A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult."

Átírás

1 2005. június VII. évfolyam 6. szám Újságunk tartalmából PVDSz Szakági Választmányi ülések június 6.,7. és 8.-án üléseztek a PVDSz PML, Forgalom és a TEB szakági választmányai, amelyeken a pályavasút vezetése a legmagasabb szinten képviseltette magát. PÉT HÍREK VÉT HÍREK ( 2. oldal) (3. oldal) Esélyegyenlõségi Bizottság május 31-én ülésezett a MÁV Rt. Esélyegyenlõségi Bizottsága. A bizottság elnöke vázolta a jövõbeni elképzeléseket, melyben a kommunikáció és a tájékoztatás kiemelt helyen szerepelt. Nem reprezentatív a VDSZSZ! A évi Üzemi Tanács választásokon nem érte el a törvény által elõírt 10%-os támogatottságot a VDSZSZ a MÁV Hotels-nél. (6. oldal) Ezt is jól elintéztük! (7. oldal) Kész röhej! A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult. Ez még önmagában nem is lenne hír, hiszen - aki ismeri a vezetõiket - tudja, hogy ezzel a módszerrel mindig is elõszeretettel éltek és élnek napjainkban is. A hír ebben az, hogy ismét szakszervezetünket citálják a bíróság elé, mégpedig újra a PVDSz reprezentativitását vitatva. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a bíróságok a PVDSz 1998-as megalakulása óta immár három alkalommal is jogerõsen megállapították szakszervezetünk reprezentativitását. Az, hogy a mostani reprezentativitásunkkal éppen mi a problémájuk, nem nagyon derül ki a rendkívül zavaros beadványukból. Valószínûleg az, hogy egyáltalán vagyunk. Hát ez bizony valóban nagy baj nekik! Innen üzenem a pereskedõknek, hogy ne féljenek tõlünk ennyire, a Járási Ferenc elnök június 10-én a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) érdekegyeztetésen vett részt a Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóságán. Az egyeztetés témája a jegyeladó forgalmisták jutalékfizetése volt. Az egyeztetõ tárgyalás eredményeként mindkét fél kompromisszumaként az alábbi megállapodás született: január 1-tõl június 30- ig terjedõ idõszakra minden személypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõ Ft/fõ egyszeri jutalék kiegészítésben részesül július 01-tõl - 1 Ft-tól Ft-ig a jutalék összege: 2% vasutas érdekvédelemben nyugodtan támaszkodhatnak és támaszkodjanak is ránk. Segíteni fogunk! Ezért is javaslom mûködjünk együtt a vasutas érdekvédelemben. Ja! A visszajelzések szerint szakszervezetük tagsága is ezt szeretné, ezt igényli. Meggyõzõdésem, hogy amennyiben a VDSZSZ néhány vezetõje ugyanannyi energiát fordítana az érdekvédelemre, mint a PVDSz állandó támadására, valószínûleg mindenki jobban járna. A vasutas munkavállalók mindenképpen! Járási Ferenc elnök Lapzártakor érkezett: A Fõvárosi Munkaügyi Bíróság a VDSZSZ beadványát a meghallgatás után, érdemi vizsgálat nélkül elutasította. - a szerk - Megállapodás a jegyeladó forgalmisták ügyében Ft feletti részre a jutalék összege: 3% július 01-tõl a minimális jegyeladási jutalék összege Kollektív Szerzõdés (KSz) 5/1 sz. melléklete alapján 500 Ft/hó. A számadópénztárt is kezelõ forgalmi szolgálattevõ jutaléka a KSz 5/2 sz. melléklete alapján a számadópénztárosra vonatkozó jutalék (0,01%) összegével megegyezik. Egyezség esetén a jutalékról szóló megállapodás december 31- ig hatályos, melyet a Pályavasúti Üzletág Üzletági Függelékében kell rögzíteni.

2 2 HÉZAG NÉLKÜL PÉT HÍREK június Szentgyörgyi Mihály PML alelnök A Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT) ülésen a munkáltató III. negyedévi létszámtervének tárgyalása játszott központi szerepet. A munkáltatói elképzelések szerint az üzletág létszáma július 1. és szeptember 30. között, több mint 1000 fõvel csökkenne. A végrehajtásban továbbra is a tevékenység-kihelyezés teszi ki a csökkentés döntõ részét. Az érintettek ezúttal az Északi-régió felsõvezeték-karbantartói, és a vasúti távközlés területén foglalkoztatottak. Ismeretes, hogy a felsõvezetéküzemeltetés és -karbantartás északi régióra kiírt közbeszerzési pályázatának elhúzódása miatt a tevékenységkihelyezés csúszik. A nyertes a CRONUS-BSS konzorcium, de a munkavállalók csak a III. negyedévben távozhatnak. A munkavállalók várhatóan augusztus 1-vel kerülnek át az új munkáltatójukhoz. A távközlés üzemeltetés és -fenntartás területén még bizonytalan a helyzet. A tárgyalások ugyan folynak a PanTell-el, de a kihelyezésre ez év szeptember 30.-a elõtt nem kerül sor. A tevékenység-kihelyezés továbbra is jogutódlás keretében zajlik. A munkavállalók viszik magukkal a KSZ juttatásokat (VBKJ, stb.), valamint 10 százalékos alapbér-emelésben is részesülnek. Új munkáltatójuk másfél éves foglalkoztatási garanciát vállal, melynek értelmében az átkerülõk munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntethetik meg! PÖKKÖP az interneten: A foglalkoztatási és hatékonyságnövelési elképzelések közé tartozik a TEB és PML Technológiai Központok összevonásának terve is. A két központban jelenleg 236 fõ tevékenykedik, az összevonás eredményeként az integrált központ összességében pusztán 84 fõ részére biztosít feladatot. Az új szervezetbõl kikerülõk egy része a MÁV Rt. más üzletágainál, MÁV tulajdonában lévõ kft-kben kaphat munkát, de lesznek olyanok is, akiknek munkaviszonya megszüntetésre kerül. Az év során többször felmerült a gépkocsi flottaszerzõdéssel kapcsolatos elképzelések megvalósítása év során a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött megállapodás szerint a Lease Plan Hungary Kft 1161 db (± 30 %) személy és 3,5 t teherbírás alatti gépkocsit bocsát bérleti díj ellenében a MÁV Rt. rendelkezésére. A gépkocsikkal történõ gazdálkodás a BKSZE Gépjármû Gazdálkodási Osztályának feladata. A gépjármû üzemeltetést végzõ munkavállalalók kihelyezése jelenleg nincs napirenden. A PÉT ülésen küszöbön áll a Pályavasúti Üzletági Függelék módosítása. A munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek megállapodása értelmében a határállomással rendelkezõ szolgálati helyek beosztott mester (távközlõ és blokk) munkakörben foglalkoztatott munkavállalói nyelvtudási pótlékban részesülnek, február 1-ig visszamenõleges hatállyal. Ezen túlmenõen a készenléttel összefüggésben megfogalmazott különös szabályok a forgalmi szakterület munkavállalóira is vonatkoznak. Természetesen a módosítás része lesz a kereskedelmi tevékenységet (jegyeladás) végzõ forgalmi szolgálattevõk jutaléka is, melynek részletei lapunk elsõ oldalán olvashatók. FELHÍVÁS! PVDSz Szakági Választmányi ülések június 6.,7. és 8.-án üléseztek a PVDSz PML, Forgalom és a TEB szakági választmányai, amelyeken a pályavasút vezetése a legmagasabb szinten képviseltette magát. A választmányi üléseken a munkáltató tájékoztatást adott az alapszervezetek képviselõinek az igazgatóságok helyzetérõl, az elképzelésekrõl és a tevékenység-kihelyezésekrõl. Megtudtuk, hogy a PMLI-nál és a Forgalomi Igazgatóságnál nem lesznek tevékenység kihelyezések, míg a TEBI-nál az északi régióban a felsõvezetékeseknél, valamint a telefonosoknál terveznek még erre az évre tevékenység-kihelyezést. A bizber -nél viszont az Igazgatóság vezetése nem tervez tevékenység kihelyezést ebben az évben. A válaszmányi tagok a témákkal kapcsolatban kérdéseket tettek fel, majd - néhol igen parázs hangulatban - kifejtették a véleményüket a tevékenység-kihelyezésnek elnevezett munkáltatói létszámcsökkentéssel kapcsolatban. Hegedûs István alelnök A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobil telefon SMS üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre heti rendszerességgel, vagy szükség szerint tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen igénybe veheti. Szentgyörgyi Mihály

3 2005. június HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Az elmúlt idõszakban a Vasutas munkavállalók mortalitásának (halandóság) vizsgálata, a Vasút a Gyermekekért alapítvány által mûködtetett gyermekintézmények helyzete szerepelt a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) napirendjén, valamint a május havi számunkban ismertetett módon megszületett a megállapodás a lakáscélú vállalati kamatmentes kölcsönök kedvezményes visszafizetésérõl. Az érdekegyeztetõ tanács megtárgyalta a évi bérfejlesztés végrehajtásának tapasztalatait, az oktatási tevékenységgel kapcsolatos jövõbeni elképzeléseket valamint a Vasutasok Szakszervezetének javaslatát a Kollektív Szerzõdés 24. -ának módosítására. A vasutasok halandósága Szakszervezeti kezdeményezésre indult vizsgálat arról, hogy a vasutas munkavállalók halálozási adatainak alakulása, mennyiben függ össze a társaságnál mutatkozó létszámleépítés okozta feszült helyzettel és az egyébként uralkodó általános állapotokkal. A vizsgálatot indokolta, hogy a ben elhalálozott vasutasok száma hirtelen megnõtt az elmúlt idõszakban tapasztaltakhoz képest. A rendkívül alapos vizsgálat során a munkáltató a vasúti adatokat hasonlította össze az országos és más nagyvállalatok adataival. A számok azt bizonyították, hogy az elmúlt tíz év legrosszabb mutatóját 2004-ben produkáló MÁV Rt. még mindig jobb adatokat tudhat magáénak az országosnál. A lakosság év közötti adatainak elemzése alapján megállapítható volt, hogy míg ezer megfelelõ korú férfira átlagosan 8,3 fõ, ezer megfelelõ korú nõre 3,2 fõ elhalálozása esik, addig ezer vasutas munkavállalóra a legrosszabb évben 2,88 elhalálozás jutott. Más nagyvállalatok (MATÁV, BKV, Posta, MOL) a MATÁV kivételével a MÁV-hoz hasonló adatokat produkáltak. Érdekes azonban, hogy a MÁV-nál több vonatkozásban kedvezõbb helyzetben lévõ GySEV halálozási mutatói rosszabbak, mint a MÁV esetében tapasztaltak. Ott ugyanis az elmúlt három évben 3,2; 3,9 és 3,6 fõ elhalálozása jutott ezer munkavállalóra. A VÉT ülésen a viszonylagosan kedvezõ adatok ellenére is egyetértés mutatkozott abban, hogy a munkáltatónak saját jól felfogott érdekében is, felelõsséget kell éreznie a munkavállalók egészségi állapotáért. Éppen ezért, az Egészségmegõrzõ programot folytatni kell, ki kell terjeszteni a fizikai állománycsoport egyéb munkaköreire is. A program nagy népszerûségnek örvend és reményeink szerint a vasútforgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggõ munkakörökön túl, 2006-tól további munkavállalói csoportok is bevonásra kerülnek. A vasutas gyermekintézmények helyzete Mint az közismert a MÁV Rt ban olyan elhatározásra jutott, hogy már alapítványi formában sem akarja tovább mûködtetni gyermekintézményeit (óvodákat, nevelõ otthonokat). Az erre fordított évi millió forintot nem akarta ugyan megtakarítani, de az ilyen jellegû feladatok ellátását nem vállalati, hanem állami (önkormányzati) tevékenységnek tekintve, a pénzt inkább a VBKJ rendszerre kívánta átcsoportosítani. A magára hagyott alapítvány két éve folytatja élet-halál harcát, de a kialakult helyzet túlélése teljesen reménytelen. A tizenkét óvoda közül hat már megszûnt és a továbbiaknak is ez a sorsa. A szerencsésebbeket átveszi a helyi önkormányzat és tovább mûködteti az intézményt. Az alapítványi óvodákban részben az alapítvány saját munkavállalói, részben a MÁV Rt.-tõl kirendelt munkavállalók dolgoztak. A MÁV Rt. ezen munkavállalók kirendelését megszüntette, ezt követõen pedig munkaviszonyukat rendes felmondással szüntette meg, és a Munka törvénykönyve valamint a Kollektív Szerzõdés szerinti végkielégítést a dolgozók részére kifizette. Az alapítvány élt 12 évet! Nyugodjék Békében! A vasúti gyermekintézmények sorsának alakulása megismétlõdhet a MÁV Rt. oktatási intézményeknél is. A VÉT-en elhangzott tájékoztatás szerint koncepcióváltás történik a MÁV oktatási tevékenységében. Ennek lényege, hogy a társaság a jövõben a belsõ szakképzést leállítja és szakmunkás igényét a munkaerõpiacról elégíti ki. Ennek során 8 tanmûhely kerül bezárásra, illetve jelentkezõ esetén átadásra MÁV-on kívüli szerveztek számára. Ezen túlmenõen kapacitás szûkítésen esnek át a vasúti Oktatási Központok is. Egy elvetélt javaslat A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) megismethette a Vasutasok Szakszervezetének javaslatát, mely a Kollektív Szerzõdésben szabályozott, a munkarendek tartós megváltoztatá- (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL június ( folytatás a 3. oldalról) sa esetén követendõ eljárás megváltoztatására irányult. A javaslat lényege volt, hogy amennyiben a munkarend-változtatás az addigi pótlékok csökkenésével jár együtt, a munkavállalók kapjanak 10 százalék alapbéremelést a veszteség ellentételezésére. A javaslat mint az várható nem kerülhet elfogadásra. Nem kerülhet elfogadásra azért, mert megvalósítása tovább zilálná az egyébként is súlyos ellentmondásokkal terhelt alapbéreket. Egy idõ után ott lennének magasabbak az alapbérek, ahol a munkarend gyakran változik, sõt még az is elõfordulhatna, hogy a munkarendváltoztatás válna az alapbéremelés eszközévé. Szakszervezetünk egyetért azzal, hogy a munkavállaló a számára anyagi hátrányokkal járó munkarend-változás esetén kapjon anyagi ellentételezést. Ennek mértékét és konkrét formáját azonban központi szabály nem tudja (nem is tudhatja) megállapítani, mert az a konkrét helyzettõl függ. Éppen ezért, az ellentételezés módjáról és konkrét mértékérõl a helyi körülmények ismeretében helyileg kell megállapodást kötni. Jelenleg a legfõbb problémát abban látjuk, hogy az ennek menetére vonatkozó Kollektív Szerzõdés szabályozást sok helyi munkáltató nem tartja be. Az elmúlt idõszakban a szakszervezeti híradásokban érthetõ módon a létszámbeszámolók, a tevékenység-kihelyezések, az elbocsátásokkal kapcsolatos problémák és viták kerültek túlsúlyba. Mindez természetes akkor, amikor a vasúttársaság életének központi kérdésévé a mindenáron való létszámcsökkentés és az ellene való szakszervezeti küzdelem vált. Szakszervezetünk azonban nem feledkezhet meg a cégnél maradókról és az õ munkabérükrõl sem, így idõrõl-idõre értékelnünk kell a helyzetet. A helyzetértékelés elengedhetetlen ahhoz, hogy helyesen fogalmazzuk meg követeléseinket az õszi bértárgyalásokra. A helyzetértékelés egyik eleme az eddigi és különösen a évi bérfejlesztés tapasztalatai, a másik pedig annak számbavétele, hogy hol tartunk, milyen alapbérekért végzik jelenleg munkájukat az egyes vasúti munkakörökben a munkavállalók. A évi bérfejlesztés tapasztalatai. A január 1-én végrehajtott intézkedések eredményeként a vasutas munkavállalók személyi alapbére Ft/hó összegrõl Ft/ hó összegre, azaz 9,9 százalékkal emelkedett. Az alapbérek növekedésében szerepet játszott a 2004-es reform prémium, és egyes pótlékok alapbéresítése is. Az egyes munkaköri kategóriákban célként meghatározott (munkaerõ-piaci) Q1 értékeket, a jelenlegi átlag alapbéreket, a bekövetkezett alapbér-növekedés mértékét és az alapbérek átlagos beállási szintjét az alábbi táblázat mutatja: adott a MÁV Munkaköri Kategóriába sorolt munkavállalók további 2%-os differenciált személyi alapbérfejlesztésre, melyet az egyéni teljesítmények figyelembe vételével a bérrendszerben meghatározott személyi alapbér-sávhatárokon belül kellett megállapítani, és végrehajtani a munkáltatói jogkört gyakorlóknak. A felosztás elveire vonatkozóan nem történt megállapodás. A munkáltatói jogkört gyakorlók kedvezõen fogadták a differenciálás lehetõségét, és éltek is ezzel a lehetõséggel. A munkavállalók részérõl sem lehetett tapasztalni különösebb ellenérzéseket a differenciálással kapcsolatosan. A 2004-ben végrehajtott kérdõíves javadalmazási célvizsgálat során a munkavállalók egyértelmûen kifejezték az egyéni teljesítmények bérben történõ kifejezésére vonatkozó igényüket. És ez a szakszervezetünk szerint is nagyon fontos!!! Beszéljünk a bérekrõl is A táblázatból megállapítható, hogy a legnagyobb alapbér-növekedés a 15-ös, a legalacsonyabb a 16-os munkaköri kategóriában volt. A munkakör-értékelésen alapuló bérrendszer teljes körû bevezetésével valamennyi MÁV Munkaköri Kategóriában megkezdõdött a bérek és jövedelmek fokozatos közelítése a piaci alsó kvartilis (az a szint, aminél a vizsgált vállalatok ¼-e kevesebb átlagbért biztosít munkavállalóinak) értékhez, melynek eredményeként a MÁV Rt. béreinek és jövedelmeinek a piaci Q1 értékekre történõ ráállása néhány év alatt megvalósítható. A évi alapbérfejlesztésre vonatkozó megállapodás lehetõséget A PVDSZ álláspontja szerint fel kell hagyni azzal a gyakorlattal, hogy a személyi alapbérek növekedését teljes egészében a központi megállapodás határozza meg. Tagságunk visszajelzése alapján szakszervezetünk álláspontja az, hogy módot kell biztosítani arra, hogy a helyi megállapodások lehetõséget teremtsenek a helyi bérfeszültségek feloldására. A központilag gyakorlatilag számítás-technikai eszközökkel végrehajtott béremelés elkeni a munkáltatói jogkörgyakorlók felelõsségét a bérek megállapításában, konzerválja a meglévõ anomáliákat, értelmetlenné teszi a bérsávok alkalmazását.

5 2005. június HÉZAG NÉLKÜL 5 Jelenlegi alapbérek Az alábbiakban közzétett táblázat az egyes vasúti munkakörök személyi alapbér átlagának változását mutatja 2003 októbere és márciusa között. Az alapbérek másfél év alatt bekövetkezõ változása két év (2004. és 2005.) hivatalos alapbéremelésének és az egyes munkakörökben idõközben bekövetkezett létszámváltozásainak eredményét mutatja. A bérnövekedés mértékére jelentõs hatást gyakorolt a korösszetétel által is meghatározott 2003-as bérhelyzet és a munkakörök HAY Referencia Szintje (HRSZ). A 2000-ig hatályban lévõ (régi) bérrendszerben (az életkornak) a gyakorlati idõnek jelentõs szerepe volt, így az elöregedett (magasabb átlagéletkorú) munkakörök induló bére magasabb volt a késõbb ugyanolyan referencia szintre sorolt alacsonyabb átlagéletkorú munkaköröknél. E tényezõk hatása eredményezte azt, hogy míg - a vizsgált munkakörök közül például a vonalgondozó szakmunkások átlagalapbére csak 10,9 százalékkal nõtt, az ugyanarra a szintre sorolt pályamunkás szakmunkásé 35,1 százalékkal. Az éves bérfejlesztések tapasztalataiból kiindulva elmondhatjuk, hogy az egyes munkakörökben mért jelentõs bérnövekedési különbségek (10-50%) elsõdleges oka a létszámváltozásokban keresendõ. Hasznos jelzõszám a beállási százalék is. Ez jelzi, hogy a munkaköri átlag hol helyezkedik el a saját bérsávján belül. (A vizsgált bér távolsága a kategória minimumától osztva a minimum és maximum különbségével) A beállási százalékok jellemzõen a százalékos értékek között helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók személyi alapbérei a sávok alsó értékei körül tömörülnek. Mindez arra utal, hogy a személyi alapbérek növelésére a sávhatárok módosítása nélkül is van lehetõség. Közzétett táblázatunk lehetõséget teremt arra is, hogy ki-ki elhelyezhesse saját bérét a vasúti bérek rendszerében. Saját bérérõl megtudja, hogy az hogyan aránylik munkakörének átlagához és a más munkakörökben foglalkoztatottakéhoz. EGYES VASÚTI MUNKAKÖRÖK SZEMÉLYI ALAPBÉR ÁTLAGA (Ft/hó) Munkakör HR Sáv min. Átlag Sáv max. Beállási Sáv min. Átlag alapbér Sáv max. Beállási Bér nö- Beállási Sz alapbér % III % vekedés % 2003.X. Ft/hó % változása Ft/hó Váltótisztító , Általános segédmunkás , Kisgép-,berendezéskezelõ , Pályamunkás (bet. munk.) , Vonalgondozó (bet. munk.) , Raktárkezelõ , Váltókezelõ (vonóvezetékes) , Hegesztõ-lángvágó (szak. m.) , Pályamunkás (szak. m.) , Vonalgondozó (szak.m.) , 9-12 Távközlõ (bet. M.) , Külsõs mozdonyfelvigyázó , Fuvardíj számfejtõ , 0-2 Hegesztõ szak. m. (minõsített) , Kitérõ lakatos , Vasútépítõ és karb. szak. m , TVG vezetõ , Biztosító ber. lakatos , Felsõvezeték szer. szak. m , Kábel és hálózat szer , Villanyszerelõ szak. m , Vonali tolatásvezetõ , Jegyvizsgáló (nemzetközi) , 6 0 Hídvizsgáló lakatos ,4 + 5 Munkavezetõ (pályás) , Alállomási mûszerész , Áramellátó mûszerész , Biztosító berend. mûsz , Felsõ vezeték szer. járõr vezetõ , Távközlõ mûszerész , Elektrikus , Kocsivizsgáló , Felügyeleti pályamester , Pft. Diszpécser , Beosztott mester , TEB üzemirányító diszpécser , Mozdonyvezetõ , Forgalmi szolgálattevõ , Rendelkezõ forg. szolgálattevõ , Fõpályamester , Mester , Vonalkezelõ , Pénztárvizsgáló , Híddiagnosztikai szakelõadó , 8-7 Pályadiagnosztikai szakelõadó , 4 0 Szakaszmérnök , 2-4

6 6 HÉZAG NÉLKÜL június Esélyegyenlõségi Bizottság május 31-én ülésezett a MÁV Rt. Esélyegyenlõségi Bizottsága. A bizottság elnöke vázolta a jövõbeni elképzeléseket, melyben a kommunikáció és a tájékoztatás kiemelt helyen szerepelt. A szakszervezetek által delegált képviselõk kifejtették, hogy a bizottság eredményes mûködése érdekében központi és területi szinten elengedhetetlen kijelölni azokat a személyeket, akik munkaidejük meghatározott részében e feladatokkal foglalkoznak. Ezt követõen haladéktalanul meg kell kezdeni a munkát a valós helyzet feltárása érdekében. Fel kell tárni, hogy a MÁV-nál - objektív adatok alapján - hogy áll az esélyegyenlõség ügye és mik a teendõk a helyzet javítása érdekében. Egyetértés volt abban, hogy a kommunikációnak nem szabad kimerülnie az esélyegyenlõséggel kapcsolatos szólamokban, hanem a tényleges eseményekrõl és teendõkrõl kell számot adni. A bizottság elhatározta, hogy a feltételek megteremtése érdekében következõ ülésére meghívja a MÁV Rt. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesét. erobi Nem reprezentatív a VDSZSZ! A évi Üzemi Tanács választásokon nem érte el a törvény által elõírt 10%-os támogatottságot a VDSZSZ a MÁV Hotels-nél. A választási eredmények : - VISZ 42,90 % - VSZ 27,80 % - PVDSz 19,40 % A PVDSz reprezentatív szakszervezet: - a MÁV Rt.-nél, - a MÁV Hotels Rt.-nél, - a MÁV-Thermit Kft-nél, - a MÁV KFV Kft-nél - a szerk - OLVASÓI LEVÉL Múlt havi számunkban A munka ünnepe mióta nem munkaszüneti nap címû cikkben ismertettük a pályavasúti üzletág vezetõjéhez intézett levelünket, melyben a munkaszüneti napon történõ munkavégzés jogszabálysértõ alkalmazását tettük szóvá. Az üzletág vezetõje azóta elismerte a jogszabálysértést és egyben intézkedett a jogszabálysértõ gyakorlat felszámolásáról. ( a levelet a lapunk 7. oldalán olvashatják ) A munkavállalók számára a jogszabálysértõ gyakorlat felszámolása érdekében tett lépéseink eredményre vezettek (hiszen a kezdeményezésünkre az alapot a munkavállalói panaszok teremtették meg). Mindezek ellenére az érdekvédelmi törekvéseink eredményei nem nyerték el mindenki tetszését. Egy blokkmester kolléga az alábbi levele közzétételét kérte szerkesztõségünktõl, aminek természetesen eleget tettünk: Tisztelt Járási Ferenc úr! Közvetlen! Az Önök lapjában megjelent 49/ 2005 levélre reagálva tudatom Önnel, hogy a ceglédi blokkmesteri szakasz dolgozói a vágányzári munkáról kettõ héttel elõre lettek informálva és önként vállalták a megszakítás nélkül üzemelõ MÁV-nál az egyéb munkarendben foglalkoztatott munkavállalók rendkívüli munkában a vágányzári közremûködést. A munkavállalók többségét 1-én 0,00-tól 3,00-ig és 22,00-tól 24,00-ig érintette. Kérem a pontos tájékoztatás végett fentiek közlését. Kövesdi István blokkmester A blokkmester úr levelével kapcsolatban annyit mindenképpen szükségesnek tartok megjegyezni, hogy a hatályos jogszabályokat sértõ munkáltatást akkor sem lehet alkalmazni, ha ahhoz a munkavállaló hozzájárul, azt önként vállalja, vagy netán saját maga kéri. Megjegyezem, hogy a munkavállalók önkéntes vállalásáról meglehetõsen rosszak az értesüléseink. Hallomásból ismerünk olyan helyzeteket, amikor a fõnök felsorakoztatja a munkavállalókat és közli velük ki az, aki önként akar jelentkezni a munkára. A PVDSz az ilyen és ehhez hasonló jelenségek ellen teljes súlyával fellép, és ezt követõen is fel fog lépni. Egész egyszerû hivatkozással: a hatályos törvények és a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdése alapján. Járási Ferenc elnök A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk -

7 2005. június HÉZAG NÉLKÜL 7 Ezt is jól ELINTÉZTÜK! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert, lapunk elmúlt havi számában szóvá tettük a munkaszüneti napokon történõ munkáltatás jogszabálysértõ gyakorlatának azonnali megszüntetését a pályavasúton. Dr. Mosóczi László fõigazgató az alábbiakban válaszolt levelünkre: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Gy: /2005 Járási Ferenc elnök úr Hivatk. szám: 49/2005.PVDSz 1062 Budapest Bulcsú u Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozott számú levelében az Mt megsértésére hívta fel a figyelmet a április 30. és május 02. között elrendelt vágányzár miatt. Az ügyet kivizsgáltattam, ebben az idõszakban a MÁV FKG Kft kért és kapott vágányzárt Cegléd térségében. Sajnos az utolsó pillanatban derült ki, hogy ez a vágányzár négy útátjárót is érint az FKG szabályozási munkáknál. Központi rendelkezésre az útátjárók burkolatának felbontását és visszaépítését a honos fõpályamesteri szakaszoknak kellett elvégezni. Ez egy héttel a munkálatok elõtt derült ki, így a munkavállalókat csak ekkor lehetett értesíteni a munkarend változásáról. Ahogy a május 11-i PÉT ülésen ígértem, a Pályavasút területén május 16-án nem volt vágányzár, illetve a jövõben is szeretnénk elkerülni, hogy munkaszüneti napon vágányzár legyen. Kérem válaszom elfogadását. Budapest, június 8. Üdvözlettel: Dr Mosóczi László fõigazgató Támogatás A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma ( MGYM ) szegény gyerekek számára az erdélyi Algyógyfürdõn üdülõt szeretne építeni. A telket a szervezet már megvette, jelenleg az épület tervezése és az adománygyûjtés folyik. A kezdeményezés a szegény gyerekek segítésének jó példáján túl új megoldást mutat nemcsak abban, hogy konkrétan nyújt kapaszkodót a határon túli magyar gyermekeknek, hanem abban is, hogy egyrészt a hátrányos helyzetû magyarországi gyerekek is megismerhetik Erdély kulturális és természeti szépségeit, másrészt a közös üdülés a romániai ( magyar és nem magyar ) gyerekekkel jó lehetõséget ad a barátságkötésre, a további, felnõttkori együttmûködésre a közös Európai Unióban.Az üdülõ alkalmas lesz nemzetközi gyermekvezetõ-képzésekre, tanácskozásokra is. A Magyar Gyermekbarátok Mozgalma számlaszáma: MGYM, A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete szerény anyagi lehetõségeihez mérten a kezdeményezés támogatásaként Ft értékben vásárolt téglajegyet. - a szerk - Költözünk! Újhely- de nem Sátoralja! Szakszervezetünk székhelye július 1-tõl megváltozik, mivel az eddigi Bulcsú u szám alatti épületek lebontásra kerülnek. Az új címünk: 1142 Budapest Teleki Blanka u A telefonszámaink nagy valószínûséggel nem változnak. A végleges állapotról az alapszervezeteinket és partnereinket is idõben értesítjük. - a szerk - PÖKKÖP május 31-én ülésezett a PÖKKÖP közgyûlése. A küldöttek elfogadták a évi éves beszámolót, és a évi pénzügyi tervet. Ezt követõen módosították a pénztár Alapszabályát. A Pénzügyi Szervek Állami Felügyeletének (PSZÁF) határozatában foglaltaknak megfelelõen május 31-vel megszûnt a Felnõttképzési segély június 01-vel viszont bevezetésre került a Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása elnevezésû segély. A változások miatt új Igénybejelentõ lap készült. A segélyeket ezentúl kizárólag az új Igénybejelentõ lap -on lehet igényelni. A segélyekrõl részletes tájékoztató táblázat található lapunk utolsó oldalán. Tisztelt Pénztártag! Ezúton is tájékoztatom, hogy a PÖKKÖP székhelye várhatóan július 01.-jével megváltozik. A székhelyváltozás oka az, hogy az épület, amelyben a Pénztár jelenleg mûködik, lebontásra kerül. A Pénztár új címe: 3000 Hatvan Gárdonyi G. u. 2. A székhely változással vasútüzemi telefonszámaink megváltoznak. Új telefonszámaink: , A változásokról minden pénztártag - névre szóló- értesítést kap. Szíves megértését elõre is köszönöm! Nagy Miklós IT elnök PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax)

8 8 HÉZAG NÉLKÜL június Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) idei programterve ve Hajdúszoboszló egyéni utazással már 2000 Ft/fõ/nap-tól 5 percre a strandtól, 2-4 ágyas apartmanokban. Igény esetén félpanziót tudunk biztosítani. Üdülési csekkel a részvételi díj mérsékelhetõ! Horvát Tengerpart Brac szigete egyéni utazással már 7,5 /fõ/nap- tól Nyaralás Supetar-ban, igény szerint, 2-8 személyes magán-apartmanokban. A tengerpart részben homokos. Auschwitz Ft A koncentrációs tábor és a 18.-as barakkban kialakított Magyar Múzeum felkeresése. A helyszínen, magyar nyelvû idegenvezetõ vezeti a tárlatot. Krakkóban szabadprogram. Prága és Krakkó (Wieliczka) (08) 4600 Ft-tól Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Orloj, Károly híd, Vár, Szent Vitus székesegyház, Arany utcácska, szabadprogram. Wieliczka, Krakkó: Polónia Hotel, Barbakán, Rynek Glóvny, Városháza, Mária templom, Jagelló Egyetem, Királyi Vár, Katedrális, Királyi Palota, Visztula part, szabad program. Gyermekkedvezmény igényelhetõ. Velence Róma (08.01.) 4600 Ft-tól Velence: Halpiac, Rialto, Szt. Márk tér, Sóhajok hídja, Lido (fürdés) Ft Róma: Sta. Maria Maggiore, Colosseum és Palatinum, Foro Romano, Vittorio Emanuelle emlékmû, Trevi kút, Piazza di Spagna. Gyermekkedvezmény igényelhetõ. Egyesületünk az egyénileg utazóknak külön internetes információs oldal állított össze. Az oldal címe: Rendelje meg Úton c. könyvünket: Bankkártya /telefon használata letiltása külföldön, FIP kedvezményrendszer (szabadjegyek, FIP szabályzat kivonat), biztosítás. Ha bajba kerül külföldön (eljárás, külképviseletek listája), Schengeni határok, vám szabályok, gyakorlati tanácsok, hasznos vasúti információk (Vasúti szervezetek, cégek stb.) A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon, szerdán és csütörtökön h-ig a / es matávos számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon, napközben

9 2005. június HÉZAG NÉLKÜL TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! 9 SZOLGÁLTATÁSOK Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén további Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap a várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Bõvebb felvilágosítást a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között.

10 10 HÉZAG NÉLKÜL június Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca Telefon: matáv: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési Szülési segély költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! (saját gyermek után, gyermekekként) Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Átmeneti segély, házasságkötésre (elsõ házasságkötéskor jár egy alkalommal) Gyermeknevelési támogatás: Beiskolázási segély Gyermek üdülési segély Temetési segély tag halála esetén közeli hozzátartozó halála esetén Egyszeri árvasági segély (a pénztártagnak - házastársa,élettársa halála esetén - jár) Keresõképtelenek segélyezése: Betegségi segély (naponta) Kórházi, szanatóriumi segély elsõ 30 napra (naponta) Megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén a 31. naptól Munkanélküliek segélyezése Lakhatási támogatás (lakbér,közös költség,tüzelõanyag vásárlás,közüzemi díjak,stb.) Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Várak. Segély megnevezése Segély összege idõ/hó Ft 500 Ft Ft Ft Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ A Felnõttképzési segély a törvényi szabályozás és a PSZÁF határozata alapján el megszüntetésre került A segélyek igénylési határideje az eseményt követõ két hónap A Lakhatási támogatás és a Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása segélyeknél viszont az igénylési határidõ az eseményt követõ négy hónap! Az igénylési határidõnél a pénztárhoz történõ beérkezés, vagyis az iktatás dátumát kell figyelembe venni Kivéve a beiskolázási segély, mert az minden év július 15. és december 15. között igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: matáv: , vasútüzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton

Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton VIII. évfolyam 6. szám Kevesebb vonalon, kevesebb vonaton A gazdasági tárcánál elérkezettnek látják az idõt a helyközi személyszállítás másfél évtizede halogatott teljes átszervezésére. Azaz, a vonatok

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni,

HÉZAG NÉLKÜL. a vasúti közszolgáltatást. Azt is közölte: a levágott szárnyvonalak mentén a Volán buszjáratai fognak közlekedni, VIII. évfolyam 9. szám Újságunk tartalmából Nos, hogy is állunk? Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban - közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. De miért?

HÉZAG NÉLKÜL. De miért? VIII. évfolyam 5. szám Május 1. margójára Újságunk tartalmából Kilóg a lónak a nagy büdös lába! Történt ugyanis, hogy szakszervezetünk tagjai részérõl igen felháborodott hangú jelzések érkeztek Gaskó István

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Legyen Ön is tulajdonos!

Legyen Ön is tulajdonos! 2008. június 200 008. június X. évfolyam 6. szám Többek érdeklõdését felkeltette a kormányfõ által év elején bejelentett új tulajdonosi program, melynek alapján jelentõs kedvezmény biztosításával 100 százalékos

Részletesebben

Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk

Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk IX. évfolyam 7-8. szám Pályavasutasok akikre büszkék vagyunk Az 57.vasutasnap alkalmából a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül ismét sokan részesültek méltán elismerésben, melyhez szakszervezetünk

Részletesebben

Márciusi számunkban tettük közzé a nemzeti fejlesztési miniszterhez írt februári levelünket, melyben intézkedést NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Márciusi számunkban tettük közzé a nemzeti fejlesztési miniszterhez írt februári levelünket, melyben intézkedést NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVI. évfolyam 4. szám Sólyom Eszter Húsvét VÉT HÍREK Itt a Húsvét, piros tojást Fest a nagyi, és óvodás Minden lánynak a kezébe Hímes tojás hétvégére. Márciusi számunkban tettük közzé a nemzeti fejlesztési

Részletesebben

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére

Öt éve elhunyt Járási Ferenc emlékére XV. évfolyam 4. szám Elakadt? Úgy gondoltuk, hogy újságunk aktuális számában, mint az új Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. munkatársait üdvözölhetjük hűséges olvasóink pályás tagjait, de nem így lett.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

Módosításra került a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése

Módosításra került a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése XVII. évfolyam 4. szám VÉT HÍREK Módosításra került a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése A PVDSz központban márciusban folyamatosan izzottak a telefonvonalak, hogy mikor indul már a VBKJ jegyzése. A tisztségviselők

Részletesebben

Lobbizás minden szinten

Lobbizás minden szinten XVI. évfolyam 3. szám VÉT HÍREK Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él... FIGYELEM

Részletesebben

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám

Mi is ott voltunk! Megemlékezés. 2011. április. XIII. évfolyam 4. szám 2011. ÁPRILIS 2011. április XIII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Járási Ferenc, szakszervezetünk alapító elnöke 3 éve, hogy eltávozott közülünk Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és

Részletesebben

A kollektív munkaügyi vita eredménye

A kollektív munkaügyi vita eredménye XVII. évfolyam 3. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám

Megünnepeltük! Felhívás. Éljen május 1.! 2014. MÁJUS. Tóth Sarolta Gyermeknapra. XVI. évfolyam 5. szám XVI. évfolyam 5. szám Tóth Sarolta Gyermeknapra A gyermekek szépek, kedvesek, szeretetteljesek. Mosolyuk nyíló virág, ártatlan, illatos ár. Értük, nekik, velük szépül, épül a megújuló világ. Ők a jövő

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben