Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ"

Átírás

1 Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei 2. előadás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Cím: 1101 Bp., Hungária krt , Telefon: +36(1) Web:

2 A Jó Állam koncepció értékelési-mérési dilemmái és kísérletek egy indikátorrendszerre Dr. Kis Norbert rektorhelyettes Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Cím: 1101 Bp., Hungária krt , Telefon: +36(1) Web:

3 A kutatás keretei Jó Állam Index (JÁX) kutatási konzorciumi kezdeményezés Multidiszciplináris megközelítés (közgazdaság, közpolitika, közjog, államtan, közigazgatás, statisztika, szociológia) Mérés és értékelés módszertani komplexitás folyamatosság, rendszeresség, K+F háttér, nemzetközi referencia Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Program célintézménye 4K téziskezdemények (Kaiser Kádár Kis & Kiss) MAT, MKSZK, ÁSZ, KSH, OECD, Közpol. Kut., más hazai és nemzetközi társadalomelméleti kutatóhelyek), szektorális szereplők, NGO Cél: Objektív kutatás-alapú Observatory tudásbázis megteremtése

4 Általános cél A Jó Állam fejlesztési programoknak legyen SAJÁT értékelési keretrendszere: teljesítménymérési módszer, amely a Jó Állam értékeit célzó kormányzati képességek (ability/responsiveness) változási irányát (dinamikáját) mutatja. A kormányzati képességek változása a közjó érvényesülésének erősödésére (+) vagy gyengülésére (-) mutat; a hatásindikátorok visszamutatnak a kormányzati képesség erősségére vagy gyengeségére az alábbi 5+1 hatásterületen: 1.Biztonság és bizalom a kormányzatban 2. Életszínvonal 3. Gazdasági versenyképesség és pénzügyi stabilitás 4. Fenntarthatóság 5. Demokrácia + 1 Hatékony közigazgatás NEM cél - MONITORING NEM intézményi MONITORING (pl. jogállami vagy demokratikus minimumok megléte)

5 Hazai előképek: ÁSZ Közszféra és a gazdaság versenyképessége, 2010, Delphimódszeres vizsgálat Nézőpont Intézet V4 komparatív vizsgálat Alapfogalmak A Jó Állam a közjó fogalmába keretezett értékek megvalósulása. (MP közjó fogalma) A közjóság intézményi elemei: Alaptörvény a JÁX értékrendszere az Alaptörvény.

6 Magyary Program közjó fogalma az állam attól tekinthető jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a legmegfelelőbb módon szolgálja. A közjó fogalma egyrészt magában foglalja azt, hogy az állam jogszerű és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetővé, és védelmet nyújt. másrészt a jó állam kellő felelősséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, továbbörökítése érdekében. harmadrészt a jó állam egyetlen önérdeke, hogy az előző két közjó elem érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az intézményi működést, az egyéni és közösségi jogok tiszteletben tartását és számon kérhetőségét. A jó állam fogalom magába foglalja a versenyképességet is, hiszen jogi céltételezésben megjelenő, versenyképességet és fejlődést szolgáló értékeket védi, és érdekeket szolgálja. Általános tétel, hogy a versenyképesség két pillére a gazdaságpolitika és az állami működés. Minden közösség alkotóeleme az ember, a jó állam egyben érzelmi viszonyulást is kivált polgáraiból. Ezért építeni kívánunk arra, hogy egy jó állam a jogszerűen eljáró polgároknak nem akadályt vagy ellenfelet, hanem támaszt és segítőt jelenthet

7 Elvárások 1. Holisztikus: a közjó érvényesülésének társadalmi és gazdasági metszete 2. Dinamikus: a közjó érvényesítésének kormányzati képessége változási irányaiban jelenik meg 3. Rendszeresség (pl. féléves/éves ciklusok) 4. Objektivitás

8 Elvárások 5. Definiált hatóterület (scope): kormányzati szektor (nem a teljes közszektor): GFS központi kormányzat, önkormányzat, TB alrendszer Kormányzati szektor funkciói (Báger Kovács Á.): közfeladatok ellátása: közhatalmi funkciók, közszolgáltatások jogszabályi és intézményi keretek demokrácia Minimális funkciók: Védelem, törvényesség, rend, tulajdonvédelem, makrogazdaság irányítása, közegészségügyi ellátás, szociális kohézió, nemzetközi együttműködés Közbülső funkciók: externáliák érvényesítése az oktatásban, a környezetvédelemben, az oktatás minősége, a verseny és a monopóliumok szabályozása, nyugdíjbiztosítás, családtámogatás, munkanélküliek ellátása Aktivizáló funkció: versenyképesség erősítése, jövedelem újraelosztás, állami pénzügyi ellenőrzés

9 Elvárások 6. Közérthetőség: világos értékalapok, módszer és eredmény 7. Szükséges módszertani komplexitás LOGIKAI KERET HATÁSTERÜL ET HATÁSIRÁNY (érték) HATÁSINDIKÁTO R KORMÁNYZAT I KÉPESSÉG output KORMÁNYZAT I TEVÉKENYSÉ G input VÁLTOZÁS IRÁNYA KÉPESSÉG INDIKÁTORA INDIKÁTOR (vas)

10 Módszertan INDIKÁTOR > VAS (V)élemény: létező vagy új véleménymérési módszerek - személyi vagy szervezeti célcsoport percepciójának, érzületének kimutatására. Lakossági, üzleti célcsoport, szakértői vélemény (Delphi-módszer). Jellemzően hatásindikátor. (A)kció: stratégiák, rendszerek programok, szabályozások, intézkedések, jellemzően: input vagy output mutatók (S)tatisztikai adatok: olyan mennyiségi mutatók, amelyek a statisztikai mérésekben, nemzetközi kormányzati és közigazgatási mérési standardokban rendszerint jelen vannak.

11 Módszertan POZITÍV/NEGATÍV INDEX kormányzati képesség erősödik/gyengül közjó érvényesülése (hatás) erősödik/gyengül Közjó-hatás (Hatásterületek) Pl. Biztonság & bizalom Kormányzati képességek közbiztonság erősítése közszolgálati szektor átláthatóbbá tétele indikátorok rendőrök száma közszolgálati etikai szabályozás bevezetése indikátor változásiránya V +/- A +/- S +/- S: növekedés A: teljesül JÁX index hatásterület átlag indexe +/- kormányzati képesség átlag index +/- + +

12 Elvárások 8. Nyitottság, diverzitás: új társadalmi-gazdasági kísérletek Vö. hagyományos mérési módszerek (GDP?) Kihívás: a válság szülte rendkívüli kormányzati cselekvések értékelhetősége hazai példák: rezsicsökkentés, hitelkárosultak megmentése, közmunka, társadalmi költségek (közterhek) újraosztása, diákhitel 9. Érték-alapú indikációk: indikátorok érték-alapú meghatározása: milyen kormányzati akciókat tekintünk egy területen a közjó felé ható/mutató megnyilvánulásnak melyek egy statisztikai mennyiség (rangsor) pozitív/negatív tartományai (újraelosztás) Értéksemleges nemzetközi rendszerek: összehasonlítható adatot, átlagot, trendet, rangsort adnak, amely egy értékelésben kaphat értéket (minőséget) Nemzetközi rendszerek: fő szempont a globális összehasonlíthatóság = absztrakció és értéksemlegesség/értékrelativizálás

13 Elvárások 10. Érték-dilemmák Mi a közjó a szolgáltatási piacon? Milyen közszolgáltatásokat hagy a Jó Állam a szolgáltatási piacon (piaci közszolgáltatások) Vö állami közszolgáltatások (posta, háziorvos, vasút, felsőoktatás, alapkutatás ) Mekkora a jó állami allokációs zóna? Növekvő állami felelősség Vö közkiadások mérséklése Közterhek igazságok elosztása Vs állami újraelosztás csökkentése Hogyan finanszíroz a Jó Állam?: PPP, hitelezés, költség-megosztás a haszonélvezővel (felsőoktatás) Közjó a közhatalmi bevételek politikájában Vs mennyiségi szemlélet Adó, járulékok: igazságosság? <köztehermegosztás Közszolgáltatások díjai: miért és mennyit fizet az adózó?

14 Elvárások 11. Módszertani-konvergencia a nemzetközi rendszerekkel a hatásterületek kijelölésében a statisztikai mutatók meghatározásában JÁX IMD WEF OECD Biztonság és bizalom a Kormányzatban Életszínvonal Gazdasági versenyképesség, pénzügyi stabilitás Fenntarthatóság Demokrácia Hatékony közigazgatás Beszélhetünk-e a JÁX és a nemzetközi mérési rendszerek értékkonvergenciájáról? A JÁX nem a nemzetközi rangsorok alrendszere. 12. Szinergiák kezelése: egyes hatásindikátorok több hatásterületre mutatnak egyes kormányzati képességek több hatásterületre hatnak

15 JÁX felépítése Hatásterületek BIZTONSÁG ÉS BIZALOM ÉLET- SZÍNVONAL GAZDASÁGI VERSENY- KÉPESSÉG DEMOKRÁCI A FENNTARTHA TÓSÁG HATÉKONY KÖZIGAZGATÁS Képességek Indikátorok [ ] [ ]

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14.

A Jó Állam építőkockái. előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. A Jó Állam építőkockái előadó: dr. Gál András Levente 2012. június 14. 1 A Jó fogalma Jelentése: Magas minőségű (tulajdonság, tárgy, termék, dolog), ami kedvező, megfelelő, elfogadható a körülményekhez

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó Állam Jelentés 2015

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó Állam Jelentés 2015 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó Állam Jelentés 2015 Budapest A Bevezetés szerzője és a kiadvány szerkesztője: Dr. Kaiser Tamás A Jó Állam jelentést megalapozó tanulmányok szerzői és a hatásterületi kutatások

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ

EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Budapest 2012 EURÓPAI MINŐSÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök: Mikó Görgy (Vice Presidents) Takács János Ügyvezető

Részletesebben

A helyi közpolitikák alakítása

A helyi közpolitikák alakítása Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A helyi közpolitikák alakítása Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: Dr. Kovárik Erzsébet

Részletesebben

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez

Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM FEJEZETCÍM 4 FEJEZETCÍM MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN 2012. AUGUSZTUS 31. 1 MAGYARY ZOLTÁN KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM (MP 12.0) A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020

KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 KÖZIGAZGATÁS ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖFOP) 2014-2020 CCI Cím 2014HU05M3OP001 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program Verzió 3.0 Első év 2014 Utolsó év 2023

Részletesebben

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés MŰHELYVITÁRA Készítette:

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

MUNKAFÜZET 11. VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ

MUNKAFÜZET 11. VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ MUNKAFÜZET 11. ÁCS BARNABÁS BATÓ MÁRK BARTHA ATTILA BILEK PÉTER BOKOR LÁSZLÓ CZAKÓ VERONIKA GÁSPÁR PÁL (SZERK.) JAKSA RENÁTA ANNA POGÁTSA ZOLTÁN PELLÉNYI GÁBOR SASS MAGDOLNA : VERSENYKÉPESSÉGI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus

Budapest, 2013. augusztus JEDLIK-TERV NEMZETI STRATÉGIA A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRE 2013-2016. Budapest, 2013. augusztus VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 I. BEVEZETÉS... 10 1.1. A Jedlik-terv: nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére...

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL LOCAL AGENDA 21 (LA 21) FENNTARTHATÓSÁGI TERVE, PROGRAMJA 2014. évi FELÜLVIZSGÁLAT 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Összegezés 5 1. A Local Agenda

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XX. Gáspár Pál : Versenyképesség és államháztartás. Budapest 2005. március

ICEG VÉLEMÉNY XX. Gáspár Pál : Versenyképesség és államháztartás. Budapest 2005. március ICEG VÉLEMÉNY XX Gáspár Pál : Versenyképesség és államháztartás Budapest 2005. március TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 4 I. A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA 5 II. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS VERSENYKÉPESSÉGRE

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

A versenyképesség fogalma I.

A versenyképesség fogalma I. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Versenyképesség általánosságban Versenyképesség korántsem egyenlő a gazdagsággal! Magyarország

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A kötet, amely egyben tankönyv is Domonkos. Közpénzügyek és államháztartástan. Prof. Dr. Lentner Csaba

A kötet, amely egyben tankönyv is Domonkos. Közpénzügyek és államháztartástan. Prof. Dr. Lentner Csaba Prof. Dr. Lentner Csaba Közpénzügyek és államháztartástan Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013 A kötet, amely egyben tankönyv is Domonkos László és Matolcsy György előszavával teljes körű kitekintést

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.12.22. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v9.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erős civil társadalom a demokratikus társadalomszerveződés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS Jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Pénzügyi és költségvetési igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában

Részletesebben