Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Rendszerterv. (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Rendszerterv. (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR"

Átírás

1 SCHOÓCHER BANK Rendszerterv (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ Barack Béla ADMINISZTRÁTOR Citrom Cecília DEMONSTRÁTOR Dió Dénes KAPCSOLATTARTÓ oldal 1

2 A MEGRENDELŐ IGÉNYEI A megrendelő egy olyan szoftverrendszer elkészítésére adott megbízást, amely a Schoócher Bank Rt. egyetlen fiókjának nyújt támogatást a mindennapi ügymenethez. A rendszerrel egyidejűleg beüzemelésre kerül egy ATM hálózat, amely segítségével a bank ügyfelei (folyószámla-tulajdonosok) vehetnek fel készpénzt saját folyószámlájukról a város különböző helyein. A szoftverrendszernek ezeket a gépeket is kezelnie kell, támogatást kell nyújtani a pénzfelvételek biztonságos megvalósításához. Emellett a rendszer segítségével a bank dolgozói (ügyintézők) elvégezhetik a különféle folyószámla-, tranzakciós- és bankkártya-műveleteket. A bankfiók vezetője számára pedig a rendszer rendszeresen (minden hónap végén) kimutatásokat készít az elmúlt időszak pénzügyi műveleteiről. Ugyanakkor a fiókvezetőnek is lehetősége van bármikor egyedi összesítéseket készítetni egy-egy kiválasztott időszakról. A bankfiók az ügyfelek részére folyószámla-szolgáltatást biztosít. Minden ügyfélnek legfeljebb egy folyószámlája lehet, de egy folyószámlához akár több tulajdonos is tarozhat (ekkor az egyes tulajdonosok azonos jogokkal rendelkeznek a számla felett). Az egyes folyószámlákhoz a fiók bankkártyákat biztosít (egyszerre legfeljebb annyit, ahány tulajdonosa van az adott számlának), amelyek segítségével az ügyfelek pénzt vehetnek fel az ATM gépeken keresztül a saját számlájukról. A banki ügyintézők készíthetnek új folyószámlát a rendszerben illetve törölhetik a számlákat (kizárólag ügyfelek kérésére). A különféle folyószámla-műveletekhez (új számla nyitása, számla megszűntetése) a számla minden tulajdonosának beleegyezése szükséges, és a művelet csak akkor végezhető el, ha a bank munkatársa ellenőrizte a tulajdonosok személyazonosságát. Az ügyfelek a banki ügyintézőn keresztül pénzt vehetnek fel a saját folyószámlájukról (legfeljebb az ott lévő összeg erejéig), pénzt fizethetnek be folyószámlákra (akár más számlájára is) illetve pénzt utalhatnak át másik a banknál vezetett folyószámlákra. A pénzkifizetés és átutalás műveletekhez legalább egy folyószámla tulajdonos jóváhagyása szükséges. A művelet megkezdése előtt a banki ügyintéző előtt a tulajdonosnak igazolni kell a személyazonosságát. Amennyiben egy ügyfél pénzt kíván befizetni egy folyószámlára nem szükséges a személyazonosságának igazolása. Az egyes folyószámlákhoz az ügyintéző készíthet bankkártyát (a folyószámla egy tulajdonosának kérésére). Minden folyószámla-tulajdonos egy időben egy kártyát birtokolhat. A kártya birtokosának lehetősége van (az ügyintézőn keresztül) a bankkártya letiltására illetve törlésére. Letiltáskor a bankkártya adatai a rendszerben maradnak és a szoftver tovább követi a használatot. Az első ATM gép, amelyből pénzt kíván felvenni valaki a letiltott kártyával, elnyeli azt. Törléskor az ügyfélnek vissza kell szolgáltatni a kártyát az ügyintézőnek, miután a bank munkatársa törli a kártyaadatokat a rendszerből. Amennyiben az ügyfél nem tudja visszaszolgáltatni a kártyát (pl. elvesztette), csak a kártya letiltására van lehetőség. Az ATM gépeken keresztüli pénzfelvételhez elegendő a számlához tartozó valamely bankkártya és az azt hitelesítő PIN kód ismerete (ezt az ATM gép ellenőrzi). A nem létező számlához tartozó kártyát és a letiltott kártyát az ATM gépnek el kell nyelni, illetve a kártyát akkor sem adhatja vissza, ha az ügyfél háromszor egymás után hibás PIN kódot adott meg (a hibás próbálkozások számát egy helyes PIN kód megadással lehet csak nullázni). oldal 2

3 A szoftver különböző statisztikai összesítő műveleteket kell végezzen az adatokon, amelyeket könnyen átlátható diagramok formájában (kimutatás) közöl a bankfiók vezetőjével. Ilyen kimutatások automatikusan készülnek a hónapok utolsó napján, illetve a fiókvezető kérésére. A fiókvezető hitelesítését (annak ellenőrzését, hogy valóban ő használja a szoftvert) a banki munkaállomásokat működtető operációs rendszer felhasználó-kezelésére kell építeni. oldal 3

4 1. A rendszer környezete A tervezett szoftverrendszer egy kliens-szerver környezetben fog működni. A szerverhez két különféle típusú kliensek kapcsolódhatnak: a banki munkaállomások és az ATM gépek. A banki munkaállomásokat a bankfiók dolgozói (ügyintézők és a vezető) használhatják, az ATM gépeket pedig a bank ügyfelei. Az alkalmazásszerver egy a bankfiók területén üzemelő szerver osztályú számítógép, amelyet Microsoft Windows Server 2003 R2 operációs rendszer működtet, és Microsoft.NET 3.5 keretrendszert tartalmaz. A banki munkaállomások egyszerű személyi számítógépek, amelyeken Microsoft Windows XP Professional operációs rendszer és Microsoft.NET 3.5 keretrendszer található. Az ATM gépek speciális hardverelemekből álló kliensek, amelyeket működtető operációs rendszer szintén tartalmazza a Microsoft.NET 3.5 keretrendszert, lehetőséget biztosítva.net alkalmazások futtatására. 1. ábra A rendszer környezete A rendszer környezetének alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy az alkalmazást a Microsoft.NET 3.5 keretrendszerre építve készítjük el. oldal 4

5 2. A rendszer szerkezete A tervezés során a szoftvert alrendszerekre osztottuk figyelembe véve a korábban meghatározott modularizációt és a rendszer környezetét alkotó elemeket. Emellett meghatároztuk azokat a külső elemeket, amelyekre szükség van a szoftver implementálásához. 2. ábra Alrendszerek és függőségeik A szoftver megjelenítési szintjén található három alrendszer, amelyek a különböző funkciók igénybevételéhez szükséges felhasználói interfészek megjelenítéséhez szükséges osztályokat tartalmazzák. A szoftver alkalmazási szintjén található Adatkezelő alrendszer a rendszer működéséhez szükséges adatok tárolását, kezelését és rendelkezésre állását biztosítja. Ezt az alrendszert használják a felső szinten lévő alrendszerek a működésükhöz. A köztes szinten található a.net keretrendszert szimbolizáló csomag, a rendszerelemek közül pedig közvetlenül nem használ fel az alkalmazás. Adatkezelő alrendszer: Ez az alrendszer a felelős a különböző folyószámlák, folyószámla-tulajdonosok, bankkártyák és kimutatások adatainak tárolásáért, kezeléséért illetve azok megfelelő védelméért. A többi alrendszer által igénybe vehető műveletek a Bankkártya, Számla, Tranzakció és Kimutatás interfészeken keresztül érhetők el. oldal 5

6 Folyószámla osztály: 3. ábra Adatkezelő alrendszer osztályai A Folyószámla osztály objektumai tárolják az egyes folyószámlák adatait, azaz a számlaszámot (szöveges formában), az egyenleget (numerikus érték) valamint a számla tulajdonosainak és a számlához tartozó bankkártyák listáját. 4. ábra Folyószámla osztály A folyószámla objektumok létrehozásához egy számlaszámot kell megadni. A konstruktor nem ellenőrzi a számlaszám egyediségét, így azt még az objektum létrehozása előtt meg kell tenni. A get kezdetű műveletek segítségével a folyószámla adatokhoz férhetünk hozzá: a számlaszámhoz, az egyenleghez illetve a tulajdonosok és bankkártyák listájához. Az ÚjTulajdonos() és ÚjKártya() műveletekkel a számlához rendelhetünk új folyószámlatulajdonost illetve új bankkártyát. oldal 6

7 A Befizet() és Kifizet() műveletekkel a megadott összeget adhatjuk hozzá illetve vonhatjuk le a folyószámla egyelegéből. A FedezetEllenőrzés() művelet annak eldöntését segíti, hogy a megadott összegre van-e fedezet a számlán. Személy osztály: A Személy osztály objektumai tárolják az egyes folyószámla-tulajdonosok adatait, azaz a személy nevét, címét és személyigazolványának számát (szöveges formában) valamint a személyhez tartozó folyószámlát és bankkártyát. 5. ábra Személy osztály A személy objektumok létrehozásához a személyes adatokat (név, cím, személyigazolvány száma) és a folyószámlát kell megadni. A személy objektumokat majd a Folyószámla osztály ÚjTulajdonos() műveletével fokunk létrehozni. A get kezdetű műveletek segítségével a személy adataihoz férhetünk hozzá: a személyes adatokhoz, a számlához és a kártyához. Az újkártya() művelettel új kártyát adhatunk az adott személynek (a régi kártya törlésre kerül). A letiltkártya() művelettel pedig a meglévő bankkártyáját tilthatjuk le. Bankkártya osztály: A Bankkártya osztály objektumai tárolják az egyes bankkártyák adatait, azaz a kártyaszámot (szöveges formában), a kártyához tartozó PIN-t (numerikus formában), a kártya állapotát (letiltva vagy sem) és egy számlálót amely a hibás hitelesítési kísérletek számát tartja nyilván, a kártyához tartozó folyószámlát valamint a kártyabirtokos személyt. 6. ábra Bankkártya osztály oldal 7

8 A bankkártya objektumok létrehozásához a kártyához tartozó folyószámlát és a kártyabirtokos személyt kell megadni. A kártyaszám és a PIN az objektum létrehozásakor kerül meghatározásra (rögzített szabályok alapján). A get kezdetű műveletek segítségével a kártya adataihoz férhetünk hozzá, úgymint: kártyaszám, folyószámla, kártyabirtokos és a kártya állapota (letiltott vagy használható). A hitelesít() művelettel ellenőrizhetjük, hogy a megadott PIN (paraméter) azonos-e a kártyához tartozó azonosítószámmal. A művelet eredménye az eddigi hibás próbálkozások száma (helyes PIN esetén 0). A letilt() művelettel a kártya állapotát változtathatjuk meg. A korábbi állapottól függetlenül letiltásra kerül a kártya. A letiltva illetve a számláló adattagok által tárolt értékek különféle állapotokat reprezentálhatnak az egyes kártya objektumok esetében. Ezeket a lehetséges állapotokat és a közöttük végbemenő átmeneteket szemlélteti az alábbi ábra. Folyószámlák osztály: 7. ábra A Bankkártya állapotai A Folyószámlák osztály kezeli a folyószámla, személy és bankkártya objektumokat, egyegy listában tárolva azokat. A Folyószámlák osztályból egyetlen példány létezik a rendszerben, amely a program indításakor jön létre és csak a leállításkor szűnik meg. Az ÚjSzámla(), ÚjTulajdonos(), Számlaellenőrzés() és Számlatörlés() műveletek segítségével az egyes folyószámlákat kezelhetjük (ezeket a műveleteket publikálja a Számla interfész). Az ÚjKártya(), Hitelesítés(), KártyaLetiltás(), Kártyatörlés() és GetSzámlaszám() műveletekkel a kártyák adatait kezelhetjük (ezeket a műveleteket a Bankkártya interfész publikálja). Az Átutalás(), Befizetés(), Kifizetés() és Összegellenőrzés() műveletek segítségével valósíthatók meg a pénzügyi tranzakciók (ezeket a műveleteket az alrendszer Tranzakció interfésze publikálja). oldal 8

9 A kártyakeresés(), számlakeresés() és személykeresés() műveleteket belső használatra terveztük, hogy az egyes azonosítók (számlaszám, kártyaszám és személyigazolvány szám) alapján meghatározzuk a megfelelő objektumot. Kimutatás osztály: 8. ábra Folyószámlák osztály A Kimutatás osztály objektumai tárolják a rendszer által korábban elkészített kimutatások adatait. 9. ábra Kimutatás osztály A kimutatás objektumok létrehozásához az időszakot (annak kezdő- és záró dátumát) valamint a kimutatás típusát (a KimutatásTípus felsorolás egy eleme) kell megadni. Kimutatások osztály: A Kimutatások osztály kezeli a Folyószámlákhoz hasonlóan a kimutatás objektumokat, egy listában tárolva azokat. 10. ábra Kimutatások osztály A Kimutatások osztályból is egyetlen példány létezik a rendszerben, amely szintén a program indításakor jön létre és csak a leállításkor szűnik meg. Az ÚjKimutatás() művelettel hozhatunk létre megadott típusú kimutatást a megadott időszak adatai alapján. oldal 9

10 Számla interfész: Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Az Adatkezelő alrendszer Számla interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes folyószámlákat kezelheti a banki ügyintéző. Az ÚjSzámla() művelet létrehoz egy új folyószámla objektumot miután ellenőrizte, hogy a megadott számlaszám egyedi a rendszerben, azaz nincs másik folyószámla, amelyhez ez a számlaszám tartozna. Amennyiben a számlaszám már használatban van, az új folyószámlát nem hozza létre, és a művelet eredménye a hamis logikai érték lesz (ha létrehozta a számlát, a művelet igaz eredményt ad a hívónak). 11. ábra ÚjSzámla() művelet A Számlatörlés() művelet a megadott számlaszámú folyószámlát törli a rendszerből. Amennyiben nem létezik olyan számla, amelyhez a megadott szám tartozna, a műveletnek nem lesz hatása. 12. ábra Számlatörlés() művelet Az ÚjTulajdonos() művelet a megadott számlához hozzárendeli mint tulajdonost a megadott személyt. Amennyiben a megadott személynek még nincs számlája a banknál, létrehozza a személyobjektumot és hozzárendeli a folyószámlaobjektumhoz. 13. ábra ÚjTulajdonos() művelet oldal 10

11 A Számlaellenőrzés() művelettel eldönthető, hogy egy adott számlaszámhoz tartozik-e folyószámla objektum a rendszerben. Bankkártya interfész: 14. ábra Számlaellenőrzés() művelet Az Adatkezelő alrendszer Bankkártya interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes bankkártyák adatait kezelhetik a banki ügyintézők és az ATM gépek. Az ÚjKártya() művelettel új bankkártya objektumot hozhatunk létre a rendszerben, amelyet a megadott számlaszámú folyószámlához és a megadott személyhez (kártyabirtokos) kapcsolhatunk. 15. ábra ÚjKártya() művelet A Kártyatörlés() művelettel egy kártyát törölhetünk a rendszerből. Ha a megadott kártyaszám ismeretlen a rendszer számára (nem tartozik hozzá bankkártya objektum, akkor a műveletnek nincs hatása. 16. ábra Kártyatörlés() művelet oldal 11

12 A Hitelesítés() művelettel eldönthetjük, hogy a megadott azonosító szám (PIN) azonos-e a kártyához tartozó értékkel. A művelet eredménye egy egész szám, amely a hibás hitelesítési próbálkozásokat reprezentálja (ha helyes a megadott PIN, akkor 0). 17. ábra Hitelesítés() művelet A KártyaLetiltás() művelettel egy bankkártya állapotát változtathatjuk meg letiltott -ra. 18. ábra KártyaLetiltás() művelet A GetSzámlaszám() művelettel a megadott kártyaszámú bankkártya objektumhoz tartozó bankszámla-számot kérhetjük le. Kimutatás interfész: 19. ábra GetSzámlaszám() művelet Az Adatkezelő alrendszer Kimutatás interfésze tartalmazza az ÚjKimutatás() műveletet, amelynek használatával készíthető el a megadott időszakról a kiválasztott típusú statisztika. oldal 12

13 Tranzakció interfész: 20. ábra ÚjKimutatás() művelet Az Adatkezelő alrendszer Tranzakció interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes pénzügyi tranzakciókat elvégezhetjük a folyószámlák között. Az Összegellenőrzés() művelet segítségével eldönthető, hogy a felvenni vagy átutalni kívánt összegre van-e fedezet a folyószámlán. 21. ábra Összegellenőrzés() művelet A Befizetés() művelettel a megadott összeggel növelhetjük a kiválasztott folyószámla egyenlegét. 22. ábra Befizetés() művelet oldal 13

14 A Kifizetés() művelettel a megadott összeggel csökkenthetjük a kiválasztott folyószámla egyenlegét. A művelet elvégzése előtt ellenőrizni kell, hogy a felvenni kívánt összegre van-e fedezet a számlán. 23. ábra Kifizetés() művelet Az Átutalás() művelettel a megadott összeget átmozgathatjuk az egyik folyószámláról (forrás) a másikra (cél). A művelet elvégzése előtt ellenőrizni kell, hogy az átutalni kívánt összegre van-e fedezet a forrásszámlán. Kimutatások alrendszer: 24. ábra Átutalás() művelet Ez az alrendszer felelős a fiókvezető számára nyújtott szolgáltatásokért. Ezeket a szolgáltatásokat a KimutatásForm osztály által megjelenített ablak segítségével veheti igénybe a fiókvezető. oldal 14

15 25. ábra Kimutatások alrendszer osztályai A Kimutatások alrendszer által nyújtott egyetlen szolgáltatás a Kimutatáskészítés, amelyhez az alrendszer az Adatkezelő alrendszer szolgáltatásait veszi igénybe a Kimutatás interfészen keresztül. 26. ábra Kimutatáskészítés osztályai Számlák alrendszer: 27. ábra Kimutatáskészítés folyamata Ez az alrendszer a felelős a banki ügyintézőknek nyújtott szolgáltatások biztosításáért, azaz a különféle folyószámla-, tranzakciós- és bankkártya műveletekért. Ezeket a szolgáltatásokat az ÜgyintézőForm osztály és az általa megjelenített dialógus ablakok segítségével vehetik igénybe a bank dolgozói. Az alrendszer a szolgáltatások biztosításához igénybe veszi az Adatkezelő alrendszer funkcióit a Számla, Tranzakció és Bankkártya interfészeken keresztül. oldal 15

16 28. ábra Számlák alrendszer osztályai oldal 16

17 Folyószámlanyitás: Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 29. ábra Folyószámlanyitás osztályai ATM alrendszer: oldal 17

18 oldal 18

19 oldal 19

20 oldal 20

21 oldal 21

22 oldal 22

23 oldal 23

24 oldal 24

25 oldal 25

26 oldal 26

27 oldal 27

28 oldal 28

29 oldal 29

30 oldal 30

31 oldal 31

32 oldal 32

33 oldal 33

34 oldal 34

35 oldal 35

36 oldal 36

37 oldal 37

38 oldal 38

39 1. MELLÉKLET HASZNÁLATI ESET MODELL A tervezett szoftverrendszer felhasználói három csoportba sorolhatók, úgymint: Vezető, Banki ügyintéző és Ügyfél. Ezeket a felhasználó-csoportok a használati eset modellben aktorokként jelennek meg. Ezeket az aktorokat és a közöttük fennálló kapcsolatokat szemlélteti a következő ábra. 30. ábra Aktorok és kapcsolataik A rendszer mindegyik felhasználó csoport számára más és más funkciókat biztosít. Az egyes aktorok és az általuk igénybe vehető rendszer-funkciók kapcsolatát szemléltetik az alábbi ábrák. 31. ábra A Vezető aktor műveletei A Kimutatáskészítés használati eset egy alapfunkciója a rendszernek, amelyet a Vezető felhasználói csoportba tartozó személyek vehetnek igénybe a vezetőségi kezelőfelületen keresztül. Kimutatáskészítés: 1. A vezető kiválasztja a kimutatás-típust 2. A vezető kiválasztja az időszakot, amelyről a kimutatás készül 3. A program legenerálja a diagramot oldal 39

40 32. ábra A Banki ügyintéző aktor műveletei A Folyószámla-művelet, Tranzakcióművelet és Bankkártya-művelet használati esetek különböző rendszer-funkciók általánosításai, ezekből származnak a különböző alapfunkciók: Folyószámlanyitás, Folyószámla megszüntetés, Pénzbefizetés, Pénzkifizetés, Átutalás, Új bankkártya igénylés, Bankkártya letiltás és Bankkártyatörlés. A Számlatulajdonos-ellenőrzés, Számlaellenőrzés és Összegellenőrzés olyan részfunkciók, amelyek különféle adatokat ellenőriznek az egyes alapfunkciók során. Folyószámlanyitás: 1. A rendszer generál egy új folyószámlaszámot 2. Az ügyintéző megadja a számlatulajdonos(ok) adatait 3. A rendszer elmenti a személyes adatokat 4. A rendszer elkészíti az új folyószámlát 5. Az ügyintéző megadja a bankkártya adatokat 6. A rendszer elkészíti a bankkártyá(ka)t Folyószámla megszüntetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát oldal 40

41 2. A rendszer törli a számlához tartozó kártyákat 3. A rendszer törli a számlatulajdonosok adatait 4. A rendszer törli a folyószámlát Pénzbefizetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a számlát 2. Az ügyintéző megadja a befizetendő összeget 3. A rendszer rögzíti a tranzakciót Pénzkifizetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző megadja a felveendő összeget 3. A rendszer ellenőrzi a rendelkezésre álló összeget 4. A rendszer véglegesíti a tranzakciót Átutalás: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző kiválasztja a célszámlát 3. Az ügyintéző megadja az átutalandó összeget 4. A rendszer ellenőrzi a rendelkezésre álló összeget 5. A rendszer elvégzi az átutalást Új bankkártya igénylés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző megadja a bankkártya adatokat 3. Az rendszer elkészíti a bankkártyát Bankkártya letiltás: 1. Az ügyintéző kiválasztja a bankkártyát 2. A rendszer letiltja a kártyát Bankkártya törlés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a kártyát 2. A rendszer törli a bankkártyát oldal 41

42 33. ábra Az Ügyfél aktor műveletei A Pénzfelvétel ATM gépből egy alapfunkció, amelynek része az Összegellenőrzés és Számlaellenőrzés művelet. Pénzfelvétel ATM gépből: 1. Az ügyfél behelyezi a kártyáját a gépbe 2. A gép üdvözli az ügyfelet 3. Az ügyfél kiválasztja a kommunikáció nyelvét a felkínált lehetőségek (magyar, angol, német) közül 4. Az ügyfél megadja a kártyához tartozó azonosító számot (PIN) 5. Az ügyfél megadja a felvenni kívánt összeget (választ a felkínált lehetőségek közül vagy egyedi összeget ad meg) 6. A gép ellenőrzi a kártya állapotát, a kártyához tartozó számlát, a PIN-t és az összeget 7. A gép visszaadja a kártyát 8. A gép kiadja a pénzt 9. A gép bizonylatot nyomtat Abban az esetben, ha a bankkártya letiltott állapotban van, a kártyához tartozó folyószámla nem létezik, az ügyfél hibásan adta meg a PIN-t vagy túl nagy összeget kíván felvenni, a gép elutasítja a pénzfelvételi kísérletet. Ekkor a 6. lépésben leírt ellenőrzés után a következő lépések következnek: Ha a folyószámla nem létezik, a gép elnyeli a kártyát. Ha a kártya letiltott állapotban van, a gép elnyeli a kártyát. Ha az ügyfél nagyobb összeget ad meg, mint ami a számláján található, akkor a gép értesíti erről az ügyfelet és visszaadja a kártyát. Ha az ügyfél hibás PIN-t adott meg, akkor a gép lehetőséget ad az újbóli próbálkozásra. Ha az ügyfél háromszor elrontotta a PIN-t, a gép elnyeli a kártyát. oldal 42

43 2. MELLÉKLET ANALÍZIS MODELL A rendszer szerkezete: Vezetőség: 34. ábra A rendszer szerkezete 35. ábra Vezetőség csomag osztálydiagramja oldal 43

44 Ügyintéző: 36. ábra Az ügyintéző csomag osztálydiagramja Ügyfél: 37. ábra Az ügyfél csomag osztálydiagramja Az előző ábrákon látható szerkezeti elemek segítségével modelleztük a rendszer működését az egyes alapfunkciók biztosítása érdekében. A rendszerelemek együttműködését, a közöttük végbemenő üzenetváltásokat szemléltetik a következő ábrák. Kimutatáskészítés (Vezetőség): 38. ábra Kimutatáskészítés osztályai oldal 44

45 Folyószámlanyitás (Ügyintéző): 39. ábra Kimutatáskészítés folyamata 40. ábra Folyószámlanyitás osztályai 41. ábra Folyószámlanyitás folyamata oldal 45

46 Folyószámla megszüntetés (Ügyintéző): 42. ábra Folyószámla megszüntetés osztályai Új bankkártya igénylés (Ügyintéző): 43. ábra Folyószámla megszüntetés folyamata 44. ábra Új bankkártya igénylés osztályai 45. ábra Új bankkártya igénylés folyamata oldal 46

47 Bankkártya letiltás (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 46. ábra Bankkártya letiltás osztályai Bankkártya törlés (Ügyintéző): 47. ábra Bankkártya letiltás folyamata 48. ábra Bankkártya törlés osztályai 49. ábra Bankkártya törlés folyamata oldal 47

48 Pénzbefizetés (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 50. ábra Pénzbefizetés osztályai Pénzkifizetés (Ügyintéző): 51. ábra Pénzbefizetés folyamata 52. ábra Pénzkifizetés osztályai 53. ábra Pénzkifizetés folyamata oldal 48

49 Átutalás (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 54. ábra Átutalás osztályai Pénzfelvétel ATM gépből (Ügyfél): 55. ábra Átutalás folyamata 56. ábra Pénzfelvétel ATM gépből osztályai oldal 49

50 57. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata 58. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (letiltott kártya) oldal 50

51 59. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (nem létező számla) 60. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (rossz PIN) oldal 51

52 61. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (túl nagy összeg) oldal 52

53 3. MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYVEK oldal 53

54 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 5. Jelen vannak: Alma Aliz Barack Béla Citrom Cecília Dió Dénes Események: Megalakult a csapat, megtörtént a szerepkörök kiosztása, és a megrendelővel folytatott tárgyalás során meghatározásra kerültek a rendszerrel szemben támasztott követelmények. Elkészült a munka ütemterve. A csapattagok beosztása: Projektvezető: Alma Aliz Projekt adminisztrátor: Barack Béla Demonstrátor: Citrom Cecília Kapcsolattartó: Dió Dénes X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 54

55 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 12. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (projekt adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Események: A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapján elkészült a használati eset modell első változata. X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 55

56 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 19. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: A használati eset modell alapján kezdetét vette az analízis modell osztálydiagramjainak elkészítése. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: A vezetőségi funkciók osztálydiagramjai Alma Aliz Az ügyintéző funkciók osztálydiagramjai Citrom Cecília, Dió Dénes Az ügyfél funkciók osztálydiagramjai Barack Béla X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 56

57 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 26. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Az értékelés alapján módosítottuk a használati eset modellt és az analízis modellt. Elkészítettük a használati eset modell részletezése, kiterjesztése. Elkészítettük az analízis modell szekvencia diagramjait. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Használati eset modell felülvizsgálata, kiterjesztése Alma Aliz, Barack Béla Analízis modell felülvizsgálata, szekvencia diagramok készítése Citrom Cecília, Dió Dénes X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 57

58 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 04. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell osztálydiagramjainak kezdeti változatát és a rendszer felbontását (alrendszerek). Elkészítettük a telepítési modellt. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Telepítési modell készítése, a rendszer felbontása Alma Aliz, Dió Dénes Osztálydiagramok készítése Barack Béla, Citrom Cecília, X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 58

59 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 11. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell szekvencia diagramjainak kezdeti. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Folyószámla műveletek Alma Aliz Tranzakciós műveletek Dió Dénes Bankkártya műveletek Citrom Cecília Vezetőségi és ügyfél műveletek Barack Béla X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 59

60 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 18. Jelen vannak: Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell állapotdiagramjainak kezdeti változatát. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Osztályok szűrése Dió Dénes Állapotdiagramok készítése Alma Aliz, Barack Béla, Citrom Cecília X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 60

61 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 25. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Felülvizsgáltuk az eddig elkészült modelleket. Megismételtük a Kidolgozás folyamatát a terv javítása érdekében A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Használati eset modell javítása Dió Dénes Analízis- és telepítési modell javítása Barack Béla Tervezési modell javítása Alma Aliz, Citrom Cecília X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 61

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás

Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás Használati útmutató OTPdirekt szolgáltatás 1 1. Fejezet OTPdirekt Contact Center, Internet Bank, SmartBank és SMS- Kontroll... 5 1. Általános információk... 5 2. Az OTPdirekt szolgáltatás felhasználói...

Részletesebben

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Kontír FB (SQL verzió) I Infotéka Kontír FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása 23 Fejezet

Részletesebben

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15

K&H vállalkozói e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 K&H vállalkozói e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H vállalkozói e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden

Részletesebben

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék

MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék MTB ZRT. Electra 5.02 Felhasználói Kézikönyv Cardinal Kft. 1993-2002. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Mi az Elektronikus Banki Ügyfélprogram szolgáltatás?... 4 Az Electra ügyfélprogram... 5 Az Electra ügyfélprogram

Részletesebben

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15.

K&H e-bank. felhasználói kézikönyv. legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. K&H e-bank felhasználói kézikönyv legutolsó frissítés dátuma: 2014.07.15. 1 Kedves Ügyfelünk! Köszöntjük Önt a K&H e-bank felhasználói között. Jelen felhasználói kézikönyvben röviden bemutatjuk a rendszer

Részletesebben

06-21-24-24-551. netbank@borsodtakarek.hu. Számlavezető kirendeltségen (személyes ügyintézés, nyitvatartási időben)

06-21-24-24-551. netbank@borsodtakarek.hu. Számlavezető kirendeltségen (személyes ügyintézés, nyitvatartási időben) TÁJÉKOZTATÓ ÉS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Internetbanking témakörben 1. Elérhetőségek az Internetbanking szolgáltatással kapcsolatban A Internetbanking Szolgáltatást a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Belföldi és deviza vevői számlázás

Belföldi és deviza vevői számlázás Belföldi és deviza vevői számlázás Net-Soft Számítástechnikai és Vállalkozásügyviteli Kft. Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 21. 1. em. 15. v: 2.0.0.1. program verzió. (Paradox adatbázis kezelő) 2015.04.01.

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011. április 17. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben

T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer. adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok

T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer. adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok T-City-CityPass Szolnok városkártya Intelligens elektronikus közösségi kártya rendszer adminisztrációs és üzemeltetői folyamatok Projekt adatok: Projekt címe Intelligens azonosító eszközökön alapuló elektronikus

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ. 2014. március FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2014. március Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ERSTE LAKOSSÁGI NETBANK MŰKÖDÉSÉHEZ 1 Tartalomjegyzék Általános fogalmak... 4 Az Erste NetBank elérési címe... 4 Erste NetBank Súgó... 5 I. fejezet - Általános tudnivalók... 5 1.

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 6 Fejezet II Kezdő lépések 9 1 Kezdő lépések... menü áttekintés 9 2 Adatok konvertálása... 9 3 Új cég felvétele... a programba

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Kezdő lépések 5 1 Demo verzió... 5 2 Kezdő lépések... menü áttekintés 5 3 Adatok konvertálása... 6 4 Új cég felvétele...

Részletesebben

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21.

OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. OTPdirekt internetes szolgáltatás Kezelési Leírás Hatálybalépés időpontja: 2011.február 21. Bevezető... 5 A rendszerről... 5 A szolgáltatás igénybevétele... 5 Nyomtatási lehetőségek... 10 Exportálási lehetőség...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék A modul általános ismertetése... 4 Számla

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Szabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 43 AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉSI Szabályzata Jóváhagyva: a TKSZ Igazgatóságának 2011 február

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló Felhasználói kézikönyv

@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Adminisztrációs Rendszer v8.3 verzió Bevezetés Tartalom Bevezetés... 7 Hardver és szoftver követelmények... 7 Integráció...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Utolsó módosítás: 2015. április 09.

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Utolsó módosítás: 2015. április 09. FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Utolsó módosítás: 2015. április 09. A TERC Kft. a http://www.etalon.terc.hu honlapcíméről elérhető TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszer továbbiakban

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel

SZAKDOLGOZAT. Pálfi Attila Tar Dániel SZAKDOLGOZAT Pálfi Attila Tar Dániel Debrecen 2010 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ASP.NET ALAPOKON Témavezető: Dr. Juhász István egyetemi adjunktus Juhász József Csaba Development Leader Készítette: Pálfi

Részletesebben

e-iroda Könyvelés modul Könyvelés modul főbb funkciói...4 Rendszer menü...5 Beállítások menü 5 - Általános beállítások... 5 - Cégfüggő beállítások... 6 - Szín (személyes) beállítások... 6 - Nyelvek menü...

Részletesebben