TARTALOM: -Vulkáno~barlango~ ~~ -Barangaás -8topDrog -Sport -Autó~, motoro~. -Recepi -AszIroI~ia -Horoszk~ ...egyéb. TIba története -~jxlf1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM: -Vulkáno~barlango~ ~~ -Barangaás -8topDrog -Sport -Autó~, motoro~. -Recepi -AszIroI~ia -Horoszk~ ...egyéb. TIba története -~jxlf1."

Átírás

1 200/jnuár.szám., 200/jnuár. éíslo :. TARTALOM: Tb története -jxlf1 -Vulkánobrlngo -Brngás -8topDrog -Sport -Autó, motoro. Kozmetik -Recepi -Aszroi -Horoszk...egyéb

2 el, így ez beruházás nem vlósult meg szeptember elsejétől helyi óvod nem nyithtt meg kpuját, mert kevés volt beírtott gyerekek létszám. Még ebben z évben felújították tűzoltószertár épületét, '1í6 története (3.rész) fl ti6i ftúri Az előző részben már utltrn rá, hogy tibi kúriát - mit flubn csk kstélynk emlegetnek - Pukovics cslád építette. Korár csupán csk következtetni tudok, pontos évszámot nem sikerült kutkodásim során tlálnom. A következő dtokr leltem rá z épüíettel kpcsoltosn: 1. Vályi: Mgyrországnkleíráscímü könyvébenutl rá, hogy egy kúri 155-ben már állt Tibábn,zt zonbnnem tudjuk egyértelmúen,vjon ez z z épületvolt-e már z. 2. Az is elképzelhető viszont,hogy kúriátpukovicsandrásépítette. Ról következőket sikerült megtudnom: 1816-íg főszolgbiró, mjd királyi táblbíróvolt, 1820-bnpedig királyi tnácsosicímmel tüntettékki. Első feleségétől Petrich Apollóniától (megjegyzés: Apollóni hozományként kphtt tibi bitrtokol) született fi Ferenc, kiről korbeli feljegyzésekbőltudjuk, hogy Tibábn lkott. PukovícsAndrás 1823-bn hlt meg és Fügében vn eltemetve, sí most felkereshető.(borzyrén: Gömöri síremlékekcímü könyvébenfénykép is tlálhtóról) 3. Tőkőly Gábor: Kstélyok, kúriák, udvrházk Gömőrben címú könyvében 18.százdvégére teszi kúri építésének idejét. Szerinte Pukovics Ferenc volt z építtetője. Ö viszont 184-benhlt meg. Nem tudom, hol temették el, tibi temetőben neve nem olvshtó síremlékeken. A tlált dtok lpján tibi kúri kár 260 éves is lehet, de 160éveslől mindenképpenrégebbiz épület. Tkács Zoltán LEKENYE 2006 melyben közreműködtek közhsznú tevékenységben résztvevők is. Az ő segítségükkel környezetünk sokt szépült, hisz rendben trtották utcáinkt, közös tereinket, temetőinket. Lekenyében átlgbn 20 munknélkülit trt nyilván munkhivtl. A 2006-os évben ezek közül tizenhtn vettek részt közhsznú munkerőket lklmzó progrmbn. Közülük z év végére ötnek sikerült elhelyezkednie. Összesen 855 órát dolgoztk le hogy flunk szebb, tisztább és rendezettebb legyen. Sttisztiki dtok: Flunknk 2006 december 31-évei 308 lkos volt. Heten jelentkeztek be állndó lkosnk és htn költöztek el flunkból. Ebben z évben nem született gyermek, viszont örök búcsút vettünk: id. Beke stvántói és nejétol Beke Erzsébettől, vlmint Kulik Sándortól. Szerettei emlékezünk rájuk, nyugodjnk békében. Jubiláló nyugdíjsink: Csík Sándor és Bltisko Mári - 60-ik életévüket töltötték be. Kulik Emíli 0-ik életévét ünnepelhette. Dobos János, Tkács Mári, Máté Árpád és Mrtinovics lon pedig 80-ik születésnpjukt ünnepelték. Grtulálunk mindnyájuknk, és flu többi jubiláló lkosánk is. Beke Beát... Gecsey Kunflvy Akos Válssz m dnk csill ot Válsszál csillgot mgdnk, Ngytollúszárnyt mdrknk, Zöldülő szívednek virágot. Titok védelmére kegyes hzugságot.. Válssz mgdnk sját életet. Sját utt, melyen zt megteszed. Válssz mgdnk stent, Ki áltld teremt meg mindent. Válszd ki mgdnk mgdt, Válssz hozzá nemes szvkt, Válssz hozzá nemes testet, Mely áltld cipeli terhet. Válssz mgdnk mosolyt, jókorát, Hsználd sűrűn, ne nézd test korát. Események: 2006 Február 11 délutánján mszkbál volt gyermekek és este frsngi bál felnőttek részére, melyeket község önkormányzt és Csemdok Lekenyei Alpszervezete szerveztek. Március 15-én megemlékeztünk z 1848-s forrdlomról hngosbemondóbn, Mgyr Kolíciö Pártj helyi lpszervezetének kezdeményezésével. Május 14-én nyáknpi műsorr került sor kultúrházbn, melyen z óvodások és Lekenyei fjűsági Társulás tgji köszöntötték z edesnyákt és ngymmákt. Július l-jén indult z Fluújság kidás és szánútástechniki kör gyerekeknek, vlmint flunptár elkészítése, mely z önkörmányzt felügyelete ltt működik zót is. Augusztus 26-án pályán került sor hgyományos Sportnp megrendezésére, melyet z önkormányzt, nyugdíjsklub, Lekenyei fjúsági Társulás és Csemdok Lekenyei Alpszervezete szerveztek. Október -ére flu nyugdíjsi kptk meghívást kultúrházb, egy kis nyugdíjsnpi összejövetelre. A műsoros estet és vendéglátást z önkormányzt és Lekenyei fjúsági Társulás biztosították. December 6-án flu Mikulás hordt szét z jándékcsomgokt gyerekeknek, melyet minden tizenöt év ltti gyermek megkpott z önkormányzttó. A képviselőtestület munkáj: A 2006-os év ngyrészt még mindig vízvezeték építésének jegyében zjlott. Képviselőinknek nehéz döntéseket kellett meghozniuk hhoz, hogy z év végével vízvezeték hállózt ngy része elkészülhessen. Ezenkívül támogtták Nová Válssz mgdnk válszokt... És ne engedd el immáron sose, Mindenki vigyáz rád és egyben senkise. Lekenye Község Önkormányzt értesíti flu kkosságát, hogy 200. február 24-én 14:30 óri kezdettel rendezi meg gyermekek részére hgyományos MASZKABÁL T lekenyei kultúrhéz ngytermében. Az álrcosbálb szeretettel várunk kerhtár nélkül minden fitlt szüleikkel és ngyszüleikkel együtt, kérjük őket, öltözzenek ötletes jelmezekbe, vlmint hívjuk flu vlmennyi lkosát, - töltsük együtt ezt szép délutántl Belépő tetszés szerint. Obecné zstupitel'stvo V Bohúűove Vás srdeéne pozyv 24.február :30 11Od. li MAS.KARNY PLES, v kultúrnom dome v Bohúűove. Ckáme kzdé diet' s rodiérni stryrni rodiömí, v mskáeh, by sme mowi spolu strávit' toto pekné popoludnie udrzivt' nás zvyk. Vstupné podl' vlstného uvázeni.... STENTSZTELETEK DOPONTJA A FEBRUAR Generei projektet, mely keretén belül flu fitlság Fluújságot szerkeszti. A kisebbeknek számítástechniki kör indult. A helyi világítás és hngosbemondó felújításár benyújtott pályáztot pénzügyminisztérium sjnos nem fogdt.. HONAPBAN: Február 4-én 15:00 óri kezdettel - református templombn Február 11-én 14:00 óri kezdettel- z evngélikus templombn Február 25-én 14:00 óri kezdettel - z evngélikus templombn 1.

3 "'-1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/.1/1/1/1/1'/1/1/11/1/1'/1/1/.1/1/1/.1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/11/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1/"- Tisztel t Lkosok!. Engedjék meg, hivtlblépésem kezdetén pár szót szóljk Önökhöz, községünk lkosihoz. Mindjárt legelején szeretném megköszönni flu válsztópolgárink megelőlegezett bizlmt - melynek bizonyíték személyemre ledott szvztok szám. Köszönöm, hogy megdták lehetőséget, hogy flunk fejlesztéséért polgármesterként tudjk tenni. Köszönöm, hogy képviselőjelöltjeimnek is bizlmt szvztk, hisz többször is hngsúlyoztm, progrmunkt közösen dolgoztuk ki, és együtt szerettük voln kivitelezni is. Ez - önöknek hál, megdtott nekünk. A csptunkr ledott mgs szvztszám egyben kötelez is bennünket, hogy munkánkt lehető leglposbbn - becsülettel és tisztességgel végezzük, mindig is flu érdekeit trtv szem előtt. tt szeretném megjegyezni, hogy jó lenne, hogyh válsztások végeredménye nem nyomn rá bélyegét további kpcsoltinkr, flu vlmennyi lkosávl továbbikbn is szeretnék jó viszonybn lenni, - sőt sokkl jobbn mint eddig. Személy szerint értelmetlennek trtom hrgoskodást és elítélek bármiféle megkülönböztetést - egyformán krom minden lkos érdekét képviselni. Már válsztások előtt is többször utltm rá, hogy folyttni kívánom zt munkát, melyet előző polgármestersszonyunk Kozsár Erzsébet és képviselőtestülete végzett, melynek jómgm is tgj voltm. Ez nnyit jelent, hogy elsőrendű feldtomnk trtom vízvezeték építésének folyttását és leghőbb vágym mielőbbi befejezése, - nnál is inkább, mivel z utóbbi 18 évben cspdékszegény időszkokbn jómgm is vízhiánnyl küszködöm sját háztrtásombn. Ezzel csupán csk rr krok rámuttni, hogy mivel mgm is érintett vgyok vízvezeték mielőbbi befejezésében, minden erőmmel zon leszek, hogy ez mihmrbb bekövetkezzen. Az utóbbi évek tpsztlti lpján z véleményem, hogy flu ivóvízhiányánk medilizálás - zz televízióbn és újságokbn vló kőzzététele - nemhogy gyorsított voln problém megoldását, hnem inkább lssított. Ezért kérném z érintett lkosokt, legyenek még egy kicsit türelemmel, hisz egy ekkor építkezést egy ilyen kis flu, mint Lekenye - sját nygi forrás nélkül - sjnos képtelen egy-két év leforgás ltt véghezvinni - sőt még jóvl ngyobb községek sem képesek rá környéken. Nem szeretném most viszont újr szóról szór elismételni zokt dolgokt, mit véghez szeretnénk vinni, és melyeket progrmunkbn ismertettünk. Terveink kidolgozásánál flu költségvetéséböl indultunk ki - előre ugynis nem tudhttuk milyen pályázti pénzforrásokr sikerül mjd szert tennünk - ezért nem trtlmzott konkrét, flu kőltségvetését többszörösen is meghldó beruházásokt. Ez viszont nem jelenti zt, hogy ne keresnénk z új lehetőségeket - már jelenleg is dolgozunk rjtuk. Amit viszont felvállltunk, z kis nygi ráfordítássl is teljesithető, és képviselőtestületemmel zon leszünk, hogy véghezvigyük őket. Tisztelt Lkosok! Alptermészetem segítségnyújtás, - eddig sem utsítottm el senkit, ki hozzám fordult, és h csk módombn volt, mindent megtettem zért, hogy segítsek. Fordulhtnk hozzám továbbr is bizlomml, zon leszek, hogy ügyeik intézésében még inkább segítségükre legyek. Bármikor megállíthtnk z utcán, felhívhtják figyelmemet z önök áltl tpsztlt községünket érintő hiányosságokr, meglátogthtnk z irodábn, és elmondhtják észrevételeiket, jvsltikt - nyitott vgyok rr, hogy felmerülő problémákt közösen oldjuk meg. Bármikor érdeklődhetnek, információt kérhetnek községünket éppen érintő problémákról, melyek megoldásán munkálkodunk éppen. Bizonyár lesznek olyn tetteink, melyek helytelennek tűnnek mjd körülmények lpos ismerete hiányábn. Bizonyár lesznek olyn helyzetek is, mikor rossz és még rosszbb között kell mjd döntenie képviselőimnek, és persze előfordulht z is, hogy körülmények változnk meg hirtelen, és nem úgy lkul végeredmény, hogy zt elképzeltük. Egyet tudok viszont önöknek hivtlb lépésem elején megígérni, hogy tiszt lelkiismerettel zon leszek, hogy minden tettünk, munkálkodásunk, döntésünk flu jvát szolgálj mjd. Végezetül nem mrdt más hátr, minthogy flu vlmennyi lkosánk legeslegjobbkt kívánjm 200-es esztendőben: jó egészséget, sok boldogság ot mgánéletben, szép sikereket munkhelyeken, és kívánom, hogy teljesüljön mindnyájuknk vlmennyi z új esztendővel kpcsoltos elvárás. = = = Tkács Ágnes Poloárrnester Szeretettel Részvételi Önt és Tisztelet szándékát legyen szíves mindenképpen 200. február meghívj Csládját vgy V. LEKENYE FARSANG BÁLRA. Tibábn - Bíró Kotolinnál február :00 ór lekenyei kultúrház ngyterme dőpont: Helyszín: A szórkozáshoz o Zákldná orgnizáci CsemdokuV Bohúiiove Vás srdeőne pozvvo no V. FASANGOVÚ Belépődíj: tlplávlót v kultúrnom Hudb: Tombol: dome v Bohúriove. K&K BAND. Vstupné: szolgálttj. Tombol: 100, - Sk 10,-Sk ZÁBAVU 24. február 200, K&K BAND zenekr legkésőbb 12.-ig jelezni: Lekenyében - Beke Beátánál Prihlásit' 100, - Sk 10, -Sk s mőzete do V Bohúiíove u Beáty Bekeovej v Tibe u Ktríny Bíróovej. Vízkereszt Vizkll'llllttllt.jná'6-át kll'áclnyi"ir m-ilkiitt.. iiszk k8zlltánllk Í hti'áyk"*ít il. Ez z_ lurtiumj lyháziidl EDmli'ZtU.l'88ltllkllllillínl ubi. EBt 1lltik1ir8111YU118tf l!yházkb hl J'.JJBlzBt ZltBBk. Sltl*áyti til. _1ltBk hzni 'imnjyt A lzbtt ÍZ 1Y1i. hbzítí Z lívblylllál A lftuyjy., trtjtt. iy ll!jvédz endnjkt é z átkt illrtjluségekti. ezárt O ittk lfi. ilbtve z l8tk ViZéil C1P8UfBttkéllig ÜllbÍ' fzjjtik. A VWi1 8 pwtáklt.1jlllb házikt Í z ibkt. z.tifíjfin 11 hi'tl ' Z ktuil inzimt A hi'n klmtíi._1ti lib8k - Gátá'. MnYi1.Ml*' -.nt tkrtl. mkiluk k 'lly kllldi2il Aliil.-z t1ztt lnndiyiáril il: ljeteomíl hdá Olll'llllkllk J*JZ iitztek.bázníj bázníj p1* 81 kilzii1tíket zvjtk.)tlbj llu l$ik1: QJtk. A tilik..8lk _l''á.luy Jémll1iBtésekr ht"tn ibt 18Z8tt jámhu, hgy iilvilitjék MBgvliltit Vilkll"ltk"l ÍZZ l'!8gt ljuzltbtgyrtyánk.lttö Y gyrtyát 1tt. b_1b ljzt*t mkt biz lilii lut jib FRtrtttik. bttit Z ldtt lzám' tbtbjkfift luyuíjluíl líy twtttíl lilii zt lj11yát liubtk ilii _ ol 8 Vín. Vt ri fí1áti lwiiktt MlYlCke fitt íttík mntt gyrtyát, iy z iiníigt kizzák li. z il fljyllllál llt 1Ziik.11Y11YÍY8lkJt kintklzi ÍVllllij' lzdi A "* kátll' llbt l!y8'lyát imuzjllü*kllzlölltik. huykiijyttb rjt. Vizkll'88lthz k klvtkzi MliZ8t:..HVizklrllztkr 5 ÍZ lk.. _Z lzú til- MiitillizknZt ilii m-.ytát, 1i1ZZ ir list -..m r.t -.v m..., 2! = 1-/1/1'11/1/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/'''/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/11'/l//lY//l////l4W///,,/'/.lY////'/,'.YY//1/'/""//'Y/'/'///.'/1'/1/1/1/1/1/1/1'/1/."';' A CSEMADOK LEKENYE ALAPSZERVEZETE 12]

4 A HULLADÉK A természetben nincsen hulldék, természet semmi olyt nem hoz létre, melyhez ne trtn készenlétben olyn enzimet vgy mikroorgnizmust, mely terméket képes elbontni és visszjutttni körforgásb. A természet.termékeinek"elbontásár ugynkkor gondot fordít, mint zok elóállításár. LEKENYE KÖRNYÉKE 2006 A -hulldék- legegyszerubb megközelítéssel- mindz, mi lehullik, mindz, mi nem kell, mi fölösleges, mit szemétbe szánunk, Mindz, mi- leglábbis elsö pillntbnértéktelennek, hsmvehetetlennek látszik számunkr, mit tehát eldobunk. Kezeléséröl- környezet szennyezésének megelözése érdekében- gondoskodni kell. A hulldékok többnyire nem közvetlenül htnk z emberre vgy z élövilág más tgjir, hnem közvetve okoznk levegö-, víz- vgy tljszennyezést, illetve bűzártlmt. Az egyetlen kivétel tlán hulldékok látvány áltl kiváltott kellemetlen vizuális, esztétiki htás, mely tuljdonképpen tájrombolás, és mint ilyen, közvetlenül ht ránk. Tekintettel rr, hogy hulldékkérdés fontossá vált npjinkbn, és hogy hulldékok összegyűjtésének, kezelésének és végleges elhelyezésének milyen sok jellegzetes módszere lkult ki z utóbbi évben, célszerű külön ágztnk tekinteni. A hulldék hsznosításr vló előkészítése nem történhet meg keletkezési helyén. Hulldékgzdálkodás ltt zt tudtos emberi tevékenységet értjük, melyeknek során hulldék mennyiségének csökkentését igyekszünk elérni, újr feldolgozássl, így például mezőgzdságbn keletkező hulldékot hgyományosn hsznosítják, trágyként művelt területek tljáb jutttv, de növekvő érdeklődés muttkozik világszerte z ipri feldolgozások lehetöségei iránt is, melyek során cellulóz, fehérje- vgy lkohol kinyerés re, energetiki célr, építőnygként és más módokon történhet hsznosítás. A hulldékgzdálkodás tehát része környezetgzdálkodásnk, illetve környezetvédelem nek, mert céljik megegyemek és htásuk z ember közvetlen és tágbb környezetének jvítását, jó minőségének megőrzését szolgálj. Továbbá fontos megemlíteni hulldékok keletkezési helyén történő szelektálását hsznosíthtóság szempontjából. Ennek érdekében szükséges szeprálás és szelektív gyűjtés meg szervezése háztrtásokbn, illetve lkótelepüléseken. Fontos eleme folymtnk recirkuláció, melynek során keletkező hulldékot termelési folymtb forgtják vissz, lehetöleg minimális kezelésse. A hsznosíthtóság vqy feldolgozhtóság szerint végzett szeprált gyűjtés z lpj mindennek, továbbá z, hogy z így összeggyűlő hulldékfjták ne szeméttelepre, hnem úgynevezett recirkulációs központokb kerüljenek, hol cél nem megsemmisítés vgy z elhelyezés, hnem teljes és környezetkímélő hsznosítás: bomló élelmiszer-mrdványokból és szerves hulldékokból növénytermesztésben fölhsználhtó komposzt lesz, z éghetö nygokból energiát nyernek, vlmint slkot, mely környezetre veszélytelen, hulldék fémeket kohókbn úrjolvszíják, z üvegeket visszirányítják újrtöltésre. Jpánbn.hulldékfővárosnek" nevezett Mchid városbn már működik egy ilyen rendszer, mit ott összekötnek korlátozott képességű emberek fogllkozttásávl és rehbilitálásávl. Ausztriábn és Németországbn sok kisebb településen már mindennpos gykorlt szeprált hulldékgyűjtés. A hulldékok fjtái: b) pri: iprágnként, sőt technológiánként változó minőségű és mennyiségű hulldék, ideértve közlekedési (fárdtolj) és bányászti hulldékot (meddő vgy kis fémtrtlmú ércek) is. c) Mezőgzdsági: növénytermesztés, állttenyésztés, vlmint kiegészítő tevékenységek. d) Speciális: kórházk hulldéki, fertőzött élelmiszerek, elhullott álltok, mérgező nygok, rdioktív hulldékok. Bár hulldékok többnyire szilárd hlmzállpotúk, mivel légnemű melléktermékek közvetlenül levegőt, folyékonyk pedig vizeinket vgy tljt szennyezik, előfordulnk folyékony és iszpjellegű hulldékok is. H nem megfelelő módon távolítjuk el hulldékunkt sokféle ártlom forrási lehetnek: ) A hulldékokbn jelenlevő kórokozók fertőzést okozhtnk. b) A szerves nygot is trtlmzó, nyitottn kezelt hulldékok lehetőséget nyújtnk legyek és rágcsálók elszporodásár, melyek sok fertöző betegség közvetítői lehetnek. c) A hulldékok bomlástermékeit z esővíz kimoss, így zokt szennyezik tljt, tljvizet és felszíni vizeket. d) A levegő szennyeződését por és bűz útján. e) Éles tárgyk sérüléseket okozhtnk. f) Az elszennyeződött terület, hulldék látvány undort keltő, közegészségügyi ártlmk mellett z ember környezetét esztétikilg is kellemetlenné teszi. A települési hulldék - higiénii szempontból rendkívül veszélyes, ezért nem véletlen, hogy hulldékkezelés története városí szemét gyűjtésével és lerkó területekről történő elszállításávl kezdődött.újrfelhsználásuk viszonylg új keletű, mert összetétele vlmennyi hulldék közül legbonyolultbb, helyileg és szezonálisn is ingdozó. A nyári szemét több szerves nygot, téli több hmut trtlmz. A hgyományos elhordásos rendszer első fázis szemét keletkezési helyén vló gyűjtése és ideiglenes tárolás. A lkosság újrhsznosítási progrmok két csoportját részleges és z intenzív újrhsznosítások képezik. Az elöbbinél csk korlátozott számú nygot gyújtenek külön és részvétel áltlábn önkéntes (ppír, lumínium, konzervdobozok). A szelektív hulldékgyűjtés előnyei ngyon is beláthtók, szükségessége nem szorul érvekre. Lekenyében közel két éve működik hulldék szeprált gyűjtése. Elvitelét Fúr s.r.o. biztosítj, mely ben lkult és bőven rendelkezik tpsztltokkl e téren. A 2006-os évben 48,02 tonn szemetet produkáltunk. Ppir hulldékot 0,388 t, üveget 1,126 t, műnygüvegeket 0,124 t, gumit 0,08 t és kiselejtezett elektronikus készülékeket 0,102 t szállítottk el településünkből. A hulldék elszállításáért fizetendő illeték egy évre 180,- Sk egy személyre. Ehhez flu évi 25000,- Sk-át dotált z elmúlt évben. Minden kéthétben ürítődnek kukák. A hrrnonogrm és zsákok színeinek segítségével tudjuk megállpítni, hogy melyik zsákbn mit gyűjtsünk és éppen mikor szállítják. A zöld zsákb z üvegek, sárg zsákb műnyg üvegek, kék színű zsákbn ppír és tetrpkos dobozok, fekete zsákokbn gumi és elektronikus hulldékok gyűjtődnek. Lekenyében hulldék szeprált gyűjtésében önkéntes részvétel. Aki szemetet osztályozottn gyűjti vgy el szeretn é ez évben kezdeni, zsákokt igényelhet Lekenyében kőzségházán, Tibábn pedig bufetbn. Ezúton is felhívást intézünk önökhöz, hogy hsználják ki fent említett lehetőségeket. melyeket flu nyújt szemét likvidálásár és ne hordják ki hulldékot közterűletekre, hiszen környezet tisztság közügy. Beke Beát 3

5 Miskolctpolci kirándulás (élménybeszámoló) Ez cikk már bónpok ót bever fiókombn megírv, most elővettem, mert úgy gondoltm, hogy jnuári hidegben kicsit mindenkit megmelegít visszemlékezés nyárr, konkrétn miskolctpolci kirándulásr. A Lekenyei Nyugdijsklub és helyi Csemdok Alpszervezet július 22-én kirándulást szervezett Miskolctpolcár. Tvly sjnos nem vlósult meg z Ópusztszeri Emlékprk meglátogtás, mivel kevés volt jelentkező. Az idén válsztás Miskolctpolci Brlngfürdőre esett, mivel előre nem tudhtták szervezők, hogy milyen lesz z időjárás. A brlngbn kellemes fürdőzés kkor is, h kinn hideg vn, vgy esik. A Miskolctpolci Brlngfürdő Európábn egyedülálló dottságú, levegője tiszt, szennyeződésmenetes, termálvize kellemes hőmérsékletű krsztvíz. Kivállón lklms mozqás-, és légzőszervi, gyomor- és bélrendszeri vlmint szív- és érrendszeri betegségek gyógykezelésére. Én még nem voltm Miskolctpolcán, csupán testvérem elbeszéléséből és televízióból ismertem fürdőt. A vlóság legmerészebb elképzelésemet is felülmúlt. gz, z első pillntbn szbd ég ltti strnd kicsinek, szűkösnek tűnt, de rengeteg látogtó ellenére még délután is le tudt teríteni plédjét mindenki, ki npozni szeretett voln szbdbn. A jegyek megváltás lssúnk tűnt, és bizony soklltuk is z 1000 forintot fejenként és plusz 100 forintot minden négy órán felül benn töltött megkezdett óráért. Ekkor még nem tudtuk, mi minden vár ránk. Mindenki kpott egy órát kezére, hogy benn töltött idejét fürdő elhgyáskor le tudják olvsni. Minden órához trtozott egy ingyen szekrényke, melybe elhelyezhettük dolginkt. A szekrényem számát egy digitális leolvsórendszer muttt meg, mint z órámt z érzékelőjéhez trtottm, vlmint ez nyitott és csukt is szekrényt. lyen biztonsági rendszerrel még eddig nem tlálkoztm. A fürdő belterülete modern-felújított, tiszt-rendbentrtott. Érdekes szines szórkozttó elemekkel megoldott két gyermekmedence. Kinn tlálhtó még egy vízi trkciókkl felszerelt körmedence, vlmint egy úszómedence. A strnd területén lévő vendéglő is gyönyörü, étterme felett egy színes üvegkupol vn, mely z idöiárás függvényében nyithtó és zárhtó. A brlng belseje első pillntásr lélegzetelállító volt, és egy lbirintusr hsonlított. Benn sok terem, folyosó, medence, dögönyöző. A medencék hőmérséklete különböző, ki-ki kedvére válsztht közülük. A medencékben lehet üldögéini is pdokon, és közben megmsziroztthtjuk mgunkt víz ltti vizsugrkkl. Nekem legjobbn.csillgterem" tetszett, melyben sejtelmes sötét volt, kör- boltoztát pedig foszforeszkáló égbolttá lkították z építők. A medence vize lól poláris fénnyel világitó lámpák pislogtk, kőzepén pedig meg lehetett pihenni kőrpdon, miközben vízsugrk mszírozták z embert. Az egész csodáltos látványhoz párosult egy ritk hnghtás, mivel minden nesz, hng, beszéd, sikoly visszhngzott. Érdekes volt z óránként megismétlödő vdvizi ármlás is folyosón, vlmint z óriás jkuzzi, melyben mindig sok ember trtózkodott, nehezen lehetett bejutni. A brlng belsejében több dögönyözö is volt, mgsból lezúduló vízsugrk kellemesen mszírozták látogtók hátát, végtgjit. Keveset trtózkodtm kinn, mivel brlng nnyir kellemes és hűs klímájú, hogy nem is vágytm ki belöle tűzö npsütésre. Azt sem vettem észre, hogy odkinn óriási zápor tombol éppen, csk z tűnt fel, hogy brlngbn hirtelen egyre többen lettünk. Ekkor zonbn már késő délután volt: úgy elszldt z idő, hogy észre sem vettem. Amint z eső elállt, elindultunk megkeresni z utóbuszunkt. Hzfelé menet még kicsit nézelődtünk és vásároltunk Miskolcon Tesco áruházbn. Én személy szerint ngyon jól éreztem mgm ezen kiránduláson, remélem többieknek is üde felfrissülést jelentett fársztó hétköznpok közben ez kis pihenés, kikpcsolódás és nem mindennpi fürdőzés színvonls négycsillgos Miskolctpolci Brlngfürdőben. T. Ágnes *************************************************************************************** M VAN A FÖLD ALATT Elsődleges brlngok - A brlngok egyik fjtáj szingenetikus brlngok, melyek befoglló kőzet keletkezésévei egyidőben jöttek létre. Másodigos brlngok - Ezeket posztgenetikus (később keletkezett) üregeknek nevezzük. A legfontosbb másodigos brlngképző htások, illetve folymtok kővetkezők: Föld kérgében végbemenő mechniki feszültségkiegyenlítődések okozt, ún. tektoniki mozgások, - víz oldó (korróziós) és eröművi kopttó (eróziós) htás, -lárendeltebb fontossággl szél munkáj. Klímáj - A brlngokr jellemző, hőmérsékleti kiegyenlítettség. Télen, nyáron és minden évszkbn legfeljebb csk 1-2 C-ot változik z évi középhőmérséklet, sőt z "egyedi hőfok" is ( brlng egy-egy részének vlmely időszkábn mért hőfok). Több mgyr brlngbn végzett höfokmérés összesítése lpján ilyenform értékek dódnk; bejárti régiókbn C, z üregek mélyén 8-10 C. -Az ősember éppen hőmérséklet eme ngyszerű kiegyenlítettsége mitt válsztott lkóhelyéül brlngokt. A jégkorszkbn még felmelegedések idején is hidegebb volt z éghjlt, mint m, így érthető, h télen-nyáron egyform, jól kibírhtó klímájú brlngokb költöztek. Mgs brlngi levegő pártrtlm. A tipikus brlngi részek értékei 98-99% érték körül mozognk. A pártrtlom kiegyenlített, hőmérséklethez hsonlón ez tényező is egyform minden évszkbn. -Minél beljebb hldunk brlngb, nnál kevesebb fényt észlelünk, végül elérkezünk olyn jártb, hol már bszolút sötétség vn. A csökkenése z bszolút sötétség trtományánk htáráig egyenesen rányos távolság vgy mélység növekedéséve. A vulkánok megjelenése Földünkön Természetes volt, hogy kárcsk geológi más területein, vulkánkuttásbn, és emígy z Etn esetében is óriási jelentőséggel bírt lemeztektonik, és ebből dódón kontinensvándorlás elméletének s években bekövetkező megszületése, jóllehet ez utóbbir már évszázdokkl korábbi utlásokt is tlálunk (pl. Frncis Bcon 1620-bn már rámuttott z friki és dél-meriki prtvonlk hsonlóságár). Ezzel számos, korábbn csk feltételezéseken lpuló mgyrázt, nyert bizonyítást, tudományos látámsztást, míg más elképzelések elvethetővé váltk ezáltl. A lemeztektonik elmélete hozzásegítette vulknológusokt hhoz, hogy többé-kevésbé pontosn megmgyrázhssák tűzhányók működését. Ez lpján vulkáni megjelenést három ngyobb csoportb sorolhquk. Szubdukciós övezet. Két kőzetlemez (egy óceáni és egy szárzföldi) tlálkozásánál jön létre. Az óceáni lemez szárzföldi lá bukik. Az lácsúszott óceáni kőzetlemez széle felemésztődik. A kőzetlemez főleg bzltot trtlmz és szilíciumot, mi mitt mgmánk is mgs szilíciumtrtlm lesz. A Csendes-óceán körüli vulkánok túlnyomó része lemezlábukások eredményeképpen keletkezett, és ezeknek ktivitás ngyon heves. Lemezszegélyek mentén lévő vulkánok. A Földnek zon pontjin jön létre, hol lemezeken törések keletkeznek, és ezen át mgm felszínre jutht. lyen tipusú ktivitás legngyobb része z óceánok fenekén történik. Leghíresebb példáj Középtlnti-hátság, hol két kőzetlemez távolodik egymástól, és új óceánfenék keletkezik bzltos mgm kiömléséből. Csk ngyon kevés helyen, főleg zlndon és Észkkelet-Afrikábn történik ez folymt felszínen. Forró pont. A Föld különböző helyein lemezszegélyektől, lábukási övezetektől távol is tlálunk ktív tűzhányókt. Ezek lemeztektonik elméletébe sehogyn sem illenek bele. Az egyik legnépszerübb elképzelés szerint ezek különálló vulkánok köpenyben lévő "högócok' felett helyezkednek el. Ezek.höqócok" olyn helyek, hol vlhonnn ngyon mélyről, tlán földmg közeléböl, folyton-folyvást ármlik felfelé forró köpenynyg. Ez felfelé htoló nygármlás nem törődik zzl, hogy felette kontinentális vgy óceáni kéreg vn-e, egyszerűen lyukt éget bele, és így születik meg "hőgóc. -tipusú, ún. forró pontos vulkán. Szerkesztette:Csík Alexndr 4

6 Riport so Stefnom Sillingom, ktory objvuje svet pod zemou Riport Ngy Zoltánnl1. Miót fogllkozik kertészkedéssei? Miót emlékszem mindig érdekelt, komolybbn már tizenegy éve. 2. Mi vezette ehhez? Gyerekkori álmom. Psszióból csinálom. 3. Sokn zt hiszik, hogy kertész télen pihen. Ezért szeretném megkérdezni, hogyn tölti télen npjit, mikor föld pihen? Én nem pihenek. lyenkor előkészítem tvszr fóliát felásózom, megtrágyázom, felöntözöm, rendbe szedem. Már februárbn kezdődik fütés. Melegágykt készítek elő. Hollnd mgokt rendelek ngy csomgolásbn. Ezekben csomgokbn drbszámr vnnk mgok. Egy csomg db mgot trtlmz. A mgokt pinzettávl ültetem, egy centimétemyi távolságr egymástól. Ezt követi pikírozás, mikor mg már plántává fejlődött. Mjd tvsszl kirkom plántákt, kpálom, öntözöm és gyomirtózom, mjd ősszel betkrítok. Rendbe teszem földet, felszántom. Ezen kívül már nyolc éve kísérletezem fokhgym keresztezésévei is, mi meghozt eredményét. 4. Nehéz ez munk? - Eléggé, mert teljes embert kíván. Éjjel nppl dolgozni kell. Ezt munkát csk olyn ember végezheti, kinek ez nem kényszer. Én vlójábn sztlos vgyok. Csík Víki Odkedy Vás zujímjú jskyne preco? UZ v detstve som rád chodil do prirody n nsorn okolí je jskyn neúrekom. Terz som ölenom Speleoklubu Cssovi. Co je to speleológi? Smotné slovo pochádz z gréctiny spelilon jskyű/ logos vedl. tize je to ved o jskynich. Aké jskyne sú v Bohúnove v okolí? V k. ú. Bohúűov sú klsické kvpl'ové jskyne vo vápencoch, tk ko n nsorn sirsom okoli. Váősin z nich sprístupnená nie je, le n blízkom okolí sú svetoznáme sprístupnené jskyne. Aké sú nesprístupnené jskyne? V nespristupnenych jskynich nie sú vystvné chodníky ni svetlá, no ich objvovnie je vzdy hotové dobrodruzstvo. Smotny prieskum jskyű je nároény ésovo j n vedomosti. V dnesne] dobe Ul jskyne evidujú centrálne o kzde] névsteve jskyne je zhotovená zápisnic. Podl zákon som dl zregistrovf j dve jskyne v ktstri Bohúáov pod názvom: Pri stníci Tiez dier. Dkujem z rozhovor. Rád, j n budúce. Csíková ki föld felszínét műveli Viki Rstliny Pomli s konöí vegetöny pokoj pre rstliny s pribúdjúcim dennym svetlom. Je n cse by sme si prezreli izbové rstliny j prezi.rnovné vonkjsie kvety. zbové rstliny osetríme obvyklym spősobom: odstránime suché listy, utrieme od prchu, prihnojíme zcinme östejsie polievf. S presádzním poökáme spo:i'í. do Mrc, le túto prácu musíme ukonöit' do 15. Máj. Vic pozomosti venujeme blkónovym - vonkisírn kvetom. Muskáty vynásme z uskld:i'í.ovcích priestorov n svetlo rstliny získné z ugustovych odrezkov zstipujeme lebo zostriháme. Tkto dostneme bohto rozkonárenú rstlinu v d'lsom období. Stré korene / vic ko dvoj roöné / rdsej vyhodíme, lebo budú mf málo kvetov. Kvety, ktorym je ui örepník mly, presdíme do vyzivnej pődy, njlepsie kúpenej. Tie, ktoré nepresdíme stöí prekyprif pliökou prvidelne prihnojovf. Dobré sú hnojivá n muskáty, le vynikjúcije j rozpusteny hydínovy hnoj. N záver nezbudnite, ze z östé osetrenie s Vám rstlin odvd'öí záplvou kvetov. Bink Gyömbérová *************************************************************************************** OLASZORSZÁG: A Pisi Ferde Torony Az épitmény minth dcol n nehézségi erővel, s állitólg Glileo Glilei fiziki kisérletének volt szinbelye. A híres Ferde Torony pisi dóm mellett álló hrngtorony, spisábn Dóm, Keresztelőkápoln és vált voln ennyire ismertté. Építését 114-ben kezdték meg. Minthogy Pisábn hsználtos nptár egy évet sietett Temető csodáltos együttesének része. H z 55 rnéter mgs torony nem ferdén, hnem egyenesen álln, ligh hgyományos időszámításhoz képest, kezdési időpont vlójábn 113. BONNANO PSANO és WLHELM VON NNSBRUCK voltk építészei, ám egyikük sem érte meg műve befejezését. Feltevések szerint torony ferdeségét eredetileg is megtervezték, hogy ily vkmerő módon tegyenek tnúbizonyságot kor építészeti tudásáról. H felmegyünk 294 lépcsőfokon, sjátos, zvrb ejtö élményben lesz részünk. Erezve z oldlflk dőlését, szinte érthetetlen számunkr, hogyn mrdhtott z építmény tlpon. A Ferde Torony kör lprjzú, és nyolc emeletet számlál toronyszobávl együtt. A ht központi emelet díszesen burkolt törpegléri-rendszer övezi, s bizánci és iszlám építészet jegyeit viseli mgán ben született Pisábn Glileo Glilei, tudós. A hgyomány szerint kísérletet hjtott végre Ferde Toronyból. Tárgykt engedett el torony tetejéről, zt bizonyítndó, hogy z esés sebessége független z láhulló tárgy súlyától. Csík Tíme Zmiesná pet' Zmiesná piet' s vyskytuje pomeme ésto. Je kombináciou mstnej suchej pleti, príéom niektoré csti tváre sú mstné sprvidl öeto, nos brdl osttné suché okolie oöi lícl. Tkáto piet' potrebuje speciáne osetrenie, pretoze má sklon k supintenlu k vytvárniu frebnych ruzovych zmien. Ocporúöme pouzívr príprvky uröené pre zrnesu pier, ktoré vyvzujú piet', t.j. suchú oblst' hydrtujú v mstnej oblsti regulujú tvorbu mzu. Znky rniesenej pleti: T - zón je mstná oői llc sú suché, miestmi s tvori supiny Anit Jánosdeákóvá Sport Az emberek főleg zért sportolnk, hogy jól érezzék mgukt. Mindnyájunknk bizonyos elégedettség tolt el, hogy egyre jobbk és jobbk vgyunk egy sportágbn, ugynkkor erősebbek is leszünk, és z állóképességünk is jvul. Amikor rr kerül sor, hogy ki-ki sportágt válsszon mgánk, hihetetlenül széles válszték kinálkozik. Egyesek, mint például lbdrúgás, kézi, kosár, vgy röplbd, cspt játékok. Míg mások, mint például tenisz, fllbd, z sztlitenisz küzdelmei, mindössze kettő, vgy négy játékos között zjlnk. Vnnk ezen kívül, olyn sporlolók is, melyeknél z egyéni teljesítmény számít mint például z úszás, z tlétik, torn és z íjászt. Az egyes sportok, mínt például sielés, lovglás mindig is drág multságnk számítottk, de npjinkr egyre inkább hozzáférhetőbbek. Akármilyen sportot is válsztunk nem kell ngyon jónk lenni benne, hogy jól érezzük mgunkt, mg sportotás is remek szórkozás. A sport segítségével rengeteg lklom nyílik rr, hogy új emberekkel ismerkedjünk meg és új brátokt szerezzünk. Csík Attil 5

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

Hungárián translation Fülöp Zoltán, 2003 ISBN 963 9519 316

Hungárián translation Fülöp Zoltán, 2003 ISBN 963 9519 316 A fordítás z lábbi kidás lpján készült: Iris Hmmelmnn: Gesund wohnen mit Energiepflnzen, Ludwig Buchverlg, München, 2000 2000 W Ludwig Buchverlg, München, in áer Ullstein Heyne List Verlg GmbH & Co. KG,

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz.

cserkészszemmel: az első világh XLIX. évf. 8. szám inte rjú G rynaeus And alakuló felfedező tábo hasonlóság? bosszúállók www.cserkesz. cserkészszemmel: XLIX. évf. 8. szám z első világháború jl cse rkészáj ról áború z első világh inte rjú rás G ryneus And lkuló r felfedező tábo hsonlóság? www.cserkesz.hu/vl bosszúállók trtlom Földindulás

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben