RsHun Sun RuneScape Toolkit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RsHun Sun RuneScape Toolkit"

Átírás

1 COMPUTER SCHOOL Számítástechnikai Szakközépiskola RsHun Sun RuneScape Toolkit Konzulens: Imre Zsolt! Készítette: Fürst Péter Számítástechnikai programozó 2009 Budapest

2 Ta r t a l o m j e g y z é k Bevezetés!... 4 Rszerkövetelmény!... 6 Fejleszt"i környezet!... 7 CodeGear Delphi 2009!... 7 Felhasználói dokumentáció!... 9 Az RsHun Sun program telepítése!... 9 Az RsHun Sun program eltávolítása! Az RsHun Sun program indítása! Fejleszt"i dokumentáció! A program szerkezete! A program m#ködése! Adat letöltés és feltöltés TIdHTTP segítségével! Adatfeldolgozás REGEXP segítségével! JSON tömb feldolgozása! Automatikus kiegészítés - találati lista! Keresés késleltetése billenty# lenyomása után! Képerny"kép készítése! Saját lapfülek relése TPageControl komponenshez! Egyéni számológép! Gyorskeres" funkciók! Wiki rszerekben való keresés! Program és számítógép inaktivitásának ideje! Játékid" feltöltése, eltárolása! TCheckListBox elemére való kattintás! Súgó ment"övek elhelyezése! TMaskEdit értéktartományának lekorlátozása! Jelszó titkosított tárolása!

3 Általános függvény: benne van-e a tömbben?! Két TDateTimePicker id"intervallum kiválasztáshoz! ShellExecute függvény! Teszt dokumentáció! Hibakezelés! Felhasznált irodalom! Mellékletek! Delphi unitok! activetabs! Calculator! clanlists! Events! gametimereq! ge_lookup! getgametime! ImageView! itemdb! loadingscreen! main! monsterdb! screenshot! settings! splashscr! sunaboutus! sunhelp! tracker! updatemap! worlddata!

4 Bevezetés Szakdolgozatom témájának megválasztásakor fontosnak találtam, hogy olyan programot készítsek ami témájában közel áll az érdekl!dési körömhöz illetve múlt-, és jelenbeli tevékenységeimhez, illetve az elkészülte után közzétehet! legyen, és hasznos kiegészít! sokak számára. Olyan egyszer", könnyen használható program elkészítésére törekedtem, ami interneten keresztül gyorsan letölthet!, tehát nem nagy méret". A felhasználói grafikus felület is rhagyó, hiszen elrugaszkodtam a hagyományos szürke, Windows stílusú kinézett!l, helyette egy webes kinézetet kölcsönöztem a program minden részének, így különleges hangulatot kölcsönözve neki, illetve a kezelését is megkönnyítve. Fejleszt!i környezetnek a Code Gear Delphi 2009-et választottam, amely egy 4. generációs fejleszt!i környezet. A Delphi programnyelve az Object Pascal, amely egy strukturált és objektum orientált nyelv. A hatékonyabb programfejlesztéshez vizuális fejleszt!környezetet is tartalmaz, mely a VCL, a vizuális komponensek könyvtára segítségével kifejezetten magas szint" és hatékony fejlesztést tesz lehet!vé. A programban sokszor használom az Internet Direct (Indy) komponenseket, kiváltképp az IdHTTP komponenst, weboldalak és egyéb webes adatok letöltéséhez. Az Indy egy nyílt forráskódú internet komponens csomag, amely népszer" internet protokollokat tartalmaz Delphiben megírva. Delphi 6-tól fölfelé a telepít! része. Az IdHTTP komponens a HTTP protokollon keresztül tölti le a weboldalak forráskódját, egy böngész!t szimulálva a webkiszolgáló felé. A HTTP (HyperText Transfer Protocol) egy információátviteli protokoll a világhálón. Az eredeti célja a HTML lapok publikálása és fogadása volt. A szakdolgozat témájának középpontjában egy, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a második legnépszer"bb 4

5 interneten keresztül játszható, Java-alapú MMORPG 1 áll, a RuneScape, a Jagex Ltd. els! számú játéka. A játék népszer"sége részben köszönhet! annak, hogy a legtöbb Internetes böngész!n keresztül játszható, függetlenül a platformtól (Windows, MAC OS, Linux, stb.), a lényeg a Java környezet megléte. Az általam elkészített program, egy beépített Mozilla Gecko 2 alapú böngész!ben futtatja a játékot, illetve segédkezet ad a játékosnak több, kulcs témakörben a játékhoz kapcsolódóan. 1 A MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game nagyon sok szerepl"s online szerepjáték) interneten, online játszható szerepjáték. 2 A Gecko egy nyílt forráskódú böngész"motor, melyet a Mozilla családba tartozó szoftverek, és azok leszármazottjai (beleértve a Netscape kés"bbi változatait) a webes tartalmak megjelenítéséhez használnak. 5

6 Rszerkövetelmény Minimális rszerkövetelmény: Legalább 500 MHz sebesség" processzor 128 MB memória 30 MB szabad lemezterület Windows XP SP2 vagy újabb 56k vagy jobb internet kapcsolat Billenty"zet Egér Legalább 1024x768-as felbontást támogató monitor Ajánlott rszerkövetelmény: 1,5 GHz sebesség" processzor 512 MB memória Windows XP SP3 vagy újabb Sun Java Version 6 Update 12 vagy újabb legalább Nvidia Gforce 3 vagy jobb videokártya 1Mbit vagy gyorsabb internet kapcsolat Billenty"zet Egér Legalább 1024x768-as felbontást támogató monitor 6

7 F e j l e s z t!i környezet CodeGear Delphi 2009 A Delphi egy szoftver fejleszt! környezet Microsoft Windows programok készítéséhez. A Delphi Pascal-alapú programozási nyelvet használ, ez az Object Pascal. A Delphi forráskódot natív x86-os kódra fordítja. Kezeli a VCL/CLX (Vizuális Komponens Könyvtár) komponenseket, és harmadik fél által készített komponenseket is. El!nye a Delphinek, hogy egy magas szint" programozási nyelv, ugyan akkor relatív könny" használni valamint a kiforrott Pascal nyelven alapul. A Delphit a Pascalhoz képest els!sorban nem oktatási célból készítették, de a magas szint" nyelvi lehet!ségek mellett szintén támogatja az egyszer"bb, alacsonyabb szint" programozást. A nyelv objektum orientáltsága teszi lehet!vé, hogy a programok még átláthatóbbak legyenek más nyelven írt programoknál, amik többszörös örökl!dést engedélyeznek. A Delphi hátránya, hogy önmagában nem egy több platformos fejleszt! eszköz. Viszont, a Delphi.NET kompatibilis a.net keretrszerrel, ami több platformosnak terveztetett. A Kylix-ot, ami Delphi program Linuxra való portolását tette lehet!vé, már nem fejlesztik. Minden újabb Delphi verzió nagy figyelmet szentel arra, hogy megtartsa a kompatibilitását az el!z! verziókhoz, amennyire ez lehetséges. Ez lehet!vé teszi a felhasználó számára, hogy a kódját úgy írhassa meg, hogy a kés!bbiekben ne kelljen aggódjon a hibás felületek és funkciók miatt. A Delphi 2009-es verziója sok újdonságot tartalmaz a tervez! felületen a felhasználó számára. Több ponton is megkönnyíti a tervezést, és a kód írást. Ebben a verzióban, a régebbi verziókhoz képest lehet!ség van keresni a komponens könyvtárban, így sokkal könnyebb megtalálni a keresett eszközt, mindamellett nagyobb teret is kapott ez a panel, így átláthatóbbá vált. A form pozicionálására egy kis téglalap ad teret, így az egész 7

8 képerny!höz képest lehetséges elhelyezni az ablakot anélkül, hogy az minket zavarna a fejlesztésben. A program kód szerkeszt! is megújult, hiszen automatikusan kiteszi a lezáró -eket, illetve magától tabulálja a kódot. A felhasználónak megkönnyíti a munkáját azzal, hogy nem kell a forráskód szépségével tör!dnie, és fölösleges ráfordítás nélkül könnyen átlátható is lesz a kód mások számára is. Az automatikus kiegészítés is megújult, gyorsabb és informatívabb. A hibakeresés számomra kicsit frissebbnek t"nt, hiszen most már a figyel! (Watches) résznél lehet!ség van nem csak változók, hanem függvények értékének figyelésére is, ez sok esetben hasznos lehet. Ezek mellett sok új, hasznos hiba keres! eszköz került a helyi menübe. Ezek mellett a helyi menü tartalmaz több, kommentári lehet!séget, példának okáért, egy kattintásra kommentárrá teszi a kijelölt forrás részt. Ez ugyan úgy remekül m"ködik billenty" kombinációval is. A Delphi 2009 már támogatja a modern karakterkódolásokat is, mint például az interneten egyre jobban elterjedt unicode-ot. Fontos kiemelni, hogy a tervez! felület már Windows Vista Aero kompatibilis, tehát nem szükséges semmi külön komponens használata, hogy natív felületet kapjunk, ám megmaradt az XP manifest komponens, feltehet!leg a visszamen!leges kompatibilitás miatt. A Delphi 2009 alapból tartalmazza a Microsoft új, az Office 2007-es csomagban használt Ribbon grafikus felületét, egy egyszer" licence letöltésével máris használható az összes Ribbon komponens, ami a megszokottól eltér! kezelést nyújt a felhasználónak a programban. Szokatlan lehet els!re, de bizonyára megszokható. 8

9 Felhasználói dokumentáció Az RsHun Sun program telepítése A CD-n található telepít! csomagra v a l ó d u p l a e g é r k a t t i n t á s s a l indítható a telepítés. A t e l e p í t! i n d u l á s a k o r a telepít! nyelvének kiválasztása után, a s z o k á s o s üdvözl! képerny! jelenik meg, ahol a Tovább gomb lenyomásával lehet továbblépni. A V á l a s s z o n t e l e p í t é s i h e l y e t címszóval ellátott ablakban kell megadni azt a mappát vagy elérési utat, ahová a program települni fog. A T a l l ó z á s... gombbal lehetséges kiválasztani a kívánt könyvtárat. Az itt megadott mappába kerül telepítésre a program, ha létezik az adott könyvtár akkor a program megkérdezi, hogy biztosan oda kívánja-e telepíteni. 9

10 A következ! ablakban a Start menü parancsikon helyét lehet szintén Tallózással kiválasztani, vagy a jelöl! négyzettel lehet!ség van kihagyni ezt. A Tovább gomb után b e á l l í t h a t ó, h o g y létrehozásra kerüljön-e Asztal illetve Gyorsindítás p a r a n c s i k o n a z eszköztáron. T o v á b b u t á n, megtekinthet! k a kiválasztott beállítások, m a j d a Te l e p í t é s g o m b r a k a t t i n t v a megkezdhet! a telepítés folyamata. 10

11 A telepítés végeztével az utolsó ablakban lehet! s é g v a n a p rogram a zonnali i n d í t á s á n a k kiválasztására, majd a Befejezés gombra a telepít! bezárul. Az RsHun Sun program eltávolítása A programot eltávolítani vagy a Start menüben lév! Uninstall program, vagy a program könyvtárában található unins000.exe futtatásával lehetséges. A telepít! automatikusan eltávolítja a program minden összetev!jét a számítógépr!l. Az RsHun Sun program indítása A z R s H u n S u n ( t o v á b b i a k b a n : S u n ) indításakor a Tölt! képerny! után a Frissít! panel jelenik meg, ahol az Indít gombra k a t t i n t v a a z i n t e r n e t e n k e r e s z t ü l f r i s s e b b adatbázisokat keres a program. Amennyiben található frissítés, akkor Az el!bbi gomb helyén egy Frissít gomb jelenik meg, erre kattintva letölt!dik a frissítés, majd elindul a program. Amennyiben nem található frissítés rögtön elindul. A jobb alsó sarokban található jelöl!négyzet 11

12 bejelölésével a frissítés automatikusan végrehajtásra kerül a program következ! indításától kezdve. Els! i n d u l á s k o r a B e á l l í t á s o k p a n e l jelenik meg. Itt tanácsos elvégezni a fontosabb b e á l l í t á s o k a t e l s! kézb!l. Amennyiben relkezik felhasználói f i ó k k a l a z R s H u n Fórumán 3, akkor itt lehet!ség van a belépési adatok megadására. Proxy szerveren keresztül történ! internetre való kapcsolódás esetén ez is megadható itt. A További beállítások lapfülön megadható a képerny!mentések helye a Tallózás... gomb segítéségével. A fontosabb beállítások végeztével az Oké gombra kattintva megnyílik a f! program ablak. 3 RsHun Magyar Runescape Közösség és Klán 12

13 A f! ablak három nagy részre tagolható: Menüsáv A menüsávon található menüpontok:!beállítások Megnyitja a Beállítások panelt.!nézet Program nézetére vonatkozó beállításokat tartalmazza.!könyvjelz!k A felhasználó számára hasznos internetes könyvjelz!ket tartalmazza. Az alapértelmezett böngész!ben nyílik meg. 13

14 !Képerny!mentések Megnyitja a Képerny!mentések panelt!képerny! lementése Játék közben a gombra kattintva, vagy a Print Screen billenty" lenyomásával használható. Képet készít a játékablakról. Inaktív, amikor nem fut a játék.!súgó A Súgó tartalomjegyzékét és a program névjegyét nyitja meg.!óra Az aktuális id!t jeleníti meg, lenyitva pedig a dátumot. Játékterület A játékterületen indításkor a program kezd!oldala tölt!dik be az internetr!l. A tetején található gomb segítségével lehet!ség van továbblépni a játék oldalára 4, onnan elindítani a játékot, illetve alatta találhatóak a programra vonatkozó friss hírek. A játékterület a RuneScape nev" fül. 4 RuneScape - Massive Online Adventure Game 14

15 További fülek találhatóak még a játékterület mellett:!szörnyek Egy szörny keresés eredményét jeleníti meg. Az oldalsávon való keresésben kiválasztott szörny részletes adatait jeleníti meg képpel. A bal fels! sarokban található nagyító ikonnal közvetlen odaugrik az oldalsávon a szörny keresése részhez.!tárgyak A Szörnyek a második a fülek sorában. Egy tárgy keresés eredményét jeleníti meg. Az oldalsávon való keresésben kiválasztott tárgy részletes adatait jeleníti meg képpel. A bal fels! sarokban található nagyító ikonnal közvetlen odaugrik az oldalsávon a tárgy keresése részhez.!játékid!k Az Egyéni játékid!ket jeleníti meg grafikonon, illetve napi, heti és havi toplistában. Lehet!ség van innen a játékid! visszaállítására is, amennyiben az nem 0.!Wiki keresés A Wiki keresés fülön különböz! wikikben lehet keresni. A Magyar RuneScape Wiki mellett a The RuneScape Wiki-ben, illetve a Wikipedia 15 különböz! nyelv" oldala kereshet!. A wiki kiválasztása a nevére való kattintással történik. Oldalsáv Az oldalsávon találhatóak a játékhoz hasznos eszközök, információ források.!gyorskeres! A gyorskeres! egy multifunkcionális keres!. Több 15

16 funkciója is van, és minden elérhet! a keresés gomb vagy az enter lenyomása nélkül. F! funkciók:! Számológép! Hiscores Lekérdez!! Combat Kalkulátor! Grand Exchange Lekérdez!! World Lekérdez!! Klán Lekérdez!! Szinthez szükséges!hiscores Lekérdez! A keresett karakter adatait jeleníti meg az internetr!l.!combat Kalkulátor A keresett karakter combat /harci/ skilljei /képességei/ alapján megmutatja a szintjét. Manuálisan is beállíthatók a szintek.!grand Exchange Lekérdez! Tárgy árának való Grand Exchangeb!l 5 való lekérdezéshez ad lehet!séget. A keresés eredményében kiválasztott tárgy adatai alul jelennek meg.!szörny-, és Tárgykeres! Ezen a részen szörny és tárgy részletes adatait lehet megtekinteni. A "Keresés" helyettesít! szöveget tartalmazó mez!t!l jobbra található a választó. A lefelé nyílra kattintva megjelenik a lista, amiben kijelöl! a kívánt keresési 5 RuneScape Grand Exchange 16

17 cél. A cél megjelölése után a "Keresés" helyettesít! szöveggel ellátott mez!be írandó a kiválasztott cél neve, tárgy vagy szörny. A név beírás után, enter billenty" lenyomásával elindítható a keresés. A keresési találatok az alatta található mez!ben jelennek meg mindkét esetben. Részletes adatok a találati mez!ben való dupla kattintással jeleníthet!ek meg.!koordináta lokátor A játékban található kincskereséshez nyújt segítséget, a keresett koordinátát megjeleníti a térképen.!üres lap Az Üres lap egy egyszer" szöveges mez!, lehet!séget ad szöveges információk eltárolására. Ez az információ mindig ott lesz. A tartalom automatikusan mentésre kerül a módosítást követ!en, nehogy bármi fontos is elvesszék.!id!mér!k Az id!mér!k sávon található stopperóra, egyszer" id!zít!, játékban található halálfej illetve sír elt"néséig való visszaszámláló. A programban több helyen található egy-egy kis ment!öv. Ennek segítségével érhet! el a programrészhez kapcsolódó részletes súgó. 17

18 F e j l e s z t!i dokumentáció A p r o g r a m s z e r k e z e t e settingsfrm loadscreen frmabout frmmain frmscreenshots frmsunhelp frmimageview 18

19 A p r o g r a m m " ködése A d a t l e t ö l t é s é s f e l t ö l t é s T I d H T T P s e g í t s é g é v e l A TIdHTTP egy Indy komponens. Ezt használtam weboldalak forrásának, illetve egyéb internetes szövegek letöltésére, valamint kép feltöltésére internetes formon keresztül. A komponens kezeli mind a POST és a GET HTTP adattovábbítást illetve lekérést. Az egyszer" weboldal forrás lekéréséhez a GET metódust használtam, ehhez külön függvényt is tartalmaz. A els!, kötelez! paraméterként a weboldal url címét várja, második opcionális paramétere, pedig egy TStrings típus, amibe visszaadja a letöltött adatot. Amennyiben ez a TStrings típusú változó nem kerül megadásra abban az esetben a forrás a visszatérési string értékb!l kapható meg. Legtöbb esetben én ezt a megoldást használtam. procedure downloadwebsource; var source : string; with TIdHTTP.Create do source := get( ); finally Free; A POST metódust a kép feltöltésénél használtam. Ugyan úgy m"ködik mint egy weboldalon található feltölt! form, csak itt nekem kellett megadnom a különböz! inputokat és értékeit. Ezeknek a paramétereknek a megadásához létezik egy TIdMultiPartFormDataStream típus, amihez hozzáadható file vagy text típusú input, akár csak HTML-ben. Amint elkészültek a paraméterek egy TIdMultiPartFormDataStream típusú változóban, a feltöltés a TIdHTTP post függvényével kezdhet! meg. Els! paraméterként meg kell adni az url címet, másodiknak pedig az input paramétereket. procedure TfrmScreenshots.RsHunUpload(scr : TScreenshot); var Params: TIdMultiPartFormDataStream; url : string; data : string; url := 'http://rshun.hu/forum/sunreq.php'; 19

20 Params := TIdMultiPartForm! DataStream.Create; Params.AddFile('image',iSettings.ReadString('Screenshot','path','') + '/' + String(scr.filename),'application/octet-stream'); Params.AddFormField('mod','upload'); imupload.request.username := settingsfrm.erhuser.text; imupload.request.password := settingsfrm.erhpwd.text; imupload.request.basicauthentication := True; data := imupload.post(url,params); except on exception do finally Params.Free; if ExecRegExpr('^http:\/\/[\w\d\.\/\-_]+$',data) then setimurl(string(scr.filename),data) ShowMessage('Nem sikerült a feltöltés.'); imupload.request.username := ''; imupload.request.password := ''; imupload.request.basicauthentication := False; screenshot.pas ( ) A proxy szerveren keresztüli internet kapcsolat esetén lehet!ség van a beállításokban annak beállítása, amit minden TIdHTTP kapcsolat használ is ezek után. A feltöltésnél illetve más internetes adattovábbításoknál is alkalmazok HTTP autentikációt a weboldal felé, így a felhasználónév és jelszót is itt adom meg a TIdHTTP-nek. A weboldal ezzel megkapja a nevet és a jelszót ami alapján be tudja azonosítani a felhasználót, ez alapján a bejelentkezés alapján tárolja el a képet vagy egyéb adatokat, például a játékid!t. A d a t f e l d o l g o z á s R E G E X P s e g í t s é g é v e l A program több részén is használtam úgynevezett REGEXP-t, vagyis szabályos kifejezéseket (Regular Expressions). A szabályos kifejezés egy olyan, bizonyos szintaktikai szabályok szerint leírt string, amivel meghatározható stringek egy halmaza. Több helyen internetes weboldalak forráskódjából kell kiszednem több adatot, erre írtam regexp-t. Így a kért adatokat egyszer"en visszaadja az algoritmus. A regexp használatához küls! unitot használtam. Delphibe egyel!re nincs beépítve. 20

21 procedure getdatafromsource; var source, url, title, text : string; source := <a href= title= RsHun Magyar RuneScape Közösség és Klán Fóruma >Tovább a fórumra</a> ; with TRegExpr.Create do Expression := <a href= ([^ ]*) title= ([^ ]*) > ([^ ]*) </ a> ; if Exec(source) then url := Match[1]; title := Match[2]; text := Match[3]; finally Free; A regexpnek el!ször is meg kell adni a kifejezést, ami illeszkedni fog a szövegre. A kifejezésben a zárójel () jelzi a találatot, amit vissza ad majd, a fenti példából tehát három találatot ad majd vissza amennyiben lesz találat a stringben. Az ezt követ! elágazás csak akkor fut le, amennyiben a megadott szövegben megtalálható a kifejezés. A Match tömb 0. eleme az egész találat, majd ezt követ!en a többi számozott a kifejezésnek megfelel! sorrben következnek. Lehet!ség van ciklussal több találat lekérésére is. A kifejezést úgy kell megírni, hogy az bonyolultabb esetekben is illeszkedjen, ez f!leg hosszabb keresésnél okoz problémát. Végezetül az elágazásban a létrehozott változók megkapják a talált értékeket. JSON tömb feldolgozása A JSON (JavaScript Object Notation) egy könny" számítógépes adatcserél! formátum. Ez egy szöveg-alapú, könnyen olvasható formátum, egyszer" adatstruktúrák és társított tömbök (objektumok) kifejezésére. A JSON formátumot leggyakrabban strukturált adatok hálózaton keresztül való továbbítására használják. A JSON tömböt interneten keresztül tölti le a program több unitjában is. Olyan adathalmazok ezek, amiket a webszerver állít el! PHP 21

22 segítségével. Mivel a Delphi jelenleg nem képes feldolgozni ilyen adat halmazt, sem el!állítani azt, ezért küls! unitot vettem igénybe, ez az LkJSON v1.05 (készítette Leonid Koninin). A komponens els! lépésben feldolgozza a szöveges JSON tömböt, és ezt egy saját asszociatív tömbbe teszi. Ezt követ!en lehet az adatokat kinyerni bel!le mez! név vagy mez! index alapján. Rkívül jól kezeli a több dimenziós tömböket is. Ezt követ!en az adatokat tetszés szerint lehet feldolgozni. procedure requestusersall; var data : WideString; Params: TStringStream; js:tlkjsonobject; xs:tlkjsonbase; I : integer; {$ifdef USE_D2009} ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; {$if} Params := TStringStream.Create(''); Params.WriteString('all=' + '1'); data := datarequest.post(requesturl, Params); except on exception do xs := TlkJSON.ParseText(data); finally js := TlkJSONobject(xs); if assigned(js) then for I := 0 to js.count - 2 do SetLength(userList,Length(userList) + 1); userlist[i] := shortstring(js.child[i].field['pf_rs_nick'].value); if assigned(xs) then FreeAndNil(xs); tracker.pas (69-102) Ebben az összetett példában nevek egy tömbjét töltöm le el!re létrehozott TIdHTTP komponens segítségével. Az adat lekéréshez szükséges paraméter megadása, ez határozza meg, hogy a PHP oldal milyen adatot helyez a tömbbe. Amennyiben hiba lépne föl a lekérés közben, abban az esetben az eljárás nem fut tovább. 22

23 Tehát a kapott adat el!ször feldolgozásra kerül egy JSONbase-be, majd amennyiben ez sikeres volt, tehát szintaktikailag helyes volt a string, feldolgozásra kerülhet JSONObject-be. Ami már egy tömbként viselked! típus. A tömbb!l ciklussal nyerem ki az adatokat mez! név alapján, és egy általam deklarált string típusú dinamikus tömbbe kerülnek. Végül pedig a JSONbase felszabadításra kerül. Automatikus kiegészítés - találati lista Program szerte a keres! mez!kbe írva megjelenik egy találati lista. A beírt szöveg alapján potenciális lehet!ségeket ajánlja föl. A listából ezt követ!en kiválasztható a keresett szó, amennyiben az megtalálható ott. A megszokott ilyen listáktól eltér!en, a programban ezek nem a mez!ben korábban beírt szavakból épülnek föl, hanem egy el!re meghatározott szöveges adatbázisból. A listához TListBox-ot használtam. Ez a TListBox futásid!ben kerül létrehozásra az els! keresés alkalmával, ezután a keresések között rejtve marad. A keresés billenty" lenyomásra kezd!dik meg, tehát ahogy elkezd a felhasználó írni a keres!mez!be, a program elkezdi keresni az adott szavak között a már beírt részlet, és megjeleníti a potenciális találatokat. A találatok csak szó eleji egyezésekb!l kerülnek ki minden esetben, majd hozzáadódnak a listához. A lista minden esetben a keres! mez! alatt helyezkedik el, a keres! mez! szélességével megegyez!en. procedure TfrmMain.geNameComplete(geItemNameS:string); //tárgynév listát hozza létre és tölti föl a keresett tárgy alapján var I :integer; if itemnamelist = nil then itemnamelist := TListBox.Create(self); with itemnamelist do Parent := panelge; Hide; Width := 201; Left := 4; Top := 25; BevelInner := bvnone; BevelOuter := bvnone; onexit := TTAutocDestr; 23

24 OnKeyDown := genamefill; Font.Name := 'Terbuchet MS'; with itemnamelist do Items.Clear; if Length(geItemNameS) > 2 then getitemmatch(geitemnames); for I := 0 to High(itemMatches) do AddItem(String(itemMatches[I]),TObject(I)); if Items.Count > 0 then Show Hide; main.pas ( ) A találati listából válogatni egér dupla kattintással is lehet, ez esetben rögtön elindul a keresés, de lehet!ség van a lefelé kurzor mozgató billenty"vel illetve a TAB billenty"vel a listába menni a keres! mez!b!l. Ezt követ!en enter billenty"vel lehetséges kiválasztani és elindítani a szóra a további keresést. ESC billenty" lenyomására a lista elt"nik. A TAB billenty"t sajnálatos módon a Windows lefoglalja, ezért egy hurokkal kellett azt lefoglaljam, különben csak a form elemek közti váltásra képes. A hurok beillesztésével azonban a KeyDown esemény megkapja a TAB billenty"t is, így könnyen letudtam kezelni, hogy annak lenyomásával lehessen a listába lépni, illetve abban válogatni. Keresés késleltetése billenty" lenyomása után A programban lév! Gyorskeres! automatikus keresést végez, keresés gomb vagy enter nyomása nélkül. A programban tárolt adatoknál a keres! mez! Change eseményére való keresés indítás megoldható lett volna, azonban a Gyorskeres! internetr!l letöltött adatban is keres, ami nem közvetlen elérés". Mivel az interneten lév! adatok letöltése internetes sebességt!l függ!en több másodpercet is igénybe vehetnek, ezért a billenty" leütésre végzett keresés hibát okozott a letöltésekben. Egyetlen megoldást a keresés késleltetése jelentette ami azt jelenti, hogy a program csak akkor kezdi el a keresést, ha az utolsó billenty" lenyomás 24

25 - tehát keres! mez!be való gépelés - után eltelt egy bizonyos id!. A programban ez az id! 1 másodperc. Ez azt eredményezi, hogy nem századmásodpercenként keletkezik újabb keresés kérés, hanem csak amikor arra valóban szükség van. Azonban ez még mindig nem volt elég az interneten történ! kereséshez, f!ként lassabb internet kapcsolat esetén. Ennek okáért az internetes lekérés folyamata alatt a keres! mez! disabled módba vált, vagyis nem lehet bele írni, így elkerülhet! a lekérés túlterhelése, viszont a keresés még mindig komfortos marad. A keresés késleltetéséhez, a gyorskeres! mez!ben történt Change eseménykor eltárolásra kerül egy globális változóban az aktuális id! - vagyis az utolsó változás ideje. Az el!re létrehozott TTimer komponens ezután másodpercenként megvizsgálja, hogy történt-e változás a mez!ben, vagyis a változás ideje nem 0, ekkor pedig megkezdi a keresést, és a keresés idejét visszaállítja 0-ra. A programban kiválasztható, hogy a gyorskeres! mikben keressen, ezért található egy feltétel erre is. Tehát amennyiben az internet elérést igényl! keresések ki vannak kapcsolva, abban az esetben a késleltetés kimarad, és a keresés azonnal végrehajtásra kerül. K é p e r n y!kép készítése A program egyik fontos funkciója, hogy képes képet készíteni a játékról. A kép készítés vagy gombnyomásra, vagy a billenty"zet PrtScr gombjára történik. Mivel a játék overlay megjelenítést használ - akárcsak a videó lejátszók - így az ablakról készített képen a játék helyén feketeség volt. A megoldást a teljes képerny!r!l való kép készítése jelentette, majd ebb!l vágom ki a szükséges területet. A terület meghatározása az ablak pozíciójából és méretéb!l történik. procedure TfrmMain.aScreenShotExecute(Ser: var // hdc of Desktop bmp: TBitmap; filename : string; 25

26 browserpos : TPoint;... ScreenShot(browserPos.X, browserpos.y, bmp.width, bmp.height,bmp); screenshottaken := True; cropifneeded(bmp); case screenshottype of 2: bmp.savetofile(filename + '.bmp'); 0: with TJPEGImage.Create do Assign(bmp); Performance := jpbestquality; CompressionQuality := 100; Compress; SaveToFile(fileName + '.jpg'); finally Free; 1: with TPngImage.Create do Assign(bmp); SaveToFile(fileName + '.png'); finally Free; {Release a bitmap} bmp.free; main.pas ( ) A programban beállítható a képerny!mentés formátuma, alapból bitmapot készít, azonban ez átalakítható. Így a kép elkészültével, beállítástól függ!en kerül kiválasztásra a mentés formátuma. BMP mentése esetén nem szükséges konvertálás, ám JPEG-be való mentésnél a TJPEGImage objektumot felhasználva átalakítom a képet, majd úgy kerül mentésre, ugyan így a PNG a TPNGImage objektummal kerül konvertálásra és mentésre. A játékterület méretére történ! vágáson kívül, még egyéb fölösleges fekete rész is levágásra kerül. Ezek a kisebb játékablak körüli fekete részek, akkor adódnak, ha alacsony részletességben fut a játék, ennek az ablaknak fix a mérete. Tehát a fölösleges rész levágása érdekében, a 26

27 program megvizsgálja, hogy a jobb és bal alsó saroktól 5-5px távolságra lév! szín a képen fekete-e, amennyiben igen, akkor az el!re meghatározott méretre vágja a képet. A kért pozícióban lév! pixel színét a Canvas.Pixel metódusa adja vissza, tehát a két sarok vizsgálata képezi a levágás feltételét. A képre beillesztésre kerül egy másik apró kép, ami a program ikonja, ez fixen a jobb fels! sarokba kerül, ezért is szükséges, hogy a képen ne legyenek fölösleges részek, mert akkor a rá kerül! adatok nem lesznek a megfelel! helyen. A logón kívül még egy letakart területre kerül az aktuális dátum is. Ennek a pozíciója jobbról és alulról fix, így könny" volt meghatározni, illetve ráírni. Saját lapfülek relése TPageControl komponenshez Mivel a Delphi nem kínál túl sok lehet!séget a TPageControl tulajdonságainak, színeinek, kereteinek módosítására, ezért készítettem egy külön unitot, ami elvégzi a TPageControl lapfülei helyett a navigálást, egy esztétikus alternatívát nyújtva. A formon ehhez létre kell hozni egy TPageControl, illetve egy TPanel komponens, ezek lesznek az alapok. Ezekkel hozható létre az objektum, ami a meglév! lapokhoz készít egyéni füleket. A f! objektum a TCustomTab, ez hozza létre az egyéni füleket, illetve tárolja azokat. Minden oldal egy-egy TTabPiece, tehát minden fül saját magát rajzolja föl, illetve kezeli az egérmozgásokat. Minden fül egy-egy TPaintbox, ami futásid!ben jön létre az el!re megadott TPanelen. Ennek a TPaintBoxnak a szélessége függ az oldal feliratától, magassága pedig az el!re elkészített képek, vagyis a design függvénye. A kinézete megváltozik MouseEnter eseményen, majd visszaáll MouseLeave-n. A fülre való kattintáskor szintén egy másik állást vesz föl, illetve ebben az esetben újra rajzolásra kerül az összes fül, ezzel biztosítva, hogy csak egy lesz aktív állapotban. 27

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet    Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Ugráló gomb Készítsünk egy egyszerű játékprogramot, ami egy mozgó nyomógombot tartalmaz. A nyomógomb beállított ideig marad egy helyben, majd az ablakon számára elhatárolt terület (panel) egy véletlenszerűen

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01

Felhasználói kézikönyv. Verzió: 1.01 Felhasználói kézikönyv Verzió: 1.01 Tartalomjegyzék Általános áttekintés 3 A DocGP rendszer célja 3 A rendszer által biztosított szolgáltatások 3 A felhasználói felület elérése 3 JAVA JRE telepítése 3

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0 Globomax Elektronikai Kft. 1155 Budapest, Dembinszky út 1. Telefon: 06-1-306-5371 Mobil: 06-30-911-2475 Internet: www.globomax.hu E-mail: info@globomax.hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektronikus Döntéstámogató

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése A digitális aláírásból (tanúsítványból) két fajta létezik! Egyik az úgynevezett hardveres tanúsítvány, amelynél az ügyfél rendelkezik fizikailag egy

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak :

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Telepítési útmutató 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Typical (Általános): A telepítéskor a program fájljai, az adatbázis kezel, valamint a súgó fájlok kerülnek telepítésre. (Abban az esetben ajánlott,

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról

PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról PTE-PROXY VPN használata, könyvtári adatbázisok elérhetősége távolról Az Informatikai Igazgatóság minden aktív egyetemi hallgató és munkaviszonnyal rendelkező egyetemi dolgozó részére úgynevezett proxy

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Előadás tematika 1. Pascal ismétlés, kiegészítések 2. Objektum orientált programozás (OOP) 3. Delphi környezet 4. Komponensek bemutatása

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

Az alábbi kód egy JSON objektumot definiál, amiből az adtokat JavaScript segítségével a weboldal tartalmába ágyazzuk.

Az alábbi kód egy JSON objektumot definiál, amiből az adtokat JavaScript segítségével a weboldal tartalmába ágyazzuk. JSON tutorial Készítette: Cyber Zero Web: www.cyberzero.tk E-mail: cyberzero@freemail.hu Msn: cyberzero@mailpont.hu Skype: cyberzero_cz Fb: https://www.facebook.com/cyberzero.cz BEVEZETÉS: A JSON (JavaScript

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.)

BarAck.Net. Internetes csomagkezel. Felhasználói kézikönyv V 1.0. (2011. július 20.) BarAck.Net Internetes csomagkezel Felhasználói kézikönyv V 1.0 (2011. július 20.) Tartalomjegyzék 1 Áttekintés...2 1.1 Célkitzés...2 1.2 A program felépítése...2 2 Futtatási környezet, telepítési információk...3

Részletesebben

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html Az RLAN Internet által biztosított VOIP telefonszolgáltatáshoz kapcsolódóan cégünk a CounterPath cég termékét az X-Lite program, ingyenesen letölthet verzióját ajánlja. z X-Lite program letölthet a következ

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat

PHP-MySQL. Adatbázisok gyakorlat PHP-MySQL Adatbázisok gyakorlat Weboldalak és adatbázisok Az eddigiek során megismertük, hogyan lehet a PHP segítségével dinamikus weblapokat készíteni. A dinamikus weboldalak az esetek többségében valamilyen

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára

A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára A Cobra Sprint telepítése CobraContoLight felhasználók számára 1. A telepítő program elindítása után a Sprint Telepítő Varázsló irányítja a telepítés folyamatát. A Felhasználási (licenc) feltételek elfogadása

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

OpenOffice.org irodai programcsomag

OpenOffice.org irodai programcsomag OpenOffice.org irodai programcsomag Daczi László Miről lesz szó? Bevezetés Történeti háttér Átfogó bemutatás Rendszerkövetelmények Writer - szövegszerkesztő Calc - táblázatkezelő Impress

Részletesebben

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra.

A Telepítés hajlékonylemezről panelen kattintson az OK gombra. Mivel a Windows 95, 98 és Millenium Edition operációs rendszerek még nem tartalmazzák az ún. PPPoE kapcsolathoz szükséges programot, ezért azt le kell tölteni. Az alábbi tájékoztató a http://www.raspppoe.com/

Részletesebben

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html

http://www.counterpath.com/x-lite-download.html Az RLAN Internet által biztosított VOIP telefonszolgáltatáshoz kapcsolódóan cégünk a CounterPath cég termékét az X-Lite program, ingyenesen letölthet verzióját ajánlja. z X-Lite program letölthet a következ

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

Memória játék. Felhasználói dokumentáció

Memória játék. Felhasználói dokumentáció Memória játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript segítségével, olyan programot írni, mely összekeveri a lapokat, majd a felhasználónak kell párosítani. HTML oldalba ágyazva és CSS-el formázva.

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 9. ELİADÁS Kivételkezelés (Exception handling) 2 Mi a kivétel (exception)? A kivétel, olyan hibás állapot vagy esemény, amely

Részletesebben

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv

PHP. Telepítése: Indítás/újraindítás/leállítás: Beállítások: A PHP nyelv PHP A PHP rövidítés jelentése hivatalosan: PHP Hypertext Preprocessor. Ez egy kiszolgáló-oldali parancsnyelv, amit jellemzően HTML oldalakon használnak. A különbség a két nyelv között az, hogy a kiszolgáló

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

A Matarka szerszámosládája

A Matarka szerszámosládája A Matarka szerszámosládája Szeged, 2007 Perlaki Attila perlaki@kvtlinux.lib.uni-miskolc.hu 1. Feltöltés A Matarka adatbázis feltöltését a közvetlen kézi bevitelen túl XML állományokból is el lehet végezni.

Részletesebben

A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren

A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren A NetBeans IDE Ubuntu Linux operációs rendszeren Készítette: Török Viktor (Kapitány) E-mail: kapitany@lidercfeny.hu 1/10 A NetBeans IDE Linux operációs rendszeren Bevezető A NetBeans IDE egy Java-ban írt,

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges.

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Telepítési útmutató. A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Telepítési útmutató Rendszerkövetelmények: A program futtatásához Windows XP, Windows 7, 8 operációs rendszer szükséges. Szükséges futtatókörnyezet: Windows Framework 4 vagy magasabb verzió. Innen tölthető

Részletesebben

Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? PSPAD editor DEVPHP IDE

Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? PSPAD editor DEVPHP IDE Kedvenc Ingyenes editorok avagy milyen a programozó jobbkeze? Az Interneten nagyon sok fizetős szoftver gyakorlatilag sz sem ér, ezért mindenkinek azt javaslom mielőtt még gyors költekezésbe kezdene nézzen

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii

A szerzõrõl... xi Bevezetés... xiii TARTALOMJEGYZÉK A szerzõrõl...................................................... xi Bevezetés...................................................... xiii I. rész A Visual Basic 2005 környezet 1. óra Irány

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Tudnivalók az NYMESEK vezeték nélküli hálózatáról. Beállítási útmutató WIFI felhasználóink számára

Tudnivalók az NYMESEK vezeték nélküli hálózatáról. Beállítási útmutató WIFI felhasználóink számára Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/504-645 e-mail: krisztina@sek.nyme.hu Tudnivalók az

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

5-ös lottó játék. Felhasználói dokumentáció

5-ös lottó játék. Felhasználói dokumentáció 5-ös lottó játék Felhasználói dokumentáció Feladat: JavaScript és CSS segítségével 5-ös lottó játék készítése. Futtatási környezet: A http://10.0.0.101/~szabby/ linkre kattintva megjelenik az oldal. Az

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

Érdekes informatika feladatok

Érdekes informatika feladatok A keres,kkel és adatbázissal ellátott lengyel honlap számos díjat kapott: Spirit of Delphi '98, Delphi Community Award, Poland on the Internet, Golden Bagel Award stb. Az itt megtalálható komponenseket

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Program telepítése Az abevjava_install.jar indításával telepíthető a nyomtatványkitöltő program. A program elindítása után közvetlenül az alábbi képernyő jelenik

Részletesebben

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba

Importálás. más típusú (pl:.imp,.xml,.xkr,.xcz) állomány beimportálása a nyomtatványkitöltő programba Importálás Külső programok által generált imp és.xml állományokat be lehet tölteni a program import funkcióival. Az ABEV2006 az xml állományok importálását nem tudta. Ez újdonság a nyomtatványkitöltő programban.

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

VRV Xpressz Használati Útmutató

VRV Xpressz Használati Útmutató VRV Xpressz Használati Útmutató A programmal néhány perc alatt nem csak 5-6 beltéri egységes munkákat, hanem komplett, 3-400 beltéri egységgel rendelkez irodaházakat, szállodákat is meg lehet tervezni.

Részletesebben

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez CareLink Personal telepítési útmutató Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez A CareLink USB illesztőprogram telepítése A CareLink USB illesztőprogramot telepíteni kell. Ez az illesztőprogram

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban az NB termékek 3D modelljeinek generálása, használata kerül bemutatásra. A webes felület használatához regisztráció nem szükséges! Tartalomjegyzék Belépés... 2 Szükséges

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Iman 3.0 szoftverdokumentáció

Iman 3.0 szoftverdokumentáció Melléklet: Az iman3 program előzetes leírása. Iman 3.0 szoftverdokumentáció Tartalomjegyzék 1. Az Iman rendszer...2 1.1. Modulok...2 1.2. Modulok részletes leírása...2 1.2.1. Iman.exe...2 1.2.2. Interpreter.dll...3

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: Fax: E-mail: (+36-1) 269-1642 (+36-1) 331 8479 info@ex-lh.hu www.ex-lh.hu Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon Pályázati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Internet programozása. 1. előadás

Internet programozása. 1. előadás Internet programozása 1. előadás Áttekintés 1. Mi a PHP? 2. A PHP fejlődése 3. A PHP 4 újdonságai 4. Miért pont PHP? 5. A programfejlesztés eszközei 1. Mi a PHP? Egy makrókészlet volt, amely személyes

Részletesebben