Diákszervezeti szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diákszervezeti szabályzat"

Átírás

1 Diákszervezeti szabályzat Leövey Gergely diákszervezeti referens május 1. Tartalomjegyzék 1. Akkreditáció Határidők Dokumentumok Kritériumok Próbaidő Beszámolási kötelezettség Tagság létszáma Az akkreditáció folyamata Az akkreditációs szabályzat megsértése Az akkreditációval járó előnyök Az akkreditált szervezetek kötelezettségei 7 3. Plakátozás Plakátozás menete Plakátozási engedély Egyéb tudnivalók Diákszervezeti pályázat A pályázat menete Követelmények Diákszervezetek, szakkollégiumok A pályázat formai és tartalmi követelményei Számlák Sikeres pályázat esetén Kizárás Pályázati Bizottság

2 1. Akkreditáció 1.1. Határidők Az akkreditált diákszervezetek listája egy tanévben kétszer frissül: Május 1. November 1. A még nem regisztrált szervezeteket kérjük tehát, hogy legalább négy héttel a fenti időpontok előtt nyújtsák be az akkreditációs kérvényt, és legalább két héttel az időpontok előtt küldjék el a szükséges dokumentumokat, egyfelől ben a diákszervezeti referens címére, másrészt pedig hiteles, saját kezű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott formában nyomtatva adják le a Hallgatói Önkormányzat irodájában. 1 A diákszervezeti referens hiánypótlást kérhet, vagy konzultációt kezdeményezhet a szervezet vezetőivel a dokumentumok vizsgálata után az információk pontosítása végett. Így a leadási határidők összefoglalva: kérvény leadása dokumentumok leadása akkreditáció április 1. április 15. május 1. október 1. október 15. november 1. Ha a fenti időpontok munkaszüneti napra esnek, akkor az időpontok ideiglenesen az ezt követő legközelebbi munkanapra módosulnak Dokumentumok Az akkreditálandó diákszervezeteknek a következő dokumentumokat kell benyújtania: Akkreditációs kérvény (szándéknyilatkozat és programterv) Diákszervezeti adatlap Szervezeti alapszabály Ajánlólevél Diákszervezeti nyilatkozat Tagsági lista Ezekről kicsit részletesebben: I. Akkreditációs kérvény. Az akkreditációs kérvényt a diákszervezet vezetője fogalmazza meg, és négy héttel az akkreditációs időpont előtt, mind írásban, mind elektronikusan eljuttatja a diákszervezeti referenshez. Tartalmaznia kell a diákszervezet általános céljait, a tervezett programokat az adott tanévben, és az okot, amiért a diákszervezetnek szüksége van az akkreditációra. 1 E 17. 2

3 II. Diákszervezeti adatlap. A diákszervezeti adatlapot a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. Az adatlap a szervezet fontosabb adatait, elérhetőségeit tartalmazza, a diákszervezet az adatlap leadásával kerülhet fel a diákszervezeti levelezőlistára, valamint ennek leadásával kerül be a Hallgatói Önkormányzat adatbázisába. A szervezet az akkreditáció után is köteles a jelentősebb változásokat feltüntetni az adatlapon, és a frissített adatlapot legalább évente kétszer 2 a diákszervezeti munkacsoportnak eljuttatni. Az adatlap sablonját a Hallgatói Önkormányzat honlapjáról 3 lehet letölteni, illetve probléma esetén a referens elektronikus úton elküldi a szervezetnek. III. Szervezeti alapszabály. A Szervezeti alapszabályt a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. Az alapszabály épüljön demokratikus alapelvekre, feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak és legyen összhangban a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzati kereteivel. Az alapszabálynak tartalmaznia kell a következőket: A szervezet céljait és tevékenységeit A szervezeti felépítést A vezetőség tagjait, illetve a vezetőség jogait és kötelességeit A szervezet egyes tagjainak jogait, kötelességeit A tagok felvételének, illetve a tagság megszűnésének körülményeit A szervezet gazdálkodását IV. Ajánlólevél. Az ajánlólevelet a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek írásos formában. Az ajánlólevelet a Budapesti Corvinus Egyetem valamely oktatója állítja ki, aki igazolja, hogy a szervezetet szakmailag megalapozott munkát végez vagy az egyetemi identitás és kultúra szerves részét képezi. Az igazolást az adott tanszék fejléces papírján kell benyújtani, lepecsételni, és az oktató saját kezű aláírásával hitelesíteni. V. Diákszervezeti nyilatkozat. A diákszervezeti nyilatkozatot a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek írásos formában. Ebben a nyilatkozatban a szervezet felelőssége illetve kötelességei fogalmazódnak meg, amennyiben ezzel a szervezet elnöke nem ért egyet, illetve nem hajlandó aláírni, úgy a szervezet akkreditációs folyamata lezárul, és a szervezet nem minősül akkreditált szervezetnek egyetemünkön. Az átvételi elismervényt a Hallgatói Önkormányzat irodavezetője, vagy a diákszervezeti referens aláírja, ezzel később a diákszervezet igazolni tudja, hogy a megfelelő dokumentumokat leadta. A nyilatkozat sablonját a Hallgatói Önkormányzat honlapjáról lehet letölteni, illetve probléma esetén a referens elektronikus úton elküldi a szervezetnek. 2 Az akkreditációs időszakokban. 3 3

4 VI. Tagsági lista. A tagsági listát a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. A tagsági lista tartalmazza a tagok névsorát és beosztását, a listán fel kell tüntetni a szakot 4 is amin tanulnak a hitelesség végett. Az írásos taglista tartalmazza a tagok aláírását is, az elektronikusnál nem feltétel. Ezt a listát később a próbaidő vége előtt két héttel szintén el kell juttatni a referensnek, ekkor történik meg a tagsági kritériumok vizsgálata Kritériumok Próbaidő Az újonnan alakuló szervezetek akkreditációjának előfeltétele az egyéves próbaidő. A próbaidő alatt a szervezetet a Hallgatói Önkormányzat feltételesen elismeri. A próbaidő alatt a szervezet minden kommunikációja az egyetemi szervekkel a Hallgatói Önkormányzaton keresztül történik 5, illetve a szervezet minden tevékenységéről köteles értesíteni a Hallgatói Önkormányzatot. A próbaidő az inaktív szervezetek akkreditálásának megakadályozására szolgál, bizonyos feltételek mellett a diákszervezeti referens eltekinthet a próbaidő kitöltésétől, illetve lerövidítheti azt. 6 A próbaidő végén a referens az Operatív Bizottsággal együtt véleményezi a szervezet működését, aztán dönt az akkreditációt illetően. A döntés lehet: A próbaidő lezárása és a szervezet akkreditálása A próbaidő meghosszabbítása A próbaidő lezárása és a szervezet akkreditációjának visszautasítása Amennyiben a szervezet akkreditációját a próbaidő végén elutasítják, viszont újra szeretne akkreditálódni, úgy a dokumentumokat nem kell újra benyújtania, 7 hanem újra próbaidőre kerül a meghatározott időre Beszámolási kötelezettség A próbaidős szervezet, a próbaidő lezárultával pozitív döntés esetén ugyan akkreditált szervezet lesz, viszont további kötelezettségei vannak a Hallgatói Önkormányzat felé. Ez egy féléves beszámoló formájában valósul meg, amit a szervezet elnöke, mind elektronikus, mind írásos formában köteles eljuttatni a referens címére, illetve a Hallgatói Önkormányzat irodájába. A beszámolónak tartalmaznia kell a szervezet programjait, üléseit, illetve minden egyéb tevékenységet, ami igazolja az új szervezet aktivitását. A féléves beszámolót egy évig köteles az újonnan akkreditált szervezet a referensnek eljuttatni, ezután a referens az Operatív Bizottság véleményezése mellet döntést hoz az alábbi módokon: A beszámolókat elfogadja, a szervezetet aktívnak tekinti, ezután a szervezet mentesül a további beszámolók küldése alól Meghosszabbítja a beszámolók küldésének kötelezettségi idejét 4 Az egyetemet is, amennyiben nem BCE hallgatóról van szó. 5 Teremfoglalás, pályázatok, standolás, plakátozás 6 Ilyen eset lehet, ha a szervezet igazolni tudja, hogy legalább egy éve aktívan működik akkreditáció nélkül az egyetemen. 7 Kivéve az adatlapot és az akkreditációs kérvényt 4

5 A szervezetet inaktívnak értékeli, az akkreditációt a következő időszakra visszavonja Amennyiben a szervezet akkreditációja ezen a módon szűnik meg, úgy a szervezet amennyiben az akkreditációját vissza szeretné szerezni, úgy elölről kell kezdenie a folyamatot, és újra próbaidőre kerül Tagság létszáma A szervezet akkreditációjának feltétele, hogy a szervezet aktív tagjainak száma meghaladja a 21 főt fő alatt a szervezet beadhatja ugyan az akkreditációs kérelmét, de legalább a próbaidő lezárulta előtt két héttel meg kell hogy legyen a szükséges létszám. A szervezet tagjainak legalább 50%-a a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója legyen. Ez alól kivételek azon szervezetek, melyeknek legalább 50, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló tagja van. Ezen szervezeteknél a Corvinusos hallgatók létszámának relatív többségben kell lennie a más egyetemen tanuló hallgatókéhoz képest. A taglistáról részletesebben a 2. fejezet VI. pontjában írunk. Ha nincs meg a szükséges létszám, a szervezet akkor is működhet a Hallgatói Önkormányzat felügyelete mellett, de akkreditációt nem kaphat. 10 Ezeknek a kritériumoknak a próbaidő előtt két héttel kell teljesülniük, így a szervezetnek lehetősége van a tagságot megszűrni a próbaidő éve alatt Az akkreditáció folyamata Az akkreditációs folyamat a kérvény leadásával kezdődik, négy héttel az akkreditációs időpont előtt. Ezután a szervezetnek két hét áll rendelkezésére a többi dokumentumot a referensnek eljuttatni. Az akkreditációs folyamatban a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoportjának és a Diákszervezeti Tanács Operatív Bizottságának véleményező jogköre van. Az akkreditációs időpontban a döntés már megszületik a diákszervezet akkreditációjáról. A diákszervezeti referens köteles az akkreditáció eredményéről írásban ( ben vagy levélben) is tájékoztatni a szervezet vezetőjét, sikeres akkreditáció esetén az akkreditációról szóló tanúsítványt a referens aláírásával és a campus pecséttel hitelesíti, amit később a szervezet elnöke a Hallgatói Önkormányzat irodájában átvehet. Ezzel a tanúsítvánnyal a szervezet tudja igazolni, hogy az akkreditációs követelményeknek megfelelt és az akkreditációs folyamata lezárult. Ezután az új szervezetek egy évre próbaidőre kerülnek, illetve a próbaidő után beszámolási kötelezettség terheli őket. Ezekről bővebben a 3. fejezetben írtunk. Sikertelen akkreditáció esetén, a diákszervezet nem minősül Corvinus egyetemen bejegyzett diákszervezetnek, akkreditációját a következő időszakban kezdeményezheti. Indokolt esetben a referens kizárhatja az adott szervezetet az adott tanév további akkreditációs időszakán való részvételből. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A sikeres akkreditációról a referens értesíti az illetékes egyetemi szerveket. Az új szervezet elnöke jogosult a Diákszervezeti Tanácsba képviselőt jelölni, illetve bemutatni az újonnan akkreditált szervezetet a többi képviselőnek. A Diákszervezeti Tanácsban való képviselet lehetőségéről írásban lemondhat, a diákszervezeti levelező listára azonban automatikusan felkerül. A Hallgatói Önkormányzattal a szervezet köteles kapcsolatot tartani, adatlapját frissíteni tisztújítás, az alapszabály vagy a taglétszám lényegi és jelentős változásának esetén. 8 Akkreditációs kérvény és adatlap újbóli leadásával 9 Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyek nem számítanak bele a tagság létszámába. 10 Speciális esetben a referens kivételt tehet 5

6 1.5. Az akkreditációs szabályzat megsértése Amennyiben az akkreditációs folyamatban részt vevő szervezetről bebizonyosodik, hogy a szabályzatot szándékosan megszegi, illetve a Hallgatói Önkormányzat számára megtévesztő, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, úgy a szervezet akkreditációs folyamata felfüggesztésre kerül, és a szervezet nem minősül Corvinus diákszervezetnek. A szervezet további két évig nem kezdeményezheti az újbóli akkreditálását, és a vezetők sem alapíthatnak új szervezetet az egyetemen. Az akkreditációs szabályzat súlyos megsértésének minősül: A diákszervezeti adatlap hibás, illetve félrevezető kitöltése 11 Ajánlólevél meghamisítása Tagsági lista meghamisítása Speciális esetben a referens az eltiltás időtartamát csökkentheti, illetve el is engedheti Az akkreditációval járó előnyök A Budapesti Corvinus Egyetem akkreditált diákszervezetei jogosultak az egyetemi termek térítésmentes használatára. Ezeket a termeket a szervezet a HGRI-nél tudja igényelni elektronikus formában 12 a Belső rendezvénycélú teremigény nevű űrlap elküldésével, ami szintén megtalálható honlapunkon. Minden közgáz campuson akkreditált diákszervezet 13 részt vehet az évente kétszer meghirdetett diákszervezeti pályázaton, ami Ft alkalmanként. Az ezen a pályázaton elnyert összeget a szervezet fejlődésére (műszaki cikkek, működési költségek), illetve egyéb költségek (terembérlet) fedezésére lehet felhasználni. Standokat felállítani az egyetem épületeiben, illetve a plakátokat kirakatni a Szolgáltató Nonprofit Kft. felületein szintén csak akkreditált diákszervezetnek van lehetősége térítésmentesen. Az akkreditált diákszervezeteknek lehetőségük van a Diákszervezeti Tanácson képviseltetni magukat. Sok pályázat, illetve többletpont 14 feltétele az akkreditáció megléte, beleértve az ösztöndíjakat is. Nem akkreditált szervezetek tagsága ezektől a pontoktól elesik. Természetesen az akkreditációnak még számtalan előnye van, egy aktív diákszervezetnek, ami hosszútávra tervez, szinte elengedhetetlen feltétele az akkreditáció megléte. 11 Pl.: taglétszám Ami cégbírósági bejegyzéssel rendelkezik. 14 Erasmus, ProUni 6

7 2. Az akkreditált szervezetek kötelezettségei Az akkreditáció után a Hallgatói Önkormányzat törekszik az inaktív szervezeteket kiszűrni, épp ezért a munkacsoporttal együtt évente átvizsgálják az akkreditált diákszervezetek listáját, és ezeket a szervezeteket kihúzzák, vagy újra próbaidős szervezetnek nyilvánítják. Ami szükséges az akkreditáció meghosszabbításához: Adatlap Beszámoló Taglista Diákszervezeti Tanácson való részvétel Ezekről kicsit részletesebben: 15 I. Adatlap. Minden szervezet köteles a fontosabb változásokról a Hallgatói Önkormányzatot értesíteni. Ez a kitöltött adatlap elküldésével történik, amit évente legalább egyszer el kell juttatni a referensnek. Az adatlap sémája a honlapról letölthető. Az adatlapon fel kell tüntetni a vezetők nevét és beosztását, elérhetőségeket, valamint a szervezet fontosabb adatait. 16 II. Beszámoló. A szervezeteknek beszámolási kötelezettségük van, viszont ez nem annyira kötött, mint a próbaidős szervezeteknél. Minden év május 1-jéig el kell juttatniuk a referensnek egy éves beszámolót, ami a szervezet aktivitását igazolja, tartalmazza a fontosabb programokat és rendezvényeket (vagy egyéb tevékenységet) előző év május 1-jétől. A beszámoló terjedelme legfeljebb 3 A4-es oldal legyen. III. Taglista. Minden szervezetnek rendelkeznie kell taglistával, amivel a regisztrált tagokat nyilván tartja. Ezt a taglistát minden év május 1-jéig a szervezetnek el kell juttatnia a referens címére. A taglista alapján a munkacsoport ellenőrizni tudja a taglétszám változásait és a diákszervezetek összetételét. A szervezet kérésére a taglistát a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoportja bizalmasan kezeli, külső félnek nem adja ki. IV. Diákszervezeti Tanácson való részvétel. A szervezet egyéb kötelezettségei közé tartozik, hogy minden évben, legalább egy Diákszervezeti Tanácson képviseltesse magát. A Tanácson nem feltétlenül kötelező a szervezet valamelyik vezetőjének részt venni, elég egy, a taglistán is szereplő diákszervezeti tagnak jelen lennie. A Tanács meghatározó szerepet játszik, a Hallgatói Önkormányzat és a diákszervezetek közti kapcsolattartásban, ezért mindenképpen fontos, hogy a szervezetek minél nagyobb létszámban jelen legyenek, és képviseljék az érdeküket. Ennek a kritériumnak az ellenőrzése a Diákszervezeti Tanácson körbeadott jelenléti ív alapján történik. 15 Mindhárom dokumentumot elég elektronikusan vagy írásos formában. 16 bankszámlaszám, adószám, cím 7

8 3. Plakátozás 3.1. Plakátozás menete Minden, a Budapesti Corvinus Egyetemen akkreditált diákszervezet és szakkollégium jogosult az egyetem campusain térítésmentesen a rendezvényeit, illetve programjait hirdetni plakátok formájában. A plakátozás menete a következő: 1. Plakátozási engedély kitöltése, illetve leadása elektronikus módon Plakátok hitelesítése és leadása a Hallgatói Önkormányzat irodájában 3. A plakátok leadása a Szolgáltató Nonprofit Kft-nek A szervezetek kitöltik elektronikusan a plakátozási engedélyt, majd elektronikusan elküldik a diákszervezeti referens címére. A szervezetek nem rendelkeznek külön plakátozási kvótákkal, éppen ezért szükséges a referens jóváhagyása. A referens módosíthatja a kirakatni kívánt plakátok számát vagy méretét, majd erről értesítést küld az adott szervezetnek. A szervezetek kötelesek a plakátozási igényüket két héttel a plakátok kirakatása előtt jelezni a kitöltött plakátozási engedély leadásával! Amennyiben a szervezetek nem jelzik előre az igényüket, úgy a Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban Kft) nem tudja garantálni a plakátok kihelyezését. Az engedélyt a referens aláírásával és a Közgáz Campus pecsétjével hitelesíti, majd a Kft-nek átviszi minden héten szerdán. A szervezeteknek az elkészült plakátokat elég a plakátok kirakatása előtti munkanapon a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadni, ahol az irodavezető pecséttel hitelesíti. A szervezet ezután a plakátokat leadja a Kft-nek, ami a következő munkanapon a meghatározott helyre és időtartamra kihelyezi Plakátozási engedély A plakátozási engedélyt a szervezetek a honlapról letöltik, majd a következő adatokkal kitöltik: Szervezet neve Rendezvény megnevezése A plakátok kihelyezésének időpontja A plakátok levételének időpontja A kihelyezendő plakátok száma A plakátok kihelyezésének helyszínei darabszámmal és mérettel Kérelem beadásának időpontja A plakátozási engedélyek bizonyos számú kvótát felhasználnak, ez a szám függ a plakátok méretétől, számától, és a plakátok kihelyezése, illetve levétele közti időtartamtól. Épp ezért a szervezeteknek ezeket az adatokat fel kell tüntetniük az engedélyen, ezek nélkül a plakátokat nem lehet kihelyezni. 17 Letölthető a honlapról: 8

9 3.3. Egyéb tudnivalók A szervezetek rendelkezhetnek saját plakáttartó állvánnyal, ezek nem a Kft felügyelete alá tartoznak, ide a szervezetek szabadon kihelyezhetik plakátjaikat. A szórólapokat, illetve az engedély nélküli plakátokat a Kft munkatársai begyűjtik, és megsemmisítik. A kollégiumok közül a Varga Jenő Kollégium tartozik még a Kft felügyelete alá, a többi kollégiumban történő plakátozáshoz a kollégiumok igazgatónőjéhez kell fordulni. 4. Diákszervezeti pályázat 4.1. A pályázat menete A diákszervezeti pályázat egy tanévben kétszer kerül meghirdetésre, egyszer az őszi és egyszer a tavaszi szemeszterben. 18 A diákszervezeti pályázatot a diákszervezeti referens írja ki a Diákszervezeti Tanácson, majd a kiírást a diákszervezeti levelező listára is felküldi a Tanács jegyzőkönyvével együtt. A meghirdetéstől számítva a szervezeteknek legalább két hét áll a pályázatok beadására, amit mind írásban, mind elektronikusan el kell juttatniuk a referens címére, illetve a Hallgatói Önkormányzat irodájába. 19 A pályázatok beérkezésétől számítva a Pályázati Bizottságnak két hét áll rendelkezésére a pályázatok elbírálásáig. Ezután a bizottság értesíti a pályázó szervezeteket az elbírálás eredményéről vagy írásos, vagy elektronikus formában. Az értesítő tartalmazza az elnyert összeget, illetve az összeg felhasználási módját, amit a Hallgatói Önkormányzat támogat. Az pályázaton elnyert összeget a szervezet a referenssel való egyeztetés és a referens jóváhagyása nélkül nem költheti másra, csak a megpályázott termékek, illetve szolgáltatásokra. A számlák leadási határidejét szintén a referens határozza meg, általában a következő diákszervezeti pályázat kiírása Követelmények Diákszervezetek, szakkollégiumok A pályázatra csak a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Hallgatói Önkormányzat által bejegyzett és akkreditált diákszervezetek, illetve szakkollégiumok vehetnek részt. További követelmény, hogy az érintett szervezet rendelkezzen cégbírósági bejegyzéssel, anélkül nem adhatja le a pályázatát A pályázat formai és tartalmi követelményei A pályázatnak tartalmaznia kell: Rövid leírást a Pályázó eddigi működéséről, alapvető feladatairól, kitűzött céljairól. A megpályázott összeg felhasználásának leírását. Rövid leírást arról, hogy az esetlegesen elnyert támogatás hogyan segítené a Pályázót alapvető feladatának és kitűzött céljainak elérésében. Formai követelmények: 18 Általában október és április hónapokban. 19 E 17 9

10 A pályázat terjedelme maximum 5 darab A4-es oldal. A pályázatot a Pályázó szervezet vezetője aláírásával és a szervezet hivatalos pecsétjével hitelesíteni kell. A pályázatot zárt borítékban kell a Hallgatói Önkormányzat irodájába leadni, amin a HÖK Diákszervezeti Pályázat adott év kell hogy szerepeljen. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz 4.3. Számlák A szervezeteknek a pénzösszeg felhasználását számlákkal kell igazolniuk. A számlákkal kapcsolatos kritériumok: Csak az egyetem nevére szóló számlákat tudunk elfogadni 20 Csak ÁFÁ-s számlákat tudunk elfogadni Nem fogadunk el számlákat: Benzinről Élelmiszerről Alkoholról Dohányáruról Többek között elfogadunk számlákat: Műszaki cikkekről Terembérletről 4.4. Sikeres pályázat esetén Sikeres pályázat esetén, a szervezet jogosult lesz az elnyert összeg felhasználására, a Hallgatói Önkormányzat által meghatározott módon. A szervezet nem rögtön a sikeres pályázat után kapja meg az elnyert pénzösszeget, először számlával kell igazolnia az összeg felhasználásának módját a Hallgatói Önkormányzat felé. A számlák ellenőrzése után a Hallgatói Önkormányzat továbbítja ezeket a GMI-nek, 21 ami ezután pár héten belül átutalja a pénzt a szervezet számlájára. Az összeget a szervezet csak és kizárólagosan átutalással kaphatja meg, 22 ami az adatlapon megtalálható bankszámlára fog megérkezni. 20 Budapesti Corvinus Egyetem Fővám tér Gazdasági és Műszaki Igazgatóság 22 ezért elengedhetetlen a cégbírósági bejegyzés 10

11 Az átutaláshoz szükséges adatok: 23 A szervezet pontos neve A szervezet bejelentett címe Bankszámlaszám Adószám A szervezeteknek ezeket az adatokat a számlákhoz csatolniuk kell, hiányosság esetén a GMI nem tudja ez elnyert összeget átutalni Kizárás A szervezetet a pályázatból kizárhatjuk, amennyiben: A pályázat nem felel meg a tartalmi, illetve formai követelményeknek A szervezet nem rendelkezik cégbírósági bejegyzéssel Sikeres pályázat esetén nem ad le, vagy a kritériumoknak nem megfelelő számlát ad le Amennyiben a szervezet nagyobb pénzösszeget pályáz meg a referens által kiírtnál Nem tartja a kiírt határidőket A kizárásról a Pályázati Bizottság dönt, a döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Kizárás esetén értelemszerűen nem kerül utalásra az odaítélt összeg a pályázó szervezetnek Pályázati Bizottság A bizottságot a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoport tagjai alkotják, akiket a referens választ ki. A tagságnál előny, ha a jelölt egyik diákszervezetnek sem tagja. A bizottság dönt a pályázati összegek elosztásáról, a döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. 23 Hiányosság esetén, az adatlapon megjelenített adatokkal pótoljuk. 11

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007 CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv 2006/2007 10. javított

Részletesebben

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA Jogvédő Alapítvány szeged, 2011 Tartalom 3 Tartalom Milyen szervezeti formát válasszunk? 4 Közhasznú legyen vagy sem? 5 Egyesület létrehozásának lépései 11 Személyi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND

Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND 1 Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület KÉPZÉSI REND Székhely, levelezési cím: 1012 Budapest Várfok u. 7.-9. I./2 Elérhetőségek: e-mail: info@cgjung.hu honlap:www.cgjung.hu telefon:+36 20

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör... 12 (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör... 18 (4) Martos Kerékpár Kör...

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt. szám: 691/1300/6-2/2011. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, 2011. Tartalom Preambulum...4 I. Bevezető rendelkezések...4

Részletesebben

Hallgatói Juttatások és Térítések

Hallgatói Juttatások és Térítések AVKF Hallgatói Juttatások és Térítések Ikt. sz.: RH/206-8/2014 Hallgatói Juttatások és Térítések A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Oldal: 1 / 36 AVKF Hallgatói Juttatások

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya. 2013. szeptember 11.

A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya. 2013. szeptember 11. A BME Wigner Jenő Szakkollégium Alapszabálya 2013. szeptember 11. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 4 1. 4 2. 4 3. 4 II. A Szakkollégium célja és tevékenységi köre 4 4. 5 5. 5 III. A Szakkollégium

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati útmutató. Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához

Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához Elszámolási útmutató az ELTE 2015. évi nyári kulturális pályázatához 0. Egyes pályázati kategóriák speciális jellemzői 0.1. Konferenciaszervezés Konferenciaszervezés esetén a catering szolgáltatást reprezentációs

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2013 / 2014. tanév őszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület adatai 1. (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.

Részletesebben

AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. Augusztus 8.

AEGEE-Pécs. Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. Augusztus 8. AEGEE-Pécs Európai Hallgatók Egyesületének pécsi szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Augusztus 8. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ EGYESÜLET FŐ CÉLJAI... 4 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben