PÁLYÁZAT. Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola. I. példány. Főigazgatói állására. Készítette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola. I. példány. Főigazgatói állására. Készítette:"

Átírás

1 I. példány PÁLYÁZAT a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Főigazgatói állására Készítette: Lengyel Zoltán Tamás 6724 Szeged, Kisteleki E. u. 1.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A szervezeti felépítés A főigazgatóság A tagintézmények Az első félév Az intézmény tanulóinak létszáma, összetétele, a képzési struktúra fejlesztése A tanulók létszámának alakulása A szakiskolai képzés A középiskolai osztályok A gimnáziumi osztályok A szakközépiskolai osztályok A szakképzés Érettségire épülő szakképzés Felnőttoktatás Az érettségi vizsga előtt, az érettségi bizonyítványon túl A szakképzés struktúrájának fejlesztése A TISZK Az RFKB A pedagógusok létszáma, az oktatás személyi feltételei Az intézmény tárgyi feltételei és fejlesztési lehetőségeik Az infrastruktúra Az oktatást segítő eszközökről Fejlesztési elképzelések A műszaki vizsgáztatás Az informatikai hálózat fejlesztése Feladatok az intézményben A nevelőtevékenység fontosságáról Nevelési feladatok egy biztonságos intézmény fenntartásáért A vezetői tevékenységről A minőségbiztosításról, a minőségi iskoláról Az intézmény kapcsolatrendszere, a tradíciók fontossága és a jövőkép számú melléklet - Szakmai önéletrajz számú melléklet Csatolt dokumentumok

3 1. Bevezetés Problémák, kihívások, dilemmák Ezekkel a szavakkal vezettek fel egy TÁMOP-os pályázati bemutatót. Bár a pályázat a szakmai tanárok ismeretének továbbfejlesztéséről szólt, az indító kulcsszavak tökéletesen magába foglalták a három középiskola elmúlt másfél évét. Sokan nem szeretjük az egyhangúságot, az állandó változásokra sem mindig sikerül mindenki számára pozitív módon reagálni. A változás akkor jelent progresszív érzést, ha aktívan veszünk benne részt, s nem passzív szenvedői vagyunk, a feladataink nem csak a végrehajtásra szűkülnek le decemberében hivatalosan is bejelentette Szeged város középiskoláinak fenntartója, az Önkormányzat, a szakmai képzés átszervezését. A szakképzés átalakítása Szeged valamennyi szakképző iskolájának oktatási kínálatát érintette. Nehéz volt bármilyen előrejelzés kialakítása, hiszen azt, hogy merrefelé halad a világ, nem lehet pontosan tudni, szemléletesen fogalmazva nulla távolságban van a jövőhorizont! Gondolom, már az is komoly eredmény lenne, ha a közeljövő változásainak legalább az irányát sikerülne prognosztizálni. Amit már lehet sejteni: a változtatásra szükség van, de még inkább annak a képességnek a kialakítására, hogy változtatni tudjunk. Ezt meg lehet tanulni, és meg is lehet tanítani. Ezt az intézkedést elsősorban a képzések koordinálatlanságával, szétaprózottságával indokolták, amely korlátozza a színvonal fejlesztésének lehetőségét, a források hatékony felhasználását, a gazdaság, a munkaerőpiac igényeivel történő harmonizációt. Kevés a középfokú végzettségű, munkaerőpiacra kikerülő szakember, ehelyett a gimnáziumból és a szakközépiskolából egyre nagyobb arányban tanulnak tovább a fiatalok a felsőoktatásban. A munkaerőpiacon egyszerre van jelen a szakképzetlen, illetve a túlképzett munkaerő, ugyanakkor a szükségesnél kevesebb az igényeknek megfelelő képzettségű szakember. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, a Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolát, valamint a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolát vonták össze. Az új intézmény neve: Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola. 2

4 Ezt a közel 2500 fős intézményt egy főigazgatóság irányítja, amely a Gábor Dénes Tagintézményben kapott helyet. Rögtön célként fogalmazódott meg, hogy a tagintézmények, szakmailag továbbra is önállóan, nevüket és egyéni arculatukat megtartva, hagyományaikat ápolva működjenek tovább. A középiskolába lépő tanulók száma évről évre csökken. A tanulólétszám csökkenése nem vonta maga után a gimnáziumi képzés iránti érdeklődés csökkenését, az továbbra is népszerű volt a 8. osztályosok körében. Ezzel magyarázták, hogy a városban csökkenteni kell a gimnáziumi osztályok számát, és így az oktatás szerkezete a szakképzés fele tolódjék el. E döntés következményeként a Gábor Dénes és a Széchenyi a 2009/2010-es tanévben nem indíthatta 9. évfolyamon a két-két általános tantervű gimnáziumi osztályát. A 2010/2011-es tanévtől a pedagógiai osztály indítására sem kapott lehetőséget az intézmény. Azt látni lehetett, hogy az osztályok számának csökkenése hatással lesz az intézmény humán erőforrásaira is. Az új intézmény megszervezése mellett a feladatcsökkenés okozta feszültségek kezelése jelenti, és fogja jelenteni a megoldandó feladatot. Fontos volt, hogy már július 1. előtt kialakítsuk azokat a kereteket, szervezeti formákat, amelyek megszabták az új intézmény első tanévét. Ezután lehetett fokozatosan mindezt tartalommal megtölteni olyan értékekkel, hagyományokkal, amelyeket a három iskola együttesen is képviselni tud. Úgy gondolom, hogy minden érintett érdeke volt, hogy a városunk 3 tradicionális iskolájának fúziójaként létrejött intézményben az egyénileg képviselt hagyományok és értékek ne kioltsák, hanem erősítsék egymást. 3

5 2. A szervezeti felépítés Az intézményt a főigazgató a közvetlen munkatársai, a vezetői törzs segítségével irányítja. Ennek a vezetői törzsnek a tagjai a szakmai főigazgatóhelyettes, az oktatási főigazgató-helyettes, a tagintézményvezető igazgatók, valamint a gazdasági csoportvezető A főigazgatóság Mivel új szervezeti felépítést kellett megvalósítani, első feladat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása volt. El kellett dönteni, hogy milyen területen szükséges központi irányítás, illetve mennyire lehet biztosítani úgy a tagintézmények önállóságát, hogy a tervezés, az információközlés zökkenőmentes legyen. Számomra alapelvként fogalmazódott meg, hogy egy szolgáltató jellegű főigazgatóságot kell létrehozni. Természetesen már a folyamat elején lehetett látni, hogy egy ekkora horderejű feladatot nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani. Úgy terveztem, hogy ez a tanév rámegy a rendszer összecsiszolására, aztán pedig megkezdhetjük a tagintézményekkel való összehangolt, együttes munkát. A centralizáció a következő munkaterületekre terjedt ki: gazdasági, személyi- és munkaügyi, valamint készletgazdálkodás. Ezek összevonása szükségszerű volt, mivel az intézkedés következtében egy költségvetése lett a tagiskoláknak, a gazdasági irányítást a főigazgatóságra kellett összpontosítani. A gazdasági csoportvezető és a 3 gazdasági előadó között oszlanak meg a feladatok. Az önkormányzati források, a szakképzési támogatások, a saját bevételek, valamint a sikeres pályázatok pénzügyi elszámolása olyan nagy volumenű lett, ami megkövetelte a feladatok részekre bontását. A pénztáros az intézmény készpénzellátását biztosítja. A kabinet a tagiskolák megfelelő végzettséggel rendelkező gazdasági munkatársaiból alakult ki. Úgy gondolom, hogy a szervezeti forma a nehézségek ellenére életképes, jól működő. A volumen, és a feladatkörök szükségszerű változtatása okozta nehézségek lassan megoldódnak. A tagiskolák eltérő pénzügyi tervezése is okozott problémát a tanév első félévében. A 2010-es év lesz az első, amelynek közös költségvetéssel vág neki az intézmény. Reményeim szerint a feladatok még optimálisabb szétosztásával tovább lehet a rendszert tökéletesíteni. 4

6 A személyi- és munkaügyi feladatokat sok tagintézményben részfeladatként osztották ki. Egy egységes humánpolitikai adminisztráció kialakítása megkívánta ennek a területnek az összevonását. Az intézmény személyzeti feladatait két szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozó látja el. A Csonka János és a Széchenyi István tagintézmény dolgozóinak többlet nehézséggel járt, hogy a munkaügyi dolgaik nem helyben intéződtek el. Ezért olyan munkabeosztást alakítottunk ki, hogy az ügyintézés mindig biztosítva legyen számukra a főigazgatóságon. A készletgazdálkodás egy műszaki jellegű iskolában, ahol több tízmilló forint értékű eszközpark található nagyon fontos. A kis- és nagy értékű műszerek, eszközök bevételezése, leltározása, selejtezésének előkészítése szintén a központosításra került. Sikerült saját forrásból olyan szoftvert kifejleszteni, amely megkönnyíti a készletállomány naprakész kimutatását. Az első tanévnek a feladata, hogy megtörténjen a tagintézmények nagy értékű eszközeinek a programba történő rögzítése és leltározása. A következő időszak feladata a kis értékű eszközök elektronikus rögzítése, a szerszámkönyvek ellenőrzése. Egy nagyobb selejtezés előkészítését is ütemezni kell, hiszen a tagiskolák nagymennyiségű olyan eszközzel rendelkeznek, amelyek elavultak (monitorok, informatikai-, elektronikai eszközök), vagy használhatatlanná váltak. Ezek raktározása kapacitás hiányába nehézséget okoz, illetve megnehezítik az aktív készlet áttekinthetőségét. A főigazgatósági dokumentumok, levelezések iktatását az intézményi titkár végzi. Az iskola minden tagintézménye már a megújított PAPIRUSZ iktatóprogramot használja. A főigazgatóság, a tagiskolák külső és egymás közötti levelezéseit egy kézbesítő-adminisztrátor bonyolítja le. A tanév közben sikerült a postával szerződést kötni a díjhiteles kézbesítésre. Ez megkönnyíti és leegyszerűsíti a levelek, küldemények elküldését. Úgy gondolom, hogy a tanév végére véglegessé válhat az a megkezdett folyamat, melynek során a papír alapú archiválás ki tudjon egészülni (illetve egyes részein helyettesítené) az elektronikus archiválással. A három tagintézmény 5 telephelye eltérő műszaki állapotban van. Az ingatlanok állapotának naprakész ismerete, a szükséges karbantartások, felújítások tervezése, árajánlatok beszerzése megkövetelte egy műszaki ügyintézői feladatkör kialakítását. A telephelyen lévő gondnokokkal való kapcsolattartása elősegítette a felmerülő akut problémák megoldását. 5

7 A jövőben a feladata kiegészülhet az intézményben külső munkavállalók által végzett tevékenységek műszaki ellenőrzésével is. A nagyobb építési, felújítási munkák esetén jobban tudja segíteni a pályázatot kiíró NGSZ munkáját. A rendszerinformatikus elsődleges feladata az intézmény egységes informatikai rendszerének kialakítása. Az e-napló biztonságos archiválásának, valamint az egységes, új honlap technikai feltételeinek biztosítása, a tagintézmények informatikai rendszerének a feltérképezése az első félévben megtörtént. Az egységes belső hálózat megteremtése, a tagintézmények szélessávú internettel való ellátása, a belső wifi rendszerek kiépítése a következő hónapok feladata. Költségkímélő (mind eszköz, mind energia terén) az a tervezett vékonykliens (thin client) rendszer, melynek kiépítése a következő tanév elejére tervezhető. Ez egy minimális eszközökkel rendelkező kliens, amely a szükséges erőforrásokat is a távoli (host) gépen veszi igénybe. A vékony kliens feladata csak a szerver által küldött adatok grafikus megjelenítése; a tényleges, nagy mennyiségű adat mozgatását, kezelését igénylő feladatot az alkalmazás szerver végzi el. Bár a főigazgatósághoz tartozik, de elsősorban a tagintézmények pedagógiai munkáját segíti az újonnan létrehozott iskolai pszichológus munkakör. Kiemelt feladat volt egy olyan kapcsolatrendszer kiépítése, amelyben hatékonyan tud együttdolgozni az ifjúságvédelmi felelősökkel, az osztályfőnökökkel és a mentálhigiénés pedagógusokkal. Úgy gondolom, hogy egy pszichológiai szakember nemcsak a diákoknak tud segítséget nyújtani, hanem a pedagógusok nevelő munkáját is hatékonyabbá tudja tenni. Szakmailag a pedagógus és a rendész osztályok oktató-nevelő munkájába is be tud kapcsolódni. A rendész osztályokban a fizikális és tantárgyi felkészítése mellett szükséges a továbbtanulásukhoz a pszichológiai teszteken való sikeres megfelelés A tagintézmények Az új intézmény létrehozásakor egyik kiemelt szempont volt, hogy az iskolák megőrizhessék hagyományaikat, kivívott arculatukat. Ez azért nagyon fontos, mert egy szülő öt- tíz év múlva is iskolát fog választani, nem pedig főigazgatóságot. Ettől függetlenül az összevont intézmény szeretne idővel a tagiskolák egyéniségét megőrizve egy közös értékeket megjelenítő kisugárzást kialakítani. Az információ és a kreativitás a kiemelt kulcsszavak, hiszen egy 6

8 műszaki szemlélet kialakítása a diákokban ezek nélkül nem képzelhető el. A könnyen elérhető információ mennyisége a sokszorosára nőtt. Az információtengerben azonban az összefüggéseket is értő tudást nem szabad elveszteni. Ha megnézzük, mi a közös a tagiskolák névadóiban: Széchenyi Istvánban, Csonka Jánosban és Gábor Dénesben, akkor rögtön szembetűnő, hogy mindhárman egyszerre voltak nagy gondolkodók és nagy alkotók. Tehát ezek lehetnek közös értékek: a gondolkodásra való képesség, az alkotás és a felfedezés örömének kialakítása, amely közösen vállalható. A tagintézmények adminisztrációja a főigazgatóság kialakításával csökkent. A tanügyigazgatást, az iskolai élet aktuális feladatainak megoldását az iskolatitkár és egy adminisztrátor segíti. A gazdasági ügyintéző a főigazgatóság gazdasági kabinetjével tartja a kapcsolatot. Természetesen a tagintézmények eltérő nagysága, helyi sajátsága megkövetelte, hogy létszámgazdálkodásnál a feladatokhoz rendeljünk személyeket. A Gábor Dénes Tagintézménynél kihasználva a főigazgatósággal való együttélést kevesebb dolgozóval is lehetetett biztosítani a folyamatos munkát, mint a hasonló nagyságú Csonka János Tagintézményben. Ott a gazdasági, adminisztrációs és a raktárosi feladatok elvégzéséhez sikerült átszervezéssel a többletmunkához a munkaerőt biztosítani. Az első tanévben megpróbáltam egy egységes adminisztrációs rendet kialakítani. Egy ilyen nagy intézménynél a dokumentumok nyomon követése kiemelten fontos. Az ügyvitel uniformizálása megkönnyíti az átláthatóságot. A tagintézményvezető igazgatóknak a szakszerű és törvényes működés érdekében különösen az alábbi területeken kell szorosan együttműködni a tagintézmény vezetőségének tagjaival és a hozzájuk tartozó munkaközösségek vezetőivel, illetve az intézmény vezetősségével: a tagiskola tantárgyfelosztása és az éves munkatervének elkészítése a statisztikai jelentések összeállítása a félévi és év végi pedagógiai munka értékelése a jogszabályban meghatározottak szerint a pedagógusok értékelése a döntések előkészítése, a szervezés és az ellenőrzés az érettségi és szakmai vizsgák adminisztrációja Az első félév Az új intézmény megalakulását követő 6 hónap arra nem volt elég, hogy a megváltozott feladatok elvégzése rutinszerűen történjen meg. Amit már elmondhatunk, hogy egy oktatási intézmény életét és jogszerű működését meghatározó dokumentumok elkészültek, vagy véglegesítés előtt vannak. A 7

9 Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Kollektív szerződés, az Esélyegyenlőségi terv, a Tankönyvellátási szerződés elkészült. Az új intézmény Közalkalmazotti Tanácsa megalakult, a Közalkalmazotti Szabályzat is gyakorlatilag végleges formában van. A KT rendszeres munkakapcsolatot alakított ki a főigazgatóval. A három tagintézmény szülői választmányának elnökei és helyettesei megalakították az intézmény szülői közösségeinek elnökségét. A tagintézmények diákönkormányzatának elnökei és elnökhelyettesei az intézményi DÖK elnökséget hozták létre. Mind a három tagintézménybe bevezettük az elektronikus naplót, amely a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, egyre inkább kezd illeszkedni az intézményi szokásokhoz és elvárásokhoz. 3. Az intézmény tanulóinak létszáma, összetétele, a képzési struktúra fejlesztése A tanulók létszámának alakulása Csonka János Tagintézmény 2008/ /2010 Tanulói összlétszám Ebből szakközépiskola Ebből szakképzés Ebből szakiskola Ebből szakképzés A tanulók létszámának a kismértékű csökkenése az iskola oktatási szerkezetének változásával magyarázható. Az elmúlt tanévben 5 szakközépiskolai és egy szakiskolai osztály indítottak, ebben a tanévben 4 szakközépiskolai és 2 szakiskolai osztályt, melyeknél az osztálylétszám alacsonyabb. Ennek köszönhető a szakiskolai létszám növekedett, az összlétszám csökkent. 8

10 A jövőben a karosszérialakatos mesterség oktatása kiegészül a járműfényező szakmával, ami várhatóan tovább növeli a évfolyamon a szakképzésben tanulók létszámát. Mindenféleképpen pozitív jel, hogy egyre többen választják az érettségi utáni szakképzést. Gábor Dénes Tagintézmény 2008/ /2010 Tanulói összlétszám Ebből szakközépiskola Ebből szakképzés Ebből gimnázium A létszámcsökkenés oka a 2 gimnáziumi osztály kiesése. Ezzel a következő 3 tanévben még tovább kell számolni. A másik jelenség, ami megfigyelhető, hogy csökken a szakképzésben résztvevő tanulók száma. Az utóbbi jelenséget többféleképpen lehet magyarázni. A szakközépiskolai osztályokból egyre nagyobb létszámban tanulnak tovább felsőoktatási intézményekbe a diákok. Ez mindenféleképpen növeli egy iskola presztisét. Sok tanár munkájának elismeréseként tekint egy továbbtanuló diákjára. Sajnos ezzel szűkül a merítési lehetőség, kevesebb tanuló választja az érettségi után a technikusi oklevél megszerzésének lehetőségét. Sajnos ezt a trendet elősegítette, hogy egyes felsőoktatási karokra gyakorlatilag szűrő nélkül nyerhetett felvételt egy sikeresen érettségizett tanuló. Én hiszem azt, hogy tovább fog nőni a társadalmi elismertsége a műszaki orientációjú technikusi képzéseknek, és így ezek vonzóbbá válnak a tanulók számára. Széchenyi István Tagintézmény 2008/ /2010 Tanulói összlétszám Ebből szakközépiskola Ebből szakképzés Ebből gimnázium A létszámcsökkenést itt is az okozta, hogy a fenntartó nem engedélyezte a gimnáziumi osztályok indítását. 9

11 A következő tanévben a pedagógia szakközépiskolai osztály indítására sem kapott engedélyt az intézmény, így a létszám csökkenése még nagyobb ütemű is lehet A szakiskolai képzés Az intézmény közlekedéstechnikai szakiskolai osztályai a Csonka János Tagintézményben találhatók. A diákok az 1997-től bevezetett es oktatási rendszerben tanulnak. Az első két évben az általános műveltséget megalapozó közismereti oktatás mellett központi szerepet kap a pályaorientáció, a szakmai alapismeretek tanítása és a szakmai alapozó oktatás. Az itt tanító pedagógusok a képzés első szakaszában differenciált pedagógiai eljárásokat alkalmaznak, ahol az ismeretek átadása mellett rendszerezik az általános iskolai ismereteket, pótolják a hiányokat. A szakiskolai tanulók a 10. évfolyam sikeres elvégzése után több lehetőség közül választhatnak: átlépve a szakközépiskolába a 10. évfolyam megismétlésével továbbhaladás az érettségire felkészítő osztályban, továbbtanulási lehetőség intézményünkben a szakképző évfolyamon A 2 szakiskolai osztály tantervét úgy érdemes kialakítani, hogy minden tanuló olyan alapkompetenciák birtokába jusson, ami megalapozza a későbbi szakmaválasztását mind a karosszérialakatos, mind a járműfényező szakma irányába. A későbbiekben mindenféleképpen foglalkozni kell az alternatív, vagy előrehozott szakképzés nyújtotta előnyökkel és hátrányokkal. Ez egy olyan új képzési formáció, ami alapján a szakiskolai oktatás megszervezhető kizárólag szakképzési évfolyamokon. A hagyományos szakiskolai képzéssel szemben az előrehozott szakképzés nem foglalja magába a évfolyamos alapozó képzést, így a tanulók már a kilencedik évfolyamtól szakmai képzésben és közismereti képzésben egyaránt részt vesznek, amely a 11. évfolyam végén szakmai vizsgával zárul. Ez csökkenti a közismereti tárgyak óraszámát, ami nem segíti elő az alapkompetenciák elsajátítását. A másik oldalról viszont lehetőséget nyújt azoknak a fiataloknak, akiket a tanulás iránti érdektelenségük miatt most nem, vagy nagyon nehezen lehet az intézményekben tartani. 10

12 3. 3. A középiskolai osztályok Az elmúlt években az általános iskolákból beérkező jelentkezési lapok jelezték, hogy egyre többen szeretnének szakközépiskolai osztályba járni. A jelentkezők nagy száma miatt a Gábor Dénes Tagintézménybe jelentkezőknek a 2007/2008-as tanévtől részt kellett venni a központi írásbeli felvételin is. Ettől az évtől kezdve intézményünk minden középiskolai osztályába jelentkezőtől elvárjuk a matematika, illetve a magyar nyelvi feladatlapok megírását. Hogy melyik tagozatokon szeretnék, hogy a felvételi szóbeli elbeszélgetéssel is kiegészüljön, a tagintézmények határozzák meg. A Csonka János Tagintézmény rendészeti osztályába, illetve a Gábor Dénes összes osztályába jelentkező 8. osztályosnak kell átesni ezen a megmérettetésen. A mai oktatási rendszerben az írásbeli számonkérés került előtérben. Ez köszönhető a minőségbiztosítások által megkövetelt jó és objektív mérhetőségnek. A verbális kifejezőképesség, a kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás) felmérésére szolgál elsősorban a szóbeli elbeszélgetés. Több éves tapasztalat alapján elmondható, hogy ennek bevezetése nem csökkentette a jelentkezők számát. A személyes találkozás sok információt nyújt a jelentkezőkről. A részleteiben kidolgozott értékelési útmutató elősegíti a korrekt értékelést. A jövőben, több osztályban is érdemes lenne kiegészíteni a felvételi eljárást a szóbelivel A gimnáziumi osztályok Fenntartói döntés következtében az intézmény nem indíthatott gimnáziumi osztályokat. Ez mind a Gábor Dénes, mind a Széchenyi Tagintézményt érintette. Az 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztályos sportiskolai gimnáziumi osztály megszüntetésével az egyik legtradicionálisabb profilját vesztette el a Széchenyi István tagintézmény. A gimnáziumi tantervek elsősorban a második idegen nyelv oktatásában térnek el a szakközépiskolai tantervektől. Ez maga után vonja azt, hogy az idegen nyelvi kompetenciák (az angol nyelv kivételével) megszerzésének a lehetőségei szűkülni fognak az iskolában. Ez elsősorban azokat a diákokat érinti negatívan, akik általános iskolában nem angolt tanultak. A tanórán kívüli órák biztosíthatnak keretet a második idegen nyelv továbbtanulására. 11

13 A sporttagozatos hagyományok továbbvitelére más formában lehetőséget látok. Az informatikai nyelvi előkészítő szakközépiskola osztálynak a tantervében a megemelt testnevelési óraszámokat olyan tartalommal kell feltölteni, amely vonzó lesz a sporttal komolyabban foglalkozó diákok számára A szakközépiskolai osztályok A Csonka János Tagintézmény a 2009/2010-es tanévtől 4 szakközépiskolai osztályt indíthat. Az autóelektronikai és az autószerelő orientáltságú közlekedés osztályok szervesen illeszkednek az autósiskolai hagyományokhoz. Az itt folyó szakmai alapozó képzés megteremti a feltételeket, hogy az érettségizett tanulók a 13. és 14. élvfolyamon sikeresek legyenek. Az iskola olyan partnerhálózatot épített ki, amely biztosítja a színvonalas gyakorlati képzést. Meggyőződésem, hogy egyik szakma sem képzelhető B vagy C típusú jogosítvány nélkül. Ki kell dolgozni egy olyan érdekeltségi rendszert, amelyben az iskola megpróbálja a feltételeket biztosítani a sikeresen teljesítő tanulói számára. A rendész osztályokban folyó oktató-nevelő munkát a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Szegedi Városi Rendőrkapitánysággal, Szegedi Rendészeti Szakközépiskolával kialakított szakirányú partnerség is segíti. A szakmai hivatástudat felmérése, valamint az ide jelentkezettek nagy létszáma magyarázza, hogy itt a felvételi eljárás a szóbeli elbeszélgetéssel is kibővült. Az itt folyó szakmai munkát nagyban segítheti, illetve kiegészítheti az intézményi pszichológus tevékenysége. Általában az iskola fel tudja készíteni a szakmailag, illetve fizikailag az itt végzett tanulókat a továbbtanulásra, azonban a pszichológiai tesztek sikerességét hatékonyan tudná elősegíteni egy képzett szakember. A rendész képzés továbbfejlesztésében ki kellene használni azt a lehetőséget, hogy az intézmény ECDL központ. Ez, kiegészülve egy gépjármű jogosítvány megszerzésének a lehetőségével, komplexebb képzést tudna kínálni a diákoknak. További lehetőség lehet a rendészeti oktatásban a belügyi orientáció mellett a katonai-honvédelmi irányultság kialakítása. 12

14 A logisztika-marketing szakmai alapozással beinduló középiskolai osztályában a tanulók előtt az érettségi után két lehetőséget is felkínál az intézmény: a közlekedésüzemvitel-ellátó, valamint a logisztikai ügyintéző képesítés megszerzését. Úgy gondolom, hogy az itt tanulókat fel kell készíteni arra is, hogy kikerülve az iskolából, a szakmai képzettségüket kamatoztatva esetleg saját vállalkozást is be tudjanak indítani. Ehhez nyújtana segítséget, ha a tantervükbe integrálni lehetne az EBC*L vizsga követelményeit. A Gábor Dénes Tagintézményben a szakközépiskolai osztályok műszaki irányultsága gyakorlatilag nem változott az elmúlt évtizedben. A közlekedés, mint a legtradicionálisabb, az elektronika-elektrotechnika és az informatika, mint a legnépszerűbb és legtöbbet fejlődött szakmacsoportok alkotják a mai napig a képzési kínálatot. A közlekedés szakmacsoportos osztályban célként fogalmazódott meg, hogy a felkészítsék a tanulókat a Logisztikai ügyintéző, illetve a Vasútüzemvitel-ellátó szakképző évfolyamokra. Sikerült az EBC*L követelményeket is beépíteni a szakmacsoportos oktatásba. A szakmai idegen nyelv tanítása elősegítette a tanulók kommunikációjának a fejlődését. Az elektronika-elektrotechnika szakmacsoportos középiskolai tanulók számára jelentene lehetőséget az Elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. A műszaki irányultságú felsőfokú intézmények elszívó ereje néha megnehezíti a szakképző évfolyam beiskolázását, pedig jelenleg az elektronikai képzésben óriási perspektívák rejlenek: a majdnem 100%-os elhelyezkedési lehetőség, és olyan kompetenciák megszerzése, mint például az automatika, elektronika, amelyre a térségbe betelepülni vágyó cégek igényt tartanak, illetve tarthatnak. Az informatika szakmacsoportban is két régi-új szakképesítés megszerzését biztosítjuk. Az Informatikai rendszergazda, valamint a Telekommunikációs informatikust. Ennek érdekében a szakmacsoportos alapozó oktatás struktúráját teljesen átalakítottuk, kihasználva azt, hogy az iskola tagja a CISCO Hálózati és a Microsoft IT Akadémiának. ÉVFOLYAM Kimenet 9. évfolyam ECDL START 10. évfolyam Középszintű érettségi ECDL 9 modulja, ITE vizsga 13

15 11. évfolyam Középszintű érettségi Cisco Discovery 1.sz 12. évfolyam Szakmai, Emeltszintű érettségi Cisco Discovery 2. sz IT MCP Ezzel megteremtődött az a lehetőség, hogy több olyan bizonyítvánnyal is lezárhatnak egy-egy tanulási folyamatot, amelyek az Európai Unióban elfogadottak. A Széchenyi István Tagintézmény fenntartói döntés értelmében, a következő tanévben nem indíthat pedagógiai szakközépiskolai osztályt. Az intézmény talán legjobb tanulmányi eredményével büszkélkedő osztályai ezek. A környezetvédelem-vízgazdálkodási osztály szintén nagy hagyományokkal rendelkezik. Ennek az irányultságnak a jövőbeni fontosságáról ma sokat beszélünk, de talán nem áldozunk rá eleget. Relatíve könnyű feladatnak látszik, hogy a szocializáció folyamán a tanulókat környezettudatosságra neveljük. Fontos, hogy a környezet fontossága helyet kapjon ezen elsajátítandó értékek között. Ezt a tanulási folyamatot elősegíti az érdeklődés, a lelkesedés, ami életkori sajátosság. Ez különösen fontos ebben a szakmacsoportban, hiszen az itt tanulók motivációját kihasználva komoly eredményeket lehet elérni A szakképzés A Csonka János Tagintézmény szakiskolai lehetőségei a következő tanévtől bővülnek. A hagyományosnak mondható rendszerben folyó szakképzésben az eddig meglévő karosszérialakatos szakma mellé a járműfényező mesterség is megjelenik. Ez a szakma hasonló profilú képzések koncentrációjának jegyében kerül át a Szegedi Ipari Középiskolából. A moduláris képzés lehetőségeit kihasználva a jövőben törekedni kell arra, hogy a tanterv kialakításánál minél tovább fenntartsuk a párhuzamosságot, hogy szakmai vizsga után minél rövidebb idő alatt lehessen a másik képzettséget is megszerezni. Természetesen a gyakorlatorientált oktatáshoz biztosítani kell a meglévő technikai feltételek bővítését, korszerűsítését, és a gyakorlati képzőhelyekkel való kapcsolati rendszer kiszélesítését. 14

16 Érettségire épülő szakképzés A Csonka János Tagintézmény hagyományosan 3 érettségire épülő szakmában képez tanulókat. Az Autóelektronikai műszerész az egyik legkeresettebb szakmák közé tarozik, amelyet a gépjárműriasztó szerelő rész-szakképesítés is vonzóbbá tesz. A tagintézmény másik legtradicionálisabb képzése az Autószerelő szakma oktatása. A bizonyítvány megszerzését követően lehetőség van egy év alatt az Autótechnikusi képesítést megszerezni. Ez a lehetőség a modulkülönbözeti vizsgával az autóelektronikusoknak is meg van. A jövőben midenféleképpen meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy az autós szakmák mellé az intézmény minimális tanulói önrész vállalásával B vagy C típusú jogosítvány megszerzését lehetővé tegye a tanulóknak. Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatáshoz a személyi feltételek adottak. Amennyiben a szakképzési támogatások lehetővé teszik, egy oktató személygépkocsi beszerzése lenne az első lépés ennek a célnak az eléréséhez. Természetesen szükséges az intézmény szakmai programjának az átdolgozása, amely lehetővé tenné a vezetői engedélyhez szükséges elméleti oktatás (KRESZ, elsősegélynyújtás) integrálását a tantervbe. Az autós szakmák gyakorlati képzése megköveteli a korszerű technikai háttér meglétét. Ezért nemcsak a műszer- és eszközpark szintentartására kell forrásokat biztosítani, hanem a tanárok, oktatók továbbképzésére is. A Közlekedésüzemvitel-ellátó szakmai képzésnek a Szállítmányozási ügyintéző elágazása jelenti évek óta az üzemviteli osztályban érettségizetteknek a továbbtanulás lehetőségét. Több szakmához hasonlóan itt is lehetőséget látok arra, hogy az alapszakma mellé olyan végzettséget is szerezzenek a tanulók, amelyet a képzési idő alatt, a tantervbe integrálva tanulhatnának. Itt elsősorban az EBC*L, ECDL, és ITE végzettségekre gondolok. Egy ügyviteli dolgozótól elvárt, hogy ne csak kezeljen, hanem alapszinten össze is tudjon állítani egy munkaállomást, valamint egy vállalkozás elindításához szükséges ismeretek birtokában legyen. A Gábor Dénes Tagintézményében a szakképzés évek óta egy igazán komoly nehézséggel küzd. A szakközépiskolai osztályokból a tanulók nagyobb része a továbbtanulásnál a felsőoktatást választja. Ez egyrészt a 9-12 osztályban végzett oktató munka színvonalát dicséri, de nem lehet elhallgatni az alacsony 15

17 bemeneti követelményeket. Ez a tény maga után vonja, hogy az érettségizett tanulók közül kevesebben választják a technikusi képzést. A Gábor Dénes Tagintézményben több mint 5 évre visszatekint az elektronikai technikusi (régebben ipari elektronikai technikus) képzés. A képzés során olyan ismeretekre tesznek szert a tanulók, amelyeknek birtokában alkalmasak az elektronikai eszközök tervezésére, építésére, készítésére, gyártására, a hibák kijavítására, kiszűrésére. Az elektronikai eszközök elterjedése, a korszerű elektronikai rendszerek egyre több ilyen szakembert igényelnek, ezért ezen a szakon végzetteknek nincsenek elhelyezkedési gondjaik. Az iskola elektronikai tanműhelyeinek bővítését, korszerűsítését a mérnöktanárok irányításával teljes egészében a tanulók végezték. Az említett okok miatt jelenleg 7 tanulóval, de beindítottuk az elektronikai technikus szakma oktatását a 13. évfolyamon. A 14. évfolyamon 12 tanulót oktatunk. Mivel az elektronikai műszerész szakmát az RFKB hiányszakmának minősítette, és az elektronikai technikusként (illetve az elődje az ipari elektronikai technikusként) végzett tanulóink elhelyezkedési lehetőségei (főleg ebben a régióban, ahol nem folyik ilyen képzés) nagyon jók, úgy gondolom, hogy érdemes lenne, ha a következő tanévben legalább egy csoportot, azaz főt lehetne beiskolázni. Meg kell teremteni a lehetőségét a gyakorlati oktatás egy részének a külső helyszínekre (Szegedi Közlekedési Vállalat; EMKE Kft) való kihelyezésének. Többek között az említett cégek is támogatják az elektronikai technikus képzés folytonosságának a fenntartását. Az informatika szakmacsoportban is két már létező szakképesítés megszerzését biztosítja tagintézmény. Az Informatikai rendszergazda képzésen belül elsősorban az informatikai hálózati rendszertelepítő és karbantartó, és/vagy számítógép rendszerkarbantartó elágazással. Ez folytonosságot biztosít a évfolyamon elkezdett és esetleg befejezett CISCO Hálózati Akadémia és az IT Microsoft Akadémia programjának. A másik lehetőség az Informatikus szakképesítés, aminek távközlésitelekommunikációs informatikus elágazását oktatjuk. A telekommunikációs informatikus olyan szakember, aki a számítógépes és távközlési rendszereket integráltan képes üzemeltetni. A számítógépes és adatátviteli rendszereket, az átvitel-technikai berendezéseket, a különböző informatikai rendszereket képes komplexen működtetni. A nagy távközlési cégek (VODAFON, PANNON, T-COM, 16

18 INVITEL) komoly támogatásával sikerült biztosítani a gyakorlati képzés elvárható színvonalát. A jövőben a számítógép rendszerkarbantartó elágazást lenne érdemes favorizálni, hiszen a tantervbe beépítettük a CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) vizsgát, valamint az IT Akadémia MCP (Microsoft Certified Professional) vizsga követelményeit, így az OKJ szakképzettség mellett 2 nemzetközileg elfogadott bizonyítvány is megszerezhető a tanulók számára. A telekommunikációs informatikus képzés folytonosságát a felsőoktatás elszívó ereje megakadályozta. Mindenképpen szeretném, ha a következő tanévben legalább egy csoportot, azaz főt lehetne beiskolázni. Biztos vagyok abban, hogy olyan komplex szakmai ismeretek birtokába jutnak a végzett diákok az informatika, az analóg és digitális elektronika, a vezetékes és a vezeték nélküli távközléstechnika területén, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. Több cég (PANNON GSM, NOKIA, TvNetWork) támogató levele megerősített ebben. A tagiskola tradícióinak megfelelően a közlekedés szakmacsoporton belül két irányultságú képzés folyik. A gépész, és elektronikai orientáltságú szakmák (Közlekedésautomatika műszerész, Vasúti járműszerelő), valamint a Közlekedésüzemvitel-ellátó szakma oktatása megszűnt, hiszen ezen irányultságok jobban illeszkednek a Csonka János Tagintézmény képzési profiljába. Az ügyviteli jellegű Logisztikai ügyintéző, és a Vasútüzemvitel-ellátó szakképesítések megszerzésére továbbra is lehetőség van. A Vasútüzemvitelellátó szakmai vizsga kiegészülve vasúti szakvizsgával (vasúti forgalmi vizsga) jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít a végzetteknek. Már a következő tanévben a Logisztikai ügyintéző helyi tantervének a módosításával biztosítani lehet, hogy a két év alatt a Nemzetközi szállítmányozási modul is részese legyen iskolai követelményeknek. Ezzel a Logisztikai ügyintézőre ráépülő szakképesítés megszerzése csak vizsga kérdése lesz. A Széchenyi István Tagintézményben 3 érettségi utáni szakképzés folyik. A tagintézmény komoly hagyományokkal rendelkezik a környezetvédelem - vízgazdálkodás oktatásában. Ehhez egy különálló, jól felszerelt telephelyen biztosítják a gyakorlati képzést. A szakmai képzésben lévő adottságokat kihasználva a technikusi követelmények egy részét integrálták a

19 évfolyamon folyó szakmai ismerete tantárgyba. Ez lehetőséget adott arra, hogy az érettségi utáni két éves képzést egy évre rövidítsék. Úgy gondolom, hogy a Tisza fővárosában továbbra is támogatni kell a vízügyi technikus képzést. A telephely infrastrukturális fejlesztésére az intézménynek továbbra is meg kell találni a forrásokat. Érdemes elgondolkodni, hogy a moduláris rendszer előnyeinek a kihasználásával esetleg be lehetne építeni a Környezetvédelmi technikus Vízgazdálkodó elágazásának tananyagelemeit a tantervbe. Ezzel biztosítottá válna egy további rokon szakképesítés megszerzésének lehetősége, ami nemcsak vonzóbbá és teljesebbé tehetné a szakma oktatását, hanem az elhelyezkedést is segíthetné. A sportszervező, -menedzser sikeres vizsga után a végzettek sportszervezeteknél, diák-sportegyesületeknél szakmai vezetőként, ügyintézőként, önkormányzatoknál testneveléssel, sporttal foglalkozó munkatársként, sport és rekreációs vállalkozásoknál felelős vezetőként és szakmai ügyintézőként, valamint sportesemények szervezésével és lebonyolításával foglalkozó szervezeteknél szakmai ügyintézőként is elhelyezkedhetnek. Ez a képzés szervesen illeszkedett a sportiskolai osztályok oktatási tematikájához. Úgy gondolom, hogy amíg a képzés folyamatosságát a fenntartó engedélyezi, addig a magas szintű oktatást nappali rendszerben kell folytatni. Később az intézményi felnőttképzést lehet ezzel a szakmával színesíteni. Mindhárom tagintézmény az elmúlt évtizedekben kimagasló szerepet játszott a város, területi és országos diáksportban. Érdemes lenne ezt a hagyományt a szakmai képzéssel együtt megőrizni. A pedagógiai asszisztens egy nemzetközileg elismert szakképesítés. A sikeres vizsgát követően a pedagógiai asszisztens az alsó fokú nevelési oktatási intézményekben, kollégiumokban, diákotthonokban alkalmazható középfokú szakember. Az iskolában nagy tradíciója van a képzésnek, az országos szakmai versenyek eredményei igazolják a képzés magas színvonalát. Elismerten a tagintézmény legjobb tanulmányi átlagú osztálya. A közoktatásban sok olyan feladatot el tudnának látni, amihez nem szükséges felsőfokú végzettség. Ez nemcsak finanszírozásban jelenthet könnyebbséget, hanem a pedasszisztensek nagyobb gyakorlati tapasztalatát jobban érvényesíthetik a problémás pedagógiai szituációkban. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy az itt végzettek nem a közszférában, hanem a magánszektorban tudnak elhelyezkedni. Egyre nagyobb az igény (nem csak külföldön) a kvalifikált babysitterekre, gyermeknevelőkre, akik hivatásként tekintenek erre a munkára. 18

20 Felnőttoktatás A jogelőd intézményekben nem alakult ki hagyománya a felnőttképzésnek. A nappali rendszerű oktatás megszervezése, fejlesztése volt mindig az elsődleges feladat. Természetesen az intézménynek továbbra is ez marad a kiemelt tevékenysége, de a jövőben több figyelmet kell fordítani arra, hogy az infrastrukturális lehetőségeinket, humánerőforrásainkban meglévő potenciálunkat a felnőttképzés keretein belül is ki tudjuk aknázni. Az élethosszig tartó tanulás, az át- és továbbképzések fontosságára a nehezebb gazdasági időszak még jobban ráirányítja a figyelmet. Vezetői szinten mindenféleképpen szükséges ennek a területnek a határozottabb menedzselésére, és ebben partnerként számíthatunk az 1000 Mester TISZK-re. Első lépésként azokban a szakmákban kell a nem iskolarendszerű képzésekben szerepet vállalni, amelyhez mind a személyi mind a technikai feltételek adottak, valamint rendelkezünk minőségi oktatáshoz szüksége tapasztalattal. Elsősorban azon szakmák tanfolyamrendszerű oktatását kell preferálni, amelyek képzési ideje nem haladja meg a három, esetleg négy hónapot. A következő képzések megszervezése jelenthetik az első lépést: Nemzetközi szállítmányozási technikus - az intézményünkben illetve más képzőhelyen végzett logisztikai ügyintézőknek jelentene ez továbblépési lehetőséget. Itt első feladatként a nem moduláris képzésben végzettek belépésének lehetőségét kell kidolgozni. Ennek a ráépülő szakmai végzettségnek a feltétele a középfokú nyelvvizsga megléte, ezért ez ösztönző lehet az idegen nyelvi kompetenciák megszerzésére azoknál, akik az iskolarendszerű tanulmányaik alatt nem szerezték meg. Mind a karosszérialakatosként, mind a járműfényezőként végzett tanulók (tanulóink) esetében biztosítani kell a másik rokon (és hiány) szakma elsajátításának lehetőségét. A moduláris követelmények részbeni megfelelősége lehetőséget ad a képzési idő lerövidítésére. Két hasonló orientáltságú szakma elsajátítása megnöveli a munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedést. Mivel intézményünk tagja a CISCO Hálózati Akadémiának lehetőség van IT Alapismeretek (IT Essentials PC Hardware and Software 4.0) oktatására. Az informatikai írástudás fejlesztéséhez és a számítógépes hálózatok működtetéséhez egyre inkább hozzátartozik az is, hogy a felhasználók képesek legyenek saját személyi számítógépeik működését érteni, a 19

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014 Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: 203052/014 Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. Telefonszám: 62/558-751 Fax: 62/558-755 E-mail: gabord@gdszeged.hu Honlap: www.gdszeged.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT

0405 INFORMATIKA ÁGAZAT 0405 INFORMATIKA ÁGAZAT A képzés négy + egy éves A négy éves képzés keretében az informatika ágazat szakgimnáziumi kerettanterve szerint tanulhatsz és a 4. év végén érettségi és szakmai érettségi vizsgát

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004

Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /004 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/004 Cím: 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Telefonszám: 62/424-874, 62/426-955 Fax: 62/547-039 E-mail: igazgato@derimiksa.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Előadó : Ozsváth László igazgató

Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Előadó : Ozsváth László igazgató Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 1950 1970 2009 Előadó : Ozsváth László igazgató Kezdettől a jelenig 1950-ben beindult a gimnáziumi oktatás 1951-ben Ványai Ambrus

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma

2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma 2017-ben is vár benneteket a fennállásának 67. évébe lépő Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziuma Cím: 8000, Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Tel/fax: 22/315-012 E-mail: titkarsag@jaky.hu

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnázium SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés Nappali rendszerben:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Érettségire felkészítő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 tanévre 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Tel.: 36/341-131 Az intézmény azonosítója:

Részletesebben

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája

Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája OM azonosító: 203066 VSZC:192102 Igazgató: Gulkai László Cím: Veszprém, Március 15. utca 5. E-mail: iskola@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola

Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium. Szakközépiskola Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium OM azonosító: 200598 Az encsi székhelyintézmény beiskolázási ajánlata Gimnázium Felvehető Évfolyamok száma Osztályok Osztály

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév

F E L V É T E L I T Á J É K O Z T A T Ó 2016/2017. tanév SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 3600 Ózd, 48-as út 6. Telefon, fax: 48/569-371; 48/479-153 Honlap: www.szikszi-ozd.hu E-mail: szikszi@szikszi.sulinet.hu OM-azonosító: 029306 F E

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL. BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma TÁJÉKOZTATÓ A 2017 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMRÓL BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAM A KELETIBEN Felsőfokú szakképesítések: Egy éves képzés* Nappali rendszerben:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA

TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA TISZKEK SZEREPE A SZAKKÉPZÉSBEN, DIGITÁLIS ISKOLA ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés Szervezési Társaság Hajdúböszörmény Város önkormányzata Balmazújváros Város önkormányzata Debrecen MJV Önkormányzata Debrecen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben