Pályázat XIV-MIK-HO/25-7/2012 a szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói (magasabb vezető) állására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat XIV-MIK-HO/25-7/2012 a szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói (magasabb vezető) állására"

Átírás

1 Pest Megyei Intézményfenntartó Központ 1052 Budapest, Városház u.7. Pályázat XIV-MIK-HO/25-7/2012 a szigetszentmiklósi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói (magasabb vezető) állására Szigetszentmiklós, 2012.május 14. Készítette: Czapek Tamásné

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Helyzetelemzés... 4 Az iskola rövid története... 4 Tanulók... 5 Tantestület... 5 Tárgyi feltételek... 7 Épület... 7 Könyvtár... 8 Tanműhely... 8 Gazdálkodás Nemzetközi kapcsolatok Vezetői program Célkitűzés Milyen iskolát szeretnék? Beiskolázás, felzárkóztatás, tehetséggondozás Ifjúságvédelem Közösségfejlesztés: Iskolaszék Tantestület Nemzetközi kapcsolatok A környezeti nevelés OKTISZK A szakképzés és a tanműhely jövője A moduláris szakmai képzés Autószerelő, autóelektronikai műszerész képzés Szállítmányozási ügyintéző képzés Karosszérialakatos Zárógondolat

3 Bevezetés 1985-ben kerültem népművelőként az iskolába. Az elmúlt 27 évben három újabb diplomát szerezve, mindig olyan munkát végeztem itt, amire szükség volt. Kulturális nevelőtanárként kezdtem, magyar nyelv és irodalom szakosként folytattam, miközben vezettem az iskolai könyvtárat, osztályfőnökként tevékenykedtem, segítettem a DÖK munkáját. Szakmunkás osztályok osztályfőnökeként és szakmunkásvizsgák intézeti tagjaként a szakmai képzést is jól megismerhettem között nevelési igazgatóhelyettesként tettem dolgomat. Nyugodtam elmondhatom hát, hogy az itt eltöltött évek alatt sikerült jól megismernem ezt az intézményt október 1-jén váratlanul ért a felkérés, hogy az iskola éléről azonnali hatállyal eltávolított igazgató helyett végezzem el a vezetői feladatokat. A körülmények miatt nehéz szívvel fogadtam el a PMÖK megbízását, hogy vezessem az iskolát, de a kötelességtudat és felelősségérzet győzött, így munkához láttam. Szerencsére a munkatársaim többsége mellém állt, és együtt néztünk szembe a megoldandó problémákkal, amikből volt elég. 28 pontos intézkedési tervet készítettünk. A feladatok nagy részét elvégeztük, de még időre volt szükség ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk valamennyi célkitűzésünket. Ez volt az a dolog, ami arra késztetett, hogy megpályázzam 2006-ban az igazgatói állást. Szerettem volna részese és irányítója lenni mindannak, amit még el kellett végezni ahhoz, hogy az iskola valamennyi területén törvényes rend uralkodjon. Bizalmat kapva kollégáimtól, valamennyi iskolai fórumtól, a PMÖK közgyűlésétől, 5 évre kinevezett vezetőként folytathattam nyarán ismét megmérettettem. Ezúttal is mindenki elismerte eddigi tevékenységemet, bizalmat kaptam újabb 5 évre. A törvények megváltoztak. Az oktatás, a szakképzés területén új időszámítás kezdődik. Szívesen tennék eleget a kihívásoknak a következő 5 esztendőben is az intézmény vezetőjeként. Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni. / Lord Chesterfield/ 3

4 Helyzetelemzés Az iskola rövid története Iskolánk elmúlt 60 éves ben épült. Fő feladata a szakmunkás utánpótlás lett, elsősorban a szomszédos Csepel Autógyár részére. Autószerelő, karosszérialakatos, esztergályos, géplakatos, szerszámkészítő, marós, köszörűs szakmunkások kerültek ki az intézmény falai közül. Később más vállalatok is érdekeltté váltak a megfelelő szakember képzésében. A megnövekedett tanulói létszám miatt ezek a cégek vállalták a gyakorlati oktatást is. Még 1985-ben is, amikor az iskola tanára lettem, két műszakos oktatásban tudtuk csak megoldani a több, mint 1000 diák ellátását. A 70-es évek végén jelent meg a szakközépiskolai majd a 90-es évek elején a technikus képzés után új helyzetet teremtett a vállalatok átszervezése, megszüntetése. A demográfiai hullám miatt csökkent a tanulói létszám. Ma fő körüli tanulólétszám a jellemző. Az intézmény neve 1951 óta többször változott. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola nevet 2000-ben kaptuk. Jelenlegi képzések évf. gépészet szakmacsoport évf. közlekedés szakmacsoport évf. szakiskola Érettségi után OKJ autószerelő OKJ autóelektronikai műszerész OKJ szállítmányozási ügyintéző OKJ autótechnikus Szakiskola után OKJ karosszérialakatos 4

5 Tanulók Beiskolázási körzetünk Csepel-sziget, Dél-Pest, Érd körzete. A tanévet a már említett létszámban kezdjük. Tanév végére 5-8%-os a lemorzsolódás. Ennek okait elsősorban az iskolán kívüli környezetben kell keresni. A 2005/2006-os tanévben a 206 tanuló volt ingyenes tankönyvre jogosult. Ennyien jöttek ún. csonka családból, vagy éltek rossz szociális körülmények között. A törvényi változások szűkítették a jogosultak körét, így az elmúlt 3 évben fő igényelhetett ingyenes tankönyvet, de számuk erre a tanévre újra emelkedett. A szociálisan rászorulók száma is igen magas. Rajtuk a felsőbb évfolyamosok által felajánlott tankönyvekkel igyekszünk segíteni. A szakiskolában sok olyan gyerekünk van, aki csak azért jelentkezett az iskolába, mert tankötelezettségi törvény is létezik. Rájuk jellemző a rengeteg igazolatlan hiányzás és a motiválatlanság. Ezen talán segít majd az előrehozott szakképzés. Mára már a szakközépiskolát megkezdőkre is jellemző a hiányos tudás. Nem egyforma tudásanyaggal érkeznek az általános iskolákból. Csak azt tudják, hogy nekik érettségi bizonyítványt kell szerezniük, mert a kiválasztott szakma csak azután érhető el. Az érettségi utáni szakképzés tanulói bázisát a nálunk érettségizett diákok adják. Másutt érettségizetteket is felveszünk, bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy az ő szakmai alapozó képzésük sokszor hiányos, kevésbé gyakorlatias szemléletű. Tantestület Jelenleg 37 fős a tantestület. Szakmai felkészültsége, munkához való viszonya kiemelkedő. Mind életkori, mind nemek szerinti megoszlása ideálisnak mondható. A tanulókkal való bánásmódjuk kiváló. A tantestület 5 munkaközösségre tagolódik. Van könyvtáros és a diákönkormányzat munkáját segítő tanár. Pszichológus végzettségű kolléga látja el a gyermekvédelmi feladatokat. 5

6 Az érettségi tantárgyakat tanítók valamennyien részt vettek a kétszintű érettségire való felkészítésen, úgy mind emelt, mind középszinten érettségiztethetnek. 2 kollégánk láthat el érettségi elnöki tisztséget. Ketten idén tavasszal szeretnék ezt a tanfolyamot elvégezni. Szakmai tárgyakat tanítók is minden lehetőséget megragadnak, hogy frissítsék tudásukat. Az elmúlt félévben 5 kolléga végzett felsőfokú tanulmányokat. Mesterképzésben vettek részt: 1 fő informatika 1 fő földrajz 1 fő kémia 1 fő történelem 1 kolléganő idén végez biológia szakon. Szerencsések vagyunk, mert képzésük állami finanszírozásban történt. Egyik műszaki oktató kollégánk tanulmányait finanszírozzuk a továbbképzésre szánt keretből. Az idei tanévben nagy teher a tantestület számára, hogy 4 kolléga van tartósan távol. 1 matematika szakos kolléganő pici gyermekével van otthon, a jövő tanévben visszatér.3 kolléga egészségügyi problémákkal küzd. Az Ő hiányukat nyugdíjas kolléga visszahívásával és állandó helyettesítés kialakításával igyekeztünk megoldani. A tantestület munkaköri beosztása: 1 fő igazgató 1 fő igazgatóhelyettes 1 fő tanműhelyvezető 5 fő munkaközösség-vezető 22 fő tanár 7 fő szakoktató A tantestület munkáját 15 technikai dolgozó segíti. 6

7 Tárgyi feltételek Épület Az iskola főépülete 3 részre osztott m 2 tanműhely; 3426 m 2 maga az iskolaépület, valamint a színháztermet, tornatermet és az iskolai büfét magában foglaló épületszárny. A ma már 60 éves épületen meglátszott a kor. A vizesblokkok lepusztultak voltak. Ezek felújítását a jó gazdálkodásunknak köszönhető pénzmaradványból és saját bevételből tudtuk megoldani. Régi vágyunk volt a tornatermi öltözők és fürdők felújítása. Ez fenntartói beruházás keretében valósult meg. Felújításra került a főépület tetejének egy része, mely folyamatosan beázott. Szigetszentmiklós város, mint tulajdonos hozatta rendbe az főépület lábazatát és a belső iskolai járda egy részét. Komoly károkat okozott a tavalyelőtti esőzés. A javítási munkálatokat részben mi magunk, a kollégákkal összefogva végeztük el, részben a biztosító által finanszírozott kivitelező. Legnagyobb problémánk az elavult, gazdaságtalan fűtési rendszerünk. Felújítása nem halogatható, de 30 milliós beruházást igényelne. A tantermek tisztasági meszelését diákok végzik évek óta, társadalmi munkában. Az iskola legfeljebb az anyagköltséget állja. Szükségessé vált és az elmúlt években meg is történt az épület elektromos hálózatának felülvizsgálata. A fellelt hibák kijavításra kerültek. Lejárt a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat, újat kellett készíteni. Külön áll egy 4 tantermes épület. 30 éve, ideiglenesen készült, állandó karbantartása az évek múlásával egyre nagyobb gond. Itt 4 szaktantermet alakítottunk ki, szertárakkal együtt. Valamennyi teremben projektor, vetítővászon, laptop áll a szaktanárok rendelkezésére. Délután itt tudunk helyet adni tanfolyamoknak, korrepetálásoknak, szakköröknek. Ez az épület külön fűthető, így takarékoskodni lehet az energiával. A három nagy informatikai szaktanterem a legkorszerűbb technikával felszerelt. Sikerült kialakítanunk egy 4. tantermet is, ahol már nem csak informatika órát tartanak, lehetőség van más tantárgyakat is számítógépes környezetben megtartani.(az 5. terem a tanműhelyben került kialakításra.) Ingyenes internet hozzáférést sikerült szereznünk, így biztosítani tudjuk az egész iskola területén mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli ( WIFI) internetes hozzáférést. Ezt természetesen a diákok is használhatják. 7

8 Az iskolai tornaterem jelentős eszközfejlesztésre szorult. Tekintettel arra, hogy több tanulónk választotta a testnevelést érettségi tantárgyként, kötelesek voltunk ennek lehetőségét biztosítani. A 2 részes tanári szoba kisebbik részét dolgozó-pihenő tanárivá alakítottuk. Az ott elhelyezett számítógépek, fénymásoló, nyomtatók segítik a pedagógusok munkáját. A tárgyalóasztal mellett szakmai beszélgetésekre kerülhet sor. Az oktatáshoz 12 nagy tanterem, 1 tornaterem, 3 (+2) informatika terem áll rendelkezésünkre. A csoportbontással tartott órákhoz 7 kisebb termet használhatunk. Mivel 19 osztályunk van, nem tudunk állandó tantermet biztosítani mindegyiknek. Szinte minden tanítási órában minden tanterem foglalt. Könyvtár Befejeződött a felesleges készletek selejtezése. Elkészült a teljes állomány elektronikus rögzítése. A tankönyvek is nyilvántartásba kerültek. Hosszú évek után sor kerülhet a tudatos, szakszerű fejlesztésre. Szűkös anyagi kereteink között is beszerezhettünk olyan könyveket, melyek segítik az oktatást. A szállítmányozási ügyintézők tankönyvellátását is könyvtáron keresztül oldottuk meg, a szakkönyvek nehéz beszerzése és igen magas ára miatt. Egyre nagyobb részét teszik ki könyvtárunknak a tankönyvek. Ezek között is megnövekedett a felsőbb évfolyamosok, vagy a már végzettek ajándékai. A jó állapotban lévő tankönyveiket az iskolának ajándékozzák, hogy a rászoruló diákok segítését megoldhassuk. Tanműhely Az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása a tanműhely korszerűsítése volt. Sok időt és energiát áldoztak oktató kollégáim arra, hogy elmondhassuk: európai színvonalú tanműhellyel rendelkezünk. 8

9 Épületén mind kívül, mind belül látszott, hogy mikor épülhetett. Az is látszott, hogy sok beruházás, felújítás nem történt benne. A vizesblokkok, az öltözők, az irodák, raktárak, oktatói kabinetek felett eljárt az idő. Minden elavult volt és koszos. 20 éve nem használt sérült szerszámok, régi típusú teherautók alkatrészei, vashulladéknak számító eszközök selejtezését kellett elvégezni. 2 raktár volt a tanműhelyben. Ezek összevonása megtörtént. Ezzel értékes területet nyertünk, megkezdtük egy informatika tanterem kialakítását. Az itt található számítógépekre egy korszerű gépjármű diagnosztikai program lett telepítve, mellyel egy teljes osztály oktatása biztosítható a legkorszerűbb technológiával, naprakész tananyaggal. Egy másik helyiség átalakításával automatikai szaktantermet rendezhettünk be. Szakmai elméleti órákhoz sikerült még 2 tantermet kialakítani. Az oktatói kabineteket elhatároltuk egymástól. Igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésre álló területet. A vizesblokkok felújításra kerültek. A lány tanulóknak is kialakítottunk egy öltözőt. Az épület rendbetételével párhuzamosan megkezdhettük a korszerű eszközök beszerzését. Erre pénzügyi keretet a szakképzésfejlesztési hozzájárulások adtak. Jelenleg kilenc darab oktató gépkocsink van. Ezek különböző típusúak, az alap szintű elektronikával rendelkezőtől a mai korszerű EOBD-s /elektronikus fedélzeti diagnosztikával szerelt/ rendszerűig. Sikerült megvalósítanunk a személygépkocsikban alkalmazott, elektronikusan vezérelt rendszerek eredeti alkatrészeiből összeépülő, működő, szemléltető panelek megépítését. Büszkén állítottuk ki az oktatófalakat az Autótechnika szakkiállításon a Hungexpo területén, ahová iskolánk meghívást kapott. Jó alkalom volt ez tanulóink munkájának bemutatására. Beszereztünk oktatási célra kiválóan használható gépkocsi fődarabokat /motor, nyomatékváltó, futómű, karosszéria elemek/. Rendelkezünk új, Bosch típusú kerékszerelő és kiegyensúlyozó berendezéssel, melyekkel tanulóink a szakmunkásvizsga után elhelyezkedve, a munkahelyeken is találkozhatnak. Örömmel helyeztünk üzembe egy kipufogógáz elszívó berendezést is. Ilyen egységet fedezhetünk fel Európa szerte a javító műhelyekben. Tanítani tudjuk, a párhuzamos diagnosztikát, mellyel a gépkocsik elektronikus rendszerében előforduló hibákat tudjuk megkeresni az Autocom megnevezésű vezérlésdiagnosztikai műszerrel. Kifejlesztésre került szakoktatóink közreműködésével egy egyedülálló vezérlésdiagnosztikai szimulációs program és interface, mellyel számítógéppel lehet vezérelni a computeres 9

10 járművek elektronikus rendszereit. Vásároltunk több osszciloszkópot, autós hidraulikus emelőket, motorkiemelő berendezést és több olyan célszerszám készletet, mellyel a mai kor speciálisan összeépített gépjárműveinek a szakszerűbb és könnyebb javítását is meg tudjuk tanítani. Lehetőségünk nyílott az alapképzés fejlesztésére is. Itt is új szerszámokkal tudnak tanulóink a fémipari munkákban tevékenykedni. Megvásárlásra kerültek: zsebtolómércék, kalapácsok, vésők, idomszerek, fémkörzők, rajztűk, fémfűrészek és még sok más. Új elektromos kisgépek sarokcsiszolók, fúrógépek, forrasztó pákák érkeztek. Az autószerelők kettő darab szerszámokkal feltöltött szerszámos kocsit, a karosszéria lakatosok karosszériaegyengető készletet kaptak. Beszerzés alatt vannak még olyan célszerszámok és eszközök, amelyek a munkát és az oktatást a tanműhelyben elősegítik. TÁMOP pályázati forrásból is gazdagodott a korszerű oktatási eszközeink tárháza. Magunkénak mondhatunk egy új technológiával és adatbázissal működő Bosch futómű ellenőrző gépet, egy ultrahangos, programvezérelt injektor tisztító berendezést. A karosszérialakatos képzés terültén 4 db számítógépes húzatópad is a modern technikát képviseli. Gazdálkodás Az intézmény önálló jogi személy, részben önállóan gazdálkodó szervezet, de a tervezés és a felhasználás során számtalan lehetőséggel bír. Az előirányzatok felett rendelkezik, dönt a rendelkezésre álló keretek felhasználásáról. Ezt a munkát a 3.sz. Gazdasági Központtal együttműködve végzi. A gazdasági központtal sikerült jó munkakapcsolatot kialakítani. A konstruktív együttműködésre fogok törekedni az új helyzetben is, ami azáltal alakult ki, hogy január 1-jével intézményünk átkerült a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ irányítása, felügyelete alá. Az egykori gazdasági osztályunkat fel kellett számolni. Jelenleg 2 gazdasági ügyintéző tevékenykedik ezen a területen. Sajátságos helyzetet jelentett az is, hogy az iskola tulajdonosa és fenntartója nem ugyanaz. Igazgatásom fennállása óta egyre szűkösebb finanszírozáshoz kellett hozzászoknunk. A felelős bérgazdálkodással és dologi kiadások ésszerű beosztásával sikerült mindig a leggazdaságosabb megoldást megtalálni. 10

11 Nemzetközi kapcsolatok Fontosnak és támogatottnak tartom az iskolák nemzetközi együttműködésében való részvételt. Tanáraink és tanulóink rendszeresen részt vesznek ilyen csereprogramokon, ahol megismerkedhetnek más országok oktatási rendszerével, kultúrájával, olyan kapcsolatokat építhetnek ki, amelyek folyamatosan biztosítják fejlődésüket, új metódusokat építhetnek be tanításukba, tanulóink pedig más országok munkakultúrájába nyerhetnek betekintést. Igazgatói kinevezésem óta minden évben pályáztunk a Tempus Közalapítvány programjaira, amelyeken általában sikeresek is voltunk. Ezek a következők voltak: 2006: Lezártuk a németek vezetésével bonyolított környezetvédelmi programot. EU Pilot program keretében. Ebben a németeken és rajtunk kívül részt vettek csehek, osztrákok, olaszok. A program nagyon hasznos volt, mert megismerhettük, melyik ország mit tesz a tanulók környezetvédelmi neveléséért. Pozitív példákat láthattunk a környezettudatos viselkedéshez Leonardo Mobilitási program keretében tanulói pályázaton 16 diákunk vett részt németországi Kassel Volkswagen gyár és finnországi Raahe 3 hetes szakmai gyakorlaton. Az elnyert támogatási összeg: ,-. 6 tanárunk szintén Németországban és Finnországban volt 2 hetes tanulmányúton. Elnyert támogatás összege: 9 295, Leonardo Mobilitási programban 15 tanulónk volt Németországban és Finnországban. Támogatott összeg: ,-. 6 tanárunk ugyanezen országokban 2 hetes csereprogramon vett részt. Elnyert támogatás: 6 915,-. 11

12 2008. Sikeresen pályáztunk a Norvég Alap támogatására. Ez a norvég iskola tanáraival közös pályázat volt. Az egyik:az iskolák minőségbiztosítási és modul rendszerének megismerése. Elnyert támogatás ,- HUF volt. 4 norvég és 7 magyar tanár vehetett részt. A másik a hátrányos helyzetű tanulók nevelése és foglalkoztatása. Elnyert támogatás: ,-HUF volt. 8 magyar és 5 norvég tanár volt kedvezményezett A Leonardo Mobilitási programba Németországon, Finnországon kívül bekapcsolódott Törökország is. Összesen 25 tanulónk utazhatott ezen országokba. Elnyert támogatás: ,-. 7 tanárunk is részt vehetett tanulmányúton a fenti országokba, Elnyert támogatás: , A JEM program folytatásaként- a Comenius pályázat keretében- a környezeti neveléshez kapcsolódó tematikák és tananyagok kidolgozását végeztük. Résztvevő országok: Németország, Csehország és 4 magyar oktatási intézmény volt. Az elnyert összeg Igen sok értékes anyagot állítottunk elő, mindez megtalálható a web oldalon, amelyet iskolánk hozott létre. 12 kiutazást kellett megvalósítani, s helyette 15 tanár és 8 diák vett részt az egyes találkozókon. 12

13 A Tempus Közalapítvány a program értékelésében pozitívumként, külön kiemelte, hogy az előírtnál több résztvevő volt részese a programnak, továbbá a magyar oktatási intézmények kiváló együttműködését A Leonardo Partnerség program keretében az elektromos autók oktatásához kapcsolódó tananyagok kidolgozására nyertünk pályázatot. Partnereink: Franciaország, Németország és Törökország. Elnyert összeg ,-. Az első találkozót itt Magyarországon már megtartottuk, amelyen kidolgoztuk a pontos munkatervet. Mi az egyik modul kidolgozását vállaltuk. A második találkozóra Franciaországban került sor, ahol a témához kapcsolódó tartalmas szakmai programokon vehettünk részt kollégáimmal. Valamennyi résztvevő rendkívül fontosnak tarja ezt a feladatot, hiszen ezek az autótípusok már itt vannak a piacon, s nekünk át kell adnunk legkorszerűbb anyagokat tanulóinknak. Szakmai tanáraink nagy lelkesedéssel vesznek részt ebben a programban, mert az új technikák oktatásához alkalmazkodás, iskolánk meghatározó célkitűzése. Az utazásoknál a szakmai szempontok mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy olyan tanulók is utazhassanak, akik szociális körülményeik miatt önerőből nem tudnának külföldre eljutni. Ezen tanulók segítésében zsebpénz biztosításával az érintett helyi önkormányzatok némelyike is partner volt. 13

14 Vezetői program mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése Comenius Célkitűzés Iskolánk mindig jelentős helyet foglalt el a Csepel-sziget, Dél-Pest szakképzési feladatainak megvalósításában. Ez kifejeződik hagyományápolásunkban. Emellett vállaljuk és valljuk az európaiságot, a kor követelményeivel való megfelelés fontosságát. Különösen az idegen nyelvismeretet, az informatikai tájékozottságot, az általános műveltséget, a környezetvédelem iránti elkötelezettséget, a szakmaiság értékeinek közvetítését tartjuk fontosnak. Milyen iskolát szeretnék? Célom továbbra is a tanuló-centrikus, partner központú iskola megteremtése. Olyan intézménnyé kell válnunk, amely figyel a diákok testi, szellemi és lelki szükségleteire. Ehhez olyan környezetet kell létrehoznunk, amelyben tanulóink kibontakoztathatják egyéniségüket, megtanulhatják az egymás mellett élés szabályait. Az általános műveltség megszerzése, az érettségire való felkészítés, a szakmai képzés csak egyik területe munkánknak. Ezek mellett mind nagyobb szerepet kell szánni a nevelőmunkának. Az általános emberi értékeket, alapvető emberi normákat is meg kell ismertetnünk. Beiskolázás, felzárkóztatás, tehetséggondozás A hozzánk kerülő diákok többsége számára nehézséget jelent alkalmazkodni a magasabb szintű követelményekhez. Sokan küzdenek szövegértési problémákkal, nem rendelkeznek megfelelő tanulási stratégiával. 14

15 Fejleszteni azonban lehet: a koncentrálóképességet a beszédkészséget a hatékony olvasás képességét az emlékezőképességet Folyamatos és következetes, egyénre szabott módszerekkel eredményeket lehet elérni. Feladataink e területen: a tanulási szokások kialakítása vagy átalakítása a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek fejlesztése A gyenge tanulói teljesítmény a tanulás zavaraira is visszavezethető. Ehhez társulhatnak a gazdasági és kulturális hátrányok, életkori sajátosságokból adódó problémák. A hátrányok kompenzálása, a lemorzsolódásnak kitett tanulók felzárkóztatása az osztályfőnök és a szaktanárok közös munkáján alapszik. A felzárkóztatást segítő tevékenységek: differenciált foglalkoztatás a tanórán felzárkóztató, tanórán kívüli foglalkozások szervezése a nagyon gyenge képességű, az általános iskolából hiányos tudással érkező tanulóink részére kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások indítása indokolt estben szakszolgálatok segítségének kérése Ifjúságvédelem Egyrészt prevenciós feladatokat látunk el, másrészt nehéz helyzetbe jutott tanulókon igyekszünk segíteni. Nagyon fontos, hogy tudjuk, mely diákok válnak anyagi, környezeti, személyiségbeli gondok miatt veszélyeztetetté. Ezen tanulók nyilvántartását az ifjúságvédelmi felelős végzi. Rendszeres kapcsolatot kell tartani a szülőkkel. Az ifjúságvédelem fontos területe a hátrányos helyzetű tanulók gondozása, és az egészségvédelemben való szerepvállalása. Feladatunk a pontos helyzet tisztázása: 15

16 helyzetelemzés kérdőívekkel eredmények értékelése, megbeszélése az osztályfőnökökkel hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók regisztrálása hátrányos és veszélyeztetett tanulók gondozása a veszélyeztetettség okainak feltárása kapcsolatfelvétel a szülőkkel gondozási terv kidolgozása a diák gondozása kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a szakszolgálatokkal Az ifjúságvédelem eddig is példamutatóan működött. A továbbiakban is eszerint kell dolgoznunk. Közösségfejlesztés: Nevelőmunkánk fontos feladata a közösségi nevelés, a mikro- és makroközösségek kialakítása, formálása és társas érintkezés szabályainak elsajátítása. Elsődleges és a tanulókra legnagyobb hatást gyakorló közösség, az osztály közössége. Az osztályfőnök segítségével formálódik. Fő feladataink ezen a területen: segíteni kell a tanulók beilleszkedését tanórán kívüli tevékenységek szervezése a tanulók egyéni adottságainak felismerése tudjanak azonosulni a közösség pozitív értékeivel, elvárásaival Az iskolai diákélet magasabb szintű irányítója és szervezője a Diákönkormányzat. Munkájában osztályonként 2-2 képviselő vehet részt, őket fogja össze a vezetőség, amelyet az elnök és két helyettese alkot. A Diákönkormányzat munkáját a diákok által megválasztott és az iskolavezető által kijelölt pedagógus segíti. Mint egykor a diákönkormányzatot segítő tanár, tapasztalatból is tudom, mennyire fontos a diákoknak, hogy véleményt nyilvánítsanak, kezdeményezhessenek az iskolai ügyekben. Ez így helyes. 16

17 Elvárható, hogy a Diákönkormányzat fő feladata legyen: a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése a tanulók és tanulói közösségek érdekeinek képviselete döntési, véleményezési, javaslattevő és egyetértési jogainak érvényesítése az iskolai diákélet szervezése, irányítása az iskolai hagyományok ápolása, újak teremtése a diákság problémáinak, felvetéseinek továbbítása az iskolavezetés felé képviseltesse magát az Iskolaszékben Iskolaszék Saját Szervezeti és Működési Szabályzatunk van. A testület 10 tagból áll. 3 szülő (egyikük az iskolaszék elnöke), 3 pedagógus, 3 diák és 1 a Fenntartó képviselője. Munkájukra számítok. Tantestület Az iskola meghatározó közössége. Vallom, hogy tanárnak lenni nem csak szakma, hanem hivatás. Az életen át való tanulás erre a pályára igazán jellemző. A tantestület számára is fontos, hogy új ismeretekre tegyen szert változó világunkban. Erre a továbbképzések adnak részben lehetőséget. A 2009/2010-es tanévben a tantestület valamennyi tagja továbbképzések sokaságán vett részt. Tették mindezt a szabadidejük terhére. Többen messze 200 óra felett teljesítettek. Szakmai munkájukat eddig is színvonalas eszközparkkal igyekezetem segíteni. Ettől a jövőben sem szeretnék eltérni. Ma már nem gond számítógépekhez jutni az iskolában, kinyomtatni valamit. A fénymásoló is kéznél van. Az újabb informatikai beszerzések további segítséget nyújtanak az oktatásban. A videomagnók, az írásvetítők, a hordozható magnók ideje lejárt. Az információkat CD-n tároljuk, hordozható számítógép és projektor segítségével megjeleníthetjük azokat. Az 5 informatika tanteremben lesz lehetőség ezeket használni. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek kellő jártasságot kell szerezni a számítógépek kezelésében, el kell sajátítania azt. 17

18 Ezt belső tanfolyammal meg tudjuk oldani. Természetesen nem feledkezünk meg a hagyományos eszközöket előnyben részesítőkről sem. A tantestület számára is fontos a nyelvtanulás. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink igénylik is ezt. Fontosnak tartom a közösségen belüli emberi kapcsolatokat. A jó hangulatú munkahelyi légkör kialakítása mindannyiunk feladata. Lényegesnek tarom, hogy mindenki tudja azt, hogy mi a feladata, milyen területen kell kiváló munkát végeznie. A közösségi munkából is valamennyiünknek ki kell vennie a részét képessége, tehetsége szerint. Nemzetközi kapcsolatok Szakmai fejlődésünk szempontjából ez igen jelentős. A pályázati lehetőségeket továbbra is ki kell használnunk. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy mindenre nyitott, szakmailag sokat tapasztalt fiatalt indíthassunk útjára. Nekünk pedagógusoknak is nagyobb rálátást engednek az élet dolgaira. Lehetőségekhez mérten hozzá kell segíteni az osztályközösségeket ahhoz, hogy kirándulások keretében eljussanak olyan területekre, amelyek ugyan már nem országunkhoz tartoznak,de az ott élő magyarokat, kultúrájukat megismerve mélyebb ismeretekre tehetnek szert történelmünk és nemzeti kultúránk terén. A környezeti nevelés A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítani, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kap a környezettudatos életmód. Különösen fontos feladatnak érzem, hogy alakítsunk a diákok szemléletén, környezet és természet szeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban, minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet, és benne az embert. Célunk eléréséhez szükséges: a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 18

19 A diákoknak szükséges: alternatív, problémamegoldó gondolkodás ökológiai szemlélet, gondolkodásmód problémaérzékenység együttműködés, tolerancia Elértük, hogy szelektíven gyűjthessük a műanyag és papír hulladékot. Sőt ebből még bevételre is szert tehetünk, mivel az elszállító fizet is ezekért. Minden osztály társadalmi munkában, évente több órát tölt a szabadidejében az iskolai park gondozásával. Az elmúlt években sajnos ki kellett vágnunk a régi, elöregedett fáinkat. Ezt is minimális költséggel sikerült megoldani. Helyükre új facsemeték kerültek. Ezt is az osztályközösségek ajánlották fel és ültették el. Azóta is figyelemmel kísérik fejlődésüket. Ezen munkálatokból a szülők is kivették részüket. Néhányan növényeket ajándékoztak intézményünknek. Tapasztalatom az, hogy sokkal nagyobb a becsülete azoknak a dolgoknak, amiért a diákok maguk tesznek. Így ezt a gyakorlatot a továbbiakban is folytatni szükséges. OKTISZK Az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás január 9-én alakult Dabason Pest Megye Önkormányzata, Dabas Város Önkormányzata és Kunszentmiklós Város Önkormányzata részvételével. Dabas és Kunszentmiklós városok 1-1, Pest Megye 3 szakképző intézménnyel vesz részt a Társulásban. Gyömrő Város Önkormányzata nem alapító tagként, év során csatlakozott a Társuláshoz egy intézménnyel. Dabas Város Önkormányzata 2008 júniusában ikerpályázatot nyújtott be "A TISZK rendszer továbbfejlesztése" konstrukció keretében. Mindkét pályázat támogatást nyert. A szakmai fejlesztésekre irányuló projekt az Európai Unió hazai forrásainak rendszerén belül a Társadalmi Megújulás Operatív Programjához, míg az infrastrukturális fejlesztésekre irányuló projekt a Közép-Magyarországi Operatív Programhoz tartozik. 19

20 A fenti projektek támogatási szerződéseit a kedvezményezett részéről az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás kötötte meg. A Társulás tagjai közül Kunszentmiklós és Gyömrő városok nem részesülnek a fenti pályázati támogatásokból. Kunszentmiklós esetében ennek oka az, hogy a Közép-magyarországi Régión túl helyezkedik el, míg Gyömrő város esetében az ok az, hogy a csatlakozás idején a projektek már megkezdődtek A képzési program végrehajtása a tanévben megtörtént. Pedagógusok és intézményvezetők számára meghirdetett képzések zajlottak a projekt keretén belül. Valamennyi kollégánk aktív részt vevője volt az összességében fejenként is olykor több, mint 200 órás tanfolyamoknak. A rengeteg új tudás megszerzése mellett az is előnyt jelentett, hogy valamennyien teljesítettük a 7 évenkénti kötelező továbbképzést. A digitális iskolaadminisztrációs rendszer feltöltése elkezdődött az Országközepe TISZK intézményeiben és 2009/2010. tanévben az elektronikus napló elindult a 10. szakközépiskolai évfolyamon. A 2010/2011. tanévben már valamennyi középiskolai és szakiskolai osztályukban használtuk. Ebben a tanévben pedig már valamennyi osztályunkban elektronikus naplót használunk csak. Teljesen megszüntettük a papír alapú naplót. Az elektronikus napló bevezetésének értelme, hogy a digitális adatösszesítés képessége révén tehermentesíti a tanárokat annak érdekében, hogy az eddig adminisztrációra fordított idő ezután valós pedagógiai munkával telhessen. A napló használatának előnye, hogy lehetővé teszi a szülők elektronikus úton való naprakész tájékoztatását gyermekeik iskolai előrehaladásáról. A 2011.december 19-én elfogadott 2011.évi CLXXXVII. törvény miatt komoly változások várhatók TISZK-ünk életében. Az előkészítő munkálatok megkezdődtek. A holland modell szerinti intézmény kialakításához a szükséges egyeztetések megkezdődtek a fenntartókkal,a csatlakozni szándékozó intézményekkel. 20

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011.

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 2013. Pályázat A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 Pályázó: Fencz Györgyné 1163 Budapest, Margit utca 35. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Intézményvezetői pályázat a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) intézményvezetői állására A pályázó neve beosztása : Fábián Zoltán : igazgatóhelyettes

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT MOTIVÁCIÓS LEVÉL Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! Tisztelt Képviselő Testület! Jelen dokumentummal pályázatot nyújtok be a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032 603 : 2313 Szigetszentmiklós-Gyártelep, Csonka János u.5. : (24) 524-011, Fax: (24) 524-013 Honlap: www.csonkaszki.hu E-mail: vezetes@csonkaszki.hu

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIA PROGRAM 2011 2 Helyzetelemzés Az iskola rövid története Intézményünk Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 220/2011. számú határozata alapján

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás

VEZETÕI PROGRAM. 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás VEZETÕI PROGRAM 2010. január 27. Készítette: Spiesz Tamás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Spiesz Tamás Cím(ek) Wesselényi utca 58. H-1077 Budapest Magyarország Telefonszám(ok)

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

PÁLYÁZAT. kapja: Komárom Város. Jókai Mór Gimnázium. igazgatói állására

PÁLYÁZAT. kapja: Komárom Város. Jókai Mór Gimnázium. igazgatói állására PÁLYÁZAT a Komárom Város Jókai Mór Gimnázium igazgatói állására készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf kapja: Komárom Város Erika Polgármestere beosztása: igazgató dr. Molnár Attila címe: 2900 Komárom, Fáy

Részletesebben

Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on

Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola intézményvezető PÁLYÁZAT. A KÖZIGÁLLÁS-on Emberi Erőforrások Minisztere Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola 3. emelet 1117 Budapest, Fehérvári út 10. KLIK/300/333-12/2013 Budapesti XXI. Kerületi Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben