IKTATÓSZÁM: 08-8/105-7/2011 TÁRGY: A PK ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKTATÓSZÁM: 08-8/105-7/2011 TÁRGY: A PK ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 08-8/105-7/2011 TÁRGY: A PK ZRT-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: BARACSI LÁSZLÓ GAZDASÁGI REFERENS ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: /2011.(06.22.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: A POLGÁRMESTERI KABINET JÓVÁHAGYÁSA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: ÁGAZATI JOGÁSZ: EGYEZTETÉS: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezése szerint a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladata a közforgalmú közlekedés részeként a lehető legmagasabb színvonalú menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével. A fenti kötelező közszolgáltatást Pécs városában a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: PK Zrt.) végzi a február 12-én megkötött, 10 éves időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében. Mint ismert, a PK Zrt. korábbi menedzsmentje által január 1. napján véghez vitt autóbusz-eladás és visszabérlés ügye miatt a közszolgáltatást megrendelő Önkormányzat, a társaság többségi részvényese, a Pécs Holding Zrt., valamint a kisebbségi tulajdonos Mecsekbusz Zrt., illetve a buszok jelenlegi tulajdonosa, a Mecsekbusz Kft. tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó PK Busrent Kft. között bírósági perek zajlanak a megkötött szerződések semmissége miatt. Mindezek mellett ismeretes az is, hogy a Pécs Holding Zrt március 31. napján élt a Mecsekbusz Kft. részvényei vonatkozásában a Felek között megkötött Szindikátusi Szerződésben rögzített visszavásárlási lehetőséggel és a menedzsment jogoknak a kisebbségi tulajdonostól történő megvonásával, melyre többek között a Szindikátusi szerződésnek a Mecsekbusz Kft. által szeptemberében történt jogalap nélküli felmondása, valamint az új autóbuszok beszerzésére december 31. napjáig vállalt kötelezettség nem teljesítése szolgáltatott alapos indokot. A Pécs Holding Zrt. által delegált új vezérigazgató kinevezését követően a PK Zrt. átvilágításra került, mely alapján megállapítható, hogy a társaság gazdasági helyzete a korábbi menedzsment működése alatt jelentős mértékben megrendült. A megválasztott új vezérigazgató a helyzet rendezése érdekében első körben áttekintette a korábbi cégvezetés által megkötött szerződéseket, valamint a fennálló kötelezettségek ügyében a szállítókkal tárgyalásokra került sor. Mindezek alapján egyes, a társaság számára indokolatlan költségeket jelentő szerződések felmondásra kerültek, továbbá a főbb szállítókkal egyeztetések kezdődtek. A költségcsökkentő intézkedések ellenére a társaság pénzügyi helyzete május végére jelentősen megromlott, melynek következtében kötelezettségeit csak úgy tudta teljesíteni, hogy az Önkormányzat a évben havonta időarányosan fizetendő támogatásából 2 havi részletet május és június hónapokban a normális ütemben érkező összegen felül megelőlegezett. Ezzel a társaság július elejéig azoknak a legfőbb kötelezettségeinek (munkabér, üzemanyag számlák, befizetések az adóhatóság felé, szerviz számlák), melyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek, eleget tud tenni. Az említett kötelezettségek határidőben történő teljesítése a társaság számára elsőrendű feladat, azok elmaradása ugyanis azonnal és közvetlenül veszélyeztetik a közszolgáltatás ellátását. A PK Zrt. helyzetét tovább nehezíti a nyári időszakban bekövetkező utasszám csökkenésből fakadó bevételkiesés, melyet a csökkentett menetrendből származó költségmegtakarítás sem tud ellensúlyozni. TERJEDELEM: 5. OLDAL

3 2 A pontos likviditási helyzet feltérképezésére heti bontású likviditási és cash flow terv került kialakításra, mely napi rendszerességgel, az aktuális tényadatok birtokában folyamatosan frissítésre kerül. Ez alapján az év végére, azaz december 31. napjára változatlan működési körülmények mellett az prognosztizálható, hogy a társaság likvid forráshiánya mintegy 380 millió Ft lesz. További problémát jelent a közszolgáltatás jelenleg elvárt színvonalához képest fennálló eszközhiány, melynek oka az autóbuszok előző menedzsment alatt folytatott, a szükségeshez képest alacsony szintű szervízeltsége, a társaság jelenlegi pénzügyi helyzete miatt a szervízelésre fordítható források szűkössége, továbbá a Mercedes buszok nappali javításából eredő hosszabb átfutási idő. A jelenleg érvényes téli-tavaszi menetrend zökkenőmentes teljesítése érdekében a szűk keresztmetszetet jelentő reggeli csúcsforgalomban 143 db autóbusz kiállítása szükséges, mellyel szemben PK Zrt. rendre kevesebb, május végén és június elején némely napokon 120 db alatti járművel volt kénytelen a szolgáltatást ellátni, mely rendszeres menetrendi késésekhez, járatkimaradásokhoz vezetett. A helyzet megoldása érdekében az elkövetkezendő időszakban olyan intézkedési csomagot kell elkészíteni, mely a PK Zrt. pénzügyi helyzetét stabilizálni tudja. Ennek keretében számbavételre kerülnek mind a további bevételt növelő, mind a költségeket csökkentő lépések, illetve az Önkormányzat által meghozható azon egyéb intézkedések, melyekkel a közösségi közlekedés előtérbe hozása elérhető. Ezen lépések eredménye azonban várhatóan csak az év végén fog jelentkezni, így ezen időszak alatt a PK Zrt. számára pénzügyi forrásokat kell teremteni. A jelenlegi helyzetben ennek legcélszerűbb módja egy folyószámlahitel nyitása. A hitelt a társaság számára a Szigetvári Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) nyújtaná. Ezzel kapcsolatosan a Takarékszövetkezet megküldte előzetesen Indikatív ajánlatát egy ,- Ft összegű folyószámlahitel biztosítására, mely az alábbi kondíciókat tartalmazza: Devizanem: HUF Hitel összege: ,-Ft, azaz Négyszázmillió forint Hitel futamideje: Törlesztés esedékesség: Maximum 12 hónap Lejáratkor egy összegben Kamat mértéke: Kamatfizetés változó, 1 havi BUBOR + 4,5%, jelenleg évi 10,55% havonta esedékessége: Ügykezelési díj: ,-Ft Kezelési költség: Egyszeri 1,00% Rendelkezésre tartási díj: Évi 1,00% A Takarékszövetkezet a hitel fedezetéül az alábbi biztosítékokat kéri: ingatlanokat terhelő jelzálogjog / keretbiztosítéki jelzálogjog vagyont terhelő jelzálogjog / keretbiztosítéki jelzálogjog Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása

4 3 támogatásösszegek engedményezése számlaforgalom felhatalmazó levelek Adós társaság valamennyi bankszámlájával szemben A fenti biztosítékokkal kapcsolatosan szükséges megjegyezni a követezőket. A Társaság ingatlanjaira az Adóhatóság a társaság folyamatban lévő adóügyei miatt jelzálogot jegyzett be, így a Takarékszövetkezet részére csak második ranghelyű jelzálogjog nyújtható. A társaság egyéb jelenlegi ingóvagyona, melyre zálogjog jegyezhető be egyedül az árbevételében, valamint az Önkormányzattól kapott támogatásban és az Állam által utalt árkiegészítésekben testesül meg. Ezen bevételek azok beérkezését követően azonnal a Társaság működésére fordítódnak. Mindezek önmagukban így a Takarékszövetkezet számára biztosítékként nem elégségesek. Emiatt a Takarékszövetkezet az Önkormányzat részéről készfizető kezességet, illetve az Önkormányzat által átadott pénzeszközök vonatkozásában az engedményezéshez való hozzájárulást kéri. A PK Zrt. Alapszabálya alapján a 100 millió Ft-ot meghaladó ügyletek a társaság közgyűlésének jóváhagyását igénylik. A tulajdonos Pécs Holding Zrt. Alapító Okirata alapján a PK Zrt. leányvállalatai esetében 150 millió Ft összegű kötelezettségvállalásról az Alapító, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata dönt. Az Önkormányzat esetében a Vagyonrendelet 27. /3/ b) pontja alapján a kötelezettségvállalásról a Közgyűlésnek kell döntenie. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzetben a PK Zrt. számára a folyószámlahitelkeret megnyitása nélkülözhetetlen, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá a PK Zrt ,- Ft összegű hitelfelvételéhez, a PK Zrt. részére a folyószámlahitel biztosítékául ,- Ft összeg erejéig döntsön a készfizető kezesség vállalásáról, valamint az Önkormányzat által nyújtott pénzeszközátadás engedményezését hagyja jóvá annak érdekében, hogy az Önkormányzat kötelező feladatellátása az elkövetkezendő időszakban is biztosítható legyen. Mindemellett felhívnám a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra is, hogy a Takarékszövetkezet hitelbírálatára várhatóan június 28-án kerül sor, azonban a kedvező hitelbírálat érdekében a fenti biztosítékok megadásáról előzetes döntés szükséges az Önkormányzat részéről. Ezen időpontig az Indikatív ajánlatban szereplő kondíciók tekintetében várhatóan további tárgyalások megtartására is sor kerül a Takarékszövetkezettel a kedvezőbb hitelfeltételek kialakítása céljából. A folyószámlahitel biztosítása mellett az őszi, nagyobb eszközállományt igénylő menetrend szerinti szolgáltatás zökkenőmentes ellátása érdekében fontos a megfelelő létszámú autóbusz-állomány kialakítása is. A Társaság a jelenlegi helyzetében ennek megvalósítására költséghatékony megoldást igyekezett keresni. Így ennek keretében a Hajdú Volán Zrt.-től 13 db Ikarus típusú autóbusz kerülne megvásárlásra 30 millió Ft + ÁFA vételárért, illetve 20 millió Ft+ ÁFA javítási, felújítási és műszaki vizsgáztatási költségért. A megvásárolandó autóbuszok jelenleg is jobb állapotban vannak a PK Zrt. által üzemeltetett egyes Ikarus típusú buszoknál. A buszokon többek között az utastérben megfelelő

5 4 állapotú üléskárpit, a fékrendszer korábbi felújítása során pedig rozsdamentes acél légtartályok kerültek beépítésre, a vezetőfülkékben klímaberendezések kerültek kialakításra. A buszok megérkezésével a tavaszi állapotokhoz képest a szolgáltatás színvonala mind a járatszám, mind az utaskomfort tekintetében emelhető. A buszok vételárát a PK Zrt.-nek 3 részletben kellene megfizetnie: 15 millió Ft összeget az adásvételi szerződés aláírását követően 5 napon belül, 7,5 millió Ft összeget október 15. napjáig és 7,5 millió Ft összeget december 15. napjáig. A vételár és a javítási, műszaki vizsgáztatási költségek vonatkozásában a Hajdú Volán Zrt. készfizető kezességet kér a teljes bruttó összegre, azaz 62,5 millió Ft erejéig. Mindezen költségek a folyószámla hitelkeret megnyílását követően teljesíthetőek, az ÁFA a PK Zrt. számára visszaigényelhető, így a kezességvállalás az Önkormányzat számára komolyabb elkötelezettséget nem jelent. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést a június 22-i zárt ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat szerint hozza meg döntését. Pécs, június 21. Dr. Páva Zsolt polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/336-8/2014. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25.-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 055127/2015. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖN SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA, ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁ SA, VALAMINT AZ UTAZÁSI FEL TÉTELEK IDŐSZAKOS MEGVÁL TOZTATÁSA MELLÉKLET: 6 DB E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére

FOLYÓSZÁMLA ÉS MUNKABÉRHITEL FELVÉTELE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. június 22-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/894-5/2013. TÁRGY: A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT.- VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA MELLÉKLET: 9 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A helyi közforgalmú

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) Csekély összegű tőkebefektetési konstrukció Szigorúan Bizalmas Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető. Társaság Társaságot

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Reorganizációs programja

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Reorganizációs programja A 23/ (II.26) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Reorganizációs programja Az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséről készült Jelentés 2007. január 1.- 2011. június 30. közötti

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET)

Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Kiindulási alap a szerződéses feltételek megállapításához (INDIKATÍV TERM SHEET) Széchenyi Tőkebefektetési Alap mint Befektető és a. Társaság és Társaságot tulajdonló magánszemélyek mint Tulajdonosok között

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester

CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra. Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40.597/2010. CÍM: Előterjesztés folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére, valamint kötvénykibocsátásra Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

C)O't. számú előterjesztés

C)O't. számú előterjesztés C)O't. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az OTP Bank Nyrt.-vel kötött 2012. évi folyószámlahitel-szerződés 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben