Pályázat. a Horváth Mihály Gimnázium magasabb vezetői munkakörére. Készítette: H. Szabó Réka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat. a Horváth Mihály Gimnázium magasabb vezetői munkakörére. Készítette: H. Szabó Réka"

Átírás

1 Pályázat a Horváth Mihály Gimnázium magasabb vezetői munkakörére Készítette: H. Szabó Réka

2 Megértem azt is, aki nem ért meg engem, Tudok ölelni múltat a jelenben. És akarom ölelni a jövőt, S szolgálatra magamat jelentem. (Sík Sándor) 2

3 Pályázati nyilatkozat Alulírott, H. Szabó Réka pályázatot nyújtok be a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint a KSZK honlapján január 20-án megjelent pályázati felhívás alapján a szentesi Horváth Mihály Gimnázium (Szent Imre herceg u. 2.) magasabb vezetői állására. Nyilatkozom, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére a évi XXXIII. törvényben, valamint a pályázati kiírásban előírt feltételeknek megfelelek, és ennek igazolását mellékelem. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és véleménynyilvánító testületek felé. Nyilatkozom továbbá arról, hogy velem szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: - szakmai önéletrajz - vezetői program - végzettséget igazoló dokumentumok - erkölcsi bizonyítvány Szentes, április 10. H. Szabó Réka 3

4 Szakmai önéletrajz Személyes adatok Nevem: H. Szabó Réka Születési hely, idő: Lakhely: Családi állapot: Telefon: Iskolai tanulmányok, végzettség: Szegedi Tudományegyetem szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (angol nyelvtanári szak) - angol szakos nyelvtanár Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet (magyar nyelv és irodalom szak) - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár Horváth Mihály Gimnázium gimnáziumi érettségi Munkahelyek: 2008-tól Horváth Mihály Gimnázium magasabb vezető Sághy Mihály Középiskola, Szakiskola és Kollégium magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, angol nyelvtanár (2006-tól munkaközösség-vezető) Egyéni készségek Számítógépes ismeretek (felhasználó szint) Microsoft Word Excel Power Point Vezetői engedély B kategóriás Szentes, április 10. H. Szabó Réka 4

5 Bevezetés A több mint 150 éves szentesi Horváth Mihály Gimnázium a térség egyik legmeghatározóbb középfokú oktatási intézménye. Ez a múlt, és ez a hagyomány igen nagy felelősséget jelent az iskola jelenében, hiszen tovább kell vinnie a jól működő tagozatainak sikerét, meg kell felelnie a felé támasztott magas elvárásoknak. Ez azért is egyre nehezebb, mert a diákokért folyó verseny egyre fokozódik (a demográfiai adatok sem igazán kedveznek az oktatási intézményeknek), és csakis az az intézmény tud talpon maradni, amelyik időben képes reagálni és válaszolni a társadalmi változásokra, és a folyamatosan változó igényeket ki tudja elégíteni. Tudomásul kell venni, hogy az iskola is egyfajta szolgáltató intézmény, és mint ilyen, eleget kell tennie a szolgáltatását igénybe vevők elvárásainak. A múlt Az elmúlt majdnem négy évben igyekeztem ezeknek a változásoknak eleget téve vezetni az intézményt. Ezért is szorgalmaztam a tagozatos órák óraszámának növelését. Ennek eredményeképpen a környék gimnáziumai között egyedülállóként tudjuk diákjainknak biztosítani azt az óraszámot, mely alapja lehet a sikeres egyetemi, főiskolai felvételinek. Támaszkodva az iskolában folyó magas színvonalú nyelvi képzésre, és felismerve a nyelvvizsga bizonyítványok egyre nagyobb szerepét a továbbtanulásban, az iskolát nyelvvizsgahellyé akkreditáltattam. Angolból és németből szervezünk nyelvvizsgákat, ezzel is segítve tanulóinkat a sikeres felvételihez. (Itt jegyzem meg, hogy az új Köznevelési Törvény lehetővé teszi, hogy az iskola bevétele az intézményben maradjon, így a nyelvvizsgák egyik fontos bevételi forrását képezhetik a jövőben az iskola költségvetésének). Kihasználva az iskola és a város adottságait és lehetőségeit, új tagozatokkal bővítettük képzési kínálatunkat. Elsőként a vízilabda-élsportolói tagozatot indítottuk el, mivel köztudottan városunk az egyik központja ennek a sportágnak. Az elmúlt évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy egyetlen sportágra nem biztos, hogy szerencsés alapozni. A nevelőtestület közös döntésén és elhatározásán múlik, hogy további sportágakkal bővítsük-e ezt a jellegű képzést. A természettudományos oktatás híresen jó a Horváth Mihály Gimnáziumban. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy bővítsük ennek a területnek is a kínálatát. Ezért indí- 5

6 tottuk útjára az emelt szintű földrajz tagozatos képzésünket, melynek eredményei önmagukért beszélnek. Az irodalmi-drámai tagozat a hosszú évek alatt országos ismertségre és elismertségre tett szert. Ezen képzés keretein belül folyt a mozgóképkultúra- és médiaismeret képzése is. Tudva azt, hogy ez utóbbi az egyik legnépszerűbb a továbbtanulni vágyók körében, indítottuk útjára (a dráma tagozattal szorosan együtt) az emelt szintű média tagozatos képzésünket. Már csak egyetlen képzési forma hiányzott az iskola kínálatából. Gondolnunk kellett azokra a diákokra is, akik a humán tantárgyakhoz vonzódnak, de a dráma tagozat nem érdekli őket. Ezért hirdettük meg a következő tanévtől a humán tagozatot. Felmerülhet a kérdés, hogy nem aprózzuk-e el magunkat a bőséges kínálattal. Véleményem szerint azoknak a tanulóknak kell az igényeit kielégítenünk, akik a felsőoktatásban való továbbtanulást célozzák meg. A gimnázium jellegéből adódóan is ezt az igényt kell, hogy kielégítse, s azt gondolom, hogy ezzel a kínálattal azt teszi. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pályázatomat a 2012/2013-as beiskolázási adatok ismeretében nyújthatom be. Az adatokból pedig az látszik kirajzolódni, hogy a hatévfolyamos képzéssel együtt a következő tanévben (a környék gimnáziumai közt egyedülállóan) 6 osztály indulhat el. Az egyik legégetőbb feladat az iskola állapotának javítása, a tanítás-tanulás körülményeinek a lehetőségekhez mérten optimalizálása. Ennek első lépéseként a volt szolgálati lakásokat alakítattam át, ezzel bővítve az egyébként még most is igen szűkös az oktatásra alkalmas termek számát. Ezekhez a változásokhoz természetesen a nevelőtestület segítsége, munkája is kellett, s azt gondolom, hogy csapatmunka kellett, kell ahhoz, hogy ezek sikeresen működjenek. Az elmúlt csaknem négy évben a legnagyobb erőpróbát a folyamatos szerkezeti átalakulás jelentette. Kezdetben Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola formájában működtünk, ami nem is lett volna baj, ha a szakképzés nyújtotta előnyöket ki tudtuk volna használni, s a szakképzési hozzájárulásból fejleszteni tudtuk volna iskolánkat. Majd egy évig mind szakmailag, mind gazdaságilag önállóan működtünk. Ezután a Csongrádi Oktatási Központtal kerültünk gazdaságilag egy vezetés alá, s ezzel együtt az intézmény elvesztette a technikai személyzeti állományát. A legutolsó változás alkalmával az intézmény a Csongrádi Intézményfenntartó Központ vezetése alá került. A sok átalakulás után meggyőződésem, hogy a majdani vezető egyik leg- 6

7 fontosabb feladata az, hogy minél harmonikusabb és működőképesebb egyensúlyt teremtsen az intézmény és a fenntartó között. A nevelőtestület Egy oktatási intézmény mozgató rugója a nevelőtestület. A Horváth Mihály Gimnáziumban 42 főállású, 3 részfoglalkozású és 5 óraadó tanár látja el a feladatokat. A tantestület végzettsége és szakos ellátottsága a jelenlegi szerkezet mellett jó (mindenki rendelkezik a törvényben előírt, alkalmazáshoz szükséges iskolai végzettséggel). Amint azt már fentebb említettem, a gimnázium tantestülete hivatásukat szerető, jól felkészült pedagógusokból áll. Ez az intézmény egyik legnagyobb erőssége. Az óralátogatások és a személyes beszélgetések során viszont azt tapasztaltam, hogy a tanárok leterheltsége nem egyenletes. Nagyon sokan a maximális túlóra mellett látják el feladataikat, végzik el a kötelező adminisztrációs teendőket. Az új Köznevelési Törvény szabályozza a pedagógusok iskolában eltöltött idejét, melynek értelmében az iskola vezetője rendelkezhet ezen idő elosztásáról ((6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. (7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.) A törvény fenti rendelkezése ezt az egyenlőtlen leterhelést szüntetné meg. Persze ez csakis akkor lehetséges, ha ezzel párhuzamosan a pedagógusok munkabére is rendeződne (melyre szintén tesz utalást a törvény), hiszen a túlórák elmaradása igen megterheli a pedagógusok pénztárcáját. Sok évtizedes hagyománya van az iskolában a tehetséggondozásnak. Erre igen nagy hangsúlyt fektetnek a kollégák. Látványosak az elért eredményeink, hiszen sorra érnek el diákjaink igen szép sikereket megyei, országos sőt nemzetközi versenyeken is. A tehetséges diákokkal való foglalkozás igen sok energiát emészt fel, és igen sok többlet terhet ró diákra és pedagógusra egyaránt. Ezt a többletmunkát az iskola költségvetése nem bírja el, így mint ahogyan erre már volt példa az elmúlt években pályázatok segítségével lehetne segíteni ezt a feladatot felvállaló tanárok munkáját. 7

8 Az elmúlt évek statisztikai adatai azonban azt is alátámasztják, hogy a felzárkóztatásra legalább akkora hangsúlyt kell fektetnünk, mint az előbb említett tehetséggondozásra, hiszen egyre nagyobb azoknak a tanulóknak a száma, akiknek erre szükségük van. Az iskola vezetése Az iskola külső megítélésében igen fontos szerepe van annak, hogy hogyan ítélik meg a falak között folyó munkát. A szülőknek akik megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, azzal, hogy hozzánk íratják gyermekeiket azt kell látniuk, hogy az iskolában rend van. S ez a rend igen kicsi dolgokon múlik. Azon például, hogy az elmaradt órákat szakszerűen és rendszeresen helyettesítjük, hogy az órákat pontosan kezdjük és fejezzük be. Vezetőként nem hiszek az autokratikus irányításban. Nem kell, hogy a vezető egy személyben döntsön lényeges kérdésekben, viszont a túlzott demokráciát sem tartom célravezetőnek. Be kell vonni a döntéshozatali folyamatokba az arra jogosultakat, lehetőséget kell adni mindenkinek a véleményének kinyilvánításában, de azt tudomásul kell venni, hogy a döntés felelőssége csak egyszemélyi. A napi munka során igen fontos szerepe van az egyes munkaközösségeknek, hiszen ezek a csoportok tudják egymás munkáját leginkább segíteni. Éppen ezért szeretném, ha nagyobb szerepet vállalnának a csoportok vezetésében és ellenőrzésében a munkaközösség-vezetők, akik ezáltal hatékonyabban tudják segíteni a vezetőség munkáját. A jövő Az elkövetkezendő év(ek) legfontosabb feladata a már említett új Köznevelési Törvény előírásaihoz való alkalmazkodás, a feltételek megteremtése. Az egyik legfontosabb jövőbeni feladat az iskola SZMSZ-ének és Pedagógiai Programjának átdolgozása az új törvény szellemében. A legsürgetőbb feladat hiszen szeptembertől hatályba lép a mindennapos testnevelés biztosítása a bejövő évfolyamokon. Ehhez kell a testnevelő kollégákkal közösen egy olyan programot, tervet kidolgozni, amely lehetőségeinkhez mérten biztosítani tudja a megnövekedett órák ellátását. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy ez felmenő rendszerben további órákat jelent, tehát hosszú távú megoldás kidolgozása szükséges. Ehhez nyújthat segítséget a már működő sportkör. Azonban a 8

9 sportkör működésének feltételeit az iskola SZMSZ-ében rögzíteni kell (A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. (Köznevelési Törvény bek.) Szintén még ismeretlen feladatot jelenthet számunkra az érettségi feltételeként szabott közösségi szolgálat (Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. (Köznevelési Törvény 6. (4) bek.). Ezzel kapcsolatosan is voltak már szintén egy pályázat keretén belül próbálkozásaink. Ahhoz, hogy ezt a feladatot diákjaink teljesíteni tudják, fel kell vennünk a város szociális intézményeivel a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy ez az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök számára jelent majd többlet feladatot. Feltételek, infrastruktúra Ahhoz, hogy az oktatás színvonala hosszasan és egyenletes magas legyen az iskolában, alapvető fontosságú a megfelelő körülmények biztosítása. Merem állítani, hogy ebből a szempontból a Horváth Mihály Gimnázium a megye középfokú oktatási intézményei között a leghátsó helyen kullog. A néhol már-már életveszélyes épület szinte teljes körű felújításra szorul. Tudom, hogy a jelenlegi költségvetés az ehhez szükséges anyagi fedezete nem bírja el (hiszen igyekszem nem rózsaszín szemüvegen keresztül nézni a gimnázium állapotát), viszont a már oly sokszor emlegetett pályázati forrás megoldást jelenthetne a legégetőbb bajokra. Ehhez viszont szükséges a fenntartó segítő támogatása is. Ugyanilyen fontos lenne az oktatást segítő eszközök beszerzése, korszerűsítése is. Meggyőződésem, hogy a fentebb említett fejlesztések túlnyomó része pályázati forrásból fedezhető. Ezért fontos, hogy legyen a pályázatok írásának felelőse, aki jelenleg az ifjúságvédelmi felelős. A sikeres pályázatok elkészítése érdekében már felvettem a kapcsolatot a Széchenyi Irodával. Az együttműködési megállapodá- 9

10 sunk értelmében az iroda nemcsak tájékoztatást ad a kiírásra kerülő pályázatokról, hanem azok megírásában és utógondozásában is részt vesz térítésmentesen. A szülők Ahogy azt már említettem, meg kell felelnünk a szolgáltatásunkat igénybe vevők elvárásainak. Meggyőződésem, hogy az eddigieknél jobban kellene nyitni egymás felé. Az évek során azt tapasztaltam, hogy a szülők részéről lenne arra igény, hogy kicsit jobban betekinthessenek a gimnázium mindennapi életébe. Természetesen az eddig is rendszeresen tartott szülői értekezletek és fogadóórák lehetnek továbbra is ezen találkozások alapjai, de ezen túlmenően el kellene gondolkozni azon, hogyan tudnánk szorosabbra fűzni egymással a szálakat. Hiszen a célunk ugyanaz: a diákok jövőjének érdekében munkálkodunk. Érdemes lenne ezért kötetlenebb találkozásokat szervezni (gondolok itt alapítványi bálra, családi programokra). Ez bizonyára az osztályfőnököknek jelentene többlet feladatot, de biztos vagyok abban, hogy ez pozitív hatással lenne nemcsak a tanár szülő, hanem a tanár diák kapcsolatra is. A minőségbiztosítási csoport segítségével pedig a szülők részére elkészített kérdőív pontosabb képet adna a felénk támasztott igényekről, erősségeinkről és az esetleges gyengeségeinkről. A diákok A Horváth Mihály Gimnáziumban híresen jó a tanárok és diákok közötti viszony. Ami persze nem a túlzott engedékenységet jelenti, hanem sokkal inkább azt, hogy a diákok bizalommal fordulhatnak tanáraikhoz, akiktől minden segítséget megkapnak. Diákjainkat általában jellemzi a közéletiség igénye, éppen ezért az iskola mindennapi életében igen fontos szerepe van a Diákönkormányzatnak. Ötleteikkel, javaslataikkal évről évre igyekeznek segíteni az itt folyó munkát. A jövőben leginkább a média tagozatra támaszkodva szeretném támogatni egy iskolaújság létrejöttét, amelyre már évekkel ezelőtt voltak próbálkozások. Marketing A Horváth Mihály Gimnáziumnak igen erős gyökerei vannak, és nagyon fontos az iskolában a hagyományok ápolása. Ahhoz, hogy hosszú távon biztosítani tudjuk a jelenlegi tanulólétszámot, folyamatosan a köztudatban kell lennünk. Nem elegendő 10

11 csupán az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein részt vennünk meggyőződésem, hogy nem ez a fórum az, ahol eldől a továbbtanulás. Meg kell találni a módját annak, hogyan lehet az általános iskolásokat minél többször becsalogatni iskolánkba. Tudom, hogy ez sok terhet ró a pedagógusokra, de az iskola jövője múlhat rajta. (Ehhez is lehet keresni pályázati forrásokat, ahogyan a jelenlegi Öveges program is lehetőséget teremt erre.) A menedzselés másik fontos módja az elért eredményeink amelyekre joggal lehetünk büszkék nyilvánossá tétele nemcsak a honlapunkon, hanem a médiában is. Összegzés A Horváth Mihály Gimnáziumban folyó magas színvonalú szakmai munka garancia lehet arra, hogy az előttünk álló változásoknak megfeleljünk. A mostoha körülmények nem mehetnek a minőség rovására, ezért igyekszem mint ahogy tettem eddig is megkeresni a módját annak, hogy ezeken minél hatékonyabban javítani tudjunk. Mivel közös a célunk, az iskolában folyó munkát csakis csapatban tudom elképzelni, nem feledve azonban az egyszemélyi felelősség súlyát. Ehhez kérem a fenntartó, a nevelőtestület és a véleményezésre jogosultak támogatását. Szentes, április 10. H. Szabó Réka 11

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204

Pályázat. A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására. KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 2013. Pályázat A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Intézményvezetői állására KSZK azonosító: 102/3/B/2013/KIK/204 Pályázó: Fencz Györgyné 1163 Budapest, Margit utca 35. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011.

PÁLYÁZAT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS. Pályázati azonosító: 46778/2011. PÁLYÁZAT A KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZÓ: MAGYAR ANDRÁS TAMÁS Pályázati azonosító: 46778/2011. Tartalomjegyzék Szakmai önéletrajz...2 Nyilatkozat...4

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T. PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA P Á L Y Á Z A T A KISKUNHALASI KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZÓ: Laskovicsné Terzics Edit VEZETŐI HITVALLÁS Nem elég elindulni, de mást is hívni

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Fenyősné Kircsi Amália Márta Debrecen, 2015. TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Igazgatói pályázat. Molnár Péter

Igazgatói pályázat. Molnár Péter Igazgatói pályázat Molnár Péter Pályázat a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátásra. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Molnár Péter (8095

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta

Pályázat. Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár. Kukucska Márta Pályázat Zentai Úti Általános Iskola Székesfehérvár Kukucska Márta PÁLYÁZAT a ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A GALAMBOKI ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETÉSÉRE AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-06-30 Készítette: Szólák László 2014. április 11. Tartalom Előszó... 2 Szakmai önéletrajz... 3 1. A 2009-2014-es vezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására

Pályázat a. Kempelen Farkas Gimnázium. intézményvezetői beosztás ellátására Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. 2015.06.14 Pályázat a Kempelen Farkas Gimnázium intézményvezetői beosztás ellátására Budapest, 2015. március 24. 1223

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerülete Pályázat az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYE tagintézmény-vezető

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben