Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése"

Átírás

1 .napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum évi tevékenységéről, javaslat a Győr Városi Drogstratégia évi feladattervére A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum /továbbiakban KEF/ 2010-ben a korábbi évekhez képest jobb anyagi feltételekkel tervezhette a évi Győr városi drogstratégia végrehajtásának első évét. A évi droghelyzet ismeretében a képviselőtestület ,-Ft-ot szavazott meg a stratégia végrehajtását szolgáló éves munkaprogramok támogatására. Ez az összeg Győr nagyságrendjét és a probléma méretét tekintve nyilván nem oldja meg a helyzetet, de alkalmat teremt arra, hogy a prevencióban, kínálatcsökkentésben és ártalomcsökkentésben dolgozó szakemberek és kortárssegítők tevékenységének szakszerűségét, hatékonyságát képzésekkel, kiadványokkal, fórumokkal, prevenciós programokkal fejlesszük. A támogatás másik haszna, hogy önrészt biztosít ahhoz, hogy további pályázati forrásokat hívjunk le a városban megszülető kezdeményezések, tevékenységek támogatására ben kevesebb pénz jutott a drogprobléma kezelését szolgáló pályázatok megvalósításának támogatására, ennek ellenére a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól, /továbbiakban NEFMI/ 4 pályázat keretében, ,-Ft-ot sikerült hozzátennünk az önkormányzat által biztosított kerethez. További két TÁMOP pályázat van folyamatban, amelyben a KEF is részt vesz. PREVENCIÓS CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA Kiadvány a évi droghelyzet felmérésről KEF Módszertani ajánlás IV. kötet A kiadvány készítéséhez nem sikerült pályázati támogatást kaptunk a NEFMI-től, bár erre is pályáztunk, ezért az önkormányzat által biztosított keret terhére valósítjuk meg. A kiadvány készítése folyamatban van. Tartalma: a évi droghelyzet, prevenciós elvek, prevenciós programok, kortárs segítés, a drogprobléma aktuális kérdései jogi szabályozás, segítő intézmények. SZÍNTEREK I. Család Szülők tájékoztatása: Szülők képviseletének biztosítása a Győr városi KEF-ben A képviselet 2010-től biztosított a KEF-ben. Kiadvány készítése szülőknek A családok támogatását célzó drogprevenciós pályázaton a NEFMI-től elnyert ,-Ft-os összeg még érkezett meg az önkormányzat számlájára. A szakmai munkát már elkezdtük, a nyomdai kivitelezés pedig akkor történhet meg, ha a támogatási összeg átutalásra került. Vond be a szülőt! programsorozat Erre a programra az idei évben nem sikerült pályázati támogatást szerezni, ezért nem valósult meg. Biztos kezdet program folytatása A Biztos kezdet program pályázati támogatással indult, a futamidő lejárt. A program fenntarthatóságát bizonyítja, hogy a Családsegítő Szolgálat a Szigethy Attila u sz. alatti klubházában továbbra is biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 1

2 Dohányzásról leszokást segítő klub Egy WHO-s médiakampányt követően január-februárban dohányzásról leszokást segítő csoport indult, dr. Bazsika Erzsébet főorvos vezetésével, melyben 2 csoportban összesen 23 fő vett részt és közülük 11 fő sikeresen letette a cigarettát a kurzus végére. Jelenleg, 8 hónappal később 8 fő teljesen letette, 3-an néhány szálat szívnak. Az utógondozás bár terveztük,- nem vált rendszeressé. Találkozási lehetőséget tudtunk biztosítani számukra, de a folyamatosság hiányában további érdeklődőket nem tudtunk bekapcsolni. II. Iskola 1. Iskolai egészségnevelési tervek drogprevenciós programjai végrehajtásának támogatása Pályázat keretében az önkormányzat drogstratégiai keretéből 5 oktatási intézmény drogprevenciós programját támogattuk ,-Ft-os összegekkel. A támogatott oktatási intézmények voltak 2010-ben: Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola Eötvös József Általános Iskola és Szakiskola Radó Tibor Általános Iskola Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Petőfi Sándor ÁMK Módszertani Intézmény 2. Iskolák és KEF között konzultáció - városrészenként Cél:- aktuális információk átadása - az iskolai prevenció, iskolai egészségnevelési tervek végrehajtásának segítése - szülők elérésének lehetőségei - szabadidős lehetőségek ismertetése Pályázati támogatást a NEFMI-től kaptunk, de egyrészt negyedét az igényelt összegnek, másrészt még nem utalták át a támogatást. Emiatt a városrészi fórumok megvalósítása év elejére csúszik át. 3. Képzési programok támogatása Élménypedagógia akkreditált képzés: 4 fő részvételével Élménypedagógiának (experiential education) a cselekvés általi tanulás és fejlődés egyik sajátos változatát nevezzük. Az élménypedagógia röviden: tapasztalati tanulás. Nagy jelentőséggel bír benne a mozgás és fizikai aktivitás, de hasonlóan fontos a művészi, a zenei, a kulturális és technikai területek bevonása. A tevékenységek elsősorban a természetben zajlanak, az élménypedagógiával dolgozó szakemberek munkájának alapját pedig a Kaland és az Élmény képezik. Egy jól sikerült kirándulás, tréning, közös élmény életre szóló tapasztalatokat nyújthat. Saját élmények szerzése során válik a tanulási helyzet, folyamat hitelessé, miközben a résztvevők érzelmileg és fizikálisan is aktív részesei a folyamatoknak. Az egyén és a csoport kapcsolatát jelentősen fejlesztik az együtt megélt sikerek és kudarcok, a közösen vállalt kockázat illetve - nem utolsó sorban - a közös döntések és azok eredményei. A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány által szervezett képzésen a drogstratégiai keret támogatásával tudott részt venni négy szakemberünk, akik valamennyien alkalmazzák az élménypedagógiát a prevenciós munkában. Többek között ezeken a módszereken alapulva valósította meg, több támogató segítségével, a Győr-M.S. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, ahonnan Tóth Gabriella vett részt a tréningen, 2010 novemberében a Test-Őr prevenciós napot a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban. A Gyermekjóléti Központ szociális munkásai, akik közül Bagyinszki Péter vett részt a tréningen, az oktatási intézményekbe járnak ki ezzel a módszerrel foglalkozásokat tartani. 2

3 Művészeti terápia Két csoportban 8-8 fő képzése A vizuális művészeti terápia az emberben rejlő alkotóképesség formáló, gyógyító erejére épül. A foglalkozások során változatos technikákkal festés (akvarell), rajz (ceruza, kréta, szén, tus), agyagformázás, montázs, kollázs jelenítik meg a résztvevők belső élményeiket, érzéseiket. A művészeti terápia a szabad önkifejezés élményét nyújtja, örömteli játék a színekkel, formákkal. Az alkotómunkát relaxáció vezeti be, majd az alkotások elemzése követi. Ezen gyermekközpontú megközelítés jelentősen hozzájárulhat a nevelési problémák hátterében húzódó lelki okok felismeréséhez, a művészeti terápia módszerének elsajátításával a szakemberek eredményesen kezelhetik az indulatokat, a fejlődésben elmaradt érzelmeket, az agresszióban és viselkedészavarokban jelentkező energiákat értékalkotó kreativitássá alakíthatják át. A Lelki Egészségvédő Alapítvány tréningjéből Hamar Zoltánné Bede-Fazekas Enikő művészetterapeuta vezetésével kettőt tudtunk a drogstratégiai keret támogatásával és a résztvevők anyagi hozzájárulásával megvalósítani. A képzésben tanító, tanár, óvodapedagógus, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, pszichológus, egészségnevelő, orvos szociális munkás, szociálpedagógus vettek részt. Egészségvirág képzés Két pedagógus csoport 60 órában 15 illetve 18 fővel és egy védőnői csoport 40 órában 8 fővel Az Egészségvirág Egyesület Iskolai Egészségfejlesztési Program I. című képzése pedagógusoknak 6, védőnőknek 4 napos, akkreditált egészségnevelési tréning. Egy átfogó egészségnevelési program, amely új ismereteket nyújt, a régieket rendszerezi, és nagyon sok módszertani segítséget kínál a témák feldolgozásához, amelyekhez öt db segédkönyvet is kaptak a résztvevők. A kis létszám, az önkéntesség tiszteletben tartása és az érdekes témakörök miatt is testi-lelki feltöltődést adott a résztvevőknek. A továbbképzés programjában szerepelt: konfliktuskezelés, a szenvedélybetegségek: -- dohányzás, alkohol, kábítószerek-, környezeti nevelés és az egészséges táplálkozás és életmód. A drogstratégiai keret támogatásával és a résztvevők anyagi hozzájárulásával valósult meg a három képzés. Erőszakmentes kommunikáció Egy középiskolás 25 fős és 2 pedagógus csoport, 21 illetve 24 fővel A Győr Városi Rendőrkapitányság által kezdeményezett Jövőnk biztonságáért bűnmegelőzési pályázat keretében valósult meg a két pedagógus és egy diákcsoport képzése, amelyhez a KEF is hozzájárult a drogstratégiai keretből. A képzést és 2 alkalommal az esetmegbeszélést Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó tartotta. A szóbeli és írásbeli visszajelzésekből az összegezhető, hogy a résztvevők jól érezték magukat; csapattá alakultak, köszönik, hogy itt lehettek. Visszajelzéseik átlagai alapján elmondható, hogy a résztvevők mindennel elégedettek voltak, illetve leginkább az előadó munkájával, felkészültségével, stílusával és a képzés hangulatával voltak megelégedve. Kiemelték azt is, hogy mind az egyes képzési napok, mind az egész képzés, jól felépített, a játékokkal, gyakorlatokkal, feladatokkal, beszélgetésekkel együtt komplex, kerek volt. Megköszönték a jól használható segédanyagokat (előadások emlékeztetője, játék leírások, feladatlapok) és a témához kapcsolódó széles könyvkínálatot, vásárlási lehetőséget is. 3

4 Javaslataik összegzése: Elmondásuk szerint a résztvevők azért jöttek a képzésre, mert a régi nevelési, fegyelmezési módszereik elavultak. Munkájuk során egyre több magatartási zavarral, agresszív reakcióval találkoznak, amelyek kezeléséhez nincsenek hatékony eszközeik, módszereik és ehhez kérnek segítséget. A képzést jónak tartották, de ahhoz, hogy hatékonyan beépítsék az itt tanultakat a munkájukba még több segítséget szeretnének. Szeretnék, illetve szükségesnek tartanák, hogy ebben a programban az összes kollégájuk részt vegyen, vagy megkaphassa ezeket az információkat az erőszakmentes kommunikációról. Kiégés megelőző (Burn out) képzés Az idei évben került sor pályázati támogatásból a KEF tagok számára kiégés megelőzést célzó képzésre. Nehéz volt mindenki számára alkalmas időpontokat találni, ezért a partner intézményeinkből néhány szakemberrel kiegészült kör vett részt a tréningen, amely a feltöltődést és az egymás közötti kapcsolatok erősítését is szolgálta. 4. Dohányzás prevenciós kiállítás Az ÁNTSZ Ny-D. Regionális Intézet Egészségfejlesztési Osztálya dr. Bazsika Erzsébet osztályvezető szakmai vezetésével dolgozta ki a kiállítás anyagát, bevonva a kortárs segítő fiatalokat is. A kiállítást általános iskolák számára készítették, hiszen felméréseink szerint a dohányzást a 7. osztályosok 1/3, a 8. osztályosnak pedig már 2/3-a kipróbálta. A kiállítást tárlatvezetéssel, azaz prevenciós programmal egybe kötve vehetik igénybe az oktatási intézmények. 5. Füstmentes Osztály program A Füstmentes Osztály programot ugyancsak az ÁNTSZ regionális egészségfejlesztési osztálya, dr. Bazsika Erzsébet és kollégái indították el, amelyben iskolai osztályok vállalhatnak a dohányzás megelőzésével kapcsolatos prevenciós feladatokat, illetve vállalják, hogy nemdohányzó osztállyá válnak. 5. Felsőoktatási pályázat kiírás Évente meghirdetjük a felsőoktatásban tanulók számára a drogtéma feldolgozásával kapcsolatos TDK, illetve szakdolgozatok készítésének lehetőségét. A pályamunkákat értékeljük és a legjobbakat díjazzuk illetve publicitást biztosítunk számukra. A pályázatot dr. Jungi Eszter bírónő és Baczoni-Oláh Dóra intézményvezető, KEF titkár menedzseli. 6. Hálózat építés, a prevenciós szakemberek munkájának segítése Drogkoordinátorok és iskolavédőnők klubja Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök továbbképzése Kortárssegítő fiatalok képzése A drogkoordinátorokkal és iskolavédőnőkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Továbbképzési lehetőséget is biztosítunk számukra, lásd. Egészségnevelők Klubja. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkáját a Gyermekjóléti Központ is segíti, ehhez pályázati úton igyekszünk támogatást biztosítani. Az idei évre áthúzódott a évi KEF pályázat megvalósítása. A 2010-ben kiírt pályázaton a támogatási összeg csökkentése miatt ezt a programrészt nem tudt uk megvalósítani. A kiképzett kortárssegítő fiatalok számára pedig Jenes Mária ÁNTSZ Győri Kistérségi Intézet egészségnevelője vezetésével biztosítunk rendszeresen találkozási, továbbképzési lehetőséget. 4

5 Itt kell még megjegyezni, hogy a KEF tagintézményei közül dr. Takács Róbert városi vezető ügyész és kollégái, a megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai Kovács Sándor osztályvezető irányításával, a városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályáról Kaliba Edit alosztályvezető és munkatársai, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársa, Lakat Csaba rendszeresen járnak az oktatási intézményekbe prevenciós órákat tartani a diákoknak, valamint tájékoztatni a tantestületet, illetve a szülőket. Munkájukat igényesen, felkészülten, ellenszolgáltatás nélkül végzik. Dr. Takács Róbert az oktatási intézmények mellette a KEF és tagintézményei által szervezett városi rendezvényeken is rendszeresen vállalt előadásokat, konferencia, fórumvezetést, mindig nagy hozzáértéssel, értékes szakmai tartalommal és közvetlen, élményszerű előadásmódban. Ezt a munkát díjazta a KEF elismerő oklevéllel és pénzjutalommal. A másik díjazott 2010-ben Burkali Bernadett az ÁNTSZ Ny-D. Regionális Intézet szociológusa volt. A felmérések készítésében, az tervezésben és programok végrehajtásában, kiadványok készítésében végzett igényes, fáradhatatlan munkáját ismerte el a KEF. Egészségnevelők és kortárssegítők közös programja február 4. Jövőnk biztonságáért IRM bűnmegelőzési pályázat és SZMM KEF pályázat közös rendezvénye A Jövőnk biztonságáért IRM által támogatott bűnmegelőzési pályázat a Győr Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetőjének, Kaliba Editnek az igényes és áldozatos szakmai munkája révén, számos együttműködő partner bevonásával valósult meg. A pályázatban együttműködő szervezetek szakmai napok keretében mutatkoztak be egymásnak, köztük a Győri Városi KEF, és több tagintézménye is. A visszajelzések szerint a programban részt vevő szakmai szervezetek nagyon hasznosnak találták a szakmai napokat, amelyek eredményeképpen jobban megismerték egymás tevékenységét és szorosabbá vált közöttük az együttműködés. Ezt igazolja az is, hogy a Győr városi KEF ezek révén bővült két új tagintézménnyel. A pályázati program eredménye két bűnmegelőzési kiadvány is, amelyek közül az egyik komplex bűnmegelőzési program alkalmazásához nyújt módszertani segítséget Kaliba Edit szakmai munkájának köszönhetően. A másik, a Jövőnk biztonságáért pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal című, e három célcsoportnak kíván hasznos információkat adni. Ebben több KEF-es tagintézmény is szerepel részanyaggal, de Kaliba Edit alosztályvezető és dr. Takács Róbert vezető ügyész vállalták a szakmai munka nagy részét, amelyet dr. Jungi Eszter bírónő lektorált. A pedagógusoknak szóló a gyermekvédelemmel való együttműködés lehetőségeiről, jelzési kötelezettségről, a zárt adatkezelésről, pedagógus büntetőeljárásban játszott szerepéről tartalmaz információkat, és foglalkozik a tanár sérelmére megvalósuló bűncselekményekkel. A szülők számára gyermekvédelemmel való együttműködési lehetőségei mellett a büntetőeljárásról nyújt a kiadvány hasznos ismereteket. Ezen kívül a fiatalok szórakozási szokásaihoz kapcsolódó veszélyforrásokat tárja fel, érintve a szülő felelősségét. A diákok megtalálhatják benne, hogy hova fordulhatnak segítségért. Szerepel még a kiadványban az iskolában és az iskolán kívül elkövetett bűncselekmények példákon keresztül történő bemutatása valamint az erőszakmentes kommunikáció, a képzések tapasztalataival együtt. Egészségnevelők Klubja A drogkoordinátorokhoz csatlakoztak az iskolavédőnők, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, így már egészségnevelők klubjaként működik a továbbképzést, tapasztalatcsere lehetőséget biztosító szakmai fórum. Balázsdi-Szabóné Kiss Mária fogja össze ezt a tevékenységet, aki az Egészségvirág tréningprogram és a drogkoordinátor képzés egyik megyei trénere. 5

6 Az idei évben neves előadók meghívásával többek között az alábbi témakörökben próbáltunk - főként módszertani- segítséget nyújtani a résztvevőknek: függőségek, konfliktuskezelés, erőszakmentes kommunikáció, kortársképzés. Vendégünk volt 2010-ben dr. Zacher Gábor, Szekszárdi Júlia, Antal Judit, Fodor Gábor. Kortárssegítők szakmai műhelye Az idei évben több alkalommal szerveztünk találkozási lehetőséget az alapképzésen részt vett fiataloknak Jenes Mária,.az ÁNTSZ Győri Kistérségi Intézet egészségnevelője lelkes munkájának köszönhetően. Fontosnak tartottuk, hogy az oktatási intézményekben is legyen legalább egy olyan felnőtt szakember, aki segíti a munkájukat. Ezeket a felnőtt segítőket is összehívtuk, hogy beszéljünk a helyi együttműködés eredményeiről, nehézségeiről. Egy alkalommal az egészségnevelők klubja is a kortársképzésről, mint tudományos igazolt eredményes prevenciós módszerről szólt novemberében 2 napos, bentlakásos képzést is biztosítottunk Jenes Mária javaslatára és szervezésében számukra, amelynek fő célja az volt, hogy ismerkedjenek meg olyan módszerekkel, amelyek hatékonyabbá teszik pozitív önérvényesítésüket, segítő hozzáállásukat és kapcsolataikat családtagjaikkal, diáktársaikkal, és a pedagógusaikkal. Ezen túlmenően azt is célként fogalmaztuk meg, hogy a résztvevők kapjanak motivációt a közösségé formálódásukhoz, hogy ezzel elősegítsék az egymástól való tanulást, egymás segítését, megerősítését. A képzés nagyon jó hangulatban telt és eredményesen zárult. Felvetődtek a kortárssegítés mindennapjait jellemző problémák, amelyek megoldásához számos javaslatot fogalmaztak mega fiatalok. Fejlődtek képességeik és egymás közötti kapcsolataik elmélyültek. Ez jó alapot teremt a további munkához és együttműködéshez. Kortárssegítők nyári tábora A nyári időszakban nem sikerült olyan időpontot találnunk, ami a fiatalok többségének alkalmas lett volna, ezért az őszre halasztottuk és novemberben szerveztük meg a két napos, bentlakásos továbbképzést a kortárssegítőknek. Lásd, előző bekezdés. III. Munkahely Munkahelyi prevenciós programok segítése A Győr- M- S. Megyei Rendőrkapitányság vállalta fel, hogy az Audi Hungaria Motor Kft-vel együttműködve kialakít egy munkahelyi drogprevenciós mintaprogramot. Az erre vonatkozó tárgyalások, - részben a közben történt személyi változások miatt - a vártnál lassabban haladnak. IV. Szabadidős színterek Ötlet pályázat diákoknak programok tervezésére A legjobb pályázati programok megvalósításának támogatása A Mobilitás Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetőjének, Sipos Győzőnek az ötlete és az ő, valamint Buzál Henriett ifjúsági referens támogatásával ötletpályázatot írtunk ki a Drogellenes Világnap alkalmából megrendezésre kerülő rendezvény keretében, olyan programelem kidolgozását, mely a fiatalok széles körét éri el, és ráirányítja a fiatalok figyelmét a droghasználat veszélyeire, drogkereskedelem elleni harc fontosságára. A feladat olyan programelem kitalálása, megtervezése, illetve nyertes pályázat esetén a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közös megvalósítása (a WHO iroda és a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület a feladata a pénzügyi lebonyolítás, illetve segítségnyújtás a csoport számára), mely szervesen illeszkedik a Drogellenes világnap Győri rendezvénynapjának programjai közé. 6

7 A nyertes pályamunkát a Máltai Szeretetszolgálat SzínesTér Kortárssegítő csoportja nyújtotta be, akik Gasztonyi Eszter és Bagyinszki Péter irányításával, nagy lelkesedéssel vettek részt a világnapi program előkészítésében és lebonyolításában is. Jutalmul a Holdfény Kalandparkban egy napos programon vehettek részt. Drogellenes világnapi rendezvény szervezése Ahogy a fentiekben jeleztük, az idei évben a drogellenes világnapi programot diákok ötletei alapján állítottuk össze, amelyet a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet anyagilag támogatott. A támogatás kezelésére civil szervezetként a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület vállalkozott. A támogatást az önkormányzat drogstratégia keretből egészítettük ki. Városrészenkénti ifjúsági klubok kialakítás és működésük segítése Ez a célkitűzés 2010-ben nem valósult meg, anyagi, tárgyi és személyi feltételek hiányában. Bízunk abban, hogy az ifjúsági koncepció és annak végrehajtási terve kezelni tudja majd ezt a hiányt. Prevenciós tábor Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság szervezésében Győr- M- S. Megyei Rendőrkapitányság, Tóth Gabriella vezetésével, drogstratégia keretből tudta megvalósítani az idei évben a prevenciós tábort. Prevenciós tábor Győr Városi Rendőrkapitányság szervezésében Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője, Kaliba Edit fogta össze a városi tábor előkészítését és lebonyolítását. V. Internet, médiumok Internetes fórum létrehozása Az erre irányuló pályázatunk 2010-ben a csökkentett pályázati támogatás miatt nem tette lehetővé a honlap fejlesztést. Irodalom ajánlás interneten Ez is a honlap fejlesztés részeként valósult volna meg. Média sorozatok ajánlása Szintén pályázatban terveztük, de ebben a pályázatban igényelt 5 millió Ft-ból ,-Ft-ot kaptunk meg, ezért le kellett szűkíteni a szakmai programok körét, így a média sorozatok tervezésére, kivitelezésére sem kerülhetett sor 2010-ben. VI. Gyermekvédelmi intézmények és szervezetek Csellengő gyerekek számára foglalkozások biztosítása Kreatív Kézműves és Játék Klub, valamint a Pink Napok, Huszár Mária, a Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkása vezetésével a lányoknak lehetőséget nyújt a korosztályuknak megfelelő filmek megtekintésére, speciálisan az ő igényekhez alakított kézműves foglalkozásokra (farmer díszítés, faltetoválás, stb), valamint ételek elkészítésével ismerkedhetnek meg, amelyek alapjai a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásnak. Az egyéni konzultációk során az érintett fiatal személyre szabottan kap táplálkozási és életvezetési tanácsokat. A kommunikációs tanfolyam abban segít a résztvevő fiataloknak, hogy tudatosabban irányíthassák ezt a tevékenységüket, és könnyebben érthessék meg a feléjük irányuló jelzéseket, a nekik szóló közléseket. 7

8 Az élménypedagógiai foglakozásokat Bagyinszki Péter, Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkása nagyon hatásos módszerként tudja alkalmazni az elérni kívánt célcsoport körében. Ugyancsak ő vezeti Fotó média klubot, amely azt igazolja, hogy a résztvevő kamaszok mennyire leköthetőek akkor, ha hasznos és alkotó tevékenységet adunk a kezükbe. A fotográfia eszközeit (valamint a technika újdonságait) igénybe véve sikerül újabb kaput nyitni a körülöttünk és a fiatalok környezetében lévő világra egy teljesen új szemmel, hiszen megfogalmazhatják gondolataikat a képek által úgy, amint azt a szavakkal nem lehetséges. A fiatalok munkáiból Bagyinszki Péter kiállítást is készített, ahol a készítők büszkén, de kicsit megilletődötten vettek részt, hiszen nem szoktak hozzá a pozitív visszajelzéshez, s még kevésbé az effajta nyilvánossághoz. Internetezz okosan! A foglalkozás a fiatalok világának egy újabb szegmensére kíván építeni, hiszen napjainkban az internet előtt töltött órák száma (mint azt a haza és a nemzetközi felmérésekből jól tudjuk) igen magas. Ezt kihasználva szeretnénk a fiataloknak segítséget nyújtani, hogy a világhálót használják okosan, ésszerűen. Kihangsúlyozzuk a biztonságos internetezés fontosságát, a kapcsolattartások mikéntjét a webes felületek segítségével, a tanulást segítő s azt kiegészítő tudás megszerzésének lehetőségeit. Utca és sport jól összeköthető, asztali tenisz, a streetball és a különféle urbánus sportok, mint a parkour, bmx és bringázás, gördeszkázás, görkorizás révén. A lényeg továbbra is az aktivitás, a mozgás, de kiegészülve esetenként csoportépítéssel. Így az egészségvédő tevékenységek már nem csupán a testi fejlődést segítik, hanem lehetőséget adnak a személyiség fejlődésre és a közösség építésre is. Mindezek a tevékenységek csoportos színtereken alkalmazva fontos drog prevenciót jelentenek a fiatalok körében, amelyeket KEF pályázatból és az önkormányzati drogstratégia keretből biztosított pályázati önrészből tudtuk megvalósítani. Huszár Mária és Bagyinszki Péter számos egyéb drogprevenciós és ifjúságsegítő programban volt aktív közreműködő. A Gyermekjóléti Központ 2010 nyarán az önkormányzat drogstratégia keret támogatásával nyári napközis tábort szervezett szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Veszélyeztetett fiatalok számára speciális programok kidolgozása Kaliba Edit, a Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetője vállalta fel, hogy állami gondoskodásban élők fiatalok számára biztosít további együttműködő partnerekkel közösen prevenciós programot. Két éven keresztül tudtunk KEF pályázatból ehhez támogatást nyújtani, az idei évben azonban csak a 2009-ről áthúzódó programelemeket tudtuk megvalósítani, mert 2010-ben már nem sikerült pályázati támogatást szerezni a program folytatásához. VII. Bűntető igazságszolgáltatás intézményei Fogvatartottak számára prevenciós programok Lakat Csaba, a, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szociális munkása és kollégái a Győr- M.-S. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve valósítják meg a prevenciós programot ennek a speciális helyzetben lévő, a droghasználat szempontjából is veszélyeztetett célcsoportnak. 8

9 KEZELÉS, TERÁPIA, ÁRTALOMCSÖKKENTÉS 1. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer összehangolása Vannak eredmények ezen a területen, a jelzőrendszer különböző intézményei között kialakult egy jó szakmai kapcsolat. Van még azonban tennivaló, amelyet reményeink szerint az új minisztériumi felállás jobban elő tud majd segíteni, hiszen egy minisztériumon belül talán könnyebb lesz a koordinációt megvalósítani és ez a területünkön is érezteti majd a hatását. 2. Alacsony küszöbű programok támogatása Party szerviz Baconi-Oláh Dóra intézményvezető, KEF titkár koordinálja évek óta ezt az ártalomcsökkentő programot az Under the Bridge, valamint péntek esténként a Bahnhof Egyetemi Vigadó Lapos Tanszék nevű szórakozóhelyeken. A szolgáltatás, amelyet a RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat biztosít, kéthetente szerdánként óráig, valamint pénteken áll a szórakozóhelyeken megjelenő fiatalok rendelkezésére. A forrást egyik évben a bűnmegelőzési pályázatból, másik évben, illetve ez év első felében KEF pályázatból tudtuk biztosítani, a második félévben pedig mivel a kezelés-ellátásra irányuló KEF pályázatot elutasították, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat keresett pályázati forrást a szolgáltatás további folyamatos biztosításához. SzínesTér program Gasztonyi Eszter, Máltai Szeretetszolgálat régió titkára vezetésével, dr. Győrffy Dóra pszichiáter szakmai támogatásával működik a minta értékű prevenciós program a Pláza bevásárló központban. Alkalmanként a KEF tagintézményeinek szakemberei is vállalnak foglalkozás vezetést ezen a színtéren. Szenvedélybetegek és családtagjaik önsegítő csoportjainak működtetése Lakat Csaba, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat szociális munkása és kollégái biztosítanak első sorban alkohol betegnek illetve családtagjaiknak önsegítő csoport működéséhez helyet és szakmai segítséget. KÍNÁLAT CSÖKKENTÉS 1. Mélységi ellenőrzés megerősítése 2. A kábítószer bűnözés felderítésében résztvevő rendvédelmi szervek munkája hatékonyságának növelése 3. Közbiztonság javítása 4. A kínálatcsökkentésben dolgozó szervek közötti információáramlás javítása, együttműködés fejlesztése, megfelelő fórum biztosítása 5. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény vonatkozásában a vádemelés elhalasztása, a vádemelési ítélkezési gyakorlat monitorozása 6. Új módszertani levél kezdeményezése az orvos szakértői tevékenység egységesítésére Felelős: dr. Takács Róbert vezető ügyész és dr. Jungi Eszter bírónő, KEF tagok 7. Szórakozóhelyek és más drogfertőzött színterek ellenőrzése 9

10 A kábítószerek mára Magyarországon, így Győr-Moson-Sopron megyében is könnyen hozzáférhetővé váltak, drogpalettán fellelhető szinte valamennyi kábítószer előfordul. A rendszeresen vagy alkalomszerűen kábítószert fogyasztók általában a fiatalok, fiatal felnőttek közül kerülnek ki. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények tekintetétben nagy a látencia, sem a kábítószert értékesítő, sem az azt megvásárló személynek nem érdeke, hogy a rendőrség az adás-vételről tudomást szerezzen, továbbá - ritka kivételektől eltekintve - nincs a bűncselekménynek sértettje. Ezen okok miatt a kábítószerrel kapcsolatba hozható eljárások számarányait elsősorban a rendőrségi felderítés befolyásolja. Ha jó a felderítés, akkor megnő a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények miatt indított büntetőeljárások száma, azaz látszólag növekszik a terület fertőzöttsége. Ez azonban értelemszerűen nem tükrözi a valóságot. Megyénkben a nagyobb városok, mindenekelőtt Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár tekinthetők fertőzöttnek a droggal összefüggő bűncselekmények elkövetése szempontjából. Ezen városokban észlelhető leginkább a fogyasztók és az újratermelődő kisebb dílerek magas száma. A tapasztalatok azt mutatják, hogy növekszik a bűncselekmény-kategóriában is a megélhetési bűnözés, tény, hogy az elfogott középszintű dílerek többsége legális munkahellyel nem rendelkezik, megélhetési forrásuk főként e bűncselekmény illetve más vagyon elleni bűncselekmény elkövetéséből származik, ez irányú bűnös tevékenységüket életvitelszerűen folytatják. A kábítószer bűnözés elleni fellépés a látens jelleg miatt elsősorban a titkos információ-gyűjtő munka keretében alkalmazott eszközök és módszerek használatával lehet hatékony. A megyei főkapitányság illetékességi területén a helyi, illetve a területi szerveknél visszaélés kábítószerrel bűncselekmények vonatkozásában folytatott nyomozások során megállapítható, hogy azok elsősorban titkos információ-gyűjtő tevékenység eredményeként kerülnek elrendelésre. A vizsgált bűncselekmények nyomozásának elemzésekor kijelenthető, hogy azok eredményessége - különösen a terjesztői magatartások bizonyítása viszonylatában - megköveteli a műveleti hátteret, sőt a titkos információ-gyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználását is, továbbá realizáláskor és az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzésekor a nyílt erőkkel történő szoros együttműködést. A magasabb hierarchia szintjén működő megyéken átívelő - kábítószer bűnözés, kiemelten a területi és helyi, továbbá a rendőrség más szervezeti egységei közötti együttműködéssel deríthető fel eredményesen. Ezen a területen a területi felderítő szervek együttműködése, illetve a közöttük zajló információ-áramlás jelenleg is zökkenőmentes, amely több alkalommal konkrét munkasikerekhez vezetett. A megyei felderítő szervekkel történő együttműködés ez évi legkiemelkedőbb eredménye a Hajdú-Bihar Megyei Felderítő Osztállyal év október 19-én országos viszonylatban is egyedülálló cannabis ültetvények és a hozzájuk kapcsolható elkövetői kör felszámolása. Megyénk illetékességi területén év. I-X. hónapban regisztrált kábítószerrel visszaélések száma (291) az ENYÜBS adatok alapján az előző év hasonló időszakához viszonyítva stagnált, viszont kis mértékben, de emelkedett a nyomozás eredményesség (94%) 10

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről

Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről 1. sz. melléklet Tájékoztató Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának 2013. évi tevékenységéről A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2013-ban az alábbi forrásokból gazdálkodott:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 Egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetők legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Samuel Johnson Tartalomjegyzék

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 1 Tartalom Bevezetés 3 1. Jogszabályi környezet, helyzetelemzés 4 1.1. A stratégiát meghatározó dokumentumok, jogszabályi környezet 4 1.2. A kerületi szükségletfelmérő-kutatás

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

J/8624. számú. Jelentés

J/8624. számú. Jelentés A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/8624. számú Jelentés a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK MELLÉKLET Esélyegyenlőségi 2010. április Az Európai Unió tagállamaiban 2001 óta egységes kritériumok alapján minden évben áttekintik, kik a szegények, és hogyan változik az arányuk.

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése 14/1287-2/2009 elıterjesztés 2. sz. melléklete Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10., 1431 Budapest, Pf. 199 Tel.: (+36-1) 338 2156, 317 2333,

Részletesebben

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA 2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben