KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK

2 KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Az ember a színek uralma alatt A színeknek akár az emberiségnek meg vannak a saját kapcsolataik. Bizonyos színek egymás mellett harmónia érzését keltik. Ha az ember elkezd festeni bármit, vagy a ruházata kombinációjának színei is elárulhatják a lelki egyensúlyát, betegség, nyugalom, gyógyítás üzenetét hordozzák. Sok színkombináció ellentétes, mely konfliktusra vagy diszharmóniára utal. Ha egy kicsit tudjuk miként függnek össze a színek megérthetjük üzenetüket. Pl. fessünk életköröket. Egy kört lerajzolunk és fessük ki olyan színekkel, amilyennel óhajtjuk. Festhetjük több napig, hétig is. Vagy ruháink színe, amihez ragaszkodunk és a kombinációk. A színekkel rajtunk meg tudjuk fejteni mi rejlik bennünk, ha sűrűn viselünk bizonyos színeket. Bizonyos színek kapcsolatát a természetben való előfordulásuk határozza meg. A szivárvány mindig ugyan azt a színsort mutatja: (piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigókék és lila). A szivárványt számos nép hagyománya tiszteli az istenek áldásaként. Izgalom, várakozás és öröm érzését kelti bennünk. A szivárvány vidám színei azonban arra is emlékeztetnek, hogy vihar dúl valahol a közelben. Kenéz Heka Etelka 3

4 Pusztulás Egyiptom és Suméria elpusztult mind. Elpusztult Trója, Alexandria. Nem volt netán elég hasznos e világ minden felfedezése, megismerése, gyönyöre ennek a világnak? Valószínűleg a túlvilág fontosabb maradt. Mindent újra, másként megtanítani. Valószínű ez a fő feladata talán, ami ezt az életet érinti a legsúlyosabban, az lehet a metafizika? 4

5 II. előszó Életfilozófia Az anyaméh nem apad el soha. Olyan, mint egy fekete, titkokkal megtelt szoba, mert ő az élet csírázása és az élet sötét oldalának fényderítő sarjadása. Olyan, mint az anyaföld. Ő is növényeit rejti a homályban, míg elő nem jönnek egy napon a napvilágra. Az istenek ünneplik az anyaméhet, az életet adót, mely legyőzi a sötétet és buzdítja a földanya Isten fénylő szertartásra a világot, mert a fekete sötétben az égből leereszkedik a lélek a született anyag szívében. Halálunkig uralkodnak bennünk az égi fények. A sötét bennünk él a mindennapjainkban, mert ő a Nap és a Hold sötét oldala, az ég éji halála. Így naponta temetjük a fényt és újra átéljük az anyaméhet. Álmunkban ott lebeg többször ő, a sötét és fény elválasztója, az alvilág felett uralkodó titkokat rejtő Hekaté Istennő, ki a lélekidézések és a természet titkos erőinek Istene. A titkos erők úrnője A város pusztulásában megmaradt a szentélye Athénben. Kenéz Etelka 5

6 A titkos élet bánata és gyönyöre Vágyódó pillantásaim elvész a mulandóságban és a napsugár is, amely a pocsolyába hullik hasonlóan elmúlik. E világ káprázata álomnak tűnő! Egy szenvedő Isten műve lehet e világ, vagy költeménye sok színes füstben-ködben? Lehet, hogy elégedetlen Isten azzal amit teremtett? Lehet, hogy nem akarta látni a világot s elfordult tőle a teremtő szeme? Bánatos gyönyör a szenvedőnek és önmaga elveszítésének. Lehet, hogy elveszítheti önmagát egy napon e világ, s majd tapogatózni fog a szellem balgán az utolsó testfalai után. Akkor már nem kételkedik többé a lét a jövőjében. Ha hallja a Föld porát magához szólítani s át akar jutni egy más világba, ami ott él az emberektől jól eldugott mese káprázatában. A mennyországról a nép költeményeket ír. Törött szárnyakkal csapdos amint belehull a földbe a haldokló test az eget nézve s a mennynek vércseppeket küldve kegyelem kérésére. 6

7 A nagyvilág E csodás nagyvilág örök idők óta űzi a forgó szeszélyes játékát. Kihaltak az alkotó Istenek Már rég beállt a bálvány Istenség alkonyának ideje A világból hiányzik az örök megújulás képessége. Azért ismétlődik a kör játéka örökkön s biztos örökre. Mi tagadás, hibás az alkotás! A forgató energia, a megmaradás tétele megköveteli az örök visszatérésre. Az ember eljegyezte magát örökre a körforgás gyűrűjével, a saját visszatérésének örök fogadalmával. Ez a kettős gyönyör a kezdet és vég nélküli titok világa: már az embernek nem álma! Lehet, hogy e világ egy óriás erőszörnyeteg, mely ha mindent elpusztít, elnyel a magújulását csak így éri el? 7

8 Emlékezés Óh, nékem a halálodra az örök emlékezés egy hatalmas lelkei hajótörés. Azóta a borús Nap körülöttem lépked. Óh, az emlékezés drágám ritka fényűzés. Ilyenkor a megszokott lélegzet átitat és éled bennem az áhítat. Mindenfelől, a tenger síkon alant vagy fölött, ott lebegsz te mindenhol az arcok között, vagy a nyirkos hegyek mögött. Nem szűnik meg rólad az emlékezés vagy a jövendő megsejtés, hogy már bennem elapadt a bús reménykedés. Csak vár szüntelen, hogy bennem a bánat mélye e lerázhatatlan szenvedésben a Föld világát befejezze. 8

9 A boldogság A boldogság az Istenhez emelkedett és elrendezett harmónia megérésén alapul. Az igaz valóságos gyönyörök kapcsolatban vannak mindig a tökéletességgel és az állandó boldogsággal, a szabadság megnyilatkozásával. A gyönyöröket megjelenítő fény az észjárás rendjét világítja meg és ennek útján akaratot épít magának, hogy a közvetítésével közelítse meg és ragadja meg a gyönyört, harmóniát s az égi tökéletességet. 9

10 Reménysugarak A jövő reménysugara akarat és cél nélkül kihal ebben a világban, de ha az akarat tán kitörne szintén hátsó világ lesz belőle, mert az ember hiába küzd nem találja meg az igazi boldogságot. Azért szépíti meg a Földet, hogy itt szeretné megélni a mesebeli túlvilágot, melyet még senki szeme soha nem látott, csak hátsó világ káprázatot, mely lehet bármennyi a kijózanodásban elenyésző semmi. Bennünk az uralom vágy csak a szégyenteli emberi nyomort próbálja eltakarni, s ki akarja követelni a Földtől az égi világát, s a teremtőtől az emberi jogát, melyet úgy érez joga nélkül az élet meggyalázza az emberben saját magát. Ha rosszak is a körülmények, de ha önmagam tisztelem megteremtem a saját törvényem az élet törvényeivel szemben. Így már nem leszek befolyásolható s gyáva Nem kell beledugni a fejem a Földön míg élek a csillagok porába. 10

11 Az erő hódítója Az akarat az erő hódítója, mely ha létrejön a célkitűzésekkel kerül szembe, s magában foglalja az akaraterőt: s ami kitűzött cél volt már nem az akarat, valósítja meg céljai függetlenül. A természet mechanizmusa lesz. A természeti valóság bekebelezi magába az emberi célkitűzést és jeleníti meg az emberi akarattal. Az emberi törekvések sok ága a hatalom akarása, mert hiányzik az embernek az igaz szabadsága, mely a lélekben, agyban beletárolva. Hatalommal, igazsággal próbáljuk a szabadságot elérni, mert a szabadsággal is egy másfajta világot akarunk létrehozni mi saját magunkban, saját akaratunk révén Ez általános, szükségszerű törvény Az akarat fogalom él bennünk. A tett cselekvéssé és őslétté, szellemé, mint alapfelépített lelki alkat megnemesít, felemel a magunkkal született szellemi szintre és szellemi tevékenységű tevékenységre vált át. 11

12 A világ megváltása A természet körforgása, az örökös visszatérés egy érzéketlen tárggyá változtatja át az embert. Forgok körbe, nézek jobbra-balra: Hol van valahol egy híd, mely a körforgásból megszabadít? Az akarat? Igen, az már rég szimatol, hogy megszabaduljon búbánatától, s a börtönét átkozza. Óh, őrült lesz minden, az akarat fogja, Mert az akarat egyszer fájdalomhozó, máskor megszabadító és bosszút vesz mindenen, ami szenvedni tud, mert az akaratban lakozik a gonosz és a jó, ahol szenvedés vala ott büntetés is jár. A bosszúállás így hívja saját magát, mert a bosszú egy hazug szóval, jó lelkiismeretet alakoskodik ki gúnnyal. Az akaratban is szenvedés lakozik, mivel nem tud visszafelé akarni Így az akarat maga, s minden élet büntetés és kegyelem kellene hogy legyen, mint ahogyan a felhő is felhőt gördít maga alá, s a szellem fölé, s az őrült bölcsen azt prédikálja: minden elmúlik a világban. Érdemes, hogy elmúljon, mert ez a törvénye jog és büntetés szerint Óh, hol van a jog a megváltás folyamatától és az itt lét büntetésétől? Nem pusztítható el semmisem az örök itt lét büntetésében, mert az ittlétben újra tetté és bűnné kell lennie. 12

13 Barlang Óh, lelkem lépj ki olykor mélységes barlangodból! Odakinn a szivárvány villant, az ég és Föld között összekötő utakat mutat. A léleknek ilyenkor megvillan a fenti világa, a porból a fényben egy-egy pillanatra elszállva, hisz az élet itt lent ráépült a hazugságok hídjára. A lélek a legnagyobb szakadékot is a Földön megismeri, s ráeszmél, hogy a legkisebbet a legnehezebb áthidalni, mert a benső hangom tudja, hogy néki a külsőmön nincs senki, csak a lelki sugallma vigasztalásul elfeledteti! Létgyűrű A létnek gyűrűje kezdetén felvirágzik Örökké a végtelenségbe úszik, majd a szív széttörik, közben olykor összeilleszkedik. A léleknek háza örökkön újul, építkezik. Majd elválik a létnek folyama s az élet súlya visszaköszön reád újra és újra. Olykor visszajön, olykor tőled az élet eltávoz, De a létnek gyűrűje örökké hű marad magához. 13

14 Bölcselet Kérem kinek is fájhat jobban: a teremtőnek, vagy a méltóságnak, hogy az ember olykor a földi létben a legnagyobb állat. Őrjöng boldogan kegyetlen játékokon, Bikaviadalokon, állatölő vadászatokon. Kicsodák a Földön az ilyenek? Az ember gyönyörrel nézi a keresztrefeszítéseket. A lelkük kórosan beteg? Sátáni kéjelgők voltak azok, akik kitalálták a földi poklot. Ferde kéjelgésükben ezeknek az embereknek netán ez jelentette a földi mennyet? A költő érzelme vádolja a sátáni lelketlen tetteket, de ti ne értsétek a vádban félre a tiszta lelkű gyönyöröket. 14

15 A kék ég I. A kék ég határtalan derűje és a hegyek óriás nagysága s az óceán szédítő mélysége lenyűgözőn hat az emberre. Bennünk e gyönyörök, szépségek belőlük áradva vonzást szülnek. Így már a hegyek is kéknek tűnnek: Ezek a kék titokzatos jelenségek, úgy érzed Istenek, szellemek őseid lelkéből származó lehelet él körülötted. Kék II. A kék színek magasságot és mélységet érzékeltetnek. A római istennek, Jupiternek jelképe a kék szín. A tibeti filozófusok szerint a szín kavarodása jelenti a lelki állapotot, s a tudat a kékből szállva a megnyugvásba, és innen indul el a tiszta fényű lelki ragyogása. 15

16 Kék III. A kék színnek mindig tiszta a szándéka. Ezt vallja az ó-indián tanítása, mivel a kék színnek és a szent tűznek ő az alapja. Az embert a benső teljességében eljuttatja az ős keresztény korba. Ő az anya Isten szimbóluma. Ő a fölénk feszülő égbolt szűzies színáradata. A kék színnek a kiapadhatatlan szeretet, hűség, önfeláldozást áraszt a tulajdonsága. Az arany korongon zafírkék izzásában a szentek egyike három testű alakot, a szentháromságot vélte felismerni, melyet megálmodott. Kék IV. A kék szín felidézi azt a fantasztikus helyet, melyben az ember biztonságban lehet. Az anyaméhben ringó vizet, amely a tengeri só oldott vizére emlékeztet. Az Isten a vízre bízta az embert: táplál, tisztít és hűt. A víz az alkímiában vegyült. Megváltoztatja az anyagot és jó útra bocsátja az összeférhetetlen állapotot. A víz megszenteli az embert És Isten oltalmába helyezi a létet. 16

17 A sötétkék A sötétebb kék emlékei bennünk a víz alatti lét, a vihartól háborgó tenger, mely veszedelmeket rejt. A sötétebb kék színek azok, melyek kiszámíthatatlanok, mint a víz alá merülés annak a metaforájává lett, mert a tudatlan dolog elhomályosítja az egot, és ilyen esetben a bekövetkező átalakulást, alkímiát és a kék szín befolyásolja a gondolkodást. Középkék A kék középső színe nyugalmat áraszt az ember idegrendszerére. A kék színtől csökken a pulzus és a lélegzés sebessége. Így ő képviseli a tradíciót, az áhítatot, Az értékeket, a múlt vágyait, a maradandót! A kék szín az asztrológiára is kiterjed. E szín uralkodik azok felett, kik a Nyilas és a Halak jegyében születtek. Jupiter befolyásolja őket őszinteséggel, mély érzékkel, egészséges gyanakvással és nagy akaraterővel. Az indigókék az már álruhás. A férfiban az ilyen kék használás sok esetben passzivitás, lehet indigókék ruha, festmény vagy bármi más. 17

18 Indigókék szín nőknél A nőnél az indigókék szín visszanéz az erős, káoszos eredetre, a belső sötétségre, az anyaméhre és a halálra egyszerre. Ez a sötétkék, mely fekete alapon ül halál és misztérium alapokat is szül Továbbá a tudat ébredéséről, a bölcsességről, az élet filozófiájáról, az elmélyüléséről, valamint a lélek sötét éjszakájáról, a levertségérzetről, a csillagtalan sötét éjről. Ha a női lélek az indigókékkel felhagyott megéli újra a lelki virradatot. Sárga szín Ime a sárgának színe. Sárga a Nap fénye, Erő életet adó a jelképe. Ugyan úgy sárga a látásnak színe, ő a megértés képessége. A tudata Isten-szerű minőséget sejteti, melynek révén az egyén az ösztön világ fölé emelkedik és láthatatlan közegben tevékenykedik. 18

19 Sárga, a törzsevolúció tükre A sárga szín tükrözi az emberi lét, a törzsből való leválásból, melyből megnyilvánul a személyiség. A gyermek először a mászásra használja két térdét és amikor a két lábára feláll a gyermek az egyediségére ébred. A sárgát a hősi küldetéssel hozzák össze. A sárga jelentheti az aranyat a számunkra. Tehát az aranyos sárga használva jelentése a lélek gazdagsága. Az arany jelképe emlékeztet az eredendő, mély én archaikus teljesség lehetőségére. 19

20 Sárga A sárga a Nap szimbóluma és a legősibb napimádat forma. A sárga szín a napistenek jellemzője lett: Apollóé, az egyiptomi istené, s úgy az Inkák és az Aztékok napisteneié. Továbbá a sárga jelképezi a kiszabadulás vágyát, És a férfiaknak tekintett aktív megtermékenyítő alapelvét. A sárga szín előtérbe helyezése a nagyobb boldogság remény kifejezése. A sok sárga szín utal az önteltségre. A sok sárga használata szimbolizálhatja a lélek sötét fogsága vágyó a kiszabadulásra. A sötét sárga az apához való negatív kötődés szimbóluma. Ez az önállósággal kapcsolatos probléma, a férfiakkal való kapcsolatok zavarai a korlátokkal való szembeszállás, kirobbanó energiát, határozott éntudatot jelent. Megvalósítható célokat tűzünk magunk elé. A sárga szín használata megmutatja, hogy készen állunk az újra, az új tanulására. A sárga színnel élve benne vagyunk a központ pezsgésébe. 20

21 A zöld szín A zöld színe friss illatokkal terhes természet színe, melynek során a természet meghal és tavasszal újjászületik. Jelzi a természetes egészséges alapelvet, a fejlődés fennmaradásának képességét. Az indián gyógyító kerék hagyománya a dél szimbólumának tartja a zöldet. A dél példázza a természetközeli lét ártatlanságát, s a bizakodást, hogy tisztában vagyunk szívünk titkaival. A délhez társított állat az egér. A dél bölcsessége a természetes, gyöngéd elfogadó szeretet. A zöldet az érzékelés működésének is azonosítják. A zöld a földi megfogható, észlelhető vegetáció színe és az érzékelést képviseli. Mitológiailag a zöld: az anya kék, az apa sárga. Megmutathatja a táplálás képességét, s kifejezi az érettségnek azt a szintjét, amikor az ember beépíti személyiségébe az anyai és az apai tudatot és önnön szüleiként kezd működni. Sötétzöld A zöld negatív szimbólumok. Pl. a kígyóméreg, a veszedelmes mesék sötétzöld erdeje. A túl sok zöld jelentheti az uralmat: a szülők a gyermek kárára, a tekintélyt így elnyomhatja a gyermek rovására. 21

22 A természet zöldje A természetnek zöld színe használata válik az ember javára. Ez az ős mitikus szín a természet Isten anya él az ember gondolkodásába. Ez a fajta zöld szín a teremtő gyógyító, megújuló erőket adja. Ennek az ereje bennünk véli felfedezni a teremtő Istent, mely e színben ott él veled. Narancs szín A narancs szín a melegség és boldogság benyomását kelti, a lenyugvó Nap megszelídült ragyogása e narancs színt idézi fel. E szín a forrásától egy lépésre eltávolodott erőt érzékeltet bennünk, ha az alapjára, a vörösre gondolunk. A narancs szín arra emlékeztet bennünket, amikor télen a tűz körül ülve elmúlt meséket idézünk mesélve. A Buddha narancs színű köntöst öltött, hogy kifejezze lemondását a világi javakról. Tehát a narancssárga szín azt súgja: cselekedj helyesen. Magabiztos önérzetet és becsvágyó cselekedetet sugall. 22

23 A fekete szín A fekete szín a sötétség, a rejtély, a gonosz és a halál színe, a titkok rejtelme, pl.: az anyaméh a kezdet. A fekete az a szín, mely sosem merül fel a tudat világosságában. A kapcsolat minden őseredeti forrással a fekete galambok, hattyúk és a mesékben felbukkanó más fekete színű lények jelzik. Az anyaméhbe rejtett gyermek, a földbe csírázó növény, mely a homályba eldugott. A föld istennő dajkálva életre kelti őket. Az őseink sötét barlangokban tartottak termékenységi szertartást, mert az anyaméh szerű szentélyek ős istennői uralkodnak a születés titkain. Ezekre emlékeztet a görög mitológiában Diana istennő, aki fekete kezet és arcot visel. Úgy szintén Luna, Hekaté, kik az alvilág sötétje felett uralkodnak. A Hold fekete oldala is ide sorolható, pl. az eszméletvesztés. Elsötétül előtte a világ. De a fekete szín a halál, újjászületés folytonosságának a felfogásához járul. Az ember az élete során megbirkózik a fekete árnyékkal, a halállal, a gonosszal. 23

24 A fehér szín A fehér szín tisztaságot, szűziességet és szellemiséget érzékeltet. Fehér a holdfény, fehér a csont, fehér a tej és a gyöngy, a hamvak és az őskorban a fényt is fehérnek fejezték ki. A fény szentsége a fehér színt is szentséggel itatja át, de nem csak a szűzies színei a fehér. Pl.: fehér a teremtés esszenciája is, a tej, az új élet táplálója. A fehér szín érzékelteti a termékenységet. Az egyiptomiak teremtés mítoszában Atum isten ejakulációjának tulajdonítja az idők kezdetét. Több ázsiai legenda hatalmas tejtavakról beszél: a bőségnek ez a képe az embert boldog, gyermeki érzéshez köti a fehéret. Az efféle érzések emlékei lehet az alapja a sztyeppék sámánjai által vezetett extatikus ünnepi szertartásnak. A fehér gyöngy is azt jelzi, hogy óriási érték rejlik a homályban, ahogy a gyöngy lapul meg a kagylóban. Az ezüstös fehér használata lelki érzékenység, érzelmi területen magasabb rendű inspirációk, megvilágosodás, fény forrása lehet. 24

25 Vörös szín Őseink szemében az élet jelképe a vörös szín. Serkentő tulajdonságaival fő helyet biztosít a betegség gyógyításában. Az elméletben a hasonló a hasonlót gyógyítja. A gyógyító személy vörösbe öltözött és a vörös változó színeivel övezték a beteget. Például úgy rendelkeztek az orvosok, hogy a beteg szobájában minden legyen vörös, vörös teákat, ételeket adtak a vörös himlő ellen,v agy torokfájás és láz gyógyítására. Különösen hangzik ez ma, de a kutatások igazolják a vörös szín mérhető hatását az emberi testre. Ha pirosat, vöröset használunk a hétköznapjainkban (virág, ruha, kép stb.) így a lélek mélyén lehetőségek bontakoznak ki. A vöröset azonosítjuk a vérrel is. A kereszténység vörös színt használt a szentlélek megjelenítésére. A piros pünkösd oltára és kellékei vörös színben megőrizte az idő, a szentlélek heves tüzét és annak a tiszteletét. A vörös szín az erőt szimbolizálja, hisz a vérnek is ilyen a színe. A tűz színe is vörös, mely melegséget és romboló megtisztulást sugall és egyben az átváltoztatás hatalma. A középkori alkimisták vöröse nagyszerű mű a megvalósulásához vezető folyamatot jelöli ki, melynek során arannyá alakul át az alapvörös anyag a misztikus kémiai eljárásban. Tehát a vörös az arany megjelenésének hírnöke, a szellem legértékesebb kincse. Tehát a teljes személyiséggé váláshoz szükséges a lélek átalakulás, melynek a vörös a forrása. 25

26 Bíborlila A lila, a kék és a vörös keveréke. Önálló szín. Egyesíti a vörös energiáját és a kék nyugalmát. Püspöklila, királylila ez azonosulás, a misztikus egyesülés a legmagasabb alany és tárgy egyesülése. Varázslatos, álombeli valóság, mágikus állapot, amelyben minden vágy beteljesül s ha az ember kedveli a lilát igyekszik megvalósítani a mágikus kapcsolatot. Nemcsak magát bűvöli aki a lilát hordja, hanem másokat is elbűvölni óhajt, ami maga is egyfajta megigézés. A bíbor jelenti: azonosulás intim, erotikus egyesülésként. A lila, lehet mondani hatalmi jelvény, a görög Dionüszosz Istent rendszerint bíborpalástban ábrázolták. A szőlő és a bor a hatókörébe tartozott, ő a nagylelkűség, mámoros önfeledség istene. A lila szín élénk fantázia működésére is utal, aki szereti e színt általában izgalmas személyiség és magára vonja a figyelmet. Így különleges szerepe alakulhat ki, de túlzásba lehet önelnyomás vagy saját magát az emberiség fölé helyező látomását is jelképezi. 26

27 Levendula A levendula halvány, mégis élénk szín, a virágból a neve és kellemes az illata. Az erénnyel, szorgalommal és az elismeréssel azonosították a rómaiak. Az asztrológiában a levendula a Merkúrhoz tartozik, melynek befolyása a kitűnő emlékezőtehetséggel, valamint tudományos és művészi képességekkel ruházza fel az embereket. A Merkúr istenről, az olimposzi istenek hírnökéről úgy vélték ő uralkodik az idegrendszeren, mivel az idegek a biológiai vidék hírnökei. A Merkúrral való képzettársítás arra utal, hogy a levendula színe valamilyen formában az idegrendszerrel van összefüggésben. A levendula a fehér, a szellemiség és a lila, királyi hatalom keverékéből jön létre. A rendkívül kifinomult állapotú szellemiség energiáját jelképezi. AZ összetevő színek jelentése arra utal: lehet előállítani világoskék (pozitív) színből és rózsaszín (hús) keverékből is. Az a fontos a jelentéséhez társul-e a megható üdvösség érzése, amelyet Szent Teréz tapasztalt meg. A levendula misztikus élményekre való hajlamot jelenti és szellemi ébredést, amely pszichológiai újjászületést eredményezhet. A levendula csapdája: mivel kevés piros van benne így magába hordozza a fizikai testtől való elválás jelentőségét. A sok levendula jelzi a fantázia függőségét s a valóságtól való menekülést. 27

28 Rózsaszín A rózsaszín a hús színe. A fehér és a piros keveréke. A piros (energia), a fehér (szellem) az ártatlanságra utal. Az érzékenység, az érzelmek, a fiatalság. A rózsaszín a fizikai testtel van kapcsolatban. Ő a lelki sebezhetőség megtestesítője és a törődés vágyának beismerése. A házasság az alkímiában a fehér és a pirosból a rózsaszínben jön létre, de lehet a sok rózsaszín a ki nem élt gyermekkorból visszamaradt betegség. A rózsaszín sokszor jelenti a fizikai szervezet örömeit és fájdalmait. 28

29 Barack szín A barack szín Kínából ered, ahol a taoista szexuális miszticizmus jelképe a barack szín, az életet létrehozó női életerőt jelképezi. Konkrétabb szinten a női nemi szervet. A szent kertben szedett barack nélkülözhetetlen volt az istenek halhatatlanságot nyújtó varázsitalának készítéséhez. A kínaiaknál a halhatatlanokat is hozzásegítette a hosszú élethez. A hosszú élet jelképe Sou Lu volt, akit mindig ravasz képpel ábrázolnak, amint egy hamvas barackkal felfedi hoszszú élete titkát. Európában is női szeméremtest, a házasság jelképeként szolgált. Az asztrológiában Vénusszal azonosították. Amikor sok barack színt használunk valószínű készen állunk egy értelmes, gazdag szexuális kapcsolatnak életét élni. Egy nőnél lehetséges értelmezni a rejtett mélységből felhozott női energia jelenlétét nyilvánítja ki, melyet ha szabadon átadunk magunkból azt majd istennői virágcsokorként fogadják el. 29

30 Fukszia Magenta élénk pirosas, lilás színt fuksziának nevezik a virág után. Ez egy viszonylag új szín. Életerőt, izgalmat és nyugtalanságot fejez ki. A mai nők gyakran öltöznek fukszia színű ruhákba, mivel erőteljes egyéni hatást keltenek ben Észak-olasz város, Magent közelében csatát vívtak és kb. a női mozgalom akkor kezdődött és a magenta nevét kapta e női szín. Fontos: magenta szín lett Kali istennő képének színe. Kali istennő képe a nőiesség ősi energiaforrás jelképe, a természet hatalmának szüntelenül teremtő és romboló örvénye, az egyéniség hirdető színe, hogy önállóan személyesíti meg önmagát a világban. 30

31 Barna A barna szín az anyaföldünk színére emlékeztet. Arra is utal a Föld ha üres, hogy ott volt valami és most nincs, kiürült a helye. A barna szín a állhatatos, józan, megbízhatóságra utal. Pl.: piros és zöld színekből lehet barnát előállítani. Ebben az esetben jelentősége indulás és megrekedés ösztönzést mutat. A barnát narancssárgából (mely autonómia törekvéssel bír) és kék (a nőiesség színéből). Ez a színösszeállítás az anyával való konfliktusos kapcsolatra utalhat. Sötétpirosnak is tekintik a barnát. A piros szín erejének tompítása olyan passzív fogékonyságot jelent mint az érzékszerveké. Pszichológusok szerint a barna az érzelmi biztonság vágyát jelzi. Ne feledjük el, hogy a barna az ürülék színe is, a hulladék színe és a 31

32 rothadt gyümölccsé, mely cefrésedve lepárolva új élet lesz, esszenciális töménység. Az élet a körforgásban elhal, a természet és új arcot ölt. Az olyan lény ki sok barna színt visel alacsonyabbrendűségben szenved, értéktelennek és szennyesnek érzi magát. A trágya a bő termés alapja. A trágyadomb volt annak a kiinduló anyagnak a lelőhelye, amelyből az alkimisták létrehozták az aranyat. Sokszor amit elutasítunk magában hordozhatja a legkiválóbb tulajdonságainkat. A pirossal kevert mély gesztenye barnát eredményez, amely hasonlít kissé az alvadt vér színére. Rájöttek pszichológusok, hogy a szexuális identitással kapcsolatos érzéseket fed fel ha egy festőművész képén sok ilyen szín létezik az felhívja a tudatalattiban a figyelmet. A gesztenye barna szín több estben való használata jelentheti a lelki sebeinket, melyekre oda kell figyelni, mert még nem gyógyultak be. Mivel a barna a parlagon heverő föld színe, a művészi munkában megfelel egy őszi témához. Itt ez esetben a lelkünk átélheti a barna árnyalatban a pozitív jelentéseket, a teremtés elhalása és a természet megújulását, s mivel a barna más színek keveréke jelenthet elfojtott vagy lekötött energiákat is. Így a biztonság vágyát is a lekötött energia jelentheti. 32

33 Türkiz A türkiz szín a drágakőről kapta a nevét, zöldes égkék. A türkiz évszázadokon át hasznosnak bizonyult a gyógyításban. Isis istennővel azonosították, aki a türkiz hölgy címet viselte. Az irániak úgy tartják, hogy a türkiz megvéd a gonosz szemtől és jó egészséget hoz. Az egyiptomiak kitűnő ló-amulettnek tartották a türkizt és hitték, hogy a viselése megvédi a lovast a leeséstől. Az amerikai indiánok személyes díszként, jelentős istenségek ajándékaként használják a türkizt. Néha összetörik homlokfestéshez Bahtit megjelenítésére. A mexikói házak ajtait, kapuit, kerítéseit gyakran festik türkizkékre. Ugyan úgy Tunéziában is. Az Egyesült Államok keleti részén is átvették a szokást. Úgy vélik megakadályozza a nem kívánt kísértetek belépését az ajtón és ablakokon. Az indiánok a gyászoló nőt kijelölik türkiz hölgynek, ami annyit jelent az a dolga, hogy ellenőrizze betartják-e az illemet. Amikor látogatók érkeznek a törzsi gyűléseken ő figyel, hogy a méltóságok jó helyen üljenek, a megfelelő tiszteletet megkapják. Ezek a feladatok elterelik a figyelmet a személyes tragédiájáról. A türkiz megjelenése az életünkben nagymértékben azt jelzi, hogy a szellem irányítja az emlékek áradatát, amelyek különben túl fájdalmasak lennének. A türkiz világoskék (pozitív anya) és zöld szín (nevelés, irányítás), tehát anyáskodás, másokkal törődés. Amikor türkiz színt választunk gyakran életünkben felszólítjuk a szellemünk erejét, hogy olyan módokkal gyógyítsa meg önmagát, amelyeket mi magunk nem ismerünk, nem értünk. A türkiz felhívja figyelmünket az érzelem elnyomás veszélyére, amely az érzelmünk által előhozott mélyebb tudatalatti képektől való félelmünkből következhet be. 33

34 Égbolt Kék tavaszi égboltot látom azurkékben. Ahogy a szemedet nézem, reám adja melegségem Kigyúl bennem Csillogva a fénye, és szétfut az égen. A por A porban vánszorog életem a föld porát bennem éltetem s majd eltemet engem és a sírba magammal viszem. 34

35 Szürke A szürke egy semleges szín. Kővel, hamuval, köddel, ősz hajjal hozható kapcsolatba. A szürke jelképezi a levertséget, tehetetlenséget, az öregkort, bölcsességet. Visszatekintéssel és a relativizmus jelentésével párosul. A szürke az ellentétek egyensúlyára utal. Mivel a fekete és a fehér keveréke a szürke által elért egyensúly nem tartalmazza a színskála színeit. Mivel a színeknek az érzelmekhez van közük a szürke, mint anti szín így az érzések hiányát fejezi ki. Az érzelmek hiánya pedig a depresszió egyik tünete, de a kor és a tapasztalat szempontjából olyan nyugalmat tükrözhet a szürke semlegessége, amelyen az ember nem hányódik az átmeneti érzelmek között. Sok fiatal a droggal pozitív érzelmeket varázsol, hogy vele a negatív szürke érzelmeket elhalványítsa. Lelkiismeretfurdalásukat némítják el, amely a reménytelenséggel, levertséggel és az ember jogával kapcsolatos. A sok szürke használat arra is utalhat, hogy az egyén átélhet ős lelkifurdalást. Ezeknek a gyökerei visszavezethetők az anyagméhben folytatott túlélési küzdelemhez az ezoteria és parapszichológia szerint. Előfordulhatnak olyan személyeknél is, akik arra vannak beprogramozva, hogy magukra vállalják az anyának okozott fájdalom felelősségét. A sok szürke szín a festményekben időnként a köveket is jelenti. Sok ezer éve szent tárgyakként tisztelték, nagy becsben tartották őket. Többek között a kelták, az indiánok és a japánok számos hagyományban a szent helyek meghatározására használják őket. A festményben a sok szürkés szín jelentheti, hogy adózunk tisztelettel a saját szent helyeinknek. 35

36 Sok esetben arra is utal a szürke, hogy kezdünk felfedezni valami igazságot az emberi lét ellentmondásáról, megpillantjuk a teljesség lehetőségét, vagy találunk valami köztes megoldást egy fáradságos morális megoldásra. A sok szürke arra is utalhat, hogy nem próbáljuk-e elvágni az érzéseinket egy félrevezető lelkifurdalás miatt, amiért saját magunk vagyunk, vagy nem épp egy depresszió közepén vagyunk-e, ami természetes állomása az élet zarándokútjának. A piros azt jelenti hű vagyok A rózsaszín azt, hogy a nap reám ragyog Az ég kék színe hogy igazán szeress és soha el ne felejts. 36

37 A színek eredete Épp oly mély keletkezésének rejtélye szédítően, int a hang és szám misztériuma Az erő energia életárammá erősödött Kreatív akarat első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálva alakul Az önmagát objektiváló Isten először megvalósuló ősképei hang és fény vibrációk A hang az univerzális ideát, a fény amely hindu bölcselet tatvikus rezgésével azonos Az életjelenségek állapotát, minőségét, tulajdonságát jelenti, ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén, hélium vagy magnézium tartalmát Ugyan úgy a színek más módon való Elemzése nyilvánvalóvá teszi életjelenségi, pszichikai állapotát, fejlődéi stádiumát és idea töltését Legyen az növény, kristály, állat, ember, táj, csillag vagy tejútrendszer a természet céljai eléréséhez mágikus szín mantrákat használ. Aki a varázslatot érteni és használni akarja, annak meg kell ismerni tatvák tudományát. A hermetikus tudomány már ősidők óta operál a színek mágiájával, s bizonyos transzcendens színkép elemzés segítségével fejti meg az univerzum fizikai, pszichikai és szellemi misztériumait a tétel alapján, hogy a világ nemcsak anyagi, hanem asztromentális értelemben is egységes E magas spektrálanalízis instrumentuma a fizikai eszközök felhasználása mellett maga a lélek és az intellektus. 37

Színek és jelentésük

Színek és jelentésük Színek és jelentésük Múzeumi foglalkozás festmények tanulmányozásához Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred, 2011 É R T E L E M 1. A kompozíció (=összeállítás) az elemek (=tárgyak)

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió)

Szín Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Színek Németh Gábor Szín Elektromágneses rezgések Szín Hullámhossz (nm) Rezgésszám(billió) Vörös 800-650 400-470 Narancs 640-590 470-520 Sárga 580-550 520-590 Zöld 530-490 590-650 Színek esztétikája Érzéki-optikai

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér

Leporello, 1978. 100 x 140 cm, farost, gipsz, kötél, fotóvászon. Deák Csillag. Az áttört tér Záborszky Gábor (1950. Budapest) műveiben következetes könnyedséggel épül egymásra kép, objekt, installáció, grafika, szobor, anyag és forma. A témák és formák folyamatosan, logikusan és invenciózusan

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére

FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS. [ügyfél neve] részére FORGÓ ANI NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére 1 NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS [ügyfél neve] részére Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK 3 2. BEVEZETÉS 4 3. AZ IRÁNYÍTÓ FAKTOR (X) 5 4. A 13-AS KARMIKUS SZÁM

Részletesebben

Azazel szívcsakra meditációja

Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja Azazel szívcsakra meditációja azon az elven működik, hogy a főcsakrákat a szívcsakrával összekapcsolja, amely lehetővé teszi az energia áramlást az energiavezetékeken az egész

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat

Fedezze fel. karácsonyi ajánlatunkat Fedezze fel karácsonyi ajánlatunkat A karácsony már a küszöbön áll Gondolkodott már azon, mivel lepje meg szeretteit? Egy tökéletes és stílusos ajándékot keres? Állítsa össze egyedi szettjét, vagy válasszon

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Bácskai kis építészeti ábécé

Bácskai kis építészeti ábécé Valkay Zoltán Bácskai kis építészeti ábécé Építészeti glosszárium Fogalom- és szakszótár Keresem a szavakat és jeleket, amelyek segíthetnének, hogy túléljem. Keresem a megfejthetetlen erdőben a baráti

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben