A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja"

Átírás

1 Rátóti Mi -újság? A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 6. évfolyam 6. szám július Megjelenik 1000 példányban ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ Menetrendváltozás Temetõi beruházások A helyi járattal közlekedõk bizonyára egészen pontosan Az elsõ lakossági fórumomon, amit még csak képviselõtudják, hogy június 16-i helyi járati menetrend- jelöltként tartottam, már felmerült a felsõ temetõnkben a változás során az alábbi új járatok beindítására került sor vízellátás problémája. Többen is elmondták, hogy a Veszprém - Gyulafirátót, ill. Gyulafirátót - Veszprém meglévõ egy vízcsapról a temetõ méretei miatt nehezen viszonylatban. lehet ellátni a távolabbi sírokat locsolóvízzel. Néhány héttel Veszprém autóbusz-állomás Gyulafirátót ezelõtt végre megoldás született erre a problémára, és a Munkanapokon: 18.00, óra közvilágítás bevezetésével párhuzamosan a temetõ másik Szabadnapokon: 18.40, óra részébe is elvezettük a vizet, megkönnyítve így a távolabbi Munkaszün.napokon: 3.30, és óra sírokat gondozók helyzetét is. Gyulafirátót Veszprém autóbusz-állomás Utcafelújítás Munkanapokon: 18.35, óra A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szabadnapokon: 19.05, óra támogatta az útfelújításra benyújtott pályázatunkat, így Munkaszün.napokon: 3.48, 18.05, óra lehetõség nyílik az idei évben a Halastói utca rendbe Munkanapokon módosításra került a korábban tételére. Ami a költségeket illeti, a beruházás a számítások órakor induló járat órára, lakossági kérésre. szerint Ft.-ba fog kerülni, ennek pontosan a fele Felhívnám a szombat estéjüket Veszprémben töltõ a pályázaton elnyert támogatás, a másik felét az fiatalok figyelmét a vasárnap hajnalban, 3.30-kor Önkormányzat állja. induló helyi járatra, amely lehetõséget teremt az Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem egyszerû bejutásra Gyulafirátótra. Annál is inkább ajánlom Pál Béla úrnak, a KDRFT elnökének a segítségét, és a kihasználását, mivel a Balaton Volánnal történt egyben kérjem, hogy ugyanígy álljon a hamarosan megegyezés alapján ez pillanatnyilag csak próbajárat, és a benyújtandó óvoda-felújítási pályázatunk mellé is. kihasználtságától függõen döntenek a késõbbiekben a fennmaradásáról. Czaun János Véget ért a XVII. Rátót-napok Litsauer Zoltán; Horváth Tibor; Balta Ferenc; Pántlika 100Íz Center KFT; Veszprémút Bt; Dr. Török István; Litsauer Zoltán; Horváth Tibor; Balta Ferenc; Pántlika rendezvénysorozata, amely idén magában Kézmûvesbolt; Kádárta Vendéglõ; Zsargó Árpád; foglalta a X. Országos Kádár-találkozót, a II. Rátóti Rock- Drum Ferenc; Csomayné Varga Zsuzsanna; Németh Randevút és egy nemzetközi focibajnokságot is. A Attila-vill.szer.; Nagy Károly; Balogh Albert; Turbo szervezõk igyekeztek minden eddiginél színesebb KFT; Németh Pékség; Pénzes és Társa KFT; Ferro Trio programokat összeállítani, aminek eredményessége Bt; Mozzarella Étterem & Pizzéria és Kávézó; MC elsõsorban a rendezvények nézettségében és népszerû Donald s. ségében mutatkozott meg. A vendéglátósok becslése Szponzorainkat egy késõbbi idõpontban a tavalyihoz szerint összesen 3 ezren látogatták a falunapokat, ebbõl hasonlóan szeretnénk vendégül látni, ahol egy kis szombat este közel kétezren lehettek kíváncsiak a ajándékkal kedveskedünk nekik. Nagylelkû és önzetlen Hadnagy László-díj átadására, majd az azt követõ támogatásukra a továbbiakban is számítunk! Köszönjük sztárvendégeinkre: Koós Jánosra, Dékány Saroltára, továbbá a helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek valamint Rony-ra és a Desperado-ra. A szervezõk munkáját: a Polgárõrségnek a rendezvény biztosítását, a lelkesedése és munkája viszont önmagában nem lett Bakonyerdõ Páva Körnek, a Harmonikásoknak és a volna elég ehhez a sikerhez, a szponzorok támogatása Gyulaffy László Általános Iskola tanulóinak a fellépést, nélkül. Ez úton szeretnénk megköszönni a nagylelkû amellyel gazdagították a rendezvényt. támogatásukat, és megemlíteni õket név szerint is. A mûvelõdési ház nevében: Némethné Günther Teréz, A XVII. Gyulafirátóti Falunapok szponzorai voltak: az önkormányzat nevében: Czaun János Nemzeti Kulturális Alap; Veszprém MJV Önkormányzata Civil Keret pályázat; Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány; Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Veszprém; Gyulafirátóti Városrészi Önkormányzat; Valamint: Séd-Coop 2000 Rt; Balaton Volán Rt; Média Teher KFT; Geofólia KFT; Dupumix KFT; Váradi Zoltán; Szuper József; Amazing KFT; Rezeli Róbert; Fülöp Tibor; Fenyvesi György; Horváth Gyula; Weingartner György; Fehéri András; Balta György; Balta Zoltán; Olasz Károly; Markó József; Horváth Károly; Kele László; Dr. Navracsics Tibor;

2 2. Rátóti Mi-újság? Hadnagy László díj Közösségi munkájáért ez alkalommal Gunther Jánosné, a Bakonyerdõ Pávakör és a Rátót Mátys Nyugdíjas Klub alapító tagja vehette át az oklevelet, a kerámiakulacsot és pénzjutalmat. KÉK FÉNY hírek Két hete ismételten sajnálatos dolog történt településünkön: az éjszaka folyamán ismeretlen elkövetõ besurrant egy családi házba (miközben a háziak aludtak) és készpénzt tulajdonított el. Ismételten felhívom a lakosság figyelmét a fokozott óvatosságra: ne tartsanak nagy összegû készpénzt otthonukban, s még a nyári idõszakban is tartsák zárva a bejárati ajtót, s lehetõség szerint csukva az ablakokat! A bejárati ajtót napközben célszerû zárva tartani akkor is, ha a családtagok a lakásban tartózkodnak. Amennyiben hosszabb utazást terveznek, nyugodtan értesítsenek errõl, és ezidõ alatt igyekszem fokozottabban figyelni az ingatlan környékét. Végezetül szeretnék pár aktuális információt nyújtani a rendõri munkáról. Felhívom a gépjármûvel közlekedõk figyelmét, hogy az egészségügyi dobozok érvényességi idejét figyeljék, mert elsõsorban a bennük tárolt jód miatt évben meghatározott érvényességi idejük van. Lejárhat az autó pót-izzókészletének az érvényességi ideje, ezt is érdemes néha ellenõrizni, fõképp régebbi típusú autók esetében. Talán nem mindenki van tisztában a szabálysértések fogalmával. A Veszprémi Rendõrkapitányság nemrég elkészült tájékoztató anyaga segítségével e területrõl Szabálysértések: - Rendzavarás (aki verekszik, verekedésre felhív). - Garázdaság (aki kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, rendõri eljárás dönt arról, hogy a garázda magatartás bûncselekmény vagy szabálysértés). - Koldulás (aki másokat zaklató módon koldul, járókelõket leszólít, pénzt kéreget vagy házról házra járva kéreget). - Gyermekkel koldulás (aki gyermekkorú személyt rábír, hogy közterületen, nyilvános helyen kolduljon, házalva kéregessen). - Tulajdon elleni szabálysértés (aki ,- Ft-ot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, rongálást követ el). - Közerkölcs megsértése (aki közterületen vagy nyilvános helyen közerkölcsbe ütközõ magatartást tanúsít - mutogatós személyek, szexuális kapcsolat létesítése közterületen, nyilvános helyen). - Csendháborítás (aki lakott területen, épületben, telken tömegközlekedési eszközön indokolatlanul zajt okoz és ezzel mások nyugalmát zavarja). - Köztisztasági szabálysértés (aki a közterületen, közlekedési eszközön, közforgalmú épületben szemetel vagy azt beszennyezi, illetve a felügyelete alatt álló állat szennyezi azt). - Közterületi szeszesital fogyasztás szabálysértése - helyi önkormányzati rendelet (aki közterületen szeszes italt fogyaszt - kivéve rendezvényeken). Amit a rendõri igazoltatásról, intézkedésekrõl tudni kell: -A rendõr feladatának ellátása során igazoltatja azt, akinek személyazonosságát meg kell állapítania. Így különösen bûncselekmény, szabálysértés, idegenrendészeti intézkedés, vagy egyéb jogszabályban meghatározott indokok (pl. bliccelés esetén, végrehajtásnál) alapján kerülhet erre sor. - a rendõr az igazoltatott személy ruházatát, jármûvét átvizsgálhatja. Személyazonosság igazolására elfogadható minden olyan okmány, amelybõl az igazoltatott kiléte hitelt érdemlõen megállapítható. Így: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány. Intézkedések igazoltatás megtagadása esetén: Az igazoltatás megtagadása esetén az igazoltatott feltartóztatható, az igazoltatás sikertelensége esetén elõállítható. Az elõállítás során a személyazonosság megállapítása céljából ujjnyomat vehetõ, fényképfelvétel készíthetõ. A rendõr által szabálysértés elkövetése esetén alkalmazott intézkedések: - figyelmeztetés, helyszíni bírság, feljelentés. A rendõr készpénzt SOHA nem fogadhat el! A helyszíni bírság postai befizetõlapon történik, ezt a lapot adja át az intézkedõ rendõr! A helyszíni bírságot csak akkor lehet alkalmazni, ha a szabálysértõ elismeri a jogsértést. A szabálysértés összege , - Ft-ig terjed! Bérczi Oszkár r.ftörm (30/ ) Tamás Lajos ÜVEGES Vállalom: hõszigetelõ üvegek gyártását, beépítését, valamint hagyományos üvegezési munkák elvégzését helyszínen is! Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 18. Tel.: 88/ , 06/30/

3 Rátóti Mi-újság? 3.

4 4. Rátóti Mi-újság? Akkor is tettünk valami fontosat, ha bármely kulturális 5 évesek lettünk Bizony, bizony 5 év eseményre elmegyünk, pusztán azért, mert ott a telt el azóta, hogy egy áprilisi napon néhányan szomszédunk, ismerõsünk lép fel, s ezzel örömöt összegyûltünk és megpróbáltunk hivatalos kereteket adni szerzünk valamennyi résztvevõnek. Hasonló okokból még csak kirajzolódó terveinknek, miszerint ötleteinket, fontos, hogy minél többen legyenek egy-egy hazai foci szabadidõnk egy részét, tudásunkat és tapasztalatainkat meccsen, vagy bármely rátóti sportprogramon. megpróbáljuk Gyulafirátót szolgálatába állítani. Visszakanyarodva saját egyesületi évfordulónkhoz, Persze senki nem kérte ezt tõlünk, de úgy gondoltuk, csak felsorolásként említem Egyesületünk az évek alatt eljött az ideje, hogy tettekkel is bizonyítsuk a településhez meghonosodott programjait: a közkedvelt nyári való kötõdésünket. honismereti tábort, a karácsonyi betlehemes mûsort, a 2003 áprilisában megalakult tehát a pünkösdi király választást, a közterületek virágosításában Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület. és tisztántartásában való közremûködést, s az õszi Úgy gondoltuk, s ma is valljuk, nem elég szeretni a falut koncertet a premontrei kolostor romjánál. - vagy legyünk pontosak: várost - ahol élünk, de tenni is kell S persze itt van a Rátóti Mi-újság? divatos kifejezéssel azért, hogy napról napra és évrõl évre szépüljön, és egyre az egyesület zászlós hajója, melynek létrejöttében több élményt, komfortot nyújthasson lakosainak. egyesületünk minden tagja kiveszi részét. Vannak, akiknek ez hivatásszerû kötelességük, gonszeretik lapunkat. Tudjuk, hogy lehetne javítani, szí- Sok visszajelzés érkezik, hogy szívesen olvassák, doljunk csak a közútkezelõkre, a szemétszállítás felelõseire, a közvilágítást, gázszolgáltatást biztosítókra nesíteni, dolgozunk rajta és jól jönne minden segítség, és a települési önkormányzatra. cikk, ötlet stb. de higgyék el, kedves olvasók ez is nagyon Ha alaposan körülnézünk a környezõ - távoli vagy közeli nagy eredmény, hogy sikerül hónapról hónapra - falvakban és városokban, azt tapasztaljuk, hogy csak ott létrehozni, megtölteni hírekkel és mindenkihez eljuttatni indult meg igazi fejlõdés, minõségi változás egy-egy önerõbõl, önkéntes munkával és pályázati pénzekbõl, település életében, ahol a lakosok maguk is képesek tenni amelyek ugye szintén nem automatikusan szállingóznak a környezetük szépségéért, tisztaságáért, hagyományaik számlánkra. megtartásáért és kulturális életük színesítéséért. Hisszük, Továbbra is legfontosabb törekvésünk, hogy akik részesei hogy a tennivalók nagy kosarában mindenki találhat a a programoknak, azt érezzék, hogy jó együtt lenni, jó maga érdeklõdési körének, szándékának megfelelõ érzés együtt munkálkodni, s jó rátótinak lenni! E elfoglaltságot. gondolatok jegyében kezdünk az elkövetkezendõ Lehet ez a ház elõtti közterület szépítése, közrehitünk és energiánk nem lankad, s gyarapodó egyesületi éveknek, abban a reményben, hogy a közéletiségbe vetett mûködés mûvészeti csoportban, mely rendre viszi Rátót jó hírét, amerre csak megfordul az együttes, s lehet pusztán létszámunk a továbbiakban is szépen fejlõdik. részvétel a kulturális programokon, ünnepségeken. A A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület vezetõsége közösségi eseményeken való jelenlét erõsítheti leginkább az együvé tartozás érzését: meg kell mutatnunk gyermekeinknek, hogyan szokás, hogyan illik viselkedni például egy nemzeti ünnepen, s ha még el is magyarázzuk Eplényi vigasságok a kicsiknek, miért fontos, hogy ünneplõbe öltözve részesei legyünk egy koszorúzásnak, már tettünk valami fontosat. Hagyományõrzõ tábor Ötödik alkalommal rendezte meg a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület a nyári hagyományõrzõ tábort.erika néni (Tóthné Martinkovics Erika) és Edit néni (Zeitlerné Reinicz Edit) vezetésével jókat kirándultak a táborozók, kézmûveskedtek, megismerkedtek Rátót természeti környezetével és természetesen a helyi nevezetességekkel. Bõvebb beszámoló augusztusban! Augusztus 9-én Bakonynána, Hárskút, Kádárta, Nagyesztergár és a házigazda Eplény csapata mellett Gyulafirátót 25 fõs válogatottja is hivatalos a hagyományos Eplényi Vigasságokra. A hangulatos, vidám tízpróba az alábbi számokból tevõdik össze: férfi kispályás foci, gyermek ügyességi verseny, céllövõ verseny, csülökpörkölt fõzés, fafûrészelés, természetrajzi fejtörõ gyermekeknek, felnõtt ügyességi verseny, erõs emberek versenye, létrafutás és a legendás csapat erõpróba. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének a rátóti csapat tagjai lenni, de természetesen népes szurkoló táborra is szükség lesz! Az érdeklõdõk jelentkezhetnek az önkormányzatnál vagy hívják Tóthné Martinkovics Erikát a 06/70/ as telefonon. A sok második és harmadik helyzés után, végre haza kellene hoznunk a gyõztesnek járó kupát!

5 Rátóti Mi-újság? 5. A Római Katolikus Egyház üzenete Néhány gondolat a keresztelésrõl zanak érte, tanítsák meg õt is egyszerû kis gyerek-imákra, imádkozzanak vele együtt a családban. Bátran hozzák el a Napjainkban sok kereszténynek a hite olyan, mint a hamu templomba - még akkor is -, ha izgés-mozgása egy kis alatt lappangó parázs. Már nem lángol, nem is izzik, a gondot okoz. Amikor pedig elkérkezik az ideje, lehetõleg közöny szürkesége lepte be. De azért mégis van. Nem halt már az óvodában írassák be hittanra. Felügyeljék, és ki. Ha jön egy kis szellõ, fölparázslik, néha lángra is lobban. bátorítsák arra, hogy szívesen tanuljon Jézusról, aki a Olykor egy ünnep, máskor egy családi esemény. Ilyen gyerekeket nagyon szerette. esemény lehet a kisgyermekük megkeresztelése. Hála A keresztség szentségének mindjárt a kezdetén meg- Istennek, még kevés olyan szülõ van, aki tudatos szólítjuk a szülõket: vállaljátok-e azt a szülõi kötedöntéssel nem akarja gyermekét megkereszteltetni. lességteket, hogy gyermeketeket vallásosan nevelitek? A gyermek megkeresztelése körül különbözõ kérdések, Mire õk azt felelik: vállaljuk. aggályok, nehézségek merülnek fel. Ezekkel kapcsolatban Ebbõl már világos is, hogy azt a kisgyereket lehet szeretnék most némi eligazítást adni. megkeresztelni, akinek a szülei komoly ígéretet tesznek Kit lehet megkeresztelni? arra, hogy gyerekük Jézus hitében nevelõdik fel. Urunk Jézus egy alkalommal azt mondta: Aki hisz és A szülõk családi állapota, együttélésük formája nem az megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. elsõdleges feltétel. Az volna az ideális, ha minden szülõ (Mk 16,16). A kisgyerek még nem tud hinni, hiszen értelme katolikus szentségi házasságban élne. De ha csak polgári csak hosszú évek folytán bontakozik ki annyira, hogy házasságban élnek, vagy bármi más módon, a gyermek önállóan tudjon gondolkodni és dönteni. Azért a üdvössége mindennél fontosabb. Ha a szülõben, legalább kisgyereket szülei hitére kereszteljük meg. A szülõk az egyikben megvan az eltökélt komoly akarat arra, hogy feladata lesz majd a gyerek növekedésekor, hogy gyerekét vallásosan fogja nevelni, akkor a gyereket meg beleoltsák gyerekük lelkébe Isten szeretetét, imádkozlehet keresztelni. Dr. Galambos Iván - plébános... Egy hét felhõtlen szórakozás... Hát hol is kezdjük Utolsó nap ellátogattunk Pápára a Kékfestõ Múzeum- A német nemzetiségi tábor Spanyol-lázzal kez- ba és egy fazekas mûhelyben is jártunk Pápakovácsiban. dõdött. (Aki nem tudná, õk nyerték az EB-t.) Így kipróbálhattuk a kékfestést, és a fazekasság rejtelmeit Az elsõ nap ismerkedéssel, különféle játékokkal és is felfedezhettük. dalokkal kezdõdött el. Majd Panni néni mesélt nekünk a Ezután megrohamoztuk a Várkertfürdõt. Kifürödtük egész régi idõk iskolájáról. heti fáradalmainkat, és jókat csúszdáztunk. Második nap Budaörsön és Budapesten jártunk. Buda- Nagyon jól éreztük magunkat. Ennyit még nem nevettünk soha. Sok köszönet: a tanároknak (a jó szervezésért), a konyhás néniknek (a finom ételekért), a buszsofõröknek (az éles fékezésekért), az idegenvezetõknek (az idegenvezetésért) és persze saját magunknak a jó társaságért. Holdinger Ildikó (8.b), Ringhoffer Kinga (8.b), Wéninger Dóra (8.b), Vajda Fruzsina (7.a), Filó Alexandra (8.a) A tábor a Veszprémi Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat anyagi hozzájárulásával valósult meg. Köszönjük a támogatást! Jelinkóné Hackl Hedvig örsön megnéztük a Riedl Ferenc Helytörténeti Gyûjteményt, a kálváriát és a Kõhegy-kápolnát. Budapesten a Margit-szigetet fedeztük fel. Harmadik nap Ausztriába kirándultunk. Megnéztük a fraknói és a lékai várat, és akkor kaptunk szabadidõt, amikor a legjobb boltok zárva voltak. Ennek ellenére a gombócok (fagyi) és a hangulat jó volt. Negyedik nap a suliban maradtunk, pólókat és strandtáskákat festettünk. Délelõtt még tócsit is sütöttünk. Van még? Kettõ néger rendel! Délután néptáncoltunk és Ildikó néninek köszönhetõen nagyon jól éreztük magunkat. A napot egy vetélkedõvel zártuk.

6 6. Rátóti Mi-újság? Kedves gyerekek! Kipróbálnátok a néptáncot, és szeretnétek kézmûveskedni? Gyertek el a Gyulafirátóti gyermek néptánccsoport háromnapos napközis táborába! Ha tetszik, és jólérzed magad köztünk, szeptembertol táncolj velünk. Idõpontja: ig, 9-15 óráig. Helyszín: Pásztor utcai régi iskola. Tábor díja: 1500,-Ft/nap(ebéddel együtt). Érdeklõdni és jelentkezni az esti órákban. Tel:06/30/ , 06/20/ GUMISZERVIZ, MOTORKERÉKPÁR-SZERVIZ, TEHERGÉPJÁRMU-SZERVIZ MOBIL SZERVIZSZOLGÁLAT Cím: HAJMÁSKÉR RELÉSZERVIZ Kft. (A vasútállomás mellett, a fénysorompónál) Tel.: 30/ , 20/ / Nyitva: 7-16 óráig, 16 óra után elõzetes telefonos megbeszélés szerint, folyamatosan. MOZZARELLA ÉTTEREM PIZZÉRIA KÁVÉZÓ A magyaros ízek mellett pizzákkal olasz tésztákkal, napi menüvel és minõségi csapolt sörökkel, kávé különlegességekkel várjuk kedves vendégeinket. Étkezési jegyet elfogadunk. Rendelésfelvétel: 88/ XIV. Gyulafirátóti Utcafoci Bajnokság eredményei Felnõtt kategória: I. Alsó-újsor, II. Felsõ-újsor, III. Haraszt. Senior kategória: I. Füzesi, II. Bosnyák/Haraszt, III. Centrum. Gyermek kategória: I. Gólvadász FC, II. Lúzer FC, III. Moszkva Team. A rendezvény támogatói: L és L Vegyeskereskedés, Mozarella étterem, Váradi Zoltán, Balázs Zsolt, Birnbauer Zoltán, Molnár István, Máté Szabolcs, Dupu Mix Kft., Éder Miklós. A szervezõk köszönik a Gyulafirátóti Sportegyesületnek, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a létesítményt. Szervezõk Szénási József SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ-TAPÉTÁZÓ! Gyulafirátót Kastély u. 6. Tel.: 06/20/ CSER, TÖLGY TUZIFA Kuglizva 40 q ,- Ft-ért, konyhakészen 1.650,- Ft/q. Ingyenes házhoz szállítás! Tel.: 06/20/ * Mobil: 30/ * * Rátóti Mi-Újság? Kiadja: Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület Összeállította: Farkasné Molnár Csilla Felelõs kiadó: Tóthné Martinkovics Erika Nyt.szám: Megjelenik: 224/1191/ példányban Készült: TRADEORG Nyomda, Fûzfõgyártelep

A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja

A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja Rátóti Mi -újság? A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 6. évfolyam 2. szám 2008. február Megjelenik 1000 példányban ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ Az eddigi esetenkénti megjelenéstõl eltérõen a jövõben

Részletesebben

Rátóti MI-újság? a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja

Rátóti MI-újság? a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja Rátóti MI-újság? a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 7. évfolyam 10. szám 2009. NOVEMBER Megjelenik 1000 példányban Önkormányzati hírmondó Rendeletalkotás az állattartás szabályairól Veszprémben

Részletesebben

2009. május 23-án (szombaton) Rátót Községek X. Országos Találkozója

2009. május 23-án (szombaton) Rátót Községek X. Országos Találkozója Rátóti MI-újság? a Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 7. évfolyam 5. szám 2009. MÁJUS Megjelenik 1000 példányban 2009. május 23-án (szombaton) Rátót Községek X. Országos Találkozója 15.30 órakor

Részletesebben

MOLNÁR HÛTÕ & KLÍMATECHNIKA

MOLNÁR HÛTÕ & KLÍMATECHNIKA Rátóti Mi -újság? A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 6. évfolyam 4. szám 2008. május Megjelenik 1000 példányban ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ Lindemann István, a Városépítészeti Iroda vezetõje, Somfai

Részletesebben

A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja

A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja Rátóti Mi -újság? A Gyulafirátótért Közhasznú Egyesület lapja 6. évfolyam 1. szám 2008. január Megjelenik 1000 példányban ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ Az új esztendõben elsõ ülését tartotta január 27-én a nevet

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben

2011. JÚNIUS 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft

2011. JÚNIUS 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. JÚNIUS 12.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás

Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás Hamarosan tisztább lehet a vasútállomás Az önkormányzat átveszi a karbantartási feladatokat a MÁV-tól Az elmúlt időszakban igen sok utas panaszkodott arra, hogy a vasútállomáson található mellékhelyiség

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2009. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2009. március 15-én 9 órakor tartandó koszorúzásra az emlékparkba, majd

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok!

H I R D E T M É N Y XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 2006. szeptember. Tisztelt Választópolgárok! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Választópolgárok! 2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselõk, polgármesterek, és megyei közgyûlési tagok választására kerül sor. Ez a tájékoztató segítséget

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 3. születésnapját. Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot kívánnak neki szülei, nagyszülei TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja XIX. évfolyam, 8. szám Kedves Olvasók! Magam, a város képviselő-testülete, a szervezők nevében szeretettel látjuk

Részletesebben

Fergeteg triatlon. Abony sztárja: a kisoroszlán. Ez a környék legnagyobb versenye!

Fergeteg triatlon. Abony sztárja: a kisoroszlán. Ez a környék legnagyobb versenye! 2007. augusztus 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Ára: 150 Ft Ez a környék legnagyobb versenye! Ezt Mondják egybehangzóan az Abonyi Lovasnapok résztvevői és szervezői

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Részletek a 4-5-6. oldalon

Részletek a 4-5-6. oldalon XXIV. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. július ÚJ BERUHÁZÁSOKKAL GYARAPODOTT VÁROSUNK Részletek a 4-5-6. oldalon 2 Dunavarsányi Napló XXIV. évfolyam 7. szám Pályázati

Részletesebben

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A

SZÜRETI MULATSÁG CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA A SZÜRETI MULATSÁG XVIII. évfolyam 2011. szeptember 10. 221. szám NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA 2011. SZEPTEMBER 24-ÉN A SZARKA-KÚRIA

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben