HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI"

Átírás

1 HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre tarthatnak számot. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban. Tartalom: - I. Pannon Mechatronikai Klaszter tevékenységei - II. Bajor-Magyar Klaszterfórum - III. İszi technológiai fórumok - IV. Forgácsolási megmunkálások ajánlatkészítését támogató eszköz - V. Klaszter adatbázis a honlapon - VI. JÖN!! - VII. Új projektek - VIII. Ágazati hírek, információk (kék dılttel jelölve a helyi vállalkozásokra nézve érdekes konklúziókat ) I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI Az és elsı fele aktív elıkészítési munkálatokkal telt; második felében már az így megszervezett programok megvalósítása marad hátra. Június-júliusban részben a klasztertagok egyéni igényei mentén tevékenykedtünk (szállítók és alvállalkozók felkutatása, cégbemutató anyagok készítése, stb.). Részt vettünk a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által megszervezett Bajor-Magyar Klaszterfórumon. Az esemény összefoglalóját a II. fejezet tartalmazza. Szervezzük az év második és harmadik technológiai fórumát szervezését, amelyek gépipari, mőanyagipari és csomagolóipari robot alkalmazásokról; illetve forgácsolási témákról fognak szólni. A fórumokról már pontosabb információk is vannak; lásd a III. fejezetben. A céglátogatások szervezése sajnos a tervekhez képest jobban csúszik; ezt a programot leghamarabb szeptemberben tudjuk indítani; reményeink szerint 3 céglátogatásra kerül sor 2008-ban. 1

2 Beadásra került egy pályázat (Mecenatúra program); dolgozunk egy újabb pályázaton (ROP klaszterpályázat) lásd a VI. fejezetben. Sajnos a beszállítói fórum a tervezett formában nem tud megvalósulni azzal a céggel, akivel eddig tárgyaltunk, így újra kell szerveznünk ezt az eseményt más partnerrel. A pályázati projektek zárását követıen jelenleg továbbra egy projektünk fut; a Baross 2005 projekt keretében támogatott Pannon Mechatronikai Klaszter Innovációs Program. Az elszámolás jelentıs (6 hónapos!) elhúzódása miatt szerzıdésmódosítással sikerült év kitolni a zárási határidıt. II. BAJOR-MAGYAR KLASZTERFÓRUM június 16-án került megrendezésre Budapesten a Bajor-Magyar Klaszterfórum, ahol klaszertünk is felhívást kapott egy bemutatkozó prezentáció megtartására. A felkérést természetesen örömmel fogadtuk el, hiszen igazodva a klaszter 2008 évi stratégiai irányvonalaihoz és kitőzött terveihez, a külföldi kapcsolatok erısítése is fontos szempont az év során. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetıjének megnyitója után mind a bajor, mind a magyar aktuális klaszterpolitika bemutatásra került szakértık által. Ezek után következtek elıször a bajor, majd a magyar klaszterek bemutatkozó elıadásai. Bajor oldalról a fa- és bútoripari, az elektronikai, a szállítmányozás- és logisztikai, valamint a környezetvédelmi klaszterek, míg magyar oldalról szintén a fa-és bútoripari (PANFA), a mechatronikai (PANEL), a Sopron Régió Logisztikai Klaszter és az ENIN Környezetipari Klaszter vettek részt a programon. A fórum elıadásait követıen a résztvevı klasztermenedzserek, valamint az érintett intézmények képviselıi egy kerekasztal-megbeszélés kereten belül folytattak részletekbe menı eszmecserét a közös témákról, esetleges együttmőködési lehetıségekrıl. A bajor klaszerek politikai környezetének, mőködésének és felépítésének megismerése rendkívül hasznos volt számunkra. Mindezek mellett sikerült személyes kapcsolatot kialakítanunk a Bajor Gazdasági Minisztérium - külgazdasági kapcsolatokért felelıs igazgatójával, valamint mind a négy megjelent bajor klaszter vezetıjével. Megfogalmazásra kerültek a további együttmőködési és kooperációs lehetıségek is. A kialakított kapcsolatokat a jövıben szándékunkban áll megerısíteni. Amennyiben a bajor kapcsolat érdekes, szívesen állunk rendelkezésre! 2

3 III. İSZI TECHNOLÓGIAI FÓRUMOK ıszén az alábbi 2 technológiai fórumot szervezzük klasztertagjaink és partnereink számára. A fórumokkal kapcsolatos részletes információkat és meghívókat az eddigi gyakorlat szerint a fórumok idıpontja elıtti hetekben küldjük ki, és várjuk a részvételi szándékkal kapcsolatos visszajelzéseket, a szervezés gördülékennyé tétele érdekében. PANEL İszi Technológiai Fórumok TÉMA ROBOTTECHNIKA FORGÁCSOLÁS IDİPONT / HELYSZÍN TÉMAVEZETİ szeptember 4. (csütörtök) Szombathely Zalaegerszeg Mitutoyo Hungária Kft Október (szerda-csütörtök) 15-e: Szombathely a: Zalaegerszeg Yamazaki MAZAK Hungary és SANDVIK Hungary Kft. MEGJEGYZÉS A városokon belüli pontos helyszínekrıl a késıbbiekben küldün információt. Az egyes fórumok esetében az eddigi gyakorlatnak megfelelıen mindkét városban ugyanarra az elıadásra és bemutatóra kerül sor. A részvétel most is díjmentes. IV. FORGÁCSOLÁSI MEGMUNKÁLÁSOK AJÁNLATKÉSZÍTÉSÉT TÁMOGATÓ ESZKÖZ Manapság az ipari ajánlatkészítésnél sokszor felvetıdik a kérdés, hogy a kívánt gyors reakciót milyen pontosságú ajánlattal lehet teljesíteni. A pontatlan termelésátfutási idı következtében vagy túlbecslésre kerül sor, melynek következménye, hogy az adott megbízást nem tudja az adott vállalkozás elnyerni; vagy alulbecslésre, amely elnyert megbízást jelenthet, de a kivitelezése veszteséges lesz. A CJP Kft. a 2007-ben elnyert INNOCSEKK pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával a kis-és középvállalkozások számára egy olyan eszközt fejlesztett ki, amellyel a forgácsolásra készülı egyszerő munkadarabok gyártási idejét lehet tervezni, számítani. Elsıdlegesen árajánlatok összeállításához használható, ugyanakkor lehet használni arra is, hogy az elvégzett munkát ellenırizni, ütemezni lehessen. További funkciói támogatják az üzemi kalkulációk és részleges utókalkuláció elvégzését. Alkalmas arra, hogy kis és közepes bonyolultságú alkatrészek gyártástervezését nagyon gyorsan meg lehessen vele oldani. A forgácsolási megmunkálások ajánlatkészítését támogató program alkalmazásával a KKV-k számára a multinacionális cégek által elvárt ajánlattételi rugalmasság és pontosság növelhetı, továbbá piaci helyzetük és fennmaradásuk erısíthetı a fejlesztés kivitelezésével. Bıvebb információ a következı elérhetıségen kapható: 3

4 V. KLASZTER ADATBÁZIS A HONLAPON A klaszter honlapján ( ), a Klaszteradatbázis menüpont alatt, kizárólag tagjaink számára - egyéni felhasználói névvel és jelszóval - elérhetıek a klaszter vállalkozás tagjairól mindazon információk, amelyek a külsı látogatók számára nem nyilvánosak. Ezek az információk vonatkoznak a céggel kapcsolatos részletesebb adatokra, mint például az árbevétel, létszám nagysága, a vezetı/kapcsolattartó telefonszáma, vagy a minıségbiztosítási tanúsítások megléte. Ugyanígy csak felhasználók (klasztertagok) nyerhetnek betekintést az adott cég gépparkjára/technológiai kapacitására vonatkozó adatokba. A jelszóval rendelkezı cégek számára még két további szolgáltatás áll rendelkezésre a weboldalon: Információ megosztás menüpont: lehetıséget ad a klasztertagok számára adatok, információk, az iparághoz tartozó érdekességek, stb. feltöltésére, amelyrıl úgy gondolják, hogy a többiek számára is érdeklıdésre tarthat számot. Levelezılista menüpont: az egymás közötti egyszerőbb és célzottabb kommunikációt hivatott szolgálni, hiszen a levelezılistában csak a klasztertagok címei szerepelnek, így az innen elküldött üzenetek a klasztertagok saját levelezı rendszerében jelennek meg. Hasznos lehet közös munka, üzleti kapcsolat keresése, vagy csak szakmai segítség kérése esetén. A személyes látogatások során pontosított adatok alapján befejeztük a vállalkozások adatainak feltöltését. Az egyéni felhasználó neveket és jelszavakat 2 héten belül e- mailben kiküldjük a klaszter tagjai részére. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER-OKTÓBERBEN: VI. JÖN! A második technológiai fórumra robotalkalmazások témában kerül sor, szeptember 4-én. A harmadik technológiai fórumra forgácsolás témában kerül sor, október án. Az elsı céglátogatásra szeptember folyamán kerül sor. Folytatjuk a klaszter bıvítésének elıkészületeit. 4

5 VII. ÚJ PROJEKTEK 1) Májusban már megjelent a várt a ROP Klaszterpályázat kiírása, amely az egyik legfontosabb pályázati projektünk lesz a közeljövıben. A pályázat segítségével, nyertes projekt esetén, tovább tudjuk folytatni a klaszter programjainak fejlesztését és bıvítését; fokozni tudjuk a klasztertevékenység intenzitását. A beadási határidı augusztus vége; jelenleg dolgozunk a pályázati anyag kidolgozásán. 2) A mőszaki aktualitások terjesztésére lehet felhasználni a Mecenatúra pályázat kiírásait. Júniusban pályázatot adtunk be; amely nyerés esetén a 2007-ben nagy sikerrel megvalósított Innovációs Kamionhoz hasonló programra nyújtana lehetıséget. 3) Még mindig nem jelent meg a Baross Gábor 2007 pályázat, továbbra is várunk ennek megjelenésére. A pályázat keretében talán konkrét kutatási kisprojektek finanszírozására nyílik majd lehetıség. 4) Vállalkozásokkal közösen konkrét kutatási témák körvonalazására már korábban sor került. Megjelent a GOP K+F pályázat, valamint az Innocsekk+ pályázat; amelyek ilyen célra használhatóak. VIII. ÁGAZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK ELEKTRONIKAI IPAR Franciaországban leépít, Magyarországon viszont bıvítene a Bosch csoport gépjármőbeszállító üzletága. A Bosch egyelıre nem hozta nyilvánosságra, hogy Magyarországra vagy Spanyolországba telepíti át a francia üzem kapacitását, azt azonban közölte: mintegy 100 millió eurónak megfelelı fejlesztést hajt végre egy másik, Franciaországban lévı, fékberendezéseket gyártó egységében. A Bosch csoport 50 országban több mint 272 ezer fıt foglalkoztat óta van jelen a magyar piacon, s mintegy 7000 alkalmazott dolgozik a hazai vállalatnál. Magyarországon a cég öt leánynyal van jelen, együttes árbevételük 2006-ban elérte a 191 millió eurót. A Robert Bosch Kft.-t fejlesztéssel, magyarországi, sıt a jugoszláv utódállamokban való értékesítéssel is megbízták. A társaság az ország négy pontján Egerben, Hatvanban, Kecskeméten és Miskolcon foglalkozik gyártással. Folyamatosan bıvülı gyárak. A Gazdasági Versenyhivatal engedélyezte, hogy a Flextronics B. V. megvásárolja a Friwo Mobile Power GmbH részvényeinek 100 százalékát. A Flextronics a Flextronics International Ltd. által irányított vállalkozáscsoport tagja, amely elektronikai gyártási szolgáltatásokat (a továbbiakban: EMS) kínál a világ egész területére kiterjedıen. A csoport részesedése az EMS világmérető forgalmából százalék közötti, ezen belül a mobiltelefon-töltık tekintetében nem éri el az 1 százalékot. A Friwo-csoport mobiltelefon-töltık gyártásával és értékesítésével foglalkozik szintén a világ egész területére kiterjedıen. Részesedése kis mértékben meghaladja a 20 5

6 százalékot, az EMS tekintetében pedig nem éri el az 1 százalékot. Mobiltelefon-töltık gyártásával és a világ egészére kiterjedı forgalmazásával foglalkozó vállalkozások között van olyan (a Salcomp-csoport), amelynek részesedése a Friwo-csoportéhoz hasonlóan százalék közötti a világmérető forgalomból. A Friwo-csoportnak magyarországi tagja nincs. Flextronics-hírek. A Nokia még az idei év végéig tovább 1200-zal növeli dolgozóinak létszámát a romániai Jucuban lévı gyárában, így a jövı év végére már 3500-an fognak dolgozni az üzemben. A cég nemcsak fizikai dolgozókat keres, hanem pénzügyi, menedzsment és egyéb területekre is keres szakembereket. A Nokia-gyárat februárban nyitották meg Kolozsvár mellett 60 millió eurós beruházással, 350 dolgozóval indult a termelés. A Nokia idén áprilisban jelezte, hogy a magas költségek miatt bezárja bochumi mobiltelefon-gyárát, és a termelést Romániába, illetve Magyarországra telepíti át. Nokia-hírek. A Genesis Energy Befektetési Nyrt. 75 ezer négyzetméteres terület megvásárlására kötött elıszerzıdést a tatabányai ipari park fejlesztıjével, az IPH Kft.-vel. Két lépcsıben 200 megawattos éves csúcsteljesítményő, 5,7 négyzetméteres vékonyréteg-technológiájú napelemet gyártó üzemet terveznek felépíteni. Az opció lehívása esetén további ugyanekkora gyártókapacitás telepíthetı. Napelem-gyártó betelepülése a Dunántúlra. A márka pozíciójának az erısítése érdekében háztartási kisgépekkel bıvíti magyarországi termékkínálatát is a svéd Electrolux. A portfolió egyebek mellett kávéfızıkkel, vízforralókkal, kenyérpirítókkal, gyümölcscentrifugákkal, konyhai robotgépekkel bıvül. A hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint gyorsuló ütemben nı a kisgépek piaca. Az utóbbi években hazai felmérések szerint mintegy 30 milliárd forintra volt tehetı a kisgépek éves forgalma, a nagy háztartási gépeké mosómosogató, hőtıgépek stb. ennek a háromszorosa. Az Electrolux nyíregyházi gyárában a tavalyi 30 százalékos bıvülést követıen az idén tíz százalékkal nı a termelés, ezzel 900 darab fölé emelkedik az éves hőtıszekrénykibocsátás. A legnagyobb hazai háztartásigép-gyártó tevékenysége. AUTÓIPAR Szombathelyre telepítette a Delphi Corporation két nyugat-európai gyárának termelését. Ma már az elsısorban vezetı európai autóipari cégeknek termelı Delphi Hungary Kft. Electronics & Safety (E&S) üzemága szereli az autóipar számára különbözı ablakemelık, index- és ülésmozgató kapcsolók elektronikai részegységeit. Autóipari cég bıvítése a térségben. Az egyre növekvı megrendelés-állomány, a magas minıségi elvárások és a jelenlegi budapesti telephely területi behatároltsága miatt a Knorr-Bremse Vasúti Jármő Rendszerek Hungária Kft. új üzemet létesít Budapesten. A több mint 10 milliárd forintból megvalósuló beruházás 130 új, köztük legalább 30 felsıfokú végzettséghez kötött munkahelyet teremt, így az új gyárban dolgozók létszáma 730-ra bıvül. A beruházás során egy több mint húszezer négyzetméteres hasznos alapterülető gyáregység felépítése valósul meg, ahová az anyavállalat a fékkomponensek gyártását helyezi át. A Knorr-Bremse kutatás-fejlesztésben is erısít, ennek keretében kísérleti laboratóriumot alakít ki. 6

7 A Knorr-Bremse a világ vezetı fékrendszer gyártója a vasúti jármővek és a haszongépjármővek tekintetében. A cég további termékei közé tartoznak a vasúti jármővek részére gyártott ajtórendszerek és klímaberendezések, valamint a belsıégéső motorokhoz készített torziós lengéscsillapítók is. A Knorr-Bremse 2007-ben 3,25 milliárd euró forgalmat bonyolított le mintegy munkatárs foglalkoztatásával. Az egyik legjelentısebb hazai jármőipari beszállító fejlıdése. GÉPIPAR Új, mintegy 39 milliárd forint összegő beruházással létrehozott üzemcsarnokot avattak fel az ISD Dunaferr Zrt.-nél. A beruházás a termékminıséget és a gyártókapacitást egyaránt növeli. A jelenlegi évi 400 ezerrıl csaknem 1,9 millió tonnára nı a meleg- és 500 ezerrıl 1 millió tonnára a hideghengermő kapacitása. A 2006-ban elindult és várhatóan 2012-ben befejezıdı beruházássorozat összege több mint 137 milliárd forint meleg- és hideghengermő, valamint környezetvédelmi fejlesztéseket takar. A hideghengermő-beruházás újabb 160 munkahelyet teremt, s képzettebb munkaerıre lesz szükség, mert a cég korszerőbb technológiát honosít meg az új üzemmel. A Dunaferr átlagos dolgozói létszáma nyolcezer fı körül alakul, ugyanakkor a társasággal kapcsolatban álló vállalkozások mintegy százezer alkalmazottat foglalkoztatnak. Úgy tudjuk, az acélpiacon számottevı drágulás ment végbe az év elsı öt hónapjában, így a melegen hengerelt termékek tonnánkénti eurós ára jelenleg már 1000 euró, s a piaci szereplık szerint további drágulás várható. Az egyik fı alapanyag-beszállító bıvítése. Ezer fıvel növelte egy év alatt magyarországi létszámát a dán Grundfos. A szivattyúgyártó tatabányai székhelyő leányvállalatánál, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-nél már több mint kétezren dolgoznak, azt követıen, hogy szeptemberben üzembe állt a székesfehérvári egység is, ahol exportra gyártanak. A Grundfos tatabányai és székesfehérvári bıvülése. EGYÉB IPAR A tatabányai ipari parkban építi fel fecskendıgyárát és raktárát a világ ötven országában mőködı Becton Dickinson orvostechnológiai termékeket gyártó és forgalmazó vállalat. Orvostechnikai gyártó beruházása a közelben. 7

HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER

HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER HÍRLEVÉL 2006. NOVEMBER 2006 októberében elindítottuk havonta készített hírlevelünket, amelynek célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre tarthatnak számot.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) SZEKTOR IPARPOLITIKAI AKCIÓTERVE. Kormány általi elfogadás dátuma: 2009. szeptember 2.

AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) SZEKTOR IPARPOLITIKAI AKCIÓTERVE. Kormány általi elfogadás dátuma: 2009. szeptember 2. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK (IKT) SZEKTOR IPARPOLITIKAI AKCIÓTERVE Kormány általi elfogadás dátuma: 2009. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. Indíttatás... 3 1.2. Mandátum... 4 1.3.

Részletesebben

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban:

A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: A magyar kis és középvállalatok beszállítói szerepének erısítésérıl szóló stratégia kidolgozása a gép- és gépjármőipari ágazatban: a jelenlegi helyzet tanulságai és a lehetıségek kihasználásának eszközei

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban.

HÍRLEVÉL. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban. HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Kiss János: A MAGYAR INNOVÁCIÓS RENDSZER HELYZETE VÁLLALATI NÉZİPONTBÓL (PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY) VERSENYBEN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL ---------------------------------------------------------------------------------------- I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkről, valamint olyan műszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

Részletesebben

Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1

Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1 Kabai Gergely Németh Nándor Farkas Máté Versenyképesség haloptikával Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 1 TM 57.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 1. TÉMATERÜLET Gazdaságfejlesztés; befektetés-ösztönzés; KKV-politika; innovációs és foglalkoztatási,

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G

P Á L Y Á Z A T. A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G P Á L Y Á Z A T A 2009. év HR csapata S T R A T É G I A I P A R T N E R S É G Mottók (út a stratégiai partnerséghez): "Találd fel magad. Szerezd meg a szükséges képesítést, de aztán, az ég szerelmére,

Részletesebben

II. Innovációs sikertörténetek

II. Innovációs sikertörténetek Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs

Részletesebben