - Hatékony és teljesen biz-

LIVING LAB MOSHATÓ ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Termék jellemzõk. Biztonság tonságos. - Hatékony és teljesen biz- LIVING LB MOSHTÓ ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTTÓ Termék jellemzõk zonnli percen belül mûködés lklmzhtó. - Néhány másod- Biztonság tonságos. - Htékony és teljesen biz- Hlk is hsználhtó. -

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás!

A GL30-sorozat innovatív ültetőgép. Sikeres ültetés Sikeres betakarítás! A GL30-sorozt innovtív ültetőgép progrmj Sikeres ültet Sikeres betkrítás! A Grimme GL 30 soroztávl ngyon is helyénvló z ültet! Fogjon hozzá: A Grimme innovtív ültetőelemeivel, ültetőegységeivel, melyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben