PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére (Pályázat kódja: SPO-SIF-08)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére (Pályázat kódja: SPO-SIF-08)"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésére (Pályázat kódja: SPO-SIF-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.) - továbbiakban: Támogató - pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból, a strandsportágak infrastrukturális fejlesztésének támogatására, az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának részletes szabályairól szóló 22/2008. (IV.10) ÖTM rendelet 2. -ának (1) bekezdése alapján. 1. A támogatás célja: A szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas, helyi adottságokhoz igazodó, igény szerinti eszközökkel felszerelt, homokos sportpályák létesítésének, felújításának támogatásával a tömegesíthető strandsportok népszerűsítése, mint például a strandfoci, a strandkézilabda, a strandröplabda, és a tollaslabda. 2. A rendelkezésre álló keretösszeg: 2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg forint, azaz kilencvenhatmillió forint. 2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzata tartalmazza. 3. Közreműködő Szervezet: A Támogató a pályázat lebonyolításához Közreműködő Szervezetet vesz igénybe: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Budapest, Váci út A pályázók köre: Támogatást igényelhetnek a belföldi székhellyel rendelkező - települési önkormányzatok; - a települési önkormányzatok által alapított közalapítványok; - gazdasági társaságok; - közhasznú társaságok, illetve ezek jogutódjaként alakult nonprofit gazdasági társaságok; - társadalmi szervezetek a tulajdonukban, vagyonkezelésükben, üzemeltetésükben lévő területen, illetve létesítményeken megvalósuló fejlesztésekre.

2 5. Az igényelhető támogatás: 5.1 A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 5.2 A pályázónak legalább a program összköltségének 30%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás biztosítható és beszámítható közösségért végzett munka (társadalmi munka, ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában. 5.3 A program összköltsége alatt az ÁFA nélküli, nettó értékeket kell figyelembe venni. Ha a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe. Amennyiben a pályázónak jogszabály alapján a támogatásból finanszírozott programmal kapcsolatban van ÁFA levonási jogosultsága, de azt az adóhatóság felé nem érvényesíti, akkor az ÁFA-val növelt, bruttó összköltség vehető figyelembe. 5.4 A támogatás kizárólag a strandsportágak űzésére alkalmas pályák építésére, felújítására illetve a pályatartozékok beszerzésére használható fel. Amennyiben strandfoci pálya építésére nyújtanak be pályázatot, strandkézilabda és strandröplabda sportágak űzéséhez szükséges pályatartozékok beszerzése is kötelező. Amennyiben strandkézilabda pálya építésére nyújtanak be pályázatot, strandröplabda sportág űzéséhez szükséges pályatartozékok beszerzése is kötelező. A pályatartozékok az alábbiak lehetnek: o strandröplabda: 1 pár hálótartó oszlop (lehet mobil, mozgatható, vagy fix hüvelyes kivehető, vagy amennyiben más sportág számára nem használható a pálya, akkor fix, bebetonozott), strandröplabda háló, antenna, pályavonal, bírói emelvény; o strandkézilabda: 1 pár kézilabda kapu, pályavonal; o strandfoci: 1 pár strandfoci kapu, két pár szögletzászló, pályavonal, és mindhárom esetben labdafogó háló. 5.5 Jelen pályázat keretében sporteszközök és felszerelések (pl. labda, tollas ütő, mezek) nem vásárolhatók. 5.6 A támogatás folyósítása két részletben történik. A támogatási összeg 50%-át a támogatási szerződés megkötését követően, a fennmaradó 50%-ot a teljes szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően utalja át a Támogató (a támogatási szerződésben meghatározottaknak, illetve a pályázati útmutatónak megfelelően). Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő kedvezményezettnek felróható be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.) 6. Pályázati feltételek: 6.1. A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatvány, melyek együtt tartalmazzák a pályázat összes feltételét A pályázat keretében a támogatási összeg terhére kizárólag 1 db pálya építhető, illetve újítható fel az alábbi típusú pályák közül: Strandfoci pálya Mérete: min. 30 x 40 méter 2

3 - A játéktér mérete a megadott kereteken belül választható, területét 2 m biztonsági sáv határolja. Strandkézilabda pálya Mérete: 33 m x 18 m (kifutókkal együtt) - A játéktér - amely egy mezőnyből és két kapuelőtérből áll - 27 m hosszú és 12 m széles, négyszögletes terület. A játékteret legalább 3 méter szélességű szabad terület övezi biztonsági zónaként. Strandröplabda pálya Mérete: 22 m x 14 m (kifutókkal együtt) - A játéktér 16 x 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül, és légtere legalább 7 méter magasságig minden akadálytól mentes. Amennyiben a játéktér kiemelkedik a talaj szintjéből, akkor a pályát a fentiekben meghatározott méretnek megfelelő homok kifutó részekkel megnövelve kell megépíteni Jelen pályázat keretében olyan pályák megépítése támogatható, ahol a talaj legalább 40 centiméter mélységű, vízszintes felületű homok, mely olyan sima és egyforma szemcse méretű, amennyire lehetséges, mentes minden szennyeződéstől, kavicstól, kőtől, kagylótól és minden olyan dologtól, ami vágást vagy egyéb sérülést okozhat. A homokkal kapcsolatos ajánlás: alulra 0.04 szemcsenagyságú mosott homok (kb. 20 cm vastagságú), tetejére 0.01 szemcsenagyságú mosott homok (kb. 20 cm vastagságban). A legjobb a speciális 0.01-es kvarchomok A pályázati formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása kötelező: - az érintett helyszín aktuális állapotát bemutató 3 db fotó; - a vállalt saját forrás, a közösségért végzett munka jellegének, értékének bemutatása és részletes indoklása; - a tulajdonjogot/vagyonkezelői jogot igazoló 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lap; - amennyiben nem a tulajdonos a pályázó, akkor a tulajdonossal kötött ez irányú szerződés, együttműködési megállapodás hiteles másolata; - hivatalos helyszínrajz vagy térképmásolat az ingatlanról; - amennyiben az önerő nem csak közösségért végzett munka formájában áll rendelkezésre, akkor az önerő igazolása - a beszerzendő eszközök részletes listája a beszerzés helyének megnevezésével. 6.6 A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében létrehozott, felújított pályát 3 évig fenntartja, rendeltetésének megfelelően használja, és elvégzi az üzemeltetéshez szükséges karbantartást. 6.7 Egy pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanarra a pályázati célra (programra) kettő vagy több pályázat nem támogatható. 7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 7.1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványon nyújtható be, amelyet április 24-től lehet letölteni a pályázati felhívásban szereplő internetes hon- 3

4 lapokról. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 7.2 A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a Támogató internetes honlapján (www.otm.gov.hu), a Közreműködő Szervezet internetes honlapján (www.magzrt.hu), valamint a weboldalon a Pályázatok címszó alatt érhető el és tölthető le. 7.3 A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. 7.4 A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. A strandsportágak infrastrukturális fejlesztésé Kódszám: SPO-SIF Budapest, Pf A pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit a címre elektronikusan is továbbítani kell! Információ: 06-40/ A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (SPO-SIF-08), a pályázó nevét és címét. A beérkezett pályázati anyagokat az ÖTM bizalmasan kezeli. 7.5 A pályázatok benyújtásának határideje május A pályázat elbírálásának folyamata. 8.1 A pályázat beérkezését követően a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e - a benyújtás; - a jogosultság; - a teljesség (formai megfelelőség) feltételeinek( a kedvezményezett a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, a pályázat minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerűen alá van írva). 8.2 Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a Közreműködő Szervezet a beérkezését követő 8 napon belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak. (A befogadás a hiánytalan pályázati anyagok bírálatra történő beérkezésének igazolását jelenti, függetlenül a bírálat eredményétől). 8.3 Amennyiben a pályázat érvénytelen, azaz nem felel meg a 8.1. pontban foglalt feltételeknek, a Közreműködő Szervezet a pályázat beérkezésétől számított 8 napon belül értesíti a pályázót. 8.4 A pályázat befogadását követően a Közreműködő Szervezet szakértők bevonásával, az előre meghatározott szempontrendszer és az ahhoz tartozó pontrendszer alapján elvégzi a 4

5 benyújtott pályázat értékelését. Az értékelő a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a támogatás odaítélésére. 8.5 A pályázatok elbírálása együttesen, pontozásos rendszerben történik a 9. pontban meghatározott szakmai szempontrendszer alapján. A Bíráló Bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki döntési javaslatát a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napon belül. 8.6 Indokolt esetben a támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az eredeti program megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a módosított költségvetést, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel), és annak igazolását. 8.7 A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, vagy az általa megbízott döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejétől számított 90 napon belül dönt. A nyertes pályázatok listáját a Támogató a a valamint a honlapokon a döntést követő 8 napon belül közzéteszi. 8.8 A pályázó a pályázati bírálat eredményéről, azaz - a pályázatnak az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, - a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy - a pályázat elutasításáról a döntést követő 8 napon belül írásban kap tájékoztatást. Az értesítőlevélben a nyertes szervezetek tájékoztatást kapnak a szerződéskötés feltételeiről is. A nyertes szervezetekkel a Közreműködő Szervezet köt szerződést a döntés kézbesítésétől számított 60 napon belül. 8.9 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor a Támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozhat meg egy módosított pályázati felhívás keretében Amennyiben a pályázati keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja. 9. Az elbírálás szakmai szempontrendszere: Hány célcsoportot fogad be a kész pálya? A pályát használók tervezett száma. A pálya hasznosításának módja. A pályázó milyen kommunikációs felületen éri el a célközönséget. A költségvetésből igényelt támogatás nagysága. Amennyiben nem csak közösségért végzett munka formájában áll rendelkezésre az önerő, akkor az igazolt saját forrás aránya. A pontos költségvetés megalapozottsága, teljesíthetősége, arányai a piaci árakhoz mérten. 5

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve)

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott tevékenység támogatására (Pályázat kódja: MOB-MSZT-12) A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTH-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FTH-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 3. A támogatottak köre PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-KM-09) Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz Kódszám: KerFejl2013 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013.

Részletesebben