Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Rendszerterv. (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Rendszerterv. (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR"

Átírás

1 SCHOÓCHER BANK Rendszerterv (Kidolgozás) A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ Barack Béla ADMINISZTRÁTOR Citrom Cecília DEMONSTRÁTOR Dió Dénes KAPCSOLATTARTÓ oldal 1

2 A MEGRENDELŐ IGÉNYEI A megrendelő egy olyan szoftverrendszer elkészítésére adott megbízást, amely a Schoócher Bank Rt. egyetlen fiókjának nyújt támogatást a mindennapi ügymenethez. A rendszerrel egyidejűleg beüzemelésre kerül egy ATM hálózat, amely segítségével a bank ügyfelei (folyószámla-tulajdonosok) vehetnek fel készpénzt saját folyószámlájukról a város különböző helyein. A szoftverrendszernek ezeket a gépeket is kezelnie kell, támogatást kell nyújtani a pénzfelvételek biztonságos megvalósításához. Emellett a rendszer segítségével a bank dolgozói (ügyintézők) elvégezhetik a különféle folyószámla-, tranzakciós- és bankkártya-műveleteket. A bankfiók vezetője számára pedig a rendszer rendszeresen (minden hónap végén) kimutatásokat készít az elmúlt időszak pénzügyi műveleteiről. Ugyanakkor a fiókvezetőnek is lehetősége van bármikor egyedi összesítéseket készítetni egy-egy kiválasztott időszakról. A bankfiók az ügyfelek részére folyószámla-szolgáltatást biztosít. Minden ügyfélnek legfeljebb egy folyószámlája lehet, de egy folyószámlához akár több tulajdonos is tarozhat (ekkor az egyes tulajdonosok azonos jogokkal rendelkeznek a számla felett). Az egyes folyószámlákhoz a fiók bankkártyákat biztosít (egyszerre legfeljebb annyit, ahány tulajdonosa van az adott számlának), amelyek segítségével az ügyfelek pénzt vehetnek fel az ATM gépeken keresztül a saját számlájukról. A banki ügyintézők készíthetnek új folyószámlát a rendszerben illetve törölhetik a számlákat (kizárólag ügyfelek kérésére). A különféle folyószámla-műveletekhez (új számla nyitása, számla megszűntetése) a számla minden tulajdonosának beleegyezése szükséges, és a művelet csak akkor végezhető el, ha a bank munkatársa ellenőrizte a tulajdonosok személyazonosságát. Az ügyfelek a banki ügyintézőn keresztül pénzt vehetnek fel a saját folyószámlájukról (legfeljebb az ott lévő összeg erejéig), pénzt fizethetnek be folyószámlákra (akár más számlájára is) illetve pénzt utalhatnak át másik a banknál vezetett folyószámlákra. A pénzkifizetés és átutalás műveletekhez legalább egy folyószámla tulajdonos jóváhagyása szükséges. A művelet megkezdése előtt a banki ügyintéző előtt a tulajdonosnak igazolni kell a személyazonosságát. Amennyiben egy ügyfél pénzt kíván befizetni egy folyószámlára nem szükséges a személyazonosságának igazolása. Az egyes folyószámlákhoz az ügyintéző készíthet bankkártyát (a folyószámla egy tulajdonosának kérésére). Minden folyószámla-tulajdonos egy időben egy kártyát birtokolhat. A kártya birtokosának lehetősége van (az ügyintézőn keresztül) a bankkártya letiltására illetve törlésére. Letiltáskor a bankkártya adatai a rendszerben maradnak és a szoftver tovább követi a használatot. Az első ATM gép, amelyből pénzt kíván felvenni valaki a letiltott kártyával, elnyeli azt. Törléskor az ügyfélnek vissza kell szolgáltatni a kártyát az ügyintézőnek, miután a bank munkatársa törli a kártyaadatokat a rendszerből. Amennyiben az ügyfél nem tudja visszaszolgáltatni a kártyát (pl. elvesztette), csak a kártya letiltására van lehetőség. Az ATM gépeken keresztüli pénzfelvételhez elegendő a számlához tartozó valamely bankkártya és az azt hitelesítő PIN kód ismerete (ezt az ATM gép ellenőrzi). A nem létező számlához tartozó kártyát és a letiltott kártyát az ATM gépnek el kell nyelni, illetve a kártyát akkor sem adhatja vissza, ha az ügyfél háromszor egymás után hibás PIN kódot adott meg (a hibás próbálkozások számát egy helyes PIN kód megadással lehet csak nullázni). oldal 2

3 A szoftver különböző statisztikai összesítő műveleteket kell végezzen az adatokon, amelyeket könnyen átlátható diagramok formájában (kimutatás) közöl a bankfiók vezetőjével. Ilyen kimutatások automatikusan készülnek a hónapok utolsó napján, illetve a fiókvezető kérésére. A fiókvezető hitelesítését (annak ellenőrzését, hogy valóban ő használja a szoftvert) a banki munkaállomásokat működtető operációs rendszer felhasználó-kezelésére kell építeni. oldal 3

4 1. A rendszer környezete A tervezett szoftverrendszer egy kliens-szerver környezetben fog működni. A szerverhez két különféle típusú kliensek kapcsolódhatnak: a banki munkaállomások és az ATM gépek. A banki munkaállomásokat a bankfiók dolgozói (ügyintézők és a vezető) használhatják, az ATM gépeket pedig a bank ügyfelei. Az alkalmazásszerver egy a bankfiók területén üzemelő szerver osztályú számítógép, amelyet Microsoft Windows Server 2003 R2 operációs rendszer működtet, és Microsoft.NET 3.5 keretrendszert tartalmaz. A banki munkaállomások egyszerű személyi számítógépek, amelyeken Microsoft Windows XP Professional operációs rendszer és Microsoft.NET 3.5 keretrendszer található. Az ATM gépek speciális hardverelemekből álló kliensek, amelyeket működtető operációs rendszer szintén tartalmazza a Microsoft.NET 3.5 keretrendszert, lehetőséget biztosítva.net alkalmazások futtatására. 1. ábra A rendszer környezete A rendszer környezetének alapos vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy az alkalmazást a Microsoft.NET 3.5 keretrendszerre építve készítjük el. oldal 4

5 2. A rendszer szerkezete A tervezés során a szoftvert alrendszerekre osztottuk figyelembe véve a korábban meghatározott modularizációt és a rendszer környezetét alkotó elemeket. Emellett meghatároztuk azokat a külső elemeket, amelyekre szükség van a szoftver implementálásához. 2. ábra Alrendszerek és függőségeik A szoftver megjelenítési szintjén található három alrendszer, amelyek a különböző funkciók igénybevételéhez szükséges felhasználói interfészek megjelenítéséhez szükséges osztályokat tartalmazzák. A szoftver alkalmazási szintjén található Adatkezelő alrendszer a rendszer működéséhez szükséges adatok tárolását, kezelését és rendelkezésre állását biztosítja. Ezt az alrendszert használják a felső szinten lévő alrendszerek a működésükhöz. A köztes szinten található a.net keretrendszert szimbolizáló csomag, a rendszerelemek közül pedig közvetlenül nem használ fel az alkalmazás. Adatkezelő alrendszer: Ez az alrendszer a felelős a különböző folyószámlák, folyószámla-tulajdonosok, bankkártyák és kimutatások adatainak tárolásáért, kezeléséért illetve azok megfelelő védelméért. A többi alrendszer által igénybe vehető műveletek a Bankkártya, Számla, Tranzakció és Kimutatás interfészeken keresztül érhetők el. oldal 5

6 Folyószámla osztály: 3. ábra Adatkezelő alrendszer osztályai A Folyószámla osztály objektumai tárolják az egyes folyószámlák adatait, azaz a számlaszámot (szöveges formában), az egyenleget (numerikus érték) valamint a számla tulajdonosainak és a számlához tartozó bankkártyák listáját. 4. ábra Folyószámla osztály A folyószámla objektumok létrehozásához egy számlaszámot kell megadni. A konstruktor nem ellenőrzi a számlaszám egyediségét, így azt még az objektum létrehozása előtt meg kell tenni. A get kezdetű műveletek segítségével a folyószámla adatokhoz férhetünk hozzá: a számlaszámhoz, az egyenleghez illetve a tulajdonosok és bankkártyák listájához. Az ÚjTulajdonos() és ÚjKártya() műveletekkel a számlához rendelhetünk új folyószámlatulajdonost illetve új bankkártyát. oldal 6

7 A Befizet() és Kifizet() műveletekkel a megadott összeget adhatjuk hozzá illetve vonhatjuk le a folyószámla egyelegéből. A FedezetEllenőrzés() művelet annak eldöntését segíti, hogy a megadott összegre van-e fedezet a számlán. Személy osztály: A Személy osztály objektumai tárolják az egyes folyószámla-tulajdonosok adatait, azaz a személy nevét, címét és személyigazolványának számát (szöveges formában) valamint a személyhez tartozó folyószámlát és bankkártyát. 5. ábra Személy osztály A személy objektumok létrehozásához a személyes adatokat (név, cím, személyigazolvány száma) és a folyószámlát kell megadni. A személy objektumokat majd a Folyószámla osztály ÚjTulajdonos() műveletével fokunk létrehozni. A get kezdetű műveletek segítségével a személy adataihoz férhetünk hozzá: a személyes adatokhoz, a számlához és a kártyához. Az újkártya() művelettel új kártyát adhatunk az adott személynek (a régi kártya törlésre kerül). A letiltkártya() művelettel pedig a meglévő bankkártyáját tilthatjuk le. Bankkártya osztály: A Bankkártya osztály objektumai tárolják az egyes bankkártyák adatait, azaz a kártyaszámot (szöveges formában), a kártyához tartozó PIN-t (numerikus formában), a kártya állapotát (letiltva vagy sem) és egy számlálót amely a hibás hitelesítési kísérletek számát tartja nyilván, a kártyához tartozó folyószámlát valamint a kártyabirtokos személyt. 6. ábra Bankkártya osztály oldal 7

8 A bankkártya objektumok létrehozásához a kártyához tartozó folyószámlát és a kártyabirtokos személyt kell megadni. A kártyaszám és a PIN az objektum létrehozásakor kerül meghatározásra (rögzített szabályok alapján). A get kezdetű műveletek segítségével a kártya adataihoz férhetünk hozzá, úgymint: kártyaszám, folyószámla, kártyabirtokos és a kártya állapota (letiltott vagy használható). A hitelesít() művelettel ellenőrizhetjük, hogy a megadott PIN (paraméter) azonos-e a kártyához tartozó azonosítószámmal. A művelet eredménye az eddigi hibás próbálkozások száma (helyes PIN esetén 0). A letilt() művelettel a kártya állapotát változtathatjuk meg. A korábbi állapottól függetlenül letiltásra kerül a kártya. A letiltva illetve a számláló adattagok által tárolt értékek különféle állapotokat reprezentálhatnak az egyes kártya objektumok esetében. Ezeket a lehetséges állapotokat és a közöttük végbemenő átmeneteket szemlélteti az alábbi ábra. Folyószámlák osztály: 7. ábra A Bankkártya állapotai A Folyószámlák osztály kezeli a folyószámla, személy és bankkártya objektumokat, egyegy listában tárolva azokat. A Folyószámlák osztályból egyetlen példány létezik a rendszerben, amely a program indításakor jön létre és csak a leállításkor szűnik meg. Az ÚjSzámla(), ÚjTulajdonos(), Számlaellenőrzés() és Számlatörlés() műveletek segítségével az egyes folyószámlákat kezelhetjük (ezeket a műveleteket publikálja a Számla interfész). Az ÚjKártya(), Hitelesítés(), KártyaLetiltás(), Kártyatörlés() és GetSzámlaszám() műveletekkel a kártyák adatait kezelhetjük (ezeket a műveleteket a Bankkártya interfész publikálja). Az Átutalás(), Befizetés(), Kifizetés() és Összegellenőrzés() műveletek segítségével valósíthatók meg a pénzügyi tranzakciók (ezeket a műveleteket az alrendszer Tranzakció interfésze publikálja). oldal 8

9 A kártyakeresés(), számlakeresés() és személykeresés() műveleteket belső használatra terveztük, hogy az egyes azonosítók (számlaszám, kártyaszám és személyigazolvány szám) alapján meghatározzuk a megfelelő objektumot. Kimutatás osztály: 8. ábra Folyószámlák osztály A Kimutatás osztály objektumai tárolják a rendszer által korábban elkészített kimutatások adatait. 9. ábra Kimutatás osztály A kimutatás objektumok létrehozásához az időszakot (annak kezdő- és záró dátumát) valamint a kimutatás típusát (a KimutatásTípus felsorolás egy eleme) kell megadni. Kimutatások osztály: A Kimutatások osztály kezeli a Folyószámlákhoz hasonlóan a kimutatás objektumokat, egy listában tárolva azokat. 10. ábra Kimutatások osztály A Kimutatások osztályból is egyetlen példány létezik a rendszerben, amely szintén a program indításakor jön létre és csak a leállításkor szűnik meg. Az ÚjKimutatás() művelettel hozhatunk létre megadott típusú kimutatást a megadott időszak adatai alapján. oldal 9

10 Számla interfész: Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Az Adatkezelő alrendszer Számla interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes folyószámlákat kezelheti a banki ügyintéző. Az ÚjSzámla() művelet létrehoz egy új folyószámla objektumot miután ellenőrizte, hogy a megadott számlaszám egyedi a rendszerben, azaz nincs másik folyószámla, amelyhez ez a számlaszám tartozna. Amennyiben a számlaszám már használatban van, az új folyószámlát nem hozza létre, és a művelet eredménye a hamis logikai érték lesz (ha létrehozta a számlát, a művelet igaz eredményt ad a hívónak). 11. ábra ÚjSzámla() művelet A Számlatörlés() művelet a megadott számlaszámú folyószámlát törli a rendszerből. Amennyiben nem létezik olyan számla, amelyhez a megadott szám tartozna, a műveletnek nem lesz hatása. 12. ábra Számlatörlés() művelet Az ÚjTulajdonos() művelet a megadott számlához hozzárendeli mint tulajdonost a megadott személyt. Amennyiben a megadott személynek még nincs számlája a banknál, létrehozza a személyobjektumot és hozzárendeli a folyószámlaobjektumhoz. 13. ábra ÚjTulajdonos() művelet oldal 10

11 A Számlaellenőrzés() művelettel eldönthető, hogy egy adott számlaszámhoz tartozik-e folyószámla objektum a rendszerben. Bankkártya interfész: 14. ábra Számlaellenőrzés() művelet Az Adatkezelő alrendszer Bankkártya interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes bankkártyák adatait kezelhetik a banki ügyintézők és az ATM gépek. Az ÚjKártya() művelettel új bankkártya objektumot hozhatunk létre a rendszerben, amelyet a megadott számlaszámú folyószámlához és a megadott személyhez (kártyabirtokos) kapcsolhatunk. 15. ábra ÚjKártya() művelet A Kártyatörlés() művelettel egy kártyát törölhetünk a rendszerből. Ha a megadott kártyaszám ismeretlen a rendszer számára (nem tartozik hozzá bankkártya objektum, akkor a műveletnek nincs hatása. 16. ábra Kártyatörlés() művelet oldal 11

12 A Hitelesítés() művelettel eldönthetjük, hogy a megadott azonosító szám (PIN) azonos-e a kártyához tartozó értékkel. A művelet eredménye egy egész szám, amely a hibás hitelesítési próbálkozásokat reprezentálja (ha helyes a megadott PIN, akkor 0). 17. ábra Hitelesítés() művelet A KártyaLetiltás() művelettel egy bankkártya állapotát változtathatjuk meg letiltott -ra. 18. ábra KártyaLetiltás() művelet A GetSzámlaszám() művelettel a megadott kártyaszámú bankkártya objektumhoz tartozó bankszámla-számot kérhetjük le. Kimutatás interfész: 19. ábra GetSzámlaszám() művelet Az Adatkezelő alrendszer Kimutatás interfésze tartalmazza az ÚjKimutatás() műveletet, amelynek használatával készíthető el a megadott időszakról a kiválasztott típusú statisztika. oldal 12

13 Tranzakció interfész: 20. ábra ÚjKimutatás() művelet Az Adatkezelő alrendszer Tranzakció interfésze tartalmazza azokat a műveleteket, amelyek segítségével az egyes pénzügyi tranzakciókat elvégezhetjük a folyószámlák között. Az Összegellenőrzés() művelet segítségével eldönthető, hogy a felvenni vagy átutalni kívánt összegre van-e fedezet a folyószámlán. 21. ábra Összegellenőrzés() művelet A Befizetés() művelettel a megadott összeggel növelhetjük a kiválasztott folyószámla egyenlegét. 22. ábra Befizetés() művelet oldal 13

14 A Kifizetés() művelettel a megadott összeggel csökkenthetjük a kiválasztott folyószámla egyenlegét. A művelet elvégzése előtt ellenőrizni kell, hogy a felvenni kívánt összegre van-e fedezet a számlán. 23. ábra Kifizetés() művelet Az Átutalás() művelettel a megadott összeget átmozgathatjuk az egyik folyószámláról (forrás) a másikra (cél). A művelet elvégzése előtt ellenőrizni kell, hogy az átutalni kívánt összegre van-e fedezet a forrásszámlán. Kimutatások alrendszer: 24. ábra Átutalás() művelet Ez az alrendszer felelős a fiókvezető számára nyújtott szolgáltatásokért. Ezeket a szolgáltatásokat a KimutatásForm osztály által megjelenített ablak segítségével veheti igénybe a fiókvezető. oldal 14

15 25. ábra Kimutatások alrendszer osztályai A Kimutatások alrendszer által nyújtott egyetlen szolgáltatás a Kimutatáskészítés, amelyhez az alrendszer az Adatkezelő alrendszer szolgáltatásait veszi igénybe a Kimutatás interfészen keresztül. 26. ábra Kimutatáskészítés osztályai Számlák alrendszer: 27. ábra Kimutatáskészítés folyamata Ez az alrendszer a felelős a banki ügyintézőknek nyújtott szolgáltatások biztosításáért, azaz a különféle folyószámla-, tranzakciós- és bankkártya műveletekért. Ezeket a szolgáltatásokat az ÜgyintézőForm osztály és az általa megjelenített dialógus ablakok segítségével vehetik igénybe a bank dolgozói. Az alrendszer a szolgáltatások biztosításához igénybe veszi az Adatkezelő alrendszer funkcióit a Számla, Tranzakció és Bankkártya interfészeken keresztül. oldal 15

16 28. ábra Számlák alrendszer osztályai oldal 16

17 Folyószámlanyitás: Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 29. ábra Folyószámlanyitás osztályai ATM alrendszer: oldal 17

18 oldal 18

19 oldal 19

20 oldal 20

21 oldal 21

22 oldal 22

23 oldal 23

24 oldal 24

25 oldal 25

26 oldal 26

27 oldal 27

28 oldal 28

29 oldal 29

30 oldal 30

31 oldal 31

32 oldal 32

33 oldal 33

34 oldal 34

35 oldal 35

36 oldal 36

37 oldal 37

38 oldal 38

39 1. MELLÉKLET HASZNÁLATI ESET MODELL A tervezett szoftverrendszer felhasználói három csoportba sorolhatók, úgymint: Vezető, Banki ügyintéző és Ügyfél. Ezeket a felhasználó-csoportok a használati eset modellben aktorokként jelennek meg. Ezeket az aktorokat és a közöttük fennálló kapcsolatokat szemlélteti a következő ábra. 30. ábra Aktorok és kapcsolataik A rendszer mindegyik felhasználó csoport számára más és más funkciókat biztosít. Az egyes aktorok és az általuk igénybe vehető rendszer-funkciók kapcsolatát szemléltetik az alábbi ábrák. 31. ábra A Vezető aktor műveletei A Kimutatáskészítés használati eset egy alapfunkciója a rendszernek, amelyet a Vezető felhasználói csoportba tartozó személyek vehetnek igénybe a vezetőségi kezelőfelületen keresztül. Kimutatáskészítés: 1. A vezető kiválasztja a kimutatás-típust 2. A vezető kiválasztja az időszakot, amelyről a kimutatás készül 3. A program legenerálja a diagramot oldal 39

40 32. ábra A Banki ügyintéző aktor műveletei A Folyószámla-művelet, Tranzakcióművelet és Bankkártya-művelet használati esetek különböző rendszer-funkciók általánosításai, ezekből származnak a különböző alapfunkciók: Folyószámlanyitás, Folyószámla megszüntetés, Pénzbefizetés, Pénzkifizetés, Átutalás, Új bankkártya igénylés, Bankkártya letiltás és Bankkártyatörlés. A Számlatulajdonos-ellenőrzés, Számlaellenőrzés és Összegellenőrzés olyan részfunkciók, amelyek különféle adatokat ellenőriznek az egyes alapfunkciók során. Folyószámlanyitás: 1. A rendszer generál egy új folyószámlaszámot 2. Az ügyintéző megadja a számlatulajdonos(ok) adatait 3. A rendszer elmenti a személyes adatokat 4. A rendszer elkészíti az új folyószámlát 5. Az ügyintéző megadja a bankkártya adatokat 6. A rendszer elkészíti a bankkártyá(ka)t Folyószámla megszüntetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát oldal 40

41 2. A rendszer törli a számlához tartozó kártyákat 3. A rendszer törli a számlatulajdonosok adatait 4. A rendszer törli a folyószámlát Pénzbefizetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a számlát 2. Az ügyintéző megadja a befizetendő összeget 3. A rendszer rögzíti a tranzakciót Pénzkifizetés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző megadja a felveendő összeget 3. A rendszer ellenőrzi a rendelkezésre álló összeget 4. A rendszer véglegesíti a tranzakciót Átutalás: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző kiválasztja a célszámlát 3. Az ügyintéző megadja az átutalandó összeget 4. A rendszer ellenőrzi a rendelkezésre álló összeget 5. A rendszer elvégzi az átutalást Új bankkártya igénylés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a folyószámlát 2. Az ügyintéző megadja a bankkártya adatokat 3. Az rendszer elkészíti a bankkártyát Bankkártya letiltás: 1. Az ügyintéző kiválasztja a bankkártyát 2. A rendszer letiltja a kártyát Bankkártya törlés: 1. Az ügyintéző kiválasztja a kártyát 2. A rendszer törli a bankkártyát oldal 41

42 33. ábra Az Ügyfél aktor műveletei A Pénzfelvétel ATM gépből egy alapfunkció, amelynek része az Összegellenőrzés és Számlaellenőrzés művelet. Pénzfelvétel ATM gépből: 1. Az ügyfél behelyezi a kártyáját a gépbe 2. A gép üdvözli az ügyfelet 3. Az ügyfél kiválasztja a kommunikáció nyelvét a felkínált lehetőségek (magyar, angol, német) közül 4. Az ügyfél megadja a kártyához tartozó azonosító számot (PIN) 5. Az ügyfél megadja a felvenni kívánt összeget (választ a felkínált lehetőségek közül vagy egyedi összeget ad meg) 6. A gép ellenőrzi a kártya állapotát, a kártyához tartozó számlát, a PIN-t és az összeget 7. A gép visszaadja a kártyát 8. A gép kiadja a pénzt 9. A gép bizonylatot nyomtat Abban az esetben, ha a bankkártya letiltott állapotban van, a kártyához tartozó folyószámla nem létezik, az ügyfél hibásan adta meg a PIN-t vagy túl nagy összeget kíván felvenni, a gép elutasítja a pénzfelvételi kísérletet. Ekkor a 6. lépésben leírt ellenőrzés után a következő lépések következnek: Ha a folyószámla nem létezik, a gép elnyeli a kártyát. Ha a kártya letiltott állapotban van, a gép elnyeli a kártyát. Ha az ügyfél nagyobb összeget ad meg, mint ami a számláján található, akkor a gép értesíti erről az ügyfelet és visszaadja a kártyát. Ha az ügyfél hibás PIN-t adott meg, akkor a gép lehetőséget ad az újbóli próbálkozásra. Ha az ügyfél háromszor elrontotta a PIN-t, a gép elnyeli a kártyát. oldal 42

43 2. MELLÉKLET ANALÍZIS MODELL A rendszer szerkezete: Vezetőség: 34. ábra A rendszer szerkezete 35. ábra Vezetőség csomag osztálydiagramja oldal 43

44 Ügyintéző: 36. ábra Az ügyintéző csomag osztálydiagramja Ügyfél: 37. ábra Az ügyfél csomag osztálydiagramja Az előző ábrákon látható szerkezeti elemek segítségével modelleztük a rendszer működését az egyes alapfunkciók biztosítása érdekében. A rendszerelemek együttműködését, a közöttük végbemenő üzenetváltásokat szemléltetik a következő ábrák. Kimutatáskészítés (Vezetőség): 38. ábra Kimutatáskészítés osztályai oldal 44

45 Folyószámlanyitás (Ügyintéző): 39. ábra Kimutatáskészítés folyamata 40. ábra Folyószámlanyitás osztályai 41. ábra Folyószámlanyitás folyamata oldal 45

46 Folyószámla megszüntetés (Ügyintéző): 42. ábra Folyószámla megszüntetés osztályai Új bankkártya igénylés (Ügyintéző): 43. ábra Folyószámla megszüntetés folyamata 44. ábra Új bankkártya igénylés osztályai 45. ábra Új bankkártya igénylés folyamata oldal 46

47 Bankkártya letiltás (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 46. ábra Bankkártya letiltás osztályai Bankkártya törlés (Ügyintéző): 47. ábra Bankkártya letiltás folyamata 48. ábra Bankkártya törlés osztályai 49. ábra Bankkártya törlés folyamata oldal 47

48 Pénzbefizetés (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 50. ábra Pénzbefizetés osztályai Pénzkifizetés (Ügyintéző): 51. ábra Pénzbefizetés folyamata 52. ábra Pénzkifizetés osztályai 53. ábra Pénzkifizetés folyamata oldal 48

49 Átutalás (Ügyintéző): Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) 54. ábra Átutalás osztályai Pénzfelvétel ATM gépből (Ügyfél): 55. ábra Átutalás folyamata 56. ábra Pénzfelvétel ATM gépből osztályai oldal 49

50 57. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata 58. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (letiltott kártya) oldal 50

51 59. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (nem létező számla) 60. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (rossz PIN) oldal 51

52 61. ábra Pénzfelvétel ATM gépből folyamata (túl nagy összeg) oldal 52

53 3. MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYVEK oldal 53

54 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 5. Jelen vannak: Alma Aliz Barack Béla Citrom Cecília Dió Dénes Események: Megalakult a csapat, megtörtént a szerepkörök kiosztása, és a megrendelővel folytatott tárgyalás során meghatározásra kerültek a rendszerrel szemben támasztott követelmények. Elkészült a munka ütemterve. A csapattagok beosztása: Projektvezető: Alma Aliz Projekt adminisztrátor: Barack Béla Demonstrátor: Citrom Cecília Kapcsolattartó: Dió Dénes X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 54

55 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 12. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (projekt adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Események: A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapján elkészült a használati eset modell első változata. X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 55

56 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 19. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: A használati eset modell alapján kezdetét vette az analízis modell osztálydiagramjainak elkészítése. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: A vezetőségi funkciók osztálydiagramjai Alma Aliz Az ügyintéző funkciók osztálydiagramjai Citrom Cecília, Dió Dénes Az ügyfél funkciók osztálydiagramjai Barack Béla X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 56

57 JEGYZŐKÖNYV Időpont: február 26. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Az értékelés alapján módosítottuk a használati eset modellt és az analízis modellt. Elkészítettük a használati eset modell részletezése, kiterjesztése. Elkészítettük az analízis modell szekvencia diagramjait. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Használati eset modell felülvizsgálata, kiterjesztése Alma Aliz, Barack Béla Analízis modell felülvizsgálata, szekvencia diagramok készítése Citrom Cecília, Dió Dénes X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 57

58 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 04. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell osztálydiagramjainak kezdeti változatát és a rendszer felbontását (alrendszerek). Elkészítettük a telepítési modellt. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Telepítési modell készítése, a rendszer felbontása Alma Aliz, Dió Dénes Osztálydiagramok készítése Barack Béla, Citrom Cecília, X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 58

59 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 11. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell szekvencia diagramjainak kezdeti. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Folyószámla műveletek Alma Aliz Tranzakciós műveletek Dió Dénes Bankkártya műveletek Citrom Cecília Vezetőségi és ügyfél műveletek Barack Béla X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 59

60 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 18. Jelen vannak: Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Elkészítettük a tervezési modell állapotdiagramjainak kezdeti változatát. A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Osztályok szűrése Dió Dénes Állapotdiagramok készítése Alma Aliz, Barack Béla, Citrom Cecília X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 60

61 JEGYZŐKÖNYV Időpont: március 25. Jelen vannak: Alma Aliz (projektvezető) Barack Béla (adminisztrátor) Citrom Cecília (demonstrátor) Dió Dénes (kapcsolattartó) Események: Felülvizsgáltuk az eddig elkészült modelleket. Megismételtük a Kidolgozás folyamatát a terv javítása érdekében A munka felosztása az alábbiak szerint történik: Használati eset modell javítása Dió Dénes Analízis- és telepítési modell javítása Barack Béla Tervezési modell javítása Alma Aliz, Citrom Cecília X Barack Béla jegyzőkönyvvezető X Alma Aliz projektvezető oldal 61

Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Előkészítés. A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR. Citrom Cecília DEMONSTRÁTOR

Szoftvertechnológia gyakorlat (OE-NIK) Előkészítés. A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ. Barack Béla ADMINISZTRÁTOR. Citrom Cecília DEMONSTRÁTOR SCHOÓCHER BANK Előkészítés A csapat: Alma Aliz PROJEKTVEZETŐ Barack Béla ADMINISZTRÁTOR Citrom Cecília DEMONSTRÁTOR Dió Dénes KAPCSOLATTARTÓ oldal 1 A FELADAT A projekt célja egy olyan szoftverrendszer

Részletesebben

GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer

GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer GalyaTető Grand Hotal nyilvántartási rendszer Rendszerterv (Kidolgozás) A kivitelezők: Horváth Tamás Projektvezető Balczer Gábor - Adminisztrátor Polgár Tímea - Demonstrátor Hujber János - Kapcsolattartó

Részletesebben

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések)

2. Számlainformációk (a kiválasztott számlához kapcsolódó lekérdezések) A DigiBank alkalmazás funkciói lehetõvé teszik a banki ügyfelek számára, hogy a számláikról, illetve egyéb banki tevékenységükrõl, az interneten keresztül a világháló bármely pontján aktuális információkat

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása

A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer bemutatása A központi Elektronikus és Elszámolási Rendszer bemutatása Tomsics László e-fiz Pé-1 2012. 06.26. A központi elektronikus fizetési szolgáltatás célcsoportjai az elektronikus vagy hagyományos ügyintézés

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

UML use-case diagram rajzolás, megoldások. UML use-case diagram Megolda sok

UML use-case diagram rajzolás, megoldások. UML use-case diagram Megolda sok UML use-case diagram Megolda sok 2008.01.08 8. Feladat A PickPack Raktárszolgáltató Kft bivalypasnádi telepén hatalmas polcrendszerekben tárolják a csomagokat. Ha egy regisztrált ügyfél csomagot hoz tárolási

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20.

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Barion Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Áttekintés Mi az a Barion? A Barion osztályzása Biztonsági szempontok Összehasonlítás a tradicionális fizetéssel Költségek Üzleti modell Barion a gyakorlatban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN

TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN TÁJÉKOZTATÓ A SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁRÓL ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS ESETÉBEN Szolgáltató cégnév: Klub Rekreáció Kft. SZÉP kártya alszámla ( zseb ) neve, amelyet be tudunk fogadni szolgáltatásunk

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Tartalom Tartalom...1 Bevezetés...2 Általános áttekintés...3 Az IFSZ Házipénztár modul alapkoncepciója... 3 Jogosultságkezelés... 4 Bizonylatszámozás... 4...5 Törzsadatok és beállítások... 5 Pénztári jogosultságok

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM)

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) Célja: A követelményrögzítés (a szoftverfejlesztés els fázisaiban, pl. a követelménydefiníciós fázisban használatos). Funkcionális diagram: középpontban a rendszer

Részletesebben

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer RENDSZERTERV Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer A rendszer célja A projekt célja egy egyetemi könyvtár nyilvántartó rendszerének megtervezése. A legfőbb követelmény, amit a rendszerrel szemben támasztok,

Részletesebben

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS,

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, Tiszántúli Első Hitelszövetkezet. Fiók 2. sz. melléklet Szerződés azonosító: ESZV-- ELEKTRONIKUS SZÁMLAVEZETÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS, A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE mely létrejött Ügyféltípus megnevezése

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez 1 Az Üzleti e-pack kedvezmény együttes igénybevételi feltételei: elektronikus számlaküldés igénylése (Távszámla, Telemátrix e-számla) számla

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram

Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram Telefonbank, SMS szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram I. TELEFONBANK Szolgáltatási díj II. SMS SZOLGÁLTATÁS 1. Fizetési számlához

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás)

I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) XLIV./A KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI I. Díjak és jutalékok 1. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) Érvényes: 2007. július 30-ától 1.1. Havi díj*... 200 Ft / telefonszám 1.2.

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Készítette: Ballagi Pordány Dániel Árpád EHA: BAQSAAI.ELTE E-mail: dballagi@yahoo.com 1. oldal Tartalomjegyzék A szoftver...3 Funkciók:...3 Projekt költségei, időbeosztása...4

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa

Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa Elmé léti vizsgajéléntő kia llí ta sa 1. Az elméleti vizsga adminisztrációjának ügymenete A tanuló bankkártyával kifizeti a vizsgadíjat. Sikeres fizetés esetén az E-Edu bankszámláján jelenik meg a befizetett

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés

PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés PAYU Hungary Kft. PayU Mobil fizetés Felhasználói Dokumentáció 2014.01.08. Tartalomjegyzék Tájékoztató a PayU Mobil fizetési módról... 3 Az alkalmazás aktiválása... 3 Bankkártya regisztráció folyamata...

Részletesebben

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft.

VEGA ÚJ FUNKCIÓK. 1 Karton áthelyezés a Vegában. 1.1 Követelmények, megszorítások. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA v2.0.1.1085-1 - LeloSoft Kft. VEGA ÚJ FUNKCIÓK 1 Karton áthelyezés a Vegában A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Iroda++ 2010 DEMO telepítési útmutató

Iroda++ 2010 DEMO telepítési útmutató Az Iroda++ 2010 DEMO csomag telepítésének lépései Az alábbi pontok szerint telepítheti számítógépére a revolution Iroda++ 2010 program DEMO változatát. Fontos, hogy az Iroda++ rendszere SQL szerveres adatmotort

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ [origo] KLIKKBANK TELEBANK RENDSZERÉHEZ (Lakossági ügyfelek részére)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ [origo] KLIKKBANK TELEBANK RENDSZERÉHEZ (Lakossági ügyfelek részére) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ [origo] KLIKKBANK TELEBANK RENDSZERÉHEZ (Lakossági ügyfelek részére) Általános fogalmak: Mi az [origo] klikkbank telebank? Egy olyan telefonon elérhető számítógépes rendszer, melyben

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l

É r v é n y e s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l H a t á l y o s : 2 0 1 2. d e c e m b e r 1 5 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i

Részletesebben

Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése

Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése Virtual Call Center kliens program MSI csomag telepítése www.virtual-call-center.hu Tartalomjegyzék 1. MSI csomag telepítése nem tartományban lévő számítógépre... 2 2. MSI csomag telepítése Active Directory

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

Mielőtt a weben keresztüli elfogadást alkalmazza, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról:

Mielőtt a weben keresztüli elfogadást alkalmazza, kérjük, hogy győződjön meg az alábbiakról: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: 06 1 / 20 / 30 / 70 / 335 3355 www.szepkartya.hu K&H SZÉP KÁRTYA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELFOGADÓHELYEK RÉSZÉRE Kedves Ügyfelünk! Nagy örömünkre

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer

Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer RENDSZERTERV Egyetemi könyvtári nyilvántartó rendszer A rendszer célja A projekt célja egy egyetemi könyvtár nyilvántartó rendszerének megtervezése. A legfőbb követelmény, amit a rendszerrel szemben támasztok,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

Átutalási csomag karbantartó modul

Átutalási csomag karbantartó modul Átutalási csomag karbantartó modul 1. Bevezetés... 2 2. Új átutalási csomag felvitele... 2 2.1. Új tétel felvitele... 4 2.2. Átutalási csomag tétel törlése... 8 2.3. Bankszámlaszám módosítása... 8 2.4.

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben