A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja"

Átírás

1 Rátóti Mi -újság? A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 6. évfolyam 6. szám július Megjelenik 1000 példányban ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ Menetrendváltozás Temetõi beruházások A helyi járattal közlekedõk bizonyára egészen pontosan Az elsõ lakossági fórumomon, amit még csak képviselõtudják, hogy június 16-i helyi járati menetrend- jelöltként tartottam, már felmerült a felsõ temetõnkben a változás során az alábbi új járatok beindítására került sor vízellátás problémája. Többen is elmondták, hogy a Veszprém - Gyulafirátót, ill. Gyulafirátót - Veszprém meglévõ egy vízcsapról a temetõ méretei miatt nehezen viszonylatban. lehet ellátni a távolabbi sírokat locsolóvízzel. Néhány héttel Veszprém autóbusz-állomás Gyulafirátót ezelõtt végre megoldás született erre a problémára, és a Munkanapokon: 18.00, óra közvilágítás bevezetésével párhuzamosan a temetõ másik Szabadnapokon: 18.40, óra részébe is elvezettük a vizet, megkönnyítve így a távolabbi Munkaszün.napokon: 3.30, és óra sírokat gondozók helyzetét is. Gyulafirátót Veszprém autóbusz-állomás Utcafelújítás Munkanapokon: 18.35, óra A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szabadnapokon: 19.05, óra támogatta az útfelújításra benyújtott pályázatunkat, így Munkaszün.napokon: 3.48, 18.05, óra lehetõség nyílik az idei évben a Halastói utca rendbe Munkanapokon módosításra került a korábban tételére. Ami a költségeket illeti, a beruházás a számítások órakor induló járat órára, lakossági kérésre. szerint Ft.-ba fog kerülni, ennek pontosan a fele Felhívnám a szombat estéjüket Veszprémben töltõ a pályázaton elnyert támogatás, a másik felét az fiatalok figyelmét a vasárnap hajnalban, 3.30-kor Önkormányzat állja. induló helyi járatra, amely lehetõséget teremt az Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem egyszerû bejutásra Gyulafirátótra. Annál is inkább ajánlom Pál Béla úrnak, a KDRFT elnökének a segítségét, és a kihasználását, mivel a Balaton Volánnal történt egyben kérjem, hogy ugyanígy álljon a hamarosan megegyezés alapján ez pillanatnyilag csak próbajárat, és a benyújtandó óvoda-felújítási pályázatunk mellé is. kihasználtságától függõen döntenek a késõbbiekben a fennmaradásáról. Czaun János Véget ért a XVII. Rátót-napok Litsauer Zoltán; Horváth Tibor; Balta Ferenc; Pántlika 100Íz Center KFT; Veszprémút Bt; Dr. Török István; Litsauer Zoltán; Horváth Tibor; Balta Ferenc; Pántlika rendezvénysorozata, amely idén magában Kézmûvesbolt; Kádárta Vendéglõ; Zsargó Árpád; foglalta a X. Országos Kádár-találkozót, a II. Rátóti Rock- Drum Ferenc; Csomayné Varga Zsuzsanna; Németh Randevút és egy nemzetközi focibajnokságot is. A Attila-vill.szer.; Nagy Károly; Balogh Albert; Turbo szervezõk igyekeztek minden eddiginél színesebb KFT; Németh Pékség; Pénzes és Társa KFT; Ferro Trio programokat összeállítani, aminek eredményessége Bt; Mozzarella Étterem & Pizzéria és Kávézó; MC elsõsorban a rendezvények nézettségében és népszerû Donald s. ségében mutatkozott meg. A vendéglátósok becslése Szponzorainkat egy késõbbi idõpontban a tavalyihoz szerint összesen 3 ezren látogatták a falunapokat, ebbõl hasonlóan szeretnénk vendégül látni, ahol egy kis szombat este közel kétezren lehettek kíváncsiak a ajándékkal kedveskedünk nekik. Nagylelkû és önzetlen Hadnagy László-díj átadására, majd az azt követõ támogatásukra a továbbiakban is számítunk! Köszönjük sztárvendégeinkre: Koós Jánosra, Dékány Saroltára, továbbá a helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek valamint Rony-ra és a Desperado-ra. A szervezõk munkáját: a Polgárõrségnek a rendezvény biztosítását, a lelkesedése és munkája viszont önmagában nem lett Bakonyerdõ Páva Körnek, a Harmonikásoknak és a volna elég ehhez a sikerhez, a szponzorok támogatása Gyulaffy László Általános Iskola tanulóinak a fellépést, nélkül. Ez úton szeretnénk megköszönni a nagylelkû amellyel gazdagították a rendezvényt. támogatásukat, és megemlíteni õket név szerint is. A mûvelõdési ház nevében: Némethné Günther Teréz, A XVII. Gyulafirátóti Falunapok szponzorai voltak: az önkormányzat nevében: Czaun János Nemzeti Kulturális Alap; Veszprém MJV Önkormányzata Civil Keret pályázat; Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány; Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Veszprém; Gyulafirátóti Városrészi Önkormányzat; Valamint: Séd-Coop 2000 Rt; Balaton Volán Rt; Média Teher KFT; Geofólia KFT; Dupumix KFT; Váradi Zoltán; Szuper József; Amazing KFT; Rezeli Róbert; Fülöp Tibor; Fenyvesi György; Horváth Gyula; Weingartner György; Fehéri András; Balta György; Balta Zoltán; Olasz Károly; Markó József; Horváth Károly; Kele László; Dr. Navracsics Tibor;

2 2. Rátóti Mi-újság? Hadnagy László díj Közösségi munkájáért ez alkalommal Gunther Jánosné, a Bakonyerdõ Pávakör és a Rátót Mátys Nyugdíjas Klub alapító tagja vehette át az oklevelet, a kerámiakulacsot és pénzjutalmat. KÉK FÉNY hírek Két hete ismételten sajnálatos dolog történt településünkön: az éjszaka folyamán ismeretlen elkövetõ besurrant egy családi házba (miközben a háziak aludtak) és készpénzt tulajdonított el. Ismételten felhívom a lakosság figyelmét a fokozott óvatosságra: ne tartsanak nagy összegû készpénzt otthonukban, s még a nyári idõszakban is tartsák zárva a bejárati ajtót, s lehetõség szerint csukva az ablakokat! A bejárati ajtót napközben célszerû zárva tartani akkor is, ha a családtagok a lakásban tartózkodnak. Amennyiben hosszabb utazást terveznek, nyugodtan értesítsenek errõl, és ezidõ alatt igyekszem fokozottabban figyelni az ingatlan környékét. Végezetül szeretnék pár aktuális információt nyújtani a rendõri munkáról. Felhívom a gépjármûvel közlekedõk figyelmét, hogy az egészségügyi dobozok érvényességi idejét figyeljék, mert elsõsorban a bennük tárolt jód miatt évben meghatározott érvényességi idejük van. Lejárhat az autó pót-izzókészletének az érvényességi ideje, ezt is érdemes néha ellenõrizni, fõképp régebbi típusú autók esetében. Talán nem mindenki van tisztában a szabálysértések fogalmával. A Veszprémi Rendõrkapitányság nemrég elkészült tájékoztató anyaga segítségével e területrõl Szabálysértések: - Rendzavarás (aki verekszik, verekedésre felhív). - Garázdaság (aki kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, rendõri eljárás dönt arról, hogy a garázda magatartás bûncselekmény vagy szabálysértés). - Koldulás (aki másokat zaklató módon koldul, járókelõket leszólít, pénzt kéreget vagy házról házra járva kéreget). - Gyermekkel koldulás (aki gyermekkorú személyt rábír, hogy közterületen, nyilvános helyen kolduljon, házalva kéregessen). - Tulajdon elleni szabálysértés (aki ,- Ft-ot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, rongálást követ el). - Közerkölcs megsértése (aki közterületen vagy nyilvános helyen közerkölcsbe ütközõ magatartást tanúsít - mutogatós személyek, szexuális kapcsolat létesítése közterületen, nyilvános helyen). - Csendháborítás (aki lakott területen, épületben, telken tömegközlekedési eszközön indokolatlanul zajt okoz és ezzel mások nyugalmát zavarja). - Köztisztasági szabálysértés (aki a közterületen, közlekedési eszközön, közforgalmú épületben szemetel vagy azt beszennyezi, illetve a felügyelete alatt álló állat szennyezi azt). - Közterületi szeszesital fogyasztás szabálysértése - helyi önkormányzati rendelet (aki közterületen szeszes italt fogyaszt - kivéve rendezvényeken). Amit a rendõri igazoltatásról, intézkedésekrõl tudni kell: -A rendõr feladatának ellátása során igazoltatja azt, akinek személyazonosságát meg kell állapítania. Így különösen bûncselekmény, szabálysértés, idegenrendészeti intézkedés, vagy egyéb jogszabályban meghatározott indokok (pl. bliccelés esetén, végrehajtásnál) alapján kerülhet erre sor. - a rendõr az igazoltatott személy ruházatát, jármûvét átvizsgálhatja. Személyazonosság igazolására elfogadható minden olyan okmány, amelybõl az igazoltatott kiléte hitelt érdemlõen megállapítható. Így: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány. Intézkedések igazoltatás megtagadása esetén: Az igazoltatás megtagadása esetén az igazoltatott feltartóztatható, az igazoltatás sikertelensége esetén elõállítható. Az elõállítás során a személyazonosság megállapítása céljából ujjnyomat vehetõ, fényképfelvétel készíthetõ. A rendõr által szabálysértés elkövetése esetén alkalmazott intézkedések: - figyelmeztetés, helyszíni bírság, feljelentés. A rendõr készpénzt SOHA nem fogadhat el! A helyszíni bírság postai befizetõlapon történik, ezt a lapot adja át az intézkedõ rendõr! A helyszíni bírságot csak akkor lehet alkalmazni, ha a szabálysértõ elismeri a jogsértést. A szabálysértés összege , - Ft-ig terjed! Bérczi Oszkár r.ftörm (30/ ) Tamás Lajos ÜVEGES Vállalom: hõszigetelõ üvegek gyártását, beépítését, valamint hagyományos üvegezési munkák elvégzését helyszínen is! Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 18. Tel.: 88/ , 06/30/

3 Rátóti Mi-újság? 3.

4 4. Rátóti Mi-újság? Akkor is tettünk valami fontosat, ha bármely kulturális 5 évesek lettünk Bizony, bizony 5 év eseményre elmegyünk, pusztán azért, mert ott a telt el azóta, hogy egy áprilisi napon néhányan szomszédunk, ismerõsünk lép fel, s ezzel örömöt összegyûltünk és megpróbáltunk hivatalos kereteket adni szerzünk valamennyi résztvevõnek. Hasonló okokból még csak kirajzolódó terveinknek, miszerint ötleteinket, fontos, hogy minél többen legyenek egy-egy hazai foci szabadidõnk egy részét, tudásunkat és tapasztalatainkat meccsen, vagy bármely rátóti sportprogramon. megpróbáljuk Gyulafirátót szolgálatába állítani. Visszakanyarodva saját egyesületi évfordulónkhoz, Persze senki nem kérte ezt tõlünk, de úgy gondoltuk, csak felsorolásként említem Egyesületünk az évek alatt eljött az ideje, hogy tettekkel is bizonyítsuk a településhez meghonosodott programjait: a közkedvelt nyári való kötõdésünket. honismereti tábort, a karácsonyi betlehemes mûsort, a 2003 áprilisában megalakult tehát a pünkösdi király választást, a közterületek virágosításában Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület. és tisztántartásában való közremûködést, s az õszi Úgy gondoltuk, s ma is valljuk, nem elég szeretni a falut koncertet a premontrei kolostor romjánál. - vagy legyünk pontosak: várost - ahol élünk, de tenni is kell S persze itt van a Rátóti Mi-újság? divatos kifejezéssel azért, hogy napról napra és évrõl évre szépüljön, és egyre az egyesület zászlós hajója, melynek létrejöttében több élményt, komfortot nyújthasson lakosainak. egyesületünk minden tagja kiveszi részét. Vannak, akiknek ez hivatásszerû kötelességük, gonszeretik lapunkat. Tudjuk, hogy lehetne javítani, szí- Sok visszajelzés érkezik, hogy szívesen olvassák, doljunk csak a közútkezelõkre, a szemétszállítás felelõseire, a közvilágítást, gázszolgáltatást biztosítókra nesíteni, dolgozunk rajta és jól jönne minden segítség, és a települési önkormányzatra. cikk, ötlet stb. de higgyék el, kedves olvasók ez is nagyon Ha alaposan körülnézünk a környezõ - távoli vagy közeli nagy eredmény, hogy sikerül hónapról hónapra - falvakban és városokban, azt tapasztaljuk, hogy csak ott létrehozni, megtölteni hírekkel és mindenkihez eljuttatni indult meg igazi fejlõdés, minõségi változás egy-egy önerõbõl, önkéntes munkával és pályázati pénzekbõl, település életében, ahol a lakosok maguk is képesek tenni amelyek ugye szintén nem automatikusan szállingóznak a környezetük szépségéért, tisztaságáért, hagyományaik számlánkra. megtartásáért és kulturális életük színesítéséért. Hisszük, Továbbra is legfontosabb törekvésünk, hogy akik részesei hogy a tennivalók nagy kosarában mindenki találhat a a programoknak, azt érezzék, hogy jó együtt lenni, jó maga érdeklõdési körének, szándékának megfelelõ érzés együtt munkálkodni, s jó rátótinak lenni! E elfoglaltságot. gondolatok jegyében kezdünk az elkövetkezendõ Lehet ez a ház elõtti közterület szépítése, közrehitünk és energiánk nem lankad, s gyarapodó egyesületi éveknek, abban a reményben, hogy a közéletiségbe vetett mûködés mûvészeti csoportban, mely rendre viszi Rátót jó hírét, amerre csak megfordul az együttes, s lehet pusztán létszámunk a továbbiakban is szépen fejlõdik. részvétel a kulturális programokon, ünnepségeken. A A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület vezetõsége közösségi eseményeken való jelenlét erõsítheti leginkább az együvé tartozás érzését: meg kell mutatnunk gyermekeinknek, hogyan szokás, hogyan illik viselkedni például egy nemzeti ünnepen, s ha még el is magyarázzuk Eplényi vigasságok a kicsiknek, miért fontos, hogy ünneplõbe öltözve részesei legyünk egy koszorúzásnak, már tettünk valami fontosat. Hagyományõrzõ tábor Ötödik alkalommal rendezte meg a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület a nyári hagyományõrzõ tábort.erika néni (Tóthné Martinkovics Erika) és Edit néni (Zeitlerné Reinicz Edit) vezetésével jókat kirándultak a táborozók, kézmûveskedtek, megismerkedtek Rátót természeti környezetével és természetesen a helyi nevezetességekkel. Bõvebb beszámoló augusztusban! Augusztus 9-én Bakonynána, Hárskút, Kádárta, Nagyesztergár és a házigazda Eplény csapata mellett Gyulafirátót 25 fõs válogatottja is hivatalos a hagyományos Eplényi Vigasságokra. A hangulatos, vidám tízpróba az alábbi számokból tevõdik össze: férfi kispályás foci, gyermek ügyességi verseny, céllövõ verseny, csülökpörkölt fõzés, fafûrészelés, természetrajzi fejtörõ gyermekeknek, felnõtt ügyességi verseny, erõs emberek versenye, létrafutás és a legendás csapat erõpróba. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének a rátóti csapat tagjai lenni, de természetesen népes szurkoló táborra is szükség lesz! Az érdeklõdõk jelentkezhetnek az önkormányzatnál vagy hívják Tóthné Martinkovics Erikát a 06/70/ as telefonon. A sok második és harmadik helyzés után, végre haza kellene hoznunk a gyõztesnek járó kupát!

5 Rátóti Mi-újság? 5. A Római Katolikus Egyház üzenete Néhány gondolat a keresztelésrõl zanak érte, tanítsák meg õt is egyszerû kis gyerek-imákra, imádkozzanak vele együtt a családban. Bátran hozzák el a Napjainkban sok kereszténynek a hite olyan, mint a hamu templomba - még akkor is -, ha izgés-mozgása egy kis alatt lappangó parázs. Már nem lángol, nem is izzik, a gondot okoz. Amikor pedig elkérkezik az ideje, lehetõleg közöny szürkesége lepte be. De azért mégis van. Nem halt már az óvodában írassák be hittanra. Felügyeljék, és ki. Ha jön egy kis szellõ, fölparázslik, néha lángra is lobban. bátorítsák arra, hogy szívesen tanuljon Jézusról, aki a Olykor egy ünnep, máskor egy családi esemény. Ilyen gyerekeket nagyon szerette. esemény lehet a kisgyermekük megkeresztelése. Hála A keresztség szentségének mindjárt a kezdetén meg- Istennek, még kevés olyan szülõ van, aki tudatos szólítjuk a szülõket: vállaljátok-e azt a szülõi kötedöntéssel nem akarja gyermekét megkereszteltetni. lességteket, hogy gyermeketeket vallásosan nevelitek? A gyermek megkeresztelése körül különbözõ kérdések, Mire õk azt felelik: vállaljuk. aggályok, nehézségek merülnek fel. Ezekkel kapcsolatban Ebbõl már világos is, hogy azt a kisgyereket lehet szeretnék most némi eligazítást adni. megkeresztelni, akinek a szülei komoly ígéretet tesznek Kit lehet megkeresztelni? arra, hogy gyerekük Jézus hitében nevelõdik fel. Urunk Jézus egy alkalommal azt mondta: Aki hisz és A szülõk családi állapota, együttélésük formája nem az megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. elsõdleges feltétel. Az volna az ideális, ha minden szülõ (Mk 16,16). A kisgyerek még nem tud hinni, hiszen értelme katolikus szentségi házasságban élne. De ha csak polgári csak hosszú évek folytán bontakozik ki annyira, hogy házasságban élnek, vagy bármi más módon, a gyermek önállóan tudjon gondolkodni és dönteni. Azért a üdvössége mindennél fontosabb. Ha a szülõben, legalább kisgyereket szülei hitére kereszteljük meg. A szülõk az egyikben megvan az eltökélt komoly akarat arra, hogy feladata lesz majd a gyerek növekedésekor, hogy gyerekét vallásosan fogja nevelni, akkor a gyereket meg beleoltsák gyerekük lelkébe Isten szeretetét, imádkozlehet keresztelni. Dr. Galambos Iván - plébános... Egy hét felhõtlen szórakozás... Hát hol is kezdjük Utolsó nap ellátogattunk Pápára a Kékfestõ Múzeum- A német nemzetiségi tábor Spanyol-lázzal kez- ba és egy fazekas mûhelyben is jártunk Pápakovácsiban. dõdött. (Aki nem tudná, õk nyerték az EB-t.) Így kipróbálhattuk a kékfestést, és a fazekasság rejtelmeit Az elsõ nap ismerkedéssel, különféle játékokkal és is felfedezhettük. dalokkal kezdõdött el. Majd Panni néni mesélt nekünk a Ezután megrohamoztuk a Várkertfürdõt. Kifürödtük egész régi idõk iskolájáról. heti fáradalmainkat, és jókat csúszdáztunk. Második nap Budaörsön és Budapesten jártunk. Buda- Nagyon jól éreztük magunkat. Ennyit még nem nevettünk soha. Sok köszönet: a tanároknak (a jó szervezésért), a konyhás néniknek (a finom ételekért), a buszsofõröknek (az éles fékezésekért), az idegenvezetõknek (az idegenvezetésért) és persze saját magunknak a jó társaságért. Holdinger Ildikó (8.b), Ringhoffer Kinga (8.b), Wéninger Dóra (8.b), Vajda Fruzsina (7.a), Filó Alexandra (8.a) A tábor a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat anyagi hozzájárulásával valósult meg. Köszönjük a támogatást! Jelinkóné Hackl Hedvig örsön megnéztük a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyûjteményt, a kálváriát és a Kõhegy-kápolnát. Budapesten a Margit-szigetet fedeztük fel. Harmadik nap Ausztriába kirándultunk. Megnéztük a fraknói és a lékai várat, és akkor kaptunk szabadidõt, amikor a legjobb boltok zárva voltak. Ennek ellenére a gombócok (fagyi) és a hangulat jó volt. Negyedik nap a suliban maradtunk, pólókat és strandtáskákat festettünk. Délelõtt még tócsit is sütöttünk. Van még? Kettõ néger rendel! Délután néptáncoltunk és Ildikó néninek köszönhetõen nagyon jól éreztük magunkat. A napot egy vetélkedõvel zártuk.

6 6. Rátóti Mi-újság? Kedves gyerekek! Kipróbálnátok a néptáncot, és szeretnétek kézmûveskedni? Gyertek el a Gyulafirátóti gyermek néptánccsoport háromnapos napközis táborába! Ha tetszik, és jólérzed magad köztünk, szeptembertol táncolj velünk. Idõpontja: ig, 9-15 óráig. Helyszín: Pásztor utcai régi iskola. Tábor díja: 1500,-Ft/nap(ebéddel együtt). Érdeklõdni és jelentkezni az esti órákban. Tel:06/30/ , 06/20/ GUMISZERVIZ, MOTORKERÉKPÁR-SZERVIZ, TEHERGÉPJÁRMU-SZERVIZ MOBIL SZERVIZSZOLGÁLAT Cím: HAJMÁSKÉR RELÉSZERVIZ Kft. (A vasútállomás mellett, a fénysorompónál) Tel.: 30/ , 20/ / Nyitva: 7-16 óráig, 16 óra után elõzetes telefonos megbeszélés szerint, folyamatosan. MOZZARELLA ÉTTEREM PIZZÉRIA KÁVÉZÓ A magyaros ízek mellett pizzákkal olasz tésztákkal, napi menüvel és minõségi csapolt sörökkel, kávé különlegességekkel várjuk kedves vendégeinket. Étkezési jegyet elfogadunk. Rendelésfelvétel: 88/ XIV. Gyulafirátóti Utcafoci Bajnokság eredményei Felnõtt kategória: I. Alsó-újsor, II. Felsõ-újsor, III. Haraszt. Senior kategória: I. Füzesi, II. Bosnyák/Haraszt, III. Centrum. Gyermek kategória: I. Gólvadász FC, II. Lúzer FC, III. Moszkva Team. A rendezvény támogatói: L és L Vegyeskereskedés, Mozarella étterem, Váradi Zoltán, Balázs Zsolt, Birnbauer Zoltán, Molnár István, Máté Szabolcs, Dupu Mix Kft., Éder Miklós. A szervezõk köszönik a Gyulafirátóti Sportegyesületnek, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a létesítményt. Szervezõk Szénási József SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ! Gyulafirátót Kastély u. 6. Tel.: 06/20/ CSER, TÖLGY TUZIFA Kuglizva 40 q ,- Ft-ért, konyhakészen 1.650,- Ft/q. Ingyenes házhoz szállítás! Tel.: 06/20/ * Mobil: 30/ * * Rátóti Mi-Újság? Kiadja: Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület Összeállította: Farkasné Molnár Csilla Felelõs kiadó: Tóthné Martinkovics Erika Nyt.szám: Megjelenik: 224/1191/ példányban Készült: TRADEORG Nyomda, Fûzfõgyártelep

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA FELHÍVÁS Jótékonysági est a vörös iszap károsultjainak megsegítésére A Mûvelõdés Házában 2010. november 19- én 18 órai kezdettel X.évfolyam

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH)

Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH) Biatorbágyi Faluház (FH) Karikó János Könyvtár (K) Közösségi Ház (KH) December 4. csütörtök, 18.30 a Faluházban KISS LÁSZLÓ JÓZSEF BÕRPLASZTIKÁINAK KIÁLLÍTÁSA A mûvész hét éve él Biatorbágyon. 2006-ban

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2015. május 18-19. 1 A BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉT A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Karácsonyi reménnyel

Karácsonyi reménnyel RÉPCESZEMEREI Hírlevél V. évfolyam, 2. szám 2009. december Karácsonyi reménnyel Szépen lassan fogyunk, hiszen idén is többen szenderültek örök nyugalomra a szemerei temetőben, mint ahány gyermekkel gyarapodott

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Önkormányzat neve: címe:...... telefon:...... fax:.. e-mail cím:...... honlap cím:...... ügyintéző:...... kitöltés időpontja:...... I/ Településre

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben