I. Általános rész. Feladatellátás általános értékelése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rész. Feladatellátás általános értékelése:"

Átírás

1 4. napirend melléklete I. Általános rész Feladatellát általános értékelése: Füzesgyarmat Város Önkormányzata gazdálkodi szempontból eredményes et zárt. Megőriztük az során a fizetőképességünket. Likviditi problémák ugyan adódtak az során, de kezelhető mértékben. A Képviselő-testület a város i költségvetését a 4/2012. (II. 16.) önk. rendeletében forint főösszeggel február 16.-án fogadta el, amelyet a beszámoló időpontjáig öt alkalommal módosított. A rendeletben meghatározta a i költségvetés előirányzatait, és a költségvetés végrehajtával kapcsolatos szabályokat. Az es gazdálkod során ezeket az előírokat betartottuk. A működőképesség mindvégig biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat a lehetőségekhez mérten teljesítettük. Bevételi forrok és azok teljesítése: A költségvetési rendelet eredeti előirányzatába az abban az időpontban valószínűsíthető, elvárható bevételeket építettük be. Az során módosított előirányzatként kerültek be a felhalmozi és működési programok, valamint pályázatok kapcsán lehívott forrok. Normatív támogatra való jogosultságunkat a kijelölt időpontokban az aktuális feladatmutatókhoz módosítottuk, nem történt közben olyan lényeges változ, amely számottevő mértékben változtatta volna bevételeinket. Önkormányzatunk költségvetési támogat ben 536,7 millió forint volt. Támogatértékű működési bevételeik főösszege 288,5 millió forint, amelyből 238 millió forintot a közfoglalkoztati programok kapcsán vehettünk át. Támogatértékű beruházi bevételeinkből, amely 1 milliárd 528 ezer forintra nőtt az során, 1 milliárd 505 ezer forintot a szennyvízberuházunkra folyósított támogat képezi. Intézmény működési bevétel jogcímen 575 millió forintot realizáltunk ben 1,7 millió forintot 99 %-ban igazgati szolgáltati díjból eredően szedtünk be. Egyéb saját működési bevételeinkre pozitív hatt gyakorolt az előző költségvetési ekhez képest, hogy önkormányzatunk tevékenységi körébe felvette az agyagbánya működtetését. A feladatelláthoz várolt munkagép kölcsönzése az kifejtéshez, valamint az értékesített agyagos föld ára is segítette

2 2 azt, hogy gazdálkodunk kiegyensúlyozottabb legyen. Ebből a tevékenységből 10 millió forint bevételt értünk el. Gondot fordítottunk arra is, hogy az önkormányzat tulajdonában levő, önkormányzati célra nem használt épületeket, helyiségeket bérbe adjuk. E bérleti díjakat növelte a víziközmű vagyonunk után kiszámlázott bérleti díj is, így összességében bérleti díj jogcímen 34,9 millió forintot tartunk nyílván a zárszámadunkban. A felhalmozi kiadainkhoz kapcsolódó fordított áfa - könyvelésének sajátossága miatt - a működési áfa bevételeinket 478 millió forinttal megnövelte. Működési hozam és kamatbevételeink 464 ezer forint bevételt eredményeztek. A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya ről re növekszik. Füzesgyarmat Városban ben háromféle helyi adót vetett ki önkormányzatunk, és három központi adó beszedését láttuk el. Helyi adóbevételt 287 millió forintot szedtünk be. Az iparűzési adóbevételeinkben jelentős pozitív változ állt be az folyamán, köszönhetően annak, hogy néhány nagyobb gazdasági társaságnak a tevékenysége felélénkült és ez által magasabb lett az iparűzési adóalap mértéke, illetve eredménye annak, hogy önkormányzatunk a kiszabható legmagasabb adómértéket alkalmazza. Ebből az adónemből 248,9 millió forint bevételt értünk el, közi növekmény 38,4 millió forint. Építményadót a gazdasági célt szolgáló ingatlanokra állapított meg képviselő-testületünk, es bevételünk 33,4 millió forint lett, amely 1,4 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. Városunkban megszüntette működését a Gara szálloda, emiatt az idegenforgalmi adóbevételünk a tervezethez képest 3,5 millió forinttal kevesebb. Mivel ehhez az adónemhez központi támogat is kapcsolódik, összességében 8,8 millió forinttal csökkent a felhasználható forrunk.. Központi adóink beszedéséből ( gépjármű, talajterhelési, termőföld bérbead) 30, 7 millió forint származott. Kiadok alakula: Munkabér és járulék keretünk közben a képviselő-testület által jóváhagyott mértékig módosult, erre szinte kizárólag a közfoglalkoztat tekintetében került sor. A teljesítés a módosított előirányzatokon belül maradt. Személyi juttatoknál kerülnek elszámolra a köztisztviselők, közalkalmazottak alapilletményei, illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatai, tehát a költségvetési szerveknél bármely minőségben dolgozók, valamennyi jogcímen kapott jövedelmért nevezzük összefoglaló nen személyi juttatnak. Teljesítése összességében 530,8 millió forint ben a közfoglalkoztat egyedülállóan magas volt a korábbi ekhez képest,

3 3 amelyre lehetőséget teremtettek a ben induló start munka mintaprogramok. Füzesgyarmaton gyakorlatilag minden olyan munkaképes személynek módjában állt munkát vállalni az elmúlt ben, aki erre igényt tartott. A személyi juttatokhoz kapcsolódó járulékterheket a nettó finanszíroz rendszerében érvényesítették. A dologi és egyéb folyó kiadok vonatkozában általános szempont volt, a feladat elvégzéséhez alkalmas, de árfekvésében kedvező eszközök, szolgáltatok beszerzése. Önkormányzati szinten a dologi és egyéb folyó kiadok teljesítési adata 799 millió forint, azonban ebből a fordított áfa 461,5 millió forintot tesz ki. Valós dologi kiad 337,5 millió forint. Működési célú támogatt ben 185,6 millió forintot adtunk át. Ebből 153,2 millió forint szociálpolitikai juttat. Kiemelt jelentőséggel bír még a 2012-es költségvetési értékelése során, hogy önkormányzatunk történetében soha ilyen magas költségvetési főösszeg nem volt, és ezen belül ilyen nagyságrendű fejlesztés sem történt. 2,3 milliárd beruház, és 19,4 millió forint felújít szerepel a beszámolónkban. A település egészét lefedő szennyvízberuházt valósítottunk meg rekord idő alatt, kerékpárutat építettünk, valamint több, volumenében kisebb fejlesztést végeztünk, pályázat előkészítő terveket, tanulmányokat készítettünk. Az önkormányzat i költségvetésében szereplő, illetve a későbbi testületi döntésekben elhatározott beruházi, felújíti terveket végrehajtottuk. Csak azon fejlesztések maradnak el, amelyek pályázatai nem nyertek támogatt. Fejlesztések: Füzesgyarmat Város Önkormányzata fejlesztései azt a célt szolgálják, hogy településünk élhetőbb legyen, a meglő befektetett eszközeink felújítával, újak létesítésel, beszerzésel a település vagyonát gyarapítsa. Élünk a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. ( rendelettervezet 7.,8., 9. sz. melléklet) Az önkormányzat i gazdálkoda során rendkívüli esemény nem történt. Hitelek alakula:a eredeti előirányzatban jelentkező 32 millió 813 ezer forint működési forrhiányt ÖNHIKI támogatsal, és saját bevételeink növekményének felhasználával sikerült felszámolnunk. A fordulónapon, december 31.-én nem volt működési hitelünk, minden intézmény elszámoli számlája pozitív egyenleggel zárt. Évközben szükségünk volt a bevételek és kiadok eltérő áramla miatt folyószámla hitelre, de a

4 4 hitelkeret minél alacsonyabb terhelése érdekében ütemeztük a beszerzési igényeket, és a kifizetésre váró számlákat. Felhalmozi hitelt csak a szennyvízberuház kapcsán vettünk fel, a beruház saját erejének biztosíta érdekében. A hitelfelvételre vonatkozó testületi döntések szerinti kondíciókkal kötöttük meg a hitelszerződéseket. Felhalmozi hitelállományunk december 31.-én 156,4 millió forint, ebből 31,5 millió forint fedezete EU önerő Alapból biztosított. Az önkormányzat i gazdálkoda során rendkívüli esemény nem történt. II. Specifikus rész Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulának értékelése ( rendelettervezet 16. sz. melléklet elemzése) Vagyon alakula: Eszközállomány Az eszközállományt az abszolút eltérések módszerel elemezve a következőket látjuk: Immateriális javak állománya A HU-RO pályázat WEB portál, és E-Market modul, valamint a közművelődési intézmény TIOP pályázata kapcsán az értékcsökkenések elszámola ellenére több, mint 6 millió forinttal emelkedett. i eszközeink állománya 770,3 millió forinttal emelkedett. Még mind a szennyvíz, mind a kerékpárút építése folyamatban van, emiatt a beruházok, felújítok aktivála még nem teljes. Az értékcsökkenés itt is elszámolra került. A tárgyi eszközök megújíti mutatója ben nagyon jó, hiszen a tárgyben üzembe helyezett beruházok jelentős részt képviselnek az összes tárgyi eszköz beszerzésén belül. Befektetett pénzügyi eszközeink állományát 41,7 millió tartós részesedés és 6 millió tartósan adott kölcsön alkotja. 1,8 millió forinttal kevesebb e mérlegtételünk a i zárhoz képest. Üzemeltetésre a vízmű vagyonunkat adtuk át, itt a rekonstrukciós munkák következtében az értékcsökkenésen túl is 3,2 millió forint növekményt tapasztalhatunk. Vagyonkezelésbe adott eszközként a Kastélypark Kft-hez átadott vagyontárgyakat tartjuk nyílván. Korábban vagyonkezelési szerződést

5 5 nem kötött önkormányzatunk, éppen ezért i állományunk nem volt, i záró állományi érték 436,7 millió forint. Készletgazdálkodt nem folytatunk, ezért készleteink állomány értéke nulla. Értékpapír állománnyal nem rendelkezünk. Követeléseink állománya 64,5 millió forint, adósokból és rövidlejáratra adott kölcsönökből tevődik össze. 18,7 millió forinttal magasabb a i állománynál. Pénzügyi helyzet értékelése ről 7,9 millió forint folyószámla hitel terhelődött át re, visszafizetéséről gondoskodtunk. A eredeti előirányzatban jelentkező 32 millió 813 ezer forint működési forrhiányt ÖNHIKI támogatsal, és saját bevételeink növekményének felhasználával sikerült felszámolnunk. A fordulónapon, december 31.-én nem volt működési hitelünk, minden intézmény elszámoli számlája pozitív egyenleggel zárt, 14 millió 784 ezer forint volt az önkormányzati szintre összesített pénzkészlet. Évközben szükségünk volt a bevételek és kiadok eltérő áramla miatt folyószámla hitelre, de a hitelkeret minél alacsonyabb terhelése érdekében ütemeztük a beszerzési igényeket, és a kifizetésre váró számlákat. Felhalmozi hitelt csak a szennyvízberuház kapcsán vettünk fel, a beruház saját erejének biztosíta érdekében. A hitelfelvételre vonatkozó testületi döntések szerinti kondíciókkal kötöttük meg a hitelszerződéseket. Felhalmozi hitelállományunk az MFB hitel kapcsán 121,7 millió forint ( a rendelkezésre álló 165 millió szerződéses keretből ), illetve 31,5 millió forint a BM önerő Alap megelőlegező hitelből, amelynek megtérülése ben várható. Az aktív pénzügyi elszámolok állománya 15,8 millió forint, amely 13,6 millió forinttal kevesebb, mint a i záró tétel. Aktív pénzügyi elszámolok között kerülnek kimutatra az olyan függő kiadok, melyek nem számolhatók el véglegesen a költségvetési az adott i előirányzat terhére ( kifizetett decemberi munkabér ), továbbá az átfutó kiadok (pl: munkabér előlegek). A korábbi ekben a decemberi munkabéreket december végén kifizettük, ezt végén a közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozában nem tehettük meg, ezért mutatkozik a jelentős csökkenés. Forrállomány:

6 6 Az önkormányzat vagyonállományában a forr oldalon, a saját tőke 93,7 % -os arányt képvisel. Az arányszám azt mutatja, hogy a vagyonállományt 93,7 %-ban saját tőke biztosítja. A saját tőke állománya 799 millió 270 ezer forinttal nőtt. A tartalékok összege 4,3 millió forinttal kevesebb, mint ben. Hosszúlejáratú kötelezettségek között az MFB hitelt tartottuk zárkor nyilván. A teljes 121 millió 682 ezer forintot, hiszen az állam által történő átvállalról szóló szerződés aláírára ban került sor. Rövid lejáratú kötelezettségeink főként szállítói kötelezettségből állnak, bár a kötelezett önkormányzatunk, de fennálló 335,1 millió forint 98,1 %-át a támogató szerv fogja helyettünk kiegyenlíteni. Egyéb passzív pénzügyi elszámolként kell kimutatni a könyvviteli mérlegben azokat a függő bevételeket, amelyek az adott időszakban nem számolhatók el véglegesen költségvetési bevételként, továbbá a költségvetési gazdálkodhoz közvetlenül nem kapcsolódó, de az államháztart szervezete eseti feladatával összefüggő átfutó bevételeket, valamint a kiegyenlítő bevételeket. Csak 54 ezer forint ilyen jellegű bevételünk volt. Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Év %-ban Év Befektetett eszközök aránya = Befektetett eszköz Összes eszköz 98,86 98,87 0,01 A befektetett eszközök aránya mutató kifejezi, hogy az önkormányzat összes eszközállományából milyen arányt jelentenek a befektetett eszközök. Az előző időszakhoz történő viszonyítnál a mutató értékének növekedése azt jelzi, hogy az állandó tőkeelem aránya emelkedik. Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök Összes eszköz 1,14 1,13-0,01 Forgóeszközök között azok az eszközök szerepelnek, amelyek a tevékenységet egy nél rövidebb ideig szolgálják. A forgóeszközök aránya mutató kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök vonatkozában a forgóeszközök arányának csökkenése azt mutatja,

7 7 hogy csökkent a tevékenységet egy nél rövidebb ideig szolgáló eszközök aránya. Tőkeerősség = %-ban Saját tőke Mérleg főösszeg * ,87 A tőkeerősség mutató a saját tőke és a forrok arányát fejezi ki. A mutató arra ad választ, hogy az eszközöket milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kötelezettségünk állománya 503,1 millió forint, amelyből 121,7 millió forint hosszúlejáratú kötelezettség, ami a szennyvíz beruházra felvett MFB hitel, a többi kötelezettségünk 381,4 millió forint rövid lejáratú. 328,9 millió forint a szállítói kifizetésre benyújtott beruházi számlák összege ben csak 65,8 millió forint rövidlejáratú kötelezettség szerepelt a mérlegünkben. Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek Mérleg főösszeg * 100 0, ,00 Pénzügyi helyzet értékelése ről 7,9 millió forint folyószámla hitel terhelődött át 2012.re, visszafizetéséről gondoskodtunk. A eredeti előirányzatban jelentkező 32 millió 813 ezer forint működési forrhiányt ÖNHIKI támogatsal, és saját bevételeink növekményének felhasználával sikerült felszámolnunk. A fordulónapon, december 31.-én nem volt működési hitelünk, minden intézmény elszámoli számlája pozitív egyenleggel zárt, 14 millió 784 ezer forint volt az önkormányzati szintre összesített pénzkészlet. Évközben szükségünk volt a bevételek és kiadok eltérő áramla miatt folyószámla hitelre, de a hitelkeret minél alacsonyabb terhelése érdekében ütemeztük a beszerzési igényeket, és a kifizetésre váró számlákat.

8 8 Felhalmozi hitelt csak a szennyvízberuház kapcsán vettünk fel, a beruház saját erejének biztosíta érdekében. A hitelfelvételre vonatkozó testületi döntések szerinti kondíciókkal kötöttük meg a hitelszerződéseket. Felhalmozi hitelállományunk december 31.-én 156,4 millió forint, ebből 31,5 millió forint fedezete EU önerő Alapból biztosított. Hitelfedezeti mutató = Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 69,48 16,91-52,57 A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a követelések milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató értéke akkor lenne kedvező, ha értéke 100 %-nál magasabb, ugyanis ez esetben az adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint a hitelőzői tartoz. Önkormányzatunk esetében ez nem adott, de mint korábban is leírtuk, e kötelezettség jó része a pályázataink támogati összege, amelyet nem önkormányzatunknak kell kiegyenlíteni. Eladósodottság mértéke = Kötelezettségek Saját tőke 0,99 6,38 5,39 Az eladósodottság mértéke mutató a kötelezettségek és a saját forr arányát mutatja, tehát azt, hogy a saját tőke teherrel (kötelezettséggel) terhelt. Adósságállomány aránya = Hosszú lejáratú köt. Saját tőke+hosszú lejáratú köt. 0, Adósságállomány alatt az egy et meghaladó, hosszú lejáratú kötelezettséget értjük. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat hosszabb távon milyen mértékben van eladósodva ben csak a termálfürdő téliesítésre felvett hitel utolsó törlesztő részlete volt a hosszúlejáratú kötelezettségünk, ezért nagyon kedvező volt a mutató, 2012 ben a szennyvízberuház MFB hitele miatt növekedett. Likviditi mutató = Forgóeszközök Kötelezettségek/ ,93-97,66

9 9 A likviditi mutató a fizetőképességet általánosan jellemző mutató, azt fejezi ki, hogy egységnyi (100 Ft) kötelezettség teljesítéséhez, mennyi egy en belül mobilizálható forgóeszköz áll rendelkezésre. A támogató szállítói kötelezettségei itt is negatívan érintik mutatóink alakulát. Kiegészítő mellékletként csatoljuk még a zárszámadi rendelettervezet 7.. (2),(3),(4),(5) bekezdésében felsorolt tájékoztató táblákat.

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:330-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2007.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014.

Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Zsinkó Lajos könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 000956 7100 Szekszárd, Bródy köz 34. Szám: 6/2014. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének Botta György Polgármester Úrnak Hőgyész Kossuth

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére. Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Fiskál János polgármester

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (KÖLTSÉGVETÉS, BESZÁMOLÓ, VAGYONI HELYZET) Vizsgált időszak: 2010-2014. évek Nagyréde, 2014-11-30. 2 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 15-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

JELENTÉS. Budaörs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1218 2012. április

JELENTÉS. Budaörs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1218 2012. április JELENTÉS Budaörs Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1218 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3108-041/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560139 Az

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május JELENTÉS Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13030 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-259-014/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben