PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/2 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 9 B4. Iparág... 9 B5. Típus/karakter... 9 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...12 C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 36 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...40 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...43 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...59 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A Társadalmi Megújulás Operatív Program szerint az egészségtudatos magatartás széles társadalmi réteggel történő megismertetése, elterjesztése valamint az egészségi kockázati tényezők megismerése leghatékonyabban a helyes szemléletet közvetítő ismeretek átadásával segíthetők. A dokumentum leszögezi, hogy a megfelelő szemléletmód kialakítását [ ] már gyermekkorban érdemes elkezdeni, ennek érdekében olyan egészségfejlesztési programokat, kampányokat, koragyermekkori programokat és tananyagfejlesztést hajtunk végre, amelyek megvalósulásával általánossá válik az egészségtudatos magatartás (mozgás-gazdag életmód, dohányzásról leszoktató kampány stb.) A december 13-án az európai uniós tagállamok által elfogadott és aláírt, december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződés új rendelkezései értelmében a sport az Európai Unió hatáskörébe tartozó területté vált. Számos nemzetközi tanulmány született az elmúlt időszakban, mely rámutatott arra, hogy a lakosság fizikai aktivitásának növelésével nemzetgazdasági szempontból is markáns eredményeket lehet elérni, a lakosság rendszeres testmozgásra történő motiválása az államháztartási alrendszerek kiadásait is csökkenti. Az egészségromlás megelőzésével, a rizikófaktorok csökkentésével a rendszeres munkavégzés feltételei is megteremthetők, mely által a munkaerőpiacon részt vevők köre nyilvánvalóan bővülhet. A sport, a testmozgás nemzet-, közösség- és társadalomformáló hatással is bír, de az egészség védelme, fejlesztése társadalmi felelősség is. Az államnak kiemelt figyelmet kell fordítania a mozgás-gazdag életmód iránti társadalmi igény növelésére, kezdeményeznie és támogatnia kell az ezt segítő programokat, a szemléletformálást. A szabadidő sportolással való eltöltése motivál, szocializál, nevel, növeli a közösségi aktivitást és alternatívát jelent a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, vagy azok megszüntetése kapcsán is. Az EU 27 tagállama között Magyarország kifejezetten rossz helyen található a rendszeres testmozgás összehasonlításában,, hiszen amíg az Európai Unióban az állampolgároknak átlagosan 40%-a állítja, hogy rendszeresen vagy viszonylagos rendszerességgel legalább heti egy alkalommal sportol, addig hazánkban ez az arány mindössze 23%. A rossz, illetve romló statisztikai mutatók a gyermek és ifjúsági korosztályra is jellemzők, hazánkban különösen. A sport európai dimenziói tekintetében ezért az Európai Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet annak társadalmi szerepére, köztük az oktatás, a képzés és a képesítések kérdéskörének, a sport általi egészségvédelemnek, és a szociális inklúziónak 1. Kifejezetten e részcélok mentén átfogó, tematikus sport- és sportcélú programokra (módszertani kutatásokra, elemzésekre, rendezvényekre) azonban az elmúlt években nem került sor. 1 Az Európai Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A sport európai dimenziójának fejlesztéséről január 18. Forrás: 4

5 Jelen pályázati kiírás célja, hogy a közösségi célkitűzésekhez illeszkedő módszertani megalapozást tartalmazó tematikus program kereteit biztosítsa, és annak (rész)eredményeit felhasználva támogassa olyan rendezvénysorozatok-sportbörzék szervezését, amelyek ösztönzik valamennyi célcsoport életmódformálását, fizikai aktivitását, ráirányítva a figyelmet a sport, a testmozgás jótékony hatásaira bővítik a szülők, pedagógusok, szakemberek fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteit mindezt a sport- és egészségtudományos, sportmenedzsment és egyéb sport- és testnevelés szakpedagógiai ismeretek egyidejű átadásával, korszerű, innovatív eszközök alkalmazásával, közérthetően együtt teszik meg. A program kiemelt célja továbbá, hogy a célcsoport minél szélesebb rétege számára átadja azokat a korszerű sportszervezési és menedzsment típusú ismereteket, jó gyakorlatokat, melyek aktív sportolói közösségek kialakulásához vezethetnek. A társadalmi befogadás a sportban és a sport által célkitűzés mentén a program fókusza különösen kiterjed a hátrányos helyzetű célcsoportokra is, így az az egészségfejlesztésen túl - társadalmi integrációjuknak is eszköze lehet. A2. Részcélok A konstrukció a sport európai dimenziójának fejlesztése kapcsán kidolgozott közösségi dokumentumoknak megfelelően a sport társadalmi szerepének erősítését és a jó sportirányítási, sportszervezési (good governance) struktúrák kialakítását kívánja ösztönözni. Cél, hogy olyan projektek kerüljenek megvalósításra, melyek tudományos alapon feltérképezik és kidolgozzák azokat kezdeményezéseket, módszertanokat, melyek a fizikai aktivitáson és sportoláson alapuló egészséges életmód elterjedését szolgálják. Cél, hogy a projektek mérhető módon és strukturáltan irányítva ösztönözzék a lakosság különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály fizikai aktivitását, segítsék a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférést, és sportolók, szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos információ és tapasztalatcserét, a szemléletformálást. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint, melyből forint az A komponens szerinti program megvalósítására, forint a B komponens szerinti program megvalósítására áll rendelkezésre. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 5

6 Felhívjuk figyelmüket, hogy a komponensenként előirányzott keretösszegek a támogatási igények függvényében módosulhatnak, amennyiben az A komponens keretében nem kerül lekötésre a teljes előirányzott keretösszeg, a maradvány átcsoportosításra kerül a B komponensre. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az A komponens esetében a projekt lebonyolítása során a Közép-magyarországi régióra jutó egészségügyi fejlesztési célú TÁMOP forrásokat a megítélt támogatás 30,7 %- a terheli. A projekt keretében az Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) és Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. A B komponens esetében a Közép-magyarországi régióban támogatás nem ítélhető meg. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére elszámolható költség nem fordítható. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatható pályázatok száma: az A komponens szerinti program megvalósítására 1 db országos projekt, a B komponens szerinti program megvalósítása kapcsán 1 db konvergencia régiókban megvalósuló projekt. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma I. KSH besorolás Jelen pályázati kiírás valamennyi komponense esetében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): Sportegyesület, sportszövetség, országos sportági szakszövetség (KSH 521); Egyéb egyesület (KSH 529); Egyéb alapítvány (KSH 569); Non-profit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572); Non-profit részvénytársaság (KSH 573); II. Egyéb feltételek: A és B komponens esetében: A pályázó szervezet jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet nyilvántartásba vételének/cégbejegyzésének napja legalább 1 évvel meg kell előzze a pályázati felhívás megjelenésének napját. A komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) legalább január 1-től szerepelnie kell az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennek megfelelő tartalomnak: sporttudomány, sportegészségügy, sportszervezés és -menedzsment, pedagógia testnevelés és sport műveltségterülethez, illetve a sportszakma vonatkozó más műveltségterületeihez (pl. teljesítmény-élettan, edzéselmélet, stb.) kapcsolódó tevékenység, fizikai aktivitásra, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. B komponens esetében: A pályázó szervezet létesítő okiratában (alapszabályában/társasági szerződésében) szerepelnie kell legalább január 1-től az alább felsorolt tevékenységek valamelyikének, vagy ennek megfelelő tartalomnak: szabadidős- és sportrendezvények szervezése, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés. Mindkét komponens keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumok maximum 5 tagból állhatnak; Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás. 7

8 A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. III. Együttműködő partnerek köre: Az A komponens esetében a káros szenvedélyekkel (különösen: dohányzással, túlzott alkoholfogyasztással, szerhasználattal), egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó társadalmi szervezetek, költségvetési szervek. Az A komponens esetében az együttműködő partnerek bevonására vonatkozóan kötelező előírás nincs. A B komponens esetében: a helyi önkormányzatok és társulásaik, a többcélú kistérségi társulások, a regionális fejlesztési tanácsok; egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók; iskola-egészségügyi szolgálat; a köznevelési intézményfenntartók, azok jellegére, típusára tekintet nélkül; a kisebbségi önkormányzatok; a köznevelési és felsőoktatási intézmények; a szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények; az államháztartáson belüli sportlétesítmény-fenntartó szervezetek; egészség-megőrzési, megelőzési-prevenciós, egészségfejlesztést, civil érdekképviseleti tevékenységet végző civil vagy egyéb szervezetek; kulturális intézmények (könyvtár, közművelődési intézmények); A B komponens esetében a pályázó szervezet konvergencia régiónként legalább 3 (azaz összesen legalább 18), a fentiek szerint különböző kategóriába sorolt, adott régióban székhellyel, telephellyel (szervezeti egységgel) rendelkező szervezettel köteles együttműködési megállapodást kötni. Az együttműködő partnerekre vonatkozó általános előírások mindkét komponens esetében: Az aláírt, az együttműködő partner projektben vállalt szerepét és feladatait is bemutató együttműködési megállapodásokat a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. Non-profit szervezet együttműködő partnerként való bevonása abban az esetben lehetséges, amennyiben az adott szervezet az elmúlt 3 évben igazolható módon az együttműködési megállapodás tárgyához kapcsolódó tevékenységet végzett folyamatosan az adott régióban. Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. Az együttműködő partner és a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban álló személy nem lehet a projektben térítéses szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 8

9 B3. Székhely Az A komponens esetében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A B komponens esetében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a hat konvergencia régió (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) valamelyikében székhellyel rendelkező intézmény/szervezet/gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a hat konvergencia régió valamelyikében telephellyel, fiókteleppel rendelkező intézmény/szervezet/gazdasági társaság pályázhat. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a Pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás. Amennyiben a Pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló jogszabályban meghatározott eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a Támogatási Szerződés lejártáig, annak tényét a Pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. A Pályázónak írásbeli nyilatkozatot kell adnia arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A Pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított 9

10 költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 6. Abban az esetben, ha a Pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a Pályázónak a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 7. Amennyiben a Pályázó biztosíték nyújtására köteles, a Pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 8. A Pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint igazolnia kell. 9. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt az NFÜ előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 10.A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 11.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a Pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 12.A pályázat benyújtásával a Pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 13.Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a Pályázóval, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a Pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen Pályázati Felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 14.Amennyiben a Knyt. 8. (1) szerinti érintettség a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 10

11 15.Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. További feltételek: egy szervezet kizárólag egy komponensre pályázhat, jelen kiírás keretében kizárólag egy pályázatot nyújthat be önállóan vagy konzorciumi partnerségben. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Okirat kibocsájtásához feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási jogviszonyban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. c. aki a projekt saját forrásának rendelkezésre állását az Ávr. 72. (3) bekezdés aa)-ad) pontjai szerint nem igazolta. (Releváns esetben) d. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; e. akivel szemben a Knyt. 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; f. aki nem felel meg az Áht. 50. (1) bekezdésben megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. g. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. h. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel (ideértve az ÁNTSZ által kiadott, egészségügyi szolgáltatásra érvényes működési engedélyt és az OEP-pel egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött finanszírozási szerződést) nem rendelkezik, 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A komponens: A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása A pályázat elsődleges célcsoportját jelentik az A komponens esetében: - sporttudósok, valamint a sportszakma, a sportegészségügy és egészségügy határterületén dolgozó kutatók; - sportszervezők, sportmenedzserek; - pedagógusok - különösen a testnevelő szakpedagógusok - valamint egyéb a testnevelés és sport műveltségterületén dolgozó szakemberek a közoktatásban és a felsőoktatásban, valamint a szakképzés területén dolgozó sportszakemberek; - sportegészségügyi szakemberek, szolgáltatók; - sportigazgatási szakemberek. B komponens: A gyermek-, diák- és hallgatói sportolói bázis, valamint más szabadidő-sportolói közösségek bővítése A pályázat elsődleges célcsoportját jelentik a B komponens esetében: - gyermekek, diákok (alapfokú és középfokú oktatásban, kiemelten a HH, HHH és SNI tanulók és veszélyeztetett fiatalok); - felsőoktatásban részt vevő hallgatók; - gyermekek szülei, családja, hozzátartozói; - egyéb hátrányos helyzetű célcsoportok (nők, fogyatékossággal élők, stb.); - gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek; - szociális ellátás területen dolgozó szakemberek; - köznevelési és felsőoktatási intézményvezetők, döntéshozók; - egészségügyi szolgáltatók; - iskola-egészségügyi ellátást végzők; - egészségfejlesztők; - igazgatási szakemberek, döntéshozók-vezetők. C1. Támogatható tevékenységek köre Az A komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek: Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikai aktivitással összefüggő, a módszertani eredmények implementációját, nyomon követését és a kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése, és portál kialakítása, amely megfelel a jelen pályázati kiírás 18. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek; Adatgyűjtés és adatelemzés, mely az országos szintű, sportcélú humán-, szervezeti és infrastrukturális kapacitások feltérképezését és azok feldolgozását szolgálja. A Kedvezményezett adatgyűjtési tevékenységét a sportért felelős minisztérium támogató nyilatkozat kiadásával segíti. A támogató nyilatkozat kiadását a kedvezményezettnek kell kérelmeznie az érintett minisztériumtól, s azt a Közreműködő Szervezet kérésére be kell nyújtani. 12

13 Az egészségfejlesztő szabadidősport fejlesztésével összefüggő szakmai sporttudományos, sportmenedzsment, sportegészségügyi, stb.) háttéranyagok fejlesztése: részletes módszertani kutatás-elemzési tematika kidolgozása és a kutatás lefolytatása, vagy meglévő kutatás magyarországi alkalmazása/adaptációja, továbbfejlesztése, így különösen az Európai Unió előkészítő intézkedések projektjei eredményeinek, vagy egyéb, a testmozgás és a sport általi egészségvédelmet, egészségfejlesztés és -nevelést középpontba helyező európai vagy nemzetközi kutatási témák feldolgozása, továbbfejlesztése, a tapasztalatok kiértékelése (policy analysis) a pályázat keretében. Az alábbi kutatási tématerületek mindegyikére kiterjesztve: 1. Egészségvédelem a sport révén, így különösen o egészségvédő és -fejlesztő testmozgás, az egészséget javító fizikai tevékenységek és az alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása; o az egészség védelme és fejlesztése a sport által, különös figyelemmel a fizikai aktivitási szintek fokozására az egészségügyi, nevelési-oktatási intézményekben, ideértve a munkakörnyezetet is. 2. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális inklúzió), valamint az erőszak és az intolerancia megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem, különösen o a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, hangsúlyosan a fogyatékosságuk miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében; o a nemek közötti esélyegyenlőség viszonylatában, és a o veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetben lévő csoportok integrációja tekintetében, különös figyelemmel a veszélyeztetett vagy hátrányos helyzetű gyermekekre, fiatalokra; 3. Oktatás, képzés és képesítések a sportban: o a sport szerepének erősítése az oktatásban és képzésben, a formális és informális tudáselemek feltérképezése a sportban, valamint a kombinált sportképzéssel és általános oktatással kapcsolatos jó gyakorlatok a közés felsőoktatásban (kettős karrier); 4. Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül; 5. A jó irányítás ösztönzése a sportban, a sportban rejlő lehetőségek kihasználása a sport társadalmi szerepének érvényesítése céljából, így különösen o sport-, szabadidős és rekreációs szervezetekhez, tevékenységekhez, o a sportlétesítményekhez, sporteszközökhöz, o a sporteseményekhez és helyszínekhez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése adatokra épülő (evidence based) sportszervezési és menedzsment rendszerek kidolgozásával, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportok tekintetében; 6. Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok, különösen a településtervezés, -szervezés, és -irányítás, valamint az intézmények vezetése vonatkozásában; 7. Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmak a egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában, így különösen a lehető legnagyobb számú és szegmentált célcsoportot megszólító sportolói közösségek szervezését, mozgósítását szolgáló sportszervezési megoldások és sportmenedzsment ismeretek feltárása. 13

14 A módszertani-tapasztalati eredmények lehető legszélesebb körű, és lehetőség szerint innovatív technológiákat is alkalmazó disszeminációját szolgáló, az egészségvédelmet, egészségfejlesztést és -nevelést, a mozgástanulásra és a fizikai aktivitásra is fókuszáló oktatást és nevelést, a sportegészségügyi ismereteket, valamint az alkalmazott sporttudományi és sportmenedzsment-sportszervezési megoldásokat európai és nemzetközi megközelítésben középpontba helyező kiadványok, segédletek, jó gyakorlatok, iránymutatások (guidelines), alkalmazások (internetes tartalomszolgáltatás), egyéb kommunikációs eszközök kidolgozása és közzététele; A módszertani eredmények ismertetését és tudatosítását szolgáló érzékenyítő és szemléletformáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a megyei (fővárosi) szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára. A B komponens esetében támogatható tevékenységnek minősülnek: Az egészségfejlesztő szabadidősporttal, fizikai aktivitással összefüggő, a rendezvényekkel-sporteseményekkel kapcsolatos részvétellel összefüggő adatok, indikátorok nyomon követését, mérését és kommunikációját segítő informatikai adatbázis környezet fejlesztése (portál kialakítása nélkül), amely megfelel a jelen pályázati kiírás 18. számú mellékletét képező szakmai és informatikai rendszerkövetelményeknek; A lakosság különösen a gyermek és ifjúsági korosztály rendszeres testmozgását szolgáló, az érintett régió(k)ban legalább öt alkalommal megrendezésre kerülő sportrendezvény sorozatok, és azokkal összefüggően a sportszervezésimenedzsment és sporttudományos ismeretek és know-how átadását, valamint a közösségfejlesztést és -építést szolgáló sportbörzék szervezése, melyeknek tematikája és célcsoportja illeszkedik az A komponens keretében kidolgozott módszertanokhoz, kapcsolódó eszközbeszerzés; Az érzékenyítést, szemléletformálást szolgáló workshopok, rendezvények szervezése legalább a sportrendezvények, sportbörzék megvalósítási helyszínei szerinti helyi/térségi szintű döntéshozók-vezetők, igazgatási szakemberek számára, valamint közoktatási, felsőoktatási és egészségügyi intézményvezetők számára. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A pályázat szempontjából irányadó komponens esetében a fentebb az adott komponens tekintetében felsorolt tevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező tevékenység. Mindkét komponens esetében a projektet a Támogatási Szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni. Az A és B komponens keretében nyertes szervezetek/konzorcium(ok) a projektek megvalósítása során együttműködni kötelesek. Az A komponens keretében kiválasztott Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása során annak infrastrukturális illetve humán környezetét az alábbiak figyelembe vételével alakítja ki, melyet a B komponens kedvezményezettjének (a továbbiakban együttesen: Felek) kiválasztását követően a Felek együttműködési megállapodásban rögzíteni kötelesek. 14

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1/KMR 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben