A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK"

Átírás

1 A MAJA ISTENEK NEVEI ÉS FOGLALKOZÁSUK MAJA KOZMOGÓNIA - VILÁGTEREMTÉS A maja mitológiáról csak két fő forrás maradt fenn: a PopolVuh című kicse eposz és Bartolome de Las Casas művei. A mítosz változata szerint a világ teremtésében több istenházaspár működött közre: a teremtő anya és a teremtő apa ; a szülőanya, nagy anya és a fiak nemzője, nagy atya ; ahatalmas hódító (anya) és a zöld tollakkal borított kígyó (Tollaskígyó). A mítosz másik változatában a világot Tepeu istennő és két isten, Kukumac és Hurakán teremtette. Számos kicse mítosz beszéli el az ikeristenek, Hunahpu és Sbalanke eredetét, harcát a holtak birodalmának tizenkét urával és istenével, a Sibalba istenekkel, akik közt Hun-Kame és Vukub-Kame töltötte be a vezető szerepet. A maja teremtésmítosz arról számol be, hogy a világ időről időre elpusztul. Elsőként a Nap, majd a szél, végül pedig víz által. Úgy tartották, hogy az ősi időkben jaguárok érkeztek a Földre, akik elpusztították az ősállatokat. Ezt követően az embereket hatalmas viharok ragadták el. A harmadik korszakban tűzeső, majd vízáradat semmisítette meg az életet. Az előttünk álló folytatásban egy nagy földrengés vár az emberiségre. Visszatérve a világ teremtésének pirkadatához, a kezdet kezdetén csak az ég és a tenger létezett. Ekkor hét teremtő isten ült össze tanácskozni, minek nyomán arra a döntésre jutottak, hogy létrehozzák a Földet. A feladatot HURAKÁN kapta. Ezután az istenek közösen népesítették be a planétát. A Föld első lakói a madarak, a kígyók és a vadállatok voltak. Ezek az állatok azonban képtelenek voltak teljesíteni teremtőik abbéli akaratát, hogy dicsőítsék őket és áldozatokat mutassanak be nekik. Ezért arra ítélték őket, hogy vadásszanak rájuk. A második próbálkozás az ember volt, melyet nedves földből hoztak létre, de ezek sem tudták teljesíteni az istenek elvárásait. Megelevenedtek ugyan és beszélni is tudtak, de érzelmek híján, értelmük meglehetősen állatias volt. Így elpusztították őket. A harmadik kísérlet fából faragott bábokkal történt. Ők már házakat tudtak építeni és szaporodtak is, de nem volt szívük és nem értettek semmit. A faemberekre is majdnem ugyanaz a sors várt, mint elődeikre. A reájuk bocsátott árvizet csak néhány példány élte túl, belőlük lettek a majmok ősei. A negyedik próbálkozás az igazi, mai értelemben vett emberé volt. Az ember húsa és vére mellett erőt és értelmet kapott. Az alapanyag ezúttal a kukorica volt. Az istenek tésztát gyúrtak és elkészítették az első négy férfit. Ők már köszönetet tudtak mondani a teremtőiknek. Okosak voltak, mint az isteneik. Ez azonbanmár távolról sem tetszett az isteneknek, ezért lekorlátozták az emberek képességeit. Párafelhővel homályosították el a látásukat. Ezután az istenek négy asszonyt is teremtettek, akiket az alvó férfiak mellé helyeztek. Így keletkezett a maja-quiché nép. A MAJA SZAKRÁLIS GONDOLKODÁSMÓD Minden egyes napot más és más isteneknek szenteltek. Amikor a maják leírták az éppen aktuális dátumot, akkor az egyúttal az istenségnek lerótt tiszteletadás volt, egyszersmind pedig a szóban forgó isteni lény védelme alá helyezték magukat. A maja világképben mindennek saját istene volt, illetőleg minden élőlény, tárgy, foglalkozás, természeti jelenség stb. valamelyik istenség fennhatósága alá tartozott. Az istenségeknek sokszor első pillantásra ellentmondásos funkcióik voltak, illetve a szerint tudtak viselkedni, hogy az emberekkel mennyire voltak megelégedve. Többarcúságukat fejezik ki a nevük és az öltözékük is.a szín szinte az összes ősi közép-amerikai népnél a kozmikus világkép része oly módon, hogy az istenségek ruhájának színe az égtájakkal való kapcsolatukra utal. A FŐBB ISTENSÉGEK

2 A NAPISTEN A maja hitvilág a Földön előforduló egyik legösszetettebb és legérdekesebb rendszer. Egy XVIII. századi forrás szerint legalább 166 istenük volt a majáknak, jóllehet a funkcióik kevéssé ismeretesek. Olybá tűnik, hogy a legfőbb istenük ITZAM NA volt: ő HUNAB KU-nak, a világmindenség és a Föld teremtőjének a fia. Később létrejött a NA-kultusz, s ő lett a Nap, a Föld, az eső, az egek, az idő, az éj és a nappalok istene. Ő adományozta az embereknek a tudást, az írást, a gyógyítói hatalmat, a naptárakat, továbbá védelmező istenség volt. ItzamNa többféle formában jelent meg. Hol, mint Napisten KinichAhau, hol, mint a növényzet és a termékenység istene,bolomdz'akab képében. KinichAhau minden alkonyatkor az alvilágba távozik el, ahol vérengző jaguárrá változik át, majd másnap hajnalban újra visszatér a Földre az életet adó, tündöklő Nap formájában. A BACABOK A maják kozmogóniájában a Föld egy nagy, vízben lebegő óriási gyík hátán nyugszik. A gyík a Föld istene, s az élőlények testével táplálkozik. Itt kell megemlítenünk a négy testvért, akik a Bacab-ok néven váltak ismertté. A teremtés hajnalán a legfőbb isten a világ négy sarkába helyezte őket az eget megtartandó. Úgyszólván egyforma istenek voltak ők, akik csupán megkülönböztető jelet viseltek magukon. ChihcenItza templomdomborművein ez a következőképpen tűnik fel: az egyik egy tengeri csigát, a másik egy spirális kagylót, a harmadik egy teknőspáncélt, míg a negyedik egy pókhálót visel magán. A négy BACAB voltaképpen négy óriás, akik az eget tartják. Északi óriás: színe a fehér, szolgája az erős szél, jele a dárda. Keleti óriás: színe a vörös, ő elsősorban illatos, életet adó szeleket és áldásos esőt küld, megtermékenyíti a magokat, fellobbantja a szerelmet, jele a napraforgó. Déli óriás: színe a sárga, aki az istenek szelét közvetíti, amely megszelídíti a világ erőit, felébreszti az isteni szót az ember lelkében és szájában, jele egy füstölő serpenyő. Nyugati óriás: színe a fekete, ő vezényli az éjszakát és a betegségeket hozó, éles nyugati szeleket, jele a gyöngybagoly. AZ ESŐISTENEK CHAAC az esőisten. Egyrészt a termékenység, másrészt a pusztító vihar istensége.chaac egy személyben képviselte az égtájakat. A világ négy sarkában az égtájaknak megfelelően egy-egy szent fa (yaxche vagy ceiba) áll, amely az isteneket jelképező színekben jelenik meg. Tehát a következő analógia érvényesülisten=fa=szín=égtáj. Középen találjuk magától értetődően a világtengelyt, amit hívhatunk világfának (Yaxcheilkab vagy wakah-chan) a Tro-Cortesiano kódex alapján. Vegyük sorra az égtájakat! Ehelyütt találkozni fogunk az úgynevezett szélistenekkel is, a PAVAHTUNOK-kal. Észak Xaman, jelentése: ahonnan előtör a szél ZacXibChaac = Chaac a Fehér Ember, a Holdat és az ezüstöt jelképezi ZacImix Che = Észak fehér fája Dél Nohol, jelentése: ahol elvész a szél Kan XibChaac = Chaac a Sárga Ember, a meleg, a termékenység és az arany szimbóluma Kan Imix Che = Dél sárga fája Kelet Likin, jelentése: ahol felkel a Nap ChacXibChaac = Chaac a Vörös Ember, a reménység és a várakozás színe, ezen felül a Nap születését szimbolizálja

3 ChacImix Che = Kelet vörös fája Nyugat Chikin, jelentése: ahol lemegy a Nap Ék XibChaac = Chaak a Fekete Ember, a nap végét, a reménytelenséget és a magányt jelképezi, mivel a fényt elnyeli a sötétség és a halál Ék Imix Che = Nyugat fekete fája Az égtájakhoz rendre kapcsolódnak olyan istenségek, akik az év hordozóiként a hátukon viszik az időt és természetesen az eseményeket: Yucatánon ez a következőképpen alakult:dél Cauac; Észak Muluc; Kelet Kan; NyugatIk A klasszikus korban: Dél Lámát; Észak Ben; Kelet Eznab; NyugatAk'bal Mivel Chaac-ok az eső hordozói, vagyis esőistenek, ezért a legelőkelőbb helyeket foglalják el a maja panteonban. Hitük szerint a Chaac-ok jól megszabott négyéves ciklusokban uralkodnak, ezáltal minden év egy-egy Chaac alá tartozik, ami pedig alapvetően meghatározza az év karakterét. Ez alapján más és más áldozatot kell bemutatni számukra. Példának okáért: Amikor északon leszállt a 16 napos esőt hozó fehér férfi, akkor pulykát és mézet kell neki áldozni. Amikor nyugaton leszállt a 16 napos esőt hozó fekete férfi, akkor leguánt kell neki áldozni. Amikor délen leszállt a 16 napos esőt hozó sárga férfi, halat kell neki áldozat gyanánt bemutatni. Amidőn keleten leszállt a 16 napos esőt hozó vörös férfi, kukoricát áldozzatok. AZ ÉGI SZINTEK ÉS AZ ALVILÁG ISTENEI A 13 égi szintnek (Oxlanhuntikú) is külön-külön megvoltak a maguk istenei, bár nevüket pontosan nem ismerjük. Ők szakadatlan harcban álltak az alvilág, vagyis a pokol 9 szintjének (Bolontikú) isteneivel, ennek dacára sokszor ezt a két istencsoportot egynek fogták fel. A HOLDISTENNŐ KinichAhau-t már említettem, hiszen ő volt a Napisten. Az ő felesége a Hold istennő, IX CHEL volt. IxChel-hez tartozott a gyógyítás, a varázslás, a vízi élet és a kézművesség, ily módin egyebek mellett a szövés is tőle származik. IxChel a Hold (HU) istennője is, de olykor komorabb szerepeket is magára ölt, mint például a halál, vagy épp a mindent elnyelő áradás, amely szintén lunáris(hold jellegű) attribútum. S ha már a Holdnál tartunk, hadd meséljem el, hogy a maják félelemmel vegyes örömmel figyelték az előre jelzett égi tüneményeket, így a fogyatkozásokat is. A holdfogyatkozásokról úgy tartották, hogy egy tigris megharapja a Holdat, míg a napfogyatkozáshoz az a mítosz kapcsolódik, mely szerint a kígyó felfalja a Napot. Ez utóbbit Napharapásnak (Chibil Kin) nevezték,míg az üstökösök fénycsóváiról azt tartották, hogy nyomorúságot hoz az emberekre. Az l-es számú égi szintet IxChel Hold istennő felügyelte, míg a 7-es szám védelmezője, a Jaguáristen, az akbal (éjszaka) nevű napot kapta, ugyanis a Nap köti össze járása során az alvilágot és a földi-égi birodalmat. Olyan, mint egy éjszakai vadászatán portyázó jaguár. Nem véletlen tehát, hogy az éjjeli csillagos égboltot a jaguár pöttyös bundájával ábrázolták, s bőre hatalmi jelvény volt, amely társadalmi rangot hirdetett. Ezért csak és kizárólag az uralkodók ölthettek magukra jaguárbőrt. Chaac társa IK, a szélistennő volt, aki a felhőket kormányozta az esőisten által kiválasztott földek fölé. Különös tisztelet övezte NOH EK-et (a darázs csillagot), vagyis a Vénuszt, akitől igencsak tartottak. A Vénusz részint hajnali, részint alkonyati csillag, ily módon hideg sugaraival veszélyeztette a termést és az életet.

4 XAMA ÉK volt a Sarkcsillag, valamint a kereskedők és az utazók istene. Ő segítette az éjszakai utazókat is azzal, hogy megvilágította a helyes utat az útkereszteződésekben. IXTAB a kötél maja istensége, aki ezen keresztül érkezik a Földre, mely ITZAM CAB AIN birodalma. A POKOL FELÉ ÉK CHUAH kétarcú istenség volt, a jó és a rossz megtestesítője, a háború, a kakaó, az erőszakos halál és az áldozatok istene, aki fáklyával gyújtja fel a házakat és a szíveket. IKsegítségével vezeti a nyílvesszőt, s a halál istenét, AHPUCH-ot kíséri. Utóbbi egyszerre van jelen az égben és az alvilágban. A háború istenének (TOX) nyomában jár. HUN ACHAB a pokol ura. Ezen a helyen laknak a halál istenei. A pokol tornáca, illetve bejárata a guatemalai AltaVerapaz tartomány barlangjaiban található. CIT BOLON UA a háború, a hazugság és az áldozat istene, ő a nagy felbujtó, aki mindenkit becsap. AH CUP CAPAC megtagadja az emberektől a levegőt elvéve a légzésüket. UUC STAY a villámgyors hét halálerő istene. CHAC BOLAY CAN a legsötétebb és legmélyebb régió ura. A POLITIKA ISTENE, KAN UAY TÚN tartotta fenn és szabályozta az isteni hatalom öröklésének rendjét. Kétségtelenül a legkülönösebb isten KUCULCAN, a Tollaskígyó volt. Azték változata Quetzalcoatl. Neki külön fejezetet szentelek ebben a lapszámban. A maja panteonban megkülönböztettek bizonyos istencsoportokat, így például a termékenység és a víz istenét, a vadászisteneket, a tűz, a csillagok és a bolygók isteneit, a halál és a háború isteneit és másokat. A rövid betekintés a maja panteonba talán érzékeltette, hogy mily kiforrott és kifinomult istenfelfogással rendelkeztek az ősi maják. Száraz György Boldog napot! HOGYAN SZÁMOLTAK A MAJÁK, ÉS AZ MIÉRT 2012? MAJA MATEMATIKAÓRA A maják a számokat speciális jelekkel ábrázolták. Ennek oka abban keresendő, hogy számolási rendszerük megkapóan egyszerű, találékony és tökéletesen logikus volt. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elvont matematikai gondolkodás magaslatait ostromolták a maja papok. Köztudott, hogy nem csak a nulla fogalmával számoltak, hanem végtelenül nagy számokat is játszi könnyedséggel kezeltek az őserdő mélyén élő indiánok. A maják a húszas számrendszerrel operáltak. Hogy pontosan miért is? Nem tudni biztosan, de szerfelett jól működött a matematikájukban. Talán azért esett a húszas számrendszerre a maja papok választása, mert az embert választották matematikai modellül a kéz és a láb ujjainak száma alapján. A maja nyelvben összefüggés van a 20-as szám és az ember szavak között. Vinal (uinal) húsznapos hónapot jelent. Jegyezzük meg, hogy nálunk Európában az arab számrendszert használjuk, melyet i. sz. V. században alkottak meg Indiában. Vízszintesen, sorba illesztve, helyiértéket alapul véve operálunk vele. Ezt szinte mindenki ismeri. A maják ehhez képest ezer esztendővel korábban jöttek rá maguktól (vagy magasabb rendű lények beavatkozása által) a számok és a helyiérték titkaira. Sok esetben a számokat függőlegesen, alulról felfelé haladva írták, mintha egy állványt szerettek volna készíteni belőlük. Az egyik polcon szerepelő szám éppen hússzor nagyobb volt, mint a közvetlenül alatta található polcon lévő szám. Így világos, hogy az első polcon álltak az egyesek, a másodikon a húszasok, sít.

5 A számjegyeket pontok és vonások formájában ábrázolták. A vonás az ötösöket jelölte, míg a pontok az adott nagyságrend egységeit. A 10-et és a 20-at kétjegyű számnak tekintették, tehát nem önálló számjegynek. A huszadik számjegy a majáknál a nulla volt, amelyet egy stilizált kagylóhéjjal jelenítettek meg. Elégedjünk meg ennyi matek bevezetővel, s most lássuk a logikát és a praktikusságot, merthogy volt azokból bővel az Újvilágnak eme fertályán! KIVÉTEL ERŐSÍTI A SZABÁLYT! Alaposan szemügyre véve a maja számítási technikát, előbb-utóbb fel fog tűnni számunkra, hogy egy első látásra nem érvényes műveletet hajtottak végre a papok, amikor a 360-es számhoz értek. Röviden: a harmadik nagyságrend kezdőszáma a 360-as, ezért annak a helye a harmadik polcon van. Ekkor derül fény a csavarra, hogy tudniillik, a harmadik nagyságrend kezdőszáma kivételesen nem a második nagyságrend kezdőszámának a hússzorosa, ami 20x20 = 400 lenne, hanem csak a tizennyolcszorosa. 18x20 = 360. Ez az egyetlen kivétel! A kivételnek pedig alapos oka van. Voltaképpen a maják ezzel a lépésükkel felborították a 20-as számrendszer szigorú struktúráját, de ezt a gyakorlati életük érdekében tették. A maják a többjegyű számításaikat elsősorban csillagászati méréseik kapcsán alkalmazták. A csillagok mozgásának megfigyelése pedig szoros összefüggésben állt a naptárjukkal. Ezért aztán a harmadik nagyságrend kezdőszámát maximálisan közelítették az évük napjainak számához. A maja naptárban lévő tizennyolc húsznapos hónap napjainak száma 360. A maja húszas számrendszer a továbbiakban tökéletes következetességéről tesz tanúbizonyságot, így a negyedik, ötödik és akárhányadik polchely számainak képzésekor az eredeti logika érvényesül. A negyedik nagyságrend: 7200 (360x20), az ötödik nagyságrend (7200x20). A MAJA NAPTÁRCIKLUSOK Egy Copan nevű maja város egyik sztéléjén megtaláljuk a maja időszámítás kezdő dátumát is, melyet nagyságrendje miatt sokan csak absztrakt, mitikus kronológiai orientációs pontnak tartanak, mindenestre magával ragadó a szám: i. e év. Nem tévedés!!! A régi maják naptára tizenhárom napos héten alapult. A hét napjait számjegyekkel írták le 1-től 13-ig. A naptári dátum második és harmadik összetevője a húsznapos hónap (vinal) napjának a neve, valamint a sorszáma az adott hónapon belül. Végül a hónap megnevezése következett. A mi Gergely-naptárunkban a hét napjának neve nem játszik különösebb szerepet. Manapság csak az ezoterikusoknak bélyegzett elméket érdekli, hogy az év, a hóna és a nap után milyen nevű napra esett egy esemény (hétfő, kedd ). Ezzel szemben a maja dátum nem érvényes, ha hiányzik belőle a negyedik komponens. Így viszont minden más dátum a maja naptárban csak 52 évente szerepel, illetve ismétlődik. Ugyanez a megállapítás más megközelítésben: a maja naptárban 52 év leforgása alatt csupánegyetlenegyet napot jelölhetnek, tehát nincs ismétlődés. (Ennek levezetésétől megkímélem az olvasót, bár csak egy kis matematikai szorzatról van szó.) Ez a maja naptár és kronológia alapigazsága, amit nem ajánlatos szem elől téveszteni. Így adódik a maja naptár 52 éve ciklusa, azaz a Naptári kör. Az ismétlődés napokra lebontva: nap. 260 napos ciklus ilyenkor a tizenhárom napos hét napjának neve és sorszáma esik egybe. 4 éves ciklus amikor a húsznapos hónap napjának neve és sorszáma esik egybe. 52 éves ciklus amikor mind a négy összetevő egybeesik. A naptárszámítás keletkezésének körülményeiről nincs megbízható kútfő, csak közvetett források állnak rendelkezésünkre.

6 Ha egy konkrét történelmi eseményt szeretnénk lokalizálni, akkor pontos dátumra van szükségünk. Igen ám, de hol találunk viszonyítási pontokat a maja naptárban, hiszen végtelenül sok 52 éves (vagy sokkal nagyobb) ciklus létezhetett? Az első bökkenő, hogy a kronológia kezdőpontja mitikus. De ha őszinték akarunk lenni, akkor a Gergely naptáré is az, tudniillik Krisztus születése. Ennek megfelelően a tudósok által kiszámolt és kijelölt kezdő év az i. e as esztendő. (Valójában több mint egy tucat kezdődátum létezik, melyek többsége i. e és 3113 valamelyik napjára esik. Ezért tekintsük ezeket nem egzakt viszonyítási pontoknak!) A maják kidolgoztak egy naptári nap szorzótáblát, amely az abszolút dátum kiszámítását teljesen leegyszerűsítette: 1 nap 20 nap 360 nap 7200 nap = kb. 20 év nap = kb. 400 év = kb én nap = kb év nap = kb év nap = kb év Innentől kezdve, a fenti táblázat alapján már bármilyen történelmi eseményt képesek voltak pontosan feljegyezni és megőrizni a maja papok. S ilyenekkel találkozunk is az ősi maja városokban. Például a leideni lemezbe vésve ezt találjuk: 8 bak tun, 14 k atun 3 tun 1 vinal 12 k in 1 eb jas-k in. Ezt lefordítva a számok nyelvére, azt kapjuk, hogy az időszámítás kezdődátuma óta nap telt el, azaz 3435 év és 157 nap. Ebből pedig már nem bonyolult kiszámítani, hogy a leideni lemez a mi időszámításunk szerint 322-re esett. De mivel a Naptári kör dátumát is figyelembe kell venni (1 eb 0 jas-k in), ezért a dátum módosul: i. sz. 317 lesz belőle. MIÉRT PONT 2012? A maják nem csak a napokat tartották nyilván, hanem kitűnő csillagászok is voltak. Sőt, éppen azért használtak bonyolult naptári jelöléseket, hogy a különféle égi eseményeket részletesen megfigyeljék és lejegyezzék. Ne felejtsük el, hogy templomok csillagvizsgáló funkciót is betöltöttek! A maják a csillagászati megfigyeléseiket referenciatáblázatokkal kombinálták, így pontos prognózisokat tudtak készíteni a jövőre vonatkozóan. Kétféle időszámításuk volt a majáknak: egy mindennapi használatú (főként ezt mutattam be az előbbiekben) és egy hosszabb időintervallumú. Egyébként időközben a kisebb hibákat tudták korrigálni, merthogy erre is volt rendszerük. A maják ciklusokban gondolkodtak. Létezett náluk egy éves nagyciklus. Az ötödik nagyciklus kezdete a Vénusz születése volt. Ezt Eric Thomson számította ki: i. e augusztus 13-ra esett. Ez egy csillagászati esemény volt. A éves nagyciklus 5 világkorszakra (kisciklusra) oszlik, amelyek egyenként 5125,4 évesek. Jelenleg az ötödik korszakban élünk, amelynek a kezdő dátumát az imént írtam le. Ebből pedig logikusan következik, hogy i. e aug ,4 év = i. sz A maják még ettől is nagyobb ívben gondolkodtak. Ők ugyanis túlléptek a éves precessziós ciklusok, ami a Föld tengelyének búgócsiga-mozgását írja le pontosan, vagyis az állatövi jegyek alapján egy teljes körforgást. Ami minket a legjobban érdekel ezúttal, az a hosszabb távú korszakolás. A hosszú időszámítás szerint egy világkorszak év (ez nap). Ennek a bizonyos

7 hosszú időszámításnak a kezdőpontja azonban nem pontosan valamikorra évvel ezelőttre esik, hanem Most jön a döbbenetes tény: a jelenlegi maja nagyciklus és az úgynevezett hosszú időszámítás utolsó napja az ötödik kisciklusról nem is szólva éppen december 21-én érkezik el az utolsó napjához. Tehát ezen a napon zárul le egy 5125 éves, egy éves és egy éves ciklus. Mivel a maják csillagászati eseményekhez kapcsolták az időszámításaik kardinális pontjait például a Vénusz születését, s ezekről hihetetlenül precíz táblázatokat készítettek, aligha lehet kétséges, hogy a számításaik helyesek. Száraz György Boldog napot! A VÉNUSZ ÉS QUETZALKÓATL Atolték, a maja és az azték mitológiában egyaránt találkozunk a rejtélyes Tollaskígyóval. De vajon ki lehet Ő, és mi kapcsolja Őt a Vénusz bolygóhoz? Eredjünk Quetzalkóatl nyomába! A legendák arról számolnak be, hogy a világmindenséget Teszkatlipoka és Kecalkoatl(Quetzalkóatl) teremtette, amely azután négy fejlődési korszakon ment keresztül. Az első teremtési ciklusban, a Négy jaguár (Négy ocelot) idejénteszkatlipoka volt a főisten Nap alakjában. Végül a korszak záróakkordjaként a jaguárok elpusztították a Földet akkor benépesítő óriásokat. A második érában, a Négy szél periódusábanquetzalkóatl lett a Nap. Ez a kor szélviharokkal zárult, minekután az emberek majmokká változtak. A harmadik a Nap Tlalok kor, a Négy eső időszaka volt, melynek egy mindent felemésztő tűzvész vetett véget. A negyedik korban ( Négy víz ) a vizek istennője, Csalcsivitlikuevált Nappá. Aligha meglepő, hogy ezzel a korszakkal özönvíz végzett, s az emberek hallá változtak. A jelenlegi, ötödik korszak ( Négy földrengés ) napistene Tonatiu. A feltevések szerint rettenetes földi kataklizmák okozzák majd ennek a teremtési ciklusnak a végét. Az azték teremtésmítoszban a világ első korszakában Quetzalkóatl megelégelte Teszkatlipoca hatalmát, ezért letaszította őt az égből. A második periódusban ő lett a Nap, de ezúttal Teszkatlipoca döntötte meg az ő uralmát. A harmadik korszaknak is ő vetett véget, amikor nagy esőt küldött a Földre. Az ötödik korban pedig miután az istenek megállapodtak és elindították a Napot ő teremtette meg az embereket a korábbi generációk csontjaiból. Quetzalkóatl állt a Nappal a legközelebbi kapcsolatban. Neki köszönték az aztékok a tudományokat, a jó erkölcsöt és a bölcs törvényeket. Ő nem kívánt emberáldozatokat, oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak. A legenda szerint csodatételei miatt nem fért össze a többi istennel, ezért távoznia kellett közülük, így keletre menekült. Az aztékok sokáig visszavárták, de mivel nem akarták elveszíteni a többi isten kegyeit, inkább nekik hódoltak. A Tollaskígyó tiszteletét elsősorban a kereskedők őrizték meg. Mindebből kitűnik, hogy Quetzalkóatl egy teremtői tulajdonságokkal bíró és a Napistenhez szorosan kapcsolódó, magasabb rendű lény lehetett, akit istenként tiszteltek az ősi népek. A világmindenséget 52 évenként a teljes pusztulás veszélye fenyegette. Ennek elkerülése végett a maja papok az 52 éves ciklus fordulópontjaikor különleges rítusokat végeztek és áldozatokat mutattak be az isteneknek, hogy azok meghosszabbítsák az emberek életét.

8 Az univerzum és természetesen a Föld kiterjedésében négy égtájat és egy centrumot találunk a maja világképben. A középpont felett a tűzisten, Siutekutli uralkodik. Kelet a bőség országa, melynek uralkodója Tlalok, aki a felhők és a csillagok istene. Tlalok apja Miskoatl. Dél uralkodójasipe-totek vetésisten és Makvilsocsitl. Ez a gonosz birodalma. Nyugat nagyon pozitív töltetű, ugyanis ez a Vénusz bolygónak az otthona, amely Qutzalkóatlegyik megjelenési formája. Észak ura a halál istene, Miktlantekutli. A spanyol hódítók több csoportra elkülönített, sokféle istenből álló panteonnal találkoztak. 1. A legősibb eredetű első csoportba tartoztak a természeti elemek és a termékenység istenei (Tlalok-Tlaszolteotl, Csikomekoatl - Koatlikue és mások). 2. A második csoportba a három főisten: Vicilopocstli, Teszkatlipoka és Quetzalkóatl kerültek. 3. A harmadik csoportba a csillagok és a bolygók isteneit jutottak: Tonatiu, Mectli holdisten, Miskoatl, a Vénusz bolygó istene, Tlauiszkalpantekutli, észak csillagistenei, Szencon-Mimisko és másokat. 4. A negyedik csoportba tartoznak az alvilág és a halál istenei, Miktlantekutli és felesége, Miktlansziuatl, Tlaltekutli és mások. Az isteneketjavarészét antropomorf lénynek képzelték, keveseket ábrázolták ophiomorf (kígyószerű) és teriomorf (földszerű) vonásokkal. Ugyanakkor az azték mitológia főszereplői teljesen beköltöztek a közép-amerikai lakosság életbe: templomokat emeltek a dicsőítésükre, himnuszokat zengtek nekik, szobrokat faragtak számukra, áldozatokat mutattak be előttük és élő isteneknek tartották őket. A spanyol hódítást követően megfigyelhető az indián istenségek és a katolikus kultusz kölcsönös megfeleltetései és összeolvadásai. Például Quetzalkóatl és a gyermek Krisztusábrázolása (Mexikó, Guerrero állam). KICSODA HÁT QETZALKÓATL? Az anyag és a lélek kettős istenének tartották a Tollaskígyót, akiben egyszerre ölt testet a föld és az ég, a jó és a rossz, a fehér és a fekete,a kiáltás és a csend. Quetzalkóatlbenválik harmonikussá a káosz, mert ő az ellentétek gyűjteménye. Az istenség azték változata a Qetzalkóatl vagy Quetzalcoatl, maja változata Kukulcan vagy Kukulkan. Mindkettő a szent quetzal (kukul = tollas) madárra utal: can és coatlugyanis kígyót jelent. A Vénusz (Hajnalcsillag) istenének is tartják. Az azték mitológiában Quetzalkóatl volt a tudás és tanulás istene, továbbá az első istenpár harmadszülött fia. Megjelenési formái közül a legjelentősebb: az összetekeredett tollas kígyó felemelkedik a földről, farka a vizet éri, vihart és port kavar, mielőtt esőt hozna. Egyes források szerint ő volt az emberiség teremtője. Ikertestvére Xolotl, a balszerencse istene. Minden valószínűség szerint a Tollaskígyó a tolték mitológia főistene lehetett, kultuszát tőlük vették át az aztékok. A száműzetés mítosza talán onnan ered, hogy a toltékok egyik királya maga is felvette a Quetzalcóatl nevet, de akkor még senki nem sejtette, hogy ezzel egy félezer évvel későbbi birodalom bukásához járul hozzá. A jóságos uralkodót ugyanis a papjai elűzték, s ő híveivel elhajózott keletnek, de megígérte, hogy egy napon visszatér. A hódító spanyolok végül is azért ütköztek viszonylag csekélyke ellenállásba, mert az aztékok babonás félelemmel hitték, hogy ősi istenük, a Tollaskígyó tért vissza, hogy visszakövetelje trónját, egyszersmind hogy elérkezett a világ ötödik korszakának vége.

9 A Tollaskígyó istenség kultuszának központja ChichenItza volt, de tisztelete széles körben elterjedt a Yucatánon és Guatemalában. Érdekes, hogy Quetzalkóatlt mint élő személyt is említik több helyen, ami arra utal, hogy az istenség olykor-olykor személyesen is testet öltött Közép-Amerikában. ChichenItza volt a félsziget legnagyobb gazdasági és politikai központja. A szakértők úgy vélik, hogy a maja-tolték birodalom egyik legfontosabb épségben fennmaradt építészeti remeke ez a város, benne a legimpozánsabb maja templommal, a Kukulkan-piramissal. Quetzalcóatl, a toltékok királya 987 körül tette maja szövetségeseivel karöltve ChichenItza-t birodalma fővárosává. Állítólag ekkor emelte a Tollaskígyó isten tiszteletére a lépcsős piramis formájú templomot. A spanyol hódítók El Castillo (a Kastély) néven is emlegetik a Pazar szakrális központot. A négyzetes alaprajzú piramis mind 91 darab négy oldalán lépcső vezet a tetején található szentélyhez, ahol a fáma szerint a legyőzött ellenséget szívét kivágták és áldozatként ajánlották az isteneknek. ChichenItza zseniális építészetét hirdeti a tavaszi és őszi napéjegyenlőségkor megfigyelhető tünemény: a felkelő és a lenyugvó nap fényében, a piramis cikkcakkos élének árnyéka a nyugati lépcső oldalára vetülve kígyózó mozgás érzetét kelti. A lépcső aljánál a két tátott szájú kígyófej természetesen magát Kukulkantmintázza meg. Az 55 méter magas piramis négy oldalán lévő lépcsők száma 364, amelyhez ha hozzáadjuk a tetején található emelvényt, akkor 365-öt kapunk. Ennek asztronómiai jelentősége van, hiszen obszervatóriumról van szó. Az ember nem hinné első látásra, hogy a Kukulkan-piramis belseje egy ősibb piramist foglal magába. Tulajdonképpen erre építették rá a későbbi nagy piramist. A külső lépcsős piramis kilenc teraszra tagolódik, amely nyilvánvalóan a maja vallás kilenc alvilágát hivatott szimbolizálni. A belső piramist a Vörös Jaguár templomának hívják, mivel itt fedezték felkukulkan jaguár trónját, azaz a főpapi trónt. Míg a nagyobbik piramis a szoláris naptárszámításnak állít emléket, addig a belső a holdnaptárt örökíti meg. Sőt, a piramis folyosóit tudatosan úgy tervezték, hogy a Vénusz bolygó mozgásának bizonyos pontjaira nézzenek. Ugyanis a Vénusz egyes időszakokban alkonyatkor, máskor pedig hajnalban tűnik fel az égbolton. (Ezért Esthajnalcsillag.) Így áll össze a kép Quetzalkóatllel kapcsolatban. A várost 1988-ban a világörökség részének nyilvánították. Már csupán egyetlen kérdés marad megválaszolatlan: hová tűntek a város építői, illetve a maják? Talán értük jött és elvitte magával a Tollaskígyó istenség? Száraz György Boldog napot! AZ AUSZTRÁL ŐSLAKOSOK TITKAI Az ausztrál név a latin terra australisincognita kifejezésből származik, melynek jelentése:ismeretlen déli föld. Nevét onnan kapta, hogy Ausztrália felfedezése előtt ezen a helyen egy földrészt gyanítottak, s azt jelölték is a térképeken. Miután felfedezték a szárazföldet, a feltételezés helyesnek bizonyult, így a kontinens az Ausztrália nevet kapta. A földrész neve a brit gyarmati időket követően, a függetlenedő domínium korában az itt születő politikai alakulatra is átment. Az állam gyakorlatilag a teljes világrészt magában foglalja. Az angolszász gyarmatosítók és telepesek előtt az ausztrál kontinensen csak bennszülöttek tengették az életüket. Sorsuk megannyi közös vonást mutat az amerikai indián népek kálváriájával. Az európaiak előtt ismeretlen déli földet már legalább éve lakták a bennszülöttek. A tudósok feltételezik, hogy az őslakosok Délkelet-Ázsiából, ősrégi, mára elsüllyedt földhidakon, illetve a mai Indonéz- és Fülöp-szigetek elődei mentén, csónakon érkeztek Ausztráliába.

10 A legújabb antropológiai kutatások megerősítik, hogy Ausztráliában vívták az első csatát a Földön és gondolatait is itt rögzítette először az ember. A bennszülöttek kultúrája nem írható le egyszerűen a primitív jelzővel. Az ausztrál mitológia szerint az őslakosok óriás kenguruktól, vagy kígyóktól, vagy emuktól származtak. A teremtő lények dalaikkal alkották meg a tájat, keltették életre a növényeket, az állatokat és embereket. Miután a teremtést befejezték, beleolvadtak az anyagba, eggyé váltak a Földdel. Innen származik a totemek tisztelete. A bumeráng is ausztrál találmány, valószínűleg évvel ezelőtt találták fel az őslakosok, de csak a kontinens középső, sivatagos vidékein alkalmazta néhány kisebb törzs az állatok elejtésére. A világ legrégebbi bumerángját a dél-ausztráliai Wyrie-mocsárból ásták ki. Másik elhíresült eszközük a didzseridu, a fából faragott hatalmas fúvós hangszer, amelyek módosult tudatállapotokat képesek kiváltani a zenészek és varázslók. Ez megkönnyíti a transzállapotok elérését. Ausztrália őslakosai, az aboriginek (rövidítve abók) élete elválaszthatatlanul összefonódik a mágiával. Telepatikus úton, tehát gondolatátvitellel kommunikálnak egymással az ausztrál gyógyítók ezoterikusok több kilométernyi távolságból. Az abók a természettel való tökéletes összefonódottságuknak köszönhetően voltak képesek több tízezer esztendőn keresztül fennmaradni. De vajon honnan erednek az ausztrálok? Bolygónk spirituális közelmúltjában több kontinens is létezett. Gondolok itt Lemuriára és Atlantisztra, Mu szigetére, Hyperboreára vagy Thulére. Ez ma már aligha vitatható. Ennek megfelelően alakult az antropogenezisünk is. Sokan próbálkoztak különféle elméletek legyártásával, melyek vallási, tudományos és spirituális teóriák össze nem illő részeinek az egybegyúrásából állt, de eddig még egyik elmélet sem aratott osztatlan sikert. Így Madame Blavatskyé, a Teozófia nagyasszonyáé sem. Mindenestre elgondolkodtató, amit a tasmaniai bennszülöttekről írt. A lemuriaiak hatalmas tojásrakó hermafroditák voltak, négy karral és négy szemmel rendelkeztek. A lemuriaiak (harmadik alaprassz) és az atlantisziak (negyedik alaprassz) kései leszármazottjai még sokáig léteztek e két alaprassz hibridjeként. Ennek az eredetileg félállati-félemberi vonalnak az örökösei a tasmaniai bennszülöttek voltak, akik mára teljesen elemberesedtek, minthogy jelenleg az ötödik alaprassz, az árják korszakát éljük. A teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy teozófiai antropogenezis hét alaprasszal számol, s mindegyik 7 alrasszra oszlik. Tasmania szigetének őslakóit külön helyi rasszba sorolják az antropológusok, mivel teljesen eltérő morfológiai jegyeket hordoznak a kontinensbéli társaikhoz képest. A sötét bőrük ugyan egyezik, de a hajuk erősen göndör és orruk nagyon széles. A szigeten végzett radiokarbonos vizsgálatok feltárták, hogy már legalább éve a szigeteken laknak. Akkoriban a sziget még a kontinenshez kapcsolódott, s csupán a Bass-szoros választotta el tőle. A tasmánok anyagi kultúrája merőben eltér a kontinensbéliekétől, mivel alig használtak kőszerszámokat, nem voltak vadászó fegyvereik, s a dingó sem kísérte el őket a szigetre. Szomorú tény, hogy 80 évvel az európaiak megjelenése után, az as évek második felében a nép teljesen kipusztult, így már nem tudjuk személyesen megkérdezni tőlük, hogy kik is voltak ők. Minden jel szerint a hódítók által behurcolt betegségek és a megszállók irtó hadjáratai okozták e minimum 20 ezer éves nép kihalását. Egyébiránt az embertan kutatói ma az őslakókat és leszármazottjaikat az ausztralid rasszba sorolják, amelyet főleg negrid sajátosságok jellemeznek, úgy, mint sötét bőr, vaskos ajkak, széles orr, de a göndör negridektől eltérően a hajuk hullámos. A néprajzi kutatások fejlett műveltség nyomaira bukkantak. Az ausztrálok mondavilága elárulja, hogy a lét nagy kérdéseire és az ember származására kerestek válaszokat. Hitvilágukból kiderül, hogy az égből érkezett szellemekben hittek, akik állat alakúak voltak. Őket tekintették az őseiknek. (Vö. az egyiptomi és a maja mondavilággal.) Az ősi világ neve dreamtime (álomidő vagy mitikus idő). Ekkor hozták létre az égből érkező istenek a sziklákat, a barlangokat, a tavakat, a zuhatagokat és az embereket is. Azt a helyet, ahol mindez történt, dreamingplace-nek nevezik, s a mai napig kultikus tisztelet övezi őket az őslakók körében. A kormány olyannyira méltányolja az abók vallását, hogy az

11 előbb említett helyek közül többet drótkerítéssel zárt le és megtiltotta a behatolást. Ilyenek: Ayers Rock képződménye, a Kengurufarok sziklaalakzatai és a közelben fekvő ősi festményekkel díszített barlangok. Az ausztrál sziklarajzok megérnek egy külön misét minden érdeklődőnek, mert roppant fejlett és sokatmondó tartalmakat tárnak fel. A fennmaradt alkotásokat két csoportra különíthetjük el: sziklavésetekre és sziklafestményekre. A sziklavéset vagy sziklakarcolat látszólag egyszerűnek tűnő művészeti forma. A vésetek alakzatai és az ábrázolás tárgyai a legegyszerűbb geometriai formáktól az emberfigurákig terjed. Találkozunk vadászjelenetekkel és földönkívüliekkel is, akiket csak képzeletbeli lényeknek nevez a szakirodalom. Különösen sok (több mint 500) ilyen sziklavésetet találunk Új-Dél-Wales-ben a Hunter-vögytől a Kékhegységig terjedő homokkő-zónában. A sziklafestés egyik technikája a sablonfestészet volt. Ilyenek például a negatív kézfejek, amelyek úgy készültek, hogy a kezüket a falhoz érintették és festéket fújtak rá, majd visszamaradt a kéz körvonala. A másik technika a faszéndarabokkal való rajzolás, a harmadik pedig az ujjal és az ecsettel történő módszer. A kutatók többféle stílust és korszakonkénti festőiskolát különböztetnek meg. A témák mitikus eseményeket dolgoznak fel: az ősök szellemeinek segítő, támogató és életfenntartó szerepét hangsúlyozzák. A festmények legszerényebben becsült kora év. Ezzel korántsem merítettük ki Ausztrália titkait, de be kell vallanunk, hogy 180 fokos fordulatra van szüksége a modern gondolkodásnak ahhoz, hogy az ausztrál folklór vallási hangulatát őszintén átérezze. Ezen információk talán segítettek ebben! Száraz György Boldog napot! VÍZ ALATTI ROMVÁROSOK Minden kíváncsi ember fejében megfordult már, hogy milyen jó is lenne kincseket találni, elveszett, muzeális értékű tárgyakra bukkanni, esetleg felfedezni valami szupertitkos dolgot. Nos, azt kell, mondjam, ennek az esélye ma nem is olyan csekély, s az elképzelés nem is olyan naiv, mint azt első hallásra gondolnánk. Elveszett világok lenyűgöző maradványairól lesz szó a következőkben. A BIMINI-SZIGETEK AZ ELSÜLLYED ATLANTISZ? Valahol a fantázia és a képzelet határmezsgyéjén balanszírozunk, amikor a víz alá vezet az utunk és a mélységben emberkéz alkotta építményeket pillantunk meg. A tengerfenék igazán kalandoroknak való terep, mert megannyi elsüllyedt kincs és lelet hever a csendben. Ilyen Atlantisz legendája is. Sok látnok és történetíró megerősítette már, hogy létezett egy mitikus, a múlt ködébe vesző, de attól még nagyon is valódi szupercivilizáció, mely csúfos véget ért, midőn elnyelte a tenger. Edgar Cayce, a 20. század Alvó Prófétája viszont nem kevesebb konkrétummal szolgált ez ügyben, mint hogy a pontos helyet és dátumot is megadta, amikor majd rá fognak bukkanni Atlantisz maradványaira. Nos, így történt. Atlantisz kontinense az Atlanti-óceánban nyugodott egykoron. Talán a karibi térség szigetvilága vagy az Antillák lehettek a hajdan volt földrész hegycsúcsai. Cayce kereken kijelentette, hogy a Bahamákhoz tartozó, jelentéktelennek tűnő Bimini-szigeteknél fognak Atlantisz nyomaira bukkanni, ugyanis ott állt valaha az atlantiszi Feljegyzések Terme.

12 Atlantisz, avagy Poseidia (az utolsó előtti atlantiszi katasztrófa után megmaradt szigetek egyike) elsüllyedt töredékein, ott a templomok egy részét hamarosan felfedezhetik, korszakok tengervízi iszapja alatt ez pedig a mai Bimini közelében, a floridai partoknál lesz. Az időpont pedig 1968 vagy Ami a bizonyítékokat illeti, 1968-ban a Kutatás és Megvilágosodás Egyesülete légi felvételei nyomán Dr. MansonValentine az Andros-sziget közelében talált meg egy 30 x 20 méter alapterületű építményt, amelyet egy atlantiszi templomnak gondoltak. Ezután Bimini közelében a búvárok faragott utcakövekre emlékeztető utat fedeztek fel, melyet Bimini-útnak kereszteltek el. A mai napig folyik a feltérképezés és a kutatás. A sikerek közé tartozik az Andros-platform, amely egy dobogószerű építmény, vagy említhetném a tengerfeneket borító, állatokat formázó dombokat, melyeket jelentős csillagok alapján tájoltak. Heves viták bontakoztak ki a hívők és a szkeptikusok között. A kétkedők azzal érveltek, hogy ezek modern építmények vagy némelyiket az erózió ereje, a víz és a szél hozta létre. Az ellenkezők azt is felhozták, hogy a sziklákról származó kagylóhéjak kora 3000 éves, ami kizárja, hogy atlantiszi eredetűek lennének az épületek. A hívők úgy érvelnek, hogy a karibi tengerfenék legutoljára 12 ezer éve volt szárazon és tisztán kivehető a Bimini-utakról, hogy emberkéz alkotta, mivel a szerszámok nyomai egyértelműen felismerhetők. A hipotézis támogatói sem tudják eldönteni, hogy pontosan mit is találtak, mivel még nem értek a felfedezés végére, ezért álláspontjukat nem tudják 100%-an bizonyítani.ez azonban semmit nem von le Cayce érdemeiből, valamint abból a tényből, hogy történelem előtti civilizáció nyomaira bukkantak. CIPRUS ATLANTISZ MARADVÁNYA? Miközben a Földközi-tenger alját pásztázták a kutatók, újabb teória született, mely Ciprustól néhány kilométerre helyezi az ősi Atlantisz helyét. Történt ugyanis, hogy a Szíria és Ciprus között található sekély pad, a ciprusi ív szonárvizsgálatai talán már egy ősi város fellegvárát és városfalait is feltárták. Robert Sarmas iráni-amerikai kutató úgy véli, hogy 12 ezer évvel ezelőtt a víz fölé magasodott az említett ív, mivel anno a Gibraltári-szoros bezárult, s megszűnt a Földközi-tenger vízutánpótlása. A kutató az állítja, hogy Platón leírása meglehetősen jól illik erre a vidékre: északról hegyeket, délről síkságot említ. Összesen 50 elemet vélt felfedezni az iráni származású kutató Platón taglalásából. Mindközül a legmeggyőzőbb az atlantiszi síkság közepén elhelyezkedő magaslat, amely megegyezik az atlantiszi Akropolisz Platón által közölt méreteivel, ráadásul ezt biztosan falak határolják oldalról. Sarmas elmélete szerint valamikor a Mediterráneum közepén lévő államból terjedhetett szét Európa és a Közel-Kelet irányába a műveltség. Ám i. e táján egy erőteljes földrengés felnyithatta a Gibraltári-szorost és a kb. egy kilométer magas vízfal gyakorlatilag letarolta, legyalulta a mediterrán medencét éppen úgy, ahogyan Platón megörökítette. Sarmas elméletével szemben szokás felhozni, hogy a tenger kiszáradása például a Gibraltáriszorosnak köszönhetően hatalmas só-lerakódásokkal jár, amely teljesen terméketlenné teszi a földet. Másrész, a szoros megnyílása nem egyetlen nap leforgása alatt öntené el újra a medencét, hanem jóval tovább is eltartana a feltöltődés.sokan pedig még azt is kétségbe vonják, hogy egyáltalán Atlantiszt találta volna meg a kutató. Sarmas éppen ezért újabb expedíciót szervez abban a reményben, hogy megalitikus építmények sorát fogja feltárni a mélyben, s talál olyan bizonyítékokat például pollent, amelyekkel letörölheti ellentábora arcáról a fennhéjázó mosolyt. De ki tudja, mi lehet az igazság? Talán tényleg történelmi jelentőségű leletek pihennek a tengerben, csak éppen nem Atlantisznak, hanem egy másik kultúrának az emlékei. LYONESSE EGY ELVESZETT FÖLD

13 Lyonesse egy legendás királyság volt Cornwall és a Scilly-szigetek között, amelyet egykoron elnyeltek a hullámok. Lyonesse az Artúr-mondavilágban Trisztán szülőföldje volt. Itt került sor Artúr és Mordred legvégső összecsapására Alfred Tennyson Királyidillek című művében. Az éj leszállt, s a hős Király hadát Sir Mordred ellen rendelé legott, éslyonesse-ig verte vissza őt e föld tűzből fogant az ősidőkben, a végtelen mélység okádta ki, majd nyelte újra el; lakóit, ím, rég elfeledték; roppant bércei nézik csak partjának futóhomokját, s a tenger messzi fantom-árnyait. Az irodalom egyik legendája szerint Lyonesse november 11-én süllyedt el. Fővárosa az Oroszlánok városa volt, s 140 templommal rendelkezett. Állítólag e harangok kongása máig hallható a víz alatt. Amikor a tengerpartról a Scilly-szigetek felé nézünk, láthatunk a tengerből kimagasodó sziklaszirteket. Ezeket a Hét kőnek hívják. Ez jelöli a néhai fővárost. A halászok beszámoltak arról, hogy láttak már épületeket és romokat a tengerben. Corwallnak amúgy is volt egy elsüllyedt földről szóló legendája, nevezetesen, Lethowstow-ról. Talán innen ered a Lyonesse elnevezés. Mindesetre van valóságalapja a történetnek. Földtörténeti szempontból vizsgálva szinte biztos, hogy Cornwall és a Scilly-szigetek között egyszer létezett egy szárazföld, mivel a tengerszint jóval alacsonyabb volt. De az sem elképzelhetetlen, hogy a bronzkor és a vaskor környékén még léteztek ilyesfajta földhidak. A római források egyetlen nagy szigetnek írják le a Scilly-szigeteket. Ezzel szemben Sztrabón tízet említ, s a mai állás szerint 140 sziklasziget van. Legutoljára 1997-ben orosz Altantisz-kutató expedíció vizsgált egy Cornwall előtti víz alatti dombot. Azonban a legenda egyelőre tovább él. Száraz György Boldog napot! ZSÍRÉGETŐ CITROM KÚRA MI MINDENRE JÓ A CITROM? A citrom keletről érkezett Európába olaszkereskedők közvetítésével az V. században. Vegyük sorra, mi szól a citromfogyasztás mellett: Immunrendszer erősítő, főként a fertőző betegségek és meghűlés ellen véd; Fontos C-vitaminforrás; Élénkítő és hangulatjavító hatással bír; Szabályozza a bőr faggyútermelését; Tartást ad a hajnak; Serkenti a hámképződést és eltávolítja az elhalt hámsejteket; Méregtelenítő hatású; Hat a lelkiállapotra: megszünteti a döntésképtelenséget és fejleszti a humorérzéket; A citrom mellesleg megszünteti a szájszagot is. (Máris jótékony hatást vált ki, ha vízbe citromlét keversz, és azzal öblögetsz.); A citrom héjának a belső felével dörzsölve a fogakat, azok kifehérednek. (Viszont a sav oldja a zománcot.) Vértisztító és véredény-regeneráló hatása van bioflavonoid-tartalma miatt;

14 Rákellenes hatása is ismeretes (pl. geránium-tartalma miatt). A CITROM ZSÍRÉGETŐ TITKA A fentieken kívül van még egy kiemelendő hatása a citromnak: fantasztikus zsírégető tulajdonsággal rendelkezik. Szálljunk harcba citrommal a bebetonozódott kilók ellen! A citromot valószínűleg Nagy Sándor hozta magával Ázsiából. Manapság a kereskedelemnek köszönhetően egész évben kapható, s mindenki tudja, hogy jó C-vitaminforrás (53 mg / 100 g). Hasznos tudnivaló, hogy a citromlé 60 Celsius fokon elbomlik, illetve a levegő hatására is lassú bomlásnak indulhat, ezért törekedjünk a citrom frissen facsart alkalmazására. Zsírégető és testsúly-befolyásoló tulajdonságát avval vívta ki a citrom, hogy meggyorsítja a zsírégetéshez szükséges pajzsmirigyhormon, a tiroxin (tetrajód-tironin) termelődését. Amikor a pajzsmirigyünk kevés tiroxint termel, lelassul az anyagcserénk, így nő az elhízás esélye, az egyéb kockázatokról nem is szólva. Célszerű és könnyen kivitelezhető fogyókúrás megoldás: egy kevés fehérjével érdemes kombinálni, mert a C-vitamin olyan hormonok termelését segíti, amelyek eltüntetik a zsírt a hasról és a fenékről. Napindítónak Valamilyen fehérjetartalmúélelmiszer, amely lehet tej, sajt, túró stb., mellé ihatsz citromleves ásványvizet. Megjegyzendő, hogy a citromlé mindig frissen facsart legyen! Lefekvés előtt Egy pohár joghurtba, vagy kefir-imádóknak kefirbe, de amúgy lehet tejbe is, tegyél citromlevet és közvetlenül lefekvés előtt fogyaszd el! Éjszaka ő fog fogyasztani téged! Napközben Már az is sokat segít, ha étkezések között megiszol egy-egy pohár citromos vizet. Salátaöntet-tipp Egy kanál olívaolajhoz adjunk ízlés szerint 3-4 kanálnyi citromlevet, majd adjunk hozzá ízlés szerint mustárt és zöldfűszereket. Ezzel öntözzük meg a salátánkat. Halak kitűnő kísérője néhány csepp citromlé. A fogyókúra sikeressége és az anyagcsere egyensúlyának kialakítása miatt felhívom a figyelmet a citrom vízhajtó hatására. A citrom ugyanis rutént is tartalmaz, amely jótékonyan hat a kapillárisokra, a szívre és az idegrendszerre egyaránt. A vesék erecskéit regenerálva pedig fokozza a vizeletkiválasztást, ami megkönnyíti a felgyülemlett folyadék kiürülését a szervezetből. Gyomorégés ellen A renyhe emésztés nyomán a táplálék túl sokat tartózkodhat a gyomorban, amely egy pangást indíthat el. A gyomrunkat tehermentesíthetjük egy pohár citromos vízzel. Koleszterinszint-csökkentés A citrom rendszeres fogyasztása csökkenti az érfalakra feltapadt lerakódásokat. Mint az tudjuk, a túlsúlyos emberek artériái fokozottabb veszélynek vannak kitéve. A citromfogyasztás jótékonyan befolyásolja a koleszterinszintet és az erekre feltapadt zsír leoldódását. Bőrfiatalítás

15 A citromot nem csak belsőleg, hanem külsőleg, pakolások készítésére is felhasználja a kozmetika. A kefirrel elkever citromlé (fél citrom 3-4 evőkanál kefir) arcbőrre 30 percig feltéve, majd leöblítve, csökkenti a bőr zsírtartalmát, puhítja és feszessé teszi a bőrt, egyszóval megfiatalítja az embert. A citrom illóolaját krémekbe is keverhetjük a helyes arányokat betartva, s ezzel revitalizálhatjuk a bőrünket. Száraz György Boldog napot! INDIA CSODÁI KUMARI KANDAM A TAMILOK SZÜLŐFÖLDJE A legutolsó jégkorszak alatt az indiai kontinentális self talapzat nagy része szárazon volt. Mivel a történelemelőtti korokban itt is élhettek emberek, illetve az előző emberiség népességének egy része, ezért a korai civilizációk nyomaira jó eséllyel bukkanhatunk a térségben. A problémát azonban az okozza, hogy ennek a területnek a javarésze már víz alatt van. India őstörténete máig megválaszolatlan kérdéseket vet fel. Az indiai őslakokat dravidáknak hívják, s a legvalószínűbb teória szerint őket szorították ki az észak-nyugat felől érkező indoárja népek. A dolgot itt le is zárhatnánk, ha sziklaszilárd bizonyítékaink lennének a tekintetben, hogy mindez pontosan így történt. De a helyzet az, hogy nincsenek ilyen konkrétumok. Vannak azonban legendáink, amelyek elgondolkodtathatnak bennünket. Dél-Indiában élnek a tamilok, akiknek a tradíciói arról számolnak be, hogy felmenőik egy elsüllyedt őshazából, név szerint KumariKandamból, vándoroltak északra, a mai lakóhelyükre. A terület tehát Indiától délre keresendő. Nem zárható ki, hogy létezett volna egy gigantikus vagy akár egy szerényebb kiterjedésű kontinens, amely magába foglalta Srí Lankát és a Maldív-szigeteket. Sőt, egyes kutatók úgy vélik, hogy egy szuper szárazulat is létezhetett, amely az előbb említett szigetektől Ausztráliáig terpeszkedett. A tamilok emlékeiben szerepelnek a Szangamok, melyek az irodalmi és bölcseleti tanítások kötetei, illetve az azokat alkotó testületet jelentik. Ilyen Szangamok ültek össze a mítoszok szerint időről időre, a legutóbbi Maduriban, egy indiai partvidéki városban. A város két elődjét hatalmas áradások mosták el. Ha egybevetjük a tamil hagyományok időrendjét és Platón kronológiáját, akkor szemünkbe szökik az egyezés, ugyanis KumariKandam nagyjából 12 ezer évvel ezelőtt süllyedt el, ami pedig hogyhogy nem megegyezik a jégkorszak utáni tengerszint-emelkedés elfogadott időpontjával. Kadaktolnak nevezik azt az elementáris erejű kataklizmát, amelynek során a tenger szökőárak és földrengések formájában birtokba veszi a szárazföldet, gyakorlatilag elönti azt. Bizonyára egy ilyen kadaktol pusztíthatta el a tamilok őshazáját is. A 2004-es cunami után Mahábalipuram vidékén a tenger üledékektől megtisztított ősi maradványokat vetett partra a víz. Az archeológusok már nagyon régóta vizsgálták ezt a területet, mivel a mítoszokból az derült ki, hogy egykoron a mesés Hét pagoda városa állt ott. A mitikus templomokat ugyan még nem sikerült meglelni, de a szökőár után talált gránitoroszlán, valamint egy több mint 2000 éves templom romjainak a feltárása jól példázza, hogy milyen csodákat rejt a tenger. S ha valakinek ez még nem lenne elég, akkor felhívom a figyelmét a Cambay-öbölben talált víz alatti megalitikus leletekre, amelyre búvárok találtak 2001-ben és 2002-ben. Ezeknek a képződményeknek, illetve maradványoknak a kora i. e re tehető, amely minden eddigi civilizációtól öregebbnek tetszik, már ha a szigorú, kanonizált történelmi kutatás szemszögéből vizsgálódunk. Már csak egy kérdést tennék fel: vajon az isteni erők hányféle kultúrát és civilizációt tüntethettek el az árasztásos módszerrel a Föld íratlan múltjában?

16 MANDURAI CSODÁI Dél-Inidia egyik legrégebbi városában járunk. A tamilok alapították, miután az őshazájukból egy szökőár elkergette őket. Leghíresebb templomegyüttese, a Meenakshi miatt méltán tett szert világhírre ez a város. A ma is láthat Mandurairól úgy tartják, hogy sok azonos nevű település előzte már meg, a jelenlegi tulajdonképpen a legutóbb épített. A város alapítása tehát a ködös múlt homályába vész. A legenda szerint KulaszekharaPandja király egy lingamot (szent kőfalloszt) talált egy erdőben, s ezt isteni jelnek vette, ezért egy lótusz alakú várost építtetett köré. Egyszer meglátogatta a helyet Siva isten, aki megrázta haját, így isteni nektár hullott a földre. Innen ered a város eredeti neve, a Madhurapurit. (madhu = méz) A jelenlegi templom, mely India egyik legnagyobb lélegzetelállítóan gyönyörű temploma, eléggé fiatal, a század környékén építhették. Mind a szent hely, mind a város kialakítása, az ősi tamil hagyományokat követi. A templom neve: MeenakshiSzundareszvár. Ami az elnevezését illeti, Meenakshi Siva felesége, míg Szundareszvár Siva isten szépség formájában történő megtestesülése. Külön említést érdemelnek a fenséges tornyok, a gopuramok. Összesen tizenkettő található belőlük a templomban, mindegyiket számos szobor ékesíti. A legnagyobb eléri a 49 métert, összesen 1511 szobor díszíti. Sokáig India legmagasabb építményeként tartották számon. A templomegyütteshez tartozik az Aranylótusz-tó, melyet a monda szerint Siva alkotott, midőn szigonyát a földbe szúrta. A hagyomány értelmében, aki megmártózik a tóban, az gazdagságra tesz szert. A templomban találkozunk egy 985 oszloppal rendelkező csarnokkal is. Az oszlopok különlegeségét az adja, hogy egyetlen gránittömbből faragták ki őket, s a megütöttoszlopok tiszta zenei hangot adnak ki magukból. Végezetül, szót érdemel a városkép is: a szent komplexum köré rendeződő város utcáit a templomra merőlegesen alakították ki, mivel a Világmindenség szerkezetét kívánták megmintázni általa. Száraz György Boldog napot! A BÖRZSÖNYBEN TÖLTŐDTÜNK BESZÁMOLÓ A CSODÁRÓL Az emberek életéből lassacskán eltűnnek a csodák. Nem csak a pozitív érzések és gondolatok vannak kiveszőfélben, hanem a valódi spirituális élmények is. Sokan inkább eltitkolják a bensőjükben megélt szellemi megtapasztalásokat, nehogy a környezetük botornak nézze őket. Pedig csodák vannak, méghozzá Magyarországon! Ha valaki egy kis izgalomra vágyik, alkalmasint elmegy a moziba filmet nézni, vagy letölti azt a netről, esetleg elolvas egy fantasy-t, és igyekszik minél jobban a főszereplő helyébe képzelni magát. Legyen szó Harry Potterről, vagy a Gyűrűk Uráról, az alkotások többsége a misztika és az okkult világ üzeneteit hordozza kendőzetlenül magába. De aki a Bibliát, a Védákat, vagy az ezoterikus könyvek garmadát tanulmányozza, szintén emberfeletti képességekbe és jelenségekbe ütközik léptennyomon. Azonban nem kell a szomszédba mennünk a csodáért! Nem kell meséket és legendákat újra meg újra lejátszanunk az elménkben ahhoz, hogy valódi szellemi és fizikai megtapasztalásaink legyenek. Horváth Zoltánnal a tradicionális egyiptomi újév alkalmából régi, jó szokásunkhoz híven töltődni invitáltuk az érdeklődőket. Zoltán auralátóként rendszeresen biztosít lehetőséget arra, hogy aki kíváncsi és nyitott, avagy már professzionális szinten működteti a veleszületett spirituális adottságait,

17 az olyan ritka alkalmakkor, mint a napfordulók és hagyományőrző ünnepnapok, kapjanak valami extra energiatöltést. Mi nyilvántartjuk és rendszeresen felkeressük Magyarország és a külhon bizonyos erőtereit, ahol az adott időben különleges energiák nyilvánulnak meg, melyből módunkban áll feltöltődni, pontosabban auránkat feltölteni. Idén július 19-ére esett az egyiptomi újév. Ez adta a börzsönyi töltődésünk apropóját. Így kedden este fél nyolcra hívtunk mindenkit a szokásos börzsönyi töltődési helyünkre, ahol elsőként angyali, majd pedig egyiptomi szupererőkből lehetett töltődni. Bár benne volt a pakliban, hogy elered az eső s végül ez meg is történt, ez azonban mégsem szegte kedvét a legtöbbünknek. Hogy az elején kezdjem a történetet, minden töltődésünk előtt egy ráhangolódással szoktuk kezdeni. Ennek része a jó hangulat, amely ezúttal sem maradt el, s a megfelelő előkészítő mozzanatok elvégzése, amelyek az aurát és a tudatot mind tágabbá teszik. Ez körülbelül 15 percet vett igénybe. Miközben az előkészületek zajlottak, Zoli feltérképezte az angyali erőteret és nem egy, hanem öt átjárót nyitott a magasabb világok és mi szféránk között. Közben jómagam elmagyaráztam az résztvevőknek, hogy az adott alkalommal angyali teremtő erőket fognak magukba szívni Zoli vezényletével, mely a harmadik szem csakrán keresztül fog az aura asztráltestébe betöltődni. Ez nagyban növeli az ember megvalósító, szándékérvényesítő erejét, amelynek hatására képessé válik jobban ráhangolódni a saját sorsútjára és ott sikereket bevonzani, illetve elérni. Természetesen az angyali kreatív energiák csak a tiszta, lélekből fakadó szándékok szolgálatába szegődnek, s az egós villongások hatására meg sem mozdulnak. Kifejtettem továbbá, hogy Zoli most éppen kapukat, ha úgy tetszik, szellemi átjárókat nyit más világokba és összehangolja az aurákat ezzel a magas frekvenciájú isteni energiával. Ez olyan az aurák számára, mint a nyelvünknek a nektár. Az előkészületek befejeztével Zoli megmutatta azokat a csodálatos fotókat, amelyeket ott helyben készített az éppen megnyíló angyali kapukról. Felhívta a figyelmünket, hogy a kékes-ezüstös energiát a patak vize lefelé vonzza a földhöz, ezért majd mindenkinek célszerű volna leülni vagy fekvő pozíciót felvenni. Többféle szögből, más és más fázisban sikerült lencsevégre kapnia Zolinak az angyali erőket. De nem csak azokat, ugyanis miközben a csodálatos fotókat készítette, arra lett figyelmes, hogy két szellemi entitás lépet ki az átjáróból, akik villámsebesen közlekedtek körülöttünk. Nem tartoztak szigorú értelemben véve az angyali erőkhöz, de mindvégig jelen voltak, mintha csak felügyelni, felvigyázni szerették volna az eseményeket. Ezúttal Zoltánnak sikerült őket is lefényképeznie, így mindenki megcsodálhatta sziporkázó és erőtől duzzadó fénytestüket. Amikor az összeköttetés teljessé vált, Zoli jelezte, hogy mindenki helyezkedjen el kényelmesen az általa kijelölt helyszínen, majd hunyja le a szemét és lazuljon el. Körülbelül 30 percig tathatott az angyali energiából való töltődés. Utólag meginterjúvoltam pár új és néhány régebbi résztvevőt arról, mit éreztek, s mit tapasztaltak az angyali töltődés alatt. Akik életükben először vettek részt velünk közös energiatöltődésen, azoknál főként fizikai érzeteket váltottak ki az energiák. Ez a csoport arról számolt be, hogy a bőrükön, az arcukon és a homlokukon, valamint a tenyereikben érezték a fenséges energiákat. Könnyednek és nyugodnak írták le az angyali energia keltette benyomásokat. Akik már többedszerre vettek részt ilyen angyali töltődésen,őkarról számoltak be, hogy simogató, lágy és selymes energiákat tapasztaltak. Volt, aki így nyilatkozott: végre tudtam zavartalanul koncentrálni, semmi nem zökkentett ki, mélységeket éltem át, és szétáradt bennem a nyugalom. S valóban, az angyali energiák messze a mi emberi rezgéseink fölé magasodnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennénk képesek felvenni őket, csupán elszoktunk attól a tiszta eszmeiségtől és erőesszenciától, amit az angyalok képviselnek. Így, az angyali töltődés nyomán érzelmeink letisztultabbak lettek és érzékeink kifinomodtak valamelyest, amelyet utána magunkkal vittünk otthonaikba és a mindennapi életünkbe.

18 Rendhagyó módon, egy második töltődésre is sort került aznap este. Mint azt már a bevezetőben említettem, a töltődésünk dátuma éppen július 19-re esett, amely egy valódi spirituális ünnepnap Egyiptom életében. A Szíriusz és a Nap heliákus felkelésének köszönhetően minden esztendőben beköszönt az újév, s ez az esemény nem csupán a Nílus áradását, de a szellemi erőterek bőséges patakzását is előidézi. Ennek köszönhetően Horváth Zoli egy rendhagyó lépésre szánta el magát. Most először nagy plénum előtt alkimista módszerrel egy spirituális átjárót nyitott a Börzsöny és Egyiptom szent energiái között. Mint mondotta volt, egy kaput nyitok a meglévő angyali kapuban, s amikor ez létrejön, egyiptomi elementálok fognak azon keresztül érkezni. A kapukat megnyitotta Zoli, s ahogyan ígérte megannyi intelligencia, tudatossággal rendelkező energialény érkezett át rajtuk. Ezekről amatőr felvételek is készültek. A jelenlevőket ámulatba ejtette, hogy az ő kezükben lévő fényképezőgépekkel is el lehet csípni a csodát. Természetesen Zoltán is elkészítette a maga profi fotóit és újfent megmutatta az akkora már felajzott várakozóknak. Lélegzetelállító látvány volt testközelből látni azt, amit az ember a bőrén érzett. De beszéljenek helyettem a szemtanúk és a töltődésben résztvevők szavai: Zsibbadt a nyelvem, a szájam és a kezeimben valami furcsán áramló, erőteljes energia érzete volt. Készítettem fotókat előtte, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen érezhető és felemelő lesz az elementálokkal töltődni. Bármi bejött az elmémbe, jó volt. Nem érdekelt semmi, mintha kikapcsoltak volna valamit bennem. Ezt úgy fogalmazhatnám meg, hogy mintha a fizikai világ kapcsolójátnyomták volna ki a bensőmben. Egyszer csak belépett a természetés az kezdett el irányítani engem. Szinte leírhatatlan feeling volt. Mintha Egyiptomban lettem volna ugyanaz az illat, az a bizsergető érzet, amit a kinti templomokban éreztem. Tudtam, hogy egy szent helyen vagyok. Az egész töltődési folyamat két órát vett igénybe, de úgy elszállt, mintha csupán pár perc lett volna. Közben az eső csak esett, de mi ügyet sem vetettünk rá. Mindannyian magunkba szívtuk az angyali és a hamisítatlan egyiptomi energiákat, majd feldobottan, mosolyogva, diadalittasan vettük az irányt hazafelé. Reméljük, hogy nem kell sokat várnunk az újabb csodákra! Száraz György Boldog napot!

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet

Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig. Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Észak- és dél-amerika természeti népei az i.e. I. évezredtől az i.sz. XVI. századig Sziráki Sz.Gábor: Prekolumbán művészet Korszakai: Preklasszikus kor i.e. 3000 - i.sz.300 Omlékok kora Klasszikus kor

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó

Bálint Kálmán. A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com. Szerepjáték és világszemlélet beadandó Bálint Kálmán (BAKSAAI.ELTE) mrdrigon@gmail.com Szerepjáték és világszemlélet beadandó A Sárkányok hatása a fantasy világok és a valóság kultúrájára 1 Sárkányok a valóságban Sárkány, ez az egy szó minden

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GONDOLKODJUNK! GONDOLJ EGY TETSZŐLEGES KÉTJEGYŰ SZÁMRA! VOND KI BELŐLE A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! AZ ÍGY KAPOTT SZÁMNAK VEDD A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! EBBŐL VONJÁL KI 5-öt! VEDD AZ ANGOL ABC-ben AZ

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna

Kozmológia. Ajánlott irodalom. Soós Anna Ajánlott irodalom 1] Leon Sterling: The Art of Prolog, MIT, 1981. 2] Márkusz Zsuzsanna: Prologban programozni könnyû, Novotrade.1988. 3] Makány György: Programozási nyelvek: Prologika. Mikrológia, 1989.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel

Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel Azték Mexikó - Acapulco üdüléssel AZ AZTÉK KULTÚRA NYOMÁBAN Acapulco üdüléssel 2017. április 9 18.(10 nap, 8 éjszaka) 389.000.-Ft/fő + járulékos költség 145.000.-Ft/fő Az ősi maják egy varázslatos világot

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy

Tolkien: a keresztény író, aki nélkül nincs fantasy 2013 január 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Január 3-án született 121 éve J. R. R. Tolkien angol író, nyelvész,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

III.4. JÁRŐRÖK. A feladatsor jellemzői

III.4. JÁRŐRÖK. A feladatsor jellemzői III.4. JÁŐÖK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Algebra (és számelmélet), szöveges feladatok, mozgásos feladatok, geometria. Előzmények Az idő fogalma, mértékegység-váltás (perc óra), a sebesség fogalma:

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor

ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK. 1. feladatsor Szövegtípus: élményt kínáló, elbeszélő (mese). MEGOLDÁSOK 3. OSZTÁLY ELBESZÉLŐ TÍPUSÚ SZÖVEGEK 1. feladatsor Az 1-4. feladat gondolkodási művelete: információ-visszakeresés. Az 1-4 feladat célja: az információ

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben