Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére"

Átírás

1 Feladatgyűjtemény az anyanyelvi gondolkodás fejlesztésére Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 Kedves Tanuló! Ebben a gyűjteményben olyan feladatokat, rejtvényeket, játékos fejtörőket, agytornákat találsz melyek segítségével észrevétlenül is új ismeretekre tehetsz szert. Ha megoldod ezeket a feladatokat, minden bizonnyal hasznodra válik, hiszen gazdagodik szókincsed, szövegértési és szövegalkotási képességed, szélesedik látóköröd, színesebben és érzékletesebben tudod kifejezni gondolataidat. Ezek a képességek a tanulásod minőségére is hatni fognak, más tantárgyak sikeres elsajátítását is segíteni fogják. A feladatgyűjtemény iskolai és otthoni önálló tanulásra, szórakoztatásra is alkalmas. A fejtörők szabadidőd hasznos eltöltésében is hasznodra válhatnak. Munkádhoz jó szórakozást és sok sikert kíván a szerző 2

3 1. Szólánc Juss el minél kevesebb lépésben a víz szótól a jégig! víz. jég 2. Ellentétek Egy szónak játékos formában próbáld megadni az ellentétét. Írd a szavakat egybe, így egy értelmes szót kapsz. Pl. oda valódi ideál él itt: teste fő: villa sem: szoprán a tenger: 3. Azonos alak - más jelentés Pótold a mondatokból hiányzó szavakat! Azt tartja a baráti, hogy nem szép a lerágott. Kéményseprő térdig jártam a. Ha az ember sok cigarettát, tönkremegy bele a. 4. Változtatass meg egy betűt! Ha a kiinduló szó egy betűjét megváltoztatod, a következő szavakat kaphatod. (Figyelj, mindig az első szót kell megváltoztatni!) lovaskocsi: keleti áruda: népcsoport: főnév: 5. Szótagcsere A meghatározások alapján találd ki a megfejtéseket, majd a szótagok felcserélésével újabb értelmes szót kapsz. templomi énes: fegyverfajta: küldemények feladására szolgáló hely: 3

4 6. Hogy mondjuk idegen szóval? (Minden szó végződése ugyanaz a három betű.) 1. hír, adat, üzenet 2. műtét 3. nemzedék 4. a Föld vonzereje 5. iskolai szünidő 6. kutatóút 7. betűrím 8. szemléltető, díszítő ábra, kép 9. előadás, mutatvány 10. elmélkedés, töprengés 7. Egy-egy testrészt, illetve annak toldalékos alakját kell az üres helyre írnod, hogy összetett szavakat kapj! tekert kagyló hős nyaló jegyzet ágy fogó vetve font fúrt vadász cimpa lenyomat védő kalács szorító alávaló fedő nyereg nyom 4

5 8. Szófejtő Alkoss a 6 szóból hármat! vak, dió, fal, tár, rá, rak vár, víz, ás, olt, szer, bú 9. Alkoss mondatot a kifejezésekkel! elöl-elől, bejáratos-bejáratós, koros-kórós, fiuk-fiúk 10. Szóépítés Alkossatok szavakat az alábbi szótagok megfordításával: Például: ba-zár (zárba) be-tű (tűbe) szik-lát (látszik) da-gi (gida) 11. Tegyél hozzá egyet! agy (fagy) apa (kapa) arc (harc). 12. Vegyél el belőle egyet! felég (elég) tánc (tán) sejt (ejt) 13. Jelkeresés Hányszor ismétlődik a feladatlapon az ipo betűcsoport? Számolás közben nem szabad jelzéseket tenni a szövegben. 1 percig dolgozhatsz. lsjjhlhgliponufcloiziponékjkáljhipugg lmfipobsrgvfr4hj7945ipobrerws7gbm, öipot6rku7éoircpoifdwmcipofdsesjibvt zpoákldasipocbn6342úeipoviponfdsa de3qyghjhipogdavwf4sda3a12fiponfw wqipobgdfsaectb76v542kihb khtrdcz7 ipohdevgt5cpoizutrewdgjhkléáúkljgím poiuvbnm,xyadwt8754ipokhgfdwipom Jelcsoportok száma: 5

6 14. Keresd a párját! A számokhoz mindig ugyanaz a betű tartozik A D E G H I V G D I E H V E G I E H V I D Jelöld a hibák helyét a táblázatban! Hibák száma: 15. Szórejtvény A számoknak megfelelően írd le a betűket! Ha figyelmesen dolgozol, értelmes szavakat kapsz A D E G H I V

7 16. Ismered-e napjaink szólásait? Keresd a párokat! Írd a 2 oszlopból az 1-be a jelentést jelölő betűt! Így mondjuk.. Ezt jelenti gagyi A.) szeret olvasni lábbusszal megy B.) sokat eszik haspók C.) kínai piac határ a csillagos ég D.) tömörít piszkálja a csőrét rizsázik Háry János E.) F.) G.) rossz minőségű, vacak, hamis nagyon nagy mosoly, műmosoly egymástól elválaszthatatlan lányok zanzásít H.) nagyon gazdag csájnizmarket I.) pontosan, tökéletesen bőre alatt is pénz van J.) szövegel a parkett ördöge K.) hazudós ember ahogy a nagykönyvben meg van írva L.) gyalog megy három grácia M.) hajléktalan fogkrémreklám-mosoly N.) nincs határ homlesz O.) zavarja könyvmoly P.) egy újabb unalmas ember csak egy újabb minta a világ tapétáján Q.) jól táncol 17. Adj hozzá egy betűt vegyél el egy betűt! Az 1. meghatározásra adandó válasz egy hárombetűs szó. A következő szó egy betűvel több és így tovább. Az ábra közepétől pedig mindig egy betűvel csökken a szó hossza. A betűk felcserélhetők! 1. ró _ 2. táplálkozás 3. mezőgazdasági munka _ 4. bűnös _ 5. még nem töltötte be a 3. életévét _ 7

8 6. bűn elkövetése 7. táplálkozás _ 8. ha leülsz, magad alá teszed a 9. bizonytalan kimenetelű _ 10. díszített 11. vágóeszköz _ 18. Szó + betű = szó Ha a baloldali meghatározásokra helyes választ adsz, és ezt egy betűvel kipótolod, megkapod a jobboldali válaszokat. Valaminek nyomással történő helyváltoztatásra késztetése Fás szárú növény, cserje Elföldel Had Kellemes érzés Valaminek kiegészítéssel való meghosszabbítása Lábbeli régies szóval Az emberi test nagysága, alakja Díszes ivóedény Szaruképződmény 19. Azonos alakú szavak. Ha sikerült megoldanod, írd mellé a másik jelentésnek megfelelő meghatározást! Meghatározás Megoldás Másik meghatározás Két vállra fektetés a birkózásban Kellemetlen légáramlat Szelíd, emberhez szokott állat A törzsnek a mellkas és az altest közötti része 8

9 20. Mi bújik meg a kántor szóban? Ha átrendezed a betűk sorrendjét, további értelmes szavakat kapsz. A kapott szóval írj egy mondatot! Szó Mondat 21. Idegen eredetű szavak Ismered-e magyar megfelelőjüket? 1. restaurant a. összevonás 2. nonstop b. hirtelen kisütött hús 3. stagnál c. üzlet, bolt 4. kontraszt d. étterem 5. delegáció e. szünet nélküli, folyamatos 6. shop f. megáll, nem fejlődik 7. steak g. tőzsdeügynök 8. bróker h. küldöttség 9. konfúzió j. hírközlési eszközök 10. média k. ellentét 9

10 22. Azonos alakú szavak. Keresd meg azokat a szavakat, amelyeknek a következő két jelentése van. 1. jelentés megoldás 2. jelentés hentesáru Főnők börtön szőlőlére származás bátorkodik társaságomban egyházi személy sérült napszakok régi szoknyaviselet tárolásra szolgáló építmény építési törmelék szemle véredényed folyadékot kivesz gondolom egyik szülőt nagyon gyors hullottak 10

11 22. Játék közös előtagokkal A megadott szavakhoz ugyanaz az előtag illik. Írd be az előtagokat! -sonka...-park -selyem -orgona...-év -sorompó -fülke...-reggeli -tétel -pacsirta...-erő -láz -viselet...-zavar -regény -bolond...-szirom -uralom -korona...-fűrész -hullás -csap...-virág -tánc tészta... nadrág repedés 11

12 23. Játék közös utótaggal A megadott szavakhoz ugyanaz az utótag illik. Írd be az utótagokat!: telekálmos-... nyelvpokolfagylalt-... gőzsvédanya-... hajótömegló-... versenysegédfar-... villany - tűzszúró-.... főholtszépség -... emlék- 12

13 Betűrejtvények 24. R R R R 25. LT DA MÁÁÁ T T T S 28. öl ol ol ol öl öl ol ol öl ol öl OR ÁN GUT ÁN óóóó Q 31. DUC DUC 13

14 32. AAAAAGUR 33. ÁÁÁÁÁÁR Y T/2 T/2 E SZ M 36. ZOL 37. Z P 38. LM Y OOOOO s iii ,14 H E 42. ½ 1 NS 43. G G G G G 44. É É É É É 14

15 45. Azonos alakú szavak elválasztással Az elválasztás segít eldönteni a jelentést. A szóösszetételeket a szóhatáron, az egyszerű szavakat a szótagolás szabályai szerint választjuk el. Elválasztott azonos alakú szó 1.KÁ-ROK 2.KÁR-OK 3.BA-BÁZÁS 4.BAB-ÁZÁS 5.IRÁ-NYÁRA 6. IRÁNY-ÁRA 7. GÉ-PELEM 8. GÉP-ELEM 9. KA-RÓRA 10. KAR-ÓRA 11.KÉNYSZERÜLÉS 12. KÉNYSZERÜLÉS 13. LE-GELŐRE 14. LEG-ELŐRE 15. FÖ-LÜL 16. FÖL-ÜL 17. BŰVÉ-SZEST 18. BŰVÉSZ-EST 19. KÖ-ZÉNEK 20. KÖZ-ÉNEK 21. MODEL-LŐR? 22. MODELL-ŐR 23. ELNÖ-KÖLŐ 24. ELNÖK-ÖLŐ 25. VEZÉ-RELVE 26. VEZÉR-ELVE Jelentés 15

16 46. Kakukktojás feladat Mindegyik sorban négy szót találsz, közülük egy nem illik a sorba. Írd le a füzetedbe a számhoz tartozó betűjelet! A B C D 1. bölcs öreg idős koros 2. enyhül alábbhagy csökken elmerül 3. büntet fenyít megtorol nyomoz 4. kiad kiszolgáltat ajándékoz elárul 5. érvénytelen idejétmúlt hiánytalan téves 6. megállapodás szerződés értekezlet egyezség 7. enyhül megszűnik csökken gyengül 8. tagadás utálat undor iszony 9. lezár visszatart bezár becsuk 10. megállapodik egyezséget köt megegyezik módosít 11. szándék eredmény terv cél 12. óvni viszonyítani védeni őrizni 13. megvalósít végrehajt véghezvisz behajt 14. gondolat elképzelés megoldás ötlet 15. foglalkozás hivatás foglalt szakma 16. feltár föllel kinyit megtalál 17. belát kilát megért ért 18. helybenhagy hozzájárul beleegyezik kihagy 19. maradék keres hozzájut szerez 20. kap keres örököl hozzájut 21. szívós szorgalmas állhatatos szemtelen 22. harcol utál küzd csatázik 23. kifogásol helytelenít hiányol elhárít 24. hegység hegy halom domb 25. ugrat megkövetel évődik ingerkedik 26. kifőz felfedez kiötöl forral 27. utánajár elmulaszt sürget szorgalmaz 28. durva goromba faragatlan karakán 29. ijedős szorongó gyáva félénk 30. izgatott felindult feszült ideges 16

17 47. Eszperente rejtvények: mellette melegedsz telente: kályha kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz be: engedelmes egyed: rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtene: szerkezet, mely reggel csengetve felkelt: mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes lepellel fedett szerkezet: tehenek gyereke: emeletre ezen egyenesen mehetsz fel: Tudsz-e hasonlókat? 48. Mondd eszperentéül! rendőr... bíróság... élesztő... pénz... dívány... ábrándozik Mi a hiányzó előtag? (ugyanaz a szó) -barát -hét... -jutalom -kiadó -kereskedő -eset -fészek -jelző... -kár -oltó -vész -forrás -törés... -szóró -év -másolat 17

18 50. Mi a hiányzó utótag? (ugyanaz a szó) kamaszutóreform-... hőscsecsemőfutópásztorerdő-... táborörömvéghomokfelleg-... légtáncbérgyöngy-... babasor- 51. Egy szó = egy szó + egy másik szó Ha a szóból kiemelsz egy értelmes szót, a maradék betűkből további értelmes szó alkotható. Pl. KAPARÓKANÁL = PARÓKA + KANÁL TAKARTA = KAR + TATA KALAPOS=.. + MINTEGY=.. + ÉTELEK=.. +..= ROM + VÁLADÉK.= ÉSZ+TERMET. =EB+MEGY 18

19 52. Kakukktojás feladat Mindegyik sorban négy szót találsz, közülük egy nem illik a sorba. Húzd alá! A B C D 1. messzi távoli eltávolított túloldali 2. megtagad elutasít visszautasít megtilt 3. fogadalom ígéret vallomás eskü 4. sajnál megbocsát megsirat megbán 5. megbeszél megkérdez megtárgyal megvitat 6. bátorság vakmerőség önfegyelem hidegvér 7. foglalkozik tanulmányoz munkálkodik dolgozik 8. alkot vázol képez teremt 9. csodálatos rendkívüli bámulatos ritka 10. megszólít kijelent kételkedik mond 11. megfelelő hozzáillő alkalmas rendes 12. csúf rendellenes torz hibás 13. fennálló jelenlegi állandó létező 14. besorol beoszt belát bevesz 15. tüzel buzdít sarkall serkent 16. megcáfol viszonoz válaszol meghálál 17. feltalál ismertet felkutat felfedez 18. ellenvetés tiltakozás vétó kétely 19. elpártol megvon megró megtagad 20. érzékeny okos fogékony nyitott 21. félelem szorongás rettegés gond 22. alkot fáradozik teremt létrehoz 23. gyanakvó kételkedő habozó kíváncsi 24. menedék bizalom oltalom tökéletes 25. méltó hibátlan kifogástalan tökéletes 53. Szólánc A megadott szó egy betűjét változtatva kapod a helyes megoldásokat. Az első szó, amiből kiindulhatsz: LAP RÉGI SÚLYMÉRTÉK:... EGYJEGYŰ SZÁM:... BUBORÉKOKBÓL ÁLLÓ LAZA KÉPZŐDMÉNY: HÜVELYES NÖVÉNY:... KELLEMETLENSÉG:... 19

20 FEJÜNKÖN VAN:... VÍZI ÁLLAT:... ÉNEK:... TÉGLAÉPÍTMÉNY:... RETTEG:... ÉVSZAK: SZÓLÁNC Az első szó, amiből kiindulhatsz: PÉK TÓ JEGÉBE VÁGOTT NYÍLÁS:... ÉLET:... KOCKÁZAT:... KÖZTERÜLET:... ELÉG HELYE VAN:... ESDEKEL... VÁGÓESZKÖZ... FÁBA, KŐBE, FÉMBE RÓ:... EREINKBEN FOLYIK:... A TÉL ELŐJELE: Színekkel alkotott szóösszetételek. Milyen szín illik az adott kifejezéshez?... KERESKEDELEM... LÁZ... LEVES... ÖVEZET... NÉP... KERESZT... HARISNYA 56. Egy-egy állat neve hiányzik a következő növénynevekből. Pótold!... FŰ... SZÁJ... FÜL... HÍR 20

21 57. A következő összetett szavak előtagja egy-egy népnév. Melyek ezek?... asztal... kert... pólya... kertész... masszázs... sapka 58. Szókereső Mondd a megadott szavakat egy rokon értelmű szóval! (Csak a megadott magánhangzó lehet benne, de az lehet hosszú és rövid is.) Étel csak e-vel: Fut csak a-val: Imádkozik csak ö-vel: Pogány isten csak á-val: Gyógykenőcs csak a-val: Fiatal fa csak e-vel: Tüzes csak o-val: Virágzik csak i-vel: Zavaros csak a-val: Hirtelen- egykettőre csak u-val: Kevély, önhitt csak ö-vel: Etet csak á-val: Hegycsúcs csak o-val: Álöltözet csak a-val: Csalafinta csak u-val: Nógat csak ö-vel: Pontatlan csak a-val: Lézeng csak e-vel: Beszél csak e-vel: Palástol csak á-val: 21

22 59. Ismered e a beszél ige rokon értelmű kifejezéseit? A megfejtések valamilyen kapcsolatban állnak a beszélő foglalkozásával. Pl. az asztalos: leszögez Hogyan beszél a favágó? a rendőr? a varrónő? a szakács? a plébános? a hangmérnök? a nagyothalló? a világosító? a molnár? a kézimunkázó? 60. Ismered-e az alábbi szavak jelentését? 1. csermely 2. toportyán 3. bölömbika 4. parenyica 5. kikelet 6. bögöly 7. gödény 8. gácsér 9. bugyelláris 10. tar 11. flinta 12. csutora 13. paszuly 14. libikóka 15. kalamáris 16. szekerce 17. rokolya 18. pellengér 19. pelyva 20. ösztövér 22

23 61. Szinoníma kereső (Szinoníma = rokon értelmű szó) Keresd meg az alábbi szavak párját! 1. cingár 2. ideiglenes 3. becstelen 4. cifra 5. halk 6. barbár 7. elcsigázott 8. csenevész 9. csökönyös 10. síkos műveletlen, csendes, makacs, átmeneti, aljas, csúszós, kimerült, díszes, vékony, vézna 62. Ismered-e az alábbi jelentéseknek megfelelő szavakat? A zárójelben lévő szavak segítenek. 1. szarvas nősténye 2. vesztegzár 3. székesegyház, püspöki székhely főtemploma 4. eszménykép 5. ókori római polgári ruha 6. katonák fizetése 7. színészek, művészek tiszteletdíja 8. egypúpú teve 9. széles, lapos fenekű vízi jármű, csónak 10. egylovas városi bérkocsi (tóga, gázsi, dereglye, dóm, dromedár, ünő, zsold, ideál, konflis, karantén) 23

24 63. Érdekes hangzású szavak Mit jelentenek? 1. resti 2. huta 3. bognár 4. boksa 5. gádor 6. gigerli 7. icce 8. kibic 9. taksa 10. kaszt (farakás, melyet földdel fedtek be faszénégetés céljából, díjszabás / ár, szigorúan zárt csoport, vasúti étterem, pincelejáró, üvegolvasztó kemence, régi űrmérték (kb.8 cl),piperkőc/ ficsúr, kártyajáték nézője, kerékgyártó) 64. Mit jelentenek az alábbi szavak? Keresd a párokat! laticel szabotázs demizson veterán paraffin szemafor zselatin szenátus paszomány tetanusz vérmérgezés fonott borosüveg habszivacs, matrac áttetsző, kocsonyásodó anyag fonott borosüveg a legfőbb törvényhozó, kormányzó testület szándékosan rosszul végzett vagy megtagadott tevékenység kőolaj finomításakor keletkező zsíros tapintású anyag ruhát díszítő zsinór vasúti jelzőberendezés 24

25 65. Szóbeültetés A kipontozott helyre értelmes szavakat illeszthetsz, s így egy újabb értelmes szót kapsz. Segítségül megadjuk a beillesztendő szó jelentését. 1. du. kodik a fejünkön van 2. egy ábos este nem ajánlatos teletömni 3. egy.atya lakóépület 4. el lan egy fontos szám 5. el rál konyhakertben terem 6. el átás kismedve 7. el lik a nyit ellentéte 8. fel bol búzából is készül 9. fel zsol a kávéhoz is kérheted 10. el zgat a járom is ilyen 11. elk ol koros ital 12. el dott a sav ezt teszi 13. el avar sportöltözék 14. el ogat házimunkát végez 15. há gatás szőlőlé 16. szi vány középkori lakóépület 17. hem get bírósági eljárás 18. her ozik kegyetlen 19. hih len táplál 20. hisz ia gyakran utcák torkolata 66. Mondd csupa ü(ű) betűvel! ás fogantyú karika nyaral apróság kerget varr bolond juh lóg vétek 25

26 67. Mondd csupa ö (ő) betűvel! forog kérlel koplal gurul kicsi mászkál kalapács koffer morog csiszol taszít veszekszik 68. Szómagyarázat Válaszd ki a helyes magyarázatot! 1. cserje a. bokor b. legelő c. bokros, bozótos hely d. a cserfa kérge 2. egyelőre a. most, jelenleg még b. egyenletesre c. azonosra d. bizonytalanul rövid ideig 3. haris a. bokrokkal, bozóttal sűrűn benőtt terület b. költöző madár c. fehér, durva szálú posztó d. ciripelő hangot adó rovar 4. csűr a. gabonatároló gazdasági épület b. baromfi ól c. szerszámkamra d. vesszőből fonott tárolóeszköz 5. csalit a. kaszakő tartására szolgáló tok b. cserjével, bokrokkal sűrűn és rendetlenül benőtt hely c. gyomnövény d. erdős, fásított terület 6. gödölye a. kisbárány b. tésztaféle c. fiatal háziállat d. fiatal növendék kecske 26

27 7. fertály a. valaminek a fele, b. valaminek a negyede c. külső városrész d. testrész 8. zsizsik a. bogár b. borsófajta c. gyomnövény d. kis testű énekesmadár 9. vackor a. állat alvóhelye, tanyája b. vadkörte c. növényi szárrész d. medvebocs 10. kárókatona a. nagy testű, kártékony rovar b. kártyafigura c. fekete halászó madár d. madárijesztő 69. Mondd magyar szóval az alábbi idegen eredetű szavakat! 1. pemzli 11. smarni 2. modern 12. perfekt 3. mártír 13. rubrika 4. privát 14. szponzor 5. rentábilis 15. illúzió 6. cúg 16. sansz 7. kaució 17. centrum 8. aukció 18. karambol 9. team 19. affér 10. hipochonder 20. plezúr (császármorzsa, huzat, műtárgyak, festmények, stb. licitálással történő értékesítése, letét, kisebb seb/horzsolás, rovat, csoport, kifizetődő, áldozat, magán, ecset, összeütközés, kellemetlen ügy/nézeteltérés, támogató/védnök, korszerű, áldozat, önáltatás/csalóka ábránd, tökéletes, központ, képzelt beteg, tökéletes, esély) 27

28 70. Melyik az a szó, amelyik megfelel mindkét szó jelentésének? 1. tintafoltok - férfi 2. bozontos fej - nagy edények 3. hordó része - üt 4. bírósági ügyem - széle valaminek 5. jóravaló - testrész 6. épületelem - eszik 7. helyiség - hirtelen megjelenik 8. őszülő haj büntetés végrehajtási eszköz 9. testrész - forr 10. alakjára - állatszelidítője 71. Kakukktojás A négy szólás közül egy nem azt jelenti, amit a többi. Húzd alá! 1. a. úrrá lesz valamin b. ő az úr a háznál c. ő viseli a nadrágot d. kezében van a kormányrúd 2. a. legény a talpán b. állja a sarat c. nyeregben érzi magát d. megállja a helyét 3. a. nem ismer irgalmat b. ismeri a dörgést c. tudja, mitől döglik a légy d. tájékozott 4. a. lepipálja b. fülébe jut c. felülkerekedik rajta d. fejére nő 5. a. alszik, mint a bunda b. megalszik a szájában a tej c. az igazak álmát alussza d. húzza a lóbőrt 6. a. kirázza a lelket belőle b. lóg az orra c. savanyú képet vág 28

29 d. megnyúlt az arca 7. a. ismeri a dörgést b. minden hájjal megkent c. nem ejtették a feje lágyára d. talpraesett 8. a. fogához veri a garast b. élére teszi garast c. nem fűlik hozzá a foga d. megnézi, hová teszi a pénzét 9. a. átlát rajta b. nem látja a fától az erdőt c. a veséjébe lát d. átlát a szitán 10. a. bolhából elefántot csinál b. nagy hűhót csap c. felfújja a dolgot d. nagydobra ver 29

30 Megoldások: 1. Lehetséges megoldás:víz víg vég jég 2. halott, lelkesül, kanális, altató 3. köröm-köröm, koromban-koromban, szív-szív 4. batár, bazár, tatár, határ 5. kántor-torkán, tőr-őrt, posta-tapos 6. információ, operáció, generáció, gravitáció, vakáció, expedíció, alliteráció,illusztráció,produkció,meditáció 7. nyakatekert, szájhős, lábjegyzet, kézfogó, fejvadász, ujjlenyomat, térdkalács, kontyalávaló, orrnyereg, fülkagyló, talpnyaló, körömágy, vállvetve, agyafúrt, fül- /orrcimpa, térdvédő, csuklószorító, szemfedő, lábnyom 8. pl. falvak, rádió, raktár, szervíz, búvár, oltás 9. pl., Elöl ültünk a moziban. Mi elől menekülsz? Bejáratos vagyok a barátomékhoz. A kocsi még új, bejáratós. A koros szó jelentése az, hogy idős. A betegség tünetei kóros elváltozásra utalnak. A szülők nagyon büszkék a fiukra. Milyen ruhát viselnek a fiúk? 13. Jelcsoportok száma: A hibák száma: hideg, de, vad, hív, híd, iga, ad, had, ide, víg, idead 16. gagyi = rossz minőségű, vacak lábbusszal megy = gyalog megy haspók = sokat eszik határ a csillagos ég = nincs határ piszkálja a csőrét = zavarja rizsázik = szövegel Háry János = hazudós ember zanzásít = tömörít csájnizmarket = kínai piac a bőre alatt is pénz van = nagyon gazdag a parkett ördöge = jól táncol ahogy a nagykönyvben meg van írva = pontosan, tökéletesen három grácia = egymástól elválaszthatatlan lányok fogkrémreklám-mosoly = nagyon nagy mosoly, műmosoly 30

31 homlesz = hajléktalan könyvmoly = szeret olvasni csak egy újabb minta a világ tapétáján = egy újabb unalmas ember 1. ró V É S 2. táplálkozás E V É S 3. mezőgazdasági munka V E T É S 4. bűnös V É T K E S 5. még nem töltötte be a 3. életévét K É T É V E S 6. bűn elkövetése VÉ T K E Z É S 7. táplálkozás É T K E Z É S 8. ha leülsz magad alá teszed a S Z É K E T 9. bizonytalan kimenetelű K É T E S 10. díszített É K E S 11. vágóeszköz K É S Valaminek nyomással történő helyváltoztatásra késztetése Fás szárú növény, cserje TOL Valaminek kiegészítéssel való meghosszabbítása TOLD BOKOR Lábbeli régies szóval BOCSKOR Elföldel TEMET Az emberi test nagysága, alakja TERMET Had SEREG Díszes ivóedény SERLEG Kellemes érzés ÖRÖM Szaruképződmény KÖRÖM Meghatározás Megoldás Másik meghatározás Két vállra fektetés a TISZTÁLKODÁS TUS birkózásban ESZKÖZE VONTATÁSSAL Kellemetlen HUZAT HELYET légáramlat VÁLTOZTAT Szelíd, emberhez szokott állat KEZES ANYAGI FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ SZEMÉLY A törzsnek a mellkas és az altest közötti része DERÉK KIVÁLÓ EMBER 31

32 20. torkán, rántok, kontár, orkánt, Koránt, Tárnok d, 2-e, 3-f, 4-j, 5-b, 6-c, 7-b, 8-g, 9-a, 10-i jelentés megoldás 2. jelentés hentesáru KRINOLIN régi szoknyaviselet főnők GÓRÉ tárolásra szolgáló építmény börtön SITT építési törmelék szőlőlére MUSTRA szemle származás ERED véredényed bátorkodik MER folyadékot kivesz társaságomban VÉLEM gondolom egyházi személy APÁT egyik szülőt sérült SEBES nagyon gyors napszakok ESTEK hullottak 23. gép-, fény-, próba-, izom-, kép-, nő-, haj-, jég-, cső könyv, -gép, -csavar, -sport, -motor, -próba, -verseny Betűrejtvények megfejtése 25. Ernő 36. eperszem 26. darált mák 37. nagyzol 27. ébenfa 38. aprópénz 28. csökkentés 39. elemi 29. ötöl-hatol 40. pontyok 30. orángután 41. megesik 31. fogyókúra 42. megpihen 32. párduc 43. félegyenes 33. guriga 44. felleg 34. határ 45. lefelé Kár többes számban 2. Összetett szó: a kár oka 3. Babával való játék 4. Bab áztatása 5. Pl. az egyenes irányára merőleges 6. Valaminek a tervezett, előirányzott ára 7. Gépelem a feladatot. 32

33 8. Elromlott egy nagyon drága gépelem. 9. Egy galamb ült a karóra. 10. Új a karóra. 11. A kényszer(ülés) vitte rá a koldulásra. 12. Nem betervezett ülés (kényszerből tartott). 13. Kihajtották a nyájat a legelőre. 14. Legelőre vettünk mozijegyet. 15. Nem alul. 16. A baba már egyedül is fölül. 17. Bűvészest játszanak a gyerekek. 18. Bűvészest lesz a cirkuszban. 19. Az új utcát Kézművesek közének nevezték el. 20. Közös ének. 21. Modellező 22. A modellek biztonságára felügyelő személy. 23. Ki volt ma az országgyűlésen az elnökölő? 24. Az elnök gyilkosa 25. Komoly elhatározás által vezérelve cselekszik valaki. 26. Mindig ez volt a vezérelve tevékenysége során A 16 C 2 D 17 B 3 D 18 D 4 C 19 A 5 D 20 B 6 C 21 D 7 B 22 B 8 A 23 D 9 B 24 A 10 D 25 B 11 B 26 B 12 B 27 B 13 D 28 D 14 C 29 C 15 C 30 B 50. könyv-, tűz-, fény- 51. kor, -tűz, -vár, -ház 52. KOS+ALAP/PALA 33

34 53. INT+MEGY TE+ÉLEK/ TÉL+ELEK VÁROMLADÉK TERMÉSZET BE+MEGY 1 C 14 C 2 D 15 A 3 C 16 A 4 B 17 B 5 B 18 D 6 C 19 C 7 C 20 B 8 B 21 D 9 D 22 B 10 C 23 D 11 D 24 B 12 A 25 A 13 C 54. lap-lat-hat-hab-bab-baj-haj-hal-dal-fal-fél-tél 55. pék-lét-lék-tét-tér-fér-kér-kés-vés-vér-dér 56. fekete-, sárga-, fekete, zöld-, fehér-,vörös-, kék- 57. kakukk, oroszlán, nyuszi, gólya 58. svéd, japán, angol, bolgár, svéd, svájci 59. eledel szalad könyörög bálvány balzsam csemete forró nyílik zagyva ukmukfukk gőgös táplál orom maskara huncut 34

35 ösztönöz hanyag tekereg fecseg álcáz 60. odavág, lebilincsel, fejteget, rávilágít, rizsázik, papol, hangsúlyoz, süketel, darál, hímez-hámoz patakocska, 2. réti farkas, 3. madár, 4. füstölt sajt, 5. tavasz, 6. nagy légy, 7. madár, 8. kacsa (hím), 9. pénztárca, 10. kopasz, 11. puska, 12. a). kulacs b). szopóka a pipa szárán, 13. bab, 14. mérleghinta, 15. tintatartó, 16. balta, 17.szoknya, 18. szégyenoszlop, 19. gabonaszem levele, 20. magas, vékony, keskeny műveletlen, 5 csendes, 9 makacs, 2 átmeneti, 3 aljas, 10 csúszós, 7 kimerült, 4 díszes, 1 vékony, 8 vézna 63. tóga: 5, gázsi: 7, dereglye: 9, dóm: 3, dromedár: 8, ünő: 1, zsold: 6, ideál: 4, konflis: 10, karantén: farakás, melyet földdel fedtek be faszénégetés céljából: 4., díjszabás / ár: 9., szigorúan zárt csoport: 10., vasúti étterem: 1., pincelejáró: 5., üvegolvasztó kemence: 2., régi űrmérték (kb.8 cl): 7., piperkőc/ ficsúr: 6., kártyajáték nézője: 8., kerékgyártó: habszivacs, szándékosan rosszul végzett, vagy megtagadott tevékenység, fonott borosüveg, fonott borosüveg, kőolaj finomításakor keletkező zsíros tapintású anyag, vasúti jelzőberendezés, áttetsző, kocsonyásodó anyag, a legfőbb törvényhozó, kormányzó testület, ruhát díszítő zsinór, vérmérgezés 66. HAJ, HAS, HÁZ, ADAT, BAB, BOCS, CSUK, DARA, HAB, IGA, ÓBOR, MAR, MEZ, MOS, BOR, VÁR, PER, VAD, ETET, TÉR 67. mű, fül, gyűrű, üdül, mütyür, űz, tűz, süsü, ürü, függ, bűn 68. pörög, könyörög, böjtöl, görög, pöttöm, lődörög, pöröly, bőrönd, dörmög, dörzsöl, lök, pöröl a, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.a, 9.b, 10.c 70. császármorzsa: 11., huzat:6., műtárgyak, festmények stb. licitálással történő értékesítése: 8., letét: 7., kisebb seb/horzsolás: 20., rovat: 13., csoport: 9., kifizetődő: 5., áldozat: 3., magán: 4.,ecset: 1., összeütközés: 18 kellemetlen ügy/nézeteltérés: 19., támogató/védnök: 14., korszerű: 2., áldozat, önáltatás/csalóka ábránd: 15., tökéletes:12., központ: 17., képzelt beteg:10., tökéletes:12., esély: pacák, 2. üstök, 3.csap, 4. perem, 5.derék, 6.fal, 7. terem, 8. deres, 9. fő, 10. idomára a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.a, 7.b, 8.c, 9.b, 10.d 35

36 Felhasznált irodalom: Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére III. Meixner Alapítvány, Budapest, 2003 Felde Györgyi: Nyelvi játékok az anyanyelvi ismeretterjesztés szolgálatában. TIT, Budapest, 1984 Hernádi Sándor: Észtekergető. Tankönyvkiadó, Budapest, 1993 Hernádi Sándor: Nyelvi próbák. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1982 Szűts László: Szójátéktár. Ciceró Könyvkiadó, Budapest, 1999 Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Független Pedagógiai Intézet, Budapest,

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典

ELO Magyar-Japán szótár エロ ハンガリー 語 日 本 語 辞 典 Előszó A szótárban az ELO Japán nyelv kezdőknek könyvében található szavakat gyűjtöttem össze annak érdekében, hogy a kanjikkal együtt lehessen őket megtanulni. Ha valaki nem ismeri a kanjikat, ez elsőre

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

12. Jellemz! vízparti madarak

12. Jellemz! vízparti madarak 12. Jellemz! vízparti madarak Tervez!: Albert Judit A játék lényege: Nyolc madárfaj (üstökös réce, búbos vöcsök, fekete gólya, függ!cinege, rétisas, jégmadár, kékbegy, kis kócsag) megismerése fából készült

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

Pálfi Anna Bármivel, csak gyorsan

Pálfi Anna Bármivel, csak gyorsan Pálfi Anna Bármivel, csak gyorsan Mit szépítsem, középszerű. Legalább magamnak ne. Az vagyok. Külsőleg kreálom az életet. Szorongok, leplezek. Minden mindennek az inverze. De a tagadás önmagában nem felejtés.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

63. évf., 2009. II. 5., ára 50 dinár. Nyomok. Jó Pajtás

63. évf., 2009. II. 5., ára 50 dinár. Nyomok. Jó Pajtás 63. évf., 2009. II. 5., ára 50 dinár 4 Nyomok A jövő heti címoldala és posztere A hét fotója Elérkezett a kínai újév, a holdújév is, s megkezdődött a Bivaly éve. Ez egyben a tavaszünnep is. 2009. január

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket.

Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. GYERMEKIRODALMI LAP XLIV. ÉVFOLYAM 512. SZÁM 2000. JÚNIUS Búcsúzunk az iskolától, ki erre, ki arra indul mától. Vár a pihenés, vár a szünet, helyettünk ír a nap arany betûket. Szilágyi Domokos FODOR SÁNDOR

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány,

ki magamnak, de be kellett látnom, hogy pólyásokat nem szokás feleségül venni. Nem maradt más megoldás, mint az emeleti kislány, Sebõk Éva Hó-ha! Virágon, kacagóka, gyere ki a hóba, rétek havába, nagy telek tavába, bele-belehempergõzni vajba-tejbe, tollpehelybe, púpos szappanhabba, havak habjába, hableány hajába, tiszta patyolatba,

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ!

GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 2007. JÚNIUS. Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! GYERMEKIRODALMI LAP LI. ÉVFOLYAM 582. SZÁM 6 2007. JÚNIUS Az a fõ, hogy itt van, itt van a nagy szünidõ! Szent László 1040 körül 10951 Szent László 1077-tõl 1095-ig uralkodott. Árpád-házi szent királyunk

Részletesebben