A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok, 2008 2009"

Átírás

1 Központi Statisztikai Hivatal A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok, május Tartalom 1. Előzmények, célok A nem pénzügyi vállalkozások részvétele a nemzetgazdaságban A külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége A stratégiai döntéshozók székhelye A stratégiai döntésekben legnagyobb szerepet játszó országok A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenysége A változások fő tendenciái Külföldi irányítású pénzügyi vállalatok...7 Táblák (STADAT) Módszertan Elérhetőségek

2 1. Előzmények, célok A globalizáció megjelenésével és széles körű elterjedésével a gazdasági elemzők nemzetközi összehasonlításra alkalmas statisztikai adatokat igényelnek az Európai Unió tagállamaiban működő, külföldi irányítású leányvállalatok nemzetgazdasági szerepének, fontosabb tevékenységeinek, foglalkoztatási hatásainak értékelésére. Ezt felismerve alakította ki az Európai Unió a külföldi irányítású leányvállatok statisztikáját (Foreign Affi liate Statistics, közismert angol rövidítéssel FATS) tárgyévtől az unió tagállamaiban megkezdődött az összehangolt FATS-statisztikák összeállítása és publikálása. Ez a kiadvány az első közzététele a magyarországi FATS-adatoknak, melyek és évre vonatkoznak. 2 Ez az új statisztika a mintegy két évtizedes múlttal rendelkező közvetlen tőkebefektetések statisztikájától (Foreign Direct Investment, FDI) alapvetően két területen tér el. Egyrészt a megfigyelt mutatókat nem a közvetlen befektetők országa, hanem a külföldi leányvállalatok irányítását végzők székhelye szerint, azaz az adott esetben akár több országon is átnyúló, hosszú tulajdonosi lánc végén megjelenő végső tulajdonos alapján csoportosítjuk. Így az adatok elemzésével választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy valójában mely országokban működő tulajdonosok és milyen mértékben irányítják hazánkban az egyes ágazatok tevé kenységét, vagyis a globalizáció mely ágazatokat hogyan érinti. Másrészt, míg a közvetlen tőkebefektetések statisztikája elsősorban a befektetett tőke nagyságát veszi számba, a külföldi leányvállalatok statisztikája az érintett magyarországi vállalkozások teljesítményét, beruházását és munkaügyi adatait fi gyeli meg. Ezen adatokat vizsgálva elemezhetjük azt is, hogy mekkora és milyen típusú eltérések vannak a globalizált tőke irányításával működő és a hazai irányítású szervezetek mérete és termelékenysége között. 2. A nem pénzügyi vállalkozások részvétele a nemzetgazdaságban 2009-ben Magyarországon összesen (a mezőgazdasági és a pénzügyi nemzetgazdasági ágak adatai nélkül) több mint 18 ezer külföldi irányítású vállalkozás működött, ez az összes magyarországi működő vállalkozás 3,3%-ának felel meg. A felmért leányvállalatok közül a legtöbb a kereskedelemben (az összes külföldi irányítású vállalkozás 33,9%-a), az ingatlanügyletekkel foglalkozó nemzetgazdasági ágban (23,1%), valamint a feldol gozó ipar ban (12,8%) működött. A külföldi irányítású leányvállalatok aránya az összes vállalkozáshoz képest a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban a legnagyobb (21,9%). A külföldi irányítású leányvállalatok viszonylag kis számarányuk ellenére a nemzetgazdaság teljesítményének mintegy felét állítják elő: az összes árbevétel 51,7%-át, a termelési érték 53,6%- át, a hozzáadott érték 49,1%-át adják. Árbevételük részaránya megközelíti a kétharmadot a feldolgozóiparban, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban, és meghaladja a háromnegyedet az energia nemzetgazdasági ágban. A külföldi irányítású vállalatok adják a nem pénzügyi vállalatok évi beruházási teljesítményértéknek csaknem felét (48,3%), összesen közel 1500 milliárd Ft értékben. A külföldi döntéssel létrejött hazai beruházás több mint egyharmadát (37,3%) a feldolgozóipar kapta, és itt az öszszes nemzetgazdasági beruházás 66,2%-a a külföldi leányvállalatoknál va ló sult meg. A külföldi irányítású vállalatok részesedése a foglalkoztatásban kisebb arányú, mint a teljesítményben. A nem pénzügyi vállalatoknál foglalkoztatottak 24,2%-a, közel 600 ezer fő dolgozik külföldi irányítású vállalatnál. 2.1 A külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége Erős a koncentráció a külföldi irányítású, magyarországi leányvállalatok tevékenységeit tekintve, itt az egyes nemzetgazdasági ágak vállalkozásainak száma és teljesítménye a viszonyítási alap. A sorrendben első tíz szakágazathoz tartozó ilyen leányvállalatok együttes aránya az összes külföldi irányítású vállalkozás számában 71,9%, az árbevételükben 73,6%. 1 Módszertan mutatja be az új szakstatisztika jellemzőit. 2 A magyarországi adatokat évre a TEÁOR 2003 szerint, a tárgyévtől a TEÁOR 2008 szerint állítjuk elő. 2

3 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Tevékenység szerint a vállalkozások száma az ingatlanügyletek, valamint a kis- és nagykereskedelem ágazataiban a legnagyobb. A évi árbevétel értéke szerinti rangsorban a nagykereskedelem, az energiaipari és kereskedelmi ágazatok, a számítógép és elektronikai ter mékgyártás, a kiskereskedelem, valamint a közútijármű-gyártás teljesítménye van az élmezőnyben. A külföldiek által irányított vállalatok foglalkoztatottainak száma szerint a koncentráció némileg kisebb, az első tíz ágazat együttes évi aránya 59,7%. Az ilyen leányvállalatok legtöbb foglalkoztatottja a kiskereskedelemben található, majd a közútijármű-gyártás és a nagykereskedelem következik a rangsorban. Az árbevétel aránya szerint a külföldi irányítású vállalatok részesedése egyes ágazatokban meghaladja a 80%-ot. 1. tábla A külföldi leányvállalatok által az összes vállalkozás árbevételéből legalább 80%-ot elérő ágazatok, 2009 Gazdasági ágazat Összes Külföldi irányítású Arányuk az összes vállalkozás vállalkozás árbevétele, milliárd Ft árbevételéből, % Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4 004, ,0 97,3 Közúti jármű gyártása 3 139, ,0 94,2 Távközlés 1 151, ,5 89,9 Dohánytermék gyártása 176,3 152,8 86,7 Villamos berendezés gyártása 896,7 744,3 83,0 Gép, gépi berendezés gyártása 1 677, ,8 81,5 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 88,7 72,0 81,2 Szennyeződésmentesítés 53,1 43,0 81,0 2.2 A stratégiai döntéshozók székhelye Az összehangolt statisztikai megfi gyelés egyik legfontosabb szempontja, hogy a leányvállalat végső ellenőrzését gyakorló, a vállalat működését meghatározó, stratégiai döntéshozó szer ve zet vagy magánszemély melyik országban található. A külföldi irányítású leányvállalatok statisztikája közelítő választ adhat a globalizáció folyamatával összefüggő kérdésekre. A Magyarországon működő külföldi leányvállalatok irányításában 2009-ben mintegy száz országban lévő tulajdonosi/irányító szervezet vett részt, ezek többségének (61,4%) székhelye az Európai Unió valamely tagállamában van. Az EU tagországainak többségi aránya (a szál láshelyszolgáltatást, vendéglátást kivéve) minden nemzetgazdasági ágban megállapítható. Ez az arány az energiaiparban a legnagyobb (74,8%), továbbá a bányászatban, a feldol gozó ipar ban, a víz- és hulladékgazdálkodásban, valamint a szállításban is meghaladja a 70%-ot. Az EU-tagországok irányító szerepe a legtöbb nemzetgazdasági ágban meghatározó a külföldi irányítású szervezetek teljesítménymutatóinak abszolút értékét, valamint arányait tekintve is. Bár az EU-tagországok leányvállalatai a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés árbevételében 90,1%, az építőiparéban 93,8%-ot tesznek ki, azonban itt viszonylag alacsony az elért telje sítmények abszolút értéke. A külföldi irányítású leányvállalatok beruházásait vizsgálva is megfi gyelhető az Európai Unió országainak túlsúlya. Az EU szerepe csaknem kizárólagos az energia, a vízellátás, valamint a szállítási tevékenységet végző nemzetgazdasági ágakban, csupán a feldolgo zóiparba érkezik az EU-n kívüli országokból jelentősebb beruházás. 3

4 2.3 A stratégiai döntésekben legnagyobb szerepet játszó országok A magyarországi leányvállalatokat irányítók székhelye szerint is erős a koncentráció. Az összes külföldi irányítású magyarországi leányvállalat működésének stratégiai döntéseit, mintegy háromnegyedét mindössze tíz országban hozzák. Ezek közül legjelentősebb az Európai Unión belül Németország, Ausztria, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, az EU-n kívül pedig az Egyesült Államok, Svájc, Liechtenstein és a Seychelles-szigetek. 3 A legjelentősebb országok a külföldi leányvállalatok száma szerint, ábra Többi ország 26% Ausztria 15% Németország 14% Liechtenstein 3% Franciaország 4% Olaszország 4% Seychelles-szigetek 5% Svájc 5% Egyesült Királyság 6% Hollandia 6% Egyesült Államok 12% Az összes külföldi leányvállalat 14,4%-át Németországból irányítják. Ezek aránya az összes leányvállalat teljesítményében ennek a kétszerese; árbevételben 26,2%, hozzáadott értékben 28,0%. Az említett leányvállalatok mintegy 142 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, ami az összes külföldi irányítású vállalkozásnál foglalkoztatottak 24,2%-a. A német érdekeltségű leányvállalatok elsősorban a kereskedelemben (bolti vegyes kiskereskedelem és az ahhoz kapcsolódó nagykereskedelem, valamint üzemanyag-kereskedelem) és a feldolgozóiparban, azon belül a közútijármű-gyártásban és az ahhoz kapcsolódó iparágakban vannak jelen. Az említett ágakban a legnagyobb az árbevételük is. A külföldi országok közül Németország szintén a legnagyobb árbevételt realizálja az energiaiparon belül a villamosenergia-termelésben, -el látásban, valamint a gázkereskedelemben. A német érdekeltségek évi beruházásainak mintegy egyharmada (32,4%) a feldol gozóiparba irányult, a kereskedelemben viszont minimális a beruházási teljesítményük. Autópálya-beruházásra az összes német beruházás közel 20%-át, mintegy 90 milliárd Ft-ot fordítottak. Az Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosok székhelye a legnagyobb arányban az Egyesült Államokban van. Ezek száma és a teljesítményük nem éri el a német irá nyítású magyarországi leányvállalatokét. Az Egyesült Államok vállalatirányítói a második helyen vannak az éves árbevételük és a megtermelt hozzáadott értékük alapján. Nagy a gazdasági szerepük a feldol go zóiparon belül a gépgyártásban, a közútijárműalkatrész-gyártásban, az elektronikaialkatrész-gyártásban, valamint a számítógépgyártásban. A kereskedelem amerikai irányítású le ány vállalatai a gépjárműkereskedelemben realizálják a legnagyobb árbevételt. Ezt követi az élelmiszer, a gépi berendezések, valamint a háztartási cikkek nagykereskedelme. Az amerikai irányítású magyarországi leányvállalatok közel 76 ezer főt foglalkoztatnak. 3 A szervezetek száma szerinti első tíz irányító országban az adózás optimumát célzó cégalapítások is vannak, pl. liechtensteini, illetve a Seychelles-szigeteken bejegyzett jogi személyek tulajdonaként. 4

5 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Az első tíz ország a külföldi leányvállalatok árbevétele szerint, ábra Koreai Köztársaság 3% Többi ország 17% Németország 26% Finnország 3% Japán 4% Sv ájc 4% Egy esült Államok 15% Egy esült Király ság 6% Hollandia 6% Franciaország 7% Ausztria 9% A hazai külföldi irányítású leányvállalatok legtöbb irányítójának a székhelye Ausztriában van. Érdekeltségeik (a kereskedelemben működő nagyszervezetet kivéve), döntő többsége kis- és közepes méretű vállalkozás: 49 főnél többet foglalkoztat 238 szervezet, ebből mindössze 50 leányvállalat 249 fő feletti. Az összes külföldi irányítású leányvállalat teljesítményében kisebb az arányuk, mint a leányvállalatok számában: osztrák irányítású a vállalkozások 14,5%-a, az árbevételben csak 8,9%, hozzáadott értékben 8,4% az arányuk. Az ilyen leányvállalatok viszont 2009-ben mintegy 73 ezer főt foglalkoztattak, ez megközelíti a majdnem kétszeres teljesítményt realizáló amerikai irányításúak létszámát. A feldolgozóiparon belül elsősorban az élelmiszergyártásban, a betongyártásban, valamint a papírgyártásban vannak jelen osztrák leányvállalatok, valamint a kereskedelemben a vegyes bolti kiskereskedelemben, és a gépjármű- és a gépjárműüzemanyag-kereskedelemben jelentős a teljesítményük. A legtöbb osztrák beruházás 2009-ben a szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatba irányult, (mintegy 100 milliárd Ft), ez az Ausztriából származó összes beruházás 37,5%-a. További európai országok is jelen vannak a leányvállalatok irányítói között (fontosabb tevékenységeik ágazata szerint): Franciaország (gyógyszergyártás, műanyagtermék-gyártás, villamosenergia-termelés és -kereskedelem, gázkereskedelem, bolti vegyes kiskereskedelem, háztartásicikk-ke reskedelem), Hollandia (elektronikus fogyasztásicikk-gyártás, gépjárműüzemanyag-kereskedelem), Egyesült Királyság (élelmiszer-nagykereskedelem, bolti vegyes kiskereskedelem), Svájc (gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme, gyógyszer-nagy keres ke delem), Olaszország (műanyagalapanyag-gyártás, villamosmotor-gyártás, gázkereskedelem, gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem), Finnország (híradás-technikai termékek gyártása). Számottevő Japán szerepe a hazai közútigépjármű- és alkatrészgyártásban, valamint az elektronikus fogyasztásicikk-gyártásban. 5

6 2.4 A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenysége A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenységének elemzését az éves gaz daságszerkezeti statisztika (SBS), valamint a külföldi leányvállalatok statisztikája alapján végeztük. Előnyben vannak a külföldi irányítású vállalkozások az egy főre jutó hozzáadott érték alap ján, a magyar irányítású vállalatok mutatójának értéke csak 40,2%-a a külföldi leány vál lalatok hasonló mutatójának (4013 ezer Ft/fő a hazai irányítású és 9977 ezer Ft/fő a külföldi irányítású vállalkozásoknál). Az összehasonlítás a nem mezőgazdasági, nem pénzügyi vállalkozásokra vonatkozik. A két csoport mutatóinak értéke az energiaiparban áll legközelebb egymáshoz, és az egy főre jutó hozzáadott érték itt a legnagyobb (2009-ben ezer Ft/fő). A két csoport termelékenységének eltérése az információ, kommunikáció ágakban a legszembetűnőbb. A külföldiek térnyerése is ebben a nemzetgazdasági ágban a legjellemzőbb; a külföldi irányítású vállalkozások évi aránya 76,8% az ágazat összes hozzáadott értékében. Viszonylag nagy a termelékenységi mutatók eltérése a feldolgozóiparban is: a hazai irányítású vállalkozások esetében ez 4862 ezer Ft/fő, míg a külföldi irányításúaknál 9017 ezer Ft/fő. Az egy vállalkozásra jutó alkalmazottak száma a leányvállalatok körében átlagosan tizenegyszer nagyobb, mint a hazai irányításúak azonos létszámmutatója. A legnagyobb az eltérés a kommunikáció, valamint a feldolgozóipar ágazataiban. Egy külföldi irányítású feldolgozóipari vállalkozás átlagosan 126 főt alkalmazott 2009-ben, a hazai irányításúak átlagosan mindössze 7 főt. Ennél is nagyobb a munkaerő koncentrációja a multinacionális szervezeteknél 4, alkalmazottaik egy feldolgozóipari vállalkozásra jutó száma átlagosan 374 fő volt 2009-ben. A multinacionális szervezetek aránya 2009-ben az összes külföldi irányítású vállalkozás 11%-a (2003 ilyen vállalkozás működött, nem számítva a mezőgazdasági és a pénzügyi nemzetgazdasági ágakat). Teljesítményarányuk viszont mintegy kétharmad az összes külföldi leányvállalat teljesítményében. Részesedésük az árbevételből a kereskedelemben (71,0%), a távközlésben (74,1%), a feldolgozóiparban (67,1%), valamint az energia nemzetgazdasági ágban (63,4%) a legnagyobb. A multinacionális vállalatok alkalmazzák a külföldi leányvállalatok foglalkoztatottainak több mint felét. 2.5 A változások fő tendenciái Az összes magyarországi vállalkozás száma 3,0%-kal csökkent 2009-ben az előző évhez képest, míg a külföldi irányítású szervezeteké ennél kisebb mértékben, 1,7%-kal mérséklődött. A csökkenés mértéke a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban, valamint a feldolgozóiparban volt a legnagyobb (10,6, illetve 4,0%). Növekedett a szervezetszám a bányászatban, az energiaipar, a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban, az ingatlanügyletekben, továbbá az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben. A vállalkozások évi teljesítményének a csökkenése meghaladta a szervezetszám mérséklődését. Az összes vállalkozás árbevétele 12,1%-kal kisebb, mint 2008-ban, ebből a külföldi irányításúaké 9,2%-kal mérséklődött. A külföldi leányvállalatok teljesítményének visszaesése a kereskedelemben (18,3%), valamint a feldolgozóiparban (12,9%) volt a legnagyobb mértékű. A feldolgozóipari leányvállalatok teljesítményének visszaesésével arányosan csökkent a foglalkoztatottak száma is, ugyanakkor a kereskedelem ágazataiban a foglalkoztatottak száma 1,8%-kal nagyobb volt, mint 2008-ban. A teljes vállalkozói körben megfi gyelt 8,6%-os csökkenéstől eltérően alakult az építőiparban mért árbevétel változása, mivel itt a külföldi irányítású szervezetek árbevétele csaknem másfélszeresre nőtt. Az összes külföldi leányvállalat bruttó tárgyi eszköz beruházásának évi értéke kisebb az előző évinél, a szállítás nemzetgazdasági ágban azonban az autópálya-építések hatására több mint 150 milliárd Ft-tal meghaladja azt. 4 Az EuroGroup Regiszter (Eurostat) definíciója szerint multinacionális egy szervezet, ha legalább két országban legalább három jogi egysége van. 6

7 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Külföldi irányítású pénzügyi vállalatok A gazdasági tevékenységek ágazati osztályozása (TEÁOR 2008) szerinti pénzügyi vál lal kozások pénzügyi, illetve biztosítási tevékenységet végeznek, a főtevékenységeik alapján a pénzügyi közvetítés, a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, valamint az egyéb pén zügyi tevékenység ágazatba tartoznak (64., 65., illetve 66 ágazatok). Az Európai Unió FATS rendelete eltérő adatszolgáltatást ír elő a pénzügyi, illetve a nem pén zügyi vállalatokra, a speciális működési, valamint a teljesítménymérési feltételeiknek megfelelően. A pénzügyi vállalatok a bevételt, illetve a termelési értéket és a foglalkoztatottak létszámát adják meg. A következők a kétféle teljesítménymutatót a 3 említett ágazat szerint tartalmazzák a külföldi leányvállalatokra. Az egyéb pénzügyi tevékenység ágazatba tartozott 2009-ben az összes pénzügyi vállalkozás 97%-a, itt az egységek többsége néhány fős egyéni vállalkozás, nagyon kis teljesítménnyel és létszámmal, a másik két ágazat sokkal kevesebb vállalkozása lényegesen nagyobb súlyú mind a teljesítményt, mind a létszámot tekintve. A külföldi tulajdonú vállalkozások száma is ennek megfelelő összetételű. A pénzügyi köz vetítés ágazat összesen 453 vállalkozásának csaknem negyede (24%) külföldi le ányvállalat, a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban minden harmadik vállalkozás külföldi (32%). Elhanyagolható (csak 1%) viszont az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban a többségi külföldi érdekeltségűek aránya. A 2. tábla hasonlítja össze a külföldi leányvállalatok részesedését az ágazatok összes foglalkoztatottainak számából. 2. tábla A pénzügyi külföldi leányvállalatok részesedése a szervezetek és a foglalkoztatottak számában, 2009 (%) Összes külföldi leányvállalat Ebből: EU-tagállamok aránya Ágazatok (TEÁOR 2008) részesedése szervezetek foglalkoztatottak szervezetek foglalkoztatottak Pénzügyi közvetítés Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Egyéb pénzügyi tevékenység A következők az említett 3 ágazat speciális teljesítménymutatóit tartalmazzák, az előírt el számolási módszereikkel. A pénzügyi közvetítés ágazatra csak a termelési érték mutató ér tel mezett, itt a külföldi tulajdonú vállalkozások teljesítményének aránya 67%. Az árbevétel teljesítménymutatója szerint a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban a külföldi leányvállalatok részesesedése 57%, az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban 28%. Az összes külföldi pénzügyi leányvállalat számában, országok szerint, a német és az osztrák vállalatok aránya a legnagyobb, például a pénzügyi közvetítés ágazatban 30, illetve 25%; a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban 52, illetve 20%, az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban 25, illetve 40%. Az Európai Unió túlsúlya összességben is érvényesül, ebben az olasz és a francia érdekeltségűek is szerepet kapnak. A pénzügyi közvetítés ágazat teljesítményében meghatározó arányú német és osztrák bankok mindig is fontos szereplők voltak a magyar pénzügyi rendszerben. Az 1987-es hazai bankreform után nőtt a részesedésük, a magyar bankok nagy részének megvásárlásával, illetve új hitelintézetek alapításával. Bár az 1990-es években az olasz és a francia cégek is növelték szerepüket a magyar bankrendszerben, öszszességében megmaradt az osztrák és a német ban kok vezető szerepe. A pénzügyi közvetítés ágazatban működnek lízing és egyéb hitelezési tevékenységet végző vállalkozások is, amelyek szintén jobbára német és osztrák irányításúak, és vezető szerepük főleg a vállalkozások számában érvényesül. A teljesítmények rangsorában első helyen az osztrák cégek vannak, ezeket követik az olasz, a német, a belga, a holland és a francia leányvállalatok. Eltérők a nagyságviszonyok országok sze- 7

8 rint: a német és a francia érdekeltségű hálózatok több, kisebb teljesítményű egységgel működnek, az olasz és a belga irányításúakat kevesebb, de nagyobb teljesítményű pénzügyi vállalat jellemzi. Az Európai Unió országai mellett ebben az ágazatban az Egyesült Államok érdekeltségei is nagyarányúak minden mutató tekintetében. Külföldi irányítású vállalkozások termelési értéke a pénzügyi közvetítés ágazatban, ábra Egy esült Államok 13% Egy éb uniós tagország 6% Franciaország 4% Egy éb unión kív üli országok 1% Ausztria 25% Belgium 12% Németország 18% Olaszország 21% A biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban kizárólag a biztosítók lehetnek külföldi tulajdonban, a rezidens nyugdíjpénztárak külföldi irányítása nem engedélyezett. Az összes pénzügyi vállalkozás számában 32% a külföldi tulajdon aránya, csak a biztosítók körében 90%-os a részesedésük. A szervezetek számának országok szerinti rangsorát a német és az osztrák vállalkozások vezetik. A teljesítmény rangsorában más a helyzet: itt Németország az első, Ausztria csak a negyedik, és mindkét ország viszonylag sok kis biztosítót működtet. A francia, az olasz, a holland és a belga érdekeltségű biztosítóhálózatban kevesebb a vállalkozás, egyenként nagyobb teljesítménnyel. Külföldi irányítású vállalkozások díjbevétele a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban, ábra Egy éb uniós tagország 8% Franciaország 13% Unión kív üli országok 1% Németország 28% Ausztria 13% Olaszország 16% Hollandia 21% 8

9 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Az egyéb pénzügyi tevékenység ágazat teljesítményében a német befolyás jóval kisebb. Itt Hollandia vezeti a rangsort, az összes külföldi tulajdonú vállalkozás bevételeinek 28%-ával, ezt Ausztria követi, 26%-kal. A holland és a belga érdekeltségűek itt is viszonylag nagyobbak, a németek és az osztrákok inkább sok, kis teljesítményű vállalkozással vannak jelen. Külföldi irányítású vállalkozások bevétele az egyéb pénzügyi tevékenység ágazatban, ábra Egy esült Államok 8% Egy éb uniós tagország 5% Olaszország 9% Egy éb unión kív üli tagországok 5% Hollandia 27% Németország 9% Belgium 11% Ausztria 26% ISBN Elérhetőségek: Szerkesztők: Édes Marianna (nem pénzügyi vállalkozás) Telefon: (+36-1) , Nagy Gyöngyi (pénzügyi vállakozás) Telefon: (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

10 Módszertan A külföldi leányvállalatok statisztikája (FATS) egyrészt megfi gyeli a Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenységét (inward FATS), másrészt tárgya a magyar ellenőrzés alatt álló, külföldön működő leányvállalatok tevékenysége (outward FATS). Ez utóbbiakra vonatkozóan a kisszámú sokaság miatt még nem rendelkezünk elegendő információval és tapasztalattal a megfelelő színvonalú adatminőség biztosításához, ezért elemzésünkben csupán az inward FATS adataira térünk ki. Külföldi irányítás alatt állónak tekintünk egy vállalkozást, ha a vállalat működését meghatározó stratégiai döntéseket nem magyarországi székhelyű szervezetek vagy magánszemélyek hozzák meg. A statisztika a nem pénzügyi vállalkozások esetében a teljesítményre (árbevétel, termelési érték, hozzáadott érték, vásárolt termékek és szolgáltatások összes értéke, valamint ebből a változatlan formában értékesített termékek és közvetített szolgáltatások, személyi jellegű kiadások), a munkaügyre (foglalkoztatottak száma, alkalmazottak száma), a kutatás-fejlesztésre (K+F-ráfordítás és -létszám) és a bruttó beruházásokra vonatkozó mutatókat fi gyel meg. A pénzügyi vállalatok mutatói: az árbevétel vagy termelési érték (ágazattól függően), vala mint a foglalkoztatottak száma. A megfi gyelt tárgyév december 31-i állapotának megfelelő adatokat a leányvállalat tevékenysége, valamint a leányvállalat irányítását végző szervezet, vagy magánszemély székhelyének országa szerint csoportosítjuk. A statisztika összeállításánál a legnagyobb kihívást a tulajdonosi láncolat végén lévő, irányító szervezet vagy magánszemély székhelyének meghatározása jelenti, melyre a vállalkozás nagyságától függően több módszert is alkalmazunk. Az 1 milliárd Ft feletti árbevételű, vagy 100 fő feletti, vagy 20 milliárd Ft feletti beruházással rendelkező vállalatok esetében nyilvános hatósági és céges információkat (elsősorban internetoldalak, 2009-ben 14%) is felhasználva határozzuk meg az országot. Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) felismerve azt, hogy a multinacionális szervezetek esetében minden tagország statisztikájában a végső irányító szervezetre vonatkozóan azonos székhellyel kell megjelenni, létrehozta az EuroGroup Regisztert, amely jelenleg mintegy 5 ezer olyan vállalkozás végső irányító szervezetére vonatkozó információit tartalmazza, amelyeknek az Európai Unió valamely országában van a székhelye. Ezeket az információkat egyre nagyobb arányban használjuk fel a FATS-statisztika összeállítása során. Az EuroGroup Regiszterből származó információk alapján meghatározott vállalkozások 2009-ben a magyarországi külföldi irányítású vállalkozások 11%-át adták, súlyuk azonban ennél jóval nagyobb, hiszen az általuk realizált árbevétel az összes Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat 66%-át teszi ki. A kisszervezeteknél a nagyszámú sokaság miatt a fenti módszer nem alkalmazható. Ebben a körben azt feltételeztük, hogy a végső irányító egyúttal a közvetlen befektető, mely feltételezésünket egy 1200-as elemű, tevékenység és megye szerint rétegzett minta elemzésével vizsgáljuk. A prekoncepciónk évről évre beigazolódik, mivel a közvetlen befektető és a végső befektető között az azonosságot mutató korreláció az országok döntő többségében meghaladja a 90%-ot. Ezen országok esetében a hiányzó országkódokat a közvetlen befektetők információit tartalmazó cégbírósági adatokból pótoljuk (2009-ben 14%). Tekintettel arra, hogy a cégbírósági adatok sem teljes körűek, a hiányzó országokat donor adatokkal egészítjük ki ben a donorral pótolt székhelyadatok a teljes sokaság 61%-át adták, teljesítményük alapján súlyuk azonban elenyésző, mivel az általuk realizált árbevétel az összes Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat árbevételének mindössze 2%-át teszi ki. 10

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2011

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2011 2013/116 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 116. szám 2013. december 19. A Magyarországon működő külföldi leányvállalatok, 2011 Tartalom 1. Előzmények, célok 1 2. A

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. március 20.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. március 20. 2015/03 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. március 20. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2012 Tartalom 1. A statisztikai megfigyelés előzményei és céljai...1 2. A nem pénzügyi vállalkozások

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége (2014. évi végleges és évi.

STATISZTIKAI TÜKÖR. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége (2014. évi végleges és évi. 2016. december A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége (2014. évi végleges és 2015. évi előzetes adatok alapján) STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Nemzetközi

Részletesebben

2015/101. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, december 23.

2015/101. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, december 23. 2015/101 2015. december 23. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2013 Tartalom 1.Nemzetközi kitekintés...1 2. A külföldi irányítású nem pénzügyi vállalatok...1 2.1. A külföldi irányítású

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről

Jelentés az építőipar évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről 2012. április Tartalom Az építőipar fejlődése az elmúlt években...2 Az építőipar teljesítménye 2011-ben...2 Az építőipar helyzete

Részletesebben

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 308 E/130 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ágazat Alágazat Szakágazat ISIC Rev. 4. 96 Egyéb személyi szolgáltatás 96.0 Egyéb személyi szolgáltatás 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása 9601 96.02 Fodrászat,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0054/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. rendszertanúsítási üzletág (1132

Részletesebben

Jelentés a beruházások évi alakulásáról

Jelentés a beruházások évi alakulásáról Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a beruházások 2011. évi alakulásáról 2012. április Tartalom Összefoglalás...2 Gazdasági környezet...2 Nemzetközi kitekintés...2 Beruházások, 2001 2011...2 Beruházások

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 2013/26 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 26. szám 2013. március 28. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2012 Tartalom 1 Bevezetés 1 A regisztrált vállalkozások

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2014/30 2014. március 21. Tartalom Bevezetés...1 A regisztrált vállalkozások...1 Új regisztrációk...3...3 Végelszámolások...4 Csődeljárások...4

Részletesebben

A munkaerőköltség alakulása,

A munkaerőköltség alakulása, Központi Statisztikai Hivatal A munkaerőköltség alakulása, 2009 2011 2012. július Tartalom Bevezető... 2 A munkaerőköltség értelmezése... 2 Havi munkaerőköltség... 2 A munkaerőköltség változása... 4 A

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY 2. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.

1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. 1. melléklet a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelethez A MüM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév

Szolgáltatási kibocsátási árak, IV. negyedév 213/28 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 28. szám 213. április 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 212. IV. negyedév A tartalomból 1 Bevezető 1 Összegzés 2 H Szállítás,

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 3 Beruházás... 4 Ipar...

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2010-ben

A magyar vegyipar* 2010-ben A magyar vegyipar* 2010-ben Nemzetközi gazdasági folyamatok Míg a gazdasági válság kibontakozásával a 2009. év a dekonjunktúra jegyében telt, addig a 2010. évi adatok már a növekedés megindulását mutatják.

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista

Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista Melléklet 1. A knn-módszerhez használt változólista 1. Régiók (1. Budapest, Pest megye, Dunántúl; 2. Dél-Magyarország; 3. Észak-Magyarország.) 2. Főállású-e az egyéni vállalkozó dummy (1 heti legalább

Részletesebben

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010.

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010. OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2010. ÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2010. év A tájékoztató a 2011. január 8-ig

Részletesebben

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009.

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. ÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2009. év A tájékoztató a 2010. január 8-ig

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fontosabb adatai A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. félévében, az ÁFSZ adatai alapján Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana. 2015. július Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana 2015. július TARTALOM Bevezetés Az IKT és digitális gazdaság kapcsolata A digitális gazdaság mérete A digitális gazdaság

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2012. I. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2012. év I. negyedév

Részletesebben

Szolgáltatási kibocsátási árak, I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak

Szolgáltatási kibocsátási árak, I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak 213/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 56. szám 213. július 19. Szolgáltatási kibocsátási árak, 213. I. negyedév Nem változtak a szolgáltatási kibocsátási árak A

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról

SAJTÓANYAG. a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról Budapest, 2004. június 1. SAJTÓANYAG a Magyarországra érkező külföldi közvetlen tőkebefektetések nagyságáról A részvény, egyéb részesedés és újrabefektetett jövedelem formájában megvalósult működőtőke-befektetések

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI J EGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2012. I-IV. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Baranyai Ákos Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2013. február 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér... 3 A KSH lakossági

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI J EGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2013. I-III. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T

Részletesebben

A magyar vegyipar* 2011-ben

A magyar vegyipar* 2011-ben A magyar vegyipar* 2011-ben Nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok¹ 2011-ben a globális konjunktúra dinamikája veszített lendületéből. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint 2011-ben a világgazdaság

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév

MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja MUKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS 2012 I. negyedév Készítette: Németh Dávid Jóváhagyta: Hágen Tímea 2012. február 1 Pest Megye Jellemzői BUDAPEST Pest megye az

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2011. I - IV. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2011. év I-IV.

Részletesebben

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS

MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS Készítette: Valdáné Pató Klára Jóváhagyta: Dr. Iróczki Lénárd 2011. november 1 Tartalomjegyzék Fogalmi háttér...3 A KSH lakossági

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN ERDŐGAZDÁLKODÁS 2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1 2013. január június 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2013 júniusában a kereskedelmi

Részletesebben

3. A MüM rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában a napot szövegrész helyébe a munkanapot szöveg lép.

3. A MüM rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában a napot szövegrész helyébe a munkanapot szöveg lép. A nemzetgazdasági miniszter 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelete a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról A

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE

A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 1 A MAGYARORSZÁGI IPARI PARKOK FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY FONTOSABB JELLEMZŐJE 2003. év végéig 165 ipari terület nyerte el az Ipari Park címet, ezek közül Sárvár, Budaörs és Pécs ipari parkjai elnyerték az Integrátor

Részletesebben

A külföldiek magyarországi közvetlentőke-befektetés állományának végső befektetők szerinti bontása

A külföldiek magyarországi közvetlentőke-befektetés állományának végső befektetők szerinti bontása A külföldiek magyarországi közvetlentőke-befektetés állományának végső befektetők szerinti bontása Összefoglaló A nemzetközi statisztikai módszertani ajánlásoknak megfelelően (BPM6, BMD4) jelenleg az MNB

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről. Tartalom 2015. június Jelentés az építőipar 2014. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2 2. Az építőipar

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS 2014. MÁRCIUS 26. A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS Várkonyi Gáspár ELSŐ FEJEZET AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA CÉLOK: a rendelkezésre álló információk alapján egy olyan jellemzés elkészítése, mely hitelesen

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

188 Gazdaság TOP 10 JÁSZSÁG Kármán Antal

188 Gazdaság TOP 10 JÁSZSÁG Kármán Antal 188 Gazdaság Kármán Antal TOP 10 JÁSZSÁG 2011 Az idén már ötödik alkalommal tesszük közzé a Jászság gazdaságának legjellemzőbb adatait. A táblázatokban szereplő adatok elemzése és a megyei adatokkal történő

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

szeptember. augusztus

szeptember. augusztus Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Békéscsaba, Árpád sor 2/6. http://darmk.munka.hu

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben