Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EU-csatlakozás"

Átírás

1 Dr. Detrekői Ákos rektor, BME A magyar egyetemek és az EUcsatlakozás Miniszter Úr, Elnök Úr, Államtitkár Urak, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtiszteltetésnek érzem, hogy a TéTattasék konferenciáján a Magyar Rektori Konferencia képviselőjeként meghívtak. Előadásomban a következő témákkal szeretnék foglalkozni:. Az egyetemek hármas funkciója. Csatlakozás az Európai Oktatási Térséghez. Részvétel az Európai Kutatási Térségben 4. Az egyetemek regionális szerepe 5. Az innováció és az egyetemek kapcsolata 6. A magyar egyetemek várható helyzete az ország EU tagságakor. A BME fontosabb két és többoldalú TéT együttműködési kapcsolatai Az ország egész életében, így az egyetemek életében is az európai uniós tagság rendkívül nagy kaland, és egyúttal nagy lehetőség. Az európai uniós tagság érinti az egyetemeket is. Ez a hatás kétféle módon jelentkezik. Egyrészt, az ország egészére is jellemző, és lesz néhány speciális, csak az egyetemeket érintő momentum.. Először az egyetemek hármas funkciójáról beszélek. Az egyik funkció: az új tudás létrehozása. Ez a kutatásfejlesztés, innovációs funkció. A másik, az új tudás terjesztése, ez az oktatási funkció, beleértve az oktatás legkülönbözőbb formáit. A harmadik funkció, amit úgy szoktak nevezni, hogy az egyetemek egyéb funkciói, ez kapcsolat a társadalommal. Ebből a funkcióhalmazból két dolgot emelek ki, az egyik az egyetemek regionális szerepe, a másik pedig az egyetemeknek az innovációs folyamatban játszott szerepe.. Az egyetemek oktatási funkciója esetében az európai uniós csatlakozás azt jelenti, hogy az egyetemeknek csatlakozniuk kell az európai oktatási térhez. Ez a csatlakozás nem előzménymentes, hiszen a magyar egyetemek az elmúlt évszázadok során végig tagjai voltak az európai egyetemek közösségének. Mégis, ennek a csatlakozásnak speciális feladata van, melyet az egyszerűség kedvéért bolognai folyamatnak szoktunk nevezni júniusában, Bolognában 9 európai ország miniszterei nyilatkozatot írtak alá, amelyben a közös európai oktatási tér megvalósítása mellett tettek hitet. A nyilatkozatot Magyarország is aláírta. Két évvel később, 00ben Prágában miniszteri megbeszélésre került sor, ahol kikristályosodtak azok a feladatok, amelyek a legfontosabbak az oktatási tér megvalósítása érdekében. Az első fontos szempont az oklevelek áttekinthető rendszerének kialakítása, a másik a kétlépcsős képzési ciklus bevezetése, és ezzel együtt az egységes kreditrendszer, mobilitás. A mobilitás azt is jelenti, hogy fel kell készülnünk arra, hogy oktatóink és hallgatóink sokkal nagyobb mértékben fognak más, külföldi egyetemekre áthallgatni, illetve sokkal nagyobb számban várhatunk mi is hallgatókat. Fontos elem az európai szintű minőségbiztosítás, a diplomák európai tartalmának erősítése. A két évvel ezelőtti határozat következő lépése lesz az újabb tanácskozás szeptemberben Berlinben. Mi várható ezen a tanácskozáson? Az európai egyetemek uniójának 00. májusi, grazi ülése már felvetette a legfontosabb kérdéseket. Az egyik az eddigi tevékenység értékelése. A másik, hogy a kétfokozatú képzés átalakul három fokozatúvá, és bekerül a rendszerbe a doktori képzés. Ennek jelentőségét az adja,

2 hogy az Európai Unióban a már emlegetett lisszaboni elvek megvalósításához mintegy félmillió kutató hiányzik. Várhatóan szóba kerül az egyetemek, európai egyetemek versenyképességének erősítése. Általában úgy szoktunk az oktatásról beszélni, mint ami pénzt vesz el. A valóságban az oktatás inkább rendkívül nagy piac. Érdekességként említem, hogy Ausztrália arról híres, hogy gyapjút termel, mégis, nemzeti jövedelmében az oktatási bevételek ma már többet hoznak, mint a gyapjútermelés. Kérdés, hogy állunk Magyarországon ezzel az európai térséghez való csatlakozással? Az OM vitaanyag most már tartalmazza, tehát deklarálja, hogy csatlakozni kell az európai oktatási térhez. A Magyar Rektori Konferencia egyik bizottsága az elveket már kidolgozta. Várható, hogy néhány területen pl. műszaki, gazdasági a kísérletek nagyon hamar beindulhatnak, akár jövő ősszel. Vita zajlik arról, hogy az első lépcső mire képesít. Munkavégzésre is, vagy csak továbbtanulásra? Nekem az az érzésem, hogy felelőtlenség úgy képezni embereket, hogy azok munkavégzésre ne legyenek alkalmasak.. A következő témára az európai kutatási térhez való csatlakozásra áttérve tulajdonképpen ugyanazzal kezdhetem, amit az oktatási térről mondtam. Itt sem előzmények nélküli területre kerültünk, hiszen a különböző európai uniós keretprogramokban már a negyedik keretprogramban, majd az ötödikben sikeresen szerepelt az ország. Részt veszünk NATOprojektekben, egyéb nemzetközi programokban. Ugyanakkor az Európai Kutatási Térséghez való csatlakozásban a bolognai folyamattal egyenrangú kihívásnak érzem a hatodik kutatási, technológiafejlesztési demonstrációs keretprogramhoz való csatlakozást. Ez a program a lisszaboni elvek aprópénzre váltása. A program elképzelései között megjelenő a fő elvek: hogyan lehet a lemaradást csökkenteni, a privát és állami kutatást összehangolni, a K+F kapacitásokat továbbépíteni, hogyan lehet koordinálni a kutatásokat az európai tagállamokban, és végül a K+F társadalmi hasznosságának a növelése. A megvalósítás eszközei? Kiválósági hálózatok, integrált projektek, az úgynevezett 69es cikkely alkalmazása, ez összehangolást jelent a különböző országok K+F tevékenységében. Továbbá a hagyományos társfinanszírozás, a PPP (public private partnership), kutatók képzése és a mobilitás elősegítése, például a Marie Curie ösztöndíjakkal, és még egy kiemelt téma, ami már elhangzott, de Magyarországon külön fontos: a közép és kisvállalatok kutatási igényeinek támogatása. Hogy állnak a magyar egyetemek? Számos problémával küzdenek. Az egyik probléma az egyetemek szétaprózott belső szerkezete. Lehet, hogy a felsőoktatás átalakításának a reformja ebben az értelemben pozitívan fog hatni, és az egyetemek képessé válnak részt venni nagyobb kutatási projektben. A másik, a finanszírozással kapcsolatos probléma. Az egyetemeken a kutatásfinanszírozás lényegében csak pályázati formában történik. Az oktatók a kutatási tevékenysége egyenetlen, Nagyon fontosnak érzem, hogy a pályázati irodákat megerősítsük. Nagyon tetszett a korábbi Széchenyitervek kutatástámogatásában az a kényszer, hogy összevonták akadémiai szférában és vállalati szférában működő területeket. Ennek célja az volt, hogy a vállalati és az akadémiai szféra egyaránt fejlődjön. Az OM két, EU 6. Keretprogramot elősegítő pályázata: az EUB, és az EUH az egyetemeknek segítség arra, hogy sikeresen folytassanak kutatási tevékenységet.

3 4. Az egyetemek regionális szerepével kapcsolatosan hangsúlyozni kell, hogy a tudás mekkora érték. Ez a tudás nemcsak Budapestre, a nagyvárosokra koncentrálva jelenik meg, hanem meg kell, hogy jelenjék a különböző régiókban. A régiók egyetemei tudásközpontjai lehetnek az országnak: Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Budapest. Ugyanakkor nem feltétlenül országon belüli régiókban szabad gondolkodni, hanem éppen az európai uniós tagság lehetővé teszi a határon átnyúló régiók működését is. Nagyon jó példa lehet a MiskolcKassaKrakkó hármas, amely már most is működik, és ugyanilyen kapcsolat lehet Debrecen és Kolozsvár, vagy SzegedTemesSzabadka, illetve NyíregyházaUngvár. Ezek a tudásközpontok az adott régió gazdasági fejlődésének motorjai lehetnek. Például a miskolci egyetem környékén a változásokat már érezni lehet, és a budapesti Infopark is tulajdonképpen egy ilyen motor szerepét tölti be. 5. A következő téma, amivel érdemes foglalkozni, az az egyetemek és az innováció kapcsolata. Az innovációról számos definíciót szoktak közölni. Mondhatjuk azt, hogy megújulási, fejlődési, átalakulási folyamat, lehet az új termék bevezetése az áruforgalomban. Ennél maradva, azt a folyamatot érdemes bevezetni, hogy van az ötlet, van a termék, és van a bevezetése. Ebből a hármasból az egyetemeknek a legnagyobb szerepe az ötlet kitalálásában lehet. Ötlet, új ötlet létrejöttéhez legalább két dolog szükséges. Kiművelt, gondolkodó emberfők, ami az oktatással függ össze és rendszeres, államilag is támogatott kutatásfejlesztés. Erre az új innovációs törvény lehetőséget kínál, legalábbis reményt ad. Az innovációval kapcsolatos tevékenység óhatatlanul összefügg az európai oktatási térrel, és az Európai Kutatási Térséggel. Ezen a téren is természetesen számos gond és lehetőség mutatkozik. Melyek ezek a gondok? Az első gond az oktatói agyelszívás. Az agyelszívás nemcsak külföldi, hanem hazai agyelszívást is jelent. Jobban kellene hasznosítani meglévő értékeinket. Példaként a következőket említem: Finnországban hálózatot hoztak létre diplomamunkák figyelésére, a hálózat öt év múlva már profitot hozott. Ezekkel a dolgokkal kevésbé törődünk. Nagyon fontos az egyetemi inkubáció és az új külső kapcsolatok szervezése is. 6. Mi várható az egyetemek helyzetével kapcsolatban az uniós tagság esetén? Pozitívum, hogy élő európai kapcsolataink lesznek. A magyar egyetemek mindegyike, a tradicionális egyetemek pedig különösen beágyazódtak az európai oktatási, kutatási térségbe. Részt vettünk számos európai uniós programban (TEMPUS, SOCRATES/ERASMUS, stb). Ezeknek a programoknak rendkívüli előnye volt, hogy megtanultuk a brüsszeli bürokráciát. Ma a professzor, ha pályázik, akkor már nem csodálkozik azon, hogy nagy kérdőíveket kell kitölteni, és a végén ezekkel a pénzekkel valamilyen módon el kell számolni. Ugyancsak sikeresen szerepeltünk az Európai Unió különböző kutatási keretprogramjaiban. Érték lehet az a tény, hogy számos magyar egyetemen folyik idegen nyelvű képzés. Az egyetemek többsége valamilyen szakterületen idegen nyelvű képzést is folytat. Ha tagországgá válunk, megváltozik a helyzetünk. Eddig kicsit egzotikus vendégek voltunk, akikkel nagyon kedvesen bántak. Ha tagország leszünk, akkor mi átmegyünk konkurensbe a különböző alapok elnyerésekor.

4 Az egyetemi élet minden területén, mint ahogy az ország egészében, a brüsszeli szabályok átkerülnek a mindennapi életbe. A brüsszeli szabályok azt jelentik, hogy az egyetemek irányítását, igazgatását át kell gondolni, mert sokkal kevésbé lesz lehetőség az ötletszerű, kevésbé szabályozott irányítási módok megtartására. Külön fontosnak érzem a mobilitás kérdését, hiszen nekünk arra fel kell készülni, hogy oktatóink egy részét még nagyobb erővel csábítják külföldre, mint csábították eddig, és ez nemcsak az oktatókra igaz, hanem a hallgatókra is. Már ma is érzékelhető, hogy a módosabb családok gyermekei nem Magyarországon végzik felsőfokú tanulmányaikat, párhuzamosan azzal, ahogy az ország gazdagodik és a lehetőségek bővülnek. Ez fokozott versenyhelyzetet jelent a magyarországi egyetemeken. Rendkívüli hátránynak érzem, hogy voltaképpen egész Magyarország, tehát ezen belül a magyar egyetemek is hátránnyal indulnak a K+F versenyben, hiszen a GDP erre fordított részaránya kisebb, mint az Európai Unióban átlagosan. Ráadásul a GDP is kisebb, mint az európai átlag. Az európai uniós tagságra az egyetemeknek tudatosan kell felkészülniük. A BME tavaly decembertől kezdve szinte kéthónaponként rendez valamilyen konferenciát, ahol az uniós csatlakozással összefüggésben az oktatással, a kutatással és egyéb speciális témákkal foglalkoznak. Azért, hogy az egyetemek csatlakozása sikeres legyen, nagyon sokat segíthetnek a TéTattasék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.. A KÉTOLDALÚ TÉT KORMÁNYKÖZI EGYEZMÉNYEK BME PROJEKTJEI Relációk (országok) Amerikai Egyesült Államok Ausztria DélAfrikai Köztársaság Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Japán Németország Olaszország Oroszország Szlovénia 00ben futó pályázatok (db)

5 EU 5. és EU 6. Keretprogramban való BME részvétel EU5 Keretprogram EU6 összesen Beadott pályázatok Nyertes pályázatok (0 %) (55) 55 EU5 Keretprogramban való BME részvétel 0 Pályázatok száma Beadott pályázatok Nyertes projektek Év Nyertes EU 5 pályázatok témakörönkénti megoszlásban Év IST EESD Growth QoL IHP Euratom LIFE Össz Össz. 9 55

6 Nyertes EU5 BME projektek témakörönkénti megoszlásban pályázatok száma programok IST EESD Growth QoL IHP Euratom LIFE BME kapcsolatok a TéT relációkban Ország /város AUSZTRIA Főbb, kiemelt egyetemi és intézményi kapcsolatok TU Wien, TU Graz, TU Linz (Salzburg Seminar amerikai alapítványi központ) Rendezvények, események TU WienTU KrakowBME oldalú vízügyi megállapodás: RIFLOP program Évi x5 hallgató a TU Wienre CEEPUS hallgatói és oktatói csere Salzburg Seminar felsőoktatási programok BELGIUM Leuven Catholic University of Leuven Intézményi együttműködési megállapodás. Előkészület alatt áll egy közép és keleteurópai kétoldalú közös doktori program Brüsszel Gent Free University of Brussels Gent University TéT projekt együttműködés Intézményi együttműködési megállapodás

7 FRANCIAORSZÁG Ecole Nationale des Ponts et Chaussés Intézményi együttműködési és kettős diplomát adó megállapodás. Rektori látogatás 00. novemberében Université Pierre et Marie Curie Intézményi együttműködési megállapodás ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Network) Európai hetek: tavaszi és őszi kulturális és oktatási hallgatói mobilitás. 00. júniusában Athens Közgyűlés ParisTech Intézményi együttműködési megállapodás. 00. novemberében levelező tagsági megállapodás a ParisTech Association szervezettel Ecole Centrale Paris Felvételi kérelem a T.I.M.E. programba Ecole des Mines, Paris Tárgyalás folyt rövid ( hónap) illetve hosszabb diplomamunka időszakára vonatkozó hallgatói csere lehetőségekről Ecole National Supérieure des Techniques Avancées, Paris Tárgyalás folyt rövid ( hónap) illetve hosszabb diplomamunka időszakára vonatkozó hallgatói csere lehetőségekről Rennes Lyon Lyon INSA de Rennes INSA de Lyon Université Lyon (Université Jean Moulin) Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat Rektori látogatás 00. novemberében Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat Rektori látogatás 00. novemberében A Francia Magyar Posztgraduális Menedzserképzés (MBA/ DESS) partneregyeteme. Rektori látogatás 00. novemberében Compiegne Montpellier Université Technique de Compiegne Ecole Nationale de Chimie de Montpellier Intézményi együttműködési megállapodás Intézményi együttműködési megállapodás Francia Tagozat, Vegyészmérnöki Kar szakmai támogatója Strasbourg Université Marc Bloch Az intézménnyel és a Nemzetközi Fordítóés Tolmácsképző Intézettel közös fordítótolmács képzés. Rektori látogatás 00. novemberében

8 IZREAL JAPÁN TechnionIsrael Institute of Technolgy, Haifa (korábban: Weizmann Intézet/Soros ösztöndíjak) Tokyo University Waseda University Osaka University Shizuoka University Gifu és Akita prefektúrák Kutatási együttműködés és diákcsere a Technionnal Jelentős izraeli kontingens a BME fizető diákjai közt (40 fő) A Híradástechnikai Tanszék Űrkutatási csoportjának együttműködése Stockholm és egyéb EU egyetemek +BME TokyoOsakaTohoku: JapánEU csereprogram (5 év, 040 hallgató) Waseda Egyetem elnöki látogatás, 00. szeptember Dr. Detrekői Ákos rektor és Dr. Molnár Károly rektorhelyettes japán útja 00. október 6.. Suzuki Alapítvány, ösztöndíj NAGYBRITANNIA Imperial College, London HeriotWatt University, Edinburgh Nottingham Trent University Kapcsolatok fő gondozója: British Council Hungary Rendszeres BC rendezvények a BMEn 00. március: a Nobeldíjas Sir Paul M. Nurse (Cancer Research UK) tiszteletbeli doktori címe. Dr. Detrekői Ákos rektor Bristolban az EAU konferencián 00 áprilisában. BME hologramos Szentkorona kiállítás előkészítése (+ rektori részvétel) a 004. márciusáprilisi angliai Magyar Kulturális napok alkalmával. NÉMETORSZÁG RWTH Aachen TU Berlin TU Darmstadt TU Ilmenau Universität Kaiserslautern Uni Fridericiana Karlsruhe TU München Universität des Saarlandes Universität Stuttgart Karlsruhe: német nyelvű képzés a BMEn és kettős diploma 00. május : Saarland Tartomány tagú delegációja a BMEn (ennek folytatásaként delegáció Saarbrückenbe Dr. Horvai György rektorhelyettes vezetésével 00. március 5.9.) 00. november.. Konferencia a BMEn Together for the future, közép és keleteurópai egyetemek részvételével, rendező: BadenWürttemberg Tartomány 00. május.5. TU München, Frühlingsakademie, 00. május, Balatonfüred 00. február 5: Karlsruheban Dr. Biró Péter professzor emeritusnak, Egyetemünk volt rektorának átadták a Karlsruhe Fridericiana Universität (TH) tiszteletbeli doktori (Doctor Honoris Causa) oklevelét. 00. július 4.. TU Dresden és QuandtAlapítvány rendezvénye középeurópai partneregyetemek részvételével a BMEn 00. október 9.. TU Ilmenau 50 éves jubileumi ünnepségén részt vesz Dr. Horvai György rektorhelyettes

9 OLASZORSZÁG Universitá degli Studi di Bologna La Sapienza, Roma, Polietcnico di Milano Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia Romualdo di Bianco Alapítvány, Firenze Sok építészeti, műemléki kapcsolat 00 Magyar Napok Olaszországban, Tivoli emlékmű, Como tói villamosvasút megemlékezések Rektori látogatások, Közös diplomatervek Milanóval, Szentkorona kiállítás Modenában 00. nyarán, viszonzásul Modenai csempekiállítás a BMEn, 004 OROSZORSZÁG Moszkvai Műszaki Állami Egyetem (SZTANKIN) Kapcsolatunk az Államközi Oktatási Egyezmény alapján évek óta a Robottechnika képzésben valósul meg Bauman Egyetem (Moscow State Technical University "N. E. Bauman ) Moszkvai Energetikai Intézet (Moscow Power Engineering Institute) Moszkvai Repüléstechnológiai Egyetem (Moscow State Technical University of Civil Aviation) Moszkvai Élelmiszeripari Egyetem (Moscow State University of Food Production) Moszkvai Vasúti és Közlekedési Egyetem (MIIT) Kujbisev Építőmérnöki Egyetem (MISZI) Szentpétervári Útépítési Állami Egyetem (St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering) Robottechnika képzésben közreműködés Szoros kapcsolat, tervezett rektori utazás és együttműködési megállapodás megújítása Kutatási együttműködés Közös publikációk Intézményi megállapodás Együttműködési megállapodás megújítása céljából látogatás történt az intézménybe 00. júniusában Kapcsolatfelvétel céljából látogatás történt az intézménybe 00. júniusában USA SUNY at Buffalo Florida Institute of Technology (USIA Univ. Affiliation Program) NASA, Glenn R. Center, Cleveland Rochester Institute of Technology (MBA programok) US Center for Mapping Ohio State University Colorado Sate University New Hampshire Univ. Calvin College, etc,etc. Tiszteletbeli doktorok USA intézményekből, legutóbb Dr. Ya.G. Sinai, Lovász László, Donald Baker MAKA és Fulbright pályázatok, ösztöndíjak ISEP és egyéb diákcsere, évi 50 USA diák a BMEn General Electric rendezvény (nagykövet) a BMEn 00. szeptember NASA Research Center látogatás 00. május. American Council for Education delegáció 00. március Ford bemutatkozás 00. november.

III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő:

III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő: 1 / 6 2012.06.14. 14:06 III. évf. 7. szám BME 2002. november 25. Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Irodája Felelős szerkesztő: Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária egy. docens,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP

Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Nemzetközi képzési környezet és nemzetközi marketing tevékenyég integrált fejlesztése AP Negyedik projektszintű találkozó 2014. december 2. Losoncz Annamária SZTE NKI

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Nemzetközi alprojekt Projektzáró Rendezvény Szeged, 2015. június 23. A NEMZETKÖZI ALPROJEKT EREDMÉNYEI Dr. Pálfi György NEMZETKÖZI ALPROJEKT = NEMZETKÖZI ÉS NEMZETKÖZI

Részletesebben

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja

Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Szeged, 2008.03.30. Az Európai Unió 7. kutatás - fejlesztési keretprogramja Támogatónk: Előadó: Nagy Gábor Dániel Email: ngd@dartke.hu Web: www.dartke.hu A 7. keretprogram és háttere A közösségi szintű

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626.

Munkahely: BME TTK Matematika Intézet, Differenciálegyenletek Tanszék. Telefon: 36-1-463-26-90, Fax: 36-1-463-12-91, Mobil: +36-30-9392626. Dr. M o s o n P é t e r matematikus, oktatási szakember Önéletrajz (2015. szeptember 3.) Moson Péter Sz.: Budapest, 1949. szeptember 23. Lakás: 1119 Budapest, Rátz László utca 52. Telefon/fax: 36-1-2055488.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyílt nap, 2010. január 28. Hallgatók, oktatók, kutatók informatikusok képzése magas színvonalon 1972 óta, évente 650-700 új hallgató alap, mester és doktori

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások. Mester-Takács Tímea Lillafüred, november 9.

Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások. Mester-Takács Tímea Lillafüred, november 9. Nemzetközi megjelenések a Campus Mundi program keretében Intézményi fókuszú kiállítások Mester-Takács Tímea Lillafüred, 2016. november 9. Nemzetközi megjelenések bemutatása Intézményi fókuszú kiállítások

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Az egyetemi innovációs és tudásközpontok határon átnyúló szerepe a tudástranszfer közvetítésében,

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE

Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program. Comenius 2013 EVIBACE Életen át tartó tanulás Comenius Iskolai együttműködés program Comenius 2013 EVIBACE EU pályázatok Életen át tartó tanulás programja Hazai Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány: Pályázatírás során

Részletesebben

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében

A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében A Tempus Közalapítvány által kezelt programok szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében TéT Konferencia, Felsőoktatás nemzetköziesedése: mobilitás és akadémiai együttműködések Budapest, 2016. július

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Marie Skłodowska-Curie Akciók

Marie Skłodowska-Curie Akciók Marie Skłodowska-Curie Akciók Jeney Nóra, MSCA NCP EURAXESS Roadshow Budapest, 2014. március 24. 2014. március 25. Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram (2014-2020) Egységes keretprogram három

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása

ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása ÖKO Közösségek a Fenntartható Jövőért Klaszter bemutatása 2010. március 3. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Karikás György vezérigazgató, a Klaszter bizottságának elnöke Tartalom

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Magyar CIVINET Városok a fenntartható mobilitásért

Magyar CIVINET Városok a fenntartható mobilitásért 1 Magyar CIVINET Városok a fenntartható mobilitásért Kerékpáros Miskolc Szakmai nap, 2015.04.24. Gertheis Antal, Városkutatás Kft. / Magyar CIVINET Titkárság A CIVITAS program A CIVITAS program az Európai

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István

Oktatói önéletrajz Dr. Magyari Beck István professor emeritus Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1963 ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom, Pedagógia 1963-1968 Leningrádi Állami Egyetem, Szentpétervár, Pszichológia (mérnöki

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Enterprise Europe Network 2008.11.20.

Enterprise Europe Network 2008.11.20. Enterprise Europe Network Dobos Erzsébet Dobos Erzsébet 2008.11.20. Új vállalkozásfejlesztési hálózat Létrejötte A CIP (Competitiveness and Innovation Programme) keretében hozta létre az Európai Bizottság

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram Hálózati pályázatok Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatásban Információs nap 2016. október

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben