A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE"

Átírás

1 A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan Tanszék Konzulensek: Dr. Parádi-Dolgos Anett egyetemi adjunktus Gál Veronika Alexandra PhD hallgató

2 ÖSSZEFOGLALÓ Dolgozatomban két magyar gyógyszeripari cég pénzügyi teljesítményét hasonlítom össze: a Richter Gedeon Nyrt.-t és az Egis Nyrt.-t. Az összehasonlítás során főként mutatószámokat, bázis viszonyszámokat és átlagértékeket alkalmaztam. A két vizsgált vállalatról elmondható, hogy stabil pénzügyi fundamentumoknak örvendhet. Megfelelően likvid, kevés idegen tőke bevonásával magas eszköz kihasználtsággal működni képes vállalatok. Megfigyelhető a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatóknál, hogy a 2006-os évről a 2007-es évre nagyfokú visszaesés történt. A jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatók között szoros összefüggést találtam. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. sajáttőke arányos nyeresége, az eszközarányos árbevétele, a ROA, az általános növekedési üteme (g) és a ROS szorosan együtt mozgott a vizsgált évek során. Valószínűsíthető, hogy a szektorra ható tényezők nagy részben közre játszhattak e mutatók változásában. Tehát szektorális tendenciák befolyásolták ezeket a mutatókat. Ilyen jellegű befolyásoló erő lehet a fejlett országokban tapasztalható kormányzati egészségügyi kiadások csökkentése, ami nagyobb terhet helyez a társadalomra. Ez a tendencia Magyarországon is nyomon követhető, mivel egyre több gyógyászati készítmény került ki a támogatott gyógyszerek listájából. A másik tényező lehet, hogy még nem teljesen futott fel a fejlődő országokban a gyógyszeripar által készített termékek utáni nagyfokú kereslet. Ahol elsősorban az úgynevezett generikus szerek elterjedésére lehet majd számítani. Ez valamennyire ellensúlyozhatja idővel a fejlett piacokon keletkező forgalom visszaesését. Így a gyógyszercégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a kutatás és a fejlesztés mellett a generikus szerek gyártására is. BEVEZETÉS Az elemzésem célja, hogy felfedjem a gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatok pénzügyi helyzetét, valamint az esetleges szektor specifikus összefüggéseket és felleljem azok magyarázatát. Ezek alapján kielemzem az esetlegesen felmerülő problémákat és javaslatot kívánok tenni a problémák megoldására. Végül megvizsgálom, hogy a feltárt gyengeségek csak az általam elemzett vállalatok sajátjai-e, vagy általában megfigyelhetőek és jellemzőek a magyar gyógyszeriparban tevékenykedő vállalatokra. ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyek több forrásból származnak. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok a vizsgált vállalatok honlapjairól a fellelhető kötelező pénzügyi jelentésekből (eredmény kimutatás és mérleg), valamint a oldalról az részvényárfolyamok adatgyűjteményeiből származnak. Az alapadatok feldolgozásához, elemzéséhez szükségem volt olyan mutatószámokra, amelyek további információkkal szolgálnak a pénzügyi mutatók változásáról. Ilyen mutatószámok a középértékek, amelyek önmagukban is összefoglaló jellegűek, mivel egyetlen számmal minősítik valamely társadalmi vagy gazdasági állapotot (Kiss, 2002). A leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult szövevényeinek vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb kapcsolatrendszert definiáljak. A változások vizsgálatára a fent említetteken túl alkalmaztam még a viszonyszámokat is. Mind a 2004-es bázishoz képest, mind az előző évekhez viszonyítottam. Ezáltal meghatározhatóvá vált százalékos arányban, hogy a pénzügyi mutató milyen arányban változott a bázis vagy az előző évhez képest. 1

3 A mutatók viszonyának feltárásához korrelációszámítást végeztem, mely megmutatja a tényezők közötti kapcsolat szorosságát és egymásra-utaltságát (Szűcs, 2002). Így meghatározható a két azonos szektorban tevékenykedő vállalatnak pénzügyi mutatószámaikban történt változások egymáshoz való viszonya. Valamint, hogy a változások mennyire tekinthetők kifejezetten a magyarországi gyógyszeripar szektorális változásainak. Az alkalmazott pénzügyi mutatók A pénzügyi mutatóknak alapvetően öt csoportját különböztetjük meg: jövedelmezőségi-, hatékonysági-, tőkeáttételi-, likviditási-, és piaci mutatók. Minden csoportból azokat a mutatókat választottam ki, amelyek legjobban jellemzik a vizsgált vállalatokat. A jövedelmezőségi mutatók ahogy a nevük is mutatja a vállalat jövedelemtermelő képességét mutatják be. Ezen mutatók mindig valamilyen jövedelmi (nyereség) kategóriát viszonyítanak az elemzési szempontoknak megfelelő adathoz (árbevétel, átlagos saját tőke, átlagos eszközállomány, stb.). Ezen mutatók közül kiemelném a ROA-t (return on assets) vagyis az eszközarányos nyereséget, a ROE-t (return on equity), vagyis a saját tőke arányos nyereséget, és a ROS-t (return on sales), vagyis az árbevétel arányos nyereséget. A ROA kiszámításának módja: A vezetők gyakran ezzel a kulcs mutatóval mérik a vállalat eredményességét. Vagyis, hogy egy egység eszközre mekkora növekmény jut. Minél magasabb a mutató annál nagyobb hozamot ér el a vállalat egy bizonyos időszak során. ROE esetében a kiszámítás módja: A ROE mutató azt mutatja meg, hogy egy egység saját tőkére mekkora adózott nyereség jut. Minél magasabb a ROE mutató értéke, annál nagyobb a saját tőke hozama. A ROS mutató számítása: Ez a mutató különösen jól használható a vállalat gazdálkodásában bekövetkező kedvezőtlen tendenciák kialakulásának korai jelzésére. Ha a cég árbevétel arányos nyeresége a korábbi időszakhoz képest számottevően csökken, akkor ez az első figyelmeztető jel lehet a vállalat jövedelmezőségének romlására.(fazakas-gáspár-soós, 2003). A hatékonysági mutatók a vállalat eszközeinek kihasználtsági fokáról adnak tájékoztatást. Ezek közül kiemelném az eszköz arányos árbevételt (Sales to Total Assets), mely azt jelzi, hogy a vállalat eszközeit milyen hatásfokkal használja ki, vagyis egységnyi eszközre mekkora árbevétel jut. Számításának módja: 2

4 A második általam alkalmazott hatékonysági mutató az átlagos beszedési idő, mely megmutatja, hogy a vállalatnak mennyi időre van szüksége a követelései beszedésére. Tehát, hogy a vevőivel szemben milyen engedékeny, mekkora időtávra nyújt nekik kereskedelmi hitelt. Számításának módja: A szállítók forgási ideje a beszedési idővel ellentétben azt mutatja meg, hogy a szállítók követeléseinek kiegyenlítésére mennyi idő áll a vállalat rendelkezésére. Számítása annyiban különbözik, hogy a szállítók forgási sebessége esetén a számlálóban a szállítók átlagos állománya szerepel. Az utolsó általam vizsgált hatékonysági mutató a nettó forgótőke forgási ideje, amely az értékesítés nettó árbevétele és a nettó forgótőke átlagos állományának hányadosaként számolható (nettó forgótőke = készletek követelések rövid lejáratú kötelezettségek). A tőkeáttételi mutatók esetében az eladósodottsági mutatót választottam. Ezzel a mutatóval határozható meg, hogy a vállalatnak mekkora a hosszú lejáratú kötelezettsége az összes forráshoz viszonyítva. Vagyis mennyi egy éven túli kötelezettsége van. A likviditási mutatók megmutatják, hogy a vállalatnak mennyi olyan eszköze van, amely könnyen készpénzzé tehető. Valamint, hogy mennyire tudja a rövid lejáratú kötelezettségeit a nem befektetett eszközökkel finanszírozni. A likviditási ráta a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. A likviditási gyors ráta számítása ettől annyiban különbözik, hogy a számlálóban a forgóeszközök készletek állománya szerepel, míg a pénzhányad esetén a számláló csak a pénzeszközöket tartalmazza. A piaci mutatók közül a P/E rátát emelném ki, mely az árfolyam/eps (egy révészvényre jutó nyereség) hányadosaként határozható meg. Ez a mutató csak akkor vehető alapul, hogyha előző évben nem volt kiemelkedően alacsony eredménye a vállalatnak. Hiszen ha az átlagostól alacsonyabb eredménye volt, akkor torzít ez a mutató. A magas mutató azt mutatja meg, hogy a befektetők jó növekedési lehetőségeket látnak a vállalatban. A kapott adatok összehasonlíthatóságát a pénzügyi mutatók azonos kiszámítása, valamint a nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) alapján készített beszámolóból kinyert alapadatok szavatolják. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. A magyar gyógyszeripar A magyarországi gyógyszeripar Európai viszonylatban a legrégebbiek közé sorolható. A magyar tőzsdén négy gyógyszeripari vállalat van jelen, kettő nagyobb az Egis és a Richter Gedeon és kettő kisebb a Phylaxia Pharma valamint a Humet Nyrt. Ezek közül az első kettő pénzügyi elemzésével és összehasonlításával foglalkoztam részletesebben. A hazai gyógyszeripar hagyományosan fontos szerepet tölt be az ország nemzeti jövedelmének megteremtésében. (4) Ilyen módon jelentős részét teszi ki a GDP-nek. Az utóbbi időszakban nálunk is megjelentek az organikus gyógyszerek mellett a generikus termékek, amik egyre nagyobb teret nyernek. Az organikus szerek azok, amelyek valamilyen újonnan kifejlesztett hatóanyagot illetve eljárást tartalmaznak. Ezért e termékek ára jóval magasabb, mivel rengetek pénzt fordítottak az új hatóanyag, gyógyszer kifejlesztésére valamint tesztelésére és piaci bevezetésére. A hazai gyógyszer cégek árbevételük csaknem 3-10%-t költik kutatás-fejlesztésre (5), vagyis az új hatóanyagok kifejlesztésére, az originális termékekre. Ezzel párhuzamosan természetesen egyre jobban előtérbe kerül a generikus gyógyszerek gyártása, valamint fejlesztése is. Ezek ára jóval az originális szerek alatt van. Így 3

5 az egyre árérzékenyebb fogyasztók is kedvezőbb áron tudnak hozzájutni az originális szerek másolatához. Ezért a fejlődő/feltörekvő országokban található, kifejezetten a generikus szerek piacára koncentráló cégek jelentős profitra tehetnek szert, a hagyományos csupán csak az originális szerek gyártására szakosodott cégekkel szemben. Hiszen a generikus szerek, csak akkor gyárthatók, ha az eredeti gyógyszernek és annak fő hatóanyagainak termékszabadalmi oltalma lejárt. Ekkor az ilyen jellegű készítményeket gyártó cégnek már csak azt kell bizonyítania, hogy teljes mértékben azonos a gyógyszer hatóanyaga, és a hatóanyagok aránya egy az egyben megegyezik az originális termékével. Tehát teljes másolata az eredeti gyógyszernek. Az árkülönbség abból adódik, hogy a generikus szerek gyártásához, forgalomba hozatalához már nem kell költséges kutatásokat, tesztelések finanszírozni. A generikus gyógyszereket gyártani akaró vállalatnak már nem kell ezekkel a költségekkel számolnia, mivel ezeket már elvégezték, ezért ezeket a kutatásokat, fejlesztéseket már nem kell még egyszer elvégeznie. Ez jóval olcsóbbá teszi az ilyen jellegű készítményeket. Ezzel mintegy előnyt élveznek a kifejlesztő céggel szemben. A gyógyszercégek így egyre nagyobb számban teszik át a generikus termékek, gyártására fejlesztésére a hangsúlyt. Sőt megjelentek a nemzetközi piacokon kifejezetten a generikus szereket gyártó vállalatok is, ilyen többek között a Magyarországon is tevékenykedő Izraeli TEVA gyógyszercég. A gyógyszer szektor rövid áttekintésének másik sarkalatos pontja lehet, hogy a fejlett államok egyre inkább arra törekednek, hogy visszaszorítsák az egészségügyi és gyógyszerkiadásaikat. A világ legtöbb országában ez a tendencia mutatkozik, amely Magyarországon is nyomon követhető. A 2006 decemberében elfogadott XCVIII. számú törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól valójában a gyógyszerkasszát védte. A lakosság hosszabb távú érdekeivel kevésbé törődve (6). Ezáltal belekényszerítve a gyógyszercégeket, hogy a gyógyszerkassza csökkentésével nagyobb terheket rójon ki a lakosságra. A gyógyszeripari cégeket viszont pozitívan érintheti a fejlődő, még viszonylag alacsony gyógyszerfogyasztó államok kereslete, ahol a közeljövőben erőteljes fejlődés várható az egészségügyi kiadásokban. Mivel minél jobban globalizálódnak és fejlődnek ezek az államok, egyre nagyobb hangsúlyt kaphat elsősorban a generikus, olcsóbb gyógyszerek iránt mutatkozó erőteljes kereslet. Azonban ezt ellensúlyozza a nemzetközi vállalatok fejlett piacokon tapasztalható kereslet és egyben profit csökkenése. 2. A Richter Gedeon Nyrt. és az Egis Nyrt. rövid bemutatása Richter Gedeon Nyrt. Magyarország elsők között alapított gyógyszeripari vállalata, amely mára már multinacionális vállalattá nőtte ki magát ben kezdte meg működését, majd a 70-es évektől már egyre jobban nyitott a nyugati világ felé is, fokozta exportját a nyugati államokba. Ekkor kezdett el együttműködni több amerikai és japán vállalattal is. Ma már egyre jobban nyit kelet felé is, így Oroszország és Románia felé. A másik hazai nagy gyógyszercég az Egis Nyrt., mely szintén több mint száz éves múltra tekint vissza. Az Egis is hasonlóan dinamikus fejlődést tudhat maga mögött, mint a versenytársa. Szintén az első export területei a nyugati államok voltak, majd az Egis is egyre nagyobb figyelmet fordított a keleti és fejlődő piacokra. Mára mind a kettő vállalat árbevételeinek nagyobb részét az export bevételekből kapja. A vállalatok nyereségségére kiható további tényező, hogy a Richter az utóbbi időben átállt a dollár alapú elszámolásról az euróra. Az Egis a versenytársával ellentétben nem euróban számol, hanem dollár alapú elszámolást végez. Mind a két vállalat eredményességét meghatározhatja egy esetleges nagymértékű forinterősödés. Amit tapasztalhattunk is a as év harmadik negyedévének közepén. Az árfolyam adta kockázatot tovább erősíti, hogy Magyarországon eltörölték a +/- 15%-os forint ingadozási sávot. Így elejét vették az esetleges spekulatív jellegű árfolyam mozgatásnak is. Ezek a tényezők mind-mind erősen befolyásolják a két nagy gyógyszeripari cég árbevételét. 4

6 3. A Richter Gedeon Nyrt. elemzése Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 1. ábra: A Richter jövedelmezőségi mutatóinak alakulása A Richter jövedelmezőségi mutatói alapján megállapíthatjuk (1. ábra), hogy a ROA 2004-től mintegy 17%-os szintről 2006-ig enyhe emelkedést mutat, majd a 2007-es évben jelentős csökkenés tapasztalható. Így a vállalat eszközarányos nyeresége a 2004-es szint alá esett vissza, több mint 33%-kal. A ROE-t (saját tőke arányos nyereség) vizsgálva is ugyanezt a tendenciát láthatjuk, 2004-től 2006-ig enyhe emelkedés jellemezte a saját tőkére jutó nyereség nagyságát, majd a 2007-es évben szintén 30%-t meghaladó visszaesés következett be. Ez elsősorban a 2007-es, az előző évekhez képest sokkal gyengébb adózott eredmény miatt következett be. Tehát mind a vállalat eszközeinek hozama, mind a részvényesek által a legjobban figyelt saját tőke hozama is visszaesett. Így a saját tőke átlagos növekedési üteme is megtorpant a 2007-es évben. Ezek után meghatároztam a vállalat növekedési ütemét [g = ROE (1-dp), ahol a dp az osztalék kifizetési ráta] is (2. ábra). Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 2. ábra: Richter növekedési üteme (g) A vállalat növekedési üteme 2006-ig minden évben 14-15%-os növekedést mutatott, majd 2007-ben váratlanul 9,7%-ra esett vissza. A vállalat átlagos növekedési üteme, így 13,77%-os. Ez is rámutat arra, hogy a vállalat jövedelmezősége a 2004-es bázis évhez képest visszaesett. A legjobban mégis talán a ROS mutató jelzi, hogy az vállalat jövedelmezősége a bázis időszakhoz képest folyamatosan csökkent. A 2006-os évben az átlagosnál is jobban csökken így a bázis évhez viszonyítva 44%-os visszaesés jelentkezett. Tehát a vizsgált időszakban a 5

7 bázis és a 2006-os év között csökkenő trenddel átlagosan 19,53% volt az árbevétel arányos nyereség értéke, ami a nagyarányú adózott eredmény csökkenésnek köszönhető. Az adózott eredmény 2006-ig folyamatosan növekedett, de ez a tendencia megtört a 2007-es évre. A társaság az osztalék politikáján is változtatott, a 2007-es évben az osztalék kifizetést is visszafogta. Valamint az egy részvényre jutó nyereség (EPS) is 2006-ig növekedett, míg 2007-ben a 2004-es szint alá esett vissza. Ekkor, több mint 15%-os visszaesés történt. A társaságról így elmondható, hogy jövedelmezősége romlott legfőképpen a 2007-es évben, ami kihatott az osztalék politikájára, valamint ezzel párhuzamosan az egy részvényre jutó nyereségre is. Így a vállalat növekedési üteme is 2006-ról 2007-re nagyarányban csökkent. Ezután a hatékonysági mutatókat vizsgáltam a Richter esetében, amely a vállalat eszközeinek kihasználtságáról tájékoztat minket. Elsőnek az eszköz arányos árbevételt, mely elsősorban a versenytársakkal való összehasonlításra alkalmas. Ez a mutató is a jövedelmezőségi mutatókhoz hasonló képet fest. Itt is az tapasztalható, hogy a vállalat eszköz kihasználtsága 2007-re csökkent. Az eszközarányos árbevétel mutató alapján megállapítható, hogy 2004-ről 2005-re több mint 5%-al növekedett a kihasználtság, majd 2006-ra lassuló ütemű növekedés volt tapasztalható. Végül 2007-ben az előző évhez képest itt is visszaesés tapasztalható. Az átlagos beszedési idő és a szállítók forgási idejét együtt mutatom be és elemzem. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 3. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége a Richter-nél Az átlagos beszedési idő, ahogyan az a 3. ábrán is látható közötti időszakban stagnál, 2006-tól viszont erőteljes emelkedés tapasztalható. A 2005-ös évhez viszonyítva amikortól az emelkedés megkezdődött több mint 32%-os emelkedés ment végbe a vállalatnál 2007-ig. 70,56-napról még további 23,12 nappal növekedett a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitelek futamideje. Tehát még további 23 napot kell várni a vállalatnak arra, hogy a vevők kiegyenlítsék a kötelezettségeiket. A vállalat engedékenyebb a vevőivel szemben, ennek következményeit pedig viseli is. Ennek a mutatónak a magas értéke vagy az erőteljes piacszerzésből vagy a vevőknek a likviditási problémáiból adódhat. A szállítók forgási sebességét megvizsgálva minimális visszaesés volt tapasztalható, tehát a szállítók szigorúbb hitelezési politikát folytatnak, mint amilyet a vállalat a vevőivel szemben alkalmaz. Ha összevetjük a két mutatót a szállítók forgási idejét a vevőknek 6

8 nyújtott hitelek átlagos idejével, vagyis a vevők forgási idejével láthatjuk, hogy a vállalat nem tudja csupán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítói kötelezettségeit. Így pótlólagos finanszírozási igénye keletkezik, azért, hogy a vállalat a rövid lejáratú kötelezettségeit teljesíteni tudja. Az ideális eset természetesen az, amikor a szállítók forgási ideje magasabb, mint a vevők beszedési ideje. Hiszen akkor nem kell pótlólagos finanszírozási lehetőséget keresni, hogy a szállítói kötelezettségeit kiegyenlítse, mert a vevők teljes mértékben finanszírozzák a szállítókat. Azonban ez nagyon ritka esetben fordul elő. Főleg egy növekedni kívánó vállalat esetében. A nettó forgótőke forgási idejét vizsgálva a Richternél az mutatkozik meg, hogy a forgási idő növekszik (4. ábra). Tehát a vállalat készpénzkonverziós szakasza növekedett. Ami azt jelenti, hogy a vállalatnak több időre van szüksége, hogy a gyártástól számítva az eladásig, a szállítók kiegyenlítésén át a profitját/bevételét realizálni tudja. A nettó forgótőke összetevőinek vizsgálata után levonhatjuk a következtetést, hogy a forgási idő növekedését leginkább a vállalat a vevőkkel szembeni engedékenységének köszönheti. Hiszen a készletek forgási ideje csökkenő tendenciát mutatott a vizsgált időszakban, a szállítóktól kapott fizetési haladék stagnált, míg az átlagos beszedési idő erősen emelkedett. Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 4. ábra: Nettó forgótőke forgási ideje 2004 és 2007 között a Richter-nél A vállalat eladósodottságát vizsgálva meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a vállalatnak 2004-ben, a bázis évben minimális a hosszú lejáratú kötelezettsége, bár erőteljes növekvő tendenciát mutat ez a mutató az évek során. Még így is elhanyagolható az idegen tőke nagysága a vállalat tőkeszerkezetében. Arról nem is beszélve, hogy a piaci értéken számolt eladósodottsági mutatója a könyv szerinti értékhez viszonyítva is elenyésző. Tehát mind a könyv szerinti értéken számolt eladósodottsági mutató, mind a piaci értéken vett eladósodottsági mutató minimális értéket mutatott. A likviditási mutatókat vizsgálva az is kitűnhet, hogy a vállalat nagyon jó, sőt túlságosan is magas likviditásnak örvendhet (5. ábra). Ennek megvannak a negatív következményei is, hiszen a vállalat túl sok forgóeszközt halmozott fel, ami ronthatja a jövedelmezőséget, mivel ezek a pénzeszközök nem hoznak akkor hasznot, mintha hosszú távra befektetnék különböző termelő vagy pénzügyi eszközökbe. A pénzhányadot vizsgálva is látszik, hogy rendkívüli fizetőképességgel rendelkezik a vállalat, hiszen ez a mutató is 1 feletti értéket mutat. Tehát a vállalat teljes biztonságban érezheti magát a fizetési kötelezettségeinek teljesítése kapcsán. Bár ez a túlbiztosítás egyben a vállalat jövedelmezőségét is rontja. 7

9 Forrás: A Richter es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 5. ábra: A Richter Gedeon Nyrt. likviditási helyzete A piaci mutatók közül csak egyet emelnék ki, mégpedig a P/E rátát, ami ha a vállalatnak nem volt az átlagostól rosszabb eredménye akkor jól mutatja, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy egységnyi nyereségért a befektetők. Ezt a mutatót nem szabad figyelembe venni, ha vállalat az adott időszakban nem mutatott ki eredmény vagy veszteséges volt. Hiszen ekkor is torzított képet kapunk. De ezek egyike sem áll fenn, így a mutatóval nyugodtan számolhatunk. A vállalat P/E rátája a vizsgált időszak során bázis évhez viszonyítva több mint duplájára emelkedett. Tehát a befektetők jelentős növekedési potenciált látnak a vállalatban, így többet is adnak egy papír megszerzése érdekében. Ezáltal könnyen túlárazottá válhat a papír. Összefoglalva tehát a Richter egy tőkeerős vállalat, kevés hosszúlejáratú idegen tőkével, magas likviditással rendelkezik. Ami ugyan rontja a vállalat jövedelmezőségét, de a mostanában tapasztalható válságban ez előnyt jelenthet. Hiszen a befektetők nyilván jobban kedvelik azokat a vállalatokat, akik úgymond túlbiztosítottak likviditás szempontjából. Ezt a likviditást azonban a válság után a fellendülés időszakában érdemes a jobb jövedelmezőség érdekében hosszabb távra befektetni, hogy a vállalat profitkilátásai tovább javuljanak. 8

10 4. Az Egis Nyrt. elemzése Az Egis esetén is kiszámoltam ugyanazokat a mutatókat, mint a versenytársánál, a Richternél. Így a következő eredményeket kaptam az Egis jövedelmezőségi mutatóival kapcsolatban. Az eszköz és a saját tőke arányos nyereség is emelkedett 2004-től 2006-ig. A bázisévhez viszonyítva kicsivel több, mint a duplájára emelkedett mind az eszköz arányos nyeresége, mind a sajáttőke arányos nyeresége a vállalatnak ban viszont változás történt, nagy arányban romlott az adózott eredménye a vállalatnak. Ennek köszönhetően a jövedelmezőségi mutatói is jelentősen estek (6. ábra). Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 6. ábra: Az Egis jövedelmezőségi mutatóinak alakulása Az Egis esetében is kiszámítható a vállalat növekedési üteme (g) (7. ábra). Ahol hasonlóan az előbbi mutatókhoz 2006-ig elég erőteljes növekedés volt tapasztalható. A 2005-ös és 2006-os évben kétszámjegyű, átlagosan 15,57%-s növekedést produkált a vállalat. De 2007-ben a növekedési ütem szintén megtört, majd visszaesett 7,2%-ra a bázis évi érték alá. Az egy részvényre jutó nyereség gyors ütemben növekedett 2006-ig, majd a bázis szint közelébe esett vissza. A vállalat változtatott az osztalékfizetési politikáján ig egyre kevesebb osztalékot fizetett ki, majd 2007-ben kifizetett egy nagyobb arányú osztalékot. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 7. ábra: Egis növekedési üteme (g) Szintén kiszámításra került az Egisnél is a ROS azaz az árbevétel arányos nyereség. A ROS értéke gyors ütemben növekedett, hasonlóan a vállalat növekedési üteméhez 2006-ig 11% feletti növekedést mutatott, majd 2007-ben jelentősen visszaesett az árbevételhez viszonyított eredmény. Összességében 19%-kal esett vissza a bázis évhez képest. Az előző (2006) évhez képest pedig igen jelentősen, több mint felére csökken a vállalat nyeresége az 9

11 árbevételhez viszonyítva. Miközben a költségek nem nőttek az átlagostól eltérő ütemben. A hatékonysági mutatóknál, így az eszközarányos árbevételnél is a legjelentősebb változás a 2007-es évben tapasztalható ig lassú ütemű növekedés, majd 2007-re a bázishoz képest 5%-os visszaesés látható. Az eszközöket a vállalat magas kihasználtsági fokon használja. Az átlagos beszedési idő 2006-ig minimálisan növekedett, majd 2007-ben visszaesett 3,5%-kal. Az Egis esetén a bázis és a vizsgált időszak között minimális változás történt a vevőknek nyújtott fizetési határidőkben. Tehát a vállalat szinte nem is változtatott a vevőknek nyújtott kereskedelmi hitel futamidején a vizsgált időszak során. A szállítók forgási ideje esetén bázis évhez képest 2005-re enyhe, 4%-os emelkedés volt tapasztalható, majd 2007-re itt is visszaesés történt. A két mutató összehasonlításával láthatjuk, hogy az átlagos beszedési idő a szállítók forgási idejével együtt az első két évben arányosan növekszik (8. ábra). Majd a szállítók forgási ideje 2005-től csökkenő tendenciát mutat. Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 8. ábra: Átlagos beszedési idő és a szállítók forgási sebessége az Egis-nél Az átlagos beszedési idő pedig csak 2006-tól kezd csökkeni. Itt is elmondható, szintén, mint a Richternél hogy a vállalat nem tudja tisztán a vevőkkel finanszíroztatni a szállítókkal szemben álló fizetési kötelezettségeit. Tehát pótlólagos forrást kell a vállalatnak keresni a kötelezettségeinek kiegyenlítéséhez. A nettó forgótőke forgási ideje 2004-ről 2005-re minimálisan csökkent majd 2006-tól emelkedésbe fordult át. Ami azt jelenti, hogy a készpénz konverziós idő (gyártástól a tényleges haszon realizálásáig eltelt idő) a vizsgált időszak végéig növekedett. Az Egis eladósodottságát szintén az eladósodottsági mutatóval számoltam, amiből kiderül, hogy a bázis évben az összes hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalatnak az összes forráshoz képest könyv szerinti értéken 3,5%. Ez az érték azonban jelentősen csökken a következő években. A bázis évhez viszonyítva 55,4%-kal csökken a vállalat tőkeszerkezetében a tartós idegen források állománya. A 2007-es évben a hosszú lejáratú kötelezettségek mindössze 1,5%-ot képviselnek az összes forráson belül. Piaci értéken számolt eladósodottsági mutató a bázis évhez képest harmad akkora lett. Tehát még jelentősebb volt a piaci értéken számolt mutató csökkenése. 10

12 Forrás: Az Egis es pénzügyi beszámolói alapján saját szerkesztés 9. ábra: Az Egis Nyrt. likviditási helyzete Likviditási szempontból az Egis is stabil helyzetben van, hiszen mind a likviditási rátája, mind a likviditási gyorsrátája 1 feletti értéket mutat (9.ábra). Ami teljes biztonságot jelent a vállat fizetőképessége tekintetében. Azonban itt is elmondható, hogy a túlzott likviditás sem jó, hiszen úgy, mint a Richter esetében is a jövedelmezőség rovására mehet a vállalat túlbiztosítása a forgóeszközökkel. Az Egis esetében is meghatározásra került a P/E ráta, ami a 2006-os évben enyhe visszaesést mutatott. De ettől függetlenül erős növekedési tendenciát mutat ez a mutató a vállalkozásban. Hiszen a bázis évhez képest több mint 57%-os emelkedést produkált. Tehát a befektetők hasonlóan a versenytárshoz, jó növekedési ütemet, fejlődési lehetőséget látnak az Egis Nyrt. esetében is. Az Egisről is összességében elmondható, hogy tőkeerős vállalat, hosszú lejáratú kötelezettségei minimálisak, alapvetően jó növekedési lehetőségekkel rendelkezik, eszközeit nagyon jól kihasználja. Likviditása szintén a versenytárséhoz hasonlóan magas. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Ezek után összehasonlíthatjuk a két gyógyszeripari vállalat teljesítményét, hiszen külön-külön elvégeztünk egy bizonyos szintű elemzést. Az Egisnél és a Richternél is többször tapasztaltunk, hogy a jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatókból szerkesztett diagramok a 2006-os év után a pozitív tendenciából negatív tendenciába váltottak át. Mind a két vállalatnak a jövedelmezősége jelentős mértékben visszaesett a 2007-es időszak során. Aminek az oka lehet a 2006-ban elfogadott gyógyszeripart jelentősen érintő törvény. Amely következtében csökkent a támogatott gyógyszerek köre, így egyre nagyobb terhet róttak a lakosságra. Az Egis ROA, ROE, ROS, valamint az eszköz arányos árbevétel mutatói és a Richter saját tőke arányos nyeresége, valamint az eszközarányos árbevétele között szoros kapcsolatot fedezhetünk fel, mely kapcsolat felfedi előttünk a két vállalat közötti összefüggéseket. Amiket tekinthetünk szektorális vonatkozású hatásoknak is. Tehát az Egis eszköz-, sajáttőke-arányos nyeresége, az árbevétel-arányos nyereség és a Richter sajáttőke arányos nyeresége és az eszközarányos árbevételekre ható tényezők egymással összefüggésben vannak. Együtt hatottak mind a két cégre, valamint várhatóan a szektor többi tagjára is. Az Egis valamivel nagyobb hatásfokkal használja ki az eszközeit versenytársánál, ami nem feltétlen előny az Egisnek és nem feltétlen hátrány a Richternek. Ugyanis, ha az Egis tovább szeretné növelni az eszköz arányos árbevételét azt csak további tőkebevonással tudná 11

13 megtenni. A Richter szempontjából az alacsonyabb eszköz arányos árbevétel, pedig még fejlődési potenciált jelent, úgy hogy nincs szüksége további tőke bevonására. Tehát még viszonylag könnyen tud a vállalat fejlődni az eszköz arányos árbevétel terén is. Mind a két cégnek pótlólagos finanszírozást kell keresnie a szállítókkal szembeni kötelezettségei kiegyenlítésére, mivel mind a két vállalkozásnál az átlagos beszedési idő meghaladja a szállítók forgási idejét. Továbbá az átlagos beszedési idő összehasonlításával észrevehetjük, hogy az Egis gyorsabban tudja beszedni a követeléseit a vevőitől, mint a Richter. Ez arra enged következtetni, hogy a Richter nem azért nyújt nagyobb hitelt vevői felé, mert azok fizetésképtelenek, hiszen látható, hogy az Egisnek a vevőállománya képes fizetni jóval korábban is, mint a versenytársé. Valószínűleg azért nyújt hosszabb időtávra hitelt vevőinek a Richter, mert így akar elérni/megszerezni minél több vevőt magának, ezzel is bővítve az eladási volumenét, valamint a piaci részesedését. Habár a hitelnek van ára (kamata), de az új piacszerzési politika később nagyobb megtérüléssel fog jelentkezni a vállalat számára, mint a mostani vevőinek nyújtott hitel finanszírozása. A két vállalat nettó forgótőke forgási idejében nincsen nagy különbség, tehát a gyártástól az érétkesítésig majd a kötelezettségek, valamint a követelések teljesítéséig közel azonos idő telik el. Az vállalatok eladósodottsági mutatóit tekintve egyértelműen megállapítható, hogy a Richternek kevesebb hosszú lejáratú idegen tőkéje van, bár az Egisnél is elhanyagolható mértékű a hosszúlejáratú források részesedése az összes forrásokon belül. Likviditás szempontjából, mind a két vállalat nagyon erős. Hosszútávon azonban nem előnyös ilyen magas likviditással való működés, hiszen a vállalatok jövedelmezőségének visszaeséséhez vezethet a túlságosan sok forgóeszköz tartása. A piaci mutató a P/E ráta viszonylagosan mind a két vállalatnál magas, tehát a befektetők is jó lehetőségeket látnak a cégekben. 12

14 IRODALOMJEGYZÉK (1) Kiss K. (2002.): Középértékek. In: Szűcs, I.: Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest, pp (2) Szűcs I. (2002.): Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, Budapest (3) Fazakas G. Gáspár B.-né Soós R. (2003.): Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kft. Kiadó, Budapest (4) Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének (MAGYOSZ) honlapja: A hazai gyógyszeriparról, Letöltés dátuma: (5) Figyelő Top 200 (1999.).: irodapiac/+mik%c3%b6zben+a+gy%c3%b3gyszerkiad%c3%a1sok+n%c3%b6veke dnek,+a+hazai&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&client=firefox-a Letöltés dátuma: (6) Fekete T. (2007.): Stabil a gyógyszerpiac növekedése, Kórház 2007/4, 62-63pp Letöltés dátuma: (7) Pénzügyi beszámoló ( ), Richter Gedeon Nyrt. Letöltés dátuma (8) Pénzügyi beszámoló ( ), Egis Nyrt. Letöltés dátuma: (9) Árfolyam adattár, Portfolio.hu Letöltés dátuma:

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Készítette: Vona Máté 2010-11-24 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 29. fejezet Pénzügyi mutatószámok Eddig: jövőorientáltság A

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00

Cégértékelés. 2. Működő tőke (Working Capital) nagysága, garfikus bemutatása (Finanszírozási mérlegek) Tárgy év Eszközök 24 689,00 Cégértékelés RVA - Cégértékelő Szakértői Rendszer v1.2.0 Törzsadatok: Vállakozás: Megye: Ágazat: Minta Kft. Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál Bázis év: Tárgy év: 2006 2007 1. Összesítő értékelés, csoport

Részletesebben

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI!

11. ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! 11. A SZÁMOK MINDEN TITKOT KIFECSEGNEK! 1 TANULJ MEG A SZÁMOK MÖGÉ NÉZNI! ÉS LÁSS IS, NE CSAK NÉZZ! 2 1 1 ELEMZÉSSEL DÖNTÉSEINK KIMENETELÉT KÖVETHETJÜK 2 EGÉSZSÉGES VAGY BETEG? 3 GYORSDIAGNÓZIS 3 1 ELEMZÉSSEL

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel

Hozzáadott érték (Személyi jellegű ráfordítások+értékcsökkenési leírás+adózás előtti eredmény) / Nettó árbevétel Fókuszcég Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (Működő cég) 12844455 1174 Budapest, Nyár utca 108. 01 09 799988 8121 Általános épülettakarítás Benchmarking riport Referencia cégek száma: 37 db Árbevétel

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Mária. Hatékony működés, eredményesség. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Bereczki Mária Hatékony működés, eredményesség A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-50 HATÉKONY

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 18478554 8621 06 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Medicinus Alapítvány 6933 Nagylak, Gyár u. 1. Telefon: +36 70 310 73 70 http://www.medicinus.org Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI Bajkó Attila II. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügyi és Közgazdaságtan Tanszék Konzulens: Dr. Parádi

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Üzleti tervezés. Dr. Bozsik Sándor 2015.09.07. Alapítsunk vállalkozást! Vállalkozás

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT Pécs, Hársfa utca évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FONAVITA NONPROFIT KFT 7627 Pécs, Hársfa utca 4. 2009.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I: A vállalkozás bemutatása A vállalkozás a Primax Kht-ból alakult át 2007.05.31.-én,

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.

Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11206248-2-12 Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 12-09-002237 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ

KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PRÉMIUM ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR Kiegészítő melléklet 2005 2006. 05. 26. 1 1. Általános kiegészítés Név: Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár A pénztár működési

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12.

VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1. Kaposvár, 2014. június 12. VÁROSI KÖZGYŰLÉS KOMETA 99 Zrt. BESZÁMOLÓJA 2013. és 2014.Q1 Kaposvár, 2014. június 12. NEGYEDÉVES TENDENCIÁK 2012-2013-2014TERV (MFT) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Árbevétel 2012 Árbevétel

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Eszközgazdálkodás II.

Eszközgazdálkodás II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Eszközgazdálkodás II. 2 Vállalkozás eszközei (ismétlés) Befektetett eszközök (> 1 év) Egy évnél hosszabb ideig Értékük folyamatosan térül meg (elhasználódás)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben