Diákszervezeti szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diákszervezeti szabályzat"

Átírás

1 Diákszervezeti szabályzat Leövey Gergely diákszervezeti referens május 1. Tartalomjegyzék 1. Akkreditáció Határidők Dokumentumok Kritériumok Próbaidő Beszámolási kötelezettség Tagság létszáma Az akkreditáció folyamata Az akkreditációs szabályzat megsértése Az akkreditációval járó előnyök Az akkreditált szervezetek kötelezettségei 7 3. Plakátozás Plakátozás menete Plakátozási engedély Egyéb tudnivalók Diákszervezeti pályázat A pályázat menete Követelmények Diákszervezetek, szakkollégiumok A pályázat formai és tartalmi követelményei Számlák Sikeres pályázat esetén Kizárás Pályázati Bizottság

2 1. Akkreditáció 1.1. Határidők Az akkreditált diákszervezetek listája egy tanévben kétszer frissül: Május 1. November 1. A még nem regisztrált szervezeteket kérjük tehát, hogy legalább négy héttel a fenti időpontok előtt nyújtsák be az akkreditációs kérvényt, és legalább két héttel az időpontok előtt küldjék el a szükséges dokumentumokat, egyfelől ben a diákszervezeti referens címére, másrészt pedig hiteles, saját kezű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott formában nyomtatva adják le a Hallgatói Önkormányzat irodájában. 1 A diákszervezeti referens hiánypótlást kérhet, vagy konzultációt kezdeményezhet a szervezet vezetőivel a dokumentumok vizsgálata után az információk pontosítása végett. Így a leadási határidők összefoglalva: kérvény leadása dokumentumok leadása akkreditáció április 1. április 15. május 1. október 1. október 15. november 1. Ha a fenti időpontok munkaszüneti napra esnek, akkor az időpontok ideiglenesen az ezt követő legközelebbi munkanapra módosulnak Dokumentumok Az akkreditálandó diákszervezeteknek a következő dokumentumokat kell benyújtania: Akkreditációs kérvény (szándéknyilatkozat és programterv) Diákszervezeti adatlap Szervezeti alapszabály Ajánlólevél Diákszervezeti nyilatkozat Tagsági lista Ezekről kicsit részletesebben: I. Akkreditációs kérvény. Az akkreditációs kérvényt a diákszervezet vezetője fogalmazza meg, és négy héttel az akkreditációs időpont előtt, mind írásban, mind elektronikusan eljuttatja a diákszervezeti referenshez. Tartalmaznia kell a diákszervezet általános céljait, a tervezett programokat az adott tanévben, és az okot, amiért a diákszervezetnek szüksége van az akkreditációra. 1 E 17. 2

3 II. Diákszervezeti adatlap. A diákszervezeti adatlapot a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. Az adatlap a szervezet fontosabb adatait, elérhetőségeit tartalmazza, a diákszervezet az adatlap leadásával kerülhet fel a diákszervezeti levelezőlistára, valamint ennek leadásával kerül be a Hallgatói Önkormányzat adatbázisába. A szervezet az akkreditáció után is köteles a jelentősebb változásokat feltüntetni az adatlapon, és a frissített adatlapot legalább évente kétszer 2 a diákszervezeti munkacsoportnak eljuttatni. Az adatlap sablonját a Hallgatói Önkormányzat honlapjáról 3 lehet letölteni, illetve probléma esetén a referens elektronikus úton elküldi a szervezetnek. III. Szervezeti alapszabály. A Szervezeti alapszabályt a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. Az alapszabály épüljön demokratikus alapelvekre, feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak és legyen összhangban a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzati kereteivel. Az alapszabálynak tartalmaznia kell a következőket: A szervezet céljait és tevékenységeit A szervezeti felépítést A vezetőség tagjait, illetve a vezetőség jogait és kötelességeit A szervezet egyes tagjainak jogait, kötelességeit A tagok felvételének, illetve a tagság megszűnésének körülményeit A szervezet gazdálkodását IV. Ajánlólevél. Az ajánlólevelet a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek írásos formában. Az ajánlólevelet a Budapesti Corvinus Egyetem valamely oktatója állítja ki, aki igazolja, hogy a szervezetet szakmailag megalapozott munkát végez vagy az egyetemi identitás és kultúra szerves részét képezi. Az igazolást az adott tanszék fejléces papírján kell benyújtani, lepecsételni, és az oktató saját kezű aláírásával hitelesíteni. V. Diákszervezeti nyilatkozat. A diákszervezeti nyilatkozatot a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek írásos formában. Ebben a nyilatkozatban a szervezet felelőssége illetve kötelességei fogalmazódnak meg, amennyiben ezzel a szervezet elnöke nem ért egyet, illetve nem hajlandó aláírni, úgy a szervezet akkreditációs folyamata lezárul, és a szervezet nem minősül akkreditált szervezetnek egyetemünkön. Az átvételi elismervényt a Hallgatói Önkormányzat irodavezetője, vagy a diákszervezeti referens aláírja, ezzel később a diákszervezet igazolni tudja, hogy a megfelelő dokumentumokat leadta. A nyilatkozat sablonját a Hallgatói Önkormányzat honlapjáról lehet letölteni, illetve probléma esetén a referens elektronikus úton elküldi a szervezetnek. 2 Az akkreditációs időszakokban. 3 3

4 VI. Tagsági lista. A tagsági listát a szervezet két héttel az akkreditációs időpont előtt köteles eljuttatni a referensnek, mind elektronikus, mind írásos formában. A tagsági lista tartalmazza a tagok névsorát és beosztását, a listán fel kell tüntetni a szakot 4 is amin tanulnak a hitelesség végett. Az írásos taglista tartalmazza a tagok aláírását is, az elektronikusnál nem feltétel. Ezt a listát később a próbaidő vége előtt két héttel szintén el kell juttatni a referensnek, ekkor történik meg a tagsági kritériumok vizsgálata Kritériumok Próbaidő Az újonnan alakuló szervezetek akkreditációjának előfeltétele az egyéves próbaidő. A próbaidő alatt a szervezetet a Hallgatói Önkormányzat feltételesen elismeri. A próbaidő alatt a szervezet minden kommunikációja az egyetemi szervekkel a Hallgatói Önkormányzaton keresztül történik 5, illetve a szervezet minden tevékenységéről köteles értesíteni a Hallgatói Önkormányzatot. A próbaidő az inaktív szervezetek akkreditálásának megakadályozására szolgál, bizonyos feltételek mellett a diákszervezeti referens eltekinthet a próbaidő kitöltésétől, illetve lerövidítheti azt. 6 A próbaidő végén a referens az Operatív Bizottsággal együtt véleményezi a szervezet működését, aztán dönt az akkreditációt illetően. A döntés lehet: A próbaidő lezárása és a szervezet akkreditálása A próbaidő meghosszabbítása A próbaidő lezárása és a szervezet akkreditációjának visszautasítása Amennyiben a szervezet akkreditációját a próbaidő végén elutasítják, viszont újra szeretne akkreditálódni, úgy a dokumentumokat nem kell újra benyújtania, 7 hanem újra próbaidőre kerül a meghatározott időre Beszámolási kötelezettség A próbaidős szervezet, a próbaidő lezárultával pozitív döntés esetén ugyan akkreditált szervezet lesz, viszont további kötelezettségei vannak a Hallgatói Önkormányzat felé. Ez egy féléves beszámoló formájában valósul meg, amit a szervezet elnöke, mind elektronikus, mind írásos formában köteles eljuttatni a referens címére, illetve a Hallgatói Önkormányzat irodájába. A beszámolónak tartalmaznia kell a szervezet programjait, üléseit, illetve minden egyéb tevékenységet, ami igazolja az új szervezet aktivitását. A féléves beszámolót egy évig köteles az újonnan akkreditált szervezet a referensnek eljuttatni, ezután a referens az Operatív Bizottság véleményezése mellet döntést hoz az alábbi módokon: A beszámolókat elfogadja, a szervezetet aktívnak tekinti, ezután a szervezet mentesül a további beszámolók küldése alól Meghosszabbítja a beszámolók küldésének kötelezettségi idejét 4 Az egyetemet is, amennyiben nem BCE hallgatóról van szó. 5 Teremfoglalás, pályázatok, standolás, plakátozás 6 Ilyen eset lehet, ha a szervezet igazolni tudja, hogy legalább egy éve aktívan működik akkreditáció nélkül az egyetemen. 7 Kivéve az adatlapot és az akkreditációs kérvényt 4

5 A szervezetet inaktívnak értékeli, az akkreditációt a következő időszakra visszavonja Amennyiben a szervezet akkreditációja ezen a módon szűnik meg, úgy a szervezet amennyiben az akkreditációját vissza szeretné szerezni, úgy elölről kell kezdenie a folyamatot, és újra próbaidőre kerül Tagság létszáma A szervezet akkreditációjának feltétele, hogy a szervezet aktív tagjainak száma meghaladja a 21 főt fő alatt a szervezet beadhatja ugyan az akkreditációs kérelmét, de legalább a próbaidő lezárulta előtt két héttel meg kell hogy legyen a szükséges létszám. A szervezet tagjainak legalább 50%-a a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója legyen. Ez alól kivételek azon szervezetek, melyeknek legalább 50, a Budapesti Corvinus Egyetemen tanuló tagja van. Ezen szervezeteknél a Corvinusos hallgatók létszámának relatív többségben kell lennie a más egyetemen tanuló hallgatókéhoz képest. A taglistáról részletesebben a 2. fejezet VI. pontjában írunk. Ha nincs meg a szükséges létszám, a szervezet akkor is működhet a Hallgatói Önkormányzat felügyelete mellett, de akkreditációt nem kaphat. 10 Ezeknek a kritériumoknak a próbaidő előtt két héttel kell teljesülniük, így a szervezetnek lehetősége van a tagságot megszűrni a próbaidő éve alatt Az akkreditáció folyamata Az akkreditációs folyamat a kérvény leadásával kezdődik, négy héttel az akkreditációs időpont előtt. Ezután a szervezetnek két hét áll rendelkezésére a többi dokumentumot a referensnek eljuttatni. Az akkreditációs folyamatban a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoportjának és a Diákszervezeti Tanács Operatív Bizottságának véleményező jogköre van. Az akkreditációs időpontban a döntés már megszületik a diákszervezet akkreditációjáról. A diákszervezeti referens köteles az akkreditáció eredményéről írásban ( ben vagy levélben) is tájékoztatni a szervezet vezetőjét, sikeres akkreditáció esetén az akkreditációról szóló tanúsítványt a referens aláírásával és a campus pecséttel hitelesíti, amit később a szervezet elnöke a Hallgatói Önkormányzat irodájában átvehet. Ezzel a tanúsítvánnyal a szervezet tudja igazolni, hogy az akkreditációs követelményeknek megfelelt és az akkreditációs folyamata lezárult. Ezután az új szervezetek egy évre próbaidőre kerülnek, illetve a próbaidő után beszámolási kötelezettség terheli őket. Ezekről bővebben a 3. fejezetben írtunk. Sikertelen akkreditáció esetén, a diákszervezet nem minősül Corvinus egyetemen bejegyzett diákszervezetnek, akkreditációját a következő időszakban kezdeményezheti. Indokolt esetben a referens kizárhatja az adott szervezetet az adott tanév további akkreditációs időszakán való részvételből. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A sikeres akkreditációról a referens értesíti az illetékes egyetemi szerveket. Az új szervezet elnöke jogosult a Diákszervezeti Tanácsba képviselőt jelölni, illetve bemutatni az újonnan akkreditált szervezetet a többi képviselőnek. A Diákszervezeti Tanácsban való képviselet lehetőségéről írásban lemondhat, a diákszervezeti levelező listára azonban automatikusan felkerül. A Hallgatói Önkormányzattal a szervezet köteles kapcsolatot tartani, adatlapját frissíteni tisztújítás, az alapszabály vagy a taglétszám lényegi és jelentős változásának esetén. 8 Akkreditációs kérvény és adatlap újbóli leadásával 9 Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező személyek nem számítanak bele a tagság létszámába. 10 Speciális esetben a referens kivételt tehet 5

6 1.5. Az akkreditációs szabályzat megsértése Amennyiben az akkreditációs folyamatban részt vevő szervezetről bebizonyosodik, hogy a szabályzatot szándékosan megszegi, illetve a Hallgatói Önkormányzat számára megtévesztő, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat szolgáltat, úgy a szervezet akkreditációs folyamata felfüggesztésre kerül, és a szervezet nem minősül Corvinus diákszervezetnek. A szervezet további két évig nem kezdeményezheti az újbóli akkreditálását, és a vezetők sem alapíthatnak új szervezetet az egyetemen. Az akkreditációs szabályzat súlyos megsértésének minősül: A diákszervezeti adatlap hibás, illetve félrevezető kitöltése 11 Ajánlólevél meghamisítása Tagsági lista meghamisítása Speciális esetben a referens az eltiltás időtartamát csökkentheti, illetve el is engedheti Az akkreditációval járó előnyök A Budapesti Corvinus Egyetem akkreditált diákszervezetei jogosultak az egyetemi termek térítésmentes használatára. Ezeket a termeket a szervezet a HGRI-nél tudja igényelni elektronikus formában 12 a Belső rendezvénycélú teremigény nevű űrlap elküldésével, ami szintén megtalálható honlapunkon. Minden közgáz campuson akkreditált diákszervezet 13 részt vehet az évente kétszer meghirdetett diákszervezeti pályázaton, ami Ft alkalmanként. Az ezen a pályázaton elnyert összeget a szervezet fejlődésére (műszaki cikkek, működési költségek), illetve egyéb költségek (terembérlet) fedezésére lehet felhasználni. Standokat felállítani az egyetem épületeiben, illetve a plakátokat kirakatni a Szolgáltató Nonprofit Kft. felületein szintén csak akkreditált diákszervezetnek van lehetősége térítésmentesen. Az akkreditált diákszervezeteknek lehetőségük van a Diákszervezeti Tanácson képviseltetni magukat. Sok pályázat, illetve többletpont 14 feltétele az akkreditáció megléte, beleértve az ösztöndíjakat is. Nem akkreditált szervezetek tagsága ezektől a pontoktól elesik. Természetesen az akkreditációnak még számtalan előnye van, egy aktív diákszervezetnek, ami hosszútávra tervez, szinte elengedhetetlen feltétele az akkreditáció megléte. 11 Pl.: taglétszám Ami cégbírósági bejegyzéssel rendelkezik. 14 Erasmus, ProUni 6

7 2. Az akkreditált szervezetek kötelezettségei Az akkreditáció után a Hallgatói Önkormányzat törekszik az inaktív szervezeteket kiszűrni, épp ezért a munkacsoporttal együtt évente átvizsgálják az akkreditált diákszervezetek listáját, és ezeket a szervezeteket kihúzzák, vagy újra próbaidős szervezetnek nyilvánítják. Ami szükséges az akkreditáció meghosszabbításához: Adatlap Beszámoló Taglista Diákszervezeti Tanácson való részvétel Ezekről kicsit részletesebben: 15 I. Adatlap. Minden szervezet köteles a fontosabb változásokról a Hallgatói Önkormányzatot értesíteni. Ez a kitöltött adatlap elküldésével történik, amit évente legalább egyszer el kell juttatni a referensnek. Az adatlap sémája a honlapról letölthető. Az adatlapon fel kell tüntetni a vezetők nevét és beosztását, elérhetőségeket, valamint a szervezet fontosabb adatait. 16 II. Beszámoló. A szervezeteknek beszámolási kötelezettségük van, viszont ez nem annyira kötött, mint a próbaidős szervezeteknél. Minden év május 1-jéig el kell juttatniuk a referensnek egy éves beszámolót, ami a szervezet aktivitását igazolja, tartalmazza a fontosabb programokat és rendezvényeket (vagy egyéb tevékenységet) előző év május 1-jétől. A beszámoló terjedelme legfeljebb 3 A4-es oldal legyen. III. Taglista. Minden szervezetnek rendelkeznie kell taglistával, amivel a regisztrált tagokat nyilván tartja. Ezt a taglistát minden év május 1-jéig a szervezetnek el kell juttatnia a referens címére. A taglista alapján a munkacsoport ellenőrizni tudja a taglétszám változásait és a diákszervezetek összetételét. A szervezet kérésére a taglistát a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoportja bizalmasan kezeli, külső félnek nem adja ki. IV. Diákszervezeti Tanácson való részvétel. A szervezet egyéb kötelezettségei közé tartozik, hogy minden évben, legalább egy Diákszervezeti Tanácson képviseltesse magát. A Tanácson nem feltétlenül kötelező a szervezet valamelyik vezetőjének részt venni, elég egy, a taglistán is szereplő diákszervezeti tagnak jelen lennie. A Tanács meghatározó szerepet játszik, a Hallgatói Önkormányzat és a diákszervezetek közti kapcsolattartásban, ezért mindenképpen fontos, hogy a szervezetek minél nagyobb létszámban jelen legyenek, és képviseljék az érdeküket. Ennek a kritériumnak az ellenőrzése a Diákszervezeti Tanácson körbeadott jelenléti ív alapján történik. 15 Mindhárom dokumentumot elég elektronikusan vagy írásos formában. 16 bankszámlaszám, adószám, cím 7

8 3. Plakátozás 3.1. Plakátozás menete Minden, a Budapesti Corvinus Egyetemen akkreditált diákszervezet és szakkollégium jogosult az egyetem campusain térítésmentesen a rendezvényeit, illetve programjait hirdetni plakátok formájában. A plakátozás menete a következő: 1. Plakátozási engedély kitöltése, illetve leadása elektronikus módon Plakátok hitelesítése és leadása a Hallgatói Önkormányzat irodájában 3. A plakátok leadása a Szolgáltató Nonprofit Kft-nek A szervezetek kitöltik elektronikusan a plakátozási engedélyt, majd elektronikusan elküldik a diákszervezeti referens címére. A szervezetek nem rendelkeznek külön plakátozási kvótákkal, éppen ezért szükséges a referens jóváhagyása. A referens módosíthatja a kirakatni kívánt plakátok számát vagy méretét, majd erről értesítést küld az adott szervezetnek. A szervezetek kötelesek a plakátozási igényüket két héttel a plakátok kirakatása előtt jelezni a kitöltött plakátozási engedély leadásával! Amennyiben a szervezetek nem jelzik előre az igényüket, úgy a Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban Kft) nem tudja garantálni a plakátok kihelyezését. Az engedélyt a referens aláírásával és a Közgáz Campus pecsétjével hitelesíti, majd a Kft-nek átviszi minden héten szerdán. A szervezeteknek az elkészült plakátokat elég a plakátok kirakatása előtti munkanapon a Hallgatói Önkormányzat irodájában leadni, ahol az irodavezető pecséttel hitelesíti. A szervezet ezután a plakátokat leadja a Kft-nek, ami a következő munkanapon a meghatározott helyre és időtartamra kihelyezi Plakátozási engedély A plakátozási engedélyt a szervezetek a honlapról letöltik, majd a következő adatokkal kitöltik: Szervezet neve Rendezvény megnevezése A plakátok kihelyezésének időpontja A plakátok levételének időpontja A kihelyezendő plakátok száma A plakátok kihelyezésének helyszínei darabszámmal és mérettel Kérelem beadásának időpontja A plakátozási engedélyek bizonyos számú kvótát felhasználnak, ez a szám függ a plakátok méretétől, számától, és a plakátok kihelyezése, illetve levétele közti időtartamtól. Épp ezért a szervezeteknek ezeket az adatokat fel kell tüntetniük az engedélyen, ezek nélkül a plakátokat nem lehet kihelyezni. 17 Letölthető a honlapról: 8

9 3.3. Egyéb tudnivalók A szervezetek rendelkezhetnek saját plakáttartó állvánnyal, ezek nem a Kft felügyelete alá tartoznak, ide a szervezetek szabadon kihelyezhetik plakátjaikat. A szórólapokat, illetve az engedély nélküli plakátokat a Kft munkatársai begyűjtik, és megsemmisítik. A kollégiumok közül a Varga Jenő Kollégium tartozik még a Kft felügyelete alá, a többi kollégiumban történő plakátozáshoz a kollégiumok igazgatónőjéhez kell fordulni. 4. Diákszervezeti pályázat 4.1. A pályázat menete A diákszervezeti pályázat egy tanévben kétszer kerül meghirdetésre, egyszer az őszi és egyszer a tavaszi szemeszterben. 18 A diákszervezeti pályázatot a diákszervezeti referens írja ki a Diákszervezeti Tanácson, majd a kiírást a diákszervezeti levelező listára is felküldi a Tanács jegyzőkönyvével együtt. A meghirdetéstől számítva a szervezeteknek legalább két hét áll a pályázatok beadására, amit mind írásban, mind elektronikusan el kell juttatniuk a referens címére, illetve a Hallgatói Önkormányzat irodájába. 19 A pályázatok beérkezésétől számítva a Pályázati Bizottságnak két hét áll rendelkezésére a pályázatok elbírálásáig. Ezután a bizottság értesíti a pályázó szervezeteket az elbírálás eredményéről vagy írásos, vagy elektronikus formában. Az értesítő tartalmazza az elnyert összeget, illetve az összeg felhasználási módját, amit a Hallgatói Önkormányzat támogat. Az pályázaton elnyert összeget a szervezet a referenssel való egyeztetés és a referens jóváhagyása nélkül nem költheti másra, csak a megpályázott termékek, illetve szolgáltatásokra. A számlák leadási határidejét szintén a referens határozza meg, általában a következő diákszervezeti pályázat kiírása Követelmények Diákszervezetek, szakkollégiumok A pályázatra csak a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Hallgatói Önkormányzat által bejegyzett és akkreditált diákszervezetek, illetve szakkollégiumok vehetnek részt. További követelmény, hogy az érintett szervezet rendelkezzen cégbírósági bejegyzéssel, anélkül nem adhatja le a pályázatát A pályázat formai és tartalmi követelményei A pályázatnak tartalmaznia kell: Rövid leírást a Pályázó eddigi működéséről, alapvető feladatairól, kitűzött céljairól. A megpályázott összeg felhasználásának leírását. Rövid leírást arról, hogy az esetlegesen elnyert támogatás hogyan segítené a Pályázót alapvető feladatának és kitűzött céljainak elérésében. Formai követelmények: 18 Általában október és április hónapokban. 19 E 17 9

10 A pályázat terjedelme maximum 5 darab A4-es oldal. A pályázatot a Pályázó szervezet vezetője aláírásával és a szervezet hivatalos pecsétjével hitelesíteni kell. A pályázatot zárt borítékban kell a Hallgatói Önkormányzat irodájába leadni, amin a HÖK Diákszervezeti Pályázat adott év kell hogy szerepeljen. Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz 4.3. Számlák A szervezeteknek a pénzösszeg felhasználását számlákkal kell igazolniuk. A számlákkal kapcsolatos kritériumok: Csak az egyetem nevére szóló számlákat tudunk elfogadni 20 Csak ÁFÁ-s számlákat tudunk elfogadni Nem fogadunk el számlákat: Benzinről Élelmiszerről Alkoholról Dohányáruról Többek között elfogadunk számlákat: Műszaki cikkekről Terembérletről 4.4. Sikeres pályázat esetén Sikeres pályázat esetén, a szervezet jogosult lesz az elnyert összeg felhasználására, a Hallgatói Önkormányzat által meghatározott módon. A szervezet nem rögtön a sikeres pályázat után kapja meg az elnyert pénzösszeget, először számlával kell igazolnia az összeg felhasználásának módját a Hallgatói Önkormányzat felé. A számlák ellenőrzése után a Hallgatói Önkormányzat továbbítja ezeket a GMI-nek, 21 ami ezután pár héten belül átutalja a pénzt a szervezet számlájára. Az összeget a szervezet csak és kizárólagosan átutalással kaphatja meg, 22 ami az adatlapon megtalálható bankszámlára fog megérkezni. 20 Budapesti Corvinus Egyetem Fővám tér Gazdasági és Műszaki Igazgatóság 22 ezért elengedhetetlen a cégbírósági bejegyzés 10

11 Az átutaláshoz szükséges adatok: 23 A szervezet pontos neve A szervezet bejelentett címe Bankszámlaszám Adószám A szervezeteknek ezeket az adatokat a számlákhoz csatolniuk kell, hiányosság esetén a GMI nem tudja ez elnyert összeget átutalni Kizárás A szervezetet a pályázatból kizárhatjuk, amennyiben: A pályázat nem felel meg a tartalmi, illetve formai követelményeknek A szervezet nem rendelkezik cégbírósági bejegyzéssel Sikeres pályázat esetén nem ad le, vagy a kritériumoknak nem megfelelő számlát ad le Amennyiben a szervezet nagyobb pénzösszeget pályáz meg a referens által kiírtnál Nem tartja a kiírt határidőket A kizárásról a Pályázati Bizottság dönt, a döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Kizárás esetén értelemszerűen nem kerül utalásra az odaítélt összeg a pályázó szervezetnek Pályázati Bizottság A bizottságot a Hallgatói Önkormányzat diákszervezeti munkacsoport tagjai alkotják, akiket a referens választ ki. A tagságnál előny, ha a jelölt egyik diákszervezetnek sem tagja. A bizottság dönt a pályázati összegek elosztásáról, a döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. 23 Hiányosság esetén, az adatlapon megjelenített adatokkal pótoljuk. 11

Hallgatói szervezeti szabályzat

Hallgatói szervezeti szabályzat Hallgatói szervezeti szabályzat Szervezetek az egyetemen Az egyetemi vezetőség, illetve a Hallgatói Önkormányzat három fajta hallgatói szervezetet működését ismeri el az egyetemen: A. Szakkollégiumok B.

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Hallgatói szervezeti szabályzat 1. Szervezetek az egyetemen Az egyetemi vezetőség, illetve a Hallgatói Önkormányzat három fajta hallgatói szervezetet működését ismeri el az egyetemen: A B C Szakkollégiumok

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

PRO UNIVERSITATE PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

PRO UNIVERSITATE PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT PRO UNIVERSITATE PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT Általános információk Pályázhat, aki a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi vagy Társadalomtudományi Karának végzős hallgatója (végzős

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

Diákszervezeti Tanács ülésének jegyzőkönyve

Diákszervezeti Tanács ülésének jegyzőkönyve Diákszervezeti Tanács ülésének jegyzőkönyve Az ülés ideje: 2010.10.12. 16:30-17:50 Az ülés helye: E 236 Ülésvezető: Jegyzőkönyv-vezető: Leövey Gergely Kocsis Anna Az ülés határozatképes Napirend: 1. Köszöntő,

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

E-számlával kapcsolatos tudnivalók

E-számlával kapcsolatos tudnivalók Kedves Hallgató! E-számlával kapcsolatos tudnivalók A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015/16. tanévtől új elektronikus számlázási rendszert használ. I. Számla előzetes kérése nélkül Minden kiírt és befizetett

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz

Útmutató. a 7. félévi. szakmai gyakorlathoz Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campus Szarvas Útmutató a 7. félévi szakmai gyakorlathoz Szarvas 2015. 2 1. Általános tudnivalók (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Nem lehet pályázni: gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre, kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre. Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje

Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje Nyíregyházi Főiskola Kulturális és Sport Bizottság Kulturális Albizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: NYF) Kulturális Albizottsága (a továbbiakban: KAB) a NYF Szenátusa által

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-179/2012 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012 március 21-i ülésére Tárgy: Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére meghirdetésre

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 1/10/2012. számú HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA P Á L Y Á Z A T I L A P MAGÁNSZEMÉLYEKNEK BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 12. ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. Csak a

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Iktató szám: Sz-247/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. április 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2012. évi diákcsoport

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A MOL Gyermekgyógyító Program 2014-ben is online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben