ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 124. évfolyam szeptember 8. TARTALOM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 124. évfolyam 2009. szeptember 8. TARTALOM."

Átírás

1 26. szám 124. évfolyam szeptember 8. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 59/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Székháza Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút Tűzvédelmi Szabályzatának kihirdetéséről... 60/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a környezetvédelmi céltartalék képzés és feloldás, valamint a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokról... 61/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az ügyvédek megbízásáról, szakmai felügyeletéről és az ügyvédi teljesítésigazolásról szóló16/2006. VIGH. sz. utasítás 1. sz. módosításáról Oldal /2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról 63/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeinek 1. sz. módosításáról... 14/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 3/2003. (MÁV Ért. 28.) sz. PVH utasítás a mennyiségi nyilvántartásra kötelezett anyagok nyilvántartása és elszámolása hatálytalanításáról... Egyéb Közlemény: A MÁV Zrt. Szabványügyi Központ közleményei MÁV vállalati szabványok kiadása... Oldal Utasítások 59/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Székháza Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút Tűzvédelmi Szabályzatának kihirdetéséről 1.0. UTASÍTÁS CÉLJA: A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székházára vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat kihirdetése, mely meghatározza a létesítmény tűzvédelmi felépítését, a használati szabályokat, előírásokat, azok betartásának, végrehajtásának rendjét a vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése érdekében HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya: Az utasítás területi hatálya kiterjed a Székháznak, valamint a Székházhoz tartozó 3 szintes mélygarázsnak a MÁV Zrt. és a MÁV Csoportba tartozó társaságok (MÁV- START Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV-GÉPÉSZET Zrt., a továbbiakban: MÁV szervezetek) által használt területére Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és a MÁV szervezetek közötti albérleti szerződés alapján a MÁV szervezeteknek és más MÁV társaságoknak a székházban levő valamennyi állandó vagy ideiglenesen foglalkoztatott munkavállalójára, beleértve a külföldi állampolgárokat is, továbbá e szervezetekhez ideiglenesen érkező és ott tartózkodó ügyfelekre, látogatókra, vendégekre.

2 1926 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 2.2. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója felelős AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT FOGAL- MAK: 3.1. Székház: 1087 Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút szám alatti irodaház MÁV Zrt. által bérelt területe Székház tulajdonosa: Raiffeisen Ingatlan Alap, melynek nevében a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság jár el Bérbeadó: a Székház tulajdonosa Bérlő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: MÁV Zrt.) Kapcsolattartó: a bérbeadó és az üzemeltető, illetve a MÁV Zrt. között kapcsolattartásra kijelölt, a Székházban elhelyezett MÁV szervezetek helyett eljáró szervezet: a Székház üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság, a Székház biztonságával kapcsolatos kérdésekben a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság. A Bérbeadóval és az Üzemeltetővel történő kapcsolattartás hivatalos formája a pont szerinti Üzemeltetési naplóba történő bejegyzés Üzemeltető: a Székház építészeti, épületgépészeti, biztonsági üzemeltetését, a székházhoz kapcsolódó épületfenntartási szolgáltatást nyújtó, a bérbeadó által megbízott vállalkozás: DirektMester Kft AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA: 4.1. A Székházban elhelyezett MÁV szervezetek vezetői a létesítmény használatával összhangban gondoskodjanak a jogszabályok alapján az üzemeltető által készített Tűzvédelmi Szabályzatban részükre meghatározott tűzvédelmi előírások, követelmények megtartásáról, valamint azok és a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának oktatásáról Az utasításnak a Székház használatára vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit a Székházban történő munkavégzésnek megfelelően kell alkalmazni A munkáltatói jogkörrel rendelkezők a Tűzvédelmi Szabályzat alapján kötelesek gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevők tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék Az érdekelt munkavállalókat a rájuk vonatkozó részekből rendszeresen és kimutatható módon oktatni kell a MÁV Zrt. és a MÁV Csoport vasútvállalatai oktatási utasításaiban foglaltak szerint HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK: 5.1. A kapcsolattartó biztosítja a MÁV szervezetek részére a Székház Tűzvédelmi Szabályzat elérhetőségét a következő címen: HATÁLYBA LÉPTETÉS 6.1. Az utasítás közzétételének napján lép hatályba MELLÉKLETEK Az utasításhoz nem tartozik melléklet. Heinczinger István s.k. vezérigazgató

3 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a környezetvédelmi céltartalék képzés és feloldás, valamint a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokról 1.0. A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Az évközi zárások folyamata és tartalmi követelményeiről szóló Gy /2008. iktatószámú Számviteli Főosztály utasítás (továbbiakban Utasítás) környezetvédelmi céltartalék képzéssel és feloldással kapcsolatos vonatkozó fejezeteinek az Egészség,- Biztonság- és Környezetvédelmi Szervezetnél (továbbiakban EBK) történő egységes végrehajtása Hatály és felelősség meghatározása 2.1. A szabályozás hatálya kiterjed: A környezetvédelmi céltartalék képzéséhez, feloldásához valamint haváriákkal kapcsolatos feladatokra és folyamatokra. A MÁV Zrt. EBK, Kontrolling Igazgatóság és Számviteli Szervezetére Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV ZRt. EBK Osztálya felelős FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen utasításhoz külön fogalmi meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az EBK Szervezet analitikai nyilvántartási rendszerének kialakítása, valamint a március 31.-i állapotnak megfelelő adattartalommal történő feltöltése megtörtént. Az utasításban foglalt követelményrendszer az analitikai és nyilvántartási rendszer működtetése az alábbiak szerint történik Számlázással kapcsolatos feladatok: A kármentesítéssel kapcsolatos számlák befogadására kizárólag a teljesítésigazolási jegyzőkönyv aláírását követően kerülhet sor. A teljesítésigazolások aláírását követően a számla tartalmát, értékét tekintve rendezetlen, vitás kérdés nem maradhat. A teljesítésigazolásokon fel kell tüntetni a kiszámlázásra váró nettó és bruttó összeget. Felelős: Területileg illetékes EBK TSZE (műszaki ellenőr) Közreműködő: nincs Dokumentum: felmérési napló, teljesítésigazolási jegyzőkönyv Határidő: folyamatos A teljesítésigazolások aláírását követően a számla mielőbbi kiállítását és a műszaki ellenőr részére történő eljuttatását meg kell követelni a kivitelezőtől. Felelős: Területileg illetékes EBK TSZE (műszaki ellenőr) Közreműködő: nincs Dokumentum: nincs Határidő: folyamatos A számlát könyvelésre a Központi Főkönyvelőség részére kell eljuttatni. Felelős: Területen történő kontírozásnál: Területileg illetékes EBK TSZE (műszaki ellenőr) EBKO-n kontírozott és a Központi Főkönyvelőségen könyvelt számlák esetében: Kármentesítés műszaki ellenőre és az EBKO kijelölt munkavállalója Dokumentum: számla, csatolt teljesítésigazolással Határidő: minden esetben a számla kézhezvételétől számított öt munkanapon belül A számlát a teljesítésigazolással együtt másolatban (faxon/levélben/ ben nyilvántartási célból az EBKO részére el kell juttatni. Felelős: Kármentesítés műszaki ellenőre Dokumentum: számla- és teljesítésigazolás másolat Határidő: a számla kézhezvételétől számított öt munkanapon belül 4.2. Céltartalék képzése Céltartalékot kell képezni azokra a várható környezetvédelmi kötelezettségekre, amelyek költsége a jövőben bizonyosan fel fog merülni. Az éves beszámoló eredménye nem tartalmazhat olyan összegeket, amelyek jövőben bekövetkező események kapcsán válnak könyvelhetővé, ezért az óvatosság elvét szem előtt tartva szükséges, hogy egyes biztos vagy valószínűsíthető jövőbeni kötelezettségekre céltartalék képzés történjen. Ide tartozik a környezetvédelmi kötelezettség is, így a Gy /2008. sz. évközi zárásról szóló utasítás 3.6. pontja alapján a környezetvédelmi kötelezettségekre negyedévente kell céltartalékot képezni. A képzendő céltartalék mértékét a meghozott döntések alapján kell meghatározni, azaz a tárgyidőszakban indokolttá vált céltartalékot teljes összegben meg kell képezni. A céltartalék mértékét mindig a rendelkezésre álló legfrissebb adatok, információk alapján kell meghatározni. A céltartalék képzésére akkor kell intézkedni, amikor a várható jövőbeli kötelezettség ténye egyértelműen azonosítható (szemmel látható szennyezés,

4 1928 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám hatósági ellenőrzés ténymegállapítása alapján, jegyzőkönyvben foglalt megállapítás alapján, határozat alapján), mértéke számszerűsíthető (műszaki becslés, árajánlat, szerződés) A környezetvédelmi céltartalék képzése az alábbiak szerint történik: Új esemény felvételekor az EBK Osztály részére minden rendelkezésre álló adatot be kell küldeni (faxon, levélben ben), hogy a céltartalék képzéshez elegendő információ álljon rendelkezésre. Felelős: EBKO, EBK TSZE attól függően, hogy mely szervezet birtokába kerülnek először az alábbiakban felsorolt dokumentumok Dokumentum: bármilyen, rendelkezésre álló dokumentum, amely kellően indokolttá teszi a céltartalék képzését (határozat, felszólítás, tényfeltárási dokumentáció, jegyzőkönyv, hatósági bejárás jegyzőkönyve, állapotvizsgálat, szerződésmódosítás) Határidő: a dokumentumok kézhezvételét követő három munkanap A pontban felsorolt dokumentumok öszszesítését követően a Számviteli Főosztály részére meg kell küldeni a céltartalék képzésére vonatkozó igényt megfelelő indokokkal (a képzés mértékét tételesen meghatározó becsléssel) alátámasztva ahol az felülvizsgálatra kerül (Gy / pont). Egyetértés esetén a Központi Főkönyvelőség felé a könyvelést engedélyezi. Az engedélyezett céltartalék képzés dokumentumát tájékoztatásul a Kontrolling Igazgatóságnak meg kell küldeni. Felelős: EBKO, Számviteli Főosztály (felülvizsgálat tekintetében), Központi Főkönyvelőség (céltartalék lekönyvelése tekintetében) Dokumentum: iktatószámmal ellátott levél, analitikai nyilvántartás 1. Számú melléklet ( időszak Képzés (+) oszlop kitöltésével) Határidő: negyedévet követő hónap 8. munkanap A céltartalék képzésének könyvelését követően az eseményt az EBK szervezet analitikai rendszerében valamint az érintett terület háttéranalitikai táblázataiban meg kell jeleníteni, rögzíteni kell annak megnevezését és értékét az adott időszakra vonatkozóan. Ezt követően a TSZE részére meg kell küldeni. Felelős: EBKO Dokumentum: analitikai és háttéranalitikai nyilvántartások Határidő: a számviteli visszaigazolást követő harmadik munkanap Meglévő, az analitikai rendszerben rögzített esemény kapcsán történt változások alapján lehetőség van újabb céltartalék képzésére, amennyiben az eseménnyel kapcsolatban olyan változások történtek, amelyek további céltartalék képzést követelnek meg (határozat, szerződéskötés, szerződésmódosítás, környezeti kár mértékét meghatározó dokumentum). Ebben az esetben a pontok szerint kell eljárni Céltartalék feloldása A környezetvédelmi céltartalék feloldása havonta történik a megképzett céltartalék indokolttá vált felhasználása által, vagy abban az esetben, ha a megképzett céltartalék egészét, vagy egy részét tekintve a jövőbeli kötelezettség bizonyossága már nem áll fenn A környezetvédelmi kármentesítési munkákról számlanyilvántartást kell vezetni. Soronként kell rögzíteni az oszlopok fejlécében meghatározott adattartalommal. Minden olyan helyen amely értéket tartalmaz (szám) TI- LOS a cellában más formátumot (., ; : Ft ) használni. A mellékletben szereplő táblázat sem számszakilag sem tartalmilag sem formailag nem módosítható. Felelős: EBK TSZE Dokumentum: 2. Számú melléklet szerinti táblázat Határidő: folyamatos A alapján aktualizált táblázatot az EBKO részére meg kell küldeni elektronikusan a hu és a címekre. Felelős: EBK TSZE Dokumentum: 2. Számú melléklet aktualizált adatokkal Határidő: tárgyhót követő harmadik munkanap A beérkezett adatokat felül kell vizsgálni, az esetleges korrekciókat végre kell hajtani. Ezt követően az 1. számú mellékletben kell összesíteni, majd a Központi Főkönyvelőség részére könyvelésre a Számviteli Főosztályra és a Kontrolling Igazgatóságra tájékoztatásul megküldeni. Felelős: EBKO Dokumentum: 1. Számú melléklet aktualizált adatok ( időszak Feloldás (-) oszlop kitöltésével) Határidő: tárgyhót követő nyolcadik munkanap A céltartalék feloldáshoz az adatszolgáltatást meg kell bontani. A Gy /2008 sz. utasítás 3.6. pontjában foglaltak alapján az előző években képzett céltartalékok közül feloldásra kerülő összegeket (1) máshogy kell könyvelni, mint ha a tárgyévben képzett céltartalékok közül kerül feloldásra összeg (2). Könyvelés: 1. Esetben T42 - K esetben T42 - K864

5 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője A pont szerinti korrekciót követően a helyes adatokkal feltöltött, valamint negyedévente a képzés során kiegészítésre kerülő háttér analitikai táblázatot elektronikus úton meg kell küldeni az EBK TSZK-k részére. Felelős: EBKO Dokumentum: 2. Számú melléklet felülvizsgált, kiegészített, aktualizált adatokkal Határidő: tárgyhót követő tízedik munkanap Más forrásból megvalósuló, a környezetvédelmi céltartalék mögötti kötelezettség (beruházás) felszámolására irányuló végrehajtás esetén (pl. EU forrás felhasználásával megvalósuló kötelezettségek, Közmunkaprogram keretében megvalósuló kötelezettségek, más üzletág, vagy leányvállalat forrásából megvalósuló kötelezettségek) az üzletágaktól és leányvállalatoktól a céltartalék feloldáshoz szükséges adatokat be kell kérni valamint a negyedévente megképzett céltartalékot.felül kell vizsgálni és (a feloldáson túl azt is )) meg kell nézni, hogy nem állt-e be olyan esemény vagy körülmény ami miatt a megképzett céltartalék összegén módosítani kell. Felelős: EBKO Közreműködő: üzletágak, leányvállalatok Dokumentum: az üzletágak és leányvállalatok részéről megküldött iktatószámos levél Határidő: negyedévet követő nyolcadik munkanap A Kontrolling Igazgatóság által készített negyedéves számviteli (kontrolling) beszámolóval, a Számviteli Főosztály által készített könyvvizsgálathoz kapcsolódó adatszolgáltatással való adategyeztetés és az adatszolgáltatásban érintettek tájékoztatása. Felelős: EBKO Dokumentum: Számviteli beszámoló, GIR analitika Határidő: negyedévet követő hónap huszonötödike 4.4. Rendkívüli események A rendkívüli események azonnali beavatkozást igénylő környezeti kárainak rendezésére céltartalék nem képezhető illetve nem oldható fel. Azonban a nyilvántartási kötelezettsége a céltartalék feloldásával azonos adatszolgáltatást igényel ezért ennek szabályozása is a jelen utasításban történik A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások, számlák naprakész nyilvántartása szükséges. Felelős: EBK TSZE Dokumentum: 3. Számú melléklet Határidő: folyamatos A nyilvántartást az EBKO részére meg kell küldeni. Felelős: EBK TSZE Dokumentum: 3. Számú melléklet aktualizált adatokkal Határidő: havonta a tárgyhót követő harmadik munkanap A területről beérkezett nyilvántartások gyűjtése, összesítése, kezelése, adatainak egyeztetése (GIR, Főkönyvi lekérdező rendszer, OFA) illetve adatszolgáltatás valamennyi igénylő szervezet részére (KHEM, KVVM, KSH, MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság). Felelős: EBKO Dokumentum: 4. Számú melléklet Határidő: tárgyhót követő nyolcadik munkanap Az azonnali beavatkozást követően, amennyiben hatósági határozat kötelezi a MÁV ZRt.-t, valamely környezeti kármentesítési fázis (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, monitoring) végrehajtására, vagyis tervezhető, becsülhető jövőbeli környezetvédelmi kötelezettség megállapítására kerül sor, a környezeti kár felszámolására környezetvédelmi céltartalékot kell képezni, és a továbbiakban a 4.2 és a 4.3 pontokban leírtak alapján kell eljárni HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK Jelen utasítás nem tartalmaz hivatkozásokat HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS Az adatszolgáltatások tartalmáért, teljes körűségéért és helyességéért az EBK TSZE központvezetője felelős (5. Számú melléklet), melyet a december havi adatszolgáltatással együtt kell bejuttatni az EBK Osztály részére. Jelen szabályozás a megjelenés napjától érvényes MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Összesítő analitikai rendszer táblázat 2. számú melléklet: Háttéranalitikai táblázat 3. számú melléklet: Rendkívüli események hát tér ana liti kai táblázata 4. számú melléklet: Rendkívüli események összesítő táblázata 5. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat Andrási Miklós s.k. Elnök vezérigazgató Heinczinger István s.k. Vezérigazgató

6 1930 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 1. számú melléklet Azonosító Érintett EBK Területi Központ Mentesítési munkák Környezetvédelmi kötelezettség keletkezésének ideje (esemény feltárásának ideje) Összesít analitikai rendszer táblázata Várható kötelezettség Megképzett céltartalék összege Céltartalék képzés, év és hónap Indoklás, javaslat indoklás értéke "id szak" Képzés (+) "id szak" Feloldás (-) Számlaszám T ketartalék: Céltartalék: "id szak" céltartalék összege Ténylegesen költségként elszámolt összeg (feloldás alapján) Könyvelés dátuma (év, hó)

7 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Azonosító Szerz dés tárgya és száma* Háttéranalitikai táblázat Számlák Érintett helyrajzi szám(ok) Környezetvédelmi kötelezettség keletkezésének ideje** Szerz déskötés (vagy módosítás) dátuma*** Szerz dés telejesítésén ek határideje Kivitelez Szerz dés nettó értéke Kelte Száma Számla kézhezv ételének ideje Teljesítésigazolás kelte Nettó érték Bruttó érték A számla m szaki tartalma Bejegyzés dátuma Összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft * A kármentesítés (telephely) megnevezése (egy szerz désben egy terület több telephelye is lehet érintett) ** A kármentesítést (tényfeltárás, m szaki beavatkozás, monitoring) elrendel hatósági határozat száma és kelte. Ha nincs határozat be kell írni, hogy milyen körülmények között indult a munka (pl. egy ellen rzés, vagy audit során került megállapításra a *** A szerz dés módosítását külön fel kell tüntetni. Megnevezésében a szerz désmódosítást jelezni kell.

8 1932 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 3. számú melléklet Azonosító Szerz dés tárgya és száma Érintett helyrajzi szám(o k) Rendkívüli események háttéranalitikai táblázata Számlák Környezetvédelmi kötelezettség keletkezésének ideje Szerz déskötés (vagy módosítás) dátuma Szerz dés telejesítésén ek határideje Kivitelez Szerz dés nettó értéke Kelte Száma Számla kézhezvételének ideje Teljesítésigazolá s kelte A számla m szaki tartalma Nettó érték Bruttó érték Összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Bejegyzés dátuma

9 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Azonosító Érintett EBK Területi Központ Mentesítési munkák Rendkívüli események összesít táblázata Környezetvédelmi kötelezettség keletkezésének ideje (esemény feltárásának ideje) Várható kötelezettség indoklás értéke Számlaszám Indoklás, javaslat Költségként elszámolt összeg Könyvelés dátuma (év, hó)

10 1934 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 5. számú melléklet Teljességi nyilatkozat részére a MÁV Zrt évi környezetvédelmi céltartalék képzési és feloldási tevékenységével kapcsolatos feladatokban foglaltak teljességéhez 1. Az EBK Területi Szolgáltató Egység vezet jeként elismerem, hogy az EBK Szervezet felel ssége a környezetvédelmi céltartalék képzéssel és feloldással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról valós tényeket tükröz kimutatások elkészítése. Álláspontom szerint a fent említett kimutatások megbízható és valós képet adnak a Területi Szolgáltató Egység által végzett környezetvédelmi céltartalék képzéssel és feloldással kapcsolatos feladatok helyzetér l a beszámolási standardok szerint, és nem tartalmaznak lényeges hibákat, a kihagyásokat is ideértve. 2. Az irányításom alatt álló területet illet en a kimutatásokban szerepl valamennyi korrekció vonatkozásában felel sséget vállalok, azokat saját magunk által megadott adatoknak tekintjük. A korrekciók pontosságáért és megfelel kezeléséért felel sséget vállalok. 3. Az irányításom alatt álló területet illet en nincs tudomásom olyan tényleges és lehetséges szabálytalanságról, melyek hatásait meg kell fontolni a kimutatások összeállítása során. 4. Az irányításom alatt álló területet érint en az EBK Osztály által kért minden kötelezettségr l és feltételes kötelezettségr l tájékoztatást adtunk, ideértve az írott és szóbeli garanciákkal összefügg eket is, és azokat, amennyiben lényegesek voltak, megfelel en szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban. 5. Minden tényleges és feltételes kötelezettségünk lekönyvelésre illetve bemutatásra került, és a pénzügyi kimutatások részét képez analitikában szerepel. 6. Az irányításom alatt álló területet érint en a pénzügyi kimutatások részét képez analitikában leírtakon kívül nincsenek olyan mérleg fordulónap utáni események, melyek a pénzügyi kimutatások vagy az analitika módosítását vagy abban való szerepeltetést igényelnék., ( aláírás ) EBK TSZE vezet je

11 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az ügyvédek megbízásáról, szakmai felügyeletéről és az ügyvédi teljesítésigazolásról szóló16/2006. VIGH. sz. utasítás 1. sz. módosításáról Ezen utasítás közzététele napjával az ügyvédek megbízásáról, szakmai felügyeletéről és az ügyvédi teljesítésigazolásról szakértői szerződésekről szóló 16/2006. VIGH. sz. utasítás egyes rendelkezéseinek alábbi módosítását rendelem el: 1.0. AZ UTASÍTÁS 3. PONTJA AZ ALÁBBIAK- KAL EGÉSZÜL KI: Közbeszerzés: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében AZ UTASÍTÁS PONTJÁNAK 3. FRAN- CIA BEKEZDÉSE AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓ- DOSUL: A Jogi Igazgatóság a belső erőforrások figyelembevételével megvizsgálja, hogy a jogi szolgáltatás nyújtásához szükséges-e ügyvédet/ügyvédi irodát megbízni. Amennyiben szükséges, úgy elsődlegesen felméri, hogy az ügyvédi megbízás vonatkozásában szükséges-e közbeszerzési eljárást lefolytatni. Amennyiben a jogi szolgáltatás értéke eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárt, úgy általános, egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása válik szükségessé. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény tiltja a szerződések részekre bontását, amennyiben a beszerzésre egy ajánlattevővel is szerződést lehetne kötni. A közösségi értékhatárt éves szinten és összességében meghaladó megbízás esetén le kell folytatni az általános, egyszerű közbeszerzési eljárást különösen az általános ügyvédi tevékenység esetén (okiratszerkesztés, perbeli képviselet, általános tanácsadás). Ugyanakkor az alábbi esetekben nem szükséges összeszámítani az összes tárgyévi ügyvédi költséget, hanem kizárólag az alábbi egyes pontokhoz tartozó összes ügyvédi, illetve a speciális szakértelmet igénylő kérdésben a szakterületre megbízott ügyvéd/ügyvédek összes díját kell vizsgálni a tekintetben, hogy az eléri-e éves szinten a közösségi közbeszerzési értékhatárt. Ezen esetek különösen a következők: adott per és annak valamennyi összefüggése, különleges egyedi ügy, jól körülírható projektek jogi támogatására kötött valamennyi megbízási szerződés, amennyiben több ilyen jön létre egy adott projekt támogatására, speciális szakértelmet igénylő kérdés (iparjogvédelem, szabadalom, versenyjog, közösségi jog, stb., különösen, ha a megbízott képviselő az adott területen szakjogászi végzettséggel rendelkezik). Amennyiben közbeszerzési eljárást a fentieknek megfelelően nem szükséges lefolytatni, úgy a Jogi Igazgatóság az alábbiak szerint jár el. A MÁV Zrt. érdekeit figyelembevéve a legkedvezőbb, költségkímélő szerződés megkötése érdekében több ajánlatot kér be. Jelen utasítás rendelkezései a kiadásának napján lépnek hatályba. Andrási Miklós s.k. Elnök-vezérigazgató Heinczinger István s.k. vezérigazgató

12 1936 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 62/2009 (IX.08. MÁV Ért.26.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról 1.0. AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkavállalói részére nyújtott MAESTRO üzleti bankkártya igénylésének és használatának szabályozása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. MAESTRO üzleti bankkártya használatára jogosult munkavállalóira terjed ki. Az utasítás nem terjed ki a vállalati VISA és Master-Card vezetői bankkártyák használatára, melyet a 27/2007-es utasítással módosított 18/2006-os utasítás szabályoz Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Pénzügyi Igazgatóság vezetője FOGALOM MEGHATÁROZÁS 3.1. Üzleti bankkártya fogalmának meghatározása A bankkártya készpénzkímélő fizetési eszköz, amellyel a bankkártya tulajdonos vásárolhat, fizethet, szolgáltatást vehet igénybe, valamint igénye szerint készpénzt is felvehet bankfiókban, bankjegykiadó automatából (ATM). Ez a fajta kártya a szerződésben meghatározott napi limit és a kártyaszámla egyenlegének erejéig használható fel. A kártyaszámla a vállalat csak erre a célra használatos elszámolási számlájaként működik, mely lehetőséget teremt arra, hogy e számlához kapcsolódó kártyabirtokosok által igényelt összeg felhasználható legyen Kártyabirtokos A MÁV Zrt. MAESTRO üzleti bankkártyával rendelkező azon munkavállalói, akik a kártya használatára folyamatosan jogosultak Pótkártya-birtokos A MÁV Zrt. MAESTRO üzleti bankkártyával rendelkező azon munkavállalói, akik a bankkártya használatára csak a Kártyabirtokos távollétében jogosultak. Valamenynyi a Kártyabirtokos számára a jelen utasításban feltüntetett kötelezettség, felelősség a Pótkártya-birtokosra is vonatkozik saját üzleti bankkártyája tekintetében Elszámolási előleg A bankkártyával a bankszámláról felvett készpénz öszszege elszámolási előlegnek minősül Egyszeri elszámolási előleg A kártyabirtokos által a bankszámláról felvett készpénz, mely továbbadása kerül más munkavállaló részére külön engedély alapján AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Kártyaszámla, fedezet biztosítása. A kártyás fizetések fedezetét a MÁV Zrt. számvitelileg elkülönített két üzletága (Pályavasút, Központi irányítás és szolgáltatás) két bankszámlája biztosítja, melyeken a bankkártyák használatához szükséges fedezet minden nap automatikusan rendelkezésre áll Jogosultak köre Üzleti bankkártya igénylését a szervezeti egységek vezetőinek igénylése alapján a Pénzügyi igazgató hagyja jóvá. A bankkártya használatra jogosultak számára a Pénzügyi Igazgatóság engedélyt ad ki, mely tartalmazza a Kártyabirtokos adatait, a bankkártya napi, havi limitjét és az engedélyezett felhasználási célokat. Minden egyes üzleti bankkártyához tartozik egy pótkártya, melynek használatára kizárólag a szervezet egység vezetője által kijelölt munkavállaló jogosult. Használatának szabályai megegyeznek az alapkártya használatának szabályaival (limitek, felelősség, leszámolásra vonatkozó előírások stb.). A pótkártyát a Pénzügyi Igazgatóságtól történő átvétel valamint a kártya aktiválása után őrzésre át kell adni a szervezeti egység vezetőjének. A pótkártya csak a Kártyabirtokos helyettesítése esetén az adott szervezet vezetőjétől való kimutatható átvételt követően használható a helyettesítés idejére, melyet a helyettesítés megszűnése után azonnal kimutatható módon vissza kell adni az adott szervezet vezetőjének. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet a sz. pontban leírt dekádonkénti elszámolások mellékleteként be kell küldeni a pótkártya használat megkezdésekor Kártya igénylése A kártyaigényléshez az alábbi nyomtatványokat kell benyújtani a Pénzügyi Igazgatóság részére: Üzleti Bankkártya Igénylő lap Szervezeti egység vezetőjének kérelme, mely tartalmazza a Kártyabirtokos, Pótkártya-birtokos személyi adatait (az igénylőlap szerint), kártyák napi és havi javasolt limitjét és a felhasználás céljait.

13 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője Limitek meghatározása Az igénybe vehető napi limiteket a Kártyabirtokosonként aláírt Üzleti Bankkártya Igénylőlap (2. sz. melléklet), valamint a Kártyabirtokos részére kibocsátott kártyahasználati engedély is tartalmazza. Az Üzleti Bankkártya Igénylőlapon megjelölt napi készpénzfelvételi limit és napi vásárlási limit felhasználása összevontan értendő, az egyedi bankkártya használati engedélyen szereplő napi limit nem léphető túl. A bankkártyához havi limit is meghatározásra kerül az engedélyben, a korlátozás betartását a Pénzügyi Igazgatóság ellenőrzi. Az üzleti kártya limitjével minden esetben megegyezik a hozzá tartozó pótkártya limitje. Az igénybe vehető napi limittől eltérni csak a Kártyabirtokos szervezeti egység vezetőjének kérésére a Pénzügyi Igazgató engedélyével lehet, illetve eseti jelleggel indokolt esetben kizárólag egy napra a Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály vezetőjének engedélye alapján. A keretek egyszeri vagy állandó módosítását a Pénzügyi Igazgatóság jelzi a Bank részére Bankkártyák és PIN borítékok átvétele a banktól Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kódokat a bank készíti el. A kártyák és a PIN borítékok átvételére a Pénzügyi Igazgatóság meghatalmazottja útján kerül sor, akinek a kártyák kiosztásáig biztosítani kell az átvett eszközök biztonságos tárolását Bankkártyák és PIN borítékok átadása és őrzése A Pénzügyi Igazgatóság illetékes ügyintézője az üzleti kártyákat és a hozzá tartozó PIN kódokat tartalmazó lezárt borítékot átvételi elismervénnyel (1. sz. melléklet) átadja a kártyabirtokosoknak. Az elismervény három példányban készül, így egy-egy példányt kap a munkavállaló, valamint az illetékes pénzügyi és humán szervezet. A kártyákat és a hozzájuk tartozó egyedileg megjelölt pótkártyákat szigorú számadású bizonylatként kell kezelni, ezért az adott szervezet a kártyákat egyedileg nyilvántartásba veszi az alábbi adatokkal: kártya nyilvántartási száma, kártyaszám, kártyabirtokos neve, kártyabirtokos törzsszáma, kártya lejárati dátuma, kártya átvétel-visszavétel dátuma. A PIN kódot kizárólag a Kártyabirtokos és a Pótkártyabirtokos ismerheti, más személlyel való megosztása tilos. A PIN kódot a bankkártyával egy helyen tartani tilos. A bankkártya átvétele után a bankkártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés- és jogszerű használatáért a teljes felelősség a Kártyabirtokost terheli. A Kártyabirtokost a Munka Törvénykönyve szerinti kártérítési felelősség terheli. A kártyabirtokos (pótkártya esetén a szervezeti egység vezetője) köteles a bankkártyát a B.3. utasítás szerint munkavégzési helyén kizárólag általa zárható (páncél)szekrényben tartani, amennyiben azt nem használja Engedélyezett felhasználások köre Az üzleti bankkártyát kizárólag belföldön, szükség esetén készpénzfelvételre, valamint az engedélyben meghatározott kifizetések teljesítésére lehet használni. A készpénzfelvétel elszámolási előlegnek minősül. A Kártyabirtokos és a Pótkártya-birtokos felelős azért, hogy a felvett elszámolási előleg felhasználása, valamint a kártyás vásárlás a fenti céloknak megfelelően kerüljön felhasználásra. Valamennyi szervezeti egységnek törekednie kell arra, hogy elsősorban átutalással vásároljon, illetve vegyen igénybe szolgáltatást. Ennek hiányában kártyás vásárlást kell kezdeményeznie, míg végső esetben készpénzes kifizetést eszközölhet. A TÁSZ beszerzési hatáskörébe tartozó terméket, illetve közbeszerzési eljárással beszerzendő terméket és szolgáltatást sem készpénzzel, sem kártyával nem lehet vásárolni, beszerezni. A kibocsátott kártyák és a felhasználások jogcíme korlátozott, melyet a Pénzügyi Igazgatóság által kiadott engedély tartalmaz. Ettől eltérni csak a Pénzügyi Igazgató engedélyével lehet. Eseti, az engedélyben nem szereplő kifizetésekhez a szervezeti egység vezetőjének írásban kell engedélyt kérnie a Pénzügyi Igazgatótól. Egyszeri elszámolási előleg biztosítása Bankkártyával nem rendelkező szervezeti egység rendkívüli esetekben készpénzes kifizetésre engedélyt kérhet a Pénzügyi Igazgatótól, mely egyszeri elszámolási előleg útján kerül részére biztosításra. Az egyszeri elszámolási előleg biztosítása központi egységek esetén a MÁV Zrt. székhelyén működő házipénztárból vagy a Területi Képviselők bankkártyájáról történik, míg a Pályavasúti Üzletág munkatársai számára a Pénzügyi Igazgató által engedélyezett pályavasutas bankkártyáról. Az elszámolási előleg Kártyabirtokos részéről történő átadásakor a 3. sz. mellékletben található nyomtatványt kell kitölteni és aláírni az előleg átadójának és átvevőjének Vásárlás üzleti bankkártyával A Maestro üzleti bankkártya a Maestro emblémával kijelölt belföldi elfogadóhelyeken áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas. Elektronikus elfogadás esetén a mágnescsíkon kódolt adatokat elektronikus elfogadó terminál (POS) segítségével olvassák le, ekkor a kártyabizonylatot a terminál állítja elő.

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM PÉNZ ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készíttette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 07. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013.január 1-jétől hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 5. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva: 2009. december 21.,

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve már

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal 41 66 Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. augusztus 25-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. augusztus 25-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben