A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan Tanszék Konzulensek: Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi adjunktus Gál Veronika Alexandra PhD hallgató

2 ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatomban két magyar gyógyszeripari cég pénzügyi teljesítményét hasonlítom össze: a Richter Gedeon Nyrt.-t és az Egis Nyrt.-t. Az összehasonlítás során főként mutatószámokat, bázis viszonyszámokat és átlagértékeket alkalmaztam. A két vizsgált vállalatról elmondható, hogy stabil pénzügyi fundamentumoknak örvendhet. Megfelelően likvid, kevés idegen tőke bevonásával magas eszköz kihasználtsággal működni képes vállalatok. Megfigyelhető a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatóknál, hogy a 2006-os évről a 2007-es évre nagyfokú visszaesés történt. A jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatók között szoros összefüggést találtam. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. sajáttőke arányos nyeresége, az eszközarányos árbevétele, a ROA, az általános növekedési üteme (g) és a ROS szorosan együtt mozgott a vizsgált évek során. Valószínűsíthető, hogy a szektorra ható tényezők nagy részben közre játszhattak e mutatók változásában. Tehát szektorális tendenciák befolyásolták ezeket a mutatókat. Ilyen jellegű befolyásoló erő lehet a fejlett országokban tapasztalható kormányzati egészségügyi kiadások csökkentése, ami nagyobb terhet helyez a társadalomra. Ez a tendencia Magyarországon is nyomon követhető, mivel egyre több gyógyászati készítmény került ki a támogatott gyógyszerek listájából. A másik tényező lehet, hogy még nem teljesen futott fel a fejlődő országokban a gyógyszeripar által készített termékek utáni nagyfokú kereslet. Ahol elsősorban az úgynevezett generikus szerek elterjedésére lehet majd számítani. Ez valamennyire ellensúlyozhatja idővel a fejlett piacokon keletkező forgalom visszaesését. Így a gyógyszercégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatás és a fejlesztés mellett a generikus szerek gyártására is. BEVEZETÉS Az elemzésem célja, hogy felfedjem a gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatok pénzügyi helyzetét, valamint az esetleges szektor specifikus összefüggéseket és felleljem azok magyarázatát. Ezek alapján kielemzem az esetlegesen felmerülő problémákat és javaslatot kívánok tenni a problémák megoldására. Végül megvizsgálom, hogy a feltárt gyengeségek csak az általam elemzett vállalatok sajátjai-e, vagy általában megfigyelhetőek és jellemzőek a magyar gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatokra. ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyek több forrásból származnak. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok a vizsgált vállalatok honlapjairól a fellelhető kötelező pénzügyi jelentésekből (eredmény kimutatás és mérleg), valamint a oldalról az részvényárfolyamok adatgyűjteményeiből származnak. Az alapadatok feldolgozásához, elemzéséhez szükségem volt olyan mutatószámokra, amelyek további információkkal szolgálnak a pénzügyi mutatók változásáról. Ilyen mutatószámok a középértékek, amelyek önmagukban is összefoglaló jellegűek, mivel egyetlen számmal minősítik valamely társadalmi vagy gazdasági állapotot (Kiss, 2002). A leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult szövevényeinek vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb kapcsolatrendszert definiáljak. A változások vizsgálatára a fent említetteken túl alkalmaztam még a viszonyszámokat is. Mind a 2004-es bázishoz képest, mind az előző évekhez viszonyítottam. Ezáltal meghatározhatóvá vált százalékos arányban, hogy a pénzügyi mutató milyen arányban változott a bázis vagy az előző évhez képest. 1

3 A mutatók viszonyának feltárásához korrelációszámítást végeztem, mely megmutatja a tényezők közötti kapcsolat szorosságát és egymásra-utaltságát (Szűcs, 2002). Így meghatározható a két azonos szektorban tevékenykedő vállalatnak pénzügyi mutatószámaikban történt változások egymáshoz való viszonya. Valamint, hogy a változások mennyire tekinthetők kifejezetten a magyarországi gyógyszeripar szektorális változásainak. Az alkalmazott pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatóknak alapvetően öt csoportját különböztetjük meg: jövedelmezőségi-, hatékonysági-, tőkeáttételi-, likviditási-, és piaci mutatók. Minden csoportból azokat a mutatókat választottam ki, amelyek legjobban jellemzik a vizsgált vállalatokat. A jövedelmezőségi mutatók ahogy a nevük is mutatja a vállalat jövedelemtermelő képességét mutatják be. Ezen mutatók mindig valamilyen jövedelmi (nyereség) kategóriát viszonyítanak az elemzési szempontoknak megfelelő adathoz (árbevétel, átlagos saját tőke, átlagos eszközállomány, stb.). Ezen mutatók közül kiemelném a ROA-t (return on assets) vagyis az eszközarányos nyereséget, a ROE-t (return on equity), vagyis a saját tőke arányos nyereséget, és a ROS-t (return on sales), vagyis az árbevétel arányos nyereséget. A ROA kiszámításának módja: A vezetők gyakran ezzel a kulcs mutatóval mérik a vállalat eredményességét. Vagyis, hogy egy egység eszközre mekkora növekmény jut. Minél magasabb a mutató annál nagyobb hozamot ér el a vállalat egy bizonyos időszak során. ROE esetében a kiszámítás módja: A ROE mutató azt mutatja meg, hogy egy egység saját tőkére mekkora adózott nyereség jut. Minél magasabb a ROE mutató értéke, annál nagyobb a saját tőke hozama. A ROS mutató számítása: Ez a mutató különösen jól használható a vállalat gazdálkodásában bekövetkező kedvezőtlen tendenciák kialakulásának korai jelzésére. Ha a cég árbevétel arányos nyeresége a korábbi időszakhoz képest számottevően csökken, akkor ez az első figyelmeztető jel lehet a vállalat jövedelmezőségének romlására.(fazakas-gáspár-soós, 2003). A hatékonysági mutatók a vállalat eszközeinek kihasználtsági fokáról adnak tájékoztatást. Ezek közül kiemelném az eszköz arányos árbevételt (Sales to Total Assets), mely azt jelzi, hogy a vállalat eszközeit milyen hatásfokkal használja ki, vagyis egységnyi eszközre mekkora árbevétel jut. Számításának módja: 2

4 A második általam alkalmazott hatékonysági mutató az átlagos beszedési idő, mely megmutatja, hogy a vállalatnak mennyi időre van szüksége a követelései beszedésére. Tehát, hogy a vevőivel szemben milyen engedékeny, mekkora időtávra nyújt nekik kereskedelmi hitelt. Számításának módja: A szállítók forgási ideje a beszedési idővel ellentétben azt mutatja meg, hogy a szállítók követeléseinek kiegyenlítésére mennyi idő áll a vállalat rendelkezésére. Számítása annyiban különbözik, hogy a szállítók forgási sebessége esetén a számlálóban a szállítók átlagos állománya szerepel. Az utolsó általam vizsgált hatékonysági mutató a nettó forgótőke forgási ideje, amely az értékesítés nettó árbevétele és a nettó forgótőke átlagos állományának hányadosaként számolható (nettó forgótőke = készletek követelések rövid lejáratú kötelezettségek). A tőkeáttételi mutatók esetében az eladósodottsági mutatót választottam. Ezzel a mutatóval határozható meg, hogy a vállalatnak mekkora a hosszú lejáratú kötelezettsége az összes forráshoz viszonyítva. Vagyis mennyi egy éven túli kötelezettsége van. A likviditási mutatók megmutatják, hogy a vállalatnak mennyi olyan eszköze van, amely könnyen készpénzzé tehető. Valamint, hogy mennyire tudja a rövid lejáratú kötelezettségeit a nem befektetett eszközökkel finanszírozni. A likviditási ráta a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. A likviditási gyors ráta számítása ettől annyiban különbözik, hogy a számlálóban a forgóeszközök készletek állománya szerepel, míg a pénzhányad esetén a számláló csak a pénzeszközöket tartalmazza. A piaci mutatók közül a P/E rátát emelném ki, mely az árfolyam/eps (egy révészvényre jutó nyereség) hányadosaként határozható meg. Ez a mutató csak akkor vehető alapul, hogyha előző évben nem volt kiemelkedően alacsony eredménye a vállalatnak. Hiszen ha az átlagostól alacsonyabb eredménye volt, akkor torzít ez a mutató. A magas mutató azt mutatja meg, hogy a befektetők jó növekedési lehetőségeket látnak a vállalatban. A kapott adatok összehasonlíthatóságát a pénzügyi mutatók azonos kiszámítása, valamint a nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) alapján készített beszámolóból kinyert alapadatok szavatolják. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. A magyar gyógyszeripar A magyarországi gyógyszeripar Európai viszonylatban a legrégebbiek közé sorolható. A magyar tőzsdén négy gyógyszeripari vállalat van jelen, kettő nagyobb az Egis és a Richter Gedeon és kettő kisebb a Phylaxia Pharma valamint a Humet Nyrt. Ezek közül az első kettő pénzügyi elemzésével és összehasonlításával foglalkoztam részletesebben. A hazai gyógyszeripar hagyományosan fontos szerepet tölt be az ország nemzeti jövedelmének megteremtésében. (4) Ilyen módon jelentős részét teszi ki a GDP-nek. Az utóbbi időszakban nálunk is megjelentek az organikus gyógyszerek mellett a generikus termékek, amik egyre nagyobb teret nyernek. Az organikus szerek azok, amelyek valamilyen újonnan kifejlesztett hatóanyagot illetve eljárást tartalmaznak. Ezért e termékek ára jóval magasabb, mivel rengetek pénzt fordítottak az új hatóanyag, gyógyszer kifejlesztésére valamint tesztelésére és piaci bevezetésére. A hazai gyógyszer cégek árbevételük csaknem 3-10%-t költik kutatás-fejlesztésre (5), vagyis az új hatóanyagok kifejlesztésére, az originális termékekre. Ezzel párhuzamosan természetesen egyre jobban előtérbe kerül a generikus gyógyszerek gyártása, valamint fejlesztése is. Ezek ára jóval az originális szerek alatt van. Így 3

5 az egyre árérzékenyebb fogyasztók is kedvezőbb áron tudnak hozzájutni az originális szerek másolatához. Ezért a fejlődő/feltörekvő országokban található, kifejezetten a generikus szerek piacára koncentráló cégek jelentős profitra tehetnek szert, a hagyományos csupán csak az originális szerek gyártására szakosodott cégekkel szemben. Hiszen a generikus szerek, csak akkor gyárthatók, ha az eredeti gyógyszernek és annak fő hatóanyagainak termékszabadalmi oltalma lejárt. Ekkor az ilyen jellegű készítményeket gyártó cégnek már csak azt kell bizonyítania, hogy teljes mértékben azonos a gyógyszer hatóanyaga, és a hatóanyagok aránya egy az egyben megegyezik az originális termékével. Tehát teljes másolata az eredeti gyógyszernek. Az árkülönbség abból adódik, hogy a generikus szerek gyártásához, forgalomba hozatalához már nem kell költséges kutatásokat, tesztelések finanszírozni. A generikus gyógyszereket gyártani akaró vállalatnak már nem kell ezekkel a költségekkel számolnia, mivel ezeket már elvégezték, ezért ezeket a kutatásokat, fejlesztéseket már nem kell még egyszer elvégeznie. Ez jóval olcsóbbá teszi az ilyen jellegű készítményeket. Ezzel mintegy előnyt élveznek a kifejlesztő céggel szemben. A gyógyszercégek így egyre nagyobb számban teszik át a generikus termékek, gyártására fejlesztésére a hangsúlyt. Sőt megjelentek a nemzetközi piacokon kifejezetten a generikus szereket gyártó vállalatok is, ilyen többek között a Magyarországon is tevékenykedő Izraeli TEVA gyógyszercég. A gyógyszer szektor rövid áttekintésének másik sarkalatos pontja lehet, hogy a fejlett államok egyre inkább arra törekednek, hogy visszaszorítsák az egészségügyi és gyógyszerkiadásaikat. A világ legtöbb országában ez a tendencia mutatkozik, amely Magyarországon is nyomon követhető. A 2006 decemberében elfogadott XCVIII. számú törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól valójában a gyógyszerkasszát védte. A lakosság hosszabb távú érdekeivel kevésbé törődve (6). Ezáltal belekényszerítve a gyógyszercégeket, hogy a gyógyszerkassza csökkentésével nagyobb terheket rójon ki a lakosságra. A gyógyszeripari cégeket viszont pozitívan érintheti a fejlődő, még viszonylag alacsony gyógyszerfogyasztó államok kereslete, ahol a közeljövőben erőteljes fejlődés várható az egészségügyi kiadásokban. Mivel minél jobban globalizálódnak és fejlődnek ezek az államok, egyre nagyobb hangsúlyt kaphat elsősorban a generikus, olcsóbb gyógyszerek iránt mutatkozó erőteljes kereslet. Azonban ezt ellensúlyozza a nemzetközi vállalatok fejlett piacokon tapasztalható kereslet és egyben profit csökkenése. 2. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. rövid bemutatása Richter Gedeon Nyrt. Magyarország elsők között alapított gyógyszeripari vállalata, amely mára már multinacionális vállalattá nőtte ki magát ben kezdte meg működését, majd a 70-es évektől már egyre jobban nyitott a nyugati világ felé is, fokozta exportját a nyugati államokba. Ekkor kezdett el együttműködni több amerikai és japán vállalattal is. Ma már egyre jobban nyit kelet felé is, így Oroszország és Románia felé. A másik hazai nagy gyógyszercég az Egis Nyrt., mely szintén több mint száz éves múltra tekint vissza. Az Egis is hasonlóan dinamikus fejlődést tudhat maga mögött, mint a versenytársa. Szintén az első export területei a nyugati államok voltak, majd az Egis is egyre nagyobb figyelmet fordított a keleti és fejlődő piacokra. Mára mind a kettő vállalat árbevételeinek nagyobb részét az export bevételekből kapja. A vállalatok nyereségségére kiható további tényező, hogy a Richter az utóbbi időben átállt a dollár alapú elszámolásról az euróra. Az Egis a versenytársával ellentétben nem euróban számol, hanem dollár alapú elszámolást végez. Mind a két vállalat eredményességét meghatározhatja egy esetleges nagymértékű forinterősödés. Amit tapasztalhattunk is a as év harmadik negyedévének közepén. Az árfolyam adta kockázatot tovább erősíti, hogy Magyarországon eltörölték a +/- 15%-os forint ingadozási sávot. Így elejét vették az esetleges spekulatív jellegű árfolyam mozgatásnak is. Ezek a tényezők mind-mind erősen befolyásolják a két nagy gyógyszeripari cég árbevételét. 4

6 3. A Richter Gedeon Nyrt. elemzése Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 1. ábra: A Richter jövedelmezőségi mutatóinak alakulása A Richter jövedelmezőségi mutatói alapján megállapíthatjuk (1. ábra), hogy a ROA 2004-től mintegy 17%-os szintről 2006-ig enyhe emelkedést mutat, majd a 2007-es évben jelentős csökkenés tapasztalható. Így a vállalat eszközarányos nyeresége a 2004-es szint alá esett vissza, több mint 33%-kal. A ROE-t (saját tőke arányos nyereség) vizsgálva is ugyanezt a tendenciát láthatjuk, 2004-től 2006-ig enyhe emelkedés jellemezte a saját tőkére jutó nyereség nagyságát, majd a 2007-es évben szintén 30%-t meghaladó visszaesés következett be. Ez elsősorban a 2007-es, az előző évekhez képest sokkal gyengébb adózott eredmény miatt következett be. Tehát mind a vállalat eszközeinek hozama, mind a részvényesek által a legjobban figyelt saját tőke hozama is visszaesett. Így a saját tőke átlagos növekedési üteme is megtorpant a 2007-es évben. Ezek után meghatároztam a vállalat növekedési ütemét [g = ROE (1-dp), ahol a dp az osztalék kifizetési ráta] is (2. ábra). Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 2. ábra: Richter növekedési üteme (g) A vállalat növekedési üteme 2006-ig minden évben 14-15%-os növekedést mutatott, majd 2007-ben váratlanul 9,7%-ra esett vissza. A vállalat átlagos növekedési üteme, így 13,77%-os. Ez is rámutat arra, hogy a vállalat jövedelmezősége a 2004-es bázis évhez képest visszaesett. A legjobban mégis talán a ROS mutató jelzi, hogy az vállalat jövedelmezősége a bázis időszakhoz képest folyamatosan csökkent. A 2006-os évben az átlagosnál is jobban csökken így a bázis évhez viszonyítva 44%-os visszaesés jelentkezett. Tehát a vizsgált időszakban a 5

7 bázis és a 2006-os év között csökkenő trenddel átlagosan 19,53% volt az árbevétel arányos nyereség értéke, ami a nagyarányú adózott eredmény csökkenésnek köszönhető. Az adózott eredmény 2006-ig folyamatosan növekedett, de ez a tendencia megtört a 2007-es évre. A társaság az osztalék politikáján is változtatott, a 2007-es évben az osztalék kifizetést is visszafogta. Valamint az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is 2006-ig növekedett, míg 2007-ben a 2004-es szint alá esett vissza. Ekkor, több mint 15%-os visszaesés történt. A társaságról így elmondható, hogy jövedelmezősége romlott legfőképpen a 2007-es évben, ami kihatott az osztalék politikájára, valamint ezzel párhuzamosan az egy részvényre jutó nyereségre is. Így a vállalat növekedési üteme is 2006-ról 2007-re nagyarányban csökkent. Ezután a hatékonysági mutatókat vizsgáltam a Richter esetében, amely a vállalat eszközeinek kihasználtságáról tájékoztat minket. Elsőnek az eszköz arányos árbevételt, mely elsősorban a versenytársakkal való összehasonlításra alkalmas. Ez a mutató is a jövedelmezőségi mutatókhoz hasonló képet fest. Itt is az tapasztalható, hogy a vállalat eszköz kihasználtsága 2007-re csökkent. Az eszközarányos árbevétel mutató alapján megállapítható, hogy 2004-ről 2005-re több mint 5%-al növekedett a kihasználtság, majd 2006-ra lassuló ütemű növekedés volt tapasztalható. Végül 2007-ben az előző évhez képest itt is visszaesés tapasztalható. Az átlagos beszedési idő és a szállítók forgási idejét együtt mutatom be és elemzem. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 3. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége a Richter-nél Az átlagos beszedési idő, ahogyan az a 3. ábrán is látható közötti időszakban stagnál, 2006-tól viszont erőteljes emelkedés tapasztalható. A 2005-ös évhez viszonyítva amikortól az emelkedés megkezdődött több mint 32%-os emelkedés ment végbe a vállalatnál 2007-ig. 70,56-napról még további 23,12 nappal növekedett a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitelek futamideje. Tehát még további 23 napot kell várni a vállalatnak arra, hogy a vevők kiegyenlítsék a kötelezettségeiket. A vállalat engedékenyebb a vevőivel szemben, ennek következményeit pedig viseli is. Ennek a mutatónak a magas értéke vagy az erőteljes piacszerzésből vagy a vevőknek a likviditási problémáiból adódhat. A szállítók forgási sebességét megvizsgálva minimális visszaesés volt tapasztalható, tehát a szállítók szigorúbb hitelezési politikát folytatnak, mint amilyet a vállalat a vevőivel szemben alkalmaz. Ha összevetjük a két mutatót a szállítók forgási idejét a vevőknek 6

8 nyújtott hitelek átlagos idejével, vagyis a vevők forgási idejével láthatjuk, hogy a vállalat nem tudja csupán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítói kötelezettségeit. Így pótlólagos finanszírozási igénye keletkezik, azért, hogy a vállalat a rövid lejáratú kötelezettségeit teljesíteni tudja. Az ideális eset természetesen az, amikor a szállítók forgási ideje magasabb, mint a vevők beszedési ideje. Hiszen akkor nem kell pótlólagos finanszírozási lehetőséget keresni, hogy a szállítói kötelezettségeit kiegyenlítse, mert a vevők teljes mértékben finanszírozzák a szállítókat. Azonban ez nagyon ritka esetben fordul elő. Főleg egy növekedni kívánó vállalat esetében. A nettó forgótőke forgási idejét vizsgálva a Richternél az mutatkozik meg, hogy a forgási idő növekszik (4. ábra). Tehát a vállalat készpénzkonverziós szakasza növekedett. Ami azt jelenti, hogy a vállalatnak több időre van szüksége, hogy a gyártástól számítva az eladásig, a szállítók kiegyenlítésén át a profitját/bevételét realizálni tudja. A nettó forgótőke összetevőinek vizsgálata után levonhatjuk a következtetést, hogy a forgási idő növekedését leginkább a vállalat a vevőkkel szembeni engedékenységének köszönheti. Hiszen a készletek forgási ideje csökkenő tendenciát mutatott a vizsgált időszakban, a szállítóktól kapott fizetési haladék stagnált, míg az átlagos beszedési idő erősen emelkedett. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 4. ábra: Nettó forgótőke forgási ideje 2004 és 2007 között a Richter-nél A vállalat eladósodottságát vizsgálva meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a vállalatnak 2004-ben, a bázis évben minimális a hosszú lejáratú kötelezettsége, bár erőteljes növekvő tendenciát mutat ez a mutató az évek során. Még így is elhanyagolható az idegen tőke nagysága a vállalat tőkeszerkezetében. Arról nem is beszélve, hogy a piaci értéken számolt eladósodottsági mutatója a könyv szerinti értékhez viszonyítva is elenyésző. Tehát mind a könyv szerinti értéken számolt eladósodottsági mutató, mind a piaci értéken vett eladósodottsági mutató minimális értéket mutatott. A likviditási mutatókat vizsgálva az is kitűnhet, hogy a vállalat nagyon jó, sőt túlságosan is magas likviditásnak örvendhet (5. ábra). Ennek megvannak a negatív következményei is, hiszen a vállalat túl sok forgóeszközt halmozott fel, ami ronthatja a jövedelmezőséget, mivel ezek a pénzeszközök nem hoznak akkor hasznot, mintha hosszú távra befektetnék különböző termelő vagy pénzügyi eszközökbe. A pénzhányadot vizsgálva is látszik, hogy rendkívüli fizetőképességgel rendelkezik a vállalat, hiszen ez a mutató is 1 feletti értéket mutat. Tehát a vállalat teljes biztonságban érezheti magát a fizetési kötelezettségeinek teljesítése kapcsán. Bár ez a túlbiztosítás egyben a vállalat jövedelmezőségét is rontja. 7

9 Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 5. ábra: A Richter Gedeon Nyrt. likviditási helyzete A piaci mutatók közül csak egyet emelnék ki, mégpedig a P/E rátát, ami ha a vállalatnak nem volt az átlagostól rosszabb eredménye akkor jól mutatja, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy egységnyi nyereségért a befektetők. Ezt a mutatót nem szabad figyelembe venni, ha vállalat az adott időszakban nem mutatott ki eredmény vagy veszteséges volt. Hiszen ekkor is torzított képet kapunk. De ezek egyike sem áll fenn, így a mutatóval nyugodtan számolhatunk. A vállalat P/E rátája a vizsgált időszak során bázis évhez viszonyítva több mint duplájára emelkedett. Tehát a befektetők jelentős növekedési potenciált látnak a vállalatban, így többet is adnak egy papír megszerzése érdekében. Ezáltal könnyen túlárazottá válhat a papír. Összefoglalva tehát a Richter egy tőkeerős vállalat, kevés hosszúlejáratú idegen tőkével, magas likviditással rendelkezik. Ami ugyan rontja a vállalat jövedelmezőségét, de a mostanában tapasztalható válságban ez előnyt jelenthet. Hiszen a befektetők nyilván jobban kedvelik azokat a vállalatokat, akik úgymond túlbiztosítottak likviditás szempontjából. Ezt a likviditást azonban a válság után a fellendülés időszakában érdemes a jobb jövedelmezőség érdekében hosszabb távra befektetni, hogy a vállalat profitkilátásai tovább javuljanak. 8

10 4. Az Egis Nyrt. elemzése Az Egis esetén is kiszámoltam ugyanazokat a mutatókat, mint a versenytársánál, a Richternél. Így a következő eredményeket kaptam az Egis jövedelmezőségi mutatóival kapcsolatban. Az eszköz és a saját tőke arányos nyereség is emelkedett 2004-től 2006-ig. A bázisévhez viszonyítva kicsivel több, mint a duplájára emelkedett mind az eszköz arányos nyeresége, mind a sajáttőke arányos nyeresége a vállalatnak ban viszont változás történt, nagy arányban romlott az adózott eredménye a vállalatnak. Ennek köszönhetően a jövedelmezőségi mutatói is jelentősen estek (6. ábra). Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 6. ábra: Az Egis jövedelmezőségi mutatóinak alakulása Az Egis esetében is kiszámítható a vállalat növekedési üteme (g) (7. ábra). Ahol hasonlóan az előbbi mutatókhoz 2006-ig elég erőteljes növekedés volt tapasztalható. A 2005-ös és 2006-os évben kétszámjegyű, átlagosan 15,57%-s növekedést produkált a vállalat. De 2007-ben a növekedési ütem szintén megtört, majd visszaesett 7,2%-ra a bázis évi érték alá. Az egy részvényre jutó nyereség gyors ütemben növekedett 2006-ig, majd a bázis szint közelébe esett vissza. A vállalat változtatott az osztalékfizetési politikáján ig egyre kevesebb osztalékot fizetett ki, majd 2007-ben kifizetett egy nagyobb arányú osztalékot. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 7. ábra: Egis növekedési üteme (g) Szintén kiszámításra került az Egisnél is a ROS azaz az árbevétel arányos nyereség. A ROS értéke gyors ütemben növekedett, hasonlóan a vállalat növekedési üteméhez 2006-ig 11% feletti növekedést mutatott, majd 2007-ben jelentősen visszaesett az árbevételhez viszonyított eredmény. Összességében 19%-kal esett vissza a bázis évhez képest. Az előző (2006) évhez képest pedig igen jelentősen, több mint felére csökken a vállalat nyeresége az 9

11 árbevételhez viszonyítva. Miközben a költségek nem nőttek az átlagostól eltérő ütemben. A hatékonysági mutatóknál, így az eszközarányos árbevételnél is a legjelentősebb változás a 2007-es évben tapasztalható ig lassú ütemű növekedés, majd 2007-re a bázishoz képest 5%-os visszaesés látható. Az eszközöket a vállalat magas kihasználtsági fokon használja. Az átlagos beszedési idő 2006-ig minimálisan növekedett, majd 2007-ben visszaesett 3,5%-kal. Az Egis esetén a bázis és a vizsgált időszak között minimális változás történt a vevőknek nyújtott fizetési határidőkben. Tehát a vállalat szinte nem is változtatott a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitel futamidején a vizsgált időszak során. A szállítók forgási ideje esetén bázis évhez képest 2005-re enyhe, 4%-os emelkedés volt tapasztalható, majd 2007-re itt is visszaesés történt. A két mutató összehasonlításával láthatjuk, hogy az átlagos beszedési idő a szállítók forgási idejével együtt az első két évben arányosan növekszik (8. ábra). Majd a szállítók forgási ideje 2005-től csökkenő tendenciát mutat. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 8. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége az Egis-nél Az átlagos beszedési idő pedig csak 2006-tól kezd csökkeni. Itt is elmondható, szintén, mint a Richternél hogy a vállalat nem tudja tisztán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítókkal szemben álló fizetési kötelezettségeit. Tehát pótlólagos forrást kell a vállalatnak keresni a kötelezettségeinek kiegyenlítéséhez. A nettó forgótőke forgási ideje 2004-ről 2005-re minimálisan csökkent majd 2006-tól emelkedésbe fordult át. Ami azt jelenti, hogy a készpénz konverziós idő (gyártástól a tényleges haszon realizálásáig eltelt idő) a vizsgált időszak végéig növekedett. Az Egis eladósodottságát szintén az eladósodottsági mutatóval számoltam, amiből kiderül, hogy a bázis évben az összes hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalatnak az összes forráshoz képest könyv szerinti értéken 3,5%. Ez az érték azonban jelentősen csökken a következő években. A bázis évhez viszonyítva 55,4%-kal csökken a vállalat tőkeszerkezetében a tartós idegen források állománya. A 2007-es évben a hosszú lejáratú kötelezettségek mindössze 1,5%-ot képviselnek az összes forráson belül. Piaci értéken számolt eladósodottsági mutató a bázis évhez képest harmad akkora lett. Tehát még jelentősebb volt a piaci értéken számolt mutató csökkenése. 10

12 Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 9. ábra: Az Egis Nyrt. likviditási helyzete Likviditási szempontból az Egis is stabil helyzetben van, hiszen mind a likviditási rátája, mind a likviditási gyorsrátája 1 feletti értéket mutat (9.ábra). Ami teljes biztonságot jelent a vállat fizetőképessége tekintetében. Azonban itt is elmondható, hogy a túlzott likviditás sem jó, hiszen úgy, mint a Richter esetében is a jövedelmezőség rovására mehet a vállalat túlbiztosítása a forgóeszközökkel. Az Egis esetében is meghatározásra került a P/E ráta, ami a 2006-os évben enyhe visszaesést mutatott. De ettől függetlenül erős növekedési tendenciát mutat ez a mutató a vállalkozásban. Hiszen a bázis évhez képest több mint 57%-os emelkedést produkált. Tehát a befektetők hasonlóan a versenytárshoz, jó növekedési ütemet, fejlődési lehetőséget látnak az Egis Nyrt. esetében is. Az Egisről is összességében elmondható, hogy tőkeerős vállalat, hosszú lejáratú kötelezettségei minimálisak, alapvetően jó növekedési lehetőségekkel rendelkezik, eszközeit nagyon jól kihasználja. Likviditása szintén a versenytárséhoz hasonlóan magas. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Ezek után összehasonlíthatjuk a két gyógyszeripari vállalat teljesítményét, hiszen külön-külön elvégeztünk egy bizonyos szintű elemzést. Az Egisnél és a Richternél is többször tapasztaltunk, hogy a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatókból szerkesztett diagramok a 2006-os év után a pozitív tendenciából negatív tendenciába váltottak át. Mind a két vállalatnak a jövedelmezősége jelentős mértékben visszaesett a 2007-es időszak során. Aminek az oka lehet a 2006-ban elfogadott gyógyszeripart jelentősen érintő törvény. Amely következtében csökkent a támogatott gyógyszerek köre, így egyre nagyobb terhet róttak a lakosságra. Az Egis ROA, ROE, ROS, valamint az eszköz arányos árbevétel mutatói és a Richter saját tőke arányos nyeresége, valamint az eszközarányos árbevétele között szoros kapcsolatot fedezhetünk fel, mely kapcsolat felfedi előttünk a két vállalat közötti összefüggéseket. Amiket tekinthetünk szektorális vonatkozású hatásoknak is. Tehát az Egis eszköz-, sajáttőke-arányos nyeresége, az árbevétel-arányos nyereség és a Richter sajáttőke arányos nyeresége és az eszközarányos árbevételekre ható tényezők egymással összefüggésben vannak. Együtt hatottak mind a két cégre, valamint várhatóan a szektor többi tagjára is. Az Egis valamivel nagyobb hatásfokkal használja ki az eszközeit versenytársánál, ami nem feltétlen előny az Egisnek és nem feltétlen hátrány a Richternek. Ugyanis, ha az Egis tovább szeretné növelni az eszköz arányos árbevételét azt csak további tőkebevonással tudná 11

13 megtenni. A Richter szempontjából az alacsonyabb eszköz arányos árbevétel, pedig még fejlődési potenciált jelent, úgy hogy nincs szüksége további tőke bevonására. Tehát még viszonylag könnyen tud a vállalat fejlődni az eszköz arányos árbevétel terén is. Mind a két cégnek pótlólagos finanszírozást kell keresnie a szállítókkal szembeni kötelezettségei kiegyenlítésére, mivel mind a két vállalkozásnál az átlagos beszedési idő meghaladja a szállítók forgási idejét. Továbbá az átlagos beszedési idő összehasonlításával észrevehetjük, hogy az Egis gyorsabban tudja beszedni a követeléseit a vevőitől, mint a Richter. Ez arra enged következtetni, hogy a Richter nem azért nyújt nagyobb hitelt vevői felé, mert azok fizetésképtelenek, hiszen látható, hogy az Egisnek a vevőállománya képes fizetni jóval korábban is, mint a versenytársé. Valószínűleg azért nyújt hosszabb időtávra hitelt vevőinek a Richter, mert így akar elérni/megszerezni minél több vevőt magának, ezzel is bővítve az eladási volumenét, valamint a piaci részesedését. Habár a hitelnek van ára (kamata), de az új piacszerzési politika később nagyobb megtérüléssel fog jelentkezni a vállalat számára, mint a mostani vevőinek nyújtott hitel finanszírozása. A két vállalat nettó forgótőke forgási idejében nincsen nagy különbség, tehát a gyártástól az érétkesítésig majd a kötelezettségek, valamint a követelések teljesítéséig közel azonos idő telik el. Az vállalatok eladósodottsági mutatóit tekintve egyértelműen megállapítható, hogy a Richternek kevesebb hosszú lejáratú idegen tőkéje van, bár az Egisnél is elhanyagolható mértékű a hosszúlejáratú források részesedése az összes forrásokon belül. Likviditás szempontjából, mind a két vállalat nagyon erős. Hosszútávon azonban nem előnyös ilyen magas likviditással való működés, hiszen a vállalatok jövedelmezőségének visszaeséséhez vezethet a túlságosan sok forgóeszköz tartása. A piaci mutató a P/E ráta viszonylagosan mind a két vállalatnál magas, tehát a befektetők is jó lehetőségeket látnak a cégekben. 12

14 IRODALOMJEGYZÉK (1) Kiss K. (2002.): Középértékek. In: Szűcs, I.: Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest, pp (2) Szűcs I. (2002.): Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, Budapest (3) Fazakas G. Gáspár B.-né Soós R. (2003.): Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kft. Kiadó, Budapest (4) Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) honlapja: A hazai gyógyszeriparról, Letöltés dátuma: (5) Figyelő Top 200 (1999.).: irodapiac/+mik%c3%b6zben+a+gy%c3%b3gyszerkiad%c3%a1sok+n%c3%b6veke dnek,+a+hazai&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&client=firefox-a Letöltés dátuma: (6) Fekete T. (2007.): Stabil a gyógyszerpiac növekedése, Kórház 2007/4, 62-63pp Letöltés dátuma: (7) Pénzügyi beszámoló ( ), Richter Gedeon Nyrt. Letöltés dátuma (8) Pénzügyi beszámoló ( ), Egis Nyrt. Letöltés dátuma: (9) Árfolyam adattár, Portfolio.hu Letöltés dátuma:

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI Bajkó Attila II. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügyi és Közgazdaságtan Tanszék Konzulens: Dr. Parádi

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2009. január 1. 2009. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G

DUNAPACK MAGYARORSZÁG. éves jelentés 2012 P A C K A G I N G DUNAPACK MAGYARORSZÁG P A C K A G I N G éves jelentés 2012 DUNAPACK KFT. ÜZLETI JELENTÉS A 2012. ÉVRŐL A magyar gazdaság 2012-ben recesszióba süllyedt, a GDP 1,7%-kal csökkent. Az ipari termelés ugyancsak

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2015. április 20. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye

Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye Lendületet adott a BCR az Erste Bank első félévének 25 százalékkal nőtt az osztrák csoport adózás előtti eredménye FŐBB PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 1 (A nemzetközi számviteli szabályok IFRS alapján) Bécs, július

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2013. IV. negyedéves gyorsjelentések

2013. IV. negyedéves gyorsjelentések 2013. IV. negyedéves gyorsjelentések A Richter múlt szerdai eredményével itthon is kezdetét vette a gyorsjelentési szezon, ami során elsősorban a kisebb részvények mutathatnak majd fel javuló eredményt.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Pénzügyi elemzés mutatói

Pénzügyi elemzés mutatói Minden egyes részvénybe való befektetést alapos elemzés kell megelőzzön. Az elemzés célja segíteni minél jobb döntést hozni, azáltal, hogy a lehető legjobb részvényt válasszuk ki. Egyértelmű, hogy amint

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben