KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK

2 KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Az ember a színek uralma alatt A színeknek akár az emberiségnek meg vannak a saját kapcsolataik. Bizonyos színek egymás mellett harmónia érzését keltik. Ha az ember elkezd festeni bármit, vagy a ruházata kombinációjának színei is elárulhatják a lelki egyensúlyát, betegség, nyugalom, gyógyítás üzenetét hordozzák. Sok színkombináció ellentétes, mely konfliktusra vagy diszharmóniára utal. Ha egy kicsit tudjuk miként függnek össze a színek megérthetjük üzenetüket. Pl. fessünk életköröket. Egy kört lerajzolunk és fessük ki olyan színekkel, amilyennel óhajtjuk. Festhetjük több napig, hétig is. Vagy ruháink színe, amihez ragaszkodunk és a kombinációk. A színekkel rajtunk meg tudjuk fejteni mi rejlik bennünk, ha sűrűn viselünk bizonyos színeket. Bizonyos színek kapcsolatát a természetben való előfordulásuk határozza meg. A szivárvány mindig ugyan azt a színsort mutatja: (piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigókék és lila). A szivárványt számos nép hagyománya tiszteli az istenek áldásaként. Izgalom, várakozás és öröm érzését kelti bennünk. A szivárvány vidám színei azonban arra is emlékeztetnek, hogy vihar dúl valahol a közelben. Kenéz Heka Etelka 3

4 Pusztulás Egyiptom és Suméria elpusztult mind. Elpusztult Trója, Alexandria. Nem volt netán elég hasznos e világ minden felfedezése, megismerése, gyönyöre ennek a világnak? Valószínűleg a túlvilág fontosabb maradt. Mindent újra, másként megtanítani. Valószínű ez a fő feladata talán, ami ezt az életet érinti a legsúlyosabban, az lehet a metafizika? 4

5 II. előszó Életfilozófia Az anyaméh nem apad el soha. Olyan, mint egy fekete, titkokkal megtelt szoba, mert ő az élet csírázása és az élet sötét oldalának fényderítő sarjadása. Olyan, mint az anyaföld. Ő is növényeit rejti a homályban, míg elő nem jönnek egy napon a napvilágra. Az istenek ünneplik az anyaméhet, az életet adót, mely legyőzi a sötétet és buzdítja a földanya Isten fénylő szertartásra a világot, mert a fekete sötétben az égből leereszkedik a lélek a született anyag szívében. Halálunkig uralkodnak bennünk az égi fények. A sötét bennünk él a mindennapjainkban, mert ő a Nap és a Hold sötét oldala, az ég éji halála. Így naponta temetjük a fényt és újra átéljük az anyaméhet. Álmunkban ott lebeg többször ő, a sötét és fény elválasztója, az alvilág felett uralkodó titkokat rejtő Hekaté Istennő, ki a lélekidézések és a természet titkos erőinek Istene. A titkos erők úrnője A város pusztulásában megmaradt a szentélye Athénben. Kenéz Etelka 5

6 A titkos élet bánata és gyönyöre Vágyódó pillantásaim elvész a mulandóságban és a napsugár is, amely a pocsolyába hullik hasonlóan elmúlik. E világ káprázata álomnak tűnő! Egy szenvedő Isten műve lehet e világ, vagy költeménye sok színes füstben-ködben? Lehet, hogy elégedetlen Isten azzal amit teremtett? Lehet, hogy nem akarta látni a világot s elfordult tőle a teremtő szeme? Bánatos gyönyör a szenvedőnek és önmaga elveszítésének. Lehet, hogy elveszítheti önmagát egy napon e világ, s majd tapogatózni fog a szellem balgán az utolsó testfalai után. Akkor már nem kételkedik többé a lét a jövőjében. Ha hallja a Föld porát magához szólítani s át akar jutni egy más világba, ami ott él az emberektől jól eldugott mese káprázatában. A mennyországról a nép költeményeket ír. Törött szárnyakkal csapdos amint belehull a földbe a haldokló test az eget nézve s a mennynek vércseppeket küldve kegyelem kérésére. 6

7 A nagyvilág E csodás nagyvilág örök idők óta űzi a forgó szeszélyes játékát. Kihaltak az alkotó Istenek Már rég beállt a bálvány Istenség alkonyának ideje A világból hiányzik az örök megújulás képessége. Azért ismétlődik a kör játéka örökkön s biztos örökre. Mi tagadás, hibás az alkotás! A forgató energia, a megmaradás tétele megköveteli az örök visszatérésre. Az ember eljegyezte magát örökre a körforgás gyűrűjével, a saját visszatérésének örök fogadalmával. Ez a kettős gyönyör a kezdet és vég nélküli titok világa: már az embernek nem álma! Lehet, hogy e világ egy óriás erőszörnyeteg, mely ha mindent elpusztít, elnyel a magújulását csak így éri el? 7

8 Emlékezés Óh, nékem a halálodra az örök emlékezés egy hatalmas lelkei hajótörés. Azóta a borús Nap körülöttem lépked. Óh, az emlékezés drágám ritka fényűzés. Ilyenkor a megszokott lélegzet átitat és éled bennem az áhítat. Mindenfelől, a tenger síkon alant vagy fölött, ott lebegsz te mindenhol az arcok között, vagy a nyirkos hegyek mögött. Nem szűnik meg rólad az emlékezés vagy a jövendő megsejtés, hogy már bennem elapadt a bús reménykedés. Csak vár szüntelen, hogy bennem a bánat mélye e lerázhatatlan szenvedésben a Föld világát befejezze. 8

9 A boldogság A boldogság az Istenhez emelkedett és elrendezett harmónia megérésén alapul. Az igaz valóságos gyönyörök kapcsolatban vannak mindig a tökéletességgel és az állandó boldogsággal, a szabadság megnyilatkozásával. A gyönyöröket megjelenítő fény az észjárás rendjét világítja meg és ennek útján akaratot épít magának, hogy a közvetítésével közelítse meg és ragadja meg a gyönyört, harmóniát s az égi tökéletességet. 9

10 Reménysugarak A jövő reménysugara akarat és cél nélkül kihal ebben a világban, de ha az akarat tán kitörne szintén hátsó világ lesz belőle, mert az ember hiába küzd nem találja meg az igazi boldogságot. Azért szépíti meg a Földet, hogy itt szeretné megélni a mesebeli túlvilágot, melyet még senki szeme soha nem látott, csak hátsó világ káprázatot, mely lehet bármennyi a kijózanodásban elenyésző semmi. Bennünk az uralom vágy csak a szégyenteli emberi nyomort próbálja eltakarni, s ki akarja követelni a Földtől az égi világát, s a teremtőtől az emberi jogát, melyet úgy érez joga nélkül az élet meggyalázza az emberben saját magát. Ha rosszak is a körülmények, de ha önmagam tisztelem megteremtem a saját törvényem az élet törvényeivel szemben. Így már nem leszek befolyásolható s gyáva Nem kell beledugni a fejem a Földön míg élek a csillagok porába. 10

11 Az erő hódítója Az akarat az erő hódítója, mely ha létrejön a célkitűzésekkel kerül szembe, s magában foglalja az akaraterőt: s ami kitűzött cél volt már nem az akarat, valósítja meg céljai függetlenül. A természet mechanizmusa lesz. A természeti valóság bekebelezi magába az emberi célkitűzést és jeleníti meg az emberi akarattal. Az emberi törekvések sok ága a hatalom akarása, mert hiányzik az embernek az igaz szabadsága, mely a lélekben, agyban beletárolva. Hatalommal, igazsággal próbáljuk a szabadságot elérni, mert a szabadsággal is egy másfajta világot akarunk létrehozni mi saját magunkban, saját akaratunk révén Ez általános, szükségszerű törvény Az akarat fogalom él bennünk. A tett cselekvéssé és őslétté, szellemé, mint alapfelépített lelki alkat megnemesít, felemel a magunkkal született szellemi szintre és szellemi tevékenységű tevékenységre vált át. 11

12 A világ megváltása A természet körforgása, az örökös visszatérés egy érzéketlen tárggyá változtatja át az embert. Forgok körbe, nézek jobbra-balra: Hol van valahol egy híd, mely a körforgásból megszabadít? Az akarat? Igen, az már rég szimatol, hogy megszabaduljon búbánatától, s a börtönét átkozza. Óh, őrült lesz minden, az akarat fogja, Mert az akarat egyszer fájdalomhozó, máskor megszabadító és bosszút vesz mindenen, ami szenvedni tud, mert az akaratban lakozik a gonosz és a jó, ahol szenvedés vala ott büntetés is jár. A bosszúállás így hívja saját magát, mert a bosszú egy hazug szóval, jó lelkiismeretet alakoskodik ki gúnnyal. Az akaratban is szenvedés lakozik, mivel nem tud visszafelé akarni Így az akarat maga, s minden élet büntetés és kegyelem kellene hogy legyen, mint ahogyan a felhő is felhőt gördít maga alá, s a szellem fölé, s az őrült bölcsen azt prédikálja: minden elmúlik a világban. Érdemes, hogy elmúljon, mert ez a törvénye jog és büntetés szerint Óh, hol van a jog a megváltás folyamatától és az itt lét büntetésétől? Nem pusztítható el semmisem az örök itt lét büntetésében, mert az ittlétben újra tetté és bűnné kell lennie. 12

13 Barlang Óh, lelkem lépj ki olykor mélységes barlangodból! Odakinn a szivárvány villant, az ég és Föld között összekötő utakat mutat. A léleknek ilyenkor megvillan a fenti világa, a porból a fényben egy-egy pillanatra elszállva, hisz az élet itt lent ráépült a hazugságok hídjára. A lélek a legnagyobb szakadékot is a Földön megismeri, s ráeszmél, hogy a legkisebbet a legnehezebb áthidalni, mert a benső hangom tudja, hogy néki a külsőmön nincs senki, csak a lelki sugallma vigasztalásul elfeledteti! Létgyűrű A létnek gyűrűje kezdetén felvirágzik Örökké a végtelenségbe úszik, majd a szív széttörik, közben olykor összeilleszkedik. A léleknek háza örökkön újul, építkezik. Majd elválik a létnek folyama s az élet súlya visszaköszön reád újra és újra. Olykor visszajön, olykor tőled az élet eltávoz, De a létnek gyűrűje örökké hű marad magához. 13

14 Bölcselet Kérem kinek is fájhat jobban: a teremtőnek, vagy a méltóságnak, hogy az ember olykor a földi létben a legnagyobb állat. Őrjöng boldogan kegyetlen játékokon, Bikaviadalokon, állatölő vadászatokon. Kicsodák a Földön az ilyenek? Az ember gyönyörrel nézi a keresztrefeszítéseket. A lelkük kórosan beteg? Sátáni kéjelgők voltak azok, akik kitalálták a földi poklot. Ferde kéjelgésükben ezeknek az embereknek netán ez jelentette a földi mennyet? A költő érzelme vádolja a sátáni lelketlen tetteket, de ti ne értsétek a vádban félre a tiszta lelkű gyönyöröket. 14

15 A kék ég I. A kék ég határtalan derűje és a hegyek óriás nagysága s az óceán szédítő mélysége lenyűgözőn hat az emberre. Bennünk e gyönyörök, szépségek belőlük áradva vonzást szülnek. Így már a hegyek is kéknek tűnnek: Ezek a kék titokzatos jelenségek, úgy érzed Istenek, szellemek őseid lelkéből származó lehelet él körülötted. Kék II. A kék színek magasságot és mélységet érzékeltetnek. A római istennek, Jupiternek jelképe a kék szín. A tibeti filozófusok szerint a szín kavarodása jelenti a lelki állapotot, s a tudat a kékből szállva a megnyugvásba, és innen indul el a tiszta fényű lelki ragyogása. 15

16 Kék III. A kék színnek mindig tiszta a szándéka. Ezt vallja az ó-indián tanítása, mivel a kék színnek és a szent tűznek ő az alapja. Az embert a benső teljességében eljuttatja az ős keresztény korba. Ő az anya Isten szimbóluma. Ő a fölénk feszülő égbolt szűzies színáradata. A kék színnek a kiapadhatatlan szeretet, hűség, önfeláldozást áraszt a tulajdonsága. Az arany korongon zafírkék izzásában a szentek egyike három testű alakot, a szentháromságot vélte felismerni, melyet megálmodott. Kék IV. A kék szín felidézi azt a fantasztikus helyet, melyben az ember biztonságban lehet. Az anyaméhben ringó vizet, amely a tengeri só oldott vizére emlékeztet. Az Isten a vízre bízta az embert: táplál, tisztít és hűt. A víz az alkímiában vegyült. Megváltoztatja az anyagot és jó útra bocsátja az összeférhetetlen állapotot. A víz megszenteli az embert És Isten oltalmába helyezi a létet. 16

17 A sötétkék A sötétebb kék emlékei bennünk a víz alatti lét, a vihartól háborgó tenger, mely veszedelmeket rejt. A sötétebb kék színek azok, melyek kiszámíthatatlanok, mint a víz alá merülés annak a metaforájává lett, mert a tudatlan dolog elhomályosítja az egot, és ilyen esetben a bekövetkező átalakulást, alkímiát és a kék szín befolyásolja a gondolkodást. Középkék A kék középső színe nyugalmat áraszt az ember idegrendszerére. A kék színtől csökken a pulzus és a lélegzés sebessége. Így ő képviseli a tradíciót, az áhítatot, Az értékeket, a múlt vágyait, a maradandót! A kék szín az asztrológiára is kiterjed. E szín uralkodik azok felett, kik a Nyilas és a Halak jegyében születtek. Jupiter befolyásolja őket őszinteséggel, mély érzékkel, egészséges gyanakvással és nagy akaraterővel. Az indigókék az már álruhás. A férfiban az ilyen kék használás sok esetben passzivitás, lehet indigókék ruha, festmény vagy bármi más. 17

18 Indigókék szín nőknél A nőnél az indigókék szín visszanéz az erős, káoszos eredetre, a belső sötétségre, az anyaméhre és a halálra egyszerre. Ez a sötétkék, mely fekete alapon ül halál és misztérium alapokat is szül Továbbá a tudat ébredéséről, a bölcsességről, az élet filozófiájáról, az elmélyüléséről, valamint a lélek sötét éjszakájáról, a levertségérzetről, a csillagtalan sötét éjről. Ha a női lélek az indigókékkel felhagyott megéli újra a lelki virradatot. Sárga szín Ime a sárgának színe. Sárga a Nap fénye, Erő életet adó a jelképe. Ugyan úgy sárga a látásnak színe, ő a megértés képessége. A tudata Isten-szerű minőséget sejteti, melynek révén az egyén az ösztön világ fölé emelkedik és láthatatlan közegben tevékenykedik. 18

19 Sárga, a törzsevolúció tükre A sárga szín tükrözi az emberi lét, a törzsből való leválásból, melyből megnyilvánul a személyiség. A gyermek először a mászásra használja két térdét és amikor a két lábára feláll a gyermek az egyediségére ébred. A sárgát a hősi küldetéssel hozzák össze. A sárga jelentheti az aranyat a számunkra. Tehát az aranyos sárga használva jelentése a lélek gazdagsága. Az arany jelképe emlékeztet az eredendő, mély én archaikus teljesség lehetőségére. 19

20 Sárga A sárga a Nap szimbóluma és a legősibb napimádat forma. A sárga szín a napistenek jellemzője lett: Apollóé, az egyiptomi istené, s úgy az Inkák és az Aztékok napisteneié. Továbbá a sárga jelképezi a kiszabadulás vágyát, És a férfiaknak tekintett aktív megtermékenyítő alapelvét. A sárga szín előtérbe helyezése a nagyobb boldogság remény kifejezése. A sok sárga szín utal az önteltségre. A sok sárga használata szimbolizálhatja a lélek sötét fogsága vágyó a kiszabadulásra. A sötét sárga az apához való negatív kötődés szimbóluma. Ez az önállósággal kapcsolatos probléma, a férfiakkal való kapcsolatok zavarai a korlátokkal való szembeszállás, kirobbanó energiát, határozott éntudatot jelent. Megvalósítható célokat tűzünk magunk elé. A sárga szín használata megmutatja, hogy készen állunk az újra, az új tanulására. A sárga színnel élve benne vagyunk a központ pezsgésébe. 20

21 A zöld szín A zöld színe friss illatokkal terhes természet színe, melynek során a természet meghal és tavasszal újjászületik. Jelzi a természetes egészséges alapelvet, a fejlődés fennmaradásának képességét. Az indián gyógyító kerék hagyománya a dél szimbólumának tartja a zöldet. A dél példázza a természetközeli lét ártatlanságát, s a bizakodást, hogy tisztában vagyunk szívünk titkaival. A délhez társított állat az egér. A dél bölcsessége a természetes, gyöngéd elfogadó szeretet. A zöldet az érzékelés működésének is azonosítják. A zöld a földi megfogható, észlelhető vegetáció színe és az érzékelést képviseli. Mitológiailag a zöld: az anya kék, az apa sárga. Megmutathatja a táplálás képességét, s kifejezi az érettségnek azt a szintjét, amikor az ember beépíti személyiségébe az anyai és az apai tudatot és önnön szüleiként kezd működni. Sötétzöld A zöld negatív szimbólumok. Pl. a kígyóméreg, a veszedelmes mesék sötétzöld erdeje. A túl sok zöld jelentheti az uralmat: a szülők a gyermek kárára, a tekintélyt így elnyomhatja a gyermek rovására. 21

22 A természet zöldje A természetnek zöld színe használata válik az ember javára. Ez az ős mitikus szín a természet Isten anya él az ember gondolkodásába. Ez a fajta zöld szín a teremtő gyógyító, megújuló erőket adja. Ennek az ereje bennünk véli felfedezni a teremtő Istent, mely e színben ott él veled. Narancs szín A narancs szín a melegség és boldogság benyomását kelti, a lenyugvó Nap megszelídült ragyogása e narancs színt idézi fel. E szín a forrásától egy lépésre eltávolodott erőt érzékeltet bennünk, ha az alapjára, a vörösre gondolunk. A narancs szín arra emlékeztet bennünket, amikor télen a tűz körül ülve elmúlt meséket idézünk mesélve. A Buddha narancs színű köntöst öltött, hogy kifejezze lemondását a világi javakról. Tehát a narancssárga szín azt súgja: cselekedj helyesen. Magabiztos önérzetet és becsvágyó cselekedetet sugall. 22

23 A fekete szín A fekete szín a sötétség, a rejtély, a gonosz és a halál színe, a titkok rejtelme, pl.: az anyaméh a kezdet. A fekete az a szín, mely sosem merül fel a tudat világosságában. A kapcsolat minden őseredeti forrással a fekete galambok, hattyúk és a mesékben felbukkanó más fekete színű lények jelzik. Az anyaméhbe rejtett gyermek, a földbe csírázó növény, mely a homályba eldugott. A föld istennő dajkálva életre kelti őket. Az őseink sötét barlangokban tartottak termékenységi szertartást, mert az anyaméh szerű szentélyek ős istennői uralkodnak a születés titkain. Ezekre emlékeztet a görög mitológiában Diana istennő, aki fekete kezet és arcot visel. Úgy szintén Luna, Hekaté, kik az alvilág sötétje felett uralkodnak. A Hold fekete oldala is ide sorolható, pl. az eszméletvesztés. Elsötétül előtte a világ. De a fekete szín a halál, újjászületés folytonosságának a felfogásához járul. Az ember az élete során megbirkózik a fekete árnyékkal, a halállal, a gonosszal. 23

24 A fehér szín A fehér szín tisztaságot, szűziességet és szellemiséget érzékeltet. Fehér a holdfény, fehér a csont, fehér a tej és a gyöngy, a hamvak és az őskorban a fényt is fehérnek fejezték ki. A fény szentsége a fehér színt is szentséggel itatja át, de nem csak a szűzies színei a fehér. Pl.: fehér a teremtés esszenciája is, a tej, az új élet táplálója. A fehér szín érzékelteti a termékenységet. Az egyiptomiak teremtés mítoszában Atum isten ejakulációjának tulajdonítja az idők kezdetét. Több ázsiai legenda hatalmas tejtavakról beszél: a bőségnek ez a képe az embert boldog, gyermeki érzéshez köti a fehéret. Az efféle érzések emlékei lehet az alapja a sztyeppék sámánjai által vezetett extatikus ünnepi szertartásnak. A fehér gyöngy is azt jelzi, hogy óriási érték rejlik a homályban, ahogy a gyöngy lapul meg a kagylóban. Az ezüstös fehér használata lelki érzékenység, érzelmi területen magasabb rendű inspirációk, megvilágosodás, fény forrása lehet. 24

25 Vörös szín Őseink szemében az élet jelképe a vörös szín. Serkentő tulajdonságaival fő helyet biztosít a betegség gyógyításában. Az elméletben a hasonló a hasonlót gyógyítja. A gyógyító személy vörösbe öltözött és a vörös változó színeivel övezték a beteget. Például úgy rendelkeztek az orvosok, hogy a beteg szobájában minden legyen vörös, vörös teákat, ételeket adtak a vörös himlő ellen,v agy torokfájás és láz gyógyítására. Különösen hangzik ez ma, de a kutatások igazolják a vörös szín mérhető hatását az emberi testre. Ha pirosat, vöröset használunk a hétköznapjainkban (virág, ruha, kép stb.) így a lélek mélyén lehetőségek bontakoznak ki. A vöröset azonosítjuk a vérrel is. A kereszténység vörös színt használt a szentlélek megjelenítésére. A piros pünkösd oltára és kellékei vörös színben megőrizte az idő, a szentlélek heves tüzét és annak a tiszteletét. A vörös szín az erőt szimbolizálja, hisz a vérnek is ilyen a színe. A tűz színe is vörös, mely melegséget és romboló megtisztulást sugall és egyben az átváltoztatás hatalma. A középkori alkimisták vöröse nagyszerű mű a megvalósulásához vezető folyamatot jelöli ki, melynek során arannyá alakul át az alapvörös anyag a misztikus kémiai eljárásban. Tehát a vörös az arany megjelenésének hírnöke, a szellem legértékesebb kincse. Tehát a teljes személyiséggé váláshoz szükséges a lélek átalakulás, melynek a vörös a forrása. 25

26 Bíborlila A lila, a kék és a vörös keveréke. Önálló szín. Egyesíti a vörös energiáját és a kék nyugalmát. Püspöklila, királylila ez azonosulás, a misztikus egyesülés a legmagasabb alany és tárgy egyesülése. Varázslatos, álombeli valóság, mágikus állapot, amelyben minden vágy beteljesül s ha az ember kedveli a lilát igyekszik megvalósítani a mágikus kapcsolatot. Nemcsak magát bűvöli aki a lilát hordja, hanem másokat is elbűvölni óhajt, ami maga is egyfajta megigézés. A bíbor jelenti: azonosulás intim, erotikus egyesülésként. A lila, lehet mondani hatalmi jelvény, a görög Dionüszosz Istent rendszerint bíborpalástban ábrázolták. A szőlő és a bor a hatókörébe tartozott, ő a nagylelkűség, mámoros önfeledség istene. A lila szín élénk fantázia működésére is utal, aki szereti e színt általában izgalmas személyiség és magára vonja a figyelmet. Így különleges szerepe alakulhat ki, de túlzásba lehet önelnyomás vagy saját magát az emberiség fölé helyező látomását is jelképezi. 26

27 Levendula A levendula halvány, mégis élénk szín, a virágból a neve és kellemes az illata. Az erénnyel, szorgalommal és az elismeréssel azonosították a rómaiak. Az asztrológiában a levendula a Merkúrhoz tartozik, melynek befolyása a kitűnő emlékezőtehetséggel, valamint tudományos és művészi képességekkel ruházza fel az embereket. A Merkúr istenről, az olimposzi istenek hírnökéről úgy vélték ő uralkodik az idegrendszeren, mivel az idegek a biológiai vidék hírnökei. A Merkúrral való képzettársítás arra utal, hogy a levendula színe valamilyen formában az idegrendszerrel van összefüggésben. A levendula a fehér, a szellemiség és a lila, királyi hatalom keverékéből jön létre. A rendkívül kifinomult állapotú szellemiség energiáját jelképezi. AZ összetevő színek jelentése arra utal: lehet előállítani világoskék (pozitív) színből és rózsaszín (hús) keverékből is. Az a fontos a jelentéséhez társul-e a megható üdvösség érzése, amelyet Szent Teréz tapasztalt meg. A levendula misztikus élményekre való hajlamot jelenti és szellemi ébredést, amely pszichológiai újjászületést eredményezhet. A levendula csapdája: mivel kevés piros van benne így magába hordozza a fizikai testtől való elválás jelentőségét. A sok levendula jelzi a fantázia függőségét s a valóságtól való menekülést. 27

28 Rózsaszín A rózsaszín a hús színe. A fehér és a piros keveréke. A piros (energia), a fehér (szellem) az ártatlanságra utal. Az érzékenység, az érzelmek, a fiatalság. A rózsaszín a fizikai testtel van kapcsolatban. Ő a lelki sebezhetőség megtestesítője és a törődés vágyának beismerése. A házasság az alkímiában a fehér és a pirosból a rózsaszínben jön létre, de lehet a sok rózsaszín a ki nem élt gyermekkorból visszamaradt betegség. A rózsaszín sokszor jelenti a fizikai szervezet örömeit és fájdalmait. 28

29 Barack szín A barack szín Kínából ered, ahol a taoista szexuális miszticizmus jelképe a barack szín, az életet létrehozó női életerőt jelképezi. Konkrétabb szinten a női nemi szervet. A szent kertben szedett barack nélkülözhetetlen volt az istenek halhatatlanságot nyújtó varázsitalának készítéséhez. A kínaiaknál a halhatatlanokat is hozzásegítette a hosszú élethez. A hosszú élet jelképe Sou Lu volt, akit mindig ravasz képpel ábrázolnak, amint egy hamvas barackkal felfedi hoszszú élete titkát. Európában is női szeméremtest, a házasság jelképeként szolgált. Az asztrológiában Vénusszal azonosították. Amikor sok barack színt használunk valószínű készen állunk egy értelmes, gazdag szexuális kapcsolatnak életét élni. Egy nőnél lehetséges értelmezni a rejtett mélységből felhozott női energia jelenlétét nyilvánítja ki, melyet ha szabadon átadunk magunkból azt majd istennői virágcsokorként fogadják el. 29

30 Fukszia Magenta élénk pirosas, lilás színt fuksziának nevezik a virág után. Ez egy viszonylag új szín. Életerőt, izgalmat és nyugtalanságot fejez ki. A mai nők gyakran öltöznek fukszia színű ruhákba, mivel erőteljes egyéni hatást keltenek ben Észak-olasz város, Magent közelében csatát vívtak és kb. a női mozgalom akkor kezdődött és a magenta nevét kapta e női szín. Fontos: magenta szín lett Kali istennő képének színe. Kali istennő képe a nőiesség ősi energiaforrás jelképe, a természet hatalmának szüntelenül teremtő és romboló örvénye, az egyéniség hirdető színe, hogy önállóan személyesíti meg önmagát a világban. 30

31 Barna A barna szín az anyaföldünk színére emlékeztet. Arra is utal a Föld ha üres, hogy ott volt valami és most nincs, kiürült a helye. A barna szín a állhatatos, józan, megbízhatóságra utal. Pl.: piros és zöld színekből lehet barnát előállítani. Ebben az esetben jelentősége indulás és megrekedés ösztönzést mutat. A barnát narancssárgából (mely autonómia törekvéssel bír) és kék (a nőiesség színéből). Ez a színösszeállítás az anyával való konfliktusos kapcsolatra utalhat. Sötétpirosnak is tekintik a barnát. A piros szín erejének tompítása olyan passzív fogékonyságot jelent mint az érzékszerveké. Pszichológusok szerint a barna az érzelmi biztonság vágyát jelzi. Ne feledjük el, hogy a barna az ürülék színe is, a hulladék színe és a 31

32 rothadt gyümölccsé, mely cefrésedve lepárolva új élet lesz, esszenciális töménység. Az élet a körforgásban elhal, a természet és új arcot ölt. Az olyan lény ki sok barna színt visel alacsonyabbrendűségben szenved, értéktelennek és szennyesnek érzi magát. A trágya a bő termés alapja. A trágyadomb volt annak a kiinduló anyagnak a lelőhelye, amelyből az alkimisták létrehozták az aranyat. Sokszor amit elutasítunk magában hordozhatja a legkiválóbb tulajdonságainkat. A pirossal kevert mély gesztenye barnát eredményez, amely hasonlít kissé az alvadt vér színére. Rájöttek pszichológusok, hogy a szexuális identitással kapcsolatos érzéseket fed fel ha egy festőművész képén sok ilyen szín létezik az felhívja a tudatalattiban a figyelmet. A gesztenye barna szín több estben való használata jelentheti a lelki sebeinket, melyekre oda kell figyelni, mert még nem gyógyultak be. Mivel a barna a parlagon heverő föld színe, a művészi munkában megfelel egy őszi témához. Itt ez esetben a lelkünk átélheti a barna árnyalatban a pozitív jelentéseket, a teremtés elhalása és a természet megújulását, s mivel a barna más színek keveréke jelenthet elfojtott vagy lekötött energiákat is. Így a biztonság vágyát is a lekötött energia jelentheti. 32

33 Türkiz A türkiz szín a drágakőről kapta a nevét, zöldes égkék. A türkiz évszázadokon át hasznosnak bizonyult a gyógyításban. Isis istennővel azonosították, aki a türkiz hölgy címet viselte. Az irániak úgy tartják, hogy a türkiz megvéd a gonosz szemtől és jó egészséget hoz. Az egyiptomiak kitűnő ló-amulettnek tartották a türkizt és hitték, hogy a viselése megvédi a lovast a leeséstől. Az amerikai indiánok személyes díszként, jelentős istenségek ajándékaként használják a türkizt. Néha összetörik homlokfestéshez Bahtit megjelenítésére. A mexikói házak ajtait, kapuit, kerítéseit gyakran festik türkizkékre. Ugyan úgy Tunéziában is. Az Egyesült Államok keleti részén is átvették a szokást. Úgy vélik megakadályozza a nem kívánt kísértetek belépését az ajtón és ablakokon. Az indiánok a gyászoló nőt kijelölik türkiz hölgynek, ami annyit jelent az a dolga, hogy ellenőrizze betartják-e az illemet. Amikor látogatók érkeznek a törzsi gyűléseken ő figyel, hogy a méltóságok jó helyen üljenek, a megfelelő tiszteletet megkapják. Ezek a feladatok elterelik a figyelmet a személyes tragédiájáról. A türkiz megjelenése az életünkben nagymértékben azt jelzi, hogy a szellem irányítja az emlékek áradatát, amelyek különben túl fájdalmasak lennének. A türkiz világoskék (pozitív anya) és zöld szín (nevelés, irányítás), tehát anyáskodás, másokkal törődés. Amikor türkiz színt választunk gyakran életünkben felszólítjuk a szellemünk erejét, hogy olyan módokkal gyógyítsa meg önmagát, amelyeket mi magunk nem ismerünk, nem értünk. A türkiz felhívja figyelmünket az érzelem elnyomás veszélyére, amely az érzelmünk által előhozott mélyebb tudatalatti képektől való félelmünkből következhet be. 33

34 Égbolt Kék tavaszi égboltot látom azurkékben. Ahogy a szemedet nézem, reám adja melegségem Kigyúl bennem Csillogva a fénye, és szétfut az égen. A por A porban vánszorog életem a föld porát bennem éltetem s majd eltemet engem és a sírba magammal viszem. 34

35 Szürke A szürke egy semleges szín. Kővel, hamuval, köddel, ősz hajjal hozható kapcsolatba. A szürke jelképezi a levertséget, tehetetlenséget, az öregkort, bölcsességet. Visszatekintéssel és a relativizmus jelentésével párosul. A szürke az ellentétek egyensúlyára utal. Mivel a fekete és a fehér keveréke a szürke által elért egyensúly nem tartalmazza a színskála színeit. Mivel a színeknek az érzelmekhez van közük a szürke, mint anti szín így az érzések hiányát fejezi ki. Az érzelmek hiánya pedig a depresszió egyik tünete, de a kor és a tapasztalat szempontjából olyan nyugalmat tükrözhet a szürke semlegessége, amelyen az ember nem hányódik az átmeneti érzelmek között. Sok fiatal a droggal pozitív érzelmeket varázsol, hogy vele a negatív szürke érzelmeket elhalványítsa. Lelkiismeretfurdalásukat némítják el, amely a reménytelenséggel, levertséggel és az ember jogával kapcsolatos. A sok szürke használat arra is utalhat, hogy az egyén átélhet ős lelkifurdalást. Ezeknek a gyökerei visszavezethetők az anyagméhben folytatott túlélési küzdelemhez az ezoteria és parapszichológia szerint. Előfordulhatnak olyan személyeknél is, akik arra vannak beprogramozva, hogy magukra vállalják az anyának okozott fájdalom felelősségét. A sok szürke szín a festményekben időnként a köveket is jelenti. Sok ezer éve szent tárgyakként tisztelték, nagy becsben tartották őket. Többek között a kelták, az indiánok és a japánok számos hagyományban a szent helyek meghatározására használják őket. A festményben a sok szürkés szín jelentheti, hogy adózunk tisztelettel a saját szent helyeinknek. 35

36 Sok esetben arra is utal a szürke, hogy kezdünk felfedezni valami igazságot az emberi lét ellentmondásáról, megpillantjuk a teljesség lehetőségét, vagy találunk valami köztes megoldást egy fáradságos morális megoldásra. A sok szürke arra is utalhat, hogy nem próbáljuk-e elvágni az érzéseinket egy félrevezető lelkifurdalás miatt, amiért saját magunk vagyunk, vagy nem épp egy depresszió közepén vagyunk-e, ami természetes állomása az élet zarándokútjának. A piros azt jelenti hű vagyok A rózsaszín azt, hogy a nap reám ragyog Az ég kék színe hogy igazán szeress és soha el ne felejts. 36

37 A színek eredete Épp oly mély keletkezésének rejtélye szédítően, int a hang és szám misztériuma Az erő energia életárammá erősödött Kreatív akarat első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálva alakul Az önmagát objektiváló Isten először megvalósuló ősképei hang és fény vibrációk A hang az univerzális ideát, a fény amely hindu bölcselet tatvikus rezgésével azonos Az életjelenségek állapotát, minőségét, tulajdonságát jelenti, ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén, hélium vagy magnézium tartalmát Ugyan úgy a színek más módon való Elemzése nyilvánvalóvá teszi életjelenségi, pszichikai állapotát, fejlődéi stádiumát és idea töltését Legyen az növény, kristály, állat, ember, táj, csillag vagy tejútrendszer a természet céljai eléréséhez mágikus szín mantrákat használ. Aki a varázslatot érteni és használni akarja, annak meg kell ismerni tatvák tudományát. A hermetikus tudomány már ősidők óta operál a színek mágiájával, s bizonyos transzcendens színkép elemzés segítségével fejti meg az univerzum fizikai, pszichikai és szellemi misztériumait a tétel alapján, hogy a világ nemcsak anyagi, hanem asztromentális értelemben is egységes E magas spektrálanalízis instrumentuma a fizikai eszközök felhasználása mellett maga a lélek és az intellektus. 37

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár

Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ. Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ŐSMINTÁK EREJE ZOBOR LÁSZLÓ Témavezető: Ferencz István Építész Egyetemi tanár 2002 Tartalomjegyzék Kutatási program 1. Bevezetés 11 Hogy néz ki Jelen-lét

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján

Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztított életrend. / Hamvas Béla / Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján

Részletesebben

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA

A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA A FENT ÉS A LENT FILOZÓFIÁJA Ahogyan fent, úgy lent, s ahogyan lent, úgy fent. szokták sok helyütt idézni a szinte szállóigévé vált mondást. De vajon tudjuk-e, kitől származik és milyen bölcsességekről

Részletesebben

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik.

Részletesebben

A Nagy arkánum titka 3

A Nagy arkánum titka 3 Tarot könyv 1 2 A Nagy arkánum titka 3 A tarot 22 nagy arkánuma a TANÍTÁS AZ EMBERRŐL. A tarot utat jelent, a Belső Fejlődés útját, az arkánum ti t- kot, ennek az útnak a rejtettségét, de egyúttal az igazi

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000)

A nartok aranyalmafája (fejezetek A nartok aranyalmafája c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) Valerij Cagarajev: A nartok aranyalmafája (fejezetek "A nartok aranyalmafája" c. könyvből. Vlagyikavkáz, 2000) A régi világmodell Világunk ifjúkorában a benne lezajló mindennapos események szimbolikus

Részletesebben

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november

ELŐSZÓ. Molnár Réka 2002. november TARTALOM ELŐSZÓ... 3 BEVEZETÉS A FENG-SHUIBA... 4 A FENG-SHUI MÓDSZEREI... 21 EGY HÁZ ALAKJÁNAK HATÁSA... 37 A LAKÁS HELYISÉGEI... 54 PÉLDÁK LAKÁSOK FENG-SHUI ELRENDEZÉSÉRE... 71 MUNKAHELY... 90 PÉLDÁK

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014.

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-1-0

Részletesebben

A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG. Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában

A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG. Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen, érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is

Részletesebben

Szűcs László ÉGRE ÍROTT TÖRTÉNELEM. 2012, a maja prófécia és a magyar őstörténet kapcsolódása

Szűcs László ÉGRE ÍROTT TÖRTÉNELEM. 2012, a maja prófécia és a magyar őstörténet kapcsolódása Szűcs László ÉGRE ÍROTT TÖRTÉNELEM 2012, a maja prófécia és a magyar őstörténet kapcsolódása Szűcs László ÉGRE ÍROTT TÖRTÉNELEM 2012, a maja prófécia és a magyar őstörténet kapcsolódása Tartalom Szűcs

Részletesebben

Kenéz Heka Etelka. Gondolataim az elmúlásról

Kenéz Heka Etelka. Gondolataim az elmúlásról Kenéz Heka Etelka Gondolataim az elmúlásról Kenéz Heka Etelka Gondolataim az elmúlásról Részben a szerző illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata a nyugati buddhizmus lapja dharma a tartalomból Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata Vadzsramatí Ute Volmerg: A szellemi fejlődés esélyei a párkapcsolatban Szammavatí

Részletesebben

A Kabbala története. "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár

A Kabbala története. Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai... Zóhár A Kabbala története "Mózes fölment arra a helyre, ahol ki vannak terjesztve a sekhinah szárnyai..." Zóhár A Kabbala a judaizmus ezoterikus vagy misztikus irányzata. Az eredeti elnevezés a QBL, három héber

Részletesebben

H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították:

H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben. Fordították: H. P. BLAVATSKY TITKOS TANÍTÁS III. TANULMÁNYOK Az okkult filozófia fontosságáról az életben Fordították: Kakódy Mária, Vadnay Emmy, Hary Györgyné, 1962 Szabari János, 2008 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával

REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN. Gyógyítás a csakrák harmonizálásával REJTETT ENERGIÁK A CSAKRA-TAN FÉNYÉBEN Gyógyítás a csakrák harmonizálásával SHALILA SHARAMON BODOJ, BAGINSKI Bevezető Minden ember életében volt már olyan pillanat, amikor feltette magának ezeket a kérdéseket:

Részletesebben

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők

Egyiptom Horváth Zolival 2. rész. Elrejtett Spirituális Erők Egyiptom Horváth Zolival 2. rész Elrejtett Spirituális Erők Amikor először léptem Egyiptom szent földjére, emlékszem, mennyire megilletődött voltam. A repülőgép ajtaja kitárult előttem és megcsapott az

Részletesebben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

LECTORIUM ROSICRUCIANUM magazin 2013/7. 1. évf./7. szám LECTORIUM ROSICRUCIANUM AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA LABIRINTUS, VAGY ÚTVESZTÔ? * A LABIRINTUS, MELYBEN AZ IGAZSÁGOT KUTATÓ EMBER TÉVELYEG * A KNÓSSZOSZI LABIRINTUS

Részletesebben

A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE

A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE A RÓZSÁK KULTÚRTÖRTÉNETE 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. A RÓZSA TÖRTÉNETE ÉS SZIMBÓLUMRENDSZERE... 4 1. A VIRÁGSZIMBOLIKA TÖRTÉNETE... 5 1. 1. Virágok minden korban... 6 1. 2. Virágszimbolika napjainkban...

Részletesebben

Krisztus vagy a Vízöntő?

Krisztus vagy a Vízöntő? Godfried Danels bíboros, Malines-Bruxelles érsekének karácsonyi pásztorlevele (1990) Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? (Lk 7,19) TESTVÉREK! A földön nagy nyugtalanság uralkodott akkor, amikor

Részletesebben

Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám

Á rnyak 2003. Ostara V. évfolyam 2. szám 2003. Ostara - V. évfolyam, 2. szám Tartalomjegyz ék Értekezés a kelta mitológiáról és mágiáról 3. rész Varázsigék, bűbájmondókák A sárkányok mágiája 3. rész A Fanir, a Külső Tűz sárkánya A tibeti ceremoniális

Részletesebben

Kívánunk mindegyiküknek sikeres fejlõdést, tapasztalatokban érlelt tudást és sok sikert a kelta új esztendõ elsõ napján!

Kívánunk mindegyiküknek sikeres fejlõdést, tapasztalatokban érlelt tudást és sok sikert a kelta új esztendõ elsõ napján! 2002. Samhain - IV. évfolyam, 7. szám Elõszó Samhainra végre beérett az egész évben érlelt termés. Eddigi munkáknak több síkon is eredménye született. Végre bemutathatjuk a megújult, portál rendszerû honlapot.

Részletesebben