Illés Endre. Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Illés Endre. Szávitri Történet a szerelemről és a halálról"

Átírás

1 Illés Endre Szávitri Történet a szerelemről és a halálról (A digitalizálás a budapesti Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 1986-os, azonos című kiadványa alapján készült.) ISBN ,,Szávitrinak, a halállal viaskodó, szerelmes királylánynak a története a régi Indiát idézi fel, az ezer és ezer éve elsüllyedt világot, azt a szigorú csodákkal és szigorú hittel átszőtt régidőt, amikor a hajnalból, a tűzből, a napból, a sötétből, a halálból, a szerelemből, az élet és a világ minden lélegzetvételéből, még az esőcseppekből is istenek, főistenek, tündérek, varázslók, halhatatlanok léptek ki... Szávitri története apró tisztás a Mahábhárata ősrengetegében. Beleszőtt kicsi mese. Egy pillangószárny rebbenése. Mindössze háromszáz sor a kétszázezerből.'' Ezt a mesét dolgozta fel Illés Endre mesteri módon - megőrizve, felidézve az eredeti mű költőiségét, hangulatát. 2009

2 Már kilenc napja bolyongott az erdőben Szávitri, a királylány. Kétkerekű aranykocsit hajtott, kocsiját két fehér ló húzta. Pávák és seregélyek nézték elámulva, megnémulva a kocsiban álló magas, fiatal lányt. Tisztásokon hajtott át. Majd keskeny, egyre szűkülő erdei utakra tévedt. A kerekek alatt néha kövér puha fű hajlongott és mozgott, máskor meg vékony; száraz ágak roppantak, mint a gonosz, sebes átkozódás. Szávitri már mindent ismert az erdőben. A vízért esengő vadont. A sűrű bozótot, a lombtalan fákat, a bepiszkolódott pálmafejeket. A perzselő, az elviselhetetlen, a lángoló meleget. Azután megismerte a vihart. Először azt a titokzatos sustorgást, amikor hirtelen felforr a szél, mint tűz fölé akasztott üstben a víz, majd hirtelen ömleni kezd az eső, láthatatlan kezek tördelik a fákat, kék fénypatakok ömlenek szét a magasban, dörgés és villám szakadnak egymásba. És esik, és még vadabbul esik: Az éjszakákat is ismerte. Az éjszakák hangjait - két sakál csahol a sötétben, szomorú, vékony kappanhangon panaszkodva, és közben ezer meg ezer tücsök szól, párduc sétál puha mancsokon, egyre sűrűbb a sötétség. És egészen váratlanul nagy csend támad. Ezeken a mézsűrű, sötét éjszakákon szólal meg a tigris: egyetlen rekedt, mély sóhajtás - csak ennyi a tigris szava. Szávitri megismerte a kék varjút is. Azt, amelyiknek olyan hosszú, sötéten csillogó farktolla van, és a boldogtalanságot hozza. És látta a medvéket. A koromfekete, fehér nyakékes, ajakos medvét. Meg azt a másik fajtát, a kisebbet: a kócost, a durva szőrűt, a mindig mérgeset. A késő délután fényében látta, hogyan igyekeznek hazafelé: a meredek hegyoldalon fenekükre ülnek, és úgy szánkáznak sebesen le a mély völgyekbe. Megismerte az erdei remeték kunyhóit is: négy földbe vert dorong, vékony sás meg összefont nád. Elmélkedő, szent remeték éltek mindenfelé a roppant erdőkben. Hozzájuk tért be Szávitri éjszakára. Leszállt kocsijából, egy fához kötötte fehér lovait. Majd mély tisztelettel köszöntötte a kunyhó előtt kuporgó bölcset. A szent remeték szívesen láttak minden erdőnjárót. Szívesen fogadták Szávitrit is. Megnézték a lány kocsiját, rápillantottak szemet gyönyörködtető fehér lovaira, de a szívük nem dobbant meg a látványtól. Egyik-másik talán maga is híres király volt valamikor vagy bátor harcos, de már régen otthagytak mindent, családot, otthont, hatalmat. Lemondtak erről a legalsó világról, hogy tíz meg száz év múlva feljuthassanak a fényességes harmadik égbe, egyenesen az istenek istenének, Indrának csarnokába. Illés Endre: Szávitri Oldal: 2

3 Mindezt látta és ismerte már Szávitri, amikor a tizedik napon, a sejtelem- halvány hajnalban, mely rózsaszín volt, akár a flamingók szárnya, egy fiatal szarvassal találkozott. A szarvasünő egy erdei tó partján állt. A sötét vízen haragosvörös és halványsárga lótuszvirágok nyíltak. A tó fölött lusta pillangók kergetőztek, rőtesbarnák, égszínkékek és mélyen, puhán feketék. Éjszaka eső esett, s most friss és ragyogó volt minden. Kisütött a nap. Szávitri odament a szarvashoz, a fiatal ünő nem futott el. Belenézett a szarvas barna, nedves szemébe... Egy fiatal lányt látott a szarvasszemben: magas volt ez a lány, a szeme kék, akár Visnu ege, a teste hajlékony, vékony és mégis erőt sugárzó, a homloka magas, a karja, a lába hosszú és formás - az egész lány olyan fiatal, üde és friss, mint egy virágzó tavaszi gyümölcsfaág. Ő maga volt az: Szávitri, az ég lánya, akit ájtatos apja imákkal, sok-sok évi jámborsággal könyörgött le az istenektől a földre. Egyetlen lánya volt apjának. És Szávitri most megismerte magát. Meglátta szépségét az ártatlan, fiatal szarvas szemében. Fájdalmasan, nyugtalanítóan szép volt. Olyan szép, hogy a fiatal férfiak messze földről, a legtávolabbi országokból is eljöttek Madrába, az öreg király birodalmába. Szávitriért jöttek, megnézték, beszéltek vele, ragyogása megsebezte szívüket. De amikor megteltek ezzel a ragyogással, senki nem merte arra kérni: legyen a felesége. Ezt a tündöklő, égi szépséget nem lehetett lejjebb húzni - a földre, a sárba. A férfiak elmenekültek előle. És Szávitri apja, Aszvapati király ekkor így szólt lányához: - Feddésre méltó az az apa, aki lányát nem adja férjhez. Menj, lányom. Menj világgá, és keress magadnak férjet, hogy az istenek ne találjanak bennem hibát. Szávitri elpirult, és térdre esett apja előtt. De azután megértette a bölcs szót, és megérezte az apai szív fájdalmát. Nem ellenkezett többé. Elővezették kocsiját, befogták a fehér lovakat, és ő elindult világgá, hogy férjet keressen magának. S most itt állt a rózsaszínű derengésben, a kis erdei tó partján - és a szarvas szemében meglátta önmagát. Megértette - a szépség veszélyes és kényes ajándéka az isteneknek. A fiatal szarvas sokáig kísérte Szávitrit, és csak akkor maradt el tőle, amikor már teljes fénnyel tűzött a nap, és forró szél támadt. Illés Endre: Szávitri Oldal: 3

4 Ezen az estén a lány egy szent férfinál, egy bölcs, igen öreg remeténél szállt meg éjszakára. Az öreg remete gyümölccsel kínálta, aztán kettesben ültek a tűz mellett, sokáig hallgattak. Szávitri ezen az estén is olyan könnyűnek látszott, akár egy falevél. - Milyen vihar ragadott el, lányom? - kérdezte a remete. - Nem vihar - felelte csendesen Szávitri. - Akkor miért vagy úton? - Apám küldött utamra. - Mert megharagudott rád? - Mert nagyon szeret. Az öreg remete egy ideig nézte a lányt. Szávitri halványzöld ruháját aranyfonalak díszítették. A sok aranyfonál úgy villant a tűz fényében mintha fiatal, vékony kígyók tekeregnének a selyemben. A remete száraz ágakat tett a tűzre, és elmondta a halaskofák történetét: - Hárman voltak. Három kövér, nagyon kövér halaskofa. A folyónál meg a tavaknál vették a halakat, és amikor a halászok fogásával megtelt minden kosaruk, halastul, kosarastul begurultak a városba. Inkább gurultak, mint mentek, mert nagyon kövérek voltak. Az elsőnek Golyó volt a neve. A másodikat is Golyónak becézték kislány korában. És a harmadik sem tudott más névvel előhozakodni: világéletében Golyónak csúfolták. A három Golyó nemigen barátkozott senkivel. Magukban éltek, jól éltek, nagyokat nevettek. Egyszer azután elkapta őket a vihar. Éppen úton voltak, a városból a folyó felé tartottak. A három Golyó rémülten gurult ide-oda. Kövér esőszemek potyogtak körülöttük, de ők nem szerették az esőszemek kövérségét, és még kevésbé szerették a felcikázó villámokat. Végre egy kertész kunyhójára bukkantak, gyorsan bemenekültek. A kertész jó szívvel fogadta a három Golyót, és éjszakára átengedte nekik a virágházat. Mert közben erősen besötétedett, és a Golyók még jobban féltek a sötéttől, mint a ropogva zuhogó esőtől. Elhelyezkedtek hát a virágházban, ettek valamit, ettek jó sokáig, és lefeküdtek. Múlt az idő, de a három Golyó csak forgolódott a helyén, sehogyan sem tudtak elaludni. Végre az egyik felkiáltott:,,a virágok!'' Ekkor a másik is feleszmélt:,,igazad van! Ezek a rózsák! Ezek a szalamandra szegfűk!'' Összevissza kiabáltak:,,hogy bűzlik ez a kontyoshajú! Meg itt, ez az aranyvessző! És az a macskagyökér! Ez a gyíkfű! Ez a kígyószisz!'' Összevissza sértegették, pocskolták a szép és még szebb virágokat. Mindenféle ocsmány nevet kentek rájuk. Mindegyik bűzlött nekik. Mind-mind okádékot lehelt. Mert ők csak a halszagot szerették, a sűrű, nehéz, orrfacsaró, avas halszagot! És csak szédültek a virágoktól, a rózsától, a szegfűtől. Cudarul fájt a fejük, gyomrukban megnehezült a jó vacsora. Legszívesebben kigurultak volna a virágházból, de kint még mindig zuhogott. Erre az egyik Golyónak jó ötlete támadt. A piszkos, üres halkosarakat kirakta egy percre az esőre, majd sorra bekapkodta őket. A nedves halkosarak szinte azon nyomban füstölögni kezdtek a meleg virágházban. Jó és erős halszagot füstöltek. A halszag birokra kelt a rózsával, és csakhamar legyőzte. Így járt a szegfű is, a többi virág is. És a három Golyó csakhamar békésen, elégedetten, mélyen aludt, az ismerős, nehéz halszagban aludtak, álmukban is nagyot szippantottak belőle. Reggel a kertész arra nyitott be, hogy a virágai is halszagot lehelnek. Illés Endre: Szávitri Oldal: 4

5 A remete elhallgatott. - Feküdj le, lányom! - mondta később Szávitrinak. De az éjszaka csendjében a fiatal lány is álmatlanul forgolódott háncságyán, akár a három Golyó. Arra gondolt, hogy a bölcs, öreg remete megfejtette a titkát. Tudja már, mi hajtotta őt ide, a vadonba. És mit hagyott ott a királyi udvarban. De mit mond a remete meséje? - tűnődött tovább. - Mit kellett volna tennie? Leborítania magát egy halaskosárral, hogy halszagú legyen? Akkor talán nem futottak volna el mindazok, akik csak azért jöttek, hogy lássák őt. Egy pávakakas rikkantotta el a hajnalt. Szávitri mély bókolással köszönt el az öreg remetétől, aki már jóval előbb bemutatta reggeli áldozatát. A tündöklő hajnalban a lány felült kocsijára, és továbbindult a vadonban. Ezen a napon dühöngő szélben, tűzforró porban hajtott. Az erdő hirtelen elmaradt mögötte. Bármerre fordult - száraz tüskebozót volt a világ. Később a bozót is eltűnt, s ekkor már csak por volt. Por, por - mindenfelé. Mintha egy tenger vándorolt volna el innét, a nyomában nem maradt semmi más, csak a hatalmas, meleget lehelő, sóval behintett pusztaság. Mintha lángok közé hajtott volna - tüzes, könnyű kígyók tekeredtek karjára, hajába. Kígyók fújták szemébe nyálkás, forró leheletüket. A két kerék küllőiről kígyófejek vigyorogtak rá. És egyszerre úgy érezte, gyeplő helyett eleven, vonagló, hosszú kígyótesteket szorongat a keze. És a szél egyre csak zúgott, homokdombokat, majd homokhegyeket vágott eléje. Minden dübörgött körülötte, mintha csak leszakadó mennyezetek alatt rohant volna. Néha úgy látta: egyre szűkebb körökben vágtat. Lovai eszelősen lehajtották fejüket, mintha a millió homokszem közül kiválasztottak volna egyetlenegyet, s a láthatatlan homokszem körül keringenének. Azután hirtelen a magasban volt. Megint csak a szél röpítette hegycsúcsok magasságába. De a hegy hirtelen eltűnt alóla, s ő nem tudta, hogyan fog lerohanni a semmivé vált, meredek lejtőkőn. Már alkonyodott, amikor ismét egy tüskés bozótosba ért. Kocsija közeledtére poros madarak rebbentek fel poros fészkükből. Gonosz, suhogó tüskegallyak csaptak rá. Fáradtan, bőrén véres karmolásokkal köszöntötte a sűrűsödő homályban a bozót remetéjét. Mert még ebben a poros, szomorú tüskebozótban is élt egy elvonult magányos szent. - Fogadj be éjszakára, idősebb testvérem! - járult eléje a királylány. - És ne haragudj, hogy testvéremnek nevezlek, de az öröm szólít így. Már azt hittem, egyedül kell maradnom éjszakára, és egyszerre testvérem akadt itt a tüskék között, a porban, a bozótban. A bozót öreg remetéje olvasztott vajat öntött a szent tűzre, majd valamilyen kesernyés mézzel és nagyon puha, szálkás gyümölccsel kínálta a lányt. Illés Endre: Szávitri Oldal: 5

6 - A sivatagból jöttél? - Áthajtottam a homokon. - És megégetett a nap? - Rám sütött. - És betemetett a szél? - Rám fújt. Hosszú ideig hallgattak. - Mintha panaszkodtál volna - szólalt meg végül a bozót remetéje. Akár egy dobra ütöttek volna, úgy támadt a lányra ez a hang. Súlyosan, nagyon telten. - Én? - riadt fel Szávitri. - Panaszkodtam? - Mintha panaszkodtál volna, hogy a bozót beléd karmolt. - Egyetlen szavammal sem akartam panaszkodni. - De az arcod véres! A remete hangja megrovó és szigorú volt. Szávitri bűnbánóan lehajtotta fejét. - Elfelejtettem letörülni. - És azt mondtad: a szél rád fújt, a nap rád sütött. A bőrödben, a gyulladt szemedben van a panasz. Tanuld meg az alázatot, lányom. Alázatosnak, sokkal alázatosabbnak kell lenned, különben a nap még tüzesebben fog égetni, s a szél még jobban megperzsel. Feledkezz meg a testről, feledkezz meg a fájdalomról. És ha a tüske hegyes, saját magad szúrd a bőröd alá. A bozót remetéje ekkor elhallgatott. Úgy hallgatott, mintha késsel metszette volna el a szavát. Lefeküdt, többé egy szót sem szólt. Amikor Szávitri rápillantott, már aludt. A fiatal lány is lehajtotta fejét. Egyszerre tűvékony hangú hegedűket hallott, jobban odafigyelt - és már tudta, ezek az álom hegedűi. Minden feloldódott: a világ sejtelmesebb, lágyabb és irgalmasabb lett. Minden és mindenki egyre mélyebben belegázolt az álomba, akár egy sötét fényű tó vizébe. Aki csak élt: ártatlan vízi virágként ringatózott az álom taván. A tigris, a farkas, a vadkan elvesztette, ami benne tigris, farkas és vadkan volt. Hiába próbáltak támadni, a másik torkának ugrani, harapni, csak tehetetlenül acsarogtak álmukban. A szúnyog egyszerre nem tudott szúrni, a keselyű nem találta a csőrét és a karmait. Szávitri az ősi tanításra gondolt: az álomban mindenki egybeolvad, minden létező új létet kap. És itt, csak itt szabadul fel az is, ami igazán ártatlan, ami szép, amiből ez az egész nagy világ van. Ami sérthetetlen és elmúlhatatlan. Illés Endre: Szávitri Oldal: 6

7 A fáradt lány nagyot, mélyet lélegzett. És már ő is aludt. Mintha italt nyújtottak volna neki álmában. Még soha ilyen fényesség és melegség nem futott le a torkán. De ki nyújtotta az italt? Csak egyetlen villanásra látta az arcát. A következő pillanatban az arc szétfoszlott - Szávitri elfelejtette az arcot. Éjszaka felébredt. Óvatosan kilépett a kunyhó elé: a sötétkék, majdnem fehér égen kövér csillagok sarjadtak. Szávitri tapogatózva előbbre lopózott. Bogáncsfejekhez ért a keze, fel nem pattant bimbókhoz és alig nyílt kék virágokhoz. Mindegyik bogáncs meleg volt. Még a tegnapi fényt őrizték. Szávitri úgy megnyugodott ettől a melegtől, mintha kicsi, fiatal állatokat simogatott volna. Alig hajnalodott, a remete is felkelt. A királylány megvárta a reggeli áldozatot, azután rögtön nekivágott a bozótnak. A szél már nem fújt, még tegnap elnyargalt, de a meleg itt maradt, és a bozót szomorúan hallgatott a porban. Szávitri egész nap szomjazott. Nem tudta feledni az éjszakai italt - az az egyetlen korty égette a torkát, még szomjasabb lett tőle. Délután mintha kiért volna a tüskés bokrok közül, a fű zöldebb lett. A zöldülő füvön - valamelyik domboldalon - antilopokkal találkozott; legalább negyvenen lehettek. Három méltóságos lépésű, öreg bak kormányozta a csapatot - koromfekete bundájukban rögtön kiváltak a tehenek és a fiatal bakok vörös-sárga tömegéből. Az antilopok megálltak, csodálkozva nézték a kocsiját hajtó lányt. Szávitri visszanézett rájuk. Később a dombok egyre magasodtak Szávitri körül, és nemsokára egy völgybe ért. Sövénykerítés zárta el az útját, egy remete kicsi ligetének élő sövénye. Ez a remete mintha csak ikertestvére lett volna a tüskebozót remetéjének. Ő is szikár volt, csontos, szomorú és szigorú, mint amaz. - Üdvözöllek, nagyon tisztelendő bölcs! - Mit kívánsz? - nézett a remete a lányra. - Éjszakára szállást. - Megkapod. - És szomjas vagyok. Nagyon szomjas. - Vizet is kapsz. Szávitri mohón ivott. A remete összevont szemöldökkel, fekete pillantással nézte. Ő mondta el Szávitrinak, a férjet kereső lánynak a vándor és a tigris történetét. Illés Endre: Szávitri Oldal: 7

8 De ekkor már az esti tűz mellett ültek. - Láttál már mangófát? De nem közönséges mangófát, hanem óriás mangót. - Meghámozott gyümölcsét is ettem. - Egy ilyen óriás mangó alá érkezett meg három napi gyalogút után a vándor. Tudod-e, mit jelent három napig vándorolni? - Tizenharmadik napja vagyok úton. A remete szemében parázs villant. - De az igazi vándorok nem kocsin hajtanak, lótuszvirágszemű királylány! És nem fehér lovak röpítik őket előre! Szávitri a remete arcát fürkészte. - Hagyjam el lovaimat és a kocsimat, te mindent tudó bölcs? A remete legyintett. - Majd eljön ennek is az ideje. De most hallgasd csak tovább a vándor történetét... Árnyéktalan pusztaságon kelt át ez a vándor. Harapásnyi eledele sem volt, egyetlen korty italhoz nem jutott. Már nem hallott és nem látott, amikor az óriás mangó megállította. Csupa árnyék volt ez a fa, csupa ragyogó virág, s a virágok között csupa ízletes gyümölcs - még virágzott, s már gyümölcsöt érlelt. A gyökerekből, a kérgéből illat áradt, a koronájából varázslatos madárszó.,,mit kívánsz, vándor? Enni, inni kívánsz?'' - szólalt meg váratlanul az óriás mangó.,,aludni!'' - felelte a vándor. És nem is csodálkozhatott el, hogy a fa megszólalt, mert máris elaludt. Amikor végre felnyitotta a szemét, érezte, hogy a kemény föld teljesen elzsibbasztotta minden tagját.,,milyen jó lenne egy ágy! Egy kényelmes, puha ágy!'' - sóhajtotta még félálomban. És máris lágy, dagadó selyemágyban feküdt a mangófa alatt. Mert ez az óriás mangó csodafa volt. Minden nyelven értett, minden varázslatot tudott. Istenek fája az ilyen fa, az ő hatalmukkal és erejükkel rendelkezik. A vándor dobogó szívvel, vacogva és rémülten feküdt a selyemágyban. Az emberek mindig megijednek az istenektől. De azután lassan- lassan mégis megnyugodott; megértette, hogy a mangófa jószívű, és csak jót akar. És mert hatalmasan éhes volt, reménykedve felsóhajtott:,,ha ehetnék valamit...'' Egyszeribe kis asztalkák között feküdt: kristálytálakon a legízletesebb ételek, kristályserlegekben zöld, sárga és piros italok csábították. A vándor evett és ivott - az ismeretlen ízektől szinte részeg lett. Részeg és merész.,,ha most egy szép lány jönne erre...'' Még végig sem gondolhatta: pókhálóselymekben egy mennyei, tündérszép lány hajolt föléje:,,csókolj meg!'' - szólt rá nyomban a vándor. A lány megcsókolta.,,vakard meg a talpamat!'' - parancsolta még merészebben. És a tündér megvakarta a talpát. A vándor most elnyúlt az ágyon. Az ingerlő gyümölcsök között, az ismeretlen italoktól és a tündérlány csókjától elkábulva erősnek, hatalmasnak és csodálatosnak érezte magát, s így merengett:,,ha most egy tigris ugrana nekem, a tigris elől sem hátrálnék meg...'' És a bokorból abban a pillanatban kiugrott egy sárga-fekete királytigris, s mert a vándor nagy elbizakodottságában nem ugrott fel a fa koronájába, a tigris óriásit hördülve, hatalmas ugrással a selyemágyra vetette magát, s karmos, puha mancsának egyetlen csapása rögtön végzett a vándorral. A remete elhallgatott, és csak jó sokára szólalt meg: Illés Endre: Szávitri Oldal: 8

9 - Befejeztem, királylány. Befejeztem a vándor és a tigris történetét. - És miért mondtad el, te mindent értő és mindent megmagyarázó bölcs? - kérdezte tőle Szávitri. - Mert a vágyról akartam egy történetet mondani. Vigyázz a vágyaidra. Szávitri megborzongott. Még akkor is borzongott, amikor éjszakára magára húzta takaróját. Jó lett volna, ha valaki vigyáz rá. De csak a magány állt mellette. Furcsa társ a magány. Amink van, megoszthatatlanná válik. Amink hiányzik, kétszeresen hiányzik. A víz fölé hajolva tükörképünkben pirosabb és élőbb a vér, mint mibennünk, ha magányosak vagyunk. Már megint erdőkben vándorolt. Néha nagy madarak távoli hívását hallotta, a hangok felé indult, de azután a sűrűben nem jutott sehová. És este megértette, hogy a madarak csak gúnyolták. Máskor egy patakot követett. A patak kedvesen csobogott-suttogott: titokzatos volt, és mindent ígért. Szávitri hűségesen ment, ment a patak partján, de a patak egyszerre vízeséssé vált, lebukfencezett a mélybe, ezüstösen szétporlott. Már olyan karcsú volt, mint egy cérnaszál; csúfondárosan visszanevetett. A királylány megértette: megint megcsalták. Nem lázadozott, csak szomorú volt. Miért kell egyedül lennie? Miért szomorítja meg apját? Miért olyan súlyos a magány? Meddig tart még ez az út? És miért lesz más olyan könnyen boldog? Vétkezett talán? Bűnhődik most? Ezen az estén a szent remetével a bűnökről és a büntetésekről beszélt. - Most pedig sorjában és pontosan elmondom neked, lányom, ha valaki életében bűnt követett el, annak mi a büntetése. Hallgatod? - Hallgatom, bölcs atyám. - Látod azt a patkányt ott a sötétben? Aki csépeletlen gabonát lop, az patkányként születik újra. Szávitri tanulékonyan bólintott. - Ha pap részegítő italt iszik, molylepke lesz. Szávitri bólintott. - Ha tiltott ételekből torkoskodsz, légyként születsz meg. Szávitri ismét bólintott. - Ha gyilkolsz, vaddisznó leszel. Ha lopsz, harkályélet vár rád. Ha húst lopsz, új életedben keselyűként károghatsz. Ha csak mézet lopsz, szúnyog leszel. Szávitri csak bólintott. Illés Endre: Szávitri Oldal: 9

10 - És most következik a szerelmesek büntetése. Szávitri megborzongott. - Ha tiltott szerelmet ízleltél, valamilyen irtózatos fájdalom vár rád a túlsó parton. A bűnös szerelmeseknek tűzforró kenyeret kell nyelniük, vagy lángoló homokon kell járniuk, vagy forró kemencében kell sülniük. Szávitri bólintott és figyelt. - És a legbűnösebb szerelmesek - folytatta a remete - a Külső Sötétségbe kerülnek, olyan éjszakai erdőkbe, melyekben minden fűszál, minden bokor, minden fa és falevél csupa éles kard. És nekik meztelenre vetkőzve kell bolyonganiok ezekben az erdőkben. És állandó halálfélelemben kell élniök: soha nem tudhatják, melyik pillanatban szúrja át egy kard bűnös szívüket. A szent öreg elhallgatott. Szávitri bólintott, és kielégítetlen maradt. - De mondd, atyám, mi volt a bűne annak, aki embernek született, és csak vándorol, s nem találja meg, amit keres. A remete a lányra nézett. - Te vagy az? Szávitri torka összeszorult. - Én. Mintha meztelen kardot fektettek volna közéjük, olyan volt a csend. - Azt kérdezem tőled: mit keresel? - szólalt meg végül az öreg. - A békét, a végső igazságot? Akkor ne menj tovább, telepedj meg a legelső erdei tisztáson, építs kunyhót magadnak, élj vad gyümölcsökön, mondj le mindenről, és máris tied, amit addig hiába kerestél: tied önmagad békéje. A remete még csendesebben folytatta: - Ha meg az isteneket akarod látni, fordítsd kocsidat a havas Himaván felé, és ha elég tiszta és elég alázatos vagy: valamelyik rengetegben, valamelyik szakadékban vagy egy zöld tengerszem partján talán megpillanthatod a nagy Sivát, aki hajában a holdat hordja ékszerként, és homlokán is van szeme, a harmadik: de azt a szemét lehunyva tartja, mert ha kinyitja, a sugara eléget. Szávitri szorongva kérdezte: - És ha csak egy embert keresek? - Az emberek messzebb vannak, mint az istenek! - mondta egyszerűen a remete. - Ha embert keresel, ne türelmetlenkedj. Illés Endre: Szávitri Oldal: 10

11 Már egészen sötét volt. Többet nem beszéltek. És még egy történetet hallott Szávitri. Ez a történet világosabb volt minden más mesénél, többet is értett belőle. És amikor megértette, megnyugodott. A történetet egy nagyon kedves, nagyon öreg, nagyon bölcs és mindig mosolygós remete mondta neki: - Hallgatod, kislány? - Hallgatom, te kedves. - Hát halljad... Volt egyszer három fiú. Ezek hárman nagy zsák diót találtak az úton. Tanakodtak, mit tegyenek? Hogyan osszák el? Végül kisütötték, elmennek egy bölcs remetéhez.,,osszad el közöttünk, szent atyánk! De úgy osszad el, mintha maguk az istenek osztanák!'' -,,Majd úgy osztom...'' - mondta a remete, és mosolygott. Tudod, kislány, ez a remete olyasféle remete lehetett, amilyen én vagyok. Mert mit tett?... Az egyik fiúnak egyetlen szem diót adott, a másiknak egy marékkal, a harmadiknak pedig odalökte az egész zsákot, melyből alig hiányzott valami. A fiúk elámultak. Morogni kezdtek:,,nem jól osztottad, bölcs atyánk! Az egyiknek egy marékkal, a másiknak meg egy zsákkal?'' -,,És nekem csak egy szemet?'' - kiáltotta a legelső. A remete bólintott.,,úgy osztottam el, ahogy az istenek osztanák. De ha így nem tetszik, majd úgy rakom szét, ahogy a szolgák osztozkodnak.'' És kiszórta a diót a földre, és három egyenlő kupacba rakta a nagy zsák diót, Amikor végzett, rájuk szólt:,,vigyétek!'' A remete a virágszemű fiatal lányra nézett. - Érted, kislány? Másképpen osztanak az istenek, és másképpen osztozkodnak a szolgák. És Szávitri megértette. Megértette, hogy sokkal szebb a többi lánynál, és ezt az istenek osztották így. És hogy különösebb, sokkal különösebb és nehezebb élete lesz, mint másoknak. És ezt is az istenek osztották. Megértette a keveset és a sokat, a könnyűt és a nehezet. Megértette, hogy egyszerre kell vállalni mind a kettőt. És azután még sokáig, sokáig járta az erdőt. Még sokszor nekivágott kaktuszbozótoknak. Kocsijával keresztülhajtott pusztaságokon. Amerre ment, a kígyók lehajtották fejüket, mintha meleg tejet innának. A tigris szemében rögtön kilobbant a vöröslő tűz, a könnyű lábú szarvasok olyan szeretettel néztek rá, mintha testvérei lettek volna egy régi-régi álomban. A pávák elhallgattak: szégyellték rekedt, csúnya hangjukat. Kicsi, ismeretlen madarak napokig kísérték. A hófehér csúcsokkal ragyogó Himaván és a nyugodtan, hatalmasan hömpölygő szelíd Ganga között híre ment a bolyongó, virágszemű lánynak. Szávitri néha fényes városokba is behajtott, fejedelmek fogadták illő tisztelettel. És most már tolongtak körülötte a férfiak. Mind arra kérte: legyen a felesége. Fiatal királyfiak, híres harcosok esengtek, hadd versenyezhessenek a kezéért. Illés Endre: Szávitri Oldal: 11

12 De Szávitri csak rájuk nézett. És az egyiknek fiatalságában meglátta a csúf, gonosz öregséget. A másiknak virágos, lázas szavaiban a hazugságot, a harmadik rögtön elárulta magát: rideg volt és önző; a negyediken csak úgy csillogott a fénylő, gazdag ruha, az arca szép volt, az ajka piros, a szeme tüzelt, és ez a szép test, ez a vonzó fej belül üresen, egészen üresen kongott. A lány némán elbocsátotta őket. És ők megszégyenülten néztek utána. Szépségük, fiatalságuk, gazdagságuk egyszerre úgy elszáradt, mint nagyon öreg kígyók szájában a méregfog. Mi volt Szávitri ereje és bölcsessége? Hogy nem feledte el az öreg remete meséjét a vándorról és a tigrisről. A tigrisről, aki rögtön bekapta a vigyázatlan vándort. És nem feledte el azt a másik mesét sem, hogyan osztanak az istenek, és hogyan osztozkodnak a szolgák. Most már tudta: azelőtt sem a férfiak tértek ki előle. Őbenne volt valami, ami megfutamította azokat, akikbe Brahmá könnyű lelket rejtett. Hány napja volt már úton? Ötven, hetven, száz napja? Maga sem tudta. De erről az egyről megérezte: ez az utolsó. Délelőtt bokros pusztaságon vágott át. A kénsárga porba jázminok illata keveredett. Amerre fordult: a föld párákat füstölgött. A por, a jázmin és a pára összefolyt, mintha jó szagú füveket égettek volna a füstben. Déltájt ritkás erdőbe ért. Hatalmas thék-fák magasodtak itt, leveleik súlyosan, megbarnultan, ernyedten lógtak le. Kissé szomorú erdő volt. De a nagy barnaságban egyszerre felparázslott valami: egy vörös virágokkal teleszórt fa, az Erdő Lángja. Teljesen meztelen, levéltelen fa volt, csak a piros virágok lobogtak rajta, egészen úgy, mintha madárraj telepedett volna az ágakra. A fiatal királylány tépett egy virágot, a hajába tűzte. Most egy sziklás, keskeny völgy következett. Majd nagy térség. És középütt egy óriás banjanfa. Ez a fa egész kis erdő volt. Ágai sátorszerűen lehajoltak. Amint a földhöz értek, körös-körül rögtön gyökeret eresztettek. És az ágak új ágakat hajtottak. Azok is lehajoltak, s azok is gyökerekkel kapaszkodtak meg a földben. És a fa évről évre nőtt. Nem is erdőre emlékeztetett. Inkább palotára. Szellős termek váltakoztak benne tágas folyosókkal, csinos belső udvarok kicsi zugokkal és titkos rejtekekkel. Szávitri megállította lovait, leszállt kocsijáról. Ámulva nézte a fát. Egy fiatal férfi lépett ki a lomb közül. Szávitri először azt látta, hogy nagyon szomorú, azután azt, hogy nagyon magas. Azután azt, hogy nagyon sápadt. És végül azt, hogy nagyon szép. Hiába lobogott teljes erővel a magasban a nap, a fiatal férfinak holdfénye volt. És ez a szomorú, szép fény, itt a banjanfa alatt, elhomályosította, megszégyenítette a lobogó napot. Illés Endre: Szávitri Oldal: 12

13 - Ki vagy? - lépett a férfi a lány elé. - Aszvapati király lánya. Szávitri a nevem. - Még sohasem hallottam a nevedet. A férfi arca még sápadtabb, még szomorúbb lett. Most nézte meg a lányt. - És te? - kérdezte csendesen Szávitri. - Itt lakom az erdőben. Kezében fejsze volt, testén háncsruha. - A neved? - kérdezte tovább a lány. A fiatal férfi pillantása a kocsira tévedt. - Felszállsz a kocsidra, és továbbhajtasz. Minek vinnéd magaddal a nevemet? - Mert én már itthagytam az enyémet. Ahogy ezt kimondta - Szávitri arca átrózsásodott, mint a tűz elé tartott áttetsző kristály. A férfi lehajtotta a fejét. Megadta magát, legyőzték. - A nevem? Szatjavánnak szólít az apám meg az anyám. Szávitri arcán a pír átfutott mosolyba. - Szatjaván... Téged az igazságról neveztek el? Veled hát könnyű beszélgetni: neked mindig az igazat kell mondanod! - Az igazság néha szomorú. Nem érdemes megtudni. - Ó, mondd el: mi a te szomorú igazságod? A férfi szavába mintha indulat cseppent volna. - Az apám látott valamikor, és most vak. Király volt valamikor, és a birodalmát elrabolták. Az anyám szép, fiatal asszony volt, és ma élőhalott. Ragyogó palotában laktunk mi is, és a palotánk évek óta ez a banjanfa. Mit akarsz még tudni? A lány elsápadt. A fiatal férfi megint csendes és megint szomorú lett. Megismételte: - Mit akarsz még tudni, te fiatal, boldog, nevető királylány? Szávitri szeméből régen elrebbent a mosoly. - Hosszú útról jövök, kedves Szatjaván. Kérlek, beszélj apáddal és anyáddal: fogadjatok vendégül egy napra palotátokban. Csak egy napra. Elfáradtam. Illés Endre: Szávitri Oldal: 13

14 Szatjaván meghajolt, két kezét az üdvözlés mozdulatával előrenyújtotta. - Apám, Djumatszéna király és anyám, a királyné nevében üdvözöllek. Kérlek, légy a vendégünk. Úgy éltek, mint a favágók. A banjanfa törzséhez kicsi ház simult szorosan: Szatjaván fonta össze karókból, bambuszokból és deszkákból. Az ő íja, a fejszéje, a két keze szerezte meg, ejtette el, hordta össze mindenüket. De az öreg Djumatszéna király - bármit tettek vele az istenek meg az emberek - számkivetve is, vakon is, szegényen is: király maradt. Mint egy ledőlt óriásfa, úgy élt az erdőn. Vannak ilyen fák - a vihar gyökerestül tépi ki őket a földből s a hatalmas törzs csak fekszik a bokrok közt, a fűben, a tavalyi leveleken, a puha mohában. Már nem egyenesedhetik fel soha, de még nem halott, még él, néhány levelet is hajt, lélegzik és érez, mert egy vékony gyökér még mindig összeköti a földdel. Egyetlen, vékony, szakadékony szál. Ez az utolsó gyökérszál ragaszkodóbb és hívebb a többinél. Egymaga is életben tartja az óriást. Ez az utolsó szál volt Djumatszéna királyné. Ha az öreg, vak király fel akart állni, ő segítette fel. Ha le akart feküdni, ő fektette le. Ha ki akart ülni a szabad, meleg fénybe, ő vezette ki a banjanfa alól. Ha enni kívánt, ő adta eléje az ételt. Ha el akart mondani valamit, neki mondta. Ha kérdezett, tőle kérdezte. És ha hallgatott, ha órákig, napokig hallgatott - a felesége vele hallgatott. Szávitri mély tisztelettel köszöntötte Djumatszéna királynét, és hosszan nézte. Azért nézte ilyen hosszan, mert félt, hogy a következő pillanatban már nem ismeri meg. Mert Djumatszéna királyné semmilyen sem volt. Öreg sem volt, fiatal sem volt. Szép sem, csúnya sem. Rideg sem, kedves sem. Gyors sem, lassú sem. Ő is asszony volt valamikor. Asszony, aki különbözik minden más asszonytól. Élt és érzett. De mint a vetkőző ember a ruhadarabjait: itt, a banjanfa alatt, a száműzetésben, Djumatszéna királyné lassan levetette minden régi tulajdonságát. Mindent, ami egykor Djumatszéna királynévá tette.,,anyám ma élőhalott'' - emlékezett Szávitri a szomorú fiú szavára. És Djumatszéna királyné valóban élt is, meg halott is volt. Csak annyi volt az élete, hogy életben tartsa a vak, öreg királyt. Amikor Szávitri először látta a királyt meg a királynét - így látta őket: Ült a vak, elűzött király egy festetlen, nyersfából készült zsámolyon a banjanfa egyik szellős lugasában. Mellette a királyné. Előttük egy furcsa aranykalitka a fűben. A kalitkából éppen kirepült egy zöld madárka. A királylány az elsurrogó madár után nézett. - Aszvapati lánya vagy? - kérdezte a vak király, aki nem látta sem a lányt, sem a madarat. Illés Endre: Szávitri Oldal: 14

15 A hangja még nem volt öreg: fényes, meleg és nagyon mély volt. - Aszvapati lánya vagyok, dicsőséges király! - fordult hozzá Szávitri. A vak öreg mintha elnézett volna a messzibe. - Ismertem valamikor Madra királyát, Aszvapatit. De akkor még nem volt lánya... Nagyonnagyon régen volt. Sóhaj és szomorúság nélkül mondta: - Minden nagyon régen volt, amit én ismertem. A királyné csak ült mellette, mint egy árnyék. Nézte a vak királyt, és hallgatott. - Ismered a fiamat? - szólalt meg jó sokára az öreg király, mint aki valamilyen mélységből száll fel. - Ő vezetett ide... - felelte halkan Szávitri. Arca ismét olyan lett, mint a tűz lángjától rózsaszínűvé vált kristály. - Igaz, ő vezetett ide... Ugye, milyen kedves, játékos fiú? Gyerekkorában csak úgy becéztük:,,tarka lovacska.'' Mindig az agyagdombon ült, mindig csak lovakat gyúrt magának. Be is festette őket, és mindegyik lova tarka volt, piros, kék, sárga meg zöld. Hogy tudott rajtuk nevetni!... És milyen jó lovas lett később! Nevetni tudott? Kisfiú volt? Agyaglovakat gyúrt magának? És tarka lovai voltak? Pirosak, kékek, sárgák meg zöldek? Szávitri a magas, fiatal, szomorú férfit nézte - és csak most értette meg a vak király szavait:,,minden nagyon régen volt, amit én ismertem.'' Ezután már hallgattak, sokáig hallgattak, Djumatszéna király megint emlékei közé tévedt, és nem jött vissza közülük. Később Szatjaván intett a lánynak: hagyják magukra a vak királyt meg a szótlan királynét. Egy szálafa alatt ültek. A magasban fehér felhők lebegtek, mint egy virágzó; fehérbe öltözött gyümölcsöskert. Szávitri olyan nyugodt és boldog volt, hogy kedve lett volna virágba öltözni. - Láttad az aranypántos ládánkat? - kérdezte Szatjaván. - Egy kalitkát láttam... - csodálkozott Szávitri. - A legszebb ládika volt, a legnemesebb fából. Aranypántok, aranysarkalás tartotta össze, aranyzár csattant rajta. Ezt hozta el magával anyám, amikor elmenekültünk a palotából. Mit őrizhetett benne? Nem tudom. Talán a legszebb ékszerét, talán valami mást. Ennyije maradt abból, amije volt. De ezt a ládikát mindig magánál tartotta. Láthattad, még most is vele van. Sohasem mondta, de én tudom: ez a kicsi láda teszi őt királynévá. A fa már kirothadt az Illés Endre: Szávitri Oldal: 15

16 aranypántok közül. Amit az aranyzár őrzött: régen kihullt, elveszett a lyukas bordák között. Te kalitkának mondtad, ő bezárt ládikának látja ma is. Később azt kérdezte Szávitri: - Még nem mondtad el, miért kellett menekülnötök? Szatjaván hallgatott, tűnődött, mint aki a választ formálgatja. Azután előre fáradt lett a választól. Felkönyökölt. - Elmondjam? Mert éppen itt vagy? Mert kíváncsi vagy? - El kell mondanod! - Nem érezte meg a férfi szavában a gúnyt és a fájdalmat. Szatjaván az arcába nézett. - Amikor kislány voltál, belegurítottak csalánbokorba? - Nem... nem emlékszem... De volt valami a férfi hangjában, amitől egyszerre úgy érezte: szégyenkeznie kell. - Hát engem belegurítottak! Szinte gonosz lett, amint folytatta: - Nem fáj, csak utána ég az ember bőre. Szávitri megfogta a férfi meztelen alsókarját. - Még mindig ég? Szatjaván ernyedten, szó nélkül hanyatt dőlt. - Azt kérdezted, miért kellett elmenekülnünk? - mondta nagy sokára. Szávitri tudta, most hallgatnia kell. A fiatal férfi a magasba nézett. - Mert Djumatszéna királynak volt egy öccse! A mondat fellobbant, mint egy lángnyelv. - Mert apám király volt, és az öccse őmiatta nem lehetett király. Mert apám nagy ember volt, bátor férfi, és az öccse törpe. Mindenben csak törpe. Mert apámnak minden sikerült, és az öccse mindentől visszahúzódott. Mert apámat szerették, az öccsétől meg féltek. Mert apám fényben élt, az öccse meg örökké árnyékba húzódott. Az indulat már lobogott, a lángok csapdostak. Illés Endre: Szávitri Oldal: 16

17 - De hány szálból szőnek egy szőnyeget? Ezerből, tízezerből? - váltott hangot a hanyatt fekvő férfi. Mert más is volt... Emlékszem a palotánkra. Gyerek voltam, és mindig eltévedtem a palotánkban. Mert olyan nagy volt, olyan fényes. Annyi terme, lépcsője, folyosója és rejteke volt! A folyóparton állt a palotánk, és a vízben ott láttam a tükörképét. Tulajdonképpen két palotánk volt, de ez a második, a vízen, mindig ingott. Mindig olyan volt, mintha összedőlne. Szatjaván sóhajtott. - Apám volt a legbátrabb, a legszerencsésebb férfi. És már nemcsak az öccse volt törpe. Mindenki törpe volt mellette. Már nemcsak szerették Djumatszéna királyt... már irigyelték és gyűlölték is! Mindenét irigyelték, nagyon sokan gyűlölték. És azután eljött az a nap... Nagy tömeg állt a palotánk előtt. Álltak és hallgattak. Nézték a csillogó díszeket, nézték a fénylő ablakokat. Nem mentek el, csak néztek és hallgattak. Anyám kiküldte egy szolgánkat: kérdezze meg, mit akarnak?,,djumatszéna királyt akarjuk látni!'' - üzenték. Anyám sírva kérte, ne menjen ki, de apám kilépett a kapun. És a hallgatva várakozó tömegből akkor kivált egy koldus.,,vakulj meg, Djumatszéna király! - kiáltotta apámnak. - Annyi kincsed van, vakulj meg tőlük!'' Anyám elájult az ablakban, apám sem tudott szólni, sápadtan megfordult, és visszajött hozzánk. Az emberek ekkor eloszlottak. Szávitri a fiatal férfi fölé hajolt, aki királyfi volt valamikor, és két palotája volt, s az a második a vízen ingott. - Mondd, mondd tovább!... - Mi is volt még? - riadt fel Szatjaván. - Éppen a koldust mondtad... Szatjaván felült. - A koldus?... A koldus eltűnt. Sohasem tudtuk meg, ki volt. Szent remete-e, akit felingerelt apám dicsőségének, gazdagságának híre, vagy csak nagybátyám titkos, felbérelt embere, aki odavezette a tömeget a palotához. Akárki volt, az átok fogott. Apám néhány nap múlva megvakult. - Megvakult? - kérdezte ijedten a fiatal lány. Pedig tudta, hogy az öreg király most is vak. - Megvakult, de titkoltuk! - folytatta gyötrötten a sápadt férfi. - Miért titkoltuk? Már nem is tudom... De rossz, rossz emlékezni is rá: milyen rettenetes, szomorú napok és hónapok voltak azok! Anyám meg én állandóan ott álltunk mellette, és figyeltük őt. Soha nem hagytuk el, egyetlen pillanatra sem. Állandóan súgtunk neki. Megmondtuk: ki jön, mit akar, merre áll. Mindent mi súgtunk neki. Azt is, hogy nappal van-e vagy éjszaka. Mert neki akkor minden óra éjszaka volt. És észrevétlenül minden megváltozott körülöttünk. Ami valamikor nagy volt, törpe lett. Ami igaz volt: hazugsággá vált. Djumatszéna király fenséges, bátor szava dadogásba fulladt. Így volt: csaltunk, hazudtunk, dadogtunk. Mindenkitől féltünk. A drágaköveink fénye hályogos lett és kialudt. A palotánk, az igazi is, inogni kezdett alattunk. Akár a vízben tükröződő. - Ne haragudj, Szatjaván... ne haragudj rám... - kérlelte halkan Szávitri a fiatal férfit. - Ne haragudj, hogy ezt kérdeztem tőled... Nem tudtam, mit kérek. - Mi is volt még? - tépett egy fűszálat Szatjaván, mint aki nem is hallja a lányt. - Mi is volt még?... Egyre többen sejtették, hogy apám megvakult. Már mindenki suttogta. Már az egész palota, az egész város, az egész birodalom tudta. És ekkor eljött a nagybátyám... Eljött az embereivel, a Illés Endre: Szávitri Oldal: 17

18 híveivel, a szolgáival. Milyen törpe volt még mindig! Hízelegve, alázatosan jött, belekarolt apámba... Anyámmal ott álltunk mellettük, s nem tehettünk semmit. Nagybátyám félrevonta apámat, mintha bizalmasan közölni akarna vele valamit. Tettek néhány lépést, és a nagybátyám ügyesen nekivezette apámat a falnak. A nagy, a fényes, a bátor Djumatszéna király vak volt, egészen vak: nem látta, hogy meg kellene állnia, meg kellene fordulnia. Ügyetlenül, meginogva nekiütődött a falnak. - Ó, Szávitri! - kiáltott fel a fiatal férfi. - Még mindig hallom azt a furcsa- tompa koppanást. Apám, a legkedvesebb, a legbátrabb férfi, a jószívű, a tiszta, az igazságos, úgy nekiment a falnak, mint egy kisgyerek. Egyszerre ütötte bele az arcát és a térdét. Anyámmal odaugrottunk, de már késő volt.,,vak... - kiáltotta a nagybátyám. - Vak!... Vak!... Mindnyájan láttátok: megvakult!...'' És azután még mindenfélét kiáltozott:,,ez a nyomorult vak akar birodalmat vezetni? Erről a szerencsétlen vakról hittétek azt, hogy bátor? Róla mondtátok azt, hogy csak ő nyerhet csatát? Mire való egy vaknak ez a palota? Öljétek meg!... Öljétek meg!'' - rikácsolta valahol messze mögöttünk, s a félelemtől szinte eszét vesztette. - És ti? - kérdezte szinte hangtalanul Szávitri. - Ne félj! - mosolygott rá a fiatal férfi. - Mi akkor már messze jártunk. Mert amikor nagybátyám először kiáltotta:,,vak'', apám megfordult, és elindult a palota kijárata felé. Úgy ment, mint aki lát. Még soha nem lépett annyi méltósággal. Alig tudtunk belékarolni.,,öljétek meg!...'' - visítozott mögöttünk a nagybátyám. De senki nem mozdult. Akik előttünk álltak, kétfelé húzódtak: utat engedtek. És mi mentünk, mentünk, ki a palotából, ki a városból, ki az emberek közül. Hűséges szolgáink utánunk hozták néhány holminkat, anyám kérésére ők lopták ki a palotából kedves, aranypántos ládikáját is. És itt élünk azóta, itt, a banjanfa alatt, a Csamkavati erdőben. A száműzött, megvakult király, aki olyan gazdag volt, hogy belevakult ékszereinek csillogásába és egy ismeretlen koldus átkaiba. Itt öregedett meg az apám, itt lett élőhalott az anyám. Mit akarsz még tudni, kedves Szávitri? - Már mindent elmondtál! - mondta egyszerűen a lány. Felálltak. Páfrányok között mentek a völgy alján. Azután felkanyarodtak az egyik dombra. Fent jázminbokrok fogadták őket. Szávitri megállt. - Te mindig ilyen szomorú vagy? A férfi egy jázminágat tört. A lánynak adta. Megint Szávitri kezdte: - Amikor kislány voltam, egyszer azt álmodtam, hogy valaki nekem adta a holdat. Azután felébredtem, és nem volt többé semmim. Mert minden kevés volt, ha arra az álombeli holdra gondoltam. A domb teteje kopár volt. A szemük káprázott tőle, olyan fehéren égett itt a föld. Egyre sűrűbb napsütésben lépdeltek előre. Se fák, se bokrok, se forrás nem itta fel a fényt. Négyen voltak. A fiatal lány és a férfi. És mögöttük a két árnyék. Mint két sötét őr. Szatjaván megkérdezte: Illés Endre: Szávitri Oldal: 18

19 - Milyen voltál te, amikor kislány voltál? Szávitri rögtön felelt: - Én mindig féltem. Anyám meghalt, amikor megszülettem. Én mindig egyedül voltam. - És apád, Madra királya? - Ő olyan jó, olyan egyszerű. De talán ő is félt. Tizenkilenc évig imádkozott az istenekhez, adjanak neki gyereket. Fiút kívánt maga mellé. De az istennő csak engem küldött. Lányt. A fiú megfogta Szávitri kezét. A két árnyék ugyanezt tette. - Mitől féltél? - Mindig attól, hogy egyedül vagyok. Nappal még elhagyatottabb, mint éjszaka. - Nem volt játszótársad? - Soha. Ki játszhatott volna a király egyetlen lányával? Szatjaván is elengedte a lány kezét. A két árnyék ugyanezt tette. - Nekem csak olyan barátaim voltak, mint az éjjeli mécses - mondta a lány. - Meg egy csorba, piros kőkocka a padlón, a palotánk legnagyobb termében, a sarokban. Ide bújtam, és beszéltem a kockához. De ez a terem a panaszterem volt a palotában, itt fogadta apám azokat, akik panasszal jöttek hozzá, és engem mindig kiküldtek. Még a kocka sem volt az enyém. - Miért voltál mindig ennyire egyedül, Szávitri? - Látod, ettől is féltem. Miért vagyok ennyire egyedül? Ki rendelte ezt? Amikor már nagyobb lettem, és tudtam, hogy vannak istenek, és hallottam, hogy van büntetés, attól féltem: mindig ilyen egyedül leszek. Az istenek akarják így, ők büntetnek ezzel. - De miért? - Néhány hete egy öreg remete arra oktatott, minden bűnnek megvan a maga büntetése. Aki csépeletlen gabonát lopott, patkány lesz következő életében. Aki gyilkolt, vaddisznóvá változik. Aki szerelmet ízlelt, az sötét erdőbe téved, és éles kardok vagdalják halálra. Néhány pillanat múlva: - De mi az én bűnöm? Milyen bűn lehet az, aminek az a büntetése, hogy egyedül maradunk? Hogy mindenki kitér előlünk? Hogy halálunk órájában is csak egy csorba kőkockával fogunk suttogni? Hátrafordultak. A két árnyék már nem állt mögöttük. Előttük sem járt. Egészen magukban voltak. Illés Endre: Szávitri Oldal: 19

20 Ekkor mondta Szávitri: - Én ismerlek téged, Szatjaván. Álmomban láttalak egy pillanatra. Italt nyújtottál nekem, mert egy nagy pusztán keltem át. Aztán rögtön eltűntél. És már megint a fűben ültek. Egy egészen kicsi patak partján ültek, a vízben aprócska aranyhalak kergetőztek. Mereven nézték a villámgyors halakat. - Nagyon fáj az, hogy egyedül vagy, Szávitri? - Nagyon fáj. - Nem akarsz többé egyedül lenni? - Nem akarok, Szatjaván. - Akkor vesd le az aranyhímes, díszes ruhádat, és maradj velem, itt az erdőn. A lány remegett, mint egy pillangó árnyéka. - Veled? - Velem. És a jázminok meg a páfrányok közül ebben a pillanatban kilépett a nagy Káma, a szerelem istene, és mögötte feltűnt felesége, a bűvölő és varázsló Rati; a tavasz istennője - és Káma így szólt a dombhoz, a patakhoz, a fákhoz, a tündöklő délutánhoz: - Hajoljatok meg a szerelem előtt! Mindenki hallotta. Csak ők ketten nem hallották. Körös-körül óriási csend volt, csak egy vadméh zümmögött a közelükben. A letaposott fűszálak éppen felegyenesedtek a tenyérnyi kis foltokban, ahová ők ketten léptek. A távoli erdőről könnyű fátyol szakadt fel. Egy őz nézte őket, majd lélegzetét is visszafojtva, hirtelen felrohant a dombra. Káma húrja megfeszült - egy virág dobbant Szávitri mellére. A lány egyszerre úgy érezte - valamilyen nagy súly, elviselhetetlen súly hullt rá a magasból. Meg kell halni ettől az ütéstől. És ujjongani, kiáltani kell. Kiáltani, kiáltani!... És kimondta: - Szeretlek! Már nem zümmögött a méh, már messze járt az őz, már elsüllyedt körülöttük az egész világ. Már csak ők ketten maradtak meg a tündöklő délutánból. Illés Endre: Szávitri Oldal: 20

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN

A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN A HÓKIRÁLYNŐ MESE HÉT KÉPBEN ELSŐ MESE egy tükörről és cserepeiről Hallgassátok csak! Már kezdjük is a mesét. Mire a végére érünk, többet tudunk majd, mint most, az elején. Volt egyszer egy gonosz manó.

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Pomáz, 2003 A kötet az 1940-es Révay Kiadó által megjelentetett kiadás alapján készült Szász Lóránt és örökösei,

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE. Benedek Marcell fordítása TARTALOM

RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE. Benedek Marcell fordítása TARTALOM RUDYARD KIPLING A DZSUNGEL KÖNYVE Benedek Marcell fordítása TARTALOM MAUGLI TESTVÉREI KÁ VADÁSZATA HOGYAN SZÜLETETT A FÉLELEM TIGRIS! TIGRIS! A KIRÁLY ANKUSA RÁTOK SZABADÍTOM A DZSUNGELT A VÖRÖS KUTYÁK

Részletesebben

Lyman Frank Baum. Oz, a nagy varázsló. A mű eredeti címe: The Wizard of Oz Fordította Szőllősy Klára TARTALOM

Lyman Frank Baum. Oz, a nagy varázsló. A mű eredeti címe: The Wizard of Oz Fordította Szőllősy Klára TARTALOM Lyman Frank Baum Oz, a nagy varázsló A mű eredeti címe: The Wizard of Oz Fordította Szőllősy Klára TARTALOM 1. A forgószél 2. Dorka a mumpicokkal tanácskozik 3. Dorka megmenti a Madárijesztőt 4. Az erdőn

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók Pákozd Nemeskócsag Tagiskola Az Ingókövek és a Bella-tó kialakulása - Szabó Dorottya 6. osztály Egyszer volt, hol nem volt, hegyek-völgyek között volt egy nagyon szép

Részletesebben

Elisabeth von Schmidt-Pauli: Árpádházi Szent Erzsébet élete

Elisabeth von Schmidt-Pauli: Árpádházi Szent Erzsébet élete PPEK 505 Elisabeth von Schmidt-Pauli: Árpádházi Szent Erzsébet élete Elisabeth von Schmidt-Pauli Árpádházi Szent Erzsébet élete mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény

Részletesebben

1. fejezet. Találkozások

1. fejezet. Találkozások II. könyv 1. fejezet Találkozások Frodó arra ébredt, hogy ágyban fekszik. Először úgy vélte, elaludt, mert hosszú, lidércnyomásos álma volt, mely még mindig ott kísértett az emlékezete peremén. Vagy beteg

Részletesebben

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj!

Nicky Cruz. Repülj kicsim, repülj! Nicky Cruz Repülj kicsim, repülj! (Egy bandavezér története) 1. rész SENKI SEM TÖRŐDIK VELEM Fogjátok meg erősen a bolond fickót! - kiáltotta valaki. A repülőgép ajtaját már kinyitották és én lerohantam

Részletesebben

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ Fülszöveg Hazánk történelmében a királyok nagy szerepet játszottak s közülük jó néhány, kiemelkedő tetteivel írta be a nevét a nép emlékezetébe és a történelemkönyvekbe. E királymondák irodalmi feldolgozásokból,

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye

Óvodai dohányzás megelőzési program. Mesék gyűjteménye Óvodai dohányzás megelőzési program Mesék gyűjteménye Csukás István : Csiszta mókus négy élete Szepes Mária :Titkos varázsszerszám Horvátné Tóth Ibolya, Pércsiné Marosán Andrea: Napsugár Papp Zsófia :Harmónia

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 075 4 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY

TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY TORMAY CÉCILE A RÉGI HÁZ REGÉNY Singer & Wolfner, Budapest, 1917. Este volt. A tél fehéren hullott a földre. A havazáson át nagy jegenyék jöttek a kocsi elé. Kísértetiesen, lombtalanul jöttek a mozdulatlan

Részletesebben

Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József

Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József Margaret Mitchell Elfújta a szél * Kriterion Könyvkiadó Bukarest 1979 Fordította Kosáryné Réz Lola és Sulhóf József A mű eredeti címe Margaret Mitchell: Gone with the Wind Alapkiadás Margaret Mitchell:

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-606-602-4. Mercator Stúdió, 2007

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-606-602-4. Mercator Stúdió, 2007 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

NNCL1036-451v1.0 DALLOS SÁNDOR SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST DALLOS SÁNDOR ÖRÖKÖSE (DR. KAUTZKY NORBERTNÉ DALLOS VERONIKA), 1984

NNCL1036-451v1.0 DALLOS SÁNDOR SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST DALLOS SÁNDOR ÖRÖKÖSE (DR. KAUTZKY NORBERTNÉ DALLOS VERONIKA), 1984 NNCL1036-451v1.0 DALLOS SÁNDOR A nap szerelmese SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST DALLOS SÁNDOR ÖRÖKÖSE (DR. KAUTZKY NORBERTNÉ DALLOS VERONIKA), 1984 ISBN 963 15 2261 x Szépirodalmi Könyvkiadó Felelős vezető

Részletesebben

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY ÉS A KÜLÖNÖS RUHÁSSZEKRÉNY C. S. LEWIS NNCL1392-509v1.0 A mű eredeti címe: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE C. S. LEWIS 1970 by Macmillan Publishing Company, New York, COLLIER BOOKS FORDÍTOTTA: K. NAGY ERZSÉBET A RAJZOKAT KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû

Részletesebben

Mesék bátor gyerekeknek

Mesék bátor gyerekeknek A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, jóvá, működővé tegye maga körül

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben