Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére"

Átírás

1 Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 Kedves Tanuló! Ebben a gyűjteményben olyan feladatokat, rejtvényeket, játékos fejtörőket, agytornákat találsz melyek segítségével észrevétlenül is új ismeretekre tehetsz szert. Ha megoldod ezeket a feladatokat, minden bizonnyal hasznodra válik, hiszen gazdagodik szókincsed, szövegértési és szövegalkotási képességed, szélesedik látóköröd, színesebben és érzékletesebben tudod kifejezni gondolataidat. Ezek a képességek a tanulásod minőségére is hatni fognak, más tantárgyak sikeres elsajátítását is segíteni fogják. A feladatgyűjtemény iskolai és otthoni önálló tanulásra, szórakoztatásra is alkalmas. A fejtörők szabadidőd hasznos eltöltésében is hasznodra válhatnak. Munkádhoz jó szórakozást és sok sikert kíván a szerző 2

3 1. Szólánc Juss el minél kevesebb lépésben a víz szótól a jégig! víz. jég 2. Ellentétek Egy szónak játékos formában próbáld megadni az ellentétét. Írd a szavakat egybe, így egy értelmes szót kapsz. Pl. oda valódi ideál él itt: teste fő: villa sem: szoprán a tenger: 3. Azonos alak - más jelentés Pótold a mondatokból hiányzó szavakat! Azt tartja a baráti, hogy nem szép a lerágott. Kéményseprő térdig jártam a. Ha az ember sok cigarettát, tönkremegy bele a. 4. Változtatass meg egy betűt! Ha a kiinduló szó egy betűjét megváltoztatod, a következő szavakat kaphatod. (Figyelj, mindig az első szót kell megváltoztatni!) lovaskocsi: keleti áruda: népcsoport: főnév: 5. Szótagcsere A meghatározások alapján találd ki a megfejtéseket, majd a szótagok felcserélésével újabb értelmes szót kapsz. templomi énes: fegyverfajta: küldemények feladására szolgáló hely: 3

4 6. Hogy mondjuk idegen szóval? (Minden szó végződése ugyanaz a három betű.) 1. hír, adat, üzenet 2. műtét 3. nemzedék 4. a Föld vonzereje 5. iskolai szünidő 6. kutatóút 7. betűrím 8. szemléltető, díszítő ábra, kép 9. előadás, mutatvány 10. elmélkedés, töprengés 7. Egy-egy testrészt, illetve annak toldalékos alakját kell az üres helyre írnod, hogy összetett szavakat kapj! tekert kagyló hős nyaló jegyzet ágy fogó vetve font fúrt vadász cimpa lenyomat védő kalács szorító alávaló fedő nyereg nyom 4

5 8. Szófejtő Alkoss a 6 szóból hármat! vak, dió, fal, tár, rá, rak vár, víz, ás, olt, szer, bú 9. Alkoss mondatot a kifejezésekkel! elöl-elől, bejáratos-bejáratós, koros-kórós, fiuk-fiúk 10. Szóépítés Alkossatok szavakat az alábbi szótagok megfordításával: Például: ba-zár (zárba) be-tű (tűbe) szik-lát (látszik) da-gi (gida) 11. Tegyél hozzá egyet! agy (fagy) apa (kapa) arc (harc). 12. Vegyél el belőle egyet! felég (elég) tánc (tán) sejt (ejt) 13. Jelkeresés Hányszor ismétlődik a feladatlapon az ipo betűcsoport? Számolás közben nem szabad jelzéseket tenni a szövegben. 1 percig dolgozhatsz. lsjjhlhgliponufcloiziponékjkáljhipugg lmfipobsrgvfr4hj7945ipobrerws7gbm, öipot6rku7éoircpoifdwmcipofdsesjibvt zpoákldasipocbn6342úeipoviponfdsa de3qyghjhipogdavwf4sda3a12fiponfw wqipobgdfsaectb76v542kihb khtrdcz7 ipohdevgt5cpoizutrewdgjhkléáúkljgím poiuvbnm,xyadwt8754ipokhgfdwipom Jelcsoportok száma: 5

6 14. Keresd a párját! A számokhoz mindig ugyanaz a betű tartozik A D E G H I V G D I E H V E G I E H V I D Jelöld a hibák helyét a táblázatban! Hibák száma: 15. Szórejtvény A számoknak megfelelően írd le a betűket! Ha figyelmesen dolgozol, értelmes szavakat kapsz A D E G H I V

7 16. Ismered-e napjaink szólásait? Keresd a párokat! Írd a 2 oszlopból az 1-be a jelentést jelölő betűt! Így mondjuk.. Ezt jelenti gagyi A.) szeret olvasni lábbusszal megy B.) sokat eszik haspók C.) kínai piac határ a csillagos ég D.) tömörít piszkálja a csőrét rizsázik Háry János E.) F.) G.) rossz minőségű, vacak, hamis nagyon nagy mosoly, műmosoly egymástól elválaszthatatlan lányok zanzásít H.) nagyon gazdag csájnizmarket I.) pontosan, tökéletesen bőre alatt is pénz van J.) szövegel a parkett ördöge K.) hazudós ember ahogy a nagykönyvben meg van írva L.) gyalog megy három grácia M.) hajléktalan fogkrémreklám-mosoly N.) nincs határ homlesz O.) zavarja könyvmoly P.) egy újabb unalmas ember csak egy újabb minta a világ tapétáján Q.) jól táncol 17. Adj hozzá egy betűt vegyél el egy betűt! Az 1. meghatározásra adandó válasz egy hárombetűs szó. A következő szó egy betűvel több és így tovább. Az ábra közepétől pedig mindig egy betűvel csökken a szó hossza. A betűk felcserélhetők! 1. ró _ 2. táplálkozás 3. mezőgazdasági munka _ 4. bűnös _ 5. még nem töltötte be a 3. életévét _ 7

8 6. bűn elkövetése 7. táplálkozás _ 8. ha leülsz, magad alá teszed a 9. bizonytalan kimenetelű _ 10. díszített 11. vágóeszköz _ 18. Szó + betű = szó Ha a baloldali meghatározásokra helyes választ adsz, és ezt egy betűvel kipótolod, megkapod a jobboldali válaszokat. Valaminek nyomással történő helyváltoztatásra késztetése Fás szárú növény, cserje Elföldel Had Kellemes érzés Valaminek kiegészítéssel való meghosszabbítása Lábbeli régies szóval Az emberi test nagysága, alakja Díszes ivóedény Szaruképződmény 19. Azonos alakú szavak. Ha sikerült megoldanod, írd mellé a másik jelentésnek megfelelő meghatározást! Meghatározás Megoldás Másik meghatározás Két vállra fektetés a birkózásban Kellemetlen légáramlat Szelíd, emberhez szokott állat A törzsnek a mellkas és az altest közötti része 8

9 20. Mi bújik meg a kántor szóban? Ha átrendezed a betűk sorrendjét, további értelmes szavakat kapsz. A kapott szóval írj egy mondatot! Szó Mondat 21. Idegen eredetű szavak Ismered-e magyar megfelelőjüket? 1. restaurant a. összevonás 2. nonstop b. hirtelen kisütött hús 3. stagnál c. üzlet, bolt 4. kontraszt d. étterem 5. delegáció e. szünet nélküli, folyamatos 6. shop f. megáll, nem fejlődik 7. steak g. tőzsdeügynök 8. bróker h. küldöttség 9. konfúzió j. hírközlési eszközök 10. média k. ellentét 9

10 22. Azonos alakú szavak. Keresd meg azokat a szavakat, amelyeknek a következő két jelentése van. 1. jelentés megoldás 2. jelentés hentesáru Főnők börtön szőlőlére származás bátorkodik társaságomban egyházi személy sérült napszakok régi szoknyaviselet tárolásra szolgáló építmény építési törmelék szemle véredényed folyadékot kivesz gondolom egyik szülőt nagyon gyors hullottak 10

11 22. Játék közös előtagokkal A megadott szavakhoz ugyanaz az előtag illik. Írd be az előtagokat! -sonka...-park -selyem -orgona...-év -sorompó -fülke...-reggeli -tétel -pacsirta...-erő -láz -viselet...-zavar -regény -bolond...-szirom -uralom -korona...-fűrész -hullás -csap...-virág -tánc tészta... nadrág repedés 11

12 23. Játék közös utótaggal A megadott szavakhoz ugyanaz az utótag illik. Írd be az utótagokat!: telekálmos-... nyelvpokolfagylalt-... gőzsvédanya-... hajótömegló-... versenysegédfar-... villany - tűzszúró-.... főholtszépség -... emlék- 12

13 Betűrejtvények 24. R R R R 25. LT DA MÁÁÁ T T T S 28. öl ol ol ol öl öl ol ol öl ol öl OR ÁN GUT ÁN óóóó Q 31. DUC DUC 13

14 32. AAAAAGUR 33. ÁÁÁÁÁÁR Y T/2 T/2 E SZ M 36. ZOL 37. Z P 38. LM Y OOOOO s iii ,14 H E 42. ½ 1 NS 43. G G G G G 44. É É É É É 14

15 45. Azonos alakú szavak elválasztással Az elválasztás segít eldönteni a jelentést. A szóösszetételeket a szóhatáron, az egyszerű szavakat a szótagolás szabályai szerint választjuk el. Elválasztott azonos alakú szó 1.KÁ-ROK 2.KÁR-OK 3.BA-BÁZÁS 4.BAB-ÁZÁS 5.IRÁ-NYÁRA 6. IRÁNY-ÁRA 7. GÉ-PELEM 8. GÉP-ELEM 9. KA-RÓRA 10. KAR-ÓRA 11.KÉNYSZERÜLÉS 12. KÉNYSZERÜLÉS 13. LE-GELŐRE 14. LEG-ELŐRE 15. FÖ-LÜL 16. FÖL-ÜL 17. BŰVÉ-SZEST 18. BŰVÉSZ-EST 19. KÖ-ZÉNEK 20. KÖZ-ÉNEK 21. MODEL-LŐR? 22. MODELL-ŐR 23. ELNÖ-KÖLŐ 24. ELNÖK-ÖLŐ 25. VEZÉ-RELVE 26. VEZÉR-ELVE Jelentés 15

16 46. Kakukktojás feladat Mindegyik sorban négy szót találsz, közülük egy nem illik a sorba. Írd le a füzetedbe a számhoz tartozó betűjelet! A B C D 1. bölcs öreg idős koros 2. enyhül alábbhagy csökken elmerül 3. büntet fenyít megtorol nyomoz 4. kiad kiszolgáltat ajándékoz elárul 5. érvénytelen idejétmúlt hiánytalan téves 6. megállapodás szerződés értekezlet egyezség 7. enyhül megszűnik csökken gyengül 8. tagadás utálat undor iszony 9. lezár visszatart bezár becsuk 10. megállapodik egyezséget köt megegyezik módosít 11. szándék eredmény terv cél 12. óvni viszonyítani védeni őrizni 13. megvalósít végrehajt véghezvisz behajt 14. gondolat elképzelés megoldás ötlet 15. foglalkozás hivatás foglalt szakma 16. feltár föllel kinyit megtalál 17. belát kilát megért ért 18. helybenhagy hozzájárul beleegyezik kihagy 19. maradék keres hozzájut szerez 20. kap keres örököl hozzájut 21. szívós szorgalmas állhatatos szemtelen 22. harcol utál küzd csatázik 23. kifogásol helytelenít hiányol elhárít 24. hegység hegy halom domb 25. ugrat megkövetel évődik ingerkedik 26. kifőz felfedez kiötöl forral 27. utánajár elmulaszt sürget szorgalmaz 28. durva goromba faragatlan karakán 29. ijedős szorongó gyáva félénk 30. izgatott felindult feszült ideges 16

17 47. Eszperente rejtvények: mellette melegedsz telente: kályha kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be: engedelmes egyed: rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtene: szerkezet, mely reggel csengetve felkelt: mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes lepellel fedett szerkezet: tehenek gyereke: emeletre ezen egyenesen mehetsz fel: Tudsz-e hasonlókat? 48. Mondd eszperentéül! rendőr... bíróság... élesztő... pénz... dívány... ábrándozik Mi a hiányzó előtag? (ugyanaz a szó) -barát -hét... -jutalom -kiadó -kereskedő -eset -fészek -jelző... -kár -oltó -vész -forrás -törés... -szóró -év -másolat 17

18 50. Mi a hiányzó utótag? (ugyanaz a szó) kamaszutóreform-... hőscsecsemőfutópásztorerdő-... táborörömvéghomokfelleg-... légtáncbérgyöngy-... babasor- 51. Egy szó = egy szó + egy másik szó Ha a szóból kiemelsz egy értelmes szót, a maradék betűkből további értelmes szó alkotható. Pl. KAPARÓKANÁL = PARÓKA + KANÁL TAKARTA = KAR + TATA KALAPOS=.. + MINTEGY=.. + ÉTELEK=.. +..= ROM + VÁLADÉK.= ÉSZ+TERMET. =EB+MEGY 18

19 52. Kakukktojás feladat Mindegyik sorban négy szót találsz, közülük egy nem illik a sorba. Húzd alá! A B C D 1. messzi távoli eltávolított túloldali 2. megtagad elutasít visszautasít megtilt 3. fogadalom ígéret vallomás eskü 4. sajnál megbocsát megsirat megbán 5. megbeszél megkérdez megtárgyal megvitat 6. bátorság vakmerőség önfegyelem hidegvér 7. foglalkozik tanulmányoz munkálkodik dolgozik 8. alkot vázol képez teremt 9. csodálatos rendkívüli bámulatos ritka 10. megszólít kijelent kételkedik mond 11. megfelelő hozzáillő alkalmas rendes 12. csúf rendellenes torz hibás 13. fennálló jelenlegi állandó létező 14. besorol beoszt belát bevesz 15. tüzel buzdít sarkall serkent 16. megcáfol viszonoz válaszol meghálál 17. feltalál ismertet felkutat felfedez 18. ellenvetés tiltakozás vétó kétely 19. elpártol megvon megró megtagad 20. érzékeny okos fogékony nyitott 21. félelem szorongás rettegés gond 22. alkot fáradozik teremt létrehoz 23. gyanakvó kételkedő habozó kíváncsi 24. menedék bizalom oltalom tökéletes 25. méltó hibátlan kifogástalan tökéletes 53. Szólánc A megadott szó egy betűjét változtatva kapod a helyes megoldásokat. Az első szó, amiből kiindulhatsz: LAP RÉGI SÚLYMÉRTÉK:... EGYJEGYŰ SZÁM:... BUBORÉKOKBÓL ÁLLÓ LAZA KÉPZŐDMÉNY: HÜVELYES NÖVÉNY:... KELLEMETLENSÉG:... 19

20 FEJÜNKÖN VAN:... VÍZI ÁLLAT:... ÉNEK:... TÉGLAÉPÍTMÉNY:... RETTEG:... ÉVSZAK: SZÓLÁNC Az első szó, amiből kiindulhatsz: PÉK TÓ JEGÉBE VÁGOTT NYÍLÁS:... ÉLET:... KOCKÁZAT:... KÖZTERÜLET:... ELÉG HELYE VAN:... ESDEKEL... VÁGÓESZKÖZ... FÁBA, KŐBE, FÉMBE RÓ:... EREINKBEN FOLYIK:... A TÉL ELŐJELE: Színekkel alkotott szóösszetételek. Milyen szín illik az adott kifejezéshez?... KERESKEDELEM... LÁZ... LEVES... ÖVEZET... NÉP... KERESZT... HARISNYA 56. Egy-egy állat neve hiányzik a következő növénynevekből. Pótold!... FŰ... SZÁJ... FÜL... HÍR 20

21 57. A következő összetett szavak előtagja egy-egy népnév. Melyek ezek?... asztal... kert... pólya... kertész... masszázs... sapka 58. Szókereső Mondd a megadott szavakat egy rokon értelmű szóval! (Csak a megadott magánhangzó lehet benne, de az lehet hosszú és rövid is.) Étel csak e-vel: Fut csak a-val: Imádkozik csak ö-vel: Pogány isten csak á-val: Gyógykenőcs csak a-val: Fiatal fa csak e-vel: Tüzes csak o-val: Virágzik csak i-vel: Zavaros csak a-val: Hirtelen- egykettőre csak u-val: Kevély, önhitt csak ö-vel: Etet csak á-val: Hegycsúcs csak o-val: Álöltözet csak a-val: Csalafinta csak u-val: Nógat csak ö-vel: Pontatlan csak a-val: Lézeng csak e-vel: Beszél csak e-vel: Palástol csak á-val: 21

22 59. Ismered e a beszél ige rokon értelmű kifejezéseit? A megfejtések valamilyen kapcsolatban állnak a beszélő foglalkozásával. Pl. az asztalos: leszögez Hogyan beszél a favágó? a rendőr? a varrónő? a szakács? a plébános? a hangmérnök? a nagyothalló? a világosító? a molnár? a kézimunkázó? 60. Ismered-e az alábbi szavak jelentését? 1. csermely 2. toportyán 3. bölömbika 4. parenyica 5. kikelet 6. bögöly 7. gödény 8. gácsér 9. bugyelláris 10. tar 11. flinta 12. csutora 13. paszuly 14. libikóka 15. kalamáris 16. szekerce 17. rokolya 18. pellengér 19. pelyva 20. ösztövér 22

23 61. Szinoníma kereső (Szinoníma = rokon értelmű szó) Keresd meg az alábbi szavak párját! 1. cingár 2. ideiglenes 3. becstelen 4. cifra 5. halk 6. barbár 7. elcsigázott 8. csenevész 9. csökönyös 10. síkos műveletlen, csendes, makacs, átmeneti, aljas, csúszós, kimerült, díszes, vékony, vézna 62. Ismered-e az alábbi jelentéseknek megfelelő szavakat? A zárójelben lévő szavak segítenek. 1. szarvas nősténye 2. vesztegzár 3. székesegyház, püspöki székhely főtemploma 4. eszménykép 5. ókori római polgári ruha 6. katonák fizetése 7. színészek, művészek tiszteletdíja 8. egypúpú teve 9. széles, lapos fenekű vízi jármű, csónak 10. egylovas városi bérkocsi (tóga, gázsi, dereglye, dóm, dromedár, ünő, zsold, ideál, konflis, karantén) 23

24 63. Érdekes hangzású szavak Mit jelentenek? 1. resti 2. huta 3. bognár 4. boksa 5. gádor 6. gigerli 7. icce 8. kibic 9. taksa 10. kaszt (farakás, melyet földdel fedtek be faszénégetés céljából, díjszabás / ár, szigorúan zárt csoport, vasúti étterem, pincelejáró, üvegolvasztó kemence, régi űrmérték (kb.8 cl),piperkőc/ ficsúr, kártyajáték nézője, kerékgyártó) 64. Mit jelentenek az alábbi szavak? Keresd a párokat! laticel szabotázs demizson veterán paraffin szemafor zselatin szenátus paszomány tetanusz vérmérgezés fonott borosüveg habszivacs, matrac áttetsző, kocsonyásodó anyag fonott borosüveg a legfőbb törvényhozó, kormányzó testület szándékosan rosszul végzett vagy megtagadott tevékenység kőolaj finomításakor keletkező zsíros tapintású anyag ruhát díszítő zsinór vasúti jelzőberendezés 24

25 65. Szóbeültetés A kipontozott helyre értelmes szavakat illeszthetsz, s így egy újabb értelmes szót kapsz. Segítségül megadjuk a beillesztendő szó jelentését. 1. du. kodik a fejünkön van 2. egy ábos este nem ajánlatos teletömni 3. egy.atya lakóépület 4. el lan egy fontos szám 5. el rál konyhakertben terem 6. el átás kismedve 7. el lik a nyit ellentéte 8. fel bol búzából is készül 9. fel zsol a kávéhoz is kérheted 10. el zgat a járom is ilyen 11. elk ol koros ital 12. el dott a sav ezt teszi 13. el avar sportöltözék 14. el ogat házimunkát végez 15. há gatás szőlőlé 16. szi vány középkori lakóépület 17. hem get bírósági eljárás 18. her ozik kegyetlen 19. hih len táplál 20. hisz ia gyakran utcák torkolata 66. Mondd csupa ü(ű) betűvel! ás fogantyú karika nyaral apróság kerget varr bolond juh lóg vétek 25

26 67. Mondd csupa ö (ő) betűvel! forog kérlel koplal gurul kicsi mászkál kalapács koffer morog csiszol taszít veszekszik 68. Szómagyarázat Válaszd ki a helyes magyarázatot! 1. cserje a. bokor b. legelő c. bokros, bozótos hely d. a cserfa kérge 2. egyelőre a. most, jelenleg még b. egyenletesre c. azonosra d. bizonytalanul rövid ideig 3. haris a. bokrokkal, bozóttal sűrűn benőtt terület b. költöző madár c. fehér, durva szálú posztó d. ciripelő hangot adó rovar 4. csűr a. gabonatároló gazdasági épület b. baromfi ól c. szerszámkamra d. vesszőből fonott tárolóeszköz 5. csalit a. kaszakő tartására szolgáló tok b. cserjével, bokrokkal sűrűn és rendetlenül benőtt hely c. gyomnövény d. erdős, fásított terület 6. gödölye a. kisbárány b. tésztaféle c. fiatal háziállat d. fiatal növendék kecske 26

27 7. fertály a. valaminek a fele, b. valaminek a negyede c. külső városrész d. testrész 8. zsizsik a. bogár b. borsófajta c. gyomnövény d. kis testű énekesmadár 9. vackor a. állat alvóhelye, tanyája b. vadkörte c. növényi szárrész d. medvebocs 10. kárókatona a. nagy testű, kártékony rovar b. kártyafigura c. fekete halászó madár d. madárijesztő 69. Mondd magyar szóval az alábbi idegen eredetű szavakat! 1. pemzli 11. smarni 2. modern 12. perfekt 3. mártír 13. rubrika 4. privát 14. szponzor 5. rentábilis 15. illúzió 6. cúg 16. sansz 7. kaució 17. centrum 8. aukció 18. karambol 9. team 19. affér 10. hipochonder 20. plezúr (császármorzsa, huzat, műtárgyak, festmények, stb. licitálással történő értékesítése, letét, kisebb seb/horzsolás, rovat, csoport, kifizetődő, áldozat, magán, ecset, összeütközés, kellemetlen ügy/nézeteltérés, támogató/védnök, korszerű, áldozat, önáltatás/csalóka ábránd, tökéletes, központ, képzelt beteg, tökéletes, esély) 27

28 70. Melyik az a szó, amelyik megfelel mindkét szó jelentésének? 1. tintafoltok - férfi 2. bozontos fej - nagy edények 3. hordó része - üt 4. bírósági ügyem - széle valaminek 5. jóravaló - testrész 6. épületelem - eszik 7. helyiség - hirtelen megjelenik 8. őszülő haj büntetés végrehajtási eszköz 9. testrész - forr 10. alakjára - állatszelidítője 71. Kakukktojás A négy szólás közül egy nem azt jelenti, amit a többi. Húzd alá! 1. a. úrrá lesz valamin b. ő az úr a háznál c. ő viseli a nadrágot d. kezében van a kormányrúd 2. a. legény a talpán b. állja a sarat c. nyeregben érzi magát d. megállja a helyét 3. a. nem ismer irgalmat b. ismeri a dörgést c. tudja, mitől döglik a légy d. tájékozott 4. a. lepipálja b. fülébe jut c. felülkerekedik rajta d. fejére nő 5. a. alszik, mint a bunda b. megalszik a szájában a tej c. az igazak álmát alussza d. húzza a lóbőrt 6. a. kirázza a lelket belőle b. lóg az orra c. savanyú képet vág 28

29 d. megnyúlt az arca 7. a. ismeri a dörgést b. minden hájjal megkent c. nem ejtették a feje lágyára d. talpraesett 8. a. fogához veri a garast b. élére teszi garast c. nem fűlik hozzá a foga d. megnézi, hová teszi a pénzét 9. a. átlát rajta b. nem látja a fától az erdőt c. a veséjébe lát d. átlát a szitán 10. a. bolhából elefántot csinál b. nagy hűhót csap c. felfújja a dolgot d. nagydobra ver 29

30 Megoldások: 1. Lehetséges megoldás:víz víg vég jég 2. halott, lelkesül, kanális, altató 3. köröm-köröm, koromban-koromban, szív-szív 4. batár, bazár, tatár, határ 5. kántor-torkán, tőr-őrt, posta-tapos 6. információ, operáció, generáció, gravitáció, vakáció, expedíció, alliteráció,illusztráció,produkció,meditáció 7. nyakatekert, szájhős, lábjegyzet, kézfogó, fejvadász, ujjlenyomat, térdkalács, kontyalávaló, orrnyereg, fülkagyló, talpnyaló, körömágy, vállvetve, agyafúrt, fül- /orrcimpa, térdvédő, csuklószorító, szemfedő, lábnyom 8. pl. falvak, rádió, raktár, szervíz, búvár, oltás 9. pl., Elöl ültünk a moziban. Mi elől menekülsz? Bejáratos vagyok a barátomékhoz. A kocsi még új, bejáratós. A koros szó jelentése az, hogy idős. A betegség tünetei kóros elváltozásra utalnak. A szülők nagyon büszkék a fiukra. Milyen ruhát viselnek a fiúk? 13. Jelcsoportok száma: A hibák száma: hideg, de, vad, hív, híd, iga, ad, had, ide, víg, idead 16. gagyi = rossz minőségű, vacak lábbusszal megy = gyalog megy haspók = sokat eszik határ a csillagos ég = nincs határ piszkálja a csőrét = zavarja rizsázik = szövegel Háry János = hazudós ember zanzásít = tömörít csájnizmarket = kínai piac a bőre alatt is pénz van = nagyon gazdag a parkett ördöge = jól táncol ahogy a nagykönyvben meg van írva = pontosan, tökéletesen három grácia = egymástól elválaszthatatlan lányok fogkrémreklám-mosoly = nagyon nagy mosoly, műmosoly 30

31 homlesz = hajléktalan könyvmoly = szeret olvasni csak egy újabb minta a világ tapétáján = egy újabb unalmas ember 1. ró V É S 2. táplálkozás E V É S 3. mezőgazdasági munka V E T É S 4. bűnös V É T K E S 5. még nem töltötte be a 3. életévét K É T É V E S 6. bűn elkövetése VÉ T K E Z É S 7. táplálkozás É T K E Z É S 8. ha leülsz magad alá teszed a S Z É K E T 9. bizonytalan kimenetelű K É T E S 10. díszített É K E S 11. vágóeszköz K É S Valaminek nyomással történő helyváltoztatásra késztetése Fás szárú növény, cserje TOL Valaminek kiegészítéssel való meghosszabbítása TOLD BOKOR Lábbeli régies szóval BOCSKOR Elföldel TEMET Az emberi test nagysága, alakja TERMET Had SEREG Díszes ivóedény SERLEG Kellemes érzés ÖRÖM Szaruképződmény KÖRÖM Meghatározás Megoldás Másik meghatározás Két vállra fektetés a TISZTÁLKODÁS TUS birkózásban ESZKÖZE VONTATÁSSAL Kellemetlen HUZAT HELYET légáramlat VÁLTOZTAT Szelíd, emberhez szokott állat KEZES ANYAGI FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ SZEMÉLY A törzsnek a mellkas és az altest közötti része DERÉK KIVÁLÓ EMBER 31

32 20. torkán, rántok, kontár, orkánt, Koránt, Tárnok d, 2-e, 3-f, 4-j, 5-b, 6-c, 7-b, 8-g, 9-a, 10-i jelentés megoldás 2. jelentés hentesáru KRINOLIN régi szoknyaviselet főnők GÓRÉ tárolásra szolgáló építmény börtön SITT építési törmelék szőlőlére MUSTRA szemle származás ERED véredényed bátorkodik MER folyadékot kivesz társaságomban VÉLEM gondolom egyházi személy APÁT egyik szülőt sérült SEBES nagyon gyors napszakok ESTEK hullottak 23. gép-, fény-, próba-, izom-, kép-, nő-, haj-, jég-, cső könyv, -gép, -csavar, -sport, -motor, -próba, -verseny Betűrejtvények megfejtése 25. Ernő 36. eperszem 26. darált mák 37. nagyzol 27. ébenfa 38. aprópénz 28. csökkentés 39. elemi 29. ötöl-hatol 40. pontyok 30. orángután 41. megesik 31. fogyókúra 42. megpihen 32. párduc 43. félegyenes 33. guriga 44. felleg 34. határ 45. lefelé Kár többes számban 2. Összetett szó: a kár oka 3. Babával való játék 4. Bab áztatása 5. Pl. az egyenes irányára merőleges 6. Valaminek a tervezett, előirányzott ára 7. Gépelem a feladatot. 32

33 8. Elromlott egy nagyon drága gépelem. 9. Egy galamb ült a karóra. 10. Új a karóra. 11. A kényszer(ülés) vitte rá a koldulásra. 12. Nem betervezett ülés (kényszerből tartott). 13. Kihajtották a nyájat a legelőre. 14. Legelőre vettünk mozijegyet. 15. Nem alul. 16. A baba már egyedül is fölül. 17. Bűvészest játszanak a gyerekek. 18. Bűvészest lesz a cirkuszban. 19. Az új utcát Kézművesek közének nevezték el. 20. Közös ének. 21. Modellező 22. A modellek biztonságára felügyelő személy. 23. Ki volt ma az országgyűlésen az elnökölő? 24. Az elnök gyilkosa 25. Komoly elhatározás által vezérelve cselekszik valaki. 26. Mindig ez volt a vezérelve tevékenysége során A 16 C 2 D 17 B 3 D 18 D 4 C 19 A 5 D 20 B 6 C 21 D 7 B 22 B 8 A 23 D 9 B 24 A 10 D 25 B 11 B 26 B 12 B 27 B 13 D 28 D 14 C 29 C 15 C 30 B 50. könyv-, tűz-, fény- 51. kor, -tűz, -vár, -ház 52. KOS+ALAP/PALA 33

34 53. INT+MEGY TE+ÉLEK/ TÉL+ELEK VÁROMLADÉK TERMÉSZET BE+MEGY 1 C 14 C 2 D 15 A 3 C 16 A 4 B 17 B 5 B 18 D 6 C 19 C 7 C 20 B 8 B 21 D 9 D 22 B 10 C 23 D 11 D 24 B 12 A 25 A 13 C 54. lap-lat-hat-hab-bab-baj-haj-hal-dal-fal-fél-tél 55. pék-lét-lék-tét-tér-fér-kér-kés-vés-vér-dér 56. fekete-, sárga-, fekete, zöld-, fehér-,vörös-, kék- 57. kakukk, oroszlán, nyuszi, gólya 58. svéd, japán, angol, bolgár, svéd, svájci 59. eledel szalad könyörög bálvány balzsam csemete forró nyílik zagyva ukmukfukk gőgös táplál orom maskara huncut 34

35 ösztönöz hanyag tekereg fecseg álcáz 60. odavág, lebilincsel, fejteget, rávilágít, rizsázik, papol, hangsúlyoz, süketel, darál, hímez-hámoz patakocska, 2. réti farkas, 3. madár, 4. füstölt sajt, 5. tavasz, 6. nagy légy, 7. madár, 8. kacsa (hím), 9. pénztárca, 10. kopasz, 11. puska, 12. a). kulacs b). szopóka a pipa szárán, 13. bab, 14. mérleghinta, 15. tintatartó, 16. balta, 17.szoknya, 18. szégyenoszlop, 19. gabonaszem levele, 20. magas, vékony, keskeny műveletlen, 5 csendes, 9 makacs, 2 átmeneti, 3 aljas, 10 csúszós, 7 kimerült, 4 díszes, 1 vékony, 8 vézna 63. tóga: 5, gázsi: 7, dereglye: 9, dóm: 3, dromedár: 8, ünő: 1, zsold: 6, ideál: 4, konflis: 10, karantén: farakás, melyet földdel fedtek be faszénégetés céljából: 4., díjszabás / ár: 9., szigorúan zárt csoport: 10., vasúti étterem: 1., pincelejáró: 5., üvegolvasztó kemence: 2., régi űrmérték (kb.8 cl): 7., piperkőc/ ficsúr: 6., kártyajáték nézője: 8., kerékgyártó: habszivacs, szándékosan rosszul végzett, vagy megtagadott tevékenység, fonott borosüveg, fonott borosüveg, kőolaj finomításakor keletkező zsíros tapintású anyag, vasúti jelzőberendezés, áttetsző, kocsonyásodó anyag, a legfőbb törvényhozó, kormányzó testület, ruhát díszítő zsinór, vérmérgezés 66. HAJ, HAS, HÁZ, ADAT, BAB, BOCS, CSUK, DARA, HAB, IGA, ÓBOR, MAR, MEZ, MOS, BOR, VÁR, PER, VAD, ETET, TÉR 67. mű, fül, gyűrű, üdül, mütyür, űz, tűz, süsü, ürü, függ, bűn 68. pörög, könyörög, böjtöl, görög, pöttöm, lődörög, pöröly, bőrönd, dörmög, dörzsöl, lök, pöröl a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.a, 9.b, 10.c 70. császármorzsa: 11., huzat:6., műtárgyak, festmények stb. licitálással történő értékesítése: 8., letét: 7., kisebb seb/horzsolás: 20., rovat: 13., csoport: 9., kifizetődő: 5., áldozat: 3., magán: 4.,ecset: 1., összeütközés: 18 kellemetlen ügy/nézeteltérés: 19., támogató/védnök: 14., korszerű: 2., áldozat, önáltatás/csalóka ábránd: 15., tökéletes:12., központ: 17., képzelt beteg:10., tökéletes:12., esély: pacák, 2. üstök, 3.csap, 4. perem, 5.derék, 6.fal, 7. terem, 8. deres, 9. fő, 10. idomára a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.c, 9.b, 10.d 35

36 Felhasznált irodalom: Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére III. Meixner Alapítvány, Budapest, 2003 Felde Györgyi: Nyelvi játékok az anyanyelvi ismeretterjesztés szolgálatában. TIT, Budapest, 1984 Hernádi Sándor: Észtekergető. Tankönyvkiadó, Budapest, 1993 Hernádi Sándor: Nyelvi próbák. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982 Szűts László: Szójátéktár. Ciceró Könyvkiadó, Budapest, 1999 Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Független Pedagógiai Intézet, Budapest,

1. Alkoss olyan összetett szavakat, amelyeknek előtagja valamelyik testrészünk! (pl. fülcimpa) tekert

1. Alkoss olyan összetett szavakat, amelyeknek előtagja valamelyik testrészünk! (pl. fülcimpa) tekert EGYÉNI 1. 1. Alkoss olyan összetett szavakat, amelyeknek előtagja valamelyik testrészünk! (pl. fülcimpa) tekert hős jegyzet fogó font lenyomat kalács kagyló nyaló fúrt védő fedő vetve 2. Cserélhető szótagok!

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék

AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék 1. játék pacák, üstök, csap, perem, derék, béget, idomára, deres, fal, fő, terem, felvágott 2. játék Egy gyékényen árulnak. Régóta a begyében van. Két malomban

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

a szó elején a szó közepén a szó végén

a szó elején a szó közepén a szó végén 1. szógyűjtés Gyűjts szavakat, melyben ő(ö) és ű(ü) található! ő(ö) ű(ü) a szó elején a szó közepén a szó végén ő ö ő ű ö ű ö ü ő ü ő ő Ö ő ű ű ű ű ő ü ő ö ő ű ö ö ű ő ű ő 2. olvasás Olvasd el hangosan

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT. Javítási útmutató

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT. Javítási útmutató BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. JANUÁR 13.) B VÁLTOZAT Javítási útmutató 1. Egy kis bemelegítés... Pótold a hiányzó betűket! Majd határozd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kiemelt szavakban!

Részletesebben

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT

BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT BORONKAY ANYANYELVI VERSENY I. FORDULÓ (2014. DECEMBER 8.) A VÁLTOZAT NÉV: ISKOLA: FELKÉSZÍTŐ TANÁR: TELEPÜLÉS NEVE: TEREM: ELÉRT PONTSZÁM: A feladatokat tetszés szerinti sorrendben oldhatod meg. Tollal

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók

Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók Montreal Kognitív Felmérés (MoCA) Alkalmazási és pontozási instrukciók A Montreal Kognitív Felmérést (MoCA) az enyhe kognitív károsodás gyors kiszűrésére fejlesztették ki. Különféle kognitív területeket

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel!

Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Demény Piroska Szilágyi Mária Játsszunk a szavakkal és a betűkkel! Játékos nyelvi feladatgyűjtemény ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből (Erdélyi

Részletesebben

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja!

Kacor király. 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! Kacor király 1. Színezd ki azt a rajzot, amelyik a mese első jelenetét ábrázolja! 2. Húzd alá azt a mondatot, amelyikből kiderül, mit csinált a macska, miután elkergette az asszony! Elindult az erdőbe,

Részletesebben

Játékos feladatok magyarórára. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok magyarórára. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok magyarórára Készítette: Gyányi Ibolya Szókiolvasó A következő szavakból olvass ki új, értelmes szavakat úgy, hogy a betűk sorrendjét nem változtatod meg! FÜLHALLGATÓ (fül, ül, hall, hallgat,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 4. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 4. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 4. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. SZÓBÓL SZÓ 10 PONT Ha a megadott szavakat egy betűvel bővítitek, egy új szót kaptok! 2. SZINONIMA KERESÉS 10 PONT A szavak szinonimáit tudjátok összeolvasni

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 17. lecke: Kombinatorika (vegyes feladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK

ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS ÚTMUTATÓ A TANULÓNAK A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N3* RENDES MÉRÉS. szakasz MAGYAR NYELV 0. május 8., kedd / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete töltőtoll vagy

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A sakk feltalálója. A megfizethetetlen találmány. Számítsuk ki, mennyi is ez? Egy ötlet a számításhoz: az úgynevezett Teve szabály

A sakk feltalálója. A megfizethetetlen találmány. Számítsuk ki, mennyi is ez? Egy ötlet a számításhoz: az úgynevezett Teve szabály A sakk feltalálója Kevés játéknak van olyan regényes története, mint a sakknak. A tudomány mindmáig nem volt képes hitelt érdemlően feltárni eredetét, a körülötte terjengő legendákból viszont már évszázadokkal

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c.

a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. 1. feladat: Memória a. Gyűjtsünk 10 képet, sorszámozzuk meg őket! b. A sorszámok szerint mutassuk fel a képeket a csapatoknak, akik alaposan megnézik ezeket. c. A képek felmutatása után mondjuk az első

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Harcsát lestem, nagy bajuszost. Gyermek versek. Albert Ferenc. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Az illusztrációs rajzokat

Harcsát lestem, nagy bajuszost. Gyermek versek. Albert Ferenc. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Az illusztrációs rajzokat Harcsát lestem, nagy bajuszost Gyermek versek Albert Ferenc 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Az illusztrációs rajzokat Felszner Petra, Mézes Liliána, Papp Enikő és Suhajda Mercédesz, a Budapesti

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015. I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2015 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév

MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév MEGYEI LEVELEZŐ IRODALMI VERSENY 2012/2013-as tanév 1. FELADATLAP 7-8. osztályosoknak BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. október 26. ELÉRHETŐ PONTOK SZÁMA: 95 pont ELÉRT PONTOK: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Harry Potter versus Harry herceg

Harry Potter versus Harry herceg 2. szint Március-április Harry Potter versus Harry herceg A Harry Pottert alakító Daniel Radcliffe három év alatt 6 millió fontot (2,2 milliárd forintot) "varázsolt össze" magának(1), és ezzel Harry herceg

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. () bekezdése alapján kötelezõ. A

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 Női felső, póló, ruha méretek meghatározása centiméterben Méretek XS/34/6 S/36/8-10 M/38/12-14 L/40-42/16-18 XL/42-44/20 Mell (cm) Derék (cm) Csípő (cm) 78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám:

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 2. forduló feladatlap NÉV Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 1. feladat Keresztrejtvény Móra Ferencről Írd be a válaszokat! Megfejtésül Móra Ferenc szülővárosának nevét kapod. 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h

GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h GERENCSÉR ATTILA PÁPA VÁROSI JÁRÁSI HELYESÍRÁSI VERSENY 7 8. OSZTÁLY Tarczy Lajos Általános Iskola 2014. március 24. 14 h KÓDSZÁM: 1. Mi a különbség? Foglald mondatba a következő szóalakokat! Ragot illeszthetsz

Részletesebben

Feladatok a Tavasztündér című meséhez

Feladatok a Tavasztündér című meséhez Feladatok a Tavasztündér című meséhez 1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 1. A leghidegebb évszakunk 2. Gyümölcs 3. Csapból folyik 4. Gondolkodás szerve 5. Ételízesítő 6. Rossz tojás 6. 2.

Részletesebben

Mondj két szót, mindkét szó ugyanazokból a betűkből álljon: a, a, t, k. a betűkből álljon: a, i, k, r. a betűkből álljon: á, i, g, r, v

Mondj két szót, mindkét szó ugyanazokból a betűkből álljon: a, a, t, k. a betűkből álljon: a, i, k, r. a betűkből álljon: á, i, g, r, v a betűkből álljon: a, á, l, l, t a betűkből álljon: a, a, t, k t l t l a a a a a betűkből álljon: b, e, é, r, v a betűkből álljon: á, i, k, l, t v b v b k t k t a betűkből álljon: a, i, k, r a betűkből

Részletesebben

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig!

Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1. Készlet erejéig! Akciós Felnőtt Dekorációs Katalógus 2011/1 Készlet erejéig! 14 cm 34 cm 23,5 cm 23,5 cm 73,5 cm 70,5 cm 38,5 cm 34 cm XL Fali Dekor 1 ív: 70x100 cm HL Fali Dekor 1 ív:50x70 cm L Fali Dekor 1 ív:35x100

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

A kincskeresők feljegyzései

A kincskeresők feljegyzései A kincskeresők feljegyzései A kincskeresők köszöntése Most egy hazánkban még kevésbé ismert élménygyűjtő és tanító séta előtt állsz. Az útvonal bejárásához nem is kell más, csak egy kis jó hangulat és

Részletesebben

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál

Negyedik lecke. A Keleti Pályaudvarnál Negyedik lecke A Keleti Pályaudvarnál Tájékozódás - Bocsánatot kérek, jó ez a térkép? - Pillanat Aha, igen. Jó, egészen új. Miért? - Mert semmit sem találok. Hol van például a Duna? - Itt, ez a hosszú,

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben