övével. Az ő szemében is csodálkozás és értetlenség ült. A havasi ember száját nagyra tátva felüvöltött. A lány csak ekkor vette észre a fenyegető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "övével. Az ő szemében is csodálkozás és értetlenség ült. A havasi ember száját nagyra tátva felüvöltött. A lány csak ekkor vette észre a fenyegető"

Átírás

1 LESLIE L Lawrence: Siva UTOLSÓ TÁNCA KÖNYVKIADÓ Budapest, 2003 Lőrincz L. László 1996 A borító Boros Attila munkája A szerző fényképét Tumbász Hédi készítette SZEGED ISBN Gesta Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Herczeg Ferencné ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: Halmos Ferenc Tördelés: Enitype Bt. A kiadvány a debreceni könyvnyomtatás több mint négy évszázados hagyományait őrző ALFÖLDI NYOMDA Rt.-ben készült a évben Felelős vezető: György Géza vezérigazgató Készült 27 (A/5) ív terjedelemben I. Halálfej a hóban 1. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a havasi ember meg fogja ölni a lányt. Valahonnan a messzeségből, talán a Csomolungma, a Nagy Szél Anya csúcsai felől fekete felhőket sodort felénk a szél. A felcsapódó hókristályok belemartak az arcomba. A lány nyugodtan üldögélt egy óriási sziklatömb tövében, s mit sem sejtve bámult le a völgybe. A nap lenyugodni készült: búcsúzó vörös sugarai végig-futottak a havas hegyoldalon, a szürke, barátságtalan sziklatömbökön, s a sziklafalon, amely lezárta a völgyet. A jeti nem is igen igyekezett elrejtőzni. Nehézkesen mozgott a térdig érő hóban: úgy emelgette a lábait, mintha ólomgombócok húznák lefelé. Úgy látszott, semmi kedve megölni a lányt. A jövendő áldozat mindebből persze semmit sem vett észre. Annyira elfoglalták a gondolatai és a völgyet vörös festékkel leöntő nap látványa, hogy egész sereg havasi ember csörtethetett volna mögötte. Szememhez emeltem a távcsövet, és szemügyre vettem az arcát. Szeplős, csinos, tipikus babaképe volt: szinte sütött róla az ártatlanság. A jeti már csak néhány lépésnyire volt a lányt takaró sziklatömbtől, amikor a babaarcú felállt. Megrázkódott, mintha álomból ébredne, s a nap felé nyújtotta a karját. Erősen festett szája kinyílt; suttogott valamit, de hiába próbáltam leolvasni szájáról a szavakat, nem sikerült. A búcsúzó nap néhány tétova sugara utoljára még végig-simított kék anorákján, törékeny, vékonyka alakján, aztán reményvesztetten visszavonult. 5 A havasi ember kidugta a fejét a sziklatömb mögül, és gonosz vigyorra húzódott a szája. Ronda volt, akár a tibeti démonok. Nem szívesen találkoztam volna vele holdfényes éjszakán egy hágó tetején. Főleg fegyvertelenül nem. A lány elvarázsolt arccal napfürdőzött, a havasi ember pedig lihegett mögötte, mint egy veszett kutya. Jondon, aki mellettem kuporgott, érdeklődő arccal figyelte a jelenetet, szája szegletében gúnyos mosollyal. A havasi ember kinyújtotta zömök, szőrös karját, és a derekához nyúlt. Mintha csak meg akarná vakarni az oldalát. Könnyed, látszólag önkéntelen mozdulat volt, de még-is felkeltette az érdeklődésemet. Jondon felé fordultam, s legnagyobb megdöbbenésemre találkozott a tekintetem az

2 övével. Az ő szemében is csodálkozás és értetlenség ült. A havasi ember száját nagyra tátva felüvöltött. A lány csak ekkor vette észre a fenyegető veszélyt: bájos babaarcán végighullámzott a rémület. Hátratántorodott, és tett né-hány tétova lépést a völgy felé. A jeti felemelte azt a karját, amelyikkel az oldalát vakarta, és a lányra vetette magát. Láttam, hogy a lenyugvó nap fényében megcsillan valami a kezében. Mi a fene ez? hallottam saját, bizonytalan hangom. Talán purbu... suttogta Jondon. Áldozókés... Szememhez szorítottam a távcsövemet, és éreztem, hogy megremeg a kezem. Az ördögbe is...! A havasi ember a lányhoz ugrott, és belevágta a kést az oldalába. A lány megtántorodott, szeme kidülledt, megpróbálta ellökni magától a szörnyet. A jeti azonban nem hagyta magát. Szabad karjával átölelte, másik kezével pedig folyamatosan szurkálta, ahol érte. Egyre a lány arcát kerestem, de nem találtam. Felvillant ugyan egy pillanatra eltorzult, szinte eszelős tekintete, a kapucnija alól kiszabadult szőke hajtömeg azonban elfedte előlem. A megerősödő jeges szél belopakodott a palástom alá;most éreztem csak, mennyire hideg van. Rápillantottam a karórámba épített termométerre: 25 volt nulla alatt. Ez a néhány másodperc, amíg a hőmérőt néztem, éppen elég volt ahhoz, hogy elveszítsem szemem elől a havasi embert. Mire felpillantottam, már csak a lány feküdt a hóban, teste körül növekvő vörös foltokkal. Jondon felállt, és a kőtömbök felé mutatott. Ott megy! Valóban, a barátságtalan, szürke sziklák alján felbukkant a havasi ember, amint ormótlan testéhez képest szokatlan gyorsasággal szökdécselt a sziklatömbök között. Egyetlenegyszer fordult csak hátra, de akkor sem a lány felé, ha-nem inkább felénk nézett. Mintha egyenesen a szemembe fúrta volna metsző tekintetét. S mintha ezek a gonosz szemek leplezetlen gúnyt árasztottak volna. A hideg szél elfújta önbizalmamat. Jondon is fázósan húzta összébb az övét palástja körül, és a mozdulatlanul fekvő lányt figyelte. Egészen addig, amíg csak fel nem hangzott egy hangszóró bömbölése a völgy mélyén. Jól van, gyerekek! Mára befejeztük! Igyekezzetek le, mert csonttá fagytok! A mozdulatlan, kihalt völgybe másodpercek alatt vissza-tért az élet. Az elszórt kőtömbök, dombnyi hóbuckák mögül emberek, jakok, lánctalpas terepjárók hömpölyögtek elő festői összevisszaságban. A szent hegyek csendjét fel-verte a profán lárma. Óriási reflektorok varázsoltak nappali fényt a környékre, miközben a kéklő csúcsokon rémületükben fejüket fogták az istenek. Vállamra akasztottam volna a látcsövem, amikor Jondon megérintette a kezem. Felmutatott egy toronydaru kosarára, ahonnan ebben a pillanatban kászálódott le az operatőr. Rálépett egy havas sziklatömbre, és felvevőgépével a kezében kétségbeesetten forgolódott a csúszós kövön. A szél is forgott vele együtt, felém dobva felháborodott kiáltását: Vegyetek már le, a kurva életbe, mert idefagyok! 6 7 Engedelmes kezek nyúltak érte, s a következő pillanatban gépével együtt eltűnt a sziklatömb mögött. A völgy mélyén ismét felharsant az ügyelő müezzin hangja. Judy! Készen vagyunk! Gyere le, mert felfázol! Szólj annak az ütődöttnek is, hogy lejöhet! Valaki eloltotta a reflektorokat, s a völgy már félhomályba burkolózott. A nap egészen eltűnt a csúcsok mögött, s

3 a sziklákat bánatos, szomorú szürkeség burkolta be. Legalul, ahol a sátrak álltak, jánosbogárfények mozogtak ide-oda. A lány még mindig mozdulatlanul feküdt a sziklatömb előtt, mintha az elmúlt forgatási napok fáradtságát akarná kipihenni. Jondon elvette a távcsövet a szeme elől, és halálsápadt arccal felém fordult. Szája széle remegett, amint megpróbálta kipréselni magából a szavakat. Ez... ez... nem lehet igaz! Ez... leszúrta... a lányt! Elkaptam tőle a messzelátót, és még egyszer végigpásztáztam a hegyoldalt. A lányra nem sok figyelmet fordítottam, sem a növekvő vörös foltra a hóban. Inkább az érdekelt, hova tűnt a havasi ember. A domboldal beleolvadt az alkonyatba. Biztos voltam benne, hogy pillanatokon belül nyúlós feketeségbe merül minden. Megragadtam Jondon karját, és magam után húztam. Óriási tibeti csizmáinkban csak nehezen mozogtunk, így jó időbe tellett, amíg átvergődtünk a sziklatömbök között. Valaki a völgy mélyén tréfás skót népdalba kezdett. Jondon otthagyott, és beleveszett az éjszakába. 2. Néhány tétova lépést tettem előre, amikor nem messzire tőlem lámpafény villant, és két fekete árnyék bukkant fel az orrom előtt. Te vagy az, Judy? Megálltam, megvártam, amíg hozzám érnek. A szél süvöltött, dühösen tépveszaggatva kapucnijukat. A zseblámpát tartó férfi hosszú, vörös szakállára ráfagytak a hó-pelyhek. Amikor a közelembe ért, tapintatlanul a szemem-be világított. Ez nem Judy mondta meglepetten, és csípőre tette a kezét. Hé! Kicsoda maga, ember? Igyekeztem túlüvölteni a szél süvítését. A nevem Lawrence. Leslie L. Lawrence! A zseblámpa fénye végigszaladt rajtam. Kezdve a csizmámon, egészen csúcsos lámasüvegemig. A hosszú, vörös szakállú mellett a másik, zömök férfi szinte törpének látszott. Még műanyag anorákja alól is kidomborodott tekintélyes pocakja. Mondja még egyszer! Mondtam. A két férfi tanácstalanul bámult egymásra. Maga... izé... idevalósi? kérdezte a pocakos. Természetesen úgy értette, hogy bhutáni vagyok-e. Angol vagyok, Londonbólt mondtam. Es mi a fenét keres itt? kérdezte a vörös szakállú. Utat tévesztett az Oxford Streetről a Piccadilly felé menet? Szellemes volt, és értékeltem volna is a humorát, ha nincs ott az egyre fenyegetőbb hóvihar a nyakunkon, a közel harminc fok hideg és a tintafekete éjszaka. A kolostorból jöttem mondtam, és elégedetten állapítottam meg, hogy a holdfényben világosodni kezd az ég. Honnan? A kolostorból. Geldanból. Ott van a hegy tetején. Mutattam volna, de úgysem figyeltek rám. Ahogy meg-győződtek róla, hogy nem vagyok indián törzsfőnök, vagy tibeti varázsló, egy csapásra elveszítettem az érdeklődé-süket. A vörös szakállú homlokába rántotta a kapucniját, és összegörnyedt.

4 9 Nem látott errefelé egy kósza tyúkot? kérdezte, mi-közben fejéhez szorította a csuklyát, hogy le ne rántsa róla a szél. Az a hülye csirke nem hajlandó lejönni a hegyről! Amilyen ostoba, azt hiszi, hogy Palm Beachben nyaral, és kifeküdhet meztelenül a hóra, esti holdfénynél... Mintha csak megrendelésre történt volna: a kerek, palacsintaszerű holdtányér kiúszott egy közeli sziklacsúcs mögül. Vakító ezüstfény öntötte el a tájat; szinte kellemetlen volt a hideg ragyogás a mindent elrejtő sötétség után. A két pasas még egyszer alaposan végigmért, aztán elfordították rólam a tekintetüket. Ez a liba még beleesik valamibe, és odafagy a feneke bömbölte a szakállas, eloltva a lámpáját. Tényleg nem látta? Közelebb léptem hozzájuk, hogy megérthessék, amit mondok. De láttam. Odafenn. Mit mond? Láttam a jelenetet. Amikor a jeti megtámadta. Azt is látta, merre ment? Ott maradt a helyén. A jeti leszúrta! Talán inkább megfojtotta. Mondom, hogy a jeti leszúrta. Valószínűleg egy tibeti áldozókéssel. Gyilkosság történt! A szakállas megkocogtatta a homlokát a mutatóujjával. Ez dilis. A másik felvonta a vállát. Gyere! Hagyd a fenébe! Valami agyalágyult marha, aki tibeti lámának képzeli magát. Te, ha én elkapom a Brucknert, úgy a... Többet nem hallottam, mert megfordultak, és elindultak a sziklatömbök felé. Nem tehettem mást, követtem őket. A szél bömbölt, és megpróbált visszatartani attól, hogy én is felnyomakodjak a sziklákhoz. Összegörnyedtem, és minden erőmet megfeszítve felcsúszkáltam hozzájuk. Csak néztek maguk elé a hóba, észre sem vették, hogy ott vagyok mellettük. Itt volt, a fene egye meg, látod a nyomokat? kérdez-te a szakállas, és megrugdosta a havat. Itt vannak a... a jó Jézusát neki, ez meg micsoda?! Elkapta a lábát és hátrahőkölt, ahogy jéggé fagyott vörös réteg bukkant elő a vékony, széltől ráhordott hóréteg alól. Jézusom, ez y, ez vér! Ekkor vette észre, hogy újra ott vagyok mellettük. A szakállas rám pillantott, aztán a zsebéhez kapott. A következő pillanatban megcsillant valami a kezében, ami akár pisztoly is lehetett. Jöjjön csak ide, ember! Odamentem. Mit akar maga tőlünk? Mit koslat utánunk, mi? Figyeltem a felvételt mondtam. Feltűnt valami, és őszintén szólva... Mi tűnt fel? Azt a lányt megölték! Judy Brucknert? Ha úgy hívják... Összenéztek, aztán a vörös hajú kinyújtotta a karját. Jöjjön csak közelebb, pajtás! Közelebb léptem hozzá, és arra gondoltam, hogy játszi könnyedséggel elvehetném tőle a fegyvert, ha akarnám. Tegye fel a kezét, ha meg nem sérteném! Tessék-lássék felemeltem a karom. A szél süvöltött, és egyre nagyobb hócsomókat vágott az arcunkba. A hold kíváncsian bámult ránk, a hideg pedig megtalálta az utat a ruhánk alá.

5 Maga gyanús nekem mondta a vörös. És... én nem tudom ugyan, mi történik itt, de hogy valami bűzlik, az szentség! Gyerünk! Lemegyünk a többiekhez, és tisztázzuk, hogy mi a fenét keres maga itt egyáltalán. Az a hülye tyúk meg, remélem, megkerült, mert ha nem... i Nem fejezte be a mondatot, csak legyintett, és a hátam mögé került. Lassú, óvatos léptekkel elindultunk a tábor felé. 3. A felfújható, dupla falú sátrak, mint óriási narancsok, vagy idegen bolygóról idekerült spórákból felnőtt gombák pöffeszkedtek a hóban. A filmesek városa hatalmas, rendetlen, keleti karaván-szerájra emlékeztetett. Még a minaret is ott volt a narancsgombaváros közepén egy hidraulikus toronydaru képében. A müezzin egyelőre hiányzott a tetejéről, ami a hőmérséklet ismeretében nem is volt meglepő. A legszélső sátorsor mellett jakok kérődztek, s egy sárgán lobogó tábortűz körül prémekbe burkolózott tibetiek toporogtak. A szájukat védő kendő résein át időről időre kékes párát lövelltek a levegőbe. A hold éppen a tábor felett állt, mintha egy szolgálatkész ügyelő akasztotta volna oda. A két fickó jól ismerte a járást, mert habozás nélkül el-igazodott a rendszertelenül egymás mellé vert sátrak között. Végigvonultunk a tábor főutcáján, átbukdácsoltunk a ki-feszített kötelek póklábai között, s meg sem álltunk a szeráj közepéig. Mielőtt beléptünk volna a sátorba, amely előtt megállítottak, felnéztem az égre. A hold a fejem felett trónolt, és mintha sajnálkozva nézett volna le rám. A kövér, pocakos fickó a sátorhoz lépett, és megrángatta egy rózsaszínű zsinór végét. A szél üvöltése elnyomta a csengő csilingelését. A jurtaajtó résnyire kinyílt, s egy dühös hang bömbölt ki rajta. Ki a fene az már megint? A köpcös a résbe dugta a fejét.olsen. Mr. Baransky... - Akarsz valamit? Valami fontos... Gyere be, az ördög vigyen el! Az ajtó feltárult, s mi jó adag hóvihar kíséretében be-nyomultunk a sátorba. Amikor körbepislantottam, mit tagadjam, megállt ben-nem a lélegzet. Egy török szultán budoárjában voltam, kétség sem férhetett hozzá. A márványból vagy legalábbis márványutánzatból készített halványkék mosdó, a lépcsős fürdőkád, a falakon függő ezerszínű mütyürök tömege milliomos tuareg törzsfőnök szállására emlékeztetett. Ha feltúrom az ágyat, amely különben tiritarka párnák és paplanok sokaságából állt, talán még a kilószámra beletömött százdollárosokat is megtaláltam volna benne. A széles, rézcsövekből alkqtott ágy tetején egy odaliszk ült, alul selyembugyiban, felül zsinóros-pitykés, főleg cirkuszfilmekben szokásos mellénykében. Amikor bevonultunk, rémülten felpattant, és a bennünket bámuló, lecsüngő bajuszú, megtermett férfi mellére vetette magát. Jesszusom, Bary, kik ezek`, A sátor közepén függő villanykörte megmozdult és pislákolni kezdett. A vörös szakállú gondosan becsukta az ajtót: hallottam, ahogy a zár nyelve a helyére csusszan.

6 A bajuszos férfi eltolta magától a lányt, és csípőre tette a kezét. Mi a fene ez, 011y? Ezerszer megmondtam, hogy forgatás után pihenni akarok! Nem érdekel senki nyomora, világos? Azért fizetem az ügyelőket, hogy eltakarítsák a trágyát az utamból, nehogy belelépjek. Na ki vele, mi a baj, 011y?! Hátrább lépett, és csak most fordított rám némi figyelmet. Nem látszott rajta meghökkenés, ahogy lámaornátusomat vizsgálgatta. Arra gondoltam, ez az ember azon sem lepődne meg, ha küldönc jönne, s pihegve újságolná, hogy a forgószél Oz birodalmába repített bennünket Mr. Baransky... az a helyzet, hogy ez a fickó... A bajuszos most vette csak észre, hogy a vörös szakállas pisztolyt tart a kezében. Felhúzta a szemöldökét, és kinyújtotta a karját. Ez mi? A vörös szakállú szégyenlősen elmosolyodott. Egy 38-as. Ha 011y elmondja... Adja ide! De, Mr. Baransky... Ide, ha mondom! A szakállas sóhajtott, és feléje nyújtotta a fegyvert. Baransky elvette, megnézte, hogy meg van-e töltve, s amikor meggyőződött róla, hogy igen, kivette a tárat, és a zsebébe dugta. A pisztolyt pedig egyetlen gyors mozdulattal a falhoz vágta. Ide figyeljen, kisfiam! Hogy is hívják magát? O'Brian. Akkor figyeljen rám, O'Brian, kisfiam. Ha még nem mesélte volna el magának ez a pocakos kecske, én vagyok ennek az elátkozott karavánnak a basija! Én vagyok a főnök, és egy-szer s mindenkorra megtiltottam, ha jól emlékszem, még Los Angelesben, hogy bárki is fegyverrel grasszáljon a forgatás alatt. Ez nem Kalifornia, ember! Elegem volt belőle, hogy minden szarság miatt bíróság elé citáljanak. Maga ott volt Indiában, 011y, amikor Az őrült maharadzsa lányát forgattuk? Ott voltam, Mr. Baransky bólintott sóhajtva 011y. Emlékszik, amikor berohant az a marha Tucci, hogy tigrisek vannak a táborban? Emlékszem. Erre mi történt? Valamennyi statiszta John Wayne-nek hitte magát, és lövöldözni kezdett, mint az őrült. Reggelre kiderült, hogy a szomszéd falu szent tehenei voltak, és csak óriási szerencsénknek köszönhettük, hogy a parasztok nem hánytak vasvillára valamennyiünket. Ötezer dolláromba került az az egész rohadt éjszakai western! Azóta, ahol én forgatok, ott nincs fegyver és lövöldözés. Maga először dolgozik velem, Mr... izé? O'Brian. Először. Akkor jegyezze meg, amit mondtam, ha a továbbiakban is igényt tart a fizetésére. Különben mi a fene van, nyögjék már ki?! Mi van, 011y? A pocakos megdörzsölte az orrát, és rám mutatott. Ezt a pasast fogtuk a sziklák között. Baransky leült az odaliszk mellé, és tűnődve bámult maga elé. Igen? És miért fogták? Mert azt mondta, hogy Brucknert megölték. A lány felsikkantott, de Baransky egyetlen pillantásával elhallgattatta. Brucknert? Azt mondta. Baransky csak most méltóztatott komolyabb figyelmet fordítani rám. Maga kicsoda?

7 Mielőtt válaszoltam volna, levettem a süvegem, és meg-lazítottam az övemet. Palástom alatt bőrdzsekit viseltem, európai inggel. Leslie L. Lawrence vagyok mondtam. Londonból. Véletlenül tanúja voltam... Mi a fenét keres itt, ahol a madár sem jár? Még a nomádok is elhúzzák a csíkot, és csak tavasszal jönnek vissza. A kolostorban lakom, odafent. Mi a fene! húzta fel a szemöldökét. Maga, izé... láma vagy micsoda? Nem egészen. A londoni Keletkutató Társaság megbízásából dolgozom odafenn. Hm vakargatta meg gyanakodva fekete selyem, sárkánydíszes köpenyét a köldöke táján. Es mi az ördögöt dolgozik ezek között a... Bizonyos buddhista kéziratokat tanulmányozok. Szomorú szemekkel bólogatni kezdett. Mindent értek, Mr. Lawrence. Eszerint adományt gyűjt a kutatásaihoz. Jól értettem? Nem. Akkor netán a kolostor számára? Annak sem. Akkor lenne szíves megmondani, hogy mi a fészkes fenét akar tőlem? A fal mellett felfedeztem egy tevenyerget utánzó ülőkét. Megfogtam, és ráültem. En semmit. A maga emberei cipeltek ide, méghozzá erőszakkal. Baransky nézése egyre komorabbá vált, mint a bikáé, ha, a távolban feltűnik a vörös kendő. 011y? Mi erre a válasza? Mondtam már, Mr. Baransky, hogy a fickó látta, amint Brucknert kinyírták. Baransky tenyerébe fektette az arcát, és néhány pillanatig ott is tartotta. Volt valami a nézésében, ami kitörni készülő viharra emlékeztetett. Tehát maga, főláma, látott valamit, igaz? Töprengtem, hogy lépjek-e fel kissé keményebben a színpadra, de egyelőre visszafogtam magam. Elvégre lehet, hogy tévedek, és ha így van, nevetségessé teszem magam. Bár valami azt súgta, hogy sokkal komolyabb a dolog, mint amilyennek látszik. Igen. Mit látott? Amint a kisasszonyt... Judy Brucknert megöli a havasi ember. A lány Baransky háta mögött felvihogott. Madáresicser» gélszerű vihogással. Megölte, mi? kérdezte Baransky. Úgy tűnik. És maga jól látta, mi? Meglehetősen jól. Távcsővel. Bólintott, leült a vihogó lány mellé, és megcsipkedte a combját. Más is látta, vagy csak maga? Gondolom, a szerzetesek is... a társai, mi? 16 Nem akartam magyarázkodni, hogy csak Jondon volt velem, inkább bólintottam. Türelmes volt a hangja, mint a tanító bácsié a kisegítő iskolában. Kedves Mr... Lawrence. Na. Szóval menjen vissza a kolostorába, és mesélje el szerzetestársainak, hogy itt filmforgatás folyik. A Siva utol-só táncát forgatjuk. Egy akkora baromságot, mint a Himalája. De az embereknek ez kell, akik ugyancsak akkora barmok, mint a fent említett hegység. A film arról szól, hogy a havasi ember vagy jeti, vagy mit tudom én micsoda, elrabol-ja a lányokat, akik itt, a Himalája alján sétálgatnak pöttyös napernyőben és ennivaló kis ruhácskákban, amikből félig kilóg az ennivaló kis... Szóval, ennek

8 a filmnek én vagyok a producere, érti? Azért csinálom, mert megfizetnek érte, méghozzá nem is rosszul. Ezt is elmondhatja a haverjainak, ha akarja. Ma este azt a jelenetet forgattuk, amikor egy ilyen kis ennivaló pipit, aki ennivaló ruhácskájában, ami az enni-való kis izéjét takarja, feltéved a Himalájára, mert hova is tévedhetne a szerencsétlen, meg#mad egy csúnya, torzon-borz havasi ember. Es csak megöli, mert a filmet az ifjabb korosztálynak is el akarjuk adni, mivel köztudottan ők jelentik a kasszasikert. Na már most, maguk azt látták, amikor ezt a kicsi, ártatlan, idült alkoholista Judy Brucknert elkapta a havasi ember. Odalopódzott hozzá egy szikla mögül, és átküldte a másvilágra. Amen. Maga ezt látta, Mr... izé..., Lawrence. Csak azt nem értem, hogy ezek a túlbuzgó... kereste a megfelelő szót, majd amikor nem találta, lemondóan legyintett izék miért hozták ide. Felállt, és megigazította magán sárkánydíszes köpenyét. Hát akkor, miután minden tisztázódott, gondolom, megnyugodott. Nyugtassa meg a papokat is a kolostorban. Mesélje el nekik, hogy csak játék az egész. Film. Ha meglesz a bemutató, írjanak, és az egész kolostornak ingyenjegyet küldök. Bár én a maguk helyében inkább kitalálnék valami mást... a felhőket nézném, vagy mit tudom én. Többre mennek vele. 17 Ugy tettem, mintha nem vettem volna észre, hogy fel-állt. Mondja, Mr. Baransky, hogy kellett volna megölnie a havasi embernek Judy Brucknert? Baransky meghökkent. Hogyan? Mit tudom én... Nincs a fejemben az egész forgatókönyv. Hogyan? Meg kellett volna fojtania. És otthagyni a szikla tövé-ben készségeskedett 011y. Na és? Judy Brucknert nem fojtotta meg a havasi ember mondtam. Baransky gyanakodva nézett egyikünkről a másikunkra, mintha összeesküvést szimatolt volna szavaink mögött. Középkori vitorláshajó kapitánya nézhetett így a fedélzet-mesterre, amikor az két komor képű matróz kíséretében belépett a kabinjába, hogy közölje, a legénység nem óhajt-ja megenni az ebédet, mert büdös a hús. A bajuszos a földre pislantott, ahol a szakállas fegyvere hevert, majd az ellenkező irányba, ahol alighanem saját fegyvere rejtőzködött. Hogy mit nem mond! Szóval nem fojtotta meg... Akkor mit csinált vele? Leszúrta. A havasi ember? Igen. Brucknert? Igen. Baransky megvakarta az orrát. És? A lány... sikoltozott, és összeesett. És ömlött belőle a vér. Aztán a földre zuhant... Baransky lassan, nagyon lassan leült az ágya szélére. A lány hozzábújt, és átkarolta a nyakát. Mit beszélnek ezek, Bary? A bajuszos úgy söpörte le a lány karját a nyakáról, mint-ha skorpió esett volna rá. Biztos benne, hogy tudja, mit beszél? Egészen biztos. Hol van a lány...? Nem találtuk meg, Mr. Baransky. Nem volt a helyén nyögte 011y. Tényleg nem volt ott, Mr. Baransky bólogatott buzgón a vörös szakállú.

9 Csak ez a fickó koslatott utánunk. Ezért is hoztuk ide. Baransky csak most kezdte felfogni, hogy történt vala-mi. Egyelőre még nem volt biztos benne, nem valami ostoba félreértés áldozata-e. Ki játszotta a jetit? Benjamin Blake mondta 011y. Az a szeszkazán? Csak egészen kicsi szerepet kapott. Megfojtja Brucknert, ennyi az egész. Nagyop le van égve, kellett neki a pénz. Most hol van? Őt sem találtuk. Én láttam mondtam. Felfelé mászott a sziklák között. rr Mindhárman elhűlve meredtek rám. Felfelé? Baransky megvakarta a mellét, és a vörös szakállúhoz fordult. Tudja, melyik sátorban lakik Bruckner? Tudom, Mr. Baransky. Es Blake? Természetesen. Elmegy, és idehozza őket. Akár ágyban vannak, akár részegek, idetereli mindkettőt. Főleg Bruckner kell nekem. Ha van valaki nála, letépi róla a pasast, megértette? Ugy lesz, Mr. Baransky. Menjen már, ember! A kinyíló majd becsukódó ajtó résén át egész hóözönt vágott nyakunkba a szél. Baransky megrázkódott, és a kellemesen melegítő villanykályhára sandított. 18 Ha bedöglik az áramfejlesztő, megfagyunk. Megírtad a végrendeletedet, bébi? A szőke baba akit, mint később megtudtam, Miss Mohnnak hívtak megkísérelte betornászni magát Baransky ölébe, de a producer eltolta magától. Egy percig sem izgulnék értük, ha nem lenne ilyen átkozott idő. Ez a hülye tyúk, meg az a vén homokos, azt sem tudják, mi a tél. Ki sem mozdultak még Kaliforniából. Maga gyakran megfordul itt, Mr... Lawrence? Elég gyakran. Mennyi idő alatt fagy meg az ember, ha mondjuk... részegen elesik vagy elalszik? Cirka öt perc alatt mondtam. A keserves istenit! morogta. Éreztem, hogy egy-szer még a sittre kerülök miattuk. Ha még egyszer... Sosem tudtam meg, mit akart volna tenni, ha még egy-szer előfordul az ilyesmi. Az ajtó ugyanis kivágódott, és egy hólabda repült be rajta, amelyből lassan kibontakozott a vörös szakállú. Baransky a légáramlat elől felugrott az ágy tetejére, és onnan ordított le rá. Mondja már, mert megölöm! Hol vannak? A vörös szakállú levegőért kapkodva rázta meg a fejét. Nin... csenek. Egyikük sincs a sátrában. Baransky benyúlt az ágya alá. Kikotort egy pár hótaposó csizmát, és a kezébe fogta. 011y? Igen, Mr. Baransky? Ki vette fel a jelenetet? Mr. Miro. Miért nem Mr. Curtis? Mr. Curtis... beteg volt, uram. Úgy érti, hogy tökrészeg? 011y hallgatott. Mr. O'Brian!

10 Uram? Elő tudná keríteni Mr. Mirót? 20 Uram... a vihar egyre erősödik. Gondom lesz magára, Mr. O'Brian. Mi is a maga beosztása? Ügyelő, uram. Nos, a legközelebbi, Jáván forgatandó filmemhez kel-lene egy mindenes, aki... Értettem, uram. Az ajtó kinyílott, és O'Brian ismét bevetette magát a viharba. A szél tombolt; a dupla falú műanyag ponyván át is éreztük az erejét. Baransky vastag, narancsszínű kapucnis kabátot terített a vállára, készen rá, hogy ha kell, elhagyja biztos lakhelyét. Egyikünknek sem volt kedve megszólalni. Hallgattunk, amíg csak egy magas, szőke langaléta fickó fel nem tépte az ajtót. 4. Akkora volt, hogy össze kellett görnyednie, ha be akart férni a sátorba. Vastag, sokdfhptriás szemüvegére ráfagyott a hó; csak a hegyek tetején trónoló istenek a meg-mondhatói, hogyan talált be az ajtón. Testvérek között is lehetett vagy két méter, s mint szar-vasbika szarvából a mellékágak, úgy álltak ki megnyúlt testéből a végtagok. Olyan hosszúak, hogy szemmel láthatóan nem is igen tudott mit kezdeni velük. A lány megpróbálta kihasználni a helyzetet, befészkelni magát Baransky ölébe, de a producer most is megakadályozta. Megpaskolta csábító fenekét, és odébb tolta az ágyon. Mr. Miro, bocsásson meg, hogy idekérettem. Engedje meg, hogy bemutassam ennek az úrnak. Mr... izé... Lawrence segítettem ki. Mr. Miro rám villantotta a szemüvegét. Nem emlékszem mondta tétován. Baranskyban bennragadt a levegő. Nézte némán a lan-21 galétát, s csak nagy sokára szólalt meg, bizonytalan hangon. Mire nem emlékszik, Mr. Miro? Hogy melyik jelenetben szerepel. Mr. Lawrence? Ühüm. Láma nincs a forgatókönyvben. Ha csak a végére, abba a jelenetbe, amikor a havasi ember beszorul egy barlangba, nem tudunk besuszterolni egyet... Nagyon fontos lenne, Mr. Baransky? Baransky sóhajtott, és végtelen szomorúság költözött a tekintetébe. Mr. Miro. Mr. Lawrence nem akar szerepelni a film-ben. A langaléta meghökkent. Nem? Hála istennek. Őszintén szólva, tiszta marhaság lett volna. Mr. Miro. Válaszolna néhány kérdésemre? Természetesen, főnök mondta a langaléta, és helyet keresett magának. Végül egy felfordított faládára ült, melynek oldalán lekopva bár, de ott virított a felirat: White Horse. Blended and Bottled in Scotland. Kinyújtotta végtelen hosszúnak tűnő, skót kockás nadrággal fedett lábait, és várta Baransky kérdését. Helyette azonban a kövér 011y szólalt meg, nyugtalanul mekegve, mint egy öreg kecske. Nem kellene... kimennünk... izé utánuk? Ha eltévedtek, vagy... izé... elestek... Akkor már úgyis végük mondta Baransky, és helyeslően bólintott a saját

11 szavaihoz. Mr. Lawrence mondta, hogy öt perc alatt megfagy az ember ebben az esztelen hidegben. Márpedig mi legalább negyedórája itt üldögélünk. Csak abban reménykedhetünk, hogy valamelyik sátorban piálnak, és eszük ágában sincs megfagyni. Tehát, Mr. Miro? Parancsoljon, főnök. Ki vette fel a jelenetet a hegyoldalban? Benjamin Blake és Bruckner jelenetét. 22 Én, főnök. Hm. Egyébként kinek kellett volna felvennie? A langaléta megvakarta az orrát: Hát. Az a helyzet, uram... Mr. Curtisnek, igaz? Én nem akarok árulkodni, uram., Ne is tegye. Utálom az árulkodókat. Mi történt Mr. Curitsszel, Mr. Miro? Hát... megbetegedett. Berúgott? Mondjuk úgy, hogy megbetegedett. Helyes. Mikor? Úgy reggel felé. Tehát egész éjszaka ivott. Így van? Nem tudom, uram. Helyes. Magának mikor, szóltak? Déltájban, uram. Pontosan mit? Hát, hogy át kellene vegyem a felvételt, mert Mr. Curtis beteg. Ki mondta konkrétan? 1 Mr. Waterman. Ő a rendező pillantott rám Baransky. Hallott róla? Bólintottam. Ki ne hallott volna a nagy Watermanről? Bár inkább évtizedekkel ezelőtt ragyogott Hollywood egén, az utóbbi években mintha megfeledkeztek volna róla. Mit mondott magának Mr. Waterman? folytatta Baransky a kérdezősködést. Egészen pontosan azt, hogy nekem kell leforgatnom a jelenetet. Erre maga? Fogtam a gépem, és felmentem a sziklához. Terep-szemléztem egész délután. Kora délután felvittem a hidraulikus kocsit, és belőttem a terepet, ahonnan be tudom fog-ni azt a bizonyos sziklát. Mikor kezdődött a felvétel? 23 Úgy négy körül. Esti fény kellett hozzá. Lebukó vörös nap. Hm. Mr. Waterman hol tartózkodott ezalatt? Gondolom, a sátrában. Nem kellett volna ott lennie maga mellett? Mr. Miro széttárta hosszú karjait. Ott lehetett volna, de minek? Nem volt valami nag jelenet. Csak egy apró epizód a filmben. Pontosan tisztában volt vele, hogy minek kell lejátszódnia az orra előtt? böktem közbe. Ezt hogy érti? kérdezte Miro kínosan feszengve, és felém fordult. Ugy értem, hogy ismerte a forgatókönyvet egyáltalán? Nagy vonalaiban igen. Tehát, felment a hidraulikára, és elkezdte a forgatást. Hogy történt a dolog? Rém egyszerűen. Amikor megfelelőek voltak a fény-viszonyok, leordítottam, hogy kezdjék. Azok ketten Blake és Bruckner meg csinálták a magukét. Hiszen egész dél-előtt próbálták.

12 Es... jó volt a jelenetük? Nevetni fog, meglepően jó. Roppant élethűen csinálták. El tudná mesélni, mit csináltak? Miro felnézett rám, és maga alá húzta a lábait. Aztán lassan, mintha lassított felvételt látnék, felemelkedett, Baranskyra bámult, hökkent értetlenséggel az arcán. Mr. Baransky, mi ez itt? Ez a fickó, ez a láma, úgy kérdez... istenemre, mintha zsaru lenne. Mi a franc ez itt, főnök? Baransky felemelte a tenyerét, és nyugalomra intette. Csak nyugi. Feleljen a lámának. Mit feleljek? Hát hogy azok ketten mit csináltak odafent. Amit maga leforgatott. Mi a szent szart csináltak volna? Játszottak. Bruckneregy szende szűz volt, aki a szikla tövében napozott. A jeti meg, azaz Blake, észrevette, és megtámadta. Es ki is nyírta. Jól sikerült a felvétel? Mondtam már, hogy roppant élethű volt. A jeti is, meg a csaj is. A jeti, azaz Blake, észrevette a csajt, odalopódzott hozzá, és elkapta. Látta volna, hogy meg volt ijedve Bruckner. Annyi ijedtség volt a szemében, hogy nem is gondoltam volna, ennyire tud játszani. Pedig azt a csajt már mindenki leírta. Azért is kapta ezt a vacak szerepet. De ez nem az én dolgom. Mondja tovább! Mit mondjak? A jeti előbújt a szikla mögül, és elkapta Brucknert. Megfogta és leszúrta. Csak úgy fröcsögött a paradicsomlé. Bruckner meg első osztályúan haldoklott. En mondom, ritkán láttam ilyenszépen kidolgozott haldoklási jelenetet. Akármit is szövegeljenek, van abban a csajban tehetség. Még a szája sarkából is folyt a vér. Ugy rángatózott Blake kezei között, hogy öröm volt nézni. Az meg egészen bevadult, és szúrta, ahol érte. Jól csinálták, na! Tehát ön, Mr. Miro, nem *merte részletesen a forgatókönyvet. Sem azt a jelenetet, amit felvett. Mondtam már, az isten szerelmére, hogy minden lényegeset tudtam róla. Nekem az a dolgom, hogy leforgassam, amit eljátszanak, nem az, hogy a forgatókönyvvel szarakodjak. Végül is nem én vagyok a főoperatőr. A jó életbe, hát miért fontos ez? Baranskyra néztem, aki félrebillent fejjel, döbbenten hallgatott bennünket. S mivel nem szándékozott megszólalni, én folytattam. Az a gyanúnk, Mr. Miro, hogy... nem egészen a forgatókönyv szerint zajlott odafent a dolog. Miro eltátotta a száját, és nagyot csuklott. Nem? Nem bizony, Ladislas mekkent közbe 011y. Hogyhogy nem? Hát akkor hogyan? Mi a fenét kellett volna még eljátszaniuk? Kimaradt valami? Blake-nek meg kellett volna fojtania Brucknert - mondta komoran Baransky. Miro összeráncolta a homlokát, és óriási erőfeszítésse megpróbálta kitalálni, mit akarnak rákenni. Mindez nem tartozik rám mondta végül komor mél tósággal. Én csak beugrottam. Senki nem mondta, hog kötelességem áttanulmányozni a forgatókönyvet. Waterman arra utasított, hogy vegyem fel Curtis helyett amit kell. Senki nem akarja magát felelőssé tenni, Mr. Miro mondta Baransky békülékenyen. Csupán arról van szó hogy szeretnénk tisztázni valamit. Ertse meg, Blake-ne meg kellett volna

Leslie L. Lawrence: Sindzse szeme

Leslie L. Lawrence: Sindzse szeme Leslie L. Lawrence: Sindzse szeme 1 Olyan gyorsan múlt el a vihar, amilyen gyorsan ránk tört. A nap sárgásvörös korongja méltóságteljesen bukkant ki a felhőrongyok mögül, amelyek gyorsvonati sebességgel

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA

LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA LESLIE L. LAWRENCE HUAN-TI ÁTKA 1. Letettem a könyvet, és kibámultam az ablakon. Szürkésfehér felhőfoszlányok húztak el mellettünk, kövér esőcseppek gördültek végig az üvegen. A gép halkan, elégedetten

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I.

LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I. LESLIE L. LAWRENCE SIVA ÚJRA TÁNCOL I. Budapest, 2003 A borító Boros Attila munkája A szerzőről a fotókat Tumbász Hédi és Lőrincz Zsuzsa készítette Š Lőrincz L. László 2003 ISBN 963 8229 94 2 Gesta Könyvkiadó,

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE SIVA UJRA TANCOL I.

LESLIE L. LAWRENCE SIVA UJRA TANCOL I. LESLIE L. LAWRENCE SIVA UJRA TANCOL I. Meg nem szamoltam pontosan utana, de azt hiszem, hogy ezermester vagyok. Gupta gurkha Ujra Geldanban (a jetivel, Nyimaval, Miss Drinkwaterrel es meg jo nehany istencsapasaval

Részletesebben

LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA

LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA LESLIE L. LAWRENCE A VÍZIDISZNÓK GYÖNGYÖKRŐL ÁLMODNAK 2. A VIZEK MADONNÁJA Lucia szerelme (Isten óvjon tőle!) és az indiánok falva (attól is!) 1 Éppen csak annyi időm maradt, hogy levessem magamról az

Részletesebben

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai LŐRINCZ L. LÁSZLÓ - A halott város árnyai Sidney, május Daniel Clayton, ha lett volna kedve, ezerszer is elátkozta volna azt a májusi napot, amikor kapcsolatba került a kenguruvédőkkel. Annál is inkább,

Részletesebben

LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR

LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR LESLIE L. A VÉRFARKAS VISSZATÉR Farkas az alagútban 1 Ezen a szokatlanul langyos, koranyárt idézı, áprilisi reggelen még a kisvasút sem úgy járt, ahogy kellett volna. Hiába érkeztem ki pontban hatkor az

Részletesebben

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a

volna, nem mozdultak; álltak összebújva, és tekintetüket a kapura meresztették. Újra összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a A HOSSZÚ SZAFÁRI Amikor a kíváncsi tömeg szétoszlott, csak az újságírók és a tévések maradtak a helyszínen. Az újságírók csoportokba verődve a másnapi nagydíj esélyeit latolgatták, a tévések pedig hangosan

Részletesebben

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS

NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS NORA ROBERTS J. D. Robb HALÁLOS VÁLÁS Ne sóhajtozzatok, szép hölgyek, ne sóhajtozzatok, A férfiak mindig becsapnak benneteket. William Shakespeare A házasság kétségbeesett lépés. John Selden Prológus Túl

Részletesebben

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól

LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól NNCL1510-526v1.0 LAURELL K. HAMILTON 1963-ban született. Miután édesanyja autóbalesetben meghalt, nagyanyja nevelte fel Arkansas államban. Biológiából és irodalomhól diplomázott. Első könyve, a Bűnös vágyak

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

A Kobraisten bosszúja

A Kobraisten bosszúja NNCL876-41Av2.0 Anthony Grey A Kobraisten bosszúja Copyright by Anthony Grey, 1997 ISBN 963 590 067 8 Felelős kiadó: Tóth József ügyvezető igazgató Felelős szerkesztő: dr. Szigethy Ágnes Typográfia: Szentiványi

Részletesebben

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS

Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS Nora Roberts J. D. ROBB HALÁLOS SZÜLETÉS 1 Eredeti cím: Born in Death Copyright 2006 by Nóra Roberts All rights reserved Fordította: Kiss Tamás A borítókép Szendrei Tibor munkája Tördelés, tipográfia:

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988

Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 Sandra Marton Kibékülés New Yorkban Heart of the Hawk 1988 A szív útjai kiszámíthatatlanok ismeri be Rachel Cooper, mióta David Griffinnel, a sikeres tőzsdeügynökkel találkozott. Éppen az iránt a férfi

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT:

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Varga Csaba Béla HETEDÍZIGLEN DELTA VARÁZS KATLAN Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Ta-mia Sansa: A menekülés éve (Gender krónikák I.) T. R. Salty: Pre Bellum Atlantis és más mesék Varga Csaba

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók

Nalini Singh. Angyali vadász 2. kötet. angyalcsók Nalini Singh Angyali vadász 2. kötet angyalcsók Az első kiadás a Berkley Press gondozásában jelent meg 2010-ben. Copyright 2010 by Nalini Singh All rights reserved. Tilos a művet vagy bármely részletét

Részletesebben

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA

Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Cassandra Clare BUKOTT ANGYALOK VÁROSA Első rész PUSZTÍTÓ ANGYALOK Vannak sötétben bujkáló betegségek; és vannak pusztító angyalok, akik anyagtalan köntösbe burkolózva szállnak körülöttünk, s nem állnak

Részletesebben

SALLY HUNTER ZÁRT OSZTÁLY

SALLY HUNTER ZÁRT OSZTÁLY SALLY HUNTER ZÁRT OSZTÁLY I. New York Robert Blackberry magánnyomozó az újságírót nézte a Sedan hátsó ülésén. Josef Colyen izzadt, mintha épp a tökét szorongatnák, pedig az autó nyugodtan sodródott a belvárosi

Részletesebben

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme

C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme C a s s a n d r a C l a r e Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 5 joshnak Sommes-nous les deux livres d un meme ouvrage? 7 Első rész Pus ztító angyalok 4 Vannak sotetben

Részletesebben