Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február"

Átírás

1 Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva:

2 Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI... 4 A. A regisztráció A regisztráció fajtái és menete Regisztráció módosítása, megszüntetése Többszörös regisztráció... 9 B. Az egyenleg Bónusz egyenleg Befizetett egyenleg Kisnyeremény egyenleg Az egyenleghez rendelt összeg felső határa Nagynyeremény nyilvántartás A tét kiegyenlítésének sorrendje C. A belső egyenleg feltöltése Szerencsekártyával történő feltöltés POS-os feltöltés bankkártya szerződéssel Internetes feltöltés bankkártyával A Szerencsejáték Zrt. bankszámlájára történő utalással13 5. Egyenlegfeltöltés mobiltelefonnal Elektronikus Szerencsekártya feltöltéssel D. Nyereményfelvétel Kisnyeremények kifizetése A nagynyeremény kifizetés szabályai II. A FOGADÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE A. Az internetes fogadási rendszer A felhasználói felület Bejelentkezés A belső egyenleg feltöltése Fogadás Fogadások lekérdezése Tippmix és Tippmax fogadás Nyeremények lekérdezése Nyeremény kifizetés Karbantartási műveletek Bejelentkezés nélkül elérhető információk... 34

3 B. Telefonos fogadási rendszer Hívások fogadása telefonon Menürendszer Bejelentkezés A belső egyenleg feltöltése Fogadás Fogadások lekérdezése Nyeremények lekérdezése Nyeremény kifizetés Karbantartási műveletek C. A teljes regisztrációval igénybevett SMS-es fogadási rendszer SMS regisztráció A belső egyenleg Fogadás Nyeremények kifizetése Az SMS kód kezelése Információ kérés Az SMS regisztráció törlése Hibakezelés D. A Mobiltelefonos regisztrációval igénybevett SMS-es fogadási rendszer Egyenleg Fogadás Nyereményfelvétel Egyéb szolgáltatások E. Az ATM-es fogadás A regisztráció A nyereményfelvétel Az ATM-es játékmód működése Az ATM-es játékmód terjesztési rendszere III. AZ AZONOSÍTÓ LETILTÁSA IV. ADATVÉDELEM Az adatok nyilvántartása, megőrzése és törlése V. FOGADÁSI IDŐK VI. NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

4 I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI A telefonos, internetes, valamint az SMS-es játék és fogadási rendszerben (a továbbiakban együtt: fogadási rendszerek) az a játékos vagy fogadó (a továbbiakban együtt: fogadó) vehet részt, aki rendelkezik a rendszer által elfogadott bank megfelelő bankkártyájával és szerződést kötött a fogadási rendszerekben való részvétel feltételeinek elfogadásáról, vagy regisztrált a rendszerben és feltöltötte egyenlegét. A T-Mobile, a Pannon és a Vodafone mobiltelefon szolgáltatók ügyfelei előzetes regisztráció nélkül is fogadhatnak a 1756-os telefonszámra küldött SMS-sel. A szolgáltatás meghatározott összegig bármikor, szerződéskötés vagy külön adminisztráció nélkül igénybe vehető. (A részletes leírást II. D. pont tartalmazza.) Az ATM-en keresztül történő fogadás esetében a fogadónak rendelkeznie kell az OTP rendszere által a POS tranzakciók során elfogadott bankkártyával, nyilatkoznia kell a játék részvételi feltételeinek elfogadásáról és regisztrálnia kell a rendszerben. A regisztrációhoz mobiltelefonszám megadása szükséges. (A részletes leírást II. E. pont tartalmazza.) A fogadás rendszerbeli nyilvántartására és azonosítására a Részvételi Szabályzatokban meghatározott felépítésű 20 jegyű azonosító szolgál. A kódazonosítású technikai sorsjegyek elektronikus formában tartalmazzák mindazokat az információkat (tippek, azonosítószám, játékhetek száma, stb.), melyeket egy online sorsjegy tartalmaz. A logikai felépítés (kitölthető mezők száma, kitöltésre vonatkozó szabályok) szintén megegyezik az online módon játékba érkező sorsjegyek logikai felépítésével. A szerződésekben feltüntetett személyi és banki adatok, valamint a fogadók adathordozón tárolt ezen adatai titkosságát a Szerencsejáték Zrt. garantálja. A. A regisztráció A fogadási rendszerekben történő fogadáshoz a fogadóknak regisztrálniuk kell magukat. A fogadó regisztrálhat papír alapon bankkártya szerződés megkötésével, továbbá interneten vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy a 1756-os telefonszámra elküldött első SMS-es fogadással (mobiltelefonos regisztráció) illetve az ATM-es fogadás első alkalommal történő igénybevételével. Interneten és telefonon a fogadó az ún. teljes regisztráció után fogadhat, mely teljes játékjogosultságot biztosít a fogadó számára. Korlátozott regisztráció (az SzZrt. csupán egy átmeneti időszakban tette lehetővé), illetve mobiltelefonos regisztráció esetén a fogadó nem fogadhat a Tippmix és Tippmax játékban. A bővebb fogadási és nyeremény felvételi lehetőségeket a teljes regisztráció biztosítja tól korlátozott regisztráció létrehozására nincs lehetőség. Ettől az időponttól kezdve csak teljes vagy szerződéses, vagy mobiltelefonos regisztrációt lehet létrehozni től a korlátozott regisztrációval rendelkező fogadók nem tudják feltölteni a belső egyenlegüket. A korlátozott regisztrációval rendelkező fogadók belső egyenlegükön lévő összeget fogadásokra fordíthatják, illetve a 4

5 korlátozott regisztráció teljes regisztrációvá alakítására a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség. A rendszerbe csak 18. életévét betöltött, magyarországi állandó lakhellyel rendelkező személy regisztrálhat. Amennyiben a fogadó nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a fogadás megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), nyereményre nem jogosult. Ha ez a tény a nyeremény kifizetése előtt a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, a fogadásszervező a nyereményt nem fizeti ki. Az a fogadó, akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény kifizetés során a Szerencsejáték Zrt. tudomására jut, a nyeremény kifizetését visszautasítja. 1. A regisztráció fajtái és menete a. Papír alapú regisztráció: bankkártya szerződés A rendszer által elfogadott bank kártyabirtokosai szerződésüket a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban, a Szerencsejáték Zrt. által felhatalmazott megbízottaknál vagy a kártyát kibocsátó bank bankfiókjaiban köthetik meg, kártyájuk bemutatása és személyi azonosságuk igazolása mellett. Ezt a szerződést csak 18. életévüket betöltött személyek köthetik meg. Ezen szerződés alapján a fogadó kódazonosítású technikai sorsjeggyel vesz részt a Szerencsejáték Zrt. Totó, Góltotó, Ötös-, Hatos-, Skandináv lottó, Joker, Kenó, Tippmix, Tippmax, Luxor és Puttó játékaiban, illetve fogadásaiban. A régi típusú - a teljes regisztráció bevezetését megelőzően kötött - bankkártya szerződéssel rendelkező fogadók továbbra is részt vehetnek a felsorolt játékokban, de amennyiben a szerződés megkötésekor nem adtak meg bankszámlaszámot, a rendszer figyelmezteti őket, hogy erre feltétlenül szükség van a nyereményfelvételhez. SMS-ben és telefonon továbbra is az eddig megszokott módon adhatják meg tippjeiket, az internetre való első belépésük alkalmával azonban meg kell adniuk a teljes regisztrációhoz hiányzó adataikat. A fogadók a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is megadhatják hiányzó adataikat és megtehetik a szükséges nyilatkozatokat. A regisztrációt követően az eddig használt jelszavuk és azonosítójuk megmarad. Az új típusú szerződést megkötő fogadó automatikusan teljes regisztrációval rendelkező fogadóvá válik, azaz jogosult lesz a Tippmix és Tippmax fogadásban való részvételre és a nyeremény egyenlegen jóváírt nyeremények további fogadásokra fordítása mellett választhat a postai úton történő nyeremény kifizetés, vagy a bankszámlára történő nyereményutalás között. A szerződés aláírása után az egyik példány visszaküldésre kerül a megadott fogadói címre. Amennyiben nem rendelkezik regisztrációval, a levélben mellékelt útmutatónak megfelelően a fogadónak fel kell hívnia a megadott telefonszámot és itt a szerződésben általa megadott bankkártyaszámával beléphet a rendszerbe. Ezt követően megkapja a rendszer által generált szám azonosítót (amit ezt követően bankkártyaszáma helyett használ) és meg kell adnia egy 5 jegyű jelszót. A továbbiakban már csak a megkapott azonosítóval és a beállított jelszóval tud belépni a rendszerbe. 5

6 Első internetes belépésekor a fogadónak meg kell adnia egy karakteres azonosítót is. Internetes belépéskor bármelyik azonosítóját használhatja. A megkötött szerződéseket a Szerencsejáték Zrt. minden pénteken déli 12 óra után összegyűjti. A Szerencsejáték Zrt.-vel szerződött fogadók adatai a heti rendszerességgel összegyűjtött szerződések alapján a fogadási rendszerek adatbázisába felvételre kerülnek, ami után a fogadó számára megnyílik a lehetőség a fogadási rendszerekben fogadásai megtételére. Ha a játékos által egyoldalúan aláírt szerződés az adott hét első munkanapjáig megérkezik a Szerencsejáték Zrt. központjába, akkor formai és tartalmi megfelelőség esetén ugyanazon hét harmadik munkanapján lép hatályba. Amennyiben a rendszerben már létezik a szerződésben megadott kártyaszám, az új szerződés csak abban az esetben kerülhet rögzítésre, ha a szerződést a fogadó az azonosító és a jelszó elvesztése vagy az azonosító letiltása miatt kötötte meg ismételten. Egyéb esetekben a Szerencsejáték Zrt. a szerződést visszautasítja és levélben erről a fogadót tájékoztatja. A fogadó által a szerződésben leírt bankkártya érvényességi idejét a rendszer nyilvántartja, és a POS terminálon keresztüli feltöltés lehetőségét annak lejáratáig biztosítja. Amennyiben a fogadó bankkártyájának érvényessége lejárt és új bankkártyát kapott a kártyát kibocsátó banktól, úgy az új bankkártyaszámát megadhatja akár a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, akár lottózón keresztül új szerződésnyomtatvány kitöltésével. b. Teljes regisztráció Interneten vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül tól a játékosnak csak a teljes regisztrációra van lehetősége. A teljes regisztrációhoz szükséges adatok a következők: Kötelező adatok: i. karakteres azonosító A fogadó által választott, legalább egy betűt tartalmazó, minimum 4, maximum 14 karakter hosszúságú karaktersorozat. Az azonosító kis- illetve nagybetűt, számot, pontot és kötőjelet tartalmazhat. A későbbiekben nem módosítható, az internetes rendszerbe való belépéskor a fogadó azonosítására szolgál. ii. Jelszó A fogadó a regisztrációs folyamat során adja meg jelszavát, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli regisztráció esetén az ügyfélszolgálat ad számára jelszót, melyet a rendszerbe való első belépéskor meg kell változtatnia. Az SMS-en keresztüli fogadáshoz nincs szükség jelszóra, a fogadó azonban SMS-ben megadhat ún. titkos kódot. A jelszó csak a regisztráló fogadó által ismert, a rendszerből nem nyerhető ki, de a fogadó által a későbbiekben módosítható. Ha a fogadó elfelejti jelszavát, a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül azonosítást követően - új jelszót kérhet. Az új jelszót a rendszerbe való első belépéskor kötelező megváltoztatnia. Ha az azonosítót és a jelszót is 6

7 elfelejtette, akkor azok kiadására nincs mód. Ilyenkor csak lottózón keresztül történő szerződéskötéssel tudja a rendszert ismét igénybe venni. Természetesen interneten a jelszó bármikor módosítható karakteres jelszóra is, de ezt követően a fogadó telefonon nem tud belépni. iii. vezetéknév Csak betűket, pontot és kötőjelet tartalmazhat iv. utónév Csak betűket, pontot és kötőjelet tartalmazhat v. születési dátum: A rendszerbe csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. A születési dátumot az internetes felületen keresztül év (4 számjegy), hó (2 számjegy), nap (2 számjegy) formátumban kell megadni. vi. születési hely vii. anyja neve Az iii-vii. adatok a fogadó egyértelmű azonosítását, egyediségét szolgálják. Így ugyanazokkal az adatokkal a rendszerben többszöri regisztráció nem lehetséges. viii. bankszámlaszám Amennyiben kisnyereményét a fogadó átutalással kívánja felvenni, az összeg kifizetése erre a számlára történik. Egy fogadó egy bankszámlaszámot adhat meg. Egy bankszámlaszám csak egy fogadóhoz tartozhat. ix. levelezési cím Irányítószám, hely, utca, házszám és emelet. Amennyiben kisnyereményéhez a fogadó postai kifizetés útján szeretne hozzájutni, az összeg kifizetése erre a címre történik. x. cím A fogadó címe egyedi, erre a címre kap tájékoztatást. További, opcionálisan megadható adatok: xi. mobiltelefonszám és SMS kód Az itt megadott mobiltelefonszámról az SMS kód használatával beérkező játékok tétje illetve fogadások részvételi díja a fogadóhoz tartozó belső egyenlegből kerül levonásra. Az SMS kód használata nem kötelező. Ha a fogadó beállított magának SMS kódot, akkor azt minden SMS üzenetében szerepeltetnie kell. Az SMS kód bármikor törölhető vagy megváltoztatható. xii. kapcsolattartó telefonszám Funkciója elnevezéséből értelemszerűen következik. xiii. mobiltelefonszám Mobil Vásárlásra felhasználható egyenleg, keret terhére történő feltöltéshez Amennyiben a fogadó egyenlegét Mobil Vásárlásra felhasználható egyenlege, kerete terhére szeretné feltölteni, megadhatja a Mobil Vásárlás számlájához tartozó mobiltelefonszámát. A regisztráció befejezését követően a rendszer a fogadó számára egy 10 jegyű, csak számokból álló azonosítót generál. Telefonos ügyfélszolgálaton való teljes regisztráció esetén a szám azonosítót az ügyfélszolgálat munkatársa adja. Az internetes rendszerbe való belépéskor azonosítóként a 7

8 karakteres azonosító és a szám azonosító egyaránt használható. A telefonos rendszerbe a fogadó csak a szám azonosító segítségével léphet be. c. Korlátozott (anonim) regisztráció a korábbi Szerencsekártyával fogadók számára Ez a regisztrációs lehetőség október 13-tól megszűnt. Az anonim regisztráltak február 15-től már a belső egyenlegüket sem tudják feltölteni. A Szerencsejáték Zrt. a teljes regisztráció bevezetése előtt megvásárolt Szerencsekártyák jogfolytonosságát kívánta biztosítani azzal, hogy a fogadók számára lehetővé tette az anonim regisztrációt. Korlátozott (anonim) regisztrációval rendelkező fogadó nem vehet részt a Tippmix és Tippmax fogadásban, és nem kérheti kisnyereményének postai átutalását. A korlátozott (anonim) regisztráció a későbbiekben bármikor teljes regisztrációvá alakítható át azonosítást követően a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. Amennyiben a korlátozott (anonim) regisztrációt a Szerencsejáték Zrt. megszünteti, azt a fogadók számára 10 nappal korábban meghirdeti. d. Mobiltelefonos regisztráció A mobiltelefonos fogadás 1756-os telefonszámára történő első helyes formátumban beküldött SMS illetve egyéb mobiltelefonos játék a regisztráció. A mobiltelefonos regisztrációval rendelkező fogadó nem rendelkezik belső egyenleggel és nem játszhat Tippmixet, Tippmaxot, Luxort és kombinációs Skandináv lottót. A regisztrációs adatok: i. Mobiltelefonszám ii. Számlaszám (nyeremény elérésekor bekért adat): A nyeremény felvételéhez beregisztrált adat Ha a játékos, a fogadó interneten bejelentkezve meg szeretné nézni a korábbi fogadásait és nyereményeit, akkor az SMS-ben beküldött AZON szó alapján számára a rendszer generál és SMS-ben kiküld: iii. Azonosítót iv. Jelszót Az azonosító és a jelszó elfelejtése esetén az AZON szó ismételt elküldésével a rendszer új jelszót generál és küld ki. e. ATM-es regisztráció Egy adott bankkártyával történő első fogadás előtti regisztráció során a mobiltelefonszám megadása szükséges. 2. Regisztráció módosítása, megszüntetése Az internetes kezelői felületen és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül módosítható: jelszó cím mobil telefonszám és SMS kód kapcsolattartó telefonszám mobil telefonszám a Mobil Vásárlásra felhasználható egyenleg, keret terhére történő feltöltéshez 8

9 Csak telefonos ügyfélszolgálaton keresztül módosítható: bankszámlaszám és a számlavezető bank neve vezetéknév utónév levelezési cím elfelejtett jelszó kezelése A regisztráció során megadott többi adat módosítására biztonsági okokból nincs lehetőség. 3. Többszörös regisztráció A fogadók többszörös teljes regisztrációjára nincs lehetőség. A rendszer minden egyes regisztrációnál leellenőrzi, hogy a megadott adatok így a karakteres azonosító, személyes adatok (vezetéknév, utónév, születési dátum, születési hely, anyja neve), bankszámlaszám, cím szerepel-e már az adatbázisban. Amennyiben a felsorolt adatok alapján azonosított fogadó már szerepel az adatbázisban, a rendszer nem engedélyezi a regisztrációt. Az opcionálisan megadható adatok közül a rendszer a mobil telefonszámok egyediségét ellenőrzi. Amennyiben egy adott regisztrációval 2 éven belül nem küldtek be érvényes játékot vagy fogadást az ITSFR rendszerbe, úgy azt a SzZrt. lejárt regisztrációnak tekintheti. Ebben az esetben a megadott adatok az aktív regisztrációkból törlésre kerülnek, az egyenlegben szereplő összeg a korábban megadott bankszámlaszámra átutalásra kerül. B. Az egyenleg A regisztrációt követően minden teljes vagy korlátozott (anonim) regisztrációval rendelkező fogadó számára egy egységesen kezelendő belső számla jön létre, amelyet a Szerencsejáték Zrt. vezet. Az egyenleg rész-egyenlegei a következők: a. Bónusz egyenleg b. Befizetett egyenleg c. Kisnyeremény egyenleg d. Nagynyeremény nyilvántartás 1. Bónusz egyenleg A fogadást szervező által jóváírt különböző összegek automatikusan ezen a részegyenlegen íródnak jóvá. Az egyenlegre összeget a fogadó nem, csak és kizárólag a fogadást szervező írhat jóvá. A fogadó a Bónusz egyenleghez rendelt összeget csak és kizárólag a rendszeren keresztül elérhető játékok részvételi díjának illetve fogadások tétjének kifizetésére fordíthatja. A Bónusz egyenlegen jóváírt összegek felhasználásához a szervező feltételeket írhat elő, s a feltételek nem teljesítése esetén a korábban jóváírt összegeket törölheti a Bónusz egyenlegről. A Bónusz egyenleghez rendelt összeget nem lehet semmilyen módon felvenni, pénzre váltani, sem a többi részegyenleghez jóváírni. 9

10 2. Befizetett egyenleg A fogadó által befizetett pénzösszegek, automatikusan ezen a rész-egyenlegen íródnak jóvá. A fogadó az egyenleghez rendelt összeget csak és kizárólag a rendszeren keresztül elérhető játékok részvételi díjának ill. fogadások tétjének kifizetésére fordíthatja. Az egyenleghez rendelt összeget a fogadó csak a szabályoknak megfelelő fogadás kötésre fordíthatja. A fogadó saját kívánságának megfelelően, az I.C. pontban felsorolt lehetőségek bármelyikének igénybevételével a kívánt összeget a Befizetett egyenlegéhez rendelheti. 3. Kisnyeremény egyenleg A nyereményjogosultság megállapítása után a fogadó kisnyereményi automatikusan ezen a rész-egyenlegen íródnak jóvá. A fogadó az egyenleghez rendelt összeget csak és kizárólag a rendszeren keresztül elérhető játékok részvételi díjának ill. fogadások tétjének kifizetésére fordíthatja. A Kisnyeremény egyenleghez rendelt összegnek vagy annak egy részének kifizetését a fogadó saját kívánságának megfelelően, az egyes fogadási rendszereknél leírt nyeremény felvételi módok bármelyikének igénybevételével kezdeményezheti. 4. Az egyenleghez rendelt összeg felső határa A Befizetett egyenlegen tárolt forintösszegek felső határa Ft (azaz egymillió forint). Ha a Befizetett egyenlegre történő valamely befizetés által az egyenleg átlépné az Ft-os határt, akkor a befizetést a rendszer visszautasítja. 5. Nagynyeremény nyilvántartás A fogadó nagynyereményei nem íródnak jóvá a belső egyenlegen, a rendszer a fogadót a nyereményéről a bejelentkezés után tájékoztatja. A fogadó nagynyereményéhez kizárólag nyereményigénylési folyamat útján juthat hozzá, melynek során igazolnia kell személyazonosságát. 6. A tét megfizetésének sorrendje A játékok részvételi díjának és a fogadások tétjének megfizetése során az egyenleg rész-egyenlegein jóváírt összegek automatikusan a következő (a fogadó által nem megváltoztatható) sorrendben kerülnek felhasználásra: a. Bónusz egyenlegen jóváírt összeg b. Befizetett egyenlegen jóváírt összeg c. Kisnyeremény egyenlegen jóváírt összeg Amennyiben a három rész-egyenlegen jóváírt forintösszegek együttesen sem fedezik a fogadás tétjét, akkor a fogadás megfogadását a rendszer visszautasítja, és erről értesíti a fogadót. C. A belső egyenleg feltöltése A regisztrált, interneten bejelentkezett fogadó kiválaszthatja, hogy a fogadásra fordítható belső egyenleget milyen módon kívánja feltölteni. Mivel a Mobil Vásárlásra felhasználható egyenleget, keretet nem a Szerencsejáték Zrt, hanem a fogadók mobiltelefon szolgáltatója vezeti, ezért rájuk a mobiltelefon 10

11 szolgáltatójuk által biztosított, a szolgáltatóval kötött szerződésük szerinti Mobil Vásárlási egyenleg vagy keret és felhasználási szabályok is vonatkoznak. A Befizetett egyenleg feltöltésének, mint pénzügyi tranzakciónak a fogadóra háruló tranzakciós költségeit a fogadó fizeti. A rendszer a belső egyenleg sikeres feltöltésének tényét visszaigazolja. A belső egyenleg feltöltésére az alábbi feltöltési módok állnak a fogadó rendelkezésére: Teljes regisztrációval rendelkező fogadó Szerződéssel rendelkező fogadó Korlátozott (anonim) regisztrációval rendelkező fogadó Egyenlegfeltöltési lehetőségek regisztráció típusonként Szerencsekártya, Elektronikus Szerencsekártya Internetes bankkártyás POS Utalás* Mobil Vásárlás Igen Igen - Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen február 15-től anonim regisztrációval nem lehet egyenleget feltölteni. *Postai csekkes vagy banki átutalás 1. Szerencsekártyával történő feltöltés Az a fogadó, aki Szerencsekártyát vásárol, kódazonosítású technikai sorsjeggyel vehet részt a Szerencsejáték Zrt. engedélyezett szabályok szerinti játékaiban és fogadásaiban, az előzetes regisztráció típusától függően. A Szerencsekártyát a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban és a Szerencsejáték Zrt. megbízottainál lehet vásárolni. A Szerencsekártyák a megvásárlás után rögtön felhasználhatók a belső egyenleg feltöltésére a kártya névértékének erejéig. A június 26 előtt vásárolt Szerencsekártyák aktuális egyenlege tölthető fel. A Szerencsekártyák a jelen útmutató kiadásakor (2010. április) és Ft-os névértékben kaphatók. A kibocsátott névértékek a játékok engedélyezett szabályai szerint a Szerencsejáték Zrt. döntésétől függően változhatnak, bővülhetnek, megszűnhetnek, amit a Szerencsejáték Zrt. széles körben meghirdet. 11

12 A Szerencsekártya fóliában kerül forgalomba. A Szerencsekártya számának utolsó 6 számjegye lekaparható fedőréteggel ellátott. A vásárlást követően ezt a fedőréteget a fogadónak le kell kaparnia, hogy megismerje a regisztráció típusától függően a feltöltéshez vagy bejelentkezéshez szükséges 15 számjegyet. A lekaparást követően a fogadó felelőssége, hogy kártyája 15 jegyű azonosítóját illetéktelen személy ne ismerje meg. a. Teljes regisztráció A teljes regisztrációval rendelkező bejelentkezett játékos Szerencsekártyája névértékét egy összegben feltöltheti belső egyenlegére. Ezt követően, az összeget bármely, a rendszerben elérhető fogadás tétjének illetve részvételi díjának kiegyenlítésére fordíthatja. Ez a feltöltési mód a telefonos, SMS-es és internetes rendszerben egyaránt alkalmazható. A telefonos és az internetes rendszerben bejelentkezés után a fogadó az egyenleg feltöltése menüpontot, majd a Szerencsekártyás feltöltést választja és megadja a Szerencsekártya 15 jegyű azonosító számát. Az SMS-es fogadási rendszerben a megfelelő szintaktikájú SMS küldésével: FELTÖLT SZK Szerencsekártyaszám (pl.: FELTÖLT SZK ) töltheti a Szerencsekártyáján lévő összeget belső egyenlegére. Az SMS-t a 06 (70) es telefonszámra kell elküldeni Ezt követően a Szerencsekártya névértéke egy összegben rákerül a fogadó egyenlegére, s rögtön játékra fordítható. A sikeres tranzakcióról a fogadó visszaigazolást kap. b. Korlátozott (anonim) regisztráció Ez a regisztrációs lehetõség október 13-tól megszűnt. Az anonim regisztráltak február 15-től már a belső egyenlegüket sem tudják feltölteni. Ha a korlátozott regisztrációval rendelkező fogadó kódazonosítású technikai sorsjeggyel vehet részt a Szerencsejáték Zrt. Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Luxor, Kenó, Puttó, Totó, és Góltotó fogadásaiban. A fogadások kezdeményezésekor a tét illetve részvételi díj belső egyenlegükből kerül jóváírásra. 2. POS-os feltöltés bankkártya szerződéssel Ha a fogadó megadta bankkártya számát (bankkártya szerződés) POS terminálon keresztül is feltöltheti egyenlegét. A bankkártyákkal a regisztrációt követően azonnal feltölthető az egyenleg. A bank által meghatározott havi limit (pénzforgalmi szemléletű, jellegű) összegét a rendszer nyilvántartja, így a feltöltés kezdeményezése után a kártyaellenőrzési folyamatban a rendszer ellenőrzi az adott naptári hónapban fogadásra fordított kumulált összeget). Amennyiben a fogadó ezen fogadásával e limitet túllépné, a rendszer a feltöltést nem fogadja el, és erről tájékoztatja a fogadót. A POS-os feltöltést SMS-en, interneten és telefonon egyaránt kezdeményezheti a fogadó. A fogadó bankon keresztül csak 500 Ft-ot vagy annál magasabb összeget tölthet fel belső egyenlegére. Interneten és telefonon a regisztrált fogadó bejelentkezett állapotban az egyenleg feltöltés menüponton keresztül, a szerződéses egyenlegfeltöltés kiválasztásával, 12

13 majd a feltölteni kívánt összeg megadásával kezdeményezheti belső egyenlegének feltöltését. A sikeres tranzakciót követően az összeg a belső egyenlegbe kerül. SMS-ben a FELTÖLT BK összeg üzenet elküldésével lehet feltölteni a belső egyenleget. Az SMS-t a 06 (70) es telefonszámra kell elküldeni. A sikeres feltöltésről a fogadó minden esetben visszaigazoló SMS-t kap, mely tartalmazza a tranzakció- és az engedélyezési kódot. 3. Internetes feltöltés bankkártyával A regisztrált fogadó az egyenlegfeltöltést interneten keresztül, bejelentkezett állapotban az egyenlegfeltöltés menüponton belül a bankkártyás feltöltés kiválasztásával kezdeményezheti. A feltölteni kívánt összeg megadását követően már nem a Szerencsejáték Zrt., hanem a bankkártya elfogadó bank (K&H Bank) weblapján kell megadnia a tranzakcióhoz szükséges további érzékeny, a bankkártyához kötődő adatokat. A fogadó csak a fizetési tranzakció lezárulása után tér vissza a Szerencsejáték Zrt. internetes oldalára, a bankkártyához kapcsolódó adatokat a szolgáltatást nyújtó bank ellenőrzi le. A feltöltött összeg néhány percen belül jóváíródik a belső egyenlegében. A feltöltés a K&H Bank, illetve más hazai bank által kibocsátott EC/MC, VISA, JCB dombornyomott bankkártyával, elektronikus bankkártyákkal, illetve internetes szerencsejátékra engedélyezett bankkártyákkal történhet. A fogadó bankon keresztül csak 500 Ft-ot elérő, vagy annál magasabb összeget tölthet fel belső egyenlegére. 4. A Szerencsejáték Zrt. bankszámlájára történő utalással A regisztrált fogadó a Szerencsejáték Zrt. Erste Banknál vezetett es számú bankszámlaszámára átutalhatja azt az összeget, amivel egyenlegét fel szeretné tölteni. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni az e-lottozo szót és a szám azonosítót, a következő formátumban: "e-lottozo <szám azonosító>". Ez alapján a Szerencsejáték Zrt. a kapott összeget hozzárendeli az adott fogadó belső egyenlegéhez. A fogadók az átutalási megbízást megadhatják bankjukban személyesen, telebankjukon (telefonos) vagy internetes home banking rendszerükön keresztül vagy bármely más, a bank által lehetővé tett módon. Az átutalás folyamata annyi ideig tart, mint egy átlagos átutalási megbízás (2-5 napig). 5. Egyenlegfeltöltés mobiltelefonnal A teljes regisztrációval rendelkező fogadók a Szerencsejáték Zrt. által elfogadott mobiltelefon szolgáltatóval kötött szerződés alapján a T-Mobile mobiltelefon szolgáltató ügyfelei belső egyenlegüket feltölthetik mobiltelefonjuk segítségével. A szerencsejátékra fordítható mobiltelefonos egyenlegfeltöltési tranzakció összegének felső határát a mobilszolgáltató limitálhatja. Mobiltelefonos egyenlegfeltöltéskor a fogadót az a mobiltelefonszám azonosítja, amelyről az SMS-t beküldte. A Mobil Vásárlásra felhasználható egyenleg, keret terhére történő feltöltéshez használt telefonszámot regisztrációkor, vagy utólagos adatmódosításkor tudja a fogadó megadni. Az egyenleg feltöltése a következő SMS küldésével lehetséges: FELTOLT MC összeg. Az SMS-t a 1756-os 13

14 mobiltelefonszámra kell küldeni. Az összeg azonnal jóváírásra kerül a belső egyenlegen. 6. Elektronikus Szerencsekártya feltöltéssel A Szerencsejáték Zrt márciusától kizárólag online terminállal és az adott szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkező értékesítő helyein, lehetővé teszi az Internetes, Telefonos és SMS-es Fogadási rendszerben teljes regisztrációval rendelkező játékosai részére belső egyenlegük elektronikus Szerencsekártyával történő feltöltését. A játékos 10 vagy 15 jegyű ügyfél azonosítójával (számazonosítójával) kérheti a terminálkezelőt belső egyenlege feltöltésére. Interneten játszó fogadók ügyfél azonosítójukat a fogadási oldalra történő belépés után az Adatok módosítása menüpont alatt tekinthetik meg számazonosító néven. Ezen kívül az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást az ügyfél számazonosítójáról. Az Egyenleg feltöltés menüpont alatt lehetőség van a számazonosító és az ahhoz tartozó vonalkód kinyomtatására is. Az online terminál által beolvasott vonalkód a számazonosító kézzel történő bevitelét helyettesíti. A feltöltési mértékek a következők: 3.000, 5.000, , , Ft-os melyek később bejelentést követően változhatnak. D. Nyereményfelvétel A kisnyeremények és a nagynyeremények meghatározása a Részvételi Szabályzatokban foglaltak alapján történik. 1. Kisnyeremények kifizetése Az Internetes, telefonos és SMS-es fogadási rendszerben a ( Ft alatti) kisnyeremények átutalása nem automatikus. A kisnyeremények a nyereményregisztrációt követően a Kisnyeremény egyenlegbe kerülnek. A Kisnyeremény egyenlegből történő nyereményfelvételre a következő módokon van lehetőség: Belső egyenleg elköltése Számlaszámra utalás Lottózói nyereményigényléssel Postai utalás Teljes regisztrációval rendelkező fogadó (beleértve a szerződéssel rendelkező Igen Igen - Igen fogadókat is) Anonim Szerencsekártyás fogadók Igen Igen - - Mobil Vásárlásra fordítható egyenlegből fogadók - Igen Igen - ATM-es fogadók - Igen

15 A kisnyeremények felvételével kapcsolatos részletes ismertetés az egyes fogadási módok leírásánál megtalálható. A lehetőségek összefoglaló táblázata a következő: Interneten keresztül: Telefonon keresztül: SMS-ben: Mobil Vásárlásos fogadással elért nyereménynél: A bejelentkezést követően a nyertes fogadó a "Nyeremény felvétel" gombra kattintással kezdeményezheti a nyereményösszeg egyenlegből történő felvételét. A nyeremény postázását a "Postai kifizetés" gombbal, a nyeremény bankszámlára utalását pedig az "Átutalás" gombbal lehet kezdeményezni. A bejelentkezést követően a nyertes fogadó az 5-ös menüponton keresztül kezdeményezheti a nyereményösszeg egyenlegből történő felvételét. Lehet kérni a nyeremény postázását illetve a nyeremény bankszámlára utalását is. A nyertes fogadó a megfelelő formátum szerint beküldött SMS-sel kezdeményezheti a nyereményösszeg egyenlegből történő felvételét. A nyeremény postázása esetén a beküldendő SMS: "NYERKIFIZ POSTAI összeg". A nyeremény bankszámlára utalása esetén a beküldendő SMS: "NYERKIFIZ UTAL összeg". Az SMS-t a 06 (70) es telefonszámra kell elküldeni. A nyertes Mobil Vásárlásra felhasználható egyenleggel, kerettel rendelkező fogadó a számlaszámának megfelelő formátum szerinti beküldésével kezdeményezheti a nyereményösszeg bankszámlára utalását. A bankszámlaszám megadásához vagy megváltoztatásához a beküldendő SMS formátuma: "UTAL*név*számlaszám*". Az SMS-t a 1756-os telefonszámra kell elküldeni. Az SzZrt. saját lottózóiban benyújtott nyereményigényléssel lehet rendelkezni a nyeremény postai átutalásáról. ATM-es A nyertes ATM-es fogadó a számlaszámának megfelelő formátum fogadással szerinti beküldésével kezdeményezheti a nyereményösszeg elért bankszámlára utalását. A bankszámlaszám megadásához vagy nyereménynél: "ATMUTAL*név*számlaszám*". Az SMS-t a 06 (70) megváltoztatásához a beküldendő SMS formátuma: es telefonszámra kell elküldeni. 2. A nagynyeremény kifizetés szabályai A nagynyereményeket biztonsági okok miatt a kisnyereményektől eltérő módon kezeli az SzZrt.. A nagynyeremény felvételének kezdeményezése csak saját lottózóban benyújtott nyereményigényléssel lehetséges. A nagynyeremények minden esetben a nyereményigénylés benyújtását követően kiadott kifizetési engedély alapján, Magyarországon működő bankban nyitott, forint alapú bankszámlára átutalással kerülnek kifizetésre, készpénz felvételére nincs lehetőség. A nagynyeremények esetében - a nagynyeremény kategóriától függően - a nyereményigénylés benyújtásának helyét a Részvételi Szabályzat tartalmazza. 15

16 A nagynyeremények nyereményigénylés alapján történő kifizetése a kifizetési engedély megérkezését követően o Ötöslottó, Hatoslottó, Joker és Luxor játék esetében a sorsolást Skandináv lottó esetében az ikersorsolást, Totó és Góltotó fogadás esetében az adott heti utolsó fogadási eseményt követő harmadik héten, legkésőbb a harmadik hét 2. munkanapján, o Kenó és Puttó játék esetében a sorsolást követő második héten, legkésőbb a második hét 2. munkanapján o Tippmix és Tippmax fogadás esetében a fogadó által az egy fogadásban (fogadószelvényen) megfogadott, időben legkésőbb lebonyolításra kerülő fogadási esemény befejezését követő második hét második munkanapjától kezdődik. A Puttó nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a sorsolás napjától számított 30 napig nyújtható be, és a nyeremény felvételének is a 30 napos határidő alatt kell megtörténnie. Amennyiben a késői, de még a 30 napos határidő letelte előtti benyújtás miatt ez már fizikailag nem lehetséges, 14 napon belül kell gondoskodni a nyeremény átadásáról II. A FOGADÁSI RENDSZEREK MŰKÖDÉSE A fogadási rendszerekben az alábbi játékokat és fogadásokat lehet megjátszani: Ötöslottó (normál és kombinációs) Hatoslottó (normál és kombinációs) Skandináv lottó (normál és kombinációs) Joker Kenó (normál és kombinációs) Totó (normál és kombinációs) Góltotó (kombinációs) Tippmix (csak teljes regisztrációval, interneten vagy SMS-ben) Tippmax (csak teljes regisztrációval, interneten vagy SMS-ben) Luxor (csak interneten) Puttó (interneten vagy SMS-ben) A. Az internetes fogadási rendszer Az internetes fogadási rendszer Web lapjai a Szerencsejáték Zrt. honlapjáról (www.szerencsejatek.hu) érhetők el az Online Fogadás! menüpontra kattintással a következő böngészőkön keresztül. (Az elérésre alkalmas böngészők köre a későbbiekben bővülhet.) Internet Explorer 5.0 vagy annál újabb Mozilla FireFox 1.5 vagy annál újabb Opera 8.51 vagy annál újabb Tippmix, Tippmax, Puttó és Luxor játék esetén szükséges továbbá, hogy a fogadó böngészőjében a JavaScript használatát engedélyezze. 16

17 Az interneten a fogadási rendszerbe történő bejelentkezés nélkül is elérhetők a következő információk és használhatóak a felső menüben felsorolt funkciók: Információk: A gombra való kattintással a fogadó átkerül a Szerencsejáték Zrt. információs honlapjára Pályázatok: A gombra való kattintással lehet a megadott akciókra pályázni, Sorsolási adatok: A gombra való kattintással lehet a korábbi sorsolási adatokat megtekinteni, Útmutató: az internetes, a telefonos és az SMS-es fogadási módokról kapható részletes információ, Elérhetőségek: A gombra való kattintással lehet információt kapni a Szerencsejáték Zrt. elérhetőségeiről, Szabályzat: A gombra való kattintással lehet az egyes játékok Részvételi Szabályzatait megtekinteni, A nyitva tartással kapcsolatos tájékoztató információk, Gyakori kérdések Információk a regisztrációról A fogadáshoz szükséges telefonszámok Leírás az internetes, telefonos a regisztrált SMS és a mobiltelefonos fogadásról Regisztráció: A gombra kattintással lehet a fogadási rendszerbe való regisztrációt kezdeményezni, regisztráció nélkül internetes fogadás nem lehetséges Belépés: A gombra kattintással lehet az internetes fogadási rendszerbe belépni, a belépés nélkül internetes fogadás nem lehetséges, 17

18 Információk az elfelejtett jelszó kezeléséről Ha a felhasználó bejelentkezés nélkül próbál fogadást kezdeményezni, akkor a rendszer figyelmezteti arra, hogy először lépjen be. A mobil telefonra optimalizált internetes fogadási rendszer a jelenlegi internetes fogadási rendszer teljes funkcionalitását nyújtja felhasználó barát módon az online fogadó rendszerhez WAP 2.0 protokollt ismerő - azaz szűkített XHTML böngészővel ellátott - eszközökkel kapcsolódó felhasználóknak is (összes játék, kosár, fogadási napló, esemény napló stb.) a következő kivétellel: gyors szelvény kitöltés A rendszer nem támogatja a régebbi, csak WAP 1.x protokollt ismerő készülékeket. A rendszer elérése az internetes fogadási rendszerhez hasonlóan, csak biztonságos HTTPS kapcsolaton keresztül lehetséges. A mobil internetes honlap alapvetően ugyanazzal a funkcionalitással és információ tartalommal rendelkezik, mint a jelenlegi internetes fogadórendszer, ugyanakkor a funkciók és tartalmak igazodva a használt eszköz tulajdonságaihoz, némileg eltérő szerkezetben jelennek meg. 18

19 Főlap belépés előtt A mobilinternetes főoldalon az alábbi elemek szerepelnek belépés előtt: Hír doboz: A belépés előtti főoldalon a játék ikonok felett szerepelhet egy dinamikus hír megjelenítő doboz, ami attól függően jelenik meg, hogy épp van-e megjelenítendő szöveg a hozzá tartozó és szerkeszthető szövegfájlban.(ez kizárólag a belépés előtti oldalon jelenik meg.) Játékok képei: Ötöslottó, Hatos lottó, Skandináv lottó, Kenó, Puttó, Totó, Góltotó, Luxor, Tippmix, Tippmax, Joker Linkek: o Bejelentkezés, ami egy kiemelt stílusú gomb o Pályázatok o Hírek archívum 19

20 o Adatvédelmi tájékoztató o Tudnivalók a játékszenvedélyről o Egyéb információk o Internetes fogadórendszer 18 éven felülieknek! figyelmeztetés A játékok képeiről az egyes játékok főoldala (menü oldala) érhető el. A Pályázatok linken keresztül elérhetők a pályázati oldalak. Az Adatvédelmi tájékoztató és Tudnivalók a játékszenvedélyről linkek a megfelelő információs oldalra irányítanak. Az Egyéb információk link az információs főlapra irányit. 1. A felhasználói felület Az internetes fogadási rendszerben a fogadó bejelentkezésére már a fogadás megkezdése előtt szükség van. A bejelentkezéshez a karakteres azonosító vagy a szám azonosító és a jelszó megadására van szükség. A sikeres belépést követően a csak belépés esetén működő gombok aktívvá válnak. Sikeres belépéskor a képernyőn megjelenik, hogy a felhasználónak van-e nyugtázatlan nyereménye, mennyi pénz van a belső egyenlegén és megjelenik vásárlói kosarának tartalma is. A bejelentkezés után a fogadási főlapon az alábbi funkciókat érheti el a fogadó. A belépést követően a felhasználói felületen megtalálható további menüpontok, információk a következők: 20

Gyakorlati útmutató. az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez. Kiadva: 2013. május

Gyakorlati útmutató. az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez. Kiadva: 2013. május Gyakorlati útmutató az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZER... 4 A. A regisztráció... 4 1. Miről kell nyilatkozni a regisztráció során?... 4 2.

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Hatoslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ 1 Tartalomjegyzék Általános fogalmak... 4 Az Erste NetBank elérési címe... 4 Erste NetBank Súgó... 5 I. fejezet - Általános tudnivalók... 5 1.

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A HATOSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 II. 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 K&H vállalkozói e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H vállalkozói e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március

- 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Gyakori kérdések és válaszok a. Raiffeisen DirektNet, internetbankról. 2015. március - 1 - DIREKTNET FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Gyakori kérdések és válaszok a Raiffeisen DirektNet, internetbankról 2015. március - 2 - Tisztelt Ügyfelünk! A Raiffeisen DirektNet internetbanki szolgáltatást azzal

Részletesebben

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv

WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv WebKincstár - Felhasználói Kézikönyv 2015.január 01. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. WebKincstár szolgáltatás igénybevételének követelményei... 4 3. Bejelentkezés... 6 3.1. Első bejelentkezés... 7

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére (A 2013.augusztus 22. napi változásokkal egységes szerkezetben.) KÉSZÜLT: 2013. augusztus 22.

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Díjnet rendszerhez

Felhasználói útmutató a Díjnet rendszerhez Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Regisztráció... 2 2.1. Bejelentkezési névre vonatkozó formai követelmények... 2 2.2. Jelszóra vonatkozó formai követelmények... 2 3. Regisztráció aktiválása... 3 4.

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási lehetőség...

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási

Részletesebben

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv

Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Erste MobilePay Felhasználói kézikönyv Tartalom 1. Az Erste MobilePay alkalmazásról... 2 2. Felhasználási feltételek... 3 2.2. Ügyfélkör... 3 3. Az alkalmazás letöltése... 4 3.1. Alkalmazás regisztráció...

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató 2015. március 23-tól változata

Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató 2015. március 23-tól változata Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató 2015. március 23-tól változata A módosított feltételek a hatályba lépés napjától feladott igénybejelentésekre, illetve megrendelésekre

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA BANKKÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2013. május 24. Hatályba lépésének időpontja: 2013. május

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELECTRA, ELECTRA INTERNET BANKING, NETBANK, SMS, IVR SZOLGÁLTATÁSOKRA Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Electra szolgáltatás... 4 2.1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató flották részére 2012. július 3-tól hatályos változata

Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató flották részére 2012. július 3-tól hatályos változata Vodafone Online Shop Vásárlási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató flották részére 2012. július 3-tól hatályos változata A módosított feltételek a hatályba lépés napjától feladott igénybejelentésekre,

Részletesebben

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. levelezési és számlaküldés címe: 2040 Budaörs,

Részletesebben