OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI"

Átírás

1

2 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ ANA TODEA FÜLÖP MÁRIA MONICA AVRAM OAMENI DE ŞTIINŢĂ MUREŞENI DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC MEDICINĂ * FARMACIE * BIOLOGIE * BOTANICĂ * ZOOLOGIE * ECONOMIE * MATEMATICĂ * FIZICĂ * CHIMIE * GEOLOGIE * ASTRONOMIE * TEHNICĂ * AGRICULTURĂ Coordonator şi Cuvânt înainte Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş 2004

3 Coperta : Design Brăduţ Crişan Suciu * ACUB Advertising Grafică Bogdana Maria Poptămaş Coordonator: Dimitrie Poptămaş Lucrare întocmită în cadrul compartimentului de informare bibliografică a Bibliotecii Judeţene Mureş Lectură şi corectură: Mariana Ciurca Anna Vintilă Colecţia : Biobibliografii mureşene, 2. ISBN Culegerea textului: Monica Avram, Fülöp Mária Tehnoredactare: Monica Avram Scanări fotografii: Alexandru Tcaciuc Selecţie electronică: Melania Suciu Tipografia MEDIAPRINT SRL 4300 Târgu-Mureş, str. Livezeni, nr. 6 Tel. / Fax ,

4 CUVÂNT ÎNAINTE Alăturăm publicaţiilor de referinţă o nouă lucrare, Oameni de ştiinţă mureşeni. Un dicţionar biobibliografic al personalităţilor care s-au remarcat în domeniul medicinii, al ştiinţelor exacte şi aplicate şi în alte domenii apropiate acestora care sunt supuse cercetării. Cartea mai poate fi numită a ingeniozităţii mureşene. Volumul se înscrie în amplul program de dezvăluire a colecţiilor instituţiei cărţii, principala în judeţ şi una dintre cele notabile din ţară, Biblioteca Judeţeană Mureş. Ca şi altele, lucrarea face parte dintre acelea, care se înscriu în bibliografia locală, domeniu supus atenţiei şi cercetării celor care au ca principală preocupare constituirea colecţiilor şi organizarea lor pe criterii accesibile publicului, de orientare în fluxul şi printre informaţiile acumulate în decursul timpului, prin emiterea de cataloage, bibliografii şi biobibliografii. Exemplificăm aceste preocupări âle noastre cu câteva lucrări pe care le considerăm esenţiale: Bibliografia publicaţiilor periddice şi Bibliografia cărţilor albumelor şi hărţilor apărute în judeţul Mureş între anii (4 volume), Publicaţiile periodice mureşene apărute între anii , Judeţul Mureş în cărţi ( ), Scriitori români mureşeni şi Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki- Bolyai, Tg.-Mureş. Volumul Oameni de ştiinţă mureşeni face parte din seria de Biobibliografii mureşene, a doua de acest fel, mult mai extinsă în timp şi cuprindere. Am avut în vedere preocupările intelectuale ale mureşenilor din actualele graniţe ale judeţului care au contribuit la progresul societăţii. Cei care predomină sunt medicii reprezentaţi în proporţie de aproape jumătate din articolele cuprinse. Este o veche îndeletnicire a unor oameni formaţi în marile universităţi europene, dar şi în cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş cu activitate de peste o jumătate de veac, devenind în zilele noastre o universitate de prim rang în domeniu. Lor le urmează farmaciştii şi, în număr apţoape egal, reprezentanţi ai altor discipline care ţin de domeniile: biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură etc. în timp, fără limite, am apelat la acele personalităţi cărora le aparţin începuturile, Petru Maior şi Gheorghe Şincai, promotori ai luminismului, continuând cu cei care s-au consacrat ştiinţelor medicale în special Matyus Istvân, Iosif Viola, Vasile Popp, Pop D. Popa Ioan, descoperitorilor geometriei neeuclidiene Bolyai Farkas şi Jânos, descoperitorul telefoniei multiple Augustin Maior, reputatul botanist Nyârâdy Erasmus Gyula, precursorul astronauticii, Hermann Obert, şi mulţi alţii.

5 Acestea sunt câteva nume, o selecţie de vârf care justifică o lucrare de referinţă despre acei oameni care şi-au consacrat viaţa binelui omenirii şi care în mod diferenţiat şi inegal, rămân într-o lucrare alcătuită nu numai pe baza colecţiilor noastre, ci şi prin bunăvoinţa unor persoane care au răspuns solicitărilor noastre. Pentru noi, elaborarea dicţionarului a însemnat şi un fericit prilej de completare a colecţiilor prin generozitatea unor persoane inserate în lucrare. Se cuvine să aducem mulţumiri autorilor, Ana Todea, care a avut iniţiativa unei lucrări de o asemenea anvergură în limitele nepărtinirii care ne caracterizează, Fiilop Mâria, bibliotecară cu experienţă, harnică şi pricepută în colecţionarea şi prelucrarea datelor şi Monicăi Avram, pentru siguranţa cu care a îmbrăţişat profesia de bibliotecar, celorlalte colege şi colegi, care au sprijinit această iniţiativă, precum şi celor care ne-au furnizat date pentru întregirea fişelor biobibliografice. Dimitrie POPTĂMAŞ Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş

6 Lămuriri LĂMURIRI Am conceput şi elaborat acest dicţionar biobibliografic cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin oameni de ştiinţă mureşeni, mai mult sau mai puţin consacraţi, din domeniile: medicină, farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, tehnică şi agricultură. Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile amintite. Oricum, selecţia nu a fost uşoară şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm oameni de ştiinţă mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţi din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici) care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie. Sub aspectul cuprinderii în timp ne-am limitat la acele personalităţi cu preocupări cât mai apropiate de rigorile ştiinţei, apărute în formă tipărită. Selecţia nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti consacraţi, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide evoluţia lor valorică. Prezentăm date pe care le credem esenţiale, fără a emite judecăţi de valoare. Ne-am rezervat dreptul de a selecta şi a interveni în materialele primite în ideea încadrării, sistematizării şi prezentării datelor, conform obiectivelor şi spaţiului de publicare disponibil. Nu folosim fraze elogioase de apreciere impersonală, nepersonalizată, marcate de subiectivitate şi de o prea largă valabilitate; optăm pentru tonul concis, informativ, lăsând opera să vorbească de la sine prin simpla înşiruire. Fişa de autor are mărimea datelor la care am avut acces, dimensiunile sale nu exprimă nicidecum o judecată de valoare. Prezentarea subiectelor este inegală, întrucât perioadele în care au trăit sunt diferite, iar informaţiile sunt şi ele diferite. Ne-am aflat în faţa unei dileme între a da cât mai multe informaţii şi a ne restrânge la cele esenţiale; este adevărat că selecţia îngustează circulaţia informaţiilor. Bibliograful, neputând abdica de la menirea sa de mediator de informaţii utile, nu poate totuşi realiza o selecţie decât atunci când cunoaşte domeniul respectiv. Am optat, din aceste motive, pentru o soluţie de compromis: să oferim o cât mai bogată informaţie atunci când există din abundenţă, renunţând uneori la principiul unităţii de redactare pentru a furniza utilizatorilor, ori de câte ori este la îndemână, o informaţie semnificativă, absentă în cazul altor autori, incluşi în dicţionar. Recunoaştem că lucrările de referinţă se elaborează cu dicţionarele pe masă (şi nu doar cu ele), nu prin compilarea datelor acestor surse, ci prin topirea informaţiilor într-o

7 Biblioteca Judeţeană Mureş nouă viziune, potrivit proiectului amănunţit pe care ni l-am propus. Pentru informaţii despre viaţa şi activitatea subiecţilor am consultat lucrări de referinţă, enciclopedii, dicţionare, monografii, tratate, studii, bibliografii ascunse, cataloage de bibliotecă şi alte surse. În culegerea informaţiilor, pentru cei în viaţă, ne-am folosit de fişe biobibliografice tip chestionar sau de CV-uri, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor. Precizăm că nu în toate cazurile am reuşit să obţinem informaţiile solicitate, revenind de nenumărate ori cu adrese însoţite de chestionare; uneori, am recurs la telefoane, vizite, reveniri prin corespondenţă şi alte forme considerate de noi cele mai potrivite. Am apelat la colaboratori, cunoscători ai domeniilor în care şi-au desfăşurat activitatea pentru a obţine documente, informaţii care să ne ajute la reconstituirea vieţii şi activităţii celor vizaţi. Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar. Intenţia noastră a fost să-i cuprindem pe toţi, absenţa unora fiind regretabilă. Iniţial s-a întocmit o bază de date, având drept punct de plecate fişierul Personalia, existent la serviciul bibliografic al Bibliotecii Judeţene Mureş, graţie muncii depuse de colegele Fülóp Mária, Anna Vintilă şi Elena Hodoş. În acest fel am reuşit să punem în lumină personalităţile de mult dispărute. În redactarea fişelor de autori se respectă, în general, ordinea întrebărilor din chestionar; acestea cuprind două părţi: una biografică şi cealaltă bibliografică, cu două secţiuni care includ cărţile publicate şi referinţele bibliografice. În descrierea biografică se menţionează: numele şi prenumele, profesia; data şi locul naşterii şi al morţii (nu menţionăm judeţul Mureş, doar numele localităţii; iar pentru alte judeţe trecem abrevierile convenţionale); studiile, titlurile ştiinţifice şi academice; activitatea profesională: ocupaţiile principale: instituţia, oraşul, funcţiile deţinute, perioada; activitatea ştiinţifică: domeniile de cercetare sau de interes; specializările; ţară, an; distincţii obţinute; societăţiile şi asociaţiile în care a făcut sau face parte; hobby-uri. Acolo unde ne-au parvenit titlurile tezelor de doctorat le menţionăm, întrucât constituie un punct de reper în activitatea celui descris. Din motive obiective (necesitatea unui spaţiu tipografic mult mai mare) renunţăm la citarea titlurilor de studii publicate, menţionând titlurile revistelor, numărul de articole (când există informaţia). Secţiunea a doua a fişei de autor o consacrăm bibliografiei ce cuprinde următoarele părţi: bibliografia cărţilor publicate ca singur autor sau în colaborare (cărţi, monografii, tratate, cursuri). Cărţile publicate ca autor singur se separă de cele în colaborare, ambele părţi respectând ordinea cronologică a apariţiilor. Până la trei autori, se face descrierea bibliografică completă la numele autorului; la peste trei autori, având intenţia de a nu omite nici un autor mureşean, indiferent de gradul său de implicare în elaborarea lucrării (menţionaţi în descriere la locurile patru, cinci etc.) descrierea bibliografică va fi prescurtată (titlul, anul), iar descrierea completă o dăm în Bibliografia de la sfârşitul lucrării. Referinţele sunt variate: monografii, părţi ale unor lucrări, articole, dicţionare, lexicoane, bibliografii etc., aşezate în ordine cronologică.

8 Lămuriri Bibliografia generală de la sfârşitul lucrării indică sursele la care am apelat pentru redactare, precum şi bibliografia cărţilor cu mai mult de trei autori, a căror descriere apare prescurtată în cadrul fişei de autor. Descrierea este făcută la titlu / autori şi este aranjată în ordine alfabetică. Neputând consulta tot ce au scris şi tot ce s-a scris despre fiecare autor, inevitabil s-au strecurat unele erori, sperăm cât mai puţine. Utilizarea a cât mai multe surse ne-a dat posibilitatea de a le corecta pe altele (de exemplu: trei date de naştere diferite, neconcordanţă între anii de studii, apariţia unor cărţi). Ni s-ar putea reproşa, mai ales la persoanele în viaţă, că ne-a ocupat de unii prea mult, iar de alţii prea puţin; s-ar putea, de asemenea, sublinia absenţa unor personalităţi. N-au fost introduşi autori mureşeni care au cărţi publicate, dar despre care nu avem date biografice. Ne cerem scuze pentru unele lacune sau omisiuni în informaţii. Vom aprecia orice informaţie suplimentară şi toate consideraţiile critice din partea celor care vor dori să le facă. Fişele de autor din dicţionar sunt semnate cu iniţialele numelor bibliotecarelorredactori F. M. (Fülóp Mária), M. A. (Monica Avram) şi A. T. (Ana Todea); semnătura dublă apare la acei autori unde, în partea a doua a lucrului s-au adus precizări şi completări. Anexăm o listă de abrevieri, folosind ca sursă lexicală, cât şi pentru forma cuvintelor Dicţionarul explicativ al limbii române. Ed. a 2-a. Bucureşti : Editura Univers Enciclopedic, Abrevierile numelor se fac cu punct după iniţiale; abrevierea denumirilor de instituţii, societăţi, asociaţii, ministere se va face fără punct; titlurile lucrărilor şi numele autorilor sunt scrise cu caractere diferite. Se optează pentru exprimarea membru în în locul celei uzuale de membru al din raţiuni impuse de spaţiu, acuzativul permiţând prescurtarea cuvintelor. Adresez cele mai alese cuvinte de mulţumire conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, domnului director Dimitrie Poptămaş pentru interesul şi implicarea în fiecare etapă de elaborare a dicţionarului. Calde mulţumiri colegelor Mariana Ciurca şi Anna Vintilă, care au depus un efort deosebit în corectarea întregului material; Melaniei Suciu, care a realizat selecţia electronică prin trierea bazei de date a bibliotecii; colegului Alexandru Tcaciuc care a scanat materialul fotografic pe care l-a avut la dispoziţie. Mulţumiri adresate, de asemenea, tuturor colegilor de la sălile de lectură şi de la relaţii cu publicul, colegei Demeter Iudit de la Reghin şi Lucia Ţarălungă de la Sighişoara pentru ajutorul acordat în culegerea informaţiilor. Această biobibliografie a oamenilor de ştiinţă încearcă să eternizeze pe cei cuprinşi în ea, căci o viaţă care poate fi trăită oricât, nu merită să fie trăită oricum, spunea undeva Montaigne. Târgu-Mureş, decembrie 2004 Ana Todea

9 Biblioteca Judeţeană Mureş ABREVIERI AAAS American Association for Advencement in Science AAO Asociaţia Americană de Ortodonţie AAP Asociaţia Artiştilor Plastici. AB Alba ABI American Biographical Institute adj. adjunct AEP Asociaţia Europeană a Psihiatrilor AFRODA Asociaţia Franco-Română de Dezvoltare a Agriculturii AFT Academia Forţelor Terestre AG Argeş AGER Asociaţia Generală a Economiştilor din România AGIR Asociaţia Generală a Inginerilor din România agr. agronom AGVPSR Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics AMRPR Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România AMVR Asociaţia Medicilor Veterinari din România ANCA Asociaţia Naţională de Consultanţă în Agricultură ANEP Asociaţia Noilor Psihiatrii Europeni ANEVAR Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România ANIP Asociaţia Naţională de Îngrijire Paleativă ANRO Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie ANTO Asociaţia Naţională de Terapie a Obezităţii AOŞR Academia Oamenilor de Ştiinţă Români APLR Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România APR Asociaţia Psihiatrilor din România apr. aprilie AR Arad ARPIA Asociaţia Română pentru Propagarea Istoriei Aviaţiei ARSD Asociaţia Română de Studiu a Durerii ART Asociaţia Română de Tribologie ASAIO Asociaţia Americană de Organe Interne Artificiale AŞAS Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ASE Academia de Studii Economice asist. asistent ASIT Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor din România ASM Academia de Ştiinţe Maghiară AŞMR Academia de Ştiinţe Medicale din România Asoc. Asociaţie / Association AŞR Academia de Ştiinţe din România ATI Anestezie-Terapie Intensivă ATM Academia Tehnică Militară ATU Academia Trupelor de Uscat Nicolae Bălcescu Sibiu Aufg. Aufgabe (ediţie) aug. august BC Bacău

10 Abrevieri BCU Biblioteca Centrală Universitară BH Bihor BJM Biblioteca Judeţeană Mureş BN Bistriţa - Năsăud BRO International Brolin Research Organization BT Botoşani BV Braşov BZ Buzău CAM Casa Autonomă a Monopolurilor CAP Cooperativă Agricolă de Producţie CC al PMR Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român CCD Casa Corpului Didactic CCPÎTS Centrul de Cercetări pentru Problemele Învăţământului Tehnic Superior CCSITMUIU Centrul de Cercetări Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Ministerul Industriei Uşoare CDR Convenţia Democratică Română CDTEF Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră CECCAR Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CFR Căile Ferate Române CJ Cluj CL Călăraşi Cls. clasa / clase CN Colegiu Naţional CNAM Comisia Naţională de Aprobare a Manualelor CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate CNCS Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice CNCSIS Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior CNCSU Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare CNFIS Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior CNOG Consiliul Naţional de Obstetrică şi Ginecologie Col. colegiu col. coloana com. comuna Com.TS Comisia de Transfuzie Sanguină conf. conferenţiar cons. consilier Cons. Consiliu CPUN Comitetul Provizoriu de Uniune Naţională CS Caraş - Severin CTS Centrul de Transfuzie Sanguină CV Covasna DB Dâmboviţa DEAN Dean European Association Network dec. decembrie DGFP Direcţia Generală a Finanţelor Publice DIFRD Departamentul de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă Dir. Direcţia

11 Biblioteca Judeţeană Mureş dir. director DJ Dolj DMC Dispensar Medical Comunal doc. docent dr. doctor drd. doctorand DSP Direcţia de Sănătate Publică EACD European Academy of Child Disability EACR European Association for Cancer Research Ed. ediţia EDP Editura Didactică şi Pedagogică EFES European Federation of Endocrine Societies EFPT Federaţia Europeană a Rezidenţilor în Psihiatrie EHA Asociaţia Europeană de Hematologie EME Erdélyi Múzeum-Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean) EMKE Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) EMT Erdélyi Műszaki és Természettudományos Társaság (Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania) EOSAO European Ortodontic Society EPNS European Paedriatic Neurology Society EUREPA European Academy of Epilepsy EUROTOX Societatea Europeană de Toxicologie ev. evanghelic, evangélikus f. foaie / foi Fac. Facultate facs. facsimil farm. farmacist febr. februarie FESS Functional Endoscopic Sinus Surgery fig. figuri Ford. fordítás, fordító, fordította, fordították (traducere, traducător, a tradus / au tradus) FSN Frontul Salvării Naţionale GAS Gospodăria Agricolă de Stat GJ Gorj GL Galaţi gr. grad graf. grafice h hartă HD Hunedoara HR Harghita I Ped. Institutul Pedagogic ian. ianuarie IAS Intreprinderea Agricolă de Stat IASP International Association for the Study of Pain IASTED Asociaţia Internaţională de Educaţie în Domeniul Tehnic IBRO International Brain Research Organization

12 Abrevieri ICAS Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ICB Institutul de Cercetări Biologice ICCP Institutul de Cercetare şi Producţie Pomicolă ICCT Institutul de Cercetare şi Creştere a Taurinelor ICECHIM Institutului Central de Chimie ICECOM Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICF Institutul Căi Ferate ICNA International Child Neurology Association ICPCB Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor ICPE Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice ICSIT TCI Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul şi Informatică ICSPS Institutul de Cercetări, Studii şi Proiectări Silvice IDT Institutul de Documentare Tehnică IGSC International Gastro-Surgical Club IIS Institutul de Învăţământ Superior il. ilustraţii, illusztráció IL Ialomiţa ILAE International League Against Epilepsy IMF Institutul de Medicină şi Farmacie IML Institutul de Medicină Legală INCDTIM Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare INCEF Institutul de Cercetări şi Experimentări Forestiere INCERC Institutul Naţional de Cercetări pentru Construcţii şi Economia Construcţiilor ing. inginer IP Institutul Politehnic IPEG Institutul de Proiectare şi Exploatare Geologică IRE Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie IRMA Asocciaţia Internaţională de Reabilitare Medicală IS Iaşi IS End. International Society of Endocrinology ISACA Information Systems Audit and Control Association ISE Institutul de Studii Economice IŞJM Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş ISSPD Asociaţia Internaţională de Studiu a Personalităţii ISSPD Societatea Internaţională a Studiului Tulburărilor de Personalitate iul. iulie IUMS International Union of Microbiological Societies iun. iunie IUPAB International Union for Pure and Applied Biophisics IUPS Intreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb jud. judeţ, judeţean kiad. kiadás (ediţie) kir. királyi (crăiesc, regal) köt. kötet (volum) lb. limbă Lic. liceu m. moare

13 Biblioteca Judeţeană Mureş mag. pharm. magister farmacist MAI Ministerul Afacerilor Interne MAIA Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare MAN Marea Adunare Naţională MApN Ministerul Apărării Naţionale MAPPM Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului mart. martie MEC Ministerul Educaţiei şi Cercetării MEÎ Ministerul Educaţiei şi Învăţământului MEN Ministerul Educaţiei Naţionale MET Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea Medicală Maghiară) MFP Ministerul Finanţelor Publice MI Ministerul de Interne MÎ Ministerul Învăţământului MÎŞ Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei MIU Ministerul Industriei Uşoare MJ Ministerul Justiţiei MM Maramureş MM Ministerul Mediului MMDSZ Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Uniunea Studenţilor Maghiari din Târgu-Mureş) MMSOS Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale OGYE Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem OGYI Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet MRT Magyar Repüléstörténeti Tarsaság MS Ministerul Sănătăţii MŞ Mureş MSF Ministerul Sănătăţii şi Familiei MTA Magyar Tudományos Akadémia (Academia de Ştiinţe Maghiară) multigr. multigrafiat mun. municipiu Mv. Marosvásárhely n. se naşte nov. noiembrie NSF National Science Foundation NT Neamţ oct. octombrie OJSPA Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice OMIKK Országos Müszaki Információs Központ és Könyvtár OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii ONU Organizaţia Naţiunilor Unite ONUDI Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ORL Otorinolaringologie OTT Orvostörténeti Társaság (Societatea de Istorie a Medicinii) PC Personal Computer PCR Partidul Comunist Român PD Partidul Democrat Ped. pedagogic Phd Philosophiae Doctor

14 PH Prahova PIM Petőfi Irodalmi Múzeum pl planşă PNR Partidul Naţional Român PNŢCD Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat postlic. postliceal postuniv. postuniversitar preş. preşedinte PRM Partidul România Mare prof. profesor PTT Poştă. Telefon. Telegraf PUNR Partidul Unităţii Naţionale Române RDG Republica Democrată Germania red. redactor ref. reformat, református Reg. Regală rep. republica reprez. reprezentant RFG Republica Federală Germania RPR Republica Populară România RPU Republica Populară Ungaria RSR Republica Socialistă România sa sine anno SAR Societatea Academică Română SB Sibiu Şc. Gen. Şcoala Generală Şc. Prim. Şcoala Primară SCCPM Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş SCDA Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă sch. scheme SCPCB Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor SCZ Staţiunea de Cercetare Zootehnică sept. septembrie SIAR Societatea Inginerilor de Automobile din România SIL Societas Internationalis Limnologiae sing. subinginer SIU Societatea Internaţională de Urologie SJ Sălaj sl sine loco SM Satu-Mare SMT Secţia de Maşini şi Tractoare SMURD Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare sn sine nomine SNBC Societatea Naţională de Biologie Celulară SNOMR Societatea Naţională de Oncologie Medicală Română SNPCAR Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România soc. Societate / Society / Societé / Societas Abrevieri

15 Biblioteca Judeţeană Mureş SOCER Societatea pentru Optimizarea Consumurilor Energetice SRBBM Societatea Română de Biochimie şi Biologie Moleculară SRRO Societatea Română de Radioterapie-Oncologie SV Suceava tab. tabel TCM Tehnologia Construcţiilor de Maşini Tg târg, Târgu TgM Târgu-Mureş TL Teleorman TM Timiş TV Televiziune UAP Uniunea Artiştilor Plastici UAT Universitatea de Artă Teatrală UBB Universitatea Babeş Bolyai UCDMR Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România UDC Universitatea Dimitrie Cantemir UDMR Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UEDC Universitatea Ecologică Dimitrie Cantemir UMF Universitatea de Medicină şi Farmacie UNAS Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice univ. universitar Univ. Universitate UP Universitatea Politehnică UPE Universitatea Politehnică şi Economică UPM Universitatea Petru Maior Târgu-Mureş URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste USAB Universitatea de Ştiinţe Agricole Bucureşti USAMV Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USSM Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale UT Universitatea Tehnică UTM Universitatea Tehnică a Moldovei vicepreş. vicepreşedinte VL Vâlcea vol. volum WAYPT World Association of Young Psichiatrists WHMA Worldwide Hungarian Medical Academy WPA World Psichiatric Association

16 Oameni de ştiinţă mureşeni A ÁBRÁM Zoltán, medic; n. 9 dec. 1963, Seini (MM); Şc. prim. şi gen. la Seini; Lic. Industrial nr. 5 Satu Mare ( ); IMF TgM (1989); şcoala de ziaristică la Budapesta ( ). A lucrat ca medic stagiar la Spitalul Clinic Municipal TgM ( ); preparator univ. ( ); asist. univ. ( ); şef de lucrări la Disciplina Igienă şi Medicina Muncii, UMF TgM (1997-). Dr. în medicină cu teza: Studii experimentale privind efectele craniului hexavalent şi observaţii clinicoparaclinice la muncitorii expuşi la această noxă, într-o unitate industrială (1998). Membru în Cons. Prof. şi în Senatul UMF TgM. Domenii de cercetare: indicatorii apei râului Mureş, calitatea apei izvoarelor, efectele poluării atmosferice asupra aparatului respirator, studii experimentale privind unele metale (crom, mercur, zinc), poluarea sonoră, teme de educaţie pentru sănătate (obiceiuri de viaţă şi alimentaţie, consum de droguri). A participat la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice cu peste 30 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate: Revista de Medicină şi Farmacie TgM (1993, 1998); Neurochemical Research (1994); Orvostudományi Értesítő ( ); Erdélyi Múzeum (1995); Egészségtudomány ( ); Revista Română de Medicina Muncii (1996, 1998); Életmód-egészség (2000); Revista Română de Cardiologie (2000); colaborator la ziare: 24 Ore mureşene, Cuvântul liber, Ecomed, Informaţii ecologice, Krónika, Látlelet, Népújság. Peste 100 lucrări apărute în rezumate în ţară şi străinătate. Specializări: Ungaria (1992, 1995, 1998, 2000); Anglia (1994). Distincţii obţinute: Premiul Pro Hygiene, Budapesta (1999) şi Premiul Dr. Aszalós János, TgM (2000). Membru în EME, Secţia de Ştiinţe Medicale (1991-); Soc. de Igienă şi Sănătate Publică (1991-); The New York Academy of Sciences (1995); Magyar Egészségügyi Társaság (1996-); Corporaţia doctorilor Academiei de Ştiinţe Maghiare (2000- ). Hobby-uri: artă fotografică şi jurnalistică. Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról. Székelyudvarhely : Ablak Kiadó, p. Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene. Mv : Juventus Kiadó, p. Műemlékvédelem és környezetvédelem. Mv. : Rhododendron, Szentegyháza Mv. : Juventus, p. Dietetika. TgM : Lyra, p. (Ed. a 2-a în 2000). Táplálkozás és élelmezés. Mv.: Juventus, p. Egyesült Királyság : (A szigetország vonzásában). Mv. : Juventus Kiadó, p. A Maros folyó szennyeződése Marosvásárhely Környékén. Mv. : Juventus, p. Népfőiskola Erdélyben. Tg. Secuiesc, sa. Tápértéktáblázatok a táplálkozástudomány dietétika ismeretéhez / Bedő K., Ábrám Z. TgM, Igiena mediului ambiant : curs litografiat / Ábrám Z., R. Ureche, I. Domahidi. TgM : UMF, Communitas Emlékkönyv. Mv., Igiena alimentaţiei : curs litografiat Bársonyszékek és hangulatok / Zonda Attila; sajtó alá rendezte Ábrám Z. Csíkszereda, In Vivo Orvoskongresszus közleményei Életmód - egészség. Mv., Misszesek voltunk. Mv., Táplálkozás és élelmezés egészségtan : egyetemi jegyzet / Ábrám Zoltán, Domahidi A. Mv. : OGYE, p. Külföldi magyar kutatók, oktatók, fejlesztők. Budapest, 1996.

17 Biblioteca Judeţeană Mureş Romániai magyar ki kicsoda, Biographical Center Cambridge, First Edition, Who s Who in the World, Marquis, 16 th Edition, Outstanding People of the 20 th Century. Biographical Center Cambridge, Second Edition, Erdélyi magyar ki kicsoda, Who s Who in the World, Marquis, 17 th Edition, Judeţul Mureş în cărţi = Maros Megye a könyvekben / Fülöp Mária. TgM, Tizenkét év. Kolozsvár: Scientia Kiadó, köt. : [Természettudomány. Műszaki tudományok] ACKNER, Michael Johann, arheolog, istoric, epigrafist, preot evanghelic; n. 25 ian. 1782, Sighişoara m. 13 aug. 1862, Guşteriţa. Studii: Gimnaziul la Sighişoara şi Sibiu; studii univ. la Wittenberg (1805) şi Göttingen (1806). După terminarea studiilor, împreună cu concetăţeanul şi colegul său, Severinus, au plecat pe jos la Berlin, Hamburg, Paris, apoi în Elveţia şi Italia. Cunoştinţele acumulate pe parcursul călătoriei de studiu din domeniul arheologiei şi al ştiinţelor naturii, le-a folosit în lucrările sale de mai târziu. A fost prof. de lingvistică şi arheologie timp de 13 ani la Gimnaziul Ev. din Sibiu. A fost numit preot la Guşteriţa (1821) şi la Biertan (1823). Autor al mai multor vol. de geologie, mineralogie şi arheologie, specialist de renume în istoria antică a Transilvaniei; a avut preocupări de matematică, astronomie şi fizică. Activitatea lui ştiinţifică s-a bucurat de o largă apreciere în ţară şi străinătate. A fost membru în numeroase soc. ştiinţifice din Viena, Roma, Cracovia, Jena. A publicat studii şi articole în revistele din Transilvania, Viena, Bonn. Biblioteca lui şi bogata colecţie de minerologie a ajuns în posesia soc. săseşti Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Antiqua musei Parisiorum monumenta. Cibinii, Beitrag zur Geognosie und Petrefaktenkunde, vorzüglich der Schichten aus dem Bereich der Hermannstädter Bassins. Bonn : Akademie der Wissenschaften, p. Mineralogie Siebebürgens, mit geognostischen Andeutungen : Eine vom Vereine zur Beförderung der siebenbürgischen Landeskunde gekrönte Preisschrift, mit einer geognostisch-oryktognostischer Karte Siebenbürgens. Hermannstadt : Druck und Verlag von Theodor Steinhausen, XV, 391 p., 8 f. il., h. Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. Wien, Die Römischen Alterthümer und deutschen Burgen in Siebenbürgen. 2. Aufl. Wien, Die Colonien und militärischen Stand-Lager der Römer in Dacien, im heutigen Siebenbürgen. Wien, Dacien in den antiken Münzen, eine Quelle der ältern Geschichte Siebenbürgens nach Ch. Wien, Die römischen Inschriften in Dacien / Ackner, Michael Johann; Müller, Fr. Wien, Magyarország természettudományi és mathematikai könyvészete : / Szinnyei József; Szinnyei József, dr. Budapest, Magyar írók élete és munkái / Írta Szinnyei József. 1.köt. : Aach Bzenszki Enciclopedia Cugetarea. Bucureşti, Magyar életrajzi lexikon / Főszerkesztő Kenyeres Ágnes. 1. köt. : A-K Profiluri mureşene. TgM, Vol. 2. p. 95. Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti / I. M. Ştefan, Edmond Nicolau. Bucureşti : Albatros, p Johann Michael Ackner ( ). Leben und Werk / Volker Wollmann. Cluj-Napoca : Dacia, Lexikon der Siebenbürger Sachsen. Thaur bei Innsbruck, Erdélyi peregrinusok : Erdélyi diákok európai egyetemeken, / Szabó Miklós, Szögi László. Mv., Új magyar életrajzi lexikon. 1. köt. : A-Cs ÁCS János, medic; n. 13 dec. 1959, TgM. Studii: de medicină la IMF TgM (1985). Stagiar la TgM ( ); medic de circumscipţie la Suceava ( ); rezident la Spitalul Clinic Jud. TgM ( ) şi tot aici, medic specialist în neurochirurgie (1995-). Domenii de cercetare: bolile arterelor cerebrale, tumorile creierului, epilepsiile etc.

PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA

PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA DIMITRIE POPTĂMAŞ MÓZES JÚLIA PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE 1795-1972 MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ Dimitrie Poptămaş Mózes Júlia PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE

Részletesebben

FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN

FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN 1990-1999 BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II SATU MARE STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II COPERTA: Iulian Petrescu, Aurel Cordea (Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea) Tehnoredactare computerizată: Nicoleta Oros, Diana Kinces ISSN

Részletesebben

BALÁZS LAJOS FOLCLOR. NOÞIUNI GENERALE DE FOLCLOR ªI POETICÃ POPULARÃ SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM CSÍKSZEREDAI KAR HUMÁN TUDOMÁNYOK TANSZÉK A kiadvány megjelenését a Sapientia Alapítvány támogatta.

Részletesebben

Curriculum vitae. BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo.

Curriculum vitae. BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo. Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume BÁLINT ARTHUR Adresa 535600, Odorheiu-Secuiesc, str. Dumbravei 5/18 Telefon Mobil: 0740174752 E-mail balintarthur@yahoo.com Data şi locul naşterii 15.

Részletesebben

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ!

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ! ,,Everything in this world has a price... staying with all your friends together through the years... priceless! COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI ADOLESCENŢA -TINI LAURA Vreme trece, vreme vine şi lucrurile

Részletesebben

Curriculum vitae. Balázs Antal Lajos. balazslajos@sapientia.siculorum.ro. 1939, Bucureşti

Curriculum vitae. Balázs Antal Lajos. balazslajos@sapientia.siculorum.ro. 1939, Bucureşti Curriculum vitae Informaţii personale Nume, Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Balázs Antal Lajos balazslajos@sapientia.siculorum.ro 1939, Bucureşti Funcţia şi locul de muncă conferenţiar

Részletesebben

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor DOCUMENTE Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor 1. Comisia de partid pentru problemele naþionalitãþilor se va compune din 11-13 tovarãºi. Comisia va avea un aparat

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO HIFA-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII. évf. nr. 45. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 Izvorul 1 IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 2 Izvorul Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria Redactor Emilia Martin Corectură Elena Rodica Colta Traducere

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru Toţi 2003 nr. 3 szám Isten megalkotta a Földet, a Föld nyújtja számunkra a természetet. Nekünk, embereknek mindezeket csodálnunk kell, függetlenül attól, hogy

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii Hifa-Ro Info 2004 anul II évf. nr. 8 szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru ToŃi december -decembrie A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial gratuit

Részletesebben

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten Maria Berényi Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta Tales of houses Romanians in Buda and Pest Mesélő házak Románok Budán és Pesten 1 Publicaţie a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61)

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61) Hifa-Ro INFO 2005 anul III évf. nr. 11 szám Trimestrul III negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Harmonia Cordis Association

Harmonia Cordis Association Harmonia Cordis 2 Harmonia Cordis Association The Harmonia Cordis Association was founded in 2007 as the result of the desire to organize cultural events in the music sphere, especially in the fields of

Részletesebben

Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009. Criteriul I Output

Dosar individual. Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009. Criteriul I Output ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE

Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE A román változat nyersfordítása, számítógépes szedés és korrektúra: ROZÁLIA FERENCZ GĂNCIULESCU Traducerea brută în limba română, culegerea

Részletesebben

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben