Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás"

Átírás

1 Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EUcsatlakozás Miniszter Úr, Elnök Úr, Államtitkár Urak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetésnek érzem, hogy a TéTattasék konferenciáján a Magyar Rektori Konferencia képviselőjeként meghívtak. Előadásomban a következő témákkal szeretnék foglalkozni:. Az egyetemek hármas funkciója. Csatlakozás az Európai Oktatási Térséghez. Részvétel az Európai Kutatási Térségben 4. Az egyetemek regionális szerepe 5. Az innováció és az egyetemek kapcsolata 6. A magyar egyetemek várható helyzete az ország EU tagságakor. A BME fontosabb két és többoldalú TéT együttműködési kapcsolatai Az ország egész életében, így az egyetemek életében is az európai uniós tagság rendkívül nagy kaland, és egyúttal nagy lehetőség. Az európai uniós tagság érinti az egyetemeket is. Ez a hatás kétféle módon jelentkezik. Egyrészt, az ország egészére is jellemző, és lesz néhány speciális, csak az egyetemeket érintő momentum.. Először az egyetemek hármas funkciójáról beszélek. Az egyik funkció: az új tudás létrehozása. Ez a kutatásfejlesztés, innovációs funkció. A másik, az új tudás terjesztése, ez az oktatási funkció, beleértve az oktatás legkülönbözőbb formáit. A harmadik funkció, amit úgy szoktak nevezni, hogy az egyetemek egyéb funkciói, ez kapcsolat a társadalommal. Ebből a funkcióhalmazból két dolgot emelek ki, az egyik az egyetemek regionális szerepe, a másik pedig az egyetemeknek az innovációs folyamatban játszott szerepe.. Az egyetemek oktatási funkciója esetében az európai uniós csatlakozás azt jelenti, hogy az egyetemeknek csatlakozniuk kell az európai oktatási térhez. Ez a csatlakozás nem előzménymentes, hiszen a magyar egyetemek az elmúlt évszázadok során végig tagjai voltak az európai egyetemek közösségének. Mégis, ennek a csatlakozásnak speciális feladata van, melyet az egyszerűség kedvéért bolognai folyamatnak szoktunk nevezni júniusában, Bolognában 9 európai ország miniszterei nyilatkozatot írtak alá, amelyben a közös európai oktatási tér megvalósítása mellett tettek hitet. A nyilatkozatot Magyarország is aláírta. Két évvel később, 00ben Prágában miniszteri megbeszélésre került sor, ahol kikristályosodtak azok a feladatok, amelyek a legfontosabbak az oktatási tér megvalósítása érdekében. Az első fontos szempont az oklevelek áttekinthető rendszerének kialakítása, a másik a kétlépcsős képzési ciklus bevezetése, és ezzel együtt az egységes kreditrendszer, mobilitás. A mobilitás azt is jelenti, hogy fel kell készülnünk arra, hogy oktatóink és hallgatóink sokkal nagyobb mértékben fognak más, külföldi egyetemekre áthallgatni, illetve sokkal nagyobb számban várhatunk mi is hallgatókat. Fontos elem az európai szintű minőségbiztosítás, a diplomák európai tartalmának erősítése. A két évvel ezelőtti határozat következő lépése lesz az újabb tanácskozás szeptemberben Berlinben. Mi várható ezen a tanácskozáson? Az európai egyetemek uniójának 00. májusi, grazi ülése már felvetette a legfontosabb kérdéseket. Az egyik az eddigi tevékenység értékelése. A másik, hogy a kétfokozatú képzés átalakul három fokozatúvá, és bekerül a rendszerbe a doktori képzés. Ennek jelentőségét az adja,

2 hogy az Európai Unióban a már emlegetett lisszaboni elvek megvalósításához mintegy félmillió kutató hiányzik. Várhatóan szóba kerül az egyetemek, európai egyetemek versenyképességének erősítése. Általában úgy szoktunk az oktatásról beszélni, mint ami pénzt vesz el. A valóságban az oktatás inkább rendkívül nagy piac. Érdekességként említem, hogy Ausztrália arról híres, hogy gyapjút termel, mégis, nemzeti jövedelmében az oktatási bevételek ma már többet hoznak, mint a gyapjútermelés. Kérdés, hogy állunk Magyarországon ezzel az európai térséghez való csatlakozással? Az OM vitaanyag most már tartalmazza, tehát deklarálja, hogy csatlakozni kell az európai oktatási térhez. A Magyar Rektori Konferencia egyik bizottsága az elveket már kidolgozta. Várható, hogy néhány területen pl. műszaki, gazdasági a kísérletek nagyon hamar beindulhatnak, akár jövő ősszel. Vita zajlik arról, hogy az első lépcső mire képesít. Munkavégzésre is, vagy csak továbbtanulásra? Nekem az az érzésem, hogy felelőtlenség úgy képezni embereket, hogy azok munkavégzésre ne legyenek alkalmasak.. A következő témára az európai kutatási térhez való csatlakozásra áttérve tulajdonképpen ugyanazzal kezdhetem, amit az oktatási térről mondtam. Itt sem előzmények nélküli területre kerültünk, hiszen a különböző európai uniós keretprogramokban már a negyedik keretprogramban, majd az ötödikben sikeresen szerepelt az ország. Részt veszünk NATOprojektekben, egyéb nemzetközi programokban. Ugyanakkor az Európai Kutatási Térséghez való csatlakozásban a bolognai folyamattal egyenrangú kihívásnak érzem a hatodik kutatási, technológiafejlesztési demonstrációs keretprogramhoz való csatlakozást. Ez a program a lisszaboni elvek aprópénzre váltása. A program elképzelései között megjelenő a fő elvek: hogyan lehet a lemaradást csökkenteni, a privát és állami kutatást összehangolni, a K+F kapacitásokat továbbépíteni, hogyan lehet koordinálni a kutatásokat az európai tagállamokban, és végül a K+F társadalmi hasznosságának a növelése. A megvalósítás eszközei? Kiválósági hálózatok, integrált projektek, az úgynevezett 69es cikkely alkalmazása, ez összehangolást jelent a különböző országok K+F tevékenységében. Továbbá a hagyományos társfinanszírozás, a PPP (public private partnership), kutatók képzése és a mobilitás elősegítése, például a Marie Curie ösztöndíjakkal, és még egy kiemelt téma, ami már elhangzott, de Magyarországon külön fontos: a közép és kisvállalatok kutatási igényeinek támogatása. Hogy állnak a magyar egyetemek? Számos problémával küzdenek. Az egyik probléma az egyetemek szétaprózott belső szerkezete. Lehet, hogy a felsőoktatás átalakításának a reformja ebben az értelemben pozitívan fog hatni, és az egyetemek képessé válnak részt venni nagyobb kutatási projektben. A másik, a finanszírozással kapcsolatos probléma. Az egyetemeken a kutatásfinanszírozás lényegében csak pályázati formában történik. Az oktatók a kutatási tevékenysége egyenetlen, Nagyon fontosnak érzem, hogy a pályázati irodákat megerősítsük. Nagyon tetszett a korábbi Széchenyitervek kutatástámogatásában az a kényszer, hogy összevonták akadémiai szférában és vállalati szférában működő területeket. Ennek célja az volt, hogy a vállalati és az akadémiai szféra egyaránt fejlődjön. Az OM két, EU 6. Keretprogramot elősegítő pályázata: az EUB, és az EUH az egyetemeknek segítség arra, hogy sikeresen folytassanak kutatási tevékenységet.

3 4. Az egyetemek regionális szerepével kapcsolatosan hangsúlyozni kell, hogy a tudás mekkora érték. Ez a tudás nemcsak Budapestre, a nagyvárosokra koncentrálva jelenik meg, hanem meg kell, hogy jelenjék a különböző régiókban. A régiók egyetemei tudásközpontjai lehetnek az országnak: Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Budapest. Ugyanakkor nem feltétlenül országon belüli régiókban szabad gondolkodni, hanem éppen az európai uniós tagság lehetővé teszi a határon átnyúló régiók működését is. Nagyon jó példa lehet a MiskolcKassaKrakkó hármas, amely már most is működik, és ugyanilyen kapcsolat lehet Debrecen és Kolozsvár, vagy SzegedTemesSzabadka, illetve NyíregyházaUngvár. Ezek a tudásközpontok az adott régió gazdasági fejlődésének motorjai lehetnek. Például a miskolci egyetem környékén a változásokat már érezni lehet, és a budapesti Infopark is tulajdonképpen egy ilyen motor szerepét tölti be. 5. A következő téma, amivel érdemes foglalkozni, az az egyetemek és az innováció kapcsolata. Az innovációról számos definíciót szoktak közölni. Mondhatjuk azt, hogy megújulási, fejlődési, átalakulási folyamat, lehet az új termék bevezetése az áruforgalomban. Ennél maradva, azt a folyamatot érdemes bevezetni, hogy van az ötlet, van a termék, és van a bevezetése. Ebből a hármasból az egyetemeknek a legnagyobb szerepe az ötlet kitalálásában lehet. Ötlet, új ötlet létrejöttéhez legalább két dolog szükséges. Kiművelt, gondolkodó emberfők, ami az oktatással függ össze és rendszeres, államilag is támogatott kutatásfejlesztés. Erre az új innovációs törvény lehetőséget kínál, legalábbis reményt ad. Az innovációval kapcsolatos tevékenység óhatatlanul összefügg az európai oktatási térrel, és az Európai Kutatási Térséggel. Ezen a téren is természetesen számos gond és lehetőség mutatkozik. Melyek ezek a gondok? Az első gond az oktatói agyelszívás. Az agyelszívás nemcsak külföldi, hanem hazai agyelszívást is jelent. Jobban kellene hasznosítani meglévő értékeinket. Példaként a következőket említem: Finnországban hálózatot hoztak létre diplomamunkák figyelésére, a hálózat öt év múlva már profitot hozott. Ezekkel a dolgokkal kevésbé törődünk. Nagyon fontos az egyetemi inkubáció és az új külső kapcsolatok szervezése is. 6. Mi várható az egyetemek helyzetével kapcsolatban az uniós tagság esetén? Pozitívum, hogy élő európai kapcsolataink lesznek. A magyar egyetemek mindegyike, a tradicionális egyetemek pedig különösen beágyazódtak az európai oktatási, kutatási térségbe. Részt vettünk számos európai uniós programban (TEMPUS, SOCRATES/ERASMUS, stb). Ezeknek a programoknak rendkívüli előnye volt, hogy megtanultuk a brüsszeli bürokráciát. Ma a professzor, ha pályázik, akkor már nem csodálkozik azon, hogy nagy kérdőíveket kell kitölteni, és a végén ezekkel a pénzekkel valamilyen módon el kell számolni. Ugyancsak sikeresen szerepeltünk az Európai Unió különböző kutatási keretprogramjaiban. Érték lehet az a tény, hogy számos magyar egyetemen folyik idegen nyelvű képzés. Az egyetemek többsége valamilyen szakterületen idegen nyelvű képzést is folytat. Ha tagországgá válunk, megváltozik a helyzetünk. Eddig kicsit egzotikus vendégek voltunk, akikkel nagyon kedvesen bántak. Ha tagország leszünk, akkor mi átmegyünk konkurensbe a különböző alapok elnyerésekor.

4 Az egyetemi élet minden területén, mint ahogy az ország egészében, a brüsszeli szabályok átkerülnek a mindennapi életbe. A brüsszeli szabályok azt jelentik, hogy az egyetemek irányítását, igazgatását át kell gondolni, mert sokkal kevésbé lesz lehetőség az ötletszerű, kevésbé szabályozott irányítási módok megtartására. Külön fontosnak érzem a mobilitás kérdését, hiszen nekünk arra fel kell készülni, hogy oktatóink egy részét még nagyobb erővel csábítják külföldre, mint csábították eddig, és ez nemcsak az oktatókra igaz, hanem a hallgatókra is. Már ma is érzékelhető, hogy a módosabb családok gyermekei nem Magyarországon végzik felsőfokú tanulmányaikat, párhuzamosan azzal, ahogy az ország gazdagodik és a lehetőségek bővülnek. Ez fokozott versenyhelyzetet jelent a magyarországi egyetemeken. Rendkívüli hátránynak érzem, hogy voltaképpen egész Magyarország, tehát ezen belül a magyar egyetemek is hátránnyal indulnak a K+F versenyben, hiszen a GDP erre fordított részaránya kisebb, mint az Európai Unióban átlagosan. Ráadásul a GDP is kisebb, mint az európai átlag. Az európai uniós tagságra az egyetemeknek tudatosan kell felkészülniük. A BME tavaly decembertől kezdve szinte kéthónaponként rendez valamilyen konferenciát, ahol az uniós csatlakozással összefüggésben az oktatással, a kutatással és egyéb speciális témákkal foglalkoznak. Azért, hogy az egyetemek csatlakozása sikeres legyen, nagyon sokat segíthetnek a TéTattasék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.. A KÉTOLDALÚ TÉT KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK BME PROJEKTJEI Relációk (országok) Amerikai Egyesült Államok Ausztria DélAfrikai Köztársaság Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Japán Németország Olaszország Oroszország Szlovénia 00ben futó pályázatok (db)

5 EU 5. és EU 6. Keretprogramban való BME részvétel EU5 Keretprogram EU6 összesen Beadott pályázatok Nyertes pályázatok (0 %) (55) 55 EU5 Keretprogramban való BME részvétel 0 Pályázatok száma Beadott pályázatok Nyertes projektek Év Nyertes EU 5 pályázatok témakörönkénti megoszlásban Év IST EESD Growth QoL IHP Euratom LIFE Össz Össz. 9 55

6 Nyertes EU5 BME projektek témakörönkénti megoszlásban pályázatok száma programok IST EESD Growth QoL IHP Euratom LIFE BME kapcsolatok a TéT relációkban Ország /város AUSZTRIA Főbb, kiemelt egyetemi és intézményi kapcsolatok TU Wien, TU Graz, TU Linz (Salzburg Seminar amerikai alapítványi központ) Rendezvények, események TU WienTU KrakowBME oldalú vízügyi megállapodás: RIFLOP program Évi x5 hallgató a TU Wienre CEEPUS hallgatói és oktatói csere Salzburg Seminar felsőoktatási programok BELGIUM Leuven Catholic University of Leuven Intézményi együttműködési megállapodás. Előkészület alatt áll egy közép és keleteurópai kétoldalú közös doktori program Brüsszel Gent Free University of Brussels Gent University TéT projekt együttműködés Intézményi együttműködési megállapodás

7 FRANCIAORSZÁG Ecole Nationale des Ponts et Chaussés Intézményi együttműködési és kettős diplomát adó megállapodás. Rektori látogatás 00. novemberében Université Pierre et Marie Curie Intézményi együttműködési megállapodás ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Network) Európai hetek: tavaszi és őszi kulturális és oktatási hallgatói mobilitás. 00. júniusában Athens Közgyűlés ParisTech Intézményi együttműködési megállapodás. 00. novemberében levelező tagsági megállapodás a ParisTech Association szervezettel Ecole Centrale Paris Felvételi kérelem a T.I.M.E. programba Ecole des Mines, Paris Tárgyalás folyt rövid ( hónap) illetve hosszabb diplomamunka időszakára vonatkozó hallgatói csere lehetőségekről Ecole National Supérieure des Techniques Avancées, Paris Tárgyalás folyt rövid ( hónap) illetve hosszabb diplomamunka időszakára vonatkozó hallgatói csere lehetőségekről Rennes Lyon Lyon INSA de Rennes INSA de Lyon Université Lyon (Université Jean Moulin) Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat Rektori látogatás 00. novemberében Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat Rektori látogatás 00. novemberében A Francia Magyar Posztgraduális Menedzserképzés (MBA/ DESS) partneregyeteme. Rektori látogatás 00. novemberében Compiegne Montpellier Université Technique de Compiegne Ecole Nationale de Chimie de Montpellier Intézményi együttműködési megállapodás Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat, Vegyészmérnöki Kar szakmai támogatója Strasbourg Université Marc Bloch Az intézménnyel és a Nemzetközi Fordítóés Tolmácsképző Intézettel közös fordítótolmács képzés. Rektori látogatás 00. novemberében

8 IZREAL JAPÁN TechnionIsrael Institute of Technolgy, Haifa (korábban: Weizmann Intézet/Soros ösztöndíjak) Tokyo University Waseda University Osaka University Shizuoka University Gifu és Akita prefektúrák Kutatási együttműködés és diákcsere a Technionnal Jelentős izraeli kontingens a BME fizető diákjai közt (40 fő) A Híradástechnikai Tanszék Űrkutatási csoportjának együttműködése Stockholm és egyéb EU egyetemek +BME TokyoOsakaTohoku: JapánEU csereprogram (5 év, 040 hallgató) Waseda Egyetem elnöki látogatás, 00. szeptember Dr. Detrekői Ákos rektor és Dr. Molnár Károly rektorhelyettes japán útja 00. október 6.. Suzuki Alapítvány, ösztöndíj NAGYBRITANNIA Imperial College, London HeriotWatt University, Edinburgh Nottingham Trent University Kapcsolatok fő gondozója: British Council Hungary Rendszeres BC rendezvények a BMEn 00. március: a Nobeldíjas Sir Paul M. Nurse (Cancer Research UK) tiszteletbeli doktori címe. Dr. Detrekői Ákos rektor Bristolban az EAU konferencián 00 áprilisában. BME hologramos Szentkorona kiállítás előkészítése (+ rektori részvétel) a 004. márciusáprilisi angliai Magyar Kulturális napok alkalmával. NÉMETORSZÁG RWTH Aachen TU Berlin TU Darmstadt TU Ilmenau Universität Kaiserslautern Uni Fridericiana Karlsruhe TU München Universität des Saarlandes Universität Stuttgart Karlsruhe: német nyelvű képzés a BMEn és kettős diploma 00. május : Saarland Tartomány tagú delegációja a BMEn (ennek folytatásaként delegáció Saarbrückenbe Dr. Horvai György rektorhelyettes vezetésével 00. március 5.9.) 00. november.. Konferencia a BMEn Together for the future, közép és keleteurópai egyetemek részvételével, rendező: BadenWürttemberg Tartomány 00. május.5. TU München, Frühlingsakademie, 00. május, Balatonfüred 00. február 5: Karlsruheban Dr. Biró Péter professzor emeritusnak, Egyetemünk volt rektorának átadták a Karlsruhe Fridericiana Universität (TH) tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) oklevelét. 00. július 4.. TU Dresden és QuandtAlapítvány rendezvénye középeurópai partneregyetemek részvételével a BMEn 00. október 9.. TU Ilmenau 50 éves jubileumi ünnepségén részt vesz Dr. Horvai György rektorhelyettes

9 OLASZORSZÁG Universitá degli Studi di Bologna La Sapienza, Roma, Polietcnico di Milano Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia Romualdo di Bianco Alapítvány, Firenze Sok építészeti, műemléki kapcsolat 00 Magyar Napok Olaszországban, Tivoli emlékmű, Como tói villamosvasút megemlékezések Rektori látogatások, Közös diplomatervek Milanóval, Szentkorona kiállítás Modenában 00. nyarán, viszonzásul Modenai csempekiállítás a BMEn, 004 OROSZORSZÁG Moszkvai Műszaki Állami Egyetem (SZTANKIN) Kapcsolatunk az Államközi Oktatási Egyezmény alapján évek óta a Robottechnika képzésben valósul meg Bauman Egyetem (Moscow State Technical University "N. E. Bauman ) Moszkvai Energetikai Intézet (Moscow Power Engineering Institute) Moszkvai Repüléstechnológiai Egyetem (Moscow State Technical University of Civil Aviation) Moszkvai Élelmiszeripari Egyetem (Moscow State University of Food Production) Moszkvai Vasúti és Közlekedési Egyetem (MIIT) Kujbisev Építőmérnöki Egyetem (MISZI) Szentpétervári Útépítési Állami Egyetem (St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering) Robottechnika képzésben közreműködés Szoros kapcsolat, tervezett rektori utazás és együttműködési megállapodás megújítása Kutatási együttműködés Közös publikációk Intézményi megállapodás Együttműködési megállapodás megújítása céljából látogatás történt az intézménybe 00. júniusában Kapcsolatfelvétel céljából látogatás történt az intézménybe 00. júniusában USA SUNY at Buffalo Florida Institute of Technology (USIA Univ. Affiliation Program) NASA, Glenn R. Center, Cleveland Rochester Institute of Technology (MBA programok) US Center for Mapping Ohio State University Colorado Sate University New Hampshire Univ. Calvin College, etc,etc. Tiszteletbeli doktorok USA intézményekből, legutóbb Dr. Ya.G. Sinai, Lovász László, Donald Baker MAKA és Fulbright pályázatok, ösztöndíjak ISEP és egyéb diákcsere, évi 50 USA diák a BMEn General Electric rendezvény (nagykövet) a BMEn 00. szeptember NASA Research Center látogatás 00. május. American Council for Education delegáció 00. március Ford bemutatkozás 00. november.

Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december

Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december Nemzetközi K+F Hírlevél 2003. december E számunk rovatai: Tudomány- és technológiapolitika... 1. old. Információs társadalom... 5. old. TéT együttműködés... 6. old. Finanszírozás... 13. old. Elemzés, értékelés...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés*

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: nora.kelemen@ksh.hu Kollár Beáta, a KSH titkára E-mail: beata.kollár@ksh.hu Az elmúlt évtizedek során számos módszer

Részletesebben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben Készült a 2010-es Budapest-bécsi ünnepélyes bolognai miniszteri konferencia alkalmából. A kiadványban közölt publikációk 2009 novemberében keletkeztek.

Részletesebben

Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Dr. Czukor József nagykövet úr előadásának gondolati elemei a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Időpont: 2015. július 8., 11:00 óra Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola (1055 Budapest, Markó

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december

Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december Nemzetközi K+F Hírlevél 2002. december E számunk rovatai: Tudomány- és technológiapolitika... 3. old. Anyagtudomány... 9. old. Finanszírozás... 11. old. Információs társadalom... 12. old. Környezetvédelem...

Részletesebben

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK?

A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? a www.euoldal.hu elektronikus hírlevele II. évfolyam II. szám 2004. február-március A SÜLT GALAMB EFFEKTUS - AVAGY MIÉRT PESSZIMISTÁK A MAGYAROK? Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledtével

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

Az ifjúság és az Európai Unió

Az ifjúság és az Európai Unió E ENG M IS ÉRINT Az ifjúság és az Európai Unió Budapest 2002 Írta: DR. ORGOVÁN ESZTER A kiadvány az Oktatási Minisztérium és a Tempus Közalapítvány jóváhagyásával készült AZ IFJÚSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

2005. május 31. Hírlevél. www.innovacio.hu. 11. szám 11. szám

2005. május 31. Hírlevél. www.innovacio.hu. 11. szám 11. szám XV. évf. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

2006. április 4. Hírlevél. www.innovacio.hu. szám. XVI. évfolyam 2006. április 4.

2006. április 4. Hírlevél. www.innovacio.hu. szám. XVI. évfolyam 2006. április 4. XVI. évf. 2006. április 4. 7. szám Hírlevél www.innovacio.hu 7. szám XVI. évfolyam 2006. április 4. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám

2006. március 7. Hírlevél. www.innovacio.hu. 5. szám. szám XVI. évf. 5. szám Hírlevél www.innovacio.hu 5. szám XVI. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27.

2006. június 27. Hírlevél. www.innovacio.hu. 13. szám. XVI. évfolyam 2006. június 27. XVI. évf. 2006. június 27. 13. szám Hírlevél www.innovacio.hu 13. szám XVI. évfolyam 2006. június 27. 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak

Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak TERVEZÉSKOORDINÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Tehetséggondozás és külföldi ösztöndíjak (A világ 100 legjobb egyeteme) 2 Tartalom Vezetői összefoglaló...5 Versenyképes képzés...7 Az egész világ változik...

Részletesebben

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel! MELLÉKLET: Jelentkezõ a továbbtanulásról INGYENES VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Belföld és/vagy külföld Publicisztika: tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

2005. október 29. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám 20. szám

2005. október 29. Hírlevél. www.innovacio.hu. 20. szám 20. szám XV. évf. 20. szám Hírlevél www.innovacio.hu 20. szám XV. évfolyam 32 Képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Regionális képviseleti rendszer Gyõr Budavári László tel.: 0620 9557370 Veszprém

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8.

Hírlevél. szám. www.innovacio.hu. XV. évfolyam 2005. február 8. Hírlevél www.innovacio.hu 3. szám XV. évfolyam 2005. február 8. 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest

Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Nemzetközi felsőoktatási projektmodell a német magyar kapcsolatok rendszerében: az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Budapest Masát András Szépnek és fontosnak találom, hogy újra itt lehetek az egyetlen

Részletesebben