PÁLYÁZAT a PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegység-vezető munkakör betöltésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT a PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegység-vezető munkakör betöltésére"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegység-vezető munkakör betöltésére Pályáztató: Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. Pályázó: Kóródi Mária 2119 Pécel, Jókai u. 76. Intézmény: PIOK Ráday Pál Gimnázium Intézményegység 2119 Pécel, Kossuth tér 7. A munkakör megnevezése: intézményegység-vezető (középiskolai) Pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: I-15/2012 A pályázat benyújtásának ideje: május 21.

2 Alulírott, Kóródi Mária pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján, Pécel Város Önkormányzat és a PIOK honlapján megjelent pályázati felhívás alapján a PIOK Ráday Pál Gimnázium Intézményegység-vezetői állásra meghirdetett munkakörre. Kijelentem, hogy az évi LXXIX. törvényben -a közoktatásról- a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban előírt feltételeknek megfelelek és ennek igazolására szolgáló okmányaimat mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyag sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. Nyilatkozom, hogy az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalom. Nyilatkozom, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulok. Pályázatom főbb tartalmi elemei: motivációs levél szakmai önéletrajz az intézményegység vezetésének programja záró gondolatok mellékletek: végzettséget igazoló oklevelek és erkölcsi bizonyítvány Pécel, május 21. Tisztelettel: Kóródi Mária pályázó 2

3 A köz minden jóért való esedezés Óh Uram Adj az én szívembe alázatosságot, és a kevélységet gyomláld ki, adj békességes tűrő lelket és a haragot s zúgolódást szívemből űzd ki, adj adakozó kezet és a fösvénységtől oltalmazz meg. Adj könyörületességre hajlandó szívet, hogy a nyomorultakat segítsem, adj egyességben gyönyörködtető lelket, hogy senkit ne háborítsak, adj mértékletes józan életet, adj igazmondó és rágalmazás nélkül való nyelvet, adj ártatlan kezeket. Adjad, hogy az én hivatalos munkáimban legyek előmeneteles, az én szándékaimban boldog, az én útaimban szerencsés, az én elmélkedéseimben friss, az én házamnak és jószágaimnak igazgatásában rendes, az én erkölcsimben csendes, és minden dolgaimban és mindenekfelette a Te dicsőségednek terjesztésében, hű és szorgalmatos. Részletek Ráday Pál: Lelki hódolás című könyvéből 3

4 Tartalomjegyzék A KÖZ MINDEN JÓÉRT VALÓ ESEDEZÉS RÉSZLET RÁDAY PÁL:LELKI HÓDOLÁS CÍMŰ KÖNYVÉBŐL TARTALOMJEGYZÉK... 4 I. MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 5 II. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ... 6 III. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG VEZETÉSÉNEK PROGRAMJA BEVEZETÉS CÉLKITŰZÉS Célmeghatározás HELYZETELEMZÉS Rövid történeti áttekintés A Ráday Pál Gimnázium rövid krónikája 1962-től napjainkig Az iskolát meghatározó környezet Belső adottságok Az épület infrastruktúrája Tanulói összetétel Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógusdolgozók FEJLESZTÉSI PROGRAM Vezetői elképzelések Alapfeladatok VEZETŐI PROGRAM Programom Megoldandó feladatok Rövidtávon megoldandó feladatok Középtávon megoldandó feladatok Hosszútávon megoldandó feladatok Működési, gazdasági feltételek IV. ZÁRÓ GONDOLATOK V. MELLÉKLETEK -VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKLEVELEK ÉS ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

5 I. Motivációs levél Pedagógus munkámat 1985-ben kezdtem a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 9 évet kivéve a jogelőd Ráday Pál Gimnáziumhoz köt minden tapasztalat, amit a pályán szereztem. Tartalmi és szerkezeti átalakulások tanújaként átéltem sikereket és kudarcokat is. A pedagógus pálya varázsának és a pálya iránti elkötelezettségem egyik titka, hogy az iskola olyan speciális szervezet ahol benne a munka tárgya élő: személyiség, amelynek fejlesztése, formálása rendkívül összetett feladat. Fontosnak tartom munkámban az oktatás átgondolt, a kor igényeinek megfelelő szakmai megújítását, a pedagógus szakma, a tudás és az erkölcsi értékek becsületének megerősítését. Mindemellett arra törekszem, hogy ez az intézmény kiemelkedő színvonalon láthassa el közszolgálati feladatait. Vezetői kinevezésem esetén, minden erőmmel, szaktudásommal ezen fogok dolgozni. Hiszem, hogy az 50 éves múltú Ráday Pál Gimnázium Intézményegység képes meglévő értékeinek megőrzése mellett a folyamatos szakmai megújulásra, a kollégák, a szülők és a tanulók együttműködésével, a fenntartó támogatása mellett. Az elmúlt évtizedek alatt meggyőződtem arról, hogy kollégáim szeretik a munkájukat, sajátjuknak érzik az iskolát, felelősséget éreznek az intézmény sorsáért. Magas szintű pedagógiai ismereteikkel segítik az értelmes változást, és készek mindent megtenni egy kiszámíthatóan működő intézményért. Szakmai intelligenciájukat, gyermekszeretetüket, tenni akarásukat rendkívül nagyra értékelem. A vállalt feladat nem könnyű, de elég erőt és elszántságot érzek a kihívások megoldására. Elegendő a rálátásom az oktatás- nevelés folyamatára és szerkezetére, hogy -volt igazgatóként is- a pályán töltött évekkel a hátam mögött továbbra is helyt álljak. Kollégáim biztatására azért döntöttem a vezetői program elkészítése mellett, mert megfelelő támogatás esetén képesnek és felkészültnek érzem magam a feladat megoldására. Az embernek úgy kell megtanulnia a dolgot, hogy csinálja mert bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, nem lehet ebben addig biztos, amíg meg nem próbálkozott vele. (Szophoklész) Pályázatommal szeretném meggyőzni kollégáimat és a döntéshozókat, hogy érdemes vagyok a feladatra. Intézményegység-vezetőként is azt szeretném, hogy gyermekeink jó helyre járjanak a Rádayba. Olyan helyre, ahol a szeretet és az igazságosság kell, hogy legyen a meghatározó. Alapos, megbízható tudás átadása mellett szeretnénk, ha szilárd erkölcsi normarendszer, belső iránytű is kialakulna diákjainkban. Ehhez néha józan konzervativizmusra is szükség van. A belső iránytűhöz ismeret és lelkiismeret, érték és mérték, tudás és szeretet kell. A tudást meg lehet szerezni, a szeretetet pedig szükséges gyakorolni! Egyre világosabb számomra az, hogy az iskolavezetés nem csak egyszerű gyakorlat, hanem tett: valami elemi valóság, alaphelyzet, amelybe be kell állnia az embernek a maga egész valójával (és a munkatársak segítségével!). 5

6 II. Szakmai önéletrajz Kóródi Mária (Eger, Zele Rozália) 2119 Pécel, Jókai u. 76. Tel.: 06/ , 06/ Cél: Intézményegység-vezetői munkakör betöltése Tapasztalatok: PIOK Ráday Pál Gimnázium, Pécel Intézményegység-vezető Matematika- kémia szakos tanár, 2010-osztályfőnök Ráday Pál Gimnázium, Pécel Matematika- kémia szakos tanár, 2010-osztályfőnök Óbudai Zsigmond Líceum Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest Matematika szakos tanár igazgatóhelyettes 2006-igazgató Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budapest Matematika szakos, óraadó tanár Ráday Pál Gimnázium, Pécel Matematika- kémia szakos, óraadó tanár osztályfőnök Matematika verseny eredmények: o Zrínyi Ilona 1 tanuló megyei 16. hely o Kenguru 1 tanuló országos 1. hely 6

7 o 1997 Matematika Határok Nélkül o Gordiusz o Gordiusz az osztály országos 33. hely 1 tanuló megyei 3. hely 1 tanuló megyei 8. hely Petőfi Sándor Általános Iskola, Pécel Matematika-kémia szakos tanár osztályfőnök iskolai tankönyvfelelős matematika munkaközösség vezető Tanulmányok: Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak, távoktatás Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Matematika szak, esti tagozat Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger Matematika-kémia szak, nappali tagozat Egyéb tanfolyamok: Commitment Köznevelési Kht., Budapest, A matematikai-logikai, probléma-megoldási kompetenciák fejlesztése korszerű módszertani eszközökkel és mérés-értékeléssel, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program DidaktComp BT, Budapest, Gráfok és kombinatorika az iskolai matematikában, 30 órás akkreditált pedagógusképzés Rátz László Vándorgyűlés, Szombathely, 30 órás továbbképző tanfolyam Rátz László Vándorgyűlés Nyíregyháza, 30 órás továbbképző tanfolyam Fiatalok az élet küszöbén Pécs Kapcsolat és jellemépítő program ELTE Természettudományi Kar, Budapest, Anyagszerkezet továbbképző tanfolyam Egyéb információk: Jogosítvány: B - kategória Hobbi: utazás, olvasás Pécel, május 20. 7

8 III. Az intézményegység vezetésének programja 1. Bevezetés Körülnézve szűkebb illetve tágabb környezetünkben, mindenkit megérintett a közoktatás valamilyen formája. Szülőként, diákként, tanárként, de még rokon, barát vagy szomszéd is érdeklődhet, mi újság az iskolában, hogy megy a tanulás, ki, milyen továbbtanulási terveket dédelget magában? Az öröm, közös öröm lehet, ha sikeresen zár a diák egy tanítási évet, bekerül elsősként egy általános iskola kapuján, felveszik középfokú vagy felsőfokú intézménybe. A bánat, a kudarc csak a szűk családra tartozik. A sikertelenséget nem szívesen verjük nagydobra. Magasabb szinten is hasonló a helyzet, iskolát alapítani, új intézményt útjára bocsátani fenntartónak, megálmodónak egyformán nagy élmény. Nemes elődeink, Lehoczky Endre és Cser László igazgató urak, akik ezt az iskolát megálmodták ennek az akkor még kicsit csipkerózsika-álmát alvó nagyközségnek, valami egészen rendkívülit alkottak. Művelődési, szellemi központot teremtettek a Pécelen élőknek és a vonzáskörzetükben lakóknak. A volt polgári iskola épülete befogadta a tanulni vágyó fiatalok százait, és bármilyen nehéz körülmények között, de az itt tanító tanárok sajátos szellemiséget teremtettek. Itt mindig az volt a fő szempont, hogy a nálunk nevelődő ifjakat úgy bocsássuk el érettségi után, hogy akár a továbbtanulásra, akár munkába állva, azt a minőséget képviseljék, amit itt kaptak. A közel négyezer itt érettségizett diákunk az egyetemi tanárságtól a jó szakmunkásig azt bizonyítja, hogy érdemes volt értük létrehozni ezt az iskolát. (A Ráday Pál Gimnázium évkönyve, 2003) Napi gyakorlat, hogy a tudásalapú társadalomra hivatkozunk, de annak tudatosítására eddig még nem került sor, hogy az ebből fakadó feladatok milyen terhet rónak a közoktatásra. A tágabb értelemben vett szakmai közvélemény és számtalan közoktatásban érintett sem dolgozta fel azt a tényt, hogy egy modern társadalom valamennyi állampolgárának széles spektrumú műveltségre, következésképpen minimum középfokú iskolai végzettségre van szüksége. Bár ez már hazánkban is elfogadottá vált, hogy minden munkavállalónak 8

9 beleértve a szakmunkásokat is, magasan fejlett szociális és kognitív készségekkel, aktív, használható nyelvtudással kell rendelkezni. Egyetérthetünk azzal, hogy ezekkel az értékekkel csak egy jól működő középiskola vértezheti fel polgárait. Akkor mondhatjuk el egy középiskoláról, hogy betölti funkcióját, ha szinte valamennyi diákját eljuttatja a felsőfok közelébe, és segíti minél tovább nyitva hagyni a döntést a továbblépéssel kapcsolatban. Ezt leginkább a tanulási készségek fejlesztésével és széles körű műveltség közvetítésével érheti el. A teljes értékű 12 évfolyamos iskolarendszer megvalósítását két mennyiségi mutatóval jellemezhetjük: egyrészt a közoktatást eredményesen lezárók, az érettségi bizonyítványt szerzők arányával, másrész a bizonyítvány mögött fellelhető kompetenciák mennyiségével. Kevés a középfokú iskola elvégzését, illetve az érettségi vizsga letételét célként megjelölni, a bizonyítvány önmagában nem sokat ér. Mögötte szilárd, igazolt, használható tudás kell legyen. Nem elég a végzők számára koncentrálni, veszélyes vizekre evezünk, ha a követelmények csökkentésével teszünk lépéseket a tanulói létszám emelésére. Elavult szemléletmódot tükröz, ha a közoktatás eredményességének megítéléséhez csupán a közoktatás által felhasznált ráfordításokat: a pedagógusok létszámát, az általuk ledolgozott munkaórák számát, az egy tanulóra jutó normatív támogatást, a tanítás során használt infrastruktúrát (épületek, tantermek, tankönyvek, számítógépek), a továbbképzéseken résztvevő pedagógusok számát, a kidolgozott tanterveket vesszük figyelembe. E szemlélet mélyén egy téves nézet húzódik meg. Ha egy ország sok (vagy legalábbis a korábbinál több) erőforrást áldoz a közoktatásra, akkor az garantáltan jól (vagy legalábbis a korábbinál jobban) működik. Az oktatás eredményességét korántsem a ráfordításokon lehet lemérni. Nemcsak az erőforrások mennyisége, hanem az összetétele és megfelelő felhasználása is lényeges. Azaz célszerű kerülni a pazarlást. A feltűnően szétaprózott önkormányzati rendszer miatt a helyi közoktatás tényleges felhasználói köre nem egyezik meg a helyi önkormányzatok hatókörével. A problémát az okozza, hogy a valóságban az ésszerű ingázási távolságokon belüli térségek közös felelősséggel tartoznak a hozzájuk tartozó valamennyi település teljes népességéért. A helyi, felelős, finanszírozó önkormányzatok a megoldás egyik eszközét intézménybezárásban illetve összevonásban találják meg. Ennél rugalmasabb megoldás alig lehetséges a foglalkoztatást illetve a bérezést tekintve. Ezek a lehetőségek sajnos, csak rövidtávon hatnak a kiadások csökkentésére. 9

10 A kiadásokra jelentős hatást gyakorol az önkormányzatok költségvetési helyzetét meghatározó települési átlagjövedelem. Ugyanis, minél magasabb a településen élők átlagjövedelme, annál jobb az önkormányzatok költségvetési helyzete, és annál többet fordíthatnak egy-egy tanulóra. (Halász Gábor: Jelentés a magyar közoktatásról 2006.) Az intézmény, ahol 1994-től 2000-ig óraadó tanárként, 2009-től matematika-kémia szakos tanárként dolgozom önkormányzati fenntartású gimnázium. A tanulók életkori megoszlását tekintve (20) éves korukig lehetnek az iskola tanulói. Ez azt jelenti, hogy nagymértékben kiforratlan személyiségű, kamasz tanulók oktatását, nevelését vállalja fel az iskola. Nevelő-oktató munkánk eredménye csak hosszútávon érzékelhető, de a gimnáziumban több évvel ezelőtt végzett tanulók visszajelzései megnyugtató választ adhatnak arra a kérdésre, hogy érdemes-e a napi konfliktusokat felvállalni kamasz tanulóinkkal és van-e helye gimnáziumi oktatásnak Pécel város közoktatási rendszerében. Elsődleges cél: Sikeres pályázatom esetén azon fogok munkálkodni, hogy minden gimnáziumba felvett tanuló a saját képességeinek megfelelően tanuljon az intézmény falai között, kapjon minél szélesebb körű tájékoztatást továbbtanulási lehetőségeiről, sikeres érettségi vizsga után találja meg számára a lehető legmegfelelőbb felsőoktatási intézményt vagy szakmát, mellyel a felnőtt társadalomba beilleszkedve sikeres felnőtté válhat. 2. Célkitűzés Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai egyaránt nagy erőpróba elé állították a nevelési-oktatási intézményeket. Míg a tanulólétszám folyamatosan változik, addig a pedagógusok, az oktatást segítők munkája egyre nehezebb, terhelésük egyre nő. Nap, mint nap új kihívásokkal kell szembe nézniük. Pontosan látható számukra, hogy a családok nehéz helyzete milyen új nevelési feladatokat eredményezhet. Fontos, hogy ne legyen csellengő gyermek, hogy idejét hasznosan és tartalmasan legyen képes eltölteni az intézmény falain belül a lehetőségeket kihasználva. A ma fiataljait, akik a számítógép, az internet világában nőnek fel, nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani, nevelni. Meg kell újítani módszereinket, szakmai ismereteinket. Mindezek mellett meg kell oldanunk a törvény által előírt változásokat, a megnövekedett 10

11 adminisztrációs munkát is. Tudnunk kell követni, sőt alkalmazni a jogszabályi változásokat és nem utolsó sorban hatékony megoldást kell találnunk napjaink figyelemreméltó jelenségeire, az iskolai magatartási problémák leküzdésére, mely a tanulókat és a pedagógusokat egyaránt sújtja. Ezen kihívásoknak csak olyan tantestület képes megfelelni, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkahelyi légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös teherviselés, közös tenni akarás. Munkánkhoz mélységes szeretetre, bizalomra, tehetségre, humorérzékre van szükségünk ahhoz, hogy minden nap és minden helyzetben igazán meg tudjunk felelni annak a feladatnak, amit úgy hívunk: pedagógiai hivatás. A PIOK Ráday Pál Gimnázium nevelőtestületében mindezek az elemek megtalálhatók. Az elmúlt bő félévben megbízott intézményegység-vezetőként arra törekedtem, hogy egy jól együttműködő nevelőtestülettel a nehézségeket közösen viselve, a sikereket együtt ünnepelve tudjuk végezni a munkánkat. Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot, empátiát érzek magamban ahhoz, hogy ha a kollégáim bizalmukkal megtisztelnek, képes leszek az intézményegységvezetőjeként továbbra is helytállni. A döntéshez eddigi vezetői munkám és jelen pályázatom programja nyújthat segítséget Célmeghatározás A PIOK Ráday Pál Gimnázium feladatai, céljai összecsengnek a fenntartói elvárásokkal, mely a tanulók egyéni személyiség-és képességfejlesztésén túl segítheti a beilleszkedést a szűkebb családi, illetve a tágabb társadalmi környezetbe. Az általános műveltség megalapozása Felkészítés az érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra, ill. munkába állásra (különös tekintettel az alapfokú munkavállalói kompetenciák -idegen nyelvi, informatikai-, kommunikációs készség- kialakítása) A társadalmi esélyegyenetlenségek csökkentése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének hatékonysága Tehetségek felismerése és gondozása, tanulmányi versenyeken való részvételüknek biztosítása A gyermekközpontú nevelés biztosítása A tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése 11

12 A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása Intézményi sajátos arculat fejlesztése a mikro-társadalmi környezet igényeinek megfelelően, kulturált igényes körülmények kialakítása Helyi értékek megbecsülése, képviselete Partneri igények és elégedettség figyelemmel kísérése, megfelelő kommunikáció alkalmazása különös tekintettel a szülők minőséget elváró igényeinek A tanulók személyiségének tisztelete, elfogadása, érdekeinek érvényre juttatása A pedagógusok felkészültségének folyamatos fejlesztése, különös tekintettel a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésére 3. Helyzetelemzés 3.1. Rövid történeti áttekintés Városunkban, Pécelen 1962-re érett meg a helyzet, hogy az általános iskolában folyó nevelőoktató munkát a helyi tanulók részére középiskolai szinten is elérhetővé tegye az akkori nagyközség vezetése a település ifjú polgárai részére. A gimnáziumalapítás nagy terhet vett le a szülők és a beiratkozni kívánt tanulók válláról egyaránt. A szülők megnyugvással vették tudomásul, hogy gyermekeik jó kezekben, ismerős tanárok felügyelete alatt élik mindennapjaikat az intézményben, és a diákoknak is nagy könnyebbséget jelentett, hogy nem kell naponta bejárni valamelyik fővárosi vagy gödöllői, esetleg aszódi középiskolába. A megalapított gimnázium infrastrukturális hiányosságait pótolni látszott a szülők-tanárok önzetlen munkája, beleértve az időt, fáradtságot nem kímélő, társadalmi munkát is. Kezdetektől fogva a gimnázium nemcsak Pécel lakosságát, hanem a környékbeli települések polgárainak is továbbtanulási lehetőséget ad a közoktatási feladat-ellátási funkciójában A Ráday Pál Gimnázium rövid krónikája 1962-től napjainkig szeptember 1. nappali tagozaton egy, levelező tagozaton két osztállyal, az általános iskolával, közös igazgatással megindul az oktatás. Igazgató: Lehoczky Endre augusztus 8. a gimnázium és az általános iskola szervezeti szétválása. Igazgató: Cser László az első biológia tagozatos osztály indítása a könyvtár kialakítása, a sportpálya építése társadalmi munkában 12

13 1974. június 1. Névadó ünnepély: a Péceli Gimnázium minisztériumi engedéllyel felveszi a Ráday Pál Gimnázium nevet a Pest Megyei Tanács Művelődési Osztálya Kohn Gábort nevezi ki a Ráday Pál Gimnázium igazgatójának fotólaboratórium kialakítása június 1. a tornaszoba átadása szeptember 1. számítógép kezelői ismeretek fakultatív tárgy oktatásának bevezetése szeptember 1. számítástechnikai szaktanterem átadása Hajdú Józsefné egy évre történő igazgatói kinevezése Lestyán Péter igazgatói kinevezése beindul a négy évfolyamos képzésen kívül a hat évfolyamos képzés, az általános iskolák bevonásával iskolabővítés: szaktantermek, gazdasági irodák átadása szeptember 1. kötelező jelleggel a 9. évfolyamon elkezdődik a kerettantervre épülő helyi tanterv bevezetése, emelt szinten az angol nyelv és a német nyelv oktatása. Pécel Város Önkormányzata vállalja az iskola fenntartási kötelezettségeit szeptember 1. elindul öt évfolyamos képzésre épülő angol nyelvi előkészítő osztály augusztus 1. az intézmény a Kossuth tér 7. szám alatt a PIOK Ráday Pál Gimnázium intézményegységeként megkezdi működését 1 évre szóló vezetői megbízásommal. Sokan vitatták és vitatják ma is a Ráday Pál Gimnázium létjogosultságát. Szükséges-e, fenn tud-e tartani egy ilyen alvó kisváros, közel a fővároshoz egy középiskolát. Nézetek, vélemények, viták és ellenviták sorozata kísérte és szinte a mai napig is kíséri az amúgy hétköznapi életét élő gimnáziumot. A következő idézet Cser Lászlótól való, a gimnázium egyik megálmodójától és igazgatójától, akivel 2002-ben unokája, a gimnázium akkori tanára készített interjút és a gimnázium jövőjéről faggatta. Egy rossz helyzetben nem szabad keseregni, hanem bizakodni kell és tenni akarni. Országos elbírálásban lehet, hogy az általános iskolák fontosabbak, de ettől a helyi viszonyok másképp is alakulhatnak. Pécelnek mindig szüksége volt és lesz is értelmiséget kinevelő gimnáziumra Az iskolát meghatározó környezet Úgy gondolom, hogy az intézményben folyó szakmai döntések, célok és akaratok kinyilvánítása, a környezethez való alkalmazkodás nélkül nem valósulhat meg. 13

14 Intézményfenntartó Környezet Az iskola szervezeti felépítése Az iskola nevelési rendszere Jogi szabályok Szülők Egyéb érdekcsoportok Az iskola használói: tanárok, tanulók, oktatást segítő dolgozók Társadalom Alapvető környezeti tényezőnek kell tekintenünk az 1993 évi LXXIX. törvényt a közoktatásról, a évi CXCV. törvényt az államháztartásról, valamint az évi LXV. törvényt a helyi önkormányzatokról, amely meghatározza az iskola jogi helyzetét, elvárásait, finanszírozását. Ide tartozik a fenntartó, a szülők elvárásai, igényei, a célkitűzések és a jelenlegi gazdasági helyzet. Az aktuális, fenntartói elvárások konkrét igényeket fogalmaznak meg, ezáltal törekszik arra, hogy figyelembe vegye és összehangolja a településünk és vonzáskörzetének, a szülőknek valamint az iskola nevelőtestületének az érdekeit. Úgy gondolom, hogy az intézménnyel kapcsolatos vélemények és igények ismerete alapján elmondható, hogy Pécelnek továbbra is szüksége van egy jól működő, jó színvonalú gimnáziumra. Az oktatáspolitika és céljaink nem választhatók el mereven a szülői prioritásoktól, illetve a tanárok és a tanulók elvárásaitól sem. Összegzés: az iskola használói, nevelési-oktatási rendszere és szervezeti kultúrája alkotja az intézményünket. A környezeti háttér figyelembe vételével készen kell, hogy álljon bizonyos fejlesztési eljárásokra. A változások miatt is ki kell alakítanunk intézményünk stratégiai tervét, amely nemcsak választ adhat a környezet kihívásaira vagy megkísérli elhárítani a negatív hatásokat, hanem cselekszik is a hatékonyság érdekében. 14

15 Úgy gondolom, iskolánk nevelési-oktatási rendszerében és szervezeti felépítésében szocializálódnak a környezet elvárásai, a tanárok és a tanulók igényei, és ezek jelenthetik az iskola arculatát. Az elvárások teljesüléséhez nem elég a pedagógusok, az iskola többi dolgozójának akarata, jó szándéka, hisz ez jelenleg is megvan. További hatékony eszközöket, módszereket kell találnunk ahhoz, hogy megnyerjük tanulóink és szüleik bizalmát. Törekedni kell arra, hogy a péceli középiskolás korú tanulók minél nagyobb számban válasszák a Ráday Pál Gimnáziumot Belső adottságok Az épület infrastruktúrája Az iskolaépület infrastruktúrájában megközelíti a XXI. század követelményeinek megfelelő igényeket. A Szemere Pál Általános Iskola volt nyolc tantermes épületrészében a 10 gimnáziumi osztály 12 tanteremben került elhelyezésre, ugyanitt, a tanulók közelében kialakítottuk a nevelőtestületi szobát. A könyvtár, az informatika, a kémia terem, a sportudvar és a tornaterem használata az általános iskola vezetőségével egyeztetve történik. Rövidesen aktuálissá válik a tornaterem vizes blokkjának felújítása, a sporteszközök kincstárának bővítése, az informatikai géppark korszerűsítése, további tantermek projektorral történő felszerelése Tanulói összetétel Tanulóink létszáma a levelezős hallgatókat is beleértve az utóbbi tanévekben meghaladta a 400-at. Bár engedélyezett osztályaink száma folyamatosan csökken, tanulóink létszámának csökkenése mégsem egyenesen arányos ezzel, hisz régi fenntartói elvárás volt a magas osztálylétszám elérése. Ez sokszor olyan tanulók rendszerbe kerülését is eredményezte, akik nem kifejezetten gimnáziumi nívót teljesítettek tanulmányaik során. A későbbiekben szeretném, ha fenntartói támogatással korrigálhatnánk az előirányzott létszám függvényében tanulóink eredménymutatóin. 15

16 Az itt következő grafikon szemlélteti az iskola nappali és levelezős tanulói létszámának alakulását. A levelező tagozat jól láthatóan stagnáló, míg a nappali tagozatosok létszáma csökkenő tendenciával jellemzi az utóbbi éveket. Fenntartói elvárás a péceli tanulók létszámának növelése. A diagramon látható, hogy az iskola nappali tagozatos tanulóinak mintegy egyharmada helyi lakos. El kell érni, hogy a péceli 16

17 tanulók a társintézményekből minél nagyobb számban válasszák továbbtanulási lehetőségként a Ráday Pál Gimnáziumot. Ehhez egyrészt tanulmányi színvonalat kell emelni, meg kell találni az optimális fórumot az általános iskolásokkal és szüleikkel, ahol mindenki megkapja a számára megfelelő információt a továbbtanulási lehetőségekről (szülői értekezletek, felvételi előkészítő, nyílt nap, közös vetélkedők, versenyek) A következő ábra azt szemlélteti, hogy intézményünk nappali tagozaton egyre nagyobb számban fogad szakértői véleménnyel rendelkező tanulókat. Ők teljes értékű tagjaiként osztályközösségeiknek tanórán kívül kapják meg a törvényben számukra előirányzott fejlesztő órákat. Beilleszkedésüket annyiban segítjük, hogy részükre tanulmányi- és vizsgakötelezettségük teljesítésére --a megfelelő törvényi hátteret szem előtt tartva érettségi vizsgán néhány kötelező vizsgatárgy más tárggyal való felváltásával tesszük lehetővé. 17

18 3.4.3 Személyi feltételek Pedagógusok Jelenleg 26 fő pedagógussal látjuk el az oktatási-nevelési feladatokat, a tantestület közel negyede férfi. 4 kolléga van GYES-GYED-en, közülük 1 fő jelezte, hogy a következő tanévtől visszajön tanítani. 18

19 Pedagógusaink életkor szerinti megoszlása látható a következő ábrán, mely egyértelműen rávilágít arra, hogy a tantestület több mint fele középkorosztályú. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a majdani rendszerbe kerülő pedagógus férfi legyen, lehetőleg 40 év alatti Nem pedagógusdolgozók A 26 fő státusz mellett 0,5 álláshellyel könyvtáros és 0,5 álláshellyel ifjúságvédelmi felelős dolgozik. Pedagógiai munkánkat segíti még 1 fő rendszergazda, 1 fő iskolatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő takarító, 1 fő részfoglalkozású gondnok és 1 fő részfoglalkozású portás. 4. Fejlesztési program 4.1. Vezetői elképzelések Az iskola jelenlegi működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit számos külső törvényi előírás, belső, helyi szabályozás (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézményi Minőségirányítási Program, Házirend, Helyi tantervek), az iskola használóinak igényei, adottsága, társadalmi elvárások befolyásolják. Az intézményvető feladata, hogy a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági elvárásokat összehangolja, megfelelő súllyal érvényesítse. Az alábbiakban vázolom azokat az elképzeléseimet, melyeket az iskolával szemben támasztott követelmények ismeretében kívánok megújítani a vezetői ciklusban. 19

20 4.2. Alapfeladatok Az iskolának az alapvető feladatait, értékeit az intézményi alapdokumentumok határozzák meg. Munkánk során egyre nagyobb hangsúlyt kell kapnia az oktatás mellett a nevelésnek. Sikere elsősorban egy folyamatos, következetes, összefogásra épülő pedagógiai tevékenységtől függ. 5. Vezetői program 5.1. Programom Igazgatóként egyik fő feladatomnak tekintem a kiegyensúlyozott, jó munkahelyi légkör megteremtését. A jó légkör alapja lehet a kölcsönös bizalom, az egységes szemléletmód kialakítása. A hatékony vezetői munka Alfája és Omegája az önbecsülés, az alkalmazottak érékébe vetett hit. Kedvüket leljék a képességeik próbára tételében, amely lejtőséget nyújt alkotó énjüknek. A pozitív munkahelyi légkör a hatékony munkavégzés alapja. Célom: a munkatársaim ösztönzése annak érdekében, hogy tevékenységük, munkájuk eredményként az intézmény elérje kitűzött céljait. Ha a vezetők megértik beosztottjaik motivációját, akkor képesek lesznek arra, hogy a munkahelyi légkört úgy alakítsák, hogy a dolgozók sikeres, eredményes munkát végezzenek. (Szabó Mária: Stratégiai iskolavezetés) Én magam mindig nyitott voltam az újításokra. A nehézségek ellenére optimálisan nézek a jövőbe. Ezt a szemléletet minél nagyobb mértékben szeretném átadni kollégáimnak is. Ügy gondolom, hogy az innováció kiindulópontja a lehetőség, amely a változásban rejlik. Alapvető fontosságúnak tartom: A kollégák és a vezetés között nyílt és folyamatos legyen az információ áramlása a foglalkozási stresszek okozta következmények figyelemmel kísérése az iskolában folyó munka törvényes, gazdaságos működésének biztosítása a nevelőtestület tagjainak elégedettségét elérni, gondoskodni az intézmény hatékonyságáról tiszteletben tartani az önálló véleményeket, javaslatokat, javító szándékú kritikákat 20

21 támogatni a nevelőtestület tagjait szakmai előmenetelük, továbbképzésük, megújulásuk terén 5.2. Megoldandó feladatok Pécel Város Önkormányzatának Minőségirányítási Programja irányt mutat a megoldandó feladatokat illetően: 1. A Ráday Pál Gimnáziumnak a következő öt évben is méltó helyet kell elfoglalnia Pécel közoktatásában. Egy ilyen lélekszámú településnek, különösen akkor, ha lakosság lélekszáma dinamikusan gyarapszik, biztosítania kell helyben a közoktatás teljes intézményi kínálatát: így az óvodák, és az általános iskolák mellett a gimnáziumot is. Mindegyik intézménytípus esetében biztosítani kell az épületek állagmegóvását, szükség szerinti felújítását. 2. A Ráday Pál Gimnázium évfolyamonként két osztállyal (egy emelt nyelvi képzést biztosító és egy általános tantervű, de informatikai vagy környezetvédelmi specializációt biztosító) működjön. Levelező osztályt igény szerint, de legalább háromévente indítson. Emelni kell a követelményeket, az iskola versenyképességét. Törekedni kell arra, hogy a beiratkozott diákoknak legalább 50%-a péceli legyen. Ennek érdekében a gimnázium építsen ki szorosabb együttműködést a helyi általános iskolákkal Rövidtávon megoldandó feladatok A minőségirányítási programot figyelembe véve a következő területeket kívánom fejleszteni rövidtávon: tanulmányi munka színvonalának emelése Meg kell győzni azon tanulók szüleit, akik a tanév végén három tárgynál több elégtelen osztályzatot szereztek, hogy tanulmányaikat számukra megfelelőbb, más intézményben folytassák. Célszerűnek látom a tanév végi vizsgarendszer átszervezését. Osztályozó- és érettségi vizsgák mellett bevezetésre kerülhet egy minden tanulót érintő vizsgarendszer kidolgozása. A még nem érettségiző tanulók minden évfolyamon bizonyos tárgyakból az írásbeli érettségi ideje alatt vizsgát tesznek. Ezzel egyrészt a tanulók érettségire vizsgarutint szereznek, másrészt a tanulókat egyenletesebb 21

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 2013. Pályázat A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 Pályázó: Fencz Györgyné 1163 Budapest, Margit utca 35. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére

PÁLYÁZAT. a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére PÁLYÁZAT a Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetői munkakörére Készítette: Balogh László intézményvezető Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. +36302040865, blglaci@chello.hu Kapja:

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE. Forrainé Kószó Györgyi INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT LISZT FERENC ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGASABB VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉNEK BETÖLTÉSÉRE Emberei Erőforrások Minisztere Hódmezővásárhelyi Tankerület Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Részletesebben

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására

Pályázó: Könyves Kálmán Általános Iskola. intézményvezetői megbízására Pályázat a Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezetői megbízására Pályáztató: Pályázó: Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztere (KLIK Aszódi Tankerülete, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59.)

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011.

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011. PÁLYÁZAT A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS Pályázati azonosító: 46778/2011. Tartalomjegyzék Szakmai önéletrajz...2 Nyilatkozat...4

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben