A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan Tanszék Konzulensek: Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi adjunktus Gál Veronika Alexandra PhD hallgató

2 ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatomban két magyar gyógyszeripari cég pénzügyi teljesítményét hasonlítom össze: a Richter Gedeon Nyrt.-t és az Egis Nyrt.-t. Az összehasonlítás során főként mutatószámokat, bázis viszonyszámokat és átlagértékeket alkalmaztam. A két vizsgált vállalatról elmondható, hogy stabil pénzügyi fundamentumoknak örvendhet. Megfelelően likvid, kevés idegen tőke bevonásával magas eszköz kihasználtsággal működni képes vállalatok. Megfigyelhető a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatóknál, hogy a 2006-os évről a 2007-es évre nagyfokú visszaesés történt. A jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatók között szoros összefüggést találtam. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. sajáttőke arányos nyeresége, az eszközarányos árbevétele, a ROA, az általános növekedési üteme (g) és a ROS szorosan együtt mozgott a vizsgált évek során. Valószínűsíthető, hogy a szektorra ható tényezők nagy részben közre játszhattak e mutatók változásában. Tehát szektorális tendenciák befolyásolták ezeket a mutatókat. Ilyen jellegű befolyásoló erő lehet a fejlett országokban tapasztalható kormányzati egészségügyi kiadások csökkentése, ami nagyobb terhet helyez a társadalomra. Ez a tendencia Magyarországon is nyomon követhető, mivel egyre több gyógyászati készítmény került ki a támogatott gyógyszerek listájából. A másik tényező lehet, hogy még nem teljesen futott fel a fejlődő országokban a gyógyszeripar által készített termékek utáni nagyfokú kereslet. Ahol elsősorban az úgynevezett generikus szerek elterjedésére lehet majd számítani. Ez valamennyire ellensúlyozhatja idővel a fejlett piacokon keletkező forgalom visszaesését. Így a gyógyszercégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatás és a fejlesztés mellett a generikus szerek gyártására is. BEVEZETÉS Az elemzésem célja, hogy felfedjem a gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatok pénzügyi helyzetét, valamint az esetleges szektor specifikus összefüggéseket és felleljem azok magyarázatát. Ezek alapján kielemzem az esetlegesen felmerülő problémákat és javaslatot kívánok tenni a problémák megoldására. Végül megvizsgálom, hogy a feltárt gyengeségek csak az általam elemzett vállalatok sajátjai-e, vagy általában megfigyelhetőek és jellemzőek a magyar gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatokra. ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyek több forrásból származnak. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok a vizsgált vállalatok honlapjairól a fellelhető kötelező pénzügyi jelentésekből (eredmény kimutatás és mérleg), valamint a oldalról az részvényárfolyamok adatgyűjteményeiből származnak. Az alapadatok feldolgozásához, elemzéséhez szükségem volt olyan mutatószámokra, amelyek további információkkal szolgálnak a pénzügyi mutatók változásáról. Ilyen mutatószámok a középértékek, amelyek önmagukban is összefoglaló jellegűek, mivel egyetlen számmal minősítik valamely társadalmi vagy gazdasági állapotot (Kiss, 2002). A leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult szövevényeinek vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb kapcsolatrendszert definiáljak. A változások vizsgálatára a fent említetteken túl alkalmaztam még a viszonyszámokat is. Mind a 2004-es bázishoz képest, mind az előző évekhez viszonyítottam. Ezáltal meghatározhatóvá vált százalékos arányban, hogy a pénzügyi mutató milyen arányban változott a bázis vagy az előző évhez képest. 1

3 A mutatók viszonyának feltárásához korrelációszámítást végeztem, mely megmutatja a tényezők közötti kapcsolat szorosságát és egymásra-utaltságát (Szűcs, 2002). Így meghatározható a két azonos szektorban tevékenykedő vállalatnak pénzügyi mutatószámaikban történt változások egymáshoz való viszonya. Valamint, hogy a változások mennyire tekinthetők kifejezetten a magyarországi gyógyszeripar szektorális változásainak. Az alkalmazott pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatóknak alapvetően öt csoportját különböztetjük meg: jövedelmezőségi-, hatékonysági-, tőkeáttételi-, likviditási-, és piaci mutatók. Minden csoportból azokat a mutatókat választottam ki, amelyek legjobban jellemzik a vizsgált vállalatokat. A jövedelmezőségi mutatók ahogy a nevük is mutatja a vállalat jövedelemtermelő képességét mutatják be. Ezen mutatók mindig valamilyen jövedelmi (nyereség) kategóriát viszonyítanak az elemzési szempontoknak megfelelő adathoz (árbevétel, átlagos saját tőke, átlagos eszközállomány, stb.). Ezen mutatók közül kiemelném a ROA-t (return on assets) vagyis az eszközarányos nyereséget, a ROE-t (return on equity), vagyis a saját tőke arányos nyereséget, és a ROS-t (return on sales), vagyis az árbevétel arányos nyereséget. A ROA kiszámításának módja: A vezetők gyakran ezzel a kulcs mutatóval mérik a vállalat eredményességét. Vagyis, hogy egy egység eszközre mekkora növekmény jut. Minél magasabb a mutató annál nagyobb hozamot ér el a vállalat egy bizonyos időszak során. ROE esetében a kiszámítás módja: A ROE mutató azt mutatja meg, hogy egy egység saját tőkére mekkora adózott nyereség jut. Minél magasabb a ROE mutató értéke, annál nagyobb a saját tőke hozama. A ROS mutató számítása: Ez a mutató különösen jól használható a vállalat gazdálkodásában bekövetkező kedvezőtlen tendenciák kialakulásának korai jelzésére. Ha a cég árbevétel arányos nyeresége a korábbi időszakhoz képest számottevően csökken, akkor ez az első figyelmeztető jel lehet a vállalat jövedelmezőségének romlására.(fazakas-gáspár-soós, 2003). A hatékonysági mutatók a vállalat eszközeinek kihasználtsági fokáról adnak tájékoztatást. Ezek közül kiemelném az eszköz arányos árbevételt (Sales to Total Assets), mely azt jelzi, hogy a vállalat eszközeit milyen hatásfokkal használja ki, vagyis egységnyi eszközre mekkora árbevétel jut. Számításának módja: 2

4 A második általam alkalmazott hatékonysági mutató az átlagos beszedési idő, mely megmutatja, hogy a vállalatnak mennyi időre van szüksége a követelései beszedésére. Tehát, hogy a vevőivel szemben milyen engedékeny, mekkora időtávra nyújt nekik kereskedelmi hitelt. Számításának módja: A szállítók forgási ideje a beszedési idővel ellentétben azt mutatja meg, hogy a szállítók követeléseinek kiegyenlítésére mennyi idő áll a vállalat rendelkezésére. Számítása annyiban különbözik, hogy a szállítók forgási sebessége esetén a számlálóban a szállítók átlagos állománya szerepel. Az utolsó általam vizsgált hatékonysági mutató a nettó forgótőke forgási ideje, amely az értékesítés nettó árbevétele és a nettó forgótőke átlagos állományának hányadosaként számolható (nettó forgótőke = készletek követelések rövid lejáratú kötelezettségek). A tőkeáttételi mutatók esetében az eladósodottsági mutatót választottam. Ezzel a mutatóval határozható meg, hogy a vállalatnak mekkora a hosszú lejáratú kötelezettsége az összes forráshoz viszonyítva. Vagyis mennyi egy éven túli kötelezettsége van. A likviditási mutatók megmutatják, hogy a vállalatnak mennyi olyan eszköze van, amely könnyen készpénzzé tehető. Valamint, hogy mennyire tudja a rövid lejáratú kötelezettségeit a nem befektetett eszközökkel finanszírozni. A likviditási ráta a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. A likviditási gyors ráta számítása ettől annyiban különbözik, hogy a számlálóban a forgóeszközök készletek állománya szerepel, míg a pénzhányad esetén a számláló csak a pénzeszközöket tartalmazza. A piaci mutatók közül a P/E rátát emelném ki, mely az árfolyam/eps (egy révészvényre jutó nyereség) hányadosaként határozható meg. Ez a mutató csak akkor vehető alapul, hogyha előző évben nem volt kiemelkedően alacsony eredménye a vállalatnak. Hiszen ha az átlagostól alacsonyabb eredménye volt, akkor torzít ez a mutató. A magas mutató azt mutatja meg, hogy a befektetők jó növekedési lehetőségeket látnak a vállalatban. A kapott adatok összehasonlíthatóságát a pénzügyi mutatók azonos kiszámítása, valamint a nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) alapján készített beszámolóból kinyert alapadatok szavatolják. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. A magyar gyógyszeripar A magyarországi gyógyszeripar Európai viszonylatban a legrégebbiek közé sorolható. A magyar tőzsdén négy gyógyszeripari vállalat van jelen, kettő nagyobb az Egis és a Richter Gedeon és kettő kisebb a Phylaxia Pharma valamint a Humet Nyrt. Ezek közül az első kettő pénzügyi elemzésével és összehasonlításával foglalkoztam részletesebben. A hazai gyógyszeripar hagyományosan fontos szerepet tölt be az ország nemzeti jövedelmének megteremtésében. (4) Ilyen módon jelentős részét teszi ki a GDP-nek. Az utóbbi időszakban nálunk is megjelentek az organikus gyógyszerek mellett a generikus termékek, amik egyre nagyobb teret nyernek. Az organikus szerek azok, amelyek valamilyen újonnan kifejlesztett hatóanyagot illetve eljárást tartalmaznak. Ezért e termékek ára jóval magasabb, mivel rengetek pénzt fordítottak az új hatóanyag, gyógyszer kifejlesztésére valamint tesztelésére és piaci bevezetésére. A hazai gyógyszer cégek árbevételük csaknem 3-10%-t költik kutatás-fejlesztésre (5), vagyis az új hatóanyagok kifejlesztésére, az originális termékekre. Ezzel párhuzamosan természetesen egyre jobban előtérbe kerül a generikus gyógyszerek gyártása, valamint fejlesztése is. Ezek ára jóval az originális szerek alatt van. Így 3

5 az egyre árérzékenyebb fogyasztók is kedvezőbb áron tudnak hozzájutni az originális szerek másolatához. Ezért a fejlődő/feltörekvő országokban található, kifejezetten a generikus szerek piacára koncentráló cégek jelentős profitra tehetnek szert, a hagyományos csupán csak az originális szerek gyártására szakosodott cégekkel szemben. Hiszen a generikus szerek, csak akkor gyárthatók, ha az eredeti gyógyszernek és annak fő hatóanyagainak termékszabadalmi oltalma lejárt. Ekkor az ilyen jellegű készítményeket gyártó cégnek már csak azt kell bizonyítania, hogy teljes mértékben azonos a gyógyszer hatóanyaga, és a hatóanyagok aránya egy az egyben megegyezik az originális termékével. Tehát teljes másolata az eredeti gyógyszernek. Az árkülönbség abból adódik, hogy a generikus szerek gyártásához, forgalomba hozatalához már nem kell költséges kutatásokat, tesztelések finanszírozni. A generikus gyógyszereket gyártani akaró vállalatnak már nem kell ezekkel a költségekkel számolnia, mivel ezeket már elvégezték, ezért ezeket a kutatásokat, fejlesztéseket már nem kell még egyszer elvégeznie. Ez jóval olcsóbbá teszi az ilyen jellegű készítményeket. Ezzel mintegy előnyt élveznek a kifejlesztő céggel szemben. A gyógyszercégek így egyre nagyobb számban teszik át a generikus termékek, gyártására fejlesztésére a hangsúlyt. Sőt megjelentek a nemzetközi piacokon kifejezetten a generikus szereket gyártó vállalatok is, ilyen többek között a Magyarországon is tevékenykedő Izraeli TEVA gyógyszercég. A gyógyszer szektor rövid áttekintésének másik sarkalatos pontja lehet, hogy a fejlett államok egyre inkább arra törekednek, hogy visszaszorítsák az egészségügyi és gyógyszerkiadásaikat. A világ legtöbb országában ez a tendencia mutatkozik, amely Magyarországon is nyomon követhető. A 2006 decemberében elfogadott XCVIII. számú törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól valójában a gyógyszerkasszát védte. A lakosság hosszabb távú érdekeivel kevésbé törődve (6). Ezáltal belekényszerítve a gyógyszercégeket, hogy a gyógyszerkassza csökkentésével nagyobb terheket rójon ki a lakosságra. A gyógyszeripari cégeket viszont pozitívan érintheti a fejlődő, még viszonylag alacsony gyógyszerfogyasztó államok kereslete, ahol a közeljövőben erőteljes fejlődés várható az egészségügyi kiadásokban. Mivel minél jobban globalizálódnak és fejlődnek ezek az államok, egyre nagyobb hangsúlyt kaphat elsősorban a generikus, olcsóbb gyógyszerek iránt mutatkozó erőteljes kereslet. Azonban ezt ellensúlyozza a nemzetközi vállalatok fejlett piacokon tapasztalható kereslet és egyben profit csökkenése. 2. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. rövid bemutatása Richter Gedeon Nyrt. Magyarország elsők között alapított gyógyszeripari vállalata, amely mára már multinacionális vállalattá nőtte ki magát ben kezdte meg működését, majd a 70-es évektől már egyre jobban nyitott a nyugati világ felé is, fokozta exportját a nyugati államokba. Ekkor kezdett el együttműködni több amerikai és japán vállalattal is. Ma már egyre jobban nyit kelet felé is, így Oroszország és Románia felé. A másik hazai nagy gyógyszercég az Egis Nyrt., mely szintén több mint száz éves múltra tekint vissza. Az Egis is hasonlóan dinamikus fejlődést tudhat maga mögött, mint a versenytársa. Szintén az első export területei a nyugati államok voltak, majd az Egis is egyre nagyobb figyelmet fordított a keleti és fejlődő piacokra. Mára mind a kettő vállalat árbevételeinek nagyobb részét az export bevételekből kapja. A vállalatok nyereségségére kiható további tényező, hogy a Richter az utóbbi időben átállt a dollár alapú elszámolásról az euróra. Az Egis a versenytársával ellentétben nem euróban számol, hanem dollár alapú elszámolást végez. Mind a két vállalat eredményességét meghatározhatja egy esetleges nagymértékű forinterősödés. Amit tapasztalhattunk is a as év harmadik negyedévének közepén. Az árfolyam adta kockázatot tovább erősíti, hogy Magyarországon eltörölték a +/- 15%-os forint ingadozási sávot. Így elejét vették az esetleges spekulatív jellegű árfolyam mozgatásnak is. Ezek a tényezők mind-mind erősen befolyásolják a két nagy gyógyszeripari cég árbevételét. 4

6 3. A Richter Gedeon Nyrt. elemzése Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 1. ábra: A Richter jövedelmezőségi mutatóinak alakulása A Richter jövedelmezőségi mutatói alapján megállapíthatjuk (1. ábra), hogy a ROA 2004-től mintegy 17%-os szintről 2006-ig enyhe emelkedést mutat, majd a 2007-es évben jelentős csökkenés tapasztalható. Így a vállalat eszközarányos nyeresége a 2004-es szint alá esett vissza, több mint 33%-kal. A ROE-t (saját tőke arányos nyereség) vizsgálva is ugyanezt a tendenciát láthatjuk, 2004-től 2006-ig enyhe emelkedés jellemezte a saját tőkére jutó nyereség nagyságát, majd a 2007-es évben szintén 30%-t meghaladó visszaesés következett be. Ez elsősorban a 2007-es, az előző évekhez képest sokkal gyengébb adózott eredmény miatt következett be. Tehát mind a vállalat eszközeinek hozama, mind a részvényesek által a legjobban figyelt saját tőke hozama is visszaesett. Így a saját tőke átlagos növekedési üteme is megtorpant a 2007-es évben. Ezek után meghatároztam a vállalat növekedési ütemét [g = ROE (1-dp), ahol a dp az osztalék kifizetési ráta] is (2. ábra). Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 2. ábra: Richter növekedési üteme (g) A vállalat növekedési üteme 2006-ig minden évben 14-15%-os növekedést mutatott, majd 2007-ben váratlanul 9,7%-ra esett vissza. A vállalat átlagos növekedési üteme, így 13,77%-os. Ez is rámutat arra, hogy a vállalat jövedelmezősége a 2004-es bázis évhez képest visszaesett. A legjobban mégis talán a ROS mutató jelzi, hogy az vállalat jövedelmezősége a bázis időszakhoz képest folyamatosan csökkent. A 2006-os évben az átlagosnál is jobban csökken így a bázis évhez viszonyítva 44%-os visszaesés jelentkezett. Tehát a vizsgált időszakban a 5

7 bázis és a 2006-os év között csökkenő trenddel átlagosan 19,53% volt az árbevétel arányos nyereség értéke, ami a nagyarányú adózott eredmény csökkenésnek köszönhető. Az adózott eredmény 2006-ig folyamatosan növekedett, de ez a tendencia megtört a 2007-es évre. A társaság az osztalék politikáján is változtatott, a 2007-es évben az osztalék kifizetést is visszafogta. Valamint az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is 2006-ig növekedett, míg 2007-ben a 2004-es szint alá esett vissza. Ekkor, több mint 15%-os visszaesés történt. A társaságról így elmondható, hogy jövedelmezősége romlott legfőképpen a 2007-es évben, ami kihatott az osztalék politikájára, valamint ezzel párhuzamosan az egy részvényre jutó nyereségre is. Így a vállalat növekedési üteme is 2006-ról 2007-re nagyarányban csökkent. Ezután a hatékonysági mutatókat vizsgáltam a Richter esetében, amely a vállalat eszközeinek kihasználtságáról tájékoztat minket. Elsőnek az eszköz arányos árbevételt, mely elsősorban a versenytársakkal való összehasonlításra alkalmas. Ez a mutató is a jövedelmezőségi mutatókhoz hasonló képet fest. Itt is az tapasztalható, hogy a vállalat eszköz kihasználtsága 2007-re csökkent. Az eszközarányos árbevétel mutató alapján megállapítható, hogy 2004-ről 2005-re több mint 5%-al növekedett a kihasználtság, majd 2006-ra lassuló ütemű növekedés volt tapasztalható. Végül 2007-ben az előző évhez képest itt is visszaesés tapasztalható. Az átlagos beszedési idő és a szállítók forgási idejét együtt mutatom be és elemzem. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 3. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége a Richter-nél Az átlagos beszedési idő, ahogyan az a 3. ábrán is látható közötti időszakban stagnál, 2006-tól viszont erőteljes emelkedés tapasztalható. A 2005-ös évhez viszonyítva amikortól az emelkedés megkezdődött több mint 32%-os emelkedés ment végbe a vállalatnál 2007-ig. 70,56-napról még további 23,12 nappal növekedett a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitelek futamideje. Tehát még további 23 napot kell várni a vállalatnak arra, hogy a vevők kiegyenlítsék a kötelezettségeiket. A vállalat engedékenyebb a vevőivel szemben, ennek következményeit pedig viseli is. Ennek a mutatónak a magas értéke vagy az erőteljes piacszerzésből vagy a vevőknek a likviditási problémáiból adódhat. A szállítók forgási sebességét megvizsgálva minimális visszaesés volt tapasztalható, tehát a szállítók szigorúbb hitelezési politikát folytatnak, mint amilyet a vállalat a vevőivel szemben alkalmaz. Ha összevetjük a két mutatót a szállítók forgási idejét a vevőknek 6

8 nyújtott hitelek átlagos idejével, vagyis a vevők forgási idejével láthatjuk, hogy a vállalat nem tudja csupán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítói kötelezettségeit. Így pótlólagos finanszírozási igénye keletkezik, azért, hogy a vállalat a rövid lejáratú kötelezettségeit teljesíteni tudja. Az ideális eset természetesen az, amikor a szállítók forgási ideje magasabb, mint a vevők beszedési ideje. Hiszen akkor nem kell pótlólagos finanszírozási lehetőséget keresni, hogy a szállítói kötelezettségeit kiegyenlítse, mert a vevők teljes mértékben finanszírozzák a szállítókat. Azonban ez nagyon ritka esetben fordul elő. Főleg egy növekedni kívánó vállalat esetében. A nettó forgótőke forgási idejét vizsgálva a Richternél az mutatkozik meg, hogy a forgási idő növekszik (4. ábra). Tehát a vállalat készpénzkonverziós szakasza növekedett. Ami azt jelenti, hogy a vállalatnak több időre van szüksége, hogy a gyártástól számítva az eladásig, a szállítók kiegyenlítésén át a profitját/bevételét realizálni tudja. A nettó forgótőke összetevőinek vizsgálata után levonhatjuk a következtetést, hogy a forgási idő növekedését leginkább a vállalat a vevőkkel szembeni engedékenységének köszönheti. Hiszen a készletek forgási ideje csökkenő tendenciát mutatott a vizsgált időszakban, a szállítóktól kapott fizetési haladék stagnált, míg az átlagos beszedési idő erősen emelkedett. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 4. ábra: Nettó forgótőke forgási ideje 2004 és 2007 között a Richter-nél A vállalat eladósodottságát vizsgálva meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a vállalatnak 2004-ben, a bázis évben minimális a hosszú lejáratú kötelezettsége, bár erőteljes növekvő tendenciát mutat ez a mutató az évek során. Még így is elhanyagolható az idegen tőke nagysága a vállalat tőkeszerkezetében. Arról nem is beszélve, hogy a piaci értéken számolt eladósodottsági mutatója a könyv szerinti értékhez viszonyítva is elenyésző. Tehát mind a könyv szerinti értéken számolt eladósodottsági mutató, mind a piaci értéken vett eladósodottsági mutató minimális értéket mutatott. A likviditási mutatókat vizsgálva az is kitűnhet, hogy a vállalat nagyon jó, sőt túlságosan is magas likviditásnak örvendhet (5. ábra). Ennek megvannak a negatív következményei is, hiszen a vállalat túl sok forgóeszközt halmozott fel, ami ronthatja a jövedelmezőséget, mivel ezek a pénzeszközök nem hoznak akkor hasznot, mintha hosszú távra befektetnék különböző termelő vagy pénzügyi eszközökbe. A pénzhányadot vizsgálva is látszik, hogy rendkívüli fizetőképességgel rendelkezik a vállalat, hiszen ez a mutató is 1 feletti értéket mutat. Tehát a vállalat teljes biztonságban érezheti magát a fizetési kötelezettségeinek teljesítése kapcsán. Bár ez a túlbiztosítás egyben a vállalat jövedelmezőségét is rontja. 7

9 Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 5. ábra: A Richter Gedeon Nyrt. likviditási helyzete A piaci mutatók közül csak egyet emelnék ki, mégpedig a P/E rátát, ami ha a vállalatnak nem volt az átlagostól rosszabb eredménye akkor jól mutatja, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy egységnyi nyereségért a befektetők. Ezt a mutatót nem szabad figyelembe venni, ha vállalat az adott időszakban nem mutatott ki eredmény vagy veszteséges volt. Hiszen ekkor is torzított képet kapunk. De ezek egyike sem áll fenn, így a mutatóval nyugodtan számolhatunk. A vállalat P/E rátája a vizsgált időszak során bázis évhez viszonyítva több mint duplájára emelkedett. Tehát a befektetők jelentős növekedési potenciált látnak a vállalatban, így többet is adnak egy papír megszerzése érdekében. Ezáltal könnyen túlárazottá válhat a papír. Összefoglalva tehát a Richter egy tőkeerős vállalat, kevés hosszúlejáratú idegen tőkével, magas likviditással rendelkezik. Ami ugyan rontja a vállalat jövedelmezőségét, de a mostanában tapasztalható válságban ez előnyt jelenthet. Hiszen a befektetők nyilván jobban kedvelik azokat a vállalatokat, akik úgymond túlbiztosítottak likviditás szempontjából. Ezt a likviditást azonban a válság után a fellendülés időszakában érdemes a jobb jövedelmezőség érdekében hosszabb távra befektetni, hogy a vállalat profitkilátásai tovább javuljanak. 8

10 4. Az Egis Nyrt. elemzése Az Egis esetén is kiszámoltam ugyanazokat a mutatókat, mint a versenytársánál, a Richternél. Így a következő eredményeket kaptam az Egis jövedelmezőségi mutatóival kapcsolatban. Az eszköz és a saját tőke arányos nyereség is emelkedett 2004-től 2006-ig. A bázisévhez viszonyítva kicsivel több, mint a duplájára emelkedett mind az eszköz arányos nyeresége, mind a sajáttőke arányos nyeresége a vállalatnak ban viszont változás történt, nagy arányban romlott az adózott eredménye a vállalatnak. Ennek köszönhetően a jövedelmezőségi mutatói is jelentősen estek (6. ábra). Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 6. ábra: Az Egis jövedelmezőségi mutatóinak alakulása Az Egis esetében is kiszámítható a vállalat növekedési üteme (g) (7. ábra). Ahol hasonlóan az előbbi mutatókhoz 2006-ig elég erőteljes növekedés volt tapasztalható. A 2005-ös és 2006-os évben kétszámjegyű, átlagosan 15,57%-s növekedést produkált a vállalat. De 2007-ben a növekedési ütem szintén megtört, majd visszaesett 7,2%-ra a bázis évi érték alá. Az egy részvényre jutó nyereség gyors ütemben növekedett 2006-ig, majd a bázis szint közelébe esett vissza. A vállalat változtatott az osztalékfizetési politikáján ig egyre kevesebb osztalékot fizetett ki, majd 2007-ben kifizetett egy nagyobb arányú osztalékot. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 7. ábra: Egis növekedési üteme (g) Szintén kiszámításra került az Egisnél is a ROS azaz az árbevétel arányos nyereség. A ROS értéke gyors ütemben növekedett, hasonlóan a vállalat növekedési üteméhez 2006-ig 11% feletti növekedést mutatott, majd 2007-ben jelentősen visszaesett az árbevételhez viszonyított eredmény. Összességében 19%-kal esett vissza a bázis évhez képest. Az előző (2006) évhez képest pedig igen jelentősen, több mint felére csökken a vállalat nyeresége az 9

11 árbevételhez viszonyítva. Miközben a költségek nem nőttek az átlagostól eltérő ütemben. A hatékonysági mutatóknál, így az eszközarányos árbevételnél is a legjelentősebb változás a 2007-es évben tapasztalható ig lassú ütemű növekedés, majd 2007-re a bázishoz képest 5%-os visszaesés látható. Az eszközöket a vállalat magas kihasználtsági fokon használja. Az átlagos beszedési idő 2006-ig minimálisan növekedett, majd 2007-ben visszaesett 3,5%-kal. Az Egis esetén a bázis és a vizsgált időszak között minimális változás történt a vevőknek nyújtott fizetési határidőkben. Tehát a vállalat szinte nem is változtatott a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitel futamidején a vizsgált időszak során. A szállítók forgási ideje esetén bázis évhez képest 2005-re enyhe, 4%-os emelkedés volt tapasztalható, majd 2007-re itt is visszaesés történt. A két mutató összehasonlításával láthatjuk, hogy az átlagos beszedési idő a szállítók forgási idejével együtt az első két évben arányosan növekszik (8. ábra). Majd a szállítók forgási ideje 2005-től csökkenő tendenciát mutat. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 8. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége az Egis-nél Az átlagos beszedési idő pedig csak 2006-tól kezd csökkeni. Itt is elmondható, szintén, mint a Richternél hogy a vállalat nem tudja tisztán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítókkal szemben álló fizetési kötelezettségeit. Tehát pótlólagos forrást kell a vállalatnak keresni a kötelezettségeinek kiegyenlítéséhez. A nettó forgótőke forgási ideje 2004-ről 2005-re minimálisan csökkent majd 2006-tól emelkedésbe fordult át. Ami azt jelenti, hogy a készpénz konverziós idő (gyártástól a tényleges haszon realizálásáig eltelt idő) a vizsgált időszak végéig növekedett. Az Egis eladósodottságát szintén az eladósodottsági mutatóval számoltam, amiből kiderül, hogy a bázis évben az összes hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalatnak az összes forráshoz képest könyv szerinti értéken 3,5%. Ez az érték azonban jelentősen csökken a következő években. A bázis évhez viszonyítva 55,4%-kal csökken a vállalat tőkeszerkezetében a tartós idegen források állománya. A 2007-es évben a hosszú lejáratú kötelezettségek mindössze 1,5%-ot képviselnek az összes forráson belül. Piaci értéken számolt eladósodottsági mutató a bázis évhez képest harmad akkora lett. Tehát még jelentősebb volt a piaci értéken számolt mutató csökkenése. 10

12 Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 9. ábra: Az Egis Nyrt. likviditási helyzete Likviditási szempontból az Egis is stabil helyzetben van, hiszen mind a likviditási rátája, mind a likviditási gyorsrátája 1 feletti értéket mutat (9.ábra). Ami teljes biztonságot jelent a vállat fizetőképessége tekintetében. Azonban itt is elmondható, hogy a túlzott likviditás sem jó, hiszen úgy, mint a Richter esetében is a jövedelmezőség rovására mehet a vállalat túlbiztosítása a forgóeszközökkel. Az Egis esetében is meghatározásra került a P/E ráta, ami a 2006-os évben enyhe visszaesést mutatott. De ettől függetlenül erős növekedési tendenciát mutat ez a mutató a vállalkozásban. Hiszen a bázis évhez képest több mint 57%-os emelkedést produkált. Tehát a befektetők hasonlóan a versenytárshoz, jó növekedési ütemet, fejlődési lehetőséget látnak az Egis Nyrt. esetében is. Az Egisről is összességében elmondható, hogy tőkeerős vállalat, hosszú lejáratú kötelezettségei minimálisak, alapvetően jó növekedési lehetőségekkel rendelkezik, eszközeit nagyon jól kihasználja. Likviditása szintén a versenytárséhoz hasonlóan magas. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Ezek után összehasonlíthatjuk a két gyógyszeripari vállalat teljesítményét, hiszen külön-külön elvégeztünk egy bizonyos szintű elemzést. Az Egisnél és a Richternél is többször tapasztaltunk, hogy a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatókból szerkesztett diagramok a 2006-os év után a pozitív tendenciából negatív tendenciába váltottak át. Mind a két vállalatnak a jövedelmezősége jelentős mértékben visszaesett a 2007-es időszak során. Aminek az oka lehet a 2006-ban elfogadott gyógyszeripart jelentősen érintő törvény. Amely következtében csökkent a támogatott gyógyszerek köre, így egyre nagyobb terhet róttak a lakosságra. Az Egis ROA, ROE, ROS, valamint az eszköz arányos árbevétel mutatói és a Richter saját tőke arányos nyeresége, valamint az eszközarányos árbevétele között szoros kapcsolatot fedezhetünk fel, mely kapcsolat felfedi előttünk a két vállalat közötti összefüggéseket. Amiket tekinthetünk szektorális vonatkozású hatásoknak is. Tehát az Egis eszköz-, sajáttőke-arányos nyeresége, az árbevétel-arányos nyereség és a Richter sajáttőke arányos nyeresége és az eszközarányos árbevételekre ható tényezők egymással összefüggésben vannak. Együtt hatottak mind a két cégre, valamint várhatóan a szektor többi tagjára is. Az Egis valamivel nagyobb hatásfokkal használja ki az eszközeit versenytársánál, ami nem feltétlen előny az Egisnek és nem feltétlen hátrány a Richternek. Ugyanis, ha az Egis tovább szeretné növelni az eszköz arányos árbevételét azt csak további tőkebevonással tudná 11

13 megtenni. A Richter szempontjából az alacsonyabb eszköz arányos árbevétel, pedig még fejlődési potenciált jelent, úgy hogy nincs szüksége további tőke bevonására. Tehát még viszonylag könnyen tud a vállalat fejlődni az eszköz arányos árbevétel terén is. Mind a két cégnek pótlólagos finanszírozást kell keresnie a szállítókkal szembeni kötelezettségei kiegyenlítésére, mivel mind a két vállalkozásnál az átlagos beszedési idő meghaladja a szállítók forgási idejét. Továbbá az átlagos beszedési idő összehasonlításával észrevehetjük, hogy az Egis gyorsabban tudja beszedni a követeléseit a vevőitől, mint a Richter. Ez arra enged következtetni, hogy a Richter nem azért nyújt nagyobb hitelt vevői felé, mert azok fizetésképtelenek, hiszen látható, hogy az Egisnek a vevőállománya képes fizetni jóval korábban is, mint a versenytársé. Valószínűleg azért nyújt hosszabb időtávra hitelt vevőinek a Richter, mert így akar elérni/megszerezni minél több vevőt magának, ezzel is bővítve az eladási volumenét, valamint a piaci részesedését. Habár a hitelnek van ára (kamata), de az új piacszerzési politika később nagyobb megtérüléssel fog jelentkezni a vállalat számára, mint a mostani vevőinek nyújtott hitel finanszírozása. A két vállalat nettó forgótőke forgási idejében nincsen nagy különbség, tehát a gyártástól az érétkesítésig majd a kötelezettségek, valamint a követelések teljesítéséig közel azonos idő telik el. Az vállalatok eladósodottsági mutatóit tekintve egyértelműen megállapítható, hogy a Richternek kevesebb hosszú lejáratú idegen tőkéje van, bár az Egisnél is elhanyagolható mértékű a hosszúlejáratú források részesedése az összes forrásokon belül. Likviditás szempontjából, mind a két vállalat nagyon erős. Hosszútávon azonban nem előnyös ilyen magas likviditással való működés, hiszen a vállalatok jövedelmezőségének visszaeséséhez vezethet a túlságosan sok forgóeszköz tartása. A piaci mutató a P/E ráta viszonylagosan mind a két vállalatnál magas, tehát a befektetők is jó lehetőségeket látnak a cégekben. 12

14 IRODALOMJEGYZÉK (1) Kiss K. (2002.): Középértékek. In: Szűcs, I.: Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest, pp (2) Szűcs I. (2002.): Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, Budapest (3) Fazakas G. Gáspár B.-né Soós R. (2003.): Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kft. Kiadó, Budapest (4) Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) honlapja: A hazai gyógyszeriparról, Letöltés dátuma: (5) Figyelő Top 200 (1999.).: irodapiac/+mik%c3%b6zben+a+gy%c3%b3gyszerkiad%c3%a1sok+n%c3%b6veke dnek,+a+hazai&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&client=firefox-a Letöltés dátuma: (6) Fekete T. (2007.): Stabil a gyógyszerpiac növekedése, Kórház 2007/4, 62-63pp Letöltés dátuma: (7) Pénzügyi beszámoló ( ), Richter Gedeon Nyrt. Letöltés dátuma (8) Pénzügyi beszámoló ( ), Egis Nyrt. Letöltés dátuma: (9) Árfolyam adattár, Portfolio.hu Letöltés dátuma:

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése

A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16 A S.C. Antibiotice S.A. részvényeinek fundamentalista elemzése Készítette : Málnási Zita- Klára Babeş- Bolyai Tudományegyetem

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT

MNB-tanulmányok 54. A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT MNB-tanulmányok 54. 26 CSÁVÁS CSABA KÓCZÁN GERGELY VARGA LÓRÁNT A fõbb hazai pénzügyi piacok meghatározó szereplõi és jellemzõ kereskedési stratégiái Csávás Csaba Kóczán Gergely Varga Lóránt A fõbb hazai

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában*

A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 1. szám, 215. március, 8 11. o. A lakossági portfólió át ren dezés szerepe az állam finanszírozásában* Kékesi Zsuzsa Kóczián Balázs Sisak Balázs A válságot követően 214 végéig

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben