BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA"

Átírás

1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály Pályázati Hírlevél A főosztály tagjai és elérhetősége: Kovács László ny. bv. ezds EKG: Schuckertné Szabó Csilla bv. alez EKG: Banyárné Sánta Lívia bv. őrgy EKG: Somogyvári Mihály bv. hdgy EKG: Pályázatfigyelés aktuális hírek A Főosztály hírei FELHÍVÁS a munkahelyi csoportok egészségmegőrző tevékenységének támogatása elnevezésű büntetés-végrehajtási pályázaton történő jelentkezésre. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet olyan közösségek részére, amelyek a pályázati cél megvalósítása érdekében, azzal közvetlenül összefüggő, egyszeri vagy folyamatos tevékenység elvégzését, illetve program lebonyolítását tűzik ki maguk elé. A pályázat célja: a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állománya egészségi állapotának megőrzése és javítása, az egészséges életmód népszerűsítése, valamint az egészségfejlesztés érdekében végzett önálló kezdeményezések bátorítása és támogatása. A pályázat díjazása: egy-egy pályázat maximálisan 500 eft összeggel támogatható, a pályázatokra összesen eft keretösszeg áll rendelkezésre a BVOP működési kiadások előirányzat-csoportjában. Pályázatot nyújthat be: bv. szervek és azok szervezeti egységei, továbbá természetes személyek olyan csoportja, amely létszámának legalább 50%-a a bv. szervezettel valamilyen, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

2 A pályázatra történő jelentkezés módja: jelentkezni a pályázati dokumentáció lehetőség szerint elektronikus úton történő benyújtásával lehet. A pályázatok benyújtásának határideje: július óra. A pályázatok benyújtásának helye: BVOP Stratégiai Elemzési és Tervezési Főosztály 1054 Budapest, Steindl I. u. 8. sz.; elektronikus úton történő jelentkezés esetén a A pályázati dokumentáció minimális tartalma: a tervezett tevékenység vagy program rövid leírása; a résztvevők körének ismertetése (összlétszám, bv.-s létszám, állománycsoportonkénti összetétel stb.); a tervezett tevékenység költségvetése, részletezve az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, illetve a beszerezni tervezett eszközöket; támogatási arány (a pályázati támogatás igényelt összege és a tervezett összköltség aránya); formálisan szervezett csoport (pl. egy teljes osztály, főosztály, intézet, gazdasági társaság) nevében történő jelentkezés esetén az érintett parancsnok, igazgató nyilatkozata a tevékenység támogatására. Informális közösségek esetén erre csak abban az esetben van szükség, ha a tervezett tevékenység az intézetet is (pl. helyszín biztosítása, szabadidő biztosítása, biztonsági és egyéb szempontok miatt) érinti; a bírálat során esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásában kompetens, illetve a nyertes pályázat esetén értesítendő személy elérhetősége; minden olyan további információ, amely a pályázatok elbírálása során relevanciával bírhat. Döntés: a pályázati támogatás odaítélésében a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka július 16-áig dönt az általa felkért (a BVOP Egészségügyi, a Személyügyi és Szociális, a Közgazdasági, valamint a Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály egy-egy munkatársából álló) bizottság javaslata alapján.

3 Szempontrendszer: a benyújtott dokumentációk értékelésére felkért bizottság az alábbi szempontok érvényesülését vizsgálva rangsorolja a pályázatokat: minél nagyobb létszámot érintsen, azon belül előny a magasabb bv.-s arány; nem kötelező elem, de előnyként értékelendő a vállalt önerő; személyi juttatás tervezése nem kizárt, de előnyként értékelendő a dologi kiadások minél magasabb aránya; eszközbeszerzés csak leltári nyilvántartást vezető szervezetnél támogatott; nagyértékű (bruttó 100 eft egyedi értéket elérő) tárgyi eszköz beszerzése nem támogatott, a működési kiadásokon belüli magasabb dologi kiadási arány előnyként értékelendő. A pályázat pénzügyi lebonyolítása: a pályázat nyerteseivel a BVOP támogatási megállapodást köt; amennyiben a nyertes bv.-s költségvetési szerv vagy annak szervezeti egysége, az elnyert támogatás előirányzat-átadásként kerül a szerv költségvetésébe; amennyiben a nyertes bv.-s gazdasági társaság, az elnyert támogatás számla ellenében kerül átutalásra a számlát kibocsátó jogosult részére, illetve megelőlegezett kiadás esetén a gazdasági társaság bankszámlájára; amennyiben a nyertes természetes személyek csoportja, az elnyert támogatás számla ellenében kerül átutalásra a számlát kibocsátó jogosult részére, illetve megelőlegezett kiadás esetén a megelőlegező személy által megjelölt bankszámlára, továbbá korlátozott mértékben, a támogatási megállapodásban előre rögzített módon készpénzes elszámolás is lehetséges; a támogatás felhasználásával összefüggő költségek a BVOP kiadásaként kerülnek lekönyvelésre (kivéve a költségvetési szerv nyertest), ezért azokat a BVOP nevére kiállított számlával kell elszámolni; az elnyert támogatással főszabály szerint november 30- áig, de a támogatási megállapodásban előre rögzített esetben is legkésőbb március 31-éig el kell számolni.

4 Márianosztra pályázati forrásból turisztikai fejlesztés A KMOP /C azonosítószámú pályázaton a Márianosztrai Fegyház és Börtön, által elnyert Ft összegű támogatás segítségével megvalósított fejlesztéseit lezáró, azokat bemutató ünnepséget május 24-én tartották. A beruházás nyomán nemcsak a turizmus vehet újabb lendületet a Börzsönyben fekvő településen, de a település, az egyház és a bv. intézet együttműködése is még szorosabbá válhat. A felújításokra vonatkozó igény már korábban felmerült, azonban a megvalósításra költségvetési forrásokból eddig nem nyílt lehetőség. A jelentősebb fejlesztésekhez az út a pályázati lehetőségek felkutatásán és a külsős partnerek bevonásán keresztül vezetett. A bv. intézet előtti Pálosok tere és a barokk kapu felújításra felhasználható felhívás feltételeinek az intézet nem felelt meg, ezért a Márianosztrai Római Katolikus Plébánia nyújtott be pályázatot. A kis barokk tér fejlesztésére 2010-ben ez alapján kerülhetett sor. Ezzel egy időben történt a bv. intézet irodaépülete (a korábbi pálos kolostor) térre néző homlokzatának megújulása a KMOP pályázat keretében. A tér mellett álló kihasználatlan és felújításra váró épületekkel a bv. intézet rendelkezett. A második ütemben ezekben a létesítményekben ben megvalósult beruházások nyomán Pálos rendi és börtöntörténeti kiállítást, konferenciatermet, közösségi termet alakítottak ki, továbbá gyerekjátszó, turistapihenő, öltözők és mosdók fogadják a látogatókat. (A személyi állomány új étkezője az intézeten belül kapott új helyet.) A projekt keretében megújult parkolóban tehetik le autóikat a kirándulók, illetve a Szobról nyaranta közlekedő kisvasút végállomásától is átsétálhatnak a kiállítást megtekinteni az érkezők. A régi őri étkező, a fűtés nélküli kultúrterem és a korábbi szolgálati lakás átalakult tehát, a belőlük kialakított új épületegyüttes a turizmust és a kultúrát hivatott szolgálni. A kiállítás mind a börtön, mind pedig a Pálos Rend történetéből sok érdekességet mutat be: iskolás csoportok, zarándokok és hétvégi kirándulók elismerő bejegyzései egyaránt megtalálhatóak az emlékkönyvben. A projekt részeként a rabtemetőt is felújították. A területen parkosítást végeztek, padokat és információs táblát helyeztek ki. Az eredeti nagykeresztet és a fejfákat az elítéltek hozták helyre. A projekt eredményeit bemutató ünnepségen számos érdeklődő mellett Csóti András bv. vezérőrnagy mb. országos parancsnok, Dr. Varga Lajos segédpüspök a Váci Egyházmegye képviseletében, Kulcsár József országgyűlési képviselő, P. Bátor Botond, a Pálos Rend tartományfőnöke, Kiss László, Márianosztra község polgármestere, valamint a környező települések polgármesterei és a pályázat megvalósításában közreműködő partnerek vettek részt.

5 A pálos templomban tartott szentmise után a résztvevők átvonultak a felújított konferenciaterembe, ahol Biczó László bv. dandártábornok, intézetparancsnok rövid tájékoztatást adott a Márianosztrai Fegyház és Börtön pályázati tevékenységéről. Az elért eredményeket méltató hozzászólásokat követően a jelenlévők az intézet parancsnokának vezetésével megtekintették az elkészült létesítményeket, amelynek során megáldásra került a Pálos rendi és a börtöntörténeti kiállítás. További információk: www-.marianosztrakegyhely.hu/ content/2012-m-jus-24-plos-m-zeum borzsonykisvasut.uw.hu/ Az ünnepélyes megnyitó végén a vendégek megtekintették az Európában szinte egyedülálló rabtemetőt, ahol nemcsak elítéltek nyugszanak, hanem a börtön hajdani üzemeltetői, az itt elhunyt Vincés nővérek is.

6 AVP HUNGARY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Az AVP Egyesület (Alternatívák az Erőszakkal Szemben) egy nemprofitérdekeltségű, oktatási vállalkozás, amelyet a kvékerek New York állambeli szervezete kezdeményezett. Az évek során nemzetközi hálózattá vált. Magyarországon 1993 februárjától kezdték el a program meghonosítását, majd fél év múlva megalakult az AVP Hungary Egyesület, amely a továbbiakban a munkát koordinálja, a tréningeket szervezi. Az AVP Hungary Közhasznú Egyesület célja, hogy a konfliktusok kreatív, erőszakmentes kezelésének oktatásával segítse a fiatalokat, időskorúakat, fogyatékosokat, hátrányos helyzetűeket, marginalizáltakat, drogfüggőket, támogassa a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségeket és a határon túli magyarokat, valamint elősegítse a gyermek- és ifjúságvédelmet, az állampolgári jogok érvényesítését és a közbiztonság javulását. Az Egyesület kiemelt célja a büntetés-végrehajtási intéztekben az erőszak csökkentése, a fogvatartottak szabadulás utáni szocializációjának, integrációjának és a munkaerőpiacra való felkészítésének segítése, valamint a bűnmegelőzés. A börtönmunkát az Egyesület 1993-tól végez, között évente néhány tréninget tartottak a bv. intézetekben, családsegítő központokban, egyetemeken. Majd az első tréningek tapasztalatait felhasználva szorosabb munkakapcsolatot alakítottak ki a fogvatartottakkal illetve az intézetekkel is, és így jöttek létre a ma is futó programjaik. Az első komplex programot 1997-ben indították a Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézetben. Már ekkor felmerült az a gondolat, hogy ezt a munkát eredményesen és nagyobb hatékonysággal hálózatos formában minél több büntetés-végrehajtási intézetben kellene folytatni. Erre az első lehetőségünk 2005-ben adódott. Azóta a következő bv. intézetekben van jelen a program: - Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő) - Szombathelyi Országos Bv. Intézet - Sopronkőhidai Fegyház és Börtön - Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

7 A komplex rehabilitációs börtönprogram első színtere a bv. intézet. Itt kulcsképességeket fejlesztő tréning és egyéni esetkezelés, drogprevenció, pszichodráma foglalkozások, álláskeresési technikák oktatása, egyéni készségfejlesztés zajlik. A bv.-ben folyó munka célja a börtönártalmak csökkentése, az aktuális mentális és szociális problémák enyhítése, valamint a szabadulásra való felkészítés. Szabadulás után segítik a program résztvevőit abban, hogy visszailleszkedjenek a társadalomba és a bűnismétlést elkerüljék. Segítenek az elhelyezkedésben, lakhatási problémák megoldásában. A megvalósított programok során az Egyesület munkatársai napi kapcsolatban vannak az elítéltekkel, nagy tapasztalatra tettek szert a fogvatartottakkal zajló csoportozás és egyéni esetkezelés területén. A kifejezetten a fogvatartottaknak kidolgozott AVP csoportmódszer alkalmas arra, hogy a bv. speciális terében zökkenőmentesen, hatékonyan a résztvevők igényeihez, szükségleteihez, képességeihez igazodva dolgozzanak. Korábbi tapasztalatok, eredmények: Fogvatartottak szívesen vesznek rész a programokon. Statisztikák szerint szignifikánsan csökkent a fegyelemsértés azon fogvatartottak körében, akik részt vesznek programjaikon (Kurt Lewin alapítvány felmérése igazolja). A szabadultak 65%-a munkába állt a segítségükkel. A drogprevenciós programokon a résztvevők elkötelezetten tevékenykedtek, kicsi volt a lemorzsolódás. A börtönszemélyzet szerint a drogprevenciós programon részt vett fogvatartottak visszajelzései nagyon jók. Tréningmódszereink (AVP tréning, pszichodráma, drogmegelőző foglalkozás) megfelelően illeszkednek a résztvevők szükségleteihez. A program elemei megfelelően épülnek egymásra, támogatják, kiegészítik egymást.

8-9 H Í R L E V É L BÜNTETÉS- TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! 2012/ 3. VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET

8-9 H Í R L E V É L BÜNTETÉS- TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! 2012/ 3. VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET H Í R L E V É L 2012/ 3. BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET TISZTELT OLVASÓK, KEDVES KOLLÉGÁK! Megszépült Márianosztra Felújították a Pálosok terét és a börtönt 4 Új péküzem Baracskán cikk a 2 3. oldalon

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 26-án 15,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Hajdúhadház Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 kódszámú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása

Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Miskolc- Avas- dél akcióterületen nonprofit szervezet mini projektjeinek támogatása a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja megnevezésű városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Beszámoló. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről

Beszámoló. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről Beszámoló A II-35/271.237/2015. sz. határozat 1. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglalt feladatok 2013-2014. évi teljesítéséről 1. Személyi és szervezeti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE

MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ESETTANULMÁNY/2004-ROP-1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése MADÁRPARK MŰKÖDTETÉSE ROP 1.1. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 21. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben